LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug"

Transkript

1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget KEB alm. del Bilag 147 Offentligt LEAN ENERGY CLUSTER teknologier og løsninger der kan effektivisere vores energiforbrug

2 Teknologier der kan effektivisere vores energiforbrug Vi ønsker at skabe de bedste rammer for, at udviklingen af energieffektive teknologier og løsninger kan fi nde sted. Danske virksomheder skal have endnu bedre betingelser for at fremme innovationen, skabe nye markeder, jobs og økonomisk udvikling inden for dette område. Derfor har vi etableret klyngeinitiativet. Det afgørende er nu, at vi evner at skabe forretning på vores energibevidsthed og udvikle energieffektive teknologier og løsninger, der kan styrke vores konkurrenceevne på det internationale marked. Der venter en gylden fremtid for produkter og ydelser, der kan skabe øget energieffektivisering ikke bare i Danmark, men i hele verden. Den fremtid vil vi gerne have, at danske virksomheder bliver en del af. Vi skal udnytte, at dansk knowhow og teknologi er førende på dette indsatsområde. Vores løsninger skal vise omverdenen, at det både gavner miljøet og forretningen at udnytte den eksisterende energi mere effektivt. Denne korte brochure giver dig et indblik i, hvem er, og hvilke teknologier og løsninger vi arbejder med. Bjarne Korshøj Formand for og i Vattenfall A/S 2

3 Cleantech klyngeinitiativ inden for energi- og klimateknologi Cleantech initiativet er en national klyngeorganisation under foreningen Lean Energy. Vi understøtter cleantech forretningsudvikling inden for energi- og klimateknologi. I et bæredygtigt perspektiv arbejder vi med energieffektivisering i hele energisystemets værdikæde. Derfor er vi koncentreret om udvikling af teknologier og løsninger inden for områderne energieffektiviseringer og intelligente energisystemer. Cleantech Nationale og internationale klyngeaktiviteter Vores vision er at danne et energiteknologisk grundlag, der sikrer et moderne velfærdssamfund med alle de bekvemmeligheder, vi har i dag men det skal fungere ved mindst mulig anvendelse af energi. Derfor er det naturligt, at vi gennemfører klyngeaktiviteter på nationalt og internationalt niveau. Vi samler interessenter, der kan se en forretning i at udvikle, fremstille og sælge produkter og ydelser baseret på teknologier til energieffektivisering. Det sker i hele spektret fra udvinding til forbrug af energi. Luft og miljø Drikkevand og spildevand Effektivisering af energiforbruget Intelligente energisystemer Grøn energiproduktion Bæredygtige materialer Affald og genbrug Lean Energy fokus Formålet er at skabe øget vækst og beskæftigelse for vores medlemmer. Det gør vi på følgende områder: Vi skaber udviklingsprojekter inden for udvalgte produkt- og teknologiområder. Vi sikrer en fælles platform for klyngedannelse, markedsforståelse, projektudvikling, kompetenceudvikling og branding. Virksomheder Lean Energy Cluster Vidensmiljø Myndigheder og fi nansiering 3

4 Kernekompetencer og styrkepositioner Indsatsen i bygger på medlemmernes stærke kompetencer inden for mekatronik, energisystemer, industriel produktionsteknik og forretningsudvikling. Vi tager afsæt i en ressourcebaseret tilgang til at opnå stærke konkurrencemæssige fordele. Kernekompetencer Forretningsudvikling Produktionsteknik Energisystemer Mekatronik Sigtet er at udbygge vores styrkepositioner inden for en række produkt- og teknologiområder relateret til energieffektivisering og intelligente energisystemer. Med et markedsorienteret fokus kan vi opnå stærke konkurrencefordele inden for eksisterende eller nye markedspositioner. Styrkepositioner På den måde kan vores medlemmer omsætte viden, kompetencer og teknologier til nye energieffektive løsninger. Løsninger, de kan afsætte på det internationale marked. Intelligente Intelligente bygninger 4

5 Dit udbytte ved at være en del af klyngen Vi sikrer den forretningsmæssige værdi for både virksomheder, offentlige aktører og videninstitutioner på tre forskellige niveauer. Helt konkret arbejder vi for overordnet at sikre klyngens fortsatte udvikling samtidig med, at vi tilbyder forskellige fagspecifi kke konferencer og netværkstilbud. Parallelt med dette faciliterer vi arbejdet med at udvikle projekter, så medlemmerne kan skabe innovation og nye forretninger. Få adgang til forskningsresultater Vi etablerer partnerskaber på tværs af virksomheder, offentlige aktører og videninstitutioner. Det giver medlemsvirksomhederne mulighed for at få adgang til de nyeste forskningsresultater inden for deres område. Øget synlighed af din virksomhed og dine produkter Vi sikrer en løbende kommunikation af de produkter, teknologier og løsninger, som parterne i klyngen udvikler. Denne kommunikation kan åbne op for, at parterne i klyngen får en større synlighed i markedet, end de ellers ville have fået. Det kan give helt nye forretningsmuligheder og samarbejder med andre aktører. Bedre rammebetingelser, så virksomheder kan skabe innovation og produktion Vi arbejder på at skabe de bedste betingelser for, at vores medlemsvirksomheder kan skabe vækst. Det gør vi bl.a. ved at være en aktiv del af den politiske debat. Vi er i løbende dialog med politikere og embedsmænd, så virksomheder får de rammebetingelser, det kræver for at blive bedre til at skabe innovation og produktion. Klyngen Få adgang til nye uddannelsestilbud Vi bidrager til, at fremtidens arbejdsstyrke får de rette kompetencer og det rigtige uddannelsesniveau inden for vores arbejdsfelt. Det gør vi helt konkret ved at støtte udviklingen af nye uddannelsestilbud. 5

6 Dit udbytte ved at være en del af klyngen Få adgang til teknologinetværk, sparring og nye samarbejdsmuligheder Vi etablerer en række specifi kke teknologinetværk, der giver medlemsvirksomhederne mulighed for at få konkret sparring omkring deres problemstillinger. Her kan de møde ligesindede og etablere nye samarbejder. Teknologinetværkene vil være inden for en lang række områder, bl.a. fjernvarme & fjernkøling, intelligente bygninger, køleteknik, energirenovation, e-mobility, energilagring og spildevandshåndtering. Bliv opdateret med ny viden fra konferencer og workshops Vi opdaterer vores medlemmer med informationer om nye markedsmuligheder og udviklingstrends inden for deres specifi kke område. Det gør vi ved hjælp af store konferencer og events samt mindre seminarer og workshops. På den måde kan medlemmerne reagere proaktivt og få en international fordel. Få adgang til test- og demonstrationsfaciliteter Vi bidrager til udviklingen af test- og demonstrationsfaciliteter, så klyngens aktører får en platform at teste nye løsninger på. Køleteknik er et etableret område og en moden klynge Inden for køleområdet har vi et etableret teknologinetværk. Her arbejder den modne klynge KVCA, Køleklyngen, med at udvikle energieffektive løsninger og teknologier udelukkende på køleområdet. Klyngen er en del af foreningen Lean Energy og et søsterinitiativ til. Vi har brugt Køleklyngens erfaringer og kompetencer i selve opbygningen af klyngeinitiativet. På nuværende tidspunkt favner klyngen 26 medlemmer fra hele Danmark. Medlemmerne har et højt fagligt aktivitetsniveau, og de er selv med til at præge det årlige program. Det består af en række netværksmøder, workshops og fagligt specifi kke arrangementer. Produkter og teknologier 6

7 Dit udbytte ved at være en del af klyngen Bliv en del af nye innovative projekter Vi medvirker til at identifi cere og modne nye projektmuligheder, der kan give forretningsmæssig vækst for klyngens medlemmer. Vi fi nder de rigtige partnere til projekterne og sikrer, at de aftalemæssige rammer er på plads mellem parterne, inden projekterne bliver igangsat. Samtidig faciliterer vi hele udviklingsprocessen, så klyngens medlemmer kan gennemføre projekterne. Innovationsprojekter Få finansieret projekterne Vi afsøger markedet for nye muligheder for fi nansiering af projekterne. Økonomi skal ikke være en stopklods for innovationsevnen. Få hjælp til administration Vi udfører en lang række praktiske services i forbindelse med administration af innovationsprojekter. Det er i vores interesse, at projektets parter primært skal koncentrere sig om om at udvikle nye teknologier og løsninger og ikke om en masse administrative processer. 7

8 Eksempler på de projekter, vi arbejder med Eldrevne arbejdskøretøjer Projektets partnere arbejder med at udvikle teknologier og løsninger, der i fremtiden gør arbejdsværktøjer på tunge køretøjer eldrevne. I 2012 lancerer projektet den første hybrid renovationsbil. Smart & Cool Projektets partnere arbejder på at udvikle en løsning, der optimerer forholdet mellem energiproduktion og -forbrug i supermarkeder. Det sker dels ved at udnytte den kuldekapacitet, som fødevarerne indeholder og dels ved at udskyde eller fremskynde energiforbrug, når der er store mænger vindkraft til stede. Samtidig ønsker projektet at sikre en tilstrækkelig fødevarekvalitet med et minimalt energiforbrug. Nye energiteknologier og testcenter til væksthuserhvervet Projektets partnere arbejder med at udvikle nye energiteknologier og etablere et testcenter til gartnerier, teknologileverandører, væksthusproducenter og rådgivere. Målsætningen er at udvikle økonomisk rentable løsninger, der gør det muligt at nedsætte væksthuserhvervets energiforbrug med 30 %. Solar Solution Projektets partnere arbejder med at udvikle én samlet systemløsning, der gør det nemt for installatører og beboere at energirenovere deres bolig. Løsningen kombinerer gennemprøvede komponenter som fjernvarmestationer, varmepumper, varmegenvinding, solfangere, solceller, ovenlysvinduer og solafskærmning. 8

9 Sådan bliver du medlem Ønsker du at høre mere om og om mulighederne for et medlemskab for jeres virksomhed eller organisation, er du velkommen til at kontakte os på Kontingent for medlemskab Kontingent for medlemskab Vores medlemskontingent er fastsat ud fra virksomhedens størrelse i forhold til antal ansatte. Kontingentbeløbet er pr. år ekskl. moms. Virksomheder med 0-49 ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte Virksomheder med ansatte kr kr kr kr. Virksomheder med mere end 750 ansatte kr. Kontingentbeløbet for videninstitutioner og offentlige aktører er fastlagt til kr. pr. år. ekskl. moms. Indskud pr. virksomhed eller organisation er fastlagt til kr. ekskl. moms. 9

10 Organisation Organisation er en del af foreningen Lean Energy. Foreningens formål er at fremme forskning, udvikling og uddannelse inden for teknologier og løsninger, der kan effektivisere energiforbruget. Forening Lean Energy Bestyrelse Sekretariatsbetjening Lean Energy Sekretariat Foreningssektioner Køleklyngen (KVCA) Bestyrelse/ fagråd Lean Energy Cluster Styregruppe 10

11 Bestyrelsen for foreningen Lean Energy Jørgen Mads Clausen Bestyrelsesformand Danfoss A/S (bestyrelsesformand) Claus Madsen ABB A/S Brian Seeberg Larsen COWI A/S Kim Christensen Direktør Danfoss A/S Anders Stouge Vicedirektør Dansk Energi Niels Møller Jensen Grundfos A/S Henning Kristensen Direktør Lodam Electronics A/S Peter K. Nymand Maersk Container Industry A/S Peter Rathje ProjectZero A/S Per Michael Johansen Dekan, Professor SDU Det Tekniske Fakultet Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Bjarne Korshøj Vattenfall A/S 11

12 Kontakt Ønsker du at høre mere om, er du velkommen til at kontakte os på Du kan også læse mere om initiativet på Susanne Backer Projektleder Mobil: Udvikling Fyn Forskerparken 10 H, 5230 Odense M Helena Pedersen Projektleder Mobil: Mikkel Larsen-Ledet Projektleder Mobil: Christian Boysen Projektleder Mobil: Mail: Peter Lind Chefkonsulent / Executive Advisor Mobil: Direkte: Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1, 2. tv., 6000 Kolding Ole Lahn Sloth Senior Controller Mobil Rebekka Bøgelund Communications Manager Mobil: Peter Gedbjerg Direktør Mobil: Jesper Laumand Konsulent Mobil: Udvikling Fyn Forskerparken 10 H, 5230 Odense M Alsion Sønderborg DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Headquarters

kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk

kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk Køleklyngenyt No.3, november 2011 Kort nyt Lean Energy får ny direktør P eter G edb jerg, t i d l i g e r e V P f r a DONG Energy UK, er pr. 1. november 2011 tiltrådt som direktør i foreningen Lean Energy,

Læs mere

Energieffektivt Byggeri

Energieffektivt Byggeri Temamagasin udgivet af CLEAN Forår 2015 Energieffektivt Byggeri - nøglen til grøn vækst Grøn Erhvervsvækst Giver værdi på bundlinien ZERObyg Akademi Efteruddannelse fremmer forretningsmulighederne Transform

Læs mere

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Glenda Napier & Sofie Rasmussen REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 11 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet 11

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Klynger og innovationsnetværk

Klynger og innovationsnetværk Klynger og innovationsnetværk I forbindelse med den kommende klynge- og netværksstrategi har Styrelsen for Forskning og Innovation sammen med Netmatch påbegyndt en kortlægning af de danske klynger og innovationsnetværk.

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

ÅBNINGSEVENT INVITATION TIRSDAG DEN 24. JUNI 2014 KL. 12:00 H.K.H. KRONPRINS FREDERIK KLIPPER SNOREN DEMONSTRATIONER

ÅBNINGSEVENT INVITATION TIRSDAG DEN 24. JUNI 2014 KL. 12:00 H.K.H. KRONPRINS FREDERIK KLIPPER SNOREN DEMONSTRATIONER INVITATION ÅBNINGSEVENT TIRSDAG DEN 24. JUNI 2014 KL. 12:00 H.K.H. KRONPRINS FREDERIK KLIPPER SNOREN SPÆNDENDE WORKSHOPS FÅ EN GUIDED RUNDVISNING OG OPLEV DEMONSTRATIONER TILMELD DIG PÅ GREENTECHCENTER.DK

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som Konsulent

Notat vedrørende stillingen som Konsulent Januar 2014 Notat vedrørende stillingen som Konsulent til Insero E-Mobility Vækst på markedet for e-mobilitet Insero E-Mobility A/S er en konsulent- og rådgivningsvirksomhed, der nationalt og internationalt

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs ProjectZero er visionen om at skabe et -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et -neutralt Sønderborg

Læs mere

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 -neutralt Sønderborg Bright Green Business Indhold Side 3 Sønderborg KAN nå nullet forord ved Peter Mads Clausen 4 Sønderborg 2029: Et bæredygtigt vækstområde

Læs mere

Vedvarende energi og energieffektivitet

Vedvarende energi og energieffektivitet Contact Persons: URS Udviklingssekretariat, Aabenraa Leo Petersen Tlf.: +45 73 33 13 71 lp@soenderjylland.dk Industrie- und Handelskammer Flensburg Gorm Casper Tel.: +49 461 806-460 Fax: +49 461 806-9460

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby. Erhvervsplan 2015-2018 Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI) Regional

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

Lean energy klyngen I REGION SYDDANMARK. - en faktabaseret analyse af Region Syddanmarks specialisering indenfor Cleantech

Lean energy klyngen I REGION SYDDANMARK. - en faktabaseret analyse af Region Syddanmarks specialisering indenfor Cleantech Lean energy klyngen I REGION SYDDANMARK - en faktabaseret analyse af Region Syddanmarks specialisering indenfor Cleantech Udarbejdet af REG X - Det Danske Klyngeakademi Glenda Napier Lotte Langkilde Henrik

Læs mere

Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24

Han samler trådene Peter Gedbjerg skal som nytiltrådt direktør for Lean Energy Cluster skabe rammen om det gode samarbejde. FOKUS: VÆKST 2020 / 24 Mennesker og muligheder mødes FOKUS: VÆKST 2020 NO.18 04 / Grønt Offshore Center 06 / Vækst 2020 15 / Syddanmark I TAL 24 / Han skal gøre det muligt 28 / (Fri) bevægelighed 30 / Hvem tør? 34 / Skraldebil

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 ÅRSBERETNING EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 fortsat udvikling 5 Medlemmernes egen forening 6 EMUCs bestyrelse 7 Vi sætter skibe i søen

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

DANMARKS ERHVERVSRÅDS HANDLINGSPLAN FOR BRUGERDREVEN INNOVATION

DANMARKS ERHVERVSRÅDS HANDLINGSPLAN FOR BRUGERDREVEN INNOVATION DANMARKS ERHVERVSRÅDS HANDLINGSPLAN FOR BRUGERDREVEN INNOVATION Indhold Forord 3 Indledning 4 Brugerdreven innovation 5 Brugerbehov 6 Udfordringer for arbejdet med brugerdreven innovation 8 Et løft til

Læs mere

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION INDLEDNING Den 26.2. 2014 vedtog Viborg Byråd en erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Strategien har fokus

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre

Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre Beskrivelse af Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre ved MATCHMAKING Den 24. juni 2008 Kapital: Nye forretningsmuligheder Højteknologifonden investerer i højteknologiske projekter, hvor universiteter

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder

Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder progress Practice Strategy Relationships CERTIFICATION structure Personale ledelse Public Affairs Projekt ledelse MEDICO- OG Viden- og innovationsledelse Fire uddannelser målrettet Medico- og Hjælpemiddelvirksomheder

Læs mere