Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013"

Transkript

1 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013

2 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ PLAN MED STANDPUNKTER OG NYE BYGNINGSVOLUMENER MÅL 1:10000

3 Kriegers Flak landanlæg Ishøj Indledende volumenstudier og visualisering af transformerstation i Ishøj. To placeringsmuligheder. I forbindelse med anlæggelsen af et større transformeranlæg i Ishøj i sammenhæng med ilandføringen af ledningsanlæg fra vindmølleparken Kriegers Flak er der foretaget en indledende undersøgelse af de visuelle forhold omkring anlægget, dels hvis det placeres i forbindelse med nuværende transformerstation og dels hvis det placeres nord for nuværende industriområde. Undersøgelsen er foretaget som: En fotoregistrering på stedet, der viser de nuværende forhold. Fotostandpunkter, -vinkler og retninger er registreret og indtegnet på koordinatsat kort. Der er optaget fotos fra 12 forskellige lokationer. Der er foretaget en indledende, oversigtlig vurdering af landskabsrummets karakteristika og vurderet, hvilke standpunkter der bedst viser den visuelle påvirkning af landskabet fra anlægget. Herefter er der udvalgt seks standpunkter som kan betragtes som worstcase scenarier. Anlægget er visualiseret som et enkelt volumen med målene l.:120 m, b.:50 m, h.:25 m, da den endelige udformning ikke kendes endnu. Eksisterende forhold Nuværende transformeranlæg er placeret i et åbent landbrugsareal i udkanten af Storkøbenhavns urbane strukturer, omkranset af infrastruktur og boligområder. Udvalgte standpunkter 1. Mølleholmen, et bredt nord-syd gående grønt fællesområde for de omgivende bebyggelser i forbindelse med vejen. På dette sted er der fri udsigt til transformerstationen, placering ved nuv. station, gennem randbeplantningen langs Sydskellet. Boligbebyggelsernes fælles, grønne areal udmunder her. Afstanden til anlægget er mindre end 300 m fra Sydskellet. 2. Mølleholmen/Sydskellet. Fra et hul i randbeplantningen ses anlægget, hvis stationsplacering ved nuv. station vælges. Ved placering nord for nuv. industriområde kan anlægget kun anes gennem beplantning set herfra. 3. Sydskellet ved Hegnstoften, er valgt for at vise om anlægsplacering ved nuv. station kan ses gennem hegnsplantningen langs Sydskellet fra boligområdet. 4. Tåstrup Valbyvej nord for Nordmarksgård i ca. 300 meters afstand fra den eksisterende transformerstation. Standpunktet viser det nye anlæg i forhold til eksisterende bygningsvolumener i det grønne område. 5. Standpunktet viser anlægget placeret ved nuv. station, set mod nord fra Ishøj Stationsvej. Anlægget ses tydeligt herfra som en væsentlig tilføjelse til den samlede mængde af bygningsvolumener placeret i det grønne areal. 6. Visualiseringen viser anlægget, hvis det placeres nord for nuv. industriområde, set fra Ishøj Landsby. Ishøj Landsby er områdets mest oprindelige bebyggelse, beskyttet af bevarende lokalplan. Landsbyen er suppleret med nyere lav, tæt boligbebyggelse. 7. Indblik til anlægget, placeret ved nuværende station fra naturstien. Anlægget vil kunne ses fra en stor del af naturstien. 8. Fra naturstien ses anlægget placeret ved motorvejen, nord for nuv. industriområde, liggende åbent og eksponeret. Mod nord udgøres grænsen af lavt, åbent boligbyggeri i Taastrups sydlige udkant, afgrænset af en randplantning af træer langs Sydskellet. Mod øst udgøres afgrænsningen af Motorring 4 og et større udfletningsanlæg med flyover. Syd for området ligger Ishøjs industriområde, et åbent, grønt areal der fortsætter mod syd og Ishøj Landsbys nyere boligbebyggelse med lavt, åbent parcelhusbyggeri med tilhørende støjvold. Sydgrænsen udgøres af Ishøj Stationsvej. Det store, sammenhængende landbrugsområde gennemskæres fra nord til syd af Taastrup Valbyvej, hvor der ligger flere gårde og erhvervsejendomme ud til, omkranset af træplantninger. I det hele taget er området præget af afgrænsede, individuelle bygningsanlæg, spredt ud over fladen, alle træomkransede, lige som det nuværende transformeranlæg. Nogle af markerne afgrænses af læplantninger i skel. Der er udlagt natursti gennem arealet fra områdets østlige afgrænsning til Ishøj Landsby. Nuværende mastebåret højspændingsanlæg fører strømmen fra transformeranlægget mod vest. Selve det nuværende transformeranlæg tegner sig udadtil med to ca. 15 m høje master, der ses over en træplantning om anlægget. 3 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ

4 4 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 01 MØLLEHOLMEN EKSISTERENDE FORHOLD

5 5 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 01 MØLLEHOLMEN FREMTIDIGE FORHOLD. ANLÆG PLACERET VED NUV. STATION.

6 6 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 02 MØLLEHOLMEN/SYDSKELLET EKSISTERENDE FORHOLD

7 7 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 02 MØLLLEHOLMEN/SYDSKELLET FREMTIDIGE FORHOLD. ANLÆG PLACERET VED NUV. STATION

8 8 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 02 MØLLLEHOLMEN/SYDSKELLET FREMTIDIGE FORHOLD. ANLÆG PLACERET NORD FOR INDUSTRIOMRÅDE

9 9 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 03 SYDSKELLET V. HEGNSTOFTEN EKSISTERENDE FORHOLD

10 10 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 03 SYDSKELLET V. HEGNSTOFTEN FREMTIDIGE FORHOLD. ANLÆG PLACERET VED NUV. STATION

11 Anlæg ses ikke på denne placering 11 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 03 SYDSKELLET V. HEGNSTOFTEN FREMTIDIGE FORHOLD. ANLÆG PLACERET NORD FOR INDUSTRIOMRÅDET

12 12 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 04 TÅSTRUP VALBYVEJ EKSISTERENDE FORHOLD

13 13 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 04 TÅSTRUP VALBYVEJ FREMTIDIGE FORHOLD. ANLÆG PLACERET VED NUV. STATION.

14 14 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 05 ISHØJ STATIONSVEJ MOD NORD EKSISTERENDE FORHOLD

15 15 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 05 ISHØJ STATIONSVEJ MOD NORD FREMTIDIGE FORHOLD. ANLÆG PLACERET VED NUV. STATION.

16 16 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 06 ISHØJ STATIONSVEJ / ISHØJ LANDSBY MOD ØST EKSISTERENDE FORHOLD

17 17 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 06 ISHØJ STATIONSVEJ / ISHØJ LANDSBY MOD ØST FREMTIDIGE FORHOLD. ANLÆG PLACERET NORD FOR INDUSTRIOMRÅDE.

18 18 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 07 NATURSTIEN EKSISTERENDE FORHOLD SET MOD NORD

19 19 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 07 NATURSTIEN SET MOD NORD PLACERING PLACERING VED NUVÆRENDE STATION

20 20 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 08 NATURSTIEN SET MOD SYDØST. EKSISTERENDE FORHOLD

21 21 KRIEGERS FLAK VISUALISERING LANDANLÆG ISHØJ 08 NATURSTIEN SET MOD SYDØST. ANLÆG PLACERET NORD FOR INDUSTRIOMRÅDE.

Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer

Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer August 2008 Rapporten er udarbejdet for A/S Storebæltsforbindelsen Landskabsanalyse, foto og visualiseringer: Vesterholts eftf. ApS Landskabsarkitekt

Læs mere

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

Læs mere

Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev.

Kirkeomgivelser. Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser. Ulstrup. Klim Valgmenighed. Serritslev. Kirkeomgivelser Vejledning og beskrivelse af udvalgte nordjyske kirker og deres omgivelser Ulstrup Klim Valgmenighed Kvissel Serritslev Øster Hassing Aarestrup Skarp Salling Gåser Vester Hornum 1 Titel

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Januar 2013 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Udarbejdet af GBL gruppen for by

Læs mere

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg

Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Motorvej Herning-Århus ved Silkeborg Forbedret Kombilinieprojekt Æstetisk vurdering og visualisering Rapport 334 2008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune

Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune Lokalplan nr. 1.63 Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby 2012 Ishøj Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre inden for planens

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

3. SYDBYEN. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332. Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.

3. SYDBYEN. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332. Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf. J. nr. 01.02.03P15 Sagsid. 200302332 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Kommuneplan, rammebestemmelser Udvalgsbehandlet 18. januar 2006 Byråd 1. behandling

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere