Software til vidensbrønde. Afrapportering november 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Software til vidensbrønde. Afrapportering november 2006"

Transkript

1 Software til vidensbrønde Afrapportering november 2006

2 Projektets baggrund Århus Kommunale Skolevæsen har de sidste tre år indgået i et udviklings- og forskningsprojekt kaldet iskole (Interaktive Skolerum) under Center for Interactive Spaces (Aarhus Universitet) og ISIS Katrinebjerg. Dataloger, arkitekter, ingeniører samt brugere og udviklere fra skolevæsnet og en række virksomheder arbejder sammen om at skabe nye koncepter for interaktive læringsmiljøer. I den forbindelse er der udviklet teknikker til at omdanne gulvet til en interaktiv læringsflade, hvor der åbnes et virtuelt rum, der styrker mulighederne for læring rettet imod den enkelte elevs udviklingtrin, og som bl.a. gennem fysisk aktivitet - i højere grad udfordrer og iværksætter elevens forskellige intelligenser. De interaktive gulve skal implementeres som på torvene i den team opdelte skole og de kaldes i daglig tale for Vidensbrønde. Projektet har til formål at udvikle de skitserede koncepter for Vidensbrøndene til kørende applikationer på Møllevangskolen. Projektet udvikles på Møllevangskolen, Århus V, der foruden alm. 0. til 9. klassetrin også huser centerklasser (0. til 10. kl.) for elever med hørehandicap. De interaktive gulve skal indgå i undervisningen for forskellige grupper af skolens elever og medvirke til interaktion på tværs af alder eller særlige forudsætninger.

3 Formål Software projektet har følgende formål: 1. at etablere de basale software installationer til Vidensbrøndene - de bagprojicerede gulve - på Møllevangskolen 2. at bringe et udvalg af de allerede eksisterende interaktive gulv koncepter fra Center for Interactive Spaces til at fungere robust i Vidensbrøndene på Møllevangskolen 3. at udvikle et mindre antal nye koncepter med tilhørende applikationer til at fungere robust i Vidensbrøndene på Møllevangskolen. Disse koncepter udvikles med input fra lærere og pædagogiske konsulenter, der inddrages gennem workshops Prioriteringen og udvælgelsen af koncepter til implementation i Vidensbrøndende foretages primært af den nedsatte Designgruppe, men godkendes endeligt i Styregruppen.

4 Rammerne for aktiviteterne Projektet har fulgt en eksperimentel proces, hvor de første halvanden måned af projektet gennem workshops, scenarieudvikling og designskitser skulle levere et beslutningsgrundlag for hvilke produkter der skal leveres. I den samme periode etableredes den basale software infrastruktur i brøndene. Der blev nedsat en Designgruppe, som bemandedes med relevante kompetencer fra Center for Interactive Spaces og udvalgte lærere fra Møllevangskolen. Den overordnede projektledelse varetages af Ole Sejer Iversen og Kaj Grønbæk, der dækker henholdvis lærings- og interaktionsmæssige koncepter og den tekniske infrastruktur. Halvanden måned efter projektstart blev der fremlagt et beslutningsdokument for Styregruppen, der beskrev hvilke af de ekisterende koncepter, der skulle implementeres, og hvilke nye, der ønskedes udviklet indenfor rammerne, ligesom en tidsplan med et estimat på tidsforbrug på de enkelte delleverancer fremlages. De udvalgte koncepter blev først udviklet i en prototype version, der kunne afprøves i en realistisk brugssituation, derefter blev der udarbejdet den driftsklare version. Projektperioden: 1. februar december FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI Workshop i designgruppen med lærere Workshop med elever klasse Intern forskerworkshop Interaktionsseminar Konceptskitsering Programmering Udvikling Design AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Workshop med lærere Udvikling af applikationer Test Udvikling af applikationer Test Workshop: Overdragelse af vidensbrønden Overdragelse af vidensbrønden

5 Resultater og aktiviteter i vidensbrøndprojektet i 2006 Hardware: Implementeret kameratracking fra brønd mod gulv som primær input kilde Software: - Videreudvikling af to eksisterende gulvapplikationer: Pong & ifloor Quest - Udvikling af tre nye applikationsplatforme Stepstone, ipresenter & Dashboard - Retina software er omskrevet; input fra 4 kameraer til ét computersignal - Redigeringsværktøj, så brugere selv kan lave nye spil til ifloorquest og Stepstone - Etablering af mulighed for eksekvering af standard applikationer på brønd (mediaplayer, GoogleEarth, internetbrowser, etc.) - Etablering af et vidensbrønd website som kommuniikerer nye tekniske tiltag og forbedringer på brønden (www.interactivespaces.net/projects/wisdomwells/support) Interaktion: - Anvendelse af hænder, fødder, albuer og andre kropsdele som interaktionsredskab - Indledende analyser af kinæstetisk interaktion som grundlag for læring - Kollaborativ interaktion som lærings og oplevelsesomgivelse Brugerinddragelse og pædagogisk sparring Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser (workshop afholdt d kl med deltagelse af Møllevangskolens personale, Katrinebjerg skolen, Børn & Unge, Arkitema K/S og forskere fra Interactivespaces) Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum (workshop afholdt d. 8.3 kl med deltagelse af elever og lærere fra Møllevangskolen og forskere fra Interactivespaces) Workshop 3: Eksperimentet: Undervisningsforløb i hybride lærignsrum (workshop afholdt over tre dage d & 28. August kl med deltagelse af lærere fra Møllevangskolen og Katrinebjergskolen, Børn & Unge, Amtscentret for Undervisning, forskere fra Interactivespaces) Workshop 4: Overdragelse af brønd (workshop afholdt for hele lærergruppen på Møllevangskolen d og d ) Udarbejdelse af en udførlig manual til betjening af Vidensbrønden. Uddannelse af 3 vidensbrønd ambassadører der i fremtiden skal repræsentere vidensbrønden på Møllevangskolen.

6 Applikationer

7 ifloorquest ifloorquest er et quizspil for fire spillere. Det er muligt at spille imod hinanden eller sammen som et hold i en turnering. Et spil i ifloorquest består af en række spørgsmål, der alle har to svarmuligheder. Et eksempel kunne være: Er Grønland en verdensdel?. Dette spørgsmål vil så have to svarmuligheder: Ja og Nej. Spørgsmålene i spillet bliver fordelt tilfældigt imellem de fire spillere. Svarer spilleren rigtigt, får både spilleren og holdet et point. Jo hurtigere spillerne svarer, jo hurtigere vil de få nye spørgsmål.

8 Pong Pong er et spil velegnet til frikvartererne. Det er en gulvudgave af det klassiske videospil for spillere, der hver styrer sit bat og skal undgå at bolden ryger i mål. Spillet går som standard til 10 mål, før der er fundet en vinder.

9 Stepstone Stepstone er et quizspil for én til fire spillere. Formålet med spillet er, at spillerne skal arbejde sammen om at svare på en række spørgsmål i spillet ved at markere de rigtige svar på en række sten placeret på gulvet. Der er som regel flere rigtige svar end spillere, så det er nødvendigt at bruge både hænder og fødder for at få en god score. Holdet får til sidst en samlet score, de kan sammenligne med andre på en high-score liste.

10 Eksisterende applikationer Vidensbrønden understøtter eksisterende applikationer så som Google Earth, Media Player og Microsoft Office.

11 Dashboard Dashboardet er brøndens kontrolpanel, som vises på gulvet under brugeren og betjenes med fødderne. Dashboardet giver mulighed for at skifte applikation samt genstarte, indstille og indlæse et tilfældigt spil i den aktuelle applikation.

12 ipresenter ipresenter er en applikation til at lave præsentationer på brønden. Præsentationen styres med fødderne vha. en fremknap, en tilbageknap og en rotationsknap. Pt. indeholder applikationen fire slides, der præsenterer Vidensbrøndsprojektet for udefrakommende.

13 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Olympic Games

14 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Tid: kl Sted: Åbogade 34 IRUM Deltagere: Minna Sørensen (Møllevangskolen), Adrian Niels Bay Lund (Møllevangskolen), Esben Nyholm (Møllevangskolen), Mette Braad Laursen (Møllevangskolen), Hans Jørgen Nim (Møllevangskolen), Britta Andersen (Møllevangskolen), Joan Kaplan (Møllevangskolen), Claus (Katrinebjergskolen), Peter Have Jørgensen (Katrinebjergskolen), Vibeke Ingerslev (Skoleforvaltningen), Mads (Skoleforvaltningen), Karsten Bro (Arkitema), Lone Koefoed Hansen, Marianne Graves Petersen, Maiken Fogtman, Peter Dalsgaard, Christian Dindler, Kaspar Rosengreen Nielsen, Louise Aagaard, Ole Iversen og Karen Johanne Kortbek.

15 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Form: Vi havde opsat en narrativ ramme for workshoppen for, at deltagerne kunne have noget at tage udgangspunkt i, og for at sætte rammerne for kreativ udfoldelse. Temaet for workshoppen var De Olympiske Lege, idet vi fandt det oplagt at tage udgangspunkt i en begivenhed, hvor bevægelse er i centrum. Deltagerne blev delt ind i tre hold og repræsenterede tre forskellige lande, som skulle dyste med og mod hinanden. Formål: Vi havde brug for at tænke visionært på Vidensbrønden, så formålet med OL-workshoppen var, at lade deltagerne give os en idé om, hvad man ville kunne gøre på en Vidensbrønd; bevægelsesmæssigt så vel som konceptuelt, samt at give os et praj om eventuelle problemstillinger. Hvad gjorde vi? Efter indmarch og antændelsen af den olympiske ild skulle landene på skift dyste i fire discipliner: Body Balance (et spil fra TOP-TOY, der minder om Twister ), EyeToy Play tm, FloorQuest og Dance Master. Denne første del af workshoppen skulle fungere som opvarmning og en introduktion til at tænke i bevægelse inden 2. del, hvor deltagerne selv skulle finde på disciplinerne. Historien var, at man i Andorra, hvor det efterfølgende OL skule finde sted, kun havde baner á 3x4 m (som er Vidensbrøndens størrelse). Derfor skulle deltagerne selv udforme spil eller discipliner, hvilket blev gjort ud fra idéboksen på følgende side. Idéboksen udformede vi med inspiration fra Søren Møller og Susanne Rejnholds idéboks til udvikling af nye lege for idrætslærere, som findes i opslagsbogen Idræt for sjov. Bl.a. skiftede vi én af Møller et al. s kategorier ud med Læring for at få deltagerne til at inddrage et af Howard Gardners intelligensbegreber (eller læring gennem sanser). Idéboksen brugte vi som et redskab til at give inspiration, til når man skal lave en ny leg. Inden deltagerne så idéboksen, skulle de skrive et vilkårligt 6-cifret tal ned. Herefter måtte de se, hvilke stikord, de skulle designe disciplinen efter. De enkelte cifre i tallet svarer til de vandrette linjer i skemaet, og de lodrette rubrikker svarer til placeringen i talrækken. Hermed ville f.eks. tallet betyde, at der skulle laves en disciplin, hvor formålet var at score mål, strukturen en firkant, bevægelsen at løbe, udstyret nogle kasser, farver som fantasi- værktøj og hvor den form for læring, der skulle bruges var ud fra den logisk-matematiske intelligens. Deltagerne fik at vide, at det ikke var et krav, at man skulle bruge alle stikordene, samt at man gerne måtte inddrage inspiration fra det land, man repræsenterede.

16 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Tal Formål Struktur Bevægelse Udstyr Fantasi Læring 0 Præstation Cirkel Sidde Bolde Rumskib Logisk-matematisk 1 Følge efter Firkant Løbe Aviser Fortælling Sproglig 2 Balance 2 modstående linjer Hoppe Tøndebånd Dyr Musikalsk 3 Samarbejde Kæde Kravle Tøj Tv/film Rumlig/visuel 4 Modtage Forbudt område/helle Bære Pen Rejser Kropslig 5 Eliminere Kampzoner Skubbe Sjippetove Sang Interpersonel 6 Svare/gengælde Pile Signalere Kegler Dans Intrapersonel 7 Gætte Under noget Kaste Kasser Eventyrfigurer naturalistisk 8 Score mål Centrum - cirkel Trække Papir Tidsmaskine Eksistentialistisk 9 Deltage Fri form Klappe Frit Farver Gennem sanser

17 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Resultater/vurdering De tre grupper kom frem til tre konkrete spil, der var meget forskellige. Som vi havde forudset, viste udstyret sig at være meget styrede for resultatet. Et af holdene lavede spillet Kenya-skak, som var et 2D-brætspil med spillerne som levende brikker på avispapirsfelter. For at blokere et felt kunne man smide et objekt ned på gulvet. Et andet hold lavede Geo-bold, som også havde en 2D-flade, men hvor bolde var objekter, der adskilte sig fra gulvet. I dette spil fungerede kroppen også mest som en brik på en spilleflade. Endelig var der et hold, der lavede Bob the Blind Builder, som var det eneste 3D-spil. Til gengæld var det også det spil, som sværest lader sig overføre til Vidensbrønden. Kroppen skulle her bruges til (med bind for øjnene) at bygge en figur efter en medspillers verbale anvisninger. Til sidst skulle holdene prøve hinandens discipliner, og komme med kommentarer og ændringsforslag. Til OL-workshoppen observerede vi, at det var svært for deltagerne at tænke i 3D det være sig at lave spil, der inddrager det fysiske rum og kroppen som andet end en brik på en 2D flade. Vi var opmærksomme på, at de tilgængelige materialer kunne have indflydelse på spillene. Efter workshoppen blev vi også bevidste om, at det, at vi havde markeret et felt på et gulv i stedet for at have givet deltagerne et lille rum med vægge og loft, også øjensynligt var af betydning for resultaterne. Den horisontale flade synes at invitere til, at man laver noget i 2D.

18 Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum The Murder of Hanne

19 Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum Tid: kl Sted: Møllevangskolen. Torvet omkring vidensbrønde Deltagere: 9 elever 4. klasse: 3 piger (Emma, Kia-Maria og Amalie) 5. klasse: 3 drenge (Emil, Sebastian og Aske) 6. klasse: 2 piger, 1 dreng (Veronica, Anne og Anders) Deltagere voksne: Fra Møllevangskolen: Adrian Lund Fra Interactive Spaces: Ole Iversen Karen Johanne Kortbek Kaspar Rosengreen Nielsen Christian Dindler Louise Aagaard.

20 Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum Form: Det narrative set-up: Der er sket et mord. En pige, Hanne, er fundet liggende på gulvet på torvet ved vidensbrønden med et skudhul i panden og blodspor omkring hende. Området er afspærret, og der går politifolk og journalister rundt på gerningsstedet. Morderen er fanget, men forbrydelsen skal rekonstrueres Elever fra klasse indkaldes som kriminalassistenter fra NYPD og skal hjælpe Århus Politi og Rejseholdet med at rekonstruere mordet. Plottet foregår i Hanne er gammel elev på Møllevangskolen og går der muligvis nu (i år 2006). Opklares det, hvordan mordet foregik, er der en chance for at redde Hanne ved at ændre på historiens gang (inspireret af Minority Report ). Til denne rekonstruktion kan brønden hjælpe i kombination med en samling gadgets (objekter der lægger op til at kunne noget teknologisk). Det er op til eleverne at finde ud af hvordan. Formål: At finde frem til nye måder at bruge gulvet på i forhold til kroppen, undervisning, awareness, fri leg etc. at finde frem til hvordan hele torvet omkring brønden kan bruges samt at undersøge, hvordan objekter kan bruges i samspil med brønden. Hvad gjorde vi? Vi satte de narrative rammer op og fik i fase 1 børnene til at arbejde ud fra sporene omkring Hanne. Hertil kunne de benytte internettet, skolen og lærere til at samle info. I Hannes taske lå blandt andet et visitkort med en webadresse, hvor der var flere informationer, ligesom der var talkoder og formler, der kunne tydes. Indimellem blev der opsamlet på infomationer grupperne imellem. Grupperne blev løbende interviewet af journalister fra Station 2. Fase 2: Grupperne blev opfordret til at bruge deres fantasi i forhold til hvad brønden kan i rekonstruktionen. Fase 3: Opsamling af gruppernes teori om hvordan mordet blev begået. Der blev lavet et fælles storyboard over begivenhederne. Fase 4: Plottets roller blev fordelt på børnene, som gennemspillede scenariet, som blev filmet,mens en speaker fortalte historien. Til sidst en afslutning, hvor der blev evalueret på dagens begivenheder med børnene.

21 Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum Resultater/vurdering Børnene var gode til at indleve sig i rollerne og motiverede for at deltage i gamet. Opsætningen virkede godt efter hensigten: arbejdsområdet var spærret af, og der stod konstant en flok af skolens øvrige børn og fulgte med i aktiviteterne. Dette indikerede, at brønden fungerer godt som samlingssted, stedet tiltrækker opmærksomhed og børnene lader til at koncentere sig godt med tilskuere på (awareness, naturligt samlingssted, videndeling, info fra elev til elev, sted for opmærksomhed: agora/scene). Børnene fandt frem til 3 lege: 3. klasse: lavede en kropslabyrint, hvor de fik en kugle til at trille gennem en labyrint ved at bevæge sig med kroppen. 4. klasse: lavede et dansespil, ud fra at de mente, at Hanne havde danset en kode på brønden for at få startet en tidsmaskine. Vidensbrønden kunne i den forbindelse måle, hvor man placerede hænder og fødder i rummet og i hvilken takt. 6.klasse: kom ud fra en analyse af sporene frem til en forklaring på, hvordan Hanne var faldet under forbrydelsen. 6. klasse var meget analyserende og tøvede med at slippe sporene og komme videre til den mere kreative fase, hvor de selv skulle finde på nogle ting. 3. og 4. klasse var derimod gode til at bruge brønden og slippe fantasien løs i forhold til, hvordan man kunne inddrage både brønd og gadgets i opklaringen.

22 Workshop 3: experimentet: Undervisninsforløb i hybride læringsrum

23 Workshop 3: experimentet: undervisningsforløb i hybride læringsrum Tid: Mandag d kl Torsdag d kl Mandag d kl Sted: Møllevangskolen. Deltagere: Peter Have Jørgensen, Katrinebjergskolen Vibeke Ingerslev, Børn & Unge Mads Jacobsen, Børn og Unge Adrian Lund, Møllevangskolen Minna Sørensen, Møllevangskolen Inge Pedersen, Møllevangskolen Karina Larsen, Møllevangskolen Klaus Ørum, Katrinebjergskolen Hans Jørgen Buster Nim, Møllevangskolen Helle Fisker, Amtscentret for Undervisning Lise Mayland, Amtscentret for Undervisning Carsten E. Jensen, Amtscentret for Undervisning Karen Johanne Kortbek, Interactivespaces Kaspar Nielsen, Interactivespaces Louise Aagaard, Interactivespaces Ole Iversen, Interactivespaces

24 Workshop 3: experimentet: undervisningsforløb i hybride læringsrum Form: Som ramme for workshoppen valgte vi drage nytte af Lars Von Trier og Jørgen Leths dokumentarfilm De fem benspænd, hvor instruktør Jørgen Leth får til opgave at genindspille sin film fra 1967 ud fra Lars Von Triers drillende benspænd. Hvor Jørgen Leth skal gentænke og videreudvikle en allerede eksisterende viden fra en tidligere udviklet film, ønskede vi at stille de pædagogiske kræfter i projektet en lignende udfordring: At videreudvikle deres undervisningsformåen ud fra nogle af os opstillede benspænd. Hensigten var at skabe nye idealistiske undervisningsforløb indeholdende kinæstetisk læring på brønden med respekt for den eksisterende skolepraksis. De fem opstillede benspænd, som skulle stimulerende for deltagernes kreativitet var: - Tid: at udvikle Undervisningsforløb i verdensklasse behøver ikke at tage mere end 2x3 timers arbejde. - Torvets rum: Koblingen mellem det fysiske rum (Torvet) og det digitale rum (Vidensbrøndens rum) skulle indgå i gruppernes overvejelser - Emne: Grupperne fik hvert ét emne at arbejde med: Højt oppe - dybt nede, Magiske Tal og Sproget Spræller. - Kroppen: Undervisningsforløbet skulle indeholde visioner for kroppen som læringsplatform - Teknologi: Undervisningsforløbet skulle indeholde visioner for teknologianvendelse til læring og undervisning.

25 Workshop 3: experimentet: undervisningsforløb i hybride læringsrum Formål: Efter at have udviklet de første applikationer til vidensbrønden, ønskede vi en at udvikle retningsangivende undervisningsforløb, som tog højde for potentialet i kinæstetisk læring på vidensbrønden. Selv om undervisningsforløbene til vidensbrønden ville være radikalt anderledes end traditionelle undervisningsforløb, ønskede vi at skabe en forbindelse mellem de nye undervisningsforløb og den nuværende skolepraksis. Efter hver arbejdssession (mandag, torsdag og mandag) lavede vi individuelle interview, hvor vi forsøgte at dokumentere deltagernes refleksioner over dagens arbejde. Disse sessioner blev videooptaget. Optagelserne dokumenterer den kreative proces og giver gode overvejelser om vidensbrønden i undervisningen. Spørgsmålene, som deltagerne fik, var eksempelvis: Hvad skal der ske på torsdag? Hvad er det vigtigste DU har bidraget med i dag? Hvilket af de andres forslag synes du var det bedste? Hvad mener du er vigtigst at holde sig for øje, når man skal lave nye undervisningsforløb? Hvilket af de fem benspænd mener du er det hårdeste? Og hvorfor?

26 Workshop 3: experimentet: undervisningsforløb i hybride læringsrum Resultater De tre grupper dramatiserede som afslutning på workshopforløbet et undervisningsforløb, som alle tog højde for de fem benspænd og dermed var retningsangivende for IT-understøttet kinæstetisk læring. Designteamet har efterfølgende givet de tre undervisningsforløb en titel og en kort beskrivelse: Åh, at være en grågås Som en del af et undervisningsforløb om træk og standfugle kunne eleverne anvende vidensbrønden til at simulere grågåsens rejse fra Danmark og til vinterdestinationen. Eleverne kunne gennem denne simulation afprøve den oparbejdede viden om trækfugle i et trækfugle kørekort. Eleverne blev spændt op i et stativ over brønden, og skulle her navigere rundt vha. kroppens placering. Sprogtorvet Bogstaver og ord kan tilegnes på mange forskellige måder. En gruppe demonstrerede et Sprogtorv, hvor Gardners teorier om de mangle intelligenser dannede rammen om 5 læringsstationer, hvor sproget kunne tilegnes på forskellig vis. Gruppen demonstrerede hvordan sprog kunne tilegnes gennem taktile, auditive og visuelle kompetencer. Den sidstnævnte knyttede sig an til et konkret applikationsforslag til Vidensbrønden. Mærk en firkant Ved anvendelse af magiske handsker og vidensbrønden, lavede én gruppe et undervisningsforløb om geometriske figurer. Ved fysisk at arbejde med 3D objekter (firekanter, kvadrater, rumper, etc.) kan børn lære den basale geometri gennem kroppen.

27 Workshop 4: Overdragelse af vidensbrønden

28 Workshop 4: Overdragelse af vidensbrønden Tid: Mandag d kl Mandag d kl Sted: Møllevangskolen. Deltagere: Samtlige lærere på Møllevangskolen Karen Johanne Kortbek, Interactivespaces Kaspar Nielsen, Interactivespaces Louise Aagaard, Interactivespaces Ole Iversen, Interactivespaces Program 27.11: 1. Officiel overdragelse af vidensbrønden på vestfløjen. Udnævnelse af ambassadører. 2. Kort fælles introduktion fra Ole Iversen mfl. til programmerne, der allerede nu ligger i brønden - herunder hvordan man tilpasser dem til egne undervisning 3. Arbejde i faggrupper; Hvad vil vi gerne afprøve via det nye legetøj /læringsmedie?...fortsættes d

Der er pt. udviklet to applikationer:

Der er pt. udviklet to applikationer: Figur 1 Vidensbrønden, Møllevangskolen Vidensbrønden er kort fortalt et interaktivt gulv et koncept som er en udløber af det tidligere iskole projekt. Center for Interactive Spaces (Århus Universitet)

Læs mere

1. Interaktivt gulv med bevægelsesbaseret interaktion - Vidensbrønde

1. Interaktivt gulv med bevægelsesbaseret interaktion - Vidensbrønde IT-støtte til bevægelsesbaseret læring Af professor Kaj Grønbæk, Center for Interactive Spaces, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet. Email: kgronbak@interactivespaces.net Traditionelt har IT været

Læs mere

VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen. Ulla V. Lundorff

VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen. Ulla V. Lundorff VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen Ulla V. Lundorff Hvorfor Digitale Medier? IT er en naturlig del af børns verden og fremtiden byder dem, at kunne navigere i og bruge IT. Når

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer!

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Workshop nr. 518 - Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Erhvervspsykolog Anne Lehnschau (ale@bst-nord.dk) & Cand.merc.(psyk.)stud. (cle@bst-nord.dk) Program

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Workshops i Learning Lab

Workshops i Learning Lab Workshops i Learning Lab Foråret 2012 It på din skole Kom og prøv! Learning Lab er et nyt tilbud til lærere, elever og skoleledere i Vejle Kommune. Det er et sted, hvor ny it og nye medier er i fokus,

Læs mere

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation

MATERIALEVOGN. Team & kommunikation MATERIALEVOGN Team & kommunikation Rekvisitter materialevognen Gør mødet og kurset til en oplevelse - iscenesæt lokalet... Design dit kursus, møde eller seminar på en ny måde. Stemningen i (kursus)lokalet

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed.

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. KORT 1:9 - INTRODUKTION ; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. SIGTE: - orkestrerer en proces, hvor personalegruppen kortlægger institutionens særlige, faglige DNA.

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

ischool konceptevaluering 4. februar 2004

ischool konceptevaluering 4. februar 2004 ischool konceptevaluering 4. februar 2004 Program 2 Grupper til konceptevaluering 2 Konceptet for gruppearbejde 3 Statements fra grupperne 4 Gruppe 1: 4 Gruppe 2: 5 Gruppe 3: 6 Gruppe 4: 7 Program 13.15-13.30

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium side 1 Fysik Show side 2 Mordgåde side 3 Kemi i hverdagen side 4 Mikroskopisk liv side 5 PhysiQue Du Soleil

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

LYSnET møde Designskolen Kolding

LYSnET møde Designskolen Kolding LYSnET møde Designskolen Kolding Helle Rude Trolle & Vibeke Riisberg - D. 23.2 2012 Billeder fra denne præsentation må ikke benyttes uden tilladelse alt materiale er copy right kontakt hrt@dskd.dk & vri@dskd.dk

Læs mere

BØRNS MANGE EVNER. om arbejdet med forskellige intelligenser i Toftegårdens Børnehave

BØRNS MANGE EVNER. om arbejdet med forskellige intelligenser i Toftegårdens Børnehave Udgivet af Toftegårdens Børnehave, marts 2005 1.oplag Tryk: Møllegårdens Grafisk Grafik: Charlotte Eltang Foto: PF Lars Skaaning Tekst: Toftegårdens Børnehave redigeret af journalist Connie Mikkelsen om

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk.

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Lotte Enøe 2010/2011 Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme der skal tændes Konfutse En fortsættelse

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre.

Fatkaoplysninger. Aldersintegreret Institution Egeknoppen, Egedalvej 7 a-c 6818 Årre. 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog overordnet mål indskrives... 5 Motorik overordnet mål indskrives...10 Science overordnet mål indskrives...11 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ...

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ... AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1............................................. GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Der skal til Væksthuset i Botanisk Have laves folie til opklæbning på

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

E-DIDAKTIK Kursuskatalog

E-DIDAKTIK Kursuskatalog E-DIDAKTIK Kursuskatalog Workshops IKT støttet undervisning Kurserne retter sig mod anvendelsen af IKT i undervisningen og er i tråd med skolens strategi for området. UDBUD AF WORKSHOPS: Google Drive Interaktive

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Deltagerstrategier og den levede krop

Deltagerstrategier og den levede krop Deltagerstrategier og den levede krop Sven-Erik Holgersen Det overordnede spørgsmål i denne artikel er, hvordan kroppen kan være meningsskabende for børn, der deltager i musikalske aktiviteter. I det følgende

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat PÆDAGOGISKE SPECIAL COMPUTERPROGRAMMER TIL BØRN OG UNGE Apps er ofte billige og let tilgængelige, men computerprogrammer rummer stadig langt flere muligheder for indstilling

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Forumspil om konflikter O M

Forumspil om konflikter O M Forumspil om konflikter T D A O M K E R I Indhold En øvelse, hvor eleverne via forumspil skal bearbejde forskellige konflikter. Forumspil er en velegnet metode til at lære i fællesskab. Som optakt til

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Produktportefølje. Frisbee Forever. Produktportefølje for Simon Kunddal

Produktportefølje. Frisbee Forever. Produktportefølje for Simon Kunddal Produktportefølje I dette dokument har jeg kort skitseret en række af de produkter, prototyper og koncepter som jeg igennem henholdsvis mit studie, praktikophold og studiejobs har produceret. Frisbee Forever

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere