Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende."

Transkript

1 2009

2 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top, lægger vi i Paderup særligt vægt på at uddanne eleverne til at kunne tænke selv. Unge mennesker bør være kreative og innovative og kunne begå sig socialt. Det er nemlig mennesker med disse egenskaber og kvaliteter, som det moderne samfund har brug for. Og det er derfor områder, som vi søger at fremme og støtte bedst muligt. På Paderup Gymnasium tager vi det alvorligt, når vi skriver at: Paderup Gymnasium sigter mod at uddanne selvstændigt tænkende studenter - socialt intelligente, kreative og innovative. Det er egenskaber og kvaliteter, det moderne samfund bygger på. Paderup Gymnasium tilbyder en gymnasieuddannelse, der ikke kun kvalificerer til alle videregående uddannelser, men hvor eleverne også udvikler deres individuelle kvaliteter og gennemgår en læreproces, så de kan forholde sig konstruktivt i demokratiske sammenhænge. I denne brochure kan du læse lidt om Paderup Gymnasium og om den uddannelse, som vi kan give dig. Du kan blandt andet læse om: Miljøet og kulturen på Paderup Gymnasium De fag og studieretninger, vi udbyder Vores værdigrundlag Skolens fysiske rammer Aktiviteter uden for undervisningen Og sidst, men ikke mindst kan du læse lidt om, hvad vore elever synes om den skole, der i tre år danner rammen om deres hverdag. Du og dine forældre er selvfølgelig altid velkomne til at kigge forbi og få yderligere information og se nærmere på skolen. For at nå disse mål har vi utvetydigt og synligt fokus på faglighed, kreativitet og tryghed. Paderup Gymnasium er et levende, udadvendt gymnasium, der er bevidst om det omgivende samfunds behov for selvstændigt tænkende, socialt intelligente og innovative mennesker. Gymnasieuddannelsen på Paderup Gymnasium kan karakteriseres ved følgende nøgleord (som du i øvrigt kan læse mere om på vores hjemmeside): Kompetencegivende uddannelse Selvstændig og kreativ tænkning Nærhed, ansvarlighed og respekt for andre Kreative og kommunikative kompetencer Demokratisk praksis God fornøjelse! Jan Becher Sørensen Rektor

3 Fysiske rammer, miljø og trivsel Aktiviteter udenfor timerne Paderup Gymnasium blev bygget i 1980 og er i dag et mellemstort gymnasium med plads til ca. 500 elever. De fysiske rammer med store, lyse fællesarealer og mange grupperum er ideelle for et godt læringsmiljø. Undervisningslokalerne er indrettet med det sidste nye tekniske udstyr, og der er fri adgang til computere i alle fællesarealer og faglokaler. Vi har selvfølgelig trådløst netværk, og alle elever har deres egen på gymnasiet. Gymnasiet er overordnet set indrettet i tre afdelinger for hhv. 1.g, 2.g og 3.g, som har hver deres klasselokaler og fællesareal. Denne opbygning er velegnet til at skabe et socialt fællesskab, hvor alle får plads til at komme til orde, og hvor alle skal påtage sig ansvar for et godt fysisk og psykisk miljø. Det er en ideel oase, hvor nye 1.g-elever meget hurtigt lærer de øvrige 1.g-elever at kende. Paderup Gymnasium er desuden udstyret med velindrettede faglokaler, en god kantine, bibliotek, stor idrætshal, gode udendørsarealer med boldbaner, atletikanlæg og f.eks. en beachvolleybane. Miljøet på Paderup Gymnasium er præget af åbenhed, tillid og kreativitet. Vi har en uhøjtidelig, men samtidig ansvarsbevidst omgangsform mellem elever, lærere og ledelse. På Paderup Gymnasium har vi en lang tradition for elevmedindflydelse og demokrati. Det betyder, at elevernes muligheder for at få indflydelse er stærkt forankret i en velorganiseret beslutningsstruktur, hvor eleverne er repræsenteret i alle betydende organer: Som elev på Paderup får du både mulighed for at blive hørt og have indflydelse. Samtidig er vi stolte af vort høje informationsniveau i relation til skole, elever og forældre, hvor åbenhed om beslutninger og prioriteringer er i centrum. Foruden et velfungerende elevråd har hver enkelt klasse et elevteam, der består af tre af klassens elever, der sammen med lærerteamet tager sig af klassens indlæring og trivsel. Udover den almindelige undervisning er det vigtigt for os, at vore elever også har mulighed for at udvikle sig via en lang række ikke-skemalagte aktiviteter som idrætsstævner, medieværksted, musisk sammenspil, kunstværksted, musik- og teaterforestillinger. For at dette overhovedet er muligt, er det vigtigt, at undervisningen i de kunstneriskkreative fag og i idræt foregår på et solidt fagligt niveau. Derfor arrangeres der i løbet af skoleåret en række fællestimer, hvor vi får besøg af forfattere, musikere, teatergrupper, politikere, forskere og mange andre, som kan inspirere elever og lærere. Til den store årlige skolefest i februar opfører frivillige elever en stor forestilling med både musik, teater, dans mm. Her inviteres også forældre. Skoleforestillingen opføres desuden for områdets folkeskoleklasser. På Paderup Gymnasium ser vi det desuden som et af vore mål at styrke elevernes forståelse for det lokale og det internationale samfund. Som led i undervisningen arrangerer lærerne sammen med eleverne derfor en række virksomheds- og museumsbesøg, teater- og biografture og andre kortere ekskursioner. I løbet af gymnasietiden arrangeres desuden en større studietur til udlandet. For at lette elevernes daglige forberedelse underviser vi i lektioner på 90 min. Det betyder, at eleverne kun har 4 forskellige fag pr. skoledag. Elevernes festudvalg og FCK (FredagsCafeKlubben) arrangerer jævnligt fester og fredagscafeer.

4 Fagene Studieretninger og valgfag Gymnasieforløbet er bygget op af 14 obligatoriske fag, 3 studieretningsfag og 1-3 valgfag. Obligatoriske fag er fag, som alle elever i alle klasser skal have. Studieretningsfag er fag, som den enkelte klasse er fælles om. Det er typisk obligatoriske fag, som klassen på forhånd har valgt på et højere niveau end det obligatoriske. Studieretningsfag udbydes i pakker med to af fagene, hvor det tredje enten er med i pakken eller vælges senere. Valgfag er fag, som den enkelte elev selv vælger i 3.g, og hvor eleverne derfor samles på hold på tværs af årgangen og ikke i deres stamklasser. A-niveau Dansk, Historie, Engelsk, Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Samfundsfag, Tysk, Fransk, Spansk, Musik. B-niveau Engelsk, Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Naturgeografi, Tysk, Idræt, Samfundsfag, Billedkunst, Musik, Mediefag, Dramatik, Psykologi, Filosofi. C-niveau Idræt, Samfundsfag, Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Naturgeografi, Oldtidskundskab, Religion, Billedkunst, Musik, Dramatik, Mediefag, Filosofi, Psykologi. Andre større forløb Almen Studieforberedelse, Almen Sprogforståelse, Naturvidenskabeligt Grundforløb. De Naturvidenskabelige retninger Studieretninger for dig som er interesseret i naturvidenskabelige fag, god til matematik, fysik og kemi og som tænker på at fortsætte med en naturvidenskabelig længere videregående uddannelse. Matematik A Fysik B Kemi B Biologi A Matematik B Kemi B De Sproglige retninger Studieretninger for dig som er interesseret i sproglige fag, god til sprog og humanistiske fag og som tænker på at fortsætte med en sproglig-humanistisk længere videregående uddannelse. Engelsk A Spansk A Samfundsfag B / Psykologi B Engelsk A Tysk A Samfundsfag B / Psykologi B Engelsk A Fransk A Samfundsfag B / Psykologi B Engelsk A Spansk A Tysk B De Samfundsvidenskabelige retninger Studieretninger for dig som er interesseret i samfundsvidenskabelige fag, god til matematik og sprog og som tænker på at fortsætte med en samfundsvidenskabelig længere videregående uddannelse. Matematik A Samfundsfag A Engelsk A Samfundsfag B Mediefag B / Psykologi B Ringetider på Paderup : 1. lektion : Pause : 2. lektion : Frokostpause : 3. lektion : Pause : 4. lektion De Kunstneriske retninger En kunstnerisk studieretning er for dig, som kan lide at arbejde med dine kreative sider. Du synes, at det er spændende at blive bedre både teknisk, kunstnerisk og teoretisk, og du er sikkert glad for både at høre musik og spille eller synge selv. Musik A Matematik A Musik A Engelsk A Kunstnerisk fag C.

5 Kære kommende elev Som elever på Paderup Gymnasium har vi i meget høj grad selv indflydelse på vores hverdag. Beslutningsstrukturen på Paderup Gymnasium er indrettet således, at vi elever er repræsenteret i alle besluttende organer, og vi er derigennem sikret en udbredt medindflydelse på alle beslutninger, som vedrører vores fælles hverdag. På Paderup Gymnasium tilstræbes demokratiets udbredelse i alt, hvad vi foretager os i vores hverdag, og man har mulighed for at deltage på netop dét niveau, der tiltaler én mest. Hvad enten man vælger at engagere sig i elevrådet, skolebestyrelsen, festudvalget eller Fredags-Cafe-Komiteén, repræsenterer man sine kammerater og sikrer derigennem, at netop deres ønsker bliver hørt. På Paderup Gymnasium er der en gennemgående uhøjtidelig omgangstone mellem elever, lærere og ledelse. Man mødes i øjenhøjde, taler til hinanden med gensidig respekt, og gennem åbenhed og samarbejde elever og lærere imellem får vi alle som elever et ansvar for klassens faglige og sociale trivsel. Den sociale del, udenfor skoletiden, vægtes også særdeles højt. På vores egne initiativer arrangeres der jævnligt gymnasiefester, fredagscafeer og koncerter, mens man også har mulighed for at blive en del af den omkring 100 mand store teaterforestilling, der opføres hvert år, i super professionelle omgivelser. Man kan deltage i frivillig musik, billedkunst, teater eller idræt, ligesom der også er mulighed for at repræsentere skolen i større, landsdækkende sportsstævner. På Paderup Gymnasium tænkes det sociale element samtidig ind i mange faglige aktiviteter, der ofte er med til at lette noget af undervisningen og bryde det sædvanlige skema. Her kan der bl.a. nævnes fællestimer, forelæsninger og ekskursioner, samt studieturen til udlandet i løbet af 2.g. Vi oplever således som elever i høj grad stedet som vores gymnasium, og vi tror, at vores store muligheder for elevindflydelse gør Paderup Gymnasium til et særlig godt sted at være, når man vælger sin ungdomsuddannelse. Men det kræver, at man vil deltage aktivt i arbejdet med at få opfyldt de fælles mål - og du skal være hjertelig velkommen som medstuderende hos os og til at deltage i dette arbejde. Kirsten Raben Hansen og Casper Grud Nielsen Elevrådsformænd

6 Motivation og forventninger Og et tilbud For at opnå et fornuftigt udbytte af undervisningen er det vigtigt, at den enkelte elev er motiveret for bredden i det almene gymnasiums fagrække, og betingelsen for et tilfredsstillende gymnasieforløb i øvrigt er, at man både har et godt fagligt niveau og en fornuftig arbejdsdisciplin. En gymnasieelev skal simpelthen kunne Møde til timerne Aflevere skriftlige opgaver Sidde stille og høre efter i 90 min. Læse lektier Være aktiv og sige noget i timerne Lytte til andres synspunkter Håndtere forskellige arbejdsformer Vores erfaring er, at indøvelse af sådanne gode studievaner og især regelmæssig støtte fra både lærere og kammerater styrker eleverne i gymnasieforløbet samtidig med, at mange opnår højere karakterer. Derfor har Paderup Gymnasium etableret et Studieværksted, som kan Benyttes til almindelig lektiecafé, hvor eleverne henvender sig til de faglærere, som man ønsker lektiehjælp fra. Klassens lærere kan henvise elever med specielle, faglige problemer til at søge hjælp hos lektiecaféens faglærer. Derudover kan man bruge Studieværkstedet til gruppearbejde, udarbejdelse af skriftlige besvarelser, opgaver, stile, rapporter etc. Også i disse tilfælde har man mulighed for at indhente bistand fra faglærerne. Elever, som af forskellige årsager er overhalet af klassen, kan bruge Studieværkstedet til at komme på omgangshøjde med de øvrige. Studieværkstedet kan i en vis udstrækning bruges til at indhente forsømmelser. Desuden er der her mulighed for at møde studievejlederne og læsepædagogen Studieværkstedet er et frivilligt tilbud til eleverne. Du kan læse og opleve meget mere om Paderup Gymnasium ved at besøge vores hjemmeside hvor der også kan rekvireres yderligere materiale. Du og dine forældre er også mere end velkomne til at kontakte skolen eller rektor Jan Becher Sørensen. Ring på eller send en mail til

7

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk Silkeborg Gymnasium 2014 n Indholdsfortegnelse n Rektors velkomst Rektors velkomst... Udfordringer, oplevelser og viden for livet!... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab...... Udsyn mod verden...

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER. VK Det bedste fundament for uddannelse

VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER. VK Det bedste fundament for uddannelse VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER VK Det bedste fundament for uddannelse Indhold Rektors velkomst........ 4 VK giver det bedste fundament for din videre uddannelse; Strukturerede

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF!

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! VELKOMMEN TIL HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! Rektors velkomst Velkommen til et moderne gymnasium med fokus på højt fagligt niveau, godt undervisningsmiljø og et stærkt socialt fællesskab. Vi glæder os til, at

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER 2012 2013 aarhustech.dk / htx 1 TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM VELKOMMEN TIL TEKNISK GYMNASIUM På de tekniske gymnasier i Aarhus og Skanderborg uddanner vi unge

Læs mere