Bilag. Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt"

Transkript

1 Bilag Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt Et fælles kommunalt regionalt Lean projekt i børne- og ungdomspsykiatrien I samarbejde med Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Redaktion Birthe Jensen, projektleder. Louise Rosendahl Iversen, konsulent. November 2009

2 Bilag Bilag 1 - Organisering Bilag 2 - Interviewguide medarbejdere Bilag 3 - Interviewguide pårørende Bilag 4 - Herning rapport tillæg Bilag 5 - Norddjurs rapport tillæg Bilag 6 - Århus rapport tillæg Bilag 7 - Eksempel på forløbsbeskrivelse Bilag 8 - Forslag til indkaldelse til Bilag 9 - Spørgeskema til monitorering af fælles forløb 2

3 Bilag 1 Nedenstående er et organisationsdiagram, som illustrerer den samlede organisering omkring projektet. Styregruppen* Projektleder** Projektgruppe: Herning Kommune/ Børnepsykiatrisk Afsnit U2, Herning Projektgruppe: Århus Kommune/ Ungdomspsykiatrisk Afsnit U, Risskov Projektgruppe: Norddjurs Kommune/ Børnepsykiatrisk Afsnit D, Risskov *Styregruppen **Projektleder Projektkonsulenter Jens Buchhave, Centerledelsen B&U psykiatri; Jette Bjærge, Afdelingsledelsen B&U psykiatri; Leo Pedersen, Leder Norddjurs kommune; Preben Siggard, Leder Herning kommune; Gitte Krogh, Leder Århus kommune; Bertil Maahs, Servicestyrelsen; Repræsentant fra plan & styring Viborg; Peter Rohde, Centerleder, Center for Kvalitetsudvikling Birthe Jensen, Konsulent, Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Louise Rosendahl Iversen, konsulent, Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling; Karen Aasø Sæderup, Konsulent, Arbejdsprocesser og Logistik Center for Kvalitetsudvikling Der har været planlagt møder hver 2. måned med styregruppen og projektlederen, i alt 5 gange. Der har kun været afholdt 3 af disse 5 møder. Styregruppens funktion og rolle Styregruppen skal sikre sig at projektet bliver på sporet set ud fra det beskrevne formål. Den skal bevare overblikket og er den instans der siger ja/nej til plan for indsatsen. Styregruppen har til opgave at motivere og yde den nødvendige opbakning i forhold til at prioritere opgaven ressourcemæssigt. Styregruppen har ansvaret for information om projektet i egen organisation. Styregruppen skal bidrage til at sikre, at der i processen ikke opstår etiske eller juridiske problemer. 3

4 Herning Århus Norddjurs Herning Kommune og Børnepsykiatrisk afsnit U2, Herning Århus Kommune og Ungdomspsykiatrisk afsnit U, Risskov Norddjurs Kommune og Børnepsykiatrisk afsnit D, Risskov Kirsti Kjeldsen, Souschef, afsnit U2 (Tovholder) Anne Marie Gade, Psykolog PPR Lene B. Pedersen, Socialrådgiver fam.afdelingen Mette Bloch, Børnelæge i kommunen Eigil Jensen, Leder PPR Margit Stabell, Distriktspædagog, afsnit U2 Kurt Sørensen, Psykolog, ambulatoriet Camilla Hersant, Psykolog, afsnit U2 Bente Degn, Psykolog, afsnit U (Tovholder) Lisbeth Jørgensen, Psykolog i UC i kommunens psykiatriprojekt Jette Berggreen, Socialrådgiver, socialcenter Syd Helene Døssing, Psykolog/ukendt deltager, Socialcenter Nord, Georg Gouliaev, Overlæge, afsnit U Helle Aarup, Socialrådgiver, afsnit U Kurt Vadgaard, Behandlingsleder ungecenteret (UC) Merete Roed Frandsen, Afdelingssygeplejerske, afsnit D (Tovholder) Ulrikke Blixenkrone, Psykolog, PPR Birthe Breinholt, Psykolog, PPR Annette Hammerum, Socialrådgiver, familieafdelingen Birthe Sørup, Leder, PPR Ellen Stenderup, Psykolog, D ambulatoriet 4

5 Bilag 2 Interviewguide Fælles regionalt/kommunalt Lean modelprojekt i Jyfe regi - Personale - Bindeleddet mellem kommuner og psykiatri Samarbejdsaftaler Afdækning af patientforløb (6 faser) Henvisning (Rød) Visitation (Blå) Undersøgelsesforløb (Grøn) Behandlingsforløb (Pink) Udskrivningsforløb (Orange) Opfølgningsforløb (Gul) Navn Sted/Afdeling Stilling_ Dato Interviewer 5

6 Findes der retningslinjer for hvordan en henvisning skal udfyldes? Hvem afgør hvornår der skal laves en henvisning? Hvad sker der, hvis henvisningerne ikke er udfyldt korrekt? Fase 1 Henvisninger Hvordan er samarbejdet omkring en henvisning? Kan henvisningsprocessen gennemføres hurtigere og planlægges smartere uden væsentlig nedsættelse af kvaliteten? Hvordan synes du selv det går i forhold til den faglige kvalitet, problemfelter, samarbejde når det handler om henvisninger? 6

7 Findes der kendte beskrevne visitationskriterier? Hvor lang tid går der fra henvisningen er sendt til den visiteres? Hvor lang er den gennemsnitlige ventetid? Fase 2 Visitation Hvem har ansvaret for at patienten/borgeren får besked om visitation? Hvordan oplever du ventetid generelt er den ok/acceptabel? Kan visitationsprocessen gennemføres hurtigere og planlægges smartere uden væsentlig nedsættelse af kvaliteten? Hvad sker der i den mellemliggende tid fra visitation til undersøgelsen begynder? 7

8 Findes der retningsliner for hvordan koordinering og kommunikation skal foregå i et undersøgelsesforløb? Er ansvarsfordelingen tydelig på opgaverne? Når det gælder: Information Transport Støtte til familien Kontakt til skole/institution Professionelt netværk? Hvor lang tid varer et undersøgelsesforløb gennemsnitligt? - synes du det er ok/acceptabelt? Fase 3 Undersøgelsesforløb Hvordan oplever du kvaliteten i et undersøgelses forløb? Kan et undersøgelsesforløb gennemføres hurtigere og planlægges smartere uden væsentlig nedsættelse af kvaliteten? Hvem er ansvarlig for at patienten oplever et sammenhængende undersøgelsesforløb? Hvad kendetegner et godt undersøgelsesforløb? Hvad kendetegner et dårligt undersøgelsesforløb? Kan der forekomme yderligere ventetid fra undersøgelsesforløbet slutter til behandlingsforløbet starter? - i så fald, hvor lang tid? 8

9 Findes der retningslinjer for hvordan et behandlingsforløb gennemføres i forhold til samarbejde, ansvarsfordeling, dokumentation og så videre? Fungerer det tværsektorielle samarbejde optimalt? Hvordan oplever du kvaliteten af et behandlingsforløb? Fase 4 Behandlingsforløbet Kan et behandlingsforløb gennemføres hurtigere og planlægges smartere uden væsentlig nedsættelse af kvaliteten? Hvem er ansvarlig for at patienten oplever et sammenhængende behandlingsforløb? Hvad kendetegner et godt behandlingsforløb? Hvad kendetegner et dårligt behandlingsforløb? Hvordan vurderer du overgangen fra behandlingsfasen til udskrivningsfasen? 9

10 Findes der retningslinjer for hvordan et udskrivningsforløb gennemføres? Hvordan fungerer koordineringen mellem kommune, region, pårørende og patient? Er det tydeliggjort hvem der har ansvar for hvad i et udskrivelsesforløb? Fase 5 Udskrivningsforløb Oplever du at udskrivelse sker i fælles forståelse parterne imellem (Behandler, patient, pårørende, kommune, andre)? Hvad kendetegner et godt udskrivningsforløb? Hvad kendetegner et dårligt udskrivningsforløb? Kan et udskrivningsforløb gennemføres hurtigere og planlægges smartere? Hvordan vurderer du overgangen fra udskrivningsfasen til opfølgningsfasen? 10

11 Findes der retningslinjer for hvordan et opfølgningsforløb gennemføres? Hvor længe varer et opfølgningsforløb? Fungerer opfølgningsforløbet optimalt, så det er til gavn for patienten? Fase 6 Opfølgningsforløbet Er det tydeliggjort hvem der har ansvar for hvad i et opfølgningsforløb? Hvordan fungerer det tværsektorielle samarbejde i forhold til opfølgningsforløbet? Kan et opfølgningsforløb gennemføres smartere og planlægges hurtigere? Hvad kendetegner et godt opfølgningsforløb? Hvad kendetegner et dårligt opfølgningsforløb? 11

12 Bilag 3 Interviewguide Fælles regionalt/kommunalt lean modelprojekt i Jyfe regi Unge & Pårørende Navn Barn Ung Pårørende Sted/Afdeling Alder Dato Interviewer 12

13 2) Føler du dig involveret i de beslutninger der tages? 1) Har du oplevet dit forløb som sammenhængende? 3) Føler du dig hørt? 4) Har du haft en god kontakt til kommunen? 5) Har du haft en god kontakt til psykiatrisk afdeling? 6) Hvordan oplever du samarbejdet mellem kommune og psykiatrisk afdeling? Oplevelse af patientforløb 7) Er der overensstemmelse mellem det de siger og det de gør? 8) Hvordan føler du dig som pårørende involveret og informeret? Eller Hvordan føler du dine pårørende er blevet involveret og informeret? 9) Kunne dit forløb gennemføres smartere 10) Hvad har du manglet i forløbet? 12) Beskriv en dårlig oplevelse du har haft? 11) Beskriv en god oplevelse du har haft? 13

14 Bilag 4 Rapporttillæg - Herning Herning var repræsenteret med flest deltagere 4 deltagere fra Herning Kommune og 4 deltagere fra børnepsykiatrien i Herning. Generelt har der fra størstedelen af projektgruppen været stor lyst til at se indad og finde temaer og punkter, der i et sagsforløb kan optimeres i forhold til at styrke samarbejdet. Gruppen har vist stor konstruktivitet og vilje i forhold til at ville samarbejde. Projektgruppen i Herning består af: Børnepsykiatrisk Kirsti Kjeldsen, Souschef, afsnit U2 (Tovholder) Margit Stabell, Distriktspædagog, afsnit U2 Kurt Sørensen, Psykolog, ambulatoriet Camilla Hersant, Psykolog, afsnit U2 Kommune Eigil Jensen, Leder PPR Mette Bloch, Børnelæge Lene B. Pedersen, Socialrådgiver i familieafdelingen Anne Marie Gade, Psykolog PPR Aktivitet Ideer Problem/ stopklods Husketing Arbejdsgangsanalyser Projektgruppen har igennem brunt-papir metoden arbejdet sig frem til arbejdsgangsbeskrivelser af as is og to be. Sidstnævnte er den endelige forløbsstandard. Nedenstående er illustrationer af As is, to be og to be med røde cirkler, der tilkendegiver, hvilke temaer og punkter i sagsforløbet er blevet ændret, forstærket eller fremsat som nye ideer. 14

15 Herning Kommune/Herning U2 Skabeloner/ Standarder, as-is Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Netværsmøder 1. forløb Udefra og ind Egen læge henviser PPR psykolog AM tjekker journal Børnepsyk har afsluttet forløb - Epikrisen foreligger Skolebehandlings møde samme dag PPR sikrer skoleplacering Hvem bliver inviteret med?? Hvad hvis PPR ikke involveres AM venter ca. 2 mdr. Ugennemsigtighed - hvem skal have jorunal? Autisme konsulent inviteret til uden PPR psyk er med Mor har dårlig oplevelse ingen sagde nu gør vi sådan Aftaler konkretiseres til slut i r For mange hænder Manglende intern kommunikation AM ikke kontaktet PPR psykolog har ingen tid til at forberede Aftaler for r føjes til i epikrisen Epikrisen er sendt til autisme konsulent Søgeord i EPJ 2. forløb Udefra og ind Netværksmøder planlægges fra starten besked 3-4 uger før Egen læge henviser Barnet udredes af børnepsyk Lene har samtale med familie og center 50 undersøgelse laves af Lene Familien spørger efter udredning fra børnepsyk Lene finder ud af at barnet får Ritalin Lene undersøger om der ligger en udredning Epikrise bruges som referat fra r Henvisninger fra egen læge er uden psykolog vurdering Opstartsmøde Lene er usikker på barnets situation 1 styk papir alle kan forholde sig til Information og Kopi Klasselærer kan ringe til PPR om info fra Skabelon hvad blev vi så enige om. Dagsorden Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Figur A - H 15

16 Herning Kommune/Herning U2 Skabeloner/ Standarder, as-is Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj forløb Indefra og ud December 2008 April 2009? henviser Indlagt på børneafd. i 3 uger Barn kommer ud af medicin og ud ag cirkler Kommer i skole Netværksmøde - ønske om skoletilbud. - PPR deltager Skoletilbud ikke iværksat Barn får det dårligt igen - Tilbage til udgangspunkt Psykolog fra børnpsyk handler, selvom sag egentlig er ude af hendes hænder Børnepsyk indkalder til nyt Visitation - Har kun været omkring BUF visitation Kapacitet ingen plads Familiesag Dårligt hjem Personbestemt Hvem følger op? 14. år OCD Problemer i skolen Dårlig stillet Dårlig begavet Har slået sin mor Bor alene med mor Hvad gør man så? - Manglende kommunikation Faglig udveksling - Psykolog kontakter Eigil laver nyt forslag Vi skal designe det efter det enkelte menneske Tværfaglighed hvad kan vi gøre/ familiesag Hvor skal behandlingen foregå? Kommunen forventer den ligger i psyk og omvendt Udrednings og behandlingsgaranti Ingen pakkeløsning Den der ser problemet har problemet: Ser du et barn i vaskeligheder skal du handle Man gør det bedst muligt, men det virker ikke Ventetid opfattes forskelligt: vi gør jo noget, selvom der ikke sker noget for barnet Forventningsafklaring Figur B - H Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling 16

17 Herning Kommune/Herning U2 Netværksmøde, Skabeloner/ Standarder, to-be Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Sparrings mulighed under hele forløb Sender brev til familie om visitering indkaldelse til 1. samtale Psykiatri Modtager henvisning fra PPR Henvisning Visiterer hver uge Max 2 mdr. ventetid til 1. samtale Sender brev til PPR om visitering / evt. konference notat Sagsansvarlig sættes på ved indkaldelse til 1. samtale 1. samtale med familie = udredning start Sender Indkaldelse til indledende til PPR og familie 3-4 uger før afholdelse af sendes indbydelse ud. Centrale personers fremmøde sikres Indkaldelsen indeholder:: Vi vil gerne oplyse om forestående udredningsforløb plan præsenteres. Indledende Sagsansvarlig laver internt referat Dagsorden = punkter i indkaldelsesbrevet Plan for endelig udredning laves internt Udredning af barn Sender indkaldelse til afsluttende til PPR og familie 3-4 uger før afholdelse af sendes indbydelse ud. Central person/personer skal sikres fremmøde behov for BOF sagsbehandler Opsummering af aftaler skal tilføjes i indkaldelsenuddybende dagsorden medfølger Brev sendes: H-.gruppen eller børne familie rådgivning alment Afsluttende Epikrise bruges som referat Evalueringsskema Sikring af centrale personers fremmøde Opsummering - Er der opfølgning? Kan det foregå parallet? Sagsansvarlig sender epikrise med aftaler inden 14. dage Søgeord i EPJ Epikrise 3 X opfølgningssamtaler + evt. forældregruppe Sender tilbagemelding om sag er afsluttet ved lange sager PPR Barn har forløb i kommunen nu brug for henvisning til psykiatri Henvisning til psykiatri Modtager brev om visitering fra psykiatri Modtager indkaldelse til indledende Centrale personer deltager i Modtager indkaldelse til afsluttende Centrale personer deltager i Afbud direkte til psyk/vigtigt Modtager epikrise med aftaler fra psykiatri Andre netværkspersoner kan ringe til PPR og få info fra Aftaler fra undersøges Visitation af ydelser 1 x ugentligt hver 14. dag Aftaler iværksættes Erfaringsudveksling fra BUC til PPR Løbende tiltag/sagsbehandling Pædagogiske justeringer Vejledning/ Rådgivning til forældre/skole Vedligeholdende tiltag Figur C - H Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling 17

18 Herning Kommune/Herning U2 Netværksmøde, Skabeloner/ Standarder, to-be Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Sparrings mulighed under hele forløb Sender brev til familie om visitering indkaldelse til 1. samtale Psykiatri Modtager henvisning fra PPR Henvisning Visiterer hver uge Max 2 mdr. ventetid til 1. samtale Sender brev til PPR om visitering / evt. konference notat Sagsansvarlig sættes på ved indkaldelse til 1. samtale 1. samtale med familie = udredning start Sender Indkaldelse til indledende til PPR og familie 3-4 uger før afholdelse af sendes indbydelse ud. Centrale personers fremmøde sikres Indkaldelsen indeholder:: Vi vil gerne oplyse om forestående udredningsforløb plan præsenteres. Indledende Sagsansvarlig laver internt referat Dagsorden = punkter i indkaldelsesbrevet Plan for endelig udredning laves internt Udredning af barn Sender indkaldelse til afsluttende til PPR og familie 3-4 uger før afholdelse af sendes indbydelse ud. Central person/personer skal sikres fremmøde behov for BOF sagsbehandler Opsummering af aftaler skal tilføjes i indkaldelsenuddybende dagsorden medfølger Brev sendes: H-.gruppen eller børne familie rådgivning alment Afsluttende Epikrise bruges som referat Evalueringsskema Sikring af centrale personers fremmøde Opsummering - Er der opfølgning? Kan det foregå parallet? Sagsansvarlig sender epikrise med aftaler inden 14. dage Søgeord i EPJ Epikrise 3 X opfølgningssamtaler + evt. forældregruppe Sender tilbagemelding om sag er afsluttet ved lange sager PPR Barn har forløb i kommunen nu brug for henvisning til psykiatri Henvisning til psykiatri Modtager brev om visitering fra psykiatri Modtager indkaldelse til indledende Centrale personer deltager i Modtager indkaldelse til afsluttende Centrale personer deltager i Afbud direkte til psyk/vigtigt Modtager epikrise med aftaler fra psykiatri Andre netværkspersoner kan ringe til PPR og få info fra Aftaler fra undersøges Visitation af ydelser 1 x ugentligt hver 14. dag Aftaler iværksættes Erfaringsudveksling fra BUC til PPR Løbende tiltag/sagsbehandling Pædagogiske justeringer Vejledning/ Rådgivning til forældre/skole Vedligeholdende tiltag Figur D - H Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling 18

19 Figur A-H og B-H er sagsanalyser, som projektgruppen har optegnet på baggrund af erfaringer fra eksisterende sager, hvor der i sagsforløbene har været punkter og temaer, som kunne forbedres eller med fordel ændres. Projektgrupperne har lavet analyser af sagsforløb, hvor fokus har været, at kommunen henviser ind i psykiatrien, og analyser af sagsforløb, hvor psykiatrien afholder og overleverer et forløb til kommunen. Herning-gruppen valgte at tage udgangspunkt i temaet standarder/retningslinjer, men jo længere processen skred frem, jo mere kom temaet til at omhandle t, men samtidig stadig fokus på at sikre at kommunikation og samarbejde ikke blev personafhængigt. Figur C- H er den færdige forløbsstandard = To be -arbejdsgangsanalyse. To-be -analysen er opstillet i et Microsoft Visio program det giver en visuel, hurtig og nem oversigt over de forskellige arbejdsgange i et forløb. Forløbsstandarden kan med fordel bruges som en del af kvalitetssikringen i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Figur D- H illustrerer med de røde cirkler de områder i To be, hvor gruppen har ændret, forstærket eller sat ekstra fokus på nogle områder, der var vigtige i forhold til styrkelse af det tværsektorielle samarbejde. Nedenstående beskrivelser uddyber de røde cirkler i To be : Netværksmøde Tiltag, forstærket fokus og ændringer i forhold til : Indkaldelse/Indbydelse til Netværksmøder opleves af særlig vigtig karakter i forhold til barnets/ den unges videre fremtid. Derfor er det vigtigt at invitere alle relevante netværkspartnere i forhold til at diskutere mulige tilbud og fremtidige aftaler. Projektgruppemedlemmerne oplever jævnligt at netværkspartnere aflyser grundet for sen varsling. Aftale Det skal efterstræbes, at indkaldelsen til et sendes ud 3-4 uger før afholdelse. Sikring af centrale personers fremmøde Kvaliteten af et er afhængigt af centrale personers fremmøde. Der kan dog på trods af tidlig udsendelse af indbydelse opstå afbud, og derfor kan mødet risikere at blive aflyst eller blive afholdt uden personer, der er centrale i forhold til barnets/den unges fremtid. Aftale Inden sagsansvarlig udsender indbydelse skal centrale personer i forløbet kontaktes og sikres fremmøde. Endvidere skal den sagsansvarlige overveje om en sagsbehandler fra Handicapgruppen skal inviteres. Afbud til Projektgruppen har oplevet flere gange at afbud til et er sket i sidste sekund, hvilket skaber stor irritation og ærgrelse på et i forvejen nervespændt møde. Eksemplet fra et hvor en PPR psykolog må tage en sygemelding med fra en sagsbehandler er en ubehagelig situation at stå i, og til stor frustration for de der er mødt forberedt op og har set frem til en afklaring af forløb. 19

20 Sådanne situationer kan også puste til ilden i forhold til skabelse af alliancer og en DEM og OS dikotomi. Projektgruppen er enige om, at alle naturligvis tilstræber at møde op til et, men at sygdom og afbud selvfølgelig kan forekomme, og det er vigtigt at melde det i så god tid som muligt. Aftale Afbud til et skal ske samme morgen til sekretæren i børnepsykiatrien, således kan især pårørende inden møde forholde sig til afbuddet og tage stilling til om de ønsker mødet gennemført eller ej. Dagsordner Projektgruppen ser et behov for, at der til r ligger en dagsorden. Dagsordner sikrer, at alle ved hvad de kan forvente vil ske på et. Ligeledes sikrer en dagsorden, at alle relevante punkter, som kræver afklaring på t, gennemgås. Endvidere giver det centrale netværkspartnere mulighed for at lave forberedelse jævnfør punkter på dagsorden. Desuden sikrer en dagsorden, at alle har en ide om mødets varighed. Aftale Punkter til dagsorden = punkter i det allerede eksisterende indkaldelsesbrev, med uddybelse af punkter der på forhånd vides kræver særlig indsats. Desuden tilføjes et ekstra punkt: Opsummering af aftaler. Epikrise som referat Referater fra rne sikrer, at ingen er i tvivl om, hvilke aftaler der blev indgået på mødet. Referater er tids- og ressourcekrævende, og derfor valgte man i U2 i børnepsykiatrien slet ikke at skrive et referat. Hver især måtte tage egne noter fra. Aftaler Eftersom, der alligevel bliver lavet en epikrise forslog projektgruppen, at der kan tilføjes et punkt i epikrisen aftaler fra t. Den sagsansvarlige sender epikrisen ud til PPR senest 14 dage efter mødet. Andre netværkspersoner kan ringe til PPR og få oplyst aftaler fra. Tiltag, forstærket fokus og ændringer i forhold til kommunikation og samarbejde: Henvisninger I forhold til problemstillinger omkring henvisninger har opfattelser og forudindtagede antagelser spillet en rolle i spørgsmålet om, hvad man som kommune, og hvad man som psykiatri har forventet af hinanden. En problemstilling har blandt andet været, at når egen læge henviser, henviser de uden at have lavet de undersøgelser PPR laver. Det er hændt at egen læge eller pårørende har fået den besked at de kunne henvende sig til kommunen og få lavet de undersøgelser først. Herning Kommune ønsker derimod ikke at fungere som et sted som laver undersøgelser for psykiatrien. Aftale I den forbindelse er følgende diskuteret og afklaret: Henvisninger sker ud fra skema på hjemmeside. Psykiatrien visiterer henvisning, som enten afvises eller opstarter forløb. Psykiatrien kan ikke henvise til undersøgelser i PPR, hvis egen læge henviser. PPR vurderer som altid, om der er materiale, som psykiatrien bør have medsendt henvisningen. 20

21 Mailadresser/henvendelser Forespørgsler og henvendelser kommune og psykiatri imellem har foregået af den traditionelle telefoniske vej, hvor al kontakt som oftest går igennem en sekretær først eller af bagveje ved at have tillusket sig et direkte telefonnummer. Opfattelser af hinanden imellem har blandt andet betydet, at kommunen tror adresser i psykiatrien er yderst fortrolige og omvendt tror psykiatrien at adresser i kommunen ikke er tilgængelige. Endvidere var der samarbejdspartnerne imellem skabt en misforstået opfattelse af ikke at ville forstyrre hinanden. Dermed risikerer man at vigtige afklarende spørgsmål ikke afklares, og at der opstår misforståelser. Aftale Som tætte samarbejdspartnere skal der være mulighed for kommunikation og sparring i et forløb, hvor både kommunen og psykiatrien er indblandet, derfor er alle adresser tilgængelige. Kommunen kan ringe til psykiatrien og få oplyst e- mailadresse på en sagsinvolveret. Kommunens adresser er at finde på kommunens hjemmeside. Endvidere ønsker projektgruppen at pointere over for hinanden, at man ikke skal være bange for at forstyrre med relevante og afklarende spørgsmål i et sagsforløb. Image I Herning er image blevet et stort tema. Hvordan sikres det at forudindtagede opfattelser og antagelser, fordomme og misforståede forventninger afklares? Projektgruppen oplever at de 6 gruppemøder har givet stor indsigt i hinandens hverdag og arbejdsgange og har derfor allerede elimineret nogle af de antagelser og fordomme der findes.. Aftale Projektgruppen ser det som en mulighed at arrangere studiebesøg hos hinanden og dermed få endnu dybere indblik i hinandens organisation. Psykiatrien har mange samarbejdskommuner og store ressourcemæssige udfordringer derfor vil kommunen i første omgang taget teten og invitere psykiatrien på studiebesøg. Intern postgang Indgangsveje til kommunen kan være svære at gennemskue særligt i forbindelse med, hvilken afdeling man skal sende indbydelse til til. Nedenstående tegning beskriver arbejdsgange i det interne postsystem. 21

22 22

23 Temaer til det fremtidige samarbejde Temaer og problemstillinger som projektgruppen i forløbet er blevet enige om skal arbejdes videre med i et fremtidigt samarbejde.: Langt større fokus på fælles opgaver - tiltag med dialogmøder på ledelses- og medarbejderplan Ventetid og forstyrrelser af pårørende - Dato på udredningsstart mindsker forstyrrelser Samarbejde: Videre dybdegående arbejde - Klarhed i forhold til kommune og psykiatri - Klare retningslinjer - Kendskab/ fordomme - Metoder fra projektforløb skal bygges videre på Image - Historiefortælling sikring af at de gode historier fortælles videre 23

24 Bilag 5 Rapporttillæg - Norddjurs Norddjurs var repræsenteret med færrest deltagere 4 deltagere fra Norddjurs Kommune og 2 deltagere fra børnepsykiatrien i Århus. Gruppen har haft det lidt specielt med det tværsektorielle analysearbejde, idet det faktisk forholdt sig således, at deres samarbejde var af meget sporadisk karakter, og man kunne knapt huske forløb man havde haft sammen. Alligevel gik gruppen i gang med at snakke om, hvilke forventninger og holdninger der gemte sig i samarbejdet, og fik i forløbet sat fokus på t og oplevelser i forbindelse med henvisningsproceduren. Projektgruppen i Norddjurs bestod af: Børnepsykiatrisk Merete Roed Frandsen, Afdelingssygeplejerske afsnit D (Tovholder) Ellen Stenderup, Psykolog, D ambulatoriet Kommune Birthe Sørup, Leder, PPR Annette Hammerum, Socialrådgiver, familieafdelingen Ulrikke Blixenkrone, Psykolog, PPR Birthe Breinholt, Psykolog, PPR Arbejdsgangsanalyser Projektgruppen har igennem brunt-papir metoden arbejdet sig frem til arbejdsgangsbeskrivelser af as is og to be (forløbsstandard) Nedenstående er illustrationer af as is, to be og to be med røde cirkler, der tilkendegiver hvilke temaer og punkter i sagsforløbet, som er blevet ændret, forstærket eller fremsat som nye idéer. Aktivitet Problem/ stopklods Ideer Husketing 24

25 Norddjurs Kommune/Risskov afd. D: Netværksmøde, as-is Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Udrede barnet (PPR-psykolog) Henvise til BUC (PPR-psyk + forældre) Indstille til special- Undervisning (PPR) Starter på specialskole Rekvisition (PPR) Indkaldelse til udredning på psyk. Netværksmøde afholdes Udredningsforløb Udredningsforløb afsluttes Brev til henviser med vurdering Lang ventetid ca. 1½ år PPR indkaldes ikke - intet Udr.forløb ikke beskrevet for kommunen/ forældre Ingen involvering af PPR Modsat det tilbud, barnet er i Kan man holde henviser ude? Konklusioner drages uden dialog Forældre frustrerede Information til forældre om fordele/ulemper ved at have kommunen med Forældrene ønsker ikke at kommunen er med Barnets professionelle netværk ikke inviteret til dialog Psykologs vurdering ikke respekteret Alternative medarbejdere på banen Forældrenes vurdering er gældende Manglende dialog Gråzoner forældre Over/underdommer Forældres forventninger kan ikke indfries Image Børnepsyk >< kommune Inviterede møder ikke op Stort opsamlingsarbejde overfor forældre Personaleudskiftning i kommunen Overgange/ kommunikation Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Figur A-N 25

26 Norddjurs Kommune/Risskov afd. D: Netværksmøde, to-be Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Arbejdsgangen Arbejdsgangen vedrører vedrører ADHD ADHD og og ADHD-relaterede ADHD-relaterede diagnoser diagnoser Afdeling D Modtager henvisning fra PPR Henvisning Visiterer 1 x ugentligt Datoer + plan laves sammen med visiteringen = plan Sender materiale til forældrene inden en uge: - Plan - Indkaldelse til med dagsorden - Sekretærens mailadresse - Eventuelt standardbrev med information om mulighed for at vælge privat tilbud, hvis > 2 mdr. Sender materiale til PPR + øvrige samarbejdspartnere: - Plan - Indkaldelse til med dagsorden - Sekretærens mailadresse 5-6 mdr. Indledende - undersøgelse starter Dialog ift individuelle behov Udveksle mailadresser + aftale, hvornår næste kontakt er Udredning af barn Afleverende/ afsluttende Vurderer om socialrådgiver eller andre skal involveres På mødet: - Lave klare aftaler ift muligheder, så forældrene ved, hvad de har at forholde sig til - Aftale, om der udsendes referat, eller vi venter på udtalelsen (inkl. hvornår det foreligger) Opfølgning og behandling Muligheder undersøges PPR Henviser til børnepsyk Løbende sagsbehandling/tiltag Modtager materiale fra Børnepsyk Indledende Evt afleverende/ afsluttende Evt. visitationsproces sættes i gang Barn starter i behandlingstilbud fra kommunen Efterfølgende mødeforløb efter behov op til 18/ 21 år hvis behov Sikrer, at socialrådgiver involveres, når behov (Felt i henvisningsskema viser, om der er tilknyttet socialrådgiver) Medsender: - PPV - Råmaterialet, når henviser vurderer, at det er relevant - Samtykkeerklæring fra begge forældre Sender kopi af henvisning til egen læge Max 4 mdr ventetid Socialrådgiver Overvejer opstart på 50 Løbende sagsbehandling/tiltag Evt afleverende/ afsluttende Evt. 50 På beslutning om eventuelle sociale foranstaltninger Evt. sociale foranstaltninger Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Figur B-N 26

27 Norddjurs Kommune/Risskov afd. D: Netværksmøde, to-be Udarbejdet af arbejdsgruppe, april-maj 2009 Arbejdsgangen Arbejdsgangen vedrører vedrører ADHD ADHD og og ADHD-relaterede ADHD-relaterede diagnoser diagnoser Afdeling D Modtager henvisning fra PPR Henvisning Visiterer 1 x ugentligt Datoer + plan laves sammen med visiteringen = plan Etableret samarbejde omkring udveksling af IT Sender materiale til forældrene inden en uge: - Plan - Indkaldelse til med dagsorden - Sekretærens mailadresse - Eventuelt standardbrev med information om mulighed for at vælge privat tilbud, hvis > 2 mdr. Sender materiale til PPR + øvrige samarbejdspartnere: - Plan - Indkaldelse til med dagsorden - Sekretærens mailadresse 5-6 mdr. Indledende - undersøgelse starter Dialog ift individuelle behov Udveksle mailadresser + aftale, hvornår næste kontakt er Udredning af barn Afleverende/ afsluttende Vurderer om socialrådgiver eller andre skal involveres På mødet: - Lave klare aftaler ift muligheder, så forældrene ved, hvad de har at forholde sig til - Aftale, om der udsendes referat, eller vi venter på udtalelsen (inkl. hvornår det foreligger) Opfølgning og behandling Muligheder undersøges PPR Henviser til børnepsyk Løbende sagsbehandling/tiltag Modtager materiale fra Børnepsyk Indledende Evt afleverende/ afsluttende Evt. visitationsproces sættes i gang Barn starter i behandlingstilbud fra kommunen Efterfølgende mødeforløb efter behov op til 18/ 21 år hvis behov Sikrer, at socialrådgiver involveres, når behov (Felt i henvisningsskema viser, om der er tilknyttet socialrådgiver) Medsender: - PPV - Råmaterialet, når henviser vurderer, at det er relevant - Samtykkeerklæring fra begge forældre Sender kopi af henvisning til egen læge Max 4 mdr ventetid Socialrådgiver Overvejer opstart på 50 Løbende sagsbehandling/tiltag Evt afleverende/ afsluttende Evt. 50 På beslutning om eventuelle sociale foranstaltninger Evt. sociale foranstaltninger Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Figur C-N 27

Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt

Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt Lean i et tværsektorielt samarbejdsfelt Et fælles kommunalt regionalt Lean projekt i børne- og ungdomspsykiatrien I samarbejde med Arbejdsprocesser og Logistik, Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb Spørgeskemaundersøgelse om forløbskoordination på kræftområdet Udarbejdet af temagruppen Overgange i udredning, diagnostik

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Børn i familier med alkoholproblemer En evaluering af Hvidovre Hospitals Alkoholenhed om tilbud til børnefamilier og samarbejde med socialforvaltningen August 2008 Marianne Højland og Marianne Malmgren

Læs mere

Rapport om BESA projektet

Rapport om BESA projektet Rapport om BESA projektet Forord Patienter i psykiatrien skal have indflydelse på deres egen behandling!!! Det har længe stået som et overordnet mål for Psykiatrien i Århus Amt og mange tiltag har været

Læs mere