Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats"

Transkript

1 sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning... 4 Mobil læring... 5

2 Lektiehjælp via IT IT og læring VUC Fyn ønsker gennem et elektronisk konferenceprogram at åbne skolen op for samarbejde, lektiehjælp og socialt tilhørsforhold også efter skoletid. Det ventes at kunne medvirke til et godt og aktivt understøttende studiemiljø, der kan støtte kursisternes faglige udvikling og sociale tilhørsforhold på VUC og derigennem nedsætte frafaldet. Samtidig forventes det, at dette vil kunne have en motiverende effekt i forhold til gruppen af unge drenge. Brugen af et elektronisk konferenceprogram kan samtidig have en social effekt. F.eks. kan kursister med små børn, som sjældent deltager i skolens andre sociale aftenaktiviteter, få mulighed for, at have kontakt med deres lærere og medkursister efter skoletid. Indsatsen omfatter ca. 80 HF kursister. Skolen indkøber konferenceprogrammet Elluminate, som er et program i Fronter. Kursisterne skal introduceres til programmet. Der vil på faste ugentlige tidspunkter være en lærer koblet på konferencen, således at det er muligt for kursisterne at søge faglig lærerstøtte til svære hjemmeopgaver. Med Elluminate kan der dermed lægges op til sociale kontakter, samarbejde med og hjælp fra kursister på tværs af flere VUC-afdelinger. Vores håb er, at ordningen med tiden vil udvikle sig til, at der etableres faglige studiegrupper og sociale netværk, som også mødes via Elluminate. Læreren kan evt. være behjælpelig med at etablere studiegrupper med 4-8 deltagere. 40 timer til elevintroduktion 150 timer til lærertilstedeværelse på konferencen. Det ventes at indsatsen reducerer frafaldet med 6 % fra 24 % til 18 %. Anders Munch, VUC Fyn.

3 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG IT og læringsrum IBC Åbenrå og 10. klasse Åbenrå ønsker at give et særligt tilbud til to grupper af unge fra 10. klasse de urolige drenge med stort kreativt potentiale og de skriftligt svage elever. Tilbuddet skal give eleverne en mulighed for at blive motiveret, inspireret og turde anvende deres kreativitet og innovative evner og derved få bedre mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Aktiviteten omfatter ca. 100 elever. Eleverne får et alternativt undervisningsforløb med mulighed for at udtrykke sig på anden vis gennem videoproduktion. Det kræver at eleverne lærer noget omkring følgende områder: - Storyboard: skitsering fra ide til færdig videofilm. - Filme: tilegnelse af konkrete, videotekniske færdigheder. - Redigering: overførsel til computer og redigering. Ca. 90 timer. Mindre frafald blandt de to elevgrupper. Større tilgang til HG blandt elever, der ønsker en undervisningsform, hvor de kan bruge deres kreative og innovative tankegang. Frafaldet på HG ventes at falde fra 11 % til 9 %. Poul-Flemming Øgendahl, IBC Åbenrå.

4 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning Intro VUC Vest ønsker at afprøve metoder til at fastholde kursister med svage læsekompetencer ved at kunne give individuel og holdbaseret instruktion til kompenserende hjælpemidler for VUC-kursister, der går til dansk som 2.sprog, AVUeller HF-fag, og som generelt har svage læse- og stavekompetencer, men som ikke er direkte ordblinde. Indsatsen omfatter ca. 110 kursister, der går til dansk som 2.sprog samt AVU- og HF- kursister, der generelt har svært ved at læse og stave, men som ikke er direkte ordblinde. Kursister med svage læsekompetencer i form af lav læsehastighed eller usikker læsning får et kursus i at anvende PC-læsning med syntetisk stemme til brug for lektielæsning, så at de får et værktøj til at forberede sig til de fag, de følger og til at forbedre deres læsekompetencer. Skanning og OCR-behandling af tekster Download af og indstilling af software Læsestrategier ved PC-læsning med syntetisk tale PC-læsning med syntetisk tale i sprogfag Opfølgning på lektielæsningsstrategi Ca. 820 timer At begrænse frafald og øge gennemførselsprocenten for deltagere med svage læsekompetencer, og at flere med svage læsekompetencer gennemfører en ungdomsuddannelse. Der findes ingen statistik på området, men der vil blive sammenlignet med gennemførselsprocenten for dansk som 2. sprog, AVU og HF kursister. Bent Laursen, VUC Vest.

5 Mobil læring IT & læring VUC Vest ønsker at skabe fornyet lyst til at lære ved at anvende de unges eget medie i læringsøjemed, så de får mod og lyst til at bruge teknologien til at erhverve sig ny viden. Indsatsen vil omfatte ca. 60 kursister. VUC Vest indkøber et klassesæt smartphones, der kan udlånes til de kursister, der ikke selv har en telefon, der kan gå på nettet. Telefonerne udstyres med et låst abonnement, så de kun kan gå på nettet og ringe og sende sms indbyrdes. Telefonerne anvendes til at afprøve en individuel og holdbaseret praksisnær læring, hvor mobiltelefonen (smartphone/pda) anvendes til datasøgning på nettet, indsamling og formidling af data fra kursistens hverdag og dagligliv bl.a. ved hjælp af billeder, lyd og video, der efterfølgende kan bearbejdes i klasserummet. Via mobiltelefonen kan læreren stille opgaver, og kursisten kan sende svar og kommentarer, individuelt eller gruppevis. Introduktion til smartphones (PDA) Registrering af data vhj. af billeder, lyd og video Introduktion til platform Fronter / Mobillearn Introduktion til Youtube, wikipidia, blogs m.fl. i læringssammenhæng Mobilen som integreret hjælpemiddel i pilotforløb i dansk, engelsk, samfundsfag og matematik Ca. 150 timer. Indsatsen skal sætte fokus på de læringspotentialer, som mobil- og internetstøttede læringsformer, -redskaber og rum repræsenterer, specielt i forhold til de yngre kursister og derved fastholde deres motivation og øge gennemførselsprocenten. Bent Laursen, VUC Vest.

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 KURSUS KATAlog Velkommen til AVkURSUS UddAnnelSeSkAtAlog for SkoleåRet 2013-2014 indholdsfortegnelse AV CENTERs uddannelsesafdeling

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Hvem er Jensens Kurser?

Hvem er Jensens Kurser? KURSUSKATALOG Hvem er Jensens Kurser? Jensens Kurser har igennem 25 år undervist og rådgivet indenfor IT, grafisk design, Office pakken, web- og mobile løsninger. Mange offentlige og private virksomheder

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs.

Formålet har været at benytte gratis programmer, og valget er faldet på kombinationen af Google Sites og Google Docs. De praktiske erfaringer med et forløb med Google sites. Nedenfor er beskrevet arbejdet med at lave et forløb i samfundsfag på G niveau på AVU på Randers HF & VUC. Målet har været at gøre kursisterne til

Læs mere

Strategi for brug af. digitale medier i

Strategi for brug af. digitale medier i Strategi for brug af digitale medier i Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC

Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC August 2011 Lederforeningen for VUC, Arbejdsgruppen om fastholdelsesstrategier 1 Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Bestyrelsen for Lederforeningen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Projektmodul p l reruddannelsen - Medieproduktion med mobile medier i web 2.0

Projektmodul p l reruddannelsen - Medieproduktion med mobile medier i web 2.0 J rgen Asmussen Projektmodul p l reruddannelsen - Medieproduktion med mobile medier i web 2.0 celm@viauc.dk Projektmodul på læreruddannelsen: Medieproduktion med mobile medier i web 2.0 /Jørgen Asmussen

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Udeskole med internet og apps i lommen

Udeskole med internet og apps i lommen Udeskole med internet og apps i lommen Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Søren Præstholm, Københavns Universitet & Brian Krogh Lassen, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere