Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004"

Transkript

1 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2004

2 John Regazzi bad i 2004 en række forskere og bibliotekarer om at nævne deres foretrukne videnskabelige søgeressourcer. Forskellen var bemærkelsesværdig. Ifølge Regazzis rundspørge svarede bibliotekarerne Science Direct, ISI Web of Science, MedLine. Forskerne derimod svarede Google, Yahoo og PubMed. John Regazzi er direktør i Elsevier Inc. Kim Østrup

3 Forord Den væsentligste begivenhed for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) i 2004 var Undervisningsministeriets beslutning om at genindtræde i DEF-samarbejdet. Det er først og fremmest en glædelig beslutning for de mange institutioner og biblioteker ved de korte og mellemlange uddannelser og deres brugere. Beslutningen er også glædelig for DEFF som helhed fordi det giver nye muligheder for at skabe større sammenhæng og koordinering i betjeningen af slutbrugerne. Undervisningsministeriets genindtræden medførte en udvidelse af DEFFs økonomiske ramme og af organisationen. Formelt valgte vi ved årsskiftet at markere udvidelsen af DEF-samarbejdet ved at ændre navn fra Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) til Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF). En væsentlig opgave for Styregruppen i det kommende år bliver at justere DEFFs strategi således at den også omfatter de nye samarbejdspartnere. Med udgangspunkt i den eksisterende strategi udarbejdede Styregruppen i foråret 2004 en overordnet handlingsplan for DEFF hvor nøgleordene var udvikling af samarbejde, benyttelse og formidling. Netop udviklingen af samarbejdet kom i høj grad til at præge arbejdet i Udover det nye samarbejde med Undervisningsministeriets institutioner bød 2004 også på nye samarbejdsrelationer i forhold til universiteterne. Med delvis inspiration fra DEFF lancerede Rektorkollegiet et samarbejde mellem universiteterne om digital forvaltning. Der er allerede etableret et samarbejde med DEFF om dette nye initiativ, og jeg håber at det kan udbygges i løbet af En anden væsentlig samarbejdspartner for DEFF er de tilsvarende institutioner i udlandet. I efteråret 2004 besøgte Styregruppen det hollandske SURF og det engelske JISC som led i en studietur. Disse aktiviteter omfatter ikke kun samarbejde mellem biblioteker, men i lige så høj grad samarbejde mellem universiteterne og andre moderinstitutioner. Studieturen gav således inspiration til nye former for tværgående samarbejde både mellem biblioteker og universiteter. Besøget gav også anledning til værdifulde personlige kontakter og viste at Danmark med fordel kan hente inspiration blandt nogle af de engelske og hollandske initiativer. Jeg håber at kunne udbygge det internationale samarbejde i en mere formaliseret form i løbet af 2005 og arbejder på i det kommende år at etablere et knowledge exchange center sammen med internationale samarbejdsparterne. Kim Østrup, DEFF styregruppeformand, direktør IBM

4 Styregruppen for DEFF Sammensætningen af Styregruppen for DEFF (fra venstre) Sammensætningen af Koordinationsudvalget for DEFF Vicedirektør Bo Öhrström, Biblioteksstyrelsen Direktør Kim Østrup, IBM Danmark A/S (formand) Overbibliotekar Niels-Henrik Gylstorff, Aalborg Universitetsbibliotek Leder af biblioteket Peter Rubeck, Hjørring Seminarium Bibliotekschef Karen Grundvad Kvist, Det Administrative Bibliotek Direktør Ingo Østerskov, Handelsskolen i Ballerup Universitetsdirektør Gert Bechlund, Handelshøjskolen i København Direktør Jens Thorhauge, Biblioteksstyrelsen Direktør Erland Kolding Nielsen, Det Kongelige Bibliotek Afdelingschef Steen Kyed (formand), Kulturministeriet Kontorchef Niels-Jørgen Nielsen, Kulturministeriet Fuldmægtig Lotte Kristoffersen, Kulturministeriet Vicedirektør Hans Müller Pedersen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontorchef Merete Reuss, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Fuldmægtig Jan Windmüller, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Styrelseschef Lars Mortensen, Undervisningsministeriet Chefkonsulent Marianne La Cour Sonne, Undervisningsministeriet DEFF ansvarlig Vicedirektør Bo Öhrström, Biblioteksstyrelsen 4

5 Indledning Finanslovsteksten for 2004 afspejlede den nye strategi, idet DEFF først og fremmest præsenteres som et organisatorisk og teknologisk samarbejde. Som det fremgår i det følgende, er det i høj grad programkomitéerne inden for DEFFs indsatsområder der udfylder rammerne for det organisatoriske samarbejde. Det teknologiske samarbejde fik et solidt fundament med etableringen i 2003 af en samarbejdsorganisation inden for programområdet Systemarkitektur. Undervisningsministeriets genindtræden i DEFF i 2004 afspejles ikke i finanslovsteksten for dette år, men det prægede naturligvis både organiseringen af DEFF og aktiviteterne i 2004 og dermed også denne beretning der indeholder et afsnit om Undervisningsministeriets institutioner. Finanslovstekst for DEF 2004 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forskningsbibliotekerne som samfinansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Kulturministeriet, der bidrager med henholdsvis 55 % og 45 % af den samlede bevilling. DEF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske forskningsbiblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde. Dette gøres dels ved ydelse af tilskud dels ved fællesindkøb af licenser. Biblioteksstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. 5

6 DEFFs organisation 2004 Koordinationsudvalg: Steen Kyed/Hans Müller Pedersen/Lars Mortensen Styregruppe: Kim Østrup Sekretariat Programområde Systemarkitektur Programområde Portaler/ værktøjer Programområde Licencer Programområde Brugerfaciliteter Programområde E-læring Programområde E-publicering/ Forskningsdatabase 6

7 Organiseringen af DEFF Organiseringen af DEFF i 2004 er præget af to større ændringer i forhold til For det første naturligvis Undervisningsministeriets genindtræden i samarbejdet og for det andet en reduktion fra syv til seks programområder. DEFFs øverste ansvarlige instans er fortsat Koordinationsudvalget der er de ministerielle opdragsgiveres tværgående, koordinerende organ. Med Undervisningsministeriets genindtræden i DEFF blev Koordinationsudvalget udvidet med repræsentanter fra Undervisningsministeriet under ledelse af styrelseschef Lars Mortensen. Udover de ministerielle opdragsgivere deltager formanden for Styregruppen og repræsentanter fra DEFF-sekretariatet i møderne i Koordinationsudvalget. Styregruppen for DEFF der har ansvaret for formuleringen af DEFFs strategi og konkrete aktiviteter, blev ligeledes udvidet i forbindelse med Undervisningsministeriets genindtræden. Der blev således udpeget to nye medlemmer til Styregruppen med særlig viden om Undervisningsministeriets institutioner og deres behov. De to nye medlemmer er bibliotekar Peter Rubeck fra Hjørring Seminarium ved CVU Nordjylland samt direktør Ingo Østerskov fra Handelsskolen i Ballerup. 7

8 DEFFs programområder Antallet af programområder blev som nævnt reduceret til seks, idet Styregruppen besluttede at stille indsatsen inden for digitalisering i bero. Beslutningen var naturligvis udtryk for en prioritering af de øvrige programområder, men afspejler også et behov for en strategi for digitalisering inden der igangsættes konkrete aktiviteter inden for området. De øvrige seks programkomitéer blev alle udvidet med et medlem fra en af Undervisningsministeriets institutioner. 8

9 Formændene for DEFFs programkomitéer Peter Søndergaard (RUB) formand for programkomitéen for Brugerfaciliteter Jakob Andersen (DPB) formand for programkomitéen for Licenser Stig Broström (DTV) formand for programkomitéen for E-læring Karl Krarup (KB) formand for programkomitéen for Portaler Annette Winkel Schwarz (DTV) formand for programkomitéen for E-publicering Arne Sørensen (SB) formand for programkomitéen for Systemarkitektur 9

10 Sammensætningen i DEFFs programkomitéer Brugerfaciliteter Formand: Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek Niels Jørgen Blåbjerg, Aalborg Universitetsbibliotek Holger Dyrbye, Syddansk Universitetsbibliotek Poul Erlandsen, Danmarks Pædagogiske Bibliotek Mette Hansen, Biblioteket, Erhvervsakademiet Ditte Jessing, Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Birgitte Lau, Roskilde Universitetsbibliotek Lilian Madsen, Statsbiblioteket Niels Ole Pors, Danmarks Biblioteksskole Gert Poulsen, Handelshøjskolens Bibliotek & IT-service, København E-publicering Formand: Annette Winkel Schwarz, Danmarks Tekniske Videncenter Birte Christensen-Dalsgaard, Statsbiblioteket Harald v. Hielmcrone, Statsbiblioteket Lars Kofod-Jensen, Frederiksberg Seminarium Karen Grundvad Kvist, Det Administrative Bibliotek Hanne Marie Kværndrup, DEFF-sekretariatet Birgit Pedersen, Forskningscenter Risø Adrian Price, Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Mogens Sandfær, Danmarks Tekniske Videncenter Bo Öhrström, DEFF-sekretariatet E-læring Formand: Stig Broström, Danmarks Tekniske Videncenter Mai Aggerbeck, CVU Vita, Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen Jens Bennedsen, IT-VEST Jens Dam, Syddansk Univerversitetsbibliotek Karen Harbo, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Hanne Marie Kværndrup, DEFF-sekretariatet Jørgen Lerche Nielsen, Roskilde Universitetsbibliotek Anette Lorentsen, Aalborg Universitet Maj Rosenstrand, Aalborg Universitetsbibliotek Licenser Formand: Jakob Andersen, Danmarks Pædagogiske Bibliotek Hanne Alvi, Risø Bibliotek Arne Bak-Sørensen, Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Birgit Bregnebøl, Handelshøjskolens Bibliotek i København Lisbeth Fog, Handelsskolen i Silkeborg, Biblioteket Benedicte Kierkegaard, Gentofte Bibliotekerne Thøger Kristensen, Aalborg Universitetsbibliotek Birgit Lange, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Helle Lauridsen, Statsbiblioteket Barbara Melchior, Det Kongelige Bibliotek Lisbeth Rasmussen, Juridisk Bibliotek Anette Schneider, DEFF-sekretariatet Lene Stampe Mortensen, Roskilde Universitetsbibliotek Ingelise Stæhr, Syddansk Universitetsbibliotek Birgitte Sønderkær, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Janne Vendt, Danmarks Tekniske Videncenter Bo Öhrström, DEFF-sekretariatet 10

11 Portaler Formand: Karl Krarup, Det Kongelige Bibliotek Morten Andersen, DEFF-sekretariatet Birte Christensen-Dalsgaard, Statsbiblioteket Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Jakob Heide Petersen, DEFF-sekretariatet Birgit Henriksen, Det Kongelige Bibliotek Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek Ingelise Stæhr, Syddansk Universitetsbibliotek Bente Thorup Andersen, Aalborg Handelsskole Systemarkitektur Formand: Arne Sørensen, Statsbiblioteket Birte Christensen-Dalsgaard, Statsbiblioteket Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Jakob Heide Petersen, DEFF-sekretariatet Karl Krarup, Det Kongelige Bibliotek Ole Michaelsen, Københavns Tekniske Bibliotek Mogens Sandfær, Danmarks Tekniske Videncenter Bo Öhrström, DEFF-sekretariatet 11

12 Handlingsplan og strategi Med udgangspunkt i den strategi der blev formuleret for DEFF i 2003, udarbejdede Styregruppen i foråret 2004 en overordnet handlingsplan for perioden frem til Denne handlingsplan dannede rammen for de handlingsplaner der blev formuleret inden for hvert af de seks programområder. I det følgende gennemgås denne overordnede handlingsplan. Som det fremgår af strategien defineres DEFF som en samarbejdsorganisation for forskningsbiblioteker. Det indebærer at der er et stort sammenfald mellem forskningsbibliotekernes målgrupper og DEFFs, og det fremhæves at målgrupperne primært betjenes gennem de institutioner der deltager i DEFF. DEFFs aktiviteter og målsætninger er således rettet mod at understøtte forskningsbibliotekernes opgavevaretagelse og udviklingsønsker. På den baggrund formulerede DEFF-styregruppen tre overordnede målsætninger: Slutbrugernes benyttelse af elektroniske ressourcer er forbedret og mere omfattende Samarbejdet mellem forskningsbibliotekerne er styrket og omfatter nye samarbejdspartnere Resultaterne er dokumenteret, formidlet og udbredt. Forskning og forskningsresultater er formidlet til offentligheden. Slutbrugernes benyttelse Den første målsætning er naturligvis den vigtigste for DEFF, men forudsætningen for at realisere den inden for DEFFs rammer er et velfungerende samarbejde og at resultaterne dokumenteres og formidles. Det naturlige udgangspunkt for mere konkrete mål var Rektorkollegiets Biblioteksudvalgs ønsker til forskningsbibliotekerne som disse er formuleret i publikationen Viden til Tiden Der tages ganske vist udgangspunkt i universitetsbibliotekernes situation, men udviklingstendenserne og strategierne er tilstrækkeligt generelle til at kunne omfatte alle forskningsbiblioteker. I Viden til Tiden identificeres tre væsentlige funktioner for universitetsbibliotekerne hvor det fremhæves at universitetsbiblioteket skal: skabe grænseflader til det globale vidensystem, skræddersyet til det enkelte universitets, instituts, den enkelte forskers og studerendes individuelle faglige profil og behov varetage import af viden til universitetet i form af trykte og elektroniske videnressourcer støtte universitetets eksport af viden til omverdenen gennem registrering og tilgængeliggørelse. På den baggrund formuleredes en konkret målsætning om at universitetsbiblioteker kan tilbyde differentieret, sømløs, og personaliserbar brugeradgang. Derved menes at der udvikles systemer der kan autorisere brugere således at forskellige brugergrupper ikke har ensartet adgang til en given informationsressource. Dette forudsætter udviklingen af autorisationssystemer som supplement til det nuværende autentifikationssystem. DEFF har formuleret tilsvarende målsætninger for de øvrige forskningsbiblioteker, fordi deres brugere naturligvis ikke skal stilles ringere end brugerne på universiteterne. Løsningerne for de mindre biblioteker kan formentlig i nogle tilfælde være fælles tjenester der præsenteres over for brugeren med bibliotekets egen grænseflade. 12

13 Samarbejde mellem forskningsbibliotekerne Det er vanskeligt for et enkelt forskningsbibliotek at udvikle de services der skal forbedre og øge brugernes benyttelse af biblioteksressourcerne. En væsentlig målsætning for DEFF er derfor at styrke det nuværende samarbejde, især mellem de større forskningsbiblioteker, og at udvide samarbejdet med de mindre. Derudover er det en målsætning at inddrage nye samarbejdspartnere især Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet. Endvidere er det en målsætning at etablere tætte konkrete samarbejdsrelationer til internationale partnere. Formidling af resultater Den væsentligste målsætning inden for dette område er at forskningsbibliotekerne er en central aktør i universiteternes formidling af forskning til offentligheden. I overensstemmelse med Viden til Tiden ønsker DEFF at bidrage til det enkelte forskningsbiblioteks arbejde på dette område og at etablere fælles aktiviteter med henblik på bedre formidling af dansk forskning. Forudsætningen for en generel formidling af forskningsbibliotekernes resultater er naturligvis at disse er dokumenterede. Den mere generelle formidlingsopgave består både i formidling over for centrale beslutningstagere og over for offentligheden generelt. På bestemte områder ønsker DEFF desuden at formidle konkrete resultater og udbrede deres anvendelse til eksempelvis folkebiblioteker og universiteter. Ovenstående målsætninger konkretiseres i Styregruppens løbende arbejde, men indtil videre angiver de retningen for arbejdet inden for DEFF i det kommende år. DEFFs vision Det er DEFFs vision at forskere, undervisere og studerende har adgang til al relevant information gennem brugervenlige systemer og vejledning af høj kvalitet. Alle aspekter af forskernes og de studerendes arbejde med informationsressourcerne skal derved understøttes på højeste internationale niveau. DEFFs mission Det er DEFFs mission at bidrage til en optimaludnyttelse af forskningsbaserede informationsressourcer. Dette sker gennem samarbejde mellem bibliotekspartnerne, fælles udviklingsprojekter samt etableringen af en teknisk infrastruktur. DEFFs målgruppe betjenes fortrinsvis direkte gennem de institutioner der deltager i DEFF, og gennem fælles tjenester hvor dette er hensigtsmæssigt. 13

14 DEFFs aktiviteter i

15 DEFFs aktiviteter i 2004 DEFF-sekretariatet Som beskrevet i finanslovsteksten for DEFF varetager Biblioteksstyrelsen sekretariatsfunktionen. Der er derved tilstræbt en tæt sammenhæng mellem Biblioteksstyrelsens overordnede initiativer og arbejdet inden for DEFF. Det er således Biblioteksstyrelsens vicedirektør, Bo Öhrström, der har det daglige ansvar for DEFF. Sekretariatets ansvarsområder omfatter administration af licenser, projekter, hjemmeside og DEFF-portalen - - samt betjening af Styregruppe og Koordinationsudvalg. Sekretariatet omfatter seks medarbejdere der er fuldt lønnet af DEFF. To af medarbejderne arbejder primært med licenser, tre medarbejdere arbejder primært med national infrastruktur og fagportaler og derudover aflønnes sekretariatslederen og en sekretær fuldt ud af DEFF-bevillingen. De to sidstnævnte medarbejdere er primært beskæftiget med økonomi, administration, betjening af Styregruppen og projektstyring. Endvidere er en af Biblioteksstyrelsens konsulenter fast tilknyttet Sekretariatet og arbejder primært med elektronisk publicering, digitalisering, e-læring og biblioteks-it. Biblioteksstyrelsens jurist assisterer ved kontraktforhandlinger og juridiske spørgsmål, og Biblioteksstyrelsens kommunikationsenhed varetager DEFFs kommunikationsvirksomhed. Udover de daglige opgaver var Sekretariatets væsentligste opgaver i 2004 at yde assistance til Styregruppe og programkomitéer i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner samt at bidrage til koordineringen af Undervisningsministeriets genindtræden i samarbejdet. Sekretariatets mere tekniske opgaver omfattede udbredelsen af tidsskriftsadgangen DEFNet til flere institutioner, koordineringen af fagportalernes migration til fælles software og driftsmiljø samt planlægningen af sammenlægningen af de to websites deff.dk og deflink. 15

16 DEFFs aktiviteter i 2004 Programområderne Dette års beretning bærer præg af at de programkomitéer Styregruppen etablerede i 2003, har igangsat og gennemført en lang række aktiviteter inden for de seks indsatsområder. En stor del af udviklingsaktiviteterne tager udgangspunkt i den tværgående basisorganisation inden for Systemarkitektur der er etableret mellem it-afdelingerne på Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Tekniske Videncenter. Aktiviteterne har været fokuseret omkring udvikling inden for adgangsstyring og XML-baserede webservices. Erfaringerne er bl.a. blevet anvendt af folkebiblioteker i Bibliotekernes Netmusik og Mit bibliotek. Portalgruppen arbejdede i 2004 primært med migrering af portaler og formulering af projekter vedrørende evaluering af portaler og undersøgelse af nye services herunder personalisering og institutionalisering af brugergrænseflader. Fokuseringen på brugerens interaktion med det digitale bibliotek har også kendetegnet arbejdet inden for Brugerfaciliteter. Programkomitéen har således især arbejdet med usability, virtuelle reference services, informationskompetence og brugerundersøgelser. Arbejdet i licensgruppen har i høj grad fokuseret på organisatoriske og fordelingsmæssige spørgsmål. Sideløbende er der arbejdet på de mange driftsopgaver, udvidelse af samarbejdet, behovsundersøgelser og nye indkøb af eksempelvis e-bøger og backfiles. Inden for E-læring prioriteredes fleksibilitet, forstået som nem adgang til læringsressourcer, hvilket oftest indebærer at de forefindes i elektronisk form. Programkomitéen har arbejdet på projekter der integrerer løsninger fra Systemarkitektur i universiteternes e-læringsinitiativer. Det tætte samarbejde med moderinstitutionen er ligeledes centralt for E-publicering hvor arbejdet har omfattet Open Access, forskningsregistrering- og formidling og opbygning af institutionelle arkiver for forskning på moderinstitutionerne. 16

17 DEFFs aktiviteter i 2004 Brugerfaciliteter Der etableres et samarbejde om udvikling af slutbrugerens informationskompetence og udvikles tjenester der sikrer at slutbrugeren kan få vejledning samt undervisning i informationssøgning via Internettet. Programkomitéen for Brugerfaciliteter forelagde i august 2004 sin første handlingsplan for DEFF-styregruppen. I forlængelse af DEFF-visionen hedder det at komitéen vil befordre slutbrugernes adgang til forskningsbibliotekernes informationsressourcer og nedbryde de barrierer der begrænser denne adgang. Målet er at inspirere og igangsætte projekter som giver forskningsbibliotekernes medarbejdere værktøjer, viden og kvalifikationer til at udvikle bibliotekernes nytteeffekt for brugerne. Programområdets aktiviteter i 2004 skitseres her opdelt efter indsatsområder. Usability et projekt Her gennemførtes et projekt omfattende 11 større danske forskningsbiblioteker. I løbet af sommeren forelå 11 lokaltrettede midtvejsrapporter. Disse indgår i overvejelserne om hvordan deres websites kan forbedres hos hvert af de deltagende biblioteker. Den afsluttende rapport (Det brugervenlige digitale forskningsbibliotek af Jens Sandberg Madsen og Julia Gardner, UNI-C, 2004 kan downloades fra forelå sidst på året En af rapportens hovedkonklusioner er at bibliotekerne har en stor opgave med at gøre benyttelse af elektroniske ressourcer mere brugervenlig. Ligeledes anbefaler rapporten en række måder opgaven kan løses på. Projektet afsluttes marts 2005 med et slutseminar for bl.a. at drøfte realiseringen af en af projektets visioner om at etablere fora hvor usability-kompetencen hos forskningsbibliotekernes medarbejdere kan fastholdes og udvikles, også efter projektafslutning. Usability-projektet har i 2004 givet inspiration til et nyt, mindre projekt om brugerbenyttelse af Arkade-bibliotekernes portal der forventes igangsat I forlængelse af det store usability-projekt indledte komitéen arbejdet med at udforme et markedsføringsprojekt hvis foreløbige skitse vægter en markedsføring af benyttelse af elektroniske ressourcer på projektbibliotekerne. Også dette projekt ventes igangsat i Udvikling af brugernes informationskompetencer Også på dette område har komitéen leveret input til samarbejde om igangsætning af projekter, og komitémedlem Niels Jørgen Blåbjerg har formidlet et projekt om remake af det interaktive informationskompetence programmel SWIM til programområdet for e-læring. Desuden har man drøftet initiativer om biblioteksundervisning i informationskompetencer, rettet mod en opkvalificering af undervisere og har i den anledning rettet henvendelse til Danmarks Biblioteksskole. Adgang til informationsressourcer Komitéen var, ved Poul Erlandsen, medarrangør af et seminar i november på Det Kongelige Bibliotek hvor den amerikanske performance measurement ILL-specialist, Mary Jackson, fremlagde resultaterne af sin seneste performancerapport for 100 danske, norske og svenske biblioteksansatte. Seminaret var støttet økonomisk af DEFF. 17

18 DEFFs aktiviteter i 2004 E-læring Der etableres et konkret samarbejde om integration af bibliotekstjenester i virtuelle læringsmiljøer. Samarbejdet omfatter desuden rettighedsklarering, standarder, bevaring og generel erfaringsudveksling vedrørende understøttelse af e-læring. Programgruppen for e-læring etableredes i sin nuværende form i foråret 2004 med henblik på i højere grad at bringe sammenhæng mellem e-læring og biblioteksservices. To indsatsområder Programgruppen har i det forløbne år præciseret sit arbejde og er kommet frem til at koncentrere sig om især to indsatsområder. Det ene indsatsområde har hovedsagelig været et udredningsarbejde i forbindelse med integrering af DEFFs digitale tjenester og ressourcer direkte i e-læringsportaler. Det andet har bestået af initiativer m.h.p. at udvikle modeller for inddragelse af forskningsbibliotekernes ressourcer - især de bibliotekariske kompetencer direkte i undervisningsforløb i samarbejde med undervisere, ofte (i bibliotekskredse) omtalt som modeller for udvikling af de studerendes informationskompetence. Programgruppen for e-læring arbejder i sin Perspektivplan med udviklingsområder der kan videreudvikle samarbejdet med undervisningsverdenen på de videregående uddannelser og Undervisningsministeriets institutioner så som Erhversakademierne, CVU'erne og MVU'erne. Samtidig ønsker gruppen - inden for de områder hvor det giver mening - at placere DEFF i en national kontekst hvor DEFF virker sammen med digitale forvaltningsprojekter. Dette gælder især på områder som standardisering, single-logon, copyright, digitalisering af undervisningsmaterialer o.lign. Projekter Udredningsarbejdet resulterede i at en række projekter fik tilsagn om DEFF-midler i november 2004 og projekterne vil strække sig over Projekterne omfatter en videreudvikling af SWIM (Streaming Webbased Information Modules) under ledelse af Aalborg Universitetsbibliotek. Den nye version af SWIM (kaldet SWIM, vers. 2), bliver dels engelsksproget og dels sammensat af en række læringsobjekter. Under IT-vest blev udviklingen af en brugerskabt integreret IT-undervisningsportal iværksat, kaldet DIGITEV (DIGItal IT Efter- og Videreuddannelsesportal). Projektet vil nyttiggøre de resourcer DEFF allerede i dag råder over ved at bringe dem tættere på brugerne. Endelig er et meget ambitiøst projekt, ledet af Forskningsnettet iværksat hvori der samarbejdes med Statsbibliotektet og DRs digitale filmarkiv. Projektet tegner særdeles lovende for udviklingen af digitale undervisningsmaterialer. 18

19 DEFFs aktiviteter i 2004 E-publicering Der udvikles modeller for e-publicering og samarbejdes om standarder og software. Den Danske Forskningsdatabase evalueres som registrant over al dansk forskning. Forskningspublicering og formidling Den Danske Forskningsdatabase (DDF) er blevet evalueret i Evalueringen identificerer et stort behov blandt forskere, virksomheder, forskningsvejledere og -formidlere for at kunne søge efter danske publikationer og projekter. Evalueringen peger på at databasen bør styrkes på såvel dækningen som kvaliteten. På den baggrund iværksatte DEFF styregruppen i 2004 et forprojekt der skal belyse grundlaget for iværksættelse af en dansk forskningsportal der dels skal præsentere forskningsemner journalistisk ift. en bred målgruppe og dels være en af indgangene til DDF. Endvidere skal DDF styrkes så den både bliver dækkende og relevant for målgruppen. Lokale elektroniske arkiver Videnskabsministeret har i 2004 sat forskningsformidling på dagsordenen og dermed fokus på universiteternes videnproduktion. Universiteterne må i fremtiden synliggøre og give adgang til forskningsresultater mv. i form af artikler, konferenceudgivelser og undervisningsmaterialer. I 2004 har et projekt med tre universiteter arbejdet med tre forskellige aspekter ved etablering af lokale elektroniske arkiver (Institutional Repositories): etablering baseret på et Open Source uden stor egenudvikling (DSpace på RUC), et samspil mellem DDF og eget arkiv (ORBIT på DTU) og en etablering set som et led i afleveringsprocessen for afhandlinger (DiVA på Aarhus Universitet). Projektet afholdt workshop i april. Standardisering af e-publiceret information Standarder som grundlag for digital bevaring og fremtidssikret adgang til e-publiceret information er blevet belyst og beskrevet af en arbejdsgruppe nedsat af programområdet. Dette er udmøntet i en rapport Kortlægning af standardiseringsmæssige tiltag i e-publicering der er tilgængelig på Programkomitéen har en repræsentant i arbejdsgruppen for Offentlig Information Online - OIO som arbejder med entydig, vedvarende identifikation og adressering af objekter. Ophavsret Danske forskere skal have mulighed for at deponere egne publikationer i lokale elektroniske arkiver, Institutional Repositories. Afgørende for at dette kan lade sig gøre er at man får løst problemerne mht. forskernes ophavsret. Forskerne har i udgangspunktet rettigheden til deres værker, fx. en tidsskriftsartikel, men den bliver ofte overdraget til det forlag der publicerer den. Et projekt der skitserer mulige løsninger på rettighedsspørgsmål, er afsluttet ultimo 2004 under ledelse af Statsbiblioteket. Slutrapport om projektet E-publicering - ophavsretlige spørgsmål er tilgængelig på Elektronisk tidsskriftspublicering Det Administrative Bibliotek, Det Kongelige Bibliotek, CBS og DTV samarbejder om et pilotprojekt med det formål at give videnskabelige tidsskrifter, udgivet i universitets-, biblioteks- eller selskabsregi, en hjælp i forbindelse med migrering fra trykt til digital produktion. Ved overgang til elektronisk publicering kan små redaktioner have behov for overblik over hvad der findes af systemer hertil. Projektet gennemgår og beskriver en række forskellige systemer til e-publicering som kan benyttes af tidsskriftsredaktioner. Ønsket er at give de enkelte redaktioner mulighed for på baggrund af den afsluttende rapport at vælge et system som egner sig til netop deres redaktion og udgivelse. 19

20 DEFFs aktiviteter i 2004 Licenser I samarbejdet mellem forskningsbibliotekerne udbygges det forpligtende samarbejde om indkøb af digital information. Der etableres et samarbejd om registrering af tidsskrifter og brugsstatistikker. Det er DEFF programområde Licensers vision at forskere, undervisere og studerende har adgang til al relevant information fra forlag og videnskabelige selskaber gennem brugervenlige systemer. Fra DEFF Licenser - Perspektivplan for Arbejdet på programområdet i 2004 har endnu engang været delt i to: Dels en egentlig drift som i det store og hele har været varetaget af DEFF-Sekretariatet, dels undersøgelse af nye ideer og tiltag som er foretaget i samarbejde mellem Sekretariat og Licensgruppe. DEFNet et tidsskriftsøgeværktøj og administrativt system gik i drift pr. 1. april Systemet har ca. 30 institutioner som brugere der kan benytte faciliteterne fuldt ud, og alle interesserede har adgang til dele af søgemulighederne. Undervisningsministeriets genindtræden i DEFF-samarbejdet har betydet at en stor mængde nye institutioner nu får adgang til deltagelse i licenssamarbejdet. Til en del af produkterne tilbyder DEFF lempelige indgangsvilkår så institutionerne får tid til at indrette deres budgetter på omkostningerne ved de nye muligheder. Til ejerskab er der købt backfiles til ISI og Institute of Physics, og det er planlagt også at købe til Royal Society of Chemistry. Forlagenes tilbud er blevet kortlagt, og der er i forlængelse af backfilediskussionen sat et arbejde i gang for at undersøge mulighederne for i Danmark at sørge for arkivering og vedvarende adgang til tidsskriftsdata. E-bøger er et emne som en del biblioteker interesserer sig for. Licenser til e-bøger der haves på en del institutioner allerede, har derfor været undersøgt ved en analyse som vil blive afsluttet i Licenser til e-bøger har lighedspunkter med licenser til tidsskrifter, men også væsentlige forskelligheder som institutionerne må tage stilling til. I Licensgruppen har der også været ført livlige diskussioner om fordelingsmodeller til betaling af indgåede licenser. Der er almindelig enighed om at betalingsmodeller som bygger på de abonnementer på trykte tidsskrifter som institutionerne havde engang i fortiden, ikke i længden er levedygtige, men hvad der skal træde i stedet, er der mindre enighed om. Der er fortsat en generel stigning i forbruget af elektroniske tjenester, men på enkelte institutioner har man nu haft adgang til tjenesterne så længe at man er ved at nå et mætningspunkt. Ved udgangen af 2004 er der tegnet licenser til ca. 130 produkter, og antallet af deltagere er nået op på

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Udgivet 2006 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé 2 Om DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er en tværministeriel

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Handlingsplan for Brugerfaciliteter

Handlingsplan for Brugerfaciliteter Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 Handlingsplan for Brugerfaciliteter Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Juni 2003 rettede DEF henvendelse til RUb/Peter Søndergaard og bad om forslag

Læs mere

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket

Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Møde 28 Arkitektur & Middleware Referat Mødet afholdtes: Mandag den 8. november 2010 kl. 10.00 15.00 hos Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Christian Tønsberg (CT), Christian Vandel (CSV),

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 23. oktober 2008 på Statsbiblioteket

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 23. oktober 2008 på Statsbiblioteket Møde 21 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 23. oktober 2008 på Statsbiblioteket Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Ole Michaelsen (OM), Tonny Laursen

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Projektdeltagere: Bibliotekschef Per Steen Hansen, VIA UC (ph@viauc.dk). Projektleder Bibliotekschef

Læs mere

SWIM Streaming Webbased Information Modules

SWIM Streaming Webbased Information Modules SWIM Streaming Webbased Information Modules Slutrapport for SWIM projektet Niels Jørgen Blåbjerg AUB, juli 2004 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES 1 SWIM STREAMING WEBBASED INFORMATION MODULES

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering Interim handlingsplan for Arkitektur og Middleware 2010-11 Baggrund for planen DEFF arbejder med en revideret strategi som tænkes iværksat i løbet af 2011. De nuværende programgruppers mandat udløber 31.

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Møde 16 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Deltagere: Arne Sørensen (AS), Mogens Sandfær (MS), Anders Christensen (AC), Peder Lærke

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5)

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Møde 15 Informationsforsyning Referat Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Deltagere: Mogens Sandfær (MSA), Lars Nondal (LNO), Claus Vesterager

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot

Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Møde 1 D. Erhvervsfremme og Innovation Referat Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot Deltagere: Peter Flodin (PF), Tove Bang (TB) (dag 2), Henning Nielsen (HN), Majken Caroline Jacobsen

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING HVAD SKAL VI MED DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK? Verden bliver mere digital: vores viden, vores flow af information, vores muligheder for kulturelle oplevelser.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Referat DEFF Brugerfaciliteter møde 11

Referat DEFF Brugerfaciliteter møde 11 Referat DEFF Brugerfaciliteter møde 11 Mødedato 9. juni klokken 10-14 Sted DBC-møderum 2 Deltagere Ditte Jessing, Poul Erlandsen, Niels Ole Pors, Holger Dyrbye, Niels Jørgen Blåbjerg, Mette G Hansen, Peter

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr. 04-162 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Indhold 1. Nye tjenester

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere