SPØRGSMÅL 1: SVAR: Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? 1. GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPØRGSMÅL 1: SVAR: Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? 1. GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012."

Transkript

1 SPØRGSMÅL 1: Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 1. GODSBANEN blev indviet den 30. marts Læs her:

2 SPØRGSMÅL: 2. Hvad foregik der på GODSBANEN indtil år 2000? 3. Hvornår blev godsbanegården oprindeligt bygget? 2. Godsbanebygningerne fungerede som godsbanegård og var knudepunkt for godstogstrafikken i Jylland. Der foregik lastning og losning af gods. Godsbanegården i Aarhus er det største bevarede godsbaneanlæg i Danmark. 3. GODSBANEN blev oprindeligt opført Hovedbygningen blev færdig i 1921, hvilket flaget/vejrhanen på toppen af tårnbygningen viser. Hallerne blev færdige i

3 SPØRGSMÅL: 4. Hvem ejer GODSBANEN? 5. Hvornår købte Aarhus Byråd godsbanearealerne af DSB? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 4. Aarhus Kommune er ejer af GODSBANENs bygninger og udenomsarealer. 5. Aarhus Kommune købte Godsbanebygninger og -arealer af DSB i Læs mere:

4 SPØRGSMÅL 6: Hvor meget kostede renoveringen og ombygningen af GODSBANEN? a. Hvem har betalt for det? b. Hvor meget har de hver især betalt? 6. Renoveringen og ombygningen af GODSBANEN kostede 120 millioner kroner a. Pengene er kommet fra Aarhus Kommune og fonden Realdania. b. 60 millioner kroner hver.

5 SPØRGSMÅL 7: Hvem var arkitekt på de gamle godsbanebygninger? a. Hvor og hvad var arkitekten ansat som fra ? b. Hvor mange banegårde har han været arkitekt på? c. Nævn nogle. "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 7. Heinrich Wenck var arkitekt på de gamle godsbanebygninger. a. Heinrich Wenck blev ansat i DSB i 1892, og havde stillingen som ledende arkitekt fra b. Cirka 150. c. Københavns Hovedbanegård, Svendborg Banegård, Sorø Banegård og den nordsjællandske kystbane. Læs mere her:

6 SPØRGSMÅL 8: Hvem er arkitekterne på det nye GODSBANEN? 8. E+N Arkitektur A/S (tidligere Exners Tegnestue) er arkitekt på renoveringen af hovedbygningen og hallerne. Den nye midterbygning er tegnet af 3XN (tidligere 3xNielsen).

7 SPØRGSMÅL 9: Hvad er formålet med GODSBANEN? 9. Formålet med GODSBANEN er: - at skabe kulturproduktion inden for og på tværs af kunstarter. - talentudvikling og innovativ kunst- og kulturproduktion. - at styrke Aarhus position og synlighed nationalt og internationalt.

8 SPØRGSMÅL 10: "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." Hvor mange m 2 er: a. Godsbanebygningerne? b. Godsbanearealet ud til Ringgadebroen, inkl. bygninger? 10. a m2 b. Over m 2 Læs mere her:

9 SPØRGSMÅL: 11. Hvor langt er der ned fra toppen af udsigtstaget? 12. Hvor meget luft kan ventilationsanlæggene skifte ud pr. time? 13. Hvor mange kilo kan vægten i Den Rå Hal veje? 14. På hvilke koordinater ligger GODSBANEN? meter m = 2 ton 14. Cirka 56º N og 10º E ( N, E)

10 SPØRGSMÅL: 15. Hvilket formål har Aarhus Litteraturcenter? 16. Aarhus Litteraturcenter har en skole, hvilken? 17. Hvad kan eleverne lære på skolen? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 15. Aarhus Litteraturcenter har blandt andet til formål at formidle byens litteratur, skabe synlighed og udvikle/sætte eksperimenter i gang. 16. Skrivekunstskolen. 17. Skrivekunstskolen er et tilbud til årige, der gerne vil lære kreativ skrivning. Læs mere her:

11 "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." SPØRGSMÅL 18: Aarhus Billedkunstcenter har en lang række samarbejdsrelationer i ind- og udland. Nævn nogle. 18. For eksempel Det Jyske Kunstakademi, Arkitektskolen Aarhus og Flux Factory i USA. Læs mere her:

12 SPØRGSMÅL 19: Aarhus Scenekunstcenter står for nogle kultursaloner. Hvad går de ud på? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 19. Kultursalonerne skal skabe debat og udveksle kultur. https://www.facebook.com/kultursalon

13 SPØRGSMÅL: 20. Aarhus Filmværksted, hvad er det? 21. Hvordan kan man få penge til at lave en film på Aarhus Filmværksted? 22. Hvilke filmskoler holder til på Aarhus Filmværksted? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 20. Aarhus Filmværksted er et åbent filmværksted, som støtter ikke-kommerciel filmproduktion, med det hovedformål at finde og udvikle nye filmiske talenter i den vestdanske region. 21. Man kan sende en ansøgning om filmstøtte til Filmværkstedet. 22. Tre skoler: a. Super8, Den alternative filmuddannelse, som er tilknyttet Aarhus Filmværksted. b. Potemkin Film. Et filmskoleforløb, der tilbydes i samarbejde med Daghøjskolen Gimle og Århus Produktionsskole. c. Station Next, en filmskole for unge og deres undervisere. Er støttet af Kulturministeriet. Læs mere her:

14 SPØRGSMÅL: 23. Hvad bliver der lavet i Drift og Administration på 1. sal af Hovedbygningen? 23. Godsbanens Drift og Administration står for blandt andet administration, booking og teknik. Derudover administration af Ridehuset, Brobjergskolen og Officerspladsen.

15 SPØRGSMÅL: 24. Hvad er de 10 kupéer i hovedbygningen? a. Hvem kan benytte dem? 25. Hvad er Artist-in-Residence? a. Hvad er formålet? b. Hvordan kan det foregå? 24. Det er lejligheder. a. Kunstnere, som har et ophold som Artist-in-Residence, og andre, der producerer kultur enten på GODSBANEN eller ude i byen. Til gengæld for at bo på GODSBANEN skal man bidrage med en workshop eller lignende, så GODSBANEN også får glæde af opholdet. 25. Det er kunstnere fra ind- og udland, som bor i kupeerne på GODSBANEN, mens de udveksler deres ideer om kunst med interesserede. a. Artist-in-Residence kan give inspiration til det lokale miljø og skabe internationale netværk. b. Gennem projekter, produktioner, undervisningsforløb, artist talks, workshops, dialogmøder m.m. Læs mere her:

16 SPØRGSMÅL 26: Hvor ligger rummene Remisen og Kedlen? a. Hvad er en remise oprindelig? b. Hvad er en kedel på et lokomotiv? c. Hvad bliver Remisen og Kedlen brugt til på GODSBANEN? 26. Remisen og Kedlen ligger ved siden af Godsbanens café og restaurant. a. En Remise er en endestation eller en hal til vogne og lokomotiver. I en lokomotivremise bliver lokomotiverne klargjort, vedligeholdt og henstillet, når de ikke er i drift. b. Kedlen er den lange cylinder, der udgør den største del af damplokomotivet. Her bliver vandet opvarmet til dampen. c. Remisen og Kedlen bliver brugt til foredrag, film, dans mm.

17 SPØRGSMÅL 27: Hvornår blev Teater Katapult stiftet? a. Hvor ligger scenen? b. Hvor er Teater Katapults kontor? c. Hvad er Teater Katapults Dramatikerlab? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 27. Teater Katapult blev stiftet i Fra lå teatret i Rosensgade 11. a. Teater Katapults scene ligger ved siden af Åbne Scene. b. Kontorer ligger på 1. sal i Hovedbygningen. c. Dramatikerlab er et sted, hvor uøvede, mere øvede og professionelle deltager i forløb, som kan føre dem til en professionel produktion af deres forestilling. Læs mere her:

18 SPØRGSMÅL 28: Hvad er Åbne Scene? a. Hvordan kan man komme til at optræde der? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 28. Åbne Scene er en scene, hvor lokale, nationale og internationale teatre/projekter uden egen scene kan afvikle forestillinger, gæstespil, festivals m.v. a. For at optræde på Åbne Scene skal man sende en ansøgning i marts eller november, hvorefter to kuratorer vælger mellem projekterne og lægger program. Man kan også leje sig ind på tidspunkter, hvor Åbne Scene ikke er optaget af kuraterede projekter. Læs mere her:

19 SPØRGSMÅL 29: Hvad er VG, Virksomhedscenter Godsbanen? a. Hvem er målgruppen? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 29. VG er et tilbud for unge, der gerne vil prøve sig selv af i et kunstnerisk og åbent miljø. Det kan for eksempel være i et af Byens Åbne Værksteder: Grafisk, træ, metal, form, fotografi eller tekstil. a. Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, som er på kontanthjælp, og som har brug for uddannelsesvejledning og/eller individuel vejledning. De må endnu ikke være startet på eller have afbrudt en uddannelse. Læs mere her:

20 SPØRGSMÅL 30: Hvad er Radar? a. Hvilken musik er der især fokus på? b. Hvad hed Radar før? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 30. Radar er et spillested. a. Radar har særligt fokus på elektronisk livemusik og eksperimenterende rock, pop, jazz, støj mm. b. Radar hed tidligere Musikcaféen og lå i Mejlgade 53, hvor den åbnede i Læs mere her:

21 SPØRGSMÅL 31: Hvem holder til i området neden for GODSBANEN? a. Hvem er de? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 31. Institut for (X), Bureau Detours, DAK m.fl. a. Institut for (X), Bureau Detours og DAK er erhvervs- og kunstnerfællesskaber, som har lejet området til og med juleaften På det tidspunkt går Aarhus Kommune i gang med at bygge en ny kreativ bydel på stedet. Læs mere her:

22 SPØRGSMÅL 32: Hvem er Godsbanens café og restaurant Thorvalds opkaldt efter? 32. Thorvalds, Godsbanens café og restaurant, er opkaldt efter den første leder af Aarhus Godsbanegård, civil- og baneingeniør Thorvald Frederik Engqvist.

23 SPØRGSMÅL: 33. Hvordan er Godsbanen organiseret? 34. Hvad er formålet med Den selvejende institution Godsbanen? 33. Godsbanens organisation er en todelt størrelse, bestående af Den selvejende Institution Godsbanen og Godsbanens Driftsorganisation, som er en decentral organisation under Aarhus Kommunes Kulturforvaltning. Den selvejende institution er stiftet af Aarhus Kommune, som også fører tilsyn med institutionen. Den selvejende Institution Godsbanen er en selvstændig fond med en bestyrelse, som er højeste myndighed for institutionen, og som ansætter en leder til at varetage den daglige drift af Institutionen. Bestyrelsen har fem medlemmer, hvoraf de to er udpeget af Rådmanden for Kultur og Borgerservice, mens de tre resterende er udpeget af Godsbanerådet. 34 Læs mere her:

24 SPØRGSMÅL 36: Hvad er Godsbanerådet? a. Hvad er Godsbanerådets opgaver? 36. Godsbanerådet er Den Selvejende Institution Godsbanens repræsentantskab og består af 14 repræsentanter for de faste lejere, brugere, driftsorganisationen og andre interessenter. a. Godsbanerådets opgaver er blandt andet at udpege tre medlemmer til Den Selvejende Institution Godsbanens bestyrelse og at rådgive driftsorganisation, bestyrelse og leder om retningslinjerne for den daglige drift og om principperne for lokalebooking. Læs mere her:

25 SPØRGSMÅL: 37. Hvilken forvaltning i Aarhus Kommune hører Drift og Administration under? 38. Hvilken magistratsafdeling hører Kulturforvaltningen under? 39. Hvad er en magistrat? 40. Hvor mange magistratsafdelinger er der i Aarhus Kommune? 41. Hvorfra kommer pengene til GODSBANEN i det daglige? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 37. Drift og Administration hører under Kulturforvaltningen. 38. Kultur- og Borgerservice. 39. Magistratsstyre betyder, at kommunen i det daglige arbejde ledes af Magistraten, som består af borgmesteren og fem rådmænd, der har ansvaret for hvert sit område. Borgmester og rådmænd er fuldtidslønnede i modsætning til de øvrige byrådsmedlemmer. Aarhus Kommune er den eneste kommune i landet med magistratsstyre. 40. Aarhus Kommune har seks magistratsafdelinger: Borgmesterens Afdeling Sociale forhold og Beskæftigelse Teknik og Miljø Sundhed og Omsorg Kultur- og Borgerservice Børn og Unge 41. Dels Aarhus Kommune, dels staten, dels entréer og dels brugerbetaling. Læs mere her:

26 SPØRGSMÅL 42: Hvor mange runde vinduer er der oven på taget af mellembygningen? a. Hvor kigger man hen gennem de to øverste? 42. Der er 16 Runde vinduer oven på Mellembygningen. a. Man kan se ned i Foyeren gennem de to øverste vinduer på Mellembygningen.

27 SPØRGSMÅL: 43. Hvem har tegnet hånden op til Mellemrummet i Hovedbygningen? 44. Hvilken farve har gelænder på trappeopgangen på 1. sal i Hovedbygningen? 45. Hvad er der særligt ved gulvet i trappeopgangen i stuen og 1. sal af Hovedbygningen? 46. Hvad forestiller tegningen på den buede væg i Drift og Administration? 43. Hånden op til Mellemrummet er tegnet af Mormor, der også hedder Kristian Bruun Djurhuus. 44. Håndlisten er grøn og balustrene er hvide. 45. Gulvet er ternet. 46. Tegningen forestiller Aarhus Skyline og er tegnet af Daniel van der Noon.

28 SPØRGSMÅL: 48. Hvor tyk en jernplade kan maskinsaksen i Metalværkstedet skære igennem? 49. Hvorfor er der en sprøjtekabine i Formværkstedet? 50. Hvad er et transfertryk? 51. Hvor mange A4 print kan printeren i Grafisk printe på et minut? 52. Hvad kan lasercutteren i Multiværkstedet? 53. Hvor lå de åbne værksteder, inden de blev flyttet til Godsbanen? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 48. En 7 mm jernplade. 49. Den bliver brugt, når man glaserer keramik. 50. Det er, når man overfører et foto eller et billede til stof ved hjælp af varme og tryk i en transferpresse stk. 52. Lasercutteren kan skære i træ, rustfrit og sort stål, læder, akryl, filt og skum. Den kan også gravere. 53. Byens Åbne Værksteder blev virksomhedsoverdraget fra Den selvejende fond Huset den 1. januar Fra lå de på adressen Vester Allé 15 og fra Vesterbro Torv 3. Læs mere her:

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Gellerup.nu. Rygestop med Hacer. Maher hjælper mænd. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Engin træner ude

Gellerup.nu. Rygestop med Hacer. Maher hjælper mænd. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Engin træner ude t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Maher hjælper mænd 3 Engin træner ude 6 Rygestop med Hacer Gellerup.nu 15 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Kvinder knyttes

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Lad os vise, hvad vi gør

Lad os vise, hvad vi gør Lad os vise, hvad vi gør Puls er et udtryk for, hvor mange gange hjertet trækker sig sammen og pumper blod ud i minuttet. Bevægelsen kaldes også for et hjerteslag. At få pulsen op forebygger sygdomme og

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

Årets gang 2014. Projekter

Årets gang 2014. Projekter Årets gang 2014 Rekord år for Knivholt Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har været på Knivholt og forhåbentlig har en fantastisk oplevelse. Der har været

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med

Flere unge hjemløse KOPI. Indsatte gidsler. På guidede ture med h u sfo r bi nr. 5 maj 2013 17. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Flere unge e Indsatte gidsler i lærerkonflikt På guidede ture med e KOPI Køb kun avisen af sælgere

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora

En del af. Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora En del af Få overblik over fordele og muligheder ved at være medlem af Fora HVEM ER FORA? Fora er et oplysningsforbund med fokus på læring og kreativitet i fællesskab. Vi består af både små og store foreninger

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd

Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd KOLOFON Udgivet af KL og Akademikerne KL Weidekampsgade 10 2300 København S www.kl.dk Kontakt: Margrethe

Læs mere