FLOW LEAN mindre ventetid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLOW LEAN mindre ventetid"

Transkript

1 tema FLOW LEAN mindre ventetid Vi kan altid arbejde smartere side 3 LEAN er en måde at tænke på side 4 Fra kaos til arbejdsglæde side 5 It skal være til støtte ikke til besvær side 6 Vi kan ikke nøjes med LEAN side 7 Ændringer drevet af medarbejderne holder / Jeg hader ventetid! portræt tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital Vi tør tænke nyt

2 Afd. sygeplejerske Inge Hansen, Overlæge Ole Lander og Kontaktsekretær Jannie Klüver IC Ambulatoriet IC ambulatoriet hører under Endokrinologisk/Gastroenterologisk Afdeling I. Ambulatoriet behandler, opsporer og kontrollerer medicinske hormonsygdomme (de endokrinologiske sygdomme) hos voksne. Det drejer sig især om: Diabetes, stoftskiftesygdomme, osteoporose og andre endokrinologiske sygdomme. I 2008 var der ca lægekonsultationer, 1850 sygeplejekonsultationer og 2150 telefonkonsultationer. I 2010 var de tilsvarende tal 5000, 4050 og I perioden april til august 2011 fik ambulatoriet henvist ca. 950 patienter, hvor der i samme periode i 2010 blev henvist ca. 550 patienter. Det er en stigning på ca. 70 %. håb Kortere ventetid og bedre trivsel IC Ambulatoriet håber på, at LEAN processen kan løfte det tværfaglige samarbejde IC Ambulatoriet har succes antallet af henvisning stiger, især efter at ambulatoriet har oprettet en særlig klinik for patienter med knogleskørhed (osteoporose). Og det betyder lang ventetid for patienter og et stort pres på i afdelingen med belastet arbejdsmiljø til følge. Ifølge overlæge Ole Lander Svendsen er det baggrunden for, at IC Ambulatoriet har ønsket at få gennemført et LEAN projekt: - Vi håber, at indsatsen kan hjælpe os med at finde bedre og smartere måder at organisere arbejdet på, så vi bliver mindre stressede og får mere tid til udviklingsopgaver og forskning, siger overlægen. Mange medarbejdere i afdelingen føler sig pressede og lider under et dårligt arbejdsmiljø. Derfor håber overlægen, at LEAN processen kan pege på løsninger, der kan være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Tværfagligt flow Overlægen peger på, at det er en særlig udfordring at få koordineret de mange forskellige fagpersoner, der er i berøring med den enkelte patient. Dels er der de mange undersøgelser i form af f.eks. blodprøver, knoglescanninger og røntgenbilleder. For diabetespatienter er der desuden diætister, øjenlæger, tilbud om diabeteskursus m.v. - Patientforløbet er meget tværfagligt, og det er i høj grad det muliges kunst at få et godt flow, fordi vi er afhængige af mange afdelinger og fagligheder. Vores idéer strander nogen gange og vi håber, at LEAN processen kan sætte fokus på det og øge Region Hovedstadens opmærksomhed på de vanskelige overgange, understreger overlægen. Ole Lander opfatter LEAN projektet som en investering og ser en fordel i at få fremmede øjne på arbejdsgangene: - Jeg er lidt ambivalent over for det. For man kan også tænke: Hvad, hvis vi selv havde fået alle de ressourcer, der går til at lave LEAN projekt hvad kunne vi så have udrettet? Men jeg tror, det er vigtigt, at der kommer nye idéer frem og ikke mindst, at der kommer ledelsesøjne på for at bryde den inerti, der ofte er i systemet, slutter han. LEAN LEAN betyder trimmet og er et procesværktøj, der gør det muligt at arbejde systematisk med at analysere og forbedre arbejdsgangene, så man undgår spild og får det bedst mulige flow i forløbene. Grundtanken er, at vi altid kan blive lidt mere effektive og arbejde lidt smartere. Principperne i LEAN er derudover, at man arbejder med løbende forbedringer og aldrig går på kompromis med kvaliteten. LEAN stammer fra Japan og blev først brugt på bilfabrikken Toyota. 2 tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital

3 Vi kan altid arbejde smartere Medarbejderne har masser af idéer til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges smartere. LEAN er en måde at få dem systematiseret på Af Anne Tortzen, journalist Direktørkredsen i Region Hovedstaden har besluttet, at der skal gennemføres en række LEAN projekter i 2011 og i den forbindelse er ambulatorier på Regions Hovedstadens hospitaler udpeget som et særligt indsatsområde. IC Ambulatoriet på Bispebjerg Hospital er en af de afdelinger, der får støtte til at gennemføre en LEAN proces for at analysere og effektivisere arbejdsgangene. Det er konsulenterne Thomas Graeser Kramp fra Bispebjerg Hospital og Klaus Blaabjerg Dollerup fra Region Hovedstaden, der står for at gennemføre LEAN processen, som groft sagt består af tre trin, nemlig: Analyse, idéudvikling og implementering. Friske øjne Netop nu er konsulenterne i gang med analysefasen, hvor de ser på arbejdsgangene i ambulatoriet med friske øjne. Det kaldes for Gemba princippet, fluen på væggen. Konsulenterne følger patienternes vej gennem systemet og observerer, hvad der f.eks. sker i skranken, når sygeplejerskerne modtager patienten, når patienten bliver sendt videre for at få taget en blodprøve eller et røntgenbillede og når hun møder lægen. Hvordan oplever patienterne det samlede forløb? Resultaterne af analysen præsenterer konsulenterne på en workshop for projektgruppen. - Det kan være en stor øjenåbner for medarbejderne at få beskrevet, hvordan patienterne oplever forløbet. Nogen gange har små ting en stor betydning, for eksempel når en dame på 82 år med rollator skal gå en tur på 300 meter for at få taget blodprøver, understreger Klaus Blaabjerg Dollerup. Et tværfagligt flow Derefter er det op til medarbejderne at komme med idéer til, hvordan forløbet og samarbejdet kan forbedres. Konsulenterne er udelukkende fødselshjælpere. - Når vi beskriver forløbet med patienten som omdrejningspunkt, får medarbejderne meget større indsigt i og forståelse for hin- andens arbejde. Det gør det nemmere for dem at byde ind med forslag til, hvordan processen kan optimeres, så der bliver et godt tværfagligt flow, understreger Klaus Blaabjerg Dollerup. Det er som regel også i denne fase, at medarbejderne for alvor får øjnene op for den større helhed, de er en del af. Ofte er de i overgangene mellem forskellige faggrupper eller afdelinger, problemerne opstår. - Der kommer altid massevis af idéer, når det bliver synligt for medarbejderne, hvor i processen der er spild. Det er blot et spørgsmål om at give dem en mulighed for at komme frem med idéerne og få dem diskuteret, fortæller Thomas Graeser Kramp. Undervejs i forløbet bliver hele medarbejdergruppen løbende informeret og får mulighed for at komme med deres forslag og idéer. Og i den sidste fase, hvor de nye idéer og arbejdsgange skal implementeres, er de to LEAN konsulenter med til at sikre, at de gode idéer bliver omsat til virkelighed. Region Hovedstaden satser på LEAN Som den første region i Danmark har Region Hovedstaden oprettet en LEAN enhed Der skal gennemføres 32 projekter på hospitalerne i Region Hovedstaden i 2011 LEAN enheden skal uddanne LEAN konsulenter og 200 LEAN agenter Medarbejderne i LEAN-enheden skal drive regionale projekter og fungere som sparringspartnere for ledelserne i lokale LEAN projekter Konsulent Klaus Blaabjerg Dollerup og Thomas Graeser Kramp tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital 3

4 Operationsgangen er begyndt at arbejde mere med patienternes psykologiske og følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med operationerne. - Vi har fået mere fokus på patienternes oplevelse af forløbet. Vi spørger til patienternes angst og nervøsitet før operationen og kigger på, hvordan det spiller sammen med de smerter og det ubehag de oplever efter operationen, fortæller overlægen. Af Anne Tortzen, journalist LEAN er en måde at tænke på Frustrerende ventetid er fjernet på Operationsgangen til glæde for både patienter og medarbejdere Siden 2006 har operationsgangen på Bispebjerg Hospital arbejdet med LEAN og opnået flotte resultater hvad angår effektivisering af arbejdsgange og kortere ventetider (se boksen). Men det allervigtigste resultat af de mange års indsats er en gennemgribende ændring af kulturen i afdelingen, fortæller overlæge Kenneth Jensen, der har stået i spidsen for indsatsen de sidste fem år. - Fra at være en ikke særlig forandringsparat afdeling har vi nu en forbedringskultur. Det betyder, at alle medarbejdere både portører, rengøringsfolk, plejepersonale og læger løbende spørger: Kan vi gøre noget bedre her? Der sker løbende små, men vigtige forbedringer af arbejdsgangene, fortæller overlægen. Væk med ventetid I begyndelsen foregik LEAN arbejdet med babyskridt, fortæller overlægen, men efter et par år kom et vendepunkt, hvor en tilstrækkelig stor gruppe medarbejdere var aktivt interesserede i at arbejde med forbedringer og opdagede, at det kunne føre til noget fornuftigt. Overlæge Kenneth Jensen Målet for afdelingens arbejde med LEAN er med patientens oplevelse i centrum at skabe et bedre flow med mindre ventetid og sørge for, at alle medarbejdere kan gå hjem til tiden. Det er nemlig vigtigt, påpeger overlægen. - I forhold til før i tiden kan kirurgerne i dag udføre tre stuers arbejde på to stuer, og vi har indført parallel opgaveløsning, så vi ikke behøver vente så meget på hinanden som tidligere. Ventetid giver frustration. Lokalbedøvelser Det nyeste tiltag i LEAN indsatsen er lokalbedøvelse (nerveblokader) af mange af de patienter, der skal have foretaget planlagte ortopædkirurgiske operationer. Det giver en langt bedre oplevelse for patienterne, hvis de ikke skal i fuld narkose. De kan stå op af sengen hurtigere og slipper for en mængde bivirkninger og smerter. Men det har krævet en radikal omlægning af arbejdsgangene omkring bedøvelsen og træning af yngre læger i at lægge nerveblokader. Kenneth Jensen er stolt af, at det er lykkedes at indføre så omfattende en ændring, der både betyder en stor forbedring for patienterne og et kortere og mere effektivt patientforløb. Følelserne spiller ind Mange af de patienter, der opereres under lokalbedøvelse, er vågne under operationen. Og det har nu betydet, at lægerne på Internationale undersøgelser viser, at jo mere nervøs, en patient er før en operation, desto større risiko er der for at komme til at lide af smerter, kvalme m.v. efter operationen. Men en undersøgelse, Kenneth Jensen netop har afsluttet af 1200 dagkirurgiske patienter på afdelingen, viser, at det er lykkedes at dæmpe de følelsesmæssige virkninger: På Bispebjerg Hospital kommer den fjerdedel af patienterne, der er mest nervøse før operationen, lige så godt i gennem den som de øvrige patienter. - Det er et meget godt eksempel på, at vi hele tiden forbedrer forløbet for patienterne, slutter overlægen. Operationsgangen Operationsgangen holder åbent hele døgnet og foretager ortopædkirurgi, akut tarmkirurgi, hud- og sårkirurgi, stemmebåndskirurgi og elektrochok behandling Der er 10 operationsstuer Ortopædkirurgi udgør den største aktivitet, med mere end 3000 operationer årligt Mere end 150 medarbejdere har tilknytning til ortopædkirurgien på operationsgangen Resultater fra planlagt ortopædkirurgi Start til tiden forbedret fra 68 % til 96 % Skiftetid (tom stue) nedbragt fra 43 min. til 21 min. Forløbstid minus knivtid nedbragt fra 121 min til 81 min. Anlæggelse af nerveblokader forøget fra 19 % til 45 % Standardiserede anæstesiforløb forøget fra 52 % til 86 % Direkte fra operationsstue til stamafdeling, øget fra 5 % til 23 % 4 tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital

5 Resultater Patienternes oplevede ventetid er faldet fra 40 % til 21 % Personalets oplevelse af omgangstonen (altid god) er steget fra 23 % til 43 % Dermatologisk Ambulatorium Antal medarbejdere fordelt på personalegrupper? Antal patienter/år Antal akutte patienter/år Lægesekretær Lone Vium og sygeplejespecialist Ingelise Rambøll Fra kaos til arbejdsglæde LEAN proces på dermatologisk ambulatorium gav større arbejdsglæde, mere ro og forudsigelighed og kortere ventetid for patienterne Af Anne Tortzen, journalist Forleden holdt medarbejderne på Dermatologisk Ambulatorium et såkaldt tavlemøde for at gøre status og holde liv i de nye arbejdsgange, der blev indført på aktustuen i Et LEAN projekt førte til, at der blev lavet radikalt om på arbejdsgangene, så der f.eks. er indført et fast dagsprogram, som patienterne indplaceres i. Og tavlemødet viste, at resultaterne lever endnu her godt et år efter. Der var blot brug for nogle mindre justeringer. - Det er en god måde at bevare fokus på nogle ting. Og faktisk blev vi opmærksomme på, at vores dagsprogram så småt er ved at skride, så der var lige behov for at stramme op, fortæller klinisk sygeplejespecialist Ingelise Rambøll. Uforudsigelig arbejdsdag I LEAN projektet var der særligt fokus på ambulatoriets akutstue, som modtager de akutte patienter. Ifølge lægesekretær Lone Vium og klinisk sygeplejespecialist Ingelise Randbøll herskede der noget nær kaos i og omkring akutstuen, før LEAN projektet blev sat i gang. - Indtaget af patienter var simpelthen blevet for ustyret. Og det føltes, som om det nærmest var faldet ud af hænderne på os. Det belastede alle medarbejdere i rummet, fordi arbejdsdagen blev uforudsigelig og fuld af afbrydelser, fortæller Ingelise Randbøll. Sekretær Lone Vium supplerer: - For lægesekretærerne blev det på et tidspunkt så presset, at vi i nogle dage trak os tilbage til sekretariatet. Det var ikke muligt at sidde på selve stuen og bestille blodprøvetider, skrive journaler osv. Alt er tilladt Det var Bispebjerg Hospitals LEAN konsulenter, der kørte LEAN processen, hvor første skridt var at beskrive udfordringerne og de aktuelle arbejdsgange. Både Lone Vium og Ingelise Randbøll var med i den arbejdsgruppe, der diskuterede resultaterne af analysen og kom med forslag til forbedringer. - Det blev understreget, at det var tilladt at sige alt. Og det var en god måde at komme af med det på, fortæller lægesekretæren. Ingelise Randbøll understreger, at den fælles proces også var en øjenåbner for medarbejderne: - Vi fik alle sammen et større indblik i hinandens arbejdsområder og fik mulighed for at høre, hvordan vi hver især oplever arbejdsgange og samarbejde. Det viste sig at være meget forskelligt, hvordan lægesekretærer, læger og sygeplejersker oplevede det. Gode løsninger De to er enige om, at LEAN processen godt kunne føles lang og der var en utålmodighed efter at finde frem til nye idéer. - Men i tilbageblik var det rigtig godt, at vi blev tvunget til at gå ordentligt ned i analysen, før vi begyndte at komme frem med idéerne. Det betød, at vi fik nogle rigtig gode løsninger på bordet, slutter lægesekretær Lone Vium. tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital 5

6 It skal være til støtte ikke til besvær Minutiøs kortlægning af arbejdsgange giver idéer til nye og mere effektive løsninger Projektleder og ekstern konsulent Jari Friis Jørgensen Af Anne Tortzen, journalist På mange afdelinger opleves it som en af de største tidsrøvere og forhindringer for et godt flow i arbejdsgangene. Indtil nu har 11 afdelinger haft besøg af projektleder og ekstern konsulent Jari Friis Jørgensen, der er ekspert i at analysere og effektivisere arbejdsgange. Ifølge Jari Friis Jørgensen er det en stor udfordring i hverdagen, at hospitalet har rigtig mange forskellige it systemer, der fungerer uafhængigt af hinanden. - De fungerer fint hver for sig, men der er ikke kigget på, hvordan de hænger sammen og det fører til en masse tidsspilde og frustrationer i hverdagen, fortæller projektlederen. Projekt Flow i arbejdsprocesser handler bl.a. om at kigge på, hvilke funktioner, der med fordel kan understøttes med it, så det letter arbejdsgangen i stedet for at gøre den tungere og mere besværlig. Jari Friis Jørgensen begyndte sit arbejde med arbejdsgangsanalyser på Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital, da en trivselsundersøgelse viste, at mange medarbejdere oplevede de brugte for meget tid på it og ønskede sig et bedre flow i deres arbejde. Tydelige trin Projektlederens arbejde består i at analysere arbejdsgangene i en bestemt proces og på den baggrund designe de mest hensigtsmæssige forløb for patienter og for medarbejdere. Det kan være alle mulige typer af processer - og afdelingerne peger selv på, hvilke forløb de gerne vil have kigget på. Jari Friis Jørgensen arbejder med arbejdsgangsanalyse ud fra en designtankegang. Det handler om at designe de bedste processer ved at gøre enkelte trin tydelige, bl.a. gennem visualisering. - Mange idéer til forbedringer kommer af sig selv, når arbejdsgangene bliver lagt tydeligt frem. Det er lettere for en, der kommer udefra, at lave analysen og at skabe et forum, hvor medarbejderne kan diskutere sammen tværfagligt, siger han. Ifølge Jari Friis Jørgensen handler det ganske simpelt om at beskrive de forskellige relationer og processer, det kræver at udføre bestemte handlinger og derefter forhandle, om der er mere hensigtsmæssige måder at tilrettelægge arbejdet på. - Det er vigtigt at se ud over, hvad afdelingen gør i dag. Om det er læger, sygeplejersker, itsystemer eller skabe, der udfører de enkelte opgaver. De er alle aktanter. Telefoner, medarbejdere, journaler alle betragtes som noget, der udfører en bestemt handling. Analysen viser, hvilke kompetencer, det kræver at udføre de enkelte opgaver og derefter kan de placeres hos den mest hensigtsmæssige aktant, fortæller Jari Friis Jørgensen. Projektlederen har erfaring for, at det ofte er i overgangene mellem forskellige afdelinger eller systemer, at problemerne opstår. En af de opgaver, projektet har løst, er f.eks. at Arbejdsgangsanalyser Siden 2004 er der gennemført i alt 28 arbejdsgangsanalyser på 11 afdelinger på Bispebjerg Hospital Arbejdsgangene bliver dokumenteret i forløbsdiagrammer, der gør det muligt at genbruge dem 6 tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital

7 få røntgensystemerne i det forhenværende Københavns Amt og Frederiksborg Amts sygehusvæsener til at tale sammen, så lægerne i Region Hovedstaden kunne se røntgenbilleder og beskrivelser i begge systemer. Sparede røntgenbilleder Jari Friis Jørgensen giver endnu et eksempel på en arbejdsgangsanalyse: Infiltratenheden under Lungemedicinsk Afdeling har udviklet et særligt patientforløb for patienter med lungecancer. De ville gerne have kigget forløbet efter for at se på, om det kunne forbedres yderligere. En af de ting, arbejdsgangsanalysen viste, var, at mange patienter faktisk havde fået taget et røntgenbillede af deres thorax, før de kom til undersøgelse på hospitalet. Alligevel blev patienterne rutinemæssigt sendt til røntgen på hospitalet, fordi røntgenbillederne kom i forskellige formater og systemer, som det ikke var muligt for afdelingen af håndtere. I projektet lykkedes det at forbedre it-systemet, så de røntgenbilleder, patienterne kom med på cd eller i et andet format, kunne videresendes til røntgenafdelingen, der gør dem tilgængelige i hospitalets røntgensystem. Det betød en besparelse på bestillinger af røntgen ud af 180 pr. måned. Også i Akutmodtagelsen arbejder Jari Friis Jørgensen med en række projekter, der skal effektivisere arbejdsgangene og spare tid. For eksempel bliver der indført elektroniske akuttavler, der gør det nemmere for medarbejderne at dele viden om de akutte patienter. Men der er lang vej endnu, før it overalt på hospitalet opleves som en hjælp, der kan understøtte det daglige arbejde. Flow organisationen Bispebjerg Hospitals flow organisation består af en strategigruppe og et ad hoc konsulentteam. Vi kan ikke nøjes med LEAN Floworganisationen på Bispebjerg Hospital skal koordinere afdelingernes arbejde med kvalitet, LEAN og flow Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist står i spidsen for en ny flow organisation på Bispebjerg Hospital, der skal koordinere alle de initiativer, der er i gang for at effektivisere arbejdsgangene. BBH Tema har stillet ham fire spørgsmål: Hvorfor kalder I det flow frem for LEAN? Vi bruger begrebet flow om alle de initiativer, der sigter mod at forbedre kvalitet og arbejdsgange på hospitalet. På nogle afdelinger er det klassiske LEAN projekter, andre steder har man arbejdet med kommunikation, patientforløb og med arbejdsgangsanalyser. Vi kan ikke nøjes med LEAN, men vil gerne bruge det, når det giver mening. Hvorfor er der brug for en flow organisation? På Bispebjerg Hospital har der været arbejdet med flow og LEAN projekter i en årrække. Flow organisationen skal koordinere initiativerne og sikre, at vi trækker på samme hammel. Vi vil tage fat på de strukturelle udfordringer, der rækker ud over den enkelte afdeling, f.eks. it-systemer eller de fysiske rammer. De sværere og tungere ting, hvor der er brug for store investeringer, som en afdeling ikke kan løfte alene. Kan du give et eksempel på, hvad det kan være for områder? Et aktuelt eksempel er måling af temperaturen i køleskabe. Som spin off på akkrediteringsprocessen så vi gevinsten ved at indføre automatisk temperaturmåling i køleskabene, fordi det sparer arbejdsgange hos personalet. Da det drejer sig om ca. 400 køleskabe på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, er det en større investering. Andre områder er f.eks. nye it-systemer eller indretning af de fysiske rammer. Det kan også være bestilling og indkøb af varer, som er fælles for hele hospitalet. Hvilken forskel vil det gøre, at Bispebjerg har en flow organisation? Flow organisationen er en paraply over en række af initiativer. De enkelte afdelinger skal fortsat selv stå for projekterne, for de er tættest på problemstillingerne og på at gøre noget ved dem. I flow organisationen skal vi kigge på, hvor det giver mening at koordinere på tværs af hospitalet. Hvis vi vælger et område, går vi all in både bredde og dybde. Vi kan lede kvalitetsudviklingen, lette implementeringen og bevare overblikket over initiativer rundt omkring på hospitalet. I strategigruppen deltager repræsentanter fra bl.a. direktionen, IT-afdelingen, byggeorganisationen, Økonomiafdelingen, HR, udvikling samt fra en række kliniske afdelinger. Konsulentteamet består af de medarbejdere i stabene, der arbejder med flowprojekter. tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital 7

8 Portrætter Afdelingssygeplejerske Gitte Therming Ændringer drevet af medarbejderne holder Overlæge Kenneth Jensen Jeg hader ventetid! Afdelingssygeplejerske Gitte Therming, Afdeling D/S, har været med til at sætte LEAN projektet i gang på afdelingen. Hun fik sat fokus på akutstuen, hvor de akutte patienter kommer ind, fordi det var tydeligt, at patienterne ventede for længe og der samtidig var meget uro og utilfredsstillende arbejdsforhold for medarbejderne. - Det var som om, det kørte af sted med os i stedet for omvendt, siger afdelingssygeplejersken. I LEAN projektet har hun erfaret, at det nytter at sætte fokus på et bestemt område for at få det løftet. Tværfagligt flow Metoden i sig selv er knap så vigtig. Det er det systematiske fokus, der gør forskellen, mener hun. LEAN er meget brugbar som en systematik, der tvinger medarbejderne til at tænke i tværfagligt flow og giver dem indsigt i hinandens arbejdsområder. Gitte Therming mener, det er afgørende, at LEAN processen drives af medarbejderne. - Det er en proces, der i høj grad er styret fra bunden og kræver meget opbakning fra medarbejderne, siger hun. Som leder har hendes rolle først og fremmest være at give medarbejderne mulighed for at deltage og at bakke op om deres indsats. Overlæge Kenneth Jensen har gennem de sidste fem år været primus motor for et LEAN projekt på Operationsgangen, der har ændret kulturen og medført en række forbedringer i flowet for både patienter og medarbejdere. Går foran Overlægen understreger, at eksemplets magt og gode relationer er afgørende for at skabe forandringer. Undervejs i LEAN indsatsen er han selv gået foran med et godt eksempel, når kollegerne var skeptiske over for nye måder at gøre tingene på. Det gjaldt f.eks. spørgsmålet om bedøvelse af patienter. - På et tidspunkt sagde jeg: Nu foretager jeg alle de bedøvelser, jeg kan de næste 14 dage for at vise, at det sagtens kan lade sig gøre. Da de 14 dage var gået, viste opgørelsen jo, at det kunne lade sig gøre på en fornuftig tid og uden at gå på kompromis med kvaliteten. Frustrerende ventetider Den vigtigste drivkraft for overlægens arbejde med LEAN har været, at han selv hader at vente. Og et vigtigt formål med LEAN indsatsen har været at minimere de frustrerende og uproduktive ventetider. Et godt flow i arbejdsdagen er nemlig meget vigtigt for arbejdsglæden, mener overlægen. - Vi forsøger bevidst at skabe en rigtig god stemning i afdelingen, for glade medarbejdere arbejder bedst. Og alle skal føle, at deres input betyder noget og bliver værdsat, slutter han. TEMA udgives af Bispebjerg Hospital og udkommer 5-6 gange pr. år Næste nummer udkommerdecember 2011 Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Else Wad Bjørn,Kommunikationsenheden, Bispebjerg Hospital. Tlf , TEMA indeholder sundhedsfaglige artikler og debat om behandlingsresultater og udviklingstiltag på Bispebjerg Hospital Foto: Claus Peuckert Fotografi A/S Grafisk tilrettelæggelse: manometer.dk Tryk: Als Offset. Denne tryksag er Svanemærket og trykt med vegetabilske farver Oplag: Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV TEMA kan også læses på BBH-intranet og

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Waste-runde i Endokrinologisk

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9. Indhold. Akutkampagne

Nyhedsbrev nr. 9. Indhold. Akutkampagne Tirsdag den 10. december 2013 Side 1 af 7 Indhold Akutkampagne... 1 Nye uniformer... 3 To afsnit har fået bugt med tryksår... 5 Mindre aktivitet i 2013... 6 Nyt eksponeringskammer... 7 Akutkampagne Region

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens.

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens. Visualisering og overblik Det interaktive hospital - IT for klinikere - udviklet af klinikere Innovationskonsulent og projektleder Birgitte Bigom Nielsen Afdeling for kvalitet og sundheds-it - Regionshospitalet

Læs mere

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Læs en ægte succeshistorie om brugen af Lean administration som værktøj til vækst og som kulturbærer. af ERP System Manager Flemming Ravnholt fra Multi-Wing Nedenfor

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde

Læs mere

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer delmængde af implementeringskonceptet fra Region Hovedstaden/ v Therese Lundsgaard Formålet med at rate og beskrive

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Den Involverende Stuegang - DIS Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Maj 2014 Indhold Baggrund Formål med DIS Udfordringer/forestillinger

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland

Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Implementering af Bookplan i Region Nordjylland Susanne Skeem Projektleder RN Lena H. Malmberg Implementeringsansvarlig projektleder RN Capgemini Sogeti - Århus 21.maj 2015 Agenda Nyt bookingsystem i Region

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg

Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen. Fakta om Svendborg Muligheder for innovation på hospitalsniveau V/Kenneth Seerup Jørgensen Fakta om Svendborg Kenneth Seerup Jørgensen 2014 - Administrationschef, Børn og Unge, Svendborg Kommune 2010-13 Chef for Facility

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Lean gav flere ressourcer og mere tid

Lean gav flere ressourcer og mere tid - Jeg vil gerne være med til udvikle mine medarbejdere, og jeg har nogle medarbejdere, der vil give deres højre arm for at være med. Plustids Lean Koncept - Ældre, har øget arbejdsglæden, og i forvejen

Læs mere

Lægesekretærers arbejdsgange og organisering i ortopædkirurgisk ambulatorier i Herning og Holstebro - december 2005

Lægesekretærers arbejdsgange og organisering i ortopædkirurgisk ambulatorier i Herning og Holstebro - december 2005 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Lægesekretærers arbejdsgange og organisering i ortopædkirurgisk ambulatorier i Herning og Holstebro - december 2005 Udarbejdet af Anna Marie

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Værdierne. Inspiration. i virkeligheden. 4 Bispebjerg Hospitals værdier. Faglighed. Udvikling. Inddragelse. Fælleskab

Værdierne. Inspiration. i virkeligheden. 4 Bispebjerg Hospitals værdier. Faglighed. Udvikling. Inddragelse. Fælleskab Værdierne Inspiration i virkeligheden 4 Bispebjerg Hospitals værdier Faglighed Udvikling Inddragelse Fælleskab Projektleder, informationskoordinator Else Wad Bjørn Hvordan kan vi gøre værdierne levende

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

LEAN PÅ SYGEHUSAFDELINGER

LEAN PÅ SYGEHUSAFDELINGER Bliv certificeret Lean Master Kender du til Lean filosofien og de mest anvendte værktøjer, har du erfaringer med gennemførelse af konkrete Lean projekter, men vil gerne mestre processer og værktøjer lidt

Læs mere

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Data på EWS og proces for indsamling af data Anvende erfaringer fra EWS-proces til andre monitoreringer Tage udgangspunkt i data i dialog med personalet Anvende pt.data

Læs mere

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Til tillidsvalgte F O A F A G O G A R B E J D E Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Politisk ansvarlig: Peter Kvist Jørgensen Redaktion: Anne-Mette Jepsen og Louise Vergo Layout: GraFOA

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Stor arbejdsmængde og tidspres?

Stor arbejdsmængde og tidspres? Stor arbejdsmængde og tidspres? Risiko for dig Stress Frustration - Ikke at have tid til at levere et ordentligt stykke arbejde Risiko for at man lukker sig om sig selv jeg fokuserer på egne opgaver på

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Redigeret af. Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen

Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital. Redigeret af. Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital Redigeret af Ann-Dorthe Zwisler Lone Schou Lotte Vind Sørensen Rationale, arbejdsmetode og erfaringer fra Bispebjerg Hospital Redigeret af

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen

Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Sigtelinie-projekter, som finansieres af puljen (de 24 mio. kr.) Finansiering af puljen Projektnavn Tid Budget Fastholdelse Egen finansierng Samlet 4 Forbedrede arbejdsforhold for anæstesilæger April til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere