Bilag. Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt"

Transkript

1 Bilag Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt Et fælles kommunalt regionalt Lean projekt i børne- og ungdomspsykiatrien I samarbejde med Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Redaktion Birthe Jensen, projektleder. Louise Rosendahl Iversen, konsulent. November 2009

2 Bilag Bilag 1 - Organisering Bilag 2 - Interviewguide medarbejdere Bilag 3 - Interviewguide pårørende Bilag 4 - Herning rapport tillæg Bilag 5 - Norddjurs rapport tillæg Bilag 6 - Århus rapport tillæg Bilag 7 - Eksempel på forløbsbeskrivelse Bilag 8 - Forslag til indkaldelse til Bilag 9 - Spørgeskema til monitorering af fælles forløb 2

3 Bilag 1 Nedenstående er et organisationsdiagram, som illustrerer den samlede organisering omkring projektet. Styregruppen* Projektleder** Projektgruppe: Herning Kommune/ Børnepsykiatrisk Afsnit U2, Herning Projektgruppe: Århus Kommune/ Ungdomspsykiatrisk Afsnit U, Risskov Projektgruppe: Norddjurs Kommune/ Børnepsykiatrisk Afsnit D, Risskov *Styregruppen **Projektleder Projektkonsulenter Jens Buchhave, Centerledelsen B&U psykiatri; Jette Bjærge, Afdelingsledelsen B&U psykiatri; Leo Pedersen, Leder Norddjurs kommune; Preben Siggard, Leder Herning kommune; Gitte Krogh, Leder Århus kommune; Bertil Maahs, Servicestyrelsen; Repræsentant fra plan & styring Viborg; Peter Rohde, Centerleder, Center for Kvalitetsudvikling Birthe Jensen, Konsulent, Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Louise Rosendahl Iversen, konsulent, Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling; Karen Aasø Sæderup, Konsulent, Arbejdsprocesser og Logistik Center for Kvalitetsudvikling Der har været planlagt møder hver 2. måned med styregruppen og projektlederen, i alt 5 gange. Der har kun været afholdt 3 af disse 5 møder. Styregruppens funktion og rolle Styregruppen skal sikre sig at projektet bliver på sporet set ud fra det beskrevne formål. Den skal bevare overblikket og er den instans der siger ja/nej til plan for indsatsen. Styregruppen har til opgave at motivere og yde den nødvendige opbakning i forhold til at prioritere opgaven ressourcemæssigt. Styregruppen har ansvaret for information om projektet i egen organisation. Styregruppen skal bidrage til at sikre, at der i processen ikke opstår etiske eller juridiske problemer. 3

4 Herning Århus Norddjurs Herning Kommune og Børnepsykiatrisk afsnit U2, Herning Århus Kommune og Ungdomspsykiatrisk afsnit U, Risskov Norddjurs Kommune og Børnepsykiatrisk afsnit D, Risskov Kirsti Kjeldsen, Souschef, afsnit U2 (Tovholder) Anne Marie Gade, Psykolog PPR Lene B. Pedersen, Socialrådgiver fam.afdelingen Mette Bloch, Børnelæge i kommunen Eigil Jensen, Leder PPR Margit Stabell, Distriktspædagog, afsnit U2 Kurt Sørensen, Psykolog, ambulatoriet Camilla Hersant, Psykolog, afsnit U2 Bente Degn, Psykolog, afsnit U (Tovholder) Lisbeth Jørgensen, Psykolog i UC i kommunens psykiatriprojekt Jette Berggreen, Socialrådgiver, socialcenter Syd Helene Døssing, Psykolog/ukendt deltager, Socialcenter Nord, Georg Gouliaev, Overlæge, afsnit U Helle Aarup, Socialrådgiver, afsnit U Kurt Vadgaard, Behandlingsleder ungecenteret (UC) Merete Roed Frandsen, Afdelingssygeplejerske, afsnit D (Tovholder) Ulrikke Blixenkrone, Psykolog, PPR Birthe Breinholt, Psykolog, PPR Annette Hammerum, Socialrådgiver, familieafdelingen Birthe Sørup, Leder, PPR Ellen Stenderup, Psykolog, D ambulatoriet 4

5 Bilag 2 Interviewguide Fælles regionalt/kommunalt Lean modelprojekt i Jyfe regi - Personale - Bindeleddet mellem kommuner og psykiatri Samarbejdsaftaler Afdækning af patientforløb (6 faser) Henvisning (Rød) Visitation (Blå) Undersøgelsesforløb (Grøn) Behandlingsforløb (Pink) Udskrivningsforløb (Orange) Opfølgningsforløb (Gul) Navn Sted/Afdeling Stilling_ Dato Interviewer 5

6 Findes der retningslinjer for hvordan en henvisning skal udfyldes? Hvem afgør hvornår der skal laves en henvisning? Hvad sker der, hvis henvisningerne ikke er udfyldt korrekt? Fase 1 Henvisninger Hvordan er samarbejdet omkring en henvisning? Kan henvisningsprocessen gennemføres hurtigere og planlægges smartere uden væsentlig nedsættelse af kvaliteten? Hvordan synes du selv det går i forhold til den faglige kvalitet, problemfelter, samarbejde når det handler om henvisninger? 6

7 Findes der kendte beskrevne visitationskriterier? Hvor lang tid går der fra henvisningen er sendt til den visiteres? Hvor lang er den gennemsnitlige ventetid? Fase 2 Visitation Hvem har ansvaret for at patienten/borgeren får besked om visitation? Hvordan oplever du ventetid generelt er den ok/acceptabel? Kan visitationsprocessen gennemføres hurtigere og planlægges smartere uden væsentlig nedsættelse af kvaliteten? Hvad sker der i den mellemliggende tid fra visitation til undersøgelsen begynder? 7

8 Findes der retningsliner for hvordan koordinering og kommunikation skal foregå i et undersøgelsesforløb? Er ansvarsfordelingen tydelig på opgaverne? Når det gælder: Information Transport Støtte til familien Kontakt til skole/institution Professionelt netværk? Hvor lang tid varer et undersøgelsesforløb gennemsnitligt? - synes du det er ok/acceptabelt? Fase 3 Undersøgelsesforløb Hvordan oplever du kvaliteten i et undersøgelses forløb? Kan et undersøgelsesforløb gennemføres hurtigere og planlægges smartere uden væsentlig nedsættelse af kvaliteten? Hvem er ansvarlig for at patienten oplever et sammenhængende undersøgelsesforløb? Hvad kendetegner et godt undersøgelsesforløb? Hvad kendetegner et dårligt undersøgelsesforløb? Kan der forekomme yderligere ventetid fra undersøgelsesforløbet slutter til behandlingsforløbet starter? - i så fald, hvor lang tid? 8

9 Findes der retningslinjer for hvordan et behandlingsforløb gennemføres i forhold til samarbejde, ansvarsfordeling, dokumentation og så videre? Fungerer det tværsektorielle samarbejde optimalt? Hvordan oplever du kvaliteten af et behandlingsforløb? Fase 4 Behandlingsforløbet Kan et behandlingsforløb gennemføres hurtigere og planlægges smartere uden væsentlig nedsættelse af kvaliteten? Hvem er ansvarlig for at patienten oplever et sammenhængende behandlingsforløb? Hvad kendetegner et godt behandlingsforløb? Hvad kendetegner et dårligt behandlingsforløb? Hvordan vurderer du overgangen fra behandlingsfasen til udskrivningsfasen? 9

10 Findes der retningslinjer for hvordan et udskrivningsforløb gennemføres? Hvordan fungerer koordineringen mellem kommune, region, pårørende og patient? Er det tydeliggjort hvem der har ansvar for hvad i et udskrivelsesforløb? Fase 5 Udskrivningsforløb Oplever du at udskrivelse sker i fælles forståelse parterne imellem (Behandler, patient, pårørende, kommune, andre)? Hvad kendetegner et godt udskrivningsforløb? Hvad kendetegner et dårligt udskrivningsforløb? Kan et udskrivningsforløb gennemføres hurtigere og planlægges smartere? Hvordan vurderer du overgangen fra udskrivningsfasen til opfølgningsfasen? 10

11 Findes der retningslinjer for hvordan et opfølgningsforløb gennemføres? Hvor længe varer et opfølgningsforløb? Fungerer opfølgningsforløbet optimalt, så det er til gavn for patienten? Fase 6 Opfølgningsforløbet Er det tydeliggjort hvem der har ansvar for hvad i et opfølgningsforløb? Hvordan fungerer det tværsektorielle samarbejde i forhold til opfølgningsforløbet? Kan et opfølgningsforløb gennemføres smartere og planlægges hurtigere? Hvad kendetegner et godt opfølgningsforløb? Hvad kendetegner et dårligt opfølgningsforløb? 11

12 Bilag 3 Interviewguide Fælles regionalt/kommunalt lean modelprojekt i Jyfe regi Unge & Pårørende Navn Barn Ung Pårørende Sted/Afdeling Alder Dato Interviewer 12

13 2) Føler du dig involveret i de beslutninger der tages? 1) Har du oplevet dit forløb som sammenhængende? 3) Føler du dig hørt? 4) Har du haft en god kontakt til kommunen? 5) Har du haft en god kontakt til psykiatrisk afdeling? 6) Hvordan oplever du samarbejdet mellem kommune og psykiatrisk afdeling? Oplevelse af patientforløb 7) Er der overensstemmelse mellem det de siger og det de gør? 8) Hvordan føler du dig som pårørende involveret og informeret? Eller Hvordan føler du dine pårørende er blevet involveret og informeret? 9) Kunne dit forløb gennemføres smartere 10) Hvad har du manglet i forløbet? 12) Beskriv en dårlig oplevelse du har haft? 11) Beskriv en god oplevelse du har haft? 13

14 Bilag 4 Rapporttillæg - Herning Herning var repræsenteret med flest deltagere 4 deltagere fra Herning Kommune og 4 deltagere fra børnepsykiatrien i Herning. Generelt har der fra størstedelen af projektgruppen været stor lyst til at se indad og finde temaer og punkter, der i et sagsforløb kan optimeres i forhold til at styrke samarbejdet. Gruppen har vist stor konstruktivitet og vilje i forhold til at ville samarbejde. Projektgruppen i Herning består af: Børnepsykiatrisk Kirsti Kjeldsen, Souschef, afsnit U2 (Tovholder) Margit Stabell, Distriktspædagog, afsnit U2 Kurt Sørensen, Psykolog, ambulatoriet Camilla Hersant, Psykolog, afsnit U2 Kommune Eigil Jensen, Leder PPR Mette Bloch, Børnelæge Lene B. Pedersen, Socialrådgiver i familieafdelingen Anne Marie Gade, Psykolog PPR Aktivitet Ideer Problem/ stopklods Husketing Arbejdsgangsanalyser Projektgruppen har igennem brunt-papir metoden arbejdet sig frem til arbejdsgangsbeskrivelser af as is og to be. Sidstnævnte er den endelige forløbsstandard. Nedenstående er illustrationer af As is, to be og to be med røde cirkler, der tilkendegiver, hvilke temaer og punkter i sagsforløbet er blevet ændret, forstærket eller fremsat som nye ideer. 14

15 Herning Kommune/Herning U2 Skabeloner/ Standarder, as-is Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Netværsmøder 1. forløb Udefra og ind Egen læge henviser PPR psykolog AM tjekker journal Børnepsyk har afsluttet forløb - Epikrisen foreligger Skolebehandlings møde samme dag PPR sikrer skoleplacering Hvem bliver inviteret med?? Hvad hvis PPR ikke involveres AM venter ca. 2 mdr. Ugennemsigtighed - hvem skal have jorunal? Autisme konsulent inviteret til uden PPR psyk er med Mor har dårlig oplevelse ingen sagde nu gør vi sådan Aftaler konkretiseres til slut i r For mange hænder Manglende intern kommunikation AM ikke kontaktet PPR psykolog har ingen tid til at forberede Aftaler for r føjes til i epikrisen Epikrisen er sendt til autisme konsulent Søgeord i EPJ 2. forløb Udefra og ind Netværksmøder planlægges fra starten besked 3-4 uger før Egen læge henviser Barnet udredes af børnepsyk Lene har samtale med familie og center 50 undersøgelse laves af Lene Familien spørger efter udredning fra børnepsyk Lene finder ud af at barnet får Ritalin Lene undersøger om der ligger en udredning Epikrise bruges som referat fra r Henvisninger fra egen læge er uden psykolog vurdering Opstartsmøde Lene er usikker på barnets situation 1 styk papir alle kan forholde sig til Information og Kopi Klasselærer kan ringe til PPR om info fra Skabelon hvad blev vi så enige om. Dagsorden Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Figur A - H 15

16 Herning Kommune/Herning U2 Skabeloner/ Standarder, as-is Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj forløb Indefra og ud December 2008 April 2009? henviser Indlagt på børneafd. i 3 uger Barn kommer ud af medicin og ud ag cirkler Kommer i skole Netværksmøde - ønske om skoletilbud. - PPR deltager Skoletilbud ikke iværksat Barn får det dårligt igen - Tilbage til udgangspunkt Psykolog fra børnpsyk handler, selvom sag egentlig er ude af hendes hænder Børnepsyk indkalder til nyt Visitation - Har kun været omkring BUF visitation Kapacitet ingen plads Familiesag Dårligt hjem Personbestemt Hvem følger op? 14. år OCD Problemer i skolen Dårlig stillet Dårlig begavet Har slået sin mor Bor alene med mor Hvad gør man så? - Manglende kommunikation Faglig udveksling - Psykolog kontakter Eigil laver nyt forslag Vi skal designe det efter det enkelte menneske Tværfaglighed hvad kan vi gøre/ familiesag Hvor skal behandlingen foregå? Kommunen forventer den ligger i psyk og omvendt Udrednings og behandlingsgaranti Ingen pakkeløsning Den der ser problemet har problemet: Ser du et barn i vaskeligheder skal du handle Man gør det bedst muligt, men det virker ikke Ventetid opfattes forskelligt: vi gør jo noget, selvom der ikke sker noget for barnet Forventningsafklaring Figur B - H Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling 16

17 Herning Kommune/Herning U2 Netværksmøde, Skabeloner/ Standarder, to-be Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Sparrings mulighed under hele forløb Sender brev til familie om visitering indkaldelse til 1. samtale Psykiatri Modtager henvisning fra PPR Henvisning Visiterer hver uge Max 2 mdr. ventetid til 1. samtale Sender brev til PPR om visitering / evt. konference notat Sagsansvarlig sættes på ved indkaldelse til 1. samtale 1. samtale med familie = udredning start Sender Indkaldelse til indledende til PPR og familie 3-4 uger før afholdelse af sendes indbydelse ud. Centrale personers fremmøde sikres Indkaldelsen indeholder:: Vi vil gerne oplyse om forestående udredningsforløb plan præsenteres. Indledende Sagsansvarlig laver internt referat Dagsorden = punkter i indkaldelsesbrevet Plan for endelig udredning laves internt Udredning af barn Sender indkaldelse til afsluttende til PPR og familie 3-4 uger før afholdelse af sendes indbydelse ud. Central person/personer skal sikres fremmøde behov for BOF sagsbehandler Opsummering af aftaler skal tilføjes i indkaldelsenuddybende dagsorden medfølger Brev sendes: H-.gruppen eller børne familie rådgivning alment Afsluttende Epikrise bruges som referat Evalueringsskema Sikring af centrale personers fremmøde Opsummering - Er der opfølgning? Kan det foregå parallet? Sagsansvarlig sender epikrise med aftaler inden 14. dage Søgeord i EPJ Epikrise 3 X opfølgningssamtaler + evt. forældregruppe Sender tilbagemelding om sag er afsluttet ved lange sager PPR Barn har forløb i kommunen nu brug for henvisning til psykiatri Henvisning til psykiatri Modtager brev om visitering fra psykiatri Modtager indkaldelse til indledende Centrale personer deltager i Modtager indkaldelse til afsluttende Centrale personer deltager i Afbud direkte til psyk/vigtigt Modtager epikrise med aftaler fra psykiatri Andre netværkspersoner kan ringe til PPR og få info fra Aftaler fra undersøges Visitation af ydelser 1 x ugentligt hver 14. dag Aftaler iværksættes Erfaringsudveksling fra BUC til PPR Løbende tiltag/sagsbehandling Pædagogiske justeringer Vejledning/ Rådgivning til forældre/skole Vedligeholdende tiltag Figur C - H Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling 17

18 Herning Kommune/Herning U2 Netværksmøde, Skabeloner/ Standarder, to-be Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Sparrings mulighed under hele forløb Sender brev til familie om visitering indkaldelse til 1. samtale Psykiatri Modtager henvisning fra PPR Henvisning Visiterer hver uge Max 2 mdr. ventetid til 1. samtale Sender brev til PPR om visitering / evt. konference notat Sagsansvarlig sættes på ved indkaldelse til 1. samtale 1. samtale med familie = udredning start Sender Indkaldelse til indledende til PPR og familie 3-4 uger før afholdelse af sendes indbydelse ud. Centrale personers fremmøde sikres Indkaldelsen indeholder:: Vi vil gerne oplyse om forestående udredningsforløb plan præsenteres. Indledende Sagsansvarlig laver internt referat Dagsorden = punkter i indkaldelsesbrevet Plan for endelig udredning laves internt Udredning af barn Sender indkaldelse til afsluttende til PPR og familie 3-4 uger før afholdelse af sendes indbydelse ud. Central person/personer skal sikres fremmøde behov for BOF sagsbehandler Opsummering af aftaler skal tilføjes i indkaldelsenuddybende dagsorden medfølger Brev sendes: H-.gruppen eller børne familie rådgivning alment Afsluttende Epikrise bruges som referat Evalueringsskema Sikring af centrale personers fremmøde Opsummering - Er der opfølgning? Kan det foregå parallet? Sagsansvarlig sender epikrise med aftaler inden 14. dage Søgeord i EPJ Epikrise 3 X opfølgningssamtaler + evt. forældregruppe Sender tilbagemelding om sag er afsluttet ved lange sager PPR Barn har forløb i kommunen nu brug for henvisning til psykiatri Henvisning til psykiatri Modtager brev om visitering fra psykiatri Modtager indkaldelse til indledende Centrale personer deltager i Modtager indkaldelse til afsluttende Centrale personer deltager i Afbud direkte til psyk/vigtigt Modtager epikrise med aftaler fra psykiatri Andre netværkspersoner kan ringe til PPR og få info fra Aftaler fra undersøges Visitation af ydelser 1 x ugentligt hver 14. dag Aftaler iværksættes Erfaringsudveksling fra BUC til PPR Løbende tiltag/sagsbehandling Pædagogiske justeringer Vejledning/ Rådgivning til forældre/skole Vedligeholdende tiltag Figur D - H Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling 18

19 Figur A-H og B-H er sagsanalyser, som projektgruppen har optegnet på baggrund af erfaringer fra eksisterende sager, hvor der i sagsforløbene har været punkter og temaer, som kunne forbedres eller med fordel ændres. Projektgrupperne har lavet analyser af sagsforløb, hvor fokus har været, at kommunen henviser ind i psykiatrien, og analyser af sagsforløb, hvor psykiatrien afholder og overleverer et forløb til kommunen. Herning-gruppen valgte at tage udgangspunkt i temaet standarder/retningslinjer, men jo længere processen skred frem, jo mere kom temaet til at omhandle t, men samtidig stadig fokus på at sikre at kommunikation og samarbejde ikke blev personafhængigt. Figur C- H er den færdige forløbsstandard = To be -arbejdsgangsanalyse. To-be -analysen er opstillet i et Microsoft Visio program det giver en visuel, hurtig og nem oversigt over de forskellige arbejdsgange i et forløb. Forløbsstandarden kan med fordel bruges som en del af kvalitetssikringen i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Figur D- H illustrerer med de røde cirkler de områder i To be, hvor gruppen har ændret, forstærket eller sat ekstra fokus på nogle områder, der var vigtige i forhold til styrkelse af det tværsektorielle samarbejde. Nedenstående beskrivelser uddyber de røde cirkler i To be : Netværksmøde Tiltag, forstærket fokus og ændringer i forhold til : Indkaldelse/Indbydelse til Netværksmøder opleves af særlig vigtig karakter i forhold til barnets/ den unges videre fremtid. Derfor er det vigtigt at invitere alle relevante netværkspartnere i forhold til at diskutere mulige tilbud og fremtidige aftaler. Projektgruppemedlemmerne oplever jævnligt at netværkspartnere aflyser grundet for sen varsling. Aftale Det skal efterstræbes, at indkaldelsen til et sendes ud 3-4 uger før afholdelse. Sikring af centrale personers fremmøde Kvaliteten af et er afhængigt af centrale personers fremmøde. Der kan dog på trods af tidlig udsendelse af indbydelse opstå afbud, og derfor kan mødet risikere at blive aflyst eller blive afholdt uden personer, der er centrale i forhold til barnets/den unges fremtid. Aftale Inden sagsansvarlig udsender indbydelse skal centrale personer i forløbet kontaktes og sikres fremmøde. Endvidere skal den sagsansvarlige overveje om en sagsbehandler fra Handicapgruppen skal inviteres. Afbud til Projektgruppen har oplevet flere gange at afbud til et er sket i sidste sekund, hvilket skaber stor irritation og ærgrelse på et i forvejen nervespændt møde. Eksemplet fra et hvor en PPR psykolog må tage en sygemelding med fra en sagsbehandler er en ubehagelig situation at stå i, og til stor frustration for de der er mødt forberedt op og har set frem til en afklaring af forløb. 19

20 Sådanne situationer kan også puste til ilden i forhold til skabelse af alliancer og en DEM og OS dikotomi. Projektgruppen er enige om, at alle naturligvis tilstræber at møde op til et, men at sygdom og afbud selvfølgelig kan forekomme, og det er vigtigt at melde det i så god tid som muligt. Aftale Afbud til et skal ske samme morgen til sekretæren i børnepsykiatrien, således kan især pårørende inden møde forholde sig til afbuddet og tage stilling til om de ønsker mødet gennemført eller ej. Dagsordner Projektgruppen ser et behov for, at der til r ligger en dagsorden. Dagsordner sikrer, at alle ved hvad de kan forvente vil ske på et. Ligeledes sikrer en dagsorden, at alle relevante punkter, som kræver afklaring på t, gennemgås. Endvidere giver det centrale netværkspartnere mulighed for at lave forberedelse jævnfør punkter på dagsorden. Desuden sikrer en dagsorden, at alle har en ide om mødets varighed. Aftale Punkter til dagsorden = punkter i det allerede eksisterende indkaldelsesbrev, med uddybelse af punkter der på forhånd vides kræver særlig indsats. Desuden tilføjes et ekstra punkt: Opsummering af aftaler. Epikrise som referat Referater fra rne sikrer, at ingen er i tvivl om, hvilke aftaler der blev indgået på mødet. Referater er tids- og ressourcekrævende, og derfor valgte man i U2 i børnepsykiatrien slet ikke at skrive et referat. Hver især måtte tage egne noter fra. Aftaler Eftersom, der alligevel bliver lavet en epikrise forslog projektgruppen, at der kan tilføjes et punkt i epikrisen aftaler fra t. Den sagsansvarlige sender epikrisen ud til PPR senest 14 dage efter mødet. Andre netværkspersoner kan ringe til PPR og få oplyst aftaler fra. Tiltag, forstærket fokus og ændringer i forhold til kommunikation og samarbejde: Henvisninger I forhold til problemstillinger omkring henvisninger har opfattelser og forudindtagede antagelser spillet en rolle i spørgsmålet om, hvad man som kommune, og hvad man som psykiatri har forventet af hinanden. En problemstilling har blandt andet været, at når egen læge henviser, henviser de uden at have lavet de undersøgelser PPR laver. Det er hændt at egen læge eller pårørende har fået den besked at de kunne henvende sig til kommunen og få lavet de undersøgelser først. Herning Kommune ønsker derimod ikke at fungere som et sted som laver undersøgelser for psykiatrien. Aftale I den forbindelse er følgende diskuteret og afklaret: Henvisninger sker ud fra skema på hjemmeside. Psykiatrien visiterer henvisning, som enten afvises eller opstarter forløb. Psykiatrien kan ikke henvise til undersøgelser i PPR, hvis egen læge henviser. PPR vurderer som altid, om der er materiale, som psykiatrien bør have medsendt henvisningen. 20

21 Mailadresser/henvendelser Forespørgsler og henvendelser kommune og psykiatri imellem har foregået af den traditionelle telefoniske vej, hvor al kontakt som oftest går igennem en sekretær først eller af bagveje ved at have tillusket sig et direkte telefonnummer. Opfattelser af hinanden imellem har blandt andet betydet, at kommunen tror adresser i psykiatrien er yderst fortrolige og omvendt tror psykiatrien at adresser i kommunen ikke er tilgængelige. Endvidere var der samarbejdspartnerne imellem skabt en misforstået opfattelse af ikke at ville forstyrre hinanden. Dermed risikerer man at vigtige afklarende spørgsmål ikke afklares, og at der opstår misforståelser. Aftale Som tætte samarbejdspartnere skal der være mulighed for kommunikation og sparring i et forløb, hvor både kommunen og psykiatrien er indblandet, derfor er alle adresser tilgængelige. Kommunen kan ringe til psykiatrien og få oplyst e- mailadresse på en sagsinvolveret. Kommunens adresser er at finde på kommunens hjemmeside. Endvidere ønsker projektgruppen at pointere over for hinanden, at man ikke skal være bange for at forstyrre med relevante og afklarende spørgsmål i et sagsforløb. Image I Herning er image blevet et stort tema. Hvordan sikres det at forudindtagede opfattelser og antagelser, fordomme og misforståede forventninger afklares? Projektgruppen oplever at de 6 gruppemøder har givet stor indsigt i hinandens hverdag og arbejdsgange og har derfor allerede elimineret nogle af de antagelser og fordomme der findes.. Aftale Projektgruppen ser det som en mulighed at arrangere studiebesøg hos hinanden og dermed få endnu dybere indblik i hinandens organisation. Psykiatrien har mange samarbejdskommuner og store ressourcemæssige udfordringer derfor vil kommunen i første omgang taget teten og invitere psykiatrien på studiebesøg. Intern postgang Indgangsveje til kommunen kan være svære at gennemskue særligt i forbindelse med, hvilken afdeling man skal sende indbydelse til til. Nedenstående tegning beskriver arbejdsgange i det interne postsystem. 21

22 22

23 Temaer til det fremtidige samarbejde Temaer og problemstillinger som projektgruppen i forløbet er blevet enige om skal arbejdes videre med i et fremtidigt samarbejde.: Langt større fokus på fælles opgaver - tiltag med dialogmøder på ledelses- og medarbejderplan Ventetid og forstyrrelser af pårørende - Dato på udredningsstart mindsker forstyrrelser Samarbejde: Videre dybdegående arbejde - Klarhed i forhold til kommune og psykiatri - Klare retningslinjer - Kendskab/ fordomme - Metoder fra projektforløb skal bygges videre på Image - Historiefortælling sikring af at de gode historier fortælles videre 23

24 Bilag 5 Rapporttillæg - Norddjurs Norddjurs var repræsenteret med færrest deltagere 4 deltagere fra Norddjurs Kommune og 2 deltagere fra børnepsykiatrien i Århus. Gruppen har haft det lidt specielt med det tværsektorielle analysearbejde, idet det faktisk forholdt sig således, at deres samarbejde var af meget sporadisk karakter, og man kunne knapt huske forløb man havde haft sammen. Alligevel gik gruppen i gang med at snakke om, hvilke forventninger og holdninger der gemte sig i samarbejdet, og fik i forløbet sat fokus på t og oplevelser i forbindelse med henvisningsproceduren. Projektgruppen i Norddjurs bestod af: Børnepsykiatrisk Merete Roed Frandsen, Afdelingssygeplejerske afsnit D (Tovholder) Ellen Stenderup, Psykolog, D ambulatoriet Kommune Birthe Sørup, Leder, PPR Annette Hammerum, Socialrådgiver, familieafdelingen Ulrikke Blixenkrone, Psykolog, PPR Birthe Breinholt, Psykolog, PPR Arbejdsgangsanalyser Projektgruppen har igennem brunt-papir metoden arbejdet sig frem til arbejdsgangsbeskrivelser af as is og to be (forløbsstandard) Nedenstående er illustrationer af as is, to be og to be med røde cirkler, der tilkendegiver hvilke temaer og punkter i sagsforløbet, som er blevet ændret, forstærket eller fremsat som nye idéer. Aktivitet Problem/ stopklods Ideer Husketing 24

25 Norddjurs Kommune/Risskov afd. D: Netværksmøde, as-is Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Udrede barnet (PPR-psykolog) Henvise til BUC (PPR-psyk + forældre) Indstille til special- Undervisning (PPR) Starter på specialskole Rekvisition (PPR) Indkaldelse til udredning på psyk. Netværksmøde afholdes Udredningsforløb Udredningsforløb afsluttes Brev til henviser med vurdering Lang ventetid ca. 1½ år PPR indkaldes ikke - intet Udr.forløb ikke beskrevet for kommunen/ forældre Ingen involvering af PPR Modsat det tilbud, barnet er i Kan man holde henviser ude? Konklusioner drages uden dialog Forældre frustrerede Information til forældre om fordele/ulemper ved at have kommunen med Forældrene ønsker ikke at kommunen er med Barnets professionelle netværk ikke inviteret til dialog Psykologs vurdering ikke respekteret Alternative medarbejdere på banen Forældrenes vurdering er gældende Manglende dialog Gråzoner forældre Over/underdommer Forældres forventninger kan ikke indfries Image Børnepsyk >< kommune Inviterede møder ikke op Stort opsamlingsarbejde overfor forældre Personaleudskiftning i kommunen Overgange/ kommunikation Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Figur A-N 25

26 Norddjurs Kommune/Risskov afd. D: Netværksmøde, to-be Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Arbejdsgangen Arbejdsgangen vedrører vedrører ADHD ADHD og og ADHD-relaterede ADHD-relaterede diagnoser diagnoser Afdeling D Modtager henvisning fra PPR Henvisning Visiterer 1 x ugentligt Datoer + plan laves sammen med visiteringen = plan Sender materiale til forældrene inden en uge: - Plan - Indkaldelse til med dagsorden - Sekretærens mailadresse - Eventuelt standardbrev med information om mulighed for at vælge privat tilbud, hvis > 2 mdr. Sender materiale til PPR + øvrige samarbejdspartnere: - Plan - Indkaldelse til med dagsorden - Sekretærens mailadresse 5-6 mdr. Indledende - undersøgelse starter Dialog ift individuelle behov Udveksle mailadresser + aftale, hvornår næste kontakt er Udredning af barn Afleverende/ afsluttende Vurderer om socialrådgiver eller andre skal involveres På mødet: - Lave klare aftaler ift muligheder, så forældrene ved, hvad de har at forholde sig til - Aftale, om der udsendes referat, eller vi venter på udtalelsen (inkl. hvornår det foreligger) Opfølgning og behandling Muligheder undersøges PPR Henviser til børnepsyk Løbende sagsbehandling/tiltag Modtager materiale fra Børnepsyk Indledende Evt afleverende/ afsluttende Evt. visitationsproces sættes i gang Barn starter i behandlingstilbud fra kommunen Efterfølgende mødeforløb efter behov op til 18/ 21 år hvis behov Sikrer, at socialrådgiver involveres, når behov (Felt i henvisningsskema viser, om der er tilknyttet socialrådgiver) Medsender: - PPV - Råmaterialet, når henviser vurderer, at det er relevant - Samtykkeerklæring fra begge forældre Sender kopi af henvisning til egen læge Max 4 mdr ventetid Socialrådgiver Overvejer opstart på 50 Løbende sagsbehandling/tiltag Evt afleverende/ afsluttende Evt. 50 På beslutning om eventuelle sociale foranstaltninger Evt. sociale foranstaltninger Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Figur B-N 26

27 Norddjurs Kommune/Risskov afd. D: Netværksmøde, to-be Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Arbejdsgangen Arbejdsgangen vedrører vedrører ADHD ADHD og og ADHD-relaterede ADHD-relaterede diagnoser diagnoser Afdeling D Modtager henvisning fra PPR Henvisning Visiterer 1 x ugentligt Datoer + plan laves sammen med visiteringen = plan Etableret samarbejde omkring udveksling af IT Sender materiale til forældrene inden en uge: - Plan - Indkaldelse til med dagsorden - Sekretærens mailadresse - Eventuelt standardbrev med information om mulighed for at vælge privat tilbud, hvis > 2 mdr. Sender materiale til PPR + øvrige samarbejdspartnere: - Plan - Indkaldelse til med dagsorden - Sekretærens mailadresse 5-6 mdr. Indledende - undersøgelse starter Dialog ift individuelle behov Udveksle mailadresser + aftale, hvornår næste kontakt er Udredning af barn Afleverende/ afsluttende Vurderer om socialrådgiver eller andre skal involveres På mødet: - Lave klare aftaler ift muligheder, så forældrene ved, hvad de har at forholde sig til - Aftale, om der udsendes referat, eller vi venter på udtalelsen (inkl. hvornår det foreligger) Opfølgning og behandling Muligheder undersøges PPR Henviser til børnepsyk Løbende sagsbehandling/tiltag Modtager materiale fra Børnepsyk Indledende Evt afleverende/ afsluttende Evt. visitationsproces sættes i gang Barn starter i behandlingstilbud fra kommunen Efterfølgende mødeforløb efter behov op til 18/ 21 år hvis behov Sikrer, at socialrådgiver involveres, når behov (Felt i henvisningsskema viser, om der er tilknyttet socialrådgiver) Medsender: - PPV - Råmaterialet, når henviser vurderer, at det er relevant - Samtykkeerklæring fra begge forældre Sender kopi af henvisning til egen læge Max 4 mdr ventetid Socialrådgiver Overvejer opstart på 50 Løbende sagsbehandling/tiltag Evt afleverende/ afsluttende Evt. 50 På beslutning om eventuelle sociale foranstaltninger Evt. sociale foranstaltninger Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Figur C-N 27

Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt

Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt Et fælles kommunalt regionalt Lean projekt i børne- og ungdomspsykiatrien I samarbejde med Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

- styrkelse af det tværsektorielle

- styrkelse af det tværsektorielle Projekt Velfærdsledelse - styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Frederiksberg Kommune og PC Frederiksberg Oktober 2011 april 2013 Program Projektets historik - Formål og baggrund Udklip fra undersøgelsesresultater

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Referat for møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 27. marts 2014 kl. 16.00-17.20. Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110, 2300 København S (Vers.

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Patientinddragelse. Kick-off konference 13. Juni 2012. Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i. Børne- og Ungdomspsykiatrien

Patientinddragelse. Kick-off konference 13. Juni 2012. Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i. Børne- og Ungdomspsykiatrien Patientinddragelse Kick-off konference 13. Juni 2012 Fra brugerinddragelse til kvalitetsforbedring i Børne- og Ungdomspsykiatrien Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Universitetsfunktionen 2 Anne Kamuk

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere