Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane"

Transkript

1 Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole Lasse, Camilla og Jane En boglig Klasse Iværksætter Klasse Et helt almindeligt skema med fysik-kemi og tysk Faglige fantastiske fredage (som nu). Der vil være undervisning i dansk, matematik og engelsk i et time tal der hedder minimuskrav for at kunne tage folkeskolens 10. klassesprøve. Timerne fordeles som følger Minimumskrav - 1 lektion De tre timer + lektionerne fra tysk og fysikkemi, samt de nuværende boglige fantastiske fredage vil være innovationstimer på skemaet. Der vil være mulighed for prøve i dansk, matematik og engelsk. Undervisningen vil være almindelig 10.klasses undervisning med tværfaglige projekter, emneundervisning osv som vi allerede ser nu. Med fokus på at gøre eleverne fagligt bedre rustet til en videregående uddannelse. Undervisningen vil være rettet mod det projektorienterede fag Innovation. Innovation skal være et kreativt fag, hvor eleverne arbejder proces- så vel som produkt-orienteret. Der vil være fokus på idéudvikling, arbejdsprocesser og iværksætteri, samt et øget fokus på elevernes fremtidige erhvervsliv. Faget skal tage udspring i elevernes faglige fundering fra tidligere skolegang og omsætte denne viden til udviklings- og iværksætterarbejde. Alle projekter vurderes efter de opsatte mål ved projektets afslutning.

2 Samspil med skolens eksisterende projekter Det vil ligge naturligt at Innovations-linien tager del i samtlige projekter resten af skolen deltager i. OSO -skal opprioriteres i begge tiende klasser, til det projekt der er beskrevet i lovgivningen for tiende klasse, med mere fokus på erhverv. Det er også tænkt at begge tiendeklasse (evt hele skole) skulle tage del i et fælles videnskabsprojekt som er en del af projektet Unge Forskere, her ville innovationsklassens elever kunne være forgangsmænd i processerne i de forskellige arbejdsteams. I forhold til Musical og Projekt Innovation vil eleverne som resten af skolens elever deltage efter egne interesser, men det vil være oplagt at en stor del af dem vælger Projekt Innovation.

3 Overordnet indholdsplan for "Iværksætter 10. klasse Undervisningen vil være 2-delt og bestå af henholdsvis almindelige skoletimer i dansk, matematik og engelsk samt I-timer/projekt-timer. Formålet med timerne i dansk, engelsk og matematik er at sikre elevernes mulighed for at går til FS10. I perioder vil indholdet have relevans for det der foregår i I-timerne, mens det i andre perioder vil være mere prøveorienteret. Den konkrete indholdsplan fastlægges af de involverede lærere. Nedenstående eksempler er ment som inspiration til projekter. Udvalget har forsøgt at udtænke eksempler som rammer følgende overskrifter: Erhvervsrettet, kreativitet, innovation og iværksætteri. Min fremtid Erhvervsrettet og fremtidsorienteret er nøgleordene for dette forløb med fokus på, at eleverne skal opleve forskellige aspekter af den fremtid der venter dem. Projektet er ikke specielt innovativt og kreativt (måske kan det tænkes ind i det), men det er konkret og brugbart for eleverne og det er viden de har brug for efter endt skolegang. Projektet er et ud-af-huset-projekt. Eleverne skal ud og møde den verden der venter dem og vi skal gøre brug af virksomheder og andet vi har i nærområdet. Konkrete ideer til indholdet kunne være: * Besøg på Varde Kaserne Hvilke jobmuligheder rummer militæret? Hvad kræver en uddannelse i militæret? * Radio Charlie Job på en radio, hvad skal man kunne? Hvilken uddannelse? Hvilke funktioner har man? * Retten i Esbjerg: Overvære en offentlig retssag. Hvordan fungerer retssystemet? * Arresten i Esbjerg: Konsekvenser af handlinger. Jobs indenfor retssystemet. * Banken: 2 vinkler: Den ene kan handle om jobs i banken, den anden kunne handle om økonomi. * Sygehuset i Esbjerg: Mange jobmuligheder, hvilke uddannelser? * Kommunen: 2 Vinkler: Jobs + kommunen som sikkerhedsnet * Lego. * Blue Water * Avis/kommunikation. Jyske Vestkysten/Bureau *... Eleverne skal være med til at forberede en del af besøgene. Hvordan kommer man fra Øse - XX? Hvilke spørgsmål er relevante i forhold til besøget? Evaluering af besøget og videreformidling af informationer. Eleverne kan også selv være medbestemmende i forhold til hvor og hvad de er interesseret i. Det kunne også være fint hvis vi kun finde en teater-musik-kunstfilm/animation/it vinkel på fremtidsmulighederne. Nyheds redaktionen Et anderledes avisprojekt.

4 Et andet projekt kunne være et Avis projekt (ved godt den er tæsket) men med fokus på avisen som en arbejdsplads. Hvor eleverne skriver ansøgninger til de forskellige stillinger (alt fra redaktør til kantinedame) og skal få det til at virke i et hiraki - Det så skal forløbe over noget tid som et rollespil.. ville nok virke bedst som en samlet projektuge!! Ole Opfinder En opfindelse der vil gøre verden bedre - Ide udvikling - idéfasen og udvikling og planlægning -fremstilling af prototype -salg/marketing -salgsmesse Et projekt med fokus på ide udvikling hvordan kommer man fra ide til færdigt produkt og hvordan får man det solgt? Lav dit eget firma En opskrift på en anderledes temauge med iværksætteri og kreativitet som omdrejningspunkt. Med oplæg til idégenerering, møde med lokale iværksættere og erhvervsfolk, teamarbejde om forretningsidé, handlingsplan og økonomi. Der oprettes "rigtige firmaer" som Iværksætter selskaber (IVS) som kan prøve kræfter med det virkelige erhvervsliv. Varighed: Et temauge-forløb på ca. 30 lektioner med mulighed for yderligere opgaver. IVS'erne kan fortsætte resten af året sideløbende med de andre projekter.

5 Der er supplerende materiale til videre arbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere kan også bruges i forbindelse med den OSO opgaven i 10. klasse. Bemanding og uddannelse Udvalget foreslår at bemandingen skal være et team på 3 personer, som er de faste lærere på linien. 3 lærere giver mulighed for en høj grad af sparring og ideudveksling. Det er vigtigt, at faget fra start bliver etableret på et fundament som gør det er muligt at bygge videre på og udvikle. Teamet skal være ansvarlig for at lave årsplan, mål og formål for undervisningen samt varetage størstedelen af undervisningen. Skolens andre lærere kan indkaldes som eksperter på forskellige områder og er på den måde også en del af linie. Desuden er det ønskeligt at linien også har besøg af gæstelærere, erhvervsfolk og foredragsholdere udefra. Uddannelse: Udvalget foreslår at de 3 faste lærere sendes på kursus inden de kaster sig ud i arbejdet med linien. Udvalget forslår et kursus som er udviklet af DGI og efterskoleforeningen. Kurset er designet til at skabe undervisningsforløb i innovation, iværksætteri og ledelse. Lærerene vil få inspiration til, hvordan de tilrettelægger en kreativ og dynamisk undervisning gennem proces-øvelser. Lærerne skal blive bedre rustet til hvordan de udfordrer og involverer eleverne bedst muligt. De 3 lærere vil således have et solidt fundament til at starte og udviklet linien ud fra. DGI og efterskoleforeningen skriver følgende om faget Innovation, iværksætteri og ledelse (ILL): Innovation, iværksætteri og ledelse er et fag uden facitliste. Eleverne bliver vurderet på deres evne til at udvikle ideer i fællesskab og implementere dem i virkeligheden. Hovedformålet er at give eleverne kompetencer der gør dem i stand til at tænke innovativt, kreativt og iværksætte nye ideer samt at lede dem i processen. Målgruppen for kurset er lærere, der har lyst til at tænke nyt og undervise i et fag uden facitliste. Katalysator frem for alvidende ekspert. Der skal tænkes ud af klasselokalet og ind i virkeligheden. Lærerens rolle er at være coach, metodeansvarlig og præsentere eleverne for metoder og teknikker til at være innovative Innovation, iværksætteri og ledelse. ILL er bygget op omkring en undervisningsguide og et øvelseskatalog. Det handler om at skabe rammerne. Fjerne stolene, tænke med kroppen, bryde vaner og tage ud af klasseværelset. Gør noget anderledes. Forandring tvinger hjernen til at tænke nyt. Læreren skal være facilitator for eleverne. Eleverne skal udfordres med spørgsmål, og ikke svar fra læreren. Læreren skal være coach og vække nysgerrighed, undren og fange deres interesse. Hensigten med undervisningen er at eleverne skal: Tage ejerskab af projekter og dermed ansvarlighed og motivation. Indgå i teamsamarbejde.

6 Anvende forskellige medier til research og formidling. Inddrage og anvende kompetencer fra andre fagområder. Tankerne bag ILL-projektet: Det er tanken, at eleverne skal tilegne sig kompetencer, som de aktivt kan anvende i deres uddannelsesforløb, arbejdsliv og fritidsliv i demokratiske og værdibaserede organisationer som foreningsliv og nærmiljø. Gennem proces - og projektforløb opnår eleverne kendskab til forskellige metoder og værktøjer, der giver dem lyst og mulighed for at realisere deres ideer. Med udgangspunkt i elevernes iagttagelser, ideer, eksperimenter og refleksioner planlægges projekter, hvor eleven får skabt, sorteret, udviklet og realiseret deres drømme og visioner. Elevernes egen ledelse i processen står centralt i undervisningen. Praktiske oplysninger om kurset: Kursets formål er: * at koble teori til øvelser. * facilitere processer fra ide til produkt. * skabe kreative læringsmiliøer * at styrke lærerens kompetenccer i innovativ undervisning. * give eleverne ansvar. * få flere synspunkter på banen. * sætte sig selv på sidelinjen. * anvende involverende debatformer. Kurset finder sted på Brogården ved MIddelfart. Den maj 2014 Den oktober 2014 Lærerene kan efterfølgende bruge ILL materialet og deltage i netværksmøder med andre efterskoler som arbejder med ILL. Desuden må Øse Efterskole profilere sig af at være ILLskole samt bruge logoet fra DGI og Efterskoleforeningen Pris pr. kursist: 9.795,- kr. Tilmelding 31. marts Det er IKKE tanken at skolens xx-linie skal bygges op ene og alene på bagrund af kurset og ILL-tankerne. Lærerens kompetencer skal kickstartes og der skal skabes et frugtbart fundament, således at faget har gode vilkår for at komme godt fra start og udvikle sig i fremtiden. Det er tanken, at ILL konceptet udgør en del af linien, men det er vigtigt at linien i høj grad også beskæftiger lige med andre projektet, opfindelser, konkurrencer, internationalt arbejdet og erhvervsrettede aktiviteter. Elevinddragelse

7 Udvalget har i forbindelse med arbejdet med en ny 10. klasses struktur inddraget eleverne i form af spørgsmål. Vi har stillet dem spørgsmål, som vi har kunnet bruge i arbejdet med indholdsplanen og som man vil kunne skele til, i forhold til formålsbeskrivelse. Spørgsmål til eleverne: 1. Nævn 3 ting 10.klasse skulle indeholde, hvis alt var muligt. * Ud af huset, se ting og opleve andres arbejde * Mere hjælp til at finde ud af hvad man vil efter 10. klasse. UU-vejledning hele året, praktik. Fokus på fremtiden. * Faglig undervisning og opsamling på faglige ting. Mulighed for at fravælge fag og fokusere på fag man har svært ved. Lektiehjælp * Rejser. * Integrere linierne i daglige undervisning. * Projektundervisning hele tiden. * Alle timer skal foregå på engelsk. * Personlig udvikling og mere selvstændighed. 2. Kom med forslag til hvordan man kan gøre 10. klasse mere kreativ. * Langvarige projekter med produkt og debat om hvordan man laver en proces kreativ. * Stor frihed indenfor emner. * Minus bøger og kopiark, flere praktiske opgaver. * Flere valgfag 3. Kom med forslag til hvordan man kan gøre 10. klasse mere erhvervsrettet. * Mere samfundsfag. * Mere økonomisk matematik. * Erhvervsrettede foredrag. * Arbejdsformer der minder mere om skolerne efter 10. klasse. * Praktik. * Snakke med mennesker videre i systemet. * Udsæt os for nogle af de ting som vi kommer til at lave i fremtidige erhverv. * Hvad-vil-jeg-være-projekt. * UV på et højere niveau. * Læse jobbeskrivelser. * Mere UU-vejledning. 4. Hvorfor har du valgt/ikke valgt 10. klasse. Begrundelser for fravalg: * Økonomi. * Ved hvad man vil, vil videre i systemet og ser derfor 10. klasse som spild af tid.

8 Begrundelse for tilvalg: * Ved ikke hvad man vil. * Vil gerne blive på Øse. * For at blive mere faglig klar til videre uddannelse. * For at blive mere personlig klar til videre uddannelse 5. Beskriv det vildeste/sjoveste/bedste projekt du har været med til i løbet af din skoletid. * Kinaugen - Fordi han selv måtte vælge gruppen. * Edison projekt - Fordi min klasse vandt. * Projekt mødet med det unaturlige - Fordi jeg havde frie hænder under en overskrift. * Projekt Det kunne være bedre hvis.. - Fordi jeg måtte arbejde selv. * Projektarbejde -Fordi jeg fik en karakter * Projekt Det sorte guld -Fordi det var et tværfagligt projekt * Ugeprojekt i teater -Fordi det var med elev input.

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Ryslinge Efterskole 2011/2012. Kreativ, Innovativ og Entreprenant Projektlederuddannelse

Ryslinge Efterskole 2011/2012. Kreativ, Innovativ og Entreprenant Projektlederuddannelse Ryslinge Efterskole 2011/2012 Kreativ, Innovativ og Entreprenant Projektlederuddannelse Indhold Samarbejdspartnere... 3 Indledning... 4 Projektlederuddannelsens elementer... 5 Oversigt over Kompetencekurser

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 42 2009 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie

Læs mere

Skole og produktion 2014-2015

Skole og produktion 2014-2015 Skole og produktion 2014-2015 Indhold Forord...................................... 3 Indledning..................................... 3 Aktivitet Vores lokalsamfund............... 1. - 3. kl...........

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser Akademisk Forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Akademisk forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Indhold Forord 6

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden Springbræt til Fremtiden...FORDI 2012-2013 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole Bakkevej

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Udgivelse: December 2012, 1. oplag, 1. udgivelse Foto: Rune Luk Layout: Gabriel Dzieslaw / Random Formation Research, udarbejdelse og redaktion:

Udgivelse: December 2012, 1. oplag, 1. udgivelse Foto: Rune Luk Layout: Gabriel Dzieslaw / Random Formation Research, udarbejdelse og redaktion: Udgivelse: December 2012, 1. oplag, 1. udgivelse Foto: Rune Luk Layout: Gabriel Dzieslaw / Random Formation Research, udarbejdelse og redaktion: URBAN//GOODS www.urbangoods.dk Udgivet af Innovaction (Århus

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden S pri n g b r æ t ti l Fremtiden...FORDI 2011-2012 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere