Bilag. Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt"

Transkript

1 Bilag Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt Et fælles kommunalt regionalt Lean projekt i børne- og ungdomspsykiatrien I samarbejde med Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Redaktion Birthe Jensen, projektleder. Louise Rosendahl Iversen, konsulent. November 2009

2 Bilag Bilag 1 - Organisering Bilag 2 - Interviewguide medarbejdere Bilag 3 - Interviewguide pårørende Bilag 4 - Herning rapport tillæg Bilag 5 - Norddjurs rapport tillæg Bilag 6 - Århus rapport tillæg Bilag 7 - Eksempel på forløbsbeskrivelse Bilag 8 - Forslag til indkaldelse til Bilag 9 - Spørgeskema til monitorering af fælles forløb 2

3 Bilag 1 Nedenstående er et organisationsdiagram, som illustrerer den samlede organisering omkring projektet. Styregruppen* Projektleder** Projektgruppe: Herning Kommune/ Børnepsykiatrisk Afsnit U2, Herning Projektgruppe: Århus Kommune/ Ungdomspsykiatrisk Afsnit U, Risskov Projektgruppe: Norddjurs Kommune/ Børnepsykiatrisk Afsnit D, Risskov *Styregruppen **Projektleder Projektkonsulenter Jens Buchhave, Centerledelsen B&U psykiatri; Jette Bjærge, Afdelingsledelsen B&U psykiatri; Leo Pedersen, Leder Norddjurs kommune; Preben Siggard, Leder Herning kommune; Gitte Krogh, Leder Århus kommune; Bertil Maahs, Servicestyrelsen; Repræsentant fra plan & styring Viborg; Peter Rohde, Centerleder, Center for Kvalitetsudvikling Birthe Jensen, Konsulent, Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Louise Rosendahl Iversen, konsulent, Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling; Karen Aasø Sæderup, Konsulent, Arbejdsprocesser og Logistik Center for Kvalitetsudvikling Der har været planlagt møder hver 2. måned med styregruppen og projektlederen, i alt 5 gange. Der har kun været afholdt 3 af disse 5 møder. Styregruppens funktion og rolle Styregruppen skal sikre sig at projektet bliver på sporet set ud fra det beskrevne formål. Den skal bevare overblikket og er den instans der siger ja/nej til plan for indsatsen. Styregruppen har til opgave at motivere og yde den nødvendige opbakning i forhold til at prioritere opgaven ressourcemæssigt. Styregruppen har ansvaret for information om projektet i egen organisation. Styregruppen skal bidrage til at sikre, at der i processen ikke opstår etiske eller juridiske problemer. 3

4 Herning Århus Norddjurs Herning Kommune og Børnepsykiatrisk afsnit U2, Herning Århus Kommune og Ungdomspsykiatrisk afsnit U, Risskov Norddjurs Kommune og Børnepsykiatrisk afsnit D, Risskov Kirsti Kjeldsen, Souschef, afsnit U2 (Tovholder) Anne Marie Gade, Psykolog PPR Lene B. Pedersen, Socialrådgiver fam.afdelingen Mette Bloch, Børnelæge i kommunen Eigil Jensen, Leder PPR Margit Stabell, Distriktspædagog, afsnit U2 Kurt Sørensen, Psykolog, ambulatoriet Camilla Hersant, Psykolog, afsnit U2 Bente Degn, Psykolog, afsnit U (Tovholder) Lisbeth Jørgensen, Psykolog i UC i kommunens psykiatriprojekt Jette Berggreen, Socialrådgiver, socialcenter Syd Helene Døssing, Psykolog/ukendt deltager, Socialcenter Nord, Georg Gouliaev, Overlæge, afsnit U Helle Aarup, Socialrådgiver, afsnit U Kurt Vadgaard, Behandlingsleder ungecenteret (UC) Merete Roed Frandsen, Afdelingssygeplejerske, afsnit D (Tovholder) Ulrikke Blixenkrone, Psykolog, PPR Birthe Breinholt, Psykolog, PPR Annette Hammerum, Socialrådgiver, familieafdelingen Birthe Sørup, Leder, PPR Ellen Stenderup, Psykolog, D ambulatoriet 4

5 Bilag 2 Interviewguide Fælles regionalt/kommunalt Lean modelprojekt i Jyfe regi - Personale - Bindeleddet mellem kommuner og psykiatri Samarbejdsaftaler Afdækning af patientforløb (6 faser) Henvisning (Rød) Visitation (Blå) Undersøgelsesforløb (Grøn) Behandlingsforløb (Pink) Udskrivningsforløb (Orange) Opfølgningsforløb (Gul) Navn Sted/Afdeling Stilling_ Dato Interviewer 5

6 Findes der retningslinjer for hvordan en henvisning skal udfyldes? Hvem afgør hvornår der skal laves en henvisning? Hvad sker der, hvis henvisningerne ikke er udfyldt korrekt? Fase 1 Henvisninger Hvordan er samarbejdet omkring en henvisning? Kan henvisningsprocessen gennemføres hurtigere og planlægges smartere uden væsentlig nedsættelse af kvaliteten? Hvordan synes du selv det går i forhold til den faglige kvalitet, problemfelter, samarbejde når det handler om henvisninger? 6

7 Findes der kendte beskrevne visitationskriterier? Hvor lang tid går der fra henvisningen er sendt til den visiteres? Hvor lang er den gennemsnitlige ventetid? Fase 2 Visitation Hvem har ansvaret for at patienten/borgeren får besked om visitation? Hvordan oplever du ventetid generelt er den ok/acceptabel? Kan visitationsprocessen gennemføres hurtigere og planlægges smartere uden væsentlig nedsættelse af kvaliteten? Hvad sker der i den mellemliggende tid fra visitation til undersøgelsen begynder? 7

8 Findes der retningsliner for hvordan koordinering og kommunikation skal foregå i et undersøgelsesforløb? Er ansvarsfordelingen tydelig på opgaverne? Når det gælder: Information Transport Støtte til familien Kontakt til skole/institution Professionelt netværk? Hvor lang tid varer et undersøgelsesforløb gennemsnitligt? - synes du det er ok/acceptabelt? Fase 3 Undersøgelsesforløb Hvordan oplever du kvaliteten i et undersøgelses forløb? Kan et undersøgelsesforløb gennemføres hurtigere og planlægges smartere uden væsentlig nedsættelse af kvaliteten? Hvem er ansvarlig for at patienten oplever et sammenhængende undersøgelsesforløb? Hvad kendetegner et godt undersøgelsesforløb? Hvad kendetegner et dårligt undersøgelsesforløb? Kan der forekomme yderligere ventetid fra undersøgelsesforløbet slutter til behandlingsforløbet starter? - i så fald, hvor lang tid? 8

9 Findes der retningslinjer for hvordan et behandlingsforløb gennemføres i forhold til samarbejde, ansvarsfordeling, dokumentation og så videre? Fungerer det tværsektorielle samarbejde optimalt? Hvordan oplever du kvaliteten af et behandlingsforløb? Fase 4 Behandlingsforløbet Kan et behandlingsforløb gennemføres hurtigere og planlægges smartere uden væsentlig nedsættelse af kvaliteten? Hvem er ansvarlig for at patienten oplever et sammenhængende behandlingsforløb? Hvad kendetegner et godt behandlingsforløb? Hvad kendetegner et dårligt behandlingsforløb? Hvordan vurderer du overgangen fra behandlingsfasen til udskrivningsfasen? 9

10 Findes der retningslinjer for hvordan et udskrivningsforløb gennemføres? Hvordan fungerer koordineringen mellem kommune, region, pårørende og patient? Er det tydeliggjort hvem der har ansvar for hvad i et udskrivelsesforløb? Fase 5 Udskrivningsforløb Oplever du at udskrivelse sker i fælles forståelse parterne imellem (Behandler, patient, pårørende, kommune, andre)? Hvad kendetegner et godt udskrivningsforløb? Hvad kendetegner et dårligt udskrivningsforløb? Kan et udskrivningsforløb gennemføres hurtigere og planlægges smartere? Hvordan vurderer du overgangen fra udskrivningsfasen til opfølgningsfasen? 10

11 Findes der retningslinjer for hvordan et opfølgningsforløb gennemføres? Hvor længe varer et opfølgningsforløb? Fungerer opfølgningsforløbet optimalt, så det er til gavn for patienten? Fase 6 Opfølgningsforløbet Er det tydeliggjort hvem der har ansvar for hvad i et opfølgningsforløb? Hvordan fungerer det tværsektorielle samarbejde i forhold til opfølgningsforløbet? Kan et opfølgningsforløb gennemføres smartere og planlægges hurtigere? Hvad kendetegner et godt opfølgningsforløb? Hvad kendetegner et dårligt opfølgningsforløb? 11

12 Bilag 3 Interviewguide Fælles regionalt/kommunalt lean modelprojekt i Jyfe regi Unge & Pårørende Navn Barn Ung Pårørende Sted/Afdeling Alder Dato Interviewer 12

13 2) Føler du dig involveret i de beslutninger der tages? 1) Har du oplevet dit forløb som sammenhængende? 3) Føler du dig hørt? 4) Har du haft en god kontakt til kommunen? 5) Har du haft en god kontakt til psykiatrisk afdeling? 6) Hvordan oplever du samarbejdet mellem kommune og psykiatrisk afdeling? Oplevelse af patientforløb 7) Er der overensstemmelse mellem det de siger og det de gør? 8) Hvordan føler du dig som pårørende involveret og informeret? Eller Hvordan føler du dine pårørende er blevet involveret og informeret? 9) Kunne dit forløb gennemføres smartere 10) Hvad har du manglet i forløbet? 12) Beskriv en dårlig oplevelse du har haft? 11) Beskriv en god oplevelse du har haft? 13

14 Bilag 4 Rapporttillæg - Herning Herning var repræsenteret med flest deltagere 4 deltagere fra Herning Kommune og 4 deltagere fra børnepsykiatrien i Herning. Generelt har der fra størstedelen af projektgruppen været stor lyst til at se indad og finde temaer og punkter, der i et sagsforløb kan optimeres i forhold til at styrke samarbejdet. Gruppen har vist stor konstruktivitet og vilje i forhold til at ville samarbejde. Projektgruppen i Herning består af: Børnepsykiatrisk Kirsti Kjeldsen, Souschef, afsnit U2 (Tovholder) Margit Stabell, Distriktspædagog, afsnit U2 Kurt Sørensen, Psykolog, ambulatoriet Camilla Hersant, Psykolog, afsnit U2 Kommune Eigil Jensen, Leder PPR Mette Bloch, Børnelæge Lene B. Pedersen, Socialrådgiver i familieafdelingen Anne Marie Gade, Psykolog PPR Aktivitet Ideer Problem/ stopklods Husketing Arbejdsgangsanalyser Projektgruppen har igennem brunt-papir metoden arbejdet sig frem til arbejdsgangsbeskrivelser af as is og to be. Sidstnævnte er den endelige forløbsstandard. Nedenstående er illustrationer af As is, to be og to be med røde cirkler, der tilkendegiver, hvilke temaer og punkter i sagsforløbet er blevet ændret, forstærket eller fremsat som nye ideer. 14

15 Herning Kommune/Herning U2 Skabeloner/ Standarder, as-is Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Netværsmøder 1. forløb Udefra og ind Egen læge henviser PPR psykolog AM tjekker journal Børnepsyk har afsluttet forløb - Epikrisen foreligger Skolebehandlings møde samme dag PPR sikrer skoleplacering Hvem bliver inviteret med?? Hvad hvis PPR ikke involveres AM venter ca. 2 mdr. Ugennemsigtighed - hvem skal have jorunal? Autisme konsulent inviteret til uden PPR psyk er med Mor har dårlig oplevelse ingen sagde nu gør vi sådan Aftaler konkretiseres til slut i r For mange hænder Manglende intern kommunikation AM ikke kontaktet PPR psykolog har ingen tid til at forberede Aftaler for r føjes til i epikrisen Epikrisen er sendt til autisme konsulent Søgeord i EPJ 2. forløb Udefra og ind Netværksmøder planlægges fra starten besked 3-4 uger før Egen læge henviser Barnet udredes af børnepsyk Lene har samtale med familie og center 50 undersøgelse laves af Lene Familien spørger efter udredning fra børnepsyk Lene finder ud af at barnet får Ritalin Lene undersøger om der ligger en udredning Epikrise bruges som referat fra r Henvisninger fra egen læge er uden psykolog vurdering Opstartsmøde Lene er usikker på barnets situation 1 styk papir alle kan forholde sig til Information og Kopi Klasselærer kan ringe til PPR om info fra Skabelon hvad blev vi så enige om. Dagsorden Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Figur A - H 15

16 Herning Kommune/Herning U2 Skabeloner/ Standarder, as-is Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj forløb Indefra og ud December 2008 April 2009? henviser Indlagt på børneafd. i 3 uger Barn kommer ud af medicin og ud ag cirkler Kommer i skole Netværksmøde - ønske om skoletilbud. - PPR deltager Skoletilbud ikke iværksat Barn får det dårligt igen - Tilbage til udgangspunkt Psykolog fra børnpsyk handler, selvom sag egentlig er ude af hendes hænder Børnepsyk indkalder til nyt Visitation - Har kun været omkring BUF visitation Kapacitet ingen plads Familiesag Dårligt hjem Personbestemt Hvem følger op? 14. år OCD Problemer i skolen Dårlig stillet Dårlig begavet Har slået sin mor Bor alene med mor Hvad gør man så? - Manglende kommunikation Faglig udveksling - Psykolog kontakter Eigil laver nyt forslag Vi skal designe det efter det enkelte menneske Tværfaglighed hvad kan vi gøre/ familiesag Hvor skal behandlingen foregå? Kommunen forventer den ligger i psyk og omvendt Udrednings og behandlingsgaranti Ingen pakkeløsning Den der ser problemet har problemet: Ser du et barn i vaskeligheder skal du handle Man gør det bedst muligt, men det virker ikke Ventetid opfattes forskelligt: vi gør jo noget, selvom der ikke sker noget for barnet Forventningsafklaring Figur B - H Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling 16

17 Herning Kommune/Herning U2 Netværksmøde, Skabeloner/ Standarder, to-be Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Sparrings mulighed under hele forløb Sender brev til familie om visitering indkaldelse til 1. samtale Psykiatri Modtager henvisning fra PPR Henvisning Visiterer hver uge Max 2 mdr. ventetid til 1. samtale Sender brev til PPR om visitering / evt. konference notat Sagsansvarlig sættes på ved indkaldelse til 1. samtale 1. samtale med familie = udredning start Sender Indkaldelse til indledende til PPR og familie 3-4 uger før afholdelse af sendes indbydelse ud. Centrale personers fremmøde sikres Indkaldelsen indeholder:: Vi vil gerne oplyse om forestående udredningsforløb plan præsenteres. Indledende Sagsansvarlig laver internt referat Dagsorden = punkter i indkaldelsesbrevet Plan for endelig udredning laves internt Udredning af barn Sender indkaldelse til afsluttende til PPR og familie 3-4 uger før afholdelse af sendes indbydelse ud. Central person/personer skal sikres fremmøde behov for BOF sagsbehandler Opsummering af aftaler skal tilføjes i indkaldelsenuddybende dagsorden medfølger Brev sendes: H-.gruppen eller børne familie rådgivning alment Afsluttende Epikrise bruges som referat Evalueringsskema Sikring af centrale personers fremmøde Opsummering - Er der opfølgning? Kan det foregå parallet? Sagsansvarlig sender epikrise med aftaler inden 14. dage Søgeord i EPJ Epikrise 3 X opfølgningssamtaler + evt. forældregruppe Sender tilbagemelding om sag er afsluttet ved lange sager PPR Barn har forløb i kommunen nu brug for henvisning til psykiatri Henvisning til psykiatri Modtager brev om visitering fra psykiatri Modtager indkaldelse til indledende Centrale personer deltager i Modtager indkaldelse til afsluttende Centrale personer deltager i Afbud direkte til psyk/vigtigt Modtager epikrise med aftaler fra psykiatri Andre netværkspersoner kan ringe til PPR og få info fra Aftaler fra undersøges Visitation af ydelser 1 x ugentligt hver 14. dag Aftaler iværksættes Erfaringsudveksling fra BUC til PPR Løbende tiltag/sagsbehandling Pædagogiske justeringer Vejledning/ Rådgivning til forældre/skole Vedligeholdende tiltag Figur C - H Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling 17

18 Herning Kommune/Herning U2 Netværksmøde, Skabeloner/ Standarder, to-be Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Sparrings mulighed under hele forløb Sender brev til familie om visitering indkaldelse til 1. samtale Psykiatri Modtager henvisning fra PPR Henvisning Visiterer hver uge Max 2 mdr. ventetid til 1. samtale Sender brev til PPR om visitering / evt. konference notat Sagsansvarlig sættes på ved indkaldelse til 1. samtale 1. samtale med familie = udredning start Sender Indkaldelse til indledende til PPR og familie 3-4 uger før afholdelse af sendes indbydelse ud. Centrale personers fremmøde sikres Indkaldelsen indeholder:: Vi vil gerne oplyse om forestående udredningsforløb plan præsenteres. Indledende Sagsansvarlig laver internt referat Dagsorden = punkter i indkaldelsesbrevet Plan for endelig udredning laves internt Udredning af barn Sender indkaldelse til afsluttende til PPR og familie 3-4 uger før afholdelse af sendes indbydelse ud. Central person/personer skal sikres fremmøde behov for BOF sagsbehandler Opsummering af aftaler skal tilføjes i indkaldelsenuddybende dagsorden medfølger Brev sendes: H-.gruppen eller børne familie rådgivning alment Afsluttende Epikrise bruges som referat Evalueringsskema Sikring af centrale personers fremmøde Opsummering - Er der opfølgning? Kan det foregå parallet? Sagsansvarlig sender epikrise med aftaler inden 14. dage Søgeord i EPJ Epikrise 3 X opfølgningssamtaler + evt. forældregruppe Sender tilbagemelding om sag er afsluttet ved lange sager PPR Barn har forløb i kommunen nu brug for henvisning til psykiatri Henvisning til psykiatri Modtager brev om visitering fra psykiatri Modtager indkaldelse til indledende Centrale personer deltager i Modtager indkaldelse til afsluttende Centrale personer deltager i Afbud direkte til psyk/vigtigt Modtager epikrise med aftaler fra psykiatri Andre netværkspersoner kan ringe til PPR og få info fra Aftaler fra undersøges Visitation af ydelser 1 x ugentligt hver 14. dag Aftaler iværksættes Erfaringsudveksling fra BUC til PPR Løbende tiltag/sagsbehandling Pædagogiske justeringer Vejledning/ Rådgivning til forældre/skole Vedligeholdende tiltag Figur D - H Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling 18

19 Figur A-H og B-H er sagsanalyser, som projektgruppen har optegnet på baggrund af erfaringer fra eksisterende sager, hvor der i sagsforløbene har været punkter og temaer, som kunne forbedres eller med fordel ændres. Projektgrupperne har lavet analyser af sagsforløb, hvor fokus har været, at kommunen henviser ind i psykiatrien, og analyser af sagsforløb, hvor psykiatrien afholder og overleverer et forløb til kommunen. Herning-gruppen valgte at tage udgangspunkt i temaet standarder/retningslinjer, men jo længere processen skred frem, jo mere kom temaet til at omhandle t, men samtidig stadig fokus på at sikre at kommunikation og samarbejde ikke blev personafhængigt. Figur C- H er den færdige forløbsstandard = To be -arbejdsgangsanalyse. To-be -analysen er opstillet i et Microsoft Visio program det giver en visuel, hurtig og nem oversigt over de forskellige arbejdsgange i et forløb. Forløbsstandarden kan med fordel bruges som en del af kvalitetssikringen i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Figur D- H illustrerer med de røde cirkler de områder i To be, hvor gruppen har ændret, forstærket eller sat ekstra fokus på nogle områder, der var vigtige i forhold til styrkelse af det tværsektorielle samarbejde. Nedenstående beskrivelser uddyber de røde cirkler i To be : Netværksmøde Tiltag, forstærket fokus og ændringer i forhold til : Indkaldelse/Indbydelse til Netværksmøder opleves af særlig vigtig karakter i forhold til barnets/ den unges videre fremtid. Derfor er det vigtigt at invitere alle relevante netværkspartnere i forhold til at diskutere mulige tilbud og fremtidige aftaler. Projektgruppemedlemmerne oplever jævnligt at netværkspartnere aflyser grundet for sen varsling. Aftale Det skal efterstræbes, at indkaldelsen til et sendes ud 3-4 uger før afholdelse. Sikring af centrale personers fremmøde Kvaliteten af et er afhængigt af centrale personers fremmøde. Der kan dog på trods af tidlig udsendelse af indbydelse opstå afbud, og derfor kan mødet risikere at blive aflyst eller blive afholdt uden personer, der er centrale i forhold til barnets/den unges fremtid. Aftale Inden sagsansvarlig udsender indbydelse skal centrale personer i forløbet kontaktes og sikres fremmøde. Endvidere skal den sagsansvarlige overveje om en sagsbehandler fra Handicapgruppen skal inviteres. Afbud til Projektgruppen har oplevet flere gange at afbud til et er sket i sidste sekund, hvilket skaber stor irritation og ærgrelse på et i forvejen nervespændt møde. Eksemplet fra et hvor en PPR psykolog må tage en sygemelding med fra en sagsbehandler er en ubehagelig situation at stå i, og til stor frustration for de der er mødt forberedt op og har set frem til en afklaring af forløb. 19

20 Sådanne situationer kan også puste til ilden i forhold til skabelse af alliancer og en DEM og OS dikotomi. Projektgruppen er enige om, at alle naturligvis tilstræber at møde op til et, men at sygdom og afbud selvfølgelig kan forekomme, og det er vigtigt at melde det i så god tid som muligt. Aftale Afbud til et skal ske samme morgen til sekretæren i børnepsykiatrien, således kan især pårørende inden møde forholde sig til afbuddet og tage stilling til om de ønsker mødet gennemført eller ej. Dagsordner Projektgruppen ser et behov for, at der til r ligger en dagsorden. Dagsordner sikrer, at alle ved hvad de kan forvente vil ske på et. Ligeledes sikrer en dagsorden, at alle relevante punkter, som kræver afklaring på t, gennemgås. Endvidere giver det centrale netværkspartnere mulighed for at lave forberedelse jævnfør punkter på dagsorden. Desuden sikrer en dagsorden, at alle har en ide om mødets varighed. Aftale Punkter til dagsorden = punkter i det allerede eksisterende indkaldelsesbrev, med uddybelse af punkter der på forhånd vides kræver særlig indsats. Desuden tilføjes et ekstra punkt: Opsummering af aftaler. Epikrise som referat Referater fra rne sikrer, at ingen er i tvivl om, hvilke aftaler der blev indgået på mødet. Referater er tids- og ressourcekrævende, og derfor valgte man i U2 i børnepsykiatrien slet ikke at skrive et referat. Hver især måtte tage egne noter fra. Aftaler Eftersom, der alligevel bliver lavet en epikrise forslog projektgruppen, at der kan tilføjes et punkt i epikrisen aftaler fra t. Den sagsansvarlige sender epikrisen ud til PPR senest 14 dage efter mødet. Andre netværkspersoner kan ringe til PPR og få oplyst aftaler fra. Tiltag, forstærket fokus og ændringer i forhold til kommunikation og samarbejde: Henvisninger I forhold til problemstillinger omkring henvisninger har opfattelser og forudindtagede antagelser spillet en rolle i spørgsmålet om, hvad man som kommune, og hvad man som psykiatri har forventet af hinanden. En problemstilling har blandt andet været, at når egen læge henviser, henviser de uden at have lavet de undersøgelser PPR laver. Det er hændt at egen læge eller pårørende har fået den besked at de kunne henvende sig til kommunen og få lavet de undersøgelser først. Herning Kommune ønsker derimod ikke at fungere som et sted som laver undersøgelser for psykiatrien. Aftale I den forbindelse er følgende diskuteret og afklaret: Henvisninger sker ud fra skema på hjemmeside. Psykiatrien visiterer henvisning, som enten afvises eller opstarter forløb. Psykiatrien kan ikke henvise til undersøgelser i PPR, hvis egen læge henviser. PPR vurderer som altid, om der er materiale, som psykiatrien bør have medsendt henvisningen. 20

21 Mailadresser/henvendelser Forespørgsler og henvendelser kommune og psykiatri imellem har foregået af den traditionelle telefoniske vej, hvor al kontakt som oftest går igennem en sekretær først eller af bagveje ved at have tillusket sig et direkte telefonnummer. Opfattelser af hinanden imellem har blandt andet betydet, at kommunen tror adresser i psykiatrien er yderst fortrolige og omvendt tror psykiatrien at adresser i kommunen ikke er tilgængelige. Endvidere var der samarbejdspartnerne imellem skabt en misforstået opfattelse af ikke at ville forstyrre hinanden. Dermed risikerer man at vigtige afklarende spørgsmål ikke afklares, og at der opstår misforståelser. Aftale Som tætte samarbejdspartnere skal der være mulighed for kommunikation og sparring i et forløb, hvor både kommunen og psykiatrien er indblandet, derfor er alle adresser tilgængelige. Kommunen kan ringe til psykiatrien og få oplyst e- mailadresse på en sagsinvolveret. Kommunens adresser er at finde på kommunens hjemmeside. Endvidere ønsker projektgruppen at pointere over for hinanden, at man ikke skal være bange for at forstyrre med relevante og afklarende spørgsmål i et sagsforløb. Image I Herning er image blevet et stort tema. Hvordan sikres det at forudindtagede opfattelser og antagelser, fordomme og misforståede forventninger afklares? Projektgruppen oplever at de 6 gruppemøder har givet stor indsigt i hinandens hverdag og arbejdsgange og har derfor allerede elimineret nogle af de antagelser og fordomme der findes.. Aftale Projektgruppen ser det som en mulighed at arrangere studiebesøg hos hinanden og dermed få endnu dybere indblik i hinandens organisation. Psykiatrien har mange samarbejdskommuner og store ressourcemæssige udfordringer derfor vil kommunen i første omgang taget teten og invitere psykiatrien på studiebesøg. Intern postgang Indgangsveje til kommunen kan være svære at gennemskue særligt i forbindelse med, hvilken afdeling man skal sende indbydelse til til. Nedenstående tegning beskriver arbejdsgange i det interne postsystem. 21

22 22

23 Temaer til det fremtidige samarbejde Temaer og problemstillinger som projektgruppen i forløbet er blevet enige om skal arbejdes videre med i et fremtidigt samarbejde.: Langt større fokus på fælles opgaver - tiltag med dialogmøder på ledelses- og medarbejderplan Ventetid og forstyrrelser af pårørende - Dato på udredningsstart mindsker forstyrrelser Samarbejde: Videre dybdegående arbejde - Klarhed i forhold til kommune og psykiatri - Klare retningslinjer - Kendskab/ fordomme - Metoder fra projektforløb skal bygges videre på Image - Historiefortælling sikring af at de gode historier fortælles videre 23

24 Bilag 5 Rapporttillæg - Norddjurs Norddjurs var repræsenteret med færrest deltagere 4 deltagere fra Norddjurs Kommune og 2 deltagere fra børnepsykiatrien i Århus. Gruppen har haft det lidt specielt med det tværsektorielle analysearbejde, idet det faktisk forholdt sig således, at deres samarbejde var af meget sporadisk karakter, og man kunne knapt huske forløb man havde haft sammen. Alligevel gik gruppen i gang med at snakke om, hvilke forventninger og holdninger der gemte sig i samarbejdet, og fik i forløbet sat fokus på t og oplevelser i forbindelse med henvisningsproceduren. Projektgruppen i Norddjurs bestod af: Børnepsykiatrisk Merete Roed Frandsen, Afdelingssygeplejerske afsnit D (Tovholder) Ellen Stenderup, Psykolog, D ambulatoriet Kommune Birthe Sørup, Leder, PPR Annette Hammerum, Socialrådgiver, familieafdelingen Ulrikke Blixenkrone, Psykolog, PPR Birthe Breinholt, Psykolog, PPR Arbejdsgangsanalyser Projektgruppen har igennem brunt-papir metoden arbejdet sig frem til arbejdsgangsbeskrivelser af as is og to be (forløbsstandard) Nedenstående er illustrationer af as is, to be og to be med røde cirkler, der tilkendegiver hvilke temaer og punkter i sagsforløbet, som er blevet ændret, forstærket eller fremsat som nye idéer. Aktivitet Problem/ stopklods Ideer Husketing 24

25 Norddjurs Kommune/Risskov afd. D: Netværksmøde, as-is Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Udrede barnet (PPR-psykolog) Henvise til BUC (PPR-psyk + forældre) Indstille til special- Undervisning (PPR) Starter på specialskole Rekvisition (PPR) Indkaldelse til udredning på psyk. Netværksmøde afholdes Udredningsforløb Udredningsforløb afsluttes Brev til henviser med vurdering Lang ventetid ca. 1½ år PPR indkaldes ikke - intet Udr.forløb ikke beskrevet for kommunen/ forældre Ingen involvering af PPR Modsat det tilbud, barnet er i Kan man holde henviser ude? Konklusioner drages uden dialog Forældre frustrerede Information til forældre om fordele/ulemper ved at have kommunen med Forældrene ønsker ikke at kommunen er med Barnets professionelle netværk ikke inviteret til dialog Psykologs vurdering ikke respekteret Alternative medarbejdere på banen Forældrenes vurdering er gældende Manglende dialog Gråzoner forældre Over/underdommer Forældres forventninger kan ikke indfries Image Børnepsyk >< kommune Inviterede møder ikke op Stort opsamlingsarbejde overfor forældre Personaleudskiftning i kommunen Overgange/ kommunikation Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Figur A-N 25

26 Norddjurs Kommune/Risskov afd. D: Netværksmøde, to-be Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Arbejdsgangen Arbejdsgangen vedrører vedrører ADHD ADHD og og ADHD-relaterede ADHD-relaterede diagnoser diagnoser Afdeling D Modtager henvisning fra PPR Henvisning Visiterer 1 x ugentligt Datoer + plan laves sammen med visiteringen = plan Sender materiale til forældrene inden en uge: - Plan - Indkaldelse til med dagsorden - Sekretærens mailadresse - Eventuelt standardbrev med information om mulighed for at vælge privat tilbud, hvis > 2 mdr. Sender materiale til PPR + øvrige samarbejdspartnere: - Plan - Indkaldelse til med dagsorden - Sekretærens mailadresse 5-6 mdr. Indledende - undersøgelse starter Dialog ift individuelle behov Udveksle mailadresser + aftale, hvornår næste kontakt er Udredning af barn Afleverende/ afsluttende Vurderer om socialrådgiver eller andre skal involveres På mødet: - Lave klare aftaler ift muligheder, så forældrene ved, hvad de har at forholde sig til - Aftale, om der udsendes referat, eller vi venter på udtalelsen (inkl. hvornår det foreligger) Opfølgning og behandling Muligheder undersøges PPR Henviser til børnepsyk Løbende sagsbehandling/tiltag Modtager materiale fra Børnepsyk Indledende Evt afleverende/ afsluttende Evt. visitationsproces sættes i gang Barn starter i behandlingstilbud fra kommunen Efterfølgende mødeforløb efter behov op til 18/ 21 år hvis behov Sikrer, at socialrådgiver involveres, når behov (Felt i henvisningsskema viser, om der er tilknyttet socialrådgiver) Medsender: - PPV - Råmaterialet, når henviser vurderer, at det er relevant - Samtykkeerklæring fra begge forældre Sender kopi af henvisning til egen læge Max 4 mdr ventetid Socialrådgiver Overvejer opstart på 50 Løbende sagsbehandling/tiltag Evt afleverende/ afsluttende Evt. 50 På beslutning om eventuelle sociale foranstaltninger Evt. sociale foranstaltninger Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Figur B-N 26

27 Norddjurs Kommune/Risskov afd. D: Netværksmøde, to-be Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Arbejdsgangen Arbejdsgangen vedrører vedrører ADHD ADHD og og ADHD-relaterede ADHD-relaterede diagnoser diagnoser Afdeling D Modtager henvisning fra PPR Henvisning Visiterer 1 x ugentligt Datoer + plan laves sammen med visiteringen = plan Etableret samarbejde omkring udveksling af IT Sender materiale til forældrene inden en uge: - Plan - Indkaldelse til med dagsorden - Sekretærens mailadresse - Eventuelt standardbrev med information om mulighed for at vælge privat tilbud, hvis > 2 mdr. Sender materiale til PPR + øvrige samarbejdspartnere: - Plan - Indkaldelse til med dagsorden - Sekretærens mailadresse 5-6 mdr. Indledende - undersøgelse starter Dialog ift individuelle behov Udveksle mailadresser + aftale, hvornår næste kontakt er Udredning af barn Afleverende/ afsluttende Vurderer om socialrådgiver eller andre skal involveres På mødet: - Lave klare aftaler ift muligheder, så forældrene ved, hvad de har at forholde sig til - Aftale, om der udsendes referat, eller vi venter på udtalelsen (inkl. hvornår det foreligger) Opfølgning og behandling Muligheder undersøges PPR Henviser til børnepsyk Løbende sagsbehandling/tiltag Modtager materiale fra Børnepsyk Indledende Evt afleverende/ afsluttende Evt. visitationsproces sættes i gang Barn starter i behandlingstilbud fra kommunen Efterfølgende mødeforløb efter behov op til 18/ 21 år hvis behov Sikrer, at socialrådgiver involveres, når behov (Felt i henvisningsskema viser, om der er tilknyttet socialrådgiver) Medsender: - PPV - Råmaterialet, når henviser vurderer, at det er relevant - Samtykkeerklæring fra begge forældre Sender kopi af henvisning til egen læge Max 4 mdr ventetid Socialrådgiver Overvejer opstart på 50 Løbende sagsbehandling/tiltag Evt afleverende/ afsluttende Evt. 50 På beslutning om eventuelle sociale foranstaltninger Evt. sociale foranstaltninger Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Figur C-N 27

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud 1 of 5 Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Den gode opstart på ressourceforløb. Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde

Den gode opstart på ressourceforløb. Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde Den gode opstart på ressourceforløb Overdragelsesmøde Netværksmøde og helhedsperspektiv Det gode samarbejde Borgers vej videre fra rehabiliteringsteamet Drejebog for overdragelsesmøde Formål med overdragelsesmøde:

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt

Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt Et fælles kommunalt regionalt Lean projekt i børne- og ungdomspsykiatrien I samarbejde med Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013

Projektevaluering. Projekt startdato: 01-01 2011 Projekt slutdato: 31-12 2013 Projektevaluering Indledende Denne evaluering er foretaget ved udgangen af projektet, og har fokus på dels proces og dels resultater. Forud for evalueringen er det overvejet, hvad det specifikke formål

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen

Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Anbefalinger til udvikling af det faglige arbejde i Socialforvaltningen Udarbejdet på baggrund af faglig audit i konkret sag i Socialforvaltningen i Århus Kommune Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Folkeskolerne i Struer kommune

Folkeskolerne i Struer kommune Folkeskolerne i Struer kommune Bekymrende fravær Ansvar og handlemuligheder Forord Skolelederen har ansvaret for at følge op på børn med for meget fravær fra skolen. Som en hjælp til skolelederens arbejde,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

TUT. Tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien. Satspuljeprojekt

TUT. Tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien. Satspuljeprojekt TUT Tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien Satspuljeprojekt 2015-2018 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov Skolebørns Afsnit C TUT-teamet Tværfagligt udgående team (TUT) er en

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af

Evaluering af fremskudt visitation. Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Evaluering af Evaluering af Samarbejdsaftale om Fremskudt visitation til borgere med svære sindslidelser fra Hjørring Kommune indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus 1 1. Indledning...2 2. Evaluering...3 2.1. Kronologisk

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Brønderslev Gymnasium og HF er imod rusmidler, men ikke imod unge, der bruger rusmidler. Formålet med beredskabsplanen er, at alle med tilknytning til skolen;

Læs mere

De nye vejledninger i Region Sjælland

De nye vejledninger i Region Sjælland De nye vejledninger i Region Sjælland Ved Praksiskonsulent Børne- Ungdomspsykiatrien Kitt Larsen De nye vejledninger Vejledningerne Den gode henvisning samarbejde ADHD kontrol i almen praksis - Gir det

Læs mere

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet i Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i i Patientsikkerhed på tværs af sektorer Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi

Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi Børne- og ungdomspsykiatri i kommunalt regi Kommunalt lægeligt udvalg 5. December 2013 Sundhedsaftalen Henvisning og samarbejd mellem kommune og praktiserende læge Praktiserende læge bør henvise: svære

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat af møde i PKO-gruppen Mandag d. 19. juni 2017 kl

Referat af møde i PKO-gruppen Mandag d. 19. juni 2017 kl Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Sanne Fribo Møller Pedersen Sagsnr.: E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk Dato: 21.03. 2017 Telefon: 29292650 Referat

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

De kommunale muligheder

De kommunale muligheder De kommunale muligheder Børn og unge med psykiske problemer kommunale løsningsmuligheder KL har gennemført i alt 11 telefoninterviews med de 7 deltagende kommuner i projektet, for at klarlægge, hvordan

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord Referat Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord 25. april 2012 Mødested: Kursuslokalet Afsnit 14 Brønderslev Psykiatriske Sygehus Kl. 13.30 15.30 Referat: Deltagere: Helle K. Jakobsen (HKJ), ledende oversygeplejerske,

Læs mere

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN FORMÅL At give barnet de bedste forudsætninger for en god overgang ved at give relevant information om barnets trivsel, udvikling og læring via overgangsskemaet. Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udeblivelser i psykiatrien Psykiatrien har gennem de

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes hurtigere og hurtigere

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede indenfor MISBRUG OG UDSATTE OMRÅDET Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Deltagere: Kommunale repræsentanter, repræsentanter fra bruger-/pårørende organisationer

Deltagere: Kommunale repræsentanter, repræsentanter fra bruger-/pårørende organisationer fra KSP-møde den 27. november 2015 Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Deltagere: Kommunale repræsentanter, repræsentanter fra bruger-/pårørende organisationer samt Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt.

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter 1 årigt projekt Formål: Udbrede kendskabet til de

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere