VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik."

Transkript

1 VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. Specialet Værktøjsmager Grundforløb 20 uger 1 P H P H P H P H4 5 5 P H5 5 Specialet Værktøjstekniker Grundforløb 20 uger 1 P H P H P H P H4 5 5 P H5 5 6P H6 5 7P H7 5 8P H8 5 Indgang for værktøjsuddannelsen Værktøjsuddannelsen er indeholdt i grundforløbsindgangen Produktion og udvikling. Vær opmærksom på, at der i grundforløbet er fastsat nogle særlige kompetencemål gældende for værktøjsuddannelsen. De særlige kompetencemål er en forudsætning for at kunne få adgang til hovedforløbet i Værktøjsuddannelsen. Disse særlige kompetencemål kan gennemføres på lokale tekniske skole, såfremt de måtte vælge at udbyde dem som en del af grundforløbet. I modsat fald vil eleven skulle overføres til Skive Tekniske Skole i grundforløbets sidste 8 uger. Hovedforløbet Dette er en kortfattet oversigt over indhold i værktøjsmageruddannelsens hovedforløb. Indhold i specialet værktøjsmager Hovedforløbet består af 5 skoleophold (H1, H2, H3, H4 og H5) med en samlet varighed på 40 uger fordelt på hovedforløbets 3½ år. Indholdet i de mellemliggende praktikperioder (P1, P2, P3, P4 og P5) er beskrevet med discipliner / indhold som ønskes opfyldt, samt hvilke discipliner / indhold det ville være ønskelige om eleven også arbejdede med. Indhold i specialet værktøjstekniker Hovedforløbet består udover de fem skoleophold (H1, H2, H3, H4 og H5) for værktøjsmager, af yderligere 3 skoleophold (H6, H7 og H8) med samlet varighed på 15 uger på hovedforløbets 1 år eller samlet 4½ år. Indholdet i de mellemliggende praktikperioder (P6, P7 og P8) er beskrevet med discipliner / indhold som ønskes opfyldt, samt hvilke discipliner / indhold det ville være ønskelige om eleven også arbejdede med. Side 1 af 7

2 1. praktikforløb (mellem grundforløb og H1) kendskab til: - simple værktøjsfunktioner - almindelige branche- og fagudtryk - almindelige bearbejdningsformer som boring, drejning og fræsning. - planslibning - grundlæggende montageteknik - vedligeholdelse af værktøjer H 1-10 uger Skoleopholdet indeholder en række grund-, område- og specialefag: Grundfag: - Naturfag, Samfundsfag, - Læring, kommunikation og samarbejde. - Værktøjsteknisk dokumentation, Værktøjsteknisk kommunikation, Fremstillingsteknologi og materialeforståelse, Justering og afprøvning af værktøjer samt Fremstilling af værktøjskomponenter. - Værktøjslære. Med baggrund i disse fag er der følgende teoretiske og praktiske indhold: - Introduktion til værktøjslære - kommunikations- og samarbejdsøvelser - Tegningslæsning - Grundlæggende værktøjskonstruktion - Materialelære - Bearbejdningsdata og teknik - Introduktion til datalære og CNC teknik - Opretningsteknik - Arbejdsplanlægning - Fremstilling af form- og snitkasse - Fremstilling af simple værktøjsdetaljer ved drejning, fræsning samt plan- og rundslibning - Grundlæggende CNC fræsning 2. praktikforløb kendskab til: - Samling, tilpasning af værktøjer - Fremstillingen af værktøjskomponenter ved drejning, fræsning og planslibning. - Opretningsteknik på værktøjsmaskiner - Opøve rutine i rundslibning - Medvirke ved CNC bearbejdning / programmering Side 2 af 7

3 H 2-10 uger Skoleopholdet indeholder en række grund-, område- og specialefag: Grundfag: - Samfundsfag. - Teknisk fremmedsprog, Værktøjsteknisk dokumentation, Værktøjsteknisk kommunikation, Fremstillingsteknologi og materialeforståelse, Justering og afprøvning af værktøjer samt Fremstilling af værktøjskomponenter. - Værktøjslære. Med baggrund i disse fag er der følgende teoretiske og praktiske indhold: - Værktøjslære - Datalære / CNC teknik - Introduktion til sænkgnist - Introduktion til profilslibning - Enkel konstruktionsopgave - Materialelære - Arbejdsplanlægning - fagligt rettede tekniske sprogøvelser - Fremstilling af værktøjskomponenter til Snit/Stanse samt til formværktøjer. - Profilslibning. - Sænkgnistning. - CNC fræsning. - Justering, tilpasning af værktøj. - Afprøvning af værktøjer. 3. praktikforløb Eleven får mulighed for at deltage i: - Opstilling og indkøring af værktøjer på produktionsmaskiner, f.eks. presse eller støbemaskine. - Værktøjsplanlægning og arbejdsplanlægning - CNC bearbejdning - Sænkgnistning - Profilslibning - bearbejdningsteknik ved drejning, fræsning og slibning. Side 3 af 7

4 H 3-10 uger Skoleopholdet indeholder en række grund-, område- og specialefag: Grundfag: - Iværksætteri og innovation. - Teknisk fremmedsprog, Værktøjsteknisk dokumentation, Værktøjsteknisk kommunikation, Fremstillingsteknologi og materialeforståelse, Justering og afprøvning af værktøjer samt Fremstilling af værktøjskomponenter. - Værktøjslære. Med baggrund i disse fag er der følgende teoretiske og praktiske indhold: - Arbejdstilrettelæggelse - Konstruktionsopgave ud fra emnetegning - Formgivende S/S værktøjer (buk og prægning) - 3 pladeform m. klinketræk - Introduktion til trådgnistning - Sænkgnistning - Introduktion til koordinatslibning - CAD CAM - Iværksætteri og innovationslære - Fremstilling af værktøjsdetaljer til formgivningsværktøjer (forbuk, rullestans m.fl.) - Fremstilling af værktøjsdetaljer til 3 pladeværktøj. - Fremstilling af værktøjsdetaljer ved profilog koordinatslibning, sænk- og trådgnistning og CNC bearbejdning. - Elektrodefremstilling 4. praktikforløb kendskab til: - Komplekse værktøjstyper og opgaver. - CNC bearbejdning af værktøjsdetaljer - Sænk- og trådgnistbearbejdning - Profil- og koordinatslibning - Arbejdstilrettelæggelse og planlægning Eleven får mulighed for: - At arbejde med opgaver/processer, der passer i forhold til det valgte valgfrie specialefag. Side 4 af 7

5 H uger Skoleopholdet indeholder område- og specialefag samt Valgfrie specialefag: - Iværksætteri og innovation. - Specialetemaet Snit- og stanseværktøjsteknik eller Formværktøjsteknik. Valgfrie specialefag (2 uger): - udbydes i henhold til skolens valgkatalog. Med baggrund i dette fag er der følgende teoretiske indhold: - Værktøjsteknik komplekse stanseprocesser og værktøjstyper (fx følgesnit og dybtræk). - Værktøjsteknik komplekse formværktøjer (fx kæbeværktøj og varmekanal). - Programmeringsopgaver til CNC og Gnistbearbejdning. - Polerteknik - Valgfri specialefag - Valgfri specialefag 5. praktikforløb - Værktøjsopbygning og fremstilling af værktøjer i forhold til valgte fagspeciale m.h.p. fagprøven. Eleven får mulighed for: - Opfølgning på arbejdsdiscipliner fra uddannelsesforløbet m.h.p. fagprøven. - Selvstændig planlægning og opbygning af komplekse værktøjer. - Sænk- og/eller trådgnistbearbejdning - Profil- og koordinatslibning - CNC bearbejdning H 5 Specialefagtema: - Specialefagtemaet Snit- og stanseværktøjsteknik eller Formværktøjsteknik. - Arbejdsplanlægning og tilrettelæggelse - Skriftlig fagprøve - Specialefagtemaet Snit- og stanseværktøjsteknik eller Formværktøjsteknik. - Fremstilling af fagprøvens værktøjsdetaljer, herunder justering, tilpasning og indkøring af værktøj. Side 5 af 7

6 Hovedforløbet Værktøjstekniker. Dette hovedforløb kan også tages som overbygning til værktøjsmageruddannelsen. Det vil så være tale om 1 års læretid med ny uddannelsesaftale på 5 års løntrin. I dette tilfælde er det ikke sikkert der bliver en 6. praktikperiode. Evt. 6. praktikforløb Eleven opnår gennem deltagelse i projekter et begyndende kendskab til følgende emneområder: - Værktøjsopbygning og emneanalyse. - CAD software samt værktøjstegning - Værktøjstekniske beregninger, økonomi mv. - Værktøjsplanlægning, herunder materialevalg og evt. varmebehandling. H 6 - Projektstyring, teknisk fremmedsprog, Design og emnemodning, værktøjskonstruktion, værktøjsmaterialer, CAD, 3 D konstruktion. - Teknisk engelsk - Emneanalyse og emnemodning - værktøjsteori og konstruktion - valg af værktøjsmateriale og varmebehandling samt overfladebelægning - projektstyring - CAD 3D tegning - mindre konstruktionsprojekt form - mindre konstruktionsprojekt snit/stans 7. praktikforløb Eleven opnår gennem deltagelse i projekt- og Eleven bør eventuelt have mulighed for selvstændigt at stå for mindre værktøjspro- konstruktionsopgaver indsigt og begyndende rutine i værktøjskonstruktion samt projektstyring gennem følgende arbejdsopgaver: med: jekt/konstruktion og medvirke/beskæftige sig - design og emnemodningsopgaver - Kundekontakt - værktøjskonstruktioner og tilhørende kalkulationer - Værktøjstekniske beregninger - valg af værktøjsmaterialer, varmebehandling Side 6 af 7

7 H 7 - Teknisk fremmedsprog, Design og emnemodning, værktøjskonstruktion, automation og elektronik, værktøjskalkulation, CAD, 3D konstruktion. - Teknisk tysk - Design og emnemodning - Værktøjskonstruktion og CAD 3D - Værktøjskalkulation - Værktøjsmaterialer - Automation og elektronik i værktøjer - Større konstruktionsprojekt i enten form eller snit/stans - Studietur til Tyskland - mindre værktøjstekniske opgaver 8. praktikforløb Eleven opnår rutine i værktøjskonstruktionsopgaver gennem selvstændige/deltagelse i projekter med kundekontakt og kravspecifikationer, emnemodning, konstruktion og kalkulationer. Det sker f.eks. ved: - Kundekontakt i forbindelse med design og emnemodning - Værktøjskalkulation og planlægning - Værktøjskonstruktion og værktøjstekniske beregninger Eleven bør eventuelt yderligere medvirke/deltage ved: - Prisfastlæggelse og tilbudsgivning - Værktøjsløsninger med indbygget automatik eller elektronik H 8 - Design og emnemodning, værktøjskonstruktion, Værktøjskalkulation, CAD, 3D konstruktion - Design og emnemodning - Værktøjskonstruktion og CAD 3D - Værktøjskalkulation - Afsluttende projektopgave konstruktion (svendeprøven) Side 7 af 7

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Revision FSR/Danske revisorer Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole. Afdelingen har

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale i økonomi Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale i økonomi Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde. Afdelingen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Værd at vide om at uddanne tekniske designere I dette hæfte kan du læse, hvad du skal vide, inden virksomheden ansætter en teknisk designerelev. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere