Skolekode: AL IRCHAD SKOLEN Skoleår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolekode: 217029 AL IRCHAD SKOLEN Skoleår 2014-15"

Transkript

1 Til skolens forældre og bestyrelse. Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget på skolen er dansk, og at skolens undervisning i høj grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder at den forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Desuden mener jeg, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk svarer til det, man kan forvente i en dansk folkeskole. Jeg oplevede det danske sprog som dominerende på skolen suppleret med hilsener og mindre snakke på arabisk på gangene og i øvrige fællesrum. Det er mit første år som tilsynsførende på Al-Irchad skolen, og jeg har været på tilsynsbesøg to gange i skoleåret Første gang den 9. december 2014 og anden gang den 19. marts Mit første besøg var anmeldt og det andet var uanmeldt. Jeg oplevede begge gange at blive taget rigtigt godt imod af skolelederen, Khalil Mohamad, og skolens øvrige personale. Jeg fornemmede, at omgangstonen på skolen er utvungen, venlig og respektfuld. Tilsynet er baseret på samtaler med skolelederen, gennemgang af skolens ugeskemaer, årsplaner, vurdering af prøveresultater og besøg på skolen. Mit tilsyn har været præget af stor imødekommenhed og åbenhed fra skolelederen og det øvrige personales side. Der har været uhindret adgang til alle nødvendige oplysninger. Undervisningsmetoder: Jeg observerede undervisning efter flere forskellige metoder spændende fra en mere traditionel klasseundervisning, hvor lærerne brugte meget taletid og stillede spørgsmål til besvarelse af enkeltelever til undervisning organiseret i grupper eller par i Cooperative Learning strukturer, hvor den enkelte elev fik megen taletid og også var fysisk aktiv. Tilsynsbesøg den 9. december 2014: Jeg havde inden besøget lagt en plan for på hvilke klassetrin og i hvilke fag, jeg ønskede at overvære undervisning. Mit udgangspunkt var at observere i mange klasser og fag. Skolelederen ledsagede mig under besøget, og jeg nåede at observere undervisning i flere fag og klasser end planlagt. I tilsynet så jeg følgende: Dansk i 0., 2., 7. og 9. klasse Støtte dansk i 2. og 4. klasse Matematik i 0., 2., 3., 7. og 8. klasse Engelsk i 6., 7. og 9. klasse Biologi i 7. klasse Historie i 6. klasse Geografi i 8. og 9. klasse Idræt i 9. klasse Specialundervisning i 4. klasse Lektiehjælp i 3. klasse Dansk: 2. klasse: Eleverne finder tidstypiske træk i historier/noveller fra gamle dage og nu. Trækkene sammenlignes. Eleverne virker ivrige og byder flittigt ind ved håndsoprækning. Det tydeliggøres dog ikke helt, hvilke svar der er mere rigtige end andre. Alle svar anerkendes som lige gyldige. Klassen skal til at arbejde med en ny bog, og de ser på bogens forside, der er afbildet i deres læsebog. I denne aktivitet arbejdes der meget med forforståelse og elevernes baggrundsviden. 7. klasse: 15 elever er til stede. Da klassen skal have terminsprøve dagen efter øves kommatering. Eleverne skiftes til at højtlæse fra punktum til punktum to gange. Første gang uden komma anden gang med komma. Læreren forklarer, ved elevernes medvirken, regler for kommatering. Der er også fokus på ordforklaringer. 9. klasse: 11 elever er til stede. Jeg overværede evaluering af undervisningsforløbet: Efterkrigstiden (efter Danmarks besættelse i 1940 erne og 1950 erne). Hver elev udformer tre spørgsmål til emnet, som kammeraterne skal svare på. Der tales bl.a. om tidstypiske træk stemninger, miljø og sproget. Eleverne bliver bedt om at reflektere over, hvad de har lært. De evaluerer også lærerens undervisning, som de har været tilfredse med. 1

2 Støtte dansk: 2. klasse: 18 elever er til stede. Eleverne arbejder med geografi. De løser kryds og tværs opgaver. Eleverne byder ivrigt ind. Læreren anerkender deres svar og udbygger, så svaret bliver helt rigtigt. Der tales forforståelse og begreber i forhold til atlas, som der skal arbejdes med på et senere klassetrin. Støtte dansk bruges her til at introducere emner/fag, der kommer på skemaet senere i skoleforløbet. 4. klasse: Jeg observerer de sidste fem minutter af timen. Her ser jeg meget aktive elever, der er i gang med adjektivernes gradbøjning. To grupper konkurrerer i at gradbøje. Dansk og Matematik: 0. kl.: 11 elever er til stede. Klassen arbejder med at måle. Dette gøres med udgangspunkt i kroppen. Eleverne er fysisk aktive. De måler fx benene fra hoften til hælen. Eleverne får meget taletid, ny læring forbindes til allerede lært stof og læreren tjekker elevernes forforståelser. Der trænes lyde ved, at de vises og siges af læreren. De knyttes til indlærte remser, der fremsiges i kor. Matematik: 2. klasse: 18 elever er til stede. Eleverne arbejder individuelt på samme side i deres matematikbog. De arbejder med plus, minus, gange og mindre end. Læreren arbejder med de enkelte elever på skift ved at kalde dem op til sig. 3. klasse: Eleverne arbejder med matematikken ved at lege. Regningsarten i fokus er multiplikation. De indlærer regningsarten ved at spille et spil. Rekvisitter er bordtennisbolde og store æggebakker. Eleverne er meget aktive og arbejder sprogligt med matematikken/regningsarten. De udviser stor forståelse for matematikken og arbejder koncentreret og hurtigt. 7. klasse: 15 elever er til stede. Klassen arbejder med Folkeskolens Afgangsprøve fra 2005, færdighedsdelen. Læreren giver eleverne de rigtige svar på alle opgaverne. Svarene skrives ned i deres prøveark. Derefter udvælger læreren en opgave, som han gennemgår. Det faglige fokuspunkt er her kvadrattal/kvadratrødder. Eleverne byder derefter ind med opgaver, der har voldt dem besvær. Læreren gennemgår opgaverne en efter en og tjekker om eleverne følger med. Jeg observerede elever, der ikke forstod det sproglige i opgaverne. Enkelte spurgte om ordbetydninger og fik svar, men flere spurgte ikke. 8. klasse: 12 elever er til stede. De arbejder med Folkeskolens Afgangsprøve fra 2011, færdighedsdelen. Det er opgaver, der er arbejdet med hjemme. Prøven indeholder bl.a. sandsynlighedsregning, hældninger og arbejde med togtider. Arbejdet organiseres som klasseundervisning med gennemgang af opgaverne. Jeg observerer elever, der ikke har lavet opgaverne hjemme, da de er for svære, siger de. Engelsk: 6. klasse: 14 elever er til stede. Klassen har vikar. Vikaren og eleverne samtaler på engelsk. Eleverne får meget taletid. De er meget opmærksomme, og der er en god arbejdsstemning. Klassen læser Goldtree and Silvertree og taler på engelsk om eventyrtræk. Disse træk samt relevante gloser skrives på tavlen af vikaren. 7. klasse: 14 elever er til stede. Der arbejdes med grundbogen. Læreren læser et lille stykke højt fra bogen, hvorefter eleverne i kor læser et lille stykke. Derefter læser en enkelt elev højt og oversætter. Læreren skriver gloser med tilhørende oversættelse op på tavlen. Derefter gennemgår læreren en ny tekst. 9. klasse: 10 elever er til stede. Klassen arbejder med borgerrettighedsbevægelser. Læreren stiller spørgsmål til klassen. Eleverne svarer enkeltvis. Læreren har meget taletid eleverne mindre. Eleverne er opmærksomme og lyttende. Læreren skriver gloser med forklaringer på tavlen på engelsk. Der linkes til tidligere lært stof, som eleverne husker. Eleverne læser i kor efter læreren. Biologi: 7.klasse: 14 elever til stede. Arbejder med Fordøjelsen. Læreren sikrer at det nye fagstof i undervisningen læres ved at binde det sammen med tidligere lært stof. Nye fagord forklares ved hjælp af elevernes eget sprogbrug. Der tales om procesordene, som forklares af eleverne. Hvis ingen elev byder ind med en forklaring, er det læreren, der forklarer. Læreren taler også til elevernes sanser. De skal fx lukke øjnene og forestille sig, de sutter på en citron. Eleverne er aktive og virker meget interesserede. Der er en god, positiv arbejdsstemning med plads til at alle byder ind. Historie: 6. klasse: 14 elever er til stede. Eleverne har udarbejdet spørgsmål relateret til 1880 erne i Danmark. Undervisningen foregår i en Cooperative Learning struktur, hvor eleverne går rundt mellem hinanden, stiller spørgsmål, svarer og bytter spørgsmål. Efter denne aktivitet stiller eleverne spørgsmål til hinanden på klasseniveau. Læreren udarbejder en tidslinje på tavlen, hvor de vigtigste begivenheder skrives ind. 2

3 Geografi: 8.klasse: Der er 12 elever til stede. Det er sidste time inden terminsprøven, og klassen skal have tjek på BNP. Der bruges relevant fagsprog, og læreren inddrager elevernes eget sprogbrug og oplevelser fra deres dagligdag. Eleverne svarer på spørgsmål og får relevant feed back fra læreren, der spørger ind til svaret for at få eleverne til at uddybe og præcisere. Det relevante fagstof relateres hele tiden til elevernes egne erfaringer, viden og sprogbrug, således at de lærer nyt stof i en relevant sammenhæng. 9. klasse: Der er 11 elever til stede. Klassen arbejder med geografiske fagudtryk. Der samarbejdes i mindre grupper. Eleverne har fagudtryk skrevet på ordkort. Gruppen vælger et ordkort og skal forklare begrebet for læreren. Læreren beholder kortet, hvis begrebet er korrekt forklaret. Alle arbejder koncentreret med opgaven. Læreren er anerkendende og giver eleverne mere præcise ord ved upræcise bud. Idræt: 9. klasse: 10 elever er aktive i undervisningen. 1 elev er passiv. Undervisningen foregår i Fitnesscentret overfor skolen, og en instruktør fra stedet underviser. Klassens idrætslærer deltager sammen med eleverne. Jeg så aktiviteter, der involverer løb, kaste og gribe øvelser, studsninger samt brug af maskiner til træning af armmuskler. Der arbejdes i bestemte tidsintervaller, og intensiteten øges efterhånden. Der er god aktivitet, og elevernes puls stiger gradvist. Undervisningen er primært organiseret som pararbejde. Timen afsluttes med at strække ud og med afslapningsøvelser. Under aktiviteterne er der passende baggrundsmusik. Der er en god og glad arbejdsstemning i lokalet. Specialundervisning: 4. klasse: 2 elever er til stede. Læreren giver sig tid til den enkelte elev. Begge elever arbejder koncentreret med deres opgaver. Læreren relaterer nyt stof til kendt stof og skaber derved sammenhæng i elevens læring. Der arbejdes med ordforklaringer ud fra en læsetekst, og læreren sørger for, at eleven selv tager ordforklaringerne i sin mund. De skal skrives bagefter. Lektiehjælp: 3. klasse: Der er 12 elever til stede. Eleverne arbejder med forskelligt materiale. Læreren går rundt og støtter/hjælper. Jeg ser et par, der læser arabisk, et andet par, der læser højt for hinanden fra samme bog, og en gruppe, der arbejder med en engelsk oversættelse. Tilsynsbesøg den 19. marts 2015: Jeg havde inden besøget lagt en plan for på hvilke klassetrin og i hvilke fag, jeg ønskede at overvære undervisning. Mit udgangspunkt var at observere mange klasser og fag. Skolelederen ledsagede mig under besøget, og min plan blev stort set fulgt. De ændringer, der var, skyldtes, at skolelederen og jeg brugte tid på at samtale. I tilsynet så jeg følgende: Dansk i 1., 2. og 4. klasse Støtte dansk i 5. klasse Matematik i 2. og 9. klasse Engelsk i 4. og 9. klasse Biologi i 8. klasse Historie i 3. og 5. klasse Idræt i 4. klasse Natur/Teknik i 2. og 5.klasse Fysik/Kemi i 7. og 8. klasse Formning i 3. og 4. klasse Religion i 2. klasse Arabisk i 5. klasse Tysk i 8. klasse Sang i 3. klasse Klassens time i 6. klasse Dansk: 1.klasse: Der er 9 elever til stede i klassen. De arbejder med bogstavkort, hvor de i mindre grupper sætter bogstaver sammen til ord. Ordene er allerede skrevet i deres hæfte. 2. klasse: Der er 18 elever til stede i klassen. Der tales om fokusord. Eleverne skiftes til at forklare ordene. 3

4 4. klasse: 13 elever er til stede i klassen. Klassen arbejder med og taler om anmeldelser. Der bruges fagord som synsvinkel jeg fortæller og 3. person fortæller. Der arbejdes også med kendetegn ved faglitteratur, som fagord, undersøge betydningen og nærlæse Eleverne virker aktive, de er ivrige for at besvare spørgsmål og rækker flittigt hænderne i vejret. Støtte dansk: 5. klasse: Der er 12 elever til stede i klassen. Læreren underviser efter Cooperative Learning principper. Eleverne går rundt mellem hinanden og beder kammeraterne om forklaringer på de ord, de har skrevet på deres seddel. De har også skrevet den tilhørende ordforklaring på sedlen. Når de har stillet spørgsmålet og fået svar, bytter de seddel. De spørger derefter i forhold til de nye sedler. Eleverne er aktive og har mulighed for at få forklaringer på mange ord. Matematik: 2. klasse: 18 elever er til stede i klassen. Læreren taler med eleverne om en bestemt opgave i deres bog. Det er regningsarten multiplikation, der er i fokus. Læreren stiller spørgsmål, og eleverne svarer, når de bliver spurgt. Spørgsmålene kræver, at eleverne tænker sig om, og de får lejlighed til at bruge deres viden om verdenen erhvervet udenfor skoletiden. Et eksempel: Der står i bogen, at et æble koster 3 kroner. Læreren spørger, om det er rigtigt, eller om det også kan koste et andet beløb. Eleverne bringer deres viden om dette i spil og fortæller ivrigt, hvad det kan koste i forskellige butikker. Læreren samler op på svarene og går videre med sit næste spørgsmål: Hvor mange æbler kan jeg købe, hvis ét koster 3 kroner, og jeg har 5 kroner? Også her bliver der svaret ivrigt og samlet op af læreren, så det rigtige svar bliver klart. Endelig spørger læreren: Hvor mange æbler kan man købe for 15 kr. (et æble koster stadig 3 kr.)? Eleverne fortæller, hvor mange æbler de kommer frem til og forklarer deres metoder. Læreren går over til at rette elevernes stykker i bøgerne, hvorefter de arbejder med regnehistorier. Eleverne er meget aktive og markerer ivrigt under hele forløbet. 9. klasse: Klassen arbejder med problemregning mhp. den snarlige afgangsprøve. De arbejder først individuelt dernæst i mindre grupper. Engelsk: 4. klasse: Der er 13 elever til stede i klassen. De arbejder med ordforråd omkring dyr. De har et forlæg med tegninger af forskellige dyr, og de taler sammen to og to på engelsk om, hvor mange ben de forskellige dyr har. 9. klasse: Der er 11 elever til stede i klassen. De taler på dansk om, hvorledes man skal arbejde med kildemateriale. Den viden skal de bruge til den snarlige afgangsprøve. Biologi: 8. klasse: 12 elever er til stede i klassen. Timen er helt anderledes end sædvanligt, da det er lærerens sidste dag, inden hun går på barsel. Klassen har forberedt en lille fest, og de spiser kager og drikker sodavand. Klassens barselsvikar er også til stede. Der hyggesnakkes, og de taler også lidt om usunde fødevarer. Alle har fået en allergi- og næringstabel fra Mac Donald. Historie: 3. klasse: Der er 12 elever til stede i klassen. De arbejder i to hold et drengehold og et pigehold. Eleverne skal finde fagord i en tekst fra historie online. Det er fagord indenfor gamle gåder. Elevernes aktivitet skiftevis stiger og daler, da de ikke kan komme frem til det rigtige svar. Læreren giver klassen en ledetråd, hvorefter aktiviteten stiger igen. 5. klasse: Der er 12 elever i klassen. De arbejder udendørs gruppevis med dampkraft. Gruppen løber hen til deres lærer og får stillet spørgsmål. De skal derefter løbe til deres base, hvor de kan finde svarene i deres bog og tilbage til læreren igen for at give svarene. Der er stor aktivitet, og det gælder også om at besvare spørgsmålene hurtigst muligt. Idræt: 4. klasse: 7 elever er til stede i klassen. Det er et delehold. Klassen er udendørs, og de arbejder med forskellige øvelser (stafet) med store bolde. De arbejder parvis og udviser stor aktivitet. Natur/Teknik: 2. klasse: 18 elever er til stede i klassen. De skal til at fremstille møller efter et forlæg med instruktion. De skal lære om vinden, og hvordan den får møllens vinger til at dreje rundt. Eleverne spørger ivrigt for at være helt klar over, hvad de skal gøre. Læreren svarer, mens han går lidt rundt. 5. klasse: Der er 12 elever til stede i klassen. De arbejder med fagord i et Bingo spil. Hver gruppe har en spilleplade med forskellige fagord fx kul, læbespalter og fotosyntese. Læreren læser sætninger højt, som 4

5 karakteriserer ordene en sætning til hvert ord. Eleverne skal finde det rigtige ord på deres plade. Læreren vælger også at tale om nogle af ordene, så betydningen af disse bliver forklaret nærmere. Fysik/Kemi: 7. klasse: Der er 13 elever til stede i klassen. De skal lære om kemisk udstyr. De får udleveret et lille kompendium bl.a. med tegninger af kemisk udstyr. Læreren bruger interaktiv tavle, hvor han viser den side fra kompendiet, de skal arbejde med. Eleverne byder ind med navne på det forskellige udstyr, og læreren skriver ordene ved de tegninger, der passer til. 8. klasse: Der er 11 elever til stede i klassen. De arbejder med syrer og baser. De arbejder i deres grundbog, og dagens lektie står på den interaktive tavle. Der tales om stærke og svage syrer, og læreren inddrager elevernes hverdagserfaringer i sin undervisning. Eleverne er aktive og byder hyppigt ind med svar. Formning: 3. klasse: 7 elever er til stede i klassen. Det er et delehold. Eleverne skal være kreative og maler med pensler. 4. klasse: 6 elever er til stede i klassen. Det er et delehold. Holdet er i gang med at lave aftryk med genbrug (tomme toiletruller). De arbejder koncentreret og taler dæmpet sammen, mens de arbejder. Religion: 2. klasse: 18 elever er til stede i klassen. De taler om de himmelske bøger, hvilke sprog, de er skrevet på, og hvad profeterne hedder. Det foregår som klasseundervisning, hvor læreren stiller spørgsmål, der kun er et korrekt svar på. Efter en elev har svaret går han/hun til tavlen og skriver svaret ind i et skema. Eleverne virker aktive og ivrige efter at besvare spørgsmålene. Arabisk: 5. klasse: 13 elever er til stede i klassen. De samtaler om en arabisk tekst om, hvordan man beskytter naturen i Libanon. Bogen kommer fra Libanon. Eleverne læser op af bogen på skift, og der tales om teksten på arabisk læreren stiller spørgsmål til teksten, og eleverne svarer en og en. Eleverne virker aktive ved at række hænderne i vejret for at svare. Tysk: 8. klasse: Der er 10 elever til stede i klassen. De arbejder med Die Mauer. Eleverne har skrevet mange informationer ned i deres hæfte, og nu skal de oversætte disse. De arbejder individuelt ved hver sin computer. Sang: 3. klasse: Der er 12 elever til stede i klassen. Læreren spiller på keyboard og synger sammen med klassen. Da jeg kommer ind, er de ved at synge en ny sang: Regnvejrsdag i november. De fleste elever synger med høj ryst, nogle meget stille og et par stykker slet ikke. Derefter synges der skalaer i kor og en velkendt sang synges derefter. Her synger alle med. Læreren spiller hele tiden. Klassens time: 6. klasse: 14 elever er til stede i klassen. Klassens to elevrådsrepræsentanter taler med deres kammerater om en forestående elevfest. De taler bl.a. om to konkurrencer, elevrådet står for. Da der ikke er flere spørgsmål fra kammeraterne, slutter samtalen, og læreren skifter til noget helt andet evaluering. Elevernes forventninger til, hvor mange gange i løbet af en bestemt periode, de når at lave deres lektier, evalueres. Nogle har nået færre gange end de forventede, andre har nået flere gange. Når en kammerat har nået flere gange end forventet, klapper kammeraterne. Tilsynsførende Inge Voigt 5

Trelleborg Friskole Tilsynsrapport skoleåret 2015/2016

Trelleborg Friskole Tilsynsrapport skoleåret 2015/2016 1 Til skolens forældre og bestyrelse. Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget på skolen er dansk, og at skolens undervisning i høj grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder

Læs mere

Tilsynserklæring 2015/2016

Tilsynserklæring 2015/2016 Tilsynserklæring 2015/2016 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Baggrund for tilsyn Vejle d. 10. april 2014 Jeg, Esen Hayaloglu, har fået fornøjelsen af at føre tilsyn med Vejle Privatskole

Læs mere

Skolekode: AL IRCHAD SKOLEN Skoleår

Skolekode: AL IRCHAD SKOLEN Skoleår Til skolens forældre og bestyrelse. Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget på skolen er dansk, og at skolens undervisning i høj grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynserklæring 2014/2015

Tilsynserklæring 2014/2015 Tilsynserklæring 2014/2015 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Søndag den 16. marts 2014 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejlernes Naturfriskole, 2013-2014

Tilsynserklæring for Vejlernes Naturfriskole, 2013-2014 Tilsynserklæring for Vejlernes Naturfriskole, 2013-2014 Skolens navn Vejlernes Naturfriskole Skolekode 280220 Tilsynsførende Søren Ladegaard Jensen Datoer for tilsynsbesøg 27., 28. og 29. januar, 2014

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2016-2017 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 38 2300 København S Skolekode: 280553 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål).

Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Evaluering af DA dec. 2012. Dansk: Lærer: Karin Tychsen Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Siden vi begyndte

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Der har været gennemført tilsynsbesøg 4. november 2013, 7.maj 2014 og 21.maj 2014, samt et opfølgningsbesøg den 6.maj 2015.

Der har været gennemført tilsynsbesøg 4. november 2013, 7.maj 2014 og 21.maj 2014, samt et opfølgningsbesøg den 6.maj 2015. Nilen Privatskole Bjødstrupvej 24 8270 Højbjerg Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2013/2014 Der har været gennemført tilsynsbesøg 4. november 2013, 7.maj 2014 og 21.maj 2014, samt et opfølgningsbesøg

Læs mere

Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål).

Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Evaluering DA april 2012 Dansk i DA april 2012. Karin Tychsen Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Alle bogstaver

Læs mere

Evaluering af undervisningen i DA Dansk: Karin Tychsen. Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse.

Evaluering af undervisningen i DA Dansk: Karin Tychsen. Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse. Evaluering af undervisningen i DA 2010-11. Dansk: Karin Tychsen Formålet med dansk: - Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale skrive læse. (uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). For børnehaveklassen

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Undervisningen tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål for fanget engelsk. Materialer: Vi bruger ikke noget bogsystem i undervisningen. Eleverne får

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2016-2017 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Besøget omfattede skoledagen fra kl.8.00-13.45. Lige nu er der ca. 63 elever i alt. Førskole til og med 6.klasse.

Besøget omfattede skoledagen fra kl.8.00-13.45. Lige nu er der ca. 63 elever i alt. Førskole til og med 6.klasse. 1 Tilsynserklæring for Odense Privatskole i skoleåret 2015/2016 Af tilsynsførende Fadime Ekici Vejle d. 30 maj 2016 Skolens adresse: Åsumvej 21,5240 Odense NØ Skolekode:280656 Jeg, Fadime Ekici har fået

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Tilsynserklæring For Skt. Nikolaj Skole Skoleåret

Tilsynserklæring For Skt. Nikolaj Skole Skoleåret Skt. Nikolaj skole Kirkegade 54 6700 Esbjerg Tlf.: 75122988 www.sktnikolaj.dk Skolekode: 561 030 Skoleleder: Jørgen Stefan Jensen Tilsynserklæring For Skt. Nikolaj Skole Skoleåret 2014-2015 Ved Linda Jensen

Læs mere

Tilsynserklæring for Hundelev Friskole, skoleåret 2015-16

Tilsynserklæring for Hundelev Friskole, skoleåret 2015-16 Tilsynserklæring for Hundelev Friskole, skoleåret 2015-16 Tilsynet er udført på Friskolen for Hundelev og omegn, Sejlstrupvej 5, Hundelev, 9840 Løkken. Skolekode 280 655 Tilsynsførende: Ryan Pristed, ryan.pristed@skolekom.dk

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/2014

Tilsynserklæring 2013/2014 Tilsynserklæring 2013/2014 2014 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Tilsynsvurdering april 2011

Tilsynsvurdering april 2011 Tilsynsvurdering april 2011 Hermed overgives tilsynsvurdering april 2011 til Spjellerup Friskoles generalforsamling. Tilsynsvurderingen er udarbejdet efter retningslinjer for tilsyn, som beskrevet på Undervisningsministeriets

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

3.kl Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. Skoleåret 2016/17

3.kl Engelsk. Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen. Skoleåret 2016/17 3.kl Engelsk Underviser: Pernille Kvarnstrøm Jørgensen Skoleåret 2016/17 Det overordnede formål med engelskundervisningen er, at eleverne tilegner sig sproglig kommunikativ kompetence. Eleverne skal blive

Læs mere

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole Kriterier for god undervisning på Næsby Skole 1. Tydelig struktur på undervisningen Læreren taler i et forståeligt sprog Eleverne ved, hvad opgaverne går ud på Eleverne kender dagsordenen for lektionen/dagen

Læs mere

Tilsynserklæring

Tilsynserklæring Tilsynserklæring 2016 2017 Skole: Kertemindeegnens Friskole Revninge Bygade 55 Revninge 5300 Kerteminde Tilsynsførende: Gustav Reck, Ramsherred 64, 5900 Rudkøbing, tlf.: 51 20 33 46 e-mail: gr@kdvalgmenighed.dk

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Zahles Gymnasieskole Skoleåret Ved Kirsten Hansen Certificeret tilsynsførende

Tilsynserklæring for N. Zahles Gymnasieskole Skoleåret Ved Kirsten Hansen Certificeret tilsynsførende Att: Formand for bestyrelsen Mogens Cranil og Afdelingsinspektør Susanne Carlsen Nørrevoldgade 5-7 1358 København K Skolekode: 101155 Tilsynserklæring for N. Zahles Gymnasieskole Skoleåret 2016-17 Ved

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Tilsynserklæring 2014/15 Østerbro Lilleskole

Tilsynserklæring 2014/15 Østerbro Lilleskole I år har jeg været på besøg følgende dage i følgende klasser: 30. september 2014: 2. klasse dansk, 3. klasse dansk. 3. december 2014: 6. klasse engelsk, 7. klasse engelsk, 7. klasse naturfag, 5. klasse

Læs mere

Vi vil også se på det sociale miljø i klasserne. Hvilket er en væsentlig forudsætning for at eleverne kan få et fagligt udbytte.

Vi vil også se på det sociale miljø i klasserne. Hvilket er en væsentlig forudsætning for at eleverne kan få et fagligt udbytte. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2013-2014 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er udgangspunktet for vurderingen standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen generelt,

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen

Tilsynserklæring 2013/14. Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14. Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Tilsynserklæring 2013/14 Eksternt tilsyn på Michael Skolen for skoleåret 2013/14 Tilsynsførende lærer cand. pæd. Viggo Nørgaard Nielsen Skolekode 151022 Tilsynet er gennemført efter gældende regler i friskoleloven

Læs mere

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16

Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Årsplan engelsk 2. klasse 2015-16 Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens elever kan lære noget i engelsktimerne. Vi synger meget, leger, er kreative

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d. 31.10.2014

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d. 31.10.2014 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d. 31.10.2014 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst og Bekendtgørelse nr. 702 af 23/06/2014:

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Lærer: Michael Krakus Generelt: Det har været et spændende år, at være dansk-, historie- og klasselærer i DD for første gang. Det har været en stor

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

Læs-Tænk-Regn Indskolingen

Læs-Tænk-Regn Indskolingen Læs-Tænk-Regn Indskolingen Hvad er Læs-Tænk-Regn? Læsning er ikke kun dansklærerens domæne mere, og i UVM s Læseplan for faget matematik står der da også under det tværgående emne Sproglig udvikling :

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2014/2015 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Vejle d. 23. marts 2015 Baggrund for tilsynet Tilsynsdagen på Vejle Privatskole (skolekode 280474) starter med opsamling

Læs mere

Tilsynsrapport maj 2015 for Sjællands Privatskole

Tilsynsrapport maj 2015 for Sjællands Privatskole Tilsynsrapport maj 2015 for Sjællands Privatskole Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler 9. Forældrekredsen har besluttet at lade Katharina

Læs mere

Eksternt tilsyn med Højbo Friskole

Eksternt tilsyn med Højbo Friskole Bestyrelsen Højbo Friskole Kalundborgvej 49 4591 Føllenslev Eksternt tilsyn med Højbo Friskole 22.04.2017 Tilsynet med Højbo Friskole, skolekode 30 10 08, er foretaget af certificeret tilsynsførende, skoleleder,

Læs mere

Årsplan engelsk 2. klasse Da klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens

Årsplan engelsk 2. klasse Da klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens Årsplan engelsk 2. klasse 2016-17 Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens elever kan lære noget i engelsktimerne. Vi synger meget, leger, er kreative

Læs mere

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen.

Byg og stav. Materialet består af i alt 5 niveauer og kan bruges i 0.-2.klasse og specialundervisningen. Byg og stav - At farvekode (Lego), lydkode (instrumenter) og kroppen (håndfonemer) understøtter forståelsen af analysen-syntesen. - At eleverne kan klappe stavelser. - At eleverne kan stave til korte lydrette

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Interesse- og effektmåling

Interesse- og effektmåling Interesse- og effektmåling Energi Horsens Fonden 211 Antal respondenter: 992 Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om målingen af interesse for de naturvidenskabelige fag samt resultatforklaring

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Årsplan engelsk 3. klasse 2015-16. Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens

Årsplan engelsk 3. klasse 2015-16. Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens Årsplan engelsk 3. klasse 2015-16 Da 0.-3. klasse samlæses, differentieres undervisningen helt naturligt for at alle klassens elever kan lære noget i engelsktimerne. Vi synger meget, leger, er kreative

Læs mere

Tilsynserklæring for Iqra Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Iqra Privatskole 2015 Tilsynserklæring for Iqra Privatskole 2015 Af tilsynsførende Peter Jensen København, d. 19. marts 2015 Baggrund for tilsyn Tilsynsdagen på Iqra Privatskole (skolekode 101584 ) startede med en opsamling

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer Omkring det hele barn Af Aase Bille Jensen, lærer I skoleårene 2006-07 og 2007-08 var jeg så heldig, at jeg var med i et udviklingsarbejde omkring skole/hjem samarbejde. Det var en gruppe af lektorer fra

Læs mere

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn.

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynet er foretaget på: Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Strandvejen

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

På skolebænken. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

På skolebænken. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Tilsyn Iqra Privatskole 2017

Tilsyn Iqra Privatskole 2017 Indhold i rapporten 1. Baggrund for tilsynet 2. Rammer for tilsynet 3. Observationer i undervisningen 4. Skolens udvikling 5. Konklusion 1. Baggrund for tilsynet Tilsynsrapporten for Ikraskole ( skolekode

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Selam Friskole Elmegårdsvej 1 8361 Hasselager Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Der har været gennemført tilsynsbesøg 16. november 2006 samt 8. marts 2007. Selam Friskole er oprettet i 1993.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2010-2011 på Aabenraa Friskole

Tilsynserklæring for skoleåret 2010-2011 på Aabenraa Friskole Tilsynserklæring for skoleåret 2010-2011 på Aabenraa Friskole Krav til tilsyn, jævnfør friskoleloven: Stk. 2. Forældrekredsen vælger for højst 4 år en eller flere personer til at føre tilsyn med elevernes

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017

Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017 Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017 Evaluering af den samlede undervisning på Privatskolen er udført på følgende måde. 1. Lærerne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål:

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Planlæg undervisningen Med MatematikFessor

Planlæg undervisningen Med MatematikFessor Planlæg undervisningen Med Fessor Lærerværelsets forside På de følgende sider kan du læse om vores indhold på sitet og få inspiration til, hvordan du inddrager indholdet i din planlægning. På forsiden

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning Fysisk aktivitet i den boglige undervisning 1 Battle Øve begreber, teorier og beregninger i de naturvidenskabelige fag Besvare redegørende eller analyserende spørgsmål af tekster i fx historie, samfundsfag

Læs mere

Evaluering af elektroniske læremidler

Evaluering af elektroniske læremidler Evaluering af elektroniske læremidler Evaluatorer: JM, AN Evalueringens genstandsfelt: Der evalueres på den enkelte lærers brug af elektroniske læreprogrammer samt den kvalitative vurdering af disse. Der

Læs mere