ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009"

Transkript

1 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette sker også i forbindelse med flytning til nye klasser. De klasser, der flytter lokale i år er: 0y der flytter til 1y; 1y der flytter til 3y; 3y der flytter til 6v. De kommende 7. klasser flytter til lokale 7A og 7B; de kommende 8. klasser flytter til 8A, 8B og 8C og de kommende 9. klasser flytter til pavillonen. De resterende klasser bliver i deres nuværende klasselokaler. Onsdag d. 24. juni Alle klasser pakker deres ting sammen i flyttekasser, som stilles uden for klasselokalet. Derudover almindelig skoledag. Kantinen er åben Torsdag d. 25. juni er AKTIVITETSDAG Orientering herom sker i de enkelte klasser. Alle klasser er ude af huset, og imens bliver skuffer, skabe, reoler m.m. rengjort. Kantinen er lukket. Fredag d. 26. juni er SIDSTE SKOLEDAG før sommerferien. Alle elever møder Alle klasser flytter deres ting enten tilbage i klasselokalet eller til deres nye lokale. Kantinen er lukket. Kl er der fælles afslutning i gymnastiksalen; derefter afslutning i klasserne. Busser: De 3 lokale ruter 1, 2, 3 samt 352 er bestilt til at køre fra deres sædvanlig stoppesteder kl Herefter kører busserne efter normal busplan. SFO er åben fra kl Nyt fra kontoret: Endnu et skoleår lakker mod enden. En hektisk tid, hvor året skal afsluttes på en ordentlig måde 9. årgangs prøver, 8. årgangs lejrtur, hytteture m.m. samtidig med, at et kommende skoleår skal planlægges. Så ingen tvivl om, at alle både elever og personale glæder sig til ferien og et velfortjent pusterum. Samtidig også et historisk skoleår. Det første år, hvor Ørum Skole har huset den fælles overbygning for Glesborg og Ørum Skole. Det er selvfølgelig meget individuelt, om man har opfattet dette som et fremskridt eller et tilbageskridt. Men set fra min stol, er jeg

2 ikke i tvivl om, at sammenlægningen har været til gavn for både elever og personale. På personalesiden har lærerne fået flere sparringspartnere og større muligheder for at fordybe sig i deres hovedfag. På samme måde har eleverne fået flere valgmuligheder i forhold til både valgfag og kammerater. Jeg er i særlig grad imponeret over det fællesskab og sammenhold, eleverne på 9. årgang har haft i år. De holdt sidste skoledag i samlet flok med fest om aftenen hos Pernilles fra 9.a s forældre. Her i prøveperioden er de kommet på kryds og tværs af klasserne og har bakket deres kammerater op, når de har været til prøve. På 8. årgang har der fra både elever og forældre været stor opbakning til at arrangere skolefesten i samarbejde med Støtteforeningen et arbejde, der kastede cirka kr af sig til lejrturen til Prag. Også på 7. årgang har der været fælles fodslag blandt forældre og elever til Blå Mandag. I hverdagen på skolen oplever jeg også, at eleverne skaber bånd på kryds og tværs af klassetrin og hjemstavn. Alt sammen tegn på, at vi er godt i gang med at skabe et kvalitativt stærkt overbygningstilbud til vores unge i gamle Nørre Djurs. Jeg vil gerne i den forbindelse rette en tak til forældre, elever og personale i overbygningen, der alle har haft arbejdstøjet på i det forløbne år og med en positiv ånd har set muligheder fremfor begrænsninger. Vores Støtteforening har også placeret sig på landkortet som et fantastisk aktiv for skolen. Bankospil, julefest og skolefest er allerede nu ved at blive etablerede traditioner, der skaber liv og sammenhold på skolen og samtidig kaster en skilling af sig til elevernes ture. Vi har netop fået 16 skolecykler fra Støtteforeningen, der har søgt midlerne ved Trygfonden. Endvidere arbejdes der pt på højtryk med at skaffe sponsorer og fondsmidler til en multibane. Flot gået af disse ildsjæle i bestyrelsen. Det diskuteres jævnligt i medierne, om støtteforeninger er et tegn på, at kommunerne fattes penge og derfor tyr til velgørenhed. Jeg er ikke i tvivl om, at skolens grundydelse er en kommunal opgave men det forhindrer jo ikke, at forældre medvirker til at skabe en endnu bedre skole. Og i vores Støtteforening, hvor bestyrelsen engagerer sig i ALLE eleverne, og ikke kun i deres egne børn ja så kan jeg kun se fordele. Så en stor tak til medlemmerne i Støtteforeningen. Personale: I forbindelse med sommerferien tager vi afsked med flere ansatte. Jonna Møller, der kom fra Glesborg Skole i august sidste år, fratræder nu og går på pension. Jonna har været på skolebiblioteket og har i øvrigt også hjulpet på Voldby Skole, hvor hun har afløst den faste bibliotekar, der har været på barsel. Jonna blev ansat på Gjerrild- Hemmed Centralskole d. 1/ og var her, til skolen lukkede i Herefter blev hun ansat på Glesborg Skole og har så sluttet runden på Ørum og Voldby Skoler. På trods af den korte tid på skolen, er hun faldet godt ind på stedet og har været en gevinst. Lis Skovmand, der blev ansat d. 1/ fratræder sin stilling pr. 31/9 pga. sygdom. Lone Kjær Kristensen, ansat 1/8 1994, fortsætter karrieren på Søndre Skole efter sommerferien. Annie Horn, ansat 1/8 1996, fortsætter på Auning Skole til august. Lone og Annie er blevet forflyttet, da vi på Ørum Skole har en nedgang i lærernormeringen; bl.a. fordi kommunen har pålagt skolerne en 3%-besparelse på lærerløn.

3 I SFO siger vi farvel til Sonja Haumand. Sonja blev ansat, da Hanne Jellesen blev vikar i børnehaveklassen i januar. Hanne vender nu tilbage til SFO. Jesper Birch og Charlotte Bay Hansen har været ansat i SFO og som vikarer i løbet af året. De skal nu begge i gang med at læse efter sommerferien. Vi siger også farvel til 8-9C, der er blevet omfattet af den nye struktur på specialskoleområdet. Alle eleverne i klassen går ud af 9. klasse nu, så umiddelbart er der ingen elever her, der mærker forandringerne. Fremover har vi ikke en specialklasse på skolen, hvilket betyder at de elever, der har behov for et særligt tilbud fremover, skal udnytte de tilbud der bliver på kommunens andre skoler. I den forbindelse tager vi afsked med Kristian Spang og Dario Bentancur. Kristian og Dario fortsætter deres arbejde i andre afdelinger af Norddjurs Ungdomsskole. Mogens Hansen har været ansat som pedelmedhjælp i jobtræning og er fratrådt d. 4/6. Dorthe Nikolajsen er blevet opsagt som sundhedsplejerske, da man også på dette område i kommunen har været igennem en sparerunde. Efter sommerferien bliver Vibeke Lindgren tilknyttet skolen som sundhedsplejerske og vil som udgangspunkt være at træffe om torsdagen. Tak for indsatsen og held og lykke fremover til alle, der rejser. Et par gensyn får vi efter sommerferien, idet Kathrine Keldsen vender tilbage efter endt barselsorlov, og Bodil Kondrup vender tilbage efter et halvt års orlov; hvor hun har været på Tirstrup Idrætsefterskole.. Kathrine skal slå sine folder primært på 1. årgang; Bodil på 5. årgang. Velkommen tilbage til jer. Helt nye i medarbejderstaben på Ørum Skole bliver personalet i Familieskolen, der har til huse i hus 1. Familieskolen har hidtil været en afdeling af Stendysseskolen, men ved dennes nedlæggelse bliver Familieskolen en afdeling af Ørum Skole. Familieskolen arbejder med børn, der har problemer med deres adfærd i skolen. Det særlige ved Famileskolen er, at forældrene kommer med barnet i skole; så der arbejdes med hele familien. Et typisk forløb for en elev varer 12 uger, hvor eleven og forældrene er på Familieskolen tirsdag, onsdag og torsdag. Mandag og fredag er barnet i sin egen skole, hvor eleven også vender tilbage efter forløbet. Familieskolens tilbud retter sig til alle elever i Norddjurs Kommune. Vi byder velkommen til Bente, Lasse og Pernille i den forbindelse og glæder os til at arbejde med dette spændende område. Jeg hedder Bente, er 48 år, bor sammen med John og er uddannet pædagog og familiebehandler. Jeg er 55 år, bor i Hevring sammen med Kirsten. Er uddannet socialpædagog og familiebehandler.

4 Jeg hedder Pernille er 32 år og bor i Rønde sammen med Lars. Vi bor sammen med vores to børn Bertram på 4 år og Amanda på 7 mdr. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle ansatte, elever, forældre og samarbejdspartnere for et godt skoleår og ønske alle en velfortjent sommerferie. Til- og fraflytninger: Vi siger velkommen til: Emilia og Alexandra Lindum i 1. og 3. kl Jeppe og Tobias Skuldbøl i 1 og 2. kl Bjarke Ib Guldager 7.b Pernille Friis Hammer 8.c + 25 børn fra Glesborg Skole og 30 børn i bhkl. og farvel til: Anna og Laura Møller bhkl Sara Ali 1. kl. Deniel Trinidad 2. kl. Nicholai Jakobsen 7. a Emilie Holt Vissing Christensen 8.a Filip Førrisdahl Jørgensen 8.a Laura Mahler Jensen 8.a Sarah Bundgaard Jensen 8.b Johannes Sejr Ellekjær Rønne 8.b Niels Asbjørn Friis Dyrholm 8.b Martine Svit 8.b Trine Abraham Jørgensen 8.b Sisse Nordahl Kristensen 8. b Zandra Brandtlund 8.c Caroline Christiansen 8.c Josefine Sandholm Søvik 8.c + 48 som går ud af 9. årgang. Jonna Møller Så nærmer skoleårets afslutning sig og for Jonna Møller bliver det også afslutningen på et langt lærerliv i Norddjurs kommune. Jonna har valgt at gå på efterløn, og vi skal på skolen og i særdelsehed på skolebiblioteket sige farvel til en erfaren, pligtopfyldende og kompetent kollega. Jonna valgte ved strukturomlægningerne at flytte til Ørum skole sidste sommer, og på trods af den korte tid hos os har hun formået at sætte præg på dagligdagen på biblioteket, hvor både børn og voksne har nydt godt af hendes viden, råd og vejledning. Tak for indsatsen. Vi ønsker dig alt muligt godt fremover. På kollegernes vegne Karen Marie Toft

5 Lone Kjær Andersen. Her ved skoleårets afslutning må vi sige farvel til nogle af vore gode kollegaer. Prikke runden ramte Lone lige så hårdt som en remse af tyske verber. Lone har især undervist i netop tysk og derfor haft sin gang i overbygningen. Her har rigtig mange elever i årernes løb nydt godt af hendes evner til at formidle det tyske sprog og dets kultur. Det høje faglige niveau har altid kendetegnet Lones undervisning. Eleverne har altid kunnet regne med hendes støtte og hjælp både hvad angår det faglige, men så sandelig også på det sociale område.. Selv bemærkede jeg det på en lejrskole tur til Krakow i Polen. En af eleverne var blevet væk, og Lone lagde hele sin energi og sjæl i at få problemet løst - hvilket også lykkedes hende. Til næste år bliver det så eleverne på Søndre skole i Grenå som får fornøjelsen og det store udbytte af Lones undervisning. Du ønskes held og lykke i dit nye job. På kollegaernes vegne Niels Toft. Annie Horn Annie startede på Ørum skole i 1996 og fik lige fra starten hænderne fulde med en stor klasse med store udfordringer. Det har på en måde været Annies skæbne her på stedet store udfordringer. Heldigvis har Annie det godt med udfordringer, og med de skæve børn, som har fyldt meget i Annies skoleliv. Vi har gang på gang oplevet, at Annie har en stor rummelighed og et stort hjerte i forhold til børn, som har det svært eller som har brug for særlig opmærksomhed. Hun har en fantastisk evne til se børnene, til at spotte deres styrker og til at være på forkant med eventuelle vanskeligheder. Derfor er hun også gået langt i forhold til at beholde dem i klassen og i fællesskabet. Vi ønsker Annie held og lykke på Auning skole og vi ønsker Aunings skole tillykke med en lærer, der har hjertet på rette sted og stor indsigt i børns verden. Inge-Lise Pallesen Lærerbemanding på klasserne: Samtidig med dette nummer af ØSNN har eleverne fået skemaer med hjem. Jeg bringer her en hjælp til at tyde disse: INDSKOLING: 0Y: Teamet i børnehaveklassen består af Lene Klausen, Pia Madsen og Gitte Christensen. Klassen skal have idræt sammen med 1Y, hvor Kristian Jensen, Kathrine Keldsen og Jane Thækker også er med. Klasselærere: Lene Klausen og Pia Madsen 1Y: Teamet på første årgang består af Kristian Jensen, Kathrine Keldsen, Elin Aabenhuus og Hanne Jellesen. Klassen skal have idræt sammen med 0Y, hvor Lene Klausen og Jane Thækker også er med.

6 Klasselærere: Kathrine Keldsen og Elin Aabenhuus. 2Y: Teamet på anden årgang består af Kristian Jensen, Maria Folker, Trine Skovgaard og Merete Præstholm. Klassen skal have idræt sammen med 3Y, hvor Karen Saoori og Othman Arif også er med. Teamet har planlagt en ugentlig aktivitetsdag, hvor fagene kristendom, billedkunst og natur/teknik indgår. Klasselærere: Maria Folker og Trine Skovgaard 3Y: Teamet består som i år af Bruno Andersen, Karen Saroori og Kirsten Stevens. Gitte Christensen har forladt teamet og starter forfra i børnehaveklassen. Klassen skal have idræt sammen med 2Y, hvor Trine Skovgaard og Othman Arif også er med. Klasselærere: Kirsten Stevens og Karen Saaori MELLEMTRIN: 4Y: Teamet i 4Y består af Anne Dorthe Olesen og Lene Kjær Andersen. Birthe Spens og Lena Rønneberg varetager støtteopgaver i klassen. Lena har endvidere engelsk i klassen. Mette Lauridsen er med i billedkunst og håndarbejde; mens Per Krogh er musiklærer. Othman Arif og Pia Madsen har klassen til svømning. Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. Klasselærere: Anne Dorthe Olesen og Lene Kjær Andersen. 5Y: Teamet på 5. årgang består af Per Krogh, Bodil Kondrup og Holger Jensen. Klassen har billedkunst/håndarbejde, sløjd og hjemkundskab sammen med 6. årgang, hvor klasserne deles på 3 hold. Lærerne her er Gert Broberg, Jane Thækker og Mette Lauridsen. 5. og 6. årgang har også idræt sammen, hvor lærerne er Per Krogh, Othman Arif og Jane Thækker. Anne Marie Bjerre er med i engelsk i klassen. Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. Klassen har en lektiehjælpstime tirsdag i 1. lektion, som er et tilbud til de elever, der har behov herfor. Klasselærere: Per Krogh og Bodil Kondrup 6Y: Teamet på 6. årgang er som i år Holger Jensen, Jane Thækker og Mette Lauridsen. Klassen har billedkunst/håndarbejde, sløjd og hjemkundskab sammen med 5. årgang, hvor klasserne deles på 3 hold. Lærerne her er Gert Broberg, Jane Thækker og Mette Lauridsen. 5. og 6. årgang har også idræt sammen, hvor lærerne er Per Krogh, Othman Arif og Jane Thækker. Anne Marie Bjerre og Jytte Adamsen har engelsk i klassen. Bodil Kondrup er musiklærer i klassen, og Ellen Nørgård er med i matematik. Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. Klasselærere: Holger Jensen, Jane Thækker og Mette Lauridsen

7 OVERBYGNING: Valgfag fælles for 7-9. årgang: Borghild Skals: Fransk Bodil Kondrup, Kristian Jensen, Kathrine Keldsen: Musical Karsten Refsgaard: Fodbold Jimmi Richardy: Filmkundskab Ellen Nørgård: Design Anne Dorthe Olesen: Hjemkundskab Gert Broberg: Sløjd og robotbygning Hanne Svendstrup: Lektiehjælp 7.A: Mona Olesen: Dansk, tysk og klasselærer Niels Toft: Matematik, historie, fysik/kemi, geografi og klasselærer Anne Marie Bjerre: Engelsk Jørgen Anton Damsgaard Larsen: Biologi Othman Arif og Bodil Kondrup: Idræt 7. AB Birthe Spens: Støtteopgaver Klassen skal først møde til 3. lektion om onsdagen. Der er derfor et lektiehjælpstilbud, til de elever der kommer med bussen til 2. lektion og andre, der har behov. 7.B: Anne Marie Bjerre: Dansk, historie og klasselærer Gert Broberg: Matematik, biologi, fysik/kemi og klasselærer Lena Rønneberg: Engelsk og tysk Niels Toft: Geografi. Othman Arif og Bodil Kondrup: Idræt 7. AB I første halvår har klassen 3 biologitimer og ingen geografi. Efter jul har klassen to geografitimer og kun 1 biologitime. Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. 8.A: Kristian Spang: Dansk, engelsk, kristendom, samfundsfag, historie og klasselærer Ellen Nørgård: Matematik John Maring: Fysik/kemi, biologi og geografi Lena Rønneberg: Tysk Othman Arif, Lene Andersen og Jane Thækker: Idræt 8ABC Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. 8.B: Poul Hansen: Dansk, samfundsfag, historie, kristendom og klasselærer John Maring: Matematik Jørgen Anton Damsgaard Larsen: Fysik/kemi, biologi og geografi Anne Marie Bjerre: Engelsk Mona Olesen: Tysk Othman Arif, Lene Andersen og Jane Thækker: Idræt 8ABC 8.C: Jimmi Richardy: Dansk, samfundsfag, historie, kristendom og klasselærer

8 Gert Brogberg: Fysik/kemi, biologi og matematik Kirsten Stevens: Engelsk Kathrine Keldsen: Tysk Niels Toft: Geografi Othman Arif, Lene Andersen og Jane Thækker: Idræt 8ABC Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. I første halvår har klassen 1 biologitime og to geografitimer. Efter jul har klassen ingen geografitimer og 3 biologitimer. 9.A: John Maring: Matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og klasselærer Jimmi Richardy: Dansk og klasselærer Kristian Spang: Samfundsfag, historie, engelsk og kristendom Mona Olesen: Tysk Bodil Kondrup og Othman Arif: Idræt 9AB Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. 9.B: Jytte Adamsen: Dansk, engelsk og klasselærer Ellen Nørgård: Matematik, støtteopgaver og klasselærer Jørgen Anton Damsgaard Larsen: Fysik/kemi, biologi og geografi Bodil Kondrup: Samfundsfag, historie og kristendom Mona Olesen: Tysk Hanne Svendstrup: Støtteopgaver Bodil Kondrup og Othman Arif: Idræt 9AB På skolen er der teams med tværgående opgaver: Specialcentret: Birthe Spens, Inge Lise Pallesen, Karen Marie Toft og Kirsten Aabye Bibliotek og IT: Bruno Andersen, Hanne Svendstrup, Karen Marie Toft, Jørgen Anton Damsgaard Larsen og Lars Lauersen. Skolevejledning: Jytte Adamsen og Poul Hansen. Skoleåret der kommer: Det kommende skoleår vil for 95% vedkommende se ud som det plejer. Men samtidig har vi som alle år fokus på særlige områder, hvor vi gerne vil gøre tingene endnu bedre. I det følgende skitserer jeg de indsatsområder, som vi vil lægge ekstra kræfter i næste år. Læsning: Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at alle skoler i kommunen skal arbejde med dette felt. Der er udarbejdet en flot og ambitiøs handlingsplan på området (kan ses på kommunens hjemmeside Vi kan i den forbindelse bryste os med, at vi er rigtig godt med allerede og mange af de ting, der er nævnt i handlingsplanen, har vi allerede gjort i mange år. F.eks. årlige test i stavning og

9 læsning med efterfølgende klassekonferencer. I februar måned fik vi uddannet to af vores dygtige speciallærere Karen Marie Toft og Kirsten Aabye til læsevejledere. I efteråret tager både lærere og pædagoger på pædagogisk weekend i Bjerringbro fredag d. 2/10-lørdag d. 3/10 hvor vi vil arbejde videre med temaer indenfor læsning. Vort primære fokus vil være faglig læsning dvs. hvordan man arbejder integreret med læsning i alle fag. IT-evaluering: Et andet kommunalt indsatsområde er en storstilet evaluering af brugen af IT på skolerne. På alle skoler skal der udarbejdes en rapport med status på området og hvilke tiltag der foreslås fremadrettet. Samtidig vil kommunen i sit budget for 2010 forsøge at afsætte midler, så der også fremover bliver råd til at indkøbe nyt udstyr og efteruddannelse af personalet. ForældreIntra/elevintra: I løbet af det kommende skoleår vil elevintra og forældreintra blive en integreret del af hverdagen på skolen. Lærerne skal uddannes heri og på samme måde skal elever og forældre lære at bruge nettet i kommunikationen med skolen. Det er vores mål, at vi fremover kan spare en del sedler til skoletasken sedler som desværre alt for ofte ikke kommer op af tasken igen. Smartboards: Vi har efterhånden smartboards i alle klasser i overbygningen og efter sommerferien forhåbentlig også i 5Y og 6Y. Kommunen har i hvert fald bevilget midler til indkøb af 2 nye tavler. Musikkultur: Også næste år vil eleverne i 7-9. årgang lave musical som et valgfag. Der er opførelse af forestillingen i forbindelse med Støtteforeningens skolefest d. 7/ I år har Kristian Jensen fået gang i nogle firkvartersband (der bl.a. optrådte ved årets skolefest) et arbejde han fortsætter næste år sammen med Bodil Kondrup og Kathrine Keldsen. Sproglærerudveksling med Polen: I indeværende skoleår har Jane Thækker, Pia Madsen og Lotte Larsen været på besøg i Kalisz Pomorska; en mindre by i det vestlige Polen. Her i foråret havde vi så genbesøg fra Polen 2 lærere og skolens viceinspektør. I det kommende skoleår rejser 3 sproglærere Lena Rønneberg, Kirsten Stevens og Anne Marie Bjerre og undertegnede en uge til Polen i september; hvor vi indkvarteres privat hos lærerne der og medvirker i undervisningen i deres klasser og selv forestår undervisning. I foråret 2010 kommer de polske lærere så på genbesøg, hvor vores elever får gavn af deres pædagogik. Det er også hensigten, at der skal etableres kontakt via net og breve klasserne imellem og måske ad åre foregå udveksling af elever. Overbygningen: I overbygningen vil vi arbejde med en række initiativer alt sammen med fokus på fortsat kvalitetsudvikling. Vi skal arbejde med holddeling på tværs af klasserne i første omgang i dansk og engelsk. Vi vil arbejde med naturfagene fysik/kemi, biologi og geografi og

10 orienteringsfagene historie, samfundsfag og kristendom. Tanken er at se disse fagblokke som en helhed og arbejde henimod en fælles afgangsprøve i henholdsvis naturfagene og orienteringsfagene. Endvidere vil vi arbejde med udvikling af elevplaner, så vi får en større sammenhæng mellem elevplan, karakterer og uddannelsesplan og højere grad af elev- og forældreinvolvering. Det sidste indsatsområde i overbygningen er et arbejde med at kombinere praktik og undervisning for elever, der har særlig behov for et alternativt skoleforløb. Branding af skolen/profilering: Vi synes selv i al beskedenhed, at vi driver rigtig god skole. En skole, hvor eleverne lærer meget og trives godt undervejs med hinanden og med personalet. I det kommende skoleår vil vi sætte fokus på at få formidlet den gode historie via medier, hjemmeside og endnu vigtigere fra mund til mund. Jeg vil godt i den forbindelse opfordre alle elever, forældre og ansatte om at medvirke til at fortælle den gode historie i de kredse, hvor man nu færdes. Baggrunden for denne indsats er en erkendelse af, at vi som offentlig institution i stadig højere grad skal agere på markedets betingelser. Der er frit valg på alle hylder f.eks. det frie skolevalg. Skal vi fortsat fastholde og rekruttere elever i lokalområdet er det ikke nok at lave god skole folk skal også vide det. Det er selvfølgelig helt i orden, at forældre vælger en bestemt skole til deres børn der er jo også forskel på, hvor folk handler men man skal vide, hvad den enkelte skole tilbyder. Udover at indsatsen skal medvirke til at gøre reklame for Ørum Skole, har det en egenværdi at fortælle den gode historie. Det giver god energi at tale tingene op og ikke ned. På skolen har vi nedsat et lille PR-udvalg bestående af lærerne Kristian Spang, Jane Thækker og Karen Saoori. De skal samle trådene; men skal jo gerne have input fra mange sider elever, forældre og ansatte. Skolestrukturdebat For ganske nylig har kommunen offentliggjort en rapport, der skal danne grundlag for eventuelle beslutninger om ny skolestruktur. Rapporten kan læses på kommunens hjemmeside; Baggrunden for rapporten er en hensigtserklæring vedtaget i kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2009, hvor kommunalbestyrelsen har udtrykt en hensigt om at spare 18 mio. kr på årsbasis på skoleområdet fra 1/ En ¼ af pengene skal føres tilbage til skolerne med henblik på at højne kvaliteten. Baggrunden for sparemålet er dels et faldende børnetal, dels kommunens trængte økonomi og dels ønsket om at have penge til at renovere skolerne. Der er ingen tvivl om, at debatten om skolestruktur vil komme til at fylde meget den kommende tid kulminerende i valgkampen op til kommunalbestyrelsesvalget i november. Jeg vil opfordre til, at man deltager konstruktivt i debatten, så eventuelle beslutninger bliver så kvalificerede som overhovedet muligt. Personligt mener jeg, at den nuværende struktur er rigtig god med nærhed for de mindre elever og større ungdomsmiljøer for de ældste elever. MEN det kræver, at der er råd til den. De besparelser, vi har oplevet både i år og sidste år, undergraver kvaliteten for ALLE elever i kommunen. Så medmindre kommunalbestyrelsen kan finde de midler, der skal til for at

11 drive alle nuværende skoler; ser jeg hellere strukturændringer end evindelige grønthøsterbesparelser. Særlige begivenheder i det kommende skoleår sæt kryds i kalenderen 12/8 Skolestart: alle elever møder fra /8 Banko og fællesspisning ved Støtteforeningen og 6Y 27/11 Julefest ved Støtteforeningen 22/3-26/3: Fællesuge der pønses på MiniBy (der vil sikkert blive bud efter forældre som hjælpere) 7/5 Skolefest ved Støtteforeningen og 8ABC Kalender sommerferie-efterårsferie Tirsdag 11/8 Personalemøde Onsdag 12/8 Skolestart alle elever møder I klassen og fællessamling for alle Efter skema Torsdag 27/8 Banko og fællesspisning ved Støtteforening og 6Y Mandag 31/8 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag 8/9 Fælleskommunal idrætsdag for 5. årgang Onsdag 30/8 Fredag 2/10- Lørdag 3/10 Mandag 5/10- Torsdag 9/10 Fredag 10/10 Mandag 12/10- Fredag 16/10 Mandag 26/10- Fredag 30/10 Tirsdag 27/10 Skolebestyrelsesmøde Pædagogisk weekend for lærere og pædagoger (skole og SFO har normalt åbent fredag) Tværsuge for 0-5. årgang, 6Y på Bornholm, 8. årgang i Brobygning Skolernes motionsløb 10 års Jubilæum i Ørum Aktiv Center/aktiviter for børn i løbet af dagen Efterårsferie 7. årgang Avisen i undervisningen, 9. årgang i praktik Skolebestyrelsesmøde På kan man altid finde en opdateret kalender med forældremøder etc. Ferieplan for skolerne i Norddjurs Kommune. Skoleåret 2009/2010: Skolen starter efter sommerferien 12. august 2009 Efterårsferie (uge 42) 10. oktober oktober 2009 Juleferie 23. december januar 2010 Vinterferie (uge 7) 13. februar februar 2010

12 Påskeferie 27. marts april 2010 Store Bededag 30. april 2010 Kristi Himmelfartsdag 13. maj maj 2010 Pinseferie 22. maj maj 2010 Sommerferie 26. juni Skoleåret 2010/2011: Skolen starter efter sommerferien 12. august 2010 Efterårsferie (uge 42) 16. oktober oktober 2010 Juleferie 23. december januar 2011 Vinterferie (uge 7) 12. februar februar 2011 Påskeferie 16. april april 2011 Store Bededag 20. maj 2011 Kristi Himmelfartsdag 2. juni juni 2011 Pinseferie 11. juni juni 2011 Sommerferie 25. juni Skoleåret 2011/2012: Skolen starter efter sommerferien 18. august 2011 Efterårsferie (uge 42) 15. oktober oktober 2011 Juleferie 23. december januar 2012 Vinterferie (uge 7) 11. februar februar 2012 Påskeferie 31. marts april 2012 Store Bededag 4. maj 2012 Kristi Himmelfartsdag 17. maj maj 2012 Pinseferie 26. maj maj 2012 Grundlovsdag 5. juni 2012 Sommerferie 30. juni Fraværspolitik for elever På Ørum Skole finder vi det af afgørende betydning, at elevernes fravær minimeres. Læring bygger på kontinuerlig deltagelse i undervisningen. Ved elevfravær SKAL forældrene altid skrive i kontaktbogen (den blå bog). Alle elever får udleveret en kontaktbog ved skolestart. Bliver bogen fuld, udleveres en ny på kontoret (husk at medbringe den gamle). Bliver bogen væk, kan en ny fås på kontoret mod betaling af 20 kr.

13 Afleverer eleven ikke besked i kontaktbogen umiddelbart efter et fravær, kontakter klasselæreren hjemmet. Klasselæreren følger nøje, om der er elever med påfaldende meget fravær. I givet fald kontaktes hjemmet med henblik på at afklare, om der er særlige grunde til fraværet; f.eks. dårlig trivsel i skolen eller hjemme; skoletræthed eller andre årsager, der ikke skyldes sygdom. Klasselærer, forældre og elev indgår forpligtende aftaler, der har til hensigt at fjerne eventuelle årsager til fraværet. Afhjælper dette ikke problemet, kontaktes ledelsen, der tager initiativ til et møde med klasselærer, elev og forældre. Afhjælper dette heller ikke problemet, kontaktes socialforvaltning eller andre relevante eksterne samarbejdspartnere med henblik på at løse problemet. Al erfaring viser, at megen fravær kan blive en ond cirkel, hvor barnet bliver taber. Det er derfor af største vigtighed, at dialog mellem skole og hjem etableres hurtigst muligt. Fraværspolitikken er besluttet på skolebestyrelsens møde d. 18/ Jeg skal også lige nævne, at faglæreren kan give eleven fri i en time; klasselærer en dag. Længere fravær skal bevilges af inspektøren. Også dette kræver selvfølgelig en ansøgning i kontaktbogen. Karsten Refsgaard Nyt fra Fritteren. Så er endnu et skoleår ved at være opbrugt, og vi ser alle frem til sommeren og ferien! På personalefronten har vi fire, vi skal sige farvel til: Jesper starter på universitetet, og skal læse statskundskab, han vil blive savnet meget, da han har været den eneste dreng i personalegruppen. Han har kunnet tumle og spille bold med vores børn på en måde, vi andre aldrig kan få lært. Vi ønsker ham held og lykke fremover. Vi satser på, at kunne få en ny mandlig pædagogmedhjælper efter sommerferien. Charlotte som har været ansat i de sidste tre måneder, mens vi har haft MiniFritter, skal også videre, hun vil prøve lykken i København, og det kan hovedstaden glæde sig til. Vi må desværre også sige farvel til Sonja. Hun kom ind som vikar for Hanne, da hun blev lånt ud til børnehaveklassen. Hvad der skulle have været et kort besøg, blev til et halvt år, hvor vi har fået lov til at lære Sonja rigtigt godt at kende. Hun vil blive savnet både af børn og voksne. Vi håber at kunne trække på hende som vikar, når Hanne kommer hjem igen. Mette der har

14 været tilknyttet 1. klasse, har vi haft lånt et par eftermiddage om ugen, desværre må vi også sige farvel til hende til ferien! Som noget nyt, har vi her i foråret indført udedage. Hver anden torsdag har vi planlagt alle vores aktiviteter udenfor. Her har vi blandet vores børn godt og grundigt på tværs af alder og klasser. Det har været nogle rigtige gode dage til trods for, at der har været et stigende frafald på ude dagene. Men de børn der har været med, har haft det rigtigt sjovt, og fået afprøvet en masse nye ting. Og vi fortsætter fremover med udedage. Om eftermiddagen bruger vi rigtig mange personale ressourcer på at sende børn i øst og vest. Vi vil meget gerne sende børn til bussen, faste aktiviteter og til i forvejen fast aftalte tidspunkter. Men i dagligdagen er det et forældreansvar at komme IND og hente sine børn. Dette er noget, vi i det kommende skoleår vil stramme meget op på, for vi vil langt hellere bruge vores personale ressourcer på aktiviteter med børnene. Vi har i starten af juni haft besøg af en næsten rigtig heks. Hun hed Hekla og var 1202 år gammel, og kunne trylle. Det var en eftermiddag, der var dejlig fæl og grusom, og hverken børn eller voksne gik ram forbi. Dette er en oplevelse, der har fyldt meget i vores børn, og de snakker stadig, med fryd i stemmen om, hvor fæl og uhyggelig hun var. Vi håber stadig på rigtigt sommervejr, og når solen skinner vil vi gerne minde jeres børn om at smøre sig ind i solcreme, hvis de har den med hjemmefra. Det er samtidig en rigtig god ide, at have en bøllehat og en langærmet tynd bluse liggende, da dette er noget af det, der beskytter allermest mod de skadelige stråler. Vi er nu ved at være færdige med det andet hold MiniFritter børn, og de skal opgraderes til rigtige Fritterbørn og skolebørn, og det er de bare klar til. De er faldet rigtigt godt til og færdes hjemmevant i hele indskolingen og på udearealerne. Vi glæder os til at følge dem fremover! Rigtig god sommer til alle! Lise Klassesæt af cykler. Vores Støtteforening har skænket skolen 18 cykler. Det har i mange år været et vers på den økonomiske ønskeseddel, når skolen budget skulle vedtages, at vi gerne ville have et klassesæt af cykler. Ønsket var begrundet i, at det i givet fald ville være meget nemmere at komme ud i naturen med eleverne. Det er især i tilknytning til fagene biologi, geografi, natur/teknik, historie og idræt, vi har set nogle muligheder åbne sig, hvis vi havde adgang til cykler.

15 Denne mulighed er nu til stede takket være Støtteforeningens gave, som er blevet til virkelighed fordi Trygfonden har bevilget pengene. Alle cykler er ankommet og taget i brug. 6.V. fik lov at indvie dem på en tur til Glesborg, hvor de skulle besøge deres kommende klassekammerater. Eleverne udtrykte stor tilfredshed med de nye og flotte cykler. Kun en enkelt udtrykte utilfredshed med farven på sin cykel, men det gik nu ganske fint alligevel. At cyklerne var et stort ønske ses tydeligt, da de allerede nu er booket mange af dagene op til sommerferien. Derfor skal der herfra lyde en stor tak til Ørum skoles Støtteforening. Mer vil jo som bekendt have mer så et lille ønske herfra: 8-10 cykler mere er på ønskesedlen. På skolens læreres vegne Niels Toft. Endnu engang god opbakning til skolefest på Ørum Skole. Støtteforeningen ved Ørum Skole afviklede for anden gang skolefest på Ørum Skole - igen med en fantastisk opbakning og deltagelse. Ikke mindst pga. ildsjælen og formanden for Støtteforeningen - Heidi Madsen, elever og forældre i 8. klasse samt en række frivillige forældre. Ialt næsten 500 børn og voksne deltog i skolefesten - ret flot taget i betragtning, at skolen ialt har ca. 450 elever. Skolefesten blev afholdt fredag den 15. maj 2009 fra kl til kl Om eftermiddagen var det for de mindste elever (til og med 5. klasse), hvor det var 8. klasses elever og forældre, der stod for aktiviteterne. Ca. 350 børn og forældre oplevede en række aktiviteter, bla. flødebollemaskine, GAK i køkkenet, ansigtsmaling, svampekast, kartoffelslagning, spøgelseslabyrint, minibiograf, genbrugstombola, tøjkonkurrence, kagekonkurrence, fiskedam mv. Derudover var der naturligvis boder med slushice, sodavand og slik, Peters pandekager, pølsevogn stillet til rådighed af Ramten Borgerforening samt kage og kaffe til forældrene. STOR ros til eleverne i 8. klasse, som på dagen udviste stort engagement, godt styret af enkelte ildsjæle, som vi formentlig vil se mere til i det lokale foreningsliv mv. når de bliver lidt ældre. I gymnastiksalen var der Karstens diskotek og åben scene, hvor elever kunne tilmelde sig og optræde for hinanden og forældrene, hvilket der var en stor deltagelse til. Ca. 15 forskellige deltagere, i form af både sang og dans - flere af disse med nervøse maver som var det en stor international konkurrence. Dejligt at se de små have lyst til at optræde. Der forventes et fint overskud fra eftermiddagens aktiviteter, som ubeskåret går til 8. klasses tur til Prag i juni måned. Vi ønsker dem en god tur og velfortjent tur.

16 Om aftenen var der så fest for de største elever - fra 6. til 9. klasse. Ca 125 deltog og havde en god aften, som primært blev var i festens tegn - Karstens diskotek og flere ungdomsskolebands i gymnastiksalen. Igen her var der åben scene, hvor flere havde tilmeldt sig og lavede flot opvisning. Derudover var der enkelte aktiviteter, spillebulen, sumobrydning, samt naturligvis bod med salg af slik, sodavand og slushice. Vi vil gerne takke alle for den gode opbakning til festen, herunder til ledelsen på Ørum Skole. Det er muligt at se billeder fra festen på Støtteforeningens hjemmeside - Næste års skolefest er allerede planlagt til afholdelse den 21. maj vi glæder os allerede til endnu et godt samarbejde med elever og forældre i den kommende 8. klasse. Næste arrangement i Støtteforeningen er fællesspisning og Banko den 27. august På dette tidspunkt håber vi at kunne se den multibane, som Støtteforeningen pt. arbejder på at samle penge ind til. Mvh. Bestyrelsen i Støtteforeningen. Skolebestyrelsen: Referat fra dialogmøde d.16/4-09. Skolebestyrelsen havde et spændende dialogmøde med forældrerådene, hvor vi arbejdede i 3 grupper. Der blev arbejdet med emnerne: Hvilke kvaliteter har Ørum skole og med ideer til god trivsel. Der var generelt en stor tilfredshed med Ørum skole. Noget af det som blev fremhævet som kvaliteter ved skolen: Stort engagement hos lærerne i indskolingen Dygtig ledelse God kantine med sund mad 2 lærer system fra 0-6 klasse På mellemtrinet er der en god stemning, trivsel og positivt med morgensang Overbygningen er blevet bedre især med IT og det gode focus på ungdomskvalitet Store udenoms arealer Støtteforeningen er et stort plus for skolen Dette var et udpluk af de mange kvaliteter, der er ved Ørum skole. Der kom rigtig mange ideer til, hvordan trivslen kan forbedres på Ørum skole. De ting som vi vil starte med at arbejde med er følgende:

17 Der er bestilt trøjer med Logo og navn til idrætsstævner m.v. Få startet et idekatalog op på forældreintra Forældreintra skal fungere i alle klasser Skolebestyrelsesformanden vil besøge børnehaveklasserne på 1. forældremøde og fortælle om : o Forældreråd hvad er deres funktion og hvor findes idekatalog o Præsentere ideen om støtteforældre til nye forældre på skolen o Hvordan får vi en god trivsel blandt børnene i skolen og blandt deres forældre Det er hvad vi starter med at arbejde videre med. Når disse ting er integreret, vil vi tage fat på nogle af de mange andre forslag, der indkom på dialogmødet. Sukker og børnefødselsdage. Du kender det sikkert dit barn kommer hjem fra en af de mange børnefødselsdage med en stor slikpose og fuldstændig speedet op på sukker. Ofte er børnefødselsdage ikke andet end et stort sukkerorgie. I forvejen lever vi i et samfund, hvor børn, i deres hverdag spiser og drikker alt for meget sukker. Undersøgelser viser at 8 ud af 10 børn spiser for meget sukker i løbet af en dag. Især slik, sodavand og kage bidrager til, at børn får mere end dækket deres sukkerbehov. Fødevarestyrelsen anbefaler at børns sukkerindtag er maks. 10 % af deres samlede energiindtag i løbet af en dag. Dette svarer til, at et barn på: 3 år maks. indtager 36 g sukker på en dag 6 år maks. indtager 48 g sukker på en dag 12 år maks. indtager 60 g sukker på en dag Hvis man skal sammenligne disse størrelser med noget, alle kender, er der ca. 60g sukker i en halv liter Cola. Mange børn vil nok påstå, at man ikke kan gå til eller holde fødselsdag uden slik og kage, for så er det kedeligt. Men det kan sagtens lade sig gøre, hvis man bruger sin fantasi. Ydermere er det vigtigt at involvere børnene, så de bliver en del af planlægningen. En undersøgelse fra Rødovre kommune foretaget af Suhrs Seminarium i 2004, "Børnefødselsdage, sukker og aktivitet", viser at børn ikke har svært ved at ændre deres forestilling om, hvad en traditionel børnefødselsdag skal indeholde. Når bare fødselsdagen er festlig og sjov. Børnene forventer måske umiddelbart lagkage, slik og sodavand, men det er fordi, det er de erfaringer, de har om børnefødselsdage. Så hvordan skulle de vide, at det kan være anderledes?

18 Rødovre-undersøgelsen bekræfter, at der hos både børn og voksne er megen vanetænkning om børnefødselsdage. Men får børnene først serveret noget andet end det sædvanlige - frugt i flotte farver, pyntet isvand og lækker mad i et skægt koncept - så er de helt med på ideerne. Og savnet efter de søde sager er til at overse. "Begge undersøgelser viser altså, at børnene accepterer og tager de sundere børnefødselsdage til sig, når bare det er festligt, og de har det sjovt. Men det er de voksnes ansvar at vise børnene noget andet", Hvordan klarer man sig så igennem planlægningen af en børnefødselsdag uden for meget sukker? På hjemmesiden kan man hente rigtig meget god inspiration. Her lægges der op til temafester, som er alt fra magifest og trafikfest til cirkusfest. Til alle temaerne, er der gode ideer til mad, drikke, oppyntning og lege. Desuden har frugtfest.dk gjort det lettere for forældrene, da der er mulighed for at printe både invitationer og indkøbslister ud. Når børnene har fødselsdag har de ofte noget sødt med til klassen. Det bliver til mange gange på et skoleår, der deles slik ud. På kan findes opskrifter, der kan bruges, når der skal deles ud i klassen. Enhver børnefødselsdag kan blive vellykket, hvis den er planlagt med fantasi og godt humør. De fleste børn gider godt spise sundt, så længe maden har sjove navne og en skæg historie. 6 gode råd til en børnefødselsdag Inddrag dit barn i forberedelserne og vær realistisk omkring dine egne og dit barns forventninger. Server et sundt og sjovt måltid, drop slikposerne. Hvis du skal servere sodavand, så nøjes med én sodavand á 25 cl. Og server derefter isvand, med frosne bær, lime eller citronskiver. Forbered lege der får pulsen op, men også rolige lege. Det er en god ide at have en ekstra leg i baghånden. Server maden over 2 omgange. Først rigtig mad, så leg og derefter dessert. Heidi Andersen Sundhedsplejerske og formand for skolebestyrelsen

19 Ørum Aktiv Center fylder 10 år Det skal fejres!!!!!! Fredag d og lørdag d Fredag eftermiddag er der arrangement for børn til og med 5. klasse. Fredag aften er der arrangement for unge fra 6. til 9. klasse. Lørdag aften er der fest for voksne. Så sæt allerede nu et stort KRYDS i kalenderen. Nærmere information og indbydelser kommer senere. Med venlig hilsen Festudvalget under Ørum Aktiv Center Idræt på tværs Idræt på Tværs afvikles i år i weekenden den 12. og 13. september 2009 i Ørum Aktiv Center - for 10. gang Dette års tema vil være 10 på Tværs" Kom og vær med til dette spændende jubilæumsarrangement med mange spændende aktiviteter og underholdning. Sidste tilmelding er søndag d. 16. August 2009, som blandt andet kan ske på vores hjemmeside som hedder: Arrangementet er også for dem, der ikke i forvejen er medlem af vore foreninger. Per Mogensen Stenvad boldklub Stenvadvej Ørum Djurs Tlf.: Kontaktpersoner: Thomas Vahle KVIK/Ramten Langbyvej Ørum Djurs Tlf.: Helle Gorecki Ørum IF

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. maj Fredagsbrev nr. 782 Næste uge: 24. maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. maj Indvielse af bålhytte Fællesfoto kl. 09.30(udenfor) Naturskolen 4.kl. Oprykningsdag Dyredag

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

S K O L E N Y T. Modvind er en god ting, - når man skal den anden vej. Storm P

S K O L E N Y T. Modvind er en god ting, - når man skal den anden vej. Storm P S K O L E N Y T Modvind er en god ting, - når man skal den anden vej Storm P Vildbjerg Skole Juni 2011 Juni 2011 1. Besøgsdag for kommende 7. klasses elever kl. 07:50 09:20 Besøgsdag for forældre til kommende

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af:

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af: Uge 4 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460. Aktuelt Torsdag aften havde vi inviteret

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud:

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud: EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: KOPI TIL: UDARBEJDET AF: REFERAT Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 12. oktober 2010, kl. 19.00 på afd. Søndersø Anja Kiskov Møller,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere