Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2004"

Transkript

1 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2004

2 John Regazzi bad i 2004 en række forskere og bibliotekarer om at nævne deres foretrukne videnskabelige søgeressourcer. Forskellen var bemærkelsesværdig. Ifølge Regazzis rundspørge svarede bibliotekarerne Science Direct, ISI Web of Science, MedLine. Forskerne derimod svarede Google, Yahoo og PubMed. John Regazzi er direktør i Elsevier Inc. Kim Østrup

3 Forord Den væsentligste begivenhed for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) i 2004 var Undervisningsministeriets beslutning om at genindtræde i DEF-samarbejdet. Det er først og fremmest en glædelig beslutning for de mange institutioner og biblioteker ved de korte og mellemlange uddannelser og deres brugere. Beslutningen er også glædelig for DEFF som helhed fordi det giver nye muligheder for at skabe større sammenhæng og koordinering i betjeningen af slutbrugerne. Undervisningsministeriets genindtræden medførte en udvidelse af DEFFs økonomiske ramme og af organisationen. Formelt valgte vi ved årsskiftet at markere udvidelsen af DEF-samarbejdet ved at ændre navn fra Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) til Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF). En væsentlig opgave for Styregruppen i det kommende år bliver at justere DEFFs strategi således at den også omfatter de nye samarbejdspartnere. Med udgangspunkt i den eksisterende strategi udarbejdede Styregruppen i foråret 2004 en overordnet handlingsplan for DEFF hvor nøgleordene var udvikling af samarbejde, benyttelse og formidling. Netop udviklingen af samarbejdet kom i høj grad til at præge arbejdet i Udover det nye samarbejde med Undervisningsministeriets institutioner bød 2004 også på nye samarbejdsrelationer i forhold til universiteterne. Med delvis inspiration fra DEFF lancerede Rektorkollegiet et samarbejde mellem universiteterne om digital forvaltning. Der er allerede etableret et samarbejde med DEFF om dette nye initiativ, og jeg håber at det kan udbygges i løbet af En anden væsentlig samarbejdspartner for DEFF er de tilsvarende institutioner i udlandet. I efteråret 2004 besøgte Styregruppen det hollandske SURF og det engelske JISC som led i en studietur. Disse aktiviteter omfatter ikke kun samarbejde mellem biblioteker, men i lige så høj grad samarbejde mellem universiteterne og andre moderinstitutioner. Studieturen gav således inspiration til nye former for tværgående samarbejde både mellem biblioteker og universiteter. Besøget gav også anledning til værdifulde personlige kontakter og viste at Danmark med fordel kan hente inspiration blandt nogle af de engelske og hollandske initiativer. Jeg håber at kunne udbygge det internationale samarbejde i en mere formaliseret form i løbet af 2005 og arbejder på i det kommende år at etablere et knowledge exchange center sammen med internationale samarbejdsparterne. Kim Østrup, DEFF styregruppeformand, direktør IBM

4 Styregruppen for DEFF Sammensætningen af Styregruppen for DEFF (fra venstre) Sammensætningen af Koordinationsudvalget for DEFF Vicedirektør Bo Öhrström, Biblioteksstyrelsen Direktør Kim Østrup, IBM Danmark A/S (formand) Overbibliotekar Niels-Henrik Gylstorff, Aalborg Universitetsbibliotek Leder af biblioteket Peter Rubeck, Hjørring Seminarium Bibliotekschef Karen Grundvad Kvist, Det Administrative Bibliotek Direktør Ingo Østerskov, Handelsskolen i Ballerup Universitetsdirektør Gert Bechlund, Handelshøjskolen i København Direktør Jens Thorhauge, Biblioteksstyrelsen Direktør Erland Kolding Nielsen, Det Kongelige Bibliotek Afdelingschef Steen Kyed (formand), Kulturministeriet Kontorchef Niels-Jørgen Nielsen, Kulturministeriet Fuldmægtig Lotte Kristoffersen, Kulturministeriet Vicedirektør Hans Müller Pedersen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontorchef Merete Reuss, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Fuldmægtig Jan Windmüller, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Styrelseschef Lars Mortensen, Undervisningsministeriet Chefkonsulent Marianne La Cour Sonne, Undervisningsministeriet DEFF ansvarlig Vicedirektør Bo Öhrström, Biblioteksstyrelsen 4

5 Indledning Finanslovsteksten for 2004 afspejlede den nye strategi, idet DEFF først og fremmest præsenteres som et organisatorisk og teknologisk samarbejde. Som det fremgår i det følgende, er det i høj grad programkomitéerne inden for DEFFs indsatsområder der udfylder rammerne for det organisatoriske samarbejde. Det teknologiske samarbejde fik et solidt fundament med etableringen i 2003 af en samarbejdsorganisation inden for programområdet Systemarkitektur. Undervisningsministeriets genindtræden i DEFF i 2004 afspejles ikke i finanslovsteksten for dette år, men det prægede naturligvis både organiseringen af DEFF og aktiviteterne i 2004 og dermed også denne beretning der indeholder et afsnit om Undervisningsministeriets institutioner. Finanslovstekst for DEF 2004 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) er et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem forskningsbibliotekerne som samfinansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Kulturministeriet, der bidrager med henholdsvis 55 % og 45 % af den samlede bevilling. DEF har til formål at fremme udviklingen af et netværk af elektroniske forskningsbiblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde. Dette gøres dels ved ydelse af tilskud dels ved fællesindkøb af licenser. Biblioteksstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for samarbejdet. 5

6 DEFFs organisation 2004 Koordinationsudvalg: Steen Kyed/Hans Müller Pedersen/Lars Mortensen Styregruppe: Kim Østrup Sekretariat Programområde Systemarkitektur Programområde Portaler/ værktøjer Programområde Licencer Programområde Brugerfaciliteter Programområde E-læring Programområde E-publicering/ Forskningsdatabase 6

7 Organiseringen af DEFF Organiseringen af DEFF i 2004 er præget af to større ændringer i forhold til For det første naturligvis Undervisningsministeriets genindtræden i samarbejdet og for det andet en reduktion fra syv til seks programområder. DEFFs øverste ansvarlige instans er fortsat Koordinationsudvalget der er de ministerielle opdragsgiveres tværgående, koordinerende organ. Med Undervisningsministeriets genindtræden i DEFF blev Koordinationsudvalget udvidet med repræsentanter fra Undervisningsministeriet under ledelse af styrelseschef Lars Mortensen. Udover de ministerielle opdragsgivere deltager formanden for Styregruppen og repræsentanter fra DEFF-sekretariatet i møderne i Koordinationsudvalget. Styregruppen for DEFF der har ansvaret for formuleringen af DEFFs strategi og konkrete aktiviteter, blev ligeledes udvidet i forbindelse med Undervisningsministeriets genindtræden. Der blev således udpeget to nye medlemmer til Styregruppen med særlig viden om Undervisningsministeriets institutioner og deres behov. De to nye medlemmer er bibliotekar Peter Rubeck fra Hjørring Seminarium ved CVU Nordjylland samt direktør Ingo Østerskov fra Handelsskolen i Ballerup. 7

8 DEFFs programområder Antallet af programområder blev som nævnt reduceret til seks, idet Styregruppen besluttede at stille indsatsen inden for digitalisering i bero. Beslutningen var naturligvis udtryk for en prioritering af de øvrige programområder, men afspejler også et behov for en strategi for digitalisering inden der igangsættes konkrete aktiviteter inden for området. De øvrige seks programkomitéer blev alle udvidet med et medlem fra en af Undervisningsministeriets institutioner. 8

9 Formændene for DEFFs programkomitéer Peter Søndergaard (RUB) formand for programkomitéen for Brugerfaciliteter Jakob Andersen (DPB) formand for programkomitéen for Licenser Stig Broström (DTV) formand for programkomitéen for E-læring Karl Krarup (KB) formand for programkomitéen for Portaler Annette Winkel Schwarz (DTV) formand for programkomitéen for E-publicering Arne Sørensen (SB) formand for programkomitéen for Systemarkitektur 9

10 Sammensætningen i DEFFs programkomitéer Brugerfaciliteter Formand: Peter Søndergaard, Roskilde Universitetsbibliotek Niels Jørgen Blåbjerg, Aalborg Universitetsbibliotek Holger Dyrbye, Syddansk Universitetsbibliotek Poul Erlandsen, Danmarks Pædagogiske Bibliotek Mette Hansen, Biblioteket, Erhvervsakademiet Ditte Jessing, Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Birgitte Lau, Roskilde Universitetsbibliotek Lilian Madsen, Statsbiblioteket Niels Ole Pors, Danmarks Biblioteksskole Gert Poulsen, Handelshøjskolens Bibliotek & IT-service, København E-publicering Formand: Annette Winkel Schwarz, Danmarks Tekniske Videncenter Birte Christensen-Dalsgaard, Statsbiblioteket Harald v. Hielmcrone, Statsbiblioteket Lars Kofod-Jensen, Frederiksberg Seminarium Karen Grundvad Kvist, Det Administrative Bibliotek Hanne Marie Kværndrup, DEFF-sekretariatet Birgit Pedersen, Forskningscenter Risø Adrian Price, Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Mogens Sandfær, Danmarks Tekniske Videncenter Bo Öhrström, DEFF-sekretariatet E-læring Formand: Stig Broström, Danmarks Tekniske Videncenter Mai Aggerbeck, CVU Vita, Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen Jens Bennedsen, IT-VEST Jens Dam, Syddansk Univerversitetsbibliotek Karen Harbo, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Hanne Marie Kværndrup, DEFF-sekretariatet Jørgen Lerche Nielsen, Roskilde Universitetsbibliotek Anette Lorentsen, Aalborg Universitet Maj Rosenstrand, Aalborg Universitetsbibliotek Licenser Formand: Jakob Andersen, Danmarks Pædagogiske Bibliotek Hanne Alvi, Risø Bibliotek Arne Bak-Sørensen, Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek Birgit Bregnebøl, Handelshøjskolens Bibliotek i København Lisbeth Fog, Handelsskolen i Silkeborg, Biblioteket Benedicte Kierkegaard, Gentofte Bibliotekerne Thøger Kristensen, Aalborg Universitetsbibliotek Birgit Lange, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek Helle Lauridsen, Statsbiblioteket Barbara Melchior, Det Kongelige Bibliotek Lisbeth Rasmussen, Juridisk Bibliotek Anette Schneider, DEFF-sekretariatet Lene Stampe Mortensen, Roskilde Universitetsbibliotek Ingelise Stæhr, Syddansk Universitetsbibliotek Birgitte Sønderkær, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Janne Vendt, Danmarks Tekniske Videncenter Bo Öhrström, DEFF-sekretariatet 10

11 Portaler Formand: Karl Krarup, Det Kongelige Bibliotek Morten Andersen, DEFF-sekretariatet Birte Christensen-Dalsgaard, Statsbiblioteket Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Jakob Heide Petersen, DEFF-sekretariatet Birgit Henriksen, Det Kongelige Bibliotek Kasper Løvschall, Aalborg Universitetsbibliotek Ingelise Stæhr, Syddansk Universitetsbibliotek Bente Thorup Andersen, Aalborg Handelsskole Systemarkitektur Formand: Arne Sørensen, Statsbiblioteket Birte Christensen-Dalsgaard, Statsbiblioteket Per Steen Hansen, Handelshøjskolens Bibliotek i Århus Jakob Heide Petersen, DEFF-sekretariatet Karl Krarup, Det Kongelige Bibliotek Ole Michaelsen, Københavns Tekniske Bibliotek Mogens Sandfær, Danmarks Tekniske Videncenter Bo Öhrström, DEFF-sekretariatet 11

12 Handlingsplan og strategi Med udgangspunkt i den strategi der blev formuleret for DEFF i 2003, udarbejdede Styregruppen i foråret 2004 en overordnet handlingsplan for perioden frem til Denne handlingsplan dannede rammen for de handlingsplaner der blev formuleret inden for hvert af de seks programområder. I det følgende gennemgås denne overordnede handlingsplan. Som det fremgår af strategien defineres DEFF som en samarbejdsorganisation for forskningsbiblioteker. Det indebærer at der er et stort sammenfald mellem forskningsbibliotekernes målgrupper og DEFFs, og det fremhæves at målgrupperne primært betjenes gennem de institutioner der deltager i DEFF. DEFFs aktiviteter og målsætninger er således rettet mod at understøtte forskningsbibliotekernes opgavevaretagelse og udviklingsønsker. På den baggrund formulerede DEFF-styregruppen tre overordnede målsætninger: Slutbrugernes benyttelse af elektroniske ressourcer er forbedret og mere omfattende Samarbejdet mellem forskningsbibliotekerne er styrket og omfatter nye samarbejdspartnere Resultaterne er dokumenteret, formidlet og udbredt. Forskning og forskningsresultater er formidlet til offentligheden. Slutbrugernes benyttelse Den første målsætning er naturligvis den vigtigste for DEFF, men forudsætningen for at realisere den inden for DEFFs rammer er et velfungerende samarbejde og at resultaterne dokumenteres og formidles. Det naturlige udgangspunkt for mere konkrete mål var Rektorkollegiets Biblioteksudvalgs ønsker til forskningsbibliotekerne som disse er formuleret i publikationen Viden til Tiden Der tages ganske vist udgangspunkt i universitetsbibliotekernes situation, men udviklingstendenserne og strategierne er tilstrækkeligt generelle til at kunne omfatte alle forskningsbiblioteker. I Viden til Tiden identificeres tre væsentlige funktioner for universitetsbibliotekerne hvor det fremhæves at universitetsbiblioteket skal: skabe grænseflader til det globale vidensystem, skræddersyet til det enkelte universitets, instituts, den enkelte forskers og studerendes individuelle faglige profil og behov varetage import af viden til universitetet i form af trykte og elektroniske videnressourcer støtte universitetets eksport af viden til omverdenen gennem registrering og tilgængeliggørelse. På den baggrund formuleredes en konkret målsætning om at universitetsbiblioteker kan tilbyde differentieret, sømløs, og personaliserbar brugeradgang. Derved menes at der udvikles systemer der kan autorisere brugere således at forskellige brugergrupper ikke har ensartet adgang til en given informationsressource. Dette forudsætter udviklingen af autorisationssystemer som supplement til det nuværende autentifikationssystem. DEFF har formuleret tilsvarende målsætninger for de øvrige forskningsbiblioteker, fordi deres brugere naturligvis ikke skal stilles ringere end brugerne på universiteterne. Løsningerne for de mindre biblioteker kan formentlig i nogle tilfælde være fælles tjenester der præsenteres over for brugeren med bibliotekets egen grænseflade. 12

13 Samarbejde mellem forskningsbibliotekerne Det er vanskeligt for et enkelt forskningsbibliotek at udvikle de services der skal forbedre og øge brugernes benyttelse af biblioteksressourcerne. En væsentlig målsætning for DEFF er derfor at styrke det nuværende samarbejde, især mellem de større forskningsbiblioteker, og at udvide samarbejdet med de mindre. Derudover er det en målsætning at inddrage nye samarbejdspartnere især Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet. Endvidere er det en målsætning at etablere tætte konkrete samarbejdsrelationer til internationale partnere. Formidling af resultater Den væsentligste målsætning inden for dette område er at forskningsbibliotekerne er en central aktør i universiteternes formidling af forskning til offentligheden. I overensstemmelse med Viden til Tiden ønsker DEFF at bidrage til det enkelte forskningsbiblioteks arbejde på dette område og at etablere fælles aktiviteter med henblik på bedre formidling af dansk forskning. Forudsætningen for en generel formidling af forskningsbibliotekernes resultater er naturligvis at disse er dokumenterede. Den mere generelle formidlingsopgave består både i formidling over for centrale beslutningstagere og over for offentligheden generelt. På bestemte områder ønsker DEFF desuden at formidle konkrete resultater og udbrede deres anvendelse til eksempelvis folkebiblioteker og universiteter. Ovenstående målsætninger konkretiseres i Styregruppens løbende arbejde, men indtil videre angiver de retningen for arbejdet inden for DEFF i det kommende år. DEFFs vision Det er DEFFs vision at forskere, undervisere og studerende har adgang til al relevant information gennem brugervenlige systemer og vejledning af høj kvalitet. Alle aspekter af forskernes og de studerendes arbejde med informationsressourcerne skal derved understøttes på højeste internationale niveau. DEFFs mission Det er DEFFs mission at bidrage til en optimaludnyttelse af forskningsbaserede informationsressourcer. Dette sker gennem samarbejde mellem bibliotekspartnerne, fælles udviklingsprojekter samt etableringen af en teknisk infrastruktur. DEFFs målgruppe betjenes fortrinsvis direkte gennem de institutioner der deltager i DEFF, og gennem fælles tjenester hvor dette er hensigtsmæssigt. 13

14 DEFFs aktiviteter i

15 DEFFs aktiviteter i 2004 DEFF-sekretariatet Som beskrevet i finanslovsteksten for DEFF varetager Biblioteksstyrelsen sekretariatsfunktionen. Der er derved tilstræbt en tæt sammenhæng mellem Biblioteksstyrelsens overordnede initiativer og arbejdet inden for DEFF. Det er således Biblioteksstyrelsens vicedirektør, Bo Öhrström, der har det daglige ansvar for DEFF. Sekretariatets ansvarsområder omfatter administration af licenser, projekter, hjemmeside og DEFF-portalen - - samt betjening af Styregruppe og Koordinationsudvalg. Sekretariatet omfatter seks medarbejdere der er fuldt lønnet af DEFF. To af medarbejderne arbejder primært med licenser, tre medarbejdere arbejder primært med national infrastruktur og fagportaler og derudover aflønnes sekretariatslederen og en sekretær fuldt ud af DEFF-bevillingen. De to sidstnævnte medarbejdere er primært beskæftiget med økonomi, administration, betjening af Styregruppen og projektstyring. Endvidere er en af Biblioteksstyrelsens konsulenter fast tilknyttet Sekretariatet og arbejder primært med elektronisk publicering, digitalisering, e-læring og biblioteks-it. Biblioteksstyrelsens jurist assisterer ved kontraktforhandlinger og juridiske spørgsmål, og Biblioteksstyrelsens kommunikationsenhed varetager DEFFs kommunikationsvirksomhed. Udover de daglige opgaver var Sekretariatets væsentligste opgaver i 2004 at yde assistance til Styregruppe og programkomitéer i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner samt at bidrage til koordineringen af Undervisningsministeriets genindtræden i samarbejdet. Sekretariatets mere tekniske opgaver omfattede udbredelsen af tidsskriftsadgangen DEFNet til flere institutioner, koordineringen af fagportalernes migration til fælles software og driftsmiljø samt planlægningen af sammenlægningen af de to websites deff.dk og deflink. 15

16 DEFFs aktiviteter i 2004 Programområderne Dette års beretning bærer præg af at de programkomitéer Styregruppen etablerede i 2003, har igangsat og gennemført en lang række aktiviteter inden for de seks indsatsområder. En stor del af udviklingsaktiviteterne tager udgangspunkt i den tværgående basisorganisation inden for Systemarkitektur der er etableret mellem it-afdelingerne på Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Tekniske Videncenter. Aktiviteterne har været fokuseret omkring udvikling inden for adgangsstyring og XML-baserede webservices. Erfaringerne er bl.a. blevet anvendt af folkebiblioteker i Bibliotekernes Netmusik og Mit bibliotek. Portalgruppen arbejdede i 2004 primært med migrering af portaler og formulering af projekter vedrørende evaluering af portaler og undersøgelse af nye services herunder personalisering og institutionalisering af brugergrænseflader. Fokuseringen på brugerens interaktion med det digitale bibliotek har også kendetegnet arbejdet inden for Brugerfaciliteter. Programkomitéen har således især arbejdet med usability, virtuelle reference services, informationskompetence og brugerundersøgelser. Arbejdet i licensgruppen har i høj grad fokuseret på organisatoriske og fordelingsmæssige spørgsmål. Sideløbende er der arbejdet på de mange driftsopgaver, udvidelse af samarbejdet, behovsundersøgelser og nye indkøb af eksempelvis e-bøger og backfiles. Inden for E-læring prioriteredes fleksibilitet, forstået som nem adgang til læringsressourcer, hvilket oftest indebærer at de forefindes i elektronisk form. Programkomitéen har arbejdet på projekter der integrerer løsninger fra Systemarkitektur i universiteternes e-læringsinitiativer. Det tætte samarbejde med moderinstitutionen er ligeledes centralt for E-publicering hvor arbejdet har omfattet Open Access, forskningsregistrering- og formidling og opbygning af institutionelle arkiver for forskning på moderinstitutionerne. 16

17 DEFFs aktiviteter i 2004 Brugerfaciliteter Der etableres et samarbejde om udvikling af slutbrugerens informationskompetence og udvikles tjenester der sikrer at slutbrugeren kan få vejledning samt undervisning i informationssøgning via Internettet. Programkomitéen for Brugerfaciliteter forelagde i august 2004 sin første handlingsplan for DEFF-styregruppen. I forlængelse af DEFF-visionen hedder det at komitéen vil befordre slutbrugernes adgang til forskningsbibliotekernes informationsressourcer og nedbryde de barrierer der begrænser denne adgang. Målet er at inspirere og igangsætte projekter som giver forskningsbibliotekernes medarbejdere værktøjer, viden og kvalifikationer til at udvikle bibliotekernes nytteeffekt for brugerne. Programområdets aktiviteter i 2004 skitseres her opdelt efter indsatsområder. Usability et projekt Her gennemførtes et projekt omfattende 11 større danske forskningsbiblioteker. I løbet af sommeren forelå 11 lokaltrettede midtvejsrapporter. Disse indgår i overvejelserne om hvordan deres websites kan forbedres hos hvert af de deltagende biblioteker. Den afsluttende rapport (Det brugervenlige digitale forskningsbibliotek af Jens Sandberg Madsen og Julia Gardner, UNI-C, 2004 kan downloades fra forelå sidst på året En af rapportens hovedkonklusioner er at bibliotekerne har en stor opgave med at gøre benyttelse af elektroniske ressourcer mere brugervenlig. Ligeledes anbefaler rapporten en række måder opgaven kan løses på. Projektet afsluttes marts 2005 med et slutseminar for bl.a. at drøfte realiseringen af en af projektets visioner om at etablere fora hvor usability-kompetencen hos forskningsbibliotekernes medarbejdere kan fastholdes og udvikles, også efter projektafslutning. Usability-projektet har i 2004 givet inspiration til et nyt, mindre projekt om brugerbenyttelse af Arkade-bibliotekernes portal der forventes igangsat I forlængelse af det store usability-projekt indledte komitéen arbejdet med at udforme et markedsføringsprojekt hvis foreløbige skitse vægter en markedsføring af benyttelse af elektroniske ressourcer på projektbibliotekerne. Også dette projekt ventes igangsat i Udvikling af brugernes informationskompetencer Også på dette område har komitéen leveret input til samarbejde om igangsætning af projekter, og komitémedlem Niels Jørgen Blåbjerg har formidlet et projekt om remake af det interaktive informationskompetence programmel SWIM til programområdet for e-læring. Desuden har man drøftet initiativer om biblioteksundervisning i informationskompetencer, rettet mod en opkvalificering af undervisere og har i den anledning rettet henvendelse til Danmarks Biblioteksskole. Adgang til informationsressourcer Komitéen var, ved Poul Erlandsen, medarrangør af et seminar i november på Det Kongelige Bibliotek hvor den amerikanske performance measurement ILL-specialist, Mary Jackson, fremlagde resultaterne af sin seneste performancerapport for 100 danske, norske og svenske biblioteksansatte. Seminaret var støttet økonomisk af DEFF. 17

18 DEFFs aktiviteter i 2004 E-læring Der etableres et konkret samarbejde om integration af bibliotekstjenester i virtuelle læringsmiljøer. Samarbejdet omfatter desuden rettighedsklarering, standarder, bevaring og generel erfaringsudveksling vedrørende understøttelse af e-læring. Programgruppen for e-læring etableredes i sin nuværende form i foråret 2004 med henblik på i højere grad at bringe sammenhæng mellem e-læring og biblioteksservices. To indsatsområder Programgruppen har i det forløbne år præciseret sit arbejde og er kommet frem til at koncentrere sig om især to indsatsområder. Det ene indsatsområde har hovedsagelig været et udredningsarbejde i forbindelse med integrering af DEFFs digitale tjenester og ressourcer direkte i e-læringsportaler. Det andet har bestået af initiativer m.h.p. at udvikle modeller for inddragelse af forskningsbibliotekernes ressourcer - især de bibliotekariske kompetencer direkte i undervisningsforløb i samarbejde med undervisere, ofte (i bibliotekskredse) omtalt som modeller for udvikling af de studerendes informationskompetence. Programgruppen for e-læring arbejder i sin Perspektivplan med udviklingsområder der kan videreudvikle samarbejdet med undervisningsverdenen på de videregående uddannelser og Undervisningsministeriets institutioner så som Erhversakademierne, CVU'erne og MVU'erne. Samtidig ønsker gruppen - inden for de områder hvor det giver mening - at placere DEFF i en national kontekst hvor DEFF virker sammen med digitale forvaltningsprojekter. Dette gælder især på områder som standardisering, single-logon, copyright, digitalisering af undervisningsmaterialer o.lign. Projekter Udredningsarbejdet resulterede i at en række projekter fik tilsagn om DEFF-midler i november 2004 og projekterne vil strække sig over Projekterne omfatter en videreudvikling af SWIM (Streaming Webbased Information Modules) under ledelse af Aalborg Universitetsbibliotek. Den nye version af SWIM (kaldet SWIM, vers. 2), bliver dels engelsksproget og dels sammensat af en række læringsobjekter. Under IT-vest blev udviklingen af en brugerskabt integreret IT-undervisningsportal iværksat, kaldet DIGITEV (DIGItal IT Efter- og Videreuddannelsesportal). Projektet vil nyttiggøre de resourcer DEFF allerede i dag råder over ved at bringe dem tættere på brugerne. Endelig er et meget ambitiøst projekt, ledet af Forskningsnettet iværksat hvori der samarbejdes med Statsbibliotektet og DRs digitale filmarkiv. Projektet tegner særdeles lovende for udviklingen af digitale undervisningsmaterialer. 18

19 DEFFs aktiviteter i 2004 E-publicering Der udvikles modeller for e-publicering og samarbejdes om standarder og software. Den Danske Forskningsdatabase evalueres som registrant over al dansk forskning. Forskningspublicering og formidling Den Danske Forskningsdatabase (DDF) er blevet evalueret i Evalueringen identificerer et stort behov blandt forskere, virksomheder, forskningsvejledere og -formidlere for at kunne søge efter danske publikationer og projekter. Evalueringen peger på at databasen bør styrkes på såvel dækningen som kvaliteten. På den baggrund iværksatte DEFF styregruppen i 2004 et forprojekt der skal belyse grundlaget for iværksættelse af en dansk forskningsportal der dels skal præsentere forskningsemner journalistisk ift. en bred målgruppe og dels være en af indgangene til DDF. Endvidere skal DDF styrkes så den både bliver dækkende og relevant for målgruppen. Lokale elektroniske arkiver Videnskabsministeret har i 2004 sat forskningsformidling på dagsordenen og dermed fokus på universiteternes videnproduktion. Universiteterne må i fremtiden synliggøre og give adgang til forskningsresultater mv. i form af artikler, konferenceudgivelser og undervisningsmaterialer. I 2004 har et projekt med tre universiteter arbejdet med tre forskellige aspekter ved etablering af lokale elektroniske arkiver (Institutional Repositories): etablering baseret på et Open Source uden stor egenudvikling (DSpace på RUC), et samspil mellem DDF og eget arkiv (ORBIT på DTU) og en etablering set som et led i afleveringsprocessen for afhandlinger (DiVA på Aarhus Universitet). Projektet afholdt workshop i april. Standardisering af e-publiceret information Standarder som grundlag for digital bevaring og fremtidssikret adgang til e-publiceret information er blevet belyst og beskrevet af en arbejdsgruppe nedsat af programområdet. Dette er udmøntet i en rapport Kortlægning af standardiseringsmæssige tiltag i e-publicering der er tilgængelig på Programkomitéen har en repræsentant i arbejdsgruppen for Offentlig Information Online - OIO som arbejder med entydig, vedvarende identifikation og adressering af objekter. Ophavsret Danske forskere skal have mulighed for at deponere egne publikationer i lokale elektroniske arkiver, Institutional Repositories. Afgørende for at dette kan lade sig gøre er at man får løst problemerne mht. forskernes ophavsret. Forskerne har i udgangspunktet rettigheden til deres værker, fx. en tidsskriftsartikel, men den bliver ofte overdraget til det forlag der publicerer den. Et projekt der skitserer mulige løsninger på rettighedsspørgsmål, er afsluttet ultimo 2004 under ledelse af Statsbiblioteket. Slutrapport om projektet E-publicering - ophavsretlige spørgsmål er tilgængelig på Elektronisk tidsskriftspublicering Det Administrative Bibliotek, Det Kongelige Bibliotek, CBS og DTV samarbejder om et pilotprojekt med det formål at give videnskabelige tidsskrifter, udgivet i universitets-, biblioteks- eller selskabsregi, en hjælp i forbindelse med migrering fra trykt til digital produktion. Ved overgang til elektronisk publicering kan små redaktioner have behov for overblik over hvad der findes af systemer hertil. Projektet gennemgår og beskriver en række forskellige systemer til e-publicering som kan benyttes af tidsskriftsredaktioner. Ønsket er at give de enkelte redaktioner mulighed for på baggrund af den afsluttende rapport at vælge et system som egner sig til netop deres redaktion og udgivelse. 19

20 DEFFs aktiviteter i 2004 Licenser I samarbejdet mellem forskningsbibliotekerne udbygges det forpligtende samarbejde om indkøb af digital information. Der etableres et samarbejd om registrering af tidsskrifter og brugsstatistikker. Det er DEFF programområde Licensers vision at forskere, undervisere og studerende har adgang til al relevant information fra forlag og videnskabelige selskaber gennem brugervenlige systemer. Fra DEFF Licenser - Perspektivplan for Arbejdet på programområdet i 2004 har endnu engang været delt i to: Dels en egentlig drift som i det store og hele har været varetaget af DEFF-Sekretariatet, dels undersøgelse af nye ideer og tiltag som er foretaget i samarbejde mellem Sekretariat og Licensgruppe. DEFNet et tidsskriftsøgeværktøj og administrativt system gik i drift pr. 1. april Systemet har ca. 30 institutioner som brugere der kan benytte faciliteterne fuldt ud, og alle interesserede har adgang til dele af søgemulighederne. Undervisningsministeriets genindtræden i DEFF-samarbejdet har betydet at en stor mængde nye institutioner nu får adgang til deltagelse i licenssamarbejdet. Til en del af produkterne tilbyder DEFF lempelige indgangsvilkår så institutionerne får tid til at indrette deres budgetter på omkostningerne ved de nye muligheder. Til ejerskab er der købt backfiles til ISI og Institute of Physics, og det er planlagt også at købe til Royal Society of Chemistry. Forlagenes tilbud er blevet kortlagt, og der er i forlængelse af backfilediskussionen sat et arbejde i gang for at undersøge mulighederne for i Danmark at sørge for arkivering og vedvarende adgang til tidsskriftsdata. E-bøger er et emne som en del biblioteker interesserer sig for. Licenser til e-bøger der haves på en del institutioner allerede, har derfor været undersøgt ved en analyse som vil blive afsluttet i Licenser til e-bøger har lighedspunkter med licenser til tidsskrifter, men også væsentlige forskelligheder som institutionerne må tage stilling til. I Licensgruppen har der også været ført livlige diskussioner om fordelingsmodeller til betaling af indgåede licenser. Der er almindelig enighed om at betalingsmodeller som bygger på de abonnementer på trykte tidsskrifter som institutionerne havde engang i fortiden, ikke i længden er levedygtige, men hvad der skal træde i stedet, er der mindre enighed om. Der er fortsat en generel stigning i forbruget af elektroniske tjenester, men på enkelte institutioner har man nu haft adgang til tjenesterne så længe at man er ved at nå et mætningspunkt. Ved udgangen af 2004 er der tegnet licenser til ca. 130 produkter, og antallet af deltagere er nået op på

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05

DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 DEF E-publicering - Perspektivplan for 2004-05 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Programområdet for elektronisk videnskabelig publicering etableredes

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2006 Udgivet 2007 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker 1. Ansøger Projektejer: DTU Bibliotek Medansøgere: UC Sjælland, VIA, UC viden sekretariatet, Metropol,

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Beretning 2005 Udgivet 2006 af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

Åbenhed, adgang og deling

Åbenhed, adgang og deling Åbenhed, adgang og deling Side 1 DEFF s strategi 2016-2019 Indhold 4 8 10 14 16 18 Indledning Om DEFF Nye udfordringer, nye muligheder Åben forskning, læring og innovation Strategiske målsætninger 2016-2019

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb FFU bibliotekerne og DDB Karin Englev, RUb DDB organisering FFU-bibliotekerne og samarbejdet med DDB Releaseplan 2016 Påvirkningsmuligheder Udviklingsemner Agenda Organisation DDB er et forpligtende samarbejde

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 - Resumé 2 Om DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er en tværministeriel

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

DEFF Strategi og Open Science

DEFF Strategi og Open Science DEFF Strategi og Open Science Mogens Sandfær Medlem af DEFF s styregruppe 23-02-2015 DFFU Vinterintenat 2015, 27. februar 2015 1 Indhold i 5 små kapitler 1. Open Science og DEFF 2. Strategi og virkemidler

Læs mere

Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb

Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Et DEFF projekt (journal nr.: 2009-023546), januar 2010-maj 2011 Deltagere i projektet: AUB, CBSB, DTIC, KUBIS, RUb, SB og SDUB. Formål

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer

AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU bibliotekernes integration i AU læringsmiljøer AU Biblioteksudvalgsmøde 27.5.09 Karen Harbo, udviklingskonsulent, ASB bibliotek, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 1 Initiativets historie Dokumenter:

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

KUBIS Strategi 2014-2016

KUBIS Strategi 2014-2016 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 12. december 2013 Sagsnr. 2009-017825 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Strategi 2014-2016 Indhold 1. Indledning 2. Overordnet målsætning

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? Netværksmøde med Advisory Board og følgegruppen fra gymnasieuddannelserne Tid: Onsdag, d. 27. maj 2015, kl. 10.00-14.00 Sted: AU Library, Emdrup Tema: Employability uddannelse til professionelt virke på

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

8. september 2014. DEFF årsberetning 2013

8. september 2014. DEFF årsberetning 2013 8. september 2014 DEFF årsberetning 2013 Forord v/formanden Den nye styregruppe blev udpeget i april 2014, og vi holdt vores første møde d. 12. juni 2013. Med et godt halvt år tilbage af 2013 hastede det

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

DEFF-styregruppen Møde 51

DEFF-styregruppen Møde 51 Referat Referat af DEFF styregruppemøde torsdag den 22. november 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5 Deltagere: Mai Buch (MB), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Åbenhed, adgang og deling

Åbenhed, adgang og deling Strategi 2016-2019 Åbenhed, adgang og deling Side 1 DEFF s strategi 2016-2019 Indhold 4 8 10 14 16 18 Indledning Om DEFF Nye udfordringer, nye muligheder Åben forskning, læring og innovation Strategiske

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Handlingsplan for Brugerfaciliteter

Handlingsplan for Brugerfaciliteter Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Maj 2004 Handlingsplan for Brugerfaciliteter Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Juni 2003 rettede DEF henvendelse til RUb/Peter Søndergaard og bad om forslag

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Præsentation af deff.dk. Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk

Præsentation af deff.dk. Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk Præsentation af deff.dk Mogens Sandfær Center for Videnteknologi DTV DTU ms@dtv.dk DEF, bibliotekerne og portalen Netværkssamarbejde Alle sektorens biblioteker engageret I bredt konstruktivt samspil Også

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

University College Nordjylland, Biblioteket Strategi 2010-2012

University College Nordjylland, Biblioteket Strategi 2010-2012 University College Nordjylland, Biblioteket Strategi 2010-2012 Indhold UVisionU... 2 UMissionU... 2 UOrganisationU... 2 UKonsolideringU... 3 UVisionens indsatsområder 2010-2012U... 4 U1. Adgang til relevant

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Hvor kan vi gøre det bedre?

Hvor kan vi gøre det bedre? Hvor kan vi gøre det bedre? Biblioteksstyrelsens beretning og oplæg til debat på DF s årsmøde 2004 Af Jens Thorhauge Biblioteksstyrelsens synsvinkel ligger i snitfladen mellem det samarbejdende bibliotekssystem

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker

Projektet består af fire hovedelementer: Spor 1: Sociale medier for forskere og biblioteker Projekttitel Linked, Open & Social FFU-biblioteket version 2.0 Kontaktperson & -email: Mogens Sandfær - mosa@dtu.dk Kort beskrivelse af projektet Overordnet set arbejdes der i projektet med temaerne sociale

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

Notat LHP /-

Notat LHP /- Notat 12-04-2010 LHP /- Vedrørende: Materialeplatformen 2009 2010 (Udkast 2) Fordeling: Styregruppen for Materialeplatformen, UNI C Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen Version nr.: 0.92 Materialeplatformen

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Bilag 1 - Opgavebeskrivelse 1. BAGGRUND 1.1 Om DEFF IV Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er ejet af et konsortium bestående af Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt

Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt Biblioteksstyrelsen DEF-sekretariatet Nyhavn 31 E 1051 København K Til Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Ansøgning om tilskud til udviklingsprojekt 1. Ansøger: Aalborg Universitetsbibliotek. Følgegruppe

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Principper for organiseringen af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri Socialministeren har i sit brev af 18. august 2010 besluttet, at de 13 videnscentre og 3 vidensnetværk på området for handicap

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Dansk Open Access Netværk

Dansk Open Access Netværk Dansk Open Access Netværk en plan for DOANs fortsatte bæredygtighedog udvikling version 0.1-3 maj 2013 Introduktion Dansk Open Access Netværk (DOAN) har siden 2009 været drevet af Danmark Tekniske Informationscenter

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU)

Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Foranalyse Projekt: PDM-kerne Projektleder : Jacob-Steen Madsen (jsm), Syddansk Universitet (SDU) Projektdeltagere: 1. Indledning og baggrund Mogens Sandfær (MS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Jørgen

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere