Skolekode: AL IRCHAD SKOLEN Skoleår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolekode: 217029 AL IRCHAD SKOLEN Skoleår 2014-15"

Transkript

1 Til skolens forældre og bestyrelse. Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget på skolen er dansk, og at skolens undervisning i høj grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder at den forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Desuden mener jeg, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk svarer til det, man kan forvente i en dansk folkeskole. Jeg oplevede det danske sprog som dominerende på skolen suppleret med hilsener og mindre snakke på arabisk på gangene og i øvrige fællesrum. Det er mit første år som tilsynsførende på Al-Irchad skolen, og jeg har været på tilsynsbesøg to gange i skoleåret Første gang den 9. december 2014 og anden gang den 19. marts Mit første besøg var anmeldt og det andet var uanmeldt. Jeg oplevede begge gange at blive taget rigtigt godt imod af skolelederen, Khalil Mohamad, og skolens øvrige personale. Jeg fornemmede, at omgangstonen på skolen er utvungen, venlig og respektfuld. Tilsynet er baseret på samtaler med skolelederen, gennemgang af skolens ugeskemaer, årsplaner, vurdering af prøveresultater og besøg på skolen. Mit tilsyn har været præget af stor imødekommenhed og åbenhed fra skolelederen og det øvrige personales side. Der har været uhindret adgang til alle nødvendige oplysninger. Undervisningsmetoder: Jeg observerede undervisning efter flere forskellige metoder spændende fra en mere traditionel klasseundervisning, hvor lærerne brugte meget taletid og stillede spørgsmål til besvarelse af enkeltelever til undervisning organiseret i grupper eller par i Cooperative Learning strukturer, hvor den enkelte elev fik megen taletid og også var fysisk aktiv. Tilsynsbesøg den 9. december 2014: Jeg havde inden besøget lagt en plan for på hvilke klassetrin og i hvilke fag, jeg ønskede at overvære undervisning. Mit udgangspunkt var at observere i mange klasser og fag. Skolelederen ledsagede mig under besøget, og jeg nåede at observere undervisning i flere fag og klasser end planlagt. I tilsynet så jeg følgende: Dansk i 0., 2., 7. og 9. klasse Støtte dansk i 2. og 4. klasse Matematik i 0., 2., 3., 7. og 8. klasse Engelsk i 6., 7. og 9. klasse Biologi i 7. klasse Historie i 6. klasse Geografi i 8. og 9. klasse Idræt i 9. klasse Specialundervisning i 4. klasse Lektiehjælp i 3. klasse Dansk: 2. klasse: Eleverne finder tidstypiske træk i historier/noveller fra gamle dage og nu. Trækkene sammenlignes. Eleverne virker ivrige og byder flittigt ind ved håndsoprækning. Det tydeliggøres dog ikke helt, hvilke svar der er mere rigtige end andre. Alle svar anerkendes som lige gyldige. Klassen skal til at arbejde med en ny bog, og de ser på bogens forside, der er afbildet i deres læsebog. I denne aktivitet arbejdes der meget med forforståelse og elevernes baggrundsviden. 7. klasse: 15 elever er til stede. Da klassen skal have terminsprøve dagen efter øves kommatering. Eleverne skiftes til at højtlæse fra punktum til punktum to gange. Første gang uden komma anden gang med komma. Læreren forklarer, ved elevernes medvirken, regler for kommatering. Der er også fokus på ordforklaringer. 9. klasse: 11 elever er til stede. Jeg overværede evaluering af undervisningsforløbet: Efterkrigstiden (efter Danmarks besættelse i 1940 erne og 1950 erne). Hver elev udformer tre spørgsmål til emnet, som kammeraterne skal svare på. Der tales bl.a. om tidstypiske træk stemninger, miljø og sproget. Eleverne bliver bedt om at reflektere over, hvad de har lært. De evaluerer også lærerens undervisning, som de har været tilfredse med. 1

2 Støtte dansk: 2. klasse: 18 elever er til stede. Eleverne arbejder med geografi. De løser kryds og tværs opgaver. Eleverne byder ivrigt ind. Læreren anerkender deres svar og udbygger, så svaret bliver helt rigtigt. Der tales forforståelse og begreber i forhold til atlas, som der skal arbejdes med på et senere klassetrin. Støtte dansk bruges her til at introducere emner/fag, der kommer på skemaet senere i skoleforløbet. 4. klasse: Jeg observerer de sidste fem minutter af timen. Her ser jeg meget aktive elever, der er i gang med adjektivernes gradbøjning. To grupper konkurrerer i at gradbøje. Dansk og Matematik: 0. kl.: 11 elever er til stede. Klassen arbejder med at måle. Dette gøres med udgangspunkt i kroppen. Eleverne er fysisk aktive. De måler fx benene fra hoften til hælen. Eleverne får meget taletid, ny læring forbindes til allerede lært stof og læreren tjekker elevernes forforståelser. Der trænes lyde ved, at de vises og siges af læreren. De knyttes til indlærte remser, der fremsiges i kor. Matematik: 2. klasse: 18 elever er til stede. Eleverne arbejder individuelt på samme side i deres matematikbog. De arbejder med plus, minus, gange og mindre end. Læreren arbejder med de enkelte elever på skift ved at kalde dem op til sig. 3. klasse: Eleverne arbejder med matematikken ved at lege. Regningsarten i fokus er multiplikation. De indlærer regningsarten ved at spille et spil. Rekvisitter er bordtennisbolde og store æggebakker. Eleverne er meget aktive og arbejder sprogligt med matematikken/regningsarten. De udviser stor forståelse for matematikken og arbejder koncentreret og hurtigt. 7. klasse: 15 elever er til stede. Klassen arbejder med Folkeskolens Afgangsprøve fra 2005, færdighedsdelen. Læreren giver eleverne de rigtige svar på alle opgaverne. Svarene skrives ned i deres prøveark. Derefter udvælger læreren en opgave, som han gennemgår. Det faglige fokuspunkt er her kvadrattal/kvadratrødder. Eleverne byder derefter ind med opgaver, der har voldt dem besvær. Læreren gennemgår opgaverne en efter en og tjekker om eleverne følger med. Jeg observerede elever, der ikke forstod det sproglige i opgaverne. Enkelte spurgte om ordbetydninger og fik svar, men flere spurgte ikke. 8. klasse: 12 elever er til stede. De arbejder med Folkeskolens Afgangsprøve fra 2011, færdighedsdelen. Det er opgaver, der er arbejdet med hjemme. Prøven indeholder bl.a. sandsynlighedsregning, hældninger og arbejde med togtider. Arbejdet organiseres som klasseundervisning med gennemgang af opgaverne. Jeg observerer elever, der ikke har lavet opgaverne hjemme, da de er for svære, siger de. Engelsk: 6. klasse: 14 elever er til stede. Klassen har vikar. Vikaren og eleverne samtaler på engelsk. Eleverne får meget taletid. De er meget opmærksomme, og der er en god arbejdsstemning. Klassen læser Goldtree and Silvertree og taler på engelsk om eventyrtræk. Disse træk samt relevante gloser skrives på tavlen af vikaren. 7. klasse: 14 elever er til stede. Der arbejdes med grundbogen. Læreren læser et lille stykke højt fra bogen, hvorefter eleverne i kor læser et lille stykke. Derefter læser en enkelt elev højt og oversætter. Læreren skriver gloser med tilhørende oversættelse op på tavlen. Derefter gennemgår læreren en ny tekst. 9. klasse: 10 elever er til stede. Klassen arbejder med borgerrettighedsbevægelser. Læreren stiller spørgsmål til klassen. Eleverne svarer enkeltvis. Læreren har meget taletid eleverne mindre. Eleverne er opmærksomme og lyttende. Læreren skriver gloser med forklaringer på tavlen på engelsk. Der linkes til tidligere lært stof, som eleverne husker. Eleverne læser i kor efter læreren. Biologi: 7.klasse: 14 elever til stede. Arbejder med Fordøjelsen. Læreren sikrer at det nye fagstof i undervisningen læres ved at binde det sammen med tidligere lært stof. Nye fagord forklares ved hjælp af elevernes eget sprogbrug. Der tales om procesordene, som forklares af eleverne. Hvis ingen elev byder ind med en forklaring, er det læreren, der forklarer. Læreren taler også til elevernes sanser. De skal fx lukke øjnene og forestille sig, de sutter på en citron. Eleverne er aktive og virker meget interesserede. Der er en god, positiv arbejdsstemning med plads til at alle byder ind. Historie: 6. klasse: 14 elever er til stede. Eleverne har udarbejdet spørgsmål relateret til 1880 erne i Danmark. Undervisningen foregår i en Cooperative Learning struktur, hvor eleverne går rundt mellem hinanden, stiller spørgsmål, svarer og bytter spørgsmål. Efter denne aktivitet stiller eleverne spørgsmål til hinanden på klasseniveau. Læreren udarbejder en tidslinje på tavlen, hvor de vigtigste begivenheder skrives ind. 2

3 Geografi: 8.klasse: Der er 12 elever til stede. Det er sidste time inden terminsprøven, og klassen skal have tjek på BNP. Der bruges relevant fagsprog, og læreren inddrager elevernes eget sprogbrug og oplevelser fra deres dagligdag. Eleverne svarer på spørgsmål og får relevant feed back fra læreren, der spørger ind til svaret for at få eleverne til at uddybe og præcisere. Det relevante fagstof relateres hele tiden til elevernes egne erfaringer, viden og sprogbrug, således at de lærer nyt stof i en relevant sammenhæng. 9. klasse: Der er 11 elever til stede. Klassen arbejder med geografiske fagudtryk. Der samarbejdes i mindre grupper. Eleverne har fagudtryk skrevet på ordkort. Gruppen vælger et ordkort og skal forklare begrebet for læreren. Læreren beholder kortet, hvis begrebet er korrekt forklaret. Alle arbejder koncentreret med opgaven. Læreren er anerkendende og giver eleverne mere præcise ord ved upræcise bud. Idræt: 9. klasse: 10 elever er aktive i undervisningen. 1 elev er passiv. Undervisningen foregår i Fitnesscentret overfor skolen, og en instruktør fra stedet underviser. Klassens idrætslærer deltager sammen med eleverne. Jeg så aktiviteter, der involverer løb, kaste og gribe øvelser, studsninger samt brug af maskiner til træning af armmuskler. Der arbejdes i bestemte tidsintervaller, og intensiteten øges efterhånden. Der er god aktivitet, og elevernes puls stiger gradvist. Undervisningen er primært organiseret som pararbejde. Timen afsluttes med at strække ud og med afslapningsøvelser. Under aktiviteterne er der passende baggrundsmusik. Der er en god og glad arbejdsstemning i lokalet. Specialundervisning: 4. klasse: 2 elever er til stede. Læreren giver sig tid til den enkelte elev. Begge elever arbejder koncentreret med deres opgaver. Læreren relaterer nyt stof til kendt stof og skaber derved sammenhæng i elevens læring. Der arbejdes med ordforklaringer ud fra en læsetekst, og læreren sørger for, at eleven selv tager ordforklaringerne i sin mund. De skal skrives bagefter. Lektiehjælp: 3. klasse: Der er 12 elever til stede. Eleverne arbejder med forskelligt materiale. Læreren går rundt og støtter/hjælper. Jeg ser et par, der læser arabisk, et andet par, der læser højt for hinanden fra samme bog, og en gruppe, der arbejder med en engelsk oversættelse. Tilsynsbesøg den 19. marts 2015: Jeg havde inden besøget lagt en plan for på hvilke klassetrin og i hvilke fag, jeg ønskede at overvære undervisning. Mit udgangspunkt var at observere mange klasser og fag. Skolelederen ledsagede mig under besøget, og min plan blev stort set fulgt. De ændringer, der var, skyldtes, at skolelederen og jeg brugte tid på at samtale. I tilsynet så jeg følgende: Dansk i 1., 2. og 4. klasse Støtte dansk i 5. klasse Matematik i 2. og 9. klasse Engelsk i 4. og 9. klasse Biologi i 8. klasse Historie i 3. og 5. klasse Idræt i 4. klasse Natur/Teknik i 2. og 5.klasse Fysik/Kemi i 7. og 8. klasse Formning i 3. og 4. klasse Religion i 2. klasse Arabisk i 5. klasse Tysk i 8. klasse Sang i 3. klasse Klassens time i 6. klasse Dansk: 1.klasse: Der er 9 elever til stede i klassen. De arbejder med bogstavkort, hvor de i mindre grupper sætter bogstaver sammen til ord. Ordene er allerede skrevet i deres hæfte. 2. klasse: Der er 18 elever til stede i klassen. Der tales om fokusord. Eleverne skiftes til at forklare ordene. 3

4 4. klasse: 13 elever er til stede i klassen. Klassen arbejder med og taler om anmeldelser. Der bruges fagord som synsvinkel jeg fortæller og 3. person fortæller. Der arbejdes også med kendetegn ved faglitteratur, som fagord, undersøge betydningen og nærlæse Eleverne virker aktive, de er ivrige for at besvare spørgsmål og rækker flittigt hænderne i vejret. Støtte dansk: 5. klasse: Der er 12 elever til stede i klassen. Læreren underviser efter Cooperative Learning principper. Eleverne går rundt mellem hinanden og beder kammeraterne om forklaringer på de ord, de har skrevet på deres seddel. De har også skrevet den tilhørende ordforklaring på sedlen. Når de har stillet spørgsmålet og fået svar, bytter de seddel. De spørger derefter i forhold til de nye sedler. Eleverne er aktive og har mulighed for at få forklaringer på mange ord. Matematik: 2. klasse: 18 elever er til stede i klassen. Læreren taler med eleverne om en bestemt opgave i deres bog. Det er regningsarten multiplikation, der er i fokus. Læreren stiller spørgsmål, og eleverne svarer, når de bliver spurgt. Spørgsmålene kræver, at eleverne tænker sig om, og de får lejlighed til at bruge deres viden om verdenen erhvervet udenfor skoletiden. Et eksempel: Der står i bogen, at et æble koster 3 kroner. Læreren spørger, om det er rigtigt, eller om det også kan koste et andet beløb. Eleverne bringer deres viden om dette i spil og fortæller ivrigt, hvad det kan koste i forskellige butikker. Læreren samler op på svarene og går videre med sit næste spørgsmål: Hvor mange æbler kan jeg købe, hvis ét koster 3 kroner, og jeg har 5 kroner? Også her bliver der svaret ivrigt og samlet op af læreren, så det rigtige svar bliver klart. Endelig spørger læreren: Hvor mange æbler kan man købe for 15 kr. (et æble koster stadig 3 kr.)? Eleverne fortæller, hvor mange æbler de kommer frem til og forklarer deres metoder. Læreren går over til at rette elevernes stykker i bøgerne, hvorefter de arbejder med regnehistorier. Eleverne er meget aktive og markerer ivrigt under hele forløbet. 9. klasse: Klassen arbejder med problemregning mhp. den snarlige afgangsprøve. De arbejder først individuelt dernæst i mindre grupper. Engelsk: 4. klasse: Der er 13 elever til stede i klassen. De arbejder med ordforråd omkring dyr. De har et forlæg med tegninger af forskellige dyr, og de taler sammen to og to på engelsk om, hvor mange ben de forskellige dyr har. 9. klasse: Der er 11 elever til stede i klassen. De taler på dansk om, hvorledes man skal arbejde med kildemateriale. Den viden skal de bruge til den snarlige afgangsprøve. Biologi: 8. klasse: 12 elever er til stede i klassen. Timen er helt anderledes end sædvanligt, da det er lærerens sidste dag, inden hun går på barsel. Klassen har forberedt en lille fest, og de spiser kager og drikker sodavand. Klassens barselsvikar er også til stede. Der hyggesnakkes, og de taler også lidt om usunde fødevarer. Alle har fået en allergi- og næringstabel fra Mac Donald. Historie: 3. klasse: Der er 12 elever til stede i klassen. De arbejder i to hold et drengehold og et pigehold. Eleverne skal finde fagord i en tekst fra historie online. Det er fagord indenfor gamle gåder. Elevernes aktivitet skiftevis stiger og daler, da de ikke kan komme frem til det rigtige svar. Læreren giver klassen en ledetråd, hvorefter aktiviteten stiger igen. 5. klasse: Der er 12 elever i klassen. De arbejder udendørs gruppevis med dampkraft. Gruppen løber hen til deres lærer og får stillet spørgsmål. De skal derefter løbe til deres base, hvor de kan finde svarene i deres bog og tilbage til læreren igen for at give svarene. Der er stor aktivitet, og det gælder også om at besvare spørgsmålene hurtigst muligt. Idræt: 4. klasse: 7 elever er til stede i klassen. Det er et delehold. Klassen er udendørs, og de arbejder med forskellige øvelser (stafet) med store bolde. De arbejder parvis og udviser stor aktivitet. Natur/Teknik: 2. klasse: 18 elever er til stede i klassen. De skal til at fremstille møller efter et forlæg med instruktion. De skal lære om vinden, og hvordan den får møllens vinger til at dreje rundt. Eleverne spørger ivrigt for at være helt klar over, hvad de skal gøre. Læreren svarer, mens han går lidt rundt. 5. klasse: Der er 12 elever til stede i klassen. De arbejder med fagord i et Bingo spil. Hver gruppe har en spilleplade med forskellige fagord fx kul, læbespalter og fotosyntese. Læreren læser sætninger højt, som 4

5 karakteriserer ordene en sætning til hvert ord. Eleverne skal finde det rigtige ord på deres plade. Læreren vælger også at tale om nogle af ordene, så betydningen af disse bliver forklaret nærmere. Fysik/Kemi: 7. klasse: Der er 13 elever til stede i klassen. De skal lære om kemisk udstyr. De får udleveret et lille kompendium bl.a. med tegninger af kemisk udstyr. Læreren bruger interaktiv tavle, hvor han viser den side fra kompendiet, de skal arbejde med. Eleverne byder ind med navne på det forskellige udstyr, og læreren skriver ordene ved de tegninger, der passer til. 8. klasse: Der er 11 elever til stede i klassen. De arbejder med syrer og baser. De arbejder i deres grundbog, og dagens lektie står på den interaktive tavle. Der tales om stærke og svage syrer, og læreren inddrager elevernes hverdagserfaringer i sin undervisning. Eleverne er aktive og byder hyppigt ind med svar. Formning: 3. klasse: 7 elever er til stede i klassen. Det er et delehold. Eleverne skal være kreative og maler med pensler. 4. klasse: 6 elever er til stede i klassen. Det er et delehold. Holdet er i gang med at lave aftryk med genbrug (tomme toiletruller). De arbejder koncentreret og taler dæmpet sammen, mens de arbejder. Religion: 2. klasse: 18 elever er til stede i klassen. De taler om de himmelske bøger, hvilke sprog, de er skrevet på, og hvad profeterne hedder. Det foregår som klasseundervisning, hvor læreren stiller spørgsmål, der kun er et korrekt svar på. Efter en elev har svaret går han/hun til tavlen og skriver svaret ind i et skema. Eleverne virker aktive og ivrige efter at besvare spørgsmålene. Arabisk: 5. klasse: 13 elever er til stede i klassen. De samtaler om en arabisk tekst om, hvordan man beskytter naturen i Libanon. Bogen kommer fra Libanon. Eleverne læser op af bogen på skift, og der tales om teksten på arabisk læreren stiller spørgsmål til teksten, og eleverne svarer en og en. Eleverne virker aktive ved at række hænderne i vejret for at svare. Tysk: 8. klasse: Der er 10 elever til stede i klassen. De arbejder med Die Mauer. Eleverne har skrevet mange informationer ned i deres hæfte, og nu skal de oversætte disse. De arbejder individuelt ved hver sin computer. Sang: 3. klasse: Der er 12 elever til stede i klassen. Læreren spiller på keyboard og synger sammen med klassen. Da jeg kommer ind, er de ved at synge en ny sang: Regnvejrsdag i november. De fleste elever synger med høj ryst, nogle meget stille og et par stykker slet ikke. Derefter synges der skalaer i kor og en velkendt sang synges derefter. Her synger alle med. Læreren spiller hele tiden. Klassens time: 6. klasse: 14 elever er til stede i klassen. Klassens to elevrådsrepræsentanter taler med deres kammerater om en forestående elevfest. De taler bl.a. om to konkurrencer, elevrådet står for. Da der ikke er flere spørgsmål fra kammeraterne, slutter samtalen, og læreren skifter til noget helt andet evaluering. Elevernes forventninger til, hvor mange gange i løbet af en bestemt periode, de når at lave deres lektier, evalueres. Nogle har nået færre gange end de forventede, andre har nået flere gange. Når en kammerat har nået flere gange end forventet, klapper kammeraterne. Tilsynsførende Inge Voigt 5

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/2014

Tilsynserklæring 2013/2014 Tilsynserklæring 2013/2014 2014 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole Kriterier for god undervisning på Næsby Skole 1. Tydelig struktur på undervisningen Læreren taler i et forståeligt sprog Eleverne ved, hvad opgaverne går ud på Eleverne kender dagsordenen for lektionen/dagen

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2013/14 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler i friskoleloven

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Søndag den 16. marts 2014 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Vejle d. 23. marts 2015 Baggrund for tilsynet Tilsynsdagen på Vejle Privatskole (skolekode 280474) starter med opsamling

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens elever kan lære noget i engelsktimerne. Vi synger meget, leger, er kreative

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig 1 Kære underviser Håber denne oversigt over materialer til bogen Klar til at knække

Læs mere

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Selam Friskole Elmegårdsvej 1 8361 Hasselager Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Der har været gennemført tilsynsbesøg 16. november 2006 samt 8. marts 2007. Selam Friskole er oprettet i 1993.

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE gældende for skoleåret 2013-2014 Tilsynsførende: Bodil Madsen pensioneret lærer. Tilsynet er bl.a. foretaget over skoledagene: D. 14.1, 15.1, 16.1, Derudover vil jeg

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Kom godt fra sprogstart!

Kom godt fra sprogstart! NYHED! Nye materialer til begyndersprog Kom godt fra sprogstart! Nye tider kræver nye materialer. Alinea tilbyder en række udgivelser til den tidligere sprogstart i engelsk, tysk og fransk. Læs mere her

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Elevernes ønsker, Skolereform

Elevernes ønsker, Skolereform Elevernes ønsker, Skolereform Proces: De overordnede spørgsmål drøftet i de lokale elevråd og sidenhen Fælles Elevråd, d. 18-12-13: - Hvordan kan I lære bedst muligt? (På hvilken måde, hvilke steder, med

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE

TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE TILSYNSERKLÆRING SYDDJURS FRISKOLE gældende for skoleåret 2012-2013 Tilsynsførende: Bodil Madsen pensioneret lærer. Tilsynet er bl.a. foretaget over 3 almindelige skoledage: D. 30.4, 1.5, 3.5, 6.5 2013.

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Referat af tilsynsbesøg på Selam Friskole torsdag den 9. oktober 2014

Referat af tilsynsbesøg på Selam Friskole torsdag den 9. oktober 2014 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af tilsynsbesøg på Selam Friskole torsdag den

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

(Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. Nr. 1135 af 7. dec. 2001)

(Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. Nr. 1135 af 7. dec. 2001) Roskilde 28. maj 2014 Tilsynserklæring for skoleåret 2013-2014 Bogø Kostskole Bogø Hovedgade 57 4793 Bogø By Skolekode: 365008 Tilsynsførende: Annette Carlsson, valgt af forældrekredsen på Bogø Kostskole

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Beskrivelse af undervisningslaboratorium i fag: Afsætning A Klasse: HH1c Lærer: KIL Sammenhæng

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Tilsynserklæring 2012 2013

Tilsynserklæring 2012 2013 Tilsynserklæring 2012 2013 Hellum Friskole (Skole fra 0. til og med 6. klasse) Skørpingvej 78 9520 Skørping Skolen har pt 3 klasser / hold: Askehuset: 0. + 1. kl. Bøgehuset: 2. + 3. kl. Egehuset: 4., 5.

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet

Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Qivittut Storyline forløb til dansk på mellemtrinnet Ide: Betina Stegø, Ikerasak Bearbejdet til lærer-lærermappe af Kirsten Olsen Inerisaavik, maj 2007 Dansk på mellemtrinnet Side 1 Qivittut - Storyline

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere