Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune"

Transkript

1 Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål til ovenstående EU-udbud: Nr. Spørgsmål: Svar: Dato 1. Rammeaftalebilag A2 Toiletsædeløfter med kip samt Toilet- /bidetsæde med skylle- og tørrefunktion. Denne delaftale indeholder 2 særskilte produkter, der dog udbydes samlet, da der stilles krav om, at disse produkter skal kunne fungere sammen. Nej, Ordregiver fastholder mindstekravet, da der som anført er krav om, at disse produkter skal fungere sammen. Spørgsmål: Ikke alle leverandører kan levere både toiletsædeløfter og skylletoiletter. Vil udbyder, med henblik på at maksimere antallet af udbydere, splitte denne delaftale op i to separate delaftaler? 2. Rammeaftalebilag A4 Bade og hygiejnestol Mindstekrav Udvendig bredde max. 65 cm. Spørgsmål: Badestole med en max. bredde på 65 cm er på grund af stabiliteten ofte begrænset i løftehøjden. Vil udbyder ændre krav om max. bredde til 73 cm for at få en badestol, der kan gå højere op og dermed tilgodeser et bedre arbejdsmiljø? Ordregiver ændrer mindstekrav 4.15: Fra: Udvendig bredde max. 65 cm. Til: Side 1 af 11

2 3. Generelt: Vægtning af underkriterier: Hvordan skal det forstås, at pris vægter % og funktionalitet vægter %? Vil man efter tilbuddene er kommet ind, beslutte hvordan pris og funktionalitet skal vægte? Udvendig bredde max. 73 cm. Ordregiver vil efter tilbudsfristens udløb, beslutte den nøjagtige vægtning af underkriterierne. Anvendelsen af et procentmæssigt spænd på 10 % er i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds praksis. Se hertil tilføjelse nr. 2 til udbudsmaterialet nedenfor. 4. Delaftale 4: Tildelingskriterium Service. Normalt vil vi tilbudsgivere være i dialog om hvilken introduktion der er passende i forhold til projektet. Som tilbudsgiver kan det jo gøres på flere måder. Ønsker I at vi giver flere tilbud med forskellige niveauer af introduktioner? 5. Delaftale 4: Tilbudsliste tilbehør: Tilbudsgiver skal komme med et tilbud på den introduktion, som tilbudsgiver finder passende i forhold til nærværende projekt. Jf. Udbudsbetingelsernes afsnit 7 vil beskrivelsen indgå i vurderingen af det afgivne tilbud. Ordregiver henviser derudover til Udbudsbetingelsernes afsnit 8.8, hvori der gives adgang til at afgive flere tilbud. Såfremt tilbudsgiver vælger at afgive flere tilbud, skal Udbudsbetingelsernes afsnit 8.8 nøje følges. Ordregiver lader linjen udgå af tilbudslisten i Rammeaftalebilag B4. Side 2 af 11

3 Hvad forstår I ved en toiletadapter? Hvad er den ønskede funktionalitet? 6. Rammeaftalebilag A2 Toiletsædeløfter med kip samt Toilet-/bidetsæde med skylle- og tørrefunktion 2.32 For at åbne op for konkurrencen opfordrer vi Ordregiver at tilføje følgende detalje efter de MK der i forvejen står i punk 2.32: "eller at der vederlagsfrit medfølger adaptor, så EU stik bliver til 3- benet stik ". Revideret materiale er at finde på Ordregiver ændrer mindstekrav 2.32: Fra: Elforsyning skal være forsynet med 3-benet stik til 230V Til: Elforsyning skal være forsynet med 3-benet stik til 230V. Såfremt dette ikke er muligt, skal der vederlagsfrit medfølge en adapter, sådan at stikket kan blive til et 3- benet stik til 230V 7. Rammeaftalebilag A2 Toiletsædeløfter med kip samt Toilet-/bidetsæde med skylle- og tørrefunktion 2.45 Ordregiver opfordres venligst til at stille krav til mindstevægt eller inddele udbuddet i to vægtklasser, en over 150kg og en over 200kg. Hermed rammer man en bredere målgruppe, da selv borgere med lav vægt kan have problemer med at benytte almindelige størrelse bideter pga hul størrelse. Ordregiver fastholder MK2.45 uændret. Se i øvrigt svar på spørgsmål nr. 8. Side 3 af 11

4 8. Rammeaftalebilag A2 Toiletsædeløfter med kip samt Toilet-/bidetsæde med skylle- og tørrefunktion 2.45 Vil det give ekstra point jo mere vægt bidetet kan bære? 9. Rammeaftalebilag A2 Toiletsædeløfter med kip samt Toilet-/bidetsæde med skylle- og tørrefunktion 2.46 forslag til et punkt b. Da en udbudsproces handler om at dække så mange borgeres behov som muligt, opfordrer vi Ordregiver til at stille et minimumskrav til mindste indermål på sædet. Det ses ofte at Ordregivere ikke tænker over dette punkt og efter udbuddets afslutning ender de med at stå med det billigste produkt, -som altid er det med det mindste hul og som reelt er mindst brugbart. Herved opstår der en situation, hvor Ordregiver alligevel har brug for produktet i en anden udgave og så begynder der at handles udenfor aftale. Derfor set ud fra en total cost betragtning, opfordres Ordregiver til et minimumskrav som punkt 2.46b. 10. Delaftale 4, Rammeaftale bilag A, kravspecifikation Under punktet energiforsyning, kræver I: Stik skal være til dansk 230V-stik med 3 ben (jord). De ladere der normalt bruges på dette område har ikke 3 ben og ledningen som kommer fra laderen har kun 24 volt i udgang. Det vægtes positivt jo større den maksimale godkendte brugervægt er op til et ikke fast defineret niveau, hvor vægtkapaciteten alene har en teoretisk forskellighed uden faktisk betydning for produktets funktionalitet. Jf. udbudsbetingelsernes afsnit 4, har dette specifikke udbud ikke til formål at dække så mange borgeres behov som muligt, hvilket ligeledes understøttes af det begrænsede antal garanterede køb af de enkelte produkter. Ordregiver fastholder MK2.46 uændret. Ordregiver henviser til svaret på spørgsmål 6 for så vidt angår stik til 230V. For så vidt angår laderens udgangsspænding ses dette ikke at have sammenhæng med omtalte mindstekrav. Side 4 af 11

5 Vil I fjerne dette krav? 11. Spørgsmål til delaftale 1 Rammeaftale bilag B1: Tilbehør og reservedele pos.nr. 3: Inkontinensbetræk Inkontinensbetræk kan deles i 2 dele En overdel og en underdel, som samles med en lynlås på siden af madrassen. Vil ordregiver specificere, om det er overdel af betræk der ønskes pris på eller om det er et komplet betræk? 12. Rammeaftalebilag A5 Antidecubitus-måleudstyr til madras og siddepude. Formålsbeskrivelsen. Ordregiver bedes bekræfte, at man ønsker mulighed for monitorering i den liggende stilling, således at udstyret også kan benyttes som vende-alarm og til instruktionsbrug for korrekte repositioneringer? 13. Spørgsmål til delaftale 1: Mindstekrav 1.25: Sengehesten skal kunne betjenes af både borger og hjælper. Dog skal disse være konstrueret, så sengehesten ikke utilsigtet kan nedfældes Når sengen har en udstigningsposition gennem fodenden, skal sengehesten ikke nedfældes for at komme ud af sengen. Sengehesten fungerer som støttegreb i udstigningen, og Ordregiver ønsker pris på et komplet inkontinensbetræk, der som anført kan deles i 2 dele. Tilbudsgiver bedes beskrive det tilbudte systems alarmmuligheder, jf. Rammeaftalebilag A5, MK5.8. Systemets alarmmuligheder vil indgå i vurderingen af produktet under underkriteriet Funktionalitet, jf. Udbudsbetingelsernes afsnit 7, Delaftale 5. Ordregiver ændrer mindstekrav 1.25: Fra: Sengeheste skal kunne betjenes af både borger og hjælper. Dog skal disse være konstrueret, så sengehesten ikke utilsigtet kan nedfælde (eksempelvis i søvne).. Side 5 af 11

6 derfor er det optimalt, at sengehesten kun nedfældes i forbindelse med plejesituation. Sengehesten skal nedfældes i plejesituationen af hjælper, så utilsigtet nedfældelse undgås. Kan ordregiver acceptere, at det kun er hjælper der kan betjene sengehesten? 14. Rammeaftale bilag A Ved udfyldelse af orange felter, er det ikke alle som udvider sig med den tekst der bliver skrevet. Det betyder at vi ikke kan få hele teksten med i det skriftlige materiale. Se f.eks. punkt. 4.6 & 4.7 & Rammeaftalebilag A2 Toiletsædeløfter med kip samt Toilet- /bidetsæde med skylle- og tørrefunktion. Denne delaftale indeholder 2 særskilte produkter, der dog udbydes samlet, da der stilles krav om, at disse produkter skal kunne fungere sammen. Spørgsmål: Hvis tilbudsgiver kan bekræfte at skylletoilet passer på de mest gængse toiletsædeløftere på markedet og således fungerer sammen med disse, vil ordregiver så dele det op i to delaftaler? Til: Sengeheste skal kunne betjenes af hjælper. Dog skal disse være konstrueret, så sengehesten ikke utilsigtet kan nedfældes (eksempelvis i søvne). Ordregiver har uploadet et nyt Rammeaftalebilag A, hvor felterne er låst op. Ordregiver henleder opmærksomheden på, at tilbudsgiver alene må udfylde de orange felter. Ordregiver ønsker sikkerhed for, at de to 2 særskilte produkter fungerer sammen. Denne sikkerhed kan ikke opnås ved en tilkendegivelse om, at eksempelvis et tilbudt skylletoilet passer på de mest gængse toiletsædeløftere på markedet. Ordregiver fastholder således mindstekravet. Se i øvrigt svar på spørgsmål april Under rammeaftale bilag A, Delaftale 4 skriver i under punkt. 4.23: Sædet skal være udformet således, at det kan tilpasses individuelt til den enkelte borger. Tilbudsgiver bedes Ordregiver lader mindstekrav 4.23 udgå. 16. april 2015 Side 6 af 11

7 beskrive og oplyse om muligheden for at tilpasse sædet til den enkelte borger. Til bade-toiletstole er det almindeligt at der kan tilbydes forskellige sæder med forskellig hårdhed, hulstørrelser og lignende. Men at sædet skal være udformet så det kan tilpasse sig individuelt til den enkelte borger, er ikke en udtalelse vi normalt ville bruge. Hvad menes der med at sædet kan tilpasses individuelt til den enkelte borger? 17. Delaftale 1: 1. Kan Ordregiver acceptere at der kun tilbydes på madras-delen i delaftale 1, hvis leverandøren stiller garanti for at den tilbudte madras passer til den seng der efterspørges i kravspec? 2. I række 5 anføres at madrassens sårkategori skal være op til 4 og i MK 1.48 anføres at sårkategori skal være 1 3. I hvilket interval ønsker Ordregiver sårkategorien? 1. Nej, Ordregiver fastholder mindstekravet, da der som anført er krav om, at disse produkter skal fungere sammen. Det vil sige, at begge produkter skal anvendes samtidigt uden, at de derved forhindre eller begrænser hinandens funktioner. Da en tilbudsgiver på en eventuel delaftale vedr. madrasser alene ikke vil være bekendt med den endelige type af seng, kan der efter Ordregivers opfattelse ikke opnås sikkerhed for fuld samfunktion. 16. april Ordregiver fastholder beskrivelsen i mindstekrav 1.48: Madrassen skal kunne anvendes til personer Side 7 af 11

8 18. Delaftale 4: 1. I pkt er MK om polstring af armlæn. Vil Ordregiver acceptere en løsning som baserer sig på et materialevalg som giver samme effekt som en polstring, nemlig støtte af borgerens underarm og stadig opfylder kravspec. 2. I pkt er MK et retningsstyrende hjul. Kravet er primært relevant hvor man transporterer borgeren over lange afstande på lige gange. I hjemmeplejen vil dette krav snarere give gene for plejepersonale da transportvejen ofte er fra borgerens stue - / soveværelse og til badeværelse. Vil Ordregiver på den baggrund ændre kravet til et bør-krav eller fjerne kravet? samt acceptere hvis leverandørs hjul er konfigureret til automatisk at yde samme funktion som et retningsstyrende hjul? med tryksår i kategori 1-3 i henhold til EPUAP s og NPUAP s definitioner og til forebyggelse af tryksår efter Braden skalaen eller tilsvarende, under forudsætning af at EPUAP s og NPUAP s retningslinjer følges. Ordregiver ændrer række 5 sådan, at denne er i overensstemmelse med mindstekrav Ordregiver ændrer mindstekrav 4.26: Fra: Skal være opklappelige, til-siden-svingbare eller nedfældelige. Armlæn skal være polstrede og låste i fast position i brugssituationen. Til: Skal være opklappelige, til-siden-svingbare eller nedfældelige. Armlæn skal være polstrede eller udført i et materiale, som giver samme effekt som en polstring til støtte for borgerens underarm og låste i fast position i brugssituationen. 2. Ordregiver ændrer mindstekrav 4.35: Fra: 16. april 2015 Side 8 af 11

9 Hjul skal svingbare - Der skal være ét retningsstyrende hjul. Til: Hjul skal være svingbare. Det bemærkes, at bade- og hygiejnestolen skal benyttes på både plejecentre og i borgernes hjem. Foruden ovenstående spørgsmål og svar har Ordregiver følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: Nr. Afsnit: Tilføjelse Besvaret 1. Udbudsbetingelsernes afsnit 2 Ordregivers udbudsrådgiver har ændret adresse. Ordregivers udbudsrådgiver er: Tolstrup & Hvilsted Att.: Per Tolstrup Myntevej Randers NV Det bemærkes, at dette også er adressen, der skal anvendes ved tilbudsafgivelsen som beskrevet i Udbudsbetingelsernes afsnit 8.1. Side 9 af 11

10 2. Udbudsbetingelsernes afsnit 7 Vægtningen af underkriterierne til de enkelte delaftaler ændres til følgende: Delaftale 1: Pris (30-35%) Funktionalitet (40-45%) Service (10%) Design (5%) Garanti (5%) Tilbehør (5%) Delaftale 2: Pris (25-35%) Funktionalitet (35-45%) Service (10%) Design (10%) Garanti (10%) Delaftale 3: Pris (25-35%) Funktionalitet (35-45%) Service (5%) Design (10%) Garanti (5%) Tilbehør (10%) Side 10 af 11

11 Delaftale 4: Pris (30-35%) Funktionalitet (40-45%) Service (10%) Design (5%) Garanti (5%) Tilbehør (5%) Delaftale 5: Pris (30-35%) Funktionalitet (40-45%) Service (15%) Garanti (10%) Revideret udbudsmateriale er udarbejdet, datomarkeret og uploadet på Det reviderede og genuploadede udbudsmateriale er: Rammeaftalebilag A, A1 A5, Kravspecifikation, Opdateret Rammeaftalebilag B, B1 B5, Tilbudsliste, Opdateret Udbudsbetingelser, Opdateret Pr er der uploadet følgende reviderede udbudsmateriale: Rammeaftalebilag A, A1 A5, Kravspecifikation, Opdateret Side 11 af 11

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere