Software til vidensbrønde. Afrapportering november 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Software til vidensbrønde. Afrapportering november 2006"

Transkript

1 Software til vidensbrønde Afrapportering november 2006

2 Projektets baggrund Århus Kommunale Skolevæsen har de sidste tre år indgået i et udviklings- og forskningsprojekt kaldet iskole (Interaktive Skolerum) under Center for Interactive Spaces (Aarhus Universitet) og ISIS Katrinebjerg. Dataloger, arkitekter, ingeniører samt brugere og udviklere fra skolevæsnet og en række virksomheder arbejder sammen om at skabe nye koncepter for interaktive læringsmiljøer. I den forbindelse er der udviklet teknikker til at omdanne gulvet til en interaktiv læringsflade, hvor der åbnes et virtuelt rum, der styrker mulighederne for læring rettet imod den enkelte elevs udviklingtrin, og som bl.a. gennem fysisk aktivitet - i højere grad udfordrer og iværksætter elevens forskellige intelligenser. De interaktive gulve skal implementeres som på torvene i den team opdelte skole og de kaldes i daglig tale for Vidensbrønde. Projektet har til formål at udvikle de skitserede koncepter for Vidensbrøndene til kørende applikationer på Møllevangskolen. Projektet udvikles på Møllevangskolen, Århus V, der foruden alm. 0. til 9. klassetrin også huser centerklasser (0. til 10. kl.) for elever med hørehandicap. De interaktive gulve skal indgå i undervisningen for forskellige grupper af skolens elever og medvirke til interaktion på tværs af alder eller særlige forudsætninger.

3 Formål Software projektet har følgende formål: 1. at etablere de basale software installationer til Vidensbrøndene - de bagprojicerede gulve - på Møllevangskolen 2. at bringe et udvalg af de allerede eksisterende interaktive gulv koncepter fra Center for Interactive Spaces til at fungere robust i Vidensbrøndene på Møllevangskolen 3. at udvikle et mindre antal nye koncepter med tilhørende applikationer til at fungere robust i Vidensbrøndene på Møllevangskolen. Disse koncepter udvikles med input fra lærere og pædagogiske konsulenter, der inddrages gennem workshops Prioriteringen og udvælgelsen af koncepter til implementation i Vidensbrøndende foretages primært af den nedsatte Designgruppe, men godkendes endeligt i Styregruppen.

4 Rammerne for aktiviteterne Projektet har fulgt en eksperimentel proces, hvor de første halvanden måned af projektet gennem workshops, scenarieudvikling og designskitser skulle levere et beslutningsgrundlag for hvilke produkter der skal leveres. I den samme periode etableredes den basale software infrastruktur i brøndene. Der blev nedsat en Designgruppe, som bemandedes med relevante kompetencer fra Center for Interactive Spaces og udvalgte lærere fra Møllevangskolen. Den overordnede projektledelse varetages af Ole Sejer Iversen og Kaj Grønbæk, der dækker henholdvis lærings- og interaktionsmæssige koncepter og den tekniske infrastruktur. Halvanden måned efter projektstart blev der fremlagt et beslutningsdokument for Styregruppen, der beskrev hvilke af de ekisterende koncepter, der skulle implementeres, og hvilke nye, der ønskedes udviklet indenfor rammerne, ligesom en tidsplan med et estimat på tidsforbrug på de enkelte delleverancer fremlages. De udvalgte koncepter blev først udviklet i en prototype version, der kunne afprøves i en realistisk brugssituation, derefter blev der udarbejdet den driftsklare version. Projektperioden: 1. februar december FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI Workshop i designgruppen med lærere Workshop med elever klasse Intern forskerworkshop Interaktionsseminar Konceptskitsering Programmering Udvikling Design AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Workshop med lærere Udvikling af applikationer Test Udvikling af applikationer Test Workshop: Overdragelse af vidensbrønden Overdragelse af vidensbrønden

5 Resultater og aktiviteter i vidensbrøndprojektet i 2006 Hardware: Implementeret kameratracking fra brønd mod gulv som primær input kilde Software: - Videreudvikling af to eksisterende gulvapplikationer: Pong & ifloor Quest - Udvikling af tre nye applikationsplatforme Stepstone, ipresenter & Dashboard - Retina software er omskrevet; input fra 4 kameraer til ét computersignal - Redigeringsværktøj, så brugere selv kan lave nye spil til ifloorquest og Stepstone - Etablering af mulighed for eksekvering af standard applikationer på brønd (mediaplayer, GoogleEarth, internetbrowser, etc.) - Etablering af et vidensbrønd website som kommuniikerer nye tekniske tiltag og forbedringer på brønden (www.interactivespaces.net/projects/wisdomwells/support) Interaktion: - Anvendelse af hænder, fødder, albuer og andre kropsdele som interaktionsredskab - Indledende analyser af kinæstetisk interaktion som grundlag for læring - Kollaborativ interaktion som lærings og oplevelsesomgivelse Brugerinddragelse og pædagogisk sparring Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser (workshop afholdt d kl med deltagelse af Møllevangskolens personale, Katrinebjerg skolen, Børn & Unge, Arkitema K/S og forskere fra Interactivespaces) Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum (workshop afholdt d. 8.3 kl med deltagelse af elever og lærere fra Møllevangskolen og forskere fra Interactivespaces) Workshop 3: Eksperimentet: Undervisningsforløb i hybride lærignsrum (workshop afholdt over tre dage d & 28. August kl med deltagelse af lærere fra Møllevangskolen og Katrinebjergskolen, Børn & Unge, Amtscentret for Undervisning, forskere fra Interactivespaces) Workshop 4: Overdragelse af brønd (workshop afholdt for hele lærergruppen på Møllevangskolen d og d ) Udarbejdelse af en udførlig manual til betjening af Vidensbrønden. Uddannelse af 3 vidensbrønd ambassadører der i fremtiden skal repræsentere vidensbrønden på Møllevangskolen.

6 Applikationer

7 ifloorquest ifloorquest er et quizspil for fire spillere. Det er muligt at spille imod hinanden eller sammen som et hold i en turnering. Et spil i ifloorquest består af en række spørgsmål, der alle har to svarmuligheder. Et eksempel kunne være: Er Grønland en verdensdel?. Dette spørgsmål vil så have to svarmuligheder: Ja og Nej. Spørgsmålene i spillet bliver fordelt tilfældigt imellem de fire spillere. Svarer spilleren rigtigt, får både spilleren og holdet et point. Jo hurtigere spillerne svarer, jo hurtigere vil de få nye spørgsmål.

8 Pong Pong er et spil velegnet til frikvartererne. Det er en gulvudgave af det klassiske videospil for spillere, der hver styrer sit bat og skal undgå at bolden ryger i mål. Spillet går som standard til 10 mål, før der er fundet en vinder.

9 Stepstone Stepstone er et quizspil for én til fire spillere. Formålet med spillet er, at spillerne skal arbejde sammen om at svare på en række spørgsmål i spillet ved at markere de rigtige svar på en række sten placeret på gulvet. Der er som regel flere rigtige svar end spillere, så det er nødvendigt at bruge både hænder og fødder for at få en god score. Holdet får til sidst en samlet score, de kan sammenligne med andre på en high-score liste.

10 Eksisterende applikationer Vidensbrønden understøtter eksisterende applikationer så som Google Earth, Media Player og Microsoft Office.

11 Dashboard Dashboardet er brøndens kontrolpanel, som vises på gulvet under brugeren og betjenes med fødderne. Dashboardet giver mulighed for at skifte applikation samt genstarte, indstille og indlæse et tilfældigt spil i den aktuelle applikation.

12 ipresenter ipresenter er en applikation til at lave præsentationer på brønden. Præsentationen styres med fødderne vha. en fremknap, en tilbageknap og en rotationsknap. Pt. indeholder applikationen fire slides, der præsenterer Vidensbrøndsprojektet for udefrakommende.

13 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Olympic Games

14 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Tid: kl Sted: Åbogade 34 IRUM Deltagere: Minna Sørensen (Møllevangskolen), Adrian Niels Bay Lund (Møllevangskolen), Esben Nyholm (Møllevangskolen), Mette Braad Laursen (Møllevangskolen), Hans Jørgen Nim (Møllevangskolen), Britta Andersen (Møllevangskolen), Joan Kaplan (Møllevangskolen), Claus (Katrinebjergskolen), Peter Have Jørgensen (Katrinebjergskolen), Vibeke Ingerslev (Skoleforvaltningen), Mads (Skoleforvaltningen), Karsten Bro (Arkitema), Lone Koefoed Hansen, Marianne Graves Petersen, Maiken Fogtman, Peter Dalsgaard, Christian Dindler, Kaspar Rosengreen Nielsen, Louise Aagaard, Ole Iversen og Karen Johanne Kortbek.

15 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Form: Vi havde opsat en narrativ ramme for workshoppen for, at deltagerne kunne have noget at tage udgangspunkt i, og for at sætte rammerne for kreativ udfoldelse. Temaet for workshoppen var De Olympiske Lege, idet vi fandt det oplagt at tage udgangspunkt i en begivenhed, hvor bevægelse er i centrum. Deltagerne blev delt ind i tre hold og repræsenterede tre forskellige lande, som skulle dyste med og mod hinanden. Formål: Vi havde brug for at tænke visionært på Vidensbrønden, så formålet med OL-workshoppen var, at lade deltagerne give os en idé om, hvad man ville kunne gøre på en Vidensbrønd; bevægelsesmæssigt så vel som konceptuelt, samt at give os et praj om eventuelle problemstillinger. Hvad gjorde vi? Efter indmarch og antændelsen af den olympiske ild skulle landene på skift dyste i fire discipliner: Body Balance (et spil fra TOP-TOY, der minder om Twister ), EyeToy Play tm, FloorQuest og Dance Master. Denne første del af workshoppen skulle fungere som opvarmning og en introduktion til at tænke i bevægelse inden 2. del, hvor deltagerne selv skulle finde på disciplinerne. Historien var, at man i Andorra, hvor det efterfølgende OL skule finde sted, kun havde baner á 3x4 m (som er Vidensbrøndens størrelse). Derfor skulle deltagerne selv udforme spil eller discipliner, hvilket blev gjort ud fra idéboksen på følgende side. Idéboksen udformede vi med inspiration fra Søren Møller og Susanne Rejnholds idéboks til udvikling af nye lege for idrætslærere, som findes i opslagsbogen Idræt for sjov. Bl.a. skiftede vi én af Møller et al. s kategorier ud med Læring for at få deltagerne til at inddrage et af Howard Gardners intelligensbegreber (eller læring gennem sanser). Idéboksen brugte vi som et redskab til at give inspiration, til når man skal lave en ny leg. Inden deltagerne så idéboksen, skulle de skrive et vilkårligt 6-cifret tal ned. Herefter måtte de se, hvilke stikord, de skulle designe disciplinen efter. De enkelte cifre i tallet svarer til de vandrette linjer i skemaet, og de lodrette rubrikker svarer til placeringen i talrækken. Hermed ville f.eks. tallet betyde, at der skulle laves en disciplin, hvor formålet var at score mål, strukturen en firkant, bevægelsen at løbe, udstyret nogle kasser, farver som fantasi- værktøj og hvor den form for læring, der skulle bruges var ud fra den logisk-matematiske intelligens. Deltagerne fik at vide, at det ikke var et krav, at man skulle bruge alle stikordene, samt at man gerne måtte inddrage inspiration fra det land, man repræsenterede.

16 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Tal Formål Struktur Bevægelse Udstyr Fantasi Læring 0 Præstation Cirkel Sidde Bolde Rumskib Logisk-matematisk 1 Følge efter Firkant Løbe Aviser Fortælling Sproglig 2 Balance 2 modstående linjer Hoppe Tøndebånd Dyr Musikalsk 3 Samarbejde Kæde Kravle Tøj Tv/film Rumlig/visuel 4 Modtage Forbudt område/helle Bære Pen Rejser Kropslig 5 Eliminere Kampzoner Skubbe Sjippetove Sang Interpersonel 6 Svare/gengælde Pile Signalere Kegler Dans Intrapersonel 7 Gætte Under noget Kaste Kasser Eventyrfigurer naturalistisk 8 Score mål Centrum - cirkel Trække Papir Tidsmaskine Eksistentialistisk 9 Deltage Fri form Klappe Frit Farver Gennem sanser

17 Workshop 1: Kinæstetisk læring i digitale omgivelser Resultater/vurdering De tre grupper kom frem til tre konkrete spil, der var meget forskellige. Som vi havde forudset, viste udstyret sig at være meget styrede for resultatet. Et af holdene lavede spillet Kenya-skak, som var et 2D-brætspil med spillerne som levende brikker på avispapirsfelter. For at blokere et felt kunne man smide et objekt ned på gulvet. Et andet hold lavede Geo-bold, som også havde en 2D-flade, men hvor bolde var objekter, der adskilte sig fra gulvet. I dette spil fungerede kroppen også mest som en brik på en spilleflade. Endelig var der et hold, der lavede Bob the Blind Builder, som var det eneste 3D-spil. Til gengæld var det også det spil, som sværest lader sig overføre til Vidensbrønden. Kroppen skulle her bruges til (med bind for øjnene) at bygge en figur efter en medspillers verbale anvisninger. Til sidst skulle holdene prøve hinandens discipliner, og komme med kommentarer og ændringsforslag. Til OL-workshoppen observerede vi, at det var svært for deltagerne at tænke i 3D det være sig at lave spil, der inddrager det fysiske rum og kroppen som andet end en brik på en 2D flade. Vi var opmærksomme på, at de tilgængelige materialer kunne have indflydelse på spillene. Efter workshoppen blev vi også bevidste om, at det, at vi havde markeret et felt på et gulv i stedet for at have givet deltagerne et lille rum med vægge og loft, også øjensynligt var af betydning for resultaterne. Den horisontale flade synes at invitere til, at man laver noget i 2D.

18 Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum The Murder of Hanne

19 Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum Tid: kl Sted: Møllevangskolen. Torvet omkring vidensbrønde Deltagere: 9 elever 4. klasse: 3 piger (Emma, Kia-Maria og Amalie) 5. klasse: 3 drenge (Emil, Sebastian og Aske) 6. klasse: 2 piger, 1 dreng (Veronica, Anne og Anders) Deltagere voksne: Fra Møllevangskolen: Adrian Lund Fra Interactive Spaces: Ole Iversen Karen Johanne Kortbek Kaspar Rosengreen Nielsen Christian Dindler Louise Aagaard.

20 Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum Form: Det narrative set-up: Der er sket et mord. En pige, Hanne, er fundet liggende på gulvet på torvet ved vidensbrønden med et skudhul i panden og blodspor omkring hende. Området er afspærret, og der går politifolk og journalister rundt på gerningsstedet. Morderen er fanget, men forbrydelsen skal rekonstrueres Elever fra klasse indkaldes som kriminalassistenter fra NYPD og skal hjælpe Århus Politi og Rejseholdet med at rekonstruere mordet. Plottet foregår i Hanne er gammel elev på Møllevangskolen og går der muligvis nu (i år 2006). Opklares det, hvordan mordet foregik, er der en chance for at redde Hanne ved at ændre på historiens gang (inspireret af Minority Report ). Til denne rekonstruktion kan brønden hjælpe i kombination med en samling gadgets (objekter der lægger op til at kunne noget teknologisk). Det er op til eleverne at finde ud af hvordan. Formål: At finde frem til nye måder at bruge gulvet på i forhold til kroppen, undervisning, awareness, fri leg etc. at finde frem til hvordan hele torvet omkring brønden kan bruges samt at undersøge, hvordan objekter kan bruges i samspil med brønden. Hvad gjorde vi? Vi satte de narrative rammer op og fik i fase 1 børnene til at arbejde ud fra sporene omkring Hanne. Hertil kunne de benytte internettet, skolen og lærere til at samle info. I Hannes taske lå blandt andet et visitkort med en webadresse, hvor der var flere informationer, ligesom der var talkoder og formler, der kunne tydes. Indimellem blev der opsamlet på infomationer grupperne imellem. Grupperne blev løbende interviewet af journalister fra Station 2. Fase 2: Grupperne blev opfordret til at bruge deres fantasi i forhold til hvad brønden kan i rekonstruktionen. Fase 3: Opsamling af gruppernes teori om hvordan mordet blev begået. Der blev lavet et fælles storyboard over begivenhederne. Fase 4: Plottets roller blev fordelt på børnene, som gennemspillede scenariet, som blev filmet,mens en speaker fortalte historien. Til sidst en afslutning, hvor der blev evalueret på dagens begivenheder med børnene.

21 Workshop 2: Børns anvendelse af hybride læringsrum Resultater/vurdering Børnene var gode til at indleve sig i rollerne og motiverede for at deltage i gamet. Opsætningen virkede godt efter hensigten: arbejdsområdet var spærret af, og der stod konstant en flok af skolens øvrige børn og fulgte med i aktiviteterne. Dette indikerede, at brønden fungerer godt som samlingssted, stedet tiltrækker opmærksomhed og børnene lader til at koncentere sig godt med tilskuere på (awareness, naturligt samlingssted, videndeling, info fra elev til elev, sted for opmærksomhed: agora/scene). Børnene fandt frem til 3 lege: 3. klasse: lavede en kropslabyrint, hvor de fik en kugle til at trille gennem en labyrint ved at bevæge sig med kroppen. 4. klasse: lavede et dansespil, ud fra at de mente, at Hanne havde danset en kode på brønden for at få startet en tidsmaskine. Vidensbrønden kunne i den forbindelse måle, hvor man placerede hænder og fødder i rummet og i hvilken takt. 6.klasse: kom ud fra en analyse af sporene frem til en forklaring på, hvordan Hanne var faldet under forbrydelsen. 6. klasse var meget analyserende og tøvede med at slippe sporene og komme videre til den mere kreative fase, hvor de selv skulle finde på nogle ting. 3. og 4. klasse var derimod gode til at bruge brønden og slippe fantasien løs i forhold til, hvordan man kunne inddrage både brønd og gadgets i opklaringen.

22 Workshop 3: experimentet: Undervisninsforløb i hybride læringsrum

23 Workshop 3: experimentet: undervisningsforløb i hybride læringsrum Tid: Mandag d kl Torsdag d kl Mandag d kl Sted: Møllevangskolen. Deltagere: Peter Have Jørgensen, Katrinebjergskolen Vibeke Ingerslev, Børn & Unge Mads Jacobsen, Børn og Unge Adrian Lund, Møllevangskolen Minna Sørensen, Møllevangskolen Inge Pedersen, Møllevangskolen Karina Larsen, Møllevangskolen Klaus Ørum, Katrinebjergskolen Hans Jørgen Buster Nim, Møllevangskolen Helle Fisker, Amtscentret for Undervisning Lise Mayland, Amtscentret for Undervisning Carsten E. Jensen, Amtscentret for Undervisning Karen Johanne Kortbek, Interactivespaces Kaspar Nielsen, Interactivespaces Louise Aagaard, Interactivespaces Ole Iversen, Interactivespaces

24 Workshop 3: experimentet: undervisningsforløb i hybride læringsrum Form: Som ramme for workshoppen valgte vi drage nytte af Lars Von Trier og Jørgen Leths dokumentarfilm De fem benspænd, hvor instruktør Jørgen Leth får til opgave at genindspille sin film fra 1967 ud fra Lars Von Triers drillende benspænd. Hvor Jørgen Leth skal gentænke og videreudvikle en allerede eksisterende viden fra en tidligere udviklet film, ønskede vi at stille de pædagogiske kræfter i projektet en lignende udfordring: At videreudvikle deres undervisningsformåen ud fra nogle af os opstillede benspænd. Hensigten var at skabe nye idealistiske undervisningsforløb indeholdende kinæstetisk læring på brønden med respekt for den eksisterende skolepraksis. De fem opstillede benspænd, som skulle stimulerende for deltagernes kreativitet var: - Tid: at udvikle Undervisningsforløb i verdensklasse behøver ikke at tage mere end 2x3 timers arbejde. - Torvets rum: Koblingen mellem det fysiske rum (Torvet) og det digitale rum (Vidensbrøndens rum) skulle indgå i gruppernes overvejelser - Emne: Grupperne fik hvert ét emne at arbejde med: Højt oppe - dybt nede, Magiske Tal og Sproget Spræller. - Kroppen: Undervisningsforløbet skulle indeholde visioner for kroppen som læringsplatform - Teknologi: Undervisningsforløbet skulle indeholde visioner for teknologianvendelse til læring og undervisning.

25 Workshop 3: experimentet: undervisningsforløb i hybride læringsrum Formål: Efter at have udviklet de første applikationer til vidensbrønden, ønskede vi en at udvikle retningsangivende undervisningsforløb, som tog højde for potentialet i kinæstetisk læring på vidensbrønden. Selv om undervisningsforløbene til vidensbrønden ville være radikalt anderledes end traditionelle undervisningsforløb, ønskede vi at skabe en forbindelse mellem de nye undervisningsforløb og den nuværende skolepraksis. Efter hver arbejdssession (mandag, torsdag og mandag) lavede vi individuelle interview, hvor vi forsøgte at dokumentere deltagernes refleksioner over dagens arbejde. Disse sessioner blev videooptaget. Optagelserne dokumenterer den kreative proces og giver gode overvejelser om vidensbrønden i undervisningen. Spørgsmålene, som deltagerne fik, var eksempelvis: Hvad skal der ske på torsdag? Hvad er det vigtigste DU har bidraget med i dag? Hvilket af de andres forslag synes du var det bedste? Hvad mener du er vigtigst at holde sig for øje, når man skal lave nye undervisningsforløb? Hvilket af de fem benspænd mener du er det hårdeste? Og hvorfor?

26 Workshop 3: experimentet: undervisningsforløb i hybride læringsrum Resultater De tre grupper dramatiserede som afslutning på workshopforløbet et undervisningsforløb, som alle tog højde for de fem benspænd og dermed var retningsangivende for IT-understøttet kinæstetisk læring. Designteamet har efterfølgende givet de tre undervisningsforløb en titel og en kort beskrivelse: Åh, at være en grågås Som en del af et undervisningsforløb om træk og standfugle kunne eleverne anvende vidensbrønden til at simulere grågåsens rejse fra Danmark og til vinterdestinationen. Eleverne kunne gennem denne simulation afprøve den oparbejdede viden om trækfugle i et trækfugle kørekort. Eleverne blev spændt op i et stativ over brønden, og skulle her navigere rundt vha. kroppens placering. Sprogtorvet Bogstaver og ord kan tilegnes på mange forskellige måder. En gruppe demonstrerede et Sprogtorv, hvor Gardners teorier om de mangle intelligenser dannede rammen om 5 læringsstationer, hvor sproget kunne tilegnes på forskellig vis. Gruppen demonstrerede hvordan sprog kunne tilegnes gennem taktile, auditive og visuelle kompetencer. Den sidstnævnte knyttede sig an til et konkret applikationsforslag til Vidensbrønden. Mærk en firkant Ved anvendelse af magiske handsker og vidensbrønden, lavede én gruppe et undervisningsforløb om geometriske figurer. Ved fysisk at arbejde med 3D objekter (firekanter, kvadrater, rumper, etc.) kan børn lære den basale geometri gennem kroppen.

27 Workshop 4: Overdragelse af vidensbrønden

28 Workshop 4: Overdragelse af vidensbrønden Tid: Mandag d kl Mandag d kl Sted: Møllevangskolen. Deltagere: Samtlige lærere på Møllevangskolen Karen Johanne Kortbek, Interactivespaces Kaspar Nielsen, Interactivespaces Louise Aagaard, Interactivespaces Ole Iversen, Interactivespaces Program 27.11: 1. Officiel overdragelse af vidensbrønden på vestfløjen. Udnævnelse af ambassadører. 2. Kort fælles introduktion fra Ole Iversen mfl. til programmerne, der allerede nu ligger i brønden - herunder hvordan man tilpasser dem til egne undervisning 3. Arbejde i faggrupper; Hvad vil vi gerne afprøve via det nye legetøj /læringsmedie?...fortsættes d

Der er pt. udviklet to applikationer:

Der er pt. udviklet to applikationer: Figur 1 Vidensbrønden, Møllevangskolen Vidensbrønden er kort fortalt et interaktivt gulv et koncept som er en udløber af det tidligere iskole projekt. Center for Interactive Spaces (Århus Universitet)

Læs mere

Vidensbrønden. Et interaktivt gulv. Jonas B. Dahl // JBDA@odense.dk

Vidensbrønden. Et interaktivt gulv. Jonas B. Dahl // JBDA@odense.dk Vidensbrønden Et interaktivt gulv Vidensbrønden Eksisterer i to udgaver: loft og kælder. Kælderudgaven er installeret på Møllevangsskolen i Århus og giver nogle bedre muligheder for sporing af brugere

Læs mere

Bevægelsesorienteret læring på vidensbrønden, Møllevangskolen. Af Gitte Dirkov Molbæk, Pædagogisk IT- vejleder og lærer, Møllevangskolen Århus

Bevægelsesorienteret læring på vidensbrønden, Møllevangskolen. Af Gitte Dirkov Molbæk, Pædagogisk IT- vejleder og lærer, Møllevangskolen Århus Bevægelsesorienteret læring på vidensbrønden, Møllevangskolen Af Gitte Dirkov Molbæk, Pædagogisk IT- vejleder og lærer, Møllevangskolen Århus Indhold Applikationer til vidensbrønden Læring på vidensbrønden

Læs mere

Fremtidens Undervisnings facilitet

Fremtidens Undervisnings facilitet Fremtidens Undervisnings facilitet Danfoss Universe Fremtidens Undervisningsfacilitet Science park At skabe begejstring for naturvidenskab og teknologi At skabe nye læringsmiljøer At formidle ny indsigt

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE Borgmesterens Afdeling l Magistratens 4. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE Borgmesterens Afdeling l Magistratens 4. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE Borgmesterens Afdeling l Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2212 Jour. nr.: 24.10.05G01 (M0/2004/04782) Ref.: EGR Tilskud

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

1. Interaktivt gulv med bevægelsesbaseret interaktion - Vidensbrønde

1. Interaktivt gulv med bevægelsesbaseret interaktion - Vidensbrønde IT-støtte til bevægelsesbaseret læring Af professor Kaj Grønbæk, Center for Interactive Spaces, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet. Email: kgronbak@interactivespaces.net Traditionelt har IT været

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Lege og spil fra Burkina Faso

Lege og spil fra Burkina Faso Side 1/8 Fag/klassetrin: Idræt, 1.-4. Klasse Omfang: 0,5 til 2 lektioner pr. aktivitet. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: At eleverne får bevæget sig på varierede måder, hvor

Læs mere

Den store opdagelsesrejse for de helt små. Danmarks Læringsfestival 2017

Den store opdagelsesrejse for de helt små. Danmarks Læringsfestival 2017 Den store opdagelsesrejse for de helt små Danmarks Læringsfestival 2017 Hvem er vi? Kjetil Sandvik (KU) Stine Liv Johansen (AU) Klaus Thestrup (AU) Jacob Knudsen (VIFIN) Anne Charlotte Petersen (VIFIN)

Læs mere

FOrside. Hej. skal vi lære?

FOrside. Hej. skal vi lære? FOrside Hej skal vi lære? sjove skum- Bogstaver Klar til skolestart? Børneulykkesfonden, DGI og bobles vil i samarbejde med børnefysioterapeut Louise Hærvig give inspiration til at lære med kroppen og

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder Primære sanser.5 Få pulsen op...9. Science

Indholdsfortegnelse. Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder Primære sanser.5 Få pulsen op...9. Science 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Primære sanser.5 Få pulsen op...9 Sprog Science 2 Fatkaoplysninger Institutionens navn Tovværkets Børnegård Adresse Grådybet 75, 6700

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen. Ulla V. Lundorff

VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen. Ulla V. Lundorff VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen Ulla V. Lundorff Hvorfor Digitale Medier? IT er en naturlig del af børns verden og fremtiden byder dem, at kunne navigere i og bruge IT. Når

Læs mere

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen.

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. FASE 5: TEST I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. I skal udvikle en model - en såkaldt prototype eller prøvehandling som viser, hvordan I mener, jeres idé ser ud, når den

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE

BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE IDÉ OG PROCESUDVIKLING SAMT FACILITERING, OPSAMLING OG LAYOUT ER UDARBEJDET AF BY X

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Gymnastik Fagplan for 6. Klasse Skoleåret august 2015-2016

Gymnastik Fagplan for 6. Klasse Skoleåret august 2015-2016 Gymnastik Fagplan for 6. Klasse Skoleåret august 2015-2016 Lærere: Edmund Davis. Udendørs aktiviteter: Hvis vejret tillader det, vil alle gymnastiktimerne primært foregå udendørs i den næste periode, frem

Læs mere

De mange Intelligenser og Læringsstile

De mange Intelligenser og Læringsstile De mange Intelligenser og Læringsstile Børn lærer på hver deres måde. Børn har forskellige styrkesider, potentialer og intelligenser. Hvert barn har sin unikke læringsstil og intelligensprofil. For at

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen!

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Susanne Christensen, pædagog og pædagogisk leder Børnenes Kontors Daginstitution Fra en dag i førskolegruppen, september 2016: Børnene sidder på deres

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Referat. Gentofte Ejendomsselskab 3401-7/0050 Mosegårdsparken helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 14

Referat. Gentofte Ejendomsselskab 3401-7/0050 Mosegårdsparken helhedsplan. Følgegruppemøde nr. 14 Referat Dato: 21. august 2014 kl. 9.30 Sted: bestyrelseslokalet, Stolpehøj 61 (over vuggestuen - ned ad gangen på 1. sal) 2. september 2014 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Kaspar Rosengreen Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i

Læs mere

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Agenda Introduktion af Baggrund Demo Udvikling / muligheder Spørgsmål Koncept Interaktivt system til at eksponere digitale informationer på en

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovlyhuset Dato: D. 23. august 2012, kl.10.30-13.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

Digital Dannelse på Køge Gymnasium

Digital Dannelse på Køge Gymnasium Digital Dannelse på Køge Gymnasium Ved Klavs Frisdahl Lektor, IT Vejleder Big Bang torsdag 23/3 2017 15:00-15:45 Lokale Nyborg http://kortlink.dk/q46q Læringsmål næ men inspiration til, hvad I måske kan

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

Ud med passivitet ind med leg og bevægelse

Ud med passivitet ind med leg og bevægelse Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright 2010 2010, Vol. 2, side 143-147 Malene Høegh Bendtsen Ud med passivitet ind med leg og bevægelse Malene Høegh Bendtsen (MHB), designer Klatretræet...et

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Visionsaften med forældrene og pigerne fra MVP

Visionsaften med forældrene og pigerne fra MVP Visionsaften med forældrene og pigerne fra MVP REFERAT AF MØDE D. 18.09.07 v. Rikke Ramm-Mikkelsen Medvirkende: Pigerne fra MidtVest Pigekor, forældrene fra hhv. MidtVest Pigekor, Juniorkor og Forskolen

Læs mere

Hej skal vi lege? Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver

Hej skal vi lege? Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver Hej skal vi lege? Kontaktoplysninger Har din dagpleje, vuggestue eller børnehave lyst til at lege med, eller ønsker du at vide mere om bevægelsesugen

Læs mere

01-02-2012. Struktureret tematisk sprogarbejde. Hvad kan tematisk sprogarbejde? Sprogpakken. Struktureret tematisk sprogarbejde

01-02-2012. Struktureret tematisk sprogarbejde. Hvad kan tematisk sprogarbejde? Sprogpakken. Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde Sprogpakken Struktureret tematisk sprogarbejde Struktureret tematisk sprogarbejde er det nyt? Pædagoger i dagtilbud har altid arbejdet med emner i kortere eller længere

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Formål med forløbet. Struktur

Formål med forløbet. Struktur Formål med forløbet Projektet Trivsel og Bevægelse i Skolen skal øge børns motivation for og glæde ved bevægelse for på den måde at styrke deres fysiske selvopfattelse og generelle trivsel. Rigtig mange

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed.

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. KORT 1:9 - INTRODUKTION ; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. SIGTE: - orkestrerer en proces, hvor personalegruppen kortlægger institutionens særlige, faglige DNA.

Læs mere

Idrætsdagsmappe 2015

Idrætsdagsmappe 2015 Idrætsdagsmappe 2015 I denne idrætsdagsmappe får I udleveret: Vejledning til dagen. Beskrivelse af samtlige discipliner med regler, antal deltagere osv. Vejledning til idrætsdag d.11.9 2015 Dagen nærmer

Læs mere

Find vej gennem tunnelen

Find vej gennem tunnelen Grundmotorisk bevægelse: Krybe Find vej gennem tunnelen Træne motoriske færdigheder som at krybe og koordinere på en sjov måde. Skabe bevægelsesglæde gennem udfoldelse og leg uden fokus på konkurrence

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De oplever verden gennem kroppen, de lærer

Læs mere

Dokumentation til Computerspil

Dokumentation til Computerspil Dokumentation til Computerspil Medias Lab Systemudviklingsmodel Problemstilling Vores problemstilling er at vi skal producere et simpelt computerspil, vi skal igennem hele processen dokumentere vores arbejde.

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

LÆRING OG IT. kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Læring og it LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser REDIGERET AF HELLE MATHIASEN AARHUS UNIVERSITETSFORLAG LÆRING OG IT kompetenceudvikling på de videregående uddannelser Forfatterne

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue

BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue BEVÆGELSESPOLITIK Eventyrhuset vuggestue Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad krop. De oplever verden gennem kroppen, og det er vigtigt,

Læs mere

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB

FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB FORMÅL : 1. AT KENDE VÆRKTØJET 2. AT FÅ EN INTRO TIL AT UDVIKLE ET UNDERVISNINGSFORLØB HVAD ER 100 KORT ELLER SIH SAMARBEJDE, INNOVATION OG HANDLING ER ET PROCESREDSKAB ELLER ET LÆRINGSREDSKAB TIL AT KUNNE

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre November 2007 Identifikation og indstilling af elever til projektet I nærværende pjece kan læses om, hvordan forældre og lærere kan

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Klubdag. Program for klubdagen

Klubdag. Program for klubdagen Klubdag Saml spillere og forældre til en sjov dag i hallen og sæt fokus på de gode fælles oplevelser, samarbejde og klubånd. En klubdag giver mulighed for at blande spillere på tværs af køn og årgang og

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger

Kurser efterår 2014. - nu også for børnehavepædagoger Kurser efterår 2014 - nu også for børnehavepædagoger Kære børnehavepædagoger I har modtaget en folder fra Center for Undervisningsmidler, henvendt til pædagoger, der arbejder med kommende skolestartere.

Læs mere

Hvordan laver man et perfekt indkast?

Hvordan laver man et perfekt indkast? Hvordan laver man et perfekt indkast? www.flickr.com1024 683 Indhold Hvorfor har jeg valgt at forske i det perfekte indkast... 3 Reglerne for et indkast... 4 Hjørnespark VS indkast... 5 Hvor langt kan

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse DRILLE MED NAVNE Målgruppe Nye elevhold, hvor eleverne ikke kender hinandens navne endnu. Ikke alt for store grupper. Mål - At lære hinanden at kende - At opnå en høj grad af koncentration Varighed Varigheden

Læs mere

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting:

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Tidlig matematik, Workshop 10. februar 2016 Aktiviteter Hvad er matematik? Gæt hvor mange og hvad Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Hvad er i beholderen?

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Hej du, tag dig lige et ekstra kig omkring. Måske du får øje på noget nyt. Stop lige op et sekund. Din hverdagsvej vil altid være der, når

Læs mere

JUVELERNES 5. TEMAUGE, D. 1-5/10 2012

JUVELERNES 5. TEMAUGE, D. 1-5/10 2012 JUVELERNES 5. TEMAUGE, D. 1-5/10 2012 KROP OG BEVÆGELSE Efter en lang pause med temaugerne sommeren over, var det nu tid til vores femte temauge, som var læreplanspunktet Krop og bevægelse. MANDAG: Vi

Læs mere

ICILS Individuel rapport til skole. Gråsten Skole 6300 Gråsten. Baggrund. Om ICILS og denne rapport

ICILS Individuel rapport til skole. Gråsten Skole 6300 Gråsten. Baggrund. Om ICILS og denne rapport ICILS 2013 Individuel rapport til skole Gråsten Skole 6300 Gråsten Kære Gråsten Skole Resultaterne af ICILS 2013- undersøgelsen blev offentliggjort i slutningen af november. Og Danmark klarede sig rigtig

Læs mere