ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009"

Transkript

1 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette sker også i forbindelse med flytning til nye klasser. De klasser, der flytter lokale i år er: 0y der flytter til 1y; 1y der flytter til 3y; 3y der flytter til 6v. De kommende 7. klasser flytter til lokale 7A og 7B; de kommende 8. klasser flytter til 8A, 8B og 8C og de kommende 9. klasser flytter til pavillonen. De resterende klasser bliver i deres nuværende klasselokaler. Onsdag d. 24. juni Alle klasser pakker deres ting sammen i flyttekasser, som stilles uden for klasselokalet. Derudover almindelig skoledag. Kantinen er åben Torsdag d. 25. juni er AKTIVITETSDAG Orientering herom sker i de enkelte klasser. Alle klasser er ude af huset, og imens bliver skuffer, skabe, reoler m.m. rengjort. Kantinen er lukket. Fredag d. 26. juni er SIDSTE SKOLEDAG før sommerferien. Alle elever møder Alle klasser flytter deres ting enten tilbage i klasselokalet eller til deres nye lokale. Kantinen er lukket. Kl er der fælles afslutning i gymnastiksalen; derefter afslutning i klasserne. Busser: De 3 lokale ruter 1, 2, 3 samt 352 er bestilt til at køre fra deres sædvanlig stoppesteder kl Herefter kører busserne efter normal busplan. SFO er åben fra kl Nyt fra kontoret: Endnu et skoleår lakker mod enden. En hektisk tid, hvor året skal afsluttes på en ordentlig måde 9. årgangs prøver, 8. årgangs lejrtur, hytteture m.m. samtidig med, at et kommende skoleår skal planlægges. Så ingen tvivl om, at alle både elever og personale glæder sig til ferien og et velfortjent pusterum. Samtidig også et historisk skoleår. Det første år, hvor Ørum Skole har huset den fælles overbygning for Glesborg og Ørum Skole. Det er selvfølgelig meget individuelt, om man har opfattet dette som et fremskridt eller et tilbageskridt. Men set fra min stol, er jeg

2 ikke i tvivl om, at sammenlægningen har været til gavn for både elever og personale. På personalesiden har lærerne fået flere sparringspartnere og større muligheder for at fordybe sig i deres hovedfag. På samme måde har eleverne fået flere valgmuligheder i forhold til både valgfag og kammerater. Jeg er i særlig grad imponeret over det fællesskab og sammenhold, eleverne på 9. årgang har haft i år. De holdt sidste skoledag i samlet flok med fest om aftenen hos Pernilles fra 9.a s forældre. Her i prøveperioden er de kommet på kryds og tværs af klasserne og har bakket deres kammerater op, når de har været til prøve. På 8. årgang har der fra både elever og forældre været stor opbakning til at arrangere skolefesten i samarbejde med Støtteforeningen et arbejde, der kastede cirka kr af sig til lejrturen til Prag. Også på 7. årgang har der været fælles fodslag blandt forældre og elever til Blå Mandag. I hverdagen på skolen oplever jeg også, at eleverne skaber bånd på kryds og tværs af klassetrin og hjemstavn. Alt sammen tegn på, at vi er godt i gang med at skabe et kvalitativt stærkt overbygningstilbud til vores unge i gamle Nørre Djurs. Jeg vil gerne i den forbindelse rette en tak til forældre, elever og personale i overbygningen, der alle har haft arbejdstøjet på i det forløbne år og med en positiv ånd har set muligheder fremfor begrænsninger. Vores Støtteforening har også placeret sig på landkortet som et fantastisk aktiv for skolen. Bankospil, julefest og skolefest er allerede nu ved at blive etablerede traditioner, der skaber liv og sammenhold på skolen og samtidig kaster en skilling af sig til elevernes ture. Vi har netop fået 16 skolecykler fra Støtteforeningen, der har søgt midlerne ved Trygfonden. Endvidere arbejdes der pt på højtryk med at skaffe sponsorer og fondsmidler til en multibane. Flot gået af disse ildsjæle i bestyrelsen. Det diskuteres jævnligt i medierne, om støtteforeninger er et tegn på, at kommunerne fattes penge og derfor tyr til velgørenhed. Jeg er ikke i tvivl om, at skolens grundydelse er en kommunal opgave men det forhindrer jo ikke, at forældre medvirker til at skabe en endnu bedre skole. Og i vores Støtteforening, hvor bestyrelsen engagerer sig i ALLE eleverne, og ikke kun i deres egne børn ja så kan jeg kun se fordele. Så en stor tak til medlemmerne i Støtteforeningen. Personale: I forbindelse med sommerferien tager vi afsked med flere ansatte. Jonna Møller, der kom fra Glesborg Skole i august sidste år, fratræder nu og går på pension. Jonna har været på skolebiblioteket og har i øvrigt også hjulpet på Voldby Skole, hvor hun har afløst den faste bibliotekar, der har været på barsel. Jonna blev ansat på Gjerrild- Hemmed Centralskole d. 1/ og var her, til skolen lukkede i Herefter blev hun ansat på Glesborg Skole og har så sluttet runden på Ørum og Voldby Skoler. På trods af den korte tid på skolen, er hun faldet godt ind på stedet og har været en gevinst. Lis Skovmand, der blev ansat d. 1/ fratræder sin stilling pr. 31/9 pga. sygdom. Lone Kjær Kristensen, ansat 1/8 1994, fortsætter karrieren på Søndre Skole efter sommerferien. Annie Horn, ansat 1/8 1996, fortsætter på Auning Skole til august. Lone og Annie er blevet forflyttet, da vi på Ørum Skole har en nedgang i lærernormeringen; bl.a. fordi kommunen har pålagt skolerne en 3%-besparelse på lærerløn.

3 I SFO siger vi farvel til Sonja Haumand. Sonja blev ansat, da Hanne Jellesen blev vikar i børnehaveklassen i januar. Hanne vender nu tilbage til SFO. Jesper Birch og Charlotte Bay Hansen har været ansat i SFO og som vikarer i løbet af året. De skal nu begge i gang med at læse efter sommerferien. Vi siger også farvel til 8-9C, der er blevet omfattet af den nye struktur på specialskoleområdet. Alle eleverne i klassen går ud af 9. klasse nu, så umiddelbart er der ingen elever her, der mærker forandringerne. Fremover har vi ikke en specialklasse på skolen, hvilket betyder at de elever, der har behov for et særligt tilbud fremover, skal udnytte de tilbud der bliver på kommunens andre skoler. I den forbindelse tager vi afsked med Kristian Spang og Dario Bentancur. Kristian og Dario fortsætter deres arbejde i andre afdelinger af Norddjurs Ungdomsskole. Mogens Hansen har været ansat som pedelmedhjælp i jobtræning og er fratrådt d. 4/6. Dorthe Nikolajsen er blevet opsagt som sundhedsplejerske, da man også på dette område i kommunen har været igennem en sparerunde. Efter sommerferien bliver Vibeke Lindgren tilknyttet skolen som sundhedsplejerske og vil som udgangspunkt være at træffe om torsdagen. Tak for indsatsen og held og lykke fremover til alle, der rejser. Et par gensyn får vi efter sommerferien, idet Kathrine Keldsen vender tilbage efter endt barselsorlov, og Bodil Kondrup vender tilbage efter et halvt års orlov; hvor hun har været på Tirstrup Idrætsefterskole.. Kathrine skal slå sine folder primært på 1. årgang; Bodil på 5. årgang. Velkommen tilbage til jer. Helt nye i medarbejderstaben på Ørum Skole bliver personalet i Familieskolen, der har til huse i hus 1. Familieskolen har hidtil været en afdeling af Stendysseskolen, men ved dennes nedlæggelse bliver Familieskolen en afdeling af Ørum Skole. Familieskolen arbejder med børn, der har problemer med deres adfærd i skolen. Det særlige ved Famileskolen er, at forældrene kommer med barnet i skole; så der arbejdes med hele familien. Et typisk forløb for en elev varer 12 uger, hvor eleven og forældrene er på Familieskolen tirsdag, onsdag og torsdag. Mandag og fredag er barnet i sin egen skole, hvor eleven også vender tilbage efter forløbet. Familieskolens tilbud retter sig til alle elever i Norddjurs Kommune. Vi byder velkommen til Bente, Lasse og Pernille i den forbindelse og glæder os til at arbejde med dette spændende område. Jeg hedder Bente, er 48 år, bor sammen med John og er uddannet pædagog og familiebehandler. Jeg er 55 år, bor i Hevring sammen med Kirsten. Er uddannet socialpædagog og familiebehandler.

4 Jeg hedder Pernille er 32 år og bor i Rønde sammen med Lars. Vi bor sammen med vores to børn Bertram på 4 år og Amanda på 7 mdr. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle ansatte, elever, forældre og samarbejdspartnere for et godt skoleår og ønske alle en velfortjent sommerferie. Til- og fraflytninger: Vi siger velkommen til: Emilia og Alexandra Lindum i 1. og 3. kl Jeppe og Tobias Skuldbøl i 1 og 2. kl Bjarke Ib Guldager 7.b Pernille Friis Hammer 8.c + 25 børn fra Glesborg Skole og 30 børn i bhkl. og farvel til: Anna og Laura Møller bhkl Sara Ali 1. kl. Deniel Trinidad 2. kl. Nicholai Jakobsen 7. a Emilie Holt Vissing Christensen 8.a Filip Førrisdahl Jørgensen 8.a Laura Mahler Jensen 8.a Sarah Bundgaard Jensen 8.b Johannes Sejr Ellekjær Rønne 8.b Niels Asbjørn Friis Dyrholm 8.b Martine Svit 8.b Trine Abraham Jørgensen 8.b Sisse Nordahl Kristensen 8. b Zandra Brandtlund 8.c Caroline Christiansen 8.c Josefine Sandholm Søvik 8.c + 48 som går ud af 9. årgang. Jonna Møller Så nærmer skoleårets afslutning sig og for Jonna Møller bliver det også afslutningen på et langt lærerliv i Norddjurs kommune. Jonna har valgt at gå på efterløn, og vi skal på skolen og i særdelsehed på skolebiblioteket sige farvel til en erfaren, pligtopfyldende og kompetent kollega. Jonna valgte ved strukturomlægningerne at flytte til Ørum skole sidste sommer, og på trods af den korte tid hos os har hun formået at sætte præg på dagligdagen på biblioteket, hvor både børn og voksne har nydt godt af hendes viden, råd og vejledning. Tak for indsatsen. Vi ønsker dig alt muligt godt fremover. På kollegernes vegne Karen Marie Toft

5 Lone Kjær Andersen. Her ved skoleårets afslutning må vi sige farvel til nogle af vore gode kollegaer. Prikke runden ramte Lone lige så hårdt som en remse af tyske verber. Lone har især undervist i netop tysk og derfor haft sin gang i overbygningen. Her har rigtig mange elever i årernes løb nydt godt af hendes evner til at formidle det tyske sprog og dets kultur. Det høje faglige niveau har altid kendetegnet Lones undervisning. Eleverne har altid kunnet regne med hendes støtte og hjælp både hvad angår det faglige, men så sandelig også på det sociale område.. Selv bemærkede jeg det på en lejrskole tur til Krakow i Polen. En af eleverne var blevet væk, og Lone lagde hele sin energi og sjæl i at få problemet løst - hvilket også lykkedes hende. Til næste år bliver det så eleverne på Søndre skole i Grenå som får fornøjelsen og det store udbytte af Lones undervisning. Du ønskes held og lykke i dit nye job. På kollegaernes vegne Niels Toft. Annie Horn Annie startede på Ørum skole i 1996 og fik lige fra starten hænderne fulde med en stor klasse med store udfordringer. Det har på en måde været Annies skæbne her på stedet store udfordringer. Heldigvis har Annie det godt med udfordringer, og med de skæve børn, som har fyldt meget i Annies skoleliv. Vi har gang på gang oplevet, at Annie har en stor rummelighed og et stort hjerte i forhold til børn, som har det svært eller som har brug for særlig opmærksomhed. Hun har en fantastisk evne til se børnene, til at spotte deres styrker og til at være på forkant med eventuelle vanskeligheder. Derfor er hun også gået langt i forhold til at beholde dem i klassen og i fællesskabet. Vi ønsker Annie held og lykke på Auning skole og vi ønsker Aunings skole tillykke med en lærer, der har hjertet på rette sted og stor indsigt i børns verden. Inge-Lise Pallesen Lærerbemanding på klasserne: Samtidig med dette nummer af ØSNN har eleverne fået skemaer med hjem. Jeg bringer her en hjælp til at tyde disse: INDSKOLING: 0Y: Teamet i børnehaveklassen består af Lene Klausen, Pia Madsen og Gitte Christensen. Klassen skal have idræt sammen med 1Y, hvor Kristian Jensen, Kathrine Keldsen og Jane Thækker også er med. Klasselærere: Lene Klausen og Pia Madsen 1Y: Teamet på første årgang består af Kristian Jensen, Kathrine Keldsen, Elin Aabenhuus og Hanne Jellesen. Klassen skal have idræt sammen med 0Y, hvor Lene Klausen og Jane Thækker også er med.

6 Klasselærere: Kathrine Keldsen og Elin Aabenhuus. 2Y: Teamet på anden årgang består af Kristian Jensen, Maria Folker, Trine Skovgaard og Merete Præstholm. Klassen skal have idræt sammen med 3Y, hvor Karen Saoori og Othman Arif også er med. Teamet har planlagt en ugentlig aktivitetsdag, hvor fagene kristendom, billedkunst og natur/teknik indgår. Klasselærere: Maria Folker og Trine Skovgaard 3Y: Teamet består som i år af Bruno Andersen, Karen Saroori og Kirsten Stevens. Gitte Christensen har forladt teamet og starter forfra i børnehaveklassen. Klassen skal have idræt sammen med 2Y, hvor Trine Skovgaard og Othman Arif også er med. Klasselærere: Kirsten Stevens og Karen Saaori MELLEMTRIN: 4Y: Teamet i 4Y består af Anne Dorthe Olesen og Lene Kjær Andersen. Birthe Spens og Lena Rønneberg varetager støtteopgaver i klassen. Lena har endvidere engelsk i klassen. Mette Lauridsen er med i billedkunst og håndarbejde; mens Per Krogh er musiklærer. Othman Arif og Pia Madsen har klassen til svømning. Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. Klasselærere: Anne Dorthe Olesen og Lene Kjær Andersen. 5Y: Teamet på 5. årgang består af Per Krogh, Bodil Kondrup og Holger Jensen. Klassen har billedkunst/håndarbejde, sløjd og hjemkundskab sammen med 6. årgang, hvor klasserne deles på 3 hold. Lærerne her er Gert Broberg, Jane Thækker og Mette Lauridsen. 5. og 6. årgang har også idræt sammen, hvor lærerne er Per Krogh, Othman Arif og Jane Thækker. Anne Marie Bjerre er med i engelsk i klassen. Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. Klassen har en lektiehjælpstime tirsdag i 1. lektion, som er et tilbud til de elever, der har behov herfor. Klasselærere: Per Krogh og Bodil Kondrup 6Y: Teamet på 6. årgang er som i år Holger Jensen, Jane Thækker og Mette Lauridsen. Klassen har billedkunst/håndarbejde, sløjd og hjemkundskab sammen med 5. årgang, hvor klasserne deles på 3 hold. Lærerne her er Gert Broberg, Jane Thækker og Mette Lauridsen. 5. og 6. årgang har også idræt sammen, hvor lærerne er Per Krogh, Othman Arif og Jane Thækker. Anne Marie Bjerre og Jytte Adamsen har engelsk i klassen. Bodil Kondrup er musiklærer i klassen, og Ellen Nørgård er med i matematik. Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. Klasselærere: Holger Jensen, Jane Thækker og Mette Lauridsen

7 OVERBYGNING: Valgfag fælles for 7-9. årgang: Borghild Skals: Fransk Bodil Kondrup, Kristian Jensen, Kathrine Keldsen: Musical Karsten Refsgaard: Fodbold Jimmi Richardy: Filmkundskab Ellen Nørgård: Design Anne Dorthe Olesen: Hjemkundskab Gert Broberg: Sløjd og robotbygning Hanne Svendstrup: Lektiehjælp 7.A: Mona Olesen: Dansk, tysk og klasselærer Niels Toft: Matematik, historie, fysik/kemi, geografi og klasselærer Anne Marie Bjerre: Engelsk Jørgen Anton Damsgaard Larsen: Biologi Othman Arif og Bodil Kondrup: Idræt 7. AB Birthe Spens: Støtteopgaver Klassen skal først møde til 3. lektion om onsdagen. Der er derfor et lektiehjælpstilbud, til de elever der kommer med bussen til 2. lektion og andre, der har behov. 7.B: Anne Marie Bjerre: Dansk, historie og klasselærer Gert Broberg: Matematik, biologi, fysik/kemi og klasselærer Lena Rønneberg: Engelsk og tysk Niels Toft: Geografi. Othman Arif og Bodil Kondrup: Idræt 7. AB I første halvår har klassen 3 biologitimer og ingen geografi. Efter jul har klassen to geografitimer og kun 1 biologitime. Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. 8.A: Kristian Spang: Dansk, engelsk, kristendom, samfundsfag, historie og klasselærer Ellen Nørgård: Matematik John Maring: Fysik/kemi, biologi og geografi Lena Rønneberg: Tysk Othman Arif, Lene Andersen og Jane Thækker: Idræt 8ABC Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. 8.B: Poul Hansen: Dansk, samfundsfag, historie, kristendom og klasselærer John Maring: Matematik Jørgen Anton Damsgaard Larsen: Fysik/kemi, biologi og geografi Anne Marie Bjerre: Engelsk Mona Olesen: Tysk Othman Arif, Lene Andersen og Jane Thækker: Idræt 8ABC 8.C: Jimmi Richardy: Dansk, samfundsfag, historie, kristendom og klasselærer

8 Gert Brogberg: Fysik/kemi, biologi og matematik Kirsten Stevens: Engelsk Kathrine Keldsen: Tysk Niels Toft: Geografi Othman Arif, Lene Andersen og Jane Thækker: Idræt 8ABC Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. I første halvår har klassen 1 biologitime og to geografitimer. Efter jul har klassen ingen geografitimer og 3 biologitimer. 9.A: John Maring: Matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og klasselærer Jimmi Richardy: Dansk og klasselærer Kristian Spang: Samfundsfag, historie, engelsk og kristendom Mona Olesen: Tysk Bodil Kondrup og Othman Arif: Idræt 9AB Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. 9.B: Jytte Adamsen: Dansk, engelsk og klasselærer Ellen Nørgård: Matematik, støtteopgaver og klasselærer Jørgen Anton Damsgaard Larsen: Fysik/kemi, biologi og geografi Bodil Kondrup: Samfundsfag, historie og kristendom Mona Olesen: Tysk Hanne Svendstrup: Støtteopgaver Bodil Kondrup og Othman Arif: Idræt 9AB På skolen er der teams med tværgående opgaver: Specialcentret: Birthe Spens, Inge Lise Pallesen, Karen Marie Toft og Kirsten Aabye Bibliotek og IT: Bruno Andersen, Hanne Svendstrup, Karen Marie Toft, Jørgen Anton Damsgaard Larsen og Lars Lauersen. Skolevejledning: Jytte Adamsen og Poul Hansen. Skoleåret der kommer: Det kommende skoleår vil for 95% vedkommende se ud som det plejer. Men samtidig har vi som alle år fokus på særlige områder, hvor vi gerne vil gøre tingene endnu bedre. I det følgende skitserer jeg de indsatsområder, som vi vil lægge ekstra kræfter i næste år. Læsning: Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at alle skoler i kommunen skal arbejde med dette felt. Der er udarbejdet en flot og ambitiøs handlingsplan på området (kan ses på kommunens hjemmeside Vi kan i den forbindelse bryste os med, at vi er rigtig godt med allerede og mange af de ting, der er nævnt i handlingsplanen, har vi allerede gjort i mange år. F.eks. årlige test i stavning og

9 læsning med efterfølgende klassekonferencer. I februar måned fik vi uddannet to af vores dygtige speciallærere Karen Marie Toft og Kirsten Aabye til læsevejledere. I efteråret tager både lærere og pædagoger på pædagogisk weekend i Bjerringbro fredag d. 2/10-lørdag d. 3/10 hvor vi vil arbejde videre med temaer indenfor læsning. Vort primære fokus vil være faglig læsning dvs. hvordan man arbejder integreret med læsning i alle fag. IT-evaluering: Et andet kommunalt indsatsområde er en storstilet evaluering af brugen af IT på skolerne. På alle skoler skal der udarbejdes en rapport med status på området og hvilke tiltag der foreslås fremadrettet. Samtidig vil kommunen i sit budget for 2010 forsøge at afsætte midler, så der også fremover bliver råd til at indkøbe nyt udstyr og efteruddannelse af personalet. ForældreIntra/elevintra: I løbet af det kommende skoleår vil elevintra og forældreintra blive en integreret del af hverdagen på skolen. Lærerne skal uddannes heri og på samme måde skal elever og forældre lære at bruge nettet i kommunikationen med skolen. Det er vores mål, at vi fremover kan spare en del sedler til skoletasken sedler som desværre alt for ofte ikke kommer op af tasken igen. Smartboards: Vi har efterhånden smartboards i alle klasser i overbygningen og efter sommerferien forhåbentlig også i 5Y og 6Y. Kommunen har i hvert fald bevilget midler til indkøb af 2 nye tavler. Musikkultur: Også næste år vil eleverne i 7-9. årgang lave musical som et valgfag. Der er opførelse af forestillingen i forbindelse med Støtteforeningens skolefest d. 7/ I år har Kristian Jensen fået gang i nogle firkvartersband (der bl.a. optrådte ved årets skolefest) et arbejde han fortsætter næste år sammen med Bodil Kondrup og Kathrine Keldsen. Sproglærerudveksling med Polen: I indeværende skoleår har Jane Thækker, Pia Madsen og Lotte Larsen været på besøg i Kalisz Pomorska; en mindre by i det vestlige Polen. Her i foråret havde vi så genbesøg fra Polen 2 lærere og skolens viceinspektør. I det kommende skoleår rejser 3 sproglærere Lena Rønneberg, Kirsten Stevens og Anne Marie Bjerre og undertegnede en uge til Polen i september; hvor vi indkvarteres privat hos lærerne der og medvirker i undervisningen i deres klasser og selv forestår undervisning. I foråret 2010 kommer de polske lærere så på genbesøg, hvor vores elever får gavn af deres pædagogik. Det er også hensigten, at der skal etableres kontakt via net og breve klasserne imellem og måske ad åre foregå udveksling af elever. Overbygningen: I overbygningen vil vi arbejde med en række initiativer alt sammen med fokus på fortsat kvalitetsudvikling. Vi skal arbejde med holddeling på tværs af klasserne i første omgang i dansk og engelsk. Vi vil arbejde med naturfagene fysik/kemi, biologi og geografi og

10 orienteringsfagene historie, samfundsfag og kristendom. Tanken er at se disse fagblokke som en helhed og arbejde henimod en fælles afgangsprøve i henholdsvis naturfagene og orienteringsfagene. Endvidere vil vi arbejde med udvikling af elevplaner, så vi får en større sammenhæng mellem elevplan, karakterer og uddannelsesplan og højere grad af elev- og forældreinvolvering. Det sidste indsatsområde i overbygningen er et arbejde med at kombinere praktik og undervisning for elever, der har særlig behov for et alternativt skoleforløb. Branding af skolen/profilering: Vi synes selv i al beskedenhed, at vi driver rigtig god skole. En skole, hvor eleverne lærer meget og trives godt undervejs med hinanden og med personalet. I det kommende skoleår vil vi sætte fokus på at få formidlet den gode historie via medier, hjemmeside og endnu vigtigere fra mund til mund. Jeg vil godt i den forbindelse opfordre alle elever, forældre og ansatte om at medvirke til at fortælle den gode historie i de kredse, hvor man nu færdes. Baggrunden for denne indsats er en erkendelse af, at vi som offentlig institution i stadig højere grad skal agere på markedets betingelser. Der er frit valg på alle hylder f.eks. det frie skolevalg. Skal vi fortsat fastholde og rekruttere elever i lokalområdet er det ikke nok at lave god skole folk skal også vide det. Det er selvfølgelig helt i orden, at forældre vælger en bestemt skole til deres børn der er jo også forskel på, hvor folk handler men man skal vide, hvad den enkelte skole tilbyder. Udover at indsatsen skal medvirke til at gøre reklame for Ørum Skole, har det en egenværdi at fortælle den gode historie. Det giver god energi at tale tingene op og ikke ned. På skolen har vi nedsat et lille PR-udvalg bestående af lærerne Kristian Spang, Jane Thækker og Karen Saoori. De skal samle trådene; men skal jo gerne have input fra mange sider elever, forældre og ansatte. Skolestrukturdebat For ganske nylig har kommunen offentliggjort en rapport, der skal danne grundlag for eventuelle beslutninger om ny skolestruktur. Rapporten kan læses på kommunens hjemmeside; Baggrunden for rapporten er en hensigtserklæring vedtaget i kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2009, hvor kommunalbestyrelsen har udtrykt en hensigt om at spare 18 mio. kr på årsbasis på skoleområdet fra 1/ En ¼ af pengene skal føres tilbage til skolerne med henblik på at højne kvaliteten. Baggrunden for sparemålet er dels et faldende børnetal, dels kommunens trængte økonomi og dels ønsket om at have penge til at renovere skolerne. Der er ingen tvivl om, at debatten om skolestruktur vil komme til at fylde meget den kommende tid kulminerende i valgkampen op til kommunalbestyrelsesvalget i november. Jeg vil opfordre til, at man deltager konstruktivt i debatten, så eventuelle beslutninger bliver så kvalificerede som overhovedet muligt. Personligt mener jeg, at den nuværende struktur er rigtig god med nærhed for de mindre elever og større ungdomsmiljøer for de ældste elever. MEN det kræver, at der er råd til den. De besparelser, vi har oplevet både i år og sidste år, undergraver kvaliteten for ALLE elever i kommunen. Så medmindre kommunalbestyrelsen kan finde de midler, der skal til for at

11 drive alle nuværende skoler; ser jeg hellere strukturændringer end evindelige grønthøsterbesparelser. Særlige begivenheder i det kommende skoleår sæt kryds i kalenderen 12/8 Skolestart: alle elever møder fra /8 Banko og fællesspisning ved Støtteforeningen og 6Y 27/11 Julefest ved Støtteforeningen 22/3-26/3: Fællesuge der pønses på MiniBy (der vil sikkert blive bud efter forældre som hjælpere) 7/5 Skolefest ved Støtteforeningen og 8ABC Kalender sommerferie-efterårsferie Tirsdag 11/8 Personalemøde Onsdag 12/8 Skolestart alle elever møder I klassen og fællessamling for alle Efter skema Torsdag 27/8 Banko og fællesspisning ved Støtteforening og 6Y Mandag 31/8 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag 8/9 Fælleskommunal idrætsdag for 5. årgang Onsdag 30/8 Fredag 2/10- Lørdag 3/10 Mandag 5/10- Torsdag 9/10 Fredag 10/10 Mandag 12/10- Fredag 16/10 Mandag 26/10- Fredag 30/10 Tirsdag 27/10 Skolebestyrelsesmøde Pædagogisk weekend for lærere og pædagoger (skole og SFO har normalt åbent fredag) Tværsuge for 0-5. årgang, 6Y på Bornholm, 8. årgang i Brobygning Skolernes motionsløb 10 års Jubilæum i Ørum Aktiv Center/aktiviter for børn i løbet af dagen Efterårsferie 7. årgang Avisen i undervisningen, 9. årgang i praktik Skolebestyrelsesmøde På kan man altid finde en opdateret kalender med forældremøder etc. Ferieplan for skolerne i Norddjurs Kommune. Skoleåret 2009/2010: Skolen starter efter sommerferien 12. august 2009 Efterårsferie (uge 42) 10. oktober oktober 2009 Juleferie 23. december januar 2010 Vinterferie (uge 7) 13. februar februar 2010

12 Påskeferie 27. marts april 2010 Store Bededag 30. april 2010 Kristi Himmelfartsdag 13. maj maj 2010 Pinseferie 22. maj maj 2010 Sommerferie 26. juni Skoleåret 2010/2011: Skolen starter efter sommerferien 12. august 2010 Efterårsferie (uge 42) 16. oktober oktober 2010 Juleferie 23. december januar 2011 Vinterferie (uge 7) 12. februar februar 2011 Påskeferie 16. april april 2011 Store Bededag 20. maj 2011 Kristi Himmelfartsdag 2. juni juni 2011 Pinseferie 11. juni juni 2011 Sommerferie 25. juni Skoleåret 2011/2012: Skolen starter efter sommerferien 18. august 2011 Efterårsferie (uge 42) 15. oktober oktober 2011 Juleferie 23. december januar 2012 Vinterferie (uge 7) 11. februar februar 2012 Påskeferie 31. marts april 2012 Store Bededag 4. maj 2012 Kristi Himmelfartsdag 17. maj maj 2012 Pinseferie 26. maj maj 2012 Grundlovsdag 5. juni 2012 Sommerferie 30. juni Fraværspolitik for elever På Ørum Skole finder vi det af afgørende betydning, at elevernes fravær minimeres. Læring bygger på kontinuerlig deltagelse i undervisningen. Ved elevfravær SKAL forældrene altid skrive i kontaktbogen (den blå bog). Alle elever får udleveret en kontaktbog ved skolestart. Bliver bogen fuld, udleveres en ny på kontoret (husk at medbringe den gamle). Bliver bogen væk, kan en ny fås på kontoret mod betaling af 20 kr.

13 Afleverer eleven ikke besked i kontaktbogen umiddelbart efter et fravær, kontakter klasselæreren hjemmet. Klasselæreren følger nøje, om der er elever med påfaldende meget fravær. I givet fald kontaktes hjemmet med henblik på at afklare, om der er særlige grunde til fraværet; f.eks. dårlig trivsel i skolen eller hjemme; skoletræthed eller andre årsager, der ikke skyldes sygdom. Klasselærer, forældre og elev indgår forpligtende aftaler, der har til hensigt at fjerne eventuelle årsager til fraværet. Afhjælper dette ikke problemet, kontaktes ledelsen, der tager initiativ til et møde med klasselærer, elev og forældre. Afhjælper dette heller ikke problemet, kontaktes socialforvaltning eller andre relevante eksterne samarbejdspartnere med henblik på at løse problemet. Al erfaring viser, at megen fravær kan blive en ond cirkel, hvor barnet bliver taber. Det er derfor af største vigtighed, at dialog mellem skole og hjem etableres hurtigst muligt. Fraværspolitikken er besluttet på skolebestyrelsens møde d. 18/ Jeg skal også lige nævne, at faglæreren kan give eleven fri i en time; klasselærer en dag. Længere fravær skal bevilges af inspektøren. Også dette kræver selvfølgelig en ansøgning i kontaktbogen. Karsten Refsgaard Nyt fra Fritteren. Så er endnu et skoleår ved at være opbrugt, og vi ser alle frem til sommeren og ferien! På personalefronten har vi fire, vi skal sige farvel til: Jesper starter på universitetet, og skal læse statskundskab, han vil blive savnet meget, da han har været den eneste dreng i personalegruppen. Han har kunnet tumle og spille bold med vores børn på en måde, vi andre aldrig kan få lært. Vi ønsker ham held og lykke fremover. Vi satser på, at kunne få en ny mandlig pædagogmedhjælper efter sommerferien. Charlotte som har været ansat i de sidste tre måneder, mens vi har haft MiniFritter, skal også videre, hun vil prøve lykken i København, og det kan hovedstaden glæde sig til. Vi må desværre også sige farvel til Sonja. Hun kom ind som vikar for Hanne, da hun blev lånt ud til børnehaveklassen. Hvad der skulle have været et kort besøg, blev til et halvt år, hvor vi har fået lov til at lære Sonja rigtigt godt at kende. Hun vil blive savnet både af børn og voksne. Vi håber at kunne trække på hende som vikar, når Hanne kommer hjem igen. Mette der har

14 været tilknyttet 1. klasse, har vi haft lånt et par eftermiddage om ugen, desværre må vi også sige farvel til hende til ferien! Som noget nyt, har vi her i foråret indført udedage. Hver anden torsdag har vi planlagt alle vores aktiviteter udenfor. Her har vi blandet vores børn godt og grundigt på tværs af alder og klasser. Det har været nogle rigtige gode dage til trods for, at der har været et stigende frafald på ude dagene. Men de børn der har været med, har haft det rigtigt sjovt, og fået afprøvet en masse nye ting. Og vi fortsætter fremover med udedage. Om eftermiddagen bruger vi rigtig mange personale ressourcer på at sende børn i øst og vest. Vi vil meget gerne sende børn til bussen, faste aktiviteter og til i forvejen fast aftalte tidspunkter. Men i dagligdagen er det et forældreansvar at komme IND og hente sine børn. Dette er noget, vi i det kommende skoleår vil stramme meget op på, for vi vil langt hellere bruge vores personale ressourcer på aktiviteter med børnene. Vi har i starten af juni haft besøg af en næsten rigtig heks. Hun hed Hekla og var 1202 år gammel, og kunne trylle. Det var en eftermiddag, der var dejlig fæl og grusom, og hverken børn eller voksne gik ram forbi. Dette er en oplevelse, der har fyldt meget i vores børn, og de snakker stadig, med fryd i stemmen om, hvor fæl og uhyggelig hun var. Vi håber stadig på rigtigt sommervejr, og når solen skinner vil vi gerne minde jeres børn om at smøre sig ind i solcreme, hvis de har den med hjemmefra. Det er samtidig en rigtig god ide, at have en bøllehat og en langærmet tynd bluse liggende, da dette er noget af det, der beskytter allermest mod de skadelige stråler. Vi er nu ved at være færdige med det andet hold MiniFritter børn, og de skal opgraderes til rigtige Fritterbørn og skolebørn, og det er de bare klar til. De er faldet rigtigt godt til og færdes hjemmevant i hele indskolingen og på udearealerne. Vi glæder os til at følge dem fremover! Rigtig god sommer til alle! Lise Klassesæt af cykler. Vores Støtteforening har skænket skolen 18 cykler. Det har i mange år været et vers på den økonomiske ønskeseddel, når skolen budget skulle vedtages, at vi gerne ville have et klassesæt af cykler. Ønsket var begrundet i, at det i givet fald ville være meget nemmere at komme ud i naturen med eleverne. Det er især i tilknytning til fagene biologi, geografi, natur/teknik, historie og idræt, vi har set nogle muligheder åbne sig, hvis vi havde adgang til cykler.

15 Denne mulighed er nu til stede takket være Støtteforeningens gave, som er blevet til virkelighed fordi Trygfonden har bevilget pengene. Alle cykler er ankommet og taget i brug. 6.V. fik lov at indvie dem på en tur til Glesborg, hvor de skulle besøge deres kommende klassekammerater. Eleverne udtrykte stor tilfredshed med de nye og flotte cykler. Kun en enkelt udtrykte utilfredshed med farven på sin cykel, men det gik nu ganske fint alligevel. At cyklerne var et stort ønske ses tydeligt, da de allerede nu er booket mange af dagene op til sommerferien. Derfor skal der herfra lyde en stor tak til Ørum skoles Støtteforening. Mer vil jo som bekendt have mer så et lille ønske herfra: 8-10 cykler mere er på ønskesedlen. På skolens læreres vegne Niels Toft. Endnu engang god opbakning til skolefest på Ørum Skole. Støtteforeningen ved Ørum Skole afviklede for anden gang skolefest på Ørum Skole - igen med en fantastisk opbakning og deltagelse. Ikke mindst pga. ildsjælen og formanden for Støtteforeningen - Heidi Madsen, elever og forældre i 8. klasse samt en række frivillige forældre. Ialt næsten 500 børn og voksne deltog i skolefesten - ret flot taget i betragtning, at skolen ialt har ca. 450 elever. Skolefesten blev afholdt fredag den 15. maj 2009 fra kl til kl Om eftermiddagen var det for de mindste elever (til og med 5. klasse), hvor det var 8. klasses elever og forældre, der stod for aktiviteterne. Ca. 350 børn og forældre oplevede en række aktiviteter, bla. flødebollemaskine, GAK i køkkenet, ansigtsmaling, svampekast, kartoffelslagning, spøgelseslabyrint, minibiograf, genbrugstombola, tøjkonkurrence, kagekonkurrence, fiskedam mv. Derudover var der naturligvis boder med slushice, sodavand og slik, Peters pandekager, pølsevogn stillet til rådighed af Ramten Borgerforening samt kage og kaffe til forældrene. STOR ros til eleverne i 8. klasse, som på dagen udviste stort engagement, godt styret af enkelte ildsjæle, som vi formentlig vil se mere til i det lokale foreningsliv mv. når de bliver lidt ældre. I gymnastiksalen var der Karstens diskotek og åben scene, hvor elever kunne tilmelde sig og optræde for hinanden og forældrene, hvilket der var en stor deltagelse til. Ca. 15 forskellige deltagere, i form af både sang og dans - flere af disse med nervøse maver som var det en stor international konkurrence. Dejligt at se de små have lyst til at optræde. Der forventes et fint overskud fra eftermiddagens aktiviteter, som ubeskåret går til 8. klasses tur til Prag i juni måned. Vi ønsker dem en god tur og velfortjent tur.

16 Om aftenen var der så fest for de største elever - fra 6. til 9. klasse. Ca 125 deltog og havde en god aften, som primært blev var i festens tegn - Karstens diskotek og flere ungdomsskolebands i gymnastiksalen. Igen her var der åben scene, hvor flere havde tilmeldt sig og lavede flot opvisning. Derudover var der enkelte aktiviteter, spillebulen, sumobrydning, samt naturligvis bod med salg af slik, sodavand og slushice. Vi vil gerne takke alle for den gode opbakning til festen, herunder til ledelsen på Ørum Skole. Det er muligt at se billeder fra festen på Støtteforeningens hjemmeside - Næste års skolefest er allerede planlagt til afholdelse den 21. maj vi glæder os allerede til endnu et godt samarbejde med elever og forældre i den kommende 8. klasse. Næste arrangement i Støtteforeningen er fællesspisning og Banko den 27. august På dette tidspunkt håber vi at kunne se den multibane, som Støtteforeningen pt. arbejder på at samle penge ind til. Mvh. Bestyrelsen i Støtteforeningen. Skolebestyrelsen: Referat fra dialogmøde d.16/4-09. Skolebestyrelsen havde et spændende dialogmøde med forældrerådene, hvor vi arbejdede i 3 grupper. Der blev arbejdet med emnerne: Hvilke kvaliteter har Ørum skole og med ideer til god trivsel. Der var generelt en stor tilfredshed med Ørum skole. Noget af det som blev fremhævet som kvaliteter ved skolen: Stort engagement hos lærerne i indskolingen Dygtig ledelse God kantine med sund mad 2 lærer system fra 0-6 klasse På mellemtrinet er der en god stemning, trivsel og positivt med morgensang Overbygningen er blevet bedre især med IT og det gode focus på ungdomskvalitet Store udenoms arealer Støtteforeningen er et stort plus for skolen Dette var et udpluk af de mange kvaliteter, der er ved Ørum skole. Der kom rigtig mange ideer til, hvordan trivslen kan forbedres på Ørum skole. De ting som vi vil starte med at arbejde med er følgende:

17 Der er bestilt trøjer med Logo og navn til idrætsstævner m.v. Få startet et idekatalog op på forældreintra Forældreintra skal fungere i alle klasser Skolebestyrelsesformanden vil besøge børnehaveklasserne på 1. forældremøde og fortælle om : o Forældreråd hvad er deres funktion og hvor findes idekatalog o Præsentere ideen om støtteforældre til nye forældre på skolen o Hvordan får vi en god trivsel blandt børnene i skolen og blandt deres forældre Det er hvad vi starter med at arbejde videre med. Når disse ting er integreret, vil vi tage fat på nogle af de mange andre forslag, der indkom på dialogmødet. Sukker og børnefødselsdage. Du kender det sikkert dit barn kommer hjem fra en af de mange børnefødselsdage med en stor slikpose og fuldstændig speedet op på sukker. Ofte er børnefødselsdage ikke andet end et stort sukkerorgie. I forvejen lever vi i et samfund, hvor børn, i deres hverdag spiser og drikker alt for meget sukker. Undersøgelser viser at 8 ud af 10 børn spiser for meget sukker i løbet af en dag. Især slik, sodavand og kage bidrager til, at børn får mere end dækket deres sukkerbehov. Fødevarestyrelsen anbefaler at børns sukkerindtag er maks. 10 % af deres samlede energiindtag i løbet af en dag. Dette svarer til, at et barn på: 3 år maks. indtager 36 g sukker på en dag 6 år maks. indtager 48 g sukker på en dag 12 år maks. indtager 60 g sukker på en dag Hvis man skal sammenligne disse størrelser med noget, alle kender, er der ca. 60g sukker i en halv liter Cola. Mange børn vil nok påstå, at man ikke kan gå til eller holde fødselsdag uden slik og kage, for så er det kedeligt. Men det kan sagtens lade sig gøre, hvis man bruger sin fantasi. Ydermere er det vigtigt at involvere børnene, så de bliver en del af planlægningen. En undersøgelse fra Rødovre kommune foretaget af Suhrs Seminarium i 2004, "Børnefødselsdage, sukker og aktivitet", viser at børn ikke har svært ved at ændre deres forestilling om, hvad en traditionel børnefødselsdag skal indeholde. Når bare fødselsdagen er festlig og sjov. Børnene forventer måske umiddelbart lagkage, slik og sodavand, men det er fordi, det er de erfaringer, de har om børnefødselsdage. Så hvordan skulle de vide, at det kan være anderledes?

18 Rødovre-undersøgelsen bekræfter, at der hos både børn og voksne er megen vanetænkning om børnefødselsdage. Men får børnene først serveret noget andet end det sædvanlige - frugt i flotte farver, pyntet isvand og lækker mad i et skægt koncept - så er de helt med på ideerne. Og savnet efter de søde sager er til at overse. "Begge undersøgelser viser altså, at børnene accepterer og tager de sundere børnefødselsdage til sig, når bare det er festligt, og de har det sjovt. Men det er de voksnes ansvar at vise børnene noget andet", Hvordan klarer man sig så igennem planlægningen af en børnefødselsdag uden for meget sukker? På hjemmesiden kan man hente rigtig meget god inspiration. Her lægges der op til temafester, som er alt fra magifest og trafikfest til cirkusfest. Til alle temaerne, er der gode ideer til mad, drikke, oppyntning og lege. Desuden har frugtfest.dk gjort det lettere for forældrene, da der er mulighed for at printe både invitationer og indkøbslister ud. Når børnene har fødselsdag har de ofte noget sødt med til klassen. Det bliver til mange gange på et skoleår, der deles slik ud. På kan findes opskrifter, der kan bruges, når der skal deles ud i klassen. Enhver børnefødselsdag kan blive vellykket, hvis den er planlagt med fantasi og godt humør. De fleste børn gider godt spise sundt, så længe maden har sjove navne og en skæg historie. 6 gode råd til en børnefødselsdag Inddrag dit barn i forberedelserne og vær realistisk omkring dine egne og dit barns forventninger. Server et sundt og sjovt måltid, drop slikposerne. Hvis du skal servere sodavand, så nøjes med én sodavand á 25 cl. Og server derefter isvand, med frosne bær, lime eller citronskiver. Forbered lege der får pulsen op, men også rolige lege. Det er en god ide at have en ekstra leg i baghånden. Server maden over 2 omgange. Først rigtig mad, så leg og derefter dessert. Heidi Andersen Sundhedsplejerske og formand for skolebestyrelsen

19 Ørum Aktiv Center fylder 10 år Det skal fejres!!!!!! Fredag d og lørdag d Fredag eftermiddag er der arrangement for børn til og med 5. klasse. Fredag aften er der arrangement for unge fra 6. til 9. klasse. Lørdag aften er der fest for voksne. Så sæt allerede nu et stort KRYDS i kalenderen. Nærmere information og indbydelser kommer senere. Med venlig hilsen Festudvalget under Ørum Aktiv Center Idræt på tværs Idræt på Tværs afvikles i år i weekenden den 12. og 13. september 2009 i Ørum Aktiv Center - for 10. gang Dette års tema vil være 10 på Tværs" Kom og vær med til dette spændende jubilæumsarrangement med mange spændende aktiviteter og underholdning. Sidste tilmelding er søndag d. 16. August 2009, som blandt andet kan ske på vores hjemmeside som hedder: Arrangementet er også for dem, der ikke i forvejen er medlem af vore foreninger. Per Mogensen Stenvad boldklub Stenvadvej Ørum Djurs Tlf.: Kontaktpersoner: Thomas Vahle KVIK/Ramten Langbyvej Ørum Djurs Tlf.: Helle Gorecki Ørum IF

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev

Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Skovbakkeskolens sommernyhedsbrev Goddag og farvel Ved skoleåret afslutning og begyndelse er det tid til at sige farvel til afgående personale og goddag til nyt personale på Skovbakkeskolen. Barselsorlov

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang.

Godkendt. 69/14 Orientering fra: a) elevrådsrepræsentanter Lasse (næstformand) og Jacob (formand) er valgt. Begge er fra 9. årgang. Nr. 8-2014 Skolebestyrelsesmøde Hærvejsskolen tirsdag den 23. september 2014 kl. 18.30 på Skovbrynet Forventet slut tidspunkt 21.15-21.30 Afbud: Susanne Holst Afbud næste møde: Fraværende: Sang: Lis Sang

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. maj Fredagsbrev nr. 782 Næste uge: 24. maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. maj Indvielse af bålhytte Fællesfoto kl. 09.30(udenfor) Naturskolen 4.kl. Oprykningsdag Dyredag

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015

Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015 Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Hårup Skole. Vi kan så småt skimte elevernes sommerferie i det fjerne. Her ved skoleårets afslutning er der en masse at glæde sig over: vores

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

I næste uge holder vi vinterferien og der har været et par snefnug udenfor vinduerne i dag.

I næste uge holder vi vinterferien og der har været et par snefnug udenfor vinduerne i dag. Uge 6 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Så er denne uge ved at være

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Aktuelt. Rengøring i den kommende periode er skånsom overfor forældre: 3. maj Betalt rengøring. 10. maj Betalt rengøring

Aktuelt. Rengøring i den kommende periode er skånsom overfor forældre: 3. maj Betalt rengøring. 10. maj Betalt rengøring Uge 18 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge udkommer ugebrevet

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Nyhedsbrev. Søndersøskolen august 2013 www.soendersoe-vaerloese.dk

Nyhedsbrev. Søndersøskolen august 2013 www.soendersoe-vaerloese.dk Nyhedsbrev Søndersøskolen august 2013 www.soendersoe-vaerloese.dk Søndersøskolen lige nu hvad er vi optaget af? Sikke en sommer;-). Det er længe siden vi sidst har haft så pragtfuldt et sommervejr, som

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien.

Flytning af klasselokaler Onsdag og torsdag den juni flyttes der klasselokale for de klasser, der skal have nyt lokale efter sommerferien. UGEBREVET DATO: 13. juni 2014 NR.: 39. 18. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Skoleåret

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 18. december 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 846 Næste uge: Mærkedag: 18. december 20. december Juleferie til den 4. jan. 2016 Udlejning baunen 22. december 01. januar 02. januar 05. januar

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Brev til alle hjem og Sommerferienyt

Brev til alle hjem og Sommerferienyt Brev til alle hjem og Sommerferienyt 19. juni 2015 Kære elever og forældre! Nu nærmer vi os stærkt sommerferien, og der er en masse praktiske oplysninger, som er vigtige i den anledning: KYS og KØR Vores

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet.

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet. FUSK Maj 2009 Næste års planlægning er i fuld gang Der er altid spændende udfordringer i løbet af foråret omkring planlægningen af det kommende skoleår. Kan vi få tingene til at nå sammen, så økonomien

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk. Friskolen i Lemming Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@fibermail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 01/16 Lemming d. 8. januar 2016 Ugen der gik: Juleferie!

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.september 2014 kl. 19-21 På lærerværelset.

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.september 2014 kl. 19-21 På lærerværelset. 1. Godkendelse af referat Godkendt. Det aftales, at referaterne fremover skrives som aktionsreferat dvs. der sættes adressat på den der har aktion på punktet. Adressaten står med fed skrift for enden af

Læs mere

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN

SOMMERHILSEN FRA SKOLEN SOMMERHILSEN FRA SKOLEN KÆRE FORÆLDRE OG ELEVER Så er det ved at være tid til en dejlig og velfortjent sommerferie, og de sidste brikker er ved at være faldet på plads for næste skoleår. I månedsnyt fra

Læs mere

Aktuelt. Rengøring i den kommende periode udføres af: Lørdag den 30/4 Betalt Rengøring

Aktuelt. Rengøring i den kommende periode udføres af: Lørdag den 30/4 Betalt Rengøring Uge 14 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Ovenpå en fantastisk dejlig

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Kære elever og forældre.

Kære elever og forældre. Flakkebjerg den 3. februar 2015 Kære elever og forældre. Se,se,se, i nat er faldet sne. Nu bli r der fest og glæde, nu skal vi ud med slæde. Se,se,se! I nat er faldet sne. Så kom den endelig sneen, som

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2014 Siden sidst Kære forældre på Karup Skole og andre interesserede. Hermed følger skoleårets næstsidste månedsinformation. Arbejdet med skolereformen. Ledelsen og personalet

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] VIGTIGT! KÆRE ALLE FORÆLDRE TIL BØRN, DER SKAL BEGYNDE I BØRNEHAVEKLASSE 2014: Husk at udfylde og sende formularen vedrørende informationsaftenen på torsdag den 24. oktober og

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere