Software til vidensbrønde. Afrapportering november 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Software til vidensbrønde. Afrapportering november 2006"

Transkript

1 Software til vidensbrønde Afrapportering november 2006

2 Projektets baggrund Århus Kommunale Skolevæsen har de sidste tre år indgået i et udviklings- og forskningsprojekt kaldet iskole (Interaktive Skolerum) under Center for Interactive Spaces (Aarhus Universitet) og ISIS Katrinebjerg. Dataloger, arkitekter, ingeniører samt brugere og udviklere fra skolevæsnet og en række virksomheder arbejder sammen om at skabe nye koncepter for interaktive læringsmiljøer. I den forbindelse er der udviklet teknikker til at omdanne gulvet til en interaktiv læringsflade, hvor der åbnes et virtuelt rum, der styrker mulighederne for læring rettet imod den enkelte elevs udviklingtrin, og som bl.a. gennem fysisk aktivitet - i højere grad udfordrer og iværksætter elevens forskellige intelligenser. De interaktive gulve skal implementeres som på torvene i den team opdelte skole og de kaldes i daglig tale for Vidensbrønde. Projektet har til formål at udvikle de skitserede koncepter for Vidensbrøndene til kørende applikationer på Møllevangskolen. Projektet udvikles på Møllevangskolen, Århus V, der foruden alm. 0. til 9. klassetrin også huser centerklasser (0. til 10. kl.) for elever med hørehandicap. De interaktive gulve skal indgå i undervisningen for forskellige grupper af skolens elever og medvirke til interaktion på tværs af alder eller særlige forudsætninger.

3 Formål Software projektet har følgende formål: 1. at etablere de basale software installationer til Vidensbrøndene - de bagprojicerede gulve - på Møllevangskolen 2. at bringe et udvalg af de allerede eksisterende interaktive gulv koncepter fra Center for Interactive Spaces til at fungere robust i Vidensbrøndene på Møllevangskolen 3. at udvikle et mindre antal nye koncepter med tilhørende applikationer til at fungere robust i Vidensbrøndene på Møllevangskolen. Disse koncepter udvikles med input fra lærere og pædagogiske konsulenter, der inddrages gennem workshops Prioriteringen og udvælgelsen af koncepter til implementation i Vidensbrøndende foretages primært af den nedsatte Designgruppe, men godkendes endeligt i Styregruppen.

4 Rammerne for aktiviteterne Projektet har fulgt en eksperimentel proces, hvor de første halvanden måned af projektet gennem workshops, scenarieudvikling og designskitser skulle levere et beslutningsgrundlag for hvilke produkter der skal leveres. I den samme periode etableredes den basale software infrastruktur i brøndene. Der blev nedsat en Designgruppe, som bemandedes med relevante kompetencer fra Center for Interactive Spaces og udvalgte lærere fra Møllevangskolen. Den overordnede projektledelse varetages af Ole Sejer Iversen og Kaj Grønbæk, der dækker henholdvis lærings- og interaktionsmæssige koncepter og den tekniske infrastruktur. Halvanden måned efter projektstart blev der fremlagt et beslutningsdokument for Styregruppen, der beskrev hvilke af de ekisterende koncepter, der skulle implementeres, og hvilke nye, der ønskedes udviklet indenfor rammerne, ligesom en tidsplan med et estimat på tidsforbrug på de enkelte delleverancer fremlages. De udvalgte koncepter blev først udviklet i en prototype version, der kunne afprøves i en realistisk brugssituation, derefter blev der udarbejdet den driftsklare version. Projektperioden: 1. februar december FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI Workshop i designgruppen med lærere Workshop med elever klasse Intern forskerworkshop Interaktionsseminar Konceptskitsering Programmering Udvikling Design AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Workshop med lærere Udvikling af applikationer Test Udvikling af applikationer Test Workshop: Overdragelse af vidensbrønden Overdragelse af vidensbrønden

5 Resultater og aktiviteter i vidensbrøndprojektet i 2006 Hardware: Implementeret kameratracking fra brønd mod gulv som primær input kilde Software: - Videreudvikling af to eksisterende gulvapplikationer: Pong & ifloor Quest - Udvikling af tre nye applikationsplatforme Stepstone, ipresenter & Dashboard - Retina software er omskrevet; input fra 4 kameraer til ét computersignal - Redigeringsværktøj, så brugere selv kan lave nye spil til ifloorquest og Stepstone - Etablering af mulighed for eksekvering af standard applikationer på brønd (mediaplayer, GoogleEarth, internetbrowser, etc.) - Etablering af et vidensbrønd website som kommuniikerer nye tekniske tiltag og forbedringer på brønden (www.interactivespaces.net/projects/wisdomwells/support) Interaktion: - Anvendelse af hænder, fødder, albuer og andre kropsdele som interaktionsredskab - Indledende analyser af kinæstetisk interaktion som grundlag for læring - Kollaborativ interaktion som lærings og oplevelsesomgivelse Brugerinddragelse og pædagogisk sparring Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser (workshop afholdt d kl med deltagelse af Møllevangskolens personale, Katrinebjerg skolen, Børn & Unge, Arkitema K/S og forskere fra Interactivespaces) Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum (workshop afholdt d. 8.3 kl med deltagelse af elever og lærere fra Møllevangskolen og forskere fra Interactivespaces) Workshop 3: Eksperimentet: Undervisningsforløb i hybride lærignsrum (workshop afholdt over tre dage d & 28. August kl med deltagelse af lærere fra Møllevangskolen og Katrinebjergskolen, Børn & Unge, Amtscentret for Undervisning, forskere fra Interactivespaces) Workshop 4: Overdragelse af brønd (workshop afholdt for hele lærergruppen på Møllevangskolen d og d ) Udarbejdelse af en udførlig manual til betjening af Vidensbrønden. Uddannelse af 3 vidensbrønd ambassadører der i fremtiden skal repræsentere vidensbrønden på Møllevangskolen.

6 Applikationer

7 ifloorquest ifloorquest er et quizspil for fire spillere. Det er muligt at spille imod hinanden eller sammen som et hold i en turnering. Et spil i ifloorquest består af en række spørgsmål, der alle har to svarmuligheder. Et eksempel kunne være: Er Grønland en verdensdel?. Dette spørgsmål vil så have to svarmuligheder: Ja og Nej. Spørgsmålene i spillet bliver fordelt tilfældigt imellem de fire spillere. Svarer spilleren rigtigt, får både spilleren og holdet et point. Jo hurtigere spillerne svarer, jo hurtigere vil de få nye spørgsmål.

8 Pong Pong er et spil velegnet til frikvartererne. Det er en gulvudgave af det klassiske videospil for spillere, der hver styrer sit bat og skal undgå at bolden ryger i mål. Spillet går som standard til 10 mål, før der er fundet en vinder.

9 Stepstone Stepstone er et quizspil for én til fire spillere. Formålet med spillet er, at spillerne skal arbejde sammen om at svare på en række spørgsmål i spillet ved at markere de rigtige svar på en række sten placeret på gulvet. Der er som regel flere rigtige svar end spillere, så det er nødvendigt at bruge både hænder og fødder for at få en god score. Holdet får til sidst en samlet score, de kan sammenligne med andre på en high-score liste.

10 Eksisterende applikationer Vidensbrønden understøtter eksisterende applikationer så som Google Earth, Media Player og Microsoft Office.

11 Dashboard Dashboardet er brøndens kontrolpanel, som vises på gulvet under brugeren og betjenes med fødderne. Dashboardet giver mulighed for at skifte applikation samt genstarte, indstille og indlæse et tilfældigt spil i den aktuelle applikation.

12 ipresenter ipresenter er en applikation til at lave præsentationer på brønden. Præsentationen styres med fødderne vha. en fremknap, en tilbageknap og en rotationsknap. Pt. indeholder applikationen fire slides, der præsenterer Vidensbrøndsprojektet for udefrakommende.

13 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Olympic Games

14 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Tid: kl Sted: Åbogade 34 IRUM Deltagere: Minna Sørensen (Møllevangskolen), Adrian Niels Bay Lund (Møllevangskolen), Esben Nyholm (Møllevangskolen), Mette Braad Laursen (Møllevangskolen), Hans Jørgen Nim (Møllevangskolen), Britta Andersen (Møllevangskolen), Joan Kaplan (Møllevangskolen), Claus (Katrinebjergskolen), Peter Have Jørgensen (Katrinebjergskolen), Vibeke Ingerslev (Skoleforvaltningen), Mads (Skoleforvaltningen), Karsten Bro (Arkitema), Lone Koefoed Hansen, Marianne Graves Petersen, Maiken Fogtman, Peter Dalsgaard, Christian Dindler, Kaspar Rosengreen Nielsen, Louise Aagaard, Ole Iversen og Karen Johanne Kortbek.

15 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Form: Vi havde opsat en narrativ ramme for workshoppen for, at deltagerne kunne have noget at tage udgangspunkt i, og for at sætte rammerne for kreativ udfoldelse. Temaet for workshoppen var De Olympiske Lege, idet vi fandt det oplagt at tage udgangspunkt i en begivenhed, hvor bevægelse er i centrum. Deltagerne blev delt ind i tre hold og repræsenterede tre forskellige lande, som skulle dyste med og mod hinanden. Formål: Vi havde brug for at tænke visionært på Vidensbrønden, så formålet med OL-workshoppen var, at lade deltagerne give os en idé om, hvad man ville kunne gøre på en Vidensbrønd; bevægelsesmæssigt så vel som konceptuelt, samt at give os et praj om eventuelle problemstillinger. Hvad gjorde vi? Efter indmarch og antændelsen af den olympiske ild skulle landene på skift dyste i fire discipliner: Body Balance (et spil fra TOP-TOY, der minder om Twister ), EyeToy Play tm, FloorQuest og Dance Master. Denne første del af workshoppen skulle fungere som opvarmning og en introduktion til at tænke i bevægelse inden 2. del, hvor deltagerne selv skulle finde på disciplinerne. Historien var, at man i Andorra, hvor det efterfølgende OL skule finde sted, kun havde baner á 3x4 m (som er Vidensbrøndens størrelse). Derfor skulle deltagerne selv udforme spil eller discipliner, hvilket blev gjort ud fra idéboksen på følgende side. Idéboksen udformede vi med inspiration fra Søren Møller og Susanne Rejnholds idéboks til udvikling af nye lege for idrætslærere, som findes i opslagsbogen Idræt for sjov. Bl.a. skiftede vi én af Møller et al. s kategorier ud med Læring for at få deltagerne til at inddrage et af Howard Gardners intelligensbegreber (eller læring gennem sanser). Idéboksen brugte vi som et redskab til at give inspiration, til når man skal lave en ny leg. Inden deltagerne så idéboksen, skulle de skrive et vilkårligt 6-cifret tal ned. Herefter måtte de se, hvilke stikord, de skulle designe disciplinen efter. De enkelte cifre i tallet svarer til de vandrette linjer i skemaet, og de lodrette rubrikker svarer til placeringen i talrækken. Hermed ville f.eks. tallet betyde, at der skulle laves en disciplin, hvor formålet var at score mål, strukturen en firkant, bevægelsen at løbe, udstyret nogle kasser, farver som fantasi- værktøj og hvor den form for læring, der skulle bruges var ud fra den logisk-matematiske intelligens. Deltagerne fik at vide, at det ikke var et krav, at man skulle bruge alle stikordene, samt at man gerne måtte inddrage inspiration fra det land, man repræsenterede.

16 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Tal Formål Struktur Bevægelse Udstyr Fantasi Læring 0 Præstation Cirkel Sidde Bolde Rumskib Logisk-matematisk 1 Følge efter Firkant Løbe Aviser Fortælling Sproglig 2 Balance 2 modstående linjer Hoppe Tøndebånd Dyr Musikalsk 3 Samarbejde Kæde Kravle Tøj Tv/film Rumlig/visuel 4 Modtage Forbudt område/helle Bære Pen Rejser Kropslig 5 Eliminere Kampzoner Skubbe Sjippetove Sang Interpersonel 6 Svare/gengælde Pile Signalere Kegler Dans Intrapersonel 7 Gætte Under noget Kaste Kasser Eventyrfigurer naturalistisk 8 Score mål Centrum - cirkel Trække Papir Tidsmaskine Eksistentialistisk 9 Deltage Fri form Klappe Frit Farver Gennem sanser

17 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Resultater/vurdering De tre grupper kom frem til tre konkrete spil, der var meget forskellige. Som vi havde forudset, viste udstyret sig at være meget styrede for resultatet. Et af holdene lavede spillet Kenya-skak, som var et 2D-brætspil med spillerne som levende brikker på avispapirsfelter. For at blokere et felt kunne man smide et objekt ned på gulvet. Et andet hold lavede Geo-bold, som også havde en 2D-flade, men hvor bolde var objekter, der adskilte sig fra gulvet. I dette spil fungerede kroppen også mest som en brik på en spilleflade. Endelig var der et hold, der lavede Bob the Blind Builder, som var det eneste 3D-spil. Til gengæld var det også det spil, som sværest lader sig overføre til Vidensbrønden. Kroppen skulle her bruges til (med bind for øjnene) at bygge en figur efter en medspillers verbale anvisninger. Til sidst skulle holdene prøve hinandens discipliner, og komme med kommentarer og ændringsforslag. Til OL-workshoppen observerede vi, at det var svært for deltagerne at tænke i 3D det være sig at lave spil, der inddrager det fysiske rum og kroppen som andet end en brik på en 2D flade. Vi var opmærksomme på, at de tilgængelige materialer kunne have indflydelse på spillene. Efter workshoppen blev vi også bevidste om, at det, at vi havde markeret et felt på et gulv i stedet for at have givet deltagerne et lille rum med vægge og loft, også øjensynligt var af betydning for resultaterne. Den horisontale flade synes at invitere til, at man laver noget i 2D.

18 Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum The Murder of Hanne

19 Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum Tid: kl Sted: Møllevangskolen. Torvet omkring vidensbrønde Deltagere: 9 elever 4. klasse: 3 piger (Emma, Kia-Maria og Amalie) 5. klasse: 3 drenge (Emil, Sebastian og Aske) 6. klasse: 2 piger, 1 dreng (Veronica, Anne og Anders) Deltagere voksne: Fra Møllevangskolen: Adrian Lund Fra Interactive Spaces: Ole Iversen Karen Johanne Kortbek Kaspar Rosengreen Nielsen Christian Dindler Louise Aagaard.

20 Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum Form: Det narrative set-up: Der er sket et mord. En pige, Hanne, er fundet liggende på gulvet på torvet ved vidensbrønden med et skudhul i panden og blodspor omkring hende. Området er afspærret, og der går politifolk og journalister rundt på gerningsstedet. Morderen er fanget, men forbrydelsen skal rekonstrueres Elever fra klasse indkaldes som kriminalassistenter fra NYPD og skal hjælpe Århus Politi og Rejseholdet med at rekonstruere mordet. Plottet foregår i Hanne er gammel elev på Møllevangskolen og går der muligvis nu (i år 2006). Opklares det, hvordan mordet foregik, er der en chance for at redde Hanne ved at ændre på historiens gang (inspireret af Minority Report ). Til denne rekonstruktion kan brønden hjælpe i kombination med en samling gadgets (objekter der lægger op til at kunne noget teknologisk). Det er op til eleverne at finde ud af hvordan. Formål: At finde frem til nye måder at bruge gulvet på i forhold til kroppen, undervisning, awareness, fri leg etc. at finde frem til hvordan hele torvet omkring brønden kan bruges samt at undersøge, hvordan objekter kan bruges i samspil med brønden. Hvad gjorde vi? Vi satte de narrative rammer op og fik i fase 1 børnene til at arbejde ud fra sporene omkring Hanne. Hertil kunne de benytte internettet, skolen og lærere til at samle info. I Hannes taske lå blandt andet et visitkort med en webadresse, hvor der var flere informationer, ligesom der var talkoder og formler, der kunne tydes. Indimellem blev der opsamlet på infomationer grupperne imellem. Grupperne blev løbende interviewet af journalister fra Station 2. Fase 2: Grupperne blev opfordret til at bruge deres fantasi i forhold til hvad brønden kan i rekonstruktionen. Fase 3: Opsamling af gruppernes teori om hvordan mordet blev begået. Der blev lavet et fælles storyboard over begivenhederne. Fase 4: Plottets roller blev fordelt på børnene, som gennemspillede scenariet, som blev filmet,mens en speaker fortalte historien. Til sidst en afslutning, hvor der blev evalueret på dagens begivenheder med børnene.

21 Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum Resultater/vurdering Børnene var gode til at indleve sig i rollerne og motiverede for at deltage i gamet. Opsætningen virkede godt efter hensigten: arbejdsområdet var spærret af, og der stod konstant en flok af skolens øvrige børn og fulgte med i aktiviteterne. Dette indikerede, at brønden fungerer godt som samlingssted, stedet tiltrækker opmærksomhed og børnene lader til at koncentere sig godt med tilskuere på (awareness, naturligt samlingssted, videndeling, info fra elev til elev, sted for opmærksomhed: agora/scene). Børnene fandt frem til 3 lege: 3. klasse: lavede en kropslabyrint, hvor de fik en kugle til at trille gennem en labyrint ved at bevæge sig med kroppen. 4. klasse: lavede et dansespil, ud fra at de mente, at Hanne havde danset en kode på brønden for at få startet en tidsmaskine. Vidensbrønden kunne i den forbindelse måle, hvor man placerede hænder og fødder i rummet og i hvilken takt. 6.klasse: kom ud fra en analyse af sporene frem til en forklaring på, hvordan Hanne var faldet under forbrydelsen. 6. klasse var meget analyserende og tøvede med at slippe sporene og komme videre til den mere kreative fase, hvor de selv skulle finde på nogle ting. 3. og 4. klasse var derimod gode til at bruge brønden og slippe fantasien løs i forhold til, hvordan man kunne inddrage både brønd og gadgets i opklaringen.

22 Workshop 3: experimentet: Undervisninsforløb i hybride læringsrum

23 Workshop 3: experimentet: undervisningsforløb i hybride læringsrum Tid: Mandag d kl Torsdag d kl Mandag d kl Sted: Møllevangskolen. Deltagere: Peter Have Jørgensen, Katrinebjergskolen Vibeke Ingerslev, Børn & Unge Mads Jacobsen, Børn og Unge Adrian Lund, Møllevangskolen Minna Sørensen, Møllevangskolen Inge Pedersen, Møllevangskolen Karina Larsen, Møllevangskolen Klaus Ørum, Katrinebjergskolen Hans Jørgen Buster Nim, Møllevangskolen Helle Fisker, Amtscentret for Undervisning Lise Mayland, Amtscentret for Undervisning Carsten E. Jensen, Amtscentret for Undervisning Karen Johanne Kortbek, Interactivespaces Kaspar Nielsen, Interactivespaces Louise Aagaard, Interactivespaces Ole Iversen, Interactivespaces

24 Workshop 3: experimentet: undervisningsforløb i hybride læringsrum Form: Som ramme for workshoppen valgte vi drage nytte af Lars Von Trier og Jørgen Leths dokumentarfilm De fem benspænd, hvor instruktør Jørgen Leth får til opgave at genindspille sin film fra 1967 ud fra Lars Von Triers drillende benspænd. Hvor Jørgen Leth skal gentænke og videreudvikle en allerede eksisterende viden fra en tidligere udviklet film, ønskede vi at stille de pædagogiske kræfter i projektet en lignende udfordring: At videreudvikle deres undervisningsformåen ud fra nogle af os opstillede benspænd. Hensigten var at skabe nye idealistiske undervisningsforløb indeholdende kinæstetisk læring på brønden med respekt for den eksisterende skolepraksis. De fem opstillede benspænd, som skulle stimulerende for deltagernes kreativitet var: - Tid: at udvikle Undervisningsforløb i verdensklasse behøver ikke at tage mere end 2x3 timers arbejde. - Torvets rum: Koblingen mellem det fysiske rum (Torvet) og det digitale rum (Vidensbrøndens rum) skulle indgå i gruppernes overvejelser - Emne: Grupperne fik hvert ét emne at arbejde med: Højt oppe - dybt nede, Magiske Tal og Sproget Spræller. - Kroppen: Undervisningsforløbet skulle indeholde visioner for kroppen som læringsplatform - Teknologi: Undervisningsforløbet skulle indeholde visioner for teknologianvendelse til læring og undervisning.

25 Workshop 3: experimentet: undervisningsforløb i hybride læringsrum Formål: Efter at have udviklet de første applikationer til vidensbrønden, ønskede vi en at udvikle retningsangivende undervisningsforløb, som tog højde for potentialet i kinæstetisk læring på vidensbrønden. Selv om undervisningsforløbene til vidensbrønden ville være radikalt anderledes end traditionelle undervisningsforløb, ønskede vi at skabe en forbindelse mellem de nye undervisningsforløb og den nuværende skolepraksis. Efter hver arbejdssession (mandag, torsdag og mandag) lavede vi individuelle interview, hvor vi forsøgte at dokumentere deltagernes refleksioner over dagens arbejde. Disse sessioner blev videooptaget. Optagelserne dokumenterer den kreative proces og giver gode overvejelser om vidensbrønden i undervisningen. Spørgsmålene, som deltagerne fik, var eksempelvis: Hvad skal der ske på torsdag? Hvad er det vigtigste DU har bidraget med i dag? Hvilket af de andres forslag synes du var det bedste? Hvad mener du er vigtigst at holde sig for øje, når man skal lave nye undervisningsforløb? Hvilket af de fem benspænd mener du er det hårdeste? Og hvorfor?

26 Workshop 3: experimentet: undervisningsforløb i hybride læringsrum Resultater De tre grupper dramatiserede som afslutning på workshopforløbet et undervisningsforløb, som alle tog højde for de fem benspænd og dermed var retningsangivende for IT-understøttet kinæstetisk læring. Designteamet har efterfølgende givet de tre undervisningsforløb en titel og en kort beskrivelse: Åh, at være en grågås Som en del af et undervisningsforløb om træk og standfugle kunne eleverne anvende vidensbrønden til at simulere grågåsens rejse fra Danmark og til vinterdestinationen. Eleverne kunne gennem denne simulation afprøve den oparbejdede viden om trækfugle i et trækfugle kørekort. Eleverne blev spændt op i et stativ over brønden, og skulle her navigere rundt vha. kroppens placering. Sprogtorvet Bogstaver og ord kan tilegnes på mange forskellige måder. En gruppe demonstrerede et Sprogtorv, hvor Gardners teorier om de mangle intelligenser dannede rammen om 5 læringsstationer, hvor sproget kunne tilegnes på forskellig vis. Gruppen demonstrerede hvordan sprog kunne tilegnes gennem taktile, auditive og visuelle kompetencer. Den sidstnævnte knyttede sig an til et konkret applikationsforslag til Vidensbrønden. Mærk en firkant Ved anvendelse af magiske handsker og vidensbrønden, lavede én gruppe et undervisningsforløb om geometriske figurer. Ved fysisk at arbejde med 3D objekter (firekanter, kvadrater, rumper, etc.) kan børn lære den basale geometri gennem kroppen.

27 Workshop 4: Overdragelse af vidensbrønden

28 Workshop 4: Overdragelse af vidensbrønden Tid: Mandag d kl Mandag d kl Sted: Møllevangskolen. Deltagere: Samtlige lærere på Møllevangskolen Karen Johanne Kortbek, Interactivespaces Kaspar Nielsen, Interactivespaces Louise Aagaard, Interactivespaces Ole Iversen, Interactivespaces Program 27.11: 1. Officiel overdragelse af vidensbrønden på vestfløjen. Udnævnelse af ambassadører. 2. Kort fælles introduktion fra Ole Iversen mfl. til programmerne, der allerede nu ligger i brønden - herunder hvordan man tilpasser dem til egne undervisning 3. Arbejde i faggrupper; Hvad vil vi gerne afprøve via det nye legetøj /læringsmedie?...fortsættes d