Benjamin Gjettermann Sand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009"

Transkript

1 VIA U.C. Campus Horsens Speciale 7. Semester - Benjamin Gjettermann Sand Vejleder: Birte Lyng Vestergaard

2 TITELBLAD SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Birte Lyng Vestergaard FORFATTER: Benjamin Gjettermann Sand DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: OPLAG: 2 SIDETAL: 35 GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives! 2

3 Abstract Construction seems to be plagued by many problems, such as to long construction time, too many mistakes and lack of cooperation. Through the years, bad management is given the blame for the main problems, therefore many new management methods has been developed, the best known is. is a different way of looking at constructing. Constructing is according to the theory, a process and not an operation. Because it s the process that creates the value and operation is only a part of this process. Everything that doesn t create value is considered waste, which must be eliminated. Furthermore the theory defines a way of leadership, where motivation is the key word, and where the craftsmen are given more responsibility. 3

4 Indhold Abstract... 3 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 6 Metode... 6 Lean... 7 Toyota Produktion system... 7 Byggeri Byggeri som en proces Transformation-Flow-Value Tansformation: Flow: Value: K-modellen Kravfasen Kontakt Koncept Kontrakt Planlægning Sunde aktiviteter Last planner system Procesplan Periodeplan Ugeplanen PPU Ledelse TFV modellen i projektledelse Værdiskabelse og operationer Operationer og proces Proces og værdiskabelse Teori til praksis Bygsol

5 Resultat William Demant Kollegiet Processen Generel tilfredshed Last planner system Konklusion Kildeliste Bilagsliste

6 Problemformulering Jeg har under mit uddannelses forløb blevet interesseret i planlægning af byggeri, samt ledelsesmetoder hertil. Man hører hele tiden om byggesager der løber løbsk, hvilket kommer til at koste meget ekstra både for bygherren, men også for entreprenørerne, og i sidste ende være skyld i store økonomiske tab og konkurser for alle implicerede parter. Dette burde kunne gøres bedre, hvis samarbejdet mellem alle parter forbedres, så man i stedet for at bekrige hinanden, arbejder fælles mod et tilfredsstillende mål, og spiller med åbne kort. Så alle implicerede går fra byggeriet med overskud og bygherre samt entreprenører er tilfreds med resultatet. Dette er selvfølgelig det ultimative, og det er desværre sjældent det hænder. Man hører alt for tit om det modsatte, selvom det burde være i alles interesse at afleverer et resultat man er stolt af. Når dette er sagt, ved jeg godt at byggeri er et særdeles komplekst og dynamisk projekt. Hvor planlægning er en metode for at overskuelig gøre dette, men der kan aldrig tages højde for alle detaljer og uforudsete begivenheder, som f.eks. vejr og sygdom. Som Per Bak sagde (Dansk fysiker ): Sandsynligheden for, at noget usandsynligt vil ske, er meget stor, fordi der er så meget usandsynligt der kan ske. Afgrænsning Hvad er lean construktion? Hvilken indflydelse har lean på byggepladsen vedr. økonomi, planlægning og samarbejde? Hvordan fungere det i praksis? Metode For at finde svar på ovenstående spørgsmål, vil jeg søge information på bibliotek, internettet, interviews. 6

7 Lean Ordet Lean blev første gang brugt i bogen The machine that changed the world skrevet af Jack Womack, Daniel Jonés og Daniel Roos, der udkom i I denne bog sammenlignede de tre forfattere den amerikanske bilindustri med den japanske, hovedsageligt Toyota. Grundlaget for denne bog opstod da forfatterne igennem 1980 erne havde udført en lang række undersøgelser for den amerikanske bilindustri, der ønskede svar på hvorfor den japanske generelt producerede bedre en den amerikanske og i det hele taget resten af verden. Ud fra disse undersøgelser fandt de voldsomme forskelle i hele grundlaget for producering, planlægning og ledelse. Grundlaget for lean stammer fra Toyota Production System (TPS), og er senere hen blevet mere, og mere udbredt til forskellige former for produktion. Den japanske produktionsingeniør dr. Shigeo Shingo, må betegnes som opfinderen af Lean Production, og størstedelen af lean tænkningen stammer fra hans synspunkter. Toyota Produktion system For at forstå lean construction, vil jeg tage afsæt i TPS, da det som ovenfor nævnt er her konceptet udspringer. Der er selvfølgelig stor forskel på bilproduktion og byggeri, alligevel kan meget af tænkningen herfra føres til lean construction. Det skal dog bemærkes, at lean construction til stadighed udvikles. Shigeo Shingo ville forbedre alle de værdi skabende aktiviteter, det vil sige, alt det der skaber værdi for kunden. Alt der ikke skaber værdi betragtes som spild hvilket skal minimeres, Shigeo sagde her spild er alt, der ikke skaber værdi. Noget er måske nødvendigt spild, som ikke straks kan fjernes, men det må vi så arbejde på. Her kom Taiichi Ohno (Produktionschef Toyota) ind med syv forskellige slags spild, der ønskes nedsat for at få en hurtigere gennemløbstid og på den måde lavere kapitalbinding. Overproduktion Venten Transport Overbearbejdning 7

8 Lagre Bevægelse Fejl Udgangspunktet var at skabe en non-stock produktion, hvilket kræver en særdeles god planlægning. For at mindske eller helt fjerne transport og bevægelse, kræver det, at der er meget kort afstand mellem hvert arbejdsled. For at fjerne lagre og mellemlagre kræver at produktionen køre gnidningsløst eller perfekt, da en lille fejl vil stoppe produktionen og skabe en såkaldt flaskehals. Dette vil mange mene er en svaghed i produktionen, da alle led er fuldt afhængige af hinanden. Shigeo shingo mente dog, det var en god ting, som han sagde lagre er som narkotika, de skjuler problemerne. Lad i stedet fejl blive synlige, så vi kan gøre noget ved dem. Og det drejer sig ikke blot om at finde og rette fejlen, men nok så meget om at finde og fjerne dens årsag, for kun på den måde bliver vi helt fejlfri. Heraf udspringer stop the line princippet. Figur 1 - Ettrup, F. Virksomhedsdrift (2005) For at forbedre produktionen, i hvilken som helst produktion, må man aldrig være tilfreds med status quo, man skal søge spild. For den værste slags spild, er den man ikke kan se. For at forbedre og effektivere resultater er det ikke nok at håndtere de synlige problemer (konkrete), 8

9 da de konkrete problemer oftest er udløst på grund af abstrakte (ikke synlige problemer). For at finde disse såkaldte abstrakte problemer, er det ikke nok at spørge sig selv, hvad problemet er. Det er vigtigere at spørge, hvorfor problemet er der. Kun på den måde kan man komme til bunds i sagen. Det første skridt for at forbedre produktionen involverer følgende: Aldrig accepterer status quo. Find problemer hvor du ikke troede, eksisterede nogle. Arbejde er mere end folk i bevægelse. At opfatte er ikke det samme som at tænke For at fjerne spild og forbedre produktionen mente Shingo at det er ekstremt vigtigt hele tiden at spørger hvorfor. Han mente også, at der er 3 ting man skal gøre, når et givent problem opstår her stillet op på en X, Y, Z akse. Tre-dimensionel mål jagt: Y Søg efter andre årsager X Fokusere din tænkning Z Søg efter andre metoder Shingo vidste, at hver gang en person udfører en given opgave opstår der altid en risiko for en fejl. Han fokuserede derfor på, ikke at udrydde alle fejl, hvilket ville være umuligt, men i stedet at få synlig gjort alle fejl, så disse kan behandles og eventuelle uhensigtsmæssige arbejdsrutiner 9

10 kunne forbedres. Jo hurtigere en fejl bliver opdaget jo hurtigere kunne den rettes, så fejlen ikke gik videre i den efterfølgende produktion for senere at skabe flaskehalsproblemer. Målet blev således, at den operatør der laver en fejl selv kan registrere denne eller næst bedst at operatøren der stod næst i kæden kunne registrere denne. Key strategies for plant improvement - Shingo, Shigeo Dette stiller naturligvis store krav til planlægningen, og det har taget mange år for Toyota at udvikle systemet til det, det er i dag. Hvor de kan producere forskellige bilmodeller i et jævnt flow, næsten uden omstillingstid og vel at mærke på samme samlebånd. Ud over ovenstående har Toyota også lavet markante ændringer i ledelsesmetoden, hvor de lægger op til at den enkelte medarbejder har et stort medansvar for virksomhedens kvalitet, samtidig gøre meget ud af, at denne medarbejder er med til at påpeger mulige forbedringer. Dette fordi det er nemmere for den enkelte medarbejder der står med det til dagligt, at finde det abstrakte spild i netop den operation personen står ved. Hvor ledelsen som ikke står med det, måske vil have sværere ved det. Disse tanker og principper går helt ud til underleverandører og igen deres underleverandører, for på den måde at forbedre hele kæden i stedet for det enkelte led. På denne måde er alle i samarbejde med til at nedbringe omkostninger, og naturligvis dele gevinsten i sidste ende. Det er selvsagt et stort projekt at bringe samtlige samarbejdspartnere ind, men uden tvivl vigtig da selve metoden stiller store krav til leverandører og deres fleksibilitet. Håndbog i Trimmet byggeri, af.dk Byggeri Siden 2. Verdenskrig har byggerierne ændret sig markant, der blev sat større krav til kvalitet samt tiden for byggeperioden, og bygninger blev ligeledes større og større. Efter krigen begyndte unge at flytte hjemmefra inden de blev gift, samt antallet af skilsmisser steg voldsomt, samtidig med der ikke var bygget særlig meget i de fem år krigen varede. Den voksende industrialisering medførte desuden en mekanisering af landbruget, der historisk set havde været et af de største erhverv. Dette medførte en stærk urbanisering, hvor folk flyttede 10

11 fra landet til byen, hvor der var større chance for arbejde. Dette betød at der kom stor mangel på almene boliger, samtidig med der var mangel på kvalificerede håndværker til at bygge disse. Efter en årrække med forsøg blev man enige om at beton var løsningen på problemet, da beton er de ufaglærtes arbejde, og ufaglærte arbejdere var der mange af, nemlig de tidligere landmænd. I 1947 så boligministeriet for første gang dagen lys, hvilket betød at der kom en masse forsøg med beton som byggemateriale op gennem 1950 erne. I starten af 1960 erne mente man, at byggeriet var modnet nok til at tage rigtig fat med beton i byggerier, hvilket rigtig tog fart med montagecirkulæret fra Man blev samtidig også mere interesseret i udvikling af byggeprocessen, hvilket betød at der kom mere fokus på præfabrikation og masseproduktion inden for byggerier. Der har igennem årene været stor udvikling inden for byggebranchen, der er kommet tårnkraner, mobile beton blandere, samt et hav af mekanisk håndværktøj. Computeren er også begyndt at blive en stor del af branchen, især ang. Planlægning og projektering, her mangler dog meget endnu før det vil blive en integreret del af selve byggeprocessen. Lauri Koskela An exploration towards a production theory and its application to construction (2000) Teknologisk, er der mere eller mindre kommet en total forandring i byggeri i det 20.århundrede. Dog kan man konkludere at gennem denne periode, har byggeriet i industrialiserede lande været plaget af problemer, som høj pris, lav produktivitet samt ringe kvalitet. Igen og igen, er mangelfuld ledelse, styring og organisering blevet fremhævet som hovedårsagen for disse problemer. Udviklingen i byggeteknisk teknologi og kravet fra markedet, som mange forskellige materialer og komponenter, samt krav om kortere projekt varighed, har tydeligvis tendens til at forværre disse naturlige problemer i bygningsprocessen. Koskela, Lauri An exploration towards a production theory and its application to construction (2000) s. 131 er en videre udvikling af TPS. er på dansk kaldet trimmet byggeri. De to ligger meget tæt op af hinanden, og selve tænkningen og teorien er den samme. 11

12 Byggeri er dog i forhold til en bilproduktion eller lignende, sværere at have med at gøre i den forstand, der er flere faktorer der spiller ind. For lige meget hvor god en planlægning der laves til et givent byggeri, kan man aldrig planlægge sig helt ud af for eksempel dårligt vejr. Byggeri som en proces Den generelle opfattelse har igennem mange år været at byggeri er blevet set som en række operationer, der kan nedbrydes til delprocesser der igen kan nedbrydes til arbejdsoperationer. For at få den bedste arbejdsgang og resultat skulle disse arbejdsoperationer udføres så effektivt som muligt. Dette mente Shingo dog var et forkert synspunkt, proces og operationer er to forskellige ting. Operationer er de bearbejdninger et produkt (i det her tilfælde en bygning) modtager af mennesker og maskiner, hvor proces er det som produktet oplever på sin vej gennem produktionen. Det er hermed processen der skal optimeres, da det er den der skaber værdien, hvilket også vil sige indtjeningen, hvor operationerne trækker på ressourcerne, altså omkostningen. Figur 2 - Bertelsen, S. Håndbog i Trimmet Byggeri (2007) Optimerer man en operation, uden at have processen, eller helheden i tankerne, kan dette skade værdiskabelsen. Operationerne kan beskrives som en kæde, hvor styrken bestemmes af det svageste led. Så medfører denne suboptimering en mindre kapacitet, skabes der en flaskehals. Som illustrationen viser, er tømreren kommet bagud, hvilket betyder en dårligere proces, da de andre i kæden ikke kan komme i gang med deres. Og selvom tømreren, sender 12

13 flere folk på pladsen efterfølgende, ændre det ikke nødvendigvis på processen, da flaskehalsen bare sendes videre i rækken. Figur 3 - Bertelsen, S. Håndbog i Trimmet Byggeri (2007) Historien om manden der besøgte byggepladsen i Rom, under opførelsen af Sankt Peterskirken stod på, beskriver denne forskel meget godt. Manden mødte to stenhuggere, og sagde til den første: godmorgen, min gode mand, hvad laver du? Og manden svarede: jeg hugger sten. Den anden derimod svarede på samme hilsen: Jeg er med til at bygge en katedral til guds ære, som vil stå i tusinder af år! Her kan man se, at den første mand der blev spurgt kun lavede den operation han var sat til, og interesserede sig ikke for resten, den anden mand derimod, var en del af hele processen. Transformation-Flow-Value I Dr. Lauri Koskelas s afhandling fra 2000 An exploration towards a production theory and its application to construction. Beskriver han Transformation-Flow-Value modellen, som påviser, at al produktion, hvilket også er byggeriet, skal forstås ud fra tre synspunkter: Transformation, Flow og Value. 13

14 Figur 4 - Bertelsen, S. Trimmet Byggeri (2003) Tansformation/ operationer: I det første koncept, bliver produktion set, som en transformation fra input til ydelse. Hvilket vil sige, den bearbejdning hvor materialer transformeres og øges i værdi, transformation kan altså også kaldes operationer. Den totale transformation eller operation kan igen nedbrydes til elementære opgaver, som så skal udføres så effektivt som muligt. Flow/ processer: Det andet koncept, her kaldet flow, er der i forhold til transformation venten, inspektion og transport. Det er netop disse ikke-transformerende faser der skal minimeres om end fjernes hvis det er muligt. Value/ værdiskabelse: Ved value forstås skabelse af værdi, alt der produceres skal have værdi. Ellers er der i ingen mening i at producere det, uanset hvor effektivt det måtte ske. Værdi er noget personligt, noget der tillægges et givent produkt. Værdi er mest abstrakt, selvfølgelig i byggeri er der visse objektive værdikriterier, som kvaliteten på bygningen, brugsværdien/funktionaliteten m.v. Herudover kan der tillægges individuelle værdier på områder som arkitektur, image / profil 14

15 m.v.. Herefter må der konstateres at bygherren har forskellige interesse grupper, der hver især har forskellige værdikriterier. Ejeren Ønsker holdbarhed og evt. minimal vedligeholdelse Brugerne Ønsker nytte, at det er praktisk i hverdagen Omverdenen Ønsker skønhed Disse tre grupper tilfalder bygherren, og det er i princippet lige meget om det er en privat bygherre som enkelt person, eller en gruppe af personer, altså en organisation. Lauri Koskela An exploration towards a production theory and its application to construction (2000) Bertelsen, Svend - Håndbog I trimmet byggeri (2007) Bertelsen, Sven - Trimmet byggeri Teori og tænkning (2003) 7K-modellen I trimmet byggeri, hvis man ser på det ud fra værdi, er der 2 faser: Værdiformulering samt værdirealisering. Værdiformulering er den indledende projektering, hvor man finder ud af at få mest mulig værdi ud fra de fastlagte rammer, som økonomi og tekniske krav. Denne fase bliver kaldet for koncept fasen, da det er her hele konceptet bliver grundlagt. Værdirealiseringen finder sted under projektering, hvor tegninger og beskrivelser udføres, samt under selve konstruktionsudførelsen, derfor kaldes denne for konstruktion. Figur 5 - Bertelsen, S. Håndbog i Trimmet Byggeri (2007) 15

16 Kravfasen Det er her i kravfasen hele projektet starter, eller måske starter det endda ved konsum fasen, som er den læring man har fået fra tidligere byggerier. Dette fordi trimmet byggeri går meget op i læring af processen, både for bygherre samt rådgiver. Det er her bygherren formulerer sine krav ud fra visioner og drømme, han skal i denne fase ikke tænke på løsninger, da det først kommer senere i projektfasen. Det er her også vigtigt at bygherren gør op med sig selv hvorfor han vil bygge, man bygger ikke kun for at bygge, for kun på den måde kan han gøre helt op med sig selv hvilke værdi krav han har. Rådgiveren kan her være en stor hjælp, ikke med at løse problemet, men derimod stille de rigtige spørgsmål, som hvorfor han ønsker at bygge, dette for at være sikker på bygherre får den værdi der ønskes. Kontakt Det er i denne fase der udvælges de rigtige samarbejdspartnere, samt det rigtige leveranceteam. Dette gøres oftest ved en form for priskonkurrence, enten laveste pris eller som økonomisk mest fordelagtige bud. Men om det er den ene eller anden af disse priskonkurrencer, konstateres samarbejdsevnen først efter et stykke tid. Og da samarbejdet er noget af det vigtigste, må der måske overvejes andre muligheder for at finde de rigtige til projektet. Dette kan eventuelt gøres med en omvendt licitation, hvilket dog kræver et godt og præcist byggeprogram. Derudover kan en ide konkurrence med fastlagt økonomisk ramme også være en mulighed. Er det en privat bygherre, er det meget nemmere at udvælge sine partnere, da der ikke er de samme krav til priskonkurrence. Så her kan der frit vælges ud fra tillid og eventuelt tidligere samarbejde der er gået godt. Koncept Her starter den kreative proces, som her bliver kaldet workshop-projekttering. Det indebærer en masse dybdegående møder, med alle implicerede, også bygherrens interessenter. Her diskuteres grundigt alles forventninger til processen, samt samarbejdes værdiparametre, samt bygherrens værdi for produktet samt processen. Heller ikke her arbejdes med konkrete 16

17 løsninger, her arbejdes stadig kun med visioner og drømme. Denne fase er en læringsproces for alle parter, og der skal bruges meget tid på møder, for at komme på de rigtige ideer og der kommer en udbredt enighed. Konceptfasen afsluttes med en workshop, hvor det færdige resultat gennemgås grundig, og man sikre sig at det er det bedste ud fra de givne rammer samt værdierne ikke bliver tilgodeset. Kontrakt I denne fase, når konceptet og værdien er fastlagt samt prisen er på plads, skal der skrives under på en kontrakt. Her er der flere muligheder, hvis prisen er noget af det vigtigste indgås en fastpriskontrakt. Dette medfører dog at bygherren ikke har den samme frihed til at deltage i detailudformningen. Ønsker bygherren dette, og ikke ser prisen som det vigtigste, kan der indgås en form for partnerings aftale. Det er her alvoren begynder med konstruktionsfasen, hvilket gerne skal være en effektiv produktion. Bertelsen, Svend - Håndbog I trimmet byggeri (2007) Bertelsen, Sven - Trimmet byggeri Teori og tænkning (2003) Planlægning En plan, hvis man ser lidt filosofisk på, er et ønske om, hvordan fremtiden skal være samt en vejviser til hvordan vi kommer der til. Men som man nok ved er fremtiden ukendt, man kan komme med forslag på hvordan den bliver, for eksempel hvor lang tid en given opgave tager, ud fra nogle erfarings tider. Men lige meget hvor meget erfaring man har eller hvor godt man planlægger, vil det altid kun være mere eller mindre kvalificerede skøn ingen plan uanset hvor omhyggelig udarbejdet holder længere end til det første møde med fjendens hovedstyrke Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke Oktober - 26, 1800 April 24, 1891) En byggeproces er en kompleks og dynamisk produktion, der er og vil formentlig altid være præget af en stor usikkerhed. Usikkerheder medtages normalt med i planlægningen, ved at der 17

18 gøres plads til uforudsigeligheder, dog er det meget vanskeligt at kontrollere i alle detaljer, da det som sagt stadig vil være rent gætværk. Selvfølgelig er vi stadig nød til at planlægge vores byggeproces, et hvert projekt har brug for en plan. Den laves dog ikke primært for at blive overholdt, men for at sætte en kurs, og lige så meget for at kunne overskue og forstå processen fuldt ud. Dette fordi der menes at en god plan ikke nødvendigvis er en meget detaljeret plan, men der i mod en plan der indkredser de steder der skal forberedes, samarbejdes, koordineres eller afleveres hurtigt til næste fag. Og selvfølgelig skal den gode plan vise den bedste proces, hvilket der så kan arbejdes ud fra og stræbes efter. Sunde aktiviteter En sund aktivitet er en aktivitet, hvor alle forudsætningerne for dens udførelse er til stede. I praksis drejer det sig om 7 typer forudsætninger: De foregående arbejder skal være afsluttede Der skal være plads Mandskabet skal være til stede Materiellet skal være til stede Materialerne skal være til stede Den nødvendige information skal foreligge En række ydre forhold som vejret og godkendelser skal være i orden. Sikkerhed og sundhed indgår dermed ikke direkte i forudsætningerne for en sund aktivitet, men de overses ikke. For eksempel indebærer forudsætningen plads, at det er en sikker byggeplads med alle de nødvendige afdækninger og rækværker og information omfatter også sikkerhedsinstruktioner. Materiel dækker over sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler, ved mandskab forstås der at de har de kvalifikationer og det nødvendige kendskab til en given opgave, samt eventuel forståelse for særlige sikkerhedsforhold osv. Sikkerhed og sundhed er altså ikke noget for sig selv, men er en integreret del af selve processen. 18

19 Last planner system Last planner system er et planlægnings system, der har til hensigt at forbedre processen i byggeperioden og samtidig øge samarbejdet mellem håndværkerne. Ved at inddrage håndværkerne aktivt i planlægningen, styringen og tilrettelæggelsen af byggeprojektet i udførelsen, øges planlægningens pålidelighed og flowet forbedres som en følge af bedre overblik samt bedre koordinering mellem fagene. Last planner system deler planlægningen af byggeprocessen i tre niveauer med tidsplaner på forskellige niveauer: Procesplanen, Periodeplanen og Ugeplanen, hvilket vil blive nærmere forklaret i dette kapitel. Figur 6 - Bertelsen, S. Håndbog i trimmet Byggeri (2007) På figuren er Last Planner System illustreret. Den markerede rute er det, der traditionelt bliver forbigået i byggeprocessen, når der arbejdes ud fra den kendte metode med en overordnet tidsplan, som skal følges. 19

20 Procesplan Procesplanen udføres i starten af byggeriet, ud fra hovedtidsplanen. Den har til formål at fastlægge den ideelle byggeproces, med hensyn til rækkefølge og tidsforbrug. Planen udføres af, eller i hvert fald i samarbejde med fagentreprenørene i mellem, hvilket gør den til deres aftale mellem hinanden. Fokus i denne plan, er rettet mod de tidspunkter eller områder der kræver særlig koordinering mellem fagentreprenørene. Det vil sige især hvor flere fag mødes, og særlige konflikter kan skabes. Derimod hvor for eksempel en betonelement montage finder sted, som ikke har indflydelse på andre fagentrepriser, gøres der ikke særlig meget ud af planen, kun nok til at man kan tjekke op på fremdriften og lave målinger. Planen skal udtrykke en gensidig aftale mellem alle fag, for på den måde opbygge det bedste samarbejde mellem parterne igennem en forhandling, om hvordan denne byggeproces gøres på bedste vis. På baggrund af denne procesplan bestilles diverse materialer og komponenter med en længere leveringstid hjem, en længere leveringstid er over fem uger. Udover dette indeholder den også tider, også selv om det måske modsiger konceptet en smule. Men denne plan er jo som sagt et udtryk for den ultimative proces, hvilket igen skal bruges til at konstatere om byggeriet er foran eller bagud. Planen opdateres kun hvis processen ændres markant eller der er store ændringer i byggeriet. Hvad vi bør gøre. Periodeplan Periodeplanen har to hovedformål at styrer logistikken, hvilket vil sige at arbejdet kan udføres når det skal, samt nedbryde procesplanen til mere konkrete operationer. Dette betyder at periodeplanen er en tjekliste eller en aftale mellem fagentreprenørene om at sikre de sunde aktiviteter. Periodeplanen udføres en gang om ugen på et møde, eventuelt byggemødet, hvor man alligevel mødes. Her ser man fem uger frem, og undersøger om de kommende aktiviteter er sunde. Dette betyder at alt tjekkes, tegninger bliver gået igennem, materialer med kort bestillingstid (under fem uger) bestilles, og der sikres at der er de folk samt maskiner der skal bruges. 20

21 Endvidere aftales der indbyrdes fagentreprenørene imellem den overordnede pladsdisponering. Man skal altså sikre sig at alle kommende aktiviteter er eller vil med stor sikkerhed blive sunde, altså alle syv forudsætninger er opfyldt. Derudover kan man også kalde periodeplanen for en slags indkøbsseddel, eller en fælles huskeliste. Den beskriver ikke noget om tider eller varigheder, kun om de kommende aktiviteter. Det er imidlertid vigtigt at lave opfølgninger på denne plan, så man kan finde en eventuel flaskehals. Hvad vi kan gøre. Ugeplanen Ugeplanens formål er at sikre, at den kommende uges arbejde sker mest hensigtsmæssig for alle arbejdere, samt at alle aktiviteter er sunde. Planen udføres til et møde en gang om ugen, hvor samtlige sjakbajser medvirker. De skal på forhånd have aftalt med deres sjak og evt. mester, hvad de vil lave de næste fem arbejdsdage, dette fremlægges så til mødet. Her aftaler de så indbyrdes, hvordan det vil forgå, her tænkes mest pladsproblemer. Det skal være meget enkelt, og et referat kan for eksempel bestå af en byggeplads tegning, hvor de beskriver hver især hvor de vil befinde sig, så de ikke render over hinanden. Mødet skal helst ikke varer mere end en halv time og alt laves/skrives i hånden, så det går hurtigt. Så ugeplanen er sjakkenes aftale om, hvad der skal ske den næste uge. Hvad vil vi gøre. PPU PPU eller procent af det planlagte, der blev udført er et måle redskab der skal sikre at periodeplanen og ugeplanen er pålidelige. Der måles hvor mange af de aftalte aktiviteter der egentlig blev udført til tiden. Dette måles med procent, for eksempel hvis der er 10 opgave men kun syv er udført er der en PPU på 70 %. Her findes ingen opgaver der næsten er udført, det er kun om de er færdige eller ej. Ved færdig forstås der, helt færdigt, hvilket også indebærer at der er ryddet op og gjort klar til den næste i rækken. PPU en skal bruges til at finde fejl eller svigt i flowet, samt flaskehals og eliminere årsagerne til disse. 21

22 Ledelse Med så store ændringer i byggeprocessen, som lean laver, er man selvfølgelig også nød til at styre og lede projektet herefter. Det klassiske syn på projektledelse ses her, som utilstrækkelig. Dette primært fordi, man oftest alene fokuserer på operationerne, som styres ud fra kontrakter. Så hvis vi ser på TFV modellen i forhold til ledelse, er det transformationstænkningen, eller operationstænkning, der præger projektledelsen. Igen opfattes byggeprocessen for det meste, som en forudsigelig og ordnet proces, der kan organiseres og planlægges, hvilket vil sige at arbejderne udføre en given operation når planen siger de skal (Top down). Samtidig, hvis det kan konstateres at planen ikke følges, reguleres der efter termostatmetoden, altså skruer op eller ned for trykket. Dette betyder, hvis man er bagud smides der flere folk, og er man foran kan der tages nogle fra. Ved førstehånds indtrykket lyder dette meget fornuftigt, hvis man kun tænker på operationerne og i det hele taget ser byggeprocessen som noget man 100 % kan planlægge sig ud af. Stiller man det op mod Lean konceptet, og tænker værdi og proces, er metoden for simpel. TFV modellen i projektledelse Denne form for projektledelse forgår i tre mellemrum mellem værdiskabelse og operationer, mellem operationer og proces samt mellem proces og værdiskabelse. Modellen udspiller sig helt fra konceptfasen til konstruktionsfasen. Det er her vigtigt at fremhæve, at disse tre ledelses former godt kan udføres af en leder, der påtager sig forskellige roller i forskellige situationer. Interview med procesleder fra MT Højgaard, tirsdag d

23 Figur 7 - Bertelsen, S. Trimmet Byggeri (2003) Værdiskabelse og operationer I dette stade skal bygherren ønsker og krav om værdi udformes eller transformeres til operationer. I konceptfasen handler det om at få klargjort den organisation der ønskes medvirkende i processen, samtidig med at sørger for at samtlige kommunikations og spilleregler er fastlagt for arkitekter, ingeniører og andre implicerede. Når så selve konceptet er udviklet kan tegninger og beskrivelser udføres. I udførelsesfasen er det principielt det samme, blot med håndværkerne i stedet for projekterende. Her skrives kontrakter, og man søger for at alle opgaver er uddelegeret. I denne fase er opgaven for projektlederen at håndterer kontrakter, betalinger, kvalitetssikring osv. Denne form for ledelse, kalde for projektledelse. Og det er det samme der normalt ses i konstruktionsfasen, og det vil for det meste være meget formel, da der tit er mange penge blandet ind i det, og man kan sige at projektlederen sidder ved bordenden. 23

24 Operationer og proces I denne del kalder vi ledelsen, i stedet for projektleder, en procesleder. Og her går det ud på at samle alle operationer og opgaver ind i en samlet proces, for her menes der at det ikke kan optimeres ud fra delprocesser men kun den samlede. Proceslederen tænker ikke direkte på kontrakter, men i stedet relationer. Modsat projektlederen, der sidder ved bordenden, gælder det for proceslederen at motivere, mægle og kun fokusere på helheden (processen), samtidig med at skabe en positiv stemning samt et godt samarbejde. Denne form er kun et supplement til den traditionelle projekt eller byggeledelse, da der er brug for begge typer. Stadig er det vigtig at holde løbende fokus på værdikriterierne fra bygherren. Proces og værdiskabelse I denne del kalder vi ledelsen for værdiledelsen, da det er det hovedformålet er. Her drejer det sig om at sikre at processen leverer den værdi der ønskes, både produktværdi og procesværdi. Denne form for ledelse handler både om at skabe de bedste rammer for en kreativ proces, og samtidig sikre at der forbliver den fulde kontrol. Det er derfor vigtigt at udarbejde nogle systemer der holder konceptet inden for de aftalte ramme, som tid og budget. Betegnelsen for en værdileder er lyttende, observerende samt kommunikerende. Bertelsen, Svend - Håndbog I trimmet byggeri (2007) Bertelsen, Sven - Trimmet byggeri Teori og tænkning (2003) Teori til praksis Bygsol Bygsol samarbejde og læring i byggeriet stiftet af teknologisk institut i samarbejde med Lean Construction.dk, er en projektbaseret sammenslutning af en række virksomheder, faglige organisationer samt forsknings og uddannelsesorganisationer. Formålet med dette, var at forbedre byggeprocessen, skabe bedre arbejdsmiljø, kvalitet samt reducere omkostningerne. Metoden for at opnå dette var med den eksisterende viden fra Byg-Lok, Partnering og Lean Construction. 24

25 Bygsol har igennem 3 år omfattet 25 byggesager, lige fra ombygning af enfamilies huse til store boligbyggerier. I alt har 650 byggefolk på alle niveauer fra bygherrer, projekterende, rådgivere, materialeleverandører til udførende byggevirksomheder medvirket i projektet. På illustrationen herunder, ses BygSoL s fremgangsmåde, og her ses også de forskellige workshops der før er nævnt i rapporten. Samtidig med, man tydeligt kan se hvordan de hele tiden reflektere og evaluere processen, for at være sikker på man ikke skrider uden for byggeriets værdier. Figur 8 - Resultat Efter BygSoL projektet, svarede 197 medvirkende håndværkere og ledere på et spørgerskema, resultatet af dette er vist og kommenteret i det efterfølgende. 25

26 Figur 9 - Elsborg, S. - Pedersen, E. - Dam, A. Afsluttende evaluering af BygSoL initiativet resumé (2007) Omkring 45 % af håndværkerne mener at, det har været bedre at arbejde på denne byggesag end tidligere byggesager, og kun omkring 15 % er helt uenige. Ved lederne er der derimod ingen der er uenige, hvor omkring 77 % er enige. En god arbejdsplads og en effektiv arbejdsplads og en effektiv følges nødvendigvis ikke ad, hvor enigheden har været lidt mindre. Dog må man sige resultatet er meget godt, hvor især lederne har været enige med omkring 59 %. Derudover har inddragelsen af håndværkerne i processen, planlægningen og de daglige beslutninger virket med stor tilfredshed både for håndværkerne samt lederne. Håndværkerne gav udtryk for at det, de er blevet inddraget mere samt lyttet mere til, har medført at de følte sig bedre anerkendt samt ligeværdige medspillere i processen. Hvilket har medført et markant større engagement, medbestemmelse og arbejdsglæde. Lederne har givet udtryk for, at de er blevet mere bevidste om fordelen ved at inddrage håndværkerne og på bedst muligt måde, udnytte deres kompetencer. 26

27 Figur 10 - Elsborg, S. - Pedersen, E. - Dam, A. Afsluttende evaluering af BygSoL initiativet resumé (2007) Her ses tydeligt hvordan at halvdelen mener at samarbejdet bliver bedre, både mellem sjakkene og samarbejdet med ledelsen. Noget af det mest afgørende for dette er opstartsmøder, fælles faciliteter, pladsmøder, formandsmøder og sociale arrangementer. Deltagelsen i disse aktiviteter føre til, at de involverede lære hinanden at kende, samt skaber en åbenhed mellem dem. Hvilket betyder at folk kalder hinanden med fornavn, i stedet for titel, samt gør det nemmere for alle at snakke sammen, diskuterer samt hver især har nemmere ved at komme ud med deres meninger og holdninger. Skal møderne have succes, konkluderes der fra mange sider, at opfølgning og kontrol er yderst vigtig. Dette udtrykkes fra både håndværkere samt ledere, og menes helt nødvendigt med en synlig og konkret opfølgning for at det kan forbedre samarbejdet fuldt ud. 27

28 Figur 11 - Elsborg, S. - Pedersen, E. - Dam, A. Afsluttende evaluering af BygSoL initiativet resumé (2007) Som der kan ses, mener mange at de har fået meget ud af forsøgene, også noget de kan bruge efterfølgende. Ansvarligheden synes også at være vokset, mener lidt over 30 % af håndværkerne, og næsten 80 % af lederne mener også at ansvarligheden hos håndværkerne er større. Og ser man på de to tal, er der alligevel en stor forskel på håndværkernes og ledernes måling. For selvom de begge er høje, er der stadig 50 % mellem dem, hvilket må konstateres er meget. Tallet fortæller os i hvert fald, at lederne føler de giver ansvar til håndværkerne, samtidig med de mener håndværkerne også har mere ansvarlighed over for projektet. Håndværkerne, ren procentmæssigt, er dog en smule uenig med lederne. Dette kan muligvis betyde, at lederne måske har lidt sværere ved at give for meget ansvar fra sig på byggepladsen. For selvom de tydeligvis mener de gør, og håndværkerne tager imod, føler håndværkerne ikke de har den samme ansvarlighed som lederne tror. En anden grund kan være rent misforståelser af spørgsmålet, enten fra ledelses side eller håndværkerne. Teknologisk institut - Afsluttende evaluering af BygSoL initiativet resumé (2007) William Demant Kollegiet William Demant kollegiet med 100 værelser på Danmarks tekniske Universitet i Lyngby, var en af de første forsøgs byggerier der fulgte principperne fuldt ud. Byggeriet 28

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Projektledelse 6. semester

Projektledelse 6. semester Projektledelse 6. semester Trimmet Byggeproduktion Randi Muff Ebbesen Agenda Baggrund for forandring Aktuelle udviklingsinitiativer BYGiNORD BYGSOL Trimmet byggeproduktion Last planner Proceslederen Kollektivcentret

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Last Planner System i teori og praksis

Last Planner System i teori og praksis Last Planner System i teori og praksis Cathrine Engstrøm Afgangsprojekt 2011 Byggeledelse, 4. semester ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet Titel: Last Planner System i teori og

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS Medlemsmøde LCDK og DFM Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS I:\sag\25\302.20\lci\ 1 Hvad handler det hele om? Mennesket max Værdi Produktivitet

Læs mere

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Februar 2003 Arbejdsblad INTRODUKTION Indeværende arbejdspapir udgør en del af state-of-the-art rapporten fra arbejdsgruppe Trimmet Udførelse. Arbejdsgruppen refererer

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Bachelorspeciale om. Trimmet Byggeri. - Også værdiskabende for mindre virksomheder? Udarbejdet af Jesper Guldbæk Nielsen

Bachelorspeciale om. Trimmet Byggeri. - Også værdiskabende for mindre virksomheder? Udarbejdet af Jesper Guldbæk Nielsen Bachelorspeciale om Trimmet Byggeri - Også værdiskabende for mindre virksomheder? Udarbejdet af studerende, 7. semester Teknologi & Business Aalborg April, 2014 Kopi Titelblad Titel: Trimmet Byggeri Undertitel:

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning tag-eksperten compara www.compara.dk Kom sikkert i hus, når taget skal skiftes Det er en stor beslutning at få skiftet tag. Der er mange ting

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

INNOVATION PRAKTISK TALT

INNOVATION PRAKTISK TALT INNOVATION PRAKTISK TALT Læringsprocesser i den danske byggebranche Ph.d., Civilingeniør med speciale i byggeledelse Institut for Produktion, Aalborg Universitet Fibigerstræde 16 9220 Aalbrog Ø Denmark

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Dato: Arbejdssted: Proceslogbog. Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør:

Dato: Arbejdssted: Proceslogbog. Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør: Arbejdssted: Proceslogbog Bygherre: Byggeriets art: Byggeriets varighed: Hovedentreprenør: Underentreprenører: Navn Fag Opstart dato Afslut dato Bemanding Sjakkets opgave: Sjakkets sammensætning: Navn

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Værdier.. (produktværdier) Inddrag alle sagens parter i processen Workshops

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case. Pernille Walløe, Bygherrerådgivning og projektledelse pewa@cowi.dk

At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case. Pernille Walløe, Bygherrerådgivning og projektledelse pewa@cowi.dk At trimme flytteprocessen Det Berlingske Officin som case Min baggrund :o) Hvorfor fik jeg opgaven? Ing, B Ing, B Logistikteknolog.DK Logistikteknolog.DK Byggelogistik Byggelogistik Lean Lean Construction

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter

Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Bedre dækningsbidrag i byggeprojekter Totaloverdækning giver tørvejr og øget effektivitet på byggepladsen I mange af vores byggesager har der været god økonomi i at indkalkulere Sitecover Robert Mayer

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere