ISA 580 Skriftlige udtalelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISA 580 Skriftlige udtalelser"

Transkript

1 International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

2 International Auditing and Assurance Standards Board International Federation of Accountants 545 Fifth Avenue, 14 th Floor New York, New York USA Denne Internationale Standard om Revision (), Skriftlige udtalelser er udarbejdet af International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), en uafhængig standard udstedende organisation, der indgår i International Federation of Accountants (IFAC). IAASB har til formål at udstede standarder af høj kvalitet om revision og andre erklæringer med sikkerhed samt bidrage til en større tilnærmelse af internationale og nationale standarder for på den måde at styrke kvaliteten og ensartetheden af praksis på verdensplan og styrke offentlighedens tillid til den globale revisions - og erklæringsprofession. Den originale engelsksprogede publikation kan downloades gratis fra IFAC s website: Den godkendte tekst er den engelsksprogede udgave. IFAC s mål er at tjene offentlighedens interesser, styrke regnskabsprofessionen på globalt plan og bidrage til udviklingen af en stærk international økonomi ved at etablere og fremme efterlevelsen af faglige standarder af høj kvalitet og den internationale ensretning af sådanne standarder samt udtale sig om forhold af interesse for offentligheden på områder, hvor professionens ekspertise er relevant. April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering er tilladt forudsat, at sådanne kopier skal anvendes ved undervisning eller privat og hverken sælges eller formidles, og forudsat, at hver kopi bibeholder teksten: April 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Anvendes med tilladelse af IFAC. Kontakt dersom der ønskes tilladelse til at gengive, sælge eller videresende dette dokument. I andre situationer kræves IFAC s skriftlige tilladelse for at gengive, sælge, videresende eller gøre anden tilsvarende brug af dette dokument ud over, hvad loven tillader. Kontakt Denne Internationale Standard om Revision (), Skriftlige udtalelser er udgivet på engelsk af International Auditing and Assurance Standard Board i International Federation for Accountants (IFAC) i april 2009 og oversat til dansk af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og genudgivet med tilladelse fra IFAC. IFAC har overvejet processen for oversættelsen af International Standard on Auditing oversættelsen er udført i overensstemmelse med Policy Statement Policy for Translation and Reproducing Standards Issued by IFAC. Den godkendte tekst i samtlige Internationale Standarder om Revision, der udgives af IFAC, er den originale engelske tekst. Engelsk udgave af International Standard om Revision (), Skriftlige udtalelser 2009, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Dansk udgave af International Standard om Revision (), Skriftlige udtalelser 2011, International Federation of Accountants (IFAC). Alle rettigheder forbeholdes. Originaltitel: International Standard on Auditing (), Written Representation. ISBN:

3 SRIFTLIGE UDTALELSER (Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der begynder den 15. december 2009 eller senere*) INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Indledning Omfanget af denne ISA Skriftlige udtalelser som revisionsbevis Ikrafttrædelsesdato...5 Mål...6 Definitioner Krav Den ledelse, som der udbedes skriftlige udtalelser fra...9 Skriftlige udtalelser om ledelsens ansvar Andre skriftlige udtalelser...13 Dato på skriftlige udtalelser og den eller de periode(r), de omfatter...14 Skriftlige udtalelsers form...15 Tvivl om pålideligheden af skriftlige udtalelser og manglende afgivelse af ønskede skriftlige udtalelser Vejledning og andet forklarende materiale Skriftlige udtalelser som revisionsbevis...a1 Den ledelse, som der udbedes skriftlige udtalelser fra...a2-a6 Skriftlige udtalelser om ledelsens ansvar...a7-a9 Andre skriftlige udtalelser...a10-a13 Kommunikation af en beløbsgrænse...a14 Dato på skriftlige udtalelser og den eller de periode(r), de omfatter...a15-a18 Skriftlige udtalelsers form...a19-a21 Kommunikation med den øverste ledelse...a22 Tvivl om pålideligheden af skriftlige udtalelser og manglende afgivelse af ønskede skriftlige udtalelser...a23-a27

4 Bilag 1: ISA'er, der indeholder krav vedrørende skriftlige udtalelser Bilag 2: Eksempel på ledelsens regnskabserklæring * Ikrafttrædelse i Danmark udskudt med 12 måneder., Skriftlige udtalelser, bør læses i sammenhæng med ISA 200, Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision.

5 Indledning Omfanget af denne ISA SRIFTLIGE UDTALELSER 1. Denne ISA omhandler revisors ansvar for at indhente skriftlige udtalelser fra den daglige ledelse og, hvor det er passende, den øverste ledelse i forbindelse med en revision af regnskaber. 2. Bilag 1 indeholder en oversigt over andre ISA'er, der indeholder emne-specifikke krav til skriftlige udtalelser. Specifikke krav i andre ISA'er om skriftlige udtalelser medfører ikke begrænsninger i anvendelsen af denne ISA. Skriftlige udtalelser som revisionsbevis 3. Revisionsbevis omfatter den information, som revisor benytter til at nå frem til de konklusioner, der danner grundlag for revisors konklusion 1. Skriftlige udtalelser er nødvendig information, som revisor kræver i forbindelse med revisionen af virksomhedens regnskab. Skriftlige udtalelser er således revisionsbevis på samme måde som svar på forespørgsler. (jf. afsnit A1) 4. Selv om skriftlige udtalelser giver nødvendigt revisionsbevis, giver de ikke i sig selv tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de forhold, de vedrører. Det faktum, at ledelsen har afgivet troværdige skriftlige udtalelser, påvirker heller ikke arten eller omfanget af andet revisionsbevis, som revisor indhenter om opfyldelse af ledelsens ansvar, eller indhenter om specifikke udsagn. Ikrafttrædelsesdato 5. Denne ISA træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der begynder den 15. december 2009 eller senere. Mål 6. Revisors mål er: (a) (b) (c) Definitioner at indhente skriftlige udtalelser fra den daglige ledelse og, hvor det er passende, fra den øverste ledelse, om at ledelsen efter dens egen opfattelse mener, at den har opfyldt sit ansvar for udarbejdelsen af regnskabet og for fuldstændigheden af de informationer, de har givet til revisor (jf. afsnit A2-A3) at underbygge andet revisionsbevis, der er relevant for regnskabet eller specifikke udsagn i regnskabet, ved hjælp af skriftlige udtalelser, hvis revisor anser det for nødvendigt, eller det er krævet i henhold til andre ISA'er, og at reagere passende på skriftlige udtalelser fra den daglige ledelse og, hvor det er passende fra den øverste ledelse, eller at reagere passende, hvis den daglige ledelse og, hvor det er passende, den øverste ledelse ikke afgiver de skriftlige udtalelser, som revisor anmoder om. 7. I ISA'erne forstås ved: skriftlig udtalelse en skriftlig udtalelse fra ledelsen givet til revisor for at bekræfte visse forhold eller for at understøtte andet revisionsbevis. I denne sammenhæng omfatter skriftlige udtalelser ikke regnskaber, udsagnene i disse eller understøttende regnskabsmateriale og registreringer. 1 ISA 500, Revisionsbevis, afsnit 5(c). Side 1

6 8. I forbindelse med denne ISA skal "ledelsen" forstås som "den daglige ledelse og, hvor det er passende, den øverste ledelse". Endvidere har ledelsen i tilfælde af en begrebsramme for aflæggelse af et regnskab, som giver et retvisende billede, ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den gældende regnskabsmæssige begrebsramme. Krav Den ledelse, som der udbedes skriftlige udtalelser fra 9. Revisor skal anmode om skriftlige udtalelser fra den ledelse, der er ansvarlig for regnskabet, og som besidder viden om de pågældende forhold (jf. afsnit A2-A6). Skriftlige udtalelser om ledelsens ansvar Udarbejdelse af regnskabet 10. Revisor skal anmode ledelsen om at afgive en skriftlig udtalelse om, at den har opfyldt sit ansvar for udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og, hvor det er relevant, det retvisende billede, som det er anført i vilkårene for revisionsopgaven 2 (jf. afsnit A7-A9, A14, A22). Afgivne oplysninger og transaktionernes fuldstændighed 11. Revisor skal anmode ledelsen om at afgive en skriftlig udtalelse om, at: (a) den har givet revisor al relevant information og adgang som aftalt i vilkårene for revisionsopgaven 3 og (b) alle transaktioner er blevet registreret og afspejlet i regnskabet (jf. afsnit A7- A9, A14, A22). Beskrivelse af ledelsens ansvar i de skriftlige udtalelser 12. I de skriftlige udtalelser, som kræves efter afsnit 10 og 11, skal ledelsens ansvar beskrives på samme måde, som dette ansvar beskrives i vilkårene for revisionsopgaven. Andre skriftlige udtalelser 13. Andre ISA'er stiller krav om, at revisor anmoder om skriftlige udtalelser. Hvis revisor ud over sådanne krævede udtalelser fastslår, at det er nødvendigt at indhente en eller flere skriftlige udtalelser til at understøtte andet revisionsbevis, der er relevant for regnskabet, eller et eller flere udsagn i regnskabet, skal revisor anmode om sådanne yderligere skriftlige udtalelser (jf. afsnit A10-A13, A14, A22). Dato på skriftlige udtalelser og den eller de periode(r), de omfatter 14. Datoen på de skriftlige udtalelser skal ligge så tæt som muligt på, men ikke efter, datoen på revisors erklæring på regnskabet. De skriftlige udtalelser skal omfatte alle regnskaber og perioder, der henvises til i revisors erklæring (jf. afsnit A15-A18). Skriftlige udtalelsers form 15. De skriftlige udtalelser skal være i form af en regnskabserklæring stilet til revisor. Hvis lov eller øvrig regulering kræver, at ledelsen skal afgive skriftlige erklæringer om sit ansvar, der er offentlig tilgængelige, og revisor fastslår, at sådanne erklæringer 2 ISA 210, Aftaler om revisionsopgavers vilkår, afsnit 6(b)(i). 3 ISA 210, Aftaler om revisionsopgavers vilkår, afsnit 6(b)(iii). Side 2

7 indeholder nogle af eller alle de udtalelser, der kræves efter afsnit 10 eller 11, behøver de relevante forhold, der er omfattet af sådanne udtalelser, ikke at indgå i regnskabserklæringen (jf. afsnit A19-A21). Tvivl om pålideligheden af skriftlige udtalelser og manglende afgivelse af ønskede skriftlige udtalelser Tvivl om pålideligheden af skriftlige udtalelser 16. Hvis revisor nærer tvivl om ledelsens kompetence, integritet, etiske værdier eller omhu eller dens engagement i forhold til disse spørgsmål og deres håndhævelse, skal revisor fastslå, hvorledes denne tvivl indvirker på pålideligheden af udtalelserne (mundtlige eller skriftlige) og revisionsbevis generelt. (jf. afsnit A24-A25) 17. I særdeleshed skal revisor, hvis de skriftlige udtalelser ikke er konsistente med andet revisionsbevis, udføre revisionshandlinger for at forsøge at afklare forholdet. Hvis forholdet ikke afklares, skal revisor genoverveje vurderingen af ledelsens kompetence, integritet, etiske værdier eller omhu eller dens engagement i forhold til disse spørgsmål og deres håndhævelse og fastslå den indvirkning, som dette kan have på pålideligheden af udtalelserne (mundtlige eller skriftlige) og på revisionsbevis generelt (jf. afsnit A23). 18. Hvis revisor konkluderer, at de skriftlige udtalelser ikke er pålidelige, skal revisor foretage passende handlinger, herunder fastslå den mulige indvirkning på konklusionen i revisors erklæring i overensstemmelse med ISA under hensyntagen til kravet i afsnit 20 i denne ISA. Manglende afgivelse af ønskede skriftlige udtalelser 19. Hvis ledelsen ikke afgiver en eller flere af de ønskede skriftlige udtalelser, skal revisor: (a) (b) (c) drøfte forholdet med ledelsen foretage en ny vurdering af ledelsens integritet og vurdere den indvirkning, som denne kan have på pålideligheden af udtalelser (mundtlige eller skriftlige) og på revisionsbevis generelt, og foretage passende handlinger, herunder vurdere den mulige indvirkning på konklusionen i revisors erklæring i overensstemmelse med ISA 705, under hensyntagen til kravet i afsnit 20 i denne ISA. Skriftlige udtalelser om ledelsens ansvar 20. Revisor skal i overensstemmelse med ISA 705 ikke afgive en konklusion om regnskabet, hvis: (a) revisor konkluderer, at der er tilstrækkelig tvivl om ledelsens integritet, således at de skriftlige udtalelser, der kræves efter afsnit 10 og 11, ikke er pålidelige, eller (b) ledelsen ikke afgiver de skriftlige udtalelser, der kræves efter afsnit 10 og 11 (jf. afsnit A26-A27). *** Vejledning og andet forklarende materiale 4 ISA 705, Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring. Side 3

8 Skriftlige udtalelser som revisionsbevis (jf. afsnit 3) A1. Skriftlige udtalelser er en vigtig kilde til revisionsbevis. Hvis ledelsen ændrer eller ikke afgiver de skriftlige udtalelser, som revisor anmoder om, bør det advare revisor om muligheden for, at der kan foreligge en eller flere betydelige problemstillinger. Derudover kan en anmodning om skriftlige i stedet for mundtlige udtalelser i mange tilfælde tilskynde ledelsen til grundigere at overveje relevante forhold og dermed højne kvaliteten af udtalelserne. Den ledelse, som der udbedes skriftlige udtalelser fra (jf. afsnit 9) A2. Der anmodes om skriftlige udtalelser fra de personer, der er ansvarlige for udarbejdelsen af regnskabet. Disse personer kan være forskellige afhængigt af virksomhedens ledelsesstruktur og relevant lov eller øvrig regulering. Den daglige ledelse (snarere end den øverste ledelse) er dog ofte den ansvarlige part. Skriftlige udtalelser kan derfor blive indhentet fra virksomhedens administrerende direktør og økonomidirektør, eller fra tilsvarende personer i virksomheder, der ikke benytter sådanne titler. I nogle tilfælde er andre parter såsom den øverste ledelse imidlertid også ansvarlige for udarbejdelsen af regnskabet. A3. Som følge af ledelsens ansvar for udarbejdelsen af regnskabet samt dens ansvar for udførelsen af virksomhedens aktiviteter forventes det, at ledelsen har tilstrækkelig viden om virksomhedens proces for udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber samt udsagnene heri, som de skriftlige udtalelser kan baseres på. A4. I nogle tilfælde kan ledelsen imidlertid vælge at rette forespørgsler til andre, der deltager i udarbejdelsen og aflæggelsen af regnskaber og udsagnene heri, herunder personer med specialiseret viden om de forhold, der ønskes skriftlige udtalelser om. Sådanne personer kan omfatte: en aktuar, der er ansvarlig for aktuarmæssigt opgjorte regnskabsmæssige værdier ansatte ingeniører, som kan have ansvar for og specialiseret viden om måling af miljømæssige forpligtelser interne juridiske rådgivere, der kan give information, der er vigtig for hensatte forpligtelser vedrørende retskrav. A5. I nogle tilfælde kan ledelsen i de skriftlige udtalelser inkludere et forbehold om, at udtalelserne er afgivet efter ledelsens bedste viden og overbevisning. Det er rimeligt for revisor at acceptere en sådan formulering, hvis revisor er overbevist om, at udtalelserne er afgivet af personer med passende ansvar og viden om de forhold, der indgår i udtalelserne. A6. For over for ledelsen at understrege nødvendigheden af at afgive kvalificerende udtalelser kan revisor bede ledelsen om at indføre en bekræftelse i de skriftlige udtalelser om, at den har foretaget alle de forespørgsler, som den har anset som passende for at kunne afgive de ønskede skriftlige udtalelser. Det forventes ikke, at sådanne forespørgsler normalt kræver en formel intern proces ud over dem, der allerede er etableret af virksomheden. Skriftlige udtalelser om ledelsens ansvar (jf. afsnit 10-11) A7. Indhentet revisionsbevis for, at ledelsen har opfyldt det ansvar, der henvises til i afsnit 10 og 11, er ikke tilstrækkeligt, medmindre der er opnået bekræftelse fra ledelsen om, at den efter egen opfattelse har opfyldt dette ansvar. Dette skyldes, at Side 4

9 revisor ikke alene ud fra andet revisionsbevis er i stand til at vurdere, om ledelsen har udarbejdet og aflagt 5 regnskabet og givet information til revisor på grundlag af ledelsens anerkendelse og forståelse af sit ansvar. F.eks. kan revisor ikke konkludere, om ledelsen som aftalt i vilkårene for revisionsopgaven har givet revisor al relevant information, uden at spørge ledelsen derom og modtage bekræftelse på, at sådan information er blevet givet. A8. De skriftlige udtalelser, der kræves efter afsnit 10 og 11, bygger på ledelsens anerkendelse og forståelse af sit ansvar i vilkårene for revisionsopgaven ved at indhente bekræftelse på, at den har opfyldt dette ansvar. Revisor kan også bede ledelsen om på ny at bekræfte sin anerkendelse og forståelse af dette ansvar i skriftlige udtalelser. Dette er almindeligt i visse jurisdiktioner, men kan i alle tilfælde være passende, når: de, der underskrev vilkårene for revisionsopgaven på virksomhedens vegne, ikke længere har det relevante ansvar vilkårene for revisionsopgaven blev udarbejdet i et tidligere år der er tegn på, at ledelsen har misforstået dette ansvar, eller ændrede omstændigheder gør det passende at indhente en ny bekræftelse. I overensstemmelse med ISA 210 udarbejdes en sådan genbekræftelse af ledelsens anerkendelse og forståelse af sit ansvar ikke med henvisning til ledelsens bedste viden og overbevisning (som anført i afsnit A5 af denne ISA). Særlige overvejelser vedrørende offentlige virksomheder A9. Mandatet for revisioner af offentlige virksomheders regnskaber kan være bredere end for andre virksomheder. Som følge heraf kan forudsætningerne vedrørende ledelsens ansvar, som en revision af en offentlig virksomheds regnskab udføres på, give anledning til yderligere skriftlige udtalelser. Disse kan omfatte skriftlige udtalelser, der bekræfter, at transaktioner og begivenheder er blevet udført i overensstemmelse med lov, øvrig regulering eller anden myndighed. Andre skriftlige udtalelser (jf. afsnit 13) Yderligere skriftlige udtalelser om regnskabet A10. Ud over de skriftlige udtalelser, der kræves efter afsnit 10, kan revisor finde det nødvendigt at anmode om andre skriftlige udtalelser om regnskabet. Sådanne skriftlige udtalelser kan supplere, men udgør ikke en del af, den skriftlige udtalelse, der kræves efter afsnit 10. De kan omfatte udtalelser om: hvorvidt valget og anvendelsen af den anvendte regnskabspraksis er passende, og hvorvidt forhold såsom nedennævnte, hvor dette ifølge den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er relevant, er blevet indregnet, målt, præsenteret eller oplyst i overensstemmelse med den pågældende begrebsramme: planer eller hensigter, der kan påvirke den regnskabsmæssige værdi eller klassificeringen af aktiver og forpligtelser faktiske såvel som eventuelle forpligtelser, 5 ISA 210, Aftaler om revisionsopgavers vilkår, afsnit 6(b). Side 5

10 SRIFTLIGE UDTALELSER ejendomsret til eller kontrol over aktiver, ejendomsforbehold eller pantsætning af aktiver, sikkerhedsstillelse i aktiver, og aspekter af love, øvrig regulering og kontrakter, der kan påvirke regnskabet, herunder manglende overholdelse. Yderligere skriftlige udtalelser om information til revisor A11. Ud over den skriftlige udtalelse, der kræves efter afsnit 11, kan revisor finde det nødvendigt at anmode ledelsen om at afgive en skriftlig udtalelse om, at den har underrettet revisor om alle mangler i intern kontrol, som ledelsen er bekendt med. Skriftlige udtalelser om specifikke udsagn A12. I forbindelse med indhentning af bevis for eller stillingtagen til vurderinger og hensigter kan revisor bl.a. overveje: virksomhedens historik i relation til gennemførelse af sine udtrykte hensigter virksomhedens begrundelse for at vælge et særligt handlingsforløb virksomhedens evne til at følge et bestemt handlingsforløb tilstedeværelsen af eller manglen på eventuel anden information, der kan være indhentet under revisionen, og som måske ikke er i overensstemmelse med ledelsens vurdering eller hensigt. A13. Derudover kan revisor finde det nødvendigt at anmode ledelsen om at afgive skriftlige udtalelser om specifikke udsagn i regnskabet, navnlig for at støtte en forståelse, som revisor har opnået fra andet revisionsbevis, vedrørende ledelsens vurderinger eller hensigt i forhold til et specifikt udsagn eller fuldstændigheden heraf. Hvis ledelsens hensigt f.eks. er vigtig for værdiansættelsesgrundlaget for investeringer, er det måske ikke muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis uden en skriftlig udtalelse fra ledelsen om dens hensigter. Selv om sådanne skriftlige udtalelser giver nødvendigt revisionsbevis, giver de ikke i sig selv tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for det pågældende udsagn. Kommunikation af en beløbsgrænse (jf. afsnit 10-11, 13) A14. ISA 450 stiller krav om, at revisor skal opsummere fejlinformationer, der er konstateret under revisionen, ud over dem, der er klart ubetydelige 6. Revisor kan fastsætte en beløbsgrænse, over hvilken fejlinformationer ikke kan betragtes som klart ubetydelige. På samme måde kan revisor overveje at oplyse ledelsen om en beløbsgrænse til brug for de ønskede skriftlige udtalelser. Dato på skriftlige udtalelser og den eller de periode(r), de omfatter (jf. afsnit 14) A15. Da skriftlige udtalelser er nødvendige som revisionsbevis, kan revisors konklusion ikke udtrykkes, og revisors erklæring ikke dateres, forud for datoen på de skriftlige udtalelser. Da revisor skal være opmærksom på begivenheder, der sker i perioden op til datoen på revisors erklæring, der kan kræve justering af eller oplysning i regnskabet, skal de skriftlige udtalelser endvidere dateres så tæt som muligt på, men ikke efter, datoen på revisors erklæring på regnskabet. A16. I nogle tilfælde kan det være passende for revisor at indhente en skriftlig udtalelse om et specifikt udsagn i regnskabet under udførelsen af revisionen. Når dette er tilfældet, kan det være nødvendigt at anmode om en opdateret skriftlig udtalelse. 6 ISA 450, Vurdering af fejlinformation konstateret under revisionen. afsnit 5. Side 6

11 A17. De skriftlige udtalelser omfatter alle perioder, der henvises til i revisors erklæring, idet ledelsen på ny skal bekræfte, at de skriftlige udtalelser, den tidligere har afgivet for tidligere perioder, stadig er passende. Revisor og ledelsen kan aftale en form på den skriftlige udtalelse, der opdaterer skriftlige udtalelser for tidligere perioder, ved at angive, om der er eventuelle ændringer til sådanne tidligere skriftlige udtalelser, og hvad de i givet fald består i. A18. Der kan opstå situationer, hvor den nuværende ledelse ikke har været til stede i alle de perioder, der henvises til i revisors erklæring. Sådanne personer kan hævde, at de ikke er i stand til at afgive nogle eller alle skriftlige udtalelser, idet de ikke har været til stede i den pågældende periode. Dette faktum mindsker imidlertid ikke sådanne personers ansvar for regnskabet som helhed. Derfor gælder kravet til revisor om at anmode dem om at afgive skriftlige udtalelser, der omfatter hele den relevante periode, stadig. Skriftlige udtalelsers form (jf. afsnit 15) A19. Det er et krav, at skriftlige udtalelser skal indgå i en regnskabserklæring, der er stilet til revisor. I nogle jurisdiktioner stiller lov eller øvrig regulering imidlertid krav om, at ledelsen skal afgive skriftlig, offentlig erklæring om sit ansvar. Selv om en sådan erklæring er en udtalelse til brugerne af regnskabet eller relevante myndigheder, kan revisor fastslå, at den er en passende form for skriftlig udtalelse med hensyn til nogle eller alle de udtalelser, der kræves efter afsnit 10 eller 11. Derfor behøver de relevante forhold, der er omfattet af en sådan udtalelse, ikke at indgå i regnskabserklæringen. Blandt de faktorer, der kan påvirke revisors afgørelse, kan nævnes: om udtalelsen indeholder en bekræftelse på opfyldelsen af det ansvar, der henvises til i afsnit 10 og 11 om udtalelsen er blevet givet eller godkendt af dem, som revisor anmoder om relevante skriftlige udtalelser fra om en kopi af erklæringen er givet til revisor så tæt som muligt på, men ikke efter, datoen for revisors erklæring på regnskabet (se afsnit 14). A20. En formel erklæring om overholdelse af lov eller øvrig regulering eller om godkendelse af regnskabet indeholder ikke tilstrækkelig information til, at revisor kan være overbevist om, at alle nødvendige udtalelser er blevet bevidst afgivet. Det forhold, at ledelsens ansvar er udtrykt i lov eller øvrig regulering, er heller ikke en erstatning for de ønskede skriftlige udtalelser. A21. Bilag 2 indeholder et illustrativt eksempel på en regnskabserklæring. Kommunikation med den øverste ledelse (jf. afsnit 10-11, 13) A22. ISA 260 kræver, at revisor underretter den øverste ledelse om de skriftlige udtalelser, som revisor har anmodet den daglige ledelse om 7. Tvivl om pålideligheden af skriftlige udtalelser og manglende afgivelse af ønskede udtalelser Tvivl om pålideligheden af skriftlige udtalelser (jf. afsnit 16-17) A23. Er der konstateret manglende konsistens mellem en eller flere skriftlige udtalelser og revisionsbevis, der er indhentet fra en anden kilde, kan revisor overveje, om 7 ISA 260, Kommunikation med den øverste ledelse, afsnit 16(c)(ii). Side 7

12 risikovurderingen fortsat er passende, og hvis ikke, justere risikovurderingen og fastlægge arten, den tidsmæssige placering og omfanget af yderligere revisionshandlinger som reaktion på de vurderede risici. A24. Tvivl om ledelsens kompetence, integritet, etiske værdier eller omhu eller om dens engagement i forhold til disse spørgsmål eller håndhævelsen heraf kan foranledige revisor til at konkludere, at risikoen for, at ledelsen udarbejder et vildledende regnskab, er sådan, at der ikke kan udføres en revision. I et sådant tilfælde kan revisor overveje at trække sig fra opgaven, hvor dette er muligt ifølge gældende lov eller øvrig regulering, medmindre den øverste ledelse iværksætter passende korrigerende foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger er dog muligvis ikke tilstrækkelige til, at revisor kan afgive en revisionskonklusion uden modifikationer. A25. ISA 230 kræver, at revisor dokumenterer betydelige forhold, der opstår under revisionen, de konklusioner, man er kommet frem til om disse forhold, og de betydelige faglige vurderinger, der er foretaget for at komme frem til disse konklusioner 8. Revisor kan have identificeret betydelige problemer vedrørende ledelsens kompetence, integritet, etiske værdier eller omhu eller vedrørende dens engagement i forhold til disse spørgsmål eller håndhævelsen heraf, men konkluderet, at de skriftlige udtalelser ikke desto mindre er pålidelige. I et sådant tilfælde skal dette betydelige forhold dokumenteres i overensstemmelse med ISA 230. Skriftlige udtalelser om ledelsens ansvar (jf.: afsnit 20) A26. Som forklaret i afsnit A7 er revisor ikke udelukkende på grundlag af andet revisionsbevis i stand til at vurdere, om ledelsen har opfyldt det ansvar, der henvises til i afsnit 10 og 11. Hvis revisor derfor, som beskrevet i afsnit 20(a), konkluderer, at de skriftlige udtalelser om disse forhold er upålidelige, eller hvis ledelsen ikke afgiver disse skriftlige udtalelser, er revisor ikke i stand til at opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis. De mulige indvirkninger på regnskabet af en sådan mangel er ikke begrænset til specifikke elementer, konti eller poster i regnskabet og er derfor gennemgribende. I overensstemmelse med ISA 705 skal revisor ikke afgive en konklusion på regnskabet i sådanne tilfælde 9. A27. En skriftlig udtalelse, der er blevet ændret i forhold til den, revisor har anmodet om, betyder ikke nødvendigvis, at ledelsen ikke har afgivet den skriftlige udtalelse. Den underliggende begrundelse for en sådan ændring kan dog påvirke konklusionen i revisors erklæring. For eksempel: Den skriftlige udtalelse om ledelsens opfyldelse af sit ansvar for udarbejdelsen af regnskabet kan angive, at bortset fra væsentlig manglende overholdelse af et særligt krav i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er ledelsen af den opfattelse, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med denne begrebsramme. Kravet i afsnit 20 gælder ikke, da revisor har konkluderet, at ledelsen har afgivet pålidelige skriftlige udtalelser. Der stilles dog krav om, at revisor skal overveje indvirkningen af den manglende overholdelse på konklusionen i revisors erklæring i overensstemmelse med ISA 705. Det kan i den skriftlige udtalelse om ledelsens ansvar for at give revisor al relevant information, som det er aftalt i vilkårene for revisionsopgaven, anføres, at ledelsen er af den opfattelse, at den med undtagelse af information, 8 ISA 230, Revisionsdokumentation, afsnit 8(c) og ISA 705, Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring, afsnit 9. Side 8

13 der er gået tabt i en brand, har givet revisor den pågældende information. Kravet i afsnit 20 gælder ikke, da revisor har konkluderet, at ledelsen har afgivet pålidelige skriftlige udtalelser. Revisor skal dog overveje indvirkningen på regnskabet af, hvor gennemgribende den information, der er gået tabt i branden, er, og indvirkning deraf på konklusionen i revisors erklæring i overensstemmelse med ISA 705. Side 9

14 ISA'er, der indeholder krav vedrørende skriftlige udtalelser Bilag 1 (jf. afsnit 2) Dette bilag angiver afsnit i andre ISA'er, der gælder for revisioner af regnskaber, der begynder den 15. december 2009 eller senere, hvori der stilles krav om emnespecifikke skriftlige udtalelser. Listen erstatter ikke behovet for at overveje kravene og den dertil knyttede vejledning og andet forklarende materiale i ISA'erne. ISA 240, Revisors ansvar vedrørende besvigelser ved revision af regnskaber, afsnit 39. ISA 250, Overvejelser vedrørende love og øvrig regulering ved revision af regnskaber, afsnit 16. ISA 450, Vurdering af fejlinformation konstateret under revisionen, afsnit 14. ISA 501, Revisionsbevis Specifikke overvejelser for udvalgte områder, afsnit 12. ISA 540, Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder skøn over dagsværdi, og tilknyttede oplysninger, afsnit 22 ISA 550,Nærtstående parter, afsnit 26. ISA 560, Efterfølgende begivenheder, afsnit 9 ISA 570 Fortsat drift (Going concern) afsnit 16(e). ISA 710 Sammenlignelige oplysninger Sammenligningstal og regnskab til sammenligning, afsnit 9. Side 10

15 Eksempel på ledelsens regnskabserklæring Bilag 2 (jf. afsnit A21) Det følgende eksempel indeholder skriftlige udtalelser, der kræves i denne og andre ISA'er, der er i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der begynder den 15. december 2009 eller senere. I eksemplet forudsættes det, at den relevante regnskabsmæssige begrebsramme er International Financial Reporting Standards, at kravet i ISA om at indhente en skriftlig udtalelse ikke er relevant, og at der ingen afvigelser er til de ønskede skriftlige udtalelser. Hvis der var afvigelser, skulle udtalelserne tilpasses, således at de reflekterede afvigelserne. (Til revisor) (Virksomhedens brevhoved) (Dato) Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af regnskabet for selskabet ABC for regnskabsåret 20XX 11 med det formål at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards. Vi bekræfter (efter vores bedste viden og overbevisning og efter at have foretaget de forespørgsler, som vi har fundet nødvendige med det formål på passende vis at informere os selv om), at: Regnskabet Vi har opfyldt vores ansvar, som angivet i vilkårene for revisionsopgaven dateret [indsæt dato], for udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards; i særdeleshed giver regnskabet et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards. De betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder dem, der er målt til dagsværdi, er rimelige. (ISA 540) Relationer til og transaktioner med nærtstående parter er blevet passende regnskabsmæssigt behandlet og passende oplyst i overensstemmelse med kravene i International Financial Reporting Standards. ( ISA 550) Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som International Financial Reporting Standards kræver regulering af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst. ( ISA 560) Indvirkningen af ikke-korrigerede fejl er (både enkeltvist og samlet) uvæsentlig for regnskabet som helhed. En oversigt over ikke-korrigerede fejl er vedlagt regnskabserklæringen. ( ISA 450) [Alle øvrige forhold, som revisor kan finde passende (se afsnit A10 i denne ISA).] Afgivet information 10 ISA 570, Fortsat drift (Going concern). 11 Hvor revisor rapporterer om mere end én periode, skal revisor rette datoen, således at regnskabserklæringen vedrører alle de perioder, der er omfattet af revisors erklæring. Side 11

16 Vi har givet Dem: SRIFTLIGE UDTALELSER o adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentationsamt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af regnskabet. o yderligere information til brug for revisionen, som De har anmodet os om, og o ubegrænset adgang til personer i virksomheden, som De har fundet det nødvendigt at indhente revisionsbevis fra. Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i regnskabet. Vi har oplyst Dem om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. ( ISA 240) Vi har oplyst dem om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker virksomheden og involverer: o ledelsen o medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol, eller o andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på regnskabet. (ISA 240) Vi har oplyst Dem om al information i relation til påståede eller formodede besvigelser, som påvirker virksomhedens regnskab, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere, analytikere, regulerende myndigheder eller andre. ( ISA 240) Vi har oplyst Dem om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrig reguleringr, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af regnskabet. ( ISA 250) Vi har oplyst Dem om identiteten af virksomhedens nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, som vi er bekendt med. ( ISA 550) [Alle øvrige forhold, som revisor kan anse for nødvendige (se afsnit A11 af denne ISA).] Ledelsen Ledelsen Side 12

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

ISA 505 Eksterne bekræftelser

ISA 505 Eksterne bekræftelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Eksterne bekræftelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

ISA 570 Fortsat drift (Going concern)

ISA 570 Fortsat drift (Going concern) International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Fortsat drift (Going concern) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation med den øverste ledelse Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Endelig udgave April, December 2015 ISA 720 International standard om revision Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver

ISA 530 Revision ved brug af stikprøver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revision ved brug af stikprøver Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing Udover ændri and Assurance Standards Board ISAE 3400 DK Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE 3400 DK Undersøgelse af fremadrettede finansielle

Læs mere

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven April 2013 Revisionsteknisk Udvalg FSR - danske revisorer 2013 Revisionsteknisk Udvalg Standard om udvidet gennemgang

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer BEK nr 385 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0031910 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger

ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger IFAC Board ISRS 4410 (ajourført) Marts 2012 International standard om beslægtede opgaver ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ISA 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision

ISA 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1.

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 25. februar 2011 om revisors tiltrædelse og til

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

JYDSK MEDICINSK SELSKAB C/O LÆGE JENS FREDERIK DAHLERUP ÅRSREGNSKAB 2015

JYDSK MEDICINSK SELSKAB C/O LÆGE JENS FREDERIK DAHLERUP ÅRSREGNSKAB 2015 JYDSK MEDICINSK SELSKAB C/O LÆGE JENS FREDERIK DAHLERUP ÅRSREGNSKAB 2015 CVR-NR. 26 52 66 47 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse

Læs mere