ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009"

Transkript

1 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette sker også i forbindelse med flytning til nye klasser. De klasser, der flytter lokale i år er: 0y der flytter til 1y; 1y der flytter til 3y; 3y der flytter til 6v. De kommende 7. klasser flytter til lokale 7A og 7B; de kommende 8. klasser flytter til 8A, 8B og 8C og de kommende 9. klasser flytter til pavillonen. De resterende klasser bliver i deres nuværende klasselokaler. Onsdag d. 24. juni Alle klasser pakker deres ting sammen i flyttekasser, som stilles uden for klasselokalet. Derudover almindelig skoledag. Kantinen er åben Torsdag d. 25. juni er AKTIVITETSDAG Orientering herom sker i de enkelte klasser. Alle klasser er ude af huset, og imens bliver skuffer, skabe, reoler m.m. rengjort. Kantinen er lukket. Fredag d. 26. juni er SIDSTE SKOLEDAG før sommerferien. Alle elever møder Alle klasser flytter deres ting enten tilbage i klasselokalet eller til deres nye lokale. Kantinen er lukket. Kl er der fælles afslutning i gymnastiksalen; derefter afslutning i klasserne. Busser: De 3 lokale ruter 1, 2, 3 samt 352 er bestilt til at køre fra deres sædvanlig stoppesteder kl Herefter kører busserne efter normal busplan. SFO er åben fra kl Nyt fra kontoret: Endnu et skoleår lakker mod enden. En hektisk tid, hvor året skal afsluttes på en ordentlig måde 9. årgangs prøver, 8. årgangs lejrtur, hytteture m.m. samtidig med, at et kommende skoleår skal planlægges. Så ingen tvivl om, at alle både elever og personale glæder sig til ferien og et velfortjent pusterum. Samtidig også et historisk skoleår. Det første år, hvor Ørum Skole har huset den fælles overbygning for Glesborg og Ørum Skole. Det er selvfølgelig meget individuelt, om man har opfattet dette som et fremskridt eller et tilbageskridt. Men set fra min stol, er jeg

2 ikke i tvivl om, at sammenlægningen har været til gavn for både elever og personale. På personalesiden har lærerne fået flere sparringspartnere og større muligheder for at fordybe sig i deres hovedfag. På samme måde har eleverne fået flere valgmuligheder i forhold til både valgfag og kammerater. Jeg er i særlig grad imponeret over det fællesskab og sammenhold, eleverne på 9. årgang har haft i år. De holdt sidste skoledag i samlet flok med fest om aftenen hos Pernilles fra 9.a s forældre. Her i prøveperioden er de kommet på kryds og tværs af klasserne og har bakket deres kammerater op, når de har været til prøve. På 8. årgang har der fra både elever og forældre været stor opbakning til at arrangere skolefesten i samarbejde med Støtteforeningen et arbejde, der kastede cirka kr af sig til lejrturen til Prag. Også på 7. årgang har der været fælles fodslag blandt forældre og elever til Blå Mandag. I hverdagen på skolen oplever jeg også, at eleverne skaber bånd på kryds og tværs af klassetrin og hjemstavn. Alt sammen tegn på, at vi er godt i gang med at skabe et kvalitativt stærkt overbygningstilbud til vores unge i gamle Nørre Djurs. Jeg vil gerne i den forbindelse rette en tak til forældre, elever og personale i overbygningen, der alle har haft arbejdstøjet på i det forløbne år og med en positiv ånd har set muligheder fremfor begrænsninger. Vores Støtteforening har også placeret sig på landkortet som et fantastisk aktiv for skolen. Bankospil, julefest og skolefest er allerede nu ved at blive etablerede traditioner, der skaber liv og sammenhold på skolen og samtidig kaster en skilling af sig til elevernes ture. Vi har netop fået 16 skolecykler fra Støtteforeningen, der har søgt midlerne ved Trygfonden. Endvidere arbejdes der pt på højtryk med at skaffe sponsorer og fondsmidler til en multibane. Flot gået af disse ildsjæle i bestyrelsen. Det diskuteres jævnligt i medierne, om støtteforeninger er et tegn på, at kommunerne fattes penge og derfor tyr til velgørenhed. Jeg er ikke i tvivl om, at skolens grundydelse er en kommunal opgave men det forhindrer jo ikke, at forældre medvirker til at skabe en endnu bedre skole. Og i vores Støtteforening, hvor bestyrelsen engagerer sig i ALLE eleverne, og ikke kun i deres egne børn ja så kan jeg kun se fordele. Så en stor tak til medlemmerne i Støtteforeningen. Personale: I forbindelse med sommerferien tager vi afsked med flere ansatte. Jonna Møller, der kom fra Glesborg Skole i august sidste år, fratræder nu og går på pension. Jonna har været på skolebiblioteket og har i øvrigt også hjulpet på Voldby Skole, hvor hun har afløst den faste bibliotekar, der har været på barsel. Jonna blev ansat på Gjerrild- Hemmed Centralskole d. 1/ og var her, til skolen lukkede i Herefter blev hun ansat på Glesborg Skole og har så sluttet runden på Ørum og Voldby Skoler. På trods af den korte tid på skolen, er hun faldet godt ind på stedet og har været en gevinst. Lis Skovmand, der blev ansat d. 1/ fratræder sin stilling pr. 31/9 pga. sygdom. Lone Kjær Kristensen, ansat 1/8 1994, fortsætter karrieren på Søndre Skole efter sommerferien. Annie Horn, ansat 1/8 1996, fortsætter på Auning Skole til august. Lone og Annie er blevet forflyttet, da vi på Ørum Skole har en nedgang i lærernormeringen; bl.a. fordi kommunen har pålagt skolerne en 3%-besparelse på lærerløn.

3 I SFO siger vi farvel til Sonja Haumand. Sonja blev ansat, da Hanne Jellesen blev vikar i børnehaveklassen i januar. Hanne vender nu tilbage til SFO. Jesper Birch og Charlotte Bay Hansen har været ansat i SFO og som vikarer i løbet af året. De skal nu begge i gang med at læse efter sommerferien. Vi siger også farvel til 8-9C, der er blevet omfattet af den nye struktur på specialskoleområdet. Alle eleverne i klassen går ud af 9. klasse nu, så umiddelbart er der ingen elever her, der mærker forandringerne. Fremover har vi ikke en specialklasse på skolen, hvilket betyder at de elever, der har behov for et særligt tilbud fremover, skal udnytte de tilbud der bliver på kommunens andre skoler. I den forbindelse tager vi afsked med Kristian Spang og Dario Bentancur. Kristian og Dario fortsætter deres arbejde i andre afdelinger af Norddjurs Ungdomsskole. Mogens Hansen har været ansat som pedelmedhjælp i jobtræning og er fratrådt d. 4/6. Dorthe Nikolajsen er blevet opsagt som sundhedsplejerske, da man også på dette område i kommunen har været igennem en sparerunde. Efter sommerferien bliver Vibeke Lindgren tilknyttet skolen som sundhedsplejerske og vil som udgangspunkt være at træffe om torsdagen. Tak for indsatsen og held og lykke fremover til alle, der rejser. Et par gensyn får vi efter sommerferien, idet Kathrine Keldsen vender tilbage efter endt barselsorlov, og Bodil Kondrup vender tilbage efter et halvt års orlov; hvor hun har været på Tirstrup Idrætsefterskole.. Kathrine skal slå sine folder primært på 1. årgang; Bodil på 5. årgang. Velkommen tilbage til jer. Helt nye i medarbejderstaben på Ørum Skole bliver personalet i Familieskolen, der har til huse i hus 1. Familieskolen har hidtil været en afdeling af Stendysseskolen, men ved dennes nedlæggelse bliver Familieskolen en afdeling af Ørum Skole. Familieskolen arbejder med børn, der har problemer med deres adfærd i skolen. Det særlige ved Famileskolen er, at forældrene kommer med barnet i skole; så der arbejdes med hele familien. Et typisk forløb for en elev varer 12 uger, hvor eleven og forældrene er på Familieskolen tirsdag, onsdag og torsdag. Mandag og fredag er barnet i sin egen skole, hvor eleven også vender tilbage efter forløbet. Familieskolens tilbud retter sig til alle elever i Norddjurs Kommune. Vi byder velkommen til Bente, Lasse og Pernille i den forbindelse og glæder os til at arbejde med dette spændende område. Jeg hedder Bente, er 48 år, bor sammen med John og er uddannet pædagog og familiebehandler. Jeg er 55 år, bor i Hevring sammen med Kirsten. Er uddannet socialpædagog og familiebehandler.

4 Jeg hedder Pernille er 32 år og bor i Rønde sammen med Lars. Vi bor sammen med vores to børn Bertram på 4 år og Amanda på 7 mdr. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle ansatte, elever, forældre og samarbejdspartnere for et godt skoleår og ønske alle en velfortjent sommerferie. Til- og fraflytninger: Vi siger velkommen til: Emilia og Alexandra Lindum i 1. og 3. kl Jeppe og Tobias Skuldbøl i 1 og 2. kl Bjarke Ib Guldager 7.b Pernille Friis Hammer 8.c + 25 børn fra Glesborg Skole og 30 børn i bhkl. og farvel til: Anna og Laura Møller bhkl Sara Ali 1. kl. Deniel Trinidad 2. kl. Nicholai Jakobsen 7. a Emilie Holt Vissing Christensen 8.a Filip Førrisdahl Jørgensen 8.a Laura Mahler Jensen 8.a Sarah Bundgaard Jensen 8.b Johannes Sejr Ellekjær Rønne 8.b Niels Asbjørn Friis Dyrholm 8.b Martine Svit 8.b Trine Abraham Jørgensen 8.b Sisse Nordahl Kristensen 8. b Zandra Brandtlund 8.c Caroline Christiansen 8.c Josefine Sandholm Søvik 8.c + 48 som går ud af 9. årgang. Jonna Møller Så nærmer skoleårets afslutning sig og for Jonna Møller bliver det også afslutningen på et langt lærerliv i Norddjurs kommune. Jonna har valgt at gå på efterløn, og vi skal på skolen og i særdelsehed på skolebiblioteket sige farvel til en erfaren, pligtopfyldende og kompetent kollega. Jonna valgte ved strukturomlægningerne at flytte til Ørum skole sidste sommer, og på trods af den korte tid hos os har hun formået at sætte præg på dagligdagen på biblioteket, hvor både børn og voksne har nydt godt af hendes viden, råd og vejledning. Tak for indsatsen. Vi ønsker dig alt muligt godt fremover. På kollegernes vegne Karen Marie Toft

5 Lone Kjær Andersen. Her ved skoleårets afslutning må vi sige farvel til nogle af vore gode kollegaer. Prikke runden ramte Lone lige så hårdt som en remse af tyske verber. Lone har især undervist i netop tysk og derfor haft sin gang i overbygningen. Her har rigtig mange elever i årernes løb nydt godt af hendes evner til at formidle det tyske sprog og dets kultur. Det høje faglige niveau har altid kendetegnet Lones undervisning. Eleverne har altid kunnet regne med hendes støtte og hjælp både hvad angår det faglige, men så sandelig også på det sociale område.. Selv bemærkede jeg det på en lejrskole tur til Krakow i Polen. En af eleverne var blevet væk, og Lone lagde hele sin energi og sjæl i at få problemet løst - hvilket også lykkedes hende. Til næste år bliver det så eleverne på Søndre skole i Grenå som får fornøjelsen og det store udbytte af Lones undervisning. Du ønskes held og lykke i dit nye job. På kollegaernes vegne Niels Toft. Annie Horn Annie startede på Ørum skole i 1996 og fik lige fra starten hænderne fulde med en stor klasse med store udfordringer. Det har på en måde været Annies skæbne her på stedet store udfordringer. Heldigvis har Annie det godt med udfordringer, og med de skæve børn, som har fyldt meget i Annies skoleliv. Vi har gang på gang oplevet, at Annie har en stor rummelighed og et stort hjerte i forhold til børn, som har det svært eller som har brug for særlig opmærksomhed. Hun har en fantastisk evne til se børnene, til at spotte deres styrker og til at være på forkant med eventuelle vanskeligheder. Derfor er hun også gået langt i forhold til at beholde dem i klassen og i fællesskabet. Vi ønsker Annie held og lykke på Auning skole og vi ønsker Aunings skole tillykke med en lærer, der har hjertet på rette sted og stor indsigt i børns verden. Inge-Lise Pallesen Lærerbemanding på klasserne: Samtidig med dette nummer af ØSNN har eleverne fået skemaer med hjem. Jeg bringer her en hjælp til at tyde disse: INDSKOLING: 0Y: Teamet i børnehaveklassen består af Lene Klausen, Pia Madsen og Gitte Christensen. Klassen skal have idræt sammen med 1Y, hvor Kristian Jensen, Kathrine Keldsen og Jane Thækker også er med. Klasselærere: Lene Klausen og Pia Madsen 1Y: Teamet på første årgang består af Kristian Jensen, Kathrine Keldsen, Elin Aabenhuus og Hanne Jellesen. Klassen skal have idræt sammen med 0Y, hvor Lene Klausen og Jane Thækker også er med.

6 Klasselærere: Kathrine Keldsen og Elin Aabenhuus. 2Y: Teamet på anden årgang består af Kristian Jensen, Maria Folker, Trine Skovgaard og Merete Præstholm. Klassen skal have idræt sammen med 3Y, hvor Karen Saoori og Othman Arif også er med. Teamet har planlagt en ugentlig aktivitetsdag, hvor fagene kristendom, billedkunst og natur/teknik indgår. Klasselærere: Maria Folker og Trine Skovgaard 3Y: Teamet består som i år af Bruno Andersen, Karen Saroori og Kirsten Stevens. Gitte Christensen har forladt teamet og starter forfra i børnehaveklassen. Klassen skal have idræt sammen med 2Y, hvor Trine Skovgaard og Othman Arif også er med. Klasselærere: Kirsten Stevens og Karen Saaori MELLEMTRIN: 4Y: Teamet i 4Y består af Anne Dorthe Olesen og Lene Kjær Andersen. Birthe Spens og Lena Rønneberg varetager støtteopgaver i klassen. Lena har endvidere engelsk i klassen. Mette Lauridsen er med i billedkunst og håndarbejde; mens Per Krogh er musiklærer. Othman Arif og Pia Madsen har klassen til svømning. Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. Klasselærere: Anne Dorthe Olesen og Lene Kjær Andersen. 5Y: Teamet på 5. årgang består af Per Krogh, Bodil Kondrup og Holger Jensen. Klassen har billedkunst/håndarbejde, sløjd og hjemkundskab sammen med 6. årgang, hvor klasserne deles på 3 hold. Lærerne her er Gert Broberg, Jane Thækker og Mette Lauridsen. 5. og 6. årgang har også idræt sammen, hvor lærerne er Per Krogh, Othman Arif og Jane Thækker. Anne Marie Bjerre er med i engelsk i klassen. Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. Klassen har en lektiehjælpstime tirsdag i 1. lektion, som er et tilbud til de elever, der har behov herfor. Klasselærere: Per Krogh og Bodil Kondrup 6Y: Teamet på 6. årgang er som i år Holger Jensen, Jane Thækker og Mette Lauridsen. Klassen har billedkunst/håndarbejde, sløjd og hjemkundskab sammen med 5. årgang, hvor klasserne deles på 3 hold. Lærerne her er Gert Broberg, Jane Thækker og Mette Lauridsen. 5. og 6. årgang har også idræt sammen, hvor lærerne er Per Krogh, Othman Arif og Jane Thækker. Anne Marie Bjerre og Jytte Adamsen har engelsk i klassen. Bodil Kondrup er musiklærer i klassen, og Ellen Nørgård er med i matematik. Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. Klasselærere: Holger Jensen, Jane Thækker og Mette Lauridsen

7 OVERBYGNING: Valgfag fælles for 7-9. årgang: Borghild Skals: Fransk Bodil Kondrup, Kristian Jensen, Kathrine Keldsen: Musical Karsten Refsgaard: Fodbold Jimmi Richardy: Filmkundskab Ellen Nørgård: Design Anne Dorthe Olesen: Hjemkundskab Gert Broberg: Sløjd og robotbygning Hanne Svendstrup: Lektiehjælp 7.A: Mona Olesen: Dansk, tysk og klasselærer Niels Toft: Matematik, historie, fysik/kemi, geografi og klasselærer Anne Marie Bjerre: Engelsk Jørgen Anton Damsgaard Larsen: Biologi Othman Arif og Bodil Kondrup: Idræt 7. AB Birthe Spens: Støtteopgaver Klassen skal først møde til 3. lektion om onsdagen. Der er derfor et lektiehjælpstilbud, til de elever der kommer med bussen til 2. lektion og andre, der har behov. 7.B: Anne Marie Bjerre: Dansk, historie og klasselærer Gert Broberg: Matematik, biologi, fysik/kemi og klasselærer Lena Rønneberg: Engelsk og tysk Niels Toft: Geografi. Othman Arif og Bodil Kondrup: Idræt 7. AB I første halvår har klassen 3 biologitimer og ingen geografi. Efter jul har klassen to geografitimer og kun 1 biologitime. Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. 8.A: Kristian Spang: Dansk, engelsk, kristendom, samfundsfag, historie og klasselærer Ellen Nørgård: Matematik John Maring: Fysik/kemi, biologi og geografi Lena Rønneberg: Tysk Othman Arif, Lene Andersen og Jane Thækker: Idræt 8ABC Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. 8.B: Poul Hansen: Dansk, samfundsfag, historie, kristendom og klasselærer John Maring: Matematik Jørgen Anton Damsgaard Larsen: Fysik/kemi, biologi og geografi Anne Marie Bjerre: Engelsk Mona Olesen: Tysk Othman Arif, Lene Andersen og Jane Thækker: Idræt 8ABC 8.C: Jimmi Richardy: Dansk, samfundsfag, historie, kristendom og klasselærer

8 Gert Brogberg: Fysik/kemi, biologi og matematik Kirsten Stevens: Engelsk Kathrine Keldsen: Tysk Niels Toft: Geografi Othman Arif, Lene Andersen og Jane Thækker: Idræt 8ABC Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. I første halvår har klassen 1 biologitime og to geografitimer. Efter jul har klassen ingen geografitimer og 3 biologitimer. 9.A: John Maring: Matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og klasselærer Jimmi Richardy: Dansk og klasselærer Kristian Spang: Samfundsfag, historie, engelsk og kristendom Mona Olesen: Tysk Bodil Kondrup og Othman Arif: Idræt 9AB Storekor er et tilbud torsdag i 7. lektion med Bodil Kondrup. 9.B: Jytte Adamsen: Dansk, engelsk og klasselærer Ellen Nørgård: Matematik, støtteopgaver og klasselærer Jørgen Anton Damsgaard Larsen: Fysik/kemi, biologi og geografi Bodil Kondrup: Samfundsfag, historie og kristendom Mona Olesen: Tysk Hanne Svendstrup: Støtteopgaver Bodil Kondrup og Othman Arif: Idræt 9AB På skolen er der teams med tværgående opgaver: Specialcentret: Birthe Spens, Inge Lise Pallesen, Karen Marie Toft og Kirsten Aabye Bibliotek og IT: Bruno Andersen, Hanne Svendstrup, Karen Marie Toft, Jørgen Anton Damsgaard Larsen og Lars Lauersen. Skolevejledning: Jytte Adamsen og Poul Hansen. Skoleåret der kommer: Det kommende skoleår vil for 95% vedkommende se ud som det plejer. Men samtidig har vi som alle år fokus på særlige områder, hvor vi gerne vil gøre tingene endnu bedre. I det følgende skitserer jeg de indsatsområder, som vi vil lægge ekstra kræfter i næste år. Læsning: Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at alle skoler i kommunen skal arbejde med dette felt. Der er udarbejdet en flot og ambitiøs handlingsplan på området (kan ses på kommunens hjemmeside Vi kan i den forbindelse bryste os med, at vi er rigtig godt med allerede og mange af de ting, der er nævnt i handlingsplanen, har vi allerede gjort i mange år. F.eks. årlige test i stavning og

9 læsning med efterfølgende klassekonferencer. I februar måned fik vi uddannet to af vores dygtige speciallærere Karen Marie Toft og Kirsten Aabye til læsevejledere. I efteråret tager både lærere og pædagoger på pædagogisk weekend i Bjerringbro fredag d. 2/10-lørdag d. 3/10 hvor vi vil arbejde videre med temaer indenfor læsning. Vort primære fokus vil være faglig læsning dvs. hvordan man arbejder integreret med læsning i alle fag. IT-evaluering: Et andet kommunalt indsatsområde er en storstilet evaluering af brugen af IT på skolerne. På alle skoler skal der udarbejdes en rapport med status på området og hvilke tiltag der foreslås fremadrettet. Samtidig vil kommunen i sit budget for 2010 forsøge at afsætte midler, så der også fremover bliver råd til at indkøbe nyt udstyr og efteruddannelse af personalet. ForældreIntra/elevintra: I løbet af det kommende skoleår vil elevintra og forældreintra blive en integreret del af hverdagen på skolen. Lærerne skal uddannes heri og på samme måde skal elever og forældre lære at bruge nettet i kommunikationen med skolen. Det er vores mål, at vi fremover kan spare en del sedler til skoletasken sedler som desværre alt for ofte ikke kommer op af tasken igen. Smartboards: Vi har efterhånden smartboards i alle klasser i overbygningen og efter sommerferien forhåbentlig også i 5Y og 6Y. Kommunen har i hvert fald bevilget midler til indkøb af 2 nye tavler. Musikkultur: Også næste år vil eleverne i 7-9. årgang lave musical som et valgfag. Der er opførelse af forestillingen i forbindelse med Støtteforeningens skolefest d. 7/ I år har Kristian Jensen fået gang i nogle firkvartersband (der bl.a. optrådte ved årets skolefest) et arbejde han fortsætter næste år sammen med Bodil Kondrup og Kathrine Keldsen. Sproglærerudveksling med Polen: I indeværende skoleår har Jane Thækker, Pia Madsen og Lotte Larsen været på besøg i Kalisz Pomorska; en mindre by i det vestlige Polen. Her i foråret havde vi så genbesøg fra Polen 2 lærere og skolens viceinspektør. I det kommende skoleår rejser 3 sproglærere Lena Rønneberg, Kirsten Stevens og Anne Marie Bjerre og undertegnede en uge til Polen i september; hvor vi indkvarteres privat hos lærerne der og medvirker i undervisningen i deres klasser og selv forestår undervisning. I foråret 2010 kommer de polske lærere så på genbesøg, hvor vores elever får gavn af deres pædagogik. Det er også hensigten, at der skal etableres kontakt via net og breve klasserne imellem og måske ad åre foregå udveksling af elever. Overbygningen: I overbygningen vil vi arbejde med en række initiativer alt sammen med fokus på fortsat kvalitetsudvikling. Vi skal arbejde med holddeling på tværs af klasserne i første omgang i dansk og engelsk. Vi vil arbejde med naturfagene fysik/kemi, biologi og geografi og

10 orienteringsfagene historie, samfundsfag og kristendom. Tanken er at se disse fagblokke som en helhed og arbejde henimod en fælles afgangsprøve i henholdsvis naturfagene og orienteringsfagene. Endvidere vil vi arbejde med udvikling af elevplaner, så vi får en større sammenhæng mellem elevplan, karakterer og uddannelsesplan og højere grad af elev- og forældreinvolvering. Det sidste indsatsområde i overbygningen er et arbejde med at kombinere praktik og undervisning for elever, der har særlig behov for et alternativt skoleforløb. Branding af skolen/profilering: Vi synes selv i al beskedenhed, at vi driver rigtig god skole. En skole, hvor eleverne lærer meget og trives godt undervejs med hinanden og med personalet. I det kommende skoleår vil vi sætte fokus på at få formidlet den gode historie via medier, hjemmeside og endnu vigtigere fra mund til mund. Jeg vil godt i den forbindelse opfordre alle elever, forældre og ansatte om at medvirke til at fortælle den gode historie i de kredse, hvor man nu færdes. Baggrunden for denne indsats er en erkendelse af, at vi som offentlig institution i stadig højere grad skal agere på markedets betingelser. Der er frit valg på alle hylder f.eks. det frie skolevalg. Skal vi fortsat fastholde og rekruttere elever i lokalområdet er det ikke nok at lave god skole folk skal også vide det. Det er selvfølgelig helt i orden, at forældre vælger en bestemt skole til deres børn der er jo også forskel på, hvor folk handler men man skal vide, hvad den enkelte skole tilbyder. Udover at indsatsen skal medvirke til at gøre reklame for Ørum Skole, har det en egenværdi at fortælle den gode historie. Det giver god energi at tale tingene op og ikke ned. På skolen har vi nedsat et lille PR-udvalg bestående af lærerne Kristian Spang, Jane Thækker og Karen Saoori. De skal samle trådene; men skal jo gerne have input fra mange sider elever, forældre og ansatte. Skolestrukturdebat For ganske nylig har kommunen offentliggjort en rapport, der skal danne grundlag for eventuelle beslutninger om ny skolestruktur. Rapporten kan læses på kommunens hjemmeside; Baggrunden for rapporten er en hensigtserklæring vedtaget i kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2009, hvor kommunalbestyrelsen har udtrykt en hensigt om at spare 18 mio. kr på årsbasis på skoleområdet fra 1/ En ¼ af pengene skal føres tilbage til skolerne med henblik på at højne kvaliteten. Baggrunden for sparemålet er dels et faldende børnetal, dels kommunens trængte økonomi og dels ønsket om at have penge til at renovere skolerne. Der er ingen tvivl om, at debatten om skolestruktur vil komme til at fylde meget den kommende tid kulminerende i valgkampen op til kommunalbestyrelsesvalget i november. Jeg vil opfordre til, at man deltager konstruktivt i debatten, så eventuelle beslutninger bliver så kvalificerede som overhovedet muligt. Personligt mener jeg, at den nuværende struktur er rigtig god med nærhed for de mindre elever og større ungdomsmiljøer for de ældste elever. MEN det kræver, at der er råd til den. De besparelser, vi har oplevet både i år og sidste år, undergraver kvaliteten for ALLE elever i kommunen. Så medmindre kommunalbestyrelsen kan finde de midler, der skal til for at

11 drive alle nuværende skoler; ser jeg hellere strukturændringer end evindelige grønthøsterbesparelser. Særlige begivenheder i det kommende skoleår sæt kryds i kalenderen 12/8 Skolestart: alle elever møder fra /8 Banko og fællesspisning ved Støtteforeningen og 6Y 27/11 Julefest ved Støtteforeningen 22/3-26/3: Fællesuge der pønses på MiniBy (der vil sikkert blive bud efter forældre som hjælpere) 7/5 Skolefest ved Støtteforeningen og 8ABC Kalender sommerferie-efterårsferie Tirsdag 11/8 Personalemøde Onsdag 12/8 Skolestart alle elever møder I klassen og fællessamling for alle Efter skema Torsdag 27/8 Banko og fællesspisning ved Støtteforening og 6Y Mandag 31/8 Skolebestyrelsesmøde Tirsdag 8/9 Fælleskommunal idrætsdag for 5. årgang Onsdag 30/8 Fredag 2/10- Lørdag 3/10 Mandag 5/10- Torsdag 9/10 Fredag 10/10 Mandag 12/10- Fredag 16/10 Mandag 26/10- Fredag 30/10 Tirsdag 27/10 Skolebestyrelsesmøde Pædagogisk weekend for lærere og pædagoger (skole og SFO har normalt åbent fredag) Tværsuge for 0-5. årgang, 6Y på Bornholm, 8. årgang i Brobygning Skolernes motionsløb 10 års Jubilæum i Ørum Aktiv Center/aktiviter for børn i løbet af dagen Efterårsferie 7. årgang Avisen i undervisningen, 9. årgang i praktik Skolebestyrelsesmøde På kan man altid finde en opdateret kalender med forældremøder etc. Ferieplan for skolerne i Norddjurs Kommune. Skoleåret 2009/2010: Skolen starter efter sommerferien 12. august 2009 Efterårsferie (uge 42) 10. oktober oktober 2009 Juleferie 23. december januar 2010 Vinterferie (uge 7) 13. februar februar 2010

12 Påskeferie 27. marts april 2010 Store Bededag 30. april 2010 Kristi Himmelfartsdag 13. maj maj 2010 Pinseferie 22. maj maj 2010 Sommerferie 26. juni Skoleåret 2010/2011: Skolen starter efter sommerferien 12. august 2010 Efterårsferie (uge 42) 16. oktober oktober 2010 Juleferie 23. december januar 2011 Vinterferie (uge 7) 12. februar februar 2011 Påskeferie 16. april april 2011 Store Bededag 20. maj 2011 Kristi Himmelfartsdag 2. juni juni 2011 Pinseferie 11. juni juni 2011 Sommerferie 25. juni Skoleåret 2011/2012: Skolen starter efter sommerferien 18. august 2011 Efterårsferie (uge 42) 15. oktober oktober 2011 Juleferie 23. december januar 2012 Vinterferie (uge 7) 11. februar februar 2012 Påskeferie 31. marts april 2012 Store Bededag 4. maj 2012 Kristi Himmelfartsdag 17. maj maj 2012 Pinseferie 26. maj maj 2012 Grundlovsdag 5. juni 2012 Sommerferie 30. juni Fraværspolitik for elever På Ørum Skole finder vi det af afgørende betydning, at elevernes fravær minimeres. Læring bygger på kontinuerlig deltagelse i undervisningen. Ved elevfravær SKAL forældrene altid skrive i kontaktbogen (den blå bog). Alle elever får udleveret en kontaktbog ved skolestart. Bliver bogen fuld, udleveres en ny på kontoret (husk at medbringe den gamle). Bliver bogen væk, kan en ny fås på kontoret mod betaling af 20 kr.

13 Afleverer eleven ikke besked i kontaktbogen umiddelbart efter et fravær, kontakter klasselæreren hjemmet. Klasselæreren følger nøje, om der er elever med påfaldende meget fravær. I givet fald kontaktes hjemmet med henblik på at afklare, om der er særlige grunde til fraværet; f.eks. dårlig trivsel i skolen eller hjemme; skoletræthed eller andre årsager, der ikke skyldes sygdom. Klasselærer, forældre og elev indgår forpligtende aftaler, der har til hensigt at fjerne eventuelle årsager til fraværet. Afhjælper dette ikke problemet, kontaktes ledelsen, der tager initiativ til et møde med klasselærer, elev og forældre. Afhjælper dette heller ikke problemet, kontaktes socialforvaltning eller andre relevante eksterne samarbejdspartnere med henblik på at løse problemet. Al erfaring viser, at megen fravær kan blive en ond cirkel, hvor barnet bliver taber. Det er derfor af største vigtighed, at dialog mellem skole og hjem etableres hurtigst muligt. Fraværspolitikken er besluttet på skolebestyrelsens møde d. 18/ Jeg skal også lige nævne, at faglæreren kan give eleven fri i en time; klasselærer en dag. Længere fravær skal bevilges af inspektøren. Også dette kræver selvfølgelig en ansøgning i kontaktbogen. Karsten Refsgaard Nyt fra Fritteren. Så er endnu et skoleår ved at være opbrugt, og vi ser alle frem til sommeren og ferien! På personalefronten har vi fire, vi skal sige farvel til: Jesper starter på universitetet, og skal læse statskundskab, han vil blive savnet meget, da han har været den eneste dreng i personalegruppen. Han har kunnet tumle og spille bold med vores børn på en måde, vi andre aldrig kan få lært. Vi ønsker ham held og lykke fremover. Vi satser på, at kunne få en ny mandlig pædagogmedhjælper efter sommerferien. Charlotte som har været ansat i de sidste tre måneder, mens vi har haft MiniFritter, skal også videre, hun vil prøve lykken i København, og det kan hovedstaden glæde sig til. Vi må desværre også sige farvel til Sonja. Hun kom ind som vikar for Hanne, da hun blev lånt ud til børnehaveklassen. Hvad der skulle have været et kort besøg, blev til et halvt år, hvor vi har fået lov til at lære Sonja rigtigt godt at kende. Hun vil blive savnet både af børn og voksne. Vi håber at kunne trække på hende som vikar, når Hanne kommer hjem igen. Mette der har

14 været tilknyttet 1. klasse, har vi haft lånt et par eftermiddage om ugen, desværre må vi også sige farvel til hende til ferien! Som noget nyt, har vi her i foråret indført udedage. Hver anden torsdag har vi planlagt alle vores aktiviteter udenfor. Her har vi blandet vores børn godt og grundigt på tværs af alder og klasser. Det har været nogle rigtige gode dage til trods for, at der har været et stigende frafald på ude dagene. Men de børn der har været med, har haft det rigtigt sjovt, og fået afprøvet en masse nye ting. Og vi fortsætter fremover med udedage. Om eftermiddagen bruger vi rigtig mange personale ressourcer på at sende børn i øst og vest. Vi vil meget gerne sende børn til bussen, faste aktiviteter og til i forvejen fast aftalte tidspunkter. Men i dagligdagen er det et forældreansvar at komme IND og hente sine børn. Dette er noget, vi i det kommende skoleår vil stramme meget op på, for vi vil langt hellere bruge vores personale ressourcer på aktiviteter med børnene. Vi har i starten af juni haft besøg af en næsten rigtig heks. Hun hed Hekla og var 1202 år gammel, og kunne trylle. Det var en eftermiddag, der var dejlig fæl og grusom, og hverken børn eller voksne gik ram forbi. Dette er en oplevelse, der har fyldt meget i vores børn, og de snakker stadig, med fryd i stemmen om, hvor fæl og uhyggelig hun var. Vi håber stadig på rigtigt sommervejr, og når solen skinner vil vi gerne minde jeres børn om at smøre sig ind i solcreme, hvis de har den med hjemmefra. Det er samtidig en rigtig god ide, at have en bøllehat og en langærmet tynd bluse liggende, da dette er noget af det, der beskytter allermest mod de skadelige stråler. Vi er nu ved at være færdige med det andet hold MiniFritter børn, og de skal opgraderes til rigtige Fritterbørn og skolebørn, og det er de bare klar til. De er faldet rigtigt godt til og færdes hjemmevant i hele indskolingen og på udearealerne. Vi glæder os til at følge dem fremover! Rigtig god sommer til alle! Lise Klassesæt af cykler. Vores Støtteforening har skænket skolen 18 cykler. Det har i mange år været et vers på den økonomiske ønskeseddel, når skolen budget skulle vedtages, at vi gerne ville have et klassesæt af cykler. Ønsket var begrundet i, at det i givet fald ville være meget nemmere at komme ud i naturen med eleverne. Det er især i tilknytning til fagene biologi, geografi, natur/teknik, historie og idræt, vi har set nogle muligheder åbne sig, hvis vi havde adgang til cykler.

15 Denne mulighed er nu til stede takket være Støtteforeningens gave, som er blevet til virkelighed fordi Trygfonden har bevilget pengene. Alle cykler er ankommet og taget i brug. 6.V. fik lov at indvie dem på en tur til Glesborg, hvor de skulle besøge deres kommende klassekammerater. Eleverne udtrykte stor tilfredshed med de nye og flotte cykler. Kun en enkelt udtrykte utilfredshed med farven på sin cykel, men det gik nu ganske fint alligevel. At cyklerne var et stort ønske ses tydeligt, da de allerede nu er booket mange af dagene op til sommerferien. Derfor skal der herfra lyde en stor tak til Ørum skoles Støtteforening. Mer vil jo som bekendt have mer så et lille ønske herfra: 8-10 cykler mere er på ønskesedlen. På skolens læreres vegne Niels Toft. Endnu engang god opbakning til skolefest på Ørum Skole. Støtteforeningen ved Ørum Skole afviklede for anden gang skolefest på Ørum Skole - igen med en fantastisk opbakning og deltagelse. Ikke mindst pga. ildsjælen og formanden for Støtteforeningen - Heidi Madsen, elever og forældre i 8. klasse samt en række frivillige forældre. Ialt næsten 500 børn og voksne deltog i skolefesten - ret flot taget i betragtning, at skolen ialt har ca. 450 elever. Skolefesten blev afholdt fredag den 15. maj 2009 fra kl til kl Om eftermiddagen var det for de mindste elever (til og med 5. klasse), hvor det var 8. klasses elever og forældre, der stod for aktiviteterne. Ca. 350 børn og forældre oplevede en række aktiviteter, bla. flødebollemaskine, GAK i køkkenet, ansigtsmaling, svampekast, kartoffelslagning, spøgelseslabyrint, minibiograf, genbrugstombola, tøjkonkurrence, kagekonkurrence, fiskedam mv. Derudover var der naturligvis boder med slushice, sodavand og slik, Peters pandekager, pølsevogn stillet til rådighed af Ramten Borgerforening samt kage og kaffe til forældrene. STOR ros til eleverne i 8. klasse, som på dagen udviste stort engagement, godt styret af enkelte ildsjæle, som vi formentlig vil se mere til i det lokale foreningsliv mv. når de bliver lidt ældre. I gymnastiksalen var der Karstens diskotek og åben scene, hvor elever kunne tilmelde sig og optræde for hinanden og forældrene, hvilket der var en stor deltagelse til. Ca. 15 forskellige deltagere, i form af både sang og dans - flere af disse med nervøse maver som var det en stor international konkurrence. Dejligt at se de små have lyst til at optræde. Der forventes et fint overskud fra eftermiddagens aktiviteter, som ubeskåret går til 8. klasses tur til Prag i juni måned. Vi ønsker dem en god tur og velfortjent tur.

16 Om aftenen var der så fest for de største elever - fra 6. til 9. klasse. Ca 125 deltog og havde en god aften, som primært blev var i festens tegn - Karstens diskotek og flere ungdomsskolebands i gymnastiksalen. Igen her var der åben scene, hvor flere havde tilmeldt sig og lavede flot opvisning. Derudover var der enkelte aktiviteter, spillebulen, sumobrydning, samt naturligvis bod med salg af slik, sodavand og slushice. Vi vil gerne takke alle for den gode opbakning til festen, herunder til ledelsen på Ørum Skole. Det er muligt at se billeder fra festen på Støtteforeningens hjemmeside - Næste års skolefest er allerede planlagt til afholdelse den 21. maj vi glæder os allerede til endnu et godt samarbejde med elever og forældre i den kommende 8. klasse. Næste arrangement i Støtteforeningen er fællesspisning og Banko den 27. august På dette tidspunkt håber vi at kunne se den multibane, som Støtteforeningen pt. arbejder på at samle penge ind til. Mvh. Bestyrelsen i Støtteforeningen. Skolebestyrelsen: Referat fra dialogmøde d.16/4-09. Skolebestyrelsen havde et spændende dialogmøde med forældrerådene, hvor vi arbejdede i 3 grupper. Der blev arbejdet med emnerne: Hvilke kvaliteter har Ørum skole og med ideer til god trivsel. Der var generelt en stor tilfredshed med Ørum skole. Noget af det som blev fremhævet som kvaliteter ved skolen: Stort engagement hos lærerne i indskolingen Dygtig ledelse God kantine med sund mad 2 lærer system fra 0-6 klasse På mellemtrinet er der en god stemning, trivsel og positivt med morgensang Overbygningen er blevet bedre især med IT og det gode focus på ungdomskvalitet Store udenoms arealer Støtteforeningen er et stort plus for skolen Dette var et udpluk af de mange kvaliteter, der er ved Ørum skole. Der kom rigtig mange ideer til, hvordan trivslen kan forbedres på Ørum skole. De ting som vi vil starte med at arbejde med er følgende:

17 Der er bestilt trøjer med Logo og navn til idrætsstævner m.v. Få startet et idekatalog op på forældreintra Forældreintra skal fungere i alle klasser Skolebestyrelsesformanden vil besøge børnehaveklasserne på 1. forældremøde og fortælle om : o Forældreråd hvad er deres funktion og hvor findes idekatalog o Præsentere ideen om støtteforældre til nye forældre på skolen o Hvordan får vi en god trivsel blandt børnene i skolen og blandt deres forældre Det er hvad vi starter med at arbejde videre med. Når disse ting er integreret, vil vi tage fat på nogle af de mange andre forslag, der indkom på dialogmødet. Sukker og børnefødselsdage. Du kender det sikkert dit barn kommer hjem fra en af de mange børnefødselsdage med en stor slikpose og fuldstændig speedet op på sukker. Ofte er børnefødselsdage ikke andet end et stort sukkerorgie. I forvejen lever vi i et samfund, hvor børn, i deres hverdag spiser og drikker alt for meget sukker. Undersøgelser viser at 8 ud af 10 børn spiser for meget sukker i løbet af en dag. Især slik, sodavand og kage bidrager til, at børn får mere end dækket deres sukkerbehov. Fødevarestyrelsen anbefaler at børns sukkerindtag er maks. 10 % af deres samlede energiindtag i løbet af en dag. Dette svarer til, at et barn på: 3 år maks. indtager 36 g sukker på en dag 6 år maks. indtager 48 g sukker på en dag 12 år maks. indtager 60 g sukker på en dag Hvis man skal sammenligne disse størrelser med noget, alle kender, er der ca. 60g sukker i en halv liter Cola. Mange børn vil nok påstå, at man ikke kan gå til eller holde fødselsdag uden slik og kage, for så er det kedeligt. Men det kan sagtens lade sig gøre, hvis man bruger sin fantasi. Ydermere er det vigtigt at involvere børnene, så de bliver en del af planlægningen. En undersøgelse fra Rødovre kommune foretaget af Suhrs Seminarium i 2004, "Børnefødselsdage, sukker og aktivitet", viser at børn ikke har svært ved at ændre deres forestilling om, hvad en traditionel børnefødselsdag skal indeholde. Når bare fødselsdagen er festlig og sjov. Børnene forventer måske umiddelbart lagkage, slik og sodavand, men det er fordi, det er de erfaringer, de har om børnefødselsdage. Så hvordan skulle de vide, at det kan være anderledes?

18 Rødovre-undersøgelsen bekræfter, at der hos både børn og voksne er megen vanetænkning om børnefødselsdage. Men får børnene først serveret noget andet end det sædvanlige - frugt i flotte farver, pyntet isvand og lækker mad i et skægt koncept - så er de helt med på ideerne. Og savnet efter de søde sager er til at overse. "Begge undersøgelser viser altså, at børnene accepterer og tager de sundere børnefødselsdage til sig, når bare det er festligt, og de har det sjovt. Men det er de voksnes ansvar at vise børnene noget andet", Hvordan klarer man sig så igennem planlægningen af en børnefødselsdag uden for meget sukker? På hjemmesiden kan man hente rigtig meget god inspiration. Her lægges der op til temafester, som er alt fra magifest og trafikfest til cirkusfest. Til alle temaerne, er der gode ideer til mad, drikke, oppyntning og lege. Desuden har frugtfest.dk gjort det lettere for forældrene, da der er mulighed for at printe både invitationer og indkøbslister ud. Når børnene har fødselsdag har de ofte noget sødt med til klassen. Det bliver til mange gange på et skoleår, der deles slik ud. På kan findes opskrifter, der kan bruges, når der skal deles ud i klassen. Enhver børnefødselsdag kan blive vellykket, hvis den er planlagt med fantasi og godt humør. De fleste børn gider godt spise sundt, så længe maden har sjove navne og en skæg historie. 6 gode råd til en børnefødselsdag Inddrag dit barn i forberedelserne og vær realistisk omkring dine egne og dit barns forventninger. Server et sundt og sjovt måltid, drop slikposerne. Hvis du skal servere sodavand, så nøjes med én sodavand á 25 cl. Og server derefter isvand, med frosne bær, lime eller citronskiver. Forbered lege der får pulsen op, men også rolige lege. Det er en god ide at have en ekstra leg i baghånden. Server maden over 2 omgange. Først rigtig mad, så leg og derefter dessert. Heidi Andersen Sundhedsplejerske og formand for skolebestyrelsen

19 Ørum Aktiv Center fylder 10 år Det skal fejres!!!!!! Fredag d og lørdag d Fredag eftermiddag er der arrangement for børn til og med 5. klasse. Fredag aften er der arrangement for unge fra 6. til 9. klasse. Lørdag aften er der fest for voksne. Så sæt allerede nu et stort KRYDS i kalenderen. Nærmere information og indbydelser kommer senere. Med venlig hilsen Festudvalget under Ørum Aktiv Center Idræt på tværs Idræt på Tværs afvikles i år i weekenden den 12. og 13. september 2009 i Ørum Aktiv Center - for 10. gang Dette års tema vil være 10 på Tværs" Kom og vær med til dette spændende jubilæumsarrangement med mange spændende aktiviteter og underholdning. Sidste tilmelding er søndag d. 16. August 2009, som blandt andet kan ske på vores hjemmeside som hedder: Arrangementet er også for dem, der ikke i forvejen er medlem af vore foreninger. Per Mogensen Stenvad boldklub Stenvadvej Ørum Djurs Tlf.: Kontaktpersoner: Thomas Vahle KVIK/Ramten Langbyvej Ørum Djurs Tlf.: Helle Gorecki Ørum IF

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Årsskrift Kragelundskolen 2013/14

Årsskrift Kragelundskolen 2013/14 Årsskrift Kragelundskolen 2013/14 Kontaktinformation Kragelundskolen Skolens kontor er åbent Parkvej 18 på alle skoledage mellem 8270 Højbjerg kl. 8.00 15.00 kra@mbu.aarhus.dk www.kragelundskolen.dk Skolens

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

Trinberetning 2012-2013

Trinberetning 2012-2013 Trinberetning 2012-2013 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion og så

Læs mere

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4

Nybyggeri i gang. Nyhedsbrev fra ledelsen side 2. Bygningsændringer side 3. Efterårsnyt fra Skolebestyrelsen side 4 Årgang 2004 / Nr. 1 Skoleblad igen - jubii ANS SKOLE - OKTOBER 2004 Skolenyt Så sandt som skrevet. Vi har gang i Skolenyt igen. Efter en pause på mere end et år, er det besluttet, at der skal være økonomi

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Hindholm Privatskole 2011/12

Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf. 55 45 31 14 Fax: 55 45 31 34 E-mail: privatskole@hindholm.dk Hjemmeside: www.hindholm.dk

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger

Skoleredegørelse. Vedbæk Skole & Kulturcenter. Skoleåret 2012-2013. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Skoleredegørelse Skoleåret 212- Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August Vedbæk skoles redegørelse til kvalitetsrapporten på skoleområdet

Læs mere

Sådan kom vi igang S.12

Sådan kom vi igang S.12 ipad PÅ SKOLEN BYHAVEPROJEKT RECEPTION MELLEMTRIN Forsøg i gang med ipad S. 11 Sådan kom vi igang S.12 Karen fra Stenvad gik på efterløn S.15 Nyt fra mellemtrinnet S.21 Vi har også besøgt bedemanden Orla,

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere