Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1"

Transkript

1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele familien. Målet kan være en bestemt situation (jeg ryger ikke længere), et konkret objekt (en Storebæltsbro) eller afholdelsen af en begivenhed (en havefest). Det ligger i et projekts natur, at det er målrettet, for ellers ville man ikke starte projektet. Selvom alle projekter således er målrettede, så er karakteren af målet dog vidt forskellig fra projekt til projekt. I teorier om projektledelse er formuleringen af et mål ofte det første og vigtigste skridt i et projekt, og den måde, hvorpå man definerer målet, er et udtryk for, hvordan man i det hele taget opfatter projektledelse. Et eksempel på, hvordan man kan definere et mål for et projekt, er en såkaldt visionsfilm, som viser et fiktivt fremtidsbillede af den ønskede situation, når projektet er fuldendt. Jeg vil tage udgangspunkt i visionsfilm for to projekter. 1 Det drejer sig om et projekt kaldet Networking Kids omkring børns brug af teknologi i forbindelse med leg og læring, samt et projekt vedrørende udviklingen af intelligente fodboldtrøjer, som kan hjælpe fodboldtrænere med fysisk og taktisk træning. Ved hjælp af to perspektiver om projektledelse vil jeg analysere, hvordan man kan forstå visionsfilm som formulering af projektmål. Først præsenteres to forskellige bud på, hvordan man kan angribe problemstillingen omkring målfastsættelse. Mikkelsen og Riis Projektstyring med enkle midler er udtryk for traditionel projektledelse, hvorimod Christensen og Kreiners Projektledelse i løst koblede systemer repræsenterer det, de selv kalder et kættersk opgør med traditionen indenfor projektledelse. De to forskellige teoretiske perspektiver er udgangspunktet for sidste afsnit, som omhandler de to eksempler på visionsfilm. Da gennemgangen af teorierne om projektledelse har til opgave at danne baggrund for forståelsen af visionsfilm, bliver der kun beskrevet de relevante dele omkring fastsættelse af mål for projekter, og afsnittene kommer derfor ikke til at fremstå som forkromede præsentationer af, hvordan man skal lede projekter. 1 De to eksempler er jeg kommet i berøring med i forbindelse med en opgave om Innovation Lab Katrinebjerg, hvor jeg og to andre lavede etnografiske studier i to uger. Her fik vi indblik i, hvordan de arbejder med projekter hos Innovation Lab. Desuden baseres det på et oplæg af Ole Iversen ( ), som er projektleder for det ene projekt, Networking Kids. Side 1

2 Formulering af et fast mål Mikkelsen og Riis opstiller en model for et projekts forløb, som man kan inddele i fire faser (Mikkelsen og Riis, 1999, s. 20): Erkendelsesfasen. Her opstår idéen om projektet igennem erkendelse af et problem, en mulighed eller et behov. Udviklingsfasen. Her analyseres grundlaget for projektet og der tages beslutning om at gennemføre det. Gennemførelsesfasen. Projektet gennemføres. Drifts-/anvendelsesfasen. Projektet er færdigt og resultatet tages i brug. Selvom faserne ikke rent tidsligt er strengt adskilte, så er der en logisk sammenhæng imellem dem, idet udfaldet af erkendelsesfasen danner baggrund for udviklingsfasen, som igen danner baggrund for gennemførelsesfasen og så videre. I det følgende vil udviklingsfasen blive præsenteret nærmere, idet det er her, fastsættelsen af mål finder sted. Mikkelsen og Riis skriver omkring fastsættelsen af mål: Det er en almindelig opfattelse, at et projekt skal have et klart mål og helst fra begyndelsen. Vi har set, at man tidligt binder sig ubetænksomt eller ubevidst til en bestemt opfattelse af problemløsningen, et bestemt projektomfang eller brug af bestemte ressourcer. (ibid., s. 16). Derfor gælder det om at bruge mange kræfter på at analysere og lave forundersøgelser inden man fastsætter og formulerer, hvad målet med projektet er. Disse aktiviteter i både erkendelses- og udviklingsfasen skal munde ud i en projektformulering, som er et dokument med beskrivelse af målet og de succeskriterier, der knytter sig dertil, samt de faktorer, som kan påvirke gennemførelsen af projektet. Dette dokument er grundstenen i det videre forløb, for det er her, der bliver fastslået, hvad der skal laves. En præcis definition af målet gør det muligt at udarbejde en plan for, hvordan målet skal opnås. Samtidig udgør dokumentet ofte den officielle kontrakt mellem projektets parter, hvis der er flere involveret. På den måde kommer resten af forløbet til at bygge ovenpå projektformuleringen, idet alle fremtidige beslutninger og aktiviteter i princippet udspringer af og kan henføres til dette dokument. (ibid., s. 27). Ud fra ovenstående er det klart, at fastlæggelsen af målet i udviklingsfasen er helt afgørende for projektets form og forløb, og det er derfor kritisk for projektets succes. Side 2

3 Motivation igennem en vision Hvor Mikkelsen og Riis argumenterer for, at det er vigtigt at opstille et præcist mål for projektet, så går Christensen og Kreiner i den modsatte retning og hævder, at man tværtimod skal opstille en løsere vision for projektet: En vision er, også i gængs forstand, ikke realistisk (hvis den var, ville vi næppe tale om en vision). Den kan ikke begrundes på basis af, hvad vi tror er muligt eller sandsynligt. Visionens eneste forankring er det, vi synes ville være ønskeligt eller burde være realistisk. (Christensen og Kreiner, 1991, s. 56). Der er stor forskel imellem en sådan vision og den detaljerede og præcise projektformulering, som den mere traditionelle teori tager udgangspunkt i. Christensen og Kreiners argument er, at det ikke er muligt at forudse, hvad der er ønskeligt, når projektet er færdigt. Verden har ændret sig under projektforløbet, og derfor vil virkeligheden for projektets resultat være en anden, end da man formulerede målet. Med en vision undgår man at binde sig op på et veldefineret mål, som kan være svært at ændre undervejs, idet hele projektet er bygget op omkring denne formulering. I stedet bliver visionen et mere overordnet middel til at motivere projektdeltagerne, så projektet bliver styret i den rigtige retning. Undervejs i forløbet kan man ud fra den aktuelle situation i projektets omgivelser opstille latente projektmål, som til forskel fra traditionelle projektmål er midlertidige og kontekstbestemte, så de afspejler, hvordan verden ser ud lige nu, og ikke da projektet startede. De latente projektmål overtager funktionen som planlægningsgrundlag, der ikke kan undværes, både af praktiske grunde og på grund af omverdenens forventninger til projektet. Det kunne for eksempel være en chef, som afkræver en projektformulering som bevis for, at projektet er seriøst og værd at bruge penge på. 2 Forskellen på det traditionelle og det kætterske perspektiv på målfastsættelse er altså, at den første prøver at forudsige, hvordan verden kommer til at se ud, når projektet er færdigt, og herudfra defineres målet med projektet, hvorimod den anden argumenterer for, at det er umuligt at forudsige dette, og man kan derfor højst sparke projektet i gang i den retning, man ønsker, ved hjælp af en vision, som bliver suppleret med latente projektmål. 2 Det er de såkaldte institutionaliserede bindinger, som Christensen og Kreiner mener står som modvægt til deres idéer ude i virksomhederne (Christensen og Kreiner, 1991, s. 107). Side 3

4 Denne forskel viser også noget om den måde, hvorpå de to teorier opfatter projektledelse generelt. Den traditionelle teori er udtryk for en forholdsvis simpel målmiddel rationalitet, hvor man først fastlægger målet og derefter midlet. Den anden repræsenterer en mere pragmatisk tilgang, hvor man erkender, at verden er foranderlig, og prøver at inkludere det i styringen af projektet. Visionsfilm Mandag den 31. marts 2003 var der en udsendelse på TV2 om et nyt samarbejde mellem blandt andre Innovation Lab, tøjfirmaet Hummel og AGF. Der blev vist klip fra en film, som skulle vise, hvordan Poul Hansen i fremtiden bruger intelligente fodboldtrøjer til at måle spillernes fysiske tilstand både under træning og kamp ved hjælp af sensorer i tøjet. Det bliver koblet sammen med GPS-udstyr, så man på en computer kan følge spillernes bevægelser og sammenholde dem med de informationer, som sensorerne i tøjet sender via en trådløs forbindelse. Filmen viste livagtige sekvenser af, hvordan det vil se ud på computerskærmen. Denne film er blevet udviklet på trods af, at man endnu ikke er startet på at udvikle de intelligente fodboldtrøjer eller den software, som skal bruges. Det er med andre ord en simulering af, hvordan man forestiller sig det vil blive. Ligeledes er der blevet udviklet en visionsfilm for projektet Networking Kids, som er et forskningsprojekt under Århus Universitet, men som har indgået partnerskab med blandt andre Innovation Lab, TDC, Nokia og diverse offentlige organisationer. Her følger man en skoleklasse, som har faget Natur og teknik, hvor de benytter sig af mobiltelefoni med digital billedoverførsel med mere. Også her er der tale om et projekt, hvor man kun har forestillet sig, hvordan det vil komme til at se ud, for teknologien som bliver præsenteret er endnu ikke udviklet, og hele forskningsprojektet går ud på at undersøge børns brug af teknologien. De to visionsfilm kan opfattes som forsøg på at definere mål for to projekter. I stedet for at lave enten en detaljeret projektformulering eller en mere løs vision har man udarbejdet en film, som viser, hvordan man forestiller sig verden vil se ud, når projektet er gennemført. Umiddelbart virker det ret uskyldigt, for det er jo bare ren fiktion, men på sigt har det store konsekvenser, fordi det er igennem filmen, at man får defineret, hvad der skal laves i projektet. Det vil sige, at filmen får lige så stor betydning som visionen og projektformuleringen, og derfor vil det være oplagt at undersøge nærmere, hvordan man Side 4

5 kan opfatte en visionsfilm i lyset af de to teoretiske perspektiver. Lægger den sig op ad den traditionelle projektformulering? Eller skal den, som navnet antyder, snarere opfattes som en vision i Christensen og Kreiners betydning? Svarene på disse spørgsmål er afgørende, for de kan pege på hvilken projektopfattelse, der ligger bag brugen af visionsfilm, og derigennem bliver det muligt at vurdere, hvilke styrker og svagheder en sådan form for målfastsættelse har. Litteratur Christensen, Søren og Kreiner, Kristian (1991): Projektledelse i løst koblede systemer ledelse og læring i en ufuldkommen verden. København: Jurist og Økonomforbundets Forlag. Mikkelsen, Hans og Riis, Jens O. (1999): Projektstyring med enkle midler. Rungsted: Prodevo ApS. Website for projektet Networking Kids: Side 5

6 VISIONSFILM SOM PROJEKTMÅL Synopsis til eksamen i Problemorienteret projektstyring v/ Steen Hejndorff Søren Mønsted ( ), 10. juni 2003 Institut for Informations- og Medievidenskab Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Formulering af et fast mål... 2 Motivation igennem en vision... 3 Visionsfilm... 4 Litteratur... 5 Side 6

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Af cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen I den foregående artikel i denne serie diskuterede vi begrebet kompleksitet

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører?

Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører? Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører? Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører? Kompetencebeskrivelser i diplomingeniøruddannelserne Projektet er udført for IPN af: Vibeke Andersen (projektleder),

Læs mere

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring Barrierer for organisatorisk forandring Jobcenter Hjørring Aalborg Universitet Politik & Administration 10. semester - speciale Kim Bertelsen Efterår 2008 2 Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Strategi for videnledelse 1

Strategi for videnledelse 1 Oktober 2001 Strategi for videnledelse 1 BDO-professor, cand.oecon., Ph.d, Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Cand.oecon, Mette Rosenkrands Johansen, Handelshøjskolen i Århus Professor, Dr.merc.,

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft"

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet Brugerdrevet innovation som udviklingskraft Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft" Herning Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Århus Kommunes Biblioteker Indhold

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser Akademisk Forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Akademisk forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Indhold Forord 6

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere