Spørgsmål 1-12 er besvaret den Spørgsmål er besvaret den Spørgsmål er besvaret den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-01-2015. Spørgsmål 13-19 er besvaret den 19-01-2015. Spørgsmål 20 28 er besvaret den 27-01-2015"

Transkript

1 CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version Spørgsmål 1-12 er besvaret den Spørgsmål er besvaret den Spørgsmål er besvaret den Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster og lydspor fra nyt indhold CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. Herudover henledes opmærksomheden på præference 8.2 omkring undertekstspor i tekstbaserede formater. Spørgsmål 2 Can you please confirm that the platforms that need to be supported are PCs (Windows and Mac), Chromebooks, Tablets (ipads, Android and Windows), Mobile phones (iphone, Android, Windows) Spørgsmålet refererer til krav 11 Stream på mange platforme Det kan bekræftes som beskrevet i krav 11. Det er essentielt for CFU at styresystemer der er udbredt i undervisningssektoren understøttes. CFU forventer at tilbudsgiver beskriver, hvilke udgaver af ovennævnte platformsversioner der understøttes. Herudover henledes opmærksomheden på side 21 Leverandøren forventes således at indgå i et digitalt udviklingssamarbejde med CFU UC, så streamingløsningen kan udvikles til at imødekomme de nye krav. Også fremadrettet vil der være behov for ændringer, som ikke på udbudstidspunktet kan forudses. CFU forventer at en kommende leverandør i samarbejde med CFU videreudvikler platformen til at kunne afvikles på kommende versioner og styresystemer i markedet. CFU forventer at leverandøren qua sin størrelse i markedet har en egeninteresse i at udvikle sin platform til kommende krav i markedet, hvorfor CFU ikke skal afholde de fulde omkostninger til udvikling til nye platforme. Spørgsmål 3 What format are the source files in (the material mentions various MPEG formats for bagkataloget, is there more detail available? And how about the new content?

2 Spørgsmålet refererer til afsnittet 3.2 Kildefiler Der gøres opmærksom på at en kommende leverandør kan vælge at modtage bagkataloget som enten originale mpegfiler, eller som ensartede ismv filer - eller alternativt begge dele. F.eks. vil det give mulighed for at benytte ensartede ismv filer fra før 2012 og ensartede mpegfiler for nyere filer. CFU kan godkende at det endelige valg om filtyper kan træffes efter kontraktindgåelse. Alle nye filer tilgås som transport streams - læs mere under afsnittet Tilvækst på side 22. Alle interesserede leverandører kan som beskrevet få adgang til fileksempler - se side 23 eller herunder: Adgang til filer Tilbudsgiver kan få adgang til eksempler på: Filer i original filformat mpeg (bagkatalog) Microsoft Silverlight encodede streamingfiler i bedste bitrate (bagkatalog) Transportstreams leveret direkte fra sendefladen (tilvækst) Adgang til filer ved henvendelse til: Ising Consulting Director Stefan Ising Tlf Der kan anmodes om adgang til yderligere filer om nødvendigt Spørgsmål 4 What player is used today on the web? Microsoft Silverlight Spørgsmål 5 Are there any details on what content protection needs there are? Spørgsmålet refererer til krav 14 Beskyttelse af indhold og krav 13 streaming plugin/teknik CFU forventer at tilbudsgiver i sin besvarelse beskriver en beskyttelse, der balancerer mellem problemfri afvikling på mange platforme og beskyttelse af indhold. Der er som beskrevet ikke krav om DRMbeskyttelse. Der henvises yderligere til side 20 Leverandørens primære opgave bliver at sørge for at afvikle problemfri stream på alle devices hos slutbrugeren. Stream skal igangsættes på baggrund af et handshake mellem CFUs forretningssystem mitcfu og leverandøren. Et eksempel på en mulig beskyttelse kun-

3 ne f.eks. være at URL ikke kan genanvendes uden for et begrænset timeslot, der defineres af henholdsvis CFU s server og udbyders streaming-server. Spørgsmål 6 Are there any specific profiles (in terms of size + bitrate) for the smooth streaming? Spørgsmålet refererer til krav 9 Transcode til stream - Tilvækst Som beskrevet i krav 9: CFU UC forestiller sig bitrates mellem 300 k/bit og 3000 k/bit - men ønsker leverandørens input før endeligt valg træffes. Det er vigtigt at leverandøren i sin beskrivelse tager højde for at en del af CFU s kunders er udfordret på at levere båndbredde til slutbrugeren, derfor skal valget af streaming teknik og bitrates afspejle både brugeren med en begrænset/ustabil internetforbindelse samt brugeren med rigelig båndbredde, der skal præsenteres for TV-udsendelser i god kvalitet. Spørgsmål 7 Udbudsbilag 1, side 4: Der er angivet årstal i tabel vedr. økonomiske nøgletal. For virksomheder med regnskabsår, som ikke følger kalenderår, er det da korrekt forstået, at man skal angive nøgletal for de seneste 3 revisorgodkendte regnskabsår, og altså ikke skal omregne fra regnskabsår for at kunne angive tal pr. kalenderår? Ja, nøgletal for de seneste 3 revisorgodkendte regnskabsår bedes anført. Spørgsmål 8 Bilag 2, generelt: Angivelse af komplekse og/eller alternative priser. Såfremt f.eks. tilvalg af visse optioner påvirker nogle af de priser som angives i Bilag 2, hvor ønsker CFU da den pågældende forretningslogik og priser angivet? Som yderligere tekst i bilag 2, eller under de enkelte krav/optioner i selve besvarelsen? Baggrund: Som eksempel kan nævnes Option 2, som ved tilvalg vil betyde en væsentlig reduktion i Vederlag F, men som udover opsætning/initial pris på option 2 som der er mulighed for at angive i Bilag 2 - vil der være en påvirkning af den løbende drift, ie. vederlag B vil øges. I eksemplet nævnes, at tilvalg af Option 2 vil påvirke Vederlag F. Da Vederlag F skal opgives efter en trappemodel ses dette ikke at være et problem. Vederlag for Optioner skal angives som engangsbeløb. Såfremt der yderligere vil være løbende udgifter ved ibrugtagning af en option skal merprisen oplyses i Bilag 2 under vederlaget for optioner. Bilag 2 Vederlag er som følger heraf ændret og ny udgave vedlægges. Det reviderede bilag er ligeledes lagt på hjemmesiden. Spørgsmål 9 Bilag 3, generelt: Template. Må Leverandøren anvende egen template til tidsplan/projektplan, så længe denne opfylder de angivne mindstekrav samt vejledningen til Bilag 3 i øvrigt? Ja

4 Spørgsmål 10 Udbud af kontrakt om streaming, side 24: Krav 1. Kan CFU uddybe ønsker til support, herunder især tidsrum hvor support hos Leverandøren ønskes tilgængelig, ønskede kontaktkanaler samt eventuelle krav til responstid og garanterede fejlretningstider? Spørgsmålet refererer til krav 1 Oppetid CFU ønsker som udgangspunkt få kontaktkanaler således at CFU udelukkende henvender sig til leverandøren via dedikerede medarbejdere. Ligeså forventer CFU at møde medarbejdere hos leverandøren, der har indgående kendskab til løsningen. Som udgangspunkt vil henvendelser foregå inden for normale office hours 7:30-17:00 på hverdage (7:30-16:00 på fredage), men hvis leverandørens systemer er nede uden for dette tidsrum (aften/weekend/helligdage) forventer CFU mulighed for at kunne orientere sig indgående om problemstilling, tidshorisont og forventede tiltag fra leverandørside. CFU forventer en didikeret indsats og et tæt samarbejde med CFU om løsning af opståede problemer, hvor både CFU og leverandøren afsætter de nødvendige ressourcer fra medarbejdere med indgående kendskab til løsningen. CFU forventer at indgå en SLA med en kommende leverandør som udarbejdes ud fra leverandørens forslag tilrettet efter CFU s ønsker. Spørgsmål 11 Udbud af kontrakt om streaming, side 24: Krav 1. Spørgsmål: Såfremt Leverandøren har en samlet standard Service Level Agreement, ønskes denne da inkluderet under Krav 1, og i modsat fald ønskes en vejledning i hvor denne indsættes i aftalekomplekset? Den ønskes inkluderet under krav 1 og kan evt. vedlægges som bilag. Spørgsmål 12 Udbud af kontrakt om streaming, side 32: Use cases. Har CFU mulighed for at levere en Use Case som relaterer til anvendelse af alternative lydspor? Baggrund: Brugen af metadata i form af undertekster er helt klar, men vi er usikre på om vi har forstået kravene i forbindelse med lydspor korrekt. Da audio spor er en del af en encoded fil til streaming brug er det normalt sådan, at separate lydspor og valg af disse for brugeren sker ved at vælge en helt ny fil som inkluderer video og (nyt) audio spor. Det er teknisk vanskeligt at skifte audio track dynamisk, og giver efter vores erfaringer store problemer med player stabilitet. Normalt vil man således encode materialet som parallelle filer, men de relevante lydspor og brugeren skifter da i princippet til en helt ny fil, ikke blot audio spor. Vi ønsker at forstå, om en sådan løsning er i overensstemmelse med den ønskede brugbarhed og workflows.

5 Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster og lydspor fra nyt indhold Såfremt det som beskrevet i spørgsmålet er det teknisk vanskeligt at efterkomme krav 8 som en løsning hvor en TV-udsendelse har flere lydspors valg, kan CFU acceptere en løsning, hvor der teknisk optages flere ens billedsider, men med forskelligt lydspor. Såfremt det er leverandørens valg at leve op til krav 8 s del om lydspor ved teknisk at lave flere kopier af en TV-udsendelsen - bedes leverandøren beskrive løsningen i besvarelsen. Samt beskrive hvorfor netop det valg er truffet. Spørgsmål 13 Krav M10.1: Spørgsmål: Hvordan leveres bagkatalog indholdet til Leverandøren? Som harddisks, FTP transfer eller hvorledes? CFU forestiller sig at levere på harddisks, men er åben overfor andre muligheder i samarbejde med en kommende leverandør Spørgsmål 14 Krav M.9.1: Spørgsmål: Kan CFU angive en anslået fordeling mellem HD/SD for så vidt angår tilvækst? CFU forventer at HD andelen vokser, men herunder ses tal fra 2014 Optagelser 2014 TS antal udsendeler 720* * * Spørgsmål 15 Krav M.10.1: Spørgsmål: Kan CFU angive en anslået fordeling mellem HD/SD for så vidt angår bagkatalog? Formater for bagkataloget Bagkatalog MPEG antal udsendelser 720* x

6 1600* * Spørgsmål 16 Krav P8.2: Spørgsmål: Kan CFU angive input formater, som subtitles kan ske at tilgå leverandøren i? (både ved manuel og automatisk ingest) Subsidiært, kan CFU liste hvad der opfattes som etablerede tekstbaserede standardformater for subtitles? CFU har ikke separate subtitles tilgængelige pt. Det er en løsning, der først udarbejdes og begyndes i samarbejde med en kommende leverandør. CFU vil i samarbejde med leverandøren vælge subtitleformater ud fra leverandørens faglige ekspertise på området. CFU ønsker dog at arbejde i formater, der er etableret i markedet og således ikke formater, der kun kan anvendes i netop leverandørens softwareløsning. Format/formater skal altså kunne genanvendes selvom CFU efter kontraktperiodens udløb vælger at skifte leverandør/platform. Spørgsmål 17 Krav M4: Spørgsmål: Er det korrekt forstået, at det er et minimumskrav at Leverandøren skal hente (pull) indhold fra YouSee, modsat en løsning, hvor en bestilling hos YouSee trigger en upload fra YouSees side imod leverandøren (push)? Bestillingen foregår i CFU s eget system mitcfu. Det er korrekt at leverandøren skal hente (pull) indholdet fra ekstern leverandør. CFU kan evt. lave en webservice, der sender (push) en notifikation til leverandøren når der er nyt indhold klar til download. Alternativt er det muligt at CFU kan etablere en push service af indhold. Spørgsmål 18 Krav M5.2: Spørgsmål: Kravet beskriver at tidskoder skal holdes i CFUs system. Er det korrekt forstået, at også skabelsen/dannelsen af tidskoder sker i CFUs system, og at leverandøren ikke skal tilbyde et decideret kunde interface til dette? CFU ser umiddelbart 2 mulige løsninger, hvor 1. anses for den mest smidige. Løsningen kræver at mitcfu kan tilgå korrekte tidskoder i player. 1. Oprettelsen af kapitelmærker / tidskoder foregår i mitcfu, og data holdes også her. mitcfu vil ved start af en stream sende de korrekte kapitelmærker med til playeren, f.eks. i form af JSON. Andre leveringsformer kan aftales. 2. Leverandøren stiller et værktøj til rådighed hvori kapitelmærker kan angives Kapitelmærker leveres til og holdes af mitcfu. mitcfu vil ved start af en stream sende de korrekte kapitelmærker med til playeren, f.eks. i form af JSON. Andre leveringsformer kan aftales.

7 Spørgsmål 19 Krav 6 generelt: Spørgsmål: Is frame accuracy for the editing a minimum requirement? What is the maximum amount of time CFU operators wait until they start editing a file that has been sent by a partner (YouSee or other), in relation to storage calculation for the pivot files the system will hold, while waiting for verification and/or editing? How many operators will edit simultaneously files? Frame accuracy er ikke et krav - et tidsspan indenfor 1-2 sekunder er acceptabelt. Som i spørgsmål 18 ser CFU 2 mulige løsninger for den administrative markering af mark in og mark out. Løsning 1 anses af CFU som den mest smidige og favorable. 1. Mark In og Mark Out markeres i mitcfu og tidskoderne tilgår leverandøren. mitcfu sørger for at leverandøren kun modtager et kald med tidskoder. Herefter effektuerer leverandøren klip eller virtuelt klip af udsendelsen 2. Mark In og Mark Out markeres I værktøj leveret af leverandøren. CFU har ikke taget stilling til hvor mange brugere, der skal kunne markere start/slut. Det vil klart være til fordel såfremt systemet tilbyder, at mere end en/et person/login kan udføre denne opgave. CFU er klar over at en løsning, der klipper start og slut fra og gemmer filer af korrekt længde, kan spare meget lagerplads og gøre produktionen af DVD er i CFU s eget system meget smidig. Derfor er en sådan løsning attraktiv. Tidshorisonten set som senest mulige tidpunkt for markering af start og slut skal CFU aftale med leverandøren. CFU optager året rundt og derfor vil det længste tidsspan være henover sommerferien. CFU kan dog kun sætte optagelser i gang op til 10 dage ud i fremtiden, og derfor vil det største antal filer leverandøren skal opbevare før de kan klippes være ca. 14 dages produktion. Reelt kan filer dog vente på at blive klippet/markeret i 5-6 uger (sommerferien). I denne sammenhæng bør leverandøren bemærke, at det netop er i denne arbejdsgang (markering af In og Out) at en medarbejder opdager, såfremt en udsendelse er ufuldstændig og skal hentes med alternative tidsangivelser. Det er i det tilfælde afgørende om løsning 1 eller 2 vælges. Vælges løsning 1 vil mitcfu guide den administrative medarbejder til at genbestille udsendelsen med f.eks. senere udløb. Vælger leverandøren derimod løsning 2 med eget værktøj skal leverandøren ind tænke denne administrative proces i eget værktøj. Spørgsmål 20 Reg. requirement 10, if we choose to use the.ismv files instead of the mpg, would CFU be able to provide also the manifest files for each ismv (i.e. the.ism &.ismc files) Ja

8 Spørgsmål 21 Kan CFU bekræfte at tilvækst "transportstreams" bliver leveret som MPEG2-TS i.e. ISO/IEC :2013? Det er korrekt, at det nuværende format (containeren) er MPEG2-TS, som er taget direkte fra eksterns leverandørs (YouSee) DVB-C signal. Hvad fremtiden bringer med DVB-C2 standarden eller om YouSee overhovedet har planer om at skifte til DVB-C2, ved CFU ikke på nuværende tidspunkt. Der gøres opmærksom på, at leverandører ved henvendelse til Ising Consulting, Stefan Ising, kan opnå adgang til eksempelfiler til egen analyse. Ønskes yderligere eksempler kan der ligeledes rettes henvendelse til Ising Consulting. Spørgsmål 22 Krav 11: skal alle platforme understøttes som "mobile web" eller har CFU overvejet udvikling af dedikeret apps (som leveres af leverandøren)? Såfremt leverandøren uden merudgift for CFU udvikler apps til specifikke platforme, vil leverandøren leve op til krav 11. Blot skal leverandøren beskrive hvorledes disse apps vil blive opdateret og vedligeholdt til fremtidige versioner af OS er. CFU vil dog alt andet lige - vurdere løsninger, der understøtter platforme uden specialapps som foretrukne fremfor specifikke apps til specifikke platforme. Spørgsmål 23 Krav 13: vurderes Silverlight plugin som "specialsoftware"? Hvis ja, vægtes dette krav højere end mulighed for økonomisk fordele ved at genbruge de eksistere MS Smooth Streaming encodede filer? (som beskrevet i 3.2) Ja, Silverlight og Flash plugins betragtes som specialsoftware. Der kan dog argumenteres for at visse plugins er så udbredt på alle platforme og ved brug af alle browsere, at de ikke kan betegnes som specialsoftware. Her understreges at det er enheder i education markedet (enheder på skoler) og elever/studerendes/underviseres private enheder, der altså som standard skal have plugins installeret på forhånd som standard for en moderne enhed, ellers må det anses som specialsoftware. Ja afspilning uden brug af specialsoftware vægtes højere end en evt. engangsudgift for reencoding af bagkataloget. Såfremt udgiften er uforholdsmæssigt stor kan leverandøren dog anbefale CFU alternative løsninger evt. som tilvalg.

9 Spørgsmål 24 Option 1: skal den begrænsede trafik tilbydes som adaptive bit rate (også kaldt smooth streaming i udbudsmateriale) eller kan den begrænsede trafik tilbydes som enkel bitrate? CFU har som udgangspunkt forestillet sig at option 1 stadig giver mulighed for smooth streaming. En løsning der tilbyder smoothstreaming sammen med muligheden for at begrænse trafik foretrækkes, men såfremt dette ikke er muligt eller medfølger en markant ekstraudgift kan løsninger, der tilbyder enkelt bitrates accepteres. Spørgsmål 25 Der skal tages hensyn til normale ferieperioder, hvor kundens medarbejdere ikke kan forventes at være tilgængelige. Hvad er normale ferieperioder hos CFU? Normale ferieperioder i CFU følger undervisningssektorens ferier i Danmark. Derfor kan Ferieperioder ikke fastsættes før skolernes ferieplaner udmeldes der er dog normalt klare rammer omkring ferieperioder i undervisningssektoren i Danmark. CFU holder således lukket i: Påsken inklusive 3 hverdage op til skærtorsdag 4 sammenhængende uger i sommerperioden således at CFU er åben den første og sidste uge af skolernes 6 uger lange sommerferie (f.eks. er CFU lukket uge 28, 29, 30 og 31 i 2015) Uge 42 - efterårsferien Juleferien normalt fra og med 23. dec til og med 2. jan alt afhængig af placeringen af lørdag/søndage. Spørgsmål 26 Det ser ud som om, at Bilag 2 angiver Optioner på en måde som ikke er i overensstemmelse med udbudsmaterialet, idet Option 5 Tilbyde mulighed for at opbygge lukket online miljø hvor elever kan remediere TV-udsendelser - har en ændret betegnelse i Bilag 2s pristabel, side 3. Det er en fejl. Overskriften for Option 5 er Tilbyde mulighed for at opbygge lukket online miljø hvor elever kan remediere TV-udsendelser. Dette ændres i Bilag 2, som vedlægges i ny udgave. Spørgsmål 27 Og i øvrigt mangler Option 5 i skemaet til prisevaluering side 4.

10 Det fremgår af udbudsmaterialet afsnit 2.13 at prisen på Option 5 ikke indgår i prisevalueringen, Derfor er option 5 ikke medtaget i skemaet. Spørgsmål 28 Derudover har vi spørgsmål til den faktor som anvendes i prisevalueringen. Vi er usikre på, hvorfor de forskellige faktorer er valgt og deres betydning for evalueringen. Nu får alle bud jo samme faktor at regne efter, men hvis formålet er at give CFU UC sikkerhed for totalpris, så mener vi ikke faktorerne entydigt sikrer dette. Faktorerne i skemaet til prisevaluering skyldes alene hensynet til at sikre gennemsigtighed og ligebehandling af tilbudsgiverne. Hensigten er ikke at beregne en totalpris.

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0

Åbne API'er. Et notat for IT- og Telestyrelsen. 16. marts 2011 Engagement: 224223310. Version 1.0 Et notat for IT- og Telestyrelsen Åbne API'er 16. marts 2011 Engagement: 224223310 Version 1.0 This Report, including any supporting materials, is owned by Gartner, Inc. and/or its affiliates and is for

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Microsoft og desktop-virtualisering

Microsoft og desktop-virtualisering powered by: Artiklerne er skrevet af Dan Mygind Whitepaper Microsoft og desktop-virtualisering Desktop-virtualisering kan være med til at forenkle administrationen af brugernes desktoppe. Det skal dog

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere