UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST"

Transkript

1 CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

2 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender

3 Velkommen til HG Ishøj 03 På CPH WEST tror vi på, at mennesker trives bedst med frihed under ansvar. Vi tror på, at alle, der arbejder eller studerer på skolen har grund-læggende positive hensigter. Vi tror på, at du kommer her, fordi du har lyst og fordi du gerne vil lære noget i et trygt samvær med andre mennesker. At du gerne vil være med til at præge den skole, du går på, gennem sam-arbejde og deltagelse i skolens liv og aktiviteter. At du derfor også tager medansvar for din egen uddannelse og det sociale miljø på skolen. En god skole er en skole, hvor man lærer noget, som man kan bruge. Men det er også en skole, hvor det er rart at komme. Vi lærer bedst og mest, når vi følger os trygge og sikre i vores hverdag. Når vi føler vi bliver taget alvorligt og der er gensidig respekt, ligeværdighed og tolerance. En god skole er også en skole, hvor rammerne er i orden og vi hjælper hinanden med at holde fællesarealer og klasselokaler pæne. Her er bl.a. sportsdage, temadage, fester, kantine, elevråd og adgang til computere uden for skoletid. Sådan en skole vil vi gerne have, at CPH WEST skal være Vi tror, at langt de fleste er enige med os. Derfor har vi heller ikke mange og strenge regler for, hvad man må og ikke må på skolen. Vi tror på, at de positive hensigter og almindelig sund fornuft skal være grundlaget for skolens ordensregler. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig! Ledelse, lærere og administrativt personale på CPH WEST - HG Ishøj

4 Kort om skolen 04 Når du starter på HG, er du gået i gang med en erhvervsuddannelse, der tager ca. 4 år. De første to år hedder grundforløbet og foregår på skolen. Efter ca. to år (afhængigt af dit uddannelsesønske og af, hvordan du klarer skolen, kan det være lidt kortere eller længere) er du klar til uddannelsens sidste del, der hedder hovedforløbet. Hovedforløbet foregår i en virksomhed, men med indlagte perioder på en skole. Hovedforløbet varer normalt 2 år. Når du begynder på HG i Ishøj får du dit grundforløb i ét af følgende profilteams: Office/ Ipad Business Innovation Fashion Next EUD Du skal have følgende fag: Grundfag: Salg og Service Erhvervsøkonomi IT Dansk Engelsk Samfundsfag 2. fremmedsprog/ tysk eller spansk Grundfagene skal afsluttes på forskellige niveauer alt efter hvilket hovedforløb, du ønsker. Du får karakter og kan komme til eksamen i alle grundfag. Hvis du ikke består eksamen i et grundfag, har du mulighed for at komme til re-eksamen. Profilfag Profilfagene handler om den profil (det team) du har valgt. Profilfag ligger hver fredag, og der er ca. 10 profilperioder i løbet af grundforløbet. Du får karakter for profilfag. Din lærer i det enkelte profilfag giver besked om, hvordan bedømmelseskriterierne er. Valgfag I efteråret og foråret kan du vælge mellem flere forskellige valgfag. Du får karakter og kan komme til eksamen i dit valgfag.

5 Vores værdier CPH WEST skal være en god arbejdsplads for elever og ansatte. Vi har derfor disse værdier: 05 På CPH WEST respekterer vi hinandens arbejde Derfor respekterer vi undervisningen Derfor møder vi til tiden Derfor møder vi velforberedte Derfor deltager vi aktivt i timer og gruppearbejde Derfor afleverer vi opgaver, blanketter mm. til tiden Derfor er skriftlige opgaver ikke skrevet helt eller delvist skrevet af Derfor rydder vi op efter os i klasserne og på fællesarealerne Derfor passer vi godt på skolens bygninger og inventar På CPH WEST respekterer vi hinandens forskelligheder Derfor er dagligdagen præget af respekt og tolerance Derfor mobber vi ikke hinanden pga. udseende, holdninger eller religion Derfor har alle samme ret til at have deres mening og give den til kende På CPH WEST opfører vi os ordentligt overfor hinanden Derfor taler vi pænt til og om hinanden Derfor hjælper vi hinanden Derfor retter vi os efter de ansattes anvisninger Derfor respekterer vi skolens ordensregler

6 Praktiske oplysninger -fra A til Å 06 Basaren Basaren er vores helt egen butik. Vi bruger den som øvelokale, når vi har undervisning i f.eks. kundebetjening. I basaren kan du købe forskellige produkter, som er lavet af eleverne, og tøj der er syet af beklædningshåndværkerne på teknisk afdeling længere nede ad gangen. Kom ind og gør et kup! Bibliotek: Biblioteket finder du på gymnasieafdelingen Vejlebrovej 65. Gå ind ved receptionen og gå en etage op. Drej til højre, så finder du biblioteket på højre hånd. Her kan du altid få hjælp til materiale og informationssøgning hos vores bibliotekarer Ellen og Maria. Ved skoleårets start og slutning er der bogudlevering og -aflevering i kælderen på nr. 65. Eleverne som fortsætter efter sommerferien med de samme bøger skal ikke aflevere. Butikken Lige overfor hovedindgangen bestyrer Asmat butikken, hvor du kan købe papir, mapper, skriveredskaber m.m. til indkøbspriser. Butikken har åbent hver dag fra 8.30 til 10 Bøger Bøger udleveres på biblioteket. De fleste bøger låner du, men øvehæfter skal du selv betale for. Du skal betale til øvehæfterne på skolens webshop. Du kan dog ikke komme til at betale mere end 215 kr. pr. skoleår for øvehæfter. Mistede bøger skal erstattes, så pas godt på dine bøger. Elevplan Ved skoleårets start får du en personlig kode til Elevplan. I Elevplan kan du bl.a. holde styr på hvor langt du er i din uddannelse, se dine karakterer, hvilke timer du har været fraværende osv. Sørg for at skrive din kode ind i din telefon. Hvis der er problemer med din adgangskode skal du henvende dig på kontoret. Elevråd Hvert år sammensættes elevrådet af repræsentanter fra alle klasser. Elevrådet arbejder med at forbedre elevernes forhold på skolen. Elevrådet kan f.eks. lave festudvalg og kantineudvalg. Der er mulighed for at komme på elevrådskursus arrangeret af HK (fagforeningen for ansatte og studerende inden for butik, handel og kontor).

7 Fastholdelseskonsulent/socialpædagogisk medarbejder 07 Aleksandar Canic er vores fastholdelseskonsulent. Hvis du har problemer i eller uden for skolen, som påvirker dit fremmøde, er det vigtigt, at du giver Aleksandar besked. Du finder Aleksandar i lokale 205 og kan ringe til ham på FL-rum FL-rummet (lok. 1015) er vores store fleksible arbejdsrum. Her kan indrettes kontormiljøer til SIMU-undervisning, her kan sættes stande op til messer, her er pudekroge til stillelæsning og grupperum til diskussioner, og her er både pc er og mulighed for at koble din egen bærbare op. Her kan vi flytte undervisningen hen, hvis vi har brug for meget gulvplads. Individuel opgave I engelsk skal du lave en individuel skriftlig opgave for at blive indstillet til eksamen. Din lærer skal have godkendt opgaven inden undervisningen slutter og giver i god tid besked om sidste afleveringsfrist. Infoskærm Gør det til en vane at tjekke infoskærmen, der hænger lige ved indgangen, når du kommer ind på skolen. Her er vigtige oplysninger om skemaændringer, morgensamling afleveringsfrister osv. IT Når du starter på skolen, får du en personlig adgangskode til skolens computere. Du har dermed også en personlig mailadresse og adgang til personligt drev og skydrive. Det kan være en god idé at skrive koden ind i din telefon. Hvis der er problemer med din adgangskode, skal du henvende dig til Helpdesk, som du finder på Vejlebrovej nr. 65. Fortsæt lige ud, når du kommer ind ved receptionen, så finder du Helpdesk på venstre hånd. Vigtigt: Det er forbudt at downloade/indlægge programmer, spil, musikfiler m.v. på skolens computere.

8 Kantine: Kantinen har åbent hver dag fra 7.30 til 14. Du kan bl.a. købe morgenmad, sandwich, og dagens varme ret. Husk at rydde op efter dig! 08 Kontaktlærer Alle klasser har en kontaktlærer, som er en slags klasselærer. Det er kontaktlæreren, der giver dig praktiske oplysninger, og kontaktlæreren der er sammen med klassen i klassens time. Hvis der opstår problemer i klassen, kan du altid henvende dig til din kontaktlærer. Kontoret På kontoret finder du uddannelsessekretær Gülsum Ceran. Hun kan hjælpe dig med spørgsmål af praktisk karakter. Kontoret ligger i lok. 129 og har åbent for elever fra kl Leder Martin Lasse Hansen er afdelingsleder på HG i Ishøj. Du finder ham på hans kontor i lok. 128 Hvis han ikke er der, tager vores sekretær Gülsum Ceran i mod besked. Du kan skrive til Martin på Uddannelsesleder Suzanne Vestergaard Andersen er uddannelsesleder på HG i Ishøj og deler kontor med Martin Lasse Hansen i lokale 128. Gülsum Ceran tager imod besked, hvis Suzanne ikke er der. Skriv til hende på

9 Lærerne Hvis du får brug for at kontakte din lærer, kan du altid sende en mail. Adressen er lærerens initialer efterfulgt Din lærers initialer står på dit skema. Skal du f.eks. skrive til Martin Lasse Hansen skriver du til Du kan også finde en oversigt over alle lærere på skolens hjemmeside: 09 Mentor Hvis du oplever, det er svært at passe skolen, har du mulighed for at få en mentor. En mentor er en voksen person, der arbejder på skolen, og som kan hjælpe dig i forhold til eventuelle faglige og sociale udfordringer. Du skal snakke med din kontaktlærer, hvis du har brug for en mentor. Morgensamling En gang i mellem holder vi morgensamling for alle elever i aulaen. Der kan være musikalske indslag, elever der skal hyldes for gode resultater, vigtige beskeder der skal gives osv. Morgensamling annonceres i god tid på infoskærmen ved indgangen. Mødepligt og fravær Der er mødepligt til undervisningen. Du må ikke have fravær, medmindre det er aftalt med din lærer. Hvis du skal til læge eller andet, skal du først spørge din lærer, om det er i orden. Hvis du ikke er mødt til undervisningen til tiden får du fravær for lektionen. Hvis du bliver bortvist fra en lektion pga. du er inaktiv eller udviser forstyrrende adfærd, får du fravær for den lektion. Sygemelding Du skal melde dig syg på elevplan. Din kontaktlærer viser dig hvordan. Du skal sygemelde dig inden kl Portfolie I dansk skal du have en portfolie, hvor du samler dit skriftlige arbejde. For at blive indstillet til eksamen skal du lave en præsentationsportfolie, som skal være klar inden undervisningen slutter. Din lærer giver dig besked i god tid om sidste afleveringsfrist. Praktik Èn uge hvert år (uge 41 for HG 2 og uge 43 for HG 1) skal du i erhvervspraktik. Du skal selv finde en praktikplads i en virksomhed inden for den profil, du har valgt. I undervisningstiden får du vejledning i, hvordan du søger en praktikplads. Din kontaktlærer giver dig oplysninger om praktik.

10 Hvis du ikke gennemfører praktikugen tilfredsstillende, skal du tage praktikken om i din fritid f.eks. i vinterferien. Praktikkonsulent 10 Charlotte Schalburg Andersen er vores praktikkonsulent. Når du er færdig med grundforløbet og skal have en praktikplads (elevplads) er det Charlotte, der sikrer, at det praktiske er i orden, at virksomheden er godkendt osv. Du kan altid kontakte Charlotte med spørgsmål, der drejer sig om praktikplads og praktikpladssøgning. Du finder Charlotte på kontoret lok. 129 Pædagogisk advarsel Hvis du overtræder vores ordensregler f.eks. ikke respekterer undervisningen eller afleverer en opgave, som du ikke selv har skrevet, kan du få en pædagogisk advarsel. Sker det gentagne gange, risikerer du at blive meldt ud af skolen. Ringetider: Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Rygning Det er ulovligt at ryge på skolens område, dette gælder også el-cigaretter. Det vil sige, at du skal forlade skolens grund, hvis du vil ryge i løbet af skoletiden. Skemaændring Planlagte skemaændringer slås op på infoskærmen ved hovedindgangen. Hvis din lærer er syg, og der ikke kan findes en vikar, bliver undervisningen aflyst. Du får besked på sms. Derfor er det vigtigt, at du sørger for, at skolen har dit telefonnummer, se også under UMS.

11 11 Snyd Vi accepterer ikke, at skriftligt arbejde er blevet til ved kopiering af andres arbejde eller fra internettet. Der er også tale om snyd, selv om den kopierede tekst er lettere omskrevet, og/eller der er tilføjet afsnit, man selv har skrevet. Det er selvfølgelig i orden at bruge citater i skriftlige opgaver, men der skal altid være kildeangivelse (= præcis beskrivelse af hvor man kan finde teksten), og citater må aldrig udgøre hovedparten af en opgave. Hvis der er snydt i en skriftlig opgave, kan den ikke bedømmes og dermed ikke godkendes som afleveret. Hvis din lærer kan dokumentere, at du har snydt med en opgave, får du en pædagogisk advarsel. Er der tale om en eksamensopgave gælder reglerne for snyd ved eksamen, hvilket betyder at man kommer til at forlænge sin uddannelse med mindst ½ år. Sprogrejse Skolen tilbyder hvert år mulighed for at ca. 8 elever kan komme på et 3-ugers sprogophold på et universitet i Irland i ugerne Din engelsklærer fortæller mere om pris og tilmelding. Marc Letkowitz (marl) er kontaktperson. Studietur I skoleåret 2014/2015 går studieturen til Amsterdam. Turen ligger i uge 13. Din kontaktlærer giver nærmere oplysninger om studieturen, tilmelding, pris osv. Hvis du ikke rejser med på studieturen, deltager du i projektundervisning også med ture ud af huset hjemme på skolen. Studiekort Når du begynder på CPH WEST skal du have lavet et studiekort. Du skal altid have studiekortet på dig, når du er på skolen. Du kan kun låne og få udleveret bøger på biblioteket med gyldigt studiekort. Du kan få lavet studiekort i automaten i Aulaen overfor kantinen eller på gymnasieafdelingen Vejlebrovej 65. Hvis du mister studiekortet, koster det kr. 100 at få lavet et nyt. Studievejleder Studievejlerne finder du i lokale 215 på 1. sal. Se åbningstiderne på døren og opslag i klassen. Studievejlederne kan hjælpe, hvis du har spørgsmål til uddannelsen om eksempelvis fagene, praktikmuligheder, SU eller andet.

12 SU SU skal søges på Har du brug for hjælp til SU, kan du stille generelle spørgsmål på kontoret. Hvis du har brug for mere hjælp, skal du tale med en studievej-leder. 12 Temadag En gang i mellem aflyser vi det almindelige skema og holder temadag. En temadag kan handle om noget, du helt konkret får brug for i løbet af uddannelsen, f.eks. jobsøgning, eller den kan handle om noget af helt andet, som vi bare synes er spændende at blive klogere på, f.eks. trafik eller doping. Se i kalenderen (bilag), hvornår der er planlagt temadage UMS UMS er det system skolen bruger til at sende dig sms og evt. mail om aflysninger og andre vigtige oplysninger. Du kan opdatere dine kontaktoplysninger ved at gå ind på og vælge CPH WEST brugerstyring (UMS) i menuen længst til højre. Du kan også ændre din ITkode inde fra UMS. Det er dit ansvar, at skolen har dit telefonnummer.

13 Ordensregler 1. Der skal være orden på skolens område, i undervisningslokalerne, i grupperum, på gangene og i kantinen Alle skal omgås hinanden med respekt og tolerance. Slagsmål, skrigen, råben, voldelig, fornærmende eller lignende adfærd, der forstyrrer den offentlige orden eller medfører ulempe for andre elever/ansatte må ikke finde sted på skolen. 3. Der er mødepligt til undervisningen, og der føres protokol ved begyndelsen af hver lektion jf. fraværsordningen. 4. Det forventes, at elever forbereder sig til undervisningen og afleverer stillede opgaver. 5. Det er ikke tilladt at spise i de skemalagte timer. 6. Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med undervisning. Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på skolens område. Ved særlige lejligheder f.eks. fester kan der dispenseres fra alkoholforbuddet. 7. Mobiltelefoner, Ipod, mp3-afspillere og lignende må ikke forstyrre i undervisningen. 8. Undervisningen skal respekteres. Toiletbesøg og lignende skal derfor under normale omstændigheder finde sted i frikvartererne. 9. Alle skal kunne færdes i et røgfrit miljø, hvorfor rygning ikke må finde sted. 10. Skolen er kun for skolens egne elever og ansatte. Gæster skal henvende sig i receptionen eller administrationen, hvor de efter aftale kan få udleveret et gæstekort. Elever, der inviterer gæster til skolen uden forudgående aftale, vil få en skriftlig advarsel. 11. Du skal bære gyldigt studiekort, som udleveres ved skolestart. Hvis du glemmer dit studiekort, kan der ikke gives adgang til skolen, dvs. at du sendes hjem efter studiekortet og får fravær fra undervisningen imens. Hvis studiekortet bortkommer, koster det et gebyr at få lavet et nyt. 12. Det er ikke tilladt at have tildækket ansigtet på skolen.

14 14 Overtrædelse af ordensregler Hvis du overtræder ordensreglerne, kommer du til samtale med din kontaktlærer og/eller fastholdelseskonsulent/leder, som efter samtalen beslutter, hvilke konsekvenser der skal være. Det kan f.eks. være en pædagogisk advarsel, udelukkelse fra undervisningen i kortere eller længere tid og i yderste konsekvens udmeldelse af skolen. Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du gøre det skriftligt til afdelingsleder Martin Lasse Hansen umiddelbart efter, at du har fået afgørelsen.

15 Kalender for skoleåret Ferier Første skoledag for alle elever. Efterårsferie (begge dage inklusive) Juleferie (begge dage inklusive) Vinterferie (begge dage inklusive) Påskeferie (begge dage inklusive) 11. aug okt. 27. dec jan feb. 30. mar apr. Fridage St. Bededag 1. maj Kristi himmelfart 14. maj Fridag 15. maj 2. pinsedag 25. maj Specielle datoer Introuge Introfest Studietur for 2. år Sidste skoledag inden eksamen Sidste mulige eksamensdag Translokation aug. 16. aug mar. 22. maj 23. jun. 26. jun.

16 CPH WEST Vejlebrovej Ishøj Danmark Tlf.: Fax.: Mail: Web:

Buschauffør - i kollektiv trafik

Buschauffør - i kollektiv trafik Elevhåndbog Buschauffør - i kollektiv trafik På DEKRA Erhvervsskole tror vi på, at mennesker trives bedst med frihed under ansvar. Vi tror på, at alle, der er en del af skolen, har grundlæggende positive

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 ANVENDELSE AF EGEN COMPUTER I UNDERVISNING.... 3 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Velkommen til IT3. Mercantec HOT Data, Hovedforløb 3, IT Supportere. - en kort introduktion til forløbet!

Velkommen til IT3. Mercantec HOT Data, Hovedforløb 3, IT Supportere. - en kort introduktion til forløbet! Velkommen til IT3 - en kort introduktion til forløbet! Mercantec HOT Data, Hovedforløb 3, IT Supportere Indhold Undervisere ved HOT data Kontaktlærere og andre kontaktpersoner på Mercantec OLC, undervisningsformer

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger.

OnLine HGS. Deltagergebyret vil være kr. 750,- som dækker vores ekstra omkostninger til onlineundervisning f.eks. i- bøger. Indholdsfortegnelse OnLine HGS... 2 Vigtige personer i forhold til din uddannelse... 3 Underviseren... 3 Kontaktpersoner i dagligdagen... 3 Uddannelses- og erhvervsvejledning samt LOP... 3 Uddannelses-

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ballerup ELEVHÅNDBOG 2014 2015 1 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 04 Velkommen 05 Skolens ABC Praktiske info 08 Sådan bruger du skolens faste tilbud 12 Økonomisk støtte 13 Sådan vil vi have

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER

VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER Du skal nu i gang med grundforløb 1 (GF1) på TECHCOLLEGE og har valgt fagretningen it, web og meider. Dette kan på mange måder være forskelligt

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf.

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. HG - Velkommen 2014-15 Vordingborg Gem dette hæfte - du får brug for det zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære nye hg-elever Velkommen til Handelsskolernes

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Årsplan for 7. klasse

Årsplan for 7. klasse Årsplan for 7. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Tors 23. Aug. Fælles forældremøde i udskolingen 19-21 Fre. 24. Aug. Skolefotografering 35

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Fashion & Fitness side 6 HG Flex side 7 HG Business 1. år side

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG VELKOMMEN! Hjertelig velkommen til dig og dine forældre på Grenaa Gymnasium. Hele personalet glæder sig til at komme i gang med et nyt skoleår, og vi håber, at du vil finde

Læs mere

Årsplan for 9. klasse

Årsplan for 9. klasse Årsplan for 9. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 35 Fre.24.aug Skolefoto 8,15-12,45 Man.d.27.aug. Fælles forældremøde i udskolingen kl.19,00-21,00.

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl Allerød fredag kl Tlf.: Fax:

Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl Allerød fredag kl Tlf.: Fax: Engholmskolens adresse Kontorets åbningstider Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl. 8.15-15.00 3450 Allerød fredag kl. 8.15 14.00 Tlf.: 48 13 03 30 Fax: 48 13 03 59 Engholmskolens ledelse Skoleleder Vibeke Poulsen

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Elevhåndbog. Skol 201

Elevhåndbog. Skol 201 Elevhåndbog for hg 2014 2015 pr. januar 2015 Elevhåndbog hg KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 14 2015 0 Indholdsfortegnelse Elevhåndbog hg... 0 Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund...

Læs mere

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole Praktik Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole som praktikskole Her kan du finde en række relevante informationer før dit praktikforløb på Nibe Skole. Nibe Skole er en

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business

EUD/EUX-business. Grenaa og Rønde. VID ERhvervsuddannelser. EUD/EUX-Business EUD/EUX-business Grenaa og Rønde VID ERhvervsuddannelser EUD/EUX-Business KICKSTART DIN KARRIERE PÅ 1 + 2 ÅR STUDENT OG FAGLÆRT PÅ 2 + 2 ÅR HER FÅR DU DEN BEDSTE HANDELSSKOLEUDDANNELSE De elever, der er

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

ELEV HÅNDBOG FOR HG & EUD/EUX PÅ NEXT BUSINESS HÅNDBOG FOR HG, EUD & EUX/ 1

ELEV HÅNDBOG FOR HG & EUD/EUX PÅ NEXT BUSINESS HÅNDBOG FOR HG, EUD & EUX/ 1 ELEV HÅNDBOG FOR HG & EUD/EUX PÅ NEXT BUSINESS HÅNDBOG FOR HG, EUD & EUX/ 1 INDHOLD Velkommen 3 1 Praktisk info 4 2 Skolen tilbyder 6 Skolens faste tilbud Det gør vi for dig 3 Fremmøde og studieaktivitet

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Velkommen til Tagensbo skole. Alle vikarer skal oprettes på Lærerintra. Kontakt Henrik Fabricius viceinspektør eller Jeanne Jacobsen, skoleleder. Din timeløn

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere