Selvevaluering 2014/2015:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevaluering 2014/2015:"

Transkript

1 Selvevaluering 2014/2015: Værdigrundlag: Gør vi det, vi siger, vi gør? Kan vi gøre det bedre? Undervisning på niveau: - Holddannelse Skolen arbejder i disse år med 3 klasser i et skoleår. Der er 1 x 9. klasse og 2 x 10. klasse. Klasserne består som udgangspunkt af 22 elever (kan dog varigere). I år har skolen haft et tolærersystem i 9. klasse, som har fungeret rigtig godt. Ordningen med et tolærersystem kom i værk grundet 4 elever med særlige behov i samme klasse. Vi underviser 9. klasse efter folkeskolelovens timetal og ønsker. Vi gør alt, hvad vi kan for at stå mål med folkeskolen, hvilket vi bestemt også gør. - Boglige fag De boglige fags timetal: 5 x Dansk (9. & 10. klasse) 4 x Matematik (9. & 10. klasse) 3 x Engelsk (9. & 10. klasse) 3 x Tysk (9. & 10. klasse) 4 x Fysik/kemi (9. & 10. klasse) 2 x Biologi/Geografi (Kun 9. klasse) 2 x Samfundsfag/Historie (Kun 9. klasse) 1 X kristendom (Kun 9. klasse) 2 x Idræt (Kun 9. klasse) De boglige fag fylder rigtig meget i skolens skema Særligt for 9. klasse, men det er nødvendigt for at kunne følge med folkeskolens krav om timer og prøver i diverse fag. Vi holder bestemt, det vi lover med hensyn til undervisning i de boglige fag. Vi har ydermere i år sat tid af til fagdage hvor eleverne bl.a. får en hel danskdag, idrætsdag, matematikdag og engelskdag. - Lektier Eleverne har en aflevering i hver skoleuge udover de daglige lektier. Det vil sige, at afleveringer sker i en turnus med Dansk, Matematik, Engelsk og Tysk Derudover laver eleverne afleveringer i fysik/kemi efter behov og aftale med den pågældende lærer. Lektierne bliver hver dag skrevet op på viggonet til hjælp for eleverne.

2 - Læringsmiljø, aktiviteter og kost Læringsmiljø: Vi forsøger hele tiden, at gøre skolens undervisningslokaler bedre og bedre. I det seneste år har vi fået isoleret skolens lokaler og fået installeret smartboards i klasserne. Det næste projekt er at få istandsat lokalerne med flere strømstik, bedre udluftning og trolltex på loftet. Aktiviteter: Vi forsøger at have et bredt udvalg af både sportslige og kulturelle aktiviteter på skolen. De sportslige aktiviteter er blandt andet: Hockey, Fodbold, Volleyball, Styrketræning, Morgensport etc. De kulturelle er ting såsom: Bogklub, Tekstil, Krea, Madlavning og lektiehjælp. Aftenaktiviteter: Hver aften laver vagtlærerne et arrangement for eleverne. I fremtiden vil vi udbygge dette og drage eleverne mere ind i denne proces. Kost: Kost er et område, som der på sigt skal kigges på. Brugerne: Mener vore brugere, at vi gør det, vi siger, vi vil? Spørgeskema: - Skoleliv jf. værdigrundlag Der er i år afholdt interview med 3 elever på skolen. 2 drenge og 1 pige. Eleverne udtrykker en stor tilfredshed med deres skoleophold. De føler, at de har fået det ophold, som skolen jf. værdigrundlag og hjemmeside fortæller, at de vil få. Eleverne fortæller, at de har fundet skolen via hjemmesiden efterskole.dk, og den primære grund til, at de endte her, er skolens profilfag. Eleverne beretter om en stor tilfredshed med den måde, hvorpå de bor på skolen. De siger samstemmigt, at boformen var afgørende for deres valg af skole. Ydermere nævnes skolens størrelse som et vigtigt punkt i forbindelse med valg af skole ligeledes. Eleverne blev også spurgt om deres forhold til skolens udlandsture. Eleverne mente ikke, at det havde en stor betydning for valg af skolen. Turene giver dog meget til sammenholdet for eleverne, mener de. - Trivsel på skolen De 3 elever fortæller alle, at de trives godt. De mener alle, at de har mange venner og en af de 3 elever giver udtryk for, at hun aldrig har haft så god støtte fra veninder, som hun har fået her på skolen. Eleverne oplever alle, at de bliver taget seriøst og har medindflydelse på deres skolegang. I forhold til den netop færdiggjorte UMV-undersøgelse havde skolens et samlet tilfredshedstal på 77 ud af 100. Dette tal gælder dog alle områder. Fordelingen af tal på elever der er glade for at være her er: 56% (Ja, helt sikkert) og 44% (Ja, for det meste) 0% (Ja, men kun lidt) og 0% (Nej) Undervisningen: Får eleverne lært det, vi lover og det, der kræves? - Drøftelse på lærermødet og fremtidige prioriteringer Generelt har vi på skolen hele tiden løbende drøftelser af vores undervisning ikke nødvendigvis i store strukturende møder men en løbende dialog om, hvordan vi hver især laver en god undervisning. Fleksibiliteten, der opstår ved en sådan facon er uundværlig. Vi laver f.eks. løbende nye regler for vores 9. klasse efter behov og efter, hvad der virker. Det er nødvendigt i år, da vi har en gruppe elever, som hurtigt

3 bliver distraheret af udenoms ting. Der er et ønske fra lærergruppen om at beholde en form for to lærerordning i 9. klasse i fremtiden, da det har fungeret godt i år. I forhold til skolens profilfag lever vi op til vores egne målsætninger, dog skal vi have ryddet op og sorteret i beskrivelserne på hjemmesiden. Således, at de er 100% up to date! - Tjek indholdsplan! Indholdsplanen og dermed de årsplaner, som ligger til grund for undervisningen i de boglige fag, svarer til fælles mål, hvorfor vi bestemt mener at kunne sige, at vi lever op til det, der kræves!

4 Skoledrift: Hvad siger tallene? Gennemgang af: - Årsrapport

5 Som oversigten over vores hovedtal viser, så har skolen været igennem en lidt turbulent tid, med mindre elevårgange og økonomi, der svarer dertil. Skolen er dog igen på rette kurs, og underskuddet er blevet vendt. Det forventes i skrivende stund, at overskuddet for 2014 bliver over 1.1 mio. kr med en omsætning på over 10. mio.kr. Det har specielt været likviditeten, som skolen har arbejdet med, hvorfor den igen ser fornuftig ud. Skolen oplever i denne tid stor søgning, og vi startede med 68 elever på årgang 13/14 og 67 på årgang 14/15 Næste år ser det pt. ud til at vi starter med 70 elever. Skolens budgetter bliver lavet på baggrund af 60 elever grundet et konservativt skøn, så vi aldrig kommer til at bruge for mange penge. Skolen vil over de næste år investere kraftigt i renovering af skolen. Det være sig elevboligerne samt haltag og klasselokaler. - Elevtal (karakter, frafald, mm.) Karakter: Elevernes karakter opnået i skoleåret 2013/2014 svarer nogenlunde til landsgennemsnittet. Vores 9. klasser ligger en smule under gennemsnittet ca. 0,3 karakterpoint i gennemsnit pr. fag. Hvorimod vores 10. klasse generelt ligger lidt over. Frafald: Frafaldet på skolen i skoleåret 2013/2014 var på i alt 8 elever. Der var 4 som selv valgte at forlade skolen. Derudover bortviste skolen 4 elever. Det ligger over landsgennemsnittet, men deri skal det også medregnes, at når eleverne bryder skolens grundregler, så håndhæver vi konsekvent vores regler. Eleven har i de bortvisningstilfælde, der har været i dette skoleår, overtrådt så tydelige regler, at der ikke har kunnet være nogen diskussion om et andet udfald jf. de regler, retningslinjer og vilkår, vi på Husby Efterskole i et samspil mellem bestyrelse og medarbejdere har aftalt. Vi vil i fremtiden arbejde med at mindske frafaldet af elever, som rejser frivilligt. Arbejdspladsen: Er det godt at være medarbejder/leder på skolen? - Revision af personalehåndbog Personalehåndbog er opdateret i år. Den kan utvivlsomt udbygges yderligere, hvilket den også vil blive over de næste år. Vi bliver hele tiden klogere på, hvad der er rart at have i bogen. - Gennemgang af skolens politikker Skolens politikker bliver ligeledes hvert år vendt på de indledende møder, og hvis der er ønsker om ændringer fra lærergruppen, bliver disse overleveret til skolens bestyrelse. - Resume fra MUS-samtaler Der er i skrivende stund afholdt mus-samtaler med 2/3 dele af skolens personale. Det generelle billede er, at de ansatte er godt tilpas på skolen. Der er selvfølgelig altid ønsker fra hver i sær om ændringer i dagligdagen, men generelt virker alle ansatte til at være tilfredse med at arbejde på skolen.

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer

Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer Ågård Efterskole Selvevalueringsrapport 2006-2007 Realkompetencer En opfølgning og uddybning af selvevalueringsrapporten 2005-2006 Udarbejdet af: Mette Sanggaard Schultz og Kirsten Storgaard Ågård den

Læs mere

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave

Læs mere

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra.

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra. Bestyrelsens beretning 2014/15 År 3 har været det, man i friskoleverdenen kalder for et typisk 3. år forstået på den måde, at vi som friskole har været gennem både op og nedture alt sammen med det tilfældes,

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2014/2015 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at emnet for årets evalueringsobjekt

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2013 2014 består af 42 uger med start søndag d. 11. august 2013 og afslutning

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere