Portfolio Rapport. Afslutning 1. Semester Udarbejdet af Charlotte Bergstrøm, Mul.B.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Portfolio Rapport. Afslutning 1. Semester 2014-15 Udarbejdet af Charlotte Bergstrøm, Mul.B."

Transkript

1 Portfolio Rapport Afslutning 1. Semester Udarbejdet af Charlotte Bergstrøm, Mul.B. 0

2 Indhold Indledning... 2 Læring... 3 Konklusion... 4 Projektplanlægning... 7 Designvalg Stemning Farver Typografi Designprincipper Re-makes af tidligere projekter Projekt: Portfolio i WordPress Projekt: Game Design Projekt: Infographics Projekt: Website Design Generel læring - De fire fagområder Virksomheden Interaktionsudvikling Design og Visualisering Kommunikation

3 Indledning Opstart Jeg har lang tid inden projektopstart tænkt over, hvordan min hjemmeside skulle se ud, og har ret tidligt besluttet mig for, at den skulle tage udgangspunkt i et baggrundsbillede. Jeg lavede nogle forskellige mockups med de tre forskellige idéer, jeg havde, og disse mockups hjalp mig til at træffe et valg. Valget faldt på et smukt foto, jeg har taget en vintereftermiddag ved Sjælsø i Birkerød, hvor jeg bor. Jeg synes selv, billedet er utroligt smukt og skaber en stemning, som jeg har kunnet arbejde videre med. Stemningen er nordisk æstetik samt melankolsk uden at være trist. Der er noget drømmeagtigt og let over et diset landskab. Jeg har forsøgt at være tro mod farveholdningen og den enkle stemning, som baggrundsfotoet giver. Valg Jeg har valgt at lave en enkel og utraditionel forside, hvor baggrundsfotoet kommer til sin ret. Jeg har bearbejdet fotoet i PhotoShop og indsat mit navn som gennemsigtig relief og intet andet. Jeg har brugt utroligt meget tid på opsætning af navigationsmenuen, og man kan selvfølgelig diskutere, om "knapperne" er enkle nok ifht. det generelle udtryk. Jeg synes selv, den fungerer rigtig fint sammen med resten af udtrykket, og synes det var nødvendigt med lidt tyngde, da resten er meget "let" og gennemsigtigt/tåget. Målgruppe Målgruppen for min portfolio er lærere og medstuderende samt fremtidige arbejdsgivere - i første omgang primært i forbindelse med en praktikplads som en del af multimediedesignstudiet. 2

4 Læring Som udgangspunkt syntes jeg, det var en ret omfattende eksamensopgave, og jeg var meget spændt på og bekymret for, hvordan jeg dog overhovedet skulle kunne løse den mest ifht. kodningen af hjemmesiden. Forventninger Mine forventninger til læring i forbindelse med dette projekt har primært været at lære at kode en hjemmeside! Dette uden at skulle gå for meget på kompromis med mine design- og layout valg. Læring Som det fremgår af denne rapport og af min hjemmeside, har min læring i forbindelse med dette projekt og alt i alt i løbet af 1. semester været omfattende, idet mit udgangspunkt har været et begrænset forhåndskendskab til de fleste områder, begreber og programmer. Jeg har lært meget af at skulle kode en hjemmeside helt fra bunden af og forsøge mig frem for at få kodningen til at lykkes ifht. intentionen og idéen. Det har krævet rigtig mange forsøg og rigtig mange arbejdstimer. Udover selv at søge en del information undervejs via tutorials, har jeg også deltaget i en html-workshop og fået en halv times individuel guidance, som hjalp mig rigtig meget. Da workshops og guidance-timerne lå meget tidligt i vores projektforløb, var det vigtigt at være nået et godt stykke af vejen ifht. kodning inden for de første uger, så jeg kunne få hjælp til eventuelle konkrete problemer. Jeg havde fra starten af besluttet, at jeg kun ville inddrage JQuery (f.eks. en foto-slider), hvis jeg fik tid til sidst, og det fik jeg, og er meget stolt over, at jeg egenhændigt fik en foto-slider plugin til at virke det tog også nogle timer og stædig vedholdenhed foran skærmen. Da vi er blevet undervist meget lidt i PhotoShop, har jeg også haft brug for ekstra hjælp ifht. billedbearbejdning og deltog i en rigtig spændende PhotoShop-workshop, hvor vi først arbejdede med en fælles opgave og derefter fik hjælp til konkrete projektrelaterede problemer. Endvidere modtog jeg et par dage efter en halv times guidance i forbindelse med billedbearbejdning til min baggrund og screendumps til projekt-links mv. 3

5 Skitser, struktur m.v. Undervejs i projektforløbet har jeg desuden udarbejdet IA, Mock-ups og Wireframes (vises på de følgende sider). Og arbejdet med disse har givet mig bedre forståelse for forskellen og sammenhængen mellem de forskellige delelementer. Jeg har erfaret, at det er en god referenceramme at have undervejs i kodningsarbejdet til at bevare overblikket, især her første gang, hvor jeg har arbejdet med flere niveauer i opbygning af en hjemmeside. Det har været en stor fordel undervejs, at jeg ret tidligt besluttede mig for udformning/design af siden, og at jeg har holdt mig til denne idé. Det har givet en god ramme at styre efter og arbejde inden for. Konklusion Jeg har fundet ud af, at jeg godt kan lide kodearbejdet selv om, det er svært. Jeg synes, det er sjovt at arbejde i Illustrator, og det er imponerende, hvad man kan i PhotoShop håber jeg bliver bedre til begge programmer. Derudover er der potentiale i InDesign, som jeg også håber, jeg lærer at bruge. Min samlede konklusion efter dette projekt er, at jeg er godt tilfreds med det produkt, jeg har frembragt på dette stadie i min uddannelse. Der er stadig meget at lære, og jeg vil derfor fortsætte med at følge undervisningen aktivt og sideløbende tilegne mig ekstra viden udfra undervisernes anbefalinger. Derudover håber jeg at få tid til også at lege lidt mere med designprogrammerne. Jeg håber også, at undervisningen tilrettelægges mere struktureret og sammenhængende i 2. semester, idet vi i første semester har fløjet frem og tilbage mellem emner og programmer uden en rød tråd og uden sammenhæng mlm. fagene. 4

6 Wireframe skitse Wireframe 5

7 Forskellige mock-ups: 6

8 Projektplanlægning Projektforløbet har været: Tidsplan: Planlægning og overblik ifht. de forskellige faser. Kreativ fase med udarbejdelse af skitser og mock-up s. Udarbejdelse af IA og Wireframes. Kodning, kodning, kodning, validering. Indhold, visuelt materiale og links. Test og brugertests. Mere kodning, validering, kodning.. Test og tilretning. Aflevering! Udover mine egne mange noter, post-it s og håndskrevne papiroversigter, har jeg også udarbejdet et Gannt-kort samt en WBS. Fremgår på de følgende sider. Mine mange år som projektleder og koordinator er kommet mig til gode i projektforløbet, og jeg har kunnet følge min overordnede timing hele vejen igennem. En tidsplan er et nødvendigt styreredskab ifht. gennemførslen, da man jo så bl.a. også kan følge med i, hvornår det er tid til både at foretage prioriteringer og afslutte en fase - man kan jo ellers blive ved og ved. 7

9 Gannt-kort: 8

10 9

11 Designvalg Stemning Jeg har valgt at tage udgangspunkt i et foto, jeg har taget en vintereftermiddag ved Sjælsø i Birkerød, hvor jeg bor. Jeg synes selv, billedet er utroligt smukt og skaber en stemning, som jeg har kunnet arbejde videre med. Stemningen er nordisk æstetik samt melankolsk uden at være trist. Der er noget drømmeagtigt og let over et diset landskab. Farver Jeg har forsøgt at være tro mod farveholdningen og den enkle stemning, som baggrundsfotoet giver primært grå og blå nuancer. Jeg har valgt en okkergul som accentfarve, men har dog indtil videre kun brugt den til active i navigationsmenuen. Farven stammer også fra baggrundsfotoet, hvor den dog har lidt mere brunt i sig. Se farvekortet på næste side. Typografi Jeg har valgt typeface en Verdana, da det er en skrifttype, der er udviklet specielt til web brug. Den er i Sans Serif familien, som er uden fødder og dermed fremstår tydeligst på en skærm opbygget af pixels. Verdana er enkel og stilren (uden pynt) og passer derfor ganske godt med udtrykket på min hjemmeside generelt. Jeg har på hjemmesiden valgt en liniehøjde på 140% for at gøre teksten på skærmen mere åben og læsevenlig. Designprincipper Primære designprincipper: Enkelhed, Ensartethed, Gentagelse og Symmetri. Jeg har forsøgt at holde mig til princippet om enkelhed ifht. ikke at overlæsse min hjemmeside i respekt for baggrundsfotoet. Det eneste sted, hvor jeg ikke 100% overholder dette princip, er ifht. min navigationsmenu, hvor jeg har valgt at bruge noget gradience for, at designet ikke skulle fremstå dødt i udtrykket. 10

12 I min opbygning har jeg benyttet mig af principperne ensartethed og gentagelse dette også for at bevare enkeltheden. F.eks. er Projekter og Læring opbygget på samme måde og med de samme ikoner. Så vidt muligt har jeg også holdt den samme struktur med to kolonner med billeder/ikoner i oversigter, hvilket inddrager princippet om symmetri. 11

13 Re-makes af tidligere projekter En del af eksamensprojektet er re-makes af tidligere projekter. Beskrivelse af mine re-makes fremgår nedenfor. På min hjemmeside er der linket til denne samlede rapport i forbindelse med re-makes ene. 1. Projekt: Portfolio i WordPress Jeg har opdateret den oprindelige Portfolio ifht. den feedback, jeg fik af min lærer på opgaven: Bemærkning: Ikke helt logisk med en forklaring om at link (til html) ligger et andet sted lad teksten være link også. Hvis html er underliggende punkt i menuen til 1. Semester hvordan får du så indpasset de øvrige 1. semester projekter i strukturen? Jeg har også lyttet til den kommentar, der blev givet ved brugertesten: Selve udseendet er lidt kedeligt/gammeldags, den grønne farve er med til det. Mangler også lidt mere grafik/billeder. Derudover er hele dette eksamensprojekt et stort re-make af min første portfolio. Der er på min nye portfolio link til den oprindelige WordPress portfolio inkl. rettelse af lærerens feedback til opgaven ovenfor. 2. Projekt: Game Design Feedback på opgaven var positiv, og der var ingen kommentarer ifht. ændringer. Så jeg har selv valgt at style menuen samt placeringen samt justere opsætningen af indholdet i det hele taget. Derudover har jeg tilføjet en baggrund med bobler, som jeg har lavet i Illustrator. Der er på min portfolio links til både den oprindelige hjemmeside med spillet samt den nye version af hjemmesiden. 12

14 3. Projekt: Infographics Feedback på opgaven var positiv, og der var ikke rigtig nogen kritiske kommentarer, som lægger op til at foretage ændringer. Dog bed jeg mærke i, at læreren i sin mundtlige feedback nævnte, at logoet godt kunne ligne en pastil, så derfor har jeg valgt at lave 2 nye forslag til logo. Farverne er gjort lysere, hvilket letter det noget tunge 90 er look fra det oprindelige farvevalg. Farverne er stadig med til at symbolisere jordkloden Den Blå Planet, hvorpå den grønne del markerer den lokale forankring på landkortet. Mht. stjernen så er idéen, at markere den lokale position, som når en lokation er markeret med en stjerne på et kort. Det oprindelige samt det nye opdaterede logo fremgår af min portfolio. 4. Projekt: Website Design Feedback på opgaven var negativ, blandt andet kunne læreren ikke forstå, hvorfor vores navigationsmenu var højrestillet og savnede, at man kunne se, hvilket menupunkt der var valgt. I min remake har jeg valgt at tilrette navigationsmenuen og selve udseendet af hjemmesiden ved b.la. at tilføje en baggrund, der kan skabe lidt mere liv på siden. Baggrunden er udarbejdet i Illustrator. Derudover måtte forsiden ikke hedde Forside men skulle hedde Index, så det har jeg også rettet. Der er på min portfolio links til både den oprindelige og den nye version af hjemmesiden. 13

15 Generel læring - De fire fagområder Virksomheden Faget dækker bredt, og vi har b.la. stiftet bekendtskab med nedenstående begreber og redskaber. Dette afsnit er der linket direkte til på min hjemmeside også. Projektledelsesformer: o Scrum/Argile: f.eks. softwareudvikling hvor man kører i små faser/sprints med indlagt test og tilretning. o Waterfall: en fase skal være afsluttet før den næste begynder; næste fase er afhængig af den forrige fase. o Prototyping: kører i cirkler med udvikling, tests, tilretning. Projektledelse: o Planlægning /Gantt kort: projekt tidsplansoversigt med alle arbejdsopgaver fordelt i et skema med timing. o Milepæle: vigtige/afgørende delmål. Også for at bryde projektet op i mindre faser, så man føler fremdrift. WBS (Work Breakdown Structure): Alle arbejdsopgaver opstilles og nummereres i hierarki, og der sættes timeforbrug på. PBS (Product Breakdown Structure): Alle enkeltdele/materialer opstilles i nummereret hierarki for overblikkets skyld. WBS under opbygning: 14

16 Organisationsstrukturer - kendetegn: o Hierarkisk: leder, mellemleder. o Funktionel: funktionsleder. o Produkt organisation: Produktchefer. o Matrix: blanding af funktion og produkt. Virksomhedsanalyse: o SWOT (Internt: Strengths, Weaknesses. Eksternt: Opportunities, Threats) o Ud fra SWOT foretager man en risikoanalyse, som skal kunne måles/kvantificeres. Brainstorm/Mindmaps: Idé generering Alt skal med! Scope-creaping: opgavens omfang vokser. Økonomi: o o o Business Case: Økonomisk grundlag for virksomheden (bruges f.eks. til søgning af midler). Business Model: Struktur, Administration, organisation mv. (udarbejdes efter Business Case) (bruges f.eks. til søgning af samarbejdspartnere). Elevtor Pitch/speach: Skal kunne fremkomme med USP (Unique Selling Points) på vejen op i en elevator (bruges til at sælge idéen til potentielle samarbejdspartnere/investorer). 15

17 Interaktionsudvikling I faget interaktionsudvikling har fokus ligget på HTML og CSS kodning; HTML er struktur/ mark up (Hyper Text Markup Language) og CSS (Cascading Style Sheets) er styling/layout af HTML indholdet. En god første pointe var, at en Browser i virkeligheden er en HTML- fortolker, og at man kan gå ind på en hvilken som helst hjemmeside og mere eller mindre se, hvordan den er kodet. Forud for uddannelsesstart havde jeg aldrig prøvet kodning selv, så her har jeg lært virkelig meget, og faget er jo helt grundlæggende og essentielt for overhovedet at kunne arbejde med hjemmesidedesign for selv om man anvender Content Management systemer eller CSS frameworks, er man nødt til selv at have basis viden om kodning for at kunne tilrette og vedligeholde siderne selv. Vi har i løbet af første semester også taget fat på JQuery scripting, hvor vi b.la. har lavet øvelser med billedfremvisere /sliders, og tekst der vises, når man hover hen over et billede. Vi har stiftet bekendtskab med DOM (Document Object Model), som er en træstruktur, hvor HTML dokumentet er stammen og Head og Body udgør hver sin gren med indhold. Design og Visualisering Design og visualisering er et uendeligt fagområde, og jeg vil derfor kun overordnet gennemgå nogle af delelementerne og begreberne. Det handler overordnet set om den del af kommunikationen, der ikke er tekst/formulering. CRAP modellen: Contrast (i farver og former), Repetition (genkendelighed via gentagelse), Allignment (opstilling/ligestilling), Proximity (samhørighed via afstand/nærhed). Gestalt: hjernens reaktion på det man ser. Gestalt reglerne som designprincipper er f.eks. Proximity (samhørighed), Symmetry, Closure (vi færdigdanner selv billedet/figuren), Similarity (ensartethed). Andre designprincipper: Simplicity (enkelhed), Consistency (genkendelighed), White Space (luft, mellemrum), Repetition (gentagelse). 16

18 Farvelære: CMYK (subtractive, c+m+y=key/sort), RGB (additive, r+g+b = hvid. Mere og mere lys tilføres). Primære, Sekundære (2 primære) og Tertiære (primær + sekundær). Kontrast/ Komplementær farver er direkte overfor hinanden i farvehjulet. Udover det tekniske aspekt ved farver, er der også symbolske og kulturelle værdier forbundet med farver: Symbolsk kan rød f.eks. betyde kærlighed, passion og fare. Blå symboliserer b.la. troværdighed og loyalitet. Kulturelt kan grøn betyde Islam (Indien) og rigdom (USA). Lilla kan betyde sorg (Thailand) og magi (UK). De kulturelle værdier får dog mindre og mindre betydning ifht. den globaliserede verden, vi lever i. Typografi: en helt ny verden har åbnet sig for mig, og lige efter vi havde haft undervisningslektionen i typografi, var det umuligt at læse en avis, da jeg kun lagde mærke til, hvor spændende typografien var! o To overordnede familier; Serif vs. Sans Serif. Serif med fødder, Sans Serif uden fødder. Serif har fødder der på print danner en form for linie, der gør det nemmere for øjet at følge og læse teksten. Serif familien er ikke særligt velegnet til Web, da den ikke arbejder så godt sammen med pixels på skærmen. Sans Serif fremstår tydeligst på en skærm. Serif kendes også som Antiqua (den oprindelige skrifttype), mens Sans Serif kendes som Grotesque (ny og grotesk skrifttype uden pynt). o Verdana er en typografi uden fødder, der er skabt specielt til skærmmediet. o Times New Roman er med fødder og skabt til det trykte medie (af avisen Times). Komposition: De mest gængse retningslinier til at danne kompositionen er: o Det gyldne snit (phi: 1.618). o Rule of Thirds inddelingen ligger sig op ad Det Gyldne Snit, men er nemmere at arbejde med i praksis. o Grids (gitterinddeling af siden til at placere elementer i). Logo: et logo kan bestå af: o Logo Type som er virksomhedens navn. o Image brand som er et grafisk element A Combination Mark består af begge. o Typeface: skrifttypen o Font: variant af typeface; Bold, Italic, Regular, Bold-italic 17

19 Logoet kan f.eks. være: Ikonisk (tegnet spejler navnet. Nike= græsk bevinget gudinde. Tegnet/Image brand et i logoet symboliserer en vinge). Abstrakt: der er ingen sammenhæng mellem logotype og image brand. Et Emblem, som kan sammenlignes med et våbenskjold. Logo Type kan være integreret. Informationsarkitektur er struktur, navigation, navngivning, søgning, mens Interaktionsdesign er understøttelse af IA via knapper, rullemenuer, farver m.v. Moodboard: f.eks. kollager med billeder, farver, grafik der viser stemning, stil og udtryk, målgruppe. Wireframe: oversigt over hjemmesidens elementer med mål og placering af indhold. Mockup: visualisering af hvordan siderne skal se ud. Med billeder, tekst osv. Infographics: informationsgrafikker som kan anvendes ved præsentationer af produkter og resultater. Man kan visualisere store datamængder på en mere letforståelig måde i stedet for blot at vise kolonner med tal på tal. Det er også vejskilte og skiltning i f.eks. lufthavne, hvor de hjælper brugere med at finde vej. IA eksempel Mockup 18

20 Kommunikation Kommunikation er et tværfagligt område, da man kommunikerer både via selve kodningen af hjemmesiden samt i høj grad via Design og visualisering. Man skal først og fremmest være bevidst om, hvilken historie man vil fortælle, og hvordan man vil fortælle den. Dernæst er det vigtigt at gøre sig klart, hvem målgruppen er, og hvor stor interesse målgruppen har for emnet. Der kan være fleree målgrupper, f.eks. nye vs. gamle brugere af hjemmesiden. Dette er vigtigt i forhold til, hvor meget information, de har brug for. Og generelt handler det om ikke at have for meget tæt tekst på en hjemmeside A wall og text, med mindre man er f.eks. et nyhedssite. Derudover skal man være bevidst om vinklenn på historien,, man fortæller. En hvilken som helst historie kan vinkles f.eks. ifht., hvem der er helten/skurken. Vi lavede en øvelse med udgangspunkt i Den lille Rødhætte omskrevet til en Breaking news artikel i en avis. Er skurken ulven eller måske forældrene, der lader en lille pige gå alene gennem en skov med glubske ulve og jægere med ladte geværer? Vi er b.la. blevet præsenteret for begreber og gode råd som: Abstraktionsst tigen (fra Meget abstrakt til Meget konkret ). Den Journalistiske Nyhedstrekant (faldende rangordning af indhold ifht. vigtighed det vigtigste først - konklusionen). Undgå overflødige ord/fyldord. Kommuniker til og med sanserne - brug f.eks. farver, grafik, billeder, lyd. Brug relevantee og forståelige fagudtryk hvis aktuelt; Tone of Voice. Brug punktopstillinger, links, afsnit og overskrifter. Brug H1, H2 og H3 da de anvendes af søgemaskiner. Ifht. min egen hjemmeside/portfolio er netop det med tekstmæssig begrænsning et område, der er svær at styre idet, det forventes og kræves, at vi informerer om mange forskellige emner og elementer. Jeg har forsøgt at begrænse mig uden at miste essentiel information ved b.la. at lade denne del være en vedhæftet fil. 19

21 Usability tests har undervisningsmæssigt ligget under fagområdet kommunikation, og er derfor medtaget her. Man kan og bør brugbarhedsteste (Usability test) hjemmesider b.la. for at blive klogere på, hvad der fungerer/ikke fungerer, om brugerne kan finde ud af at navigere rundt på siden m.v. Man kan teste i alle faser af tilblivelsen af hjemmesider, også inden kodningen går i gang. Der findes forskellige former for tests b.la.: Spørgeskemaundersøgelse: skal b.la. afdække om brugergruppen er den samme som målgruppen, samt give viden om brugerne i bred forstand f.eks. demografiske oplysninger, frekvens for brug af internettet, hvad internettet bruges til o.s.v. Brugertest: man undersøger om hjemmesiden kan bruges til det, den er tænkt/konstrueret til, og om brugeren kan finde det, vedkommende leder efter. Man kan bruge tænke højt metoden, hvor man får testpersonen til hele tiden at fortælle, hvad han/hun gør og hvorfor. Man opsætter et scenario, stemning, fortælling for at gøre brugs-/testsituationen så realistisk som muligt. Gangstertest: navigationstest hvor testpersonen starter på en bestemt side/underside og derfra skal orientere sig om, hvor det er henne i den samlede struktur, og hvordan man kommer videre derfra. Man stiller 6 spørgsmål og hjemmesiden tildeles points ud fra, hvor let eller svært det var at svare på hvert spørgsmål. Der tildeles fra 0-3 points per spørgsmål. Ekspertvurdering: testpersonerne er eksperter ifht. hjemmesider, f.eks. multimediedesignstuderende. Der er fokus på problemer. Problemerne kategoriseres efterfølgende vha. heuristikker, som er tommelfingerregler. De er meget overordnede og abstrakte og derfor også svære at anvende det kræver erfaring. Man skal kun anvende de heuristikker, der er relevante i den enkelte situation. Jakob Nielsens 10 heuristikker er de mest anerkendte. Man tildeler alle fundne fejl en heuristik og giver en værdi ifht., hvor alvorlig/væsentlig fejlen er. Kortsortering: Testpersonen skal ud fra kort danne informationsarkitekturen/-strukturen. Der er to former: Åben vs. Lukket kortsortering. Ved åben kortsortering får testpersonen alle kort og skal selv danne et hierarki med hovedmenu og underpunkter. Ved lukket kortsortering er hovedmenuen fastlagt, og testpersonen skal placere underpunkterne/underemnerne. Kilder: 20 designprincipper af Ian Wisler Poulsen, Usability af Ole Gregersen og Ian Wisler-Poulsen, Wikipedia, aiu.dk/mediehandbogen, Gyldendals Leksikon, Five Simple Steps; Designing the Invisible af Robert Mills samt vores underviseres præsentationer fra undervisningen. 20

Generel læring 1. semester

Generel læring 1. semester Generel læring 1. semester De fire fagområder Virksomheden Faget dækker bredt, og vi har b.la. stiftet bekendtskab med nedenstående begreber og redskaber. Projektledelsesformer: o Scrum/Argile: f.eks.

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Projekt 5 - Porfolio Redesign

Projekt 5 - Porfolio Redesign Projekt 5 - Porfolio Redesign 1 semester - Copenhagen Business School Business School. 1/20 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse...side 3 Mindmap...side 4 Project Breakdown Structure...side 5 Work Breakdown

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Portfolio Redesign Multimediedesign CPH business Akademi Emilie Arved Eriksen MULA 2014-2015 Indholdsfortegnelse Mind-map... 4 PBS... 5 WBS... 5 GANTT... 6 Brugertest...

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk Eksamensopgave Redesign af Portefølje Grace Grigoria Tsatsaris 14 1 Brainstorm og ideudvikling: Jeg startede med at danne mig et overblik over projektet

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 EKSPERTVURDERING 10 REDESIGN AF PROJEKTER 12 BANNERPROJEKT 12

Læs mere

Project 5: Portfolio Remake

Project 5: Portfolio Remake Project 5: Portfolio Remake Art is a tree of life. William Blake December 2014 Januar 2015 1. semester, MulA, Multimediedesigner uddannelse Copenhagen Business Academy, Lyngby annastacy.k@gmail.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding BRAINSTORM Tema: Vinter, alaska, bjerge, blå & hvide farver. Farver: Colourlovers eksempler: http://www.colourlovers.com/palette/605421/crystal_ice_palace

Læs mere

Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven er

Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven er 38 Grafik design Opgave beskrivelse Overordnet kommunikation Opgaven er en hjemmesiden, lavet for en kunde Ulla Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK DOKUMENTATION MARIA SKAU MADSEN WWW.BY-M.DK INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVE BESKRIVELSE.... 5 RESEARCH.... 5 DESIGN.... 5 SPECIFIKATIONER DET TRYKTE MEDIE.... 5 NUVÆRENDE IDENTITET... 6 PRIMÆR OG SEKUNDÆR MÅLGRUPPE....................6

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter.

For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle Mikkalina Glas s produkter. Moodboard opgave design At designe og udforme en ny visuel identitet til Mikkalina Glas, bestående af logo og hjemmeside. For at finde en stil til hjemmesiden, starter jeg med at lave et moodboard af alle

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA Portfolio Afsluttende projekt 1. semester dec. 2014 jan. 2015 Simone Strecker Carstensen MulA Contents Moodboard... 3 Projektplanlægning... 4 PBS og WBS... 4 Dokumentation af udviklingsproces... 5 Wireframe

Læs mere

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS

GRA DESIGN. HEARTS & MINDS GRA b DESIGN. HEARTS & MINDS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ? Opgaven gik ud på at, udfra udleveret trykt materiale skulle lave et fuldt og responsivt hjemmeside design. Sitet er lavet

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet.

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet. Dokumentation På de følgende sider findes dokumentation for arbejdsforløbet under portefolioprojektet. Dette består primært af forskellige illustrationer af brainstorm, overvejelser vedrørende informationsarkitektur

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa.

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa. Grafisk design // Grafisk Design Hjemmesideløsning for syerske Sorami er et enmands-firma med mere end 25 års erfaring, som tilbyder omforandring af tøj og tøj syet efter eget design, samt håndlavede smykker.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet Grafisk workflow Hjemmeside til Bærkompagniet Dokumentation Opgaven Bærkompagniet skulle have designet og programmeret et website, hvor de kunne præsentere deres produkter samt mulige forhandlere kunne

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

PROJEKT 4: WEBSITE DESIGN

PROJEKT 4: WEBSITE DESIGN Copenhagen Business Academy - Lyngby Samværsfestival for ældre Traditionen tro November 2014 1. Semester, Multimediedesigner uddennelse, MulA 1 Indholdsfortegnelse 1. Opgave beskrivelse.. 2 2. Web-agency

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE

GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE GRAFISK WORKFLOW H1 MARIA SCHELDE DOKUMENTATION Opgaven Arkitekt Mette Schelde skulle have designet og programmeret et website, hvorpå hun kunne præsentere hendes produkter. Designkrav Sitet skal være

Læs mere

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION Opgavebeskrivelse Kunde: Gorm Larsen & Zornig (GLZ) Websitet Social media cheat sheet er en oversigt over forskellige sociale mediers opsætning. Formålet er altså at gøre det nemt at finde de mål, der

Læs mere

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN

Fredag d. 20. februar 2015 2. semester MUL-B CSR CAMPAIGN CSR CAMPAIGN 1 Corporate Social Responsibility http://b-design.nu/2sem-projekt1/csr.html Kathrine Harder kathrineharder@gmail.com Simone Blachman blachman94@hotmail.com Pernille Sjøgreen - pernille.sjoegreen@gmail.com

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmesidedesign

GRAFISK WORKFLOW Hjemmesidedesign GRAFISK WORKFLOW www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline Færdige produkt www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline Færdige produkt www.mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/stil/caroline

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen

GRAFISK DESIGN. Kenneth Friis Petersen GRAFISK DESIGN Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Total redesign af hjemmeside til Trademark Textiles A/S, både layout og kodning af side. Trademark textiles

Læs mere

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD?

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? Forord Spil har altid været en stor del af mit liv, og har altid spillet meget Playstation, siden jeg var helt lille. Eftersom jeg blev

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Grafisk design OPGAVEBESKRIVELSE

Grafisk design OPGAVEBESKRIVELSE OPGAVEBESKRIVELSE Min opgave var at lave og designe en pakke til s marketing og kommunikationsafdeling MarKom. Pakken består af: et hoved element portfolio hjemmeside communication.madebydelta.com to supplerende

Læs mere

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8

Projekt 2, Banner. Project 02 - Banners. Gruppenummer: 8 Projekt 2, Banner Project 02 - Banners Gruppenummer: 8 Navne/mail: Kasper Nick Thomasen(k.n.thomasen@gmail.com), Christian Lund (christianlund_667@hotmail.com), Alexander Kofoed (laemse@hotmail.dk) Hold:

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2 GRAFISK WORKFLOW Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Denne opgave bestod i at design et website til min egen virksomed 3DService.dk. Websitet skulle være responsivt, og indeholde de mest gængse informationer

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves nyt hjemmesidedesign til Inhouse Graphic skolepraktik på Aarhus Tech. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om de elever, der arbejder i skolepraktikken og om deres

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ Produkt Web sider Index side Underside - Cykelhjelmen - brug den rigtig. Underside - Husk nu cykelhjelmen.

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Kunsten på Silkeborg Højskole - en online kunstregistrant

Kunsten på Silkeborg Højskole - en online kunstregistrant GRAFISK DESIGN Design af responsiv hjemmeside til Silkeborg Højskoles nye kunstregistrant. Oprettelse af ny side på Silkeborg Højskoles primære hjemmeside. Kunsten på Silkeborg Højskole - en online kunstregistrant

Læs mere

Redtape.dk Grafisk Design

Redtape.dk Grafisk Design Redtape.dk OM KUNDEN Red Tape er et undergrunds pladeselskab. De udgiver musik under Creative Commons licens, som er en åben ophavsret, der gør det lovligt at dele og modificere musikken på lovlig vis.

Læs mere

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel typografi I kernefagligheden typografi har jeg valgt at lave et magasin. Magasinet omhandler Aarhus Festuge og indeholder artikler og billedemateriale jeg har fået fra Aarhus Festuge. Til dette har jeg

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Brainstorm/mindmapping

Brainstorm/mindmapping GRAFISK DESIGN Indhold Grafisk design 3 Brainstorm/mindmapping 4 Inspiration 5 Skitser 6 Logoets udvikling 8 Skrifttyper 12 Logoets grundform 13 Farver 14 Grundvarianter 15 Sort/hvid og negativ 16 Hovedvarianter

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Mit grafiske workflow inkluderer:

Mit grafiske workflow inkluderer: GRAFISK WORKFLOW Opgave: Opgaven var at producere en bog og et website med temaet stilhistorie. Jeg har valgt at beskrive mit grafiske workflow i produktionen af websitet. Kravene var, at der skulle være

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT

GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT GRAFISK WORKFLOW WEBSITE - CHOCOADDICT DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Opskriftsbogen Chocoaddict skulle have et website, hvor alle opskrifter samt skabelon til print selv opskriften er tilgængelig. Der

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael Indholdsfortegnelse Problemformulering Problemformulering... s. 1 Kommunikation... s. 2 Model... s. 2 Analyse... s.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projekt 3: Visualising of Data Gruppe: A-MULB 07-11-2014

Indholdsfortegnelse. Projekt 3: Visualising of Data Gruppe: A-MULB 07-11-2014 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Problemfelt:... 2 Problemstilling... 2 Metode og teori:... 3 WBS - Work Breakdown Structure:... 4 Projektplans beskrivelse:... 5 Første fase:... 5 Anden fase:... 6

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

Arbejdsproces. Designparametre

Arbejdsproces. Designparametre REDEGØRELSE Om opgaven Til denne opgave skal der laves et design til easynets nye hjemmeside. Den skal være moderne, simpel i udtryk og overskuelig. Fokus på brugervenlighed. Der skal designes forside,

Læs mere

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK URL: http://mark4286.mmd.eal.dk/ 3-1-2013 S. 0 Portfolio Der er gået ½ år siden jeg begyndte på Multimedieuddannelsen i Odense

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere