Kapacitet: Mennesker. Foreløbigt! Dette er blot et eksempel indtil der er flere fakta og beskrivelser. længere fremme i dokumentet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitet: Mennesker. Foreløbigt! Dette er blot et eksempel indtil der er flere fakta og beskrivelser. længere fremme i dokumentet"

Transkript

1 Kapacitet: Mennesker Denne sektion er opdelt i disse afsnit: A. Alternativets vurdering, vision og mærkesager B. Kommunens vision og mærkesager C. Fakta og beskrivelser Alternativets vurdering og vision Vi skal markere os som nytænkende og skabende for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og derved tiltrække beboere, der vil nyde og yde til vores særkender. Mennesker Vurdering Vision Jobs og muligheder Lykke og sundhed Uddannelse Børn og familie Her er for få jobs. Vi har respekt for at kommunens budget for 2017 forsøger at afbøde 225-timers reglen. Der er stor variation i lykke og sundhed i Odsherreds lokalsamfund. Når man er færdig med grundskolen har vi få muligheder. Vi er spændt på udviklingen omkring uddannelser i mad, økologi og råvarer. Der flytter flere børnefamilier til Odsherred end der flytter herfra. De kan lide vores natur og ønsker et rent og børnevenligt miljø. Vi ser et Odsherred, hvor man selv kan skabe sit job og hvor der er mere tillid og mindre kontrol. Vi drømmer om at Vi ønsker Foreløbigt! Dette er blot et eksempel indtil der er flere fakta og beskrivelser længere fremme i dokumentet Vi drømmer om tirsdag den 15. november

2 Alternativets mærkesager vedrørende Mennesker Flere jobs Meningsfulde jobs opstår når Lykke og sundhed til alle Mennesker med funktionsnedsættelser og mennesker med Flere uddannelsestilbud Lysten til læring holder hele livet, nå uddannelse og oplevelse af mening og lykke hænger sammen. I Odsherred Se mere i Alternativets Uddannelsespakke (er på trapperne) Flere børn og unge forældre Er det det der skal stå? Foreløbigt! Dette er blot et eksempel indtil der er flere fakta og beskrivelser længere fremme i dokumentet tirsdag den 15. november

3 Kommunens vision Alternativet er glad for det arbejde kommunen allerede har lavet om visionen for der er mange gode tanker, initiativer og planer. Her følger et udpluk af kommunens vision - det der handler om Mennesker. Menesker er fremhævet i denne udgave af kommunens vision for det andet står med småt: Odsherred er den rekreative have for det øvrige Sjælland og Hovedstadsområdet. Det er de unikke naturoplevelser i Geoparken. Det er køkkenhaven, hvor man henter sine fødevarer. Det er baghaven, hvor man bor og opholder sig, hvor man er sig selv og sammen med andre. Skellet mellem turisme og hverdagsliv - heltidsborgere og fritidsborgere er udvisket. Alle borgere, både heltids- og fritidsborgere, er en del af kommunen og er aktive parter i kommunens lokale fællesskaber og skaber grundlag for et aktivt erhvervs- og handelsliv i Odsherred og et levende kultur- og foreningsliv. Odsherred er et godt sted at bo. Her er fællesskab og rumlighed. Her bor man tæt på naturen med plads til både fred og ro og et aktivt og sundt liv. Befolkningstallet er stabilt og fritidsborgerne opholder sig oftere og længere tid i deres sommerhuse. Odsherred er et attraktivt sted at bo for folk over 50+, både i kommunens byer og i sommerhusområderne, hvor flere og flere bor hele året. Odsherred er på forkant med udviklingen. Med en klar prioritering af kommunens styrker - og mod til fravalg - er der skabt grundlag for en positiv udvikling, og Odsherred og er et eksempel, som andre kommuner kigger på for at finde inspiration. Visionen er baseret på 7 principper Ud af 7 principper har princip 5 og 7 særlig relevans for Mennesker, de er uddybet her: 1. Én kommune - koncentrer og prioriter 2. Lev lokalt - tænk regionalt 3. Det store i det små 4. Forbind og iscensæt 5. For borgere og fritidsborgere Odsherred har knapt boliger, når både helårsboliger og fritidsboliger medregnes. Udvisk skellet mellem borgere og fritidsborgere. Det er langt hen ad vejen de samme tiltag, der gør det godt at bo i Odsherred og at være fri- tidsborger i Odsherred. Et sted der er godt at bo, er også et sted, det er godt at være gæst. 6. Engager og involver Engager de lokale borgere og fritidsborgere i udvikling og gennemførelse af indsatser. Byg videre på de stærke, lokale fællesskaber og inviter fritidsbor- gerne med ind. Brug konkrete, fysiske indsatser som løftestang til at udvikle ny lokal identitet, stolthed og selvforståelse i byer og områder. 7. Vær stolt og fortæl det Kommunens 9 mærkesager Kommunen har disse mærkesager i strategien (i parentes står vores kategorisering): 1. Én hovedstad (Kapacitet / Fysiske forhold / Natur og ressourcer) 2. Styrkelse af Rørvig og Havnebyen som turismebyer (Kapacitet / Erhverv / Turisme) tirsdag den 15. november

4 3. Forskønnelse og oprydning i lokal- og landsbyer (Kapacitet / Fysiske forhold / Natur og ressourcer) 4. Udvikling af sommerhusbyer og -områder (Kapacitet / Erhverv / Turisme) 5. Tilgængeliggørelse af natur og landskab (Vision / Natur & Fritid / Samspil Natur & Fritid) 6. Differentiering af strande (Visionær profil / Natur & Fritid / Samspil Natur & Fritid) 7. Fødevarer som løftestang (Visionær profil / Mad & Økologi) 8. Tilgængelighed til kunst og Kultur (Visionionær profil / Kunst & Kultur) 9. Et positivt billede af Odsherred (Visionær profil) Her er uddybning af kommunens mærkesager under mennesker: Kommunens mærkesager vedrørende mennesker Der er ikke nogen Mennesker indgår selvfølgelig i alle kommunens mærkesager - men vi savner nogen der har mennesker som det primære mål. Alternativets kommentarer til kommunens mærkesager Finder du i de andre dokumenter om vores politik. tirsdag den 15. november

5 Fakta og beskrivelser Disse oplysninger er hentet fra kommunens visions-dokument. Odsherred Kommune er som helhed defineret som landdistriktskommune, hvor langt den største del af kommunen er defineret som landdistrikt. Kun Nykøbing skiller sig ud som det eneste bysamfund med over indbyggere, som dog er defineret ved at være byområde beliggende længere væk fra de største byer. En kommune med små bysamfund Odsherred Kommune er karakteriseret ved at være en kommune med mange, relativt små bysamfund. Med lidt over 5000 indbyggere er Nykøbing kommunens største by og det eneste sted, der har en reel bykerne og en snert af urbanitet. Når man sammenligner med resten af landet, er kommunens største by lille i stør- relse og indbyggertal. Dette har selvfølgelig betydning, da en række offentlige funktioner ikke findes i byer af denne størrelse. De større bysamfund i de omkringliggende kommuner - eksempelvis Holbæk, Kalundborg samt hovedstaden - supplerer Odsherred med forskellige funktioner og faciliteter og har dermed en vis betydning for kommunen. 9 Havnebyen 660 indbyggere 7 Rørvig 1006 indbyggere 6 Højby 1427 indbyggere 1 Nykøbing Sjælland 5139 indbyggere 11 Nr. Asmindrup 622 indbyggere 5 Vig 1537 indbyggere 12 Egebjerg 379 indbyggere 8 Fårevejle Kirkeby 716 indbyggere 4 2 Asnæs 2902 indbyggere 10 Fårevejle Stationsby 1775 indbyggere Grevinge 635 indbyggere 3 Hørve 2431 indbyggere tirsdag den 15. november

6 BEFOLKNING Lavt uddannelsesniveau Den gennemsnitlige indbygger i Odsherred er lavere uddannet sammenlignet med indbyggere både i en anden landdistriktskommune som Syddjurs og i re- sten af landet. Mens 16,7 % af befolkningen i Odsherred havde en videregående uddannelse i 2013, er tallet hhv. 23,2 % for Syddjurs og og 27,6 % hele landet. Det uddannelsesmæssige efterslæb er de senere år blevet større, og udviklingen i uddannelsesniveauet sker ikke i samme hastighed som på landsplan eller Syddjurs. Lavt indkomstgrundlag Med en årlig gennemsnitsindkomst på ca kr. er indkomstgrundlaget relativt lavt i Odsherred. I perioden fra 2002 til 2012 er forskellen på indkomst- grundlaget pr. person i Odsherred og på landsplan vokset fra ca kr. til ca kr. Tilflytning Odsherred Kommune havde indtil 2010 nettotilflytning. Herefter oplevede kom- munen de næste tre år en nettofraflytning. I 2013 er kurven vendt, og mens flyttede fra Odsherred i perioden, flyttede til. Cirka 1/3 af tilvæksten skyldes færre fraflytninger end forventet, mens 2/3 skyldes flere tilflytninger. I modsæt- ning til tidligere oplevede Odsherred en positiv nettotilflytning fra Holbæk. Trods nettotilflytningen på 206 personer steg befolkningstallet blot med 82 personer svarende til 0,25 % af befolkningstallet. Dette skyldes et stigende aldersgennemsnit og en stadig mere ulige balance mellem antallet af dødsfald og fødsler. Hastigt aldrende befolkning På landsplan er gennemsnitsalderen stigende, men udviklingen slår stærkere igennem i Odsherred. Antallet af ældre i Odsherred stiger således med væsentlig større hast, samtidig med at faldet i antallet af unge og folk i den erhvervsaktive alder sker hurtigere end på landsplan. Samtidig er middellevetiden, som er et udtryk for den forventede levealder, lavere i Odsherred. På landsplan er befolkningens gennemsnitsalder steget med 1,0 år til 40,9 år på landsplan i perioden Til sammenligning er gennemsnitsalderen steget med 2,1 år til 43,6 år i Syddjurs og med 2,8 år til 46,9 år i Odsherred. Odsherreds mange ældre har dog ikke ikke samme behov for folkepension som pensionister i langt de fleste andre landdistriktskommuner, og kun 56,8 % får folkepension med fuldt pensionstillæg, hvilket ligger i den lave ende i forhold til de fleste andre kommuner. Dette indikerer, at der er en del økonomisk velstillede ældre borgere i Odsherred. 32,7 % af befolkningen på år står uden for arbejdsstyrken. Blandt andet er andelen af førtidspensionister væsentligt højere i Odsherred end på landsplan og i Syddjurs, men andelen har dog været faldende siden tirsdag den 15. november

7 BOSÆTNING Bevægelse fra land til by i Odsherred Urbaniseringen har generelt præget udviklingen i de senere årtier. Befolkningen i Odsherred har også oplevet urbaniseringen de senere år, hvor beboerne er flyttet fra land til by i med en hastighed, som er væsentligt hurtigere i Odsherred end i Syddjurs og på landsplan. Der er dog stadig et stykke til urbaniseringsgraden på landsplan, hvor 87,4 % af danskerne bor i en bymæssig bebyggelse (sammen- hængende bebyggelse med mere end 200 indbyggere) mod Odsherreds 68,1 %. Stigningen i Odsherred skyldes til dels, at flere af sommerhusområderne i dag karakteriseres som bymæssig bebyggelse på grund af øget tilflytning. Flere tomme boliger flere helårstilladelser i sommerhuse Andelen af tomme boliger stiger. Mens 7,9 % af boligmassen stod ubeboet i 2010, er antallet i 2013 øget til 8,9 %. Til gengæld er der sket en stigning i antallet af helårstilladelser i sommerhusområderne. Mens 8,2 % af alle sommerhuse i Odsherred havde helårstilladelse i 2010, er tallet steget til 9,1 % i Tendensen ses også på landsplan, hvor især ældre udnytter muligheden for at bo i de ofte naturskønne sommerhusområder året rundt. Således er antallet af danskere over 60 år, som i dag bor i sommerhus hele året, steget med 72 pct. fra 2008 til Store prisfald på boligmarkedet Den demografiske mobilitet i Odsherred har været udfordret på grund af prisud- viklingen på boligmarkedet. Realkredtrådet vurderede i 2013 Odsherred som den 10. hårdest ramte kommune af værditab på boligmarkedet. I Odsherred har 7,57 % af boligejerne oplevet værditab på mere end 40 % af den oprindelige salgspris, hvilket er landets højeste. Den generelle negative udvikling på boligmarkedet dækker over en række forskelle mellem boligtyperne. Trods lange liggetider på fritidshuse er Odsherred blandt de kommuner, hvor der er kortest liggetid med 310 dage i gennemsnit. Også landejendomme er eftertragtede sammenlignet med landejendomme i andre kommuner, mens villaer ikke er. Det tyder på, at livet på landet er mere eftertraget for tilflyttere end livet i byerne ligesom fritidshusene i Odsherred er blandt de mere eftertragtede med kortere liggetider. ERHVERV OG ARBEJDSMARKED Erhvervsstrukturen i Odsherred består i høj grad af lokalt orienterede serviceerhverv uden nævneværdige kvalifikationskrav til arbejdskraften og med en lav produktivitet. Odsherred havde i arbejdspladser. Det er et fald på arbejdspladser siden Særligt den private sektor har været ramt af nedgang og har i perioden mistet arbejdspladser. Industrisektoren står for cirka halv- delen af nedgangen, men også landbrug, transport, handel samt bygge og anlæg har været ramt. Omvendt har elektronikindustri, maskinindustri, møbelindustri og en række service- og videnserhverv oplevet svag fremgang. Se mere i vores beskrivelse af ERHVERV. tirsdag den 15. november

8 Pendling til og fra Odsherred Mange af de beskæftigede, som har bopæl i Odsherred, pendler ud af kommunen. Hele pendler dagligt til andre sjællandske kommuner, mens pend- ler fra sjællandske kommuner til Odsherred. Afstandene er store for pendlerne i Odsherred. Den gennemsnitlige pendlingsafstand fra Odsherred Kommune er 26,2 kilometer mod på landsplan 20,1 kilometer. Den største pendlingsstrøm foregår til og fra Region Sjælland, hvor Holbæk Kommune tegner sig for halvdel- en af alle indpendlere og 40% af alle udpendlere. Med udbygningen af rute 21 er pendlingsforholdene forbedrede og den tidsmæssige afstand til nabokommuner EN TODELT KOMMUNE Hvis man ser nærmere på enkelte områder i Odsherred kommune og den udvik- ling, de har været igennem de senest år, tegnes der et mere nuanceret billede af Odsherred i dag, hvad angår økonomi, befolkning, bosætning, arbejdsmarked og turisme. Der er få steder, der skiller sig markant ud enten positivt eller negativt, men der tegner sig dog et overordnet billede af en kommune, der på mange måder er to- delt, når man kigger på den sociale og økonomiske situation i kommunens sogne i en nordlige del, bestående af Odden, Lumsås, Højby, Nykøbing, Rørvig og Nørre Asmindrup sogne og en sydlige del, bestående af Fårevejle, Vallekilde, Hørve, Asnæs, Grevinge og Egebjerg sogne. Bosætning mod syd turisme mod nord Den sydlige del af kommunen er stærkest på bosætning, har den højeste andel af personer på arbejdsmarkedet, de højeste lønninger og det højeste uddannelsesni- veau. Det er således primært de sydlige- og østlige sogne, som Vallekilde, Hørve, Grevinge, Egebjerg og Nørre Asmindrup som set på forholdet mellem natbefolk- ning og dagbefolkning kan karakteriseres som primært bopælssogne. I nord er det kun Rørvig, der kan karakteriseres på som bopælssogn. Den nordlige del af kommunen udemærker sig ved at have langt den største betydning turisme- og oplevelsesmæssigt i kommunen, og det er også her at store dele af kommunens sommerhuse er beliggende, og de største landskabelige og rekreative kvaliteter findes. Størst fald i befolkning i syd men flere ældre i nord En befolkningsfremskrivning viser, at befolkningstallet vil falde med ca. 7 % i den sydlige del af kommunen svarende til personer og kun 3 % svarende til 370 personer i nord. Et blik på befolkningens alder viser, at mens 27,7 % af befolk- ningen er ældre end 64 år i nord er det kun 18,7 % i syd. Dette kan bl.a. skyldes, at flere fritidsborgere tager permanent bopæl i deres sommerhus, når de når pensionsalderen, og at de fleste af kommunens sommerhuse er beliggende i den nordlige del af Odsherred. Færre på arbejdsmarkedet og lavere indkomstniveau i nord Kommunen oplever som helhed et generelt fald indenfor andelen af befolknin- gen i den erhvervsaktive alder, hvilket er en naturlig konsekvens af den stigende gennemsnitsalder og flere ældre borgere i kommunen. Udviklingen er dog særligt tydelig i den nordlige del af kommunen, hvor faldet er særligt markant. Samtidig er en større del af befolkningen indenfor arbejdsmarkedet i den sydlige end i den nordlige del af kommunen. Det betyder, at en større del af befolkningen i kommunens nordlige del er pensionister eller på overførselsindkomst. Andelen af befolkningen på arbejdsmarkedet afspejler sig i indkomstniveauet, som ligger lavest i den nordlige del af kommunen og højere i den sydlige. tirsdag den 15. november

Visionær profil: Natur & Fritid

Visionær profil: Natur & Fritid Visionær profil: Natur & Fritid Denne sektion er opdelt i disse afsnit: A. Alternativets vurdering, vision og mærkesager B. Kommunens vision og mærkesager C. Fakta og beskrivelser Alternativets vurdering

Læs mere

Kapacitet: Fysiske Forhold i Odsherred

Kapacitet: Fysiske Forhold i Odsherred Kapacitet: Fysiske Forhold i Odsherred Denne beskrivelse er en del af Alternativet Odsherred politikudvikling 1.0, og er en del af en større analyse, som er illustreret her: Alternativets mærkesag om fysiske

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Halsnæs Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Halsnæs Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier N OTAT Yderområder er attraktive for børnefamilier D en 11. nov ember 2014 Sags I D : 1922991 D ok. ID : 1922991 Hovedkonklusioner: J N C @k l.dk D irek t e 3370 3802 Mobil 3131 1749 Befolkningsforskydningerne

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Struer Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Struer Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

ODSHERRED FREMTIDENS SOMMERHUSOMRÅDER 28. MARTS 2015

ODSHERRED FREMTIDENS SOMMERHUSOMRÅDER 28. MARTS 2015 ODSHERRED FREMTIDENS SOMMERHUSOMRÅDER 28. MARTS 2015 NY BRUG AF SOMMERHUSOMRÅDERNE Hvordan skal sommerhusområderne i Odsherred udvikle sig? DET FAKTUELLE FAKTA OM ODSHERRED / 26.000 fritidshuse / 15.800

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Visionær profil: Natur & Fritid

Visionær profil: Natur & Fritid Visionær profil: Natur & Fritid Denne beskrivelse er en del af Alternativet Odsherred politikudvikling 1.0, og er en del af en større analyse, som er illustreret her: Alternativets mærkesager om Natur

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Bilag 1: Procesforløb for bosætning

Bilag 1: Procesforløb for bosætning Bilag 1: Procesforløb for bosætning For at sikre at bosætningspolitiken er velbegrundet og forankret i organisationen, er politikken udarbejdet på baggrund af en række forskellige initiativer. Afgørende

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret.

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. BØRKOP - PROFIL BØRKOP - BYPROFIL En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. Børkop er en pendlerby, velplaceret i forhold til arbejdspladser

Læs mere

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN

VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN VEDTAGET 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR - REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-2024 INDHOLDFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORUDSÆTNINGER... 3 REDEGØRELSE FOR UDVIKLINGEN

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // --

BYER I BEVÆGELSE. Haderslev tæt på. -- // Analyse af byer i udvikling // -- BYER I BEVÆGELSE Haderslev tæt på -- // Analyse af byer i udvikling // -- INTRO 2 BYANALYSER: Haderslev - tæt på Indhold Haderslev - tæt på er et projekt, hvor Region Syddanmark og Haderslev Kommune sætter

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Borgmester Bjarne Nielsen Langeland Kommune bn@langelandkommune.dk Befolkning og befolkningsudvikling Største

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15 Indholdsfortegnelse PDF startside Vores kommune...1/15 Vores kommune Hjørring kommune...2/15 52.782.538.900 kroner for rammen om det gode liv...2/15 Afvejninger og nogle hovedprincipper...3/15 Hvilken

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater:

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater: AN ALYSEN OTAT Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger Urbaniseringen pågår både på det overordnede niveau med vandringer mod de største byer, og på det lokale niveau indenfor

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010

Bosætning i Odense. Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune. Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 Bosætning i Odense Oplæg v. Charlotte Lorentzen Bystrategisk Stab Odense Kommune Seminaret Hvor og hvordan vil vi bo? 26.11.2010 En kort karakteristik i tal og grafer Indbyggertal 3. kvartal 2010: 190.147

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING PLANSTRATEGI 2011 TID TIL LIVET BAGGRUND OG DATA

PLAN OG UDVIKLING PLANSTRATEGI 2011 TID TIL LIVET BAGGRUND OG DATA PLAN OG UDVIKLING PLANSTRATEGI 2011 TID TIL LIVET BAGGRUND OG DATA Baggrund Hvad er en planstrategi? 3 Planstrategiens organisatoriske rolle, metode og proces 3 Tid til livet 4 Planlægningen siden sidst

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere