"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv"

Transkript

1 Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte

2 Agenda Præsentation Baggrund for Trimmet byggeri i Danmark Lean Construction og Last Planner System Jævnt workflow Last Planner System som metode/værktøj Hvad virker og hvorfor! 2

3 Generelt om Lean Construction i Danmark Trimmet Byggeri er den danske betegnelse for Lean Construction Ofte brugt om værktøjet Last Planner System Opdaget medio af 90-erne af Sven Bertelsen Flere forsøgsbyggerier med gode resultater Ind i byggeriets uddannelser Lean Construction - DK, en forening for aktive interessenter Medlemsmøder Arbejdsgrupper Projekter Formidling 3

4 Last Planner og FAFO Tradisjonell planlegging har som utgangspunkt at produksjon er forutsigbar og at den derfor kan planlegges med en forventning om at planene følges. I praksis er verden imidlertid ikke forutsigbar, og planer kan derfor ikke følges til punkt og prikke. Tvert imot er verden kompleks og dynamisk, og systemer av denne art potentielt kaotiske. Dette er utgangspunktet for Last Planner - en sentral metode i Lean Construction - som fremskyter den faktiske produksjonsplanlegging til et så sent tidspunkt som praktisk mulig i prosessen, og som samtidig legger planene så tett på operasjonene - så vel fysisk som mentalt og organisatorisk - som mulig. Denne planen skal til gjengjeld være noenlunde pålitelig, og derfor måles påliteligheten løpende på en meget enkel måte gjennom PPU (Prosent Planlagt Utført), dvs. prosent av de planlagte arbeidsoppgavene som blir utført innenfor et avgrenset tidsrom. Manglende oppfyllelse av arbeidsoppgaver iht. plan utløser straks en undersøkelse av årsaken til svikten, og hvis mulig fjernes årsaken slik at denne svikten ikke gjentar seg. 4

5 Lean Construction - Fokus At fokusere på værdiskabelsen At optimere værdikæden At skabe en jævn arbejdsrytme (workflow) At benytte pull-logistik At søge mod perfektion hele tiden og løbende skabe forbedringer, ved at lære af egne og andres erfaringer. 5

6 Hvordan?... Ved at fastlægge kundens forventning til byggeriets slutværdi Planlægning med fokus på at skabe pålidelighed i byggeprocessen (dialog og commitment) Uddelegering af ansvar Stræb altid efter at blive bedre og bedre og bedre.. 6

7 Værktøjer i Lean Construction The Last Planner System hvor man ud fra tidsplanen udarbejder sin periodeplan (4-8 ugers plan), ugeplan og måler på procent planlagt udført arbejde Procesplanlægning hvor man i fællesskab planlægger aktiviteterne i byggeprojektet Lean Design/Trimmet projektering, der giver overblikket i byggeprocessen, og samtidig reducere unødvendige gentagelser. Lean Work Structuring, der er procesdesign hvor hver del af arbejdet er designet sådan at det produceres hurtigt og til en lav pris, støtter optimering af projektet og giver både kunde/bygherre og producent øget værdi/indtjening Lean Supply, hvor leverancekædens værdi anlyseres 7

8 Strategien bag LPS Vi tilstræber et jævnt workflow, baseret på sunde aktiviteter, således varigheden kan forudsiges. Vi indskrænker den detaljerede planhorisont til en uge for at kunne øge planens forudsigelighed og aktiviteternes sundhed Vores forarbejde består af en grundig gennemarbejdning af hele procesforløbet, så man ved hvad der skal ske, men ikke hvornår (før formændene/sjakbajdserne beslutter det på ugemødet) 8

9 Vi skal tænke i jævnt workflow I dag Tænker vi kun i transaktioner/arbejdsoperationer Ikke i flow Vi mander op når vi har travlt - Vi får en dårlig kapacitetsudnyttelse Vi planlægger ikke i fællesskab - ingen Commitment! I fremtiden - Lean Construction Vi planlægger på kortsigt - styrker pålideligheden i planlægningen optimerer flowet - Fokus er på flowet Vi sikre at der er aktiviteter til udførelse når de skal bruges - PULL Vi skaber et fælles dialogrum for de udførende - LPS møder, og sikre Commitment 9

10 De 7 flows De forudgående arbejder skal være afsluttede Materialerne skal være tilstede Materiellet skal være tilstede Mandskabet skal være tilstede Informationer i form af tegninger og beskrivelser skal foreligge Der skal være den nødvendige plads til at udføre arbejdet De ydre omstændigheder skal være i orden 10

11 Procesplanen Procesplanen er den overordnede aftale mellem entreprenørerne om, hvordan de vil gennemføre byggeriet dels med hensyn til rækkefølge, dels med hensyn til anvendelsen af den tid, der er til rådighed. Procesplanen fastlægger, hvad der bør ske i byggeproduktionen Procesplanlægningen sker oftes ved hjælp af "Brown Wall"-teknikken Hver entreprenør skriver sine aktiviteter på sin farve, og de sættes op i den rigtige rækkefølge på tavlen. Herved får hver enkelt fingrene i sin egen plan, og der arbejdes fysisk med processen. Man skal jo skrive og sætte op og flytte sedlerne og tegne forbindelser osv. Vi inddrager alle parter, de planlægger egne aktiviteter og koordinere dem med de andre i fællesskab. Vi skaber Commitment 11

12 Procesplanlægning - Sådan ser det ud! 12

13 Periodeplanen Periodeplanlægningen er den egentlige produktionsstyring. Som plan er den et rullende vindue i procesplanen. Vinduets længde afhænger af byggeriets art, men normalt er 5 8 uger passende. Planen er entreprenørernes aftale om hvordan produktionen kan finde sted de kommende uger, og den er værktøjet til styring af byggeprocessens logistik. Periodeplanen fastlægger, hvad der kan ske. Periodeplanen har til formål at: Bestemme arbejdsflowet Matche arbejdsmængde og ressourcer/kapacitet Omforme procesplanens punkter til aktiviteter Opretholde en arbejdsbuffer med sunde aktiviteter Vi skaber pålidelighed og fællesskab 13

14 Periodeplanen - et eksempel 14

15 Ugentlig arbejdsplan Den Ugentlige arbejdsplan er den mest detaljerede af tidsplanerne Det er efter denne produktionen styres Planens pålidelighed fremmes ved kun at lade sunde aktiviteter indgå i planen. Vi eliminere usikkerheder i produktionen, der stammer fra aktiviteter længere tilbage i planlægningskæden. Ugeplanen fremkommer ved at udvælger de aktiviteter der kan og vil blive udført, ud fra oplysningerne i Periodeplanen. Den Ugentlige arbejdsplan er den tidsplan der foregår på højeste detaljerings niveau umiddelbart før aktivitetens udførelse Ugeplanen udarbejdes af formændene Vi skaber dialog og sikre pålidelige aftaler - "Reliable promises" 15

16 Kontakt PernileWa løe ema il37 Uge RULLENDE 6-UGERSPLAN Tlf Fa Beskr i lseafaktiteten Arbejdsbufer Opsætningafst iladshaneej ST Inddækning Ing Oerdækn ingpåstiladshanejst Tpeafindækn ingvinterper iode!ing FøringsejefacadeKste jenel FøringsejefacadeHane j EL Vægeileljigheder Gledbaderminc l afdækn ing Skalmr ingkstejen Ansarlig MU Skalmr inghaneej MU etfrostsikr ing! Støbn ingafnyetrape l øb BE xxx Afrensningaf eks. facader FA xxx Udveks l ingeri tagkonstrukt iontø xx Uge37 Uge38 Uge39 Uge40 Uge41 Forh indr ingsanalse Mandskab Informat i oner P lads Ydreomstænd Fork laringpåforhindringensansar fork MU Ugentlig arbejdsplan - et eksempel 16

17 PPU - Hvor gode var aftalerne? PPU: PPU opgøres for den forgangne uge udfra Opfølgning Eksempel: 6 aktiviteter ud af 8 udført: PPU = (6/8) x 100% = 75 % J N J J J J N J 17

18 Derfor virker Last Planner System Aktivt mødeforum, med faste spilleregler Pålidelighed i planlægning - De der skal udføre arbejdet planlægger/aftaler det i fællesskab Man tager ejerskab til planlægningen når man bliver hørt Byggeprocessen baseres på kommunikation, ikke envejs information ned gennem rækkerne Tidligere inddragelse af erfaringer/kompetencer - videndeling/læring Nedbrydning af processer til aktiviteter der kan planlægges Samarbejdet styrkes, fx gennem aktiviteter der inddrager partnerne (kick-off) Commitment, Reliable promises og Kommunikation er nøglen God atmosfære skaber godt samarbejde 18

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Last Planner System i teori og praksis

Last Planner System i teori og praksis Last Planner System i teori og praksis Cathrine Engstrøm Afgangsprojekt 2011 Byggeledelse, 4. semester ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet Titel: Last Planner System i teori og

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Februar 2003 Arbejdsblad INTRODUKTION Indeværende arbejdspapir udgør en del af state-of-the-art rapporten fra arbejdsgruppe Trimmet Udførelse. Arbejdsgruppen refererer

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA APRIL 2007 Lean som løftestang til vækst Med

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN Titelblad Titel HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! Emne Lean Construction (Trimmet byggeri) Uddannelse Bygningskonstruktør Undervisningssted

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Selvledelse og ledelse af mindre projekter

Selvledelse og ledelse af mindre projekter Selvledelse og ledelse af mindre projekter At skabe overblik, få kontrol over dine opgaver og nå i mål uden konflikter og stress Hvordan du modtager en opgave Hvordan du definerer et mål, og planlægger

Læs mere