NYTÆNK PRODUKTKVALITET CRADLE TO CRADLE CERTIFIED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYTÆNK PRODUKTKVALITET CRADLE TO CRADLE CERTIFIED"

Transkript

1 NYTÆNK PRODUKTKVALITET CRADLE TO CRADLE CERTIFIED TM

2 GODT DESIGN ER ET VALG Når designere har sat sig for at skabe et nyt produkt, udarbejder de som regel en liste over vigtige spørgsmål omkring produktet. Hvem er det til? Hvad skal det kunne? Hvor meget må det koste? Producenter og designere må nødvendigvis overveje, hvilket produkt de ønsker at fremstille. De må endvidere stille spørgsmål, der afslører, hvad der er vigtigt for dem. Godt design er således et valg. Jo mere krævende kriterierne er, jo højere vil kvaliteten være. Bæredygtighed har ligget i vores DNA, siden vi begyndte at producere akustikplader i Med Cradle to Cradle har vi systematiseret vores indsatser, så vi skaber værdi i alle led af forretningen. TROLDTEKT Cradle to Cradle en filosofi, der har ændret den måde, vi ønsker at drive forretning på. Det handler ikke kun om tæpper. Det handler om at gøre det rigtige. EGETÆPPER Vi ser det som et stort privilegium, at vi medvirker til at gøre danske og udenlandske byggerier mere bæredygtige nu og i fremtiden. DANSIGN Et stigende antal designere og producenter - sammen med et hastigt stigende antal bevidste forbrugere - har nye forventninger til produktkvalitet. Det er derfor nødvendigt at opstille nye kriterier for designet, fordi produkterne ikke kun bliver bedømt på æstetik og funktionalitet, men ligeledes på produktets indvirkning på miljø og sundhed samt på genbrugeligheden/genanvendelsen i den cirkulære økonomi. Hvordan kan et produkt være innovativt, æstetisk og af høj kvalitet, hvis det forårsager skade på miljø og sundhed og/eller ikke er designet således, at materialerne kan genanvendes? Produktstandarden Cradle to Cradle Certified Product Standard kortlægger retningslinjerne for, hvorledes design med mening kan forme et moderne forretningsmæssigt grundlag - med en positiv indvirkning på bundlinjen.

3 NYTÆNK PRODUKTKVALITET Den internationale Cradle to Cradle Product Standard er baseret på William McDonough og Michael Braungarts bog: Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. Standarden guider således designere og producenter gennem en løbende forbedringsproces - fra BASIC til PLATIN niveau således at deres produkter bliver gode i stedet for blot at være mindre dårlige. Kvalitet er defineret ud fra følgende fem kriterium-kategorier: MATERIALE-SUNDHED Materialeindholdet i produktet bliver opgjort gennem hele produktionskæden og efterfølgende vurderet for indvirkningen på menneskers sundhed samt på miljøet. Kriterierne på hvert certificeringsniveau peger på muligheden for at fjerne giftige og uidentificerede kemikalier. Det resterende materialeindhold kan nu betragtes som næringsstoffer i en kontinuerlig cyklus i det tekniske eller biologiske kredsløb. MATERIALE-GENANVENDELSE Produkterne designes til enten at blive nedbrudt som et sikkert biologisk næringsstof eller genanvendt i nye produkter som teknisk næringsstof. På hvert enkelt certificeringsniveau gøres løbende fremskridt med henblik på øget anvendelse af materialer og rotation i de kontinuerlige kredsløb. VEDVARENDE ENERGI OG KULSTOF MANAGEMENT Kriterierne på hvert enkelt certificeringsniveau peger på muligheden for at opnå kulstofneutralitet og vedvarende energiforsyning. FORVALTNING AF VANDRESSOURCER Samtlige processer er designet til, at vand betragtes som en værdifuld ressource for alt levende. For hvert nyt niveau i certificeringsprocessen gøres fremskridt i retning af renere spildevand, således at spildevandet opnår kvalitet som drikkevand. SOCIAL RETFÆRDIGHED Virksomhedens aktiviteter er designet til at tilgodese mennesker samt økosystemerne. Hvert af disse 5 kriterier er i sig selv et skridt hen imod en positiv indvirkning på mennesker og på naturen.

4 PRODUKT-CERTIFICERINGSPROCESSEN EN NY RAMME FOR INNOVATION Cradle to Cradle Certified Product Standard giver virksomheden mulighed for at accelerere innovationen og samtidig blive anerkendt for moderne, høj kvalitet PLAN ANALYSER Besøg c2ccertified.org og læs om certificeringsprogrammet. Herefter vælger du en akkrediteret assessor, som vil gennemgå dine produktoplysninger og efterfølgende foreslå en certificeringsplan, der består af: en tidsplan, forventede udgifter, overvejelser i forbindelse med varemærkelicens samt en plan for roller og ansvar i forbindelse med alle aspekter af indsamling og vurdering af data. I samarbejde med din valgte assessor kortlægges, hvad dit produkt indeholder, hvordan det er lavet, og hvad der skal ske med det efter endt brug. Herefter udarbejdes en redegørelse over produktet, optimeringsplaner og anden dokumentation. Ofte underskrives en NDA mellem assessor, din virksomhed samt dine leverandører. VURDERING For at kunne vurdere sammensætningen af produktets materialeindhold og fremstillingsprocesser i detaljer følger din assessor retningslinjerne fra Cradle to Cradle Certified Product Standard. Dette arbejde omfatter et besøg i den virksomhed, hvor den endelige fremstilling/ samling og færdiggørelse af produktet finder sted. Efterfølgende udarbejder assessoren en sammenfattende vurderingsrapport, der indsendes til Cradle to Cradle Products Innovation Institute til gennemgang og endelig godkendelse. Cradle to Cradle Certified er et registreret varemærke givet i licens til The Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

5 4 5 CERTIFICERING Tillykke! Produkter, der opfylder kriterierne i produktstandarden modtager The Cradle to Cradle Certified mærket for det opnåede certificeringsniveau. Du skal i den forbindelse underskrive Instituttets Trademark License Agreement. Denne aftale indeholder retningslinjer for din brug af mærket på produktet og i forbindelse med marketingmateriale. Dit certificerede produkt vil blive føjet til det officielle online C2C produktregister og rundsendt til Instituttets netværk. Instituttets team er klar til at støtte din markedsføringsindsats. FORNYELSE Virksomheden vedligeholder certificeringen ved at opdatere produktinformation og procesdata, samt udvise god vilje i bestræbelserne på at foretage løbende forbedringer i samtlige kriterium-kategorier. Det er meget vigtigt for os, at vi kan dokumentere produkternes bæredygtighed, og netop derfor har vi valgt Cradle to Cradle-konceptet, der er kundens garanti for, at vi holder det, vi lover KE FIBERTEC For Gabriel er C2C et effektivt værktøj til i særlig grad at indbygge miljø- og ressourcehensyn i vores produktudvikling og medvirke til, at vi også i fremtiden er en meget konkurrencedygtig virksomhed. GABRIEL

6 FORTLØBENDE KVALITETSFORBEDRING Cradle to Cradle produktcertificeringen er såvel omfattende som stringent. Certificeringen forudsætter et paradigmeskift i opfattelsen af, hvorledes et produkt er designet, hvad produktet indeholder, og hvorledes produktets livscyklus planlægges. Certificeringen udgør en struktureret ramme for produktdesignere og producenter. Denne ramme viser vejen til design af produkter, der redefinerer kvalitet, æstetik og innovation. Produkter eller materialer fra alle brancher (med undtagelse af mad og drikkevarer, men inklusive emballage) kan kvalificere sig til certificering. Siden programmet startede i 2005, har ca. 200 virksomheder på verdensplan deltaget i Cradle to Cradle certificeringsprogrammet. Tusindvis af produkter er blevet certificeret, og millioner af certificerede produkter er blevet solgt. Der er 5 niveauer i Produktcertificeringen: Basic, Bronze, Silver, Gold og Platin. For at blive certificeret til hvert enkelt niveau, skal et produkt opfylde minimumskriterierne for dette niveau. Her er vist et scorecard for et produkt, der har opnået Silver certificering.

7 The certification is the highly valued crown on our work that helps us distinguish our value proposition in the marketplace. VAN HOUTUM We are making a difference and ensuring that what we design is beneficial to the biosphere. AVEDA These (certified) products have changed our industry. MECHOSYSTEMS Working with the Cradle to Cradle Certified Program steered us towards considering the totality of the environmental impact of our product, from the beginning to the end of the product life cycle. DECADE As we looked for a credible third-party product certification that would prove our products environmental and safe nature, we found the whole concept of Cradle to Cradle and product certification just made perfect sense. TAGAWA SANGYO To be able to say we are Certified Cradle to Cradle CM is a huge shortcut in conversations with client and customers. ECOVATIVE DESIGN The Cradle to Cradle mantra provided us with a methodology for... balancing a commitment to people, planet, and profits. BE GREEN PACKAGING The Cradle to Cradle Certified Products Program provides a critical platform for transparency around the material health of our products. MICRO-PAK From a Cradle to Cradle standpoint, one needs to understand that consumers are demanding it. We are closely aligned with the whole architecture and design community, and they are demanding now that they get products that do no harm. HERMAN MILLER A fundamental re-design took place in every aspect of production, from the factory work space, to the elimination of all toxic dyes and chemicals, to the sourcing of raw materials. GESSNER AG Continued improvement of our environmental and social impact. SHAW Applying Cradle to Cradle design principles created the opportunity for innovation which allowed gugler*, once again, to forge ahead of the field with a unique selling proposition - while bringing positive change into the world. GUGLER* The launch of the recycled surface Eco by Cosentino has been a success story, not only because of the benefits for society... but also from a business point of view. COSENTINO Our certifications are tangible evidence of the commitment to the work our developers do every day. Most importantly, we have come to know that creating sustainable value in the 21 st century isn t just about using less. It s also about creating more - more opportunities, more innovation, more capacity for positive change. STEELCASE

8 LIDT OM CRADLE TO CRADLE PRODUCTS INNOVATION INSTITUTE The Cradle to Cradle Products Innovation Institute en non-profit organisation, der har til formål at administrere Cradle to CradlecertifiedTM produktstandarden. Instituttet blev oprettet med henblik på at designe en industriel revolution, der ved innovativ designtænkning ændrer den traditionelle produktion. Efter mere end 20 års udvikling og samarbejde med nogle af verdens førende brands overdrog William McDonough og Michael Braungart den fortløbende kvalitetsforbedringsstandard til Instituttet. Instituttet ledes af en uafhængig bestyrelse og har hovedkvarter i San Francisco. Finansiering af Instituttets arbejde kommer fra fonde og personer, som deler Instituttets værdier og håb for fremtiden. Instituttets indtægter kommer fra uddannelsesprogrammer, certificeringer og licensafgifter. Etableringsstøtten er ydet af Nationale Postcode Loterij, Holland, og The Schmidt Family Foundation oprettet af Wendy og Eric Schmidt. For yderlig information: Cradle to Cradle Products Innovation Institute DK 1014A SAN FRANCISCO 530 Bush Street, Suite 410 San Francisco, CA United States AMSTERDAM Petroleumhavenweg AC, Amsterdam The Netherlands VENLO Sint Jansweg 15 / 6N 5928 RC, Venlo The Netherlands