Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole"

Transkript

1 Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til formål at skabe en bedre sammenhæng mellem skole og idræt, således at idrætsklasseelevernes muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud optimeres. Brøndbyvester skole har to idrætsklasser, en 7. klasse og en 8. klasse med idrætsudøvere fra forskellige idrætsgrene fodbold, håndbold, dans, svømning osv. Fra skoleåret 2015/16 starter skolen en ny 7. klasse, med optag på 25 elever, og tilbuddet gælder både piger og drenge. Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et samarbejde mellem en række spotsklubber/ forbund 1. Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er en del af den overordnede ramme for målrettede talentudviklingsaktiviteter, som inddrager såvel talenter, deres netværk, skoler og uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kultur- og fritidsliv som andre interesserede. 2. Idrætsklasserne skal derudover være sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende sikre at idrætsklasseeleverne ikke får fysiske, psykiske og sociale mén. 3. Idrætsklasserne skal tage vare på det hele menneske såvel idræt og uddannelse som personlig udvikling. 1

2 Retningslinjer for optagelse Krav til idrætsudøvere Har talent indenfor sin sportsgren og årgang Skal deltage i træning, kampe, konkurrencer og andet i forbindelse med sporten I særlige tilfælde kan der alene foretages en individuel vurdering Udviser ansvar gennem handlinger, levevis og meninger overfor opgaven som idrætsudøver under uddannelse. Har vilje og klar forståelse for rollen som idrætsudøver, således at eleven arbejder for at få struktur på hverdagen. Er bevidst om sammenhæng mellem idræt, kost og levevis Forstår tilbuddet på respektfuld, arbejdsom og disciplineret måde 2

3 Ordinær Optagelse Ansøgningsskema udfyldes med udtalelser fra skole og klub og sendes til Brøndbyvester Skole, senest den 15. februar Sportsfaglig kompetencescreening som foretages af klubben/forbundet. Samtaler med ansøger og forældre foregår sammen med repræsentanter fra Brøndbyvester Skole, den respektive klub/forbund. Samtalerne former sig med sportsfaglig tilbagemelding, drøftelser af ansøgers skoleforhold og ansøgers personlige fortælling om baggrund for at søge optagelse. Afgørelse om optagelse eller afslag foretages af træner, skoleledelse og idrætskoordinator ved et efterfølgende lukket møde, endelig svar i primo maj. Optagelseskriterier For at søge om optagelse i Brøndbyvester Skole idrætsklasser skal udøveren opfylde en række kriterier. Udøveren skal have talent inden for sin idræt og årgang. Herudover skal der foreligge en udtalelse fra den afgivende skole/klasselærer om, hvorvidt eleven rent fagligt skønnes egnet til at fortsætte sin uddannelse i en idrætsklasse, hvor der stilles større krav til træningsmængde. Der skal ligeledes gives en udtalelse fra den nuværende klub/forbund, hvori blandt andet ansøgerens niveau beskrives. Ansøgers klub/forbund skal stå for træningen, der er en del af skoleskemaet. Ansøgeren skal ligeledes til sportsfaglig screening, hvor ansøgeren vil blive inviteret til morgentræning, hvor den ansvarlige morgentræner samt en uvildig repræsentant med et kvalificeret indblik i den pågældende idrætsgren, vil vurdere ansøgerens sportsfaglige niveau. Forinden endelig godkendelse skal eleven og dennes forældre til en individuel samtale på Brøndbyvester Skole sammen med repræsentanter fra den pågældende samarbejdsklub/forbund og repræsentanter fra Brøndbyvester Skole. 3

4 Ophør i idrætsklassen Ophør i idrætsklasse - i hvilke situationer: Falder i sportsfagligt niveau Socialt ikke godt i klassen Har dårlig tiltale og adfærd i klassen til lærere eller andre idrætsklasseelever Sygdom Har ikke forstået tilbuddet på respektfuld måde Giver anledning til At enten klub/forbund eller skole kan indkalde til møde angående den enkelte idrætsklasseelev på baggrund af ovennævnte grunde. Afholdelse af møde mellem klub/forbund og skole mhp. at afklare hvorledes sagen står (egentlig ophør til etablering af prøveperiode) Afholde samtale med idrætselev samt forældre. Prøveperiode Vejledning ud af idrætsklasse 4

5 Ophør i idrætsklasse sker som hovedregel ved igangværende skoleårs ophør. Dog kan der undtages herfra, såfremt idrætsklasseeleven / forældre ønsker det Samarbejde og koordinering Idrætsklasserne er et samarbejdsforhold, som indebærer gensidig respekt for skolen og klubben/forbundet, hvor forskellige fagligheder og kompetencer er en del af samarbejdet. Ved skoleårets slut/start mødes skole, klubber/forbund og idrætskoordinatoren og laver en fælles evaluering og planlægningsmøde for det kommende skoleår. Koordinering i forhold til morgentræningen indenfor den enkelte idrætsspecifikke sportsgren og dens indhold er naturligvis den deltagende klubs/forbunds faglige ansvar. Opgavefordelingen er tydelig og velstruktureret og samarbejdet sker med respekt for at forskellige fagligheder til stadighed kræver dialog og atter dialog. Klubben/forbundet og idrætskoordinatoren deltager 1 gang årligt til skole/hjemsamtalerne på hver årgang. 5

6 Forældre opbakning Forældrene er en vigtig faktor i samarbejdet mellem skole, hjem og klub/forbund. Betydningen af en forældreopbakning kan ikke anerkendes nok - det har betydning først og fremmest for den unge idrætsudøvers muligheder for at udnytte sit talent mest og længst muligt, dernæst har det betydning for den klub/forbund, hvori den unge idrætsudøver dyrker sin idræt og stor betydning for skolen og endelig for, at den unge sikres en hensigtsmæssig personlig udvikling samtidig. Hvad er gode sportsforældre? Forståelse for, at skole og idræt har lige stor betydning Tillid til at klub/forbund og skole vil eleven det bedste At klub/forbund og skole er professionelle samarbejdspartnere og forældrene indgår i et trepartssamarbejde At forældrene understøtter elevens skolegang og idrætsliv Det er skole og klub/forbund der sætter de daglige rammer for undervisning og træning 6

7 Idræt Idrætsundervisningen er underlagt folkeskoleloven, og undervisningen er obligatorisk. Idræt er relevant og kompetent træning for idrætsklasseeleverne. Faget idræt er et prøvefag. Udgangspunkt i faget idræt: - Grundlæggende træning med egen krop - Skadesforebyggende træning med egen krop - Alsidig træning - varianter af styrke-, balance-, koordinations-, smidigheds-, kropskontrol- og kropspositionstræning Disse grundprincipper kan udføres i forskellige idrætsdiscipliner og boldspil Træningen varetages af linjefagsuddannede lærere. 7

8 Eksempler på skemaer for Overbygningen SKEMA FOR: 7. idrætsklasse MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Engelsk Træning Tysk/fransk Træning Matematik Engelsk Træning Tysk/fransk Træning Matematik Historie Biologi Geografi Matematik Fysik/madkundskab Historie Biologi Geografi Matematik Fysik/madkundskab Dansk/fysik Dansk Matematik Dansk Engelsk Dansk/fysik Dansk Dansk/Madkundskab Dansk Engelsk Lektiehjælp Dansk Dansk/Madkundskab Tysk/fransk Lektiehjælp Idræt Idræt SKEMA FOR: 8. idrætsklasse MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Dansk/fysik Træning Dansk Træning Dansk/fysik Dansk/fysik Træning Geografi Træning Dansk/fysik Dansk Samfundsfag Engelsk Matematik Dansk Dansk Samfundsfag Engelsk Matematik Dansk Engelsk Historie Tysk/fransk Biologi Tysk/fransk Engelsk Historie Tysk/fransk Biologi Matematik Lektiehjælp Lektiehjælp Matematik Kristendom Matematik Idræt Idræt 8

9 SKEMA FOR: 9. Idrætsklasse MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Fysik delehold Træning Idræt Træning Matematik Fysik Træning Idræt Træning Matematik Fysik Biologi Dansk Matematik Dansk Fysik Biologi Dansk Matematik Dansk Fysik Geografi Tysk/fransk Matematik Matematik Fysik Geografi Tysk/fransk Dansk Matematik Fysik Tysk/fransk Matematik Dansk Lektiehjælp Fysik delehold Matematik Matematik Lektiehjælp halve skoleår med henblik på F9 prøver i naturfaglige blok december/januar MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Engelsk Træning Idræt Træning Engelsk Engelsk Træning Idræt Træning Engelske Engelsk Samfundsfag Kristendom Tysk/fransk Engelsk Engelsk Samfundsfag Kristendom Tysk/fransk Engelsk Historie Samfundsfag Dansk Dansk Dansk Historie Samfundsfag Dansk Dansk Dansk Historie Tysk/fransk Lektiehjælp Lektiehjælp Historie halve skoleår med henblik på F9 prøver i den humanistiske blok maj/juni 9

10 Aktuelle datoer i foråret 2015 Der afholdes informationsaften i Tjørnehøjhallen, onsdag den 4. februar kl. 19 til 21 om optagelse til 7. IDRÆTSklasse Ansøgningsskema kan downloades fra Brøndbyvester Skoles hjemmeside Ansøgningsfristen er 15. februar Afslag eller indkaldelse til samtale inden den 1. marts Optagelse af elever med samtaler fra den 17. og 18. marts. Til stede er skole, klub/ forbund og forældre Eleverne i kommende 7. IDRÆTSklasse får besked om skolestart den 1. maj 2015 Læs mere om idrætsklasserne i artikel fra Folkebladet 10