For kronen og fædrelandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For kronen og fædrelandet"

Transkript

1 NR. 5. NOVEMBER ÅRGANG For kronen og fædrelandet 2000 bliver året, hvor vor egen stærke mønt skal forsvares mod presset udefra - DF forbereder kæmpekampagne Årsmøde 1999

2 LEDER EU's børnebefamling... "Et fredeligt Europa uden grænser det er noget selvfølgeligt for Max, Christine og Poul, indtil de via en mystisk hjemmeside på Internettet havner i et land langt før vores tid. Her er der stadigvæk vagtposter ved byporten, og hver sommer bryder krigen om jordbærisen ud igen. Folk i dette land har brug for en ordentlig lektion i solidaritet og Europa-spørgsmål. Max, Christine og Poul er lige de rigtige til at give dem lidt lektiehjælp..." Sådan hedder det på bagsiden af EU- Kommissionens farverige børnetegneserie, "Krigen om Jordbærisen" med undertitlen, "En tegneserie for unge om et fredeligt Europa uden grænser", som kommissionen har ladet trykke på spansk, dansk, græsk, engelsk, fransk, italiensk, hollandsk, portugisisk, finsk og svensk. Den flotte tegneseriebog, som er på dyrt, glat papir, er forfattet af tyskeren Matthias Ripp og udgivet af EU- Kommissionens generaldirektorat for information, kommunikation og kultur. Og det er sørme da også et rigtigt vederstyggeligt land, de tre friske euro-børn uforvarende lander i: Der er simpelthen onde, bevæbnede, vortebefængte og snottede vagtposter over alt. Lederne i landet er hæslige at se på, de råber og skriger, de er mistroiske overfor alt og alle, og de smider alt og alle i landets sorte fangehuller. De har ikke en gang ordentlige veje at køre på, møntfoden er en underlig middelaldervaluta, kommunikationen ud over landets grænser er ikke eksisterende, og alle går hele tiden og forbereder sig på den næste krig. I dette bagstræberiske, uhyggelige, ildelugtende land har indbyggerne en opskrift på en jordbæris, som er så god, at de ihvertfald ikke kunne drømme om at dele med andre og mindst af alle nabolandet, som har specialiseret sig i en opskrift på vafler. Det bedste ville selvfølgelig være, om begge lande kunne få glæde af hinandens produkter, sådan at man kunne spise vafler med jordbæris, men dét kan der i hvert fald ikke være tale om, de skal i hvert fald ikke have noget af vores... så hellere føre krig mod hinanden. Nå, men efter en del genvordigheder igennem tegneseriens 30 sider, hvor de gamle krigsliderlige ledere med de forvrængede og sataniske ansigter gør alt for at gøre livet surt for disse tre kernesunde, glade euro-børn, slutter tegneserien heldigvis i en happy ending: Det lykkes Max, Christine og Poul med kernesunde argumenter at få det onde nationalistland overtalt til at blive medlem af Euroland. Det kan de gamle, onde nationalistiske ledere jo også godt se er meget bedre nu, hvor de får det forklaret... Nu er de jo fri for at føre krige, vejene bliver til at køre på, kommunikationen med nabolandene bliver indført, ingen skal længere smides i sorte fangehuller, de er fri for at veksle deres gamle, skidne middelaldervaluta til en anden gammel, skiden middelaldervaluta og de kan endelig komme til at spise vafler med jordbæris... Luksus-tegneseriens ærinde er således: De danskere, der ønsker, at en dansk fremtid skal tilrettelægges af danskere og besluttes i Folketinget, er krigsliderlige, bagstræberiske, onde, grimme 2 og middelalderagtige, mens Europaunionisterne er glade, umiddelbare, søde, venlige, progressive, pæne og fredselskende. Da den danske version af "Krigen om Jordbærisen" foreløbig er trykt i eksemplarer, vil med andre ord danske skolebørn kunne risikere at blive befamlet af EU-kommissionen. Det har igennem mange år været dagligdag, at voksne danskere blev udsat for denne propagandamaskine af goebbelske dimensioner, men at man nu også uden blusel og på den mest nedrige manér forgriber sig på børn, havde vi dog alligevel ikke forventet. Nu er børnebefamlingen og manipulationen i dette tilfælde så tilpas gennemskuelig, at vi nærer den allerstørste tiltro til, at sunde, fornuftige, humoristiske danske børn vil slå en ubehersket skoggerlatter op, når de læser tegneserien. Og lykkeligvis er humor og selvironi ikke blandt de karaktertræk, der kendetegner EU-Kommissionen og dens højtlønnede manipulationspinger så blev de først for alvor farlige. INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard Tema: 4. Årsmøde 1999 Alt om årsmødet og festen 4-9 Gæsten Colette Brix om de små, selvstændige erhvervsdrivende Hele Danmarks Irma Irma Henriksen blev landskendt, da hun var "fjenden, der flyttede ind" For kronen og fædrelandet DF forbereder kæmpekampagne i DF-portrættet Mød DFU's dynamiske formand Ude i Danmark DF rundt om i landet - og på Christiansborg samt nyt fra organisationen Kaserne-lukning betyder ekstra udgifter ikke besparelser Ung studerende gennemhuller regeringens påstande Kalender DF-arrangementer i den kommende tid bagsiden DANSK FOLKEBLAD Tidsskrift, udgivet af Dansk Folkeparti. 3. årgang, nr. 5, november ISSN: Ansv. redaktør: Søren Espersen. I redaktionen: Michael Rex og Anders Skjødt. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis Dansk Folkepartis synspunkter. Adresse: Dansk Folkeparti, Christiansborg, 1240 København K. tlf: Fax: // Næste nr. udkommer fredag den 17. december Deadline for indlæg, kalender o.l. er den 29. november. Layout: Cre8 Tryk: Nyhavns Tryk & Kopi Center. Vi ved, et fjeld kan sprænges, og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det selv. 3

3 Udvisning af kriminelle kernefamilier kan skabe tryghed NYHEDSBREV I min årsmødetale fremsatte jeg en idé om at hjemsende de kriminelle indvandrerfamilier, som er kernen i de problemer, der har ramt Vollsmose, og som genfindes nogle andre steder i landet. Det har, som man sikkert har bemærket, ført til voldsomme udfald fra statsminister Poul Nyrup Rasmussens side under Folketingets åbningsdebat fulgt godt op af de andre partiers ordførere. Statsministeren har dog ganske fordrejet idéen. Statsministeren har nemlig fremstillet ideen, som om jeg og Dansk Folkeparti vil udvise en hel slægt, hvis et enkelt medlem af slægten begår noget kriminelt. Det er absurd at påstå, og der ligger intet i vore tanker af den art. Vor idé drejer sig udelukkende om de kernefamilier, som hverken kan eller vil integreres, og som direkte modarbejder de danske myndigheders forsøg på at standse kriminaliteten. Ved disse kernefamiliers sabotering påtager kernefamiliernes overhoveder forældrene - sig et medansvar for deres store og små drenge, uanset om forældrene selv har begået noget kriminelt eller ej. Egentlig kan det sammenlignes med, at der civilretligt jo allerede findes en helt accepteret bestemmelse om, at forældrene pådrager sig fuldt erstatningsansvar, såfremt deres børn eksempelvis laver hærværk, foretager ildspåsættelse, maler grafitti eller udøver vold. Det er naturligvis de helt uhyrlige forhold i Odenseforstaden, Vollsmose, der har betydet, at vi i Dansk Folkeparti er begyndt at undersøge muligheden af at indføre alternative strafformer, som ville kunne anvendes over alt i landet. Sagen er, at en række fremtrædende socialmedarbejdere i Odense kommune, ligesom politiet, har oplyst, at kriminaliteten i Vollsmose skyldes omkring 30 familier, næsten alle palæstinensere. Disse er efter en længere årrække i Danmark helt utilpasset og involveret i kriminel aktivitet. De helog halvvoksne sønner er kriminelt svært belastede, og de små brødre følger nu i de ældres fodspor fra ti-årsalderen. Stærkt had til Vesten De socialarbejdere og politifolk, der har udtalt sig, har grundigt redegjort for, at de pågældende nærer et stærkt had til Vesten, til USA, til Danmark, til stat og kommune, og ethvert forsøg på at nå dem er spildt. De er involveret i grov voldskriminalitet, og ingen straf eller resocialisering nytter. Hér er udvisning af den pågældende kernefamilie nødvendig. Det er oplyst, at de pågældende føler en stærk palæstinensisk identitet og modarbejder enhver integration i Danmark. De pågældende er ikke flygtet fra Yasser Arafat og hans administration de kan være flygtet af økonmiske årsager, eller de er måske flygtet på grund af israelerne. Deraf deres had til Vesten og til os, som er Israels forbundsfælle. Men Danmark har jo også diplomatisk kontakt med Yasser Arafats administration og yder økonomisk støtte til denne. Derfor har jeg gentagne gange, bl.a. i forskellige avisindlæg, foreslået, at der optages en forhandling med Yasser Arafat og den palæstinensiske administration om en palæstinensisk tilbagetagelse af disse helt umulige familier. Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at antallet af familier, der ville komme ud for en sådan udvisning, er 20, måske 30 familier. Sæt dette i forhold til de cirka , der hvert år søger til Danmark, og hvor et stort tilsvarende antal udlændinge får dansk indfødsret uanset om nogle af disse har begået kriminalitet eller ej. Det ved både statsministeren og de øvrige partiers ordførere, og det er svært at tro på, at de virkelig skulle finde forslaget så uacceptabelt, som de giver udtryk for. De voldsomme udfald mod Dansk Folkeparti er således udelukkende en følge af den fremgang, som meningsmålingerne viser, at partiet har. Det er samtidig et udtryk for Christiansborg-miljøets totale mangel på forståelse for de holdninger til indvandringen, som findes i befolkningen. Regeringen klynger sig til en helt urealistisk forestilling om integration af bl.a. den muslimske kultur i Danmark, samtidig med, at det muslimske samfund af al magt modarbejder integration. Dansk Folkeparti har i 3 dette tilfælde peget på en løsningsmodel vedrørende et helt specifikt problem inden for udlændingepolitikken, som i øvrigt også på alle andre områder er præget af en laden-stå-til-holdning, og vi vil i Dansk Folkeparti fortsætte med at fremsætte de forslag og tanker, som vi finder er nødvendige. Manipulation Det vil DF i øvrigt fortsætte med uanset hvor meget, der rases mod os fra andre politiske partier, som af ren partiegoisme er skræmte over vores store fremgang. DF er som altid langt mere interesseret i, hvad der er til fordel for det danske folk end at tækkes andre partier. Og lad mig så lige til sidst give et eksempel på, hvilken form for uhyrlig manipulation, der i forbindelse med åbningsdebatten blev præsteret af Socialdemokratiets politiske ordfører, Jakob Buksti. Under debatten hev Buksti et Grundtvig-citat op, som skulle bevise over for tilhørerne og Dansk Folkeparti, at selveste vor storslåede, nationale digter var tilhænger af at gøre alt og alle til danske statsborgere. Buksti citerede triumferende: "Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil..." Tjah, det var jo korrekt citeret, Buksti i hvert fald de to første linjer af digtet, men hvis du næste gang ville være så venlig at oplæse resten af digtet fra Folketingets talerstol, så tror jeg såmænd, selv du kan forstå, at det var det stik modsatte, Grundtvig mente: "Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild. Resten selv som dragedukker sig fra folket udelukker, lyse selv sig ud af æt, nægte selv sig indfødsret."

4 "Hvad gjorde du, da Danmark blev ødelagt," spurgte Pia Kjærsgaard fra talerstolen - og svarede: Vi i DF satte vort folk og fæd ÅRSMØDE 1999 Det var pastor Søren Krarup, som i en kronik havde stillet spørgsmålet: "Hvad gjorde du, da Danmark blev ødelagt?", idet han forestillede sig spørgsmålet stillet af sine børnebørn en gang i fremtiden. I sin årsmødetale ved Dansk Folkepartis 4. årsmøde i Vissenbjerg på Fyn tog formanden, Pia Kjærsgaard, udfordringen op og svarede: "Vi i DF satte vort folk og fædreland over alt andet!" Dansk Folkepartis formand brugte en stor del af sin årsmødetale til, overfor de 493 delegerede fra hele landet, at redegøre for udlændingepolitikken og det Danmark, indvandringen siden 1983 har betydet for landet. Pia Kjærsgaard udtalte, at hun så indvandringen som en national katastrofe, som har skabt et sprængt, splittet og usammenhængende folk, idet hun dog slog fast: - Det er os, det danske folk, der har ansvaret, og vi har stadigvæk muligheden for at ændre begivenhedernes gang. Vi har stadigvæk muligheden for at få det Danmark tilbage, vi er ved at miste, for vi udgør stadigvæk flertallet i vort eget land. Men det indebærer, at vi holder op med at kredse så meget om os selv og vort eget. En amerikansk præsident udtrykte det på den måde: Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land! Pia Kjærsgaard fortsatte: - Det er op til den enkelte dansker. Det er op til dig og mig. Du og jeg har ansvaret og du og jeg har endnu mulighederne. Og der er ingen grund til at fortvivle eller give op. Med en fælles kraftindsats kan det lykkes. Lad os, inden vi går herfra, love hinanden, at vi vil gøre vort allerbedste...! Idet Pia Kjærsgaard gennemhullede myten om, at Danmark altid har været et indvandrerland, sagde hun: - Den tidligere indvandring af roepolakker, af kartoffeltyskere, af hollændere, af tyske og polske jøder eller af huguenotter har været kendetegnet af, at Ikke ganske uventet blev MF Pia Kjærsgaard som eneste kandidat genvalgt som formand for Dansk Folkeparti. For fjerde og foreløbig- sidste gang blev DF's årsmøde afviklet i Vissenbjerg-Hallerne på Fyn. 4

5 reland over alt andet Pia Kjærsgaard: "Det er op til den enkelte dansker. Det er op til dig og mig. Du og jeg har ansvaret og du og jeg har endnu mulighederne. Og der er ingen grund til at fortvivle eller give op. Med en fælles kraftindsats kan det lykkes. Lad os, inden vi går herfra, love hinanden, at vi vil gøre vort allerbedste...!" Ea Laursen Bäck, Hovedstaden: Det er virkeligt godt, at Dansk Folkeparti nu tager fat på at få forbedret de ældres forhold. Det er de ældre, der har opbygget vores samfund, så dem skal der passes på. De skal have det godt. disse indvandrere af kultur og natur var en del af den vestlige tænkemåde. Det siger sig selv, at der skulle nogle år til, inden de havde fået sig tilegnet det danske sprog, og inden de havde vænnet sig til, at sådan gør vi altså i Danmark... Men de havde viljen til integration, for de havde besluttet sig for et nyt fædreland og havde sagt farvel til deres gamle land. Og efter en enkelt generation var det danske slået igennem, og disse grupper var blevet en naturlig del af danskheden. - Ikke alene var de altså på forhånd en del af den vestlige kulturkreds, de kom også drypvis og i et ganske anderledes lavt antal end nu, sagde Pia Kjærsgaard. Den jødiske indvandring drejer sig om cirka Den gamle samfundsrevser, kommunist og livsnyder, læge Tage Voss var årsmødets gæstetaler , fordelt over mere end 250 år. Af hollændere drejer det sig om cirka 400 familier, og af huguenotter om henved 800 personer. Den suverænt største gruppe af indvandrere i Danmarkshistorien indtil for år siden var polakkerne. De kom i et samlet tal på cirka Men denne polske indvandring strakte sig over 60 år. Jeg gentager: På 60 år indvandrede polakker. Det er stort set det samme antal fremmede, nutidens Danmark lukker ind hvert evig eneste år! Blandt andet via udlændingeloven - Men nutidens indvandring består ikke af kristne mennesker fra den vestlige kulturkreds, som er glødende ivrige efter hurtigst muligt at blive en del af danskheden. Nutidens indvandrere er for det meste mennesker fra den tredje verden og hovedsagelig muslimer, som ikke har nogensomhelst vilje til at blive en del af danskheden. Tværtimod ankommer disse mennesker med bagagen fuld af noget helt andet. De kommer ofte med den dybeste foragt for alt vestligt, for alt dansk og for alt kristent. De kommer med bagagen fuld af mandschauvinisme, af rituelle slagtninger, af omskæring af pigebørn og af kvindeundertrykkende tøj og traditioner, som hører hjemme i den mørkeste middelalder. Og frem for alt ankommer mange med bagagen fuld af religionsfanatisme, bedreviden og arrogance. Pia Kjærsgaard krævede herefter, under de delegerede lydelige tilslutning, handling for at bringe den begyndende multi-etnisering til ophør. Malene Kristiansen, Københavns Amt: Det er på tide, at der gøres noget for de ældre, og det håber jeg DFkampagnen kan medvirke til, for den indeholder rigtig mange gode forslag. Skal jeg pege på et enkelt, handler det om, at der skal etableres flere plejehjemspladser. Louise Castella, Københavns Amt: Det er godt, at Dansk Folkeparti nu gør opmærksom på, at de ældres forhold skal forbedres. De ældre skal have det godt, og de fortjener det bedste. Jeg mener, det er meget vigtigt, at de ældre får et reelt valg, når det drejer sig om, hvordan de vil bo.

6 Venstre må vælge partner: Dansk Folkeparti eller Melchior ÅRSMØDE Venstres formand, Anders Fogh Rasmussen, har stillet os spørgsmålet: Er Dansk Folkeparti parat?. Spørgsmålet er ligetil at besvare: Ja, Anders Fogh Rasmussen, Dansk Folkeparti ER parat, men spørgsmålet må nødvendigvis følges op af et modspørgsmål: Er Venstre parat? DF's formand, Pia Kjærsgaard, bad på årsmødet med dette modspørgsmål Venstre om at bekende kulør i god tid før næste folketingsvalg. - Der skal ikke herske tvivl om, at DF vil pege på en borgerlig forhandlingsleder, og at DF's medlemmer ikke svigter indgåede forlig, sagde Pia Kjærsgaard. Men naturligvis skal Dansk Folkeparti have indflydelse på en borgerlig regering. Naturligvis har vi krav på at vore vælgere bliver hørt, og de skal vide, at vi ikke vil skåne en borgerlig regering, hvis den forsøger at få for eksempel forringelser igennem overfor dårligt stillede medborgere, ligesom det må være forventeligt, at hvis de tre store borgerlige partier, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti, får flertal, vil gennemføre stramninger på udlændinge- og retspolitikken. - Anders Fogh Rasmussens hidtidige udmeldinger tyder ikke på det. Han er nemlig travlt beskæftiget med at lægge luft til skattelettelser og til Dansk Folkeparti og er samtidig uhyre MF Kristian Thulesen Dahl: "I udgangspunktet ved vi jo godt, at der ikke bliver tale om en afgørende ny politik med Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Den nye politik er i så fald lige som svær at få øje på, som hans gennemsigtige plexiglas-talerstol. Og helt galt går det jo, når man skal tage stilling til Rasmussen og Rasmussen ved næste valg ud fra et spørgsmål om troværdighed. Vi skal vælge imellem den utroværdige Nyrup eller vejrhanen Fogh. Rasmussen eller Rasmussen. Hvis det derimod skulle handle om politisk indhold, burde valget vel hedde Rasmussen / Kjærsgaard. Jeg mener, hvad er den afgørende forskel på en Nyrup Rasmussen, som ikke holder sine valgløfter, eller en Fogh Rasmussen, som man ikke kan finde ud af hvad mener." emsig, når det drejer sig om at smigre sig ind hos CD og De Kristelige. Men man kan jo én gang ikke både blæse og have mel i munden. - Han drømmer om en genskabelse af firkløverregeringen og forventer, at Dansk Folkeparti nok bare retter ind. Han tager fejl. Det vil ikke ske! Kan man forestille sig en regering, hvori der sidder ministre som Arne Melchior, Peter Duetoft og Mimi Jacobsen? Personer, som nærer et nærmest sygeligt had til Dansk Folkeparti. Personer, der samtidig er glødende EU-tilhængere og glødende tilhængere af udlændinge- og integrationsloven, og som sammen med De Radikale, SF og Enhedslisten skal til at holde møde om, hvordan udlændingeloven lempes yderligere. - Venstre må altså gøre op med sig selv, hvorvidt man er klar til et seriøst samarbejde med Dansk Folkeparti eller ej, sagde Pia Kjærsgaard. Det spørgsmål, der derfor skal stilles til Venstre er: Er man klar til, at det bliver Dansk Folkeparti, der kommer til at præge den nye borgerlige regerings udlændingepolitik eller ønsker man, at det bliver Arne Melchior og CD...? Danmarks gamle i fokus på årsmødet Dansk Folkepartis 4. årsmøde satte for alvor de ældres situation i fokus. Årsmødet gav dermed startskuddet til partiets efterårskampagne, "Gamle Danmark tryghed i alderdommen". Pia Kjærsgaard gennemgik på andendagen af årsmødet nøje de initiativer, DF vil tage på området vinteren igennem, og sagde: - Sidste år ved denne tid søsatte Dansk Folkeparti kampagnen "Tryghed nu - volden ud af Danmark", hvor formålet dels var at få sat fokus på dette vigtige område, dels at få igangsat nogle politiske initiativer for at dæmme op for volden. Kampagnen blev en succes, selv om det var svært at hive de øvrige partiers interesse op på et sagligt niveau. - På dette årsmøde lyder 6 så startskuddet til en ny kampagne. Under titlen "Gamle Danmark - tryghed i alderdommen" vil Dansk Folkeparti i de kommende måneder lægge op til, at vore ældre, syge, svage og handicappede får langt bedre forhold i deres hverdag, end de har i dag. - Dansk Folkeparti vil ikke kun gøre opmærksom på urimelighederne. Vi vil gennem en lang række forslag i Folketinget arbejde aktivt for forbedrede levevilkår for disse grupper, og vi vil i annoncer og på møder rundt omkring i Danmark fortælle om, hvad vi mener, der skal gøres for at rette op på situationen. Årsmødet stillede krav om følgende: * Folkepensionen skal forbedres og skal være en tryg og sikker ret. * Længst muligt i egnet hjem de ældre skal have et reelt valg.

7 MEP Mogens Camre: "Regeringen og ligeså Venstre og Konservative vil blive ved med at benægte de virkninger, der er af ØMU'en og de åbne grænser, fordi deres vælgere bliver skræmt af disse virkninger. Det er op til os at få befolkningen til at erkende virkeligheden. Man kan selvfølgelig ikke have åbne grænser, fælles valuta, fælles økonomiske mål, og så opretholde en skattefinansieret socialpolitik på dansk niveau - og hele den øvrige velfærdsstat fra fri uddannelse til alderdomsforsorg. Velfærdsstaten vil blive fundamentalt ændret, hvis vi indtræder i ØMU'en, og selvom vi er udenfor, vil åbne grænser kunne tvinge os til at tilpasse vores samfund til det europæiske gennemsnitsniveau - samme sociale ydelser, samme lønniveau, samme kriminalitet, lige meget salmonella i æggene og lige meget dioxin i svinekødet." Ulrik Karpf, Bornholms Amt: DF s ældrekampagne er et godt initiativ, og jeg tror, at vi får mange af vores forslag gennemført, fordi de vil få støtte fra andre partier. Det er væsentligt, at vi får flere plejehjemspladser. Det er urimeligt, at mange ældre ikke kan få en sådan, når flygtningene har fået et retskrav på en bolig. MF Chr. H. Hansen: "I Dansk Folkeparti ser vi gerne kristendomsundervisningen styrket i Folkeskolen Det må ske i en sammenhæng med undervisningen i historie og samfundsfag, fordi vores samfunds udvikling netop hænger sammen med vores religion. Historieundervisningen er af uhyre betydning, både for at forstå den udvikling, der har ført verden frem til hvor vi er, for at lære af fortiden fejl, og for at kunne udforme en bedre fremtid. Desuden må som nævnt faget dansk og den kultur, der knytter sig til at være dansk have en høj prioritet i undervisningen." Mette E. Hansen, Nordjyllands Amt: Det er fint, at Dansk Folkeparti nu kommer med ældrekampagnen. Hvis jeg var ældre, ville jeg også gerne have, at der var nogen, der tog sig af mig. Forbedringen af de ældres forhold skal ske over en bred front ikke kun et par enkelte steder. * Der skal indføres en generel og landsdækkende omsorgsgaranti. * Der skal bygges de plejehjem og alderdomshjem, der er behov for. * Gratis befordring for ældre med tog og busser udenfor myldretiden. * Den kollektive trafik skal gøres ældrevenlig. * Offentlig finansiering af alarmsystemer for ældre i belastede kvarterer. * Stop de urimelige nedskæringer på hjemmehjælpen. * Hjemmehjælpen skal gøres behovsbestemt en svagelig skal have ret til pleje og omsorg. * Hjemmehjælpere skal have rene straffeattester og skal uniformeres. * Det skal være attraktivt også økonomisk at være hjemmehjælper. * Bevar det dobbelte personfradrag for enker og enkemænd. * Ventelisterne på sygehusene skal væk. * Pårørende til demente skal støttes økonomisk og 7 praktisk. * Enhver folkepensionist har krav på en kommunal rådgiver. * Ny kommission skal undersøge folkepensionisternes livskvalitet. * Folketinget skal ved en forespørgselsdebat diskutere de ældres situation. * Klagerådene skal bevares, og deres kompetence skal styrkes. * Tilskud til medicin, briller, tandlæge, høreapparater o.l. skal være ens over hele landet. Charlotte Christensen, Storstrøms Amt: Ældrekampagnen er et godt initiativ. Det er så indlysende, at de ældre skal have ældre forhold, at DFforslagene forhåbentlig vil få bred tilslutning. Som første prioritet skal vi satse på flere plejehjemspladser.

8 På melodien, "Du må få min sofacykel", var tre seje jyder, Jens Hvid og Ulla Sørensen fra Langaa samt Bente Vejrsø Nielsen fra Holstebro, ankermænd på en festlig politisk omskrivelse af sangen, som fik hele forsamlingen til at gynge med. Årsmødefest med Som sædvanlig blev DF's årsmøde en fest i rødt og hvidt. Fanerne, som der bliver flere og flere af, blev denne gang båret ind af kvindelige medlemmer af DFU med Karina Christensen og Charlotte Kristensen i spidsen. Det blev undtagelsesvis Peter Skaarup, der i sin egenskab af næstformand bød velkommen til aftenfesten. Pia Kjærsgaard, som normalt udøver denne funktion, var nemlig ved festens start blevet kaldt til direkte interview i TV 2-nyhederne Hvad skotterne har under kilten nåede deltagerne i årsmødefesten lørdag aften i Vissenbjerg vist aldrig at erfare, men stemning var nu på kogepunktet alligevel, da Aarhus Pipes and Drums til tonerne af Scotland The Brave marcherede ind til et farverigt tattoo med piber og trommer. Ifølge planerne skulle årsmødefesten slutte ved 1- tiden, men det lykkededes først for halinspektør Niels Jensen og hans søde hustru, 8 Marianne, at få drevet de sidste gæster ud lidt i tre. Værtsparret blev behørigt takket for den store hjælp, de og deres stab har givet Dansk Folkeparti i de fire år, årsmøderne er blevet afviklet i Vissenbjerg. Niels Jensen får i øvrigt travlt med andre ting nu han har som suppleant lige overtaget en byrådsplads i Vissenbjerg for partiet Venstre, og har fået plads i det tidskrævende socialudvalg.

9 Partiformand Pia Kjærsgaard og gruppeformand Kristian Thulesen Dahl var blandt de første på dansegulvet. Per Dalgaard, Århus Amt: Kampagnen er alle tiders ide. Danmark har pensionister, hvoraf de fleste pr. tradition har stemt på Socialdemokratiet. Men de er frustrerede, og derfor stemmer de i stigende omfang på Dansk Folkeparti, fordi de er svigtet. Jeg håber, at kampagnen vil betyde, at mange ældre får mulighed for at bo sammen i for eksempel de såkaldte olle-koller. MF Peter Skaarup tog sin sidste svingom med DFsekretær Karina Christensen, som nu er flyttet til Madrid piber og trommer 9 Fire kvinder fik en hyggelig snak ved årsmødet: Hanne Nødgaard, Louise Frevert, Birthe Skaarup og Tanja Kock. Sækkepibeorkesteret, Aarhus Pipes and Drums kom som en festlig overraskelse under festen, som havde Montana Band som underholdere aften igennem. Ib Ude Frantzen, Vejle Amt: Kampagnen er en god ide. Det er urimeligt, at man tager hjemmehjælpen fra de ældre de skal behandles ordentligt, for de har opbygget vores samfund. Vi skal have stoppet nedskæringerne, og pengene hertil skal skaffes fra de mange milliarder, der går til flygtningen

10 Små erhvervsdrivende belastes med GÆSTEN Somme tider er jeg træt. Vi belastes med administrativt bøvl. Mit kontor bugner med papirer, love, cirkulærer og hvad ved jeg det kan blive så meget, at jeg næsten opgiver kampen, men så tænker jeg alligevel: Nej, systemet skal ikke få os ned med nakken, og en gang imellem lykkes ting da også. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg godt kunne tænke mig at gå ind i politik simpelthen for at varetage de små virksomheders interesser. Det er der behov for. Min branche er specielt plaget af, at der uddannes alt for mange kosmetologer, som ikke har en kinamands chance for at få ordentlig beskæftigelse. Uddannelsen er offentlig finansieret. Der kan spares mindst 30 millioner kroner af offentlige midler alene på dén konto og så vil der blive nogle flere, der kan uddanne sig inden for social- og sundhedsvæsenet, hvor der virkelig er et stort behov. Sejrene Små virksomheder får ingenting forærende. Det er mit indtryk, at de fleste politikere helt mangler forståelse for de vilkår, vi arbejder under. Jeg tror faktisk, at mange helst var os foruden! Sådan nogen er der ikke plads til i det danske samfund. Nej, lad os få nogle store virksomheder det er meget bedre, men man glemmer, at man skal være lille, før man bliver stor. Uden underskoven af små virksomheder i Danmark, ville velfærdsamfundet slet ikke kunne bestå! Det er fra vor kreds af virksomheder, at fornyelse og dynamik samt beskæftigelse opstår det er ikke de store virksomheder. Det høje danske afgiftsniveau er døden for mange små virksomheder men det hjælper nu alligevel at protestere. Jeg har været med til at fjerne den håbløse parfumeafgift, som i 50 år var med til at ødelægge hele Goodwillbeskatningen forhindrer mange selvstændige i at spare op til selv en beskeden pensionsordning, og dette skal ændres, siger formanden for Dansk Erhvervssammenslutning. min branche. AMBI er et andet eksempel. Selv om det er klokkeklart, at staten opkrævede den ulovligt fra 1988, så er der endnu erhverv, som kæmper for at få pengene tilbage. Se blot på fiskerne, som må kæmpe for at få deres soleklare ret. Det er da helt hen i hampen. Jeg har fået mine AMBI-penge tilbage, men det holdt hårdt kostede mange kræfter og advokatsalærer og hvad ved jeg. En truet race De små selvstændige er en truet race. Ja, tørre tal viser, at der er noget om snakken. Hastigt falder antallet af selvstændige i Danmark og det er ikke alene inden for landbrug og fiskeri. Danmark er organisationernes land se blot på den magt og indflydelse for eksempel landbruget har haft i dette århundrede for slet ikke at tale om fagforeningerne! Derfor opfordrer jeg alle små selvstændige til at organisere sig. Eksempelvis i den organisation, jeg er formand for DESA Dansk Erhvervssammenslutning. De ansatte taler om tryghed og pension og det er godt, 10 Blå bog "Gæsten", Colette Brix, direktør og indehaver af grossistfirmaet Colette Cosmetique, der bl.a. har stor eksport til Sverige, samt hudplejeklinikkerne Clinique Colette i Ordrup og Søborg, er formand for DESA Dansk Erhvervssammenslutning (tidl. Erhvervssammenslutningen G-1930), der er en tværpolitisk, landsdækkende interesseorganisation for små virksomheder inden for handel, service og industri mv. Colette Brix, der har en alsidig baggrund med uddannelse inden for vekselerbranchen, er også idrætsleder og kosmetolog, og hun blev i 1986 selvstændig. Siden har Colette Brix deltaget aktivt i debatten om de små selvstændiges vilkår i Danmark i de sidste 10 år som medlem af bestyrelsen for DESA, heraf formand de seneste to år. Colette Brix er gift med Peter Brix, der er administrator i familievirksomhederne. Fritidshobbies: Aviser, løb, teater og deltagelse i den offentlige debat. Det yngste af ægteparrets 2 børn, Emilie, der går i skole, er som så mange andre teenagepiger glad for heste. Emilie skal sammen med sin hest, Piccolo, deltage i det kommende DM i dressur. Sønnen Claus jobber som accountmanager i magasinet, Euroman.

11 administrativt bøvl men det har vi selvstændige ikke. Og når vi skal sælge vore virksomheder, så gør gældende lovgivning det næsten umuligt. Goodwillbeskatningen forhindrer mange selvstændige i at spare op til selv en beskeden pensionsordning. Nye byrder Se nu blot på det finanslovforslag, der nu behandles. Det er fyldt med nye byrder ikke mindst i forhold til de små virksomheder. Jeg frygter meget, hvad Lykketoft og Stavad kan finde på af nye såkaldte grønne afgifter. For mig ligner de snarere røde skatter! Dansk Folkeparti kunne gøre os små selvstændige en tjeneste ved at gå i samarbejde om at få luget ud i denne buket af tidsler. Og husk på, at enhver dag uden en ny lov, er en god dag! I servicesektoren kunne vi bruge en gradueret lavere - moms. Det har Frankrig for nyelig gennemført med EU s velsignelse. I det hele taget skulle Dansk Folkeparti koncentrere sig om at få en erhvervspolitik og samarbejde med de øvrige borgerlige partier om at genvinde magten det vil hjælpe på troværdigheden. Jeg er enig i, at der skal laves om på vor udlændingepolitik, når vi taler om familiesammenføringer. Det har vi slet ikke råd til så simpelt er det Husk på vi skal først og fremmest tage os af danskerne - det er der nemlig ingen andre nationer, der vil gøre! Vi trænger i det hele taget til en mere nuanceret og fordomsfri debat om vor udlændingepolitik, hvor realiteterne i højere grad får lov til at påvirke beslutningerne. I det daglige sætter Colette Brix fingeren på de ømme punkter, men når der er en politiker, der gør en ekstra indsats til fordel for de små virksomheder, så skal det også påskønnes, siger hun. Gæsten Livet er blevet for kompliceret i Danmark. Jeg tror, at der er over hundrede bestemmelser, som giver det offentlige adgang til min virksomhed for at kontrollere det eller hint det får mig til at tænke på de gamle kommunistiske samfund i Østeuropa det er udansk det må væk! Et andet eksempel er folkesundhedsprogrammet hele 17 sundhedsmål skal nås de næste ti år øge livslængden, nedsætte antallet af rygere, frembringe flere danskere, der spiser sundt og motionerer, reducere fedmeudviklingen og meget andet. Det er en dødssyg idé at tro, at sundhed kan statsplanlægges. Har vi danskere ondt i hverdagen, så må vi selv gøre noget ved det. Det er det enkelte individs ret og pligt og så må politikerne bruge nogen mere tid på at få vor sundhedsvæsen og alderdomsforsorg til at fungere. Det kan lade sig gøre! Det ser vi jo nogen steder, hvor fremsynede borgmestre har mod til at tage et opgør med de stivnede offentlige institutioner. Årets politiker Siden 1978 har vi i DESA Dansk Erhvervssammenslutning udpeget årets politiker. I det daglige sætter vi fingeren på de ømme punkter, men når der er en politiker, der gør en ekstra indsats til fordel for de små virksomheder, så skal det også påskønnes. Denne hædersbevisning er populær på Christiansborg og eftertragtet! Af årets politiker i tidens løb kan jeg nævne Ivar Hansen, Bertel Haarder, Kirsten Jacobsen og Pia Kjærsgaard. Sidste år kårede vi Borgmester Peter Brixtofte fra Farum. I modsætning til mange andre politikere så gør Peter noget og det kan jeg godt li`! Hvem skal det så være i år? Nu må vi se. Af Colette Brix formand for DESA Blandt Dansk Folkeblads faste rubrikker er "Gæsten". I hvert nummer inviterer vi en markant personlighed til at skrive sin mening om et emne, helt efter eget valg. Det skal understreges, at "Gæsten" ikke nødvendigvis sympatiserer med Dansk Folkeparti. 11

12 Dansk Folkepartis Irma Henriksen blev med et slag landskendt, da hun var med i TV-udsendelsen Fjenden flytter ind. Hele Danmarks Irma DF-PORTRÆT DF-byrådsmedlem Irma Henriksen, Gladsaxe fik sig noget af en overraskelse, da hun for et par måneder siden aflyttede sin telefonsvarer. Her spurgte TV om hun ville være med i Fjenden flytter ind. Og da Irma Henriksen ikke hører til den type mennesker, der siger nej til en udfordring, blev svaret et ja. - På det efterfølgende møde blev jeg nærmere orienteret om, hvad sagen gik ud på. Det drejede sig om, at man ville bringe nogle mennesker sammen, der har en helt forskellig opfattelse af bestemte ting, og på den baggrund skulle jeg så tilbringe en uge hos en muslimsk familie i Albertslund, hvilket viste sig at være en udfordring, siger Irma Henriksen, - Men der var store problemer med overhovedet at finde en muslimsk familie, jeg kunne bo hos. TV fortalte, at de havde spurgt ti muslimske kvinder, men de måtte ikke for deres mænd. Mig fandt de frem til, fordi jeg via blandt andet læserbreve og mit arbejde i Gladsaxe Byråd aldrig har lagt skjul på, hvad jeg mener om tingene. Irma Henriksen fortæller, at hun inden TV-udsendelsen aldrig havde mødt familien før. - Jeg skulle bare møde op på adressen. Og jeg var naturligvis spændt, da jeg kom, det samme var den 20- årige Saziye også det var egentligt modigt af hende at sige ja til at jeg måtte flytte ind, men det var hårdt for os begge to. Efter udsendelsen blev Irma Henriksen landskendt. Det væltede ind til avisernes læserbrevssider med synspunkter, og også privat fik Irma Henriksen reaktioner. - Jeg har fået utroligt mange breve. Langt de fleste har været positive. Blandt andet kom der ét fra en familie ved Randers. De bor på en bondegård og var så glade over udsendelsen, at de lovede mig en bondegårdsferie. Men der har desværre også været negative breve, hvori jeg er blevet groft truet og kaldt for alverdens ting. Disse breve har jeg nu givet til politiet. Jeg vil ikke finde mig i at blive kaldt racist så anmelder jeg folk, siger Irma Henriksen. Smidt ud Som det fremgik af udsendelsen, blev Irma Henriksen ikke boende hos fjenden i en uge, som det var planlagt. Allerede efter tre dage blev hun smidt ud, men de tre dage gav et godt indblik i problemerne. 80 procent af henvendelserne til Irma Henriksen efter TV-udsendelsen har været positive, og det har lunet. Der har også været masser af telefonopringninger. I flere timer efter udsendelsen kimede telefonen konstant. Hvad seerne ikke blev oplyst om var, at Irma Henriksen sagde nej til at være med til at hente Saziye s forældre i lufthavnen. - Ikke ud af stedet. Jeg vil ikke stille i lufthavnen og byde hendes forældre velkommen til Danmark, når jeg mener, at de aldrig burde være kommet. Så det gik seerne glip af. De gik også glip af en ide om, at Irma Henriksen skulle have været med i moské om fredagen. - Det blev der ikke noget af. Saziye smed mig ud på tredie dagen, hvor vi ellers skulle have været ude på hendes arbejde - et kursuscenter, hvor der også er danskere, siger Irma Henriksen. - Jeg forsøgte virkelig at 12 tale med Saziye, for på et tidspunkt var hun kørt fuldstændigt op, hvilket også fremgik af udsendelsen. Jeg fremhævede flere gange, at det var hendes egen undertrykkelse, der var hendes virkelige fjende det var ikke mig og så startede debatten naturligvis. Og den varede i flere uger. Forvaltningen i Gladsaxe Kommune snakkede også om udsendelsen, og en kommunalt ansat, som jeg ved er socialdemokrat, kom endda hen og takkede mig for at have været så ærlig. Sådan var der også mange lokale reaktioner på udsendelsen, som jeg synes var klippet fint. Seerne fik et reelt billede af, hvad der virkelig skete. Journalisten bag udsendelsen sagde iøvrigt til mig bagefter, at det havde været den hårdeste af de ialt seks i rækken, som var blevet produceret. De må frelse sig selv Irma Henriksen fortæller, at hun på de tre dage fik et indblik i en helt anden verden. - Der er tale om ren kvindeundertrykkelse hos muslimerne, men jeg kan ikke frelse de muslimske kvinder det må de gøre selv. Ind imellem blev jeg så vred, at jeg kunne hive tørklæderne af dem. Hvis nogen kom til mig og forlangte, at jeg for eksempel skulle være jomfru ved mit bryllup, ville jeg straks gå til menneskerettighedsdomstolen. Det må være en menneskeret at bestemme over sin egen krop. Men så snart de muslimske kvinder bliver gift, så er det på med tørklædet, og at de også selv er frustrerede over deres situation ses af, at der kommer flere og flere muslimske kvinder på krisecentrene. Mange muslimske kvinder har også fået bank, og hvis de kritiserer familien, får de den på nakken. Som man kunne se på TV, studsede Irma Henriksen da hun fik at vide, at et 22-årige familiemedlem holdt fri, fordi han i mange år havde arbejdet hårdt. - Da måtte jeg bide mig selv i tungen mange gange. Hvad med den SID-arbejder, der har arbejdet i årtier han har nok mere brug for en fridag end en 22-årig muslim, der dårlig nok er kommet ind på arbejdsmarkedet. Men det understreger mit indtryk af, at mange muslimer er fuldstændig ligeglade med os danskere. De

13 Hele Danmarks Irma ville godt gøre det om, hvis TV igen ringede om hun ville være med i Fjenden flytter ind. Irma Henriksen: - Jeg vil ikke stå i lufthavnen og byde muslimerne velkomne, når jeg ikke mener, at de skal bo i Danmark. 13 vil kun have alle goderne uden at yde noget til gengæld. Denne kendsgerning påvirkede mig meget under mit ophold i Albertslund. Vi danskere har selv måttet kæmpe for vore rettigheder, vi har ikke fået noget forærende. Det har også gjort mig stærk. Overrasket Irma Henriksen siger, at hun er blevet overrasket over reaktionernes omfang på trods af, at hun har været kendt gennem medierne gennem de senere år. - Jeg har heldigvis et godt netværk, som har hjulpet mig. Min yngste datter sendte mig blomster, og min søn har udtalt, at han er stolt over at have en mor, der er modig. Men man skal heller ikke være bange for at sige, hvad man mener, og jeg blev virkelig vred over at høre på Saziye, da hun svinede danskerne til. I en stille stund, hvor kameraerne ikke var der, erkendte hun dog, at de mange familiesammenføringer er et problem, siger Irma Henriksen.

14 For kronen og fædrelandet VALUTAPOLITIK 2000 bliver året, hvor vor egen stærke mønt skal forsvares mod presset udefra. - DF forbereder kæmpekampagne Det sagde de også på DF's årsmøde Jette Bertelsen, København: - Det kan altså ikke være meningen, at vi skal støtte en regering, hvor CD har ministre. Erik Zuschlag, Frederiksberg: - Det multietniske samfund har vi set for fuld udblæsning i den senere tid. Vi har set det i Bosnien, i Kosovo, i Østtimor - og i Odense. MF Christian H. Hansen: - Det var måske en ide at sende biskop Kjeld Holm ud som missionær til Iran eller Indonesien eller Afghanistan. Så kan han arbejde for forståelse for vores religion og samtidig blive meget klogere på vilkårene for samfundenes udvikling. MF Ole Donner: - Det kører bureaukratisk ude i kommunerne. Der skal være klare regler. Det skal ikke være en videnskab at få folkepension. Politisk sekretær Carl Christian Ebbesen: - Det er relevant at diskutere, om vi skal modtage nye Socialdemokratiet har kørt det tunge artilleri i stilling for at tvinge befolkningen til at afskaffe den danske krone. Det hedder i regeringens terminologi at forberede en "oplysningskampagne" og gennemføre en "folkelig debat". Dansk Folkeparti har ikke de samme økonomiske midler til at føre en lignende kampagne til forsvar for den selvstændige møntpolitik, tilflyttere til Danmark i de kommende år, eller om vi ikke i stedet skulle bruge pengene på vore ældre. MF Inge Refshauge: - Loven er såmænd da god nok, men vi oplever, at kommunerne skærer ind til benet på hjemmehjælpen. som har været vores i århundreder. Men DF vil alligevel kæmpe med de midler, vi nu har til rådighed, og DF's Valg- og Strategiudvalg forbereder derfor til år 2000 partiets hidtil største økono- Gæstetaler, læge Tage Voss: - Jeg kan ikke skjule, at mine børnebørn, politikere og pressen har undret sig meget over, at en gammel rebel og barrikadekæmper fra den yderste venstrefløj skal tale ved et årsmøde i Dansk Folkeparti. Men jeg ville jo forråde et livslangt engagement på socialfronten, ikke mindst for de ældres vilkår, hvis jeg ikke accepterede et samarbejde med en politisk konstellation, som arbejder for samme sag. Uanset hvad vi ellers har af forskellige meninger. Svend Erik Jensen, Århus Amt: - Jo, vi bor i et godt lille land, som desværre har fået nogle alvorlige skrammer i de senere år, og det skyldes for en stor del en massiv indvandring, der har skadet landet økonomisk og kulturelt. Ulla Sørensen, Århus Amt: - Så havde vi jo Venstre 14

15 miske og ressourcemæssige satsning for at bevare kronen arbejdstitlen på projektet er "For kronen og fædrelandet". Det oplyser valg- og strategiudvalgets formand, Kristian Thulesen Dahl, som opfordrer til, at DF's medlemmer snarest sender gode kampagneidéer ind til udvalget. - Vi har brug for masser af gode idéer, siger Kristian Thulesen Dahl. De sidste måneders udvikling tyder på, at afstemningen om euroen kan komme langt tidligere, end vi havde forestillet os. Der er pres i det socialdemokratiske og radikale bagland for at fremskynde projektet, og den folkeafstemning, vi for bare få måneder siden troede lå langt ude i fremtiden, kan i løbet af næste år komme som lyn fra en klar himmel. - I Dansk Folkeparti nægter at overlade hele scenen til den socialdemokratiske mastodont-maskine, som med økonomisk assistance fra Venstre og De Konservative til næste år vil brase ind over det danske folk. Vi ruster os derfor nu til kamp for vor egen stærke krone. Vi må være rede til at slå kontra, og vi vil gøre det med al vor energi. - Vi ønsker ikke at fremstå som sure nej-sigere i den kampagne, der nu forberedes. Vi siger i stedet et glad ja til den krone, som vi i generationer har lært at holde af, som vi er fortrolige med og som omverdenen også i umindelige tider har værdsat og respekteret som en af Verdens allerstærkeste valutaer, siger Kristian Thulesen Dahl. Vi er stolte af vores krone den skal ingen tage fra os! - Vi vil fortælle det danske folk, at afskaffer vi vor egen, sikre krone til fordel for en kolos på lerfødder, som euro'en er, vil det få konsekvenser for det danske velfærdssamfund, for det danske folkestyre og dermed for den enkelte dansker. Ole Donner 60 år Torsdag den 2. december fylder folketingsmedlem Ole Donner, Rypevej 7, Frederiksværk 60 år. Ole Donner 60 år den 2. december. Ole Donner har været med i politik i mange år både som folketingsmedlem og medlem af byrådet i Frederiksværk. Han blev valgt til Folketinget i 1990, og var blandt DF's stiftere i Han blev ved det seneste folketingsvalg valgt i Nordjyllands Amt, hvorfra han også stammer, idet han er født i Aalborg. Ole Donner er Dansk Folkepartis ordfører på trafikog kulturområdet og næstformand i Folketingets kulturudvalg. I byrådsmæssig sammenhæng har Ole Donner været medlem af byrådet af to omgange. Først i perioden og igen fra 1990, hvor han samtidig blev 1. viceborgmester. I en kort periode var han også medlem af Frederiksborg amtsråd Ȯle Donner var i mange år kørelærer og assurandør, men siden 1967 har han haft sit eget reklamebureau og udgivet Den Lokale Vejviser i Frederiksværk. Privat bor Ole Donner sammen med Merete Brendstrup og har tre voksne sønner Chris, Carsten og Tom. Fritidsinteresserne er sport, især hestesport, men Ole Donner går heller ikke af vejen for en god teaterforestilling. engang, I ved, det der parti: "Venstre ved vi, hvor vi har". Det ved vi bare ikke mere, for nu vil de ikke længere være med til skattelettelser. Jens Hvid, Århus Amt: - Jeg faldt i snak med en pige fra Canada, der havde læst i de canadiske aviser, at alle danske partier var socialistiske. Og desværre måtte jeg give hende ret undtagen altså lige os. Alfred Lodahl, Københavns Amt: - Det kan ikke være korrekt, at man som kunstner kan komme på finansloven for tid og evighed. Grethe Bille Nielsen, Fyns Amt: - Til slut har jeg en bøn til Hendes Majestæt Dronningen om at ændre slutreplikken i nytårstalen til "Gud bevare danskheden". Louise Holm, København: - Hvis muslimerne ikke kan acceptere vores regler, må de altså tage hjem og spise halalkød der, hvor de kommer fra. Bente Pedersen, Københavns Amt: - Det er også betryggende at konstatere, at vi har en organisatorisk ledelse, der handler resolut, når der er optræk til undergravende virksomhed i partiet. Knud Wilson, Nordjyllands Amt: - Ældre mennesker i dag er bange for at fornærme de mennesker, som kommunen i sin usigelige godhed sender dem en time hver 14. dag til at gøre rent. I stigende grad føler gamle mennesker sig som tiggere og ikke som retmæssige borgere her i landet. Louise Frevert, Hovedstaden: - Vi er det største borgerlige parti i Københavns Borgerrepræsentation, og derfor er det lidt ufatteligt, frustrerende og også lidt tarveligt, at vi ikke er kommet med i noget som helst forlig. Lisette Rosendal, Hovedstaden: - Vi er hverken racister, nazister eller umenneskelige. Poul Lindholm Nielsen, Fyens Amt: - I vor iver efter at få flere medlemmer skal vi tænke os godt om. Vi ønsker ikke medlemmer med ekstreme synspunkter, der ikke er i overensstemmelse med de holdninger, Dansk Folkeparti står for. 15

16 DFU vil bruge utraditionelle midler for at trænge igennem DF-PORTRÆT Han er hurtig i replikken, skarp i analysen, har en glødende interesse for politik, og han fik et af de største bifald efter sin tale på Dansk Folkepartis seneste årsmøde. N avnet er Kenneth Kristensen. Han er 22 år, og blev på det seneste årsmøde i Dansk Folkepartis Ungdom valgt til formand for organisationen, som han har planer om at gøre endnu større og endnu mere slagkraftig. Til daglig studerer Kenneth Kristensen historie ved Århus Universitet, hvor han er på femte semester og dermed halvvejs gennem uddannelsen, der forventes afsluttet i år Men det er ikke kun det historiske, der har Kenneth Kristensens interesse. Det er i aller højeste grad også det politiske, for ud over at være DFU s formand er han også folketingskandidat i Århus, så der er nok at se til. - Jeg vil gerne gøre mit til, at DFU kommer endnu mere på banen og i medierne. Og her må man acceptere, at det gennem årene er blevet nødvendigt at bruge barske og mange gange utraditionelle metoder for at trænge igennem med budskaberne, siger Kenneth Kristensen. - En sådan kampagne har vi netop afsluttet, siger han, og understreger, at dens resultater i øjeblikket bliver gennemdrøftet i DFU. - Kampagnen, hvor vi stillede op ved daginstitutioner rundt om i landet og gjorde opmærksom på det forkastelige i halal-slagtemetoden, gav meget omtale i medierne, og vi fik således også på dette område gjort andre bekendt med, hvad DFU mener. - Vores plakat med en kamel, der bliver halal-slagtet er jo nærmest blevet landskendt, og mange forældre er blevet opmærksom på, hvad det er, deres børn får at spi- For DFUformanden er EDB en uundværlig del af hverdagen Kenneth Kristensen på talerstolen på det seneste årsmøde, hvor han fik stort bifald. se i institutionerne. Og når det drejer sig om halal-kød, er der to hensyn at tage til børnene. For det første er halal-slagtning dyremishandling, og for det andet skal kristne døbte børn naturligvis ikke spise muslimsk velsignet kød. Resultatet af kampagnen var, at vi opnåede meget, og det kunne kun ske ved, at vi 16 gik lige til stregen, siger Kenneth Kristensen. Flere enkeltsager DFU-formanden peger på, at politik for mange kan virke uoverskueligt, og at der derfor ikke er noget mærkeligt i, at enkeltsager i politik vinder frem. - Sådan er det, og det må I de få ledige stunder kaster Kenneth Kristensen sig gerne over politisk litteratur. Her drejer det sig om den tidligere britiske premierminister Margaret Thatcher. man acceptere. Flere og flere politikere tager fat i en konkret sag, og søsætter så en kampagne om emnet. Den næste, DFU har på bedding, kommer til at dreje sig om narkokriminalitet. Der skal sættes langt hårdere ind mod bagmændene, og DFU afviser al snak om fri narko det er en neo-liberal holdning, som vi ikke tilslutter os. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre misbruget, men vi skal også sikre, at der er de nødvendige behandlingstilbud til narkomanerne der skal således arbejdes på flere fronter. En helt anden front, der i sagens natur interesserer DFU meget, er hele uddan-

17 Fakta Stud. mag. Kenneth Kristensen er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom, sekretær i DFU-Århus, folketingskandidat og var kandidat til EPvalget i sommer. Han er født den 3. februar Han studerer historie ved Århus Universitet. Fritidsinteresser er politik, vennerne og faglitteratur. nelsesområdet. Her lægger Kenneth Kristensen betydelig vægt på, at kristendomsundervisningen opretholdes som et væsentligt element i undervisningen. - Det er utroligt, at biskoppen i Århus kommune, Kjeld Holm, der også er formand for Rådet for Etnisk Ligestilling, nu kommer rendende og siger, at det ikke længere skal hedde kristendomsundervisning men religionsundervisning. Danmark er et kristent land, og kristendommen er en del af vor kulturarv. Det skal der ikke ændres på. Med disse udtalelser tjener Kjeld Holm ikke danske, men derimod indvandrernes interesser det er dybt kritisabelt, at en dansk biskop ikke vil forsvare kristendommen. Tværtimod skal det være sådan, at elever i Folkeskolen af anden etnisk afstamning end dansk ikke skal kunne slippe for kristendomsundervisningen. Hvis de virkelig mener noget med integration skal de vide, hvad kristendommen står for den er fundamentet i hele den danske kultur, siger Kenneth Kristensen. Som et eksempel på den manglende integration nævner han badesagen fra Esbjerg. - Her er endnu et eksempel på, at muslimerne ikke vil lade sig integrere. Vi skal ikke acceptere, at de skal have egne baderum. Det er latterligt at bruge penge på brusekabiner, når en helt ny rapport netop har påvist, at mange skoler trænger til gennemgribende vedligeholdelse, så der er to sider af denne sag. Både det integrationsmæssige og det økonomiske siger Kenneth Kristensen. Behov for studieløn 17 Når det drejer sig om den økonomiske støtte fra det offentlige i forbindelse med uddannelsen, mener Kenneth Kristensen, at der bør indføres en studieløn uafhængig af forældreindkomst på omkring kr. om måneden. - Det kan måske lyde af meget, men i virkeligheden tror jeg, at det vil være billigere end det nuværende system. I øjeblikket er mange studerende nødt til at tage alle mulige småjobs for at få økonomien til at hænge sammen. Det går ud over studiet og betyder, at de pågældende bliver hængende i uddannelsessystemet meget længere end nødvendigt. Hvis man indførte en studieløn, kunne de studerende koncentrere sig om studiet, om erhvervslivets krav og om at blive færdige inden for den fastsatte tid. Det tror jeg ville blive til et plus på regnskabet i forhold til det nuværende system, siger Kenneth Kristensen. - Sådanne prøver er en fordel for både den studerende og for samfundet. Bøger om politik og historie fylder godt op på reolerne Over for den studerende er det ikke rimeligt at fastholde ham eller hende i et studium, hvis krav det er svært at leve op til, og for samfundet er det spild af penge. Derfor er stopprøver en fordel, for så kan folk komme på den rette hylde i ordentlig tid. Kenneth Kristensen bruger meget tid på DFU. - Vi har en god bestyrelse, der deles om arbejdet. Det er en stor glæde at være formand for en organisation, der er i fremgang. Vi har i øjeblikket omkring 450 medlemmer i 10 lokalforeninger, og flere er på vej. Jeg ønsker et stærkt og stabilt DFU, og at vi sammen med Dansk Folkeparti er på den samme kurs. Vi mærker også i DFU, at der er grøde i samfundet, og at flere og flere mener, at de danske værdier skal sikres. Alene vort stigende medlemstal beviser det, siger Kenneth Kristensen.

18 DANSK FOLKEPARTI DF-Hovedbestyrelse Dahl, Kristian Thulesen Ebbesen, Carl Christian Gerstrup, Thomas Kjær, Klaus Kjærsgaard, Pia, formand Nielsen, Bente Vejrsø Nielsen, Poul Lindholm, org. nfmd Nødgaard, Poul Rossen, Dora Skaarup, Peter, pol. nfmd DF-Amterne Bornholm: Leif Christensen Frederiksberg: Leif Jensen Frederiksborg: Ejner Rost Fyn: Birger Reslow Hovedstaden: Søren Espersen København: Bente Pedersen Nordjylland: Knud Wilson Ribe: Freddie H. Madsen Ringkjøbing: Bente Vejrsø Nielsen Roskilde: Bo Johansen Storstrøm: Dorrit Bagger-Hansen Sønderjylland: Jørn Larsen Vejle: Dora Rossen Vestsjælland: Ida Stabell Viborg: Erik Laursen Århus: Søren Lind Jensen DF-Folketinget Andreasen, Mogens Dahl, Kristian Th., gr-fmd Donner, Ole Fauerholdt, Sv. Aage, Hansen, Chr. H Kjær, Klaus best. medl Kjærsgaard, Pia, pol. ordfører, Madsen, Aase D Møller, Egil Nødgaard, Poul, præsidiet, gr-sekr, Refshauge, Inge Skaarup, Birthe Skaarup, Peter, pol. nfmd, DF-Europa-Parlamentet Mogens Camre, MEP Strasbourg, telefon telefax Bruxelles, telefon telefax DF - Ungdom Hovedbestyrelse Karpf, Ulrich (nfmd) Kristensen, Kenneth (landsformand) Lambrecht, Kenneth P..(kasserer) Wittroff, Tanja Dansk Folkeparti, Christiansborg, 1240 København K Fax: DF-Sekretariatet Andreasen, Lone, sekr Bryde, Lene, sekr. EU-Parlamentet (+32) (+33) Ebbesen, Carl Chr., pol.sekr Espersen, Søren, pressechef Holm, Louise, pol.medarb Jensen, Malene, sekr Kjeldgaard, Solvej, sekr Kock, Tanja, sekr Lambrecht, Kenneth, sekr Olsen, Dora, sekr Olsen, Jytte, sekr Raaschou, Ulla, sekr Rex, Michael, journalist Skjødt, Anders, PØ-medarb Thomsen, Lene, sekr Thomsen, Steen B., sekr.chef Wibeck-Nilsson, Jens, PØ-medab Østergaard, Kirsten, sekr ORGANISATION DF's nye Hovedbestyrelse Den 37-årige ejendomshandler, cand. oecon og erhvervsjurist, Thomas Gerstrup, Frederiksberg, blev på årsmødet valgt som nyt medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse. Gerstrup afløser det mangeårige medlem, Erik Lauersen, Viborg Amt, som var med i HB fra partiets start, men som for nogle måneder siden besluttede sig til at trække sig fra HBarbejdet. Erik Lauersen koncentrerer herefter sin indsats i DF om sin amtsformandspost i Viborg. Thomas Gerstrup er næstformand i bestyrelsen på Frederiksberg, og er i øvrigt folketingskandidat i Husumkredsen. DF-Hovedbestyrelsen blev umiddelbart efter årsmødevalget fotograferet, og er bagerst fra venstre: Carl Christian Ebbesen, Hovedstaden, Thomas Gerstrup, Frederiksberg, Dora Rossen, Vejle, Poul Lindholm Nielsen, Fyn (nfmd), MF Peter Skaarup, MF Kristian Thulesen Dahl, MF Poul Nødgaard (kass), Kenneth Kristensen, DFU, Bente Vejrsø Nielsen, Ringkjøbing, MF Pia Kjærsgaard (fmd), FT og MF Klaus Kjær. Sekretariatschef Steen Thomsen fungerer i det

19 daglige som HB's sekretær. Som suppleant til HB valgtes i øvrigt Tommy Hansen, Nordjyllands Amt FREDERIKSBORG DF-Farum. På en stiftende generalforsamling i DF- Farum Lokalforening blev foreningens første bestyrelse sammensat således: Freddie Jacobsen (fmd), , Hans Erik Enevoldsen (nfmd), Lisbeth Grøning (sekr), Per Kattrup (kass). Som revisor valgtes Bjarne Stjernegaard. DF-Assens/Glamsbjerg. Ved en ekstraordinær generalforsamling i DF- Assens/Glamsbjerg valgtes Jytte Christiansen til ny formand. Formandsskiftet kom som følge af, at den hidtidige formand, Poul Lindholm Nielsen er flyttet til Odense. Bestyrelsen konstituerede sig i øvrigt således: Jytte Christiansen (fmd), Carsten S. Hansen (nfmd), Herman Thomsen, Hans Jørgensen, Bent Pedersen og Ib Dalsfledt. FYN DF-Nyborg. Ved generalforsamlingen i DF-Nyborg Lokalforening valgtes denne bestyrelse: Knud Erik Petersen (fmd), Jørn Gustavsen (nfmd & kass), Lasse B. Pedersen, Hans Neuhaus og Johanne H. Lange. Suppleanter blev Grethe Bille Nielsen og Kaj Nielsen. 19 HOVEDSTADEN DF-Hovedstaden. Ved opstillingsmødet i DF- Hovedstaden på Christiansborg i september blev følgende folketingskandidater opstillet: Søndre Storkreds: Christianshavn: Preben Elmenhoff, Raadhus: Annette Dreyer, Sundby: Søren Espersen, Blaagaard: vakant, Amagerbro: Bo Hindkjær Pedersen. Østre Storkreds: Ryvang: Gunhild Legaard, Østbane: Ronny Gulliksen, Husum: Thomas Gerstrup, Østerbro:Torben Adelborg- Beck, Nørrebro: vakant, Bispeeng: Jørn Hindkjær, Bispebjerg: Jette M. Bertelsen, Brønshøj: Peter Skaarup. Vestre Storkreds: Valby: Leif Jensen, Vesterbro: Allan Tornø Knudsen, Enghave: Curt Købsted, Gl. Kongevej: Lisette Rosendal, Slots: Louise Frevert, Falkonér: Erik Zuschlag. NORDJYLLAND DF-Skagen. Den 47-årige sygeplejerske, Else Christensen, DF'S hidtidige medlem af Støvring Byråd, er flyttet til Skagen, og har dermed overladt sin byrådsplads i Støvring til sin suppleant, kontorchef Lise Buje. Else Christensen, som stadig er førstesuppleant til Nordjyllands Amtsråd, agter

20 at stille op til næste byrådsvalg i Skagen, og vil medvirke aktivt til for alvor at få DF i gang i Skagen. ROSKILDE AMT DF-Greve. Nekrolog: Ruth Gerlev, Hedelyparken 29, st., 2670 Greve og medlem af DF-Greve Lokalforening, er afgået ved døden. SØNDERJYLLAND SDF-Gram. Nekrolog: DF- Gram Lokalforening mistede lørdag den 25. september Kaj Willatzen, som afgik ved døden efter længere tids sygdom. Den kun 47-årige Kaj Willatzen var byrådskandidat, og deltog i den sidste valgkamp med begejstring, og ydede en stor indsats for partiet. Kaj Willatzen efterlader sig en datter, Karina på 10 år og sin mor, Asta, som plejede Kaj i hans sidste, svære tid. DF-Nordborg. Sekretær for DF-Nordborg/Augustenborg/ Sydals/Sundeved, Knud Erik Knud Erik Christensen og partihunden Anny Christensen står sammen med partihunden Anny klar til at modtage gæsterne på DF's stand. DF var på gaden i anledning af, at Nordborg af Jyllands-Posten var blevet kåret til Årets By. DF-medlemmerne fik mange i tale, og der blev naturligvis delt brochurer ud. VEJLE AMT DF-Vejle Amt. På opstillingsmødet på Jerlev Kro blev følgende folketingskandidater opstillet: Kolding: Birthe Skaarup, Give: Holger Gorm Petersen, Vejle: Hans Kristian Skibby, Fredericia: Bjarne Juel Møller, Horsens: Karl Winther Jensen, Juelsminde: Jørgen Dohrmann. ÅRHUS AMT DF-Århus. Fredag den 10. september var DF-Århus Lokalforening på en dejlig sejltur på Århusbugten. 65 medlemmer var med, og fik endnu en gang et vellykket og hyggeligt samvær. De nyopstillede i Vejle Amt Kasserer Søren Gynther- Sørensen, næstformand Niels Brammer, formand Jette Skive samt Ib Christensen på Århusbugten 20 Udvalgsbesættelser Pr. 8/10 har et valgforbund, bestående af DF, V, K, KF og Frp, udpeget følgende medlemmer af DF til Folketingets udvalg (med stedfortrædere i parantes) FT's stående udvalg Arbejdsmarked: Mogens Andreasen (Nødgaard), Bolig: Egil Møller (Madsen), Energi: Aase D. Madsen, nfmd (Møller), Politisk- Økonom: Pia Kjærsgaard (Dahl), Erhverv: Egil Møller (Dahl) Europa: Kristian Th. Dahl (Møller), Finans: Kristian Th. Dahl, Forskning Klaus Kjær (Donner), Forsvar: Peter Skaarup (Hansen), Indfødsret: Poul Nødgaard, nfmd., Kirke: Poul Nødgaard (Hansen), Kommunal: Christian H. Hansen (Andreasen), Kultur: Ole Donner, nfmd. og Poul Nødgaard (Madsen), Miljø- og Planlægning: Svend Aage Fauerholdt (Madsen), Rets: Peter Skaarup (Kjærsgaard), Skat: Klaus Kjær (Dahl), Social: Inge Refshauge (B. Skaarup), Sundhed: Birthe Skaarup (Refshauge), Trafik: Ole Donner og Klaus Kjær (P. Skaarup), Uddannelse: Christian H. Hansen (B. Skaarup og Dahl), Udenrigs: Kjærsgaard, nfmd. (P. Skaarup og Kjær), Forretningsorden: Poul Nødgaard og Kristian Th. Dahl, Fødevarer: Chr. H. Hansen, nfmd. (Fauerholdt og Møller), Valgs prøvelse: Poul Nødgaard Andre udvalg: på DF s hjemmeside Den 5. oktober dagen for Folketingets åbning havde Dansk Folkeparti været på Internettet i et år, og denne dag rundede DF s hjemmeside over besøgende. Helt nøjagtigt havde der på dagen været besøgende. Som månederne er gået, er interessen for DF s hjemmeside blevet stadigt større. Ved Interparlamentarisk: Pia Kjærsgaard (P. Skaarup), Udenrigspolitisk Nævn: Peter Skaarup (Kjærsgaard og Dahl), Efterretningstjenesten: Pia Kjærsgaard, Europarådet: (Kjær), Etisk Råd: Inge Refshauge, Grønland: Ole Donner (Andreasen), Lønningsrådet: Poul Nødgaard (P. Skaarup), Nordisk Råd: Aase D. Madsen og Frank Dahlgaard, UP (Nødgaard), NAA: Peter Skaarup, OSCE: Pia Kjærsgaard (P. Skaarup), Præsidiet: Poul Nødgaard, Grundl. 71: Birthe Skaarup, Tysk Mindretal: Inge Refshauge, Udv. vedr. Etisk Råd: Inge Refshauge, Økontaktudvalget: Kristian Th. Dahl, Kommunernes Landsforening: Kaare G. Graversen, Kl, Kontaktrådet: Anita Knakkergaard (Rost), Dansk Udenrigspolitisk Institut: Søren Espersen, Det Danske Kulturinstitut: Hanne Nødgaaard, Alkoholpolitisk Kontaktudvalg: Birthe Skaarup, Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg: Poul Nødgaard, Sygekassernes Helsefond: Bente Pedersen, Færdselssikkerhedskommis sionen: Klaus Kjær, Miljøbistand til Udviklingslande: Svend Aage Fauerholdt, Folketingets bestyrelse i FN forbundet: Klaus Kjær, Naturklagenævnet: Ole Pilgaard Andersen (Bjerrum Bang), DONG s repræsentantskab: Nils Kock-Petersen indgangen til 1999 havde der været besøgende. Det tal var 1. april steget til og 1. august til På DF s hjemmeside kan man læse om partiets nyeste politiske tiltag, arrangementer, taler fra årsmødet m.v. Hjemmesiden findes på adressen:

Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen. Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne

Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen. Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen NUMMER 3. JUNI 2001. 5. ÅRGANG Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne Endelig på gaden: Bogen om fremmedpolitikken LEDER Respekt for

Læs mere

Tema: Schengen NUMMER 1. FEBRUAR 2001. 5. ÅRGANG. Danmark har aldrig været indvandrerland. Dansk Folkeparti køber grænsen

Tema: Schengen NUMMER 1. FEBRUAR 2001. 5. ÅRGANG. Danmark har aldrig været indvandrerland. Dansk Folkeparti køber grænsen NUMMER 1. FEBRUAR 2001. 5. ÅRGANG Tema: Schengen Danmark har aldrig været indvandrerland Dansk Folkeparti køber grænsen LEDER Tosproget - et problem...? Et af Dansk Folkepartis medlemmer er tysk gift.

Læs mere

Socialdemokratiet sætter bulldozere ind mod kolonihavefolket DF-efterårskampagne: Gamle Danmark tryghed i alderdommen

Socialdemokratiet sætter bulldozere ind mod kolonihavefolket DF-efterårskampagne: Gamle Danmark tryghed i alderdommen NR. 4. SEPTEMBER 1999. 3. ÅRGANG Socialdemokratiet sætter bulldozere ind mod kolonihavefolket DF-efterårskampagne: Gamle Danmark tryghed i alderdommen ÅRSMØDE 1999 LEDER Det omvendte Korstog... 1500 års

Læs mere

Redningsmandskab chikaneres på Nørrebro NR. 1. MARTS 2005. 9. ÅRGANG. Alt om den nye folketingsgruppe 444.948!

Redningsmandskab chikaneres på Nørrebro NR. 1. MARTS 2005. 9. ÅRGANG. Alt om den nye folketingsgruppe 444.948! NR. 1. MARTS 2005. 9. ÅRGANG Redningsmandskab chikaneres på Nørrebro Alt om den nye folketingsgruppe 444.948! leder Arbejderne holder et slip i arbejdet for at fejre "hjørnefest" under bygningen af Nordmarksgården

Læs mere

413.487 stemmer og 22 MF'ere til DF

413.487 stemmer og 22 MF'ere til DF Alt om valgene NR. 6. DECEMBER 2001. 5. ÅRGANG 413.487 stemmer og 22 MF'ere til DF Historisk mulighed for at ændre fremmedpolitikken Thulesen Dahl chef for Finansudvalget leder Kriserne i Danmarkshistorien

Læs mere

Årsmødets gæstetaler:

Årsmødets gæstetaler: Nr. 5 oktober 2010 14. årgang Årsmødets gæstetaler: Læs interviewet med Ayaan Hirsi Ali s. 14-15 Stor årsmødereportage s. 6-11 Hizb ut-tahrir indtager Læs også: Bella Center s. 16 Se den nye Piacasso s.29

Læs mere

DF klar til samarbejde med Socialdemokraterne

DF klar til samarbejde med Socialdemokraterne NR. 5. OKTOBER 2004. 8. ÅRGANG V, S og K vælter sig i kampagnemillioner Se reportagen fra 9. årsmøde DF klar til samarbejde med Socialdemokraterne leder Et land i momentan sindssyge Kejser Nero - spillede

Læs mere

En dansk fremtid med tryghed og tillid

En dansk fremtid med tryghed og tillid Formand Kristian Thulesen Dahl s tale ved Dansk Folkepartis Årsmøde den 20. september 2014. Klausuleret til afholdelsen. - Det talte ord gælder En dansk fremtid med tryghed og tillid DEL 1: Hold da op!

Læs mere

Lokalportræt Halsnæs s. 16-17 Mød de nye kandidater s. 19 og 25

Lokalportræt Halsnæs s. 16-17 Mød de nye kandidater s. 19 og 25 Nr. 5 oktober 2014 18. årgang Rekordernes årsmøde 2014 s. 6-15 Lokalportræt Halsnæs s. 16-17 Mød de nye kandidater s. 19 og 25 Islamister overtager engelske skoler s. 14-15 Peter Skaarup - et biografisk

Læs mere

Grundlov eller EU-Forfatning

Grundlov eller EU-Forfatning NR. 3. JULI 2003. 7. ÅRGANG Overraskende dom fra Højesteret: Racistisk at være mod indvandring Ny dansk frihedskamp: Grundlov eller EU-Forfatning leder Holocaust er den engelske version af et oprindelig

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

NR. 4. SEPTEMBER 2002. 6. ÅRGANG. Arbejdere strømmer til Dansk Folkeparti. Dramatisk nedgang i asylstrømmen

NR. 4. SEPTEMBER 2002. 6. ÅRGANG. Arbejdere strømmer til Dansk Folkeparti. Dramatisk nedgang i asylstrømmen NR. 4. SEPTEMBER 2002. 6. ÅRGANG Arbejdere strømmer til Dansk Folkeparti Dramatisk nedgang i asylstrømmen leder En kop politi-kaffe... Man må sige, at Enhedslisten har skruet vældig ned for blusset på

Læs mere

741.746 danskere stemte Dansk Folkeparti ved folketingsvalget 18. juni Stor valgreportage s. 4 5 14

741.746 danskere stemte Dansk Folkeparti ved folketingsvalget 18. juni Stor valgreportage s. 4 5 14 Nr. 3 juli 2015 19. årgang 741.746 danskere stemte Dansk Folkeparti ved folketingsvalget 18. juni Stor valgreportage s. 4 5 14 DF som teaterforestilling s. 8 Månedens DF er s. 16 Smid ham ud s. 26 Leder

Læs mere

The Old School Tie. Krarup og Langballe på vej i Folketinget for DF. Igen: Socialdemokrat til DF. - Sådan manipulerer købte EU-eksperter med Danmark

The Old School Tie. Krarup og Langballe på vej i Folketinget for DF. Igen: Socialdemokrat til DF. - Sådan manipulerer købte EU-eksperter med Danmark NUMMER 5. DECEMBER 2000. 4. ÅRGANG The Old School Tie - Sådan manipulerer købte EU-eksperter med Danmark Krarup og Langballe på vej i Folketinget for DF Igen: Socialdemokrat til DF LEDER Indvandringsmafiaen

Læs mere

Nr. 46 september 2012 16. årgang. High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7. Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s.

Nr. 46 september 2012 16. årgang. High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7. Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s. Nr. 46 september 2012 16. årgang High Five: Formandsskifte i Dansk Folkeparti s. 4-7 Integrationsmillionerne ruller s. 11 DF s 17. årsmøde s. 27-31 Leder FIND FEM FEJL Alle ved, hvordan en storsmilende

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

DF: Tyrkiet aldrig EU-medlem. Landmænd skal have arbejdsglæden tilbage NR. 2. APRIL 2004. 8. ÅRGANG. Kongefest - Folkefest

DF: Tyrkiet aldrig EU-medlem. Landmænd skal have arbejdsglæden tilbage NR. 2. APRIL 2004. 8. ÅRGANG. Kongefest - Folkefest DF: Tyrkiet aldrig EU-medlem NR. 2. APRIL 2004. 8. ÅRGANG Landmænd skal have arbejdsglæden tilbage Kongefest - Folkefest leder 2»Perdona, Osama! Capitulamos...!«Overskriften er spansk - og betyder på godt

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

Stor reportage fra Pia Kjærsgaards 25 års jubilæum. Ildsjæl hjælper de svageste Viljestærk kvinde blandt uhelbredelige alkoholikere

Stor reportage fra Pia Kjærsgaards 25 års jubilæum. Ildsjæl hjælper de svageste Viljestærk kvinde blandt uhelbredelige alkoholikere Nr. 1 februar 2009 13. årgang 25 år for Danmark Stor reportage fra Pia Kjærsgaards 25 års jubilæum Mekka en lukket by Ikke-muslimer forment adgang Ildsjæl hjælper de svageste Viljestærk kvinde blandt uhelbredelige

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

EL vælger pengeinstitut med holdning

EL vælger pengeinstitut med holdning EL vælger pengeinstitut med holdning Enhedslisten bruger fremover Merkur Bank, der låner penge ud til gode formål som miljø, økologi og sociale projekter. Vores konto til indbetalinger er nu reg.nr. 8401,

Læs mere

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik.

RADIKAL 9 POLITIK. 10. sept. 2003. Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik. RADIKAL 9 POLITIK 10. sept. 2003 Det Radikale Venstre kritiserer at regeringens finanslovsforslag vil øge priserne på kollektiv trafik Læs side 13 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det

Læs mere

VENSTRE FOR FREMTIDEN

VENSTRE FOR FREMTIDEN NR. 4 DECEMBER 24 Tema VENSTRE FOR FREMTIDEN PÅ VEJ MOD VALG: LÆS MERE OM DE FEM MÆRKESAGER Klar med kampagne og kandidater vær med Aktuelt FINANSLOV 25 Vækst og job efterlyses Aktivitet VENSTRE I FRONT

Læs mere

EU-forår kan komme fra øst NR. 2. MAJ 2003. 7. ÅRGANG. Dannebrog i front for frihed og sikkerhed

EU-forår kan komme fra øst NR. 2. MAJ 2003. 7. ÅRGANG. Dannebrog i front for frihed og sikkerhed EU-forår kan komme fra øst NR. 2. MAJ 2003. 7. ÅRGANG Dannebrog i front for frihed og sikkerhed leder Sikke en befrielse Irak er befriet. Vi glæder os sammen med det irakiske folk, der efter 35 års tyranni,

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere