Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål."

Transkript

1 Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål. Lav altid en udviklingsprofil ud fra Susanne Freltoftes: Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede, inden du begynder på de 6 sider med 10 spørgsmål, da du skal vide hvilket funktionsniveau personen har, før du kan vurdere, om vedkommende reagerer anderledes end normalt i forhold til det pågældende udviklingstrin. Hvis personen har funktionsniveau over 6 år, kan dette materiale bruges uden at lave en udviklingsprofil forinden. De efterfølgende sider med spørgsmål er et forsøg på meget hurtigt at få en fornemmelse af, på hvilke neuropsykologiske felter personen har størst vanskeligheder. Når du udfylder skemaerne, skal du sammenholde dine vurderinger med det funktionsniveau, du mener personen har. Der er for eksempel forskel på, hvor god og bred kontakt man kan forvente at have med en person med et udviklingsniveau svarende til 1½ år eller 4½ år. Materialet er ikke nogen facitliste man skal snarere opleve det som et forsøg på at opstille hypoteser om hvilke grundfunktioner i hjernen der fungerer godt, og hvilke der fungerer skidt. Materialet kan symbolsk sammenlignes med et fiskenet du kaster ud, det er sandsynligt du fanger en del af de fisk, der er på stedet, men du kan ikke regne med at fange dem alle. Når du læser spørgsmålene igennem er formålet kun at markere de spørgsmål, som er en rammende eller rigtig beskrivelse af personen med et +, mens det i princippet er lige meget at uddybe eller markere de spørgsmål der kan besvares med måske en gang imellem eller forkert. For at der ikke senere skal opstå fejl eller misforståelser, er det vigtigt at du skriver + udfor de spørgsmål, der er en rammende og dermed en rigtig beskrivelse af personen. Du kan efterfølgende på siden efter spørgsmålene lave en profil over hvor mange + svar du har indsamlet på hvert enkelt område. Mange + svar antyder på hypoteseplanet store vanskeligheder, få + svar antyder på hypoteseplanet at personen kun har diskrete vanskeligheder på det pågældende område. Mange udviklingshæmmede har forskellige typer af vanskeligheder på én gang på grund af deres nedsatte funktionsniveau. På de sidste sider finder du stikord til de pædagogiske retningslinjer for arbejdet med forskellige typer af vanskeligheder. Juni 2007 side 1

2 Hvis du til de fleste af disse 10 spørgsmål kan svare ja / rigtig - sådan er denne person har personen sikkert en grad af Hypoarousal en portner der reagerer for svagt og sjældent med opmærksomhedsimpulser og/eller en direktør, der har svært ved at holde gang i opmærksomheden Fungerer oftest godt med nye medarbejdere Kan godt lide at drille og tjatte til andre mennesker Kan sagtens sove selv om der er uro sover sædvanligvis udmærket første nat i nye omgivelser Elsker fest og farver kan godt lide at komme ud og opleve noget Psykisk stabil, der skal temmelig meget til at bringe vedkommende ud af fatning Elsker at befinde sig i fællesrum i kontakt med andre Kan gå mange timer uden at føle sig sulten, til gengæld glider der tit store portioner ned, når vedkommende sidder ved bordet Fungerer godt med grovmotorisk aktivering, som på et udehold Tendens til at gå i stå/falde i staver, hvis der ikke sker noget omkring vedkommende Hvis vedkommende ser fjernsyn alene, skrues ofte højt op for lyden samtidig med personen sidder tæt på fjernsynet Juni 2007 side 2

3 Hvis du til de fleste af disse 10 spørgsmål kan svare ja / rigtig -sådan er denne person har personen sikkert en grad af Hyperarousal en portner der sætter opmærksomhedsimpulser på næsten alle nye indtryk Fungerer bedst i én til én situationer Følger med i alt hvad der sker hører og ser alt Reagerer kraftigt på pludselige og uventede påvirkninger Får mest ud af en fjernsynsudsendelse, hvis den ses i enerum bag en lukket dør og for nedrullede gardiner Virker tit fysisk anspændt Er utryg eller bange for at komme på indkøb i store og overfyldte forretninger Går ofte på toilettet mange gange i løbet af en dag Er tit den første, der er vågen om morgenen Har svært ved at falde i søvn om aftenen og vågner ofte i løbet af natten Virker ofte angst, når der sker noget, som andre blot bliver lidt forskrækkede over Juni 2007 side 3

4 Hvis du til de fleste af disse 10 spørgsmål kan svare ja / rigtig -sådan er denne person har personen sikkert en grad af kontaktsvaghed - en portner der reagerer meget lidt på andre menneskers følelsesmæssige signaler enten fordi personen er 1) socialt blind = har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse = har autistiske vanskeligheder eller 2) er omsorgssvigtet og tilknytningsforstyrret fordi personen har brændt sig på kontakt med andre mennesker eller 3) personen har en psykiatrisk sygdom (depression eller skizofreni) der styrer personens opmærksomhed. Reagerer ofte voldsomt på nye medarbejdere Kan tage et kram eller lægge op til fysisk kontakt på sine betingelser, men bryder sig ikke om, at andre rører ved vedkommende uden grund Har en eller flere meget afgrænsede aktiviteter eller interesser, som vedkommende vender tilbage til dagligt Stereotype bevægelser (dimser med ting) Imiterer ikke andres mimik og kropssprog Trækker sig fra det daglige sociale samvær, når maden er indtaget Forsøger sjældent at dele en oplevelse med andre Foretrækker sit eget selskab frem for fælles hyggestunder Kontakter andre for at få dem til at gøre noget, der kan opfylde hans/hendes fysiske behov Spiser mest, hvis vedkommende spiser alene eller i en lille gruppe Juni 2007 side 4

5 Hvis du til de fleste af disse 10 spørgsmål kan svare ja / rigtig -sådan er denne person har personen sikkert en relativ svag funktion i højre hjernehalvdel denne person har en luftballonen der flyver lavt Er et udpræget vanemenneske Samler på noget, som vedkommende ikke kan få nok af Svage kreative evner Er ikke særlig humoristisk anlagt Har et relativt godt talesprog, der indeholder en række ord og sætningstyper, som vedkommende ikke helt forstår betydningen af, kan virke gammelklog eller professoragtig Bevæger sig rundt i lokalområdet ved at gå ad de samme ruter hver gang Har en dårlig fornemmelse for penges værdi i forhold til sit øvrige funktionsniveau Selv små problemer fylder meget for denne person Foretrækker i udpræget grad at kontakte medarbejdere frem for ligestillede Kan kun finde ting, hvis de står på deres sædvanlige plads Juni 2007 side 5

6 Hvis du til de fleste af disse 10 spørgsmål kan svare ja / rigtig -sådan er denne person har personen sikkert en relativ svag funktion i venstre hjernehalvdel denne person har en sørøverkikkert, et hørerør og en følekasse der ikke kan finindstilles Kommunikerer bedre med øjenkontakt, mimik og kropssprog end via talesprog Forstår primært konkrete ord og korte sætninger, men ikke lange forklaringer Meget af det personen gør på det praktiske plan mangler finish/ ser lidt sjusket ud / er klaret 80-90% Forstår bedre, når du viser en fremgangmåde end forklarer den med ord Er lidt af et rodehoved, men kan oftest finde sine ting Vil gerne gøre noget sammen med andre, mens personen er mindre interesseret i hyggesnak Har svært ved at forstå tidsangivelser som i eftermiddag, i morgen, til sommer Kan dække bord til det rigtige antal, men opdækningen er lidt sjusket Genkender mennesker og steder, men husker ikke navnet Er relativ god til at synge, danse og tegne i forhold til sine sproglige færdigheder Juni 2007 side 6

7 Hvis du til de fleste af disse 10 spørgsmål kan svare ja / rigtig -sådan er denne person har personen sikkert en relativ svag funktion i den forreste del af pandelappen Direktøren i hjernefabrikken kan meget lidt Ude af øje ude af sind bærer ikke nag Gennemskuer ikke om noget kan være farligt for vedkommende eller andre Anstrenger sig ikke for at gøre sit bedste Råder over en række færdigheder, men bruger dem ikke relevant ved en opgaveløsning Hænger af og til fast i en tanke eller forestillinger, som vedkommende ikke kan komme bort fra, med mindre andre afleder Er ukritisk overfor sin egen sansning og ideer til opgaveløsning Har svært ved at løse nye typer af problemer Humøret svinger kraftigt fra øjeblik til øjeblik Konflikter kan trække længe ud og vedkommende lærer ikke af dem der er snarere tilbøjelighed til at gentage konflikten i en ny lignende situation Blander fantasi og virkelighed Juni 2007 side 7

8 Marker antallet af rigtige udsagn ( + svar) indenfor hvert af de 6 delområder 10 spørgsmål Hypoarousal Sløv portner Hyperarousal Overreagerende portner Kontaktsvaghed Svag funktion i højre hjernehalvdel Svag funktion i venstre hjernehalvdel Svag funktion i den forreste del af pandelappen Juni 2007 side 8

9 Kommentarer til tolkning af de 6 sider med 10 spørgsmål. Hypoarousal hyperarousal: (En portner der sætter for få eller for mange opmærksomhedsimpulser på den indkomne sansestrøm) Når du har lavet en opgørelse af + svar i forhold til hypoarousal og hyperarousal, skal du vurdere, hvilken tendens der dominerer/giver flest point. Tendensen kommer til at præge personens adfærd meget, hvis der er en svag funktion på direktørkontoret (udviklingsniveau under 3 år). Pædagogik ved høj scoring på hypoarousal: Turbopædagogik i forhold til personens funktionsniveau hold i gang aktiver, når personen falder i staver grovmotoriske tilbud skift aktivitet når funktionsniveauet falder læs mere i Susanne Freltofte og Viggo Petersen: Hjerner på begynderstadiet på side Pædagogik ved høj scoring på hyperarousal: Sæt hegn op omkring sanserne udsæt ikke personen for mere stimulation end vedkommende kan overkomme at reagere på det hele. Læs mere i Susanne Freltofte og Viggo Petersen: Hjerner på begynderstadiet på side Kontaktsvag: Personens kontaktevne til andre skal ses i forhold til personens generelle udviklingsniveau hvis dette er under 2 år, er det ofte svært på point opgørelsen at skelne mellem kontaktsvaghed og svagt funktionsniveau. Der kan være mange årsager til kontaktsvaghed, de tre mest sandsynlige nævnes nedenfor, ofte vil personens livshistorie kunne give en ide om, hvilken forklaring, der er mest sandsynlig. 1) Gennemgribende udviklingsforstyrrelse autisme social blindhed på grund af svag A-filter funktion. Svag eller manglende evne til indlevelse i andres følelser. Ser hvad andre gør, men forstår ikke, hvorfor de gør det, er derfor meget afhængig af, at en given aktivitet afvikles på samme måde hver gang, så vedkommende kan genkende mønstret frem for at skulle fornemme årsagen til handlingen. 2) Omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse: hvor vanskelighederne er opstået, fordi personen som lille er blevet passet af personer, som har haft få evner og/eller overskud, til at hjælpe og møde barnet på dets præmisser, så barnet har lært, at det må passe på sig selv og at andre kun tidvis er venligt stemt. Den mest stabile funktion kan etableres hos denne person, hvis man indgår aftaler med dem om noget for noget så man undgår følelsesmæssig involvering. Læs mere om autisme og omsorgssvigt i Susanne Freltofte og Viggo Petersen: Først føler vi, siden tænker vi. 3) Psykiatrisk sygdom (depression eller skizofreni) hvor personens psykiske ressourcer mere bruges på det tankemønster, der præger den psykiatriske sygdom, end på at involvere sig med andre. Derfor bliver der ikke overskud til at leve sig ind i andre mennesker og bruge mange ressourcer på kontakt med dem. Juni 2007 side 9

10 Funktionsniveau i højre og venstre hjernehalvdel: (luftballonen og sørøverkikkerten) Hvis personen har et lavt funktionsniveau (0 til 3 år) vil vedkommende ofte have mange + svar på spørgsmålene om både højre og venstre hjernehalvdel, da færdighederne i de to hjernehalvdele udvikles igennem hele barndommen. Hvis udviklingen forløber normalt og personen har et udviklingsniveau på under 2 år, vil der være en tilbøjelighed til, at højre hjernehalvdel fungerer bedre end venstre. Hvis der er markant flere + svar til højre hjernehalvdel end + svar til venstre hjernehalvdel, så højre hjernehalvdel er tydeligst svagest fungerende, er det nødvendigt at arbejde med personen efter nogle bid for bid principper, hvor den samme fremgangsmåde gentages om og om igen, og hvor valgmulighederne er begrænsede, samtidig med at det personen kan vælge imellem er relevante muligheder. Læs mere i Susanne Freltofte og Viggo Petersen: Hjerner på begynderstadiet på side samt i Susanne Freltofte: Svag funktion i højre hjernehalvdel, se uddybende på Hvis der er markant flere + svar til venstre hjernehalvdel end + svar til højre hjernehalvdel, så venstre hjernehalvdel er tydeligt svagest fungerende, er det vigtigt at nedtone den sproglige kontakt og bruge mere mimik, kropssprog, tegn til tale, billedmateriale, og konkrete forvisninger af, hvordan personen skal gøre i en given situation. Læs mere i Susanne Freltofte og Viggo Petersen: Hjerner på begynderstadiet på side Mange ja-svar til spørgsmålene om pandelappen/direktørfunktionen: Hvis personen har et funktionsniveau under 3 år, er det sandsynligt, at der er mange + svar i spørgsmålene om direktørfunktion, da direktøren i grove træk først er så udviklet, at man kan få øje på ham, når funktionsniveauet er mellem 2½ og 3 år gammel. Når produktionsafdelingen (afdelingen for værktøjer/færdigheder) lægger flere og flere funktioner på lager, bliver det mere og mere nødvendigt, at direktøren kan styre og planlægge, hvordan værktøjerne skal bruges så direktøren kan lære af sine erfaringer. Hvis direktøren fungerer svagt vil personen få en uberegnelig adfærd, hvor det er nødvendigt, at andre fungerer som hjælpedirektører i hjernefabrikken, ved at forsøge at strukturere dagen, ved altid at være to skridt foran og prøve at trække i en bestemt retning, men også være parat til, at tilbyde noget andet, hvis personen ikke er motiveret. Når en situation er ved at gå i hårdknude, er det vigtig at prøve at ændre på situationen ved at aflede, så hjælperen begynder at tale om noget andet eller gøre noget andet, der ikke har noget med kravet at gøre. Læs uddybende i Susanne Freltofte og Viggo Petersen: Hjerner på begynderstadiet på side Juni 2007 side 10

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere