Spørgsmål 1-12 er besvaret den Spørgsmål er besvaret den Spørgsmål er besvaret den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-01-2015. Spørgsmål 13-19 er besvaret den 19-01-2015. Spørgsmål 20 28 er besvaret den 27-01-2015"

Transkript

1 CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version Spørgsmål 1-12 er besvaret den Spørgsmål er besvaret den Spørgsmål er besvaret den Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster og lydspor fra nyt indhold CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. Herudover henledes opmærksomheden på præference 8.2 omkring undertekstspor i tekstbaserede formater. Spørgsmål 2 Can you please confirm that the platforms that need to be supported are PCs (Windows and Mac), Chromebooks, Tablets (ipads, Android and Windows), Mobile phones (iphone, Android, Windows) Spørgsmålet refererer til krav 11 Stream på mange platforme Det kan bekræftes som beskrevet i krav 11. Det er essentielt for CFU at styresystemer der er udbredt i undervisningssektoren understøttes. CFU forventer at tilbudsgiver beskriver, hvilke udgaver af ovennævnte platformsversioner der understøttes. Herudover henledes opmærksomheden på side 21 Leverandøren forventes således at indgå i et digitalt udviklingssamarbejde med CFU UC, så streamingløsningen kan udvikles til at imødekomme de nye krav. Også fremadrettet vil der være behov for ændringer, som ikke på udbudstidspunktet kan forudses. CFU forventer at en kommende leverandør i samarbejde med CFU videreudvikler platformen til at kunne afvikles på kommende versioner og styresystemer i markedet. CFU forventer at leverandøren qua sin størrelse i markedet har en egeninteresse i at udvikle sin platform til kommende krav i markedet, hvorfor CFU ikke skal afholde de fulde omkostninger til udvikling til nye platforme. Spørgsmål 3 What format are the source files in (the material mentions various MPEG formats for bagkataloget, is there more detail available? And how about the new content?

2 Spørgsmålet refererer til afsnittet 3.2 Kildefiler Der gøres opmærksom på at en kommende leverandør kan vælge at modtage bagkataloget som enten originale mpegfiler, eller som ensartede ismv filer - eller alternativt begge dele. F.eks. vil det give mulighed for at benytte ensartede ismv filer fra før 2012 og ensartede mpegfiler for nyere filer. CFU kan godkende at det endelige valg om filtyper kan træffes efter kontraktindgåelse. Alle nye filer tilgås som transport streams - læs mere under afsnittet Tilvækst på side 22. Alle interesserede leverandører kan som beskrevet få adgang til fileksempler - se side 23 eller herunder: Adgang til filer Tilbudsgiver kan få adgang til eksempler på: Filer i original filformat mpeg (bagkatalog) Microsoft Silverlight encodede streamingfiler i bedste bitrate (bagkatalog) Transportstreams leveret direkte fra sendefladen (tilvækst) Adgang til filer ved henvendelse til: Ising Consulting Director Stefan Ising Tlf Der kan anmodes om adgang til yderligere filer om nødvendigt Spørgsmål 4 What player is used today on the web? Microsoft Silverlight Spørgsmål 5 Are there any details on what content protection needs there are? Spørgsmålet refererer til krav 14 Beskyttelse af indhold og krav 13 streaming plugin/teknik CFU forventer at tilbudsgiver i sin besvarelse beskriver en beskyttelse, der balancerer mellem problemfri afvikling på mange platforme og beskyttelse af indhold. Der er som beskrevet ikke krav om DRMbeskyttelse. Der henvises yderligere til side 20 Leverandørens primære opgave bliver at sørge for at afvikle problemfri stream på alle devices hos slutbrugeren. Stream skal igangsættes på baggrund af et handshake mellem CFUs forretningssystem mitcfu og leverandøren. Et eksempel på en mulig beskyttelse kun-

3 ne f.eks. være at URL ikke kan genanvendes uden for et begrænset timeslot, der defineres af henholdsvis CFU s server og udbyders streaming-server. Spørgsmål 6 Are there any specific profiles (in terms of size + bitrate) for the smooth streaming? Spørgsmålet refererer til krav 9 Transcode til stream - Tilvækst Som beskrevet i krav 9: CFU UC forestiller sig bitrates mellem 300 k/bit og 3000 k/bit - men ønsker leverandørens input før endeligt valg træffes. Det er vigtigt at leverandøren i sin beskrivelse tager højde for at en del af CFU s kunders er udfordret på at levere båndbredde til slutbrugeren, derfor skal valget af streaming teknik og bitrates afspejle både brugeren med en begrænset/ustabil internetforbindelse samt brugeren med rigelig båndbredde, der skal præsenteres for TV-udsendelser i god kvalitet. Spørgsmål 7 Udbudsbilag 1, side 4: Der er angivet årstal i tabel vedr. økonomiske nøgletal. For virksomheder med regnskabsår, som ikke følger kalenderår, er det da korrekt forstået, at man skal angive nøgletal for de seneste 3 revisorgodkendte regnskabsår, og altså ikke skal omregne fra regnskabsår for at kunne angive tal pr. kalenderår? Ja, nøgletal for de seneste 3 revisorgodkendte regnskabsår bedes anført. Spørgsmål 8 Bilag 2, generelt: Angivelse af komplekse og/eller alternative priser. Såfremt f.eks. tilvalg af visse optioner påvirker nogle af de priser som angives i Bilag 2, hvor ønsker CFU da den pågældende forretningslogik og priser angivet? Som yderligere tekst i bilag 2, eller under de enkelte krav/optioner i selve besvarelsen? Baggrund: Som eksempel kan nævnes Option 2, som ved tilvalg vil betyde en væsentlig reduktion i Vederlag F, men som udover opsætning/initial pris på option 2 som der er mulighed for at angive i Bilag 2 - vil der være en påvirkning af den løbende drift, ie. vederlag B vil øges. I eksemplet nævnes, at tilvalg af Option 2 vil påvirke Vederlag F. Da Vederlag F skal opgives efter en trappemodel ses dette ikke at være et problem. Vederlag for Optioner skal angives som engangsbeløb. Såfremt der yderligere vil være løbende udgifter ved ibrugtagning af en option skal merprisen oplyses i Bilag 2 under vederlaget for optioner. Bilag 2 Vederlag er som følger heraf ændret og ny udgave vedlægges. Det reviderede bilag er ligeledes lagt på hjemmesiden. Spørgsmål 9 Bilag 3, generelt: Template. Må Leverandøren anvende egen template til tidsplan/projektplan, så længe denne opfylder de angivne mindstekrav samt vejledningen til Bilag 3 i øvrigt? Ja

4 Spørgsmål 10 Udbud af kontrakt om streaming, side 24: Krav 1. Kan CFU uddybe ønsker til support, herunder især tidsrum hvor support hos Leverandøren ønskes tilgængelig, ønskede kontaktkanaler samt eventuelle krav til responstid og garanterede fejlretningstider? Spørgsmålet refererer til krav 1 Oppetid CFU ønsker som udgangspunkt få kontaktkanaler således at CFU udelukkende henvender sig til leverandøren via dedikerede medarbejdere. Ligeså forventer CFU at møde medarbejdere hos leverandøren, der har indgående kendskab til løsningen. Som udgangspunkt vil henvendelser foregå inden for normale office hours 7:30-17:00 på hverdage (7:30-16:00 på fredage), men hvis leverandørens systemer er nede uden for dette tidsrum (aften/weekend/helligdage) forventer CFU mulighed for at kunne orientere sig indgående om problemstilling, tidshorisont og forventede tiltag fra leverandørside. CFU forventer en didikeret indsats og et tæt samarbejde med CFU om løsning af opståede problemer, hvor både CFU og leverandøren afsætter de nødvendige ressourcer fra medarbejdere med indgående kendskab til løsningen. CFU forventer at indgå en SLA med en kommende leverandør som udarbejdes ud fra leverandørens forslag tilrettet efter CFU s ønsker. Spørgsmål 11 Udbud af kontrakt om streaming, side 24: Krav 1. Spørgsmål: Såfremt Leverandøren har en samlet standard Service Level Agreement, ønskes denne da inkluderet under Krav 1, og i modsat fald ønskes en vejledning i hvor denne indsættes i aftalekomplekset? Den ønskes inkluderet under krav 1 og kan evt. vedlægges som bilag. Spørgsmål 12 Udbud af kontrakt om streaming, side 32: Use cases. Har CFU mulighed for at levere en Use Case som relaterer til anvendelse af alternative lydspor? Baggrund: Brugen af metadata i form af undertekster er helt klar, men vi er usikre på om vi har forstået kravene i forbindelse med lydspor korrekt. Da audio spor er en del af en encoded fil til streaming brug er det normalt sådan, at separate lydspor og valg af disse for brugeren sker ved at vælge en helt ny fil som inkluderer video og (nyt) audio spor. Det er teknisk vanskeligt at skifte audio track dynamisk, og giver efter vores erfaringer store problemer med player stabilitet. Normalt vil man således encode materialet som parallelle filer, men de relevante lydspor og brugeren skifter da i princippet til en helt ny fil, ikke blot audio spor. Vi ønsker at forstå, om en sådan løsning er i overensstemmelse med den ønskede brugbarhed og workflows.

5 Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster og lydspor fra nyt indhold Såfremt det som beskrevet i spørgsmålet er det teknisk vanskeligt at efterkomme krav 8 som en løsning hvor en TV-udsendelse har flere lydspors valg, kan CFU acceptere en løsning, hvor der teknisk optages flere ens billedsider, men med forskelligt lydspor. Såfremt det er leverandørens valg at leve op til krav 8 s del om lydspor ved teknisk at lave flere kopier af en TV-udsendelsen - bedes leverandøren beskrive løsningen i besvarelsen. Samt beskrive hvorfor netop det valg er truffet. Spørgsmål 13 Krav M10.1: Spørgsmål: Hvordan leveres bagkatalog indholdet til Leverandøren? Som harddisks, FTP transfer eller hvorledes? CFU forestiller sig at levere på harddisks, men er åben overfor andre muligheder i samarbejde med en kommende leverandør Spørgsmål 14 Krav M.9.1: Spørgsmål: Kan CFU angive en anslået fordeling mellem HD/SD for så vidt angår tilvækst? CFU forventer at HD andelen vokser, men herunder ses tal fra 2014 Optagelser 2014 TS antal udsendeler 720* * * Spørgsmål 15 Krav M.10.1: Spørgsmål: Kan CFU angive en anslået fordeling mellem HD/SD for så vidt angår bagkatalog? Formater for bagkataloget Bagkatalog MPEG antal udsendelser 720* x

6 1600* * Spørgsmål 16 Krav P8.2: Spørgsmål: Kan CFU angive input formater, som subtitles kan ske at tilgå leverandøren i? (både ved manuel og automatisk ingest) Subsidiært, kan CFU liste hvad der opfattes som etablerede tekstbaserede standardformater for subtitles? CFU har ikke separate subtitles tilgængelige pt. Det er en løsning, der først udarbejdes og begyndes i samarbejde med en kommende leverandør. CFU vil i samarbejde med leverandøren vælge subtitleformater ud fra leverandørens faglige ekspertise på området. CFU ønsker dog at arbejde i formater, der er etableret i markedet og således ikke formater, der kun kan anvendes i netop leverandørens softwareløsning. Format/formater skal altså kunne genanvendes selvom CFU efter kontraktperiodens udløb vælger at skifte leverandør/platform. Spørgsmål 17 Krav M4: Spørgsmål: Er det korrekt forstået, at det er et minimumskrav at Leverandøren skal hente (pull) indhold fra YouSee, modsat en løsning, hvor en bestilling hos YouSee trigger en upload fra YouSees side imod leverandøren (push)? Bestillingen foregår i CFU s eget system mitcfu. Det er korrekt at leverandøren skal hente (pull) indholdet fra ekstern leverandør. CFU kan evt. lave en webservice, der sender (push) en notifikation til leverandøren når der er nyt indhold klar til download. Alternativt er det muligt at CFU kan etablere en push service af indhold. Spørgsmål 18 Krav M5.2: Spørgsmål: Kravet beskriver at tidskoder skal holdes i CFUs system. Er det korrekt forstået, at også skabelsen/dannelsen af tidskoder sker i CFUs system, og at leverandøren ikke skal tilbyde et decideret kunde interface til dette? CFU ser umiddelbart 2 mulige løsninger, hvor 1. anses for den mest smidige. Løsningen kræver at mitcfu kan tilgå korrekte tidskoder i player. 1. Oprettelsen af kapitelmærker / tidskoder foregår i mitcfu, og data holdes også her. mitcfu vil ved start af en stream sende de korrekte kapitelmærker med til playeren, f.eks. i form af JSON. Andre leveringsformer kan aftales. 2. Leverandøren stiller et værktøj til rådighed hvori kapitelmærker kan angives Kapitelmærker leveres til og holdes af mitcfu. mitcfu vil ved start af en stream sende de korrekte kapitelmærker med til playeren, f.eks. i form af JSON. Andre leveringsformer kan aftales.

7 Spørgsmål 19 Krav 6 generelt: Spørgsmål: Is frame accuracy for the editing a minimum requirement? What is the maximum amount of time CFU operators wait until they start editing a file that has been sent by a partner (YouSee or other), in relation to storage calculation for the pivot files the system will hold, while waiting for verification and/or editing? How many operators will edit simultaneously files? Frame accuracy er ikke et krav - et tidsspan indenfor 1-2 sekunder er acceptabelt. Som i spørgsmål 18 ser CFU 2 mulige løsninger for den administrative markering af mark in og mark out. Løsning 1 anses af CFU som den mest smidige og favorable. 1. Mark In og Mark Out markeres i mitcfu og tidskoderne tilgår leverandøren. mitcfu sørger for at leverandøren kun modtager et kald med tidskoder. Herefter effektuerer leverandøren klip eller virtuelt klip af udsendelsen 2. Mark In og Mark Out markeres I værktøj leveret af leverandøren. CFU har ikke taget stilling til hvor mange brugere, der skal kunne markere start/slut. Det vil klart være til fordel såfremt systemet tilbyder, at mere end en/et person/login kan udføre denne opgave. CFU er klar over at en løsning, der klipper start og slut fra og gemmer filer af korrekt længde, kan spare meget lagerplads og gøre produktionen af DVD er i CFU s eget system meget smidig. Derfor er en sådan løsning attraktiv. Tidshorisonten set som senest mulige tidpunkt for markering af start og slut skal CFU aftale med leverandøren. CFU optager året rundt og derfor vil det længste tidsspan være henover sommerferien. CFU kan dog kun sætte optagelser i gang op til 10 dage ud i fremtiden, og derfor vil det største antal filer leverandøren skal opbevare før de kan klippes være ca. 14 dages produktion. Reelt kan filer dog vente på at blive klippet/markeret i 5-6 uger (sommerferien). I denne sammenhæng bør leverandøren bemærke, at det netop er i denne arbejdsgang (markering af In og Out) at en medarbejder opdager, såfremt en udsendelse er ufuldstændig og skal hentes med alternative tidsangivelser. Det er i det tilfælde afgørende om løsning 1 eller 2 vælges. Vælges løsning 1 vil mitcfu guide den administrative medarbejder til at genbestille udsendelsen med f.eks. senere udløb. Vælger leverandøren derimod løsning 2 med eget værktøj skal leverandøren ind tænke denne administrative proces i eget værktøj. Spørgsmål 20 Reg. requirement 10, if we choose to use the.ismv files instead of the mpg, would CFU be able to provide also the manifest files for each ismv (i.e. the.ism &.ismc files) Ja

8 Spørgsmål 21 Kan CFU bekræfte at tilvækst "transportstreams" bliver leveret som MPEG2-TS i.e. ISO/IEC :2013? Det er korrekt, at det nuværende format (containeren) er MPEG2-TS, som er taget direkte fra eksterns leverandørs (YouSee) DVB-C signal. Hvad fremtiden bringer med DVB-C2 standarden eller om YouSee overhovedet har planer om at skifte til DVB-C2, ved CFU ikke på nuværende tidspunkt. Der gøres opmærksom på, at leverandører ved henvendelse til Ising Consulting, Stefan Ising, kan opnå adgang til eksempelfiler til egen analyse. Ønskes yderligere eksempler kan der ligeledes rettes henvendelse til Ising Consulting. Spørgsmål 22 Krav 11: skal alle platforme understøttes som "mobile web" eller har CFU overvejet udvikling af dedikeret apps (som leveres af leverandøren)? Såfremt leverandøren uden merudgift for CFU udvikler apps til specifikke platforme, vil leverandøren leve op til krav 11. Blot skal leverandøren beskrive hvorledes disse apps vil blive opdateret og vedligeholdt til fremtidige versioner af OS er. CFU vil dog alt andet lige - vurdere løsninger, der understøtter platforme uden specialapps som foretrukne fremfor specifikke apps til specifikke platforme. Spørgsmål 23 Krav 13: vurderes Silverlight plugin som "specialsoftware"? Hvis ja, vægtes dette krav højere end mulighed for økonomisk fordele ved at genbruge de eksistere MS Smooth Streaming encodede filer? (som beskrevet i 3.2) Ja, Silverlight og Flash plugins betragtes som specialsoftware. Der kan dog argumenteres for at visse plugins er så udbredt på alle platforme og ved brug af alle browsere, at de ikke kan betegnes som specialsoftware. Her understreges at det er enheder i education markedet (enheder på skoler) og elever/studerendes/underviseres private enheder, der altså som standard skal have plugins installeret på forhånd som standard for en moderne enhed, ellers må det anses som specialsoftware. Ja afspilning uden brug af specialsoftware vægtes højere end en evt. engangsudgift for reencoding af bagkataloget. Såfremt udgiften er uforholdsmæssigt stor kan leverandøren dog anbefale CFU alternative løsninger evt. som tilvalg.

9 Spørgsmål 24 Option 1: skal den begrænsede trafik tilbydes som adaptive bit rate (også kaldt smooth streaming i udbudsmateriale) eller kan den begrænsede trafik tilbydes som enkel bitrate? CFU har som udgangspunkt forestillet sig at option 1 stadig giver mulighed for smooth streaming. En løsning der tilbyder smoothstreaming sammen med muligheden for at begrænse trafik foretrækkes, men såfremt dette ikke er muligt eller medfølger en markant ekstraudgift kan løsninger, der tilbyder enkelt bitrates accepteres. Spørgsmål 25 Der skal tages hensyn til normale ferieperioder, hvor kundens medarbejdere ikke kan forventes at være tilgængelige. Hvad er normale ferieperioder hos CFU? Normale ferieperioder i CFU følger undervisningssektorens ferier i Danmark. Derfor kan Ferieperioder ikke fastsættes før skolernes ferieplaner udmeldes der er dog normalt klare rammer omkring ferieperioder i undervisningssektoren i Danmark. CFU holder således lukket i: Påsken inklusive 3 hverdage op til skærtorsdag 4 sammenhængende uger i sommerperioden således at CFU er åben den første og sidste uge af skolernes 6 uger lange sommerferie (f.eks. er CFU lukket uge 28, 29, 30 og 31 i 2015) Uge 42 - efterårsferien Juleferien normalt fra og med 23. dec til og med 2. jan alt afhængig af placeringen af lørdag/søndage. Spørgsmål 26 Det ser ud som om, at Bilag 2 angiver Optioner på en måde som ikke er i overensstemmelse med udbudsmaterialet, idet Option 5 Tilbyde mulighed for at opbygge lukket online miljø hvor elever kan remediere TV-udsendelser - har en ændret betegnelse i Bilag 2s pristabel, side 3. Det er en fejl. Overskriften for Option 5 er Tilbyde mulighed for at opbygge lukket online miljø hvor elever kan remediere TV-udsendelser. Dette ændres i Bilag 2, som vedlægges i ny udgave. Spørgsmål 27 Og i øvrigt mangler Option 5 i skemaet til prisevaluering side 4.

10 Det fremgår af udbudsmaterialet afsnit 2.13 at prisen på Option 5 ikke indgår i prisevalueringen, Derfor er option 5 ikke medtaget i skemaet. Spørgsmål 28 Derudover har vi spørgsmål til den faktor som anvendes i prisevalueringen. Vi er usikre på, hvorfor de forskellige faktorer er valgt og deres betydning for evalueringen. Nu får alle bud jo samme faktor at regne efter, men hvis formålet er at give CFU UC sikkerhed for totalpris, så mener vi ikke faktorerne entydigt sikrer dette. Faktorerne i skemaet til prisevaluering skyldes alene hensynet til at sikre gennemsigtighed og ligebehandling af tilbudsgiverne. Hensigten er ikke at beregne en totalpris.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Web TV på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på waoo.tv på computeren...10

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR FILBASERET

Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR FILBASERET Tekniske specifikationer for levering af TV programmer, programindslag og Film til DR FILBASERET Af hensyn til en sikker registrering af alt programmateriale, skal en række gældende tekniske normer og

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

Kundeservicemeddelelse

Kundeservicemeddelelse Cisco WebEx Serviceopgradering til den nye udgivelse af WBS30 Cisco opgraderer dine WebEx-tjenesteydelser til den nye udgivelse, WBS30. De følgende tjenesteydelser vil blive påvirket: Cisco WebEx Meeting

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Nyheder fra Citrix Synergy 2013

Nyheder fra Citrix Synergy 2013 Nyheder fra Citrix Synergy 2013 Desktop Player for Mac side 2 side 3 Desktop Player for Mac Afvikler Windows VDI på Mac OS Kræver ingen båndbredde tag din VDI med offline Image administreres centralt Opdateringer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/ PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen indeholder hhv. Informationer (I), Krav (K), Ønsker

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen Produktion af videoer til undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Produktion af videoer til undervisningen 1 Videooptageren/optagemedie Video kan optages med mange typer af enheder Creative VADO

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2. CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.2 Download udviklingssoftware... 6 2.2.1 Hent Visual Studio

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Spørgsmål/svar til udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Der er til dags dato modtaget og besvaret følgende

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Projekt: VAX NemHandel 4.0

Projekt: VAX NemHandel 4.0 Ejer: mysupply ApS Projekt: VAX NemHandel 4.0 Emne: Dette dokument beskriver de tekniske specifikationer for VAX NemHandel 4.0 samt krav til miljøet, herunder hardware og software, hvori VAX NemHandel

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

En guide gennem Sofarækken

En guide gennem Sofarækken 1 En guide gennem Sofarækken Dette er en guide som fører dig gennem Sofarækken og giver dig gode råd om hvordan du bruger denne filmtjeneste. Du kan leje spillefilm, fagfilm og kort- og dokumentarfilm

Læs mere

IntoWords. Oplæg ved Teknologiseminaret 3. december 2014 ved Kirsten Marie Hansen MV-Nordic

IntoWords. Oplæg ved Teknologiseminaret 3. december 2014 ved Kirsten Marie Hansen MV-Nordic IntoWords Oplæg ved Teknologiseminaret 3. december 2014 ved Kirsten Marie Hansen MV-Nordic CD-ORD Ud på flere platforme IntoWords med standardindstillinger fra CD-ORD med de mest centrale» funktioner»

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Mobile Engagement Platforms

Mobile Engagement Platforms KUPONER, VOUCHERS Mobile Engagement Platforms Brand Video Mobil kupon Tip en ven via sms Tilmeld nyhedsbrev Desktop ikon Nærmeste forhandler Del på Facebook Database Social & Mobile Coupons MOBIL INTERNET

Læs mere

Netværksværktøj til BUPL s medlemmer. Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL

Netværksværktøj til BUPL s medlemmer. Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL Netværksværktøj til BUPL s medlemmer Mikkel Flindt Heisterberg, IntraVision Brian Andersen, BUPL Om mig Udvikler: Notes / Domino / Sametime / Java / DB2 / WebSphere / web / plug-ins Design Partner for

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Jørgen Rahbek Unified Communications Produktchef Microsoft Danmark JorgenR@microsoft.com Hybrid On Premises Online Best experience

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Mobile apps. App Academy. Velkommen! Vi starter kl. 17:00. Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk. www.appacademy.

Mobile apps. App Academy. Velkommen! Vi starter kl. 17:00. Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk. www.appacademy. Mobile apps Velkommen! Vi starter kl. 17:00 Eksempler og links kan findes på http://appacademy.dk Kristian Langborg-Hansen Partner i Underviser og foredragsholder Forfatter klh@appacademy.dk Planen for

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow.

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow. IT-drift konferencen 2014 Big Data know. act. grow. Kort om mig selv Jens-Jacob T. Aarup Medstifter / partner Salgs- og marketingdirektør Inspari A/S // 2 Passioneret omkring udnyttelse af data Fokuseret

Læs mere

Emergency call button. Stabilt og simpelt

Emergency call button. Stabilt og simpelt Emergency call button Stabilt og simpelt 1 Agenda Områder af speciel interesse Gennemgang Hvad har jeg lært? Spørgsmål 2 Områder af speciel interesse Domæne, Krav, Use Cases, Kvalitetsattributter Arkitektur

Læs mere

5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda.

5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda. IT-INTRODUKTION 5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda.com MAIL MAIL.DMJX.DK DIN MAIL-ADRESSE Alle studerende

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info Enterprise Performance Management Teknisk info 3 Teknisk info PRODUKTBESKRIVELSE Opdræt af slagtekyllinger er en produktionsform, som kræver omhyggelig styring og tæt opfølgning. Kyllingerne er meget

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere