Projektledelse 6. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektledelse 6. semester"

Transkript

1 Projektledelse 6. semester Trimmet Byggeproduktion Randi Muff Ebbesen Agenda Baggrund for forandring Aktuelle udviklingsinitiativer BYGiNORD BYGSOL Trimmet byggeproduktion Last planner Proceslederen Kollektivcentret i Tjørring 1

2 Baggrund for forandring Kort fortalt Udviklingen i byggeriet 2

3 Baggrund for udviklingsinitiativer Lav udvikling i produktivitet Lav indtjening Lav innovation Store usikkerheder for alle parter Mange fejl og mangler Overskridelse af budgetter Overskridelse af tidsplan Dårligt arbejdsmiljø herunder sikkerhed Byggeprocessen kan ændres Der er vist gennem forsøgsbyggerier, at der kan opnås store gevinster ved at forbedre byggeprocessen. Nu skal denne viden bruges! Primære elementer: Planlægning /logistik Samarbejde 3

4 Aktuelle initiativer BYGiNORD BYGSOL BYGiNORD Hoved ide: Ved at sætte byggerietsparter sammen uden for projekter, kan der opstå synergi til at fremkomme med forbedringsforslag med udgangspunkt i deltagernes dagligdag. 4

5 r1 Conference One April 9, 2003 BYGiNORD, 1 CONFERENCE ONE: Inspiration and Development of Ideas. Formation and Initiation of Work Groups Work Group Activities April - Nov Work Group Theme 1 Work Group Theme 2 Secretarial Support Work Group Theme 3 Phase One Co-ordination Facilitation White Paper Conference Two Nov. 25, 2003 Period for Research and Development 3-5 years CONFERENCE TWO: Outputs from work group activities Projects for future development activities Future organisation RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAMME CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 Testing of research and development elements on actual construction projects (CP). Evaluation and dissemination of results and experience gained. Phase Two 5

6 Slide 9 r1 Skal måske ud? randi;

7 BYGSOL BygSol Opstart oktober 2003 Vision for fremtidens byggeri Byggeprocessen er en værdi proces. Sammenhold mellem alle aktører. Alle deltager i planlægningen. Tværfagligt samarbejde. Kontinuerlig udviklingsproces. Uddannelsen på arbejdspladsen. Øget sikkerhed. BYGSOL, 2 BygSol Partnering Har Erik fortalt om? (Værdi) Trimmet Byggeproduktion Uddybes senere BYGLOK Ledelse, Organisation og Kompetenceudvikling Uddannelsesforløb på byggepladsen Værdibaseret ledelse Sammentømring af sjakkene Større arbejdsglæde 6

8 Trimmet byggeproduktion Et element i udviklingen af den danske byggebranche Verdensbilledet Brugere Rådgivende Ingeniører INTERESSENTER Bygherre Naboer og lokalsamfund Arkitekter Entreprenører Myndigheder Andre Andre Interessenter Programmering Projektering Opførelse Drift Nedtagning Sædvaner, kotymer STYRINGS- MEKANISMER Markedet Eksperter og ekspertgrupper Lovgivning, normer, bestemmelser Institutioner Bygherre og Andre 7

9 Hvordan bygges et hus traditionelt? Top down Tidsplanen lavet på kontoret Koordinering af fagområder Gennem kontrol Projektgranskning Modtagekontrol af materialer Bygherrekontrol Egenkontrol Arbejdstilsyn Godkendelse fra myndigheder Afleveringsforretning 1- og 5-års gennemgang Alt sammen noget uden værdi for bygherren! Hvordan bygges en myretue? Brug 5 min på at beskrive, hvorfor myrer kan bygge uden masterplan og uden kontrol! 8

10 Forudsætning for hidtidig ledelse og planlægning Byggeprocessen er forudsigelig, hvis man bare er detaljeret nok Laver et gennemarbejdet projektmateriale fra starten Laver en detaljeret planlægning De enkelte sjak skal koncentrere sig om eget arbejde Håndværkerne skal koordineres og ledes MEN! Vi har kun set på de enkelte aktiviteter Byggeprocessen er ikke forudsigelig Det er kun muligt at planlægge sig fra interne usikkerheder de eksterne kender vi i sagens natur ikke! Men vi har glemt at se på flowet Og dermed overser vi mange usikkerheder Vi sikrer ikke sunde aktiviteter Og derfor kender vi ikke varigheden af aktiviteterne Planerne holder ikke Fordi de ikke KAN holde! Samtidig har vi ikke holdt øje med værdiskabelsen! 9

11 Dansk og international udvikling I Danmark Fokus på materialestyring Udvikling baseret på forsøgsbyggerier, hvor man afprøvede nye ideer og tiltag Gode resultater, men problemer med at gentage succesen Internationalt: Fokus på aktiviteterne Opstilling af teoretiskramme for byggeriet (TFV) Udvikling og afprøvning af værktøjer og metoder funderet i teorien Lean Thinking Lean Production Inspireret af den japanske bilindustri De fem Lean Principper Stop the line Fastlæg værdier ud fra kundens behov og identificer værdikæden Fokuser på hele værdikæden og det jævne flow Pull logistik i stedet for trad Push Stræb efter det perfekte 10

12 Lean construction: Lean idealet At gennemføre et projekt for en unik kunde, mens der til stadighed stræbes efter at maksimere værdien for kunden og minimere spildet. Lean Construction På dansk: trimmet byggeri, hos MTH TrimByg Kan benyttes i alle faser af byggeriet! Mest afprøvet på udførelsesfasen. 11

13 TFV-teori kort fortalt! Er en del af teorigrundlaget for Lean Construction Transformation Mursten bliver til en mur Tømrer omdanner spær til tag Flow Mureren skal lave muren før der kan opsættes spær Værdi Bygherren vil gerne have et rum, hvor der er et godt indeklima, dvs. tørt og ingen træk. Eksempler på værktøjer Værdiskabelse/ -fastlæggelse Workshopforløb Værdibaseret projektering Værdibaseret ledelse Værdiledelse Planlægning Last Planner System (LPS) En ny type leder Proceslederen 12

14 Last Planner System Byggeprocessen er kaotisk Grundtanken Vi gennemarbejder hele procesforløbet grundigt forinden Vi ved hvad der skal ske, men ikke hvornår Arbejdet planlægges hvor det sker Og kun med kort tidshorisont sikrer sund aktivitet Vi delegerer ansvaret til sjakkene Og får dem til at samarbejde Vi fokuserer hele tiden på et jævnt flow Og undgår flaskehalse 13

15 Principperne Planlægningen sker i højere grad nedefra Med formændene som centrale personer Vi skaber rammerne for et godt samarbejde Den ugentlige planlægning foregår på formandsmøder Mellem formændene Entreprenørerne har fokus på at fjerne forhindringer for produktionen Med deltagelse af bygge-/og entrepriseledere samt fagentreprenører (projektledere) Sikrer sunde aktiviteter Materialer En sund aktivitet Information Foregående aktivitet Aktivitet Byggepladsen Ydre forhold Næste aktivitet Mandskab Materiel 14

16 De syv strømme 1. Plads. Eks: Rod, stillads 2. Foregående arbejder. Eks: Bindinger 3. Ydre forhold. Eks: Vejret, myndigheder 4. Materiellet. Eks: Kran, computer 5. Materialer. Eks: Blyant, mørtel 6. Mandskab. Eks: Kvalifikationer, raske 7. Information. Eks: Hvad skal der laves? Masterplan Hovedtidsplan Indgår i kontraktmaterialet Overordnede milestones Ud fra bygherrekrav Projektplanlægning Masterplan SKAL 15

17 Procesplan Hovedaktiviteter de enkelte entrepriser Fastlægger bindinger Finder den bedste proces I samarbejde mellem fagentreprenører og hoved- /totalentreprenør (eller mellem ark, ing og ent) Masterplan SKAL Projektplanlægning Procesplanlægning Procesplan BØR Periodeplan Rullende 3-5 ugersplan Sikrer sunde aktiviteter Forhindringslister Fagentreprenører og projektleder/ procesleder Masterplan SKAL Procesplan BØR Projektplanlægning Procesplanlægning Periodeplanlægning Periodeplan KAN 16

18 Ugeplan Detailplanlægning Aftaler mellem folkene på pladsen På ugemøderne Mellem formændene Procesleder Masterplan SKAL Procesplan BØR Projektplanlægning Procesplanlægning Periodeplanlægning Periodeplan Arbejdsplanlægning Ugeplan KAN VIL PPU Procent Planlagt Udført Hvad blev ikke lavet? 5 x hvorfor Ugemøderne formænd og procesleder Masterplan SKAL Procesplan BØR Projektplanlægning Procesplanlægning Periodeplanlægning Periodeplan KAN Arbejdsplanlægning Ugeplan Opfølgning PPU VIL BLEV Udført 17

19 Proceslederen Hvordan ledes..et fodboldhold under kampen? Brug 5 min på to og to at diskutere: Hvordan træneren i ovennævnte tilfælde sikrer en god præstation på holdet når det virkelig gælder. Hvilke egenskaber er vigtige for træneren at have? Hvad er managerens opgaver? 18

20 Procesleder En ny rolle i den nye byggeproces Et neutralt supplement til de øvrige rollehavere, der stort set alle repræsenterer deres virksomheds egne interesser. Proceslederen bør normalt komme fra samme part, som stiller byggelederen. Proceslederens funktionsområde er IKKE selve byggeriet, men byggeprocessen. Kilde: Bygherren som forandringsagent Proces- og projektleder Procesleder Leder processen Folkene på pladsen Kort tidshorisont Detailplanlægning Projektlederen Leder projektet Koordinerer fagene Længere tidshorisont De overordnede linier Projektøkonomien 19

21 Hvad gør vi anderledes? Usikkerhed Årsag til usikk. Planlægning Krav til løsninger Beslutninger Ledelse Udvikling Primære analysefokus Optimering Fokus ved tilsyn Traditionelt Kan fjernes Ekstern At vide Den bedste løsning Af ledelsen Ordrer Teknik Aktiviteten Individuel adfærd Hastighed og produktivitet for det enkelte fag Trimmet b. Kan håndteres Intern At lære og blive enige Bedre løsninger I fællesskab Indgå og holde løfte Mennesker Flow og værdi Kollektiv adfærd Reduktion af variation og styring af flows Eksempler 20

22 Kollektiv centret i Herning En del af BygSoL Partnering WS - projektering Trimmet byggeproduktion Uddannelse på pladserne En del af Bygherre skaber værdier Erfaringsudveksling Erhvervs og byggestyrelsen En del af to forskningsprojekter Mit Arbejdsmedicinsk klinik - arbejdsulykker Mål og vision Billigere byggeri (10-15 %) Bedre byggeri (svarer til behov og ønsker) Bedre proces (alle skal tjene penge og være tilfredse med processen) Mere erfaring (blive klogere til en anden gang samt sprede erfaringer til andre) 21

23 Trimmet byggeri på projektet Procesplanlægning d april Opstartsmøde d. 24. maj Opridse hidtidige erfaringer, lægge grundlaget for projektet, værdier i forhold til processen + team building Uge- og periodeplanlægningsmøder i ét Fællesskur med informationstavler og mødefaciliteter Frokostordning Temamøder (LPS, evaluering, faglige, arb. miljø) Første spadestik ca. d. 3. juni Roller på projektet Proceskonsulent AAU/TI Tilsynsførende med processen Procesleder Bygherre repræsentant Daglig support til processen Sekretær funktioner/ informationshåndtering Projektleder fra KPC Daglig byggestyring + økonomi 22

24 Eksempel DR.-byen DR-byen Målet er nul ulykker - Normalt er arbejdsmiljøet noget der pludselig dukker op og man skal til at spørge: "Ups, hvad gør vi nu". Her er arbejdsmiljøet indarbejdet i projektet på linje med betonvægge og vinduer, siger sikkerhedschef Svend Erik Due. 23

25 Rockwoollegat til Lauri Koskela (TFV-teorien) Efter min mening er Danmark et af de lande, hvor motivationen er høj for nye samarbejdsformer i byggeriet. Alle taler om nødvendigheden af øget effektivitet i byggeriet, uden at det sker på bekostning af kvaliteten. Vi har prøvet at skabe et teoretisk fundament for produktionsledelse og en tilhørende metodemæssig platform for branchen. I Danmark har man flere gode eksempler på succesfuld implementering af metoderne. Det betyder dog ikke, at alle muligheder er udtømt. Der kan stadig gøres meget også i Danmark for at øge effektiviteten i byggeriet, siger Lauri Koskela. Erfaringer med principperne er, at det giver en kortere byggetid, færre fejl, bedre indtjening, sikrere byggepladser og større arbejdsglæde. Kilde: NCC Kilde: Under Hjelmen, nr , NCC-Construction 24

26 Niras Kilde: Niras årsberetning 2002/2003 Relevant litteratur 25

27 Bygherren som forandringsagent Bogen tænker bygherren ind i en ny og afgørende rolle i fremtidens byggeri. Den peger på bygherren som den vigtigste person i fremtidens byggeri, og den der henholdsvis efterspørger bygninger og dirigerer spillet om byggeriets innovation. Bogen tager udgangspunkt i, at byggeriet er en af de mest traditionsrige brancher overhovedet, der på trods af ny teknologi, nye materialer og nye produktionsformer stadig i stor udstrækning bygger på håndens værk. Forlag: Byggecentrum Forfatter: Svend Bertelsen, Henrik Davidsen, Keld Fuhr Pedersen Antal sider: 188 sider Udgivelsesår: 2002 ISBN nummer: Louise - en beretning om trimmet byggeri Trimmet byggeri er et afgørende bud på en ny og bedre byggeproces. Erfaringer med principperne viser kortere byggetid, færre fejl, bedre indtjening, sikrere byggepladser og ikke mindst større arbejdsglæde. Dette er beretningen om denne afgørende fornyelse af dansk byggeri i fortsættelse af de senere års mange udviklingsprogrammer, forfattet af hovedarkitekten bag udviklingen: Sven Bertelsen. Bogen fortæller i en medrivende og utraditionel blanding af beskrivelse, referat og fiktion om baggrunden for udviklingen, teorierne og tænkningen bag de nye principper og deres anvendelse i praksis. Bogen er en begejstret skildring af en ny opfattelse af en af vore største erhvervsaktiviteter: Byggeriet. Forlag: NIRAS Forfatter:Sven BertelsenAntal sider:165 sider Udgivelsesår:2003 ISBN nummer: Pris: kr. 160,00 excl. moms 26

28 Anlægsteknik 2 Den nye bog ANLÆGSTEKNIK 2 er en videreførelse og et supplement til Anlægsteknikforeningens første bind, der primært omhandlede materiel og udførelsesmetoder. Denne bog II har hovedvægten på organisering, planlægning og økonomi. Bogen er tænkt som en lærebog for studerende ved de danske ingeniørhøjskoler og universiteter. Mange ydelsesdata er indsamlet og gengivet i et betydeligt appendiks til nærværende bog. Appendikset angiver ydelsesdata for begge bøger og er således et nyttigt og bekvemt værktøj for folk i branchen. ISBN: Forlag: Polyteknisk Forlag Antal sider: 494 State-of-the-art En arbejdsgruppes sammenfatning af best-practice inden for trimmet byggeri. 27

29 Hjemmesider Byggeriets evalueringscenter Lean Construction - DK tilbyder den danske byggebranche en forening, der giver medlemmerne mulighed for at tilegne sig og dele den nyeste viden om effektivisering og optimering. Har flere gode links til andre sider. Konference til sommer omkring trimmet byggeri. Spørgsmål? 28

Last Planner System i teori og praksis

Last Planner System i teori og praksis Last Planner System i teori og praksis Cathrine Engstrøm Afgangsprojekt 2011 Byggeledelse, 4. semester ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet Titel: Last Planner System i teori og

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces

Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Teori og Tænkning Temagruppe Byggeproces Februar 2003 Arbejdsblad INTRODUKTION Indeværende arbejdspapir udgør en del af state-of-the-art rapporten fra arbejdsgruppe Trimmet Udførelse. Arbejdsgruppen refererer

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN

HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! ER LEAN SUND FORNUFT ELLER ER SUND FORNUFT LEAN Titelblad Titel HA ØJE FOR BYGGEPROCESSEN! Emne Lean Construction (Trimmet byggeri) Uddannelse Bygningskonstruktør Undervisningssted

Læs mere

Håndbog i Trimmet Byggeri

Håndbog i Trimmet Byggeri Håndbog i Trimmet Byggeri Lean Construction på dansk Version 2.1 januar 2012 Foreningen Lean Construction DK Kolofon UDARBEJDELSE Hovedforfatter: Sven Bertelsen. Opdateringer 2009: Rolf Simonsen. Redaktion:

Læs mere

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager?

4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager? INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Undersøgelses- og perspektiveringsspørgsmål... 3 Bilag 2: BygSoLs tilblivelse...6 Bilag 3: Faktablade... 10 Bilag 4: Beskrivelse af det kvantitative materiale... 63 Bilag 5:

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA APRIL 2007 Lean som løftestang til vækst Med

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis

Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION BYGGELEDELSE, 10. SEMESTER B-SEKTOREN Titel: Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Samarbejdet i byggeprocessen Projektperiode: 2. feb. 2004 2. juni.

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Værdiledelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Værdiledelse Af Anders Kirk Christoffersen, NIRAS August 2003 ISBN: 87-91363-09-8 INTRODUKTION

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Maj 2006. BygSoL. Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006

Maj 2006. BygSoL. Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 Maj 2006 BygSoL Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 INDHOLD: FORORD 3 ARBEJSORGANISATION OG UDDANNELSE 4 VIDENPRODUKTER 4 ET TILBUD TIL LEDERE OG VIRKSOMHEDER

Læs mere

PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION

PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION Aalborg Universitet PAPER 3: LEAN CONSTRUCTION En redegørelse for det amerikanske produktionskoncept Lean Construction - udviklet mhp. en effektivisering og reorganisering af byggeprocessen. Anni Schmidt

Læs mere

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling Redaktion: Niels Haldor Bertelsen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2002 Titel Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet,

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter

Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter En analyse af succesprojekter i MT Højgaard Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter Management Summary Formål Formålet med projektet har

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

Titel: Sammensætning af effektive projektteams - udvælgelse af samarbejdspartnere ved tildeling af opgaver. Synopsis: Projekttype: Kandidatspeciale

Titel: Sammensætning af effektive projektteams - udvælgelse af samarbejdspartnere ved tildeling af opgaver. Synopsis: Projekttype: Kandidatspeciale SAMMENSÆTNING AF EFFEKTIVE PROJEKTTEAMS - UDVÆLGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE VED TILDELING AF OPGAVE ER LISE RASMUSSEN KANDIDATSPECIALE I BYGGELEDELSE INSTITUT FOR MEKANIK OG PRODUKTION AALBORG UNIVERSITET,

Læs mere

Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM

Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM AALBORG UNIVERSITET Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM - et systemudviklingsprojekt med fokus på synergi mellem teknologiske fremskridt og nye arbejdsmetoder i byggeriet Kandidatspeciale

Læs mere