FLOW LEAN mindre ventetid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLOW LEAN mindre ventetid"

Transkript

1 tema FLOW LEAN mindre ventetid Vi kan altid arbejde smartere side 3 LEAN er en måde at tænke på side 4 Fra kaos til arbejdsglæde side 5 It skal være til støtte ikke til besvær side 6 Vi kan ikke nøjes med LEAN side 7 Ændringer drevet af medarbejderne holder / Jeg hader ventetid! portræt tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital Vi tør tænke nyt

2 Afd. sygeplejerske Inge Hansen, Overlæge Ole Lander og Kontaktsekretær Jannie Klüver IC Ambulatoriet IC ambulatoriet hører under Endokrinologisk/Gastroenterologisk Afdeling I. Ambulatoriet behandler, opsporer og kontrollerer medicinske hormonsygdomme (de endokrinologiske sygdomme) hos voksne. Det drejer sig især om: Diabetes, stoftskiftesygdomme, osteoporose og andre endokrinologiske sygdomme. I 2008 var der ca lægekonsultationer, 1850 sygeplejekonsultationer og 2150 telefonkonsultationer. I 2010 var de tilsvarende tal 5000, 4050 og I perioden april til august 2011 fik ambulatoriet henvist ca. 950 patienter, hvor der i samme periode i 2010 blev henvist ca. 550 patienter. Det er en stigning på ca. 70 %. håb Kortere ventetid og bedre trivsel IC Ambulatoriet håber på, at LEAN processen kan løfte det tværfaglige samarbejde IC Ambulatoriet har succes antallet af henvisning stiger, især efter at ambulatoriet har oprettet en særlig klinik for patienter med knogleskørhed (osteoporose). Og det betyder lang ventetid for patienter og et stort pres på i afdelingen med belastet arbejdsmiljø til følge. Ifølge overlæge Ole Lander Svendsen er det baggrunden for, at IC Ambulatoriet har ønsket at få gennemført et LEAN projekt: - Vi håber, at indsatsen kan hjælpe os med at finde bedre og smartere måder at organisere arbejdet på, så vi bliver mindre stressede og får mere tid til udviklingsopgaver og forskning, siger overlægen. Mange medarbejdere i afdelingen føler sig pressede og lider under et dårligt arbejdsmiljø. Derfor håber overlægen, at LEAN processen kan pege på løsninger, der kan være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Tværfagligt flow Overlægen peger på, at det er en særlig udfordring at få koordineret de mange forskellige fagpersoner, der er i berøring med den enkelte patient. Dels er der de mange undersøgelser i form af f.eks. blodprøver, knoglescanninger og røntgenbilleder. For diabetespatienter er der desuden diætister, øjenlæger, tilbud om diabeteskursus m.v. - Patientforløbet er meget tværfagligt, og det er i høj grad det muliges kunst at få et godt flow, fordi vi er afhængige af mange afdelinger og fagligheder. Vores idéer strander nogen gange og vi håber, at LEAN processen kan sætte fokus på det og øge Region Hovedstadens opmærksomhed på de vanskelige overgange, understreger overlægen. Ole Lander opfatter LEAN projektet som en investering og ser en fordel i at få fremmede øjne på arbejdsgangene: - Jeg er lidt ambivalent over for det. For man kan også tænke: Hvad, hvis vi selv havde fået alle de ressourcer, der går til at lave LEAN projekt hvad kunne vi så have udrettet? Men jeg tror, det er vigtigt, at der kommer nye idéer frem og ikke mindst, at der kommer ledelsesøjne på for at bryde den inerti, der ofte er i systemet, slutter han. LEAN LEAN betyder trimmet og er et procesværktøj, der gør det muligt at arbejde systematisk med at analysere og forbedre arbejdsgangene, så man undgår spild og får det bedst mulige flow i forløbene. Grundtanken er, at vi altid kan blive lidt mere effektive og arbejde lidt smartere. Principperne i LEAN er derudover, at man arbejder med løbende forbedringer og aldrig går på kompromis med kvaliteten. LEAN stammer fra Japan og blev først brugt på bilfabrikken Toyota. 2 tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital

3 Vi kan altid arbejde smartere Medarbejderne har masser af idéer til, hvordan arbejdet kan tilrettelægges smartere. LEAN er en måde at få dem systematiseret på Af Anne Tortzen, journalist Direktørkredsen i Region Hovedstaden har besluttet, at der skal gennemføres en række LEAN projekter i 2011 og i den forbindelse er ambulatorier på Regions Hovedstadens hospitaler udpeget som et særligt indsatsområde. IC Ambulatoriet på Bispebjerg Hospital er en af de afdelinger, der får støtte til at gennemføre en LEAN proces for at analysere og effektivisere arbejdsgangene. Det er konsulenterne Thomas Graeser Kramp fra Bispebjerg Hospital og Klaus Blaabjerg Dollerup fra Region Hovedstaden, der står for at gennemføre LEAN processen, som groft sagt består af tre trin, nemlig: Analyse, idéudvikling og implementering. Friske øjne Netop nu er konsulenterne i gang med analysefasen, hvor de ser på arbejdsgangene i ambulatoriet med friske øjne. Det kaldes for Gemba princippet, fluen på væggen. Konsulenterne følger patienternes vej gennem systemet og observerer, hvad der f.eks. sker i skranken, når sygeplejerskerne modtager patienten, når patienten bliver sendt videre for at få taget en blodprøve eller et røntgenbillede og når hun møder lægen. Hvordan oplever patienterne det samlede forløb? Resultaterne af analysen præsenterer konsulenterne på en workshop for projektgruppen. - Det kan være en stor øjenåbner for medarbejderne at få beskrevet, hvordan patienterne oplever forløbet. Nogen gange har små ting en stor betydning, for eksempel når en dame på 82 år med rollator skal gå en tur på 300 meter for at få taget blodprøver, understreger Klaus Blaabjerg Dollerup. Et tværfagligt flow Derefter er det op til medarbejderne at komme med idéer til, hvordan forløbet og samarbejdet kan forbedres. Konsulenterne er udelukkende fødselshjælpere. - Når vi beskriver forløbet med patienten som omdrejningspunkt, får medarbejderne meget større indsigt i og forståelse for hin- andens arbejde. Det gør det nemmere for dem at byde ind med forslag til, hvordan processen kan optimeres, så der bliver et godt tværfagligt flow, understreger Klaus Blaabjerg Dollerup. Det er som regel også i denne fase, at medarbejderne for alvor får øjnene op for den større helhed, de er en del af. Ofte er de i overgangene mellem forskellige faggrupper eller afdelinger, problemerne opstår. - Der kommer altid massevis af idéer, når det bliver synligt for medarbejderne, hvor i processen der er spild. Det er blot et spørgsmål om at give dem en mulighed for at komme frem med idéerne og få dem diskuteret, fortæller Thomas Graeser Kramp. Undervejs i forløbet bliver hele medarbejdergruppen løbende informeret og får mulighed for at komme med deres forslag og idéer. Og i den sidste fase, hvor de nye idéer og arbejdsgange skal implementeres, er de to LEAN konsulenter med til at sikre, at de gode idéer bliver omsat til virkelighed. Region Hovedstaden satser på LEAN Som den første region i Danmark har Region Hovedstaden oprettet en LEAN enhed Der skal gennemføres 32 projekter på hospitalerne i Region Hovedstaden i 2011 LEAN enheden skal uddanne LEAN konsulenter og 200 LEAN agenter Medarbejderne i LEAN-enheden skal drive regionale projekter og fungere som sparringspartnere for ledelserne i lokale LEAN projekter Konsulent Klaus Blaabjerg Dollerup og Thomas Graeser Kramp tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital 3

4 Operationsgangen er begyndt at arbejde mere med patienternes psykologiske og følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med operationerne. - Vi har fået mere fokus på patienternes oplevelse af forløbet. Vi spørger til patienternes angst og nervøsitet før operationen og kigger på, hvordan det spiller sammen med de smerter og det ubehag de oplever efter operationen, fortæller overlægen. Af Anne Tortzen, journalist LEAN er en måde at tænke på Frustrerende ventetid er fjernet på Operationsgangen til glæde for både patienter og medarbejdere Siden 2006 har operationsgangen på Bispebjerg Hospital arbejdet med LEAN og opnået flotte resultater hvad angår effektivisering af arbejdsgange og kortere ventetider (se boksen). Men det allervigtigste resultat af de mange års indsats er en gennemgribende ændring af kulturen i afdelingen, fortæller overlæge Kenneth Jensen, der har stået i spidsen for indsatsen de sidste fem år. - Fra at være en ikke særlig forandringsparat afdeling har vi nu en forbedringskultur. Det betyder, at alle medarbejdere både portører, rengøringsfolk, plejepersonale og læger løbende spørger: Kan vi gøre noget bedre her? Der sker løbende små, men vigtige forbedringer af arbejdsgangene, fortæller overlægen. Væk med ventetid I begyndelsen foregik LEAN arbejdet med babyskridt, fortæller overlægen, men efter et par år kom et vendepunkt, hvor en tilstrækkelig stor gruppe medarbejdere var aktivt interesserede i at arbejde med forbedringer og opdagede, at det kunne føre til noget fornuftigt. Overlæge Kenneth Jensen Målet for afdelingens arbejde med LEAN er med patientens oplevelse i centrum at skabe et bedre flow med mindre ventetid og sørge for, at alle medarbejdere kan gå hjem til tiden. Det er nemlig vigtigt, påpeger overlægen. - I forhold til før i tiden kan kirurgerne i dag udføre tre stuers arbejde på to stuer, og vi har indført parallel opgaveløsning, så vi ikke behøver vente så meget på hinanden som tidligere. Ventetid giver frustration. Lokalbedøvelser Det nyeste tiltag i LEAN indsatsen er lokalbedøvelse (nerveblokader) af mange af de patienter, der skal have foretaget planlagte ortopædkirurgiske operationer. Det giver en langt bedre oplevelse for patienterne, hvis de ikke skal i fuld narkose. De kan stå op af sengen hurtigere og slipper for en mængde bivirkninger og smerter. Men det har krævet en radikal omlægning af arbejdsgangene omkring bedøvelsen og træning af yngre læger i at lægge nerveblokader. Kenneth Jensen er stolt af, at det er lykkedes at indføre så omfattende en ændring, der både betyder en stor forbedring for patienterne og et kortere og mere effektivt patientforløb. Følelserne spiller ind Mange af de patienter, der opereres under lokalbedøvelse, er vågne under operationen. Og det har nu betydet, at lægerne på Internationale undersøgelser viser, at jo mere nervøs, en patient er før en operation, desto større risiko er der for at komme til at lide af smerter, kvalme m.v. efter operationen. Men en undersøgelse, Kenneth Jensen netop har afsluttet af 1200 dagkirurgiske patienter på afdelingen, viser, at det er lykkedes at dæmpe de følelsesmæssige virkninger: På Bispebjerg Hospital kommer den fjerdedel af patienterne, der er mest nervøse før operationen, lige så godt i gennem den som de øvrige patienter. - Det er et meget godt eksempel på, at vi hele tiden forbedrer forløbet for patienterne, slutter overlægen. Operationsgangen Operationsgangen holder åbent hele døgnet og foretager ortopædkirurgi, akut tarmkirurgi, hud- og sårkirurgi, stemmebåndskirurgi og elektrochok behandling Der er 10 operationsstuer Ortopædkirurgi udgør den største aktivitet, med mere end 3000 operationer årligt Mere end 150 medarbejdere har tilknytning til ortopædkirurgien på operationsgangen Resultater fra planlagt ortopædkirurgi Start til tiden forbedret fra 68 % til 96 % Skiftetid (tom stue) nedbragt fra 43 min. til 21 min. Forløbstid minus knivtid nedbragt fra 121 min til 81 min. Anlæggelse af nerveblokader forøget fra 19 % til 45 % Standardiserede anæstesiforløb forøget fra 52 % til 86 % Direkte fra operationsstue til stamafdeling, øget fra 5 % til 23 % 4 tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital

5 Resultater Patienternes oplevede ventetid er faldet fra 40 % til 21 % Personalets oplevelse af omgangstonen (altid god) er steget fra 23 % til 43 % Dermatologisk Ambulatorium Antal medarbejdere fordelt på personalegrupper? Antal patienter/år Antal akutte patienter/år Lægesekretær Lone Vium og sygeplejespecialist Ingelise Rambøll Fra kaos til arbejdsglæde LEAN proces på dermatologisk ambulatorium gav større arbejdsglæde, mere ro og forudsigelighed og kortere ventetid for patienterne Af Anne Tortzen, journalist Forleden holdt medarbejderne på Dermatologisk Ambulatorium et såkaldt tavlemøde for at gøre status og holde liv i de nye arbejdsgange, der blev indført på aktustuen i Et LEAN projekt førte til, at der blev lavet radikalt om på arbejdsgangene, så der f.eks. er indført et fast dagsprogram, som patienterne indplaceres i. Og tavlemødet viste, at resultaterne lever endnu her godt et år efter. Der var blot brug for nogle mindre justeringer. - Det er en god måde at bevare fokus på nogle ting. Og faktisk blev vi opmærksomme på, at vores dagsprogram så småt er ved at skride, så der var lige behov for at stramme op, fortæller klinisk sygeplejespecialist Ingelise Rambøll. Uforudsigelig arbejdsdag I LEAN projektet var der særligt fokus på ambulatoriets akutstue, som modtager de akutte patienter. Ifølge lægesekretær Lone Vium og klinisk sygeplejespecialist Ingelise Randbøll herskede der noget nær kaos i og omkring akutstuen, før LEAN projektet blev sat i gang. - Indtaget af patienter var simpelthen blevet for ustyret. Og det føltes, som om det nærmest var faldet ud af hænderne på os. Det belastede alle medarbejdere i rummet, fordi arbejdsdagen blev uforudsigelig og fuld af afbrydelser, fortæller Ingelise Randbøll. Sekretær Lone Vium supplerer: - For lægesekretærerne blev det på et tidspunkt så presset, at vi i nogle dage trak os tilbage til sekretariatet. Det var ikke muligt at sidde på selve stuen og bestille blodprøvetider, skrive journaler osv. Alt er tilladt Det var Bispebjerg Hospitals LEAN konsulenter, der kørte LEAN processen, hvor første skridt var at beskrive udfordringerne og de aktuelle arbejdsgange. Både Lone Vium og Ingelise Randbøll var med i den arbejdsgruppe, der diskuterede resultaterne af analysen og kom med forslag til forbedringer. - Det blev understreget, at det var tilladt at sige alt. Og det var en god måde at komme af med det på, fortæller lægesekretæren. Ingelise Randbøll understreger, at den fælles proces også var en øjenåbner for medarbejderne: - Vi fik alle sammen et større indblik i hinandens arbejdsområder og fik mulighed for at høre, hvordan vi hver især oplever arbejdsgange og samarbejde. Det viste sig at være meget forskelligt, hvordan lægesekretærer, læger og sygeplejersker oplevede det. Gode løsninger De to er enige om, at LEAN processen godt kunne føles lang og der var en utålmodighed efter at finde frem til nye idéer. - Men i tilbageblik var det rigtig godt, at vi blev tvunget til at gå ordentligt ned i analysen, før vi begyndte at komme frem med idéerne. Det betød, at vi fik nogle rigtig gode løsninger på bordet, slutter lægesekretær Lone Vium. tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital 5

6 It skal være til støtte ikke til besvær Minutiøs kortlægning af arbejdsgange giver idéer til nye og mere effektive løsninger Projektleder og ekstern konsulent Jari Friis Jørgensen Af Anne Tortzen, journalist På mange afdelinger opleves it som en af de største tidsrøvere og forhindringer for et godt flow i arbejdsgangene. Indtil nu har 11 afdelinger haft besøg af projektleder og ekstern konsulent Jari Friis Jørgensen, der er ekspert i at analysere og effektivisere arbejdsgange. Ifølge Jari Friis Jørgensen er det en stor udfordring i hverdagen, at hospitalet har rigtig mange forskellige it systemer, der fungerer uafhængigt af hinanden. - De fungerer fint hver for sig, men der er ikke kigget på, hvordan de hænger sammen og det fører til en masse tidsspilde og frustrationer i hverdagen, fortæller projektlederen. Projekt Flow i arbejdsprocesser handler bl.a. om at kigge på, hvilke funktioner, der med fordel kan understøttes med it, så det letter arbejdsgangen i stedet for at gøre den tungere og mere besværlig. Jari Friis Jørgensen begyndte sit arbejde med arbejdsgangsanalyser på Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital, da en trivselsundersøgelse viste, at mange medarbejdere oplevede de brugte for meget tid på it og ønskede sig et bedre flow i deres arbejde. Tydelige trin Projektlederens arbejde består i at analysere arbejdsgangene i en bestemt proces og på den baggrund designe de mest hensigtsmæssige forløb for patienter og for medarbejdere. Det kan være alle mulige typer af processer - og afdelingerne peger selv på, hvilke forløb de gerne vil have kigget på. Jari Friis Jørgensen arbejder med arbejdsgangsanalyse ud fra en designtankegang. Det handler om at designe de bedste processer ved at gøre enkelte trin tydelige, bl.a. gennem visualisering. - Mange idéer til forbedringer kommer af sig selv, når arbejdsgangene bliver lagt tydeligt frem. Det er lettere for en, der kommer udefra, at lave analysen og at skabe et forum, hvor medarbejderne kan diskutere sammen tværfagligt, siger han. Ifølge Jari Friis Jørgensen handler det ganske simpelt om at beskrive de forskellige relationer og processer, det kræver at udføre bestemte handlinger og derefter forhandle, om der er mere hensigtsmæssige måder at tilrettelægge arbejdet på. - Det er vigtigt at se ud over, hvad afdelingen gør i dag. Om det er læger, sygeplejersker, itsystemer eller skabe, der udfører de enkelte opgaver. De er alle aktanter. Telefoner, medarbejdere, journaler alle betragtes som noget, der udfører en bestemt handling. Analysen viser, hvilke kompetencer, det kræver at udføre de enkelte opgaver og derefter kan de placeres hos den mest hensigtsmæssige aktant, fortæller Jari Friis Jørgensen. Projektlederen har erfaring for, at det ofte er i overgangene mellem forskellige afdelinger eller systemer, at problemerne opstår. En af de opgaver, projektet har løst, er f.eks. at Arbejdsgangsanalyser Siden 2004 er der gennemført i alt 28 arbejdsgangsanalyser på 11 afdelinger på Bispebjerg Hospital Arbejdsgangene bliver dokumenteret i forløbsdiagrammer, der gør det muligt at genbruge dem 6 tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital

7 få røntgensystemerne i det forhenværende Københavns Amt og Frederiksborg Amts sygehusvæsener til at tale sammen, så lægerne i Region Hovedstaden kunne se røntgenbilleder og beskrivelser i begge systemer. Sparede røntgenbilleder Jari Friis Jørgensen giver endnu et eksempel på en arbejdsgangsanalyse: Infiltratenheden under Lungemedicinsk Afdeling har udviklet et særligt patientforløb for patienter med lungecancer. De ville gerne have kigget forløbet efter for at se på, om det kunne forbedres yderligere. En af de ting, arbejdsgangsanalysen viste, var, at mange patienter faktisk havde fået taget et røntgenbillede af deres thorax, før de kom til undersøgelse på hospitalet. Alligevel blev patienterne rutinemæssigt sendt til røntgen på hospitalet, fordi røntgenbillederne kom i forskellige formater og systemer, som det ikke var muligt for afdelingen af håndtere. I projektet lykkedes det at forbedre it-systemet, så de røntgenbilleder, patienterne kom med på cd eller i et andet format, kunne videresendes til røntgenafdelingen, der gør dem tilgængelige i hospitalets røntgensystem. Det betød en besparelse på bestillinger af røntgen ud af 180 pr. måned. Også i Akutmodtagelsen arbejder Jari Friis Jørgensen med en række projekter, der skal effektivisere arbejdsgangene og spare tid. For eksempel bliver der indført elektroniske akuttavler, der gør det nemmere for medarbejderne at dele viden om de akutte patienter. Men der er lang vej endnu, før it overalt på hospitalet opleves som en hjælp, der kan understøtte det daglige arbejde. Flow organisationen Bispebjerg Hospitals flow organisation består af en strategigruppe og et ad hoc konsulentteam. Vi kan ikke nøjes med LEAN Floworganisationen på Bispebjerg Hospital skal koordinere afdelingernes arbejde med kvalitet, LEAN og flow Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist står i spidsen for en ny flow organisation på Bispebjerg Hospital, der skal koordinere alle de initiativer, der er i gang for at effektivisere arbejdsgangene. BBH Tema har stillet ham fire spørgsmål: Hvorfor kalder I det flow frem for LEAN? Vi bruger begrebet flow om alle de initiativer, der sigter mod at forbedre kvalitet og arbejdsgange på hospitalet. På nogle afdelinger er det klassiske LEAN projekter, andre steder har man arbejdet med kommunikation, patientforløb og med arbejdsgangsanalyser. Vi kan ikke nøjes med LEAN, men vil gerne bruge det, når det giver mening. Hvorfor er der brug for en flow organisation? På Bispebjerg Hospital har der været arbejdet med flow og LEAN projekter i en årrække. Flow organisationen skal koordinere initiativerne og sikre, at vi trækker på samme hammel. Vi vil tage fat på de strukturelle udfordringer, der rækker ud over den enkelte afdeling, f.eks. it-systemer eller de fysiske rammer. De sværere og tungere ting, hvor der er brug for store investeringer, som en afdeling ikke kan løfte alene. Kan du give et eksempel på, hvad det kan være for områder? Et aktuelt eksempel er måling af temperaturen i køleskabe. Som spin off på akkrediteringsprocessen så vi gevinsten ved at indføre automatisk temperaturmåling i køleskabene, fordi det sparer arbejdsgange hos personalet. Da det drejer sig om ca. 400 køleskabe på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, er det en større investering. Andre områder er f.eks. nye it-systemer eller indretning af de fysiske rammer. Det kan også være bestilling og indkøb af varer, som er fælles for hele hospitalet. Hvilken forskel vil det gøre, at Bispebjerg har en flow organisation? Flow organisationen er en paraply over en række af initiativer. De enkelte afdelinger skal fortsat selv stå for projekterne, for de er tættest på problemstillingerne og på at gøre noget ved dem. I flow organisationen skal vi kigge på, hvor det giver mening at koordinere på tværs af hospitalet. Hvis vi vælger et område, går vi all in både bredde og dybde. Vi kan lede kvalitetsudviklingen, lette implementeringen og bevare overblikket over initiativer rundt omkring på hospitalet. I strategigruppen deltager repræsentanter fra bl.a. direktionen, IT-afdelingen, byggeorganisationen, Økonomiafdelingen, HR, udvikling samt fra en række kliniske afdelinger. Konsulentteamet består af de medarbejdere i stabene, der arbejder med flowprojekter. tema #4 Oktober 2011 Bispebjerg Hospital 7

8 Portrætter Afdelingssygeplejerske Gitte Therming Ændringer drevet af medarbejderne holder Overlæge Kenneth Jensen Jeg hader ventetid! Afdelingssygeplejerske Gitte Therming, Afdeling D/S, har været med til at sætte LEAN projektet i gang på afdelingen. Hun fik sat fokus på akutstuen, hvor de akutte patienter kommer ind, fordi det var tydeligt, at patienterne ventede for længe og der samtidig var meget uro og utilfredsstillende arbejdsforhold for medarbejderne. - Det var som om, det kørte af sted med os i stedet for omvendt, siger afdelingssygeplejersken. I LEAN projektet har hun erfaret, at det nytter at sætte fokus på et bestemt område for at få det løftet. Tværfagligt flow Metoden i sig selv er knap så vigtig. Det er det systematiske fokus, der gør forskellen, mener hun. LEAN er meget brugbar som en systematik, der tvinger medarbejderne til at tænke i tværfagligt flow og giver dem indsigt i hinandens arbejdsområder. Gitte Therming mener, det er afgørende, at LEAN processen drives af medarbejderne. - Det er en proces, der i høj grad er styret fra bunden og kræver meget opbakning fra medarbejderne, siger hun. Som leder har hendes rolle først og fremmest være at give medarbejderne mulighed for at deltage og at bakke op om deres indsats. Overlæge Kenneth Jensen har gennem de sidste fem år været primus motor for et LEAN projekt på Operationsgangen, der har ændret kulturen og medført en række forbedringer i flowet for både patienter og medarbejdere. Går foran Overlægen understreger, at eksemplets magt og gode relationer er afgørende for at skabe forandringer. Undervejs i LEAN indsatsen er han selv gået foran med et godt eksempel, når kollegerne var skeptiske over for nye måder at gøre tingene på. Det gjaldt f.eks. spørgsmålet om bedøvelse af patienter. - På et tidspunkt sagde jeg: Nu foretager jeg alle de bedøvelser, jeg kan de næste 14 dage for at vise, at det sagtens kan lade sig gøre. Da de 14 dage var gået, viste opgørelsen jo, at det kunne lade sig gøre på en fornuftig tid og uden at gå på kompromis med kvaliteten. Frustrerende ventetider Den vigtigste drivkraft for overlægens arbejde med LEAN har været, at han selv hader at vente. Og et vigtigt formål med LEAN indsatsen har været at minimere de frustrerende og uproduktive ventetider. Et godt flow i arbejdsdagen er nemlig meget vigtigt for arbejdsglæden, mener overlægen. - Vi forsøger bevidst at skabe en rigtig god stemning i afdelingen, for glade medarbejdere arbejder bedst. Og alle skal føle, at deres input betyder noget og bliver værdsat, slutter han. TEMA udgives af Bispebjerg Hospital og udkommer 5-6 gange pr. år Næste nummer udkommerdecember 2011 Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Else Wad Bjørn,Kommunikationsenheden, Bispebjerg Hospital. Tlf , TEMA indeholder sundhedsfaglige artikler og debat om behandlingsresultater og udviklingstiltag på Bispebjerg Hospital Foto: Claus Peuckert Fotografi A/S Grafisk tilrettelæggelse: manometer.dk Tryk: Als Offset. Denne tryksag er Svanemærket og trykt med vegetabilske farver Oplag: Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV TEMA kan også læses på BBH-intranet og

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

SammensmeltningOrtogeriatri Nytænkende forening af specialerne side 2 side 3 side 4 side 5 side 6 portræt Bispebjer g Hospital Vi tør

SammensmeltningOrtogeriatri Nytænkende forening af specialerne side 2 side 3 side 4 side 5 side 6 portræt Bispebjer g Hospital Vi tør Ortogeriatri temasammensmeltning Nytænkende forening af specialerne side 2 Ortogeriatri øger overlevelsen side 3 Særligt fokus på knogleskørhed side 4 Vejen til et velfungerende afsnit side 5 Et århundrede

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Region Hovedstadens Blodbank Region Hovedstaden Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Fokus på patientforløb Samarbejde på tværs Ny forskning omsat til

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Tværfaglig basisdokumentation i en elektronisk patientjournal E-sundhedsobservatoriet 2. - 3. december 2013 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor er EPJ ikke Klinikernes kæreste eje? 2 www.vest.rm.dk Hvordan

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering # 02 - et partnerskabsprojekt Januar 2010 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Solidt koncept for systematisk hjerterehabilitering Siden opstarten af Gode rammer for

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 Indledning: Med udgangspunkt i kursuspolitikken og tilstrækkelige ressourcer ønsker vi at stimulere det værdifulde udviklingsarbejde,

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen

Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen Tema Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen Psykisk arbejdsmiljø: Overordnet Krav Indflydelse Mening Forudsigelighed Social støtte Udvikling Personaleledelse Man kan svare på skalaen:

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup

Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup Følgeskab med patienten - at se med patientens øjne erfaringer fra OUH Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og

Læs mere

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN

SUNDHEDS PLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDSPLATFORMEN FAKTA: SUNDHEDS Et sammenhængende system Sundhedsplatformen samler alle de funktioner, personalet bruger mest fx ved medicinering, dokumentation, stuegang, operationsbooking og bestilling af laboratorieprøver.

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse 1 De vigtigste ændringer i din nye overenskomst Livet som yngre læge er blevet tiltagende

Læs mere

Udfordringer og muligheder. Vibeke Deleurand, led. bioanalytiker, Hvidovre Hospital

Udfordringer og muligheder. Vibeke Deleurand, led. bioanalytiker, Hvidovre Hospital LEAN Udfordringer og muligheder Vibeke Deleurand, led. bioanalytiker, Hvidovre Hospital Agenda Hvad er LEAN Hvidovres historie i forhold til LEAN Nuværende status Hvad er målet? Hvornår projekt? Hvornår

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

faglighed og kompetencer

faglighed og kompetencer Anden anbefaling Styrk faglighed og kompetencer 12 Psykisk APV+ Et stærkt fokus på faglighed kan få kerneopgave og trivsel til at gå op i en højere enhed. At klæde medarbejderne godt på til deres opgaver

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier BALLERUP KOMMUNE: Det kan være svært at sige, hvad der kommer først. Trivsel eller effektivitet. Men i Ballerup Kommunes visitationsafdeling er de ikke

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik

Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik Pårørende inddragelse ja, selvfølgelig Styrket indsats til pårørende - Et tværfagligt indsatsområde i onkologisk klinik 2015-1017 Helle Pappot, overlæge og Lena Ankersen, klinisk sygeplejespecialist Onkologisk

Læs mere

Notat. Lean-temperaturmåling i uge 37

Notat. Lean-temperaturmåling i uge 37 Afdeling: Lean-staben Udarbejdet af: Jørgen Ejler Pedersen Journal nr.: 2-16-0-00117-2006 E-mail: Joergen.ejler.pedersen@ouh.fyns-amt.dk Dato: 2. oktober 2007 Telefon: 6541 4448 Notat Lean-temperaturmåling

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640

Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk Ambulatorium A640 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Personalet i Medicinsk Hæmatologisk Ambulatorium byder dig velkommen Kort

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Hvorfor skal jeg køres af en portør til operationsafdelingen, når jeg er rask nok til at gå selv?

Hvorfor skal jeg køres af en portør til operationsafdelingen, når jeg er rask nok til at gå selv? Hvorfor skal jeg køres af en portør til operationsafdelingen, når jeg er rask nok til at gå selv? Sygeplejerske Julie Gry Sandberg og Rebecca Næsby Øre-næse-hals kirurgisk afdeling, Vejle Sygehus FS25

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

FORBEREDELSE TIL OPERATION

FORBEREDELSE TIL OPERATION FORBEREDELSE TIL OPERATION Hvis du planlægger at få en operation, er der nogle grundlæggende ting, du skal vide. Hver slags operation ligesom hver patient - adskiller sig fra hinanden. Forskellighederne

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

400.000 danskere på vej mod knogleskørhed

400.000 danskere på vej mod knogleskørhed Pressemateriale Pressemeddelelse 400.000 danskere på vej mod knogleskørhed Overset sygdom kan ramme alle ny kampagne med kendte ambassadører skal resultere i færre tilfælde af slem invaliditet Er du knogleskør?

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Hospitalsenhed Midt Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenhed Midt 2 Hvem er vi? Tove Kristensen, sygeplejerfaglig direktør Heidi Sabro, afdelingssygeplejerske Lotte Mønster Jensen, klinisk

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert Sygehus Thy-Mors flow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Thy-Mors patientflow kvalitet og patientsikkerhed er ingen tilfældighed Klinik Akut Klinik Medicin Klinik Kirurgi Klinik Diagnostik samlede

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet

Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Patienters oplevede barrierer i mødet med sundhedsvæsenet Afrapportering af fokusgruppeinterview med patienter, pårørende og sundhedspersonale Ved Kamille Samson Rapin BAGGRUND UNDERSØGELSENS FORMÅL Hvad

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 8 > 10. maj 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Status: akkrediteret Høj patienttilfredshed på akutmodtagelse og akutklinikker Early

Læs mere

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv

Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Implementering af best practice set fra et ledelsesperspektiv Årsmøde Organdonation januar 2015 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Sikring implementering forudsætter : God

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET ET UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSSPROJEKT UNDER TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE 2014-2017 BAGGRUND OG FORMÅL Dette projekt er et forsknings-

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Opgavevaretagelse af Klinisk IT-kontor Medicinsk Afdeling tilknyttes Klinisk IT konsulent, sygeplejerske Dorthe Pilgaard fra det centrale KIT-kontor, som skal

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Slide 5: - I bliver fulgt ind på den stue, som I skal være på.

Slide 5: - I bliver fulgt ind på den stue, som I skal være på. Knæseminar - sygeplejedel Slide 1: - Byder velkommen - Præsenterer sig selv - Præsenterer programmet - Forklare man kan blive opereret i Grindsted og Esbjerg Slide 2: - Indkøb: fyld køleskab og fryser.

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Vision for projektet

Vision for projektet Vision for projektet Forbedring af klinikernes arbejdsredskab så der skabes større arbejdsglæde og mindre ressourceforbrug Respekt for hinandens dokumentation 10-05-2013 www.olp.rm.dk 1 Problem der skal

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015

Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015 Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015 Team: Hjemmeplejen Frederiksberg Sølvi, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Ninette, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Nattanun, sosu.hjælper

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Vision og værdier for SydPOL

Vision og værdier for SydPOL Vision og værdier for SydPOL Vision Vi skal gøre det sjovt og attraktivt at udvikle praksis! Værdigrundlag Arbejdsglæde og engagement Åbenhed og holdånd Troværdighed og kompetence Tre overordnede indsatsområder

Læs mere

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Projektbeskrivelse,

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Patientsikre overgange

Patientsikre overgange Patientsikre overgange Set fra almen praksis. Anita Mink Speciallæge i Almen Medicin Praktiserende læge på Frederiksberg 1999 PLO-Frederiksberg formand 2011-2017 Frederiksberg samarbejdsprojekt 2013-2017

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

ORBIT Arbejdsgangsanalysebeskrivelser. Hvidovre Hospital Anæstesiologisk afd.

ORBIT Arbejdsgangsanalysebeskrivelser. Hvidovre Hospital Anæstesiologisk afd. ORBIT Arbejdsgangsanalysebeskrivelser Hvidovre Hospital isk afd. V 2,0 ri Friis Jørgensen ri@symmetric.dk April 2007 Symmetric.dk Tom Kristensens vej 38, 5.th 2300 København S Denmark info@symmetric.dk

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere