Et godt studiemiljø, en studieretning og uddannelse med sammenhæng. Håndbog for teams

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt studiemiljø, en studieretning og uddannelse med sammenhæng. Håndbog for teams"

Transkript

1 Et godt studiemiljø, en studieretning og uddannelse med sammenhæng Håndbog for teams

2 0

3 Indhold Mål... 1 Nedsættelse og sammensætning af teams... 1 Tilrettelæggelse af arbejdet i teams... 1 Løn og arbejdstidsforhold... 1 Teamets faste opgaver og fokusområder... 2 Teamets faste opgaver en oversigt... 2 Grundforløb... 3 Studieretningsforløb 1.g... 4 Studieretningsforløb 2.g... 5 Studieretningsforløb 3.g... 6 Teamets fokusområder... 7 Toning af studieretninger... 7 Skriftlig progression i forhold til faglig formidling i flerfaglige opgaver... 7 Studiekompetence... 7 Ny skriftlighed... 7 Fravær og elevtid... 7 Det mundtlige arbejde... 7 Fælles fokusområder for skolen Bilag 1: Mini-guide til RG på virksomhedsbesøg... 8 i

4 Mål Overordnet set skal teamet være med til at sikre, at vores elever får den bedst mulige gymnasieuddannelse. Gennem samarbejde skal hvert team, inden for de givne rammer, udvikle deres egen model for, hvordan den enkelte klasse bedst støttes i og motiveres til at udvikle et godt studiemiljø. Samtidig er der i teamet forankret en opmærksomhed på at skabe en studieretning og uddannelse med sammenhæng. Nedsættelse og sammensætning af teams Rektor nedsætter et team for hver klasse efter følgende model: Del af gymnasieforløbet Antal lærere i teamet Grundforløb To lærere Studieretningsforløb, 1.g, 2.semester To lærere Studieretningsforløb, 2.g To lærere Studieretningsforløb, 3.g, 5. semester To lærere Teamet udpeges normalt for hele studieretningsforløbet. Dog kan der undtagelsesvist kan ske udskiftninger bl.a. som følge af den konkrete sammensætning af fag på de enkelte klassetrin. Det tilstræbes, at to lærere har klassen i hele studieretningsforløbet, og at mindst en af lærerne har et gennemgående studieretningsfag. Det tilstræbes samtidig, at hver lærer, om muligt, kun sidder i ét team ad gangen. I forbindelse med time- og fagfordelingen kan den enkelte lærer indgive ønske om, hvilken type team, man ønsker at deltage i (fx hvilken studieretning). Tilrettelæggelse af arbejdet i teams Inden for funktionsbeskrivelsen tilrettelægger teamet selv sit arbejde, idet følgende funktioner skal varetages af teamets medlemmer: Mødeindkalder, referent og kontaktperson til studievejledningen. Teamet har en ugentlig lektion, skemalagt i Lectio, hvor der er mulighed for at mødes. Læreteamet er forpligtiget til inden hvert karaktermøde via Lectio at kontakte klassens lærer med henblik på informationer om enkelte elever. Lærerteamet er endvidere forpligtiget til at kommunikere væsentlige informationer om klassens lærere ud til alle klassens lærere. Klassens studievejler deltager en gang om måneden i et af de ordinære teammøder og hvert team får tilknyttet en ledelsesrepræsentant, som i det omfang det er muligt, ligeledes vil deltage. Teamet kan altid tage kontakt til ledelsesrepræsentanten, hvis der skulle være behov for hjælp eller afklaring på spørgsmål. Teamet kan foretage timebytninger, skemaændringer og lignende, hvis det ikke strider imod med andre hensyn. Løn og arbejdstidsforhold Løn og arbejdstidsforhold for det enkelte medlem af et team i det enkelte semester/studieår fremgår af arbejdstidsaftalen indgået mellem TR og Rektor. 1

5 Teamets faste opgaver og fokusområder Teamets arbejde er søgt konkretiseret ved hjælp af faste opgaver og fokusområder. De faste opgaver er teamet er forpligtet til at udføre. Disse opgaver er ofte bundet til et bestemt tidspunkt på året/gymnasieforløbet og er derfor indsat i et årshjul, der kan tjene til at danne et overblik og således være et planlægningsværktøj. Endvidere er der i teamet forankret en opmærksomhed på en række mere overordnede områder, som fx toning af studieretningen, studiekompetencer, skriftlighed mm. Disse er fokusområder, som det enkelte team kan fokusere mere eller mindre på, alt efter hvilken klasse, og hvilke interesser teamet og klassens øvrige lærere har. Ledelsen udpeger hvert år nogle fokusområder, som teamet skal forholde sig til. Områderne er valgt ud fra en ledelsesmæssig vurdering af, hvor der er et særligt behov for udvikling. Det enkelte team kan altid foreslå nye fælles fokusområder. Teamets faste opgaver en oversigt Følgende oversigt er de faste opgaver og møder for det enkelte team sat ind i et årshjul. Den 3. kolonne er forslag til, hvordan teamet rent konkret kan udføre opgaven. Den beskriver den praksis, der allerede eksisterer i teams på RG eller forslag indkommet fra lærere eller elever. Det er ambitionen, at denne kolonne hele tiden skal udvikles med nye forslag og idéer. Derfor er det centralt, at alle teams har muligheden for at bidrage til denne videndeling både til møderne med ledelsen, samt til fællesmøderne for alle teams. 2

6 Grundforløb Tidspunkt Opgave Forslag til operationalisering Maj Store Forberedelsesdag Forberedelse af introduktion for klassen. Forberedelse af introduktion til studieplan. Arbejdet i teamet. Teamet skal deltage i intro-arrangementet hvem gør hvad hvornår? Kanotur hvem deltager? Hvem gør hvad i forhold til den skriftlige koordinering og studieplanen? Diskussion af Håndbog for teams - hvilke interesser har teamet - hvilke områder skal i fokus? Hvem er kontaktperson til, til ledelsen, hvem er mødeindkalder osv.? Grundforløb August Introduktion til gymnasiet September Klassemøde Studieplan Forældremøde Fællesmøde for teams Oktober November Karaktermøder December Opfølgning på studieplaner Deltagelse i introarrangement. Evt. deltagelse i kanotur. Informerer klassen om de særlige begivenheder i efteråret. Forbereder et klassemøde med alle klassens lærere (klassemødet indkaldes af ledelsen). Koordinering af det skriftlige arbejde. Præsentation af studieplanen for eleverne. Forberedelse af og deltagelse i forældremøde. Deltagelse i det fælles møde med alle teams. Forberede Deltage i Teamet følger op på om der evt. skulle mangle studieplan for AT1, studierapport og grundforløbsfag. Teamet præsenterer sig selv aftal nærmere med introudvalg og intro-elever fra den pågældende klasse. God praksis vil være at klassen ser teamet den første skoledag. Det ville være en god ting, hvis en fra teamet havde mulighed for at deltage i kanoturen. Vis og gennemgå evt. månedskalenderen i Lectio. D. 1.september er frist for lærernes indtastning af skriftlige opgaver og studieplaner i Lectio. Teamet koordinerer herefter det skriftlige arbejde og præsenterer derefter den samlede studieplan (og hvor de ser undervisningsbeskrivelserne) for klassen. På mødet med klassens lærere diskuteres klassens trivsel, fravær, skriftlige arbejde mm ELLER andre relevante emner, som fx hvordan eleverne i denne klasse motiveres til at tage ansvar for egen uddannelse. Teamet samler aktuelle problemstillinger op som kan vendes på fællesmødet for alle teams. Forældremødet består af en fælles introduktion i fællessalen, hvorefter klasserne og deres forældre holder separate møder. Idéer: Eleverne kan præsentere deres forældre og fag, klassens lærere kan kort præsentere dem selv, teamet kan vise billeder fra kanoturen. Teamet indsamler information fra klassens lærere fx over Lectio for at lave en liste med de elever, som der skal diskuteres på karaktermøderne. I Lectio. Evt. skal eleverne mindes om studierapport og mine specialemner. 3

7 Studieretningsforløb 1.g Studieretningsforløb, 1.g 2.semester Tidspunkt Opgave Forslag til operationalisering Januar Introduktion til studieretning Studieplan for AT Deltagelse i introarrangement. Informerer klassen om de særlige begivenheder i foråret. Studieplan for AT Teamet møder op til morgenmad sammen med klassen første dag efter jul. Derefter følger teamet med klassen rundt til det en-dags introarrangement, der er planlagt for alle 1.g klasser. Teamet fordeler selv dagen mellem sig (aflønnes særskilt) I det nye team vælges en AT-ansvarlig. Vedkommende sikrer med udgangspunkt i AT-håndbogen og i samarbejde med de enkelte ATteam, 1) at der oprettes AT-forløb i studieplanen 2) at der udarbejdes en studierapport 3) at der udarbejdes en oversigt over klassens samlede AT-forløb ( ATforløb) og kommunikerer dette ud til klassens øvrige lærere, herunder de lærere, der skal varetage det følgende AT-forløb Februar Studieplan Klassemøder Marts Karaktermøder April Fællesmøde for teams Maj Store forberedelsesdag Evaluering af klasserumskultur Juni Karaktermøder Forbereder et klassemøde med alle klassens lærere. Koordinering af det skriftlige arbejde. Præsentation af studieplanen for eleverne. Præsentation af studieretningen. Forberede Deltage i Deltagelse i det fælles møde med alle teams. Store forberedelsesdag fokus på 2.g. Evaluering af klasserumskultur Forberede Deltage i D. 15. januar er frist for lærernes indtastning af skriftlige opgaver og studieplaner i Lectio. Teamet koordinerer herefter det skriftlige arbejde og præsenterer derefter den samlede studieplan (og hvor de ser undervisningsbeskrivelserne) for klassen. På mødet med klassens lærere diskuteres studieretningen indhold udadrettede aktiviteter, samarbejde mellem studieretningsfag, studierejse mm Hvornår og hvordan skal eleverne inddrages? Det der er blevet besluttet vedr. toning af studieretning fremlægges for klassen. Teamet indsamler information fra klassens lærere fx over Lectio for at lave en liste med de elever, som der skal diskuteres på karaktermøderne. Teamet samler aktuelle problemstillinger op i forhold til mødet med alle teams samt gør en slags status på de fælles fokusområder for skolen. 2.g planlægges: Hvem gør hvad? Studierejse, AT, virksomhedsbesøg, fokusområder for teamet, SRO. Klasserumskulturen kan fx evalueres ved et spørgeskema i Lectio, en snak med klassen, en snak med grupper under et gruppearbejde. Temaer kunne være: Hvad oplever eleverne som god klasserumskultur? Hvordan bidrager eleverne selv? Hvordan bidrager lærerne? Teamet indsamler information fra klassens lærere fx over Lectio for at lave en liste med de elever, som der skal diskuteres på karaktermøderne. 4

8 Studieretningsforløb 2.g Studieretningsforløb, 2.g Tidspunkt Opgave Forslag til operationalisering August Orientering om årets Kort orientering om DA/Hi, AT, SRO, Studierejse mm Godt i gang med 2.g gang. September Klassemøder Studieplan Fællesmøde for teams Forbereder et klassemøde med alle klassens lærere. Koordinering af det skriftlige arbejde. Præsentation af studieplanen for eleverne. Deltagelse i det fælles D. 1.september er frist for lærernes indtastning af skriftlige opgaver og studieplaner i Lectio. Teamet koordinerer herefter det skriftlige arbejde og præsenterer derefter den samlede studieplan for klassen. På mødet med alle klassens lærere kan klasserumskultur og opdatering i forhold til toning af studieretningen vendes. Teamet samler aktuelle problemstillinger op i forhold til mødet med alle teams samt gør en slags status på de fælles fokusområder for skolen. møde med alle teams. Oktober November Karaktermøder Evaluering af elevernes studiekompetencer December Klassemøder Januar Studieplan Februar Marts Forberede Deltage i Evaluering af den enkelte elevs studiekompetencer. Forberede og deltage i klassemøder. Koordinering af det skriftlige arbejde. Præsentation af studieplanen for eleverne. Forberede Deltage i Deltagelse i det fælles møde med alle teams. Forskellige modeller for evaluering kan diskuteres og overvejes: Spørgeskema til eleverne vedr. studiekompetencer evt. et de selv udfylder og sammenholder med et teamet har udført. En anden model er at dele klassen i tre og tage en evalueringssamtale med ti elever, fx i forlængelse af de faglige evalueringer. På klassemødet vendes toning af studieretningen status og indsatsområder: Studierejse, AT, Virksomhedsbesøg fokusområder for teamet, SRO, samarbejde i studieretning. D. 15. januar er frist for lærernes indtastning af skriftlige opgaver og studieplaner i Lectio. Teamet koordinerer herefter det skriftlige arbejde og præsenterer derefter den samlede studieplan for klassen. Teamet indsamler information fra klassens lærere fx over Lectio for at lave en liste med de elever, som der skal diskuteres på karaktermøderne. April Teamet samler aktuelle problemstillinger op i forhold til mødet med alle teams samt gør status på de fælles fokusområder. Fællesmøde for teams Maj Store forberedelsesdag Planlægning af 5. semester, AT5, introduktion til fagvalg i 5

9 Juni fokus på 5.semester og AT 5 Forberede Deltage i forhold til SRP, kronen på værket i forhold til samarbejde i studieretningen? Teamet indsamler information fra klassens lærere fx over Lectio for lave en liste med de elever, som der skal diskuteres på karaktermøderne. Studieretningsforløb 3.g Studieretningsforløb, 3.g 1. semester August Orientering om årets gang. Godt i gang med 3.g September Forbereder et klassemøde med alle Studieplan klassens lærere. Klassemøder Koordinering af det Fællesmøde for skriftlige arbejde. alle teams Præsentation af studieplanen for eleverne. Deltagelse i det fælles møde med alle teams. Oktober November Forberede Karaktermøder Deltage i December Evaluering af studieplan Evaluering af den overordnede studieplan for alle tre år. Opfølgning på ATstudieplan AT5-AT6, SRP, Terminsprøver, Afslutning i 3.g mm D. 1.september er frist for lærernes indtastning af skriftlige opgaver og studieplaner i Lectio. Teamet koordinerer herefter det skriftlige arbejde og præsenterer derefter den samlede studieplan for klassen. På mødet med alle klassens lærere vendes fx status i forhold til AT5, introduktion til fagvalg i forhold til SRP, kronen på værket i forhold til samarbejde i studieretningen. Teamet samler aktuelle problemstillinger op i forhold til mødet med alle teams samt gør en slags status på de fælles fokusområder for skolen. Teamet indsamler information fra klassens lærere fx over Lectio for lave en liste med de elever, som der skal diskuteres på karaktermøderne. Spørgeskema i Lectio til den pågældende klasse. Forslag til temaer: Sammenhæng mellem studieretningsfag, udaderettede aktiviteter, progression i større skriftlige opgaver, udvikling af klasserumskultur og studiekompetencer over de tre år mm. Den AT-ansvarlige følger op på om der evt. skulle mangle studieplan for AT2-AT5 og minder eleverne om studierapporterne, hvis nødvendigt. 6

10 Teamets fokusområder Det enkelte team skal arbejde med at konkretisere fokusområderne i forhold til den enkelte klasse og det pågældende tidspunkt i gymnasieforløbet. I det følgende er de centrale fokusområder listet op med en række spørgsmål, som kan danne udgangspunkt for teamets diskussioner. Nogle fokusområder vil være mere relevante for nogle klasser end andre. Toning af studieretninger Med udgangspunkt i det arbejde, der laves i studieretningsteamene, tager lærerteamet spørgsmålet om toning af studieretningen op på klassemøderne i form af fx flerfaglige aktiviteter, udadrettede aktiviteter (se bilag 1), AT-forløb, studierejse mm. Skriftlig progression i forhold til faglig formidling i flerfaglige opgaver Hvordan kan elevernes flerfaglige formidling udvikles? Hvilke typer af flerfaglige opgaver kan understøtte samarbejde i studieretningen og træne eleverne til Da/Hi-opgaven, SRO og SRP? Hvordan kommer eleverne til at opleve, at de kan kombinere fag i en flerfaglig struktur? Hvilke former for skriftlige aktiviteter giver mening, og hvordan tager vi højde for forskellige fagtraditioner? Hvilke elementer fra AT kan bruges til at understøtte dette? Studiekompetence Hvad er studiekompetence? Hvordan kan eleverne motiveres og hjælpes til at strukturere stof og en stor mængde lektier og skriftlige opgaver? Har eleverne behov for at lære notatteknik og i så fald hvordan (i hånden, elektronisk)? Hvordan kan ne bidrage? Ny skriftlighed Hvordan bliver skriftligheden et fælles ansvar? Hvem er ankerfag for hvilke skriftlige øvelser? Hvordan introduceres der til de nye genrer? Fravær og elevtid Hvordan kan teamet og klassens lærere bidrage til en tidlig indsats i forhold til fravær og manglende afleveringer? Hvordan kan klassen følges i forhold til arbejdspres og fordeling af elevtid på de skriftlige opgaver? Det mundtlige arbejde Hvordan kan eleverne motiveres til at arbejde med deres mundtlige fremlæggelser og argumentation? Hvem er ankerfag for træning af hvilke mundtlige øvelser (fx fremlæggelse af tekst, oplæg på baggrund af talepapir, argumentation for påstande i timerne)? Fælles fokusområder for skolen Studieplanen toning af studieretninger Skriftlighed Fravær og elevtid 7

11 Bilag 1: Mini-guide til RG på virksomhedsbesøg På baggrund af et møde med tidligere bestyrelsesmedlem Jytte Spaniel fra Scion DTU vedrørende virksomhedsbesøg, har vi valgt at sammenfatte de vigtigste punkter i denne mini-guide. Det er således tænkt som punkter, man kan overveje eller lade sig inspirere af, når man som lærer ønsker at tage en klasse/et hold på virksomhedsbesøg. Ideerne opstod på mødet som reaktioner på nogle af de tilbagemeldinger, Scion DTU havde oplevet fra virksomheder angående gymnasiebesøg. Koordinering mellem gymnasier (tilbagemeldingen var, at nogle virksomheder var overbebyrdede med gymnasiebesøg og savnede en koordinering gymnasierne imellem). Som ideer til hvordan vi kunne tage højde for dette var: o Tage kontakt til andre gymnasier og arrangere at to eller flere ens studieretninger planlægger et besøg og kommer samtidigt. o At vi laver et egentligt netværk med andre gymnasier om dette punkt. o At man som lærer i kontakten til virksomheden forhører sig om belastningssituationen og er fleksibel mht. besøgstidspunktet. o Profilere RG på: At vi er godt forberedte og at vi kommer med gennemtænkte opgaver til elever og virksomheder. Bedre forberedelse (virksomheder oplevede, at gymnasieklasser kom uforberedte og gerne ville underholdes en halv dag uden lærere eller elever egentlig havde kendskab til hvad virksomheden producerede). Ideer: o Overvej meget: Hvad vil vi med virksomhedsbesøget (andet end at tage ud på en virksomhed)? Hvad skal eleverne have ud af det og have med hjem? o Tænk det ind i et forløb: Skitsér et forløb, hvor et besøg på netop denne virksomhed er en del af gennemtænkt forløb mail det til virksomheden på forhånd. o Eleverne skal være godt forberedte fx kunne de lave en opgave ud fra virksomhedens hjemmeside og formulere spørgsmål, som kan sendes til virksomheden på forhånd. Dvs. spørgsmål som også ligger i forlængelse af undervisningen og giver virksomheden mulighed for at finde de rette personer. Tænk og tilbyd SRP og SRO ind i besøget (tilbagemeldingen var at virksomhederne også er interesserede i særligt interesserede elever og vi vil jo gerne have nogle ud). Tænk studieretningen ind i besøget o Hvis der er en sproglig eller en samfundsvidenskabelig studieretning kunne besøget også fokusere på fx kommunikation, marketing, lovgivning, regulering, virksomhedskultur, virksomhedens betydning for samfundet og globaliseringen. o Hvis innovation er med kunne forandringsprocesser, idé til produkt, branding, markedsanalyser, produktudvikling og nye koncepter være i fokus. Tænk over at virksomhedsbesøg ikke kun behøver at foregå på den traditionelle måde o Fx kunne en gruppe elever følge en medarbejder rundt en halv dag, interviewe personen, stille spørgsmål til personen og komme med gode idéer (denne måde at gøre det på har været afprøvet og en succes i Norge). o Brugerdreven innovation. o Begynd med solutionscamp, hvor eleverne skal løse konkrete opgaver. Opsøg nye mellemstore virksomheder, som er ved at være store nok til besøg. Brug forældrene i den pågældende klasse: De kan arrangere besøg for klassen. 8

12 9

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 for HH3b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år.4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder

Teamlærer på ÅSG. Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder Teamlærer på ÅSG Arbejde omkring klasser team studievejleder uddannelsesleder For eleven opleves klassen som rammen om tiden i gymnasiet. En god og velfungerende klasse kan være med til at udfolde den

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrig team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 3 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2016-17 1 - et moderne gymnasium med stolte traditioner Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Indholdsfortegnelse 1. Klassen..Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 1b Indholdsfortegnelse 1. Klassen 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet 5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Marketing & Innovation Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7

Læs mere

Opgaver i teamstrukturen. Den enkelte lærer Klasseteamet Teamformændene Ledelsen

Opgaver i teamstrukturen. Den enkelte lærer Klasseteamet Teamformændene Ledelsen Opgaver i teamstrukturen. Den enkelte lærer varetager den kvalificerede undervisning, der bygger på: faglighed kontakten til den enkelte elev og dermed niveaufastlæggelsen anvendelse af forskellige metoder

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Velkommen til Nørre G og 1Gb

Velkommen til Nørre G og 1Gb Velkommen til Nørre G og 1Gb Program Præsentation af teamleder og tutor Divs. informationer om at være elev på NG Kommende 1b elever laver aktivitet med tutorerne forældre og teamleder går ud Fælles afslutning

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 2. år. Skoleåret 2014/15 for HH2i. Team 2. Lærere/fag:

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 2. år. Skoleåret 2014/15 for HH2i. Team 2. Lærere/fag: Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for HH2i Lærere/fag: AAK Dansk MTB Engelsk A LEH/BPA Matematik B SGU International økonomi A JAGR Virksomhedsøkonomi B JOJ Afsætning A Indholdsfortegnelse 1. Klassen...

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Flemming Lindquist Hansen Teamcoaching i lærerteam i en gymnasial kontekst, MOC januar Teamhåndbog. 2g /16

Flemming Lindquist Hansen Teamcoaching i lærerteam i en gymnasial kontekst, MOC januar Teamhåndbog. 2g /16 Bilag: Bilag 1: Teamhåndbog 2g - 2015/16 Håndbogen samlæses med skolens års- eller månedskalender Den 10.8 kan de første fokustimer med fordel lægges. Teamet skriver herefter ud om besættelse af de øvrige

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For HH2d Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplaner på Marie Kruses Skole. Formålet med studieplanerne er:

Studieplaner på Marie Kruses Skole. Formålet med studieplanerne er: Studieplaner på Marie Kruses Skole Formålet med studieplanerne er: - et aktivt planlægningsværktøj for lærerne - en lettilgængelig oversigt for eleverne - en del af studieretningens profil for klassen

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Team 3

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Team 3 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 4

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for hh 3i Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter...6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Formål: Formålet med vejledningsindsatsen er: At hjælpe eleverne med at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat. At bidrage

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for HH3C Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for HH3C Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for HH3C Marketing & Innovation Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. KLASSEN 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINERING AF UNDERVISNING PÅ 3. ÅR 4

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for 2.i

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for 2.i Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for 2.i Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

1g - Progressionsplan for AT

1g - Progressionsplan for AT 1g - Progressionsplan for AT AT1: Politisk kommunikation (samfundsfag og dansk) De første to forløb alternerer imellem uge 41 og 46, således at halvdelen af 1g-klasserne har AT1, den anden halvdel har

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

SKOLE. Vurdér resultaterne. Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen:

SKOLE. Vurdér resultaterne. Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Vurdér resultaterne Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Den samlede elevtrivsel i afdelingen er gået markant frem i forhold til 2014 (+5) og ligger nu højere end både landsgennemsnittet

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Argumentationskompetence Introduktion til argumentationsbegreber og praktisk argumentation

Argumentationskompetence Introduktion til argumentationsbegreber og praktisk argumentation Semester Forslag til konkrete tiltag/opgaver Kompetence Teamets noter 1. semester Introduktion til skriveprocessens enkelte faser Tilegnelse af basale skrivefærdigheder som fx afsnitsinddeling og praktiske

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 for 1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 for 1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 for 1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5 4.

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2016-17 Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For HH3C

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For HH3C Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For HH3C Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3E Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3E Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 for 1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 for 1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 for 1c Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Klassen 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 Kort beskrivelse af indholdet i de enkelte

Læs mere

HHX International (290 VSO)

HHX International (290 VSO) HHX International (290 VSO) Handleplan til forbedring af elevernes trivsel: Ønsket mål Hvordan vil vi nå målet? (Hvilke tiltag og opgaver skal sættes i gang for at nå målet) Start /slut Ansvarlig Eleverne

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Fraværspolitik 2015/2016 Tidlig og målrettet indsats

Fraværspolitik 2015/2016 Tidlig og målrettet indsats Fraværspolitik 2015/2016 Tidlig og målrettet indsats Mål Rungsteds Gymnasiums fraværspolitik skal bidrage til: 1. En så høj gennemførselsprocent som muligt 2. At eleverne bliver bevidste om, at de går

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3d

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3d Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3d Team 3 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Skriftlighed i studieretningerne

Skriftlighed i studieretningerne Skriftlighed i studieretningerne Indholdsfortegnelse 1. Projektets formål 2. Projektets organisering 3. Projektets proces og produkter 4. Evaluering af projektet 5. Hovedresultater og erfaringer ift. projektet

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for HH3E Team 2

Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for HH3E Team 2 Studieplan 3. år Skoleåret 2017/18 for HH3E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer

Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer Disse kompetencer trænes i alle fag, i alle projekter, under alle arbejdsformer, hele tiden og er forudsætningen for, at du og din

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere