For kronen og fædrelandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For kronen og fædrelandet"

Transkript

1 NR. 5. NOVEMBER ÅRGANG For kronen og fædrelandet 2000 bliver året, hvor vor egen stærke mønt skal forsvares mod presset udefra - DF forbereder kæmpekampagne Årsmøde 1999

2 LEDER EU's børnebefamling... "Et fredeligt Europa uden grænser det er noget selvfølgeligt for Max, Christine og Poul, indtil de via en mystisk hjemmeside på Internettet havner i et land langt før vores tid. Her er der stadigvæk vagtposter ved byporten, og hver sommer bryder krigen om jordbærisen ud igen. Folk i dette land har brug for en ordentlig lektion i solidaritet og Europa-spørgsmål. Max, Christine og Poul er lige de rigtige til at give dem lidt lektiehjælp..." Sådan hedder det på bagsiden af EU- Kommissionens farverige børnetegneserie, "Krigen om Jordbærisen" med undertitlen, "En tegneserie for unge om et fredeligt Europa uden grænser", som kommissionen har ladet trykke på spansk, dansk, græsk, engelsk, fransk, italiensk, hollandsk, portugisisk, finsk og svensk. Den flotte tegneseriebog, som er på dyrt, glat papir, er forfattet af tyskeren Matthias Ripp og udgivet af EU- Kommissionens generaldirektorat for information, kommunikation og kultur. Og det er sørme da også et rigtigt vederstyggeligt land, de tre friske euro-børn uforvarende lander i: Der er simpelthen onde, bevæbnede, vortebefængte og snottede vagtposter over alt. Lederne i landet er hæslige at se på, de råber og skriger, de er mistroiske overfor alt og alle, og de smider alt og alle i landets sorte fangehuller. De har ikke en gang ordentlige veje at køre på, møntfoden er en underlig middelaldervaluta, kommunikationen ud over landets grænser er ikke eksisterende, og alle går hele tiden og forbereder sig på den næste krig. I dette bagstræberiske, uhyggelige, ildelugtende land har indbyggerne en opskrift på en jordbæris, som er så god, at de ihvertfald ikke kunne drømme om at dele med andre og mindst af alle nabolandet, som har specialiseret sig i en opskrift på vafler. Det bedste ville selvfølgelig være, om begge lande kunne få glæde af hinandens produkter, sådan at man kunne spise vafler med jordbæris, men dét kan der i hvert fald ikke være tale om, de skal i hvert fald ikke have noget af vores... så hellere føre krig mod hinanden. Nå, men efter en del genvordigheder igennem tegneseriens 30 sider, hvor de gamle krigsliderlige ledere med de forvrængede og sataniske ansigter gør alt for at gøre livet surt for disse tre kernesunde, glade euro-børn, slutter tegneserien heldigvis i en happy ending: Det lykkes Max, Christine og Poul med kernesunde argumenter at få det onde nationalistland overtalt til at blive medlem af Euroland. Det kan de gamle, onde nationalistiske ledere jo også godt se er meget bedre nu, hvor de får det forklaret... Nu er de jo fri for at føre krige, vejene bliver til at køre på, kommunikationen med nabolandene bliver indført, ingen skal længere smides i sorte fangehuller, de er fri for at veksle deres gamle, skidne middelaldervaluta til en anden gammel, skiden middelaldervaluta og de kan endelig komme til at spise vafler med jordbæris... Luksus-tegneseriens ærinde er således: De danskere, der ønsker, at en dansk fremtid skal tilrettelægges af danskere og besluttes i Folketinget, er krigsliderlige, bagstræberiske, onde, grimme 2 og middelalderagtige, mens Europaunionisterne er glade, umiddelbare, søde, venlige, progressive, pæne og fredselskende. Da den danske version af "Krigen om Jordbærisen" foreløbig er trykt i eksemplarer, vil med andre ord danske skolebørn kunne risikere at blive befamlet af EU-kommissionen. Det har igennem mange år været dagligdag, at voksne danskere blev udsat for denne propagandamaskine af goebbelske dimensioner, men at man nu også uden blusel og på den mest nedrige manér forgriber sig på børn, havde vi dog alligevel ikke forventet. Nu er børnebefamlingen og manipulationen i dette tilfælde så tilpas gennemskuelig, at vi nærer den allerstørste tiltro til, at sunde, fornuftige, humoristiske danske børn vil slå en ubehersket skoggerlatter op, når de læser tegneserien. Og lykkeligvis er humor og selvironi ikke blandt de karaktertræk, der kendetegner EU-Kommissionen og dens højtlønnede manipulationspinger så blev de først for alvor farlige. INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard Tema: 4. Årsmøde 1999 Alt om årsmødet og festen 4-9 Gæsten Colette Brix om de små, selvstændige erhvervsdrivende Hele Danmarks Irma Irma Henriksen blev landskendt, da hun var "fjenden, der flyttede ind" For kronen og fædrelandet DF forbereder kæmpekampagne i DF-portrættet Mød DFU's dynamiske formand Ude i Danmark DF rundt om i landet - og på Christiansborg samt nyt fra organisationen Kaserne-lukning betyder ekstra udgifter ikke besparelser Ung studerende gennemhuller regeringens påstande Kalender DF-arrangementer i den kommende tid bagsiden DANSK FOLKEBLAD Tidsskrift, udgivet af Dansk Folkeparti. 3. årgang, nr. 5, november ISSN: Ansv. redaktør: Søren Espersen. I redaktionen: Michael Rex og Anders Skjødt. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis Dansk Folkepartis synspunkter. Adresse: Dansk Folkeparti, Christiansborg, 1240 København K. tlf: Fax: // Næste nr. udkommer fredag den 17. december Deadline for indlæg, kalender o.l. er den 29. november. Layout: Cre8 Tryk: Nyhavns Tryk & Kopi Center. Vi ved, et fjeld kan sprænges, og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det selv. 3

3 Udvisning af kriminelle kernefamilier kan skabe tryghed NYHEDSBREV I min årsmødetale fremsatte jeg en idé om at hjemsende de kriminelle indvandrerfamilier, som er kernen i de problemer, der har ramt Vollsmose, og som genfindes nogle andre steder i landet. Det har, som man sikkert har bemærket, ført til voldsomme udfald fra statsminister Poul Nyrup Rasmussens side under Folketingets åbningsdebat fulgt godt op af de andre partiers ordførere. Statsministeren har dog ganske fordrejet idéen. Statsministeren har nemlig fremstillet ideen, som om jeg og Dansk Folkeparti vil udvise en hel slægt, hvis et enkelt medlem af slægten begår noget kriminelt. Det er absurd at påstå, og der ligger intet i vore tanker af den art. Vor idé drejer sig udelukkende om de kernefamilier, som hverken kan eller vil integreres, og som direkte modarbejder de danske myndigheders forsøg på at standse kriminaliteten. Ved disse kernefamiliers sabotering påtager kernefamiliernes overhoveder forældrene - sig et medansvar for deres store og små drenge, uanset om forældrene selv har begået noget kriminelt eller ej. Egentlig kan det sammenlignes med, at der civilretligt jo allerede findes en helt accepteret bestemmelse om, at forældrene pådrager sig fuldt erstatningsansvar, såfremt deres børn eksempelvis laver hærværk, foretager ildspåsættelse, maler grafitti eller udøver vold. Det er naturligvis de helt uhyrlige forhold i Odenseforstaden, Vollsmose, der har betydet, at vi i Dansk Folkeparti er begyndt at undersøge muligheden af at indføre alternative strafformer, som ville kunne anvendes over alt i landet. Sagen er, at en række fremtrædende socialmedarbejdere i Odense kommune, ligesom politiet, har oplyst, at kriminaliteten i Vollsmose skyldes omkring 30 familier, næsten alle palæstinensere. Disse er efter en længere årrække i Danmark helt utilpasset og involveret i kriminel aktivitet. De helog halvvoksne sønner er kriminelt svært belastede, og de små brødre følger nu i de ældres fodspor fra ti-årsalderen. Stærkt had til Vesten De socialarbejdere og politifolk, der har udtalt sig, har grundigt redegjort for, at de pågældende nærer et stærkt had til Vesten, til USA, til Danmark, til stat og kommune, og ethvert forsøg på at nå dem er spildt. De er involveret i grov voldskriminalitet, og ingen straf eller resocialisering nytter. Hér er udvisning af den pågældende kernefamilie nødvendig. Det er oplyst, at de pågældende føler en stærk palæstinensisk identitet og modarbejder enhver integration i Danmark. De pågældende er ikke flygtet fra Yasser Arafat og hans administration de kan være flygtet af økonmiske årsager, eller de er måske flygtet på grund af israelerne. Deraf deres had til Vesten og til os, som er Israels forbundsfælle. Men Danmark har jo også diplomatisk kontakt med Yasser Arafats administration og yder økonomisk støtte til denne. Derfor har jeg gentagne gange, bl.a. i forskellige avisindlæg, foreslået, at der optages en forhandling med Yasser Arafat og den palæstinensiske administration om en palæstinensisk tilbagetagelse af disse helt umulige familier. Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at antallet af familier, der ville komme ud for en sådan udvisning, er 20, måske 30 familier. Sæt dette i forhold til de cirka , der hvert år søger til Danmark, og hvor et stort tilsvarende antal udlændinge får dansk indfødsret uanset om nogle af disse har begået kriminalitet eller ej. Det ved både statsministeren og de øvrige partiers ordførere, og det er svært at tro på, at de virkelig skulle finde forslaget så uacceptabelt, som de giver udtryk for. De voldsomme udfald mod Dansk Folkeparti er således udelukkende en følge af den fremgang, som meningsmålingerne viser, at partiet har. Det er samtidig et udtryk for Christiansborg-miljøets totale mangel på forståelse for de holdninger til indvandringen, som findes i befolkningen. Regeringen klynger sig til en helt urealistisk forestilling om integration af bl.a. den muslimske kultur i Danmark, samtidig med, at det muslimske samfund af al magt modarbejder integration. Dansk Folkeparti har i 3 dette tilfælde peget på en løsningsmodel vedrørende et helt specifikt problem inden for udlændingepolitikken, som i øvrigt også på alle andre områder er præget af en laden-stå-til-holdning, og vi vil i Dansk Folkeparti fortsætte med at fremsætte de forslag og tanker, som vi finder er nødvendige. Manipulation Det vil DF i øvrigt fortsætte med uanset hvor meget, der rases mod os fra andre politiske partier, som af ren partiegoisme er skræmte over vores store fremgang. DF er som altid langt mere interesseret i, hvad der er til fordel for det danske folk end at tækkes andre partier. Og lad mig så lige til sidst give et eksempel på, hvilken form for uhyrlig manipulation, der i forbindelse med åbningsdebatten blev præsteret af Socialdemokratiets politiske ordfører, Jakob Buksti. Under debatten hev Buksti et Grundtvig-citat op, som skulle bevise over for tilhørerne og Dansk Folkeparti, at selveste vor storslåede, nationale digter var tilhænger af at gøre alt og alle til danske statsborgere. Buksti citerede triumferende: "Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil..." Tjah, det var jo korrekt citeret, Buksti i hvert fald de to første linjer af digtet, men hvis du næste gang ville være så venlig at oplæse resten af digtet fra Folketingets talerstol, så tror jeg såmænd, selv du kan forstå, at det var det stik modsatte, Grundtvig mente: "Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild. Resten selv som dragedukker sig fra folket udelukker, lyse selv sig ud af æt, nægte selv sig indfødsret."

4 "Hvad gjorde du, da Danmark blev ødelagt," spurgte Pia Kjærsgaard fra talerstolen - og svarede: Vi i DF satte vort folk og fæd ÅRSMØDE 1999 Det var pastor Søren Krarup, som i en kronik havde stillet spørgsmålet: "Hvad gjorde du, da Danmark blev ødelagt?", idet han forestillede sig spørgsmålet stillet af sine børnebørn en gang i fremtiden. I sin årsmødetale ved Dansk Folkepartis 4. årsmøde i Vissenbjerg på Fyn tog formanden, Pia Kjærsgaard, udfordringen op og svarede: "Vi i DF satte vort folk og fædreland over alt andet!" Dansk Folkepartis formand brugte en stor del af sin årsmødetale til, overfor de 493 delegerede fra hele landet, at redegøre for udlændingepolitikken og det Danmark, indvandringen siden 1983 har betydet for landet. Pia Kjærsgaard udtalte, at hun så indvandringen som en national katastrofe, som har skabt et sprængt, splittet og usammenhængende folk, idet hun dog slog fast: - Det er os, det danske folk, der har ansvaret, og vi har stadigvæk muligheden for at ændre begivenhedernes gang. Vi har stadigvæk muligheden for at få det Danmark tilbage, vi er ved at miste, for vi udgør stadigvæk flertallet i vort eget land. Men det indebærer, at vi holder op med at kredse så meget om os selv og vort eget. En amerikansk præsident udtrykte det på den måde: Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land! Pia Kjærsgaard fortsatte: - Det er op til den enkelte dansker. Det er op til dig og mig. Du og jeg har ansvaret og du og jeg har endnu mulighederne. Og der er ingen grund til at fortvivle eller give op. Med en fælles kraftindsats kan det lykkes. Lad os, inden vi går herfra, love hinanden, at vi vil gøre vort allerbedste...! Idet Pia Kjærsgaard gennemhullede myten om, at Danmark altid har været et indvandrerland, sagde hun: - Den tidligere indvandring af roepolakker, af kartoffeltyskere, af hollændere, af tyske og polske jøder eller af huguenotter har været kendetegnet af, at Ikke ganske uventet blev MF Pia Kjærsgaard som eneste kandidat genvalgt som formand for Dansk Folkeparti. For fjerde og foreløbig- sidste gang blev DF's årsmøde afviklet i Vissenbjerg-Hallerne på Fyn. 4

5 reland over alt andet Pia Kjærsgaard: "Det er op til den enkelte dansker. Det er op til dig og mig. Du og jeg har ansvaret og du og jeg har endnu mulighederne. Og der er ingen grund til at fortvivle eller give op. Med en fælles kraftindsats kan det lykkes. Lad os, inden vi går herfra, love hinanden, at vi vil gøre vort allerbedste...!" Ea Laursen Bäck, Hovedstaden: Det er virkeligt godt, at Dansk Folkeparti nu tager fat på at få forbedret de ældres forhold. Det er de ældre, der har opbygget vores samfund, så dem skal der passes på. De skal have det godt. disse indvandrere af kultur og natur var en del af den vestlige tænkemåde. Det siger sig selv, at der skulle nogle år til, inden de havde fået sig tilegnet det danske sprog, og inden de havde vænnet sig til, at sådan gør vi altså i Danmark... Men de havde viljen til integration, for de havde besluttet sig for et nyt fædreland og havde sagt farvel til deres gamle land. Og efter en enkelt generation var det danske slået igennem, og disse grupper var blevet en naturlig del af danskheden. - Ikke alene var de altså på forhånd en del af den vestlige kulturkreds, de kom også drypvis og i et ganske anderledes lavt antal end nu, sagde Pia Kjærsgaard. Den jødiske indvandring drejer sig om cirka Den gamle samfundsrevser, kommunist og livsnyder, læge Tage Voss var årsmødets gæstetaler , fordelt over mere end 250 år. Af hollændere drejer det sig om cirka 400 familier, og af huguenotter om henved 800 personer. Den suverænt største gruppe af indvandrere i Danmarkshistorien indtil for år siden var polakkerne. De kom i et samlet tal på cirka Men denne polske indvandring strakte sig over 60 år. Jeg gentager: På 60 år indvandrede polakker. Det er stort set det samme antal fremmede, nutidens Danmark lukker ind hvert evig eneste år! Blandt andet via udlændingeloven - Men nutidens indvandring består ikke af kristne mennesker fra den vestlige kulturkreds, som er glødende ivrige efter hurtigst muligt at blive en del af danskheden. Nutidens indvandrere er for det meste mennesker fra den tredje verden og hovedsagelig muslimer, som ikke har nogensomhelst vilje til at blive en del af danskheden. Tværtimod ankommer disse mennesker med bagagen fuld af noget helt andet. De kommer ofte med den dybeste foragt for alt vestligt, for alt dansk og for alt kristent. De kommer med bagagen fuld af mandschauvinisme, af rituelle slagtninger, af omskæring af pigebørn og af kvindeundertrykkende tøj og traditioner, som hører hjemme i den mørkeste middelalder. Og frem for alt ankommer mange med bagagen fuld af religionsfanatisme, bedreviden og arrogance. Pia Kjærsgaard krævede herefter, under de delegerede lydelige tilslutning, handling for at bringe den begyndende multi-etnisering til ophør. Malene Kristiansen, Københavns Amt: Det er på tide, at der gøres noget for de ældre, og det håber jeg DFkampagnen kan medvirke til, for den indeholder rigtig mange gode forslag. Skal jeg pege på et enkelt, handler det om, at der skal etableres flere plejehjemspladser. Louise Castella, Københavns Amt: Det er godt, at Dansk Folkeparti nu gør opmærksom på, at de ældres forhold skal forbedres. De ældre skal have det godt, og de fortjener det bedste. Jeg mener, det er meget vigtigt, at de ældre får et reelt valg, når det drejer sig om, hvordan de vil bo.

6 Venstre må vælge partner: Dansk Folkeparti eller Melchior ÅRSMØDE Venstres formand, Anders Fogh Rasmussen, har stillet os spørgsmålet: Er Dansk Folkeparti parat?. Spørgsmålet er ligetil at besvare: Ja, Anders Fogh Rasmussen, Dansk Folkeparti ER parat, men spørgsmålet må nødvendigvis følges op af et modspørgsmål: Er Venstre parat? DF's formand, Pia Kjærsgaard, bad på årsmødet med dette modspørgsmål Venstre om at bekende kulør i god tid før næste folketingsvalg. - Der skal ikke herske tvivl om, at DF vil pege på en borgerlig forhandlingsleder, og at DF's medlemmer ikke svigter indgåede forlig, sagde Pia Kjærsgaard. Men naturligvis skal Dansk Folkeparti have indflydelse på en borgerlig regering. Naturligvis har vi krav på at vore vælgere bliver hørt, og de skal vide, at vi ikke vil skåne en borgerlig regering, hvis den forsøger at få for eksempel forringelser igennem overfor dårligt stillede medborgere, ligesom det må være forventeligt, at hvis de tre store borgerlige partier, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti, får flertal, vil gennemføre stramninger på udlændinge- og retspolitikken. - Anders Fogh Rasmussens hidtidige udmeldinger tyder ikke på det. Han er nemlig travlt beskæftiget med at lægge luft til skattelettelser og til Dansk Folkeparti og er samtidig uhyre MF Kristian Thulesen Dahl: "I udgangspunktet ved vi jo godt, at der ikke bliver tale om en afgørende ny politik med Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Den nye politik er i så fald lige som svær at få øje på, som hans gennemsigtige plexiglas-talerstol. Og helt galt går det jo, når man skal tage stilling til Rasmussen og Rasmussen ved næste valg ud fra et spørgsmål om troværdighed. Vi skal vælge imellem den utroværdige Nyrup eller vejrhanen Fogh. Rasmussen eller Rasmussen. Hvis det derimod skulle handle om politisk indhold, burde valget vel hedde Rasmussen / Kjærsgaard. Jeg mener, hvad er den afgørende forskel på en Nyrup Rasmussen, som ikke holder sine valgløfter, eller en Fogh Rasmussen, som man ikke kan finde ud af hvad mener." emsig, når det drejer sig om at smigre sig ind hos CD og De Kristelige. Men man kan jo én gang ikke både blæse og have mel i munden. - Han drømmer om en genskabelse af firkløverregeringen og forventer, at Dansk Folkeparti nok bare retter ind. Han tager fejl. Det vil ikke ske! Kan man forestille sig en regering, hvori der sidder ministre som Arne Melchior, Peter Duetoft og Mimi Jacobsen? Personer, som nærer et nærmest sygeligt had til Dansk Folkeparti. Personer, der samtidig er glødende EU-tilhængere og glødende tilhængere af udlændinge- og integrationsloven, og som sammen med De Radikale, SF og Enhedslisten skal til at holde møde om, hvordan udlændingeloven lempes yderligere. - Venstre må altså gøre op med sig selv, hvorvidt man er klar til et seriøst samarbejde med Dansk Folkeparti eller ej, sagde Pia Kjærsgaard. Det spørgsmål, der derfor skal stilles til Venstre er: Er man klar til, at det bliver Dansk Folkeparti, der kommer til at præge den nye borgerlige regerings udlændingepolitik eller ønsker man, at det bliver Arne Melchior og CD...? Danmarks gamle i fokus på årsmødet Dansk Folkepartis 4. årsmøde satte for alvor de ældres situation i fokus. Årsmødet gav dermed startskuddet til partiets efterårskampagne, "Gamle Danmark tryghed i alderdommen". Pia Kjærsgaard gennemgik på andendagen af årsmødet nøje de initiativer, DF vil tage på området vinteren igennem, og sagde: - Sidste år ved denne tid søsatte Dansk Folkeparti kampagnen "Tryghed nu - volden ud af Danmark", hvor formålet dels var at få sat fokus på dette vigtige område, dels at få igangsat nogle politiske initiativer for at dæmme op for volden. Kampagnen blev en succes, selv om det var svært at hive de øvrige partiers interesse op på et sagligt niveau. - På dette årsmøde lyder 6 så startskuddet til en ny kampagne. Under titlen "Gamle Danmark - tryghed i alderdommen" vil Dansk Folkeparti i de kommende måneder lægge op til, at vore ældre, syge, svage og handicappede får langt bedre forhold i deres hverdag, end de har i dag. - Dansk Folkeparti vil ikke kun gøre opmærksom på urimelighederne. Vi vil gennem en lang række forslag i Folketinget arbejde aktivt for forbedrede levevilkår for disse grupper, og vi vil i annoncer og på møder rundt omkring i Danmark fortælle om, hvad vi mener, der skal gøres for at rette op på situationen. Årsmødet stillede krav om følgende: * Folkepensionen skal forbedres og skal være en tryg og sikker ret. * Længst muligt i egnet hjem de ældre skal have et reelt valg.

7 MEP Mogens Camre: "Regeringen og ligeså Venstre og Konservative vil blive ved med at benægte de virkninger, der er af ØMU'en og de åbne grænser, fordi deres vælgere bliver skræmt af disse virkninger. Det er op til os at få befolkningen til at erkende virkeligheden. Man kan selvfølgelig ikke have åbne grænser, fælles valuta, fælles økonomiske mål, og så opretholde en skattefinansieret socialpolitik på dansk niveau - og hele den øvrige velfærdsstat fra fri uddannelse til alderdomsforsorg. Velfærdsstaten vil blive fundamentalt ændret, hvis vi indtræder i ØMU'en, og selvom vi er udenfor, vil åbne grænser kunne tvinge os til at tilpasse vores samfund til det europæiske gennemsnitsniveau - samme sociale ydelser, samme lønniveau, samme kriminalitet, lige meget salmonella i æggene og lige meget dioxin i svinekødet." Ulrik Karpf, Bornholms Amt: DF s ældrekampagne er et godt initiativ, og jeg tror, at vi får mange af vores forslag gennemført, fordi de vil få støtte fra andre partier. Det er væsentligt, at vi får flere plejehjemspladser. Det er urimeligt, at mange ældre ikke kan få en sådan, når flygtningene har fået et retskrav på en bolig. MF Chr. H. Hansen: "I Dansk Folkeparti ser vi gerne kristendomsundervisningen styrket i Folkeskolen Det må ske i en sammenhæng med undervisningen i historie og samfundsfag, fordi vores samfunds udvikling netop hænger sammen med vores religion. Historieundervisningen er af uhyre betydning, både for at forstå den udvikling, der har ført verden frem til hvor vi er, for at lære af fortiden fejl, og for at kunne udforme en bedre fremtid. Desuden må som nævnt faget dansk og den kultur, der knytter sig til at være dansk have en høj prioritet i undervisningen." Mette E. Hansen, Nordjyllands Amt: Det er fint, at Dansk Folkeparti nu kommer med ældrekampagnen. Hvis jeg var ældre, ville jeg også gerne have, at der var nogen, der tog sig af mig. Forbedringen af de ældres forhold skal ske over en bred front ikke kun et par enkelte steder. * Der skal indføres en generel og landsdækkende omsorgsgaranti. * Der skal bygges de plejehjem og alderdomshjem, der er behov for. * Gratis befordring for ældre med tog og busser udenfor myldretiden. * Den kollektive trafik skal gøres ældrevenlig. * Offentlig finansiering af alarmsystemer for ældre i belastede kvarterer. * Stop de urimelige nedskæringer på hjemmehjælpen. * Hjemmehjælpen skal gøres behovsbestemt en svagelig skal have ret til pleje og omsorg. * Hjemmehjælpere skal have rene straffeattester og skal uniformeres. * Det skal være attraktivt også økonomisk at være hjemmehjælper. * Bevar det dobbelte personfradrag for enker og enkemænd. * Ventelisterne på sygehusene skal væk. * Pårørende til demente skal støttes økonomisk og 7 praktisk. * Enhver folkepensionist har krav på en kommunal rådgiver. * Ny kommission skal undersøge folkepensionisternes livskvalitet. * Folketinget skal ved en forespørgselsdebat diskutere de ældres situation. * Klagerådene skal bevares, og deres kompetence skal styrkes. * Tilskud til medicin, briller, tandlæge, høreapparater o.l. skal være ens over hele landet. Charlotte Christensen, Storstrøms Amt: Ældrekampagnen er et godt initiativ. Det er så indlysende, at de ældre skal have ældre forhold, at DFforslagene forhåbentlig vil få bred tilslutning. Som første prioritet skal vi satse på flere plejehjemspladser.

8 På melodien, "Du må få min sofacykel", var tre seje jyder, Jens Hvid og Ulla Sørensen fra Langaa samt Bente Vejrsø Nielsen fra Holstebro, ankermænd på en festlig politisk omskrivelse af sangen, som fik hele forsamlingen til at gynge med. Årsmødefest med Som sædvanlig blev DF's årsmøde en fest i rødt og hvidt. Fanerne, som der bliver flere og flere af, blev denne gang båret ind af kvindelige medlemmer af DFU med Karina Christensen og Charlotte Kristensen i spidsen. Det blev undtagelsesvis Peter Skaarup, der i sin egenskab af næstformand bød velkommen til aftenfesten. Pia Kjærsgaard, som normalt udøver denne funktion, var nemlig ved festens start blevet kaldt til direkte interview i TV 2-nyhederne Hvad skotterne har under kilten nåede deltagerne i årsmødefesten lørdag aften i Vissenbjerg vist aldrig at erfare, men stemning var nu på kogepunktet alligevel, da Aarhus Pipes and Drums til tonerne af Scotland The Brave marcherede ind til et farverigt tattoo med piber og trommer. Ifølge planerne skulle årsmødefesten slutte ved 1- tiden, men det lykkededes først for halinspektør Niels Jensen og hans søde hustru, 8 Marianne, at få drevet de sidste gæster ud lidt i tre. Værtsparret blev behørigt takket for den store hjælp, de og deres stab har givet Dansk Folkeparti i de fire år, årsmøderne er blevet afviklet i Vissenbjerg. Niels Jensen får i øvrigt travlt med andre ting nu han har som suppleant lige overtaget en byrådsplads i Vissenbjerg for partiet Venstre, og har fået plads i det tidskrævende socialudvalg.

9 Partiformand Pia Kjærsgaard og gruppeformand Kristian Thulesen Dahl var blandt de første på dansegulvet. Per Dalgaard, Århus Amt: Kampagnen er alle tiders ide. Danmark har pensionister, hvoraf de fleste pr. tradition har stemt på Socialdemokratiet. Men de er frustrerede, og derfor stemmer de i stigende omfang på Dansk Folkeparti, fordi de er svigtet. Jeg håber, at kampagnen vil betyde, at mange ældre får mulighed for at bo sammen i for eksempel de såkaldte olle-koller. MF Peter Skaarup tog sin sidste svingom med DFsekretær Karina Christensen, som nu er flyttet til Madrid piber og trommer 9 Fire kvinder fik en hyggelig snak ved årsmødet: Hanne Nødgaard, Louise Frevert, Birthe Skaarup og Tanja Kock. Sækkepibeorkesteret, Aarhus Pipes and Drums kom som en festlig overraskelse under festen, som havde Montana Band som underholdere aften igennem. Ib Ude Frantzen, Vejle Amt: Kampagnen er en god ide. Det er urimeligt, at man tager hjemmehjælpen fra de ældre de skal behandles ordentligt, for de har opbygget vores samfund. Vi skal have stoppet nedskæringerne, og pengene hertil skal skaffes fra de mange milliarder, der går til flygtningen

10 Små erhvervsdrivende belastes med GÆSTEN Somme tider er jeg træt. Vi belastes med administrativt bøvl. Mit kontor bugner med papirer, love, cirkulærer og hvad ved jeg det kan blive så meget, at jeg næsten opgiver kampen, men så tænker jeg alligevel: Nej, systemet skal ikke få os ned med nakken, og en gang imellem lykkes ting da også. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg godt kunne tænke mig at gå ind i politik simpelthen for at varetage de små virksomheders interesser. Det er der behov for. Min branche er specielt plaget af, at der uddannes alt for mange kosmetologer, som ikke har en kinamands chance for at få ordentlig beskæftigelse. Uddannelsen er offentlig finansieret. Der kan spares mindst 30 millioner kroner af offentlige midler alene på dén konto og så vil der blive nogle flere, der kan uddanne sig inden for social- og sundhedsvæsenet, hvor der virkelig er et stort behov. Sejrene Små virksomheder får ingenting forærende. Det er mit indtryk, at de fleste politikere helt mangler forståelse for de vilkår, vi arbejder under. Jeg tror faktisk, at mange helst var os foruden! Sådan nogen er der ikke plads til i det danske samfund. Nej, lad os få nogle store virksomheder det er meget bedre, men man glemmer, at man skal være lille, før man bliver stor. Uden underskoven af små virksomheder i Danmark, ville velfærdsamfundet slet ikke kunne bestå! Det er fra vor kreds af virksomheder, at fornyelse og dynamik samt beskæftigelse opstår det er ikke de store virksomheder. Det høje danske afgiftsniveau er døden for mange små virksomheder men det hjælper nu alligevel at protestere. Jeg har været med til at fjerne den håbløse parfumeafgift, som i 50 år var med til at ødelægge hele Goodwillbeskatningen forhindrer mange selvstændige i at spare op til selv en beskeden pensionsordning, og dette skal ændres, siger formanden for Dansk Erhvervssammenslutning. min branche. AMBI er et andet eksempel. Selv om det er klokkeklart, at staten opkrævede den ulovligt fra 1988, så er der endnu erhverv, som kæmper for at få pengene tilbage. Se blot på fiskerne, som må kæmpe for at få deres soleklare ret. Det er da helt hen i hampen. Jeg har fået mine AMBI-penge tilbage, men det holdt hårdt kostede mange kræfter og advokatsalærer og hvad ved jeg. En truet race De små selvstændige er en truet race. Ja, tørre tal viser, at der er noget om snakken. Hastigt falder antallet af selvstændige i Danmark og det er ikke alene inden for landbrug og fiskeri. Danmark er organisationernes land se blot på den magt og indflydelse for eksempel landbruget har haft i dette århundrede for slet ikke at tale om fagforeningerne! Derfor opfordrer jeg alle små selvstændige til at organisere sig. Eksempelvis i den organisation, jeg er formand for DESA Dansk Erhvervssammenslutning. De ansatte taler om tryghed og pension og det er godt, 10 Blå bog "Gæsten", Colette Brix, direktør og indehaver af grossistfirmaet Colette Cosmetique, der bl.a. har stor eksport til Sverige, samt hudplejeklinikkerne Clinique Colette i Ordrup og Søborg, er formand for DESA Dansk Erhvervssammenslutning (tidl. Erhvervssammenslutningen G-1930), der er en tværpolitisk, landsdækkende interesseorganisation for små virksomheder inden for handel, service og industri mv. Colette Brix, der har en alsidig baggrund med uddannelse inden for vekselerbranchen, er også idrætsleder og kosmetolog, og hun blev i 1986 selvstændig. Siden har Colette Brix deltaget aktivt i debatten om de små selvstændiges vilkår i Danmark i de sidste 10 år som medlem af bestyrelsen for DESA, heraf formand de seneste to år. Colette Brix er gift med Peter Brix, der er administrator i familievirksomhederne. Fritidshobbies: Aviser, løb, teater og deltagelse i den offentlige debat. Det yngste af ægteparrets 2 børn, Emilie, der går i skole, er som så mange andre teenagepiger glad for heste. Emilie skal sammen med sin hest, Piccolo, deltage i det kommende DM i dressur. Sønnen Claus jobber som accountmanager i magasinet, Euroman.

11 administrativt bøvl men det har vi selvstændige ikke. Og når vi skal sælge vore virksomheder, så gør gældende lovgivning det næsten umuligt. Goodwillbeskatningen forhindrer mange selvstændige i at spare op til selv en beskeden pensionsordning. Nye byrder Se nu blot på det finanslovforslag, der nu behandles. Det er fyldt med nye byrder ikke mindst i forhold til de små virksomheder. Jeg frygter meget, hvad Lykketoft og Stavad kan finde på af nye såkaldte grønne afgifter. For mig ligner de snarere røde skatter! Dansk Folkeparti kunne gøre os små selvstændige en tjeneste ved at gå i samarbejde om at få luget ud i denne buket af tidsler. Og husk på, at enhver dag uden en ny lov, er en god dag! I servicesektoren kunne vi bruge en gradueret lavere - moms. Det har Frankrig for nyelig gennemført med EU s velsignelse. I det hele taget skulle Dansk Folkeparti koncentrere sig om at få en erhvervspolitik og samarbejde med de øvrige borgerlige partier om at genvinde magten det vil hjælpe på troværdigheden. Jeg er enig i, at der skal laves om på vor udlændingepolitik, når vi taler om familiesammenføringer. Det har vi slet ikke råd til så simpelt er det Husk på vi skal først og fremmest tage os af danskerne - det er der nemlig ingen andre nationer, der vil gøre! Vi trænger i det hele taget til en mere nuanceret og fordomsfri debat om vor udlændingepolitik, hvor realiteterne i højere grad får lov til at påvirke beslutningerne. I det daglige sætter Colette Brix fingeren på de ømme punkter, men når der er en politiker, der gør en ekstra indsats til fordel for de små virksomheder, så skal det også påskønnes, siger hun. Gæsten Livet er blevet for kompliceret i Danmark. Jeg tror, at der er over hundrede bestemmelser, som giver det offentlige adgang til min virksomhed for at kontrollere det eller hint det får mig til at tænke på de gamle kommunistiske samfund i Østeuropa det er udansk det må væk! Et andet eksempel er folkesundhedsprogrammet hele 17 sundhedsmål skal nås de næste ti år øge livslængden, nedsætte antallet af rygere, frembringe flere danskere, der spiser sundt og motionerer, reducere fedmeudviklingen og meget andet. Det er en dødssyg idé at tro, at sundhed kan statsplanlægges. Har vi danskere ondt i hverdagen, så må vi selv gøre noget ved det. Det er det enkelte individs ret og pligt og så må politikerne bruge nogen mere tid på at få vor sundhedsvæsen og alderdomsforsorg til at fungere. Det kan lade sig gøre! Det ser vi jo nogen steder, hvor fremsynede borgmestre har mod til at tage et opgør med de stivnede offentlige institutioner. Årets politiker Siden 1978 har vi i DESA Dansk Erhvervssammenslutning udpeget årets politiker. I det daglige sætter vi fingeren på de ømme punkter, men når der er en politiker, der gør en ekstra indsats til fordel for de små virksomheder, så skal det også påskønnes. Denne hædersbevisning er populær på Christiansborg og eftertragtet! Af årets politiker i tidens løb kan jeg nævne Ivar Hansen, Bertel Haarder, Kirsten Jacobsen og Pia Kjærsgaard. Sidste år kårede vi Borgmester Peter Brixtofte fra Farum. I modsætning til mange andre politikere så gør Peter noget og det kan jeg godt li`! Hvem skal det så være i år? Nu må vi se. Af Colette Brix formand for DESA Blandt Dansk Folkeblads faste rubrikker er "Gæsten". I hvert nummer inviterer vi en markant personlighed til at skrive sin mening om et emne, helt efter eget valg. Det skal understreges, at "Gæsten" ikke nødvendigvis sympatiserer med Dansk Folkeparti. 11

12 Dansk Folkepartis Irma Henriksen blev med et slag landskendt, da hun var med i TV-udsendelsen Fjenden flytter ind. Hele Danmarks Irma DF-PORTRÆT DF-byrådsmedlem Irma Henriksen, Gladsaxe fik sig noget af en overraskelse, da hun for et par måneder siden aflyttede sin telefonsvarer. Her spurgte TV om hun ville være med i Fjenden flytter ind. Og da Irma Henriksen ikke hører til den type mennesker, der siger nej til en udfordring, blev svaret et ja. - På det efterfølgende møde blev jeg nærmere orienteret om, hvad sagen gik ud på. Det drejede sig om, at man ville bringe nogle mennesker sammen, der har en helt forskellig opfattelse af bestemte ting, og på den baggrund skulle jeg så tilbringe en uge hos en muslimsk familie i Albertslund, hvilket viste sig at være en udfordring, siger Irma Henriksen, - Men der var store problemer med overhovedet at finde en muslimsk familie, jeg kunne bo hos. TV fortalte, at de havde spurgt ti muslimske kvinder, men de måtte ikke for deres mænd. Mig fandt de frem til, fordi jeg via blandt andet læserbreve og mit arbejde i Gladsaxe Byråd aldrig har lagt skjul på, hvad jeg mener om tingene. Irma Henriksen fortæller, at hun inden TV-udsendelsen aldrig havde mødt familien før. - Jeg skulle bare møde op på adressen. Og jeg var naturligvis spændt, da jeg kom, det samme var den 20- årige Saziye også det var egentligt modigt af hende at sige ja til at jeg måtte flytte ind, men det var hårdt for os begge to. Efter udsendelsen blev Irma Henriksen landskendt. Det væltede ind til avisernes læserbrevssider med synspunkter, og også privat fik Irma Henriksen reaktioner. - Jeg har fået utroligt mange breve. Langt de fleste har været positive. Blandt andet kom der ét fra en familie ved Randers. De bor på en bondegård og var så glade over udsendelsen, at de lovede mig en bondegårdsferie. Men der har desværre også været negative breve, hvori jeg er blevet groft truet og kaldt for alverdens ting. Disse breve har jeg nu givet til politiet. Jeg vil ikke finde mig i at blive kaldt racist så anmelder jeg folk, siger Irma Henriksen. Smidt ud Som det fremgik af udsendelsen, blev Irma Henriksen ikke boende hos fjenden i en uge, som det var planlagt. Allerede efter tre dage blev hun smidt ud, men de tre dage gav et godt indblik i problemerne. 80 procent af henvendelserne til Irma Henriksen efter TV-udsendelsen har været positive, og det har lunet. Der har også været masser af telefonopringninger. I flere timer efter udsendelsen kimede telefonen konstant. Hvad seerne ikke blev oplyst om var, at Irma Henriksen sagde nej til at være med til at hente Saziye s forældre i lufthavnen. - Ikke ud af stedet. Jeg vil ikke stille i lufthavnen og byde hendes forældre velkommen til Danmark, når jeg mener, at de aldrig burde være kommet. Så det gik seerne glip af. De gik også glip af en ide om, at Irma Henriksen skulle have været med i moské om fredagen. - Det blev der ikke noget af. Saziye smed mig ud på tredie dagen, hvor vi ellers skulle have været ude på hendes arbejde - et kursuscenter, hvor der også er danskere, siger Irma Henriksen. - Jeg forsøgte virkelig at 12 tale med Saziye, for på et tidspunkt var hun kørt fuldstændigt op, hvilket også fremgik af udsendelsen. Jeg fremhævede flere gange, at det var hendes egen undertrykkelse, der var hendes virkelige fjende det var ikke mig og så startede debatten naturligvis. Og den varede i flere uger. Forvaltningen i Gladsaxe Kommune snakkede også om udsendelsen, og en kommunalt ansat, som jeg ved er socialdemokrat, kom endda hen og takkede mig for at have været så ærlig. Sådan var der også mange lokale reaktioner på udsendelsen, som jeg synes var klippet fint. Seerne fik et reelt billede af, hvad der virkelig skete. Journalisten bag udsendelsen sagde iøvrigt til mig bagefter, at det havde været den hårdeste af de ialt seks i rækken, som var blevet produceret. De må frelse sig selv Irma Henriksen fortæller, at hun på de tre dage fik et indblik i en helt anden verden. - Der er tale om ren kvindeundertrykkelse hos muslimerne, men jeg kan ikke frelse de muslimske kvinder det må de gøre selv. Ind imellem blev jeg så vred, at jeg kunne hive tørklæderne af dem. Hvis nogen kom til mig og forlangte, at jeg for eksempel skulle være jomfru ved mit bryllup, ville jeg straks gå til menneskerettighedsdomstolen. Det må være en menneskeret at bestemme over sin egen krop. Men så snart de muslimske kvinder bliver gift, så er det på med tørklædet, og at de også selv er frustrerede over deres situation ses af, at der kommer flere og flere muslimske kvinder på krisecentrene. Mange muslimske kvinder har også fået bank, og hvis de kritiserer familien, får de den på nakken. Som man kunne se på TV, studsede Irma Henriksen da hun fik at vide, at et 22-årige familiemedlem holdt fri, fordi han i mange år havde arbejdet hårdt. - Da måtte jeg bide mig selv i tungen mange gange. Hvad med den SID-arbejder, der har arbejdet i årtier han har nok mere brug for en fridag end en 22-årig muslim, der dårlig nok er kommet ind på arbejdsmarkedet. Men det understreger mit indtryk af, at mange muslimer er fuldstændig ligeglade med os danskere. De

13 Hele Danmarks Irma ville godt gøre det om, hvis TV igen ringede om hun ville være med i Fjenden flytter ind. Irma Henriksen: - Jeg vil ikke stå i lufthavnen og byde muslimerne velkomne, når jeg ikke mener, at de skal bo i Danmark. 13 vil kun have alle goderne uden at yde noget til gengæld. Denne kendsgerning påvirkede mig meget under mit ophold i Albertslund. Vi danskere har selv måttet kæmpe for vore rettigheder, vi har ikke fået noget forærende. Det har også gjort mig stærk. Overrasket Irma Henriksen siger, at hun er blevet overrasket over reaktionernes omfang på trods af, at hun har været kendt gennem medierne gennem de senere år. - Jeg har heldigvis et godt netværk, som har hjulpet mig. Min yngste datter sendte mig blomster, og min søn har udtalt, at han er stolt over at have en mor, der er modig. Men man skal heller ikke være bange for at sige, hvad man mener, og jeg blev virkelig vred over at høre på Saziye, da hun svinede danskerne til. I en stille stund, hvor kameraerne ikke var der, erkendte hun dog, at de mange familiesammenføringer er et problem, siger Irma Henriksen.

14 For kronen og fædrelandet VALUTAPOLITIK 2000 bliver året, hvor vor egen stærke mønt skal forsvares mod presset udefra. - DF forbereder kæmpekampagne Det sagde de også på DF's årsmøde Jette Bertelsen, København: - Det kan altså ikke være meningen, at vi skal støtte en regering, hvor CD har ministre. Erik Zuschlag, Frederiksberg: - Det multietniske samfund har vi set for fuld udblæsning i den senere tid. Vi har set det i Bosnien, i Kosovo, i Østtimor - og i Odense. MF Christian H. Hansen: - Det var måske en ide at sende biskop Kjeld Holm ud som missionær til Iran eller Indonesien eller Afghanistan. Så kan han arbejde for forståelse for vores religion og samtidig blive meget klogere på vilkårene for samfundenes udvikling. MF Ole Donner: - Det kører bureaukratisk ude i kommunerne. Der skal være klare regler. Det skal ikke være en videnskab at få folkepension. Politisk sekretær Carl Christian Ebbesen: - Det er relevant at diskutere, om vi skal modtage nye Socialdemokratiet har kørt det tunge artilleri i stilling for at tvinge befolkningen til at afskaffe den danske krone. Det hedder i regeringens terminologi at forberede en "oplysningskampagne" og gennemføre en "folkelig debat". Dansk Folkeparti har ikke de samme økonomiske midler til at føre en lignende kampagne til forsvar for den selvstændige møntpolitik, tilflyttere til Danmark i de kommende år, eller om vi ikke i stedet skulle bruge pengene på vore ældre. MF Inge Refshauge: - Loven er såmænd da god nok, men vi oplever, at kommunerne skærer ind til benet på hjemmehjælpen. som har været vores i århundreder. Men DF vil alligevel kæmpe med de midler, vi nu har til rådighed, og DF's Valg- og Strategiudvalg forbereder derfor til år 2000 partiets hidtil største økono- Gæstetaler, læge Tage Voss: - Jeg kan ikke skjule, at mine børnebørn, politikere og pressen har undret sig meget over, at en gammel rebel og barrikadekæmper fra den yderste venstrefløj skal tale ved et årsmøde i Dansk Folkeparti. Men jeg ville jo forråde et livslangt engagement på socialfronten, ikke mindst for de ældres vilkår, hvis jeg ikke accepterede et samarbejde med en politisk konstellation, som arbejder for samme sag. Uanset hvad vi ellers har af forskellige meninger. Svend Erik Jensen, Århus Amt: - Jo, vi bor i et godt lille land, som desværre har fået nogle alvorlige skrammer i de senere år, og det skyldes for en stor del en massiv indvandring, der har skadet landet økonomisk og kulturelt. Ulla Sørensen, Århus Amt: - Så havde vi jo Venstre 14

15 miske og ressourcemæssige satsning for at bevare kronen arbejdstitlen på projektet er "For kronen og fædrelandet". Det oplyser valg- og strategiudvalgets formand, Kristian Thulesen Dahl, som opfordrer til, at DF's medlemmer snarest sender gode kampagneidéer ind til udvalget. - Vi har brug for masser af gode idéer, siger Kristian Thulesen Dahl. De sidste måneders udvikling tyder på, at afstemningen om euroen kan komme langt tidligere, end vi havde forestillet os. Der er pres i det socialdemokratiske og radikale bagland for at fremskynde projektet, og den folkeafstemning, vi for bare få måneder siden troede lå langt ude i fremtiden, kan i løbet af næste år komme som lyn fra en klar himmel. - I Dansk Folkeparti nægter at overlade hele scenen til den socialdemokratiske mastodont-maskine, som med økonomisk assistance fra Venstre og De Konservative til næste år vil brase ind over det danske folk. Vi ruster os derfor nu til kamp for vor egen stærke krone. Vi må være rede til at slå kontra, og vi vil gøre det med al vor energi. - Vi ønsker ikke at fremstå som sure nej-sigere i den kampagne, der nu forberedes. Vi siger i stedet et glad ja til den krone, som vi i generationer har lært at holde af, som vi er fortrolige med og som omverdenen også i umindelige tider har værdsat og respekteret som en af Verdens allerstærkeste valutaer, siger Kristian Thulesen Dahl. Vi er stolte af vores krone den skal ingen tage fra os! - Vi vil fortælle det danske folk, at afskaffer vi vor egen, sikre krone til fordel for en kolos på lerfødder, som euro'en er, vil det få konsekvenser for det danske velfærdssamfund, for det danske folkestyre og dermed for den enkelte dansker. Ole Donner 60 år Torsdag den 2. december fylder folketingsmedlem Ole Donner, Rypevej 7, Frederiksværk 60 år. Ole Donner 60 år den 2. december. Ole Donner har været med i politik i mange år både som folketingsmedlem og medlem af byrådet i Frederiksværk. Han blev valgt til Folketinget i 1990, og var blandt DF's stiftere i Han blev ved det seneste folketingsvalg valgt i Nordjyllands Amt, hvorfra han også stammer, idet han er født i Aalborg. Ole Donner er Dansk Folkepartis ordfører på trafikog kulturområdet og næstformand i Folketingets kulturudvalg. I byrådsmæssig sammenhæng har Ole Donner været medlem af byrådet af to omgange. Først i perioden og igen fra 1990, hvor han samtidig blev 1. viceborgmester. I en kort periode var han også medlem af Frederiksborg amtsråd Ȯle Donner var i mange år kørelærer og assurandør, men siden 1967 har han haft sit eget reklamebureau og udgivet Den Lokale Vejviser i Frederiksværk. Privat bor Ole Donner sammen med Merete Brendstrup og har tre voksne sønner Chris, Carsten og Tom. Fritidsinteresserne er sport, især hestesport, men Ole Donner går heller ikke af vejen for en god teaterforestilling. engang, I ved, det der parti: "Venstre ved vi, hvor vi har". Det ved vi bare ikke mere, for nu vil de ikke længere være med til skattelettelser. Jens Hvid, Århus Amt: - Jeg faldt i snak med en pige fra Canada, der havde læst i de canadiske aviser, at alle danske partier var socialistiske. Og desværre måtte jeg give hende ret undtagen altså lige os. Alfred Lodahl, Københavns Amt: - Det kan ikke være korrekt, at man som kunstner kan komme på finansloven for tid og evighed. Grethe Bille Nielsen, Fyns Amt: - Til slut har jeg en bøn til Hendes Majestæt Dronningen om at ændre slutreplikken i nytårstalen til "Gud bevare danskheden". Louise Holm, København: - Hvis muslimerne ikke kan acceptere vores regler, må de altså tage hjem og spise halalkød der, hvor de kommer fra. Bente Pedersen, Københavns Amt: - Det er også betryggende at konstatere, at vi har en organisatorisk ledelse, der handler resolut, når der er optræk til undergravende virksomhed i partiet. Knud Wilson, Nordjyllands Amt: - Ældre mennesker i dag er bange for at fornærme de mennesker, som kommunen i sin usigelige godhed sender dem en time hver 14. dag til at gøre rent. I stigende grad føler gamle mennesker sig som tiggere og ikke som retmæssige borgere her i landet. Louise Frevert, Hovedstaden: - Vi er det største borgerlige parti i Københavns Borgerrepræsentation, og derfor er det lidt ufatteligt, frustrerende og også lidt tarveligt, at vi ikke er kommet med i noget som helst forlig. Lisette Rosendal, Hovedstaden: - Vi er hverken racister, nazister eller umenneskelige. Poul Lindholm Nielsen, Fyens Amt: - I vor iver efter at få flere medlemmer skal vi tænke os godt om. Vi ønsker ikke medlemmer med ekstreme synspunkter, der ikke er i overensstemmelse med de holdninger, Dansk Folkeparti står for. 15

16 DFU vil bruge utraditionelle midler for at trænge igennem DF-PORTRÆT Han er hurtig i replikken, skarp i analysen, har en glødende interesse for politik, og han fik et af de største bifald efter sin tale på Dansk Folkepartis seneste årsmøde. N avnet er Kenneth Kristensen. Han er 22 år, og blev på det seneste årsmøde i Dansk Folkepartis Ungdom valgt til formand for organisationen, som han har planer om at gøre endnu større og endnu mere slagkraftig. Til daglig studerer Kenneth Kristensen historie ved Århus Universitet, hvor han er på femte semester og dermed halvvejs gennem uddannelsen, der forventes afsluttet i år Men det er ikke kun det historiske, der har Kenneth Kristensens interesse. Det er i aller højeste grad også det politiske, for ud over at være DFU s formand er han også folketingskandidat i Århus, så der er nok at se til. - Jeg vil gerne gøre mit til, at DFU kommer endnu mere på banen og i medierne. Og her må man acceptere, at det gennem årene er blevet nødvendigt at bruge barske og mange gange utraditionelle metoder for at trænge igennem med budskaberne, siger Kenneth Kristensen. - En sådan kampagne har vi netop afsluttet, siger han, og understreger, at dens resultater i øjeblikket bliver gennemdrøftet i DFU. - Kampagnen, hvor vi stillede op ved daginstitutioner rundt om i landet og gjorde opmærksom på det forkastelige i halal-slagtemetoden, gav meget omtale i medierne, og vi fik således også på dette område gjort andre bekendt med, hvad DFU mener. - Vores plakat med en kamel, der bliver halal-slagtet er jo nærmest blevet landskendt, og mange forældre er blevet opmærksom på, hvad det er, deres børn får at spi- For DFUformanden er EDB en uundværlig del af hverdagen Kenneth Kristensen på talerstolen på det seneste årsmøde, hvor han fik stort bifald. se i institutionerne. Og når det drejer sig om halal-kød, er der to hensyn at tage til børnene. For det første er halal-slagtning dyremishandling, og for det andet skal kristne døbte børn naturligvis ikke spise muslimsk velsignet kød. Resultatet af kampagnen var, at vi opnåede meget, og det kunne kun ske ved, at vi 16 gik lige til stregen, siger Kenneth Kristensen. Flere enkeltsager DFU-formanden peger på, at politik for mange kan virke uoverskueligt, og at der derfor ikke er noget mærkeligt i, at enkeltsager i politik vinder frem. - Sådan er det, og det må I de få ledige stunder kaster Kenneth Kristensen sig gerne over politisk litteratur. Her drejer det sig om den tidligere britiske premierminister Margaret Thatcher. man acceptere. Flere og flere politikere tager fat i en konkret sag, og søsætter så en kampagne om emnet. Den næste, DFU har på bedding, kommer til at dreje sig om narkokriminalitet. Der skal sættes langt hårdere ind mod bagmændene, og DFU afviser al snak om fri narko det er en neo-liberal holdning, som vi ikke tilslutter os. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre misbruget, men vi skal også sikre, at der er de nødvendige behandlingstilbud til narkomanerne der skal således arbejdes på flere fronter. En helt anden front, der i sagens natur interesserer DFU meget, er hele uddan-

17 Fakta Stud. mag. Kenneth Kristensen er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom, sekretær i DFU-Århus, folketingskandidat og var kandidat til EPvalget i sommer. Han er født den 3. februar Han studerer historie ved Århus Universitet. Fritidsinteresser er politik, vennerne og faglitteratur. nelsesområdet. Her lægger Kenneth Kristensen betydelig vægt på, at kristendomsundervisningen opretholdes som et væsentligt element i undervisningen. - Det er utroligt, at biskoppen i Århus kommune, Kjeld Holm, der også er formand for Rådet for Etnisk Ligestilling, nu kommer rendende og siger, at det ikke længere skal hedde kristendomsundervisning men religionsundervisning. Danmark er et kristent land, og kristendommen er en del af vor kulturarv. Det skal der ikke ændres på. Med disse udtalelser tjener Kjeld Holm ikke danske, men derimod indvandrernes interesser det er dybt kritisabelt, at en dansk biskop ikke vil forsvare kristendommen. Tværtimod skal det være sådan, at elever i Folkeskolen af anden etnisk afstamning end dansk ikke skal kunne slippe for kristendomsundervisningen. Hvis de virkelig mener noget med integration skal de vide, hvad kristendommen står for den er fundamentet i hele den danske kultur, siger Kenneth Kristensen. Som et eksempel på den manglende integration nævner han badesagen fra Esbjerg. - Her er endnu et eksempel på, at muslimerne ikke vil lade sig integrere. Vi skal ikke acceptere, at de skal have egne baderum. Det er latterligt at bruge penge på brusekabiner, når en helt ny rapport netop har påvist, at mange skoler trænger til gennemgribende vedligeholdelse, så der er to sider af denne sag. Både det integrationsmæssige og det økonomiske siger Kenneth Kristensen. Behov for studieløn 17 Når det drejer sig om den økonomiske støtte fra det offentlige i forbindelse med uddannelsen, mener Kenneth Kristensen, at der bør indføres en studieløn uafhængig af forældreindkomst på omkring kr. om måneden. - Det kan måske lyde af meget, men i virkeligheden tror jeg, at det vil være billigere end det nuværende system. I øjeblikket er mange studerende nødt til at tage alle mulige småjobs for at få økonomien til at hænge sammen. Det går ud over studiet og betyder, at de pågældende bliver hængende i uddannelsessystemet meget længere end nødvendigt. Hvis man indførte en studieløn, kunne de studerende koncentrere sig om studiet, om erhvervslivets krav og om at blive færdige inden for den fastsatte tid. Det tror jeg ville blive til et plus på regnskabet i forhold til det nuværende system, siger Kenneth Kristensen. - Sådanne prøver er en fordel for både den studerende og for samfundet. Bøger om politik og historie fylder godt op på reolerne Over for den studerende er det ikke rimeligt at fastholde ham eller hende i et studium, hvis krav det er svært at leve op til, og for samfundet er det spild af penge. Derfor er stopprøver en fordel, for så kan folk komme på den rette hylde i ordentlig tid. Kenneth Kristensen bruger meget tid på DFU. - Vi har en god bestyrelse, der deles om arbejdet. Det er en stor glæde at være formand for en organisation, der er i fremgang. Vi har i øjeblikket omkring 450 medlemmer i 10 lokalforeninger, og flere er på vej. Jeg ønsker et stærkt og stabilt DFU, og at vi sammen med Dansk Folkeparti er på den samme kurs. Vi mærker også i DFU, at der er grøde i samfundet, og at flere og flere mener, at de danske værdier skal sikres. Alene vort stigende medlemstal beviser det, siger Kenneth Kristensen.

18 DANSK FOLKEPARTI DF-Hovedbestyrelse Dahl, Kristian Thulesen Ebbesen, Carl Christian Gerstrup, Thomas Kjær, Klaus Kjærsgaard, Pia, formand Nielsen, Bente Vejrsø Nielsen, Poul Lindholm, org. nfmd Nødgaard, Poul Rossen, Dora Skaarup, Peter, pol. nfmd DF-Amterne Bornholm: Leif Christensen Frederiksberg: Leif Jensen Frederiksborg: Ejner Rost Fyn: Birger Reslow Hovedstaden: Søren Espersen København: Bente Pedersen Nordjylland: Knud Wilson Ribe: Freddie H. Madsen Ringkjøbing: Bente Vejrsø Nielsen Roskilde: Bo Johansen Storstrøm: Dorrit Bagger-Hansen Sønderjylland: Jørn Larsen Vejle: Dora Rossen Vestsjælland: Ida Stabell Viborg: Erik Laursen Århus: Søren Lind Jensen DF-Folketinget Andreasen, Mogens Dahl, Kristian Th., gr-fmd Donner, Ole Fauerholdt, Sv. Aage, Hansen, Chr. H Kjær, Klaus best. medl Kjærsgaard, Pia, pol. ordfører, Madsen, Aase D Møller, Egil Nødgaard, Poul, præsidiet, gr-sekr, Refshauge, Inge Skaarup, Birthe Skaarup, Peter, pol. nfmd, DF-Europa-Parlamentet Mogens Camre, MEP Strasbourg, telefon telefax Bruxelles, telefon telefax DF - Ungdom Hovedbestyrelse Karpf, Ulrich (nfmd) Kristensen, Kenneth (landsformand) Lambrecht, Kenneth P..(kasserer) Wittroff, Tanja Dansk Folkeparti, Christiansborg, 1240 København K Fax: DF-Sekretariatet Andreasen, Lone, sekr Bryde, Lene, sekr. EU-Parlamentet (+32) (+33) Ebbesen, Carl Chr., pol.sekr Espersen, Søren, pressechef Holm, Louise, pol.medarb Jensen, Malene, sekr Kjeldgaard, Solvej, sekr Kock, Tanja, sekr Lambrecht, Kenneth, sekr Olsen, Dora, sekr Olsen, Jytte, sekr Raaschou, Ulla, sekr Rex, Michael, journalist Skjødt, Anders, PØ-medarb Thomsen, Lene, sekr Thomsen, Steen B., sekr.chef Wibeck-Nilsson, Jens, PØ-medab Østergaard, Kirsten, sekr ORGANISATION DF's nye Hovedbestyrelse Den 37-årige ejendomshandler, cand. oecon og erhvervsjurist, Thomas Gerstrup, Frederiksberg, blev på årsmødet valgt som nyt medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse. Gerstrup afløser det mangeårige medlem, Erik Lauersen, Viborg Amt, som var med i HB fra partiets start, men som for nogle måneder siden besluttede sig til at trække sig fra HBarbejdet. Erik Lauersen koncentrerer herefter sin indsats i DF om sin amtsformandspost i Viborg. Thomas Gerstrup er næstformand i bestyrelsen på Frederiksberg, og er i øvrigt folketingskandidat i Husumkredsen. DF-Hovedbestyrelsen blev umiddelbart efter årsmødevalget fotograferet, og er bagerst fra venstre: Carl Christian Ebbesen, Hovedstaden, Thomas Gerstrup, Frederiksberg, Dora Rossen, Vejle, Poul Lindholm Nielsen, Fyn (nfmd), MF Peter Skaarup, MF Kristian Thulesen Dahl, MF Poul Nødgaard (kass), Kenneth Kristensen, DFU, Bente Vejrsø Nielsen, Ringkjøbing, MF Pia Kjærsgaard (fmd), FT og MF Klaus Kjær. Sekretariatschef Steen Thomsen fungerer i det

19 daglige som HB's sekretær. Som suppleant til HB valgtes i øvrigt Tommy Hansen, Nordjyllands Amt FREDERIKSBORG DF-Farum. På en stiftende generalforsamling i DF- Farum Lokalforening blev foreningens første bestyrelse sammensat således: Freddie Jacobsen (fmd), , Hans Erik Enevoldsen (nfmd), Lisbeth Grøning (sekr), Per Kattrup (kass). Som revisor valgtes Bjarne Stjernegaard. DF-Assens/Glamsbjerg. Ved en ekstraordinær generalforsamling i DF- Assens/Glamsbjerg valgtes Jytte Christiansen til ny formand. Formandsskiftet kom som følge af, at den hidtidige formand, Poul Lindholm Nielsen er flyttet til Odense. Bestyrelsen konstituerede sig i øvrigt således: Jytte Christiansen (fmd), Carsten S. Hansen (nfmd), Herman Thomsen, Hans Jørgensen, Bent Pedersen og Ib Dalsfledt. FYN DF-Nyborg. Ved generalforsamlingen i DF-Nyborg Lokalforening valgtes denne bestyrelse: Knud Erik Petersen (fmd), Jørn Gustavsen (nfmd & kass), Lasse B. Pedersen, Hans Neuhaus og Johanne H. Lange. Suppleanter blev Grethe Bille Nielsen og Kaj Nielsen. 19 HOVEDSTADEN DF-Hovedstaden. Ved opstillingsmødet i DF- Hovedstaden på Christiansborg i september blev følgende folketingskandidater opstillet: Søndre Storkreds: Christianshavn: Preben Elmenhoff, Raadhus: Annette Dreyer, Sundby: Søren Espersen, Blaagaard: vakant, Amagerbro: Bo Hindkjær Pedersen. Østre Storkreds: Ryvang: Gunhild Legaard, Østbane: Ronny Gulliksen, Husum: Thomas Gerstrup, Østerbro:Torben Adelborg- Beck, Nørrebro: vakant, Bispeeng: Jørn Hindkjær, Bispebjerg: Jette M. Bertelsen, Brønshøj: Peter Skaarup. Vestre Storkreds: Valby: Leif Jensen, Vesterbro: Allan Tornø Knudsen, Enghave: Curt Købsted, Gl. Kongevej: Lisette Rosendal, Slots: Louise Frevert, Falkonér: Erik Zuschlag. NORDJYLLAND DF-Skagen. Den 47-årige sygeplejerske, Else Christensen, DF'S hidtidige medlem af Støvring Byråd, er flyttet til Skagen, og har dermed overladt sin byrådsplads i Støvring til sin suppleant, kontorchef Lise Buje. Else Christensen, som stadig er førstesuppleant til Nordjyllands Amtsråd, agter

20 at stille op til næste byrådsvalg i Skagen, og vil medvirke aktivt til for alvor at få DF i gang i Skagen. ROSKILDE AMT DF-Greve. Nekrolog: Ruth Gerlev, Hedelyparken 29, st., 2670 Greve og medlem af DF-Greve Lokalforening, er afgået ved døden. SØNDERJYLLAND SDF-Gram. Nekrolog: DF- Gram Lokalforening mistede lørdag den 25. september Kaj Willatzen, som afgik ved døden efter længere tids sygdom. Den kun 47-årige Kaj Willatzen var byrådskandidat, og deltog i den sidste valgkamp med begejstring, og ydede en stor indsats for partiet. Kaj Willatzen efterlader sig en datter, Karina på 10 år og sin mor, Asta, som plejede Kaj i hans sidste, svære tid. DF-Nordborg. Sekretær for DF-Nordborg/Augustenborg/ Sydals/Sundeved, Knud Erik Knud Erik Christensen og partihunden Anny Christensen står sammen med partihunden Anny klar til at modtage gæsterne på DF's stand. DF var på gaden i anledning af, at Nordborg af Jyllands-Posten var blevet kåret til Årets By. DF-medlemmerne fik mange i tale, og der blev naturligvis delt brochurer ud. VEJLE AMT DF-Vejle Amt. På opstillingsmødet på Jerlev Kro blev følgende folketingskandidater opstillet: Kolding: Birthe Skaarup, Give: Holger Gorm Petersen, Vejle: Hans Kristian Skibby, Fredericia: Bjarne Juel Møller, Horsens: Karl Winther Jensen, Juelsminde: Jørgen Dohrmann. ÅRHUS AMT DF-Århus. Fredag den 10. september var DF-Århus Lokalforening på en dejlig sejltur på Århusbugten. 65 medlemmer var med, og fik endnu en gang et vellykket og hyggeligt samvær. De nyopstillede i Vejle Amt Kasserer Søren Gynther- Sørensen, næstformand Niels Brammer, formand Jette Skive samt Ib Christensen på Århusbugten 20 Udvalgsbesættelser Pr. 8/10 har et valgforbund, bestående af DF, V, K, KF og Frp, udpeget følgende medlemmer af DF til Folketingets udvalg (med stedfortrædere i parantes) FT's stående udvalg Arbejdsmarked: Mogens Andreasen (Nødgaard), Bolig: Egil Møller (Madsen), Energi: Aase D. Madsen, nfmd (Møller), Politisk- Økonom: Pia Kjærsgaard (Dahl), Erhverv: Egil Møller (Dahl) Europa: Kristian Th. Dahl (Møller), Finans: Kristian Th. Dahl, Forskning Klaus Kjær (Donner), Forsvar: Peter Skaarup (Hansen), Indfødsret: Poul Nødgaard, nfmd., Kirke: Poul Nødgaard (Hansen), Kommunal: Christian H. Hansen (Andreasen), Kultur: Ole Donner, nfmd. og Poul Nødgaard (Madsen), Miljø- og Planlægning: Svend Aage Fauerholdt (Madsen), Rets: Peter Skaarup (Kjærsgaard), Skat: Klaus Kjær (Dahl), Social: Inge Refshauge (B. Skaarup), Sundhed: Birthe Skaarup (Refshauge), Trafik: Ole Donner og Klaus Kjær (P. Skaarup), Uddannelse: Christian H. Hansen (B. Skaarup og Dahl), Udenrigs: Kjærsgaard, nfmd. (P. Skaarup og Kjær), Forretningsorden: Poul Nødgaard og Kristian Th. Dahl, Fødevarer: Chr. H. Hansen, nfmd. (Fauerholdt og Møller), Valgs prøvelse: Poul Nødgaard Andre udvalg: på DF s hjemmeside Den 5. oktober dagen for Folketingets åbning havde Dansk Folkeparti været på Internettet i et år, og denne dag rundede DF s hjemmeside over besøgende. Helt nøjagtigt havde der på dagen været besøgende. Som månederne er gået, er interessen for DF s hjemmeside blevet stadigt større. Ved Interparlamentarisk: Pia Kjærsgaard (P. Skaarup), Udenrigspolitisk Nævn: Peter Skaarup (Kjærsgaard og Dahl), Efterretningstjenesten: Pia Kjærsgaard, Europarådet: (Kjær), Etisk Råd: Inge Refshauge, Grønland: Ole Donner (Andreasen), Lønningsrådet: Poul Nødgaard (P. Skaarup), Nordisk Råd: Aase D. Madsen og Frank Dahlgaard, UP (Nødgaard), NAA: Peter Skaarup, OSCE: Pia Kjærsgaard (P. Skaarup), Præsidiet: Poul Nødgaard, Grundl. 71: Birthe Skaarup, Tysk Mindretal: Inge Refshauge, Udv. vedr. Etisk Råd: Inge Refshauge, Økontaktudvalget: Kristian Th. Dahl, Kommunernes Landsforening: Kaare G. Graversen, Kl, Kontaktrådet: Anita Knakkergaard (Rost), Dansk Udenrigspolitisk Institut: Søren Espersen, Det Danske Kulturinstitut: Hanne Nødgaaard, Alkoholpolitisk Kontaktudvalg: Birthe Skaarup, Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg: Poul Nødgaard, Sygekassernes Helsefond: Bente Pedersen, Færdselssikkerhedskommis sionen: Klaus Kjær, Miljøbistand til Udviklingslande: Svend Aage Fauerholdt, Folketingets bestyrelse i FN forbundet: Klaus Kjær, Naturklagenævnet: Ole Pilgaard Andersen (Bjerrum Bang), DONG s repræsentantskab: Nils Kock-Petersen indgangen til 1999 havde der været besøgende. Det tal var 1. april steget til og 1. august til På DF s hjemmeside kan man læse om partiets nyeste politiske tiltag, arrangementer, taler fra årsmødet m.v. Hjemmesiden findes på adressen:

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus 1. Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus Kære Byråd, kære Borgmester Jeg vil prøve at redegøre for hvad Dansk Folkeparti, mener om de budgetforhandlinger vi nu er startet på. At få udstukket et råderum

Læs mere

Parti og vælgeradfærd - synopsis

Parti og vælgeradfærd - synopsis Parti og vælgeradfærd synopsis Indledning: Siden januar 2015 har Socialdemokratiet ført en kapagne-offensiv under titlen Det Danmark du kender, der er blevet beskyldt for at være nationalpopulistisk og

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen.

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. Store klager over bankens korte åbningstider, læs mere side 8 Onsdag 1. feb. 2012 BELLASUND AVIS Byrådet Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. MGP Vinderen af dette års MGP var Energy

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013 SeniORientering Nyhedsbrev december 2013 Landsformandens indlæg på HK s kongres Af Peder Sass, landsformand for HK Seniorer Danmark Den 24. oktober 2013 bragte Peder Sass nedenstående indlæg i den efterfølgende

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet BRIEF Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 191 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Et stigende flertal af vælgerne ønsker enten at afskaffe

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration 08-01-2016 af flygtninge 10:20:46 - Ugebr

Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration 08-01-2016 af flygtninge 10:20:46 - Ugebr PERSONLIGT ANSVAR Özlem Cekic: Venstrefløjen er god til ølkassetaler men mangler visioner for integration af flygtninge Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 8. januar 2016, 05:00 Del: SF eren Özlem

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt Viborg d. 20 januar 2016 Til Folketingets Restudvalg Vedr. Høringssvar om den ændrede Knivlov Kære medlemmer af Retsudvalget Jeg er helt klar over at denne

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere