Spørgsmål 1-12 er besvaret den Spørgsmål er besvaret den Spørgsmål er besvaret den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-01-2015. Spørgsmål 13-19 er besvaret den 19-01-2015. Spørgsmål 20 28 er besvaret den 27-01-2015"

Transkript

1 CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version Spørgsmål 1-12 er besvaret den Spørgsmål er besvaret den Spørgsmål er besvaret den Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster og lydspor fra nyt indhold CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. Herudover henledes opmærksomheden på præference 8.2 omkring undertekstspor i tekstbaserede formater. Spørgsmål 2 Can you please confirm that the platforms that need to be supported are PCs (Windows and Mac), Chromebooks, Tablets (ipads, Android and Windows), Mobile phones (iphone, Android, Windows) Spørgsmålet refererer til krav 11 Stream på mange platforme Det kan bekræftes som beskrevet i krav 11. Det er essentielt for CFU at styresystemer der er udbredt i undervisningssektoren understøttes. CFU forventer at tilbudsgiver beskriver, hvilke udgaver af ovennævnte platformsversioner der understøttes. Herudover henledes opmærksomheden på side 21 Leverandøren forventes således at indgå i et digitalt udviklingssamarbejde med CFU UC, så streamingløsningen kan udvikles til at imødekomme de nye krav. Også fremadrettet vil der være behov for ændringer, som ikke på udbudstidspunktet kan forudses. CFU forventer at en kommende leverandør i samarbejde med CFU videreudvikler platformen til at kunne afvikles på kommende versioner og styresystemer i markedet. CFU forventer at leverandøren qua sin størrelse i markedet har en egeninteresse i at udvikle sin platform til kommende krav i markedet, hvorfor CFU ikke skal afholde de fulde omkostninger til udvikling til nye platforme. Spørgsmål 3 What format are the source files in (the material mentions various MPEG formats for bagkataloget, is there more detail available? And how about the new content?

2 Spørgsmålet refererer til afsnittet 3.2 Kildefiler Der gøres opmærksom på at en kommende leverandør kan vælge at modtage bagkataloget som enten originale mpegfiler, eller som ensartede ismv filer - eller alternativt begge dele. F.eks. vil det give mulighed for at benytte ensartede ismv filer fra før 2012 og ensartede mpegfiler for nyere filer. CFU kan godkende at det endelige valg om filtyper kan træffes efter kontraktindgåelse. Alle nye filer tilgås som transport streams - læs mere under afsnittet Tilvækst på side 22. Alle interesserede leverandører kan som beskrevet få adgang til fileksempler - se side 23 eller herunder: Adgang til filer Tilbudsgiver kan få adgang til eksempler på: Filer i original filformat mpeg (bagkatalog) Microsoft Silverlight encodede streamingfiler i bedste bitrate (bagkatalog) Transportstreams leveret direkte fra sendefladen (tilvækst) Adgang til filer ved henvendelse til: Ising Consulting Director Stefan Ising Tlf Der kan anmodes om adgang til yderligere filer om nødvendigt Spørgsmål 4 What player is used today on the web? Microsoft Silverlight Spørgsmål 5 Are there any details on what content protection needs there are? Spørgsmålet refererer til krav 14 Beskyttelse af indhold og krav 13 streaming plugin/teknik CFU forventer at tilbudsgiver i sin besvarelse beskriver en beskyttelse, der balancerer mellem problemfri afvikling på mange platforme og beskyttelse af indhold. Der er som beskrevet ikke krav om DRMbeskyttelse. Der henvises yderligere til side 20 Leverandørens primære opgave bliver at sørge for at afvikle problemfri stream på alle devices hos slutbrugeren. Stream skal igangsættes på baggrund af et handshake mellem CFUs forretningssystem mitcfu og leverandøren. Et eksempel på en mulig beskyttelse kun-

3 ne f.eks. være at URL ikke kan genanvendes uden for et begrænset timeslot, der defineres af henholdsvis CFU s server og udbyders streaming-server. Spørgsmål 6 Are there any specific profiles (in terms of size + bitrate) for the smooth streaming? Spørgsmålet refererer til krav 9 Transcode til stream - Tilvækst Som beskrevet i krav 9: CFU UC forestiller sig bitrates mellem 300 k/bit og 3000 k/bit - men ønsker leverandørens input før endeligt valg træffes. Det er vigtigt at leverandøren i sin beskrivelse tager højde for at en del af CFU s kunders er udfordret på at levere båndbredde til slutbrugeren, derfor skal valget af streaming teknik og bitrates afspejle både brugeren med en begrænset/ustabil internetforbindelse samt brugeren med rigelig båndbredde, der skal præsenteres for TV-udsendelser i god kvalitet. Spørgsmål 7 Udbudsbilag 1, side 4: Der er angivet årstal i tabel vedr. økonomiske nøgletal. For virksomheder med regnskabsår, som ikke følger kalenderår, er det da korrekt forstået, at man skal angive nøgletal for de seneste 3 revisorgodkendte regnskabsår, og altså ikke skal omregne fra regnskabsår for at kunne angive tal pr. kalenderår? Ja, nøgletal for de seneste 3 revisorgodkendte regnskabsår bedes anført. Spørgsmål 8 Bilag 2, generelt: Angivelse af komplekse og/eller alternative priser. Såfremt f.eks. tilvalg af visse optioner påvirker nogle af de priser som angives i Bilag 2, hvor ønsker CFU da den pågældende forretningslogik og priser angivet? Som yderligere tekst i bilag 2, eller under de enkelte krav/optioner i selve besvarelsen? Baggrund: Som eksempel kan nævnes Option 2, som ved tilvalg vil betyde en væsentlig reduktion i Vederlag F, men som udover opsætning/initial pris på option 2 som der er mulighed for at angive i Bilag 2 - vil der være en påvirkning af den løbende drift, ie. vederlag B vil øges. I eksemplet nævnes, at tilvalg af Option 2 vil påvirke Vederlag F. Da Vederlag F skal opgives efter en trappemodel ses dette ikke at være et problem. Vederlag for Optioner skal angives som engangsbeløb. Såfremt der yderligere vil være løbende udgifter ved ibrugtagning af en option skal merprisen oplyses i Bilag 2 under vederlaget for optioner. Bilag 2 Vederlag er som følger heraf ændret og ny udgave vedlægges. Det reviderede bilag er ligeledes lagt på hjemmesiden. Spørgsmål 9 Bilag 3, generelt: Template. Må Leverandøren anvende egen template til tidsplan/projektplan, så længe denne opfylder de angivne mindstekrav samt vejledningen til Bilag 3 i øvrigt? Ja

4 Spørgsmål 10 Udbud af kontrakt om streaming, side 24: Krav 1. Kan CFU uddybe ønsker til support, herunder især tidsrum hvor support hos Leverandøren ønskes tilgængelig, ønskede kontaktkanaler samt eventuelle krav til responstid og garanterede fejlretningstider? Spørgsmålet refererer til krav 1 Oppetid CFU ønsker som udgangspunkt få kontaktkanaler således at CFU udelukkende henvender sig til leverandøren via dedikerede medarbejdere. Ligeså forventer CFU at møde medarbejdere hos leverandøren, der har indgående kendskab til løsningen. Som udgangspunkt vil henvendelser foregå inden for normale office hours 7:30-17:00 på hverdage (7:30-16:00 på fredage), men hvis leverandørens systemer er nede uden for dette tidsrum (aften/weekend/helligdage) forventer CFU mulighed for at kunne orientere sig indgående om problemstilling, tidshorisont og forventede tiltag fra leverandørside. CFU forventer en didikeret indsats og et tæt samarbejde med CFU om løsning af opståede problemer, hvor både CFU og leverandøren afsætter de nødvendige ressourcer fra medarbejdere med indgående kendskab til løsningen. CFU forventer at indgå en SLA med en kommende leverandør som udarbejdes ud fra leverandørens forslag tilrettet efter CFU s ønsker. Spørgsmål 11 Udbud af kontrakt om streaming, side 24: Krav 1. Spørgsmål: Såfremt Leverandøren har en samlet standard Service Level Agreement, ønskes denne da inkluderet under Krav 1, og i modsat fald ønskes en vejledning i hvor denne indsættes i aftalekomplekset? Den ønskes inkluderet under krav 1 og kan evt. vedlægges som bilag. Spørgsmål 12 Udbud af kontrakt om streaming, side 32: Use cases. Har CFU mulighed for at levere en Use Case som relaterer til anvendelse af alternative lydspor? Baggrund: Brugen af metadata i form af undertekster er helt klar, men vi er usikre på om vi har forstået kravene i forbindelse med lydspor korrekt. Da audio spor er en del af en encoded fil til streaming brug er det normalt sådan, at separate lydspor og valg af disse for brugeren sker ved at vælge en helt ny fil som inkluderer video og (nyt) audio spor. Det er teknisk vanskeligt at skifte audio track dynamisk, og giver efter vores erfaringer store problemer med player stabilitet. Normalt vil man således encode materialet som parallelle filer, men de relevante lydspor og brugeren skifter da i princippet til en helt ny fil, ikke blot audio spor. Vi ønsker at forstå, om en sådan løsning er i overensstemmelse med den ønskede brugbarhed og workflows.

5 Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster og lydspor fra nyt indhold Såfremt det som beskrevet i spørgsmålet er det teknisk vanskeligt at efterkomme krav 8 som en løsning hvor en TV-udsendelse har flere lydspors valg, kan CFU acceptere en løsning, hvor der teknisk optages flere ens billedsider, men med forskelligt lydspor. Såfremt det er leverandørens valg at leve op til krav 8 s del om lydspor ved teknisk at lave flere kopier af en TV-udsendelsen - bedes leverandøren beskrive løsningen i besvarelsen. Samt beskrive hvorfor netop det valg er truffet. Spørgsmål 13 Krav M10.1: Spørgsmål: Hvordan leveres bagkatalog indholdet til Leverandøren? Som harddisks, FTP transfer eller hvorledes? CFU forestiller sig at levere på harddisks, men er åben overfor andre muligheder i samarbejde med en kommende leverandør Spørgsmål 14 Krav M.9.1: Spørgsmål: Kan CFU angive en anslået fordeling mellem HD/SD for så vidt angår tilvækst? CFU forventer at HD andelen vokser, men herunder ses tal fra 2014 Optagelser 2014 TS antal udsendeler 720* * * Spørgsmål 15 Krav M.10.1: Spørgsmål: Kan CFU angive en anslået fordeling mellem HD/SD for så vidt angår bagkatalog? Formater for bagkataloget Bagkatalog MPEG antal udsendelser 720* x

6 1600* * Spørgsmål 16 Krav P8.2: Spørgsmål: Kan CFU angive input formater, som subtitles kan ske at tilgå leverandøren i? (både ved manuel og automatisk ingest) Subsidiært, kan CFU liste hvad der opfattes som etablerede tekstbaserede standardformater for subtitles? CFU har ikke separate subtitles tilgængelige pt. Det er en løsning, der først udarbejdes og begyndes i samarbejde med en kommende leverandør. CFU vil i samarbejde med leverandøren vælge subtitleformater ud fra leverandørens faglige ekspertise på området. CFU ønsker dog at arbejde i formater, der er etableret i markedet og således ikke formater, der kun kan anvendes i netop leverandørens softwareløsning. Format/formater skal altså kunne genanvendes selvom CFU efter kontraktperiodens udløb vælger at skifte leverandør/platform. Spørgsmål 17 Krav M4: Spørgsmål: Er det korrekt forstået, at det er et minimumskrav at Leverandøren skal hente (pull) indhold fra YouSee, modsat en løsning, hvor en bestilling hos YouSee trigger en upload fra YouSees side imod leverandøren (push)? Bestillingen foregår i CFU s eget system mitcfu. Det er korrekt at leverandøren skal hente (pull) indholdet fra ekstern leverandør. CFU kan evt. lave en webservice, der sender (push) en notifikation til leverandøren når der er nyt indhold klar til download. Alternativt er det muligt at CFU kan etablere en push service af indhold. Spørgsmål 18 Krav M5.2: Spørgsmål: Kravet beskriver at tidskoder skal holdes i CFUs system. Er det korrekt forstået, at også skabelsen/dannelsen af tidskoder sker i CFUs system, og at leverandøren ikke skal tilbyde et decideret kunde interface til dette? CFU ser umiddelbart 2 mulige løsninger, hvor 1. anses for den mest smidige. Løsningen kræver at mitcfu kan tilgå korrekte tidskoder i player. 1. Oprettelsen af kapitelmærker / tidskoder foregår i mitcfu, og data holdes også her. mitcfu vil ved start af en stream sende de korrekte kapitelmærker med til playeren, f.eks. i form af JSON. Andre leveringsformer kan aftales. 2. Leverandøren stiller et værktøj til rådighed hvori kapitelmærker kan angives Kapitelmærker leveres til og holdes af mitcfu. mitcfu vil ved start af en stream sende de korrekte kapitelmærker med til playeren, f.eks. i form af JSON. Andre leveringsformer kan aftales.

7 Spørgsmål 19 Krav 6 generelt: Spørgsmål: Is frame accuracy for the editing a minimum requirement? What is the maximum amount of time CFU operators wait until they start editing a file that has been sent by a partner (YouSee or other), in relation to storage calculation for the pivot files the system will hold, while waiting for verification and/or editing? How many operators will edit simultaneously files? Frame accuracy er ikke et krav - et tidsspan indenfor 1-2 sekunder er acceptabelt. Som i spørgsmål 18 ser CFU 2 mulige løsninger for den administrative markering af mark in og mark out. Løsning 1 anses af CFU som den mest smidige og favorable. 1. Mark In og Mark Out markeres i mitcfu og tidskoderne tilgår leverandøren. mitcfu sørger for at leverandøren kun modtager et kald med tidskoder. Herefter effektuerer leverandøren klip eller virtuelt klip af udsendelsen 2. Mark In og Mark Out markeres I værktøj leveret af leverandøren. CFU har ikke taget stilling til hvor mange brugere, der skal kunne markere start/slut. Det vil klart være til fordel såfremt systemet tilbyder, at mere end en/et person/login kan udføre denne opgave. CFU er klar over at en løsning, der klipper start og slut fra og gemmer filer af korrekt længde, kan spare meget lagerplads og gøre produktionen af DVD er i CFU s eget system meget smidig. Derfor er en sådan løsning attraktiv. Tidshorisonten set som senest mulige tidpunkt for markering af start og slut skal CFU aftale med leverandøren. CFU optager året rundt og derfor vil det længste tidsspan være henover sommerferien. CFU kan dog kun sætte optagelser i gang op til 10 dage ud i fremtiden, og derfor vil det største antal filer leverandøren skal opbevare før de kan klippes være ca. 14 dages produktion. Reelt kan filer dog vente på at blive klippet/markeret i 5-6 uger (sommerferien). I denne sammenhæng bør leverandøren bemærke, at det netop er i denne arbejdsgang (markering af In og Out) at en medarbejder opdager, såfremt en udsendelse er ufuldstændig og skal hentes med alternative tidsangivelser. Det er i det tilfælde afgørende om løsning 1 eller 2 vælges. Vælges løsning 1 vil mitcfu guide den administrative medarbejder til at genbestille udsendelsen med f.eks. senere udløb. Vælger leverandøren derimod løsning 2 med eget værktøj skal leverandøren ind tænke denne administrative proces i eget værktøj. Spørgsmål 20 Reg. requirement 10, if we choose to use the.ismv files instead of the mpg, would CFU be able to provide also the manifest files for each ismv (i.e. the.ism &.ismc files) Ja

8 Spørgsmål 21 Kan CFU bekræfte at tilvækst "transportstreams" bliver leveret som MPEG2-TS i.e. ISO/IEC :2013? Det er korrekt, at det nuværende format (containeren) er MPEG2-TS, som er taget direkte fra eksterns leverandørs (YouSee) DVB-C signal. Hvad fremtiden bringer med DVB-C2 standarden eller om YouSee overhovedet har planer om at skifte til DVB-C2, ved CFU ikke på nuværende tidspunkt. Der gøres opmærksom på, at leverandører ved henvendelse til Ising Consulting, Stefan Ising, kan opnå adgang til eksempelfiler til egen analyse. Ønskes yderligere eksempler kan der ligeledes rettes henvendelse til Ising Consulting. Spørgsmål 22 Krav 11: skal alle platforme understøttes som "mobile web" eller har CFU overvejet udvikling af dedikeret apps (som leveres af leverandøren)? Såfremt leverandøren uden merudgift for CFU udvikler apps til specifikke platforme, vil leverandøren leve op til krav 11. Blot skal leverandøren beskrive hvorledes disse apps vil blive opdateret og vedligeholdt til fremtidige versioner af OS er. CFU vil dog alt andet lige - vurdere løsninger, der understøtter platforme uden specialapps som foretrukne fremfor specifikke apps til specifikke platforme. Spørgsmål 23 Krav 13: vurderes Silverlight plugin som "specialsoftware"? Hvis ja, vægtes dette krav højere end mulighed for økonomisk fordele ved at genbruge de eksistere MS Smooth Streaming encodede filer? (som beskrevet i 3.2) Ja, Silverlight og Flash plugins betragtes som specialsoftware. Der kan dog argumenteres for at visse plugins er så udbredt på alle platforme og ved brug af alle browsere, at de ikke kan betegnes som specialsoftware. Her understreges at det er enheder i education markedet (enheder på skoler) og elever/studerendes/underviseres private enheder, der altså som standard skal have plugins installeret på forhånd som standard for en moderne enhed, ellers må det anses som specialsoftware. Ja afspilning uden brug af specialsoftware vægtes højere end en evt. engangsudgift for reencoding af bagkataloget. Såfremt udgiften er uforholdsmæssigt stor kan leverandøren dog anbefale CFU alternative løsninger evt. som tilvalg.

9 Spørgsmål 24 Option 1: skal den begrænsede trafik tilbydes som adaptive bit rate (også kaldt smooth streaming i udbudsmateriale) eller kan den begrænsede trafik tilbydes som enkel bitrate? CFU har som udgangspunkt forestillet sig at option 1 stadig giver mulighed for smooth streaming. En løsning der tilbyder smoothstreaming sammen med muligheden for at begrænse trafik foretrækkes, men såfremt dette ikke er muligt eller medfølger en markant ekstraudgift kan løsninger, der tilbyder enkelt bitrates accepteres. Spørgsmål 25 Der skal tages hensyn til normale ferieperioder, hvor kundens medarbejdere ikke kan forventes at være tilgængelige. Hvad er normale ferieperioder hos CFU? Normale ferieperioder i CFU følger undervisningssektorens ferier i Danmark. Derfor kan Ferieperioder ikke fastsættes før skolernes ferieplaner udmeldes der er dog normalt klare rammer omkring ferieperioder i undervisningssektoren i Danmark. CFU holder således lukket i: Påsken inklusive 3 hverdage op til skærtorsdag 4 sammenhængende uger i sommerperioden således at CFU er åben den første og sidste uge af skolernes 6 uger lange sommerferie (f.eks. er CFU lukket uge 28, 29, 30 og 31 i 2015) Uge 42 - efterårsferien Juleferien normalt fra og med 23. dec til og med 2. jan alt afhængig af placeringen af lørdag/søndage. Spørgsmål 26 Det ser ud som om, at Bilag 2 angiver Optioner på en måde som ikke er i overensstemmelse med udbudsmaterialet, idet Option 5 Tilbyde mulighed for at opbygge lukket online miljø hvor elever kan remediere TV-udsendelser - har en ændret betegnelse i Bilag 2s pristabel, side 3. Det er en fejl. Overskriften for Option 5 er Tilbyde mulighed for at opbygge lukket online miljø hvor elever kan remediere TV-udsendelser. Dette ændres i Bilag 2, som vedlægges i ny udgave. Spørgsmål 27 Og i øvrigt mangler Option 5 i skemaet til prisevaluering side 4.

10 Det fremgår af udbudsmaterialet afsnit 2.13 at prisen på Option 5 ikke indgår i prisevalueringen, Derfor er option 5 ikke medtaget i skemaet. Spørgsmål 28 Derudover har vi spørgsmål til den faktor som anvendes i prisevalueringen. Vi er usikre på, hvorfor de forskellige faktorer er valgt og deres betydning for evalueringen. Nu får alle bud jo samme faktor at regne efter, men hvis formålet er at give CFU UC sikkerhed for totalpris, så mener vi ikke faktorerne entydigt sikrer dette. Faktorerne i skemaet til prisevaluering skyldes alene hensynet til at sikre gennemsigtighed og ligebehandling af tilbudsgiverne. Hensigten er ikke at beregne en totalpris.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet.

CFU forventer at undertekstformat vælges i samarbejde med en kommende leverandør, men at undertekstformatet er af en accepteret standard i markedet. CFU UC Udbud af streaming Spørgsmål-svar, Version 1 Spørgsmål 1-12 er besvaret den 14-1-2015. Spørgsmål 1 What subtitle formats will need to be used? Spørgsmålet refererer til krav 8 Rip af undertekster

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD STREAMING AF TV-UDSENDELSER TIL UNDERVISNINGSBRUG

OFFENTLIGT UDBUD STREAMING AF TV-UDSENDELSER TIL UNDERVISNINGSBRUG OFFENTLIGT UDBUD STREAMING AF TV-UDSENDELSER TIL UNDERVISNINGSBRUG UDBUDSMATERIALE DECEMBER 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Centre for Undervisningsmidler 1 1.2 Streaming af TV-udsendelser fra CFU UC

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse.

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse. CLOUD RECORD FAQ HVAD ER CLOUD RECORD? Nu tilbyder vi, at du kan gemme programmer i skyen. Det vil sige, at programmer kan gemmes og afspilles på alle platforme. Tjenesten hedder Cloud Record, og gør det

Læs mere

Bilag 2A. Kravspecifikation. Ny VOD-platform med videoplayer og arkiv til Folketingets videoon-demand. Maj Ref

Bilag 2A. Kravspecifikation. Ny VOD-platform med videoplayer og arkiv til Folketingets videoon-demand. Maj Ref Bilag 2A Kravspecifikation Ny VOD-platform med videoplayer og arkiv til Folketingets videoon-demand løsning Maj 2017 Ref. 15-001143-16 Indhold Baggrund og formål... 3 1. Krav til løsningen... 3 1.1 Generelle

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Web TV på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på waoo.tv på computeren...10

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 15.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 7-28. Nr.

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

BAT Installationsvejledning. Version 1.0

BAT Installationsvejledning. Version 1.0 BAT Installationsvejledning Version 1.0 Oktober 2013 1 BAT Installationsvejledning Indledning Denne vejledning er rettet til den IT ansvarlige på de uddannelsessteder, der skal anvende BAT systemet. Vejledningen

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013.

Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer. Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål og svar til udbud om digitalisering af værktøjer Publiceret den 15. november 2013. Spørgsmål 1. Er det et krav at tilbudsgiver skal være SKI godkendt leverandør? 2. Der står i materialet at udbuddet

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

GUIDE TIL DIN STREM BOX.

GUIDE TIL DIN STREM BOX. GUIDE TIL DIN STREM BOX. HVAD KAN JEG GØRE I IPTV BOXEN 1. Hvordan ser jeg ud TV, FILM, høre radiokanaler, bruger YouTube 2. Lav en favoritliste 3. Skifte lydsprog når du ser video og tv-kanaler 4. Ændre

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

FAQ. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo! Web TV & Waoo Fiberbredbånd TV Telefoni på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Web TV på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Webside score templatedownload.org

Webside score templatedownload.org Webside score templatedownload.org Genereret Oktober 18 2015 05:21 AM Scoren er 43/100 SEO Indhold Titel FREE Template Download Længde : 22 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet.

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet. Dropbox - IOS Dropbox er en lagerapplikation og service. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gemme og synkronisere filer online og mellem computere. Dropbox har en cross-platform klient (IOS, Android,

Læs mere

Video i undervisningen - Planlægning, videooptagelse, redigering, publicering og QR. Video

Video i undervisningen - Planlægning, videooptagelse, redigering, publicering og QR. Video Video i undervisningen - Planlægning, videooptagelse, redigering, publicering og QR Video 1 Typer - Lærer-/skoleproduceret video Typer: Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2. CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.2 Download udviklingssoftware... 6 2.2.1 Hent Visual Studio

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af Video on Demand platform til Folketingets hjemmeside

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af Video on Demand platform til Folketingets hjemmeside Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af Video on Demand platform til Folketingets hjemmeside Spørgsmål 1: Hvilke retningslinjer gælder der for tilgængelighed i video playeren, når den integreres på

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune Spørgsmål/svar opdateret d. 08.01.2015 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Spørgsmål vedrørende skærmstørrelse

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune Spørgsmål/svar opdateret d. 06.01.2015 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Spørgsmål vedrørende skærmstørrelse

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser Bilag 3 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 31. august 2015 J.nr.: 044-01064 Ref.: nmkn Kravspecifikation: Udbud af en digital løsning til offentliggørelse

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på computeren... 10 Kontaktinformation...14

Læs mere

Installation og administration af MarvinSketch. Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium

Installation og administration af MarvinSketch. Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium Installation og administration af MarvinSketch Anders Almlund Osted, Køge Gymnasium September 2015 1 Indholdsfortegnelse Administration af programmet... 3 Registrering... 3 Ansøg om undervisningslicens...

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

[MARKONLINE I CITRIX]

[MARKONLINE I CITRIX] 2012 [Type text] Udarbejdet af Udarbejdet for Optimering af MarkOnline I Citrix miljøer Indholdsfortegnelse Baggrundsinfo... 2 Symptomerne... 3 MarkOnline starter ikke... 3 MarkOnline startes, men download

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Spørgsmål og svar 5 - MTU

Spørgsmål og svar 5 - MTU Spørgsmål og svar 5 - MTU Hvor lang tid inden udsendelse af spørgeskemaer skal medarbejderdata kunne ændres? Det vurderes positivt jo tættere det er muligt at ændre medarbejderdata op til udsendelse. Leverandøren

Læs mere

Spørgsmål og svar. Opdateret den Oversigt over spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar. Opdateret den Oversigt over spørgsmål og svar Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af rammeaftale om køb af abonnementer og terminaler til satellittelefoni, radiokommunikationsudstyr samt service og support Opdateret den 22.12.2017 Dato Nr. Spørgsmål

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

Her følger en kort guide til, hvordan du bærer dig ad med at læse bogen på de forskellige elektroniske platforme.

Her følger en kort guide til, hvordan du bærer dig ad med at læse bogen på de forskellige elektroniske platforme. Kære læser: E-bogen om Akvakultur er lavet i formatet epub3, som er meget fleksibelt og tilpasser sig de forskellige platforme. Bogen kan læses både på pc, Mac, tablets og smartphones, men der er ingen

Læs mere

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni

FAQ. på computeren. Fiberbredbånd TV Telefoni FAQ Waoo på computeren Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Waoo! Web TV på computeren... 4 Waoo! Bio på waoo.tv på computeren... 7 TV 2 FILM TV & on demand på waoo.tv på computeren...10 Kontaktinformation...

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen Program UCC s kommunikationskanaler It på UCC UCC Portalen og StudieZonen Apps på UCC UCC.DK Om UCC og deres uddannelsestilbud PORTAL.UCC.DK

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

Metadata. Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3. Workshop, 18. November 2013

Metadata. Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3. Workshop, 18. November 2013 Metadata Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3 Workshop, 18. November 2013 Program for workshoppen 1. Velkomst, program og præsentation 1. Formål, forventninger og mål med workshoppen

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Her er en guide til at lave BackUp af din DVD ved hjælp af DVDShrink og et brænderprogram.

Her er en guide til at lave BackUp af din DVD ved hjælp af DVDShrink og et brænderprogram. Side 1 af 12 DVD BackUp www.abmedia.dk Opdateret d. 28.12.2004 Ofte er der mere på en original DVD end der kan ligge på en Backup, så derfor kan man benytte dette lille program til at vælge hvad man vil

Læs mere

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-01-2015

Ja, det er helt i orden. 9-1-2015 26-01-2015 Sagsnr. 1-23-4-101-34-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Etablering af fælles regional TV platform 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsgiver

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

UCSJ DIGITAL. Tips og Tricks

UCSJ DIGITAL. Tips og Tricks UCSJ DIGITAL Table of Contents Webbrowsere...3 Slet midlertidige filer og cookies... 4 Mobile enheder...8 UCSJ mail på smartphone og tablet... 9 Video mm....10 Rip en DVD... 11 Brug Handbrake til at reducere

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

SECURINESS LINE Video Surveilliance System

SECURINESS LINE Video Surveilliance System SECURINESS LINE Video Surveilliance System Kontakt os venligst for mere information Windows baseret hybrid teknologi LINE videoovervågning system giver dig det bedste fra begge verdener med Hybrid IP-teknologi.

Læs mere

TIP! Mac. icloud, Dropbox. Word og Excel. ipad og iphone. Android. Billeder m.m. Slægtsforskning. Windows 10

TIP! Mac. icloud, Dropbox. Word og Excel. ipad og iphone. Android. Billeder m.m. Slægtsforskning. Windows 10 Bureau BB Klik på overskrifterne for yderligere info om kurserne icloud, Dropbox og Fotos Synkronisering af dine enheder ipad og iphone Lær at bruge din ipad, iphone eller begge dele optimalt Mac TIP!

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Kurser vinter/forår 2017

Kurser vinter/forår 2017 Kurser vinter/forår 2017 Klik på overskrifterne for yderligere info om kurserne Windows 7 Windows 10 ipad og iphone Lær at bruge din ipad, iphone eller begge dele optimalt icloud, TIP! Dropbox og Fotos

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere