Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar"

Transkript

1 Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007

2 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering Projekter igangsættes uden formel projektbeskrivelse Der udarbejdes et indholdsmæssigt projektgrundlag Business case er udarbejdet men mål er upræcise Business case er klart formuleret og rettet mod forretningsmål Business case er målrettet og dynamisk, og indgår i de overordnede målsætning Planlægning og ressource styring Projektet igangsættes uden fokus på budget og estimering Eksterne omkostninger estimeres, interne forventes blot til rådighed Der udarbejdes detaljeret estimat for interne ressourcer Interne ressourcer er detailplanlagt og er frigivet til projektdeltagelse Der koordineres ressourcer på tværs af projekterne så det samlede ressourcebehov er kendt Projekt fremdrift og koordinering Der foretages ingen systematisk status rapportering Projekt fremdrift følges indenfor projektet uden ekstern rapportering Projektet rapporterer til eksterne interessenter Der konsolideres en samlet rapportering for alle projekter Der rapporteres og koordineres på tværs af projekterne Benefitrealisering og måling Projektet stoppes når det vurderes færdigt Der foretages en formel projektafslutning Ved projektafslutning foretages en subjektiv vurdering af succeskriterier Projektets resultater måles ved projektafslutning og vurderes i forhold til planlagt Der følges systematisk op på benefit realisering både under og efter projektafslutning.. Hvor befinder din organisation sig i dag? PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

3 Projektledelsesdisciplinen er aktuel som aldrig før Stigende konkurrence, teknologisk udvikling, globalisering stiller store krav til effektiv projektporteføljestyring, hurtig omstilling samt effektiv implementering af strategiske initiativer Hurtige og markante omstillinger af organisationer går som oftest igennem projektarbejde PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

4 Projekt- darlings skal nok komme i offentlighedens søgelys PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

5 Over 40% af alle projekter er en fiasko Ny undersøgelse fra PA Consulting Group viser, at mere end 40% af danske virksomheder har fiasko i over halvdelen af deres projekter Andel af succesfulde projekter* inden for den enkelte organisation: Kun 21% af de adspurgte virksomheder har succes i over 80% af deres projekter 41% har ikke succes med over halvdelen. Andel af respondenter 50% 40% 30% 20% 10% 0% > 80% 65 79% 50 64% < 50% n.s. Succesrate * Succes indebærer, at projektresultatet har levet fornuftigt op til forventede krav, hvad angår budget, tid og kvalitet PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

6 Uklare mål, mangel på kvalificerede ressourcer og politik bidrager til projektfiasko Årsager til projektfiasko Mangel på tilstrækkeligt kompetente folk Mangel på ressourcer fra projektets start Politik, interne uoverensstemmelser eller afdelingernes egoisme For komplekse tekniske krav Mangel på ledelsesmæssig erfaring i projektledelse Mangel på erfaring i projektledelsesmetoder Utilstrækkelig projektplanlægning Uklare krav og projektmål Mangel på støtte fra topledelsen Utilstrækkelig kommunikation 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

7 bl.a. fordi projektet ikke er i overensstemmelse med strategien Klar overensstemmelse med forretningsstrategi og strategiske mål Klar formålsbeskrivelse (visionsbeskrivelse) Klare resultatkrav og succeskriterier (benefits) Klar afgrænsning Det er synd og skam at knokle løs med et projekt, som aldrig får den altafgørende opbakning fra virksomhedens ledelse. I værste fald kan det koste projektet livet og projektlederen jobbet. PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

8 og alt for ofte glemmes kunden Det gælder om at holde fast i, hvad projektet betyder for kundens behov. Dette gælder, uanset om kunden er virksomhedens medarbejdere, købere eller brugere af et system PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

9 Forankringen er projektlederens store udfordring En af de absolut største udfordringer for projektlederen er, når projektet skal blive en integreret del af organisationen Succesfuld implementering af forandringer kræver, at ledelsen starter med at skabe en fælles forståelse af, hvad forandringsledelse er PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

10 Som projektleder skal du forstå spillet og indgå i vigtige koalitioner Få virksomheder baserer i realiteten prioritering af projektporteføljen på faktuelle oplysninger. De fleste beslutninger træffes på et følelsesmæssigt og relationsbestemt grundlag Den succesfulde projektleder må derfor forstå at skabe koalitioner med vigtige interessenter, bygge stærke relationer til ledelsen samt tilegne sig de sociale kompetencer, der sikrer indflydelse Se i øjnene, at vigtige beslutninger er et spil. Den dygtige projektleder kender virksomhedens og kundernes nøglepersoner og forstår at få deres støtte. PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

11 Ansvar giver ejerskab hvad er dit? De bedste virksomheder giver projektledere en klar og officiel projektbestilling med mål, krav og beføjelser Men stopper projektlederens ansvar for projektets her? PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

12 Husk at projektledelse er en teamindsats Det er afgørende for projektets succes, at der allerede fra starten skabes en dynamisk og velfungerende projektgruppe Formår vi at skabe en helhedsløsning? Fælles værdigrundlag Er der tvivl om projektets mål? Samordning Fælles mål Det effektive team Kommunikation Individuelle bidrag Deler vi viden og erfaring med hinanden? Teamledelse Udnytter vi teamets ressourcer godt nok? PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

13 hvor kommunikationen må være interaktiv De mest succesfulde virksomheder kommunikerer hensigtsmæssigt med topledelsen gennem projektrapportering Der er dog stadig behov for mere koordineret, dialogorienteret og interaktiv kommunikation for at sikre projektets succes PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

14 Virksomhedens samlede projektkompetence er afgørende for succes Ledelseskompetencer Brug af processer og værktøjer Business benefits Organisations- og forretningsforståelse PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

15 har du de rigtige værktøjer klar? Det er afgørende af fylde værktøjskassen godt op: Business case Aktivitetsplan Projektkommissorium Kommunikationsplan Risiko-log Projektfremdrift Team-analyse Interessentanalyse Erfaringsopsamling PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

16 Lean-projektledelse er måske vejen frem mod succes? Kundetilfredshed Forenklet projektgennemførsel Kravsspecifikation Optimering af indsats Værktøj Figur: Elementer i Lean Project Management er din projektorganisation Lean? PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

17 Mission (Im)possible? Der er stadig et betydeligt potentiale i at udvikle danske virksomheders projektkultur Projektledelse spiller stadig en afgørende rolle, når virksomheden skal gennemføre de forandringer, der skal realisere den overordnede strategi og sikre fremtidig konkurrenceevne Derfor må vi fortsat holde fokus på udviklingen af stærke projektkompetencer, stærke projektværktøjer samt en stærk projektkultur. Det kan lade sig gøre! PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

18 Hvor på modenheds-trappen ligger din virksomhed? Succesrate % (Modenhed) 90% 75% 50% 25% Disciplinering Personstyret Succesen afhænger alene af projektlederens evner Begyndende standardisering Genbrug Projektlederes erfaringer genbruges lokalt i organisationen Veletableret projektkultur Defineret arbejdsramme Der benyttes standardiserede processer der i et vist omfang er dokumentered e, ledelsen følger med i projekters fremdrift Styret og målrettet PL Veletablerede projektorganisationer med entydige rolle- og ansvarsbeskrivelser. Processer og værktøjer bruges systematisk og forbedres løbende. Resultatmåling Kontinuerlig forbedring Optimeret til skiftende arbejds-forhold Projektledelse er en for forretningen nødvendig karrierevej. Projektledelsesværktøjer anvendes i den daglige ledelse og alle processer er veletablerede og systemunderstøttede Forretningsværdi PA Knowledge Limited All rights reserved. FM Projektledelse 17. april

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen MINIRAPPORT OM Af Michael Ehlers, Jesper Krøyer Lind og Alexander Strange, Implement Consulting Group Implement Consulting Group har for anden gang

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne (Projekthåndbog) 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Vigtige begreber i projektledelse i Varde Kommune 5 3.1 Hvad er et projekt?

Læs mere

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer

Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Effektivisering forudsætter forandringer en erfaringsbaseret model for gennemførelse af reelle forandringer Niels Holger Poulsen, Hans Nørgaard Hansen, Bo Højer Damsted De øgede krav om effektivisering

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 - Indholdsfortegnelse 1.0 HVAD ER MODENHED?... 5 2.0 HVORFOR ER MODENHED VIGTIGT?... 6 3.0 HVAD KAN EN MODENHEDSMODEL

Læs mere

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Guide til godt kundeleverandørsamarbejde

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Guide til godt kundeleverandørsamarbejde LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Guide til godt kundeleverandørsamarbejde 1 2 Både kunder og leverandører har glæde af et godt, tillidsfuldt samarbejde i statslige it-projekter.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3

Indholdsfortegnelse. 1 Introduktion...1. 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 Forside i Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 2 Resume - 5 råd til forbedring af statslige it-understøttede forretningsprojekter...3 3 Udviklingen set i perspektiv...5 3.1 Forandringsprojekter frem

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Grundbog i projektledelse

Grundbog i projektledelse Side 1 af 23 Grundbog i projektledelse Mikkelsen og Riis Fag: Organisation Kapitel 1: Introduktion Indledningsvis præsenteres de, iflg. forfatterne væsentligste grunde til hvorfor projektarbejdsformen

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere