integration af tosprogede elever på Mølleskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "integration af tosprogede elever på Mølleskolen"

Transkript

1 integration af tosprogede elever på Mølleskolen

2 Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid, og har som sit hovedsigte, at eleven får mulighed for at udvikle sin egen kulturtradition og på samme tid udvikler og opbygger forståelse for danske normer og værdier og sætter de to kulturer i spil med hinanden. Ligeværd og ligestilling mellem kønnene, demokrati og gensidig respekt er grundlæggende værdier i det danske samfund og bør afspejles i skolens hverdag. Hvad har de tosprogede elever krav på? Den enkelte elev har krav på at blive modtaget som et selvstændigt individ samtidig har den tosprogede elev en forpligtelse over for fællesskabet. Der skal være samme krav og forventninger til de tosprogede elever som til de øvrige elever. Eleven skal betragtes som fuldgyldigt medlem af klassen såvel socialt som i faglige sammenhænge. Samvær med danske børn er vigtig for den sproglige udvikling. Tosprogede elever kan have vanskeligheder udover de sproglige og kan derfor have brug for PPR-bistand. Den tosprogede elev får tilbud om lektiehjælp. Eleven udsluses i en alderssvarende klasse og deltager i fag som vurderes relevante for eleven.

3 Hvad skal vi især gøre forældrene opmærksomme på? Forældre til kommende børnehaveklassebørn kontaktes inden skolestart, hvor de bl.a. informeres om skolestart og SFO. Nyankomne forældre inviteres, af ledelse og modtagelærere, til en samtale, hvor de informeres om praktiske skolemæssige forhold. Information til forældrene om folkeskolen og dens spilleregler Rettigheder og pligter i folkeskolen. Forældrene skal opfordres til, efter at have været her i en periode, at udtrykke deres forventninger til skolen. Efter behov afholdes der forældremøder for de tosprogede elevers forældre hvor der evt. tages nogle af flg. emner op: a. Skole/hjem samarbejdets betydning, da der både samarbejdes om det enkelte barn og om klassens og hele skolens hverdag. b. Hvilke fag der er obligatoriske. c. Vigtigheden i ikke at fravælge kristendom. d. Gymnastik og omklædning/bad. e. Svømning. f. Lejrskoleophold. g. Hvad betaler man for i skolen. h. Deltagelse i private arrangementer (f.eks. fødselsdage) og fritidsaktiviteter i. Timeløse fag. j. Tværfaglig undervisning. k. Holddannelse. l. Specialundervisning og PPR. m. Forældre indflydelse via skolebestyrelse m.m.

4 Hvad skal man som lærer til basisklassen være opmærksomme på? Forbered klassen på at modtage den nye elev. Diskuter med klassen, hvad de kan gøre for at hjælpe eleven, både i timerne og i frikvartererne. Lav evt. en tutor-ordning måske på skift, så hele klassen får medansvar for, at den nye elev føler sig velkommen. Sørg for at eleven får en central placering i klassen, hvor han/hun kan se og høre, hvad der foregår. Hvis der er flere elever af samme nationalitet på samme klassetrin, bør de placeres i samme klasse til støtte for hinanden. Dansk som andetsprog er en opgave for alle lærere uanset fag. Sprog er alle vegne. Undervisningen af de tosprogede elever skal tage udgangspunkt i den pædagogik der ligger til grund for dansk som andetsprog. (Meget lig den pædagogik, der bruges ved indlæring af fremmedsprog f.eks. engelsk). - Så tænk det sproglige aspekt ind i undervisningen i alle fag. Undervisningen skal tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger. Tilrettelæg klassens emner sådan, at der er mulighed for at arbejde på forskellige niveauer. Skab situationer, hvor eleven er nødt til at være sprogligt aktiv. Arbejd med elevens forforståelse i forbindelse med nye emner. Undervisningen skal give omverdensforståelse, kulturel indlevelsesevne og gensidig respekt mellem mennesker med forskellig baggrund og kommunikation på tværs af kulturbestemte forskelle. Undervisningen skal give kompetencer i dansk, der gør eleverne i stand til at deltage fuldt ud i det danske samfund.

5 Særlige hensyn i forskellige fag a. Hjemkundskab - fasteperioden, halalkød, -- b. Kristendomsundervisningen er ikke forkyndende men kundskabsmeddelende. c. Idræt badning, indretning af badeforhold,---- d. Svømning indretning af badeforhold, evt. svømmedragt der dækker arme og ben,--- e. Ekskursioner og lejrskoler En forståelse for, at det drejer sig om forlagt undervisning, drenge og piger sover hver for sig, hensyn til maden,---- f. Sundheds- og seksualundervisning billeder og film virker anstødelige, drenge og piger undervises hver for sig,--- g. Specialundervisning og psykologbistand. Sprogcenteret Organiseringen af 2.sprogsundervisningen på Mølleskolen. 1. Modtagelsesklasse. Eleven har alle sine timer i sprogcenteret hvor barnet lærer begynderdansk med udgangspunkt i den pædagogik, der ligger til grund for dansk som andetsprog (meget lig den pædagogik, der bruges ved indlæring af fremmedsprog f.eks. engelsk). Supplerende undervisning i dansk som andetsprog: Sprogstøtte på klassen a. Hjælpe eleven i gang i klassen efter udslusning. b. Give eleven tryghed til at deltage aktivt i timerne. c. Hjælpe eleven i gang med et nyt fag. 3. Vekslen mellem støtte på klassen og individuelle timer Her arbejdes med forforståelse - forståelse - evaluering af undervisningen på

6 klassen. 4. Individuelle timer Eleven træner specifikke færdigheder. 5. Kurser for grupper af børn På kurserne trænes forskellige elementer, der indgår i dansk som 2. sprog. Lytte: Lytte respons Tale: Kommunikation, kommunikations strategier og regler. Læse: Læse/forstå, genfortælle, tekstopbygning, genre. Skrive: Skriveproces, grammatik, staveregler. Omverdenskendskab: Det nære miljø, det danske samfund, EU osv. Kurserne er typisk 4-7 ugers forløb med 2 timer pr. dag. Handleplaner Der laves mål og handleplaner for det enkelte barn for overgang mellem daginstitutionen og skolen. Der laves i skoleforløbet mål, handleplaner og evaluering. Der iværksættes en tidlig uddannelses og erhvervs vejledning med inddragelse af forældrene. Der laves mål og handleplaner for udslusning af folkeskolen. Brug af tolk Sedler og aftaler angående møder formidles altid via sprogklassens lærere eller ledelsen. Tolken er til begrænset rådighed. Vær i god tid. Marker det der skal oversættes. Udskriv med dobbelt linjeafstand, det letter oversættelsen.

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere