STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet"

Transkript

1 STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011

2 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark lancerede regeringen i slutningen af oktober målrettede initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet. 29 boligområder i 17 kommuner er blevet identificeret som ghettoområder med helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Initiativerne i regeringens ghettostrategi giver disse kommuner og boligområder en række muligheder for at sætte ekstraordinært ind for at løse de påtrængende problemer. Det er regeringens mål, at antallet af ghettoområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel i 2016, og mindst skal være halveret i Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Kolding Kommune skal bidrage til at opfylde målsætningen ved at skabe en positiv udvikling i Skovparken/Skovvejen. Kolding Kommune har følgende målsætning for boligområdet Det er Kolding Kommunens overordnede målsætning for boligområdet, at arbejdsløsheden i 2016 er reduceret med 5 procentpoint og i 2020 med 7 procentpoint. Desuden skal antallet af beboere med domme, jf. regeringens definition,i 2016 være bragt ned til 280 pr indbyggere, og i 2020 til 270 pr indbyggere.. Målsætningen for boligområdet er, - at det bliver et velfungerende, attraktivt og trygt kvarter - et stærkt beboerdemokrati - at flere forældre engagerer sig aktivt i børnenes institutions-, skole- og fritidsliv - at beboerne i området er aktive medspillere i at skabe en positiv indsats i området - at områdets image forbedres - at der bliver flere personer i et aktivt arbejdsliv/uddannelse - at kriminaliteten blandt beboerne reduceres. Indsatsen skal sikre, at boligområdet ikke udvikler sig til et parallelsamfund og derved isolerer sig fra det omkringliggende samfund, samt at det indgår som en del af lokalsamfundet, og blandt beboerne opfattes som et boligområde på lige fod med kommunens øvige boligområder. Side 2 af 10

3 Problemer og udfordringer i boligområdet For at indfri målsætningen skal følgende væsentlige problemer og udfordringer adresseres: 1. Beskæftigelse/uddannelse En del af beboerne er uden for arbejdsmarkedet og på overførselsindkomst, og en stor del af områdets unge har særlige behov og brug for støtte for at kunne fuldføre deres uddannelse. 2. Kriminalitet Kriminaliteten ligger i dag væsentligt over landsgennemsnittet og skal derfor reduceres, således at det på sigt vil svare til landsgennemsnittet. 3. Isolation/parallelsamfund Boligområdet bliver i dag opfattet af det omkringliggende samfund som en lille ø primært med folk af anden etnisk herkomst og et sted, hvor kriminaliteten trives. Derfor skal boligområdet åbnes, og det omkringliggende samfund skal inviteres ind i boligområdet. 4. Image Området opleves ikke positivt af borgere, som ikke bor i området, så der skal arbejdes med initiativer, der gør, at byens borgere får et positivt indtryk af boligområdet. Den eksisterende indsats i boligområdet Kommunale indsatser Den boligsociale indsats er organiseret med en styregruppe, der er ansvarlig for: At der tænkes i helheder i udviklingen af lokalområderne At der er et tæt samarbejde mellem boligforeningerne og kommunen omkring indsatsen i lokalområderne At nye initiativer i boligområderne tænkes ind i helheden i såvel det enkelte boligområde som kommunen At der afholdes et årligt møde med afrapportering i forhold til indsatserne i helhedsplanerne At deltage i fællesmøder med de relevante fagudvalg i Kolding Kommune. Derudover tænkes styregruppen at være et godt forum for udvikling af et dialogbaseret tilsyn. Styregruppen består af: Direktøren for Socialforvaltningen Side 3 af 10

4 Direktøren for By- og Udviklingsforvaltningen Direktøren for Børne- og Uddannelsesforvaltningen Direktøren for Seniorforvaltningen Forretningsfører for AAB Forretningsfører for Lejerbo Forretningsfører for Boligselskabet Kolding Udviklingschef for Socialforvaltningen Sekretariatets boligsociale konsulenter Under styregruppen er der etableret et områdesekretariat (Byliv Kolding). Det boligsociale fællessekretariatet, ByLiv Kolding, har til opgave at sikre en høj grad af koordination mellem kommunen og boligorganisationerne i forbindelse med helhedsplaner og den boligsociale indsats. For at sikre sammenhæng mellem de enkelte indsatser i boligområderne og kommunens øvrige indsatser er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra såvel boligorganisationerne som kommunen. Der er ansat 2 medarbejdere på 1/2 tid, som mødes til koordinerende møder hver 14. dag med Socialforvaltningens udviklingschef. Der er 4 boligsociale helhedsplaner i Kolding Kommune. Der er til hver helhedsplan nedsat en styregruppe med repræsentanter fra boligorganisationen og Kolding Kommune. Der er etableret en række lokale indsatser i boligområdet: Daginstitutioner Der er 2 daginstitutioner i området. Nørremarken, som er en vuggestue (her kommer der børn fra hele byen). Tusindfryd, som er en børnehave (her er der primært børn fra lokalområdet). Skoleområdet Der er til boligområdet én skole, Dyrehaveskolen, som per 1/ omdøbes til Dorotheaskolen. Her er der 178 elever, heraf er 133 tosprogede. Der er potentielt ca. 100 børn pr. årgang i skoledistriktet. Skolen skal i fremtiden have elever fra klasse. Der er frit skolevalg i Kolding Kommune. Der er vedtaget en relancering af Dyrehaveskolen fra skoleåret 2011/12 med et ændret fokus i det faglige indhold. Der skal være et styrket fokus på faglighed og den internationale dimension, herunder sprog. Eleverne skal have engelsk i 2. klasse og tysk fra 6. klasse. Skoledagene skal være længere, så alle elever har en skoledag fra kl Man vil om eftermiddagen i højere grad inddrage det pædagogiske personale til lektiehjælp samt fysiske og praktiske aktiviteter. Der er udviklet en særskilt strategi for en relancering af skolen. Side 4 af 10

5 SSP-samarbejdet Samarbejdet er organiseret omkring den lokale skole (Dyrehaveskolen). Hot Spot-projekt Kolding Kommune har fået midler fra Integrationsministeriet til i perioden at afvikle et Hot Spot-projekt i boligområdet. Hotspots formål et at udvikle de lokale indsatser i forhold til kriminalitet. Der skal etableres en tydelig og helhedsorienteret indsats. Dette indebærer bl.a. ansættelse af yderligere en opsøgende medarbejder. Socialrådgiver i daginstitutionerne Kolding Kommune indgår i et projekt med Servicestyrelsen, om at socialrådgivere fra Familieafdelingen i Socialforvaltningen en dag om ugen har træffetid i daginstitutionen. Dette projekt udløber ved udgangen af Tværsgrupper Kolding Kommune har Tværsgrupper i forbindelse med skolen, som kan virke som rådgivende i forhold til offentlige ansatte i lokalområdet, som arbejder med børn og unge. Tværsgruppen består af alle de faggrupper, der arbejder med børn og unge i kommunen. Familiecafé Familieafdelingen har en familiecafé en dag om ugen, hvor enlige mødre kan komme og diskutere de problemstillinger, der opstår. Ambassaden/Børnekontakten Ambassaden er et værested for unge i alderen år og kører primært som et selvorganiseret projekt. Det betyder, at der er valgt en bestyrelse, som skal forestå de åbningsaftener, hvor de unge, primært mænd, har brug for det. Børnekontakten er et værested, der er drevet af Ungdommens Vel, for børn og unge i aldersgruppen 7-10 år og har åbent 5 dage om ugen. Det drives ved hjælp af en medarbejder og et antal frivillige, som primært kommer uden for boligområdet. Børnekontakten får støtte efter 18 i serviceloven. Ungdomsklub Ungdomsskolen driver en ungdomsklub/fritidsklub for de årige og de14-18-årige 5 dage om ugen. Hyperhulen Hyperhulen er et værested for børn fra 4. til 7. klasse, som drives af Munkevængets Idræts- og Fritidsforening i klublokaler til den lokale fodboldklub, som ligger umiddelbart op ad skolen. Her er åbent 5 eftermiddage om ugen. Opsøgende medarbejder Side 5 af 10

6 Der er ansat en opsøgende medarbejder, udover den, der er ansat i Hot Spotprojektet. Opgaven er at opsøge de unge i lokalområdet for at forebygge kriminalitet. Familieaftaler Kolding Kommune har indført et princip om, at unge, som er på vej ud i kriminalitet, vil blive opsøgt i hjemmet af de medarbejdere, der normalt arbejder med unge. Her vil man indgå en familieaftale, som sikrer, at de unge ikke kommer ud i kriminalitet eller fortsætter med den kriminalitet, de har begået. Netværksmøder Kolding Kommune indgår endvidere i et projekt med RCT, København om udvikling af en metode, kaldet Processuel Netværksmøde, hvor man sikrer, at alle parter, som har at gøre med unge, der begår kriminalitet, bliver samlet til et netværksmøde. Projektet består i, at medarbejderne i lokalområdet bliver uddannet til at kunne afholde disse netværksmøder. Pigeklub Ungdomsskolen i Kolding driver en pigeklub for de årige en aften om ugen i huset Ambassaden. Sundhed Der er et korps af lokale beboere, der af afdelingen for sundhedsfremme er uddannet som sundhedsambassadører. Deres opgave er at indgå i sundhedsfremmende initiativer i området. Helhedsplanen for boligområdet Der er i dag to boligsociale helhedsplaner i området. Boligselskabet AAB har en helhedsplan for perioden Boligselskabet Kolding har en helhedsplan for Temaerne for indsatsen er: Børn, unge og familier Seniorer Energi og miljø Frivillighed Beskæftigelse og uddannelse Samarbejde på tværs Image Andre indsatser Der er en del andre aktører i lokalområdet: Pigeklub Dansk Flygtningehjælp driver en pigeklub en aften om ugen for de årige piger i huset Ambassaden. Side 6 af 10

7 Get2sport er et forsøg på at sikre, at de unge vil dyrke idræt i den lokale fodboldklub. Her gives støtte fra Dansk Idrætsforbund til aktiviteter og medarbejdertimer, således at man kan drive en fodboldklub i lokalområdet. Lektiehjælp drives ved hjælp af Dansk Flygtningehjælp, som har frivillige, der en dag om ugen har en lektiecafé i boligforeningens lokaler. Natteravnene har etableret en afdeling i området, hvor de en til to dage om ugen går patrulje i området. De frivillige er beboere i lokalområdet. Udlejning af ledige boliger Der er to boligselskaber i området, Boligselskabet Kolding og Boligforeningen AAB. Kommune har anvisningsret til op til hver fjerde ledigblevne bolig i området. Kommunen gør dog ikke brug af anvisningsmuligheden i lokalområdet. Det betyder, at alle de lejere, der findes i området, har været skrevet op på en venteliste og har fået lejlighed efter princippet om anciennitet. Der findes ikke en samlet udlejningsaftale for flere boligområder. Derudover kan nævnes, at AAB pt. har 25 ledige lejligheder i området. Indsatser som led i de strategiske samarbejder og implementeringen af regeringens strategi Pulje til strategiske samarbejder Kommunen ønsker i perioden at gennemføre følgende indsatser inden for en ramme på 2,7 mio. kr. : Styrkelse af kultur- og fritidstilbud kr. Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati kr. Partnerskaber med det private erhvervsliv kr. Erhvervsfremme kr. Familieaftaler kr. Det er målet: at nedbringe arbejdsløsheden i området at reducere kriminaliteten Side 7 af 10

8 at sikre, at beboerne er aktive medborgere at området ikke bliver et parallelsamfund. Indsatsen retter sig mod, at området ikke bliver et parallelsamfund. Kultur- og idrætsaktiviteterne skal være med til at åbne boligområdet mod det omkringliggende samfund og være med til at gøre området til et mere attraktivt og trygt boligområde. Styrkelse af beboerdemokratiet skal være med til at sikre, at forældrene i højere grad engagerer sig aktivt i deres børns institution/skole og fritidsliv. Samarbejdet med erhvervslivet og erhvervsfremme skal være med til at skabe mere beskæftigelse til beboerne. Familieaftaler skal medvirke til at reducere kriminaliteten. Aktiviteterne er alle målrettet til at sikre de målsætninger, der er opstillet for området i forhold til at reducere arbejdsløshed, mindske kriminalitet og skabe et mere attraktivt boligområde. Samtidig vil de være med til at understøtte de to boligsociale helhedsplaner, som boligorganisationerne har igangsat. Kulturindsatsen Formålet er, at beboerne i området bliver præsenteret for det kulturudbud, der findes i Kolding. Målet er, at beboerne gennem disse kulturarrangementer skal blive en større del af det omkringliggende samfund. Der vil i perioden blive indgået aftaler med kulturinstitutioner i Kolding Kommune (f.eks. Mungo Park, Nicolai for børn, Trapholt, Designskolen m.m.) om at afvikle kulturarrangementer i området, eller at beboerne bliver involveret i aktiviteter på kulturinstitutionerne. Kulturindsatsen skal være med til at sikre, at borgere fra andre dele af byen får et bedre kendskab til boligområdet og dets beboere og ad den vej skabe interesse blandt nye grupper, når der skal vælges, hvor man vil flytte hen. Idrætsaktiviteter Formålet er, at de unge bliver inkluderet i en idrætsforening. Målgruppen er de unge, som har sværest ved at begå sig i en frivillig forening. Den lokale idrætsforening skal fungere som en vugge, hvor børn og forældre lærer, hvad det kræver at deltage i en idrætsforening. De børn, der har særlige talenter, eller som har et ønske om at komme i en anden forening, skal hjælpes og støttes videre til andre idrætsforeninger i byen. Børnene skal gennem idræt kunne komme i kontakt med andre unge i byen i deres fritid. Styrkelse af beboerdemokrati/medborgerskab Formålet er, at flere beboere deltager i den demokratiske proces i afdelings- Side 8 af 10

9 bestyrelser, foreninger, forældrebestyrelser m.m. Et antal beboere uddannes som demokratiambassadører, der skal arbejde for at få flere personer i området til at deltage aktivt i foreninger, afdelingsbestyrelser m.m. Beboerne skal gennem disse aktiviteter se, at de er en del af samfundet og kan få indflydelse og blive hørt. Partnerskab med det private erhvervsliv Formålet er at sikre, at det lokale erhvervsliv bliver en aktiv medspiller i at fjerne ghetto-stemplet. Der skal etableres et virksomhedsnetværk, som kan sikre flere jobs til områdets beboere, mentorer og evt. frivillige fra de deltagende virksomheder. Indsatsen retter sig mod at reducere arbejdsløsheden og kriminaliteten. Det skal også være med til at åbne virksomhederne og deres ansattes øjne for de mennesker, der bor i området. Erhvervsfremme Der gøres en øget håndholdt indsats for at skaffe flere mennesker, herunder især unge i arbejde/uddannelse. Endvidere tilstræbes det at skaffe fritidsjob til de unge under 18 år. Virksomhedsnetværket skal være med til at finde virksomheder, der kan skaffe jobs til beboerne. Familieaftaler Formålet er at reducere kriminaliteten blandt børn og unge og ansvarliggøre forældrene. Alle børn og unge, der pågribes i kriminalitet eller mødes sammen med børn /unge, der begår kriminalitet, vil få tilbudt en familieaftale. Familieaftalen er en aftale mellem den unge, forældrene, kommunen og politiet om, hvad den unge skal gøre for ikke at begå kriminalitet. Indholdet af aftalen kan være skolegang, hjemkomsttidspunkter, fritidsjob m.m. Der vil derefter blive fulgt op på aftalen ca. hver 14. dag, så længe aftalen løber. Jobcentre Kolding Kommunen har fået tilsagn om støtte til etablering af en jobcenterafdeling. Centeret vil gøre en målrettet indsats for at rådgive personer, der er uden for arbejdsmarkedet med henblik på at få disse i arbejde. Samtidig vil centeret styrke indsatsen for, at de unge kommer i gang med en uddannelse. Støtten skal medvirke til, at procentandelen af personer på overførselsindkomst falder. Nye redskaber Side 9 af 10

10 Kolding Kommune ønsker at fremme anvendelsen af følgende redskaber i boligområdet: Udlejnings- og anvisningsregler Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge og sociale ydelser Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne Hurtig behandling af sager mod unge uromagere Brug af forældre- og ungepålæg i den konkrete indsats Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder På folkeskoleområdet ønsker kommunen at lave særlige forløb for elever fra området i en kombination mellem skolegang, tilknytning til fritidsaktiviteter som en del af skoleforpligtigelsen samt eventuelt lønnet fritidsjob. I styringsdialogen med boligorganisationerne vil følgende redskaber bl.a. indgå i drøftelsen som virkemidler i boligområdet: Helhedsplaner for boligområdet Omfattende renoveringer Nedrivninger Infrastrukturændringer Salg af boliger (hele blokke) til 3. mand Den 16. juni 2011 Side 10 af 10

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig)

1. FORORD. God læselyst. Pia Mortensen (Boligsocial leder) og Allan Søstrøm (Direktør i Østjysk Bolig) 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé... 4 3. Baggrund... 6 3.1. Beboerne i Bispehaven... 6 3.2. Udviklingen på udvalgte boligsociale indikatorer... 10 3.3. Boligsocial status og fremtidens Bispehaven...

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sprotoften. klar til fremtiden

Sprotoften. klar til fremtiden Sprotoften klar til fremtiden Plan for boligsocial indsats 2014-2018 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. RESUMÉ... 4 2.1 BØRN, UNGE OG FAMILIER... 6 2.2 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE... 6 3. BAGGRUND -

Læs mere

HOTSPOT KOLDING NORD

HOTSPOT KOLDING NORD HOTSPOT KOLDING NORD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Kolding Nord Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER Indhold Tekst: Projektgruppe med repræsentanter fra de syv forvaltninger. Projektleder: Teknik- og Miljøforvaltningen, Kvarterudvikling Design: TMF-Grafisk Design Foto: Gitte

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015

Allonge til Boligsocial helhedsplan for Ringparken Indsendt til Slagelse Kommune 02.02.2015 OASEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN OG SCHACKENBORGVÆNGE 2014 2017 ALLONGE TIL BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR RINGPARKEN 2013-2017 1 ALLONGE Denne allonge er et tillæg til Oasen Boligsocial Helhedsplan

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere