Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010"

Transkript

1 Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 22. april 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 23. april 2010

2 Den 26. april 2010 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT I JOBNET : NYT DESIGN PÅ JOBNET JOBSØGER I JOBNET : OPRETTELSE SOM NY BRUGER : MIN SIDE SOM NY BRUGER : TILMELDING : TILMELDING SOM DAGPENGEMODTAGER : TILMELDING SOM KONTANTHJÆLPS- OG INTRODUKTIONSYDELSESANSØGER : TILMELDING SOM DIMITTEND : TILMELDING SOM UDEN YDELSE : BORGERE, SOM IKKE KAN TILMELDE SIG VIA JOBNET : GENTILMELDING AF KONTANTHJÆLPS-/INTEGRATIONSYDELSESMODTAGERE, SOM ER AFMELDT PÅ GRUND AF MANGLENDE BEKRÆFTELSE AF JOBSØGNING : MIN SIDE BORGERE I MATCH 2 OG : MIN SIDE OG SELVBETJENING EFTER TILMELDING : MINE AFTALER : ON LINE-AFMELDING : KVITTERING FOR FJERNELSE AF FREMTIDIG AFMELDING : SYGEMELDING EFTER RASKMELDING : KVITTERING FOR SYGEMELDING BORGERE I LØNTILSKUDSANSÆTTELSE : FERIEMELDING BORGER ER INDKALDT TIL SAMTALE : AUTOMATCH : OPLYSNINGER OM KRAV TIL ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD : ADVARSEL OM MANGLENDE AKTIVITET PÅ MIN SIDE ER FJERNET JOBNETS ADMINISTRATIONSPORTAL : LUKNING AF HENVISNINGSORDRER Side 2/30

3 1. Generelt i Jobnet Ad 1.1: Nyt design på Jobnet Som første led i indførelsen af et nyt design på Jobnet, har Min side og login-siderne skiftet udseende. Der er i den forbindelse opstillet en række designmæssige krav og krav til brugervenlighed, fx klientsidevalidering, knappernes placering, osv. Da Min side alligevel skulle udbygges med nye faciliteter, har Arbejdsmarkedsstyrelsen besluttet at indføre det nye design i samme proces. Resten af designforbedringen planlægges gennemført til en release i juni Indtil da, må brugerne leve med, at der er to forskellige design på Jobnet. 2. Jobsøger i Jobnet Ad 2.1: Oprettelse som ny bruger Oprettelse af ny bruger er blevet forenklet til kun at kræve oplysning om brugernavn og adgangskode. Oprettelse som ny bruger sker fra linket Ny bruger på Jobnets forside. Linket åbner siden Log in på Jobnet : Linket Jeg er jobsøger vælges. Herefter vises siden Ny jobsøger : Side 3/30

4 Oprettelse som ny bruger kan også foretages fra linket Meld dig ledig på Jobnets forside. Linket åbner siden Meld dig ledig Log på Jobnet : Linket Jeg er ny bruger på Jobnet åbner sider Meld dig ledig Ny jobsøger : Side 4/30

5 Begge metoder fører efter oprettelse borgeren til Min side. Ad 2.2: Min side som ny bruger Efter indtastning af brugernavn og adgangskode har borgeren adgang til Min side: Side 5/30

6 Min side er opdelt på følgende måde: 1. Min side: Statusinformation: Borgeren får vist information om tilmeldestatus og CV. Meld dig ledig : Starter tilmeldeflowet. Tilmelding er nærmere beskrevet under pkt Bekræft aktiv jobsøgning : Knappen er vist udgrået og bliver først aktiv, når borgeren har tilmeldt sig og er blevet sikker bruger. Automatch: Som noget nyt bliver der først vist automatch (jobforslag) på Min side, når borgeren enten har meldt sig ledig og er blevet sikker bruger eller har angivet adresse og mindst én stillingsbetegnelse. Linket Angiv din adresse navigerer borgeren til CV ets trin 1 (Personlige oplysninger). Linket hvilke job, du ønsker navigerer borgeren til CV ets trin 9 (Stillingsbetegnelse og kvalifikationer). Principperne for automatch er nærmere beskrevet under pkt Faneblade: Find job : Navigerer borgeren til Jobbanken. Min side : Dette fanebladet er i fokus efter log in på Jobnet. Mit CV : Navigerer borgeren til siden Mit CV, hvor brugeren kan udfylde CV et. Bemærk, at oplysninger om antal henvendelser, hvornår CV et senest er ændret er flyttet til denne side: Side 6/30

7 Jobagent : Navigerer borgeren til siden Jobagent. Mit lokale jobcenter : Navigerer borgeren til siden Dit lokale jobcenter. Vær opmærksom på, at browseres pil tilbage skal benyttes for at returnere til Min side. Gode råd til jobsøgning søgningen : Navigerer borgeren til siden Jobsøgertips. Vær opmærksom på, at browseres pil tilbage skal benyttes for at returnere til Min side. 3. Venstremenu: Meld dig ledig : Navigerer borgeren tilbage fra undersiderne på Min side (fx Mine aftaler) til Min side med knappen Meld dig ledig. Efter tilmelding er Meld dig ledig udskiftet med Min side. Mine aftaler : Viser underside med borgerens aftaler med jobcentret. Mine aftaler er nærmere beskrevet under pkt Mine ansøgninger : Viser underside med borgerens eventuelle gemte ansøgninger. Indbakke : Navigerer borgeren til siden Henvendelser, hvor borgeren kan læse og besvare henvendelser fra arbejdsgivere. Er der ulæste henvendelser fra arbejdsgivere vises dette på Min side med antal. Eksempel: Indbakke (2). Skift brugenavn : Navigerer borgeren til siden Brugernavn og adgangskode. Skift adgangskode : Navigerer borgeren til siden brugernavn og adgangskode. Log ud : Logger borgeren af Jobnet. Log ud-funktion findes også øverst på siden. 4. Brugerinformation: Brugernavnet vises under Jobnet-/jobcenterikonet i øverste venstre side. Visningen erstatter teksten Velkommen [for- og efternavn på borger] efterfulgt af et link med Side 7/30

8 teksten: (Hvis du ikke er [for- og efternavn på borger], så klik her for at blive logget ud). Linket bliver dog fortsat vist på de øvrige sider i Jobnet. Hvis borgeren udfylder trin 1 i CV et, bliver brugernavnet udskiftet med borgerens navn. 5. Generelle menupunkter: Læs højt : Navigerer borgeren til siden Læs højt, hvorfra borgeren kan få siderne på Jobnet læst højt. Vær opmærksom på, at browseres pil tilbage skal benyttes for at returnere til Min side. Hjælp til Jobnet : Navigerer borgeren til siden Kontakt supporten med kontaktoplysninger til Jobnetsupporten. Vær opmærksom på, at browseres pil tilbage skal benyttes for at returnere til Min side. Ad 2.3: Tilmelding Det eksisterende tilmeldeflow er som udgangspunkt uændret. Men flere brugergrupper kan nu melde sig ledige via Min side. Derfor skal borgeren efter indtastning af cpr. nr. i tilmeldingens trin 2 vælge, hvilken type ydelse/tilmeldekategori, der søges om/ønskes: Når tilmeldingen er gennemført, får borgeren en kvittering for tilmelding, som er tilpasset den enkelte tilmeldekategori. Jobcentrene har mulighed for at tilføje en introduktionstekst på op til karakterer i tilmeldekvitteringen, fx om informationsmøder e.l. Introduktionsteksten skal registreres i jobcentrets sagsbehandlingssystem. Side 8/30

9 Eksempel på tilmeldekvittering med introduktionstekst Kendt problem: Hvis borgeren har registreret en adresse, modtager borgeren også en kvittering for tilmelding via . E- mailkvitteringen indeholder ikke de samme oplysninger, som kvitteringen på skærmen. Problemet vil blive søgt løst i en senere release. Kendt problem: Borgere, som er registreret med et aktivt fraværsforhold, som er ulovligt i forhold til den valgte tilmeldekategori, får meddelelse om, at der er sket en fejl i tilmeldingen, og borgeren bliver ikke blevet tilmeldt. Problemet vil blive søgt løst hurtigst muligt efter releasen. Tilmelding af de enkelte tilmeldekategorier er nærmere beskrevet under pkt Ad 2.4: Tilmelding som dagpengemodtager Ved tilmelding som dagpengemodtager, skal borgeren angive, om vedkommende er fuldt eller delvist ledig. Ved tilmelding som dagpengemodtager kan Ikke ledig ikke vælges. Borgeren skal ikke angive a-kasse og forsikringsgrad. Det fulde tilmeldeflow som dagpengemodtager er vist i bilag 3 til Vejledning i registrering i jobcentret m.v.. Når tilmeldingen er gennemført, får borgeren følgende kvittering for tilmelding: Side 9/30

10 Kvitteringen indeholder links til ledighedserklæring og dagpengekort. Hvis en borger ikke er registreret som medlem af en a-kasse, tilmelder sig som dagpengemodtager, bliver borgeren automatisk tilmeldt uden ydelse, hvilket vil fremgå af kvitteringen for tilmeldingen. Den ledige anmodes om, at henvende sig til a-kassen for at få registreret medlemskabet: Side 10/30

11 Borgeren får vist Min side med oplysning om, at borgeren er tilmeldt uden ydelse, se desuden pkt Min side efter tilmelding som dagpengemodtager Efter tilmelding fremgår det af Min side, at borgeren er tilmeldt som dagpengemodtager: Side 11/30

12 Bemærk: Venstremenupunktet Meld dig ledig har skiftet navn til Min side. Nyt venstremenupunkt Selvbetjening, hvor borgeren har adgang til afmelding, Huskeservice (tidligere Påmindelsesservice ) og kontaktoplysninger: Side 12/30

13 Ad 2.5: Tilmelding som kontanthjælps- og introduktionsydelsesansøger Ved tilmelding som kontanthjælps-/introduktionsydelsesansøger, skal borgeren angive, om vedkommende er fuldt eller delvist ledig. Ikke ledig kan ikke vælges. Det fulde tilmeldeflow som kontanthjælps-/introduktionsydelsesansøger er vist i bilag 4 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Borgere, som søger kontanthjælp eller introduktionsydelse, skal henvende sig i jobcentret på førstkommende åbningsdag for at få bekræftet tilmeldingen. Dette fremgår af kvitteringen for tilmelding: Side 13/30

14 Min side efter tilmelding som kontanthjælps-/introduktionsydelsesansøger Borgeren får på Min side oplyst, at vedkommende er tilmeldt som kontanthjælpsansøger og skal henvende sig i jobcentret på førstkommende åbningsdag: Side 14/30

15 Bemærk: Der bliver ikke vist aktiveringskodefelt. Adgangen til Min side gøres først sikker med adgang til bekræftelse af jobsøgning etc., når borgeren har henvendt sig i jobcentret og har fået bekræftet tilmeldingen. Der dannes således hverken brev med aktiveringskode eller brev med brugernavn/adgangskode. Venstremenupunktet Meld dig ledig har skiftet navn til Min side. Nyt venstremenupunkt Selvbetjening, hvor borgeren har adgang til afmelding, Huskeservice (tidligere Påmindelsesservice ) og kontaktoplysninger som beskrevet oven for under pkt Hvis borgeren ikke henvender sig inden for 6 dage, vil tilmeldingen ikke blive effektueret og ikke slå igennem nogen steder. Der er med fristen på de 6 dage taget højde for almindelige helligdage og tillægges en sikkerhedsfrist for annulleringen af tilmeldingen. Den manglende effektuering af tilmeldingen medfører ikke afmeldebrev. Ad 2.6: Tilmelding som dimittend Ved tilmelding som dimittend, skal borgeren angive, om vedkommende er fuldt eller delvist ledig. Ved tilmelding som dimittend kan Ikke ledig ikke vælges. Det fulde tilmeldeflow som dimittend er vist i bilag 5 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Dimittender tilmeldes i kontaktgruppen Uden ydelse med ydelseskategorien Dimittend. Registreringen skifter automatisk til dagpengemodtager, når der modtages en MT-hændelse fra a- kassen samt dato for dagpengeret indtræffer. Borgeren bliver orienteret herom i kvitteringen for tilmelding: Side 15/30

16 Det automatiske skift til dagpengemodtager forudsætter, at borgeren på datoen for dagpengeret er tilmeldt med ydelseskategorien Dimittend. Min side efter tilmelding som dimittend Efter tilmelding fremgår det af Min side, at borgeren er tilmeldt som dimittend: Side 16/30

17 Bemærk: Venstremenupunktet Meld dig ledig har skiftet navn til Min side. Nyt venstremenupunkt Selvbetjening, hvor borgeren har adgang til afmelding, Huskeservice (tidligere Påmindelsesservice ) og kontaktoplysninger som beskrevet oven for under pkt Ad 2.7: Tilmelding som Uden ydelse Ved tilmelding som Uden ydelse, skal borgeren angive, om vedkommende er fuldt, delvist eller ikke ledig. Det fulde tilmeldeflow ved tilmelding Uden ydelse er vist i bilag 6 til Vejledning i registrering i jobcentret m.v. Når tilmeldingen er gennemført, får borgeren følgende kvittering for tilmelding: Side 17/30

18 Min side efter tilmelding som Uden ydelse Efter tilmelding fremgår det af Min side, at borgeren er tilmeldt uden ydelse: Side 18/30

19 Bemærk: Venstremenupunktet Meld dig ledig har skiftet navn til Min side. Nyt venstremenupunkt Selvbetjening, hvor borgeren har adgang til afmelding, Huskeservice (tidligere Påmindelsesservice ) og kontaktoplysninger som beskrevet oven for under pkt Ad 2.8: Borgere, som ikke kan tilmelde sig via Jobnet Borgere, som modtager ydelse og er registreret i match 2 eller 3, kan ikke tilmelde sig via Jobnet. Det samme gælder fleksjobvisiterede og revalidender i match 1. Hvis de forsøger at tilmelde sig som ny bruger, vises der besked om, at de er registreret i jobcentret, men ikke skal være tilmeldt og ikke skal bekræfte jobsøgning. Kendt problem: Ved ydelsesophør kan borgere, som er registreret med match 2 eller 3, ikke tilmelde sig via Jobnet. Tilmeldes borgeren uden ydelse via jobcentrets sagsbehandlingssystem, får borgeren fejlagtigt på Min side besked om, at borgeren ikke skal være tilmeldt og ikke skal bekræfte jobsøgning. Borgeren har dog adgang til at bekræfte jobsøgning. Problemet vil blive søgt løst hurtigst muligt efter releasen. Borgere, som ikke har folkeregisteradresse i Danmark, kan fortsat ikke tilmelde sig via Jobnet men skal tilmeldes via jobcentrets sagsbehandlingssystem. Ad 2.9: Gentilmelding af kontanthjælps-/integrationsydelsesmodtagere, som er afmeldt på grund af manglende bekræftelse af jobsøgning Kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, som er afmeldt på grund af manglende bekræftelse af borgere, kan gentilmelde sig uden efterfølgende at skulle rette henvendelse til Side 19/30

20 jobcentret. Sker gentilmeldingen inden for 7 dage efter afmeldingen, forbliver borgeren således registreret som modtager. Sker gentilmeldingen derimod efter 7. dagen for afmelding, bliver borgeren registreret som ansøger med besked i tilmeldekvitteringen om, at borgeren skal henvende sig i jobcentret. Kendt problem: Der er fejl i gentilmeldingen som kontanthjælps-/integrationsydelsesmodtager efter afmelding på grund af manglende bekræftelse af jobsøgning. Fejlen bevirker, at borgerne gentilmeldes som ansøgere, selv om gentilmeldingen er foretaget inden for 7 dage efter afmeldingen. Det har ikke været muligt at rette fejlen inden releasen, og den vil blive søgt rettet hurtigst muligt efter releasen. Ad 2.10: Min side borgere i match 2 og 3 Borgere, som er registreret med match 2 eller 3 er i jobcentret registreret som Ikke tilmeldte ansøgere eller Ikke tilmeldte modtagere og skal ikke bekræfte jobsøgning. De får vist følgende tekst på Min side: Du er registreret i jobcentret men skal ikke være tilmeldt, og du skal ikke bekræfte jobsøgning. Har du spørgsmål til dette, kan du kontakte dit lokale jobcenter. Kendt problem: Borgere, som i jobcentrets sagsbehandlingssystem bliver registreret i match 2 eller 3 uden forudgående tilmelding med match 1, har indtil videre ikke Min side i Jobnet. Ad 2.11: Min side og selvbetjening efter tilmelding Efter registrering af aktiveringskoden har borgerne adgang til at bekræfte jobsøgning og de øvrige selvbetjeningsmuligheder på Min side og på undersiden Selvbetjening. Selvbetjeningen er afhængig af ydelseskategori. Side 20/30

21 Dagpengemodtagere har adgang til følgende på Min side: Bekræftelse af jobsøgning Se jobforslag Se aftale fra seneste jobsamtale i jobcentret og dato for næste samtale i jobcentret Afmelding Syge- og raskmelding (kun fra dags dato) Feriemelding (med 14 dages varsel) Registrering af midlertidigt arbejde (max. 14 dage) Tilføjelse/rettelse af kontaktoplysninger Registrering af midlertidig adresse med slutdato Tilmelding/fjernelse af Huskeservice Adgang til tilskudsjob Links til ledighedserklæring og dagpengekort Dimittender har adgang til følgende på Min side: Bekræftelse af jobsøgning Se jobforslag Se aftale fra seneste jobsamtale i jobcentret og dato for næste samtale i jobcentret Afmelding Syge- og raskmelding (kun fra dags dato) Feriemelding (med 14 dages varsel) Tilføjelse/rettelse af kontaktoplysninger Registrering af midlertidig adresse med slutdato Tilmelding/fjernelse af Huskeservice Adgang til tilskudsjob Tilmeldte kontanthjælps-/introduktionsydelsesansøgere og modtagere har adgang til følgende på Min side, når jobcentret har bekræftet tilmeldingen: Bekræftelse af jobsøgning Se jobforslag Se aftale fra seneste jobsamtale i jobcentret og dato for næste samtale i jobcentret Afmelding Syge- og raskmelding (kun fra dags dato) Tilføjelse/rettelse af kontaktoplysninger Registrering af midlertidig adresse med slutdato Tilmelding/fjernelse af Huskeservice Adgang til tilskudsjob Kendt problem: Kontanthjælps-/integrationsydelsesansøgere og modtagere kan i jobcentrenes sagsbehandlingssystemer blive registreret med fraværsforholdene Ferie og Midlertidigt arbejde. Borgerne kan imidlertid ikke aflæse fraværsperioderne på Min side. Problemet vil blive søgt løst i en senere release. Side 21/30

22 Tilmeldte uden ydelse har adgang til følgende på Min side: Bekræftelse af jobsøgning Se jobforslag Afmelding Syge- og raskmelding (kun fra dags dato) Feriemelding (med 14 dages varsel) Tilføjelse/rettelse af kontaktoplysninger Tilmelding/fjernelse af Huskeservice Adgang til tilskudsjob Afmelding, syge- og feriemelding etc. registreres via undersiden undersiden Selvbetjening : På siden kan allerede indmelde fraværsperioder, afmelding og midlertidig adresse aflæses: Side 22/30

23 Kendt Problem: Borgere, som har en igangværende ferie, midlertidigt arbejde eller sygemelding med en fremtidig slutdato, får ved en fejl ikke på Min side vist dato for næste bekræftelse af jobsøgning. Fejlen vil blive søgt løst i en senere release. Raskmelding, afslutning af ferie og midlertidigt arbejde kan registreres fra Selvbetjening men kan også foretages fra Min side: Side 23/30

24 Ad 2.12: Mine aftaler På undersiden Mine aftaler, kan borgeren se aftalen fra sidste samtale i jobcenteret: Kendt problem: Hvis jobcentret efter indgåelse af aftalen med borgeren registrerer en samtale uden ny aftale (ikke-nulstillende samtale), bliver aftaledatoen under Mine aftaler fejlagtigt ændret til den nye samtaledato. Problemet vil blive søgt løst hurtigst muligt efter releasen. Kendt problem: Efter tilmelding får borgere uden tidligere nulstillende samtaler i jobcentret under Mine aftaler fejlagtigt vist, at der på dato for tilmelding er indgået en aftale med jobcentret på tilmeldedatoen med aftaleteksten Ingen aftale. Problemet vil blive søgt løst hurtigst muligt efter releasen. Kendt problem: Borgere, som er matchet 2 eller 3, kan ikke se de aftaler, som indgås med borgerne efter matchningen. Problemet vil blive søgt løst i en senere release. Når borgeren er indkaldt til samtale/møde, kan samtale-/mødetidspunktet aflæses under Mine aftaler : Side 24/30

25 Der bliver kun vist samtaler/møder med samtale-/mødedato d.d. eller en fremtidig dato. Samtaler/møder med overskredet mødetidspunktet bliver ikke vist. Kendt problem: Samtale-/mødetype fremgår ikke af Mine aftaler. Borgeren kan således ikke se, om der er tale om et informationsmøde, henvisningssamtale hos arbejdsgiver eller en jobsamtale i jobcentret. Problemet vil blive søgt løst i en senere release. Kendt problem: Borgere, som er matchet 2 eller 3, kan ikke se indkaldelser til samtaler/møder, som borgerne bliver indkaldt til efter matchregistreringen. Problemet vil blive søgt løst i en senere release. Ad 2.13: On line-afmelding Når en borger bliver afmeldt af jobcentret med dags dato, slår afmeldingen igennem med det samme, og borgeren får vist Min side som ikke tilmeldt. På vej ud af tilmelding -tilstanden på Min side er derfor fjernet. Når en borger afmelder sig dags dato via undersiden Selvbetjening, bliver Min side vist med knappen Meld dig ledig tilgængelig. CV et er sat ikke-tilgængeligt for søgning. Ad 2.14: Kvittering for fjernelse af fremtidig afmelding Ved fjernelse af fremtidig afmelding får borgeren nu en kvittering: Side 25/30

26 Ad 2.15: Sygemelding efter raskmelding En borger, som har meldt sig rask dags dato, kan nu sygemelde sig samme dag og dermed fortryde raskmeldingen. Efter raskmelding får borgeren vist siden Selvbetjening med følgende tekst: Hvis du er syg, skal du give dit jobcenter besked. Din sygemelding slutter i dag. Tryk Meld sygdom til dit jobcenter... hvis du fortsat er syg : Ad 2.14: Kvittering for sygemelding borgere i løntilskudsansættelse Borgere, som er i løntilskudsansættelse, får nu i kvitteringen oplyst, at de vil blive automatisk raskmeldt efter 28 dage. Hidtil har oplysningen kun været vist på siden for sygemelding. Side 26/30

27 Sygemelding løntilskudsansættelse Kvittering for sygemelding borger i løntilskudsansættelse Kendt problem: Hvis borgeren har angivet en adresse, får borgeren også en kvittering for sygemelding pr. . E- mailkvitteringen indeholder imidlertid ikke de samme oplysninger som kvitteringen på skærmen. Problemet vil blive søgt løst i en senere release. Side 27/30

28 Kendt problem: Sygemeldingen for borgere i løntilskud afsluttes ikke automatisk efter 28 dages sygdom. Problemet vil blive søgt løst hurtigst muligt efter releasen. Ad 2.15: Feriemelding borger er indkaldt til samtale Borgere, som er i aktivering, kan ikke via Jobnet indmelde ferie, såfremt ferieperioden overlapper aktiveringsperioden. Samme funktionalitet er indført for borgere, som er indkaldt til samtale. Hvis ferieperioden overlapper samtaledatoen, får borgeren besked om, at ferien ikke kan registreres: Ad 2.16: Automatch Automatch (jobforslag) på Min side er ændret, således at der i prioriteret rækkefølge vises 1. Job i borgerens lokalområde, som præcist matcher borgerens CV. 2. Job i borgerens lokalområde, som er beslægtet med de stillingsbetegnelser, som borgeren har angivet i CV et dvs. job med stillingsbetegnelser inden for samme erhvervsområde. 3. Hotjob job uden krav om særlige kvalifikationer. Se skærmdump neden for. Side 28/30

29 Automatch bliver for nye brugere først vist, når borgeren har angivet adresse og mindst én stillingsbetegnelse se desuden oven for under pkt Ad 2.17: Oplysninger om krav til ansættelse med løntilskud Oplysningerne i Job med tilskud (det lukkede rum) om kravene til ansættelse med løntilskud er ændret, således at oplysningerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning - se skærmdump. Side 29/30

30 Ad 2.18: Advarsel om manglende aktivitet på Min side er fjernet Ved manglende aktivitet på Jobnet i ca. 15 min. har brugerne fået vist pop up med advarsel om, at brugeren vil blive logget af om 5 min., med mindre brugeren foretager en handling. Advarslen er fjernet på Min side og de tilhørende undersider, men brugeren bliver fortsat automatisk logget ud efter ca. 20 min. med manglende aktivitet. Vær opmærksom på, at advarslen fortsat fremkommer på de øvrige sider i Jobnet med det gamle design. Advarslen på disse sider vil først blive fjernet, når de får det nye design. 3. Jobnets administrationsportal Ad 3.1: Lukning af henvisningsordrer Ved lukning af jobordrer af typen Henvisning af ledige fremkom der fejlmeddelelse, og jobordren blev ikke lukket. Fejlen er rettet. Side 30/30

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel 12. marts 2010 It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel Orientering om ændringer i Jobnet J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver ændringer i Jobnet i forbindelse med

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 15. maj 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20. maj 2010

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 23. januar 2012 i HP Helpdesk Version: 1.1 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. januar 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 9. juli 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 2. juli 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 2. juli 2012

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] som dimittend Meld dig ledig på Jobnet Dimittend Denne vejledning skal du kun anvende, hvis du kan sige ja til følgende: Du er nyuddannet, optaget eller på

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Dimittend /Nyuddannet

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Dimittend /Nyuddannet V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Dimittend /Nyuddannet Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 - Uddannelsesniveau 3 (Kun for borgere under 30 år) 3 - Vil du søge om en

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 3.0 Oprettet den 14. september 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Kontanthjælp / Uddannelseshjælp / Integrationsydelse Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 Uddannelsesniveau 3 Kun for borgere under 30

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Meld dig ledig uden ydelse

Meld dig ledig uden ydelse Meld dig ledig uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at være meldt ledig som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013

Releasenote til Jobnet 10. juni 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 10. juni 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på kontanthjælp og med uddannelseshjælp Meld dig ledig på Jobnet Kontanthjælp/Uddannelseshjælp Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk.

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 23. Superbrugere december 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Tina Stausholm Oprettet den 19. december 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation)

Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation) Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation) Version: 6.1 Oprettet den 31. oktober 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Uden ydelse. 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig Uddannelsesniveau 3

V E J L E D N I N G. Sådan melder du dig ledig på Jobnet. Uden ydelse. 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig Uddannelsesniveau 3 V E J L E D N I N G Sådan melder du dig ledig på Jobnet Uden ydelse Indhold: Side: 1 - MIN SIDE - Meld dig ledig 2 2 - Uddannelsesniveau 3 (Kun for borgere under 30 år / under 25 år for a-kassemedlemmer

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. januar 2012

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. januar 2012 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. januar 2012 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 17. januar 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Version: 1.0 Oprettet den 20. marts 2017 Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Den 27. marts 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: MIN SIDE I RESPONSIVT DESIGN...

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

Releasenote til JobKon 5. januar 2015

Releasenote til JobKon 5. januar 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 19. december 2014 Den 5. januar 2015 implementeres det nye modul JobKon: 1. GENERELT OM JOBKON...

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 17. september 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 17. september 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 17. september 2018 Version: 1.0 Oprettet den 7. september 2018 Den 17. september 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSSBESKRIVELSE FOR ÆNDRING TIL DFDG AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 1.1 DATO 1. juli 2012 RELEASE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORRETNINGSBEGRUNDELSE

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 19. september 2011 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 11. december 2017 Version: 1.1 Oprettet den 7. december 2017 Den 11. december 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring for kontanthjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring for kontanthjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring for kontanthjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Forberedelsesskema Version: 1.2 Oprettet den 15. februar 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING...

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 13. december 2010

Releasenote til Jobnet pr. 13. december 2010 Releasenote til Jobnet pr. 13. december 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Mette Dalgaard og Pia Poulsen Oprettet den 9. december 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Landssupporten 10. Marts 2017 Skærmdumps vedrørende tilmeldingsflow på Jobnet

Landssupporten 10. Marts 2017 Skærmdumps vedrørende tilmeldingsflow på Jobnet Skærmdumps Indledning... 1 Tilmelding som dagpengemodtager over 25 år... 2 Tilmelding af dagpengemodtager under 25 år... 9 Tilmelding af kontanthjælpsansøger over 30 år... 16 Tilmelding af kontanthjælpsansøger

Læs mere

Releasenote til Jobnet 28. april 2014

Releasenote til Jobnet 28. april 2014 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 28. april 2014 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018 Version: 1.0 Oprettet den 26. februar 2018 Den 5. marts 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 9. maj 2011

Releasenote til Jobnet pr. 9. maj 2011 Releasenote til Jobnet pr. 9. maj 2011 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 5. maj 2011 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 5. maj 2011 Den

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 11. juli 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 20. december 2012

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 20. december 2012 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 20. december 2012 Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen Oprettet den 18. december 2012 Godkendt af Pia Poulsen

Læs mere

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Version: 2.0 Oprettet den 7. januar 2014 Spørgsmål eller ændringsforslag til obnet / Det fælles Datagrundlag kan rettes til

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 2.1 Oprettet den 11. oktober 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere Forberedelsesskema Version: 1.3 Oprettet den 6. september 2019 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?...

Læs mere

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse.

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse. A-kasserne og jobcentrene Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Tilmelding af a-kassemedlemmer som jobsøgende

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Version: 1.0 Oprettet den 30. marts 2016 Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Den 4. april 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: UDVIDET VISNING AF FRAVÆRSFORHOLD...

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 10. december 2018

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 10. december 2018 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 10. december 2018 Version: 1.0 Oprettet den 3. december 2018 Den 10. december 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. september 2017

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. september 2017 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. september 2017 Version: 1.0 Oprettet den 13. september 2017 Den 18. september 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring Forberedelsesskema Version: 1.0 Oprettet den 8. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR OG HVORDAN VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?... 3 1.2

Læs mere

Registrering af afmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv.

Registrering af afmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Registrering af afmelding Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Oprettet den: 12. november 2013 Dette dokument er et uddrag af den samlede vejledning Vejledning i registrering hos Jobcentret

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Selvbetjening i BFA Juni 2018

Selvbetjening i BFA Juni 2018 Selvbetjening i BFA Juni 2018 Benyt hjemmesiden www.bf-a.dk Klik på menupunktet Log ind Selvbetjening foroven på siden. Vi anbefaler, at du bruger NemID og indtaster dit bruger-id og din adgangskode. Du

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner pr. 5. marts 2018

Releasenote til Jobcenter Planner pr. 5. marts 2018 Releasenote til Jobcenter Planner pr. 5. marts 2018 Version: 1.0 Oprettet den 26. februar 2018 Den 5. marts 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Planner: 1. ADMINISTRATION... 3 1.1: MENUPUNKTET

Læs mere

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan Indledning Dette dokument viser skærmdumps af de sider, en borger ser og arbejder med i forbindelse med uddannelsesplan. Indtil videre er der kun skærmdumps fra Jobnet, men der er etableret et samarbejde

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Releasenote til Jobnet 5. januar 2015

Releasenote til Jobnet 5. januar 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 21. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1.

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 23. december 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 23. december 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 23. december 2013 Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen Oprettet den 19. december 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 18. marts 2019 Version: 1.0 Oprettet den 11. marts 2019 Den 18. marts 2019 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere:

Læs mere

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Vejledning nr. xx af yy. 2009 Cirkulære om ændring af vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I vejledning nr. 15 af 19. februar 2007 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. som senest ændret

Læs mere

Registrering af tilmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv.

Registrering af tilmelding. Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Registrering af tilmelding Uddrag af Vejledning i registrering hos Jobcentret mv. Oprettet den: 12. november 2013 Dette dokument er et uddrag af den samlede vejledning Vejledning i registrering hos Jobcentret

Læs mere

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 16. september 2019

Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 16. september 2019 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 16. september 2019 Version: 1.0 Oprettet den 10. september 2019 Den 16. september 2019 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. juni 2018

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. juni 2018 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. juni 2018 Version: 1.0 Oprettet den 6. juni 2018 Den 11. juni 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

FORRETNINGSBESKRIVELSE

FORRETNINGSBESKRIVELSE ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN - DIGITALISERING AF SYGE- RASKMELDING FORRETNINGSBESKRIVELSE VERSION 1.4 DATO 12. april 2012 REFERENCE Release 2012-2 FORFATTER Rasmus Sørensen og Rune Gram-Madsen (Begge KC) Med

Læs mere

VEJLEDNING TIL YDELSESKORT

VEJLEDNING TIL YDELSESKORT VEJLEDNING TIL YDELSESKORT Du skal kun udfylde ét ydelseskort, hvis du modtager dagpenge, EØS-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller efterløn. Og selvom du skifter ydelsestype midt i en periode,

Læs mere

Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen

Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen Vejledning tilpr. Superbrugere 12. juli 2010 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere Forberedelsesskema Version: 1.2 Oprettet den 12. februar 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?...

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Jobnet pr. 24. februar 2014 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. februar 2014 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 13. september Releasenote til JobKon pr. 18. september 2017

Version: 1.0 Oprettet den 13. september Releasenote til JobKon pr. 18. september 2017 Version: 1.0 Oprettet den 13. september 2017 Releasenote til JobKon pr. 18. september 2017 Den 18. september 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: VISNING AF

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: MARKERING AF FRAVÆR, DER FRITAGER

Læs mere

Selvbetjening i BFA Juli 2017

Selvbetjening i BFA Juli 2017 Selvbetjening i BFA Juli 2017 Benyt hjemmesiden www.bf-a.dk Klik på menupunktet Log ind Selvbetjening foroven på siden. Vi anbefaler, at du bruger NemID og indtaster dit bruger-id og din adgangskode. Du

Læs mere

FORRETNINGBESKRIVELSE

FORRETNINGBESKRIVELSE ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN - DIGITALISERING AF SYGE- RASKMELDING FORRETNINGBESKRIVELSE VERSION 1.8.1 DATO 2. juli 2012i REFERENCE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen og Rune Gram-Madsen (Begge KC) Med

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017 Version: 1.0 Oprettet den 12. juni 2017 Den 19. juni 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere