Skolekode: AL IRCHAD SKOLEN Skoleår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolekode: 217029 AL IRCHAD SKOLEN Skoleår 2014-15"

Transkript

1 Til skolens forældre og bestyrelse. Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget på skolen er dansk, og at skolens undervisning i høj grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder at den forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Desuden mener jeg, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk svarer til det, man kan forvente i en dansk folkeskole. Jeg oplevede det danske sprog som dominerende på skolen suppleret med hilsener og mindre snakke på arabisk på gangene og i øvrige fællesrum. Det er mit første år som tilsynsførende på Al-Irchad skolen, og jeg har været på tilsynsbesøg to gange i skoleåret Første gang den 9. december 2014 og anden gang den 19. marts Mit første besøg var anmeldt og det andet var uanmeldt. Jeg oplevede begge gange at blive taget rigtigt godt imod af skolelederen, Khalil Mohamad, og skolens øvrige personale. Jeg fornemmede, at omgangstonen på skolen er utvungen, venlig og respektfuld. Tilsynet er baseret på samtaler med skolelederen, gennemgang af skolens ugeskemaer, årsplaner, vurdering af prøveresultater og besøg på skolen. Mit tilsyn har været præget af stor imødekommenhed og åbenhed fra skolelederen og det øvrige personales side. Der har været uhindret adgang til alle nødvendige oplysninger. Undervisningsmetoder: Jeg observerede undervisning efter flere forskellige metoder spændende fra en mere traditionel klasseundervisning, hvor lærerne brugte meget taletid og stillede spørgsmål til besvarelse af enkeltelever til undervisning organiseret i grupper eller par i Cooperative Learning strukturer, hvor den enkelte elev fik megen taletid og også var fysisk aktiv. Tilsynsbesøg den 9. december 2014: Jeg havde inden besøget lagt en plan for på hvilke klassetrin og i hvilke fag, jeg ønskede at overvære undervisning. Mit udgangspunkt var at observere i mange klasser og fag. Skolelederen ledsagede mig under besøget, og jeg nåede at observere undervisning i flere fag og klasser end planlagt. I tilsynet så jeg følgende: Dansk i 0., 2., 7. og 9. klasse Støtte dansk i 2. og 4. klasse Matematik i 0., 2., 3., 7. og 8. klasse Engelsk i 6., 7. og 9. klasse Biologi i 7. klasse Historie i 6. klasse Geografi i 8. og 9. klasse Idræt i 9. klasse Specialundervisning i 4. klasse Lektiehjælp i 3. klasse Dansk: 2. klasse: Eleverne finder tidstypiske træk i historier/noveller fra gamle dage og nu. Trækkene sammenlignes. Eleverne virker ivrige og byder flittigt ind ved håndsoprækning. Det tydeliggøres dog ikke helt, hvilke svar der er mere rigtige end andre. Alle svar anerkendes som lige gyldige. Klassen skal til at arbejde med en ny bog, og de ser på bogens forside, der er afbildet i deres læsebog. I denne aktivitet arbejdes der meget med forforståelse og elevernes baggrundsviden. 7. klasse: 15 elever er til stede. Da klassen skal have terminsprøve dagen efter øves kommatering. Eleverne skiftes til at højtlæse fra punktum til punktum to gange. Første gang uden komma anden gang med komma. Læreren forklarer, ved elevernes medvirken, regler for kommatering. Der er også fokus på ordforklaringer. 9. klasse: 11 elever er til stede. Jeg overværede evaluering af undervisningsforløbet: Efterkrigstiden (efter Danmarks besættelse i 1940 erne og 1950 erne). Hver elev udformer tre spørgsmål til emnet, som kammeraterne skal svare på. Der tales bl.a. om tidstypiske træk stemninger, miljø og sproget. Eleverne bliver bedt om at reflektere over, hvad de har lært. De evaluerer også lærerens undervisning, som de har været tilfredse med. 1

2 Støtte dansk: 2. klasse: 18 elever er til stede. Eleverne arbejder med geografi. De løser kryds og tværs opgaver. Eleverne byder ivrigt ind. Læreren anerkender deres svar og udbygger, så svaret bliver helt rigtigt. Der tales forforståelse og begreber i forhold til atlas, som der skal arbejdes med på et senere klassetrin. Støtte dansk bruges her til at introducere emner/fag, der kommer på skemaet senere i skoleforløbet. 4. klasse: Jeg observerer de sidste fem minutter af timen. Her ser jeg meget aktive elever, der er i gang med adjektivernes gradbøjning. To grupper konkurrerer i at gradbøje. Dansk og Matematik: 0. kl.: 11 elever er til stede. Klassen arbejder med at måle. Dette gøres med udgangspunkt i kroppen. Eleverne er fysisk aktive. De måler fx benene fra hoften til hælen. Eleverne får meget taletid, ny læring forbindes til allerede lært stof og læreren tjekker elevernes forforståelser. Der trænes lyde ved, at de vises og siges af læreren. De knyttes til indlærte remser, der fremsiges i kor. Matematik: 2. klasse: 18 elever er til stede. Eleverne arbejder individuelt på samme side i deres matematikbog. De arbejder med plus, minus, gange og mindre end. Læreren arbejder med de enkelte elever på skift ved at kalde dem op til sig. 3. klasse: Eleverne arbejder med matematikken ved at lege. Regningsarten i fokus er multiplikation. De indlærer regningsarten ved at spille et spil. Rekvisitter er bordtennisbolde og store æggebakker. Eleverne er meget aktive og arbejder sprogligt med matematikken/regningsarten. De udviser stor forståelse for matematikken og arbejder koncentreret og hurtigt. 7. klasse: 15 elever er til stede. Klassen arbejder med Folkeskolens Afgangsprøve fra 2005, færdighedsdelen. Læreren giver eleverne de rigtige svar på alle opgaverne. Svarene skrives ned i deres prøveark. Derefter udvælger læreren en opgave, som han gennemgår. Det faglige fokuspunkt er her kvadrattal/kvadratrødder. Eleverne byder derefter ind med opgaver, der har voldt dem besvær. Læreren gennemgår opgaverne en efter en og tjekker om eleverne følger med. Jeg observerede elever, der ikke forstod det sproglige i opgaverne. Enkelte spurgte om ordbetydninger og fik svar, men flere spurgte ikke. 8. klasse: 12 elever er til stede. De arbejder med Folkeskolens Afgangsprøve fra 2011, færdighedsdelen. Det er opgaver, der er arbejdet med hjemme. Prøven indeholder bl.a. sandsynlighedsregning, hældninger og arbejde med togtider. Arbejdet organiseres som klasseundervisning med gennemgang af opgaverne. Jeg observerer elever, der ikke har lavet opgaverne hjemme, da de er for svære, siger de. Engelsk: 6. klasse: 14 elever er til stede. Klassen har vikar. Vikaren og eleverne samtaler på engelsk. Eleverne får meget taletid. De er meget opmærksomme, og der er en god arbejdsstemning. Klassen læser Goldtree and Silvertree og taler på engelsk om eventyrtræk. Disse træk samt relevante gloser skrives på tavlen af vikaren. 7. klasse: 14 elever er til stede. Der arbejdes med grundbogen. Læreren læser et lille stykke højt fra bogen, hvorefter eleverne i kor læser et lille stykke. Derefter læser en enkelt elev højt og oversætter. Læreren skriver gloser med tilhørende oversættelse op på tavlen. Derefter gennemgår læreren en ny tekst. 9. klasse: 10 elever er til stede. Klassen arbejder med borgerrettighedsbevægelser. Læreren stiller spørgsmål til klassen. Eleverne svarer enkeltvis. Læreren har meget taletid eleverne mindre. Eleverne er opmærksomme og lyttende. Læreren skriver gloser med forklaringer på tavlen på engelsk. Der linkes til tidligere lært stof, som eleverne husker. Eleverne læser i kor efter læreren. Biologi: 7.klasse: 14 elever til stede. Arbejder med Fordøjelsen. Læreren sikrer at det nye fagstof i undervisningen læres ved at binde det sammen med tidligere lært stof. Nye fagord forklares ved hjælp af elevernes eget sprogbrug. Der tales om procesordene, som forklares af eleverne. Hvis ingen elev byder ind med en forklaring, er det læreren, der forklarer. Læreren taler også til elevernes sanser. De skal fx lukke øjnene og forestille sig, de sutter på en citron. Eleverne er aktive og virker meget interesserede. Der er en god, positiv arbejdsstemning med plads til at alle byder ind. Historie: 6. klasse: 14 elever er til stede. Eleverne har udarbejdet spørgsmål relateret til 1880 erne i Danmark. Undervisningen foregår i en Cooperative Learning struktur, hvor eleverne går rundt mellem hinanden, stiller spørgsmål, svarer og bytter spørgsmål. Efter denne aktivitet stiller eleverne spørgsmål til hinanden på klasseniveau. Læreren udarbejder en tidslinje på tavlen, hvor de vigtigste begivenheder skrives ind. 2

3 Geografi: 8.klasse: Der er 12 elever til stede. Det er sidste time inden terminsprøven, og klassen skal have tjek på BNP. Der bruges relevant fagsprog, og læreren inddrager elevernes eget sprogbrug og oplevelser fra deres dagligdag. Eleverne svarer på spørgsmål og får relevant feed back fra læreren, der spørger ind til svaret for at få eleverne til at uddybe og præcisere. Det relevante fagstof relateres hele tiden til elevernes egne erfaringer, viden og sprogbrug, således at de lærer nyt stof i en relevant sammenhæng. 9. klasse: Der er 11 elever til stede. Klassen arbejder med geografiske fagudtryk. Der samarbejdes i mindre grupper. Eleverne har fagudtryk skrevet på ordkort. Gruppen vælger et ordkort og skal forklare begrebet for læreren. Læreren beholder kortet, hvis begrebet er korrekt forklaret. Alle arbejder koncentreret med opgaven. Læreren er anerkendende og giver eleverne mere præcise ord ved upræcise bud. Idræt: 9. klasse: 10 elever er aktive i undervisningen. 1 elev er passiv. Undervisningen foregår i Fitnesscentret overfor skolen, og en instruktør fra stedet underviser. Klassens idrætslærer deltager sammen med eleverne. Jeg så aktiviteter, der involverer løb, kaste og gribe øvelser, studsninger samt brug af maskiner til træning af armmuskler. Der arbejdes i bestemte tidsintervaller, og intensiteten øges efterhånden. Der er god aktivitet, og elevernes puls stiger gradvist. Undervisningen er primært organiseret som pararbejde. Timen afsluttes med at strække ud og med afslapningsøvelser. Under aktiviteterne er der passende baggrundsmusik. Der er en god og glad arbejdsstemning i lokalet. Specialundervisning: 4. klasse: 2 elever er til stede. Læreren giver sig tid til den enkelte elev. Begge elever arbejder koncentreret med deres opgaver. Læreren relaterer nyt stof til kendt stof og skaber derved sammenhæng i elevens læring. Der arbejdes med ordforklaringer ud fra en læsetekst, og læreren sørger for, at eleven selv tager ordforklaringerne i sin mund. De skal skrives bagefter. Lektiehjælp: 3. klasse: Der er 12 elever til stede. Eleverne arbejder med forskelligt materiale. Læreren går rundt og støtter/hjælper. Jeg ser et par, der læser arabisk, et andet par, der læser højt for hinanden fra samme bog, og en gruppe, der arbejder med en engelsk oversættelse. Tilsynsbesøg den 19. marts 2015: Jeg havde inden besøget lagt en plan for på hvilke klassetrin og i hvilke fag, jeg ønskede at overvære undervisning. Mit udgangspunkt var at observere mange klasser og fag. Skolelederen ledsagede mig under besøget, og min plan blev stort set fulgt. De ændringer, der var, skyldtes, at skolelederen og jeg brugte tid på at samtale. I tilsynet så jeg følgende: Dansk i 1., 2. og 4. klasse Støtte dansk i 5. klasse Matematik i 2. og 9. klasse Engelsk i 4. og 9. klasse Biologi i 8. klasse Historie i 3. og 5. klasse Idræt i 4. klasse Natur/Teknik i 2. og 5.klasse Fysik/Kemi i 7. og 8. klasse Formning i 3. og 4. klasse Religion i 2. klasse Arabisk i 5. klasse Tysk i 8. klasse Sang i 3. klasse Klassens time i 6. klasse Dansk: 1.klasse: Der er 9 elever til stede i klassen. De arbejder med bogstavkort, hvor de i mindre grupper sætter bogstaver sammen til ord. Ordene er allerede skrevet i deres hæfte. 2. klasse: Der er 18 elever til stede i klassen. Der tales om fokusord. Eleverne skiftes til at forklare ordene. 3

4 4. klasse: 13 elever er til stede i klassen. Klassen arbejder med og taler om anmeldelser. Der bruges fagord som synsvinkel jeg fortæller og 3. person fortæller. Der arbejdes også med kendetegn ved faglitteratur, som fagord, undersøge betydningen og nærlæse Eleverne virker aktive, de er ivrige for at besvare spørgsmål og rækker flittigt hænderne i vejret. Støtte dansk: 5. klasse: Der er 12 elever til stede i klassen. Læreren underviser efter Cooperative Learning principper. Eleverne går rundt mellem hinanden og beder kammeraterne om forklaringer på de ord, de har skrevet på deres seddel. De har også skrevet den tilhørende ordforklaring på sedlen. Når de har stillet spørgsmålet og fået svar, bytter de seddel. De spørger derefter i forhold til de nye sedler. Eleverne er aktive og har mulighed for at få forklaringer på mange ord. Matematik: 2. klasse: 18 elever er til stede i klassen. Læreren taler med eleverne om en bestemt opgave i deres bog. Det er regningsarten multiplikation, der er i fokus. Læreren stiller spørgsmål, og eleverne svarer, når de bliver spurgt. Spørgsmålene kræver, at eleverne tænker sig om, og de får lejlighed til at bruge deres viden om verdenen erhvervet udenfor skoletiden. Et eksempel: Der står i bogen, at et æble koster 3 kroner. Læreren spørger, om det er rigtigt, eller om det også kan koste et andet beløb. Eleverne bringer deres viden om dette i spil og fortæller ivrigt, hvad det kan koste i forskellige butikker. Læreren samler op på svarene og går videre med sit næste spørgsmål: Hvor mange æbler kan jeg købe, hvis ét koster 3 kroner, og jeg har 5 kroner? Også her bliver der svaret ivrigt og samlet op af læreren, så det rigtige svar bliver klart. Endelig spørger læreren: Hvor mange æbler kan man købe for 15 kr. (et æble koster stadig 3 kr.)? Eleverne fortæller, hvor mange æbler de kommer frem til og forklarer deres metoder. Læreren går over til at rette elevernes stykker i bøgerne, hvorefter de arbejder med regnehistorier. Eleverne er meget aktive og markerer ivrigt under hele forløbet. 9. klasse: Klassen arbejder med problemregning mhp. den snarlige afgangsprøve. De arbejder først individuelt dernæst i mindre grupper. Engelsk: 4. klasse: Der er 13 elever til stede i klassen. De arbejder med ordforråd omkring dyr. De har et forlæg med tegninger af forskellige dyr, og de taler sammen to og to på engelsk om, hvor mange ben de forskellige dyr har. 9. klasse: Der er 11 elever til stede i klassen. De taler på dansk om, hvorledes man skal arbejde med kildemateriale. Den viden skal de bruge til den snarlige afgangsprøve. Biologi: 8. klasse: 12 elever er til stede i klassen. Timen er helt anderledes end sædvanligt, da det er lærerens sidste dag, inden hun går på barsel. Klassen har forberedt en lille fest, og de spiser kager og drikker sodavand. Klassens barselsvikar er også til stede. Der hyggesnakkes, og de taler også lidt om usunde fødevarer. Alle har fået en allergi- og næringstabel fra Mac Donald. Historie: 3. klasse: Der er 12 elever til stede i klassen. De arbejder i to hold et drengehold og et pigehold. Eleverne skal finde fagord i en tekst fra historie online. Det er fagord indenfor gamle gåder. Elevernes aktivitet skiftevis stiger og daler, da de ikke kan komme frem til det rigtige svar. Læreren giver klassen en ledetråd, hvorefter aktiviteten stiger igen. 5. klasse: Der er 12 elever i klassen. De arbejder udendørs gruppevis med dampkraft. Gruppen løber hen til deres lærer og får stillet spørgsmål. De skal derefter løbe til deres base, hvor de kan finde svarene i deres bog og tilbage til læreren igen for at give svarene. Der er stor aktivitet, og det gælder også om at besvare spørgsmålene hurtigst muligt. Idræt: 4. klasse: 7 elever er til stede i klassen. Det er et delehold. Klassen er udendørs, og de arbejder med forskellige øvelser (stafet) med store bolde. De arbejder parvis og udviser stor aktivitet. Natur/Teknik: 2. klasse: 18 elever er til stede i klassen. De skal til at fremstille møller efter et forlæg med instruktion. De skal lære om vinden, og hvordan den får møllens vinger til at dreje rundt. Eleverne spørger ivrigt for at være helt klar over, hvad de skal gøre. Læreren svarer, mens han går lidt rundt. 5. klasse: Der er 12 elever til stede i klassen. De arbejder med fagord i et Bingo spil. Hver gruppe har en spilleplade med forskellige fagord fx kul, læbespalter og fotosyntese. Læreren læser sætninger højt, som 4

5 karakteriserer ordene en sætning til hvert ord. Eleverne skal finde det rigtige ord på deres plade. Læreren vælger også at tale om nogle af ordene, så betydningen af disse bliver forklaret nærmere. Fysik/Kemi: 7. klasse: Der er 13 elever til stede i klassen. De skal lære om kemisk udstyr. De får udleveret et lille kompendium bl.a. med tegninger af kemisk udstyr. Læreren bruger interaktiv tavle, hvor han viser den side fra kompendiet, de skal arbejde med. Eleverne byder ind med navne på det forskellige udstyr, og læreren skriver ordene ved de tegninger, der passer til. 8. klasse: Der er 11 elever til stede i klassen. De arbejder med syrer og baser. De arbejder i deres grundbog, og dagens lektie står på den interaktive tavle. Der tales om stærke og svage syrer, og læreren inddrager elevernes hverdagserfaringer i sin undervisning. Eleverne er aktive og byder hyppigt ind med svar. Formning: 3. klasse: 7 elever er til stede i klassen. Det er et delehold. Eleverne skal være kreative og maler med pensler. 4. klasse: 6 elever er til stede i klassen. Det er et delehold. Holdet er i gang med at lave aftryk med genbrug (tomme toiletruller). De arbejder koncentreret og taler dæmpet sammen, mens de arbejder. Religion: 2. klasse: 18 elever er til stede i klassen. De taler om de himmelske bøger, hvilke sprog, de er skrevet på, og hvad profeterne hedder. Det foregår som klasseundervisning, hvor læreren stiller spørgsmål, der kun er et korrekt svar på. Efter en elev har svaret går han/hun til tavlen og skriver svaret ind i et skema. Eleverne virker aktive og ivrige efter at besvare spørgsmålene. Arabisk: 5. klasse: 13 elever er til stede i klassen. De samtaler om en arabisk tekst om, hvordan man beskytter naturen i Libanon. Bogen kommer fra Libanon. Eleverne læser op af bogen på skift, og der tales om teksten på arabisk læreren stiller spørgsmål til teksten, og eleverne svarer en og en. Eleverne virker aktive ved at række hænderne i vejret for at svare. Tysk: 8. klasse: Der er 10 elever til stede i klassen. De arbejder med Die Mauer. Eleverne har skrevet mange informationer ned i deres hæfte, og nu skal de oversætte disse. De arbejder individuelt ved hver sin computer. Sang: 3. klasse: Der er 12 elever til stede i klassen. Læreren spiller på keyboard og synger sammen med klassen. Da jeg kommer ind, er de ved at synge en ny sang: Regnvejrsdag i november. De fleste elever synger med høj ryst, nogle meget stille og et par stykker slet ikke. Derefter synges der skalaer i kor og en velkendt sang synges derefter. Her synger alle med. Læreren spiller hele tiden. Klassens time: 6. klasse: 14 elever er til stede i klassen. Klassens to elevrådsrepræsentanter taler med deres kammerater om en forestående elevfest. De taler bl.a. om to konkurrencer, elevrådet står for. Da der ikke er flere spørgsmål fra kammeraterne, slutter samtalen, og læreren skifter til noget helt andet evaluering. Elevernes forventninger til, hvor mange gange i løbet af en bestemt periode, de når at lave deres lektier, evalueres. Nogle har nået færre gange end de forventede, andre har nået flere gange. Når en kammerat har nået flere gange end forventet, klapper kammeraterne. Tilsynsførende Inge Voigt 5

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Desuden skal jeg vurdere, om eleverne bliver forberedt til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Tilsynserklæring vedrørende Tandslet Friskole for skoleåret 2013/2014 Skolekode 535007 Tilsynsførende Inger Keblovszki Bagergyden 1, Høruphav 6470 Sydals Tilsynserklæring april 2014 På Tandslet Friskole

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Når vi er færdige i dag, er I blevet gode til at finde på historier om plus og minus et inspirationsforløb om addition og subtraktion i 2. klasse Indhold

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

TeksTfremsTilling Dansk 7.-9. klasse

TeksTfremsTilling Dansk 7.-9. klasse Tekstfremstilling Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design:

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 Inspiration og vejledning Testen i matematik De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR eksempel: Guidede pædagogiske refleksioner over en elevs deltagelse i klassens arbejde I Projekt Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Vejle d. 23. marts 2015 Baggrund for tilsynet Tilsynsdagen på Vejle Privatskole (skolekode 280474) starter med opsamling

Læs mere

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen?

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? BILAG 1 Ekspertinterviewguide Hvilken betydning har indførelsen ipads haft mht. mediestrategien og dit ansvar som driftsleder? Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? Er der

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt g n i l o k inds eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor.

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor. Tilsynserklæring Freinetskolen 2014/15 Valby Langgade 117, 2500 Valby Skolekode 101133 Tilsyn: Tilsynserklæringen er udarbejdet på baggrund af 5 besøg på skolen, 4 på almindelige hverdage og 1 på en fremvisningsaften.

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indhold Ideer til arbejdet med Vurdering for læring... 2 Præsentation... 2 Læringsmål og kriterier... 2 Links til området: læringsmål og kriterier for målopfyldelse + tomme dokumenter... Fejl! Bogmærke

Læs mere