GADEN FINDER VEJ. Udviklet af Saskia Peinow / Lise Bjerre Schmidt STATENS KUNSTFOND/ OPEN CALL PROJEKTBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GADEN FINDER VEJ. Udviklet af Saskia Peinow / Lise Bjerre Schmidt STATENS KUNSTFOND/ OPEN CALL PROJEKTBESKRIVELSE"

Transkript

1 GADEN FINDER VEJ Udviklet af Saskia Peinow / Lise Bjerre Schmidt STATENS KUNSTFOND/ OPEN CALL PROJEKTBESKRIVELSE

2 PROJEKTBESKRIVELSE Baggrund Gaden Finder Vej er et kunst- og arkitekturprojekt, som er groet ud af den nuværende krise og dens effekt på det offentlige rum i form af tomme butikslokaler, stagnerede renovationer og halvfærdige byggeprojekter. Som svar på de kritiske tilstande tager vi med dette projekt fat i det tomme, det uudlejede, eller det som ikke kan betale sig at renovere og foreslår at man griber potentialerne og omdanner de ubenyttede faciliteter til midlertidige arbejds- og udstillingsrammer for en kunstnerisk praksis. Metode Udgangspunktet er det inaktive og udstillings stederne flytter konkret hen, hvor det næste uattraktive, tilfældige, midlertidige og helt eller delvist ubrugelige tomrum opstår. På den måde opstår der et dynamisk galleri, som fremviser byens tomrum og giver mulighed for at fremvise netop i kraft heraf. Formål Med Initiativet vil vi dyrke kunst og arkitektur som en værdi i forhold til at udvikle og aktivere et offentligt rum og ikke som efterfølgende dekoration i rummet. Formålet er derfor ikke at opføre en række små white cube gallerier på tilfældige steder i byen, men derimod at skabe et initiativ, hvor kunstnere og arkitekter definerer og udvikler et steds potentialer gennem deres arbejde. Den krise, som projektet og de enkelte værker udspringer af kan være af finansiel-, æstetisk eller social art og udspille sig i forskellig målestok fra et gigantisk område som Ørestad ned til en enkelt vinduesramme. Væsentligt er det, at der er tale om offentlige arealer/rum ligger inde med ubenyttet potentiale. Med initiativet Gaden Finder Vej vil vi udvikle nye udstillingsformer i feltet mellem kunst og arkitektur ved at inddrage det offentlige rums arkitektur og gøre det til en del af værket. Konkret anvender vi eksisterende steder og inviterer arkitekter og kunstnere til at fremvise, diskutere og påvirke det givne sted gennem deres arbejde og ikke mindst lade stedet påvirke deres arbejde. Vi mener at der i arbejdet med det offentlige rum kan opstå interessante sammenstød mellem værk, undersøgelse og sted. Sammenstød som kan udvikle vores offentlige rum og lade kunsten udfordre det offentlige rum. Billedkunstner Ditte Soria Det gode initiativ, tegninger og prints udstillet i et tomt vinduer på hjørnet af Stafansgade og Jægersborggade

3 PILOTPROJEKT Show#1 : Vindues Værker Ingrid Dalseg Stine Avlund Sigurd Elling Petter Brandberg Gitte Kolbeck Kjær Søren Aagaard Nana Francisca Schottländer Benedicte Bjerre Pilotprojektet hedder Gaden Finder Vej og udspiller sig i Jægersborggade på Nørrebro. Den er 330 meter lang og huser landets største andelsboligforening. Fordi gaden stort set består af én samlet andelsforening, er det muligt at føre projektet ud i en målestok, som gør at pilotprojektet kan danne eksempel for lignende større offentligt byrum, hvor et projekt som dette derfor kan få betydning for stedets nutid og fremtid. Præmissen Jægersborggade befinder sig i et økonomiskog socialt spændingsfelt. Gadens forvandlingskoefficient er skyhøj - der er permanent byggerod - krisen kradser og lokaler fyldes og tømmes konstant. Udstillingsstederne opstår løbende i gadens inaktive rum og synliggør og følger gadens takt. Projektet kommer konkret til udtryk i en række udstillinger i hele gadens længde, mellem husene, på butiksskilte, i kælderrum, i butiksvinduer og langs husmuren. Kunsten spiller en fuldstændig afgørende rolle for Gaden Finder Vej og de resultater vi opnår i Jægersborggade. Eksempelvis arkitekt Niels Grønbæks refleksioner omkring gadens mange skæbner - som kommer udefra. En skæbne er at gaden vil gå til i spåner af frygt - en anden er, at den går i et med middelklassetapetet. For at sikre sig en skæbne indefra må man dyrke og eksperimentere med gadens potentialer og høste erfaringerne. Det er det vi gør med Gaden Finder Vej. Resultater i Jægersborggade Tryghed: fordi der med udstillingsfaciliteterne er lys, hvor der før var mørkt Helhed: fordi gaderummet fyldes ud Positivitet: fordi det negative, i form af ubenyt tede lokaler, tomme flader samt kaotisk byggerod, vendes til et positivt aktiv Dobbeltfunktioner: eksempelvis kan materialelagre og cykelkældre bevare deres funktion og samtidig fungere som udstillingssted Intensitet: gennem mere effektiv udnyttelse af det offentlige rum Genanvendelse: af kasserede byggematerialer Show#2 : Cassilino 900 Kristine Sundahl Niels Grønbæk Show#3 : Tema : Arkitektur Gamborg & Magnussen David Garcia Studio ORKESTER 34 Nana Francisca Schottländer Amanda Taarup Betz Kristine Sundahl Niels Grønbæk Haakon Gilje Aarseth Morten Bülow Anne Haaning Anna Aslaug Lund Duncan Paré Christina Marie Jespersen Show#4 : The Big Artist Strike Mette Kit Jensen Jelka Plate Daniela Lehmann- Carrasco Kerstin Stoll m.fl. Show#5 : Tema : Kunst Ditte Soria Steffen Jørgensen Merete Vyff Slyngborg Ali Arvanaghi Maja Zander Fisker Duncan Paré Nana Francisca Schottländer Show#5 Byen Sover Emma Hansson Tenna Beck Sara Wille Katrine West Kristensen Arkitekt Niels Grønbæk Gaden finder vej, tekst printet på ubenyttede butiksskilte i Jægersborggade Danser Nana Francisca Schottländer. Spatial Meditation, videoinstallation i et af Jægersborggades tomme kælderlokaler Kunstduoen Gamborg & Magnussen. Taffel omkring Dronning Louises Bord. Foto fra fernisering på en fælles udstilling af 15 kunstnere og arkitekter i Jægersborggade Kommende udstillinger: Ingen Frygt If only you could see what I have seen with your eyes Ordet Finder Vej / Frederik Bjerre Andersen & Jonathan Nielsen Emilie Berggrem Gitte Kolbeck Kjær Saskia Peinow Lise Bjerre Schmidt BAM / Sonja Iskov Mikal Schlosser Lars Bertelsen Jørgen Schytte Anders Thormann

4 STRATEGI Gaden Finder Vej har potentiale for at kunne operere i feltet mellem kunst og byplanlægning og begunstige begge felter. Derfor er det væsentligt for os at føre projektet ud i et større skalatrin. Projektets udvikling udspiller sig i tre skalatrin, hvor det bliver ført fra gadeplan, over bydelsplan til at omhandle større dele af København. De to første trin er midt i en realisering. Jægersborggade beriges allerede nu månedligt med stedsspecifikke værker, udført af et bredt spektrum af kunstnere. Andet trin udspiller sig i Sydhavn i et samarbejde med boligselskabet KAB. Tredje trin er at skabe et digitalt atlas over byens tomhed. Informationerne gøres tilgængelige via et website, dels som en kortlægning af det inaktive og som en portal, hvor kunstner, bygherre og borger kan gå på opdagelse i byens tomrum - og det der sættes i stedet. Nordhavn Kvarterløft Haraldsgade Jægersborggade Sydhavn Gaden Finder Vej Geografi: Jægersborggade Gade Høj forvandlingskoefficient Ubenyttede rum og flader Spændingsfelt Homogent byrum Flere kaotiske tilstandsskift Sydhavn Finder Vej Geografi: Sydhavn Bydel Lav forvandlingskoefficient Inaktive rum Isoleret Homogent / sammensat byrum Midt i et tilstandsskift vs. stilstand Byen Finder Vej Geografi: København By Varieret forvandlingskoefficient Tomrum i alle skalatrin Spændingsfelter Sammensat byrum Flere tilstandsskift / stilstande Refshaleøen

5 GADEN FINDER VEJ VIDEREUDVIKLING OG REALISERING GADEN FINDER VEJ Gaden Finder Vej i Jægersborggade er midt i en realiseringsproces. Omtrent 50 billedkunstnere, fotografer, grafikere, arkitekter og installationskunstnere har indtil videre arbejdet i og med Jægersborggades inaktive rum, tomme butiksvinduer og skilte. Med Gaden Finder Vej har vi omdannet ti store vinduer i gadeniveau til udstillingsfaciliteter. Herudover anvendes 12 tomme butiksskilte samt et flydende antal kælderrum og vinduer, som tages i brug efter den aktuelle udstillers behov. De tomme lokaler er blandt andet blevet brugt som koncertscene for tre klassiske musikere, som udstillingslokale for et overdådigt kunstnerisk taffelbord og som fremvisningsrum for videoinstallationer. Tidsperspektiv Der opstår løbende tomme vinduer og rum i Jægersborggade. Gennem det næste halve år vil vi derfor fortsat invitere kunstnere til at arbejde med de faciliteter som Jægersborggade tilbyder. I december 2009 indfanger fem fotografer Jægersborggades mange ansigter. Målet er at samle alle beboere i ét dokumentaristisk værk. Værket udstilles fysisk i Jægersborggade og digitalt på en interaktiv medievæg udført af Københavns Bymuseum omkring metroudgravningerne ved Nørrebros Runddel i juni SYDHAVN FINDER VEJ Gaden Finder Vej er opstået indefra og ud af det blå. Med en gentænkning af det eksisterende og med ganske simple nytilføjelser, er det lykkedes at påvirke oplevelsen af tomhed i Jægersborggade og skabe en større grad af tryghed. Boligselskabet KAB er interesseret i at opnå lignende resultater i Sydhavn og vil derfor inddrage vores erfaringer fra Jægersborggade med at indsætte kunsten som midlertidigt program og aktiv medspiller i udviklingen af et offentligt rum. Udgangspunktet er Mozarts Plads og udfordringen er med et kunstnerisk greb at ændre pladsens mentalitet. Sydhavn er på mange måder et perfekt næste skridt for Gaden Finder Vej, fordi vi genfinder lignende parametre som i Jægersborggade: begge steder befinder sig på flere måder i en brydningstid. De lider under negativ omtale, hvilket påvirker mentaliteten og dermed det offentlige rum og man døjer med dårligt udnyttede arealer. Tidsperspektiv Oktober 09: Invitation fra Boligselskabet KAB om til gøre erfaringerne fra Jægersborggade til et led i udviklingsplanerne for Sydhavn Primo 2010: pilotprojekt til Mozarts Plads i Sydhavn BYEN FINDER VEJ København kan potentielt gøres til genstand for den metode som Gaden Finder Vej foreslår. Strategien er at forene det fysiske arbejde i byens rum med det digitale rum via et website, som formidler af projektets metode og erfaringer til forskellige interessenter, så som kommunale byudviklere, boligadministratorer og udviklingsselskaber. Websites skal udformes som et arkitektonisk værk i sig selv og som et arkitektonisk og byplanlægnings redskab. En nøgle til at lade kunsten sive ind i det offentlige rum og påvirke det indefra. Fundamentet for webportalen er en nuanceret kortlægning af byens tomrum, dvs. registrering af tomme lokaler, bygninger, pladser og overskudsområder. Kunstneren ses som udøver i - og forsker af et givent byrum og websitet som en informationsportal, hvor kunstner, bygherre og by kan påvirke, udvikle og berige hinanden. Med tiden vil et sådant website fungere som virtueludstilling af kunst og arkitektur, katalog over urbane eksperimenter, dokumentation af byrumsforskning, et sted for vidensdeling, kontaktportal for den opsøgende og udstillingsguide for den besøgende.dvikling / Website struktur / Web-design / Ud PROJEKTBESKRIVELSE / PILOTPROJEKT / STRATEGI / VIDEREUDVIKLING / SAMARBEJDSPARTNERE & FINANSERINGSPLAN

6 BALDERSGADE KØBENHAVN N SAMARBEJDSPARTNER & FINANSIERINGSPLAN SAMARBEJDSPARTNERE: i Jægersborggade: Andelsboligforeningen - AB Jæger Lokale håndværkere i Jægersborggade Københavns Bymuseum Arkitekt PhD Niels Grønbæk Grafiker Anne Schroup - Kristensen Jægersborggades lokale handelsforening Rådgivere: Københavns Kommunes Erhvervscenter Samarbejdspartnere i Sydhavn: Boligselskabet - KAB / Sydhavn Bydelsudvikler hos KAB, Nabil Ben Chaabane Hausenberg / Rådgivnings - & Analysefirma Potentielle samarbejdespartnere: Kvarterløft i Haraldsgadekvarteret Østerbro Lokalråd FINANSERINGSPLAN: Gaden Finder Vej / Jægersborggade: Statens Kunstfond AB Jæger / PR og materialer VI KBH`R` Puljen / finansering af portrætprojekt Nørrebro Lokaludvalg / støtte til udstilling Snabslanten / etablering af udstillingsfaciliteter Frydenberg / print Bruuns / print Sydhavn Finder Vej: KAB / støtte til pilotprojekt i Sydhavn Kgs. Enghave Lokaludvalg Gaden Finder Vej / Byen Finder Vej: Statens Kunstfond Real Dania TrygFonden Nordea-fonden Carlsbergfondet BG Fonden GADEN FINDER VEJ