Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:"

Transkript

1 Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 19. maj 2014 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2013 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd 1

2 Indhold 1 Indledning Beretningen for Henvendelser til Borgerrådgiveren Mange henvendelser vedrørende en afdeling henvendelser sendt til besvarelse i en afdeling Årsagen til borgernes utilfredshed Henvendelser besvaret af Borgerrådgiver Nærmere undersøgelse af sagsbehandlingen Kritik af sagsbehandlingen Manglende besvarelse af henvendelser fra Borgerrådgiveren Social og Arbejdsmarked Arbejdsmarkedsafdelingen Henvendelser vedrørende Aktiv Indsats Henvendelser vedrørende Sygedagpengeopfølgningen Social Børn, Skole og Kultur Skole Børn Familieafdeling Sundhed og Ældre Miljø og Teknik Kommunaldirektør Konklusion og anbefalinger Manglende inddragelse i egen sag, langsommelig sagsbehandling eller manglende svar på henvendelser

3 1 Indledning Borgerrådgiveren skal være garant for, at kommunen ikke kun ser sig selv med egne briller, men også konfronteres med den virkelighed, som borgerne oplever. Randers Kommune leverer på mange måder enestående ydelser, men vores møde med borgerne afslører også forhold, som efter vores vurdering kan forbedres. 2 Beretningen for 2013 Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet af henvendelser, hvilke direktørområder borgerne henvender sig om, samt en beskrivelse af de generelle problemstillinger, der påpeges i disse henvendelser. Herefter kommer der en nærmere beskrivelse af henvendelserne indenfor de områder og afdelinger, hvor der har været flest henvendelser, eller hvor henvendelserne har haft en sådan karakter, at de efter Borgerrådgiverens opfattelse bør nævnes i årsberetningen. Borgerrådgiveren gør opmærksom på, at nogle områder i kraft af deres opgaver er mere i kontakt med borgerne end andre. Man skal endvidere være opmærksom på, at der også er forskel på, om områdets relation til borgerne har et stærk myndighedspræg, eller der er tale om mere serviceorienterede opgaver. Med stærkt myndighedspræg henvises der til, at der træffes afgørelser vedrørende forsørgelse, hjælpebehov, familieforhold eller andre sociale forhold, modsat f.eks. udstedelse af pas, som er en mere serviceorienteret opgaver. For en mere detaljeret oversigt over fordelingen af antallet af henvendelser på de enkelte fagområder, henvises til bilag Henvendelser til Borgerrådgiveren Beretningen vedrører perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013, hvor der har været 621 henvendelser til Borgerrådgiveren. Figur 1 viser antallet af henvendelser fordelt på direktørområder. Til sammenligning var der 425 henvendelser i 2012 og 284 henvendelser i 2011 til Borgerrådgiveren. Figur henvendelser til Borgerrådgiveren i 2013 fordelt på direktørområder Social og Arbejdsmarked (364) Børn, Skole og Kultur (106) Sundhed og Ældre (27) Kommunaldirektør (32) Miljø og Teknik (18) Randers Kommune* (28) Uden for kompetence (46) *Generelle henvendelser, der ikke vedrører et direktørområde, f.eks. henvendelser fra andre kommuner om borgerrådgiverfunktionen, interview mv. 3

4 En af årsagerne til den forsatte stigning i antallet af henvendelser er, at flere borgere er blevet opmærksomme på, at Randers Byråd har etableret en uafhængig borgerrådgiverfunktion, hvor borgerne kan henvende sig, hvis de er utilfredse med den behandling, som de har fået af Randers Kommune, eller ønsker at drøfte deres sag med en uvildig instans. Når man sammenligner antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren i 2013 med tidligere års henvendelser, bør man i den forbindelse være opmærksom på, at nogle borgere har dannet netværksgrupper, hvor de bl.a. udtrykke deres utilfredshed med den sagsbehandling som de har fået i deres egen sag, og herefter også i netværksgruppen bliver bekræftet i, at det er berettiget at være utilfredse med sagsbehandlingen. Medlemmerne i disse netværksgrupper er også opmærksomme på, at Randers Kommune har en Borgerrådgiver, hvor man kan henvende sig, og specielt fra september 2013 er der kommet flere henvendelser fra borgere, som på en eller anden måde var tilknyttet disse grupper. Det betyder ikke, at disse henvendelser ikke er berettiget, men at der igennem disse netværksgrupper er kommet en forøget kendskabsgrad til Randers Kommunens Borgerrådgiver, hvilket så har resulteret i flere henvendelser. På trods af at antallet af henvendelser nok engang er væsentligt forøget, så er det ikke Borgerrådgiverens generelle indtryk, at kvaliteten i sagsbehandlingen er blevet forringet i løbet af 2013, eller at borgerne behandles dårligere end tidligere. Men de nye netværksgrupper af utilfredse borgere er en ny udfordring, som forvaltningen står overfor, idet disse borgeres utilfredshed ikke kun skyldes egne erfaringer med sagsbehandlingen, men også er kollektivt forankret i netværksgruppens erfaring med sagsbehandlingen. De berørte afdelingen skal derfor ikke kun forholde sig til den enkelte borgeres utilfredshed, men også den kollektive utilfredshed i netværksgrupperne Mange henvendelser vedrørende en afdeling Både i 2011 og 2012 kontaktede Borgerrådgiveren flere afdelinger, hvor der inden for kort tid var kommet relativt mange henvendelser fra utilfredse borgere. Formålet var, at afdelingerne derved hurtigere fik mulighed for at ændre de forhold, som borgerne var utilfredse med. I den forbindelse vil Borgerrådgiveren gerne fremhæve Aktiv Indsats på Jobcenter Randers, specielt i forhold til den indsats, som både den daværende ledelse i Aktiv Indsats og afdelingens sagsbehandlere udviste i forhold til at nedbringe antallet af borgere, som var utilfredse med afdelingen. Allerede i slutningen af 2012 var den daværende ledelse meget fokuseret på at få nedbragt antallet af borgere, som var utilfredse med afdelingen, og ønskede i samarbejde med Borgerrådgiveren, at ændre det. Det aftaltes derfor, at Borgerrådgiveren lavede en grundig analyse af, hvad der specifikt var årsagen til borgernes utilfredshed med afdelingen, og herefter fik mulighed for at gennemgå resultatet sammen med sagsbehandlerne i afdelingen. Møderne blev afholdt i foråret 2013, hvor Borgerrådgiveren mødte sagsbehandlerne i mindre grupper, hvor der var mulighed for at gennemgå og tale om, hvad det præcist var, at borgerne var utilfredse med i forhold til denne gruppe af sagsbehandlere. Effekten af den ovennævnte indsats har været særdeles positiv. I 2012 var lidt over 51 % af henvendelserne vedrørende Arbejdsmarkedsafdelingen fra borgere som var utilfredse med sagsbehandlingen i Aktiv Indsats. Den andel er for sidste halvdel af 2013 faldet til lige under 19 % af henvendelserne vedrørende Arbejdsmarkedsafdelingen. Specielt set i lyset af, at målgruppen for Aktiv Indsats var kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 finder Borgerrådgiveren resultatet særdeles positivt. Borgerrådgiveren vil dog gerne præcisere, at uden ledelsens og sagsbehandlernes positive medvirken i ønsket om at få andelen af utilfredse borgere til at falde, så havde det ikke været muligt at få så positiv en ændring på så kort tid. 4

5 henvendelser sendt til besvarelse i en afdeling Som det ses af figur 2, så er det kun i 128 af de 621 henvendelser, hvor forvaltningen anmodes om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. På baggrund af besvarelsen afsluttes de fleste sager, enten fordi borgeren er tilfreds med forvaltningens besvarelse, eller fordi Borgerrådgiveren på baggrund af besvarelsen ikke finder anledning til at foretage en yderligere undersøgelse af sagsbehandlingen. Figur 2 Henvendelserne vedrørende Randers Kommune (621) Besvaret af borgerrådgiver (447) Hjælp til partshøring (6) Sendt til besvarelse i afdelingen (128) Bisidder (8) Hjælp til klage (25) Indhentet til undersøgelse (7) Årsagen til borgernes utilfredshed Borgerrådgiveren har i forhold til henvendelserne i 2013 forsøgt at identificere hovedårsagen til borgerens utilfredshed. Når Borgerådgiveren får en henvendelser fra en borger, er pågældende ofte utilfredse med flere dele af sagsbehandlingen, som f.eks. dårlig kommunikation/samarbejdet, langsommelig sagsbehandling og ønske om ny sagsbehandler. I forbindelse med samtalen med borgeren forsøger Borgerrådgiveren at identificere den utilfredshed, som fylder mest hos borgeren, og som mange gange også er årsag til, at borgeren efterfølgende bliver utilfreds med andre forhold i sagsbehandlingen. Formålet med figur 3 er at vise den primære utilfredshed i de sager, som er oversendt til besvarelse ved den berørte afdeling. I den forbindelse er det Borgerrådgiverens opfattelse, at såfremt afdelingen havde forhindret den primære utilfredshed, så ville borgeren heller ikke være blevet utilfreds med andre forhold af afdelingens sagsbehandling. 5

6 Figur 3 Henvendelser oversendt til besvarelse i forvaltning (128) Dårlig kommunikation/samarbejde (13) Langsommelig sagsbehandling (33) Manglende afgørelse i sag (16) Manglende inddragelse i egen sag (33) Manglende svar på henvendelse (28) Ønske om ny sagsbehandler (5) Som det fremgår af figur 3 kan hovedårsagen til at forvaltningen skal besvare henvendelsen deles op i tre store grupper og to lidt mindre. De positive erfaringer fra Aktiv Indsats styrker Borgerrådgiverens opfattelse af, at når man i en afdeling får håndteret den primære utilfredshed, så ophører borgerne også med at være utilfredse med andre dele af sagsbehandlingen. Derfor bør Randers Kommune efter Borgerrådgiverens opfattelse, forholde sig til, at næsten ¾ af de henvendelser, der er sendt til besvarelse ved forvaltningen enten skyldes at borgeren er utilfreds med manglende inddragelse i egen sag, langsommelig sagsbehandling eller manglende svar på henvendelse til forvaltningen. Netop erfaringerne fra Aktiv Indsats, hvor disse klagepunkter også var hovedårsagerne til borgerens utilfreds viser, at med en målrettet indsats kan man forholdsvist nemt formindske andelen af utilfredse borger. Borgerrådgiveren ønsker derfor at gøre forvaltningen opmærksom på, at de afdelinger, som har mange borgere, der er utilfredse med sagsbehandlingen, sandsynligvis kan formindske andelen af utilfredse borgere ved at blive endnu bedre til at forklare borgerne, hvad de kan forvente i forbindelse med sagsbehandlingen, herunder den forventede sagsbehandlingstid. Og at de endvidere inddrager og lytte til borgeren i forbindelse med sagsbehandlingen og hurtigt besvarer borgernes henvendelser. 2.2 Henvendelser besvaret af Borgerrådgiver Henvendelser som besvares af Borgerrådgiveren, uden at den berørte afdeling involveres i besvarelsen, indgår som grundlag i den løbende dialog, som Borgerrådgiveren har med de forskellige afdelinger i Randers Kommune omkring forbedring af sagsbehandlingen. Det er således ikke alene de sager, hvor Borgerrådgiveren udtaler kritik over sagsbehandlingen, som bruges til at forbedre sagsbehandlingen, men alle henvendelser som indgår i dette arbejde. Borgerrådgiveren oplever i den forbindelse, at de berørte afdelinger alle udviser stor imødekommenhed, interesse og lyst til at forbedre forholdene, således at andelen af utilfredse borgere falder. 6

7 2.3 Nærmere undersøgelse af sagsbehandlingen Som tidligere beskrevet blev der sendt 128 henvendelser til besvarelse i forvaltningen. På baggrund af afdelingernes besvarelse har Borgerrådgiveren i syv tilfælde valgt at undersøge sagen nærmere. Seks af disse undersøgelser er afsluttet, og Borgerrådgiveren har i tre tilfælde udtalt kritik i sagsbehandlingen. I en sag vedrørende Myndighed har Borgerrådgiveren afsluttet undersøgelsen med en anbefaling, og de sidste to har Borgerrådgiveren afsluttet undersøgelsen uden at have bemærkninger til sagsbehandlingen Kritik af sagsbehandlingen Som beskrevet i beretningen for 2012 har Borgerrådgiveren i 2013 haft fokus på sager om aktindsigt i egen sag. Baggrunden var, at Borgerrådgiveren gentagne gange havde oplevet, at nogle afdelinger ikke reagerede på eller nedprioriterede borgerenes anmodningerne om aktindsigt. Borgerrådgiveren havde i beretningen for 2012 beskrevet, hvorledes en anmodning om aktindsigt i egen sag burde behandles, jf. forvaltningslovens bestemmelser. Ifølge forvaltningsloven skal en afdeling snarest afgøre, hvorvidt en anmodning om aktindsigt i egen sag kan imødekommes. Når forvaltningsloven anvender tidsfristen snarest, betyder det, at afgørelsen om aktindsigten skal prioriteres over afdelingens almindelige opgaver, dvs. herunder også den almindelige sagsbehandling. Det betyder, at fristen for at imødekomme en anmodning om aktindsigt svarer til, hvor lang tid det tager at samle sagsakterne og gennemgå sagsakternes oplysninger. Umiddelbart herefter kan afdelingen træffe afgørelse om aktindsigt, enten ved at kopiere sagsakterne og udlevere dem til borgeren eller ved at træffe afgørelse om at anmodning om aktindsigt ikke kan imødekommes. Herefter følger en kort beskrivelse af de sager, hvor Borgerrådgiveren i 2013 har udtalt kritik af sagsbehandlingen i Randers Kommune. Sag vedrørende Familieafdelingen: I denne sag oversendte Borgerrådgiveren den 25. maj 2013 en henvendelse fra en borger til besvarelse i Familieafdelingen. Borgeren klagede over manglende fremsendelse af løbende aktindsigt. For at imødegå den pågældende borgers hyppigt gentagne anmodninger om aktindsigt, havde Familieafdelingen aftalt, at borgeren en gang om måneden ville modtage alle de nye sagsakter, der var kommet på sagen. Hvis der ikke var kommet nye sagsakter ville borgeren modtagen en orientering om dette. Igennem en længere periode i foråret 2013, havde borgeren dog hverken modtaget aktindsigt eller en orientering om at der ikke var tilgået nye dokumenter i sagen. Det fremgik tydeligt af Borgerrådgiverens henvendelse af 25. maj 2013, at Familieafdelingen fik 3 uger til at besvare henvendelsen, men at såfremt der var behov for længere tid til at udarbejde besvarelsen, så skulle Borgerrådgiveren og borgeren orienteres herom. Men Familieafdelingen reagerede ikke på henvendelsen, hvorfor Borgerrådgiveren den 22. august 2013 måtte sende en rykker til Familieafdelingen for manglende besvarelse af henvendelsen af 25. maj Den 26. august 2013 fremsendte Familieafdelingen deres besvarelse, hvoraf det fremgik, at borgeren den 20. august havde modtaget den manglende aktindsigt og at borgeren efterfølgende ville modtage den løbende aktindsigt en gang om måneden. I midten af oktober 2013 henvendte borgeren sig igen til Borgerrådgiveren og klagede over, at borgeren ikke havde modtaget aktindsigt siden den 20. august 2013 på trods af, at borgeren var vidende om, at der var tilgået nye dokumenter i sagen. På den baggrund anmodede Borgerrådgiveren den 25. oktober 2013 om en udtalelse fra Familieafdelingen vedrørende den manglende fremsendelse af løbende aktindsigt. Familieafdelingen 7

8 fik 3 uger til at udarbejde udtalelsen, men Borgerrådgiveren kunne konstatere, at Familieafdelingen ikke overholdt fristen. Borgerrådgiveren sendte derfor den 27. november 2013 en rykker til Familieafdelingen for manglende fremsendelse af udtalelsen. Men Familieafdelingen reagerede ikke på den fremsendte rykker, hvorfor Borgerrådgiveren den 13. januar 2014 igen rykkede for den udtalelse, som Borgerrådgiveren oprindeligt havde anmodet om den 25. oktober Herefter fremsendte Familieafdelingen den 15. januar 2014 deres udtalelse til Borgerrådgiveren, hvor Familieafdelingen erkendte den manglende overholdelse af aftalen om løbende aktindsigt. Idet Familieafdelingen erkendte, at der ikke var givet aktindsigt i overensstemmelse med aftalen om den løbende aktindsigt, og fordi Familieafdelingen flere gange i forløbet havde tilkendegivet overfor borgeren, at fremover ville aftalen om løbende aktindsigt blive overholdt, fandt Borgerrådgiveren forløbet kritisabelt. I forbindelse med kritikken fremsendte Borgerrådgiveren samtidigt en anbefaling til Familieafdelingen om, at der burde udarbejdes en fast procedure for, hvorledes afdelingen skulle håndtere anmodninger om aktindsigt, således at disse anmodninger fremover ville blive sagsbehandlet i overensstemmelse med forvaltningslovens bestemmelser. Familieafdelingen har efterfølgende bekræftet, at de vil udarbejde denne procedure. Sag vedrørende skole: I denne sag havde en borger gentagne gange anmodet en skole om aktindsigt i forskellige dokumenter, som skolen havde i en sag vedrørende borgerens barn og i et referat fra et møde, hvor man havde talt om borgerens barn. I ingen af de beskrevne tilfælde havde skolen reageret rettidigt på borgerens anmodning om aktindsigt, dvs. enten udleveret sagsakterne eller truffet afgørelse om, at de ikke ville blive udleveret, hvilket Borgerrådgiveren fandt kritisabelt. Borgerrådgiveren tog i sin kritik ikke stilling til, hvorvidt der skulle gives aktindsigt i de konkrete tilfælde, men alene at skolen havde reageret for sent i forhold til snarest at få truffet afgørelse på borgerens anmodning om aktindsigt. Sag vedrørende Myndighed: I denne sag anmodede en borger den 5. juli 2013 om aktindsigt, men først den 9. august 2013 fremsendte Myndighed aktindsigten til borgeren. Borgeren kunne dog konstatere, at aktindsigten ikke var læsbar, hvilket borgeren både den 16. og 19. august 2013 orienterede Myndighed om. Borgeren oplyste, at Myndighed ikke reagerede på borgerens henvendelser, hvorfor borgeren klagede til Ankestyrelsen over manglende modtagelse af aktindsigten. Myndighed har efterfølgende oplyst, at man uden held havde forsøgt at udrede forløbet med borgeren. Ankestyrelsen meddelte den 28. november 2013, at det er kommunens ansvar, at borgeren modtager læselige dokumenter. På den baggrund genfremsendte Myndighed den 18. december 2013 aktindsigten til borgeren. Efterfølgende klagede borgeren over, at Myndighed først havde fremsendt aktindsigten mere end 1 måned efter hans oprindelige anmodning. Borgerrådgiveren fandt at fremsendelse af aktindsigten den 9. august 2013 ikke var i overensstemmelse med den frist, som følger af forvaltningsloven og udtalte i den forbindelse kritik af Myndighed. I forbindelse med kritikken fremsendte Borgerrådgiveren samtidigt en anbefaling om, at Myndighed burde udarbejde en ny procedure for den fremadrettede håndtering af anmodninger om aktindsigt, således at disse anmodninger fremover ville blive sagsbehandlet i overensstemmelse med forvaltningslovens bestemmelser. Myndighed har efterfølgende bekræftet, at de har udarbejdet denne procedure. 8

9 2.3.2 Manglende besvarelse af henvendelser fra Borgerrådgiveren Når Borgerrådgiveren anmoder forvaltningen om at besvare en henvendelse, så følger det af Borgerrådgiverens vedtægter, at svarfristen er 3 uger. Fristen på 3 uger fremgår også tydeligt, at den henvendelse, som Borgerrådgiveren oversender til forvaltningen. Borgerrådgiveren har derudover en fast praksis for altid at imødekomme en anmodning om længere frist til at udarbejde besvarelsen. På trods af at svarfristen tydeligt fremgår af Borgerrådgiverens henvendelse, og den faste praksis for at give fristudsættelse, hvis der anmodes om det, så har der i 2013 været 8 tilfælde, hvor det har været nødvendigt at sende en rykke til forvaltningen, før Borgerrådgiverens henvendelse er blevet besvaret. De otte tilfælde fordeler sig med henholdsvis fem rykkere til Familieafdelingen og tre rykkere til Sygedagpengeopfølgningen. I forhold til Familieafdelingen har det endvidere i to tilfælde været nødvendigt at sende yderligere en rykker, før afdelingen reagerede på Borgerrådgiverens henvendelse. Borgerrådgiveren finder utilfredsstillende, når det er nødvendigt at sende en rykker, før Borgerrådgiverens henvendelse bliver besvaret. Men når forvaltningen, hverken reagerer på Borgerrådgiverens henvendelse eller den efterfølgende rykker, så finder Borgerrådgiveren det kritisabelt. Borgerrådgiveren vil derfor i 2014 have særligt fokus på, at henvendelserne besvares inden for den angivne frist. Manglende besvarelse vil medføre en rykker fra Borgerrådgiveren, som så vil indgå i næste års beretning. Borgerrådgiveren har desuden fremsendt en anbefaling til Familieafdelingen om, at afdelingen får udarbejdet en klar procedure for besvarelse af henvendelser fra Borgerrådgiveren, således at henvendelserne fremover besvares i overensstemmelse med de vedtægter, som Randers Byråd har fastsat for Borgerrådgiveren. Familieafdelingen har bekræftet, at man vil følge Borgerrådgiverens anbefaling og få udarbejdet denne procedure. 3 Social og Arbejdsmarked I 2013 har der været 364 henvendelser vedrørende Social og Arbejdsmarked, fordelt med henholdsvis 309 henvendelser vedrørende Arbejdsmarkedsafdelingen og 55 henvendelser vedrørende Socialafdelingen. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2012 var 205 henvendelser vedrørende Social og Arbejdsmarked, fordelt med henholdsvis 162 henvendelser vedrørende Arbejdsmarkedsafdelingen og 43 henvendelser vedrørende Socialafdelingen. 3.1 Arbejdsmarkedsafdelingen I figur 4 vises antallet af henvendelser til Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på afdelinger. 9

10 Figur henvendelser vedrørende Arbejdsmarkedsafdelingen Aktiv Indsats (91) Sygedagpengeopfølgning (163) Jobformidling (13) Ydelseskontor (37) Ledelsessekretariatet (5) Til sammenligning var henvendelser i 2012 til Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt med mere end halvdelen af henvendelserne vedrørende Aktiv Indsats, mens Sygedagpengeopfølgningen kun havde lidt over ¼ af henvendelserne. Som det ses af nedenstående figur 5, så er det kun 64 af 309 henvendelser vedrørende Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor den berørte afdeling anmodes om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. Omvendt er det 214 henvendelser, som bliver besvaret ved Borgerrådgiveren, uden at Arbejdsmarkedsafdelingen har været involveret i besvarelsen. Figur 5 Henvendelserne vedrørende Arbejdsmarkedafdelingen (309) Besvaret af borgerrådgiver (214) Bisidder (3) Til besvarelse i en afdeling (64) Hjælp til parshøring (6) Hjælp til klage (20) Indhentet til undersøgelse (2) 10

11 3.1.1 Henvendelser vedrørende Aktiv Indsats Som det fremgår af figur 4, har der i 2013 været 91 henvendelser vedrørende Aktiv Indsats, hvor der i 2012 var 83 henvendelser. Henvendelserne vedrørende Aktiv Indsats udgjorde i 2013 lidt over 29 % af det samlede antal henvendelser vedrørende Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor de i 2012 udgjorde lidt over 51 % af henvendelserne. Af de 91 henvendelser oversendte Borgerrådgiveren 19 henvendelser til besvarelse ved Aktiv Indsats. Af de 19 oversendelsessager har Aktiv Indsats i seks tilfælde bekræftet og beklaget det forhold som borgeren har klager over. Derudover har Aktiv Indsats i to tilfælde besvaret henvendelsen efter den frist, som følger af Borgerrådgiverens vedtægter, men inden der blev afsendt en rykker. En sag har været indhentet til nærmere undersøgelse omkring overholdelse af sagsbehandlingsfristerne, men Borgerrådgiveren havde efter undersøgelsen ingen kommentarer til sagsbehandlingen. Derudover har besvarelserne fra Aktiv Indsats været fyldestgørende og har ikke givet anledning til bemærkninger fra Borgerrådgiveren. Som beskrevet i afsnit vil Borgerrådgiveren gerne fremhæve den indsats, som både den daværende ledelse i Aktiv Indsats og afdelingens sagsbehandlere har udvist i forhold til at nedbringe den forholdsvis store andel af borgere, som i 2011 og 2012 udtrykte utilfredshed med afdelingen. Effekten af den ovennævnte indsats har været meget positiv. I 2012 var lidt over 51 % af henvendelserne vedrørende Arbejdsmarkedsafdelingen fra borgere, som henvendte sig angående sagsbehandlingen i Aktiv Indsats. Den andel er for sidste halvdel af 2013 faldet til lige under 19 % af henvendelserne vedrørende Arbejdsmarkedsafdelingen. Borgerrådgiveren finder resultatet særdeles positivt særligt set i lyset af, at målgruppen for Aktiv Indsats var kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3. Borgerrådgiveren vil dog gerne præcisere, at uden ledelsens og sagsbehandlernes positive medvirken i ønsket om at få andelen af utilfredse borgere til at falde, så havde det ikke været muligt at få så positiv en ændring på så kort tid Henvendelser vedrørende Sygedagpengeopfølgningen Netværksgrupper: Som Borgerrådgiveren tidligere har beskrevet under punkt 2.1, så er der dannet forskellige netværksgrupper, hvor borgerne bl.a. udtrykker deres utilfredshed med sagsbehandlingen. Disse netværksgrupper er primært dannet mellem borgere, som har været i berøring med Sygedagpengeopfølgningen. Netværksgrupperne er opmærksomme på, at man i Randers Kommune kan henvende sig til en Borgerrådgiveren, hvilket også er en del af forklaringen på, hvorfor Sygedagpengeopfølgningen har haft en stigning i andelen af henvendelser vedrørende Arbejdsmarkedsafdelingen. Disse netværksgrupper af utilfredse borgere er en ny udfordring for Arbejdsmarkedsafdelingen og specielt Sygedagpengeopfølgningen, idet borgernes utilfredshed både skyldes utilfredsheden med sagsbehandlingen i deres egen sag, men også den utilfredshed som er kollektivt forankret i netværksgruppens erfaringer. Sygedagpengeopfølgningen skal derfor ikke kun forholde sig til den enkelte borgeres utilfredshed, men også den kollektive utilfredshed i netværksgrupperne. 163 henvendelser vedrørende Sygedagpengeopfølgningen: Som det fremgår af figur 4 har der i 2013 været 163 henvendelser vedrørende Sygedagpengeopfølgningen, hvor der til sammenligning kun var 43 i

12 Henvendelserne vedrørende Sygedagpengeopfølgningen udgjorde i 2013 lidt over 52 % af det samlede antal henvendelser vedrørende Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor det i 2012 kun udgjorde lidt over 26 % af henvendelserne. Af de 163 henvendelser oversendte Borgerrådgiveren 35 henvendelser til besvarelse ved Sygedagpengeopfølgningen. Heraf har Borgerrådgiveren i tre tilfælde måtte rykke for besvarelse af henvendelsen. Derudover har Sygedagpengeopfølgningen i tre tilfælde besvaret henvendelsen efter den frist, som følger af Borgerrådgiverens vedtægter, men inden der blev afsendt en rykker. Sygedagpengeopfølgningen har i ni af oversendelsessagerne bekræftet og beklaget det forhold, som borgeren har klaget over. En sag har været indhentet til nærmere undersøgelse omkring manglende overholdelse af fristerne i forbindelse med borgerens anmodning om aktindsigt. Men på baggrund af, at Jobcenter Randers efterfølgende har udarbejdet en ny procedure omkring håndteringen af aktindsigtsanmodninger, har Borgerrådgiveren valgt at stoppe undersøgelse. Derudover har besvarelserne fra Sygedagpengeopfølgningen været fyldestgørende og har ikke givet anledning til bemærkninger fra Borgerrådgiveren, ligesom der heller ikke er indhentet yderligere sager til nærmere undersøgelse. Borgerrådgiveren vil dog på baggrund af den debat, der har været omkring sagsbehandlingen i Sygedagpengeopfølgningen gøre opmærksom på, at i de fleste af de sager, som blev oversendt til besvarelse ved Sygedagpengeopfølgningen, var borgeren ofte utilfredse med flere dele af sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren har i forbindelse med oversendelsen registreret den utilfredshed, som umiddelbart fyldte mest hos borgeren og som sandsynligvis også var årsag til, at borgeren var blevet utilfredse med andre forhold i sagsbehandlingen. Figur 6 viser den primære utilfredshed i de sager, som er oversendt til besvarelse i Sygedagpengeopfølgningen. Figur 6 Henvendelser oversendt til besvarelse ved Sygedagpengeopfølgning (35) Dårlig kommunikation/samarbejde (7) Langsommelig sasgbehandling (6) Manglende afgørelse i sag (3) Manglende inddragelse i egen sag (6) Manglende svar på henvendelse (12) Ønske om ny sagsbehandler (1) Som det fremgår af figur 6 kan årsagerne til, at henvendelserne blev sendt til besvarelse ved Sygedagpengeopfølgningen stort set dækkes af følgende temaer: 12

13 Manglende besvarelse af borgerens henvendelse Dårlig kommunikation/samarbejde med borgeren Manglende inddragelse i egen sag Langsommelig sagsbehandling Borgerrådgiveren vil derfor opfordre Sygedagpengeopfølgningen til at se på de klagetemaer, som fremgår af figur 6, for herigennem at finde inspiration til, hvorledes man i første omgang kan forhindre, at borgerne bliver utilfredse med sagsbehandlingen i afdelingen. Borgerrådgiveren er også opmærksom på, at Randers Byråd har anmodet om en ekstern undersøgelse af sygedagpengeområdet. Undersøgelsen vil i højere grad end Borgerrådgiverens beretning, kunne danne grundlag for om, og på hvilken måde Sygedagpengeopfølgningen kan forbedre deres sagsbehandling. Borgerrådgiveren vil derfor også opfordre Sygedagpengeopfølgningen til, at afvente resultatet af den eksterne undersøgelse og de anbefalinger der eventuelt følger heraf 3.2 Social Som tidligere beskrevet har der i 2013 været 55 henvendelser vedrørende Socialafdelingen, hvor der i 2012 kun var 43 henvendelser. 51 af henvendelserne har været vedrørende Myndighed, mens der har været to henvendelser vedrørende Matrikelløse og to henvendelser vedrørende Randers Krisecenter. Af de 51 henvendelser, der har været vedrørende Myndighed, har Borgerrådgiveren i 19 tilfælde oversendt henvendelsen til besvarelse i afdelingen. Myndighed har i fem af oversendelsessagerne bekræftet og beklaget det forhold, som borgeren har klager over. Borgerrådgiveren har indhentet tre sager til nærmere undersøgelse, og som beskrevet under punkt har Borgerrådgiveren, i forbindelse med en borgers anmodning om aktindsigt, udtalt kritik over sagsbehandlingen i Myndighed. Herudover har Borgerrådgiveren i en sag påtalt, at Myndighed i en afgørelse truffet efter den 1. juli 2013, i deres klagevejledning henviste til Det Sociale Nævn, selvom klagemyndigheden blev nedlagt 30. juni 2013, og pr. 1. juli 2013 erstattet med Ankestyrelsen. I den sidste sag er undersøgelse endnu ikke afsluttet. Derudover har besvarelserne fra Myndighed været fyldestgørende og har ikke givet anledning til bemærkninger fra Borgerrådgiveren, ligesom der heller ikke er indhentet yderligere sager til nærmere undersøgelse. 4 Børn, Skole og Kultur I 2013 har der været 106 henvendelser vedrørende Børn, Skole og Kultur, fordelt med henholdsvis en henvendelse vedrørende Kultur og Fritid, syv henvendelser vedrørende Børn, fire henvendelser vedrørende Skole og 94 henvendelser vedrørende Familieafdelingen. Til sammenligning var der 72 henvendelser til Børn, Skole og Kultur i 2012, hvoraf der var 60 henvendelser vedrørende Familieafdelingen. 13

14 4.1 Skole I 2013 har der været fire henvendelser vedrørende Skole, hvilket er det samme antal henvendelser som der var i Som beskrevet under punkt har Borgerrådgiveren i et tilfælde udtalt kritik over sagsbehandlingen i Skole i forbindelse med en borgeres anmodning om aktindsigt. I de resterende tre sager har Borgerrådgiveren selv besvaret borgerens henvendelse vedrørende Skole. 4.2 Børn I 2013 var der syv henvendelser vedrørende Børn, hvor der i 2012 var fem henvendelser. Af de syv henvendelser har Borgerrådgiveren i to tilfælde oversendt henvendelsen til besvarelse i afdelingen. Afdelingen har i den ene sag beklaget forløbet og i den anden sag givet en fyldestgørende forklaring på forløbet. I de resterende fem sager har Borgerrådgiveren selv besvaret borgerens henvendelse vedrørende Børn. 4.3 Familieafdeling Som tidligere bekrevet har der i 2013 været 94 henvendelser vedrørende Familieafdelingen, mod 60 henvendelser i Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2011 kun var 30 henvendelser vedrørende Familieafdelingen. Af de 94 henvendelser har Borgerrådgiveren i 28 tilfælde oversendt henvendelsen til besvarelse i Familieafdelingen. Af de 28 oversendelsessag har Borgerrådgiveren i fem tilfælde måtte rykke for besvarelse af henvendelsen, og derudover i to tilfælde sende endnu en rykker før Familieafdelingen besvarede henvendelsen. Det har som beskrevet under punkt ført til, at Borgerrådgiveren har fremsendt en anbefaling til Familieafdelingen om at der bliver udarbejdet en klar procedure for besvarelse af henvendelser fra Borgerrådgiveren, således at henvendelserne fremover besvares i overensstemmelse med de vedtægter, som Randers Byråd har fastsat for Borgerrådgiveren. Familieafdelingen har bekræftet, at man vil følge Borgerrådgiverens anbefaling og få udarbejdet denne procedure. Af de 28 oversendelsessager har Familieafdelingen i ni af besvarelserne bekræftet og beklaget det forhold, som borgeren har klaget over. Som beskrevet under punkt har Borgerrådgiveren endvidere indhentet 1 af disse sager til nærmere undersøgelse, hvor Borgerrådgiveren endte med at udtale kritik over Familieafdelingens sagsbehandling vedrørende en aftale om løbende aktindsigt. Derudover har besvarelserne fra Familieafdelingen været fyldestgørende og har ikke givet anledning til bemærkninger fra Borgerrådgiveren, ligesom der heller ikke er indhentet mere end den ene sag til nærmere undersøgelse. Også i forhold til Familieafdelingen har Borgerådgiveren registreret den utilfredshed, som fyldte mest hos borgeren, og som ofte også var årsag til, at borgeren var utilfreds med andre forhold i sagsbehandlingen. I figur 7 viser den primære utilfredshed i de sager, som er oversendt til besvarelse i Familieafdelingen. 14

15 Figur 7 Henvendelser oversendt til besvarelse i Familieafdelingen (28) Langsommelig sagsbehandling (5) Manglende afgørelse i sag (4) Manglende indragelse i sag (10) Manglende orientering om sag (1) Manglende svar på henvendelse (6) Ønske om ny sagsbehandler (2) Som det fremgår af figur 7 kan årsagerne til, at henvendelserne blev sendt til besvarelse ved Familieafdelingen, stort set dækkes af følgende temaer: Manglende inddragelse i egen sag Manglende besvarelse af borgerens henvendelse Langsommelig sagsbehandling Manglende afgørelse i sagen Borgerrådgiveren vil derfor opfordre Familieafdelingen til at se på, de klagetemaer, som fremgår af figur 7, for herigennem at finde inspiration til, hvorledes man i første omgang kan forhindre, at borgerne bliver utilfredse med sagsbehandlingen i afdelingen. 5 Sundhed og Ældre I 2013 har der været 27 henvendelser vedrørende Sundhed og Ældre, fordelt med henholdsvis 19 henvendelser angående Visitation, seks henvendelser angående Ældre og to henvendelser angående Sundhed. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2012 var 24 henvendelser vedrørende Sundhed og Ældre, fordelt med henholdsvis 21 til Visitation, to vedrørende Ældre og en vedrørende Sundhed Af de 27 henvendelser har Borgerrådgiveren i et tilfælde hjulpet borgeren med at klage over en afgørelse. I de resterende sager har Borgerrådgiveren, uden at involvere de berørte afdelinger, selv besvaret borgerens henvendelse vedrørende Sundhed og Ældre. 15

16 6 Miljø og Teknik I 2013 har der været 18 henvendelser vedrørende Miljø og Teknik, fordelt med henholdsvis seks henvendelser vedrørende Veje og Bygninger, fem henvendelser vedrørende Natur og Miljø, seks henvendelser vedrørende Sekretariatet, Plan, Klima og en henvendelse vedrørende Drift. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2012 var 21 henvendelser vedrørende Miljø og Teknik, fordelt med henholdsvis 10 henvendelser vedrørende Veje og Bygninger, seks henvendelser vedrørende Natur og Miljø og fem henvendelser vedrørende Sekretariatet, Plan, Klima. Af de 18 henvendelser har Borgerrådgiveren i fire tilfælde oversendt henvendelsen til besvarelse i afdelingen. Afdelingen har i to af sagerne bekræftet og beklaget forløbet, mens der i de to andre sager er givet en fyldestgørende forklaring på forløbet. Borgerrådgiveren anser derfor de fremsendte besvarelser for fyldestgørende og har ikke indhentet nogen sager til nærmere undersøgelse. 7 Kommunaldirektør I 2013 har der været 32 henvendelser vedrørende Kommunaldirektørens område, fordelt med henholdsvis 28 henvendelser vedrørende Politik, kommunikation og digital service, tre henvendelser vedrørende økonomi og en henvendelse Erhverv og udvikling. Til sammenligning kan det oplyses, at der i 2012 var 36 henvendelser vedrørende Kommunaldirektørens område, fordelt med henholdsvis 35 henvendelser vedrørende Politik, kommunikation og digital service og en henvendelse vedrørende økonomi. Af de 32 henvendelser har Borgerrådgiveren i ni tilfælde oversendt henvendelsen til besvarelse i de berørte afdelinger, fire vedrørende Borgerservice, tre vedrørende Byråds- og direktionssekretariatet og to vedrørende Betalingskontoret. I to af sagerne har Byråds- og direktionssekretariatet bekræftet og beklaget forløbet, mens betalingskontoret i en sag har fremsendt en afgørelse, som borgeren burde have modtaget tidligere. I de seks resterende oversendelsessager er der givet fyldestgørende forklaring på forløbet, og Borgerrådgiveren har ikke indhentet yderligere sager til nærmere undersøgelse. Det skal dog bemærkes, at Byråds- og direktionssekretariatet i et tilfælde besvarede henvendelsen efter den frist, som følger af Borgerrådgiverens vedtægter, men inden der blev afsendt en rykker. 8 Konklusion og anbefalinger 8.1 Manglende inddragelse i egen sag, langsommelig sagsbehandling eller manglende svar på henvendelser Som beskrevet under punkt og vist i figur 3 kan hovedårsagen til at forvaltningen skal besvare henvendelsen deles op i tre store grupper og to lidt mindre. Borgerrådgiveren anbefaler, at Randers Kommune forholder sig til, at næsten ¾ af de henvendelser, der er sendt til besvarelse ved en afdeling, skyldes, at borgeren er utilfreds med enten manglende inddragelse i egen sag, langsommelig sagsbehandling eller manglende svar på henvendelse til afdelingen. 16

17 Netop erfaringerne fra Aktiv Indsats, hvor disse klagepunkter også var hovedårsagerne til borgerens utilfredshed viser, at de enkelte afdelinger med en målrettet indsats forholdsvist nemt kan formindske antallet af utilfredse borger. Borgerrådgiveren ønsker i den forbindelse at gøre forvaltningen opmærksom på, at de afdelinger, som har mange borgere, der er utilfredse med sagsbehandlingen, sandsynligvis kan formindske andelen af utilfredse borgere ved at blive endnu bedre til at forklare borgerne, hvad de kan forvente i forbindelse med sagsbehandlingen, herunder den forventede sagsbehandlingstid. Og at de endvidere inddrager og lytte til borgeren i forbindelse med sagsbehandlingen og hurtigt besvarer borgernes henvendelser. Det er Borgerrådgiverens opfattelse, at det vil højne borgernes forståelse for og tillid til Randers Kommunes sagsbehandling, hvis Randers Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen i højere grad inddrager borgerne, herunder orienterer dem, når der sker noget, som har betydning for dem og deres sag. Det er endvidere Borgerrådgiverens opfattelse, at rettidige og klare svar til borgerne vil kunne mindske ressourceforbruget til rykkerbesvarelser og behandling af klagesager og herigennem også antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren gør endelig opmærksom på, at Borgerrådgiveren også i 2014 vil registrere hovedårsagen til borgernes henvendelse, således at det også fremover vil indgå i beretningen. 17

18 Bilag 1, diagrammer over henvendelser fordelt på direktørområder og fagområde Generelle henvendelser, der ikke vedrører et direktørområde, f.eks. henvendelser fra andre kommuner om borgerrådgiverfunktionen, interview mv. dgiverfunktionen, interview mv. 18

19 Bilag 2, diagrammer over henvendelser på afdelingsniveau Arbejdsmarked: Social: Familieafdelingen: Politik, kommunikation og digital service: 19

20 Sundhed og Ældre: Miljø og Teknik: Henvendelser oversendt til besvarelse i forvaltningen: 20

21 Bilag 3, vedtægter for Borgerrådgiveren Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Randers Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Randers Byråd og er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning. Borgerrådgiverfunktionen ledes af Borgerrådgiveren, jf. lov om kommunernes styrelse 65 e. 2. Borgerrådgiveren varetager nærmere af Randers Byråd fastsatte opgaver om borgerrådgivning og borgervejledning. Borgerrådgiverens opgaver, kompetence og bemyndigelse er beskrevet i denne vedtægt. Formålet med Borgerrådgiveren 3. Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Randers Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Stk. 2. Borgerrådgiveren skal gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende at klage over forhold, der vedrører Randers Kommune samt medvirke til, at klager bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Borgerrådgiverens forhold til Randers Byråd og dens udvalg mv. 4. Randers Byråd ansætter og afskediger Borgerrådgiveren. 5. Borgerrådgiveren er uafhængig af de stående udvalg, Borgmesteren og forvaltningen. Stk. 2. Borgerrådgiveren refererer til Randers Byråd, men fungerer i udøvelsen af sit hverv uafhængigt af disse. Randers Byråd kan dog pålægge Borgerrådgiveren at gennemføre undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder. 6. Borgerrådgiveren afgiver en årlig beretning til Randers Byråd, hvor Borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for Borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, borgerbetjening mv. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse fremkomme med foreslag og anbefalinger til Randers Byråd eller forvaltningen. Stk 2. Direktionen orienteres om den årlige beretning. Stk. 3. Beretningen offentliggøres. 21

22 Kapitel 2 Borgerrådgiverens kompetence og opgaver Borgerrådgiverens kompetence 7. Borgerrådgiverens virksomhed omfatter kommunens økonomiudvalg og stående udvalg, Borgmesteren og forvaltningen, herunder institutioner, virksomheder og tjenestesteder, der er omfattet af Randers Byråds virksomhed. Stk. 2. Borgerrådgiveren kan i forhold til organerne nævnt i stk. 1 behandle klager mv. over 1) sagsbehandling, 2) personalets adfærd, 3) udførelsen af praktiske opgaver (faktisk forvaltningsvirksomhed), 4) diskrimination. Stk. 3. Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager mv. over 1) det politisk vedtagne serviceniveau, 2) spørgsmål vedrørende kommunens personale og ansættelsesforhold, 3) spørgsmål, der kan indbringes for lovhjemlede klageorganer, 4) spørgsmål, der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene. 5) Forhold, som Randers Byråd har behandlet og taget stilling til. Stk. 4. Borgerrådgiveren må endvidere afvise at behandle forhold, som har været bedømt af Økonomiudvalget, de stående udvalg eller Randers Byråd. Borgerrådgiverens opgaver 8. Borgerrådgiverens faste opgaver består i at bistå borgere, der er utilfredse med Randers Kommunes handlinger og undladelser, herunder ved a) at behandle klager over Randers Kommune, b) at yde vejledning i klagesystemet i sager, der vedrører Randers Kommune, c) at yde hjælp til forståelse af afgørelser mv. fra Randers Kommune, og d) at tilbyde mægling i sager, hvor dette antages at kunne løse konflikter mellem forvaltningen og borger. Indgivelse af klage 9. Klager til Borgerrådgiveren kan indgives af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagen. Stk. 2. Klager over forhold, som kan være til gene for en bredere kreds af borgere, kan indgives af enhver, der er væsentligt berørt af forholdet. 10. Borgerrådgiveren afgør selv, om en klage giver grundlag for en undersøgelse og hvilke dele af klagen, undersøgelsen skal omfatte. 11. Klagen skal indgives senest 1 år efter, at forholdet er begået. Stk. 2. Borgerrådgiveren kan i særlige tilfælde se bort fra overskridelse af klagefristen i stk. 1, hvis 22

23 1) klagen har fortsat fornøden retlig interesse for borgeren, 2) det er muligt at få sagen tilstrækkeligt oplyst samt 3) en undersøgelse af sagen konkret eller generelt kan bidrage til en forbedring af den aktuelle sagsbehandling i kommunen, herunder ved at sætte fokus på relevante forvaltningsretlige regler og principper. Stk. 3. Hvor de i stk. 2 nævnte hensyn ikke samlet er opfyldt, kan Borgerrådgiveren i ganske særlige tilfælde i stedet lægge vægt på, om formålet med borgerrådgiverfunktionen i øvrigt taler for, at sagen behandles. Iværksættelse af undersøgelser og inspektion 12. Borgerrådgiveren kan, efter samråd med Randers Byråd, gennemføre inspektion og generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder. Stk. 2. Borgerrådgiveren kan foretage inspektioner af institutioner, virksomheder samt tjenestesteder, der hører under Randers Byråds virksomhed. Kapitel 3 Sagens oplysning 13. Forvaltningen er forpligtet til at meddele Borgerrådgiveren de oplysninger samt udlevere de dokumenter mv., som forlanges af Borgerrådgiveren. Stk. 2. Borgerrådgiveren kan afkræve forvaltningen skriftlige udtalelser. Forvaltningen kan beslutte, at underordnede enheder inden for forvaltningens område kan besvare Borgerrådgiverens henvendelser på forvaltningens vegne. Stk. 3. Borgerrådgiveren kan besigtige ethvert tjenestested og har adgang til samtlige lokaler og lokaliteter i kommunen. Frist for svar til Borgerrådgiveren 14. Forvaltningen skal besvare Borgerrådgiverens henvendelser inden tre uger, medmindre Borgerrådgiveren fastsætter en længere frist. Stk. 2. Hvis forvaltningen ikke kan nå at svare inden den fastsatte frist, skal forvaltningen orientere Borgerrådgiveren om dette samt baggrunden herfor og oplyse, hvornår forvaltningen forventer at kunne svare. Medvirken til forbedringer 15. Borgerrådgiveren skal i konkrete og generelle sager medvirke til at forbedre forholdene for brugerne af Randers Kommune. Borgerrådgiveren skal i denne forbindelse yde konsultativ bistand til forvaltningen og medarbejdere i kommunen, herunder ved 1) at sikre tilbagemelding til kommunen om sine overordnede konstateringer, jf. 6, 2) at tilbyde undervisning til medarbejdere i kommunen, 3) at yde vejledning om spørgsmål vedrørende sagsbehandling og forvaltningsret mv., 4) at yde bistand i forbindelse med projekter o.l. til forbedring af kommunens sagsbehandling 23

24 og betjening af borgerne og 5) på anden måde bidrage til konstruktive, fremadrettede initiativer, der kan forbedre sagsbehandlingen og betjeningen af borgerne. Kapitel 4 Borgerrådgiverens bedømmelse og reaktion 16. Borgerrådgiveren skal bedømme, om Randers Kommune har handlet i strid med gældende ret eller på anden måde har gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelser, herunder tilsidesat principperne for god forvaltningsskik. 17. Borgerrådgiveren kan udtale sin opfattelse af en sag eller et sagsområde. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse udtale kritik, fremkomme med forslag, anbefalinger eller henstillinger. Stk. 2. Borgerrådgiverens udtalelser er ikke bindende for forvaltningen, men forvaltningen skal meddele Borgerrådgiveren, hvis en anbefaling eller en henstilling ikke bliver fulgt af forvaltningen. Borgerrådgiveren kan i sådanne tilfælde orientere direktionen, det respektive stående udvalg eller Randers Byråd om forholdet. Stk. 3. Såfremt Borgerrådgiverens undersøgelse af en sag viser, at der i kommunen må antages at være begået fejl eller forsømmelser af større betydning, skal Borgerrådgiveren orientere forvaltningen og give meddelelse om sagen til Randers Byråd. Principperne om udtømt dialog og inddragelse 18. Uoverensstemmelser mellem borger og forvaltning skal søges løst mellem disse, inden Borgerrådgiveren kan tage stilling til dem. Stk. 2. Borgerrådgiveren må ikke udtale kritik, afgive henstilling mv., før vedkommende forvaltning mv. i kommunen har haft lejlighed til at udtale sig. Stk. 3. Hvis en klage ikke giver Borgerrådgiveren anledning til kritik, henstilling mv., kan sagen afsluttes, uden at Borgerrådgiveren forinden forelægger klagen til udtalelse for vedkommende forvaltning mv. Kapitel 5 Personale, organisation, tavshedspligt mv. 19. Borgerrådgiveren udøver ledelsesretten inden for sit område og ansætter og afskediger selv sit personale, i overensstemmelse med Randers Kommunes personalepolitik og i samarbejde med Randers Kommunes personalechef. Stk. 2. Borgerrådgiveren er ansvarlig for, at medarbejderne inden for Borgerrådgiverens område til enhver tid er i besiddelse af de nødvendige kompetencer. 20. Borgerrådgiveren har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som Borgerrådgiveren bliver bekendt med i sit virke. Det samme gælder Borgerrådgiverens personale. Stk. 2. Borgerrådgiveren skal respektere borgerens anonymitet, hvis borgeren fremsætter begæring herom. Borgerrådgiveren må i sådanne tilfælde afholde sig fra at gennemføre undersøgelser i 24

25 anledning af det oplyste undtagen i helt særlige tilfælde, f.eks. hvor oplysningerne giver mistanke om fortsatte grove eller væsentlige fejl, der berører en bredere kreds af personer. Kapitel 6 Tilbagemelding og offentlighed Løbende tilbagemelding 21. Borgerrådgiveren fører løbende dialog med forvaltningen om behov og muligheder for forbedringer af kommunens sagsbehandling mv. og orienterer forvaltningen om sine overordnede konstateringer. Offentlighed 22. Borgerrådgiverens arbejde er underlagt størst mulig åbenhed. Borgerrådgiverens undersøgelser er således offentligt tilgængelige med de begrænsninger, der følger af regler om tavshedspligt mv. Kapitel 7 Ikrafttræden 23. Denne vedtægt træder i kraft den 21. februar

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...3 2. HENVENDELSER

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 15. juni 2016 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2015 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. maj 31. oktober 2014

Borgerrådgiverens beretning 1. maj 31. oktober 2014 Borgerrådgiverens beretning 1. maj 31. oktober 2014 Borgerrådgiver Janne Andersen Esbjerg Kommune Nørregade 19 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 20 10 jaa4@esbjergkommune.dk Forord Esbjerg november 2014 Det siges,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i perioden maj december 2013 April 2014 1 Indhold 1 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 1.1 REGISTRERING

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 Horsens Kommune Indhold 1 BORGERRÅDGIVNING I HORSENS...3 1.1 BORGERRÅDGIVNING - INTRO...3 1.2 BERETNINGEN FOR 2015...4 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...6 2.1 FORVALTNINGSOMRÅDER...6

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014 April 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der:

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der: Kommunal borgerrådgiver Administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde forslag til, hvordan en ordning med en borgerrådgiver

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvor mange klager? Københavns Kommune modtog i hvert fald 30.628 klager i 2013 Fraregnet parkeringsklager

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni september 2016

Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni september 2016 Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli 2015 30. juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni 2014 30. september 2016 Jonas Schultz Thygesen Haderslev Kommune Borgerrådgiver Gåskærgade 26, 6100 Haderslev

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Bedre tilsyn med plejebørn Lydsignaler til fare for handicappede Styrk borgerne Styrket Borgerkontakt Bedre tilsyn med plejebørn Borgerrådgiveren

Læs mere

Her er din borgerrådgiver Januar 2016

Her er din borgerrådgiver Januar 2016 Her er din borgerrådgiver Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Borgerrådgiveren er til for dig 3 Hvad kan borgerrådgiveren gøre... 3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Sådan behandler

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24:

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24: Borgerrådgiveren NOTAT Dato 18-02-2011 Journalnr. 2011-4842 Notat om Borgerrådgiverens uafhængighed Generelt - formål og hensyn Borgerrådgiverens uafhængighed er en grundsten i Borgerrådgiverens virke

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Procedure for håndtering af mobning og klager

Procedure for håndtering af mobning og klager Skoleadministrationen Procedure for håndtering af mobning og klager Det er en del af lovens formål, at hver enkelt skole skal tage fat om problemerne og løse dem lokalt. Alle bør samarbejde om at bringe

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2012

Borgerrådgiverens beretning 2012 Borgerrådgiverens beretning 2012 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren 1. januar 31. december 2012 April 2013 1 Beretningens indhold Beretningen vedrører perioden 1. januar til

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 1 Stk. 1 Det Indsamlingsetiske Nævn, herefter Nævnet, har til opgave at behandle klager af principiel karakter over, at medlemmer

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere