Om statistikken Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5"

Transkript

1 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX issn: m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: it-medarbejder statistik 2011 Om statistikken Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5 Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 Tabel 3A. Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg for ledere... 6 Tabel 3B. Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg for lønmodtagere... 8 Table 4A. Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg for ledere Table 4B. Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillægfor lønmodtagere...11 Tabel 5A. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for ledere...12 Tabel 5B. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere...14 Tabel 6A. Fortjeneste pr. præsteret time inkl. gene- og overtidsbetaling for ledere...16 Tabel 6B. Fortjeneste pr. præsteret time inkl. gene- og overtidsbetaling for lønmodtagere...17 Tabel 7A. Gene- og overtidstillæg pr. præsteret time for ledere, der har modtaget genetillæg...18 Tabel 7B. Gene- og overtidstillæg pr. præsteret time for lønmodtagere, der har modtaget genetillæg

2 2 FA statistik m a rts 2013 Om statistikken IT-medarbejderstatistikken 2011 er baseret på en særkørsel foretaget af Danmarks Statistik for FA. Statistikken har til formål at belyse lønniveauet for forskellige typer af IT-medarbejdere i den finansielle sektor i forhold til det øvrige private arbejdsmarked. Unge under 18 år og elever indgår ikke i statistikken. Statistikken viser et næsten entydigt højere lønniveau blandt IT-ansatte i den finansielle sektor end på det øvrige private arbejdsmarked. Blandt lønmodtagerne ansat i FA s medlemsvirksomheder, er det medarbejdere med jobfunktionen design og administration af databaser, der opnår de højeste lønninger uanset hvilket lønbegreb, der anvendes. Siden sidste version af IT-medarbejderstatistikken er der indført både nye jobfunktionskoder (herunder for IT-jobfunktioner) og nye lønbegreber. Der er derfor ikke umiddelbar sammenlignelighed med tidligere udgivelser. FA og Danmarks Statistik har desuden identificeret nogle metodeforskelle i opgørelserne af især de præsterede timer, som betyder, at lønniveauerne i denne statistik ikke stemmer fuldstændig overens med lønniveauerne for IT-medarbejdere i FA Strukturstatistik Lønbegreber Nogle af statistikkens lønbegreber er sat i forhold til den præsterede arbejdstid. Ved præsteret arbejdstid menes den tid, lønmodtageren rent faktisk har været på arbejde. Fraværstimer i forbindelse med sygdom, ferie eller andet er dermed trukket fra. Disse lønbegreber har det formål at vise, hvad det koster arbejdsgiveren at få udført en times arbejde. Andre af statistikkens lønbegreber er sat i forhold til de timer hvori fortjenesten optjenes. Disse lønbegreber har til formål at beskrive den aftalte løn. Antal ansættelser En ansat hos en bestemt arbejdsgiver, på et bestemt arbejdssted, med en bestemt arbejdsfunktion. Ved skift af arbejdsgiver, arbejdssted eller arbejdsfunktion etableres der dermed nye ansættelsesforhold. Fortjeneste pr. præsteret time Omfatter alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med ansættelsesforholdet, herunder såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel af eventuelle bidrag til pensionsordninger og indtægter i form af A-skattepligtige personalegoder. Værdi af bruttolønsordninger indgår ligeledes i fortjenesten Fortjeneste pr. præsteret time ex gene- og overtidstillæg Fortjeneste fratrukket overtidstillæg og genetillæg (fx holddriftstillæg og forskellige former for ulempetillæg). Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg(nyt lønbegreb) Det nye lønbegreb, som skal beskrive den aftalte løn mellem arbejdsgiver og

3 m a r ts 2013 FA statistik 3 arbejdstager. Således er lønbegrebet uafhængig af, hvor mange dage lønmodtageren er syg eller arbejder ud over det, som er aftalt, hvorfor standardfortjenesten er fortjenesten fratrukket betalinger for overtid og fravær. Standardberegnet timefortjeneste beregnes ved at sættes standardberegnet fortjeneste i forhold til standardberegnede timer (nyt begreb). Standardberegnede timer er de timer, hvori den standardberegnede fortjeneste er optjent. Nogle dele af standardfortjenesten optjenes udelukkende i de timer, hvor lønmodtageren er på arbejde, mens andre lønkomponenter tillige optjenes under fravær eller i forbindelse med overarbejde såsom pension. Således er standardberegnede timer ikke et entydigt timebegreb. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg (nyt lønbegreb) Den standardberegnede månedsfortjeneste ekskl. genetillæg er det lønbegreb, som kommer en månedsløn på lønsedlen nærmest. I månedsfortjenesten indgår personalegoder, årlige engangsbeløb, fx bonus, eget og arbejdsgiverens bidrag til pension samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn. Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg er beregnet på baggrund af standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg, multipliceret med 160,33 timer, svarende til en 37 timers arbejdsuge. Antal ansættelser, hvor der er udbetalt genetillæg Antallet af ansættelser, hvor der er foretaget udbetaling af genetillæg. Genetillæg og overtidstillæg Genetillæg er fx holddriftstillæg og forskellige former for ulempetillæg. Overtidstillæg var tidligere indeholdt i genetillægget, men er nu et lønbegreb for sig. Statistikkens indhold Tabellerne er opgjort for henholdsvis ledere og lønmodtagere. Opdelingen er baserede på de indberettede jobstatuskoder. I gruppen af lønmodtagere indgår også medarbejdere med særligt ansvar. Tabellerne 1-2 gengiver nøgletal for antallet af ansatte og gennemsnitlige lønninger for IT-ansatte i FA s medlemsvirksomheder og det øvrige private arbejdsmarked. I tabellerne 3-6 findes henholdsvis fortjeneste ekskl. gene- og overtidstillæg, standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg, standardberegnet månedsfortjenesten ekskl. genetillæg og fortjeneste inkl. gene- og overtidstillæg for ansatte i FA s medlemsvirksomheder og på det øvrige private arbejdsmarked fordelt på medarbejdernes jobfunktion. Jobfunktionen er baseret på den såkaldte DISCO-08-nomenklatur. IT-ansatte opdeles på følgende 19 DISCO-kategorier: Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business) Ledelse af intern IT Arbejde med overordnet IT-arkitektur Design af IT-systemer og analyse af IT-projektstyring Rådgivning og programmering inden for udvikling Web- og multimedieudvikling Vedligeholdelse og dokumentation af

4 4 FA statistik m a rts Andet arbejde med, herunder test og kvalitetssikring Design og administration af databaser Systemadministration Arbejde med computer Andet arbejde med databaser og Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Det første ciffer i DISCO-koden angiver kvalifikationsniveauet, hvor der er følgende rangordning: 1. Ledelsesarbejde 2. Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau 3. Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau Endelig findes i tabel 7 statistik over udgifter til gene- og overtidstillæg for medarbejdere, der har modtaget genetillæg i Anonymitets krav I statistikken indgår ikke lønoplysninger, hvis der er under 10 ansættelsesforhold eller mindre end 3 virksomheder repræsenteret.

5 m a r ts 2013 FA statistik 5 Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området Øvrig privat arbejdsmarked Ansatte i alt Ledere Lønmodtagere Tabel 2. Lønoversigt IT-området Øvrig privat arbejdsmarked Ledere Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg 456,51 536,46 Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg 388,03 449,61 Månedsfortjeneste ekskl. genetillæg , ,98 Lønmodtagere Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg 346,57 422,11 Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg 293,66 350,59 Månedsfortjeneste ekskl. genetillæg , ,45 Gennemsnitlig månedsløn Kr Ledere Lønmodtagere FA Øvrig privat

6 6 FA statistik m a rts 2013 Tabel 3a. Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg for ledere Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Fortjeneste Antal Fortjeneste Alle , , Ledelse af hovedaktiviteten inden for , ,78 IKT (B2B) Ledelse af intern IT , , Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden for , ,23 udvikling Web- og multimedieudvikling , Vedligeholdelse og dokumentation af , , Andet arbejde med, inkl. test , ,99 og kvalitetssikring Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computer , Andet arbejde med databaser og , Driftsteknikerarbejde , , Brugersupportarbejde , , Netværks- og systemteknikerarbejde , Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle , medier , Note: Manglende værdi angiver, at der er under 10 observationer eller færre end 3 virksomheder i gruppen

7 m a r ts 2013 FA statistik 7 Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg - ledere FA Øvrigt privat Brugersupportarbejde Driftsteknikerarbejde Systemadministration Design og administration af databaser Andet arbejde med, inkl. test og kvalitetssikring Vedligeholdelse og dokumentation af Rådgivning og programmering inden for udvikling IT-projektstyring Design af IT-systemer og analyse af Arbejde med overordnet IT-arkitektur Ledelse af intern IT Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT (B2B) Alle Kr.

8 8 FA statistik m a rts 2013 Tabel 3b. Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. gene- og overtidstillæg for lønmodtagere Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Fortjeneste Antal Fortjeneste Alle , , Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden , ,01 for udvikling Web- og multimedieudvikling , , Vedligeholdelse og dokumentation af , , Andet arbejde med, inkl. test , ,75 og kvalitetssikring Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computer , , Andet arbejde med databaser og , , Driftsteknikerarbejde , , Brugersupportarbejde , , Netværks- og systemteknikerarbejde , , Internetteknikerarbejde , , Teknikerarbejde inden for audiovisuelle , ,96 medier , Note: Manglende værdi angiver, at der er under 10 observationer eller færre end 3 virksomheder i gruppen

9 m a r ts 2013 FA statistik 9 Fortjeneste pr. præsteret time ekskl. geneog overtidstillæg - lønmodtagere FA Øvrig privat Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Internetteknikerarbejde Netværks- og systemteknikerarbejde Brugersupportarbejde Driftsteknikerarbejde Andet arbejde med databaser og Arbejde med computer Systemadministration Design og administration af databaser Andet arbejde med, inkl. test og kvalitetssikring Vedligeholdelse og dokumentation af Web- og multimedieudvikling Rådgivning og programmering inden for udvikling IT-projektstyring Design af IT-systemer og analyse af Arbejde med overordnet IT-arkitektur Alle Kr.

10 10 FA statistik m a rts 2013 Tabel 4a. standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg for ledere Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Standardfortjeneste Antal Standardfortjeneste Alle , , Ledelse af hovedaktiviteten inden for , ,19 IKT (B2B) Ledelse af intern IT , , Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden for , ,36 udvikling Web- og multimedieudvikling , Vedligeholdelse og dokumentation af , , Andet arbejde med, inkl. test , ,53 og kvalitetssikring Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computer , Andet arbejde med databaser og , Driftsteknikerarbejde , , Brugersupportarbejde , , Netværks- og systemteknikerarbejde , Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle , medier , Note: Manglende værdi angiver, at der er under 10 observationer eller færre end 3 virksomheder i gruppen

11 m a r ts 2013 FA statistik 11 tabel 4b. standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere Øvrig privat abejdsmarked DISCO Antal Standardfortjeneste Antal Standardfortjeneste Alle , , Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden for , ,07 udvikling Web- og multimedieudvikling , , Vedligeholdelse og dokumentation af , , Andet arbejde med, inkl. test og , ,26 kvalitetssikring Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computer , , Andet arbejde med databaser og , , Driftsteknikerarbejde , , Brugersupportarbejde , , Netværks- og systemteknikerarbejde , , Internetteknikerarbejde , , Teknikerarbejde inden for audiovisuelle , ,74 medier , Note: Manglende værdi angiver, at der er under 10 observationer eller færre end 3 virksomheder i gruppen

12 12 FA statistik m a rts 2013 tabel 5a. standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for ledere Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Månedsløn Antal Månedsløn Alle , , Ledelse af hovedaktiviteten inden for , ,42 IKT (B2B) Ledelse af intern IT , , Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden for , ,31 udvikling Web- og multimedieudvikling , Vedligeholdelse og dokumentation af , , Andet arbejde med, inkl. test , ,52 og kvalitetssikring Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computer , Andet arbejde med databaser og , Driftsteknikerarbejde , , Brugersupportarbejde , , Netværks- og systemteknikerarbejde , Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle , medier , Note: Manglende værdi angiver, at der er under 10 observationer eller færre end 3 virksomheder i gruppen

13 m a r ts 2013 FA statistik 13 Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg - ledere FA Øvrig privat Brugersupportarbejde Driftsteknikerarbejde Systemadministration Design og administration af databaser Andet arbejde med, inkl. test og kvalitetssikring Vedligeholdelse og dokumentation af Rådgivning og programmering inden for udvikling IT-projektstyring Design af IT-systemer og analyse af Arbejde med overordnet ITarkitektur Ledelse af intern IT Ledelse af hovedaktiviteten inden for IKT (B2B) Alle Tusinde kr.

14 14 FA statistik m a rts 2013 tabel 5b. standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Månedsløn Antal Månedsløn Alle , , Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden , ,65 for udvikling Web- og multimedieudvikling , , Vedligeholdelse og dokumentation af , , Andet arbejde med, inkl. test , ,15 og kvalitetssikring Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computer , , Andet arbejde med databaser og , , Driftsteknikerarbejde , , Brugersupportarbejde , , Netværks- og systemteknikerarbejde , , Internetteknikerarbejde , , Teknikerarbejde inden for audiovisuelle , ,91 medier , Note: Manglende værdi angiver, at der er under 10 observationer eller færre end 3 virksomheder i gruppen

15 m a r ts 2013 FA statistik 15 Standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg - lønmodtagere FA Øvrig privat Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Internetteknikerarbejde Netværks- og systemteknikerarbejde Brugersupportarbejde Driftsteknikerarbejde Andet arbejde med databaser og Arbejde med computer Systemadministration Design og administration af databaser Andet arbejde med, inkl. test og kvalitetssikring Vedligeholdelse og dokumentation af Web- og multimedieudvikling Rådgivning og programmering inden for udvikling IT-projektstyring Design af IT-systemer og analyse af Arbejde med overordnet ITarkitektur Alle Tusinde kr.

16 16 FA statistik m a rts 2013 tabel 6a. fortjeneste pr. præsteret time inkl. gene- og overtidsbetaling for ledere Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Fortjeneste Antal Fortjeneste Alle , , Ledelse af hovedaktiviteten inden for , ,15 IKT (B2B) Ledelse af intern IT , , Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden , ,27 for udvikling Web- og multimedieudvikling , Vedligeholdelse og dokumentation af , , Andet arbejde med, inkl. test , ,66 og kvalitetssikring Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computer , Andet arbejde med databaser og , Driftsteknikerarbejde , , Brugersupportarbejde , , Netværks- og systemteknikerarbejde , Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle , medier , Note: Manglende værdi angiver, at der er under 10 observationer eller færre end 3 virksomheder i gruppen

17 m a r ts 2013 FA statistik 17 tabel 6b. fortjeneste pr. præsteret time inkl. gene- og Øvrig privat arbejdsmaked DISCO Antal Fortjeneste Antal Fortjeneste Alle , , Arbejde med overordnet IT-arkitektur , , Design af IT-systemer og analyse af , , IT-projektstyring , , Rådgivning og programmering inden , ,34 for udvikling Web- og multimedieudvikling , , Vedligeholdelse og dokumentation af , , Andet arbejde med, inkl. test , ,65 og kvalitetssikring Design og administration af databaser , , Systemadministration , , Arbejde med computer , , Andet arbejde med databaser og , , Driftsteknikerarbejde , , Brugersupportarbejde , , Netværks- og systemteknikerarbejde , , Internetteknikerarbejde , , Teknikerarbejde inden for audiovisuelle , ,17 medier , Note: Manglende værdi angiver, at der er under 10 observationer eller færre end 3 virksomheder i gruppen

18 18 FA statistik m a rts 2013 tabel 7a. gene-og overtisdstillæg pr. præsteret time for ledere, der har modtaget genetillæg Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Genetillæg Overtidstillæg Antal Genetillæg Overtidstillæg Alle ,27 0, ,25 14, Ledelse af hovedaktiviteten inden for 15 17, IKT (B2B) Ledelse af intern IT 94 37,23-0, ,35 13, Arbejde med overordnet IT-arkitektur Design af IT-systemer og analyse af IT-projektstyring 23 9,83 0, Rådgivning og programmering inden 10 44,15 1, for udvikling Web- og multimedieudvikling Vedligeholdelse og dokumentation af Andet arbejde med, inkl. test 12 23, ,74 2,87 og kvalitetssikring Design og administration af databaser Systemadministration 13 21, Andet arbejde med databaser og Driftsteknikerarbejde Brugersupportarbejde Netværks- og systemteknikerarbejde Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier Note: Manglende værdi angiver, at der er under 10 observationer eller færre end 3 virksomheder i gruppen

19 m a r ts 2013 FA statistik 19 tabel 7b. gene-og overtisdstillæg pr. præsteret time for lønmodtagere, der har modtaget genetillæg Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Genetillæg Overtidstillæg Antal Genetillæg Overtidstillæg Alle ,30 1, ,11 5, Arbejde med overordnet IT-arkitektur ,60 8, ,90 3, Design af IT-systemer og analyse af 586 9,76 0, ,91 12, IT-projektstyring ,97 0, ,38 3, Rådgivning og programmering inden ,86 1, ,38 5,39 for udvikling Web- og multimedieudvikling 27 9,71 0, ,96 7, Vedligeholdelse og dokumentation af 28 10,64 0, ,98 4, Andet arbejde med, inkl. test ,37 1, ,86 5,99 og kvalitetssikring Design og administration af databaser 21 22,50 3, ,22 3, Systemadministration ,69 0, ,13 2, Arbejde med computer 32 23,37 2, ,16 5, Andet arbejde med databaser og ,68-1, ,02 5, Driftsteknikerarbejde ,95 6, ,85 3, Brugersupportarbejde ,40 1, ,77 3, Netværks- og systemteknikerarbejde ,72 5, ,71 4, Internetteknikerarbejde Teknikerarbejde inden for audiovisuelle ,79 0, medier ,94 1, Note: Manglende værdi angiver, at der er under 10 observationer eller færre end 3 virksomheder i gruppen

20

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion...

FA STRUKTURSTATISTIK. Om strukturstatistikken... 3. Tabel 1: Lønmodtagere uden ledelsesansvar fordelt efter hovedarbejdsfunktion... FINANSSEKTORENS AMALIEGADE 7 ARBEJDSGIVERFORENING 1256 KØBENHAVN K FA STRUKTURSTATISTIK TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4784 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t:

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet

FA FOKUS Juni 2015 FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4. FA Strukturstatistik 2014. Penge- og realkreditområdet FOKUS JUNI 2015. NR. 5 I S S N 2 2 4 6-7 7 3 4 FA Strukturstatistik 2014 Penge- og realkreditområdet 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Økonomisk konsulent Maria Søndergaard Layout: Grafisk designer

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012 Vejledning december 2012 Lønstatistik 2013 DA s LønStatistik Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut

Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag - Gruppelivsregulativ -

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds

Indhold. Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Overenskomst 2014 2 Indhold Afsnit 1 Virksomhedsoverenskomst mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater Værditransporter Trin 87, trin 248E og lederløn Pensionsbidrag

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere