Referat fra generalforsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ruder 10/Ishøj bridgeklub den 1 maj 2012 i vore lokaler i Foreningshuset kl Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Ad 1 Torben blev valgt som dirigent. Torben konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. 2. Valg af stemmetællere Ad 1 Som stemmetæller blev valgt Grethe og Jette 2.a Valg af referent Ad 2a Lone 3. Bestyrelsens beretning ved formanden. Ad 3 Bestyrelsens beretning v/formanden Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til dette års ordinære generalforsamling. Jeg har i tidligere beretninger startet med Svedala. Lad mig også meget kort gøre det i dag. Jeg har talt med Frank, som nogen måske husker er leder af holdet i Svedala. Desværre er de ikke ret mange tilbage. Han talte om halvdelen og om hvor svært det var at skaffe flere. Han fortalte også, at han måske havde lidt svært ved at huske det hele. Så kære medlemmer, hvis I ønsker at vi laver tur så bedes I komme med forslag. Vi har i sæsonens løb deltaget i mange turneringer. Jeg nævner i en ikke prioriteret rækkefølge: Distriktets holdkampe (som i den ene af rækkerne var en monradturnering ). I februar i år: Åben par I april: mixed par samt DM for begyndere og klubspiller (grønt kort) Damepar. Ud over disse distriktsfinaler har mange deltaget i andre eksterne turneringer og for alle gælder det, at spillere fra Ruder 10 på bedste vis har repræsenteret klubben. Vi har som sædvanligt haft vore parturneringer, holdturneringer, TOP16 og almindelige turneringer. Vinderne har længe kunnet ses på vor hjemmeside. Et meget stort tillykke til alle vinderne, både de som spillede eksterne som de, der spillede hjemlige turneringer. Jeg nævnte i beretningen sidste år, at Ruder 10 havde indgået en samarbejdsaftale med ældresagen i Ishøj omkring sommerbridge, en samarbejdsaftale med Olsbækken Bridgeklub samt at der ville være mandags-sommerbridge i Olsbækken. Olsbækken Bridgeklub meddelte os i løbet af sæsonen, at de ikke ønskede en samarbejdsaftale med Ruder 10, hvilket vi tog til efterretning. : TU-leder Allan Christiansen og SUB-leder Vera Bukhave. TirsdagI sommer er der så stadig det samme, nemlig bridge-mandag og tirsdag i Olsbækken og torsdag i Ishøj. Vi fik sidste år en spilledag mere, nemlig tirsdag. Her startede vi med 12 par og i løbet af sæsonen nåede vi op på 16 par. Hvordan ser situationen så ud i år?

2 Vi har tilmeldingsfrist den 25. maj 2012, men p.t. har vi om mandagen 27 par, om tirsdagen 18 par, om onsdagen 36 par og om torsdagen 30 par. Der er et stykke tid endnu og der er en del, der ikke har svaret. Hvad angår TU-ledere og SUB-ledere de enkelte dage er der styr på det. Mandag: TU-leder Birthe Haugaard og SUB-leder Gunvor Andresen Onsdag: TU-leder Max Haugaard og SUB-leder Aase Andersen Torsdag: TU-leder Jørgen Andersen og SUB-leder Pia Kaae. Det er stadig Birthe Haugaard, der lægger kortene til de enkelte dage, så skulle der være nogen, der er utilfredse med deres resultater, så henvend jer til Birthe. Har vi nu TU-ledere nok?, nej ingenlunde. Vi vil gerne have flere og her mener jeg ikke nødvendigvis til at varetage dette at være turnerings ansvarlig, men TU-ledere, der kan træde til de enkelte dage og hjælpe den ansvarlige med tilkald. DBF har barslet med en ny og anderledes struktureret turneringsuddannelse. Den bygger på moduler. I alt 10. De første 3-4 (antallet her er stadig til diskussion) er at betragte som en grundudddannelse og ender med certifikat som klub-turneringsleder. Modulerne 4-7 skal ses som distriktsturneringsledere og 8-10 skal føre frem til, at man får lov til at gå med som føl med en forbundsturneringsleder. Hvorfor siger jeg nu alt dette? Jo, på distriktsplan (dette gælder Vestsjælland, Storstrøm og Østsjælland) arbejder vi på at uddanne turneringsledere, baseret på 1 dags kurser. Så vi meget hurtigere får flere i gang. Vi er enige i de 3 distrikter og satser på at starte i september. Lad os komme tilbage til vores egen klub for der skete jo rigtig meget i sæsonen Bestyrelsen har haft mange møder med Ishøj Kommune. Det startede sidste år med at vi blev indkaldt til et møde i de gamle 10 klassers lokaler. Her hvor vi er nu. Hvad vi troede var et tilbud, fandt vi ud af, var et must, Vi skulle flytte fra 1.salen over cafeen. Kommunen skulle bruge vore lokaler til andre arrangementer. De ønskede og har lavet en foreningsfittnes i de gamle lokaler DEF og derfor blev presset på 1. salen meget større. Ud af alt dette dukkede så foreningshuset op. Vi havde på mødet nogle ønsker nogle blev opfyldt andre ikke. Det endte med at vi flyttede ind den 9. januar i år. Vi var meget spændte. Var det så lovende, som vi troede eller havde vi været for positive? Det er op den enkelte at vurdere, men vi skulle herover. Vi havde et længere møde den hvor vi understregede nogle mangler. Det være sig hjørnehylder til urene, ventilationen, kaffemaskiner, tøjstativer med mere. Man var på dette tidspunkt ikke lydhør overfor stole, borde og deraf opståede pladsproblemer. Torsdag den 26. april havde vi så igen et møde med kommunens folk. I har set vores evaluering på nettet. Nu vil jeg give jer kommunens referat fra mødet. Bemærk: det er ikke noget, jeg siger, men kommunen. Lokaler: Lokalerne er utilstrækkelige i størrelsen. Efter en gennemgang af lokalerne i huset, blev det konstateret, at den bedste løsning vil være, at bridgeklubben foruden lokale M2 og M3 (det er vores nuværende spillelokaler) også får mulighed for at anvende M6. Klubben skal så søge om også at anvende

3 M6. Det er lokalet over for køkkenet. Kommunen forventer, at lokalefordelingsplanen godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Vi flytter så 5-6 af vore borde over i det lokale. I bestyrelsen har vi så på vort møde i torsdags drøftet, at vi kunne have en række der inde, men at dette skulle gå på tur i alle rækker. Tilbage til kommunens referat: Stole: Mange af foreningens medlemmer klager over siddekomforten på de farvede stole. Vi så på og sad på en prøvestol fra det gamle gymnasium. Kirsten Ramsing prøve-sad den. Den var meget bedre at sidde på, man kan så diskutere udseendet, men hvad er vigtigt? Vi mener at det er bedre at sidde ordentligt. Kommunen skriver, at vi var enige om at udskifte alle stolene i alle 3 lokaler. Er det nu nok, nej bestyrelsen besluttede i torsdags, at Aase, Gunvor, Lone og Kirsten i løbet af sommeren finder, indkøber puder til sæde/ryg, således at vi fra efterårets start kan være her med lidt bedre plads og lidt bedre siddekomfort. Hvad angår bordene og deres størrelse m.h.t. hvad vi skal have på dem, demonstrerede vi den på mødet vore problemer. Det var 1. gang de så, hvor meget vi havde brug for på bordet. Meldekasser, kort både i mapper og som stik, bridge-mate, papirer og diverse vandflasker. Det var svært at se, hvad farve bordene havde. Kommunen skriver, at foreningen (os) havde fundet frem til en løsning, som fordrer at der opsættes en lille plade på siden af bordet i alle 4 hjørner. Kaj Hansen (hal-kaj) ser ikke noget problem i dette. Bridgeklubben indkøber og aftaler nærmere omkring den praktiske opsætning med Kai Hansen. D.v.s. at til næste sæson, får vi bedre plads i lokalerne, bedre siddekomfort og bedre plads på bordene. Har vi nu glemt noget? Nej det kommer her. Ventilation: Qua ovenstående bør det lette lidt på indeklimaet: Dog, vi fastholder, at ventilationen ikke fungerer optimalt. Vi kan ikke som forening få lov til selv skrue op/ned. Det blev aftalt, at Kai H. undersøger mulighederne for opsætning af rumfølere, men det har noget at gøre med priser og budgetter. Hvad angår handicap-p-pladser forventede jeg, at det var noget kommunen ordnede, men det er CPH, der ejer p-plads området. De er forstående overfor problemet, men der skal komme en ansøgning. Det virker bedst, hvis det er os, der søger kommunen og at de så sender den videre med deres påtegninger til CPH. Vi har p.t. 6 handicappede (altså dem med blåt handicap-skilt). Så vi fremsender en ansøgning fra Ruder 10. Hvad angår hjertestarter, så er det sådan, at kommunen ikke kan ansøge om støtte/hjælp til en sådan, men kommuner skal selv betale. Sådan en med diverse kurser kommer let op på kroner. Vi har lovet (jeg har), at vi som forening søger Hjerteforeningen/Trygfonden om en sådan. Eller måske også søger spillestedet chancen her i Ishøj. Eller begge dele. Det var en længere redegørelse for forløbet. Vi tror i bestyrelsen, at det giver os bedre betingelser i næste sæson.

4 Skulle vi have glemt et eller andet (det er ikke sandsynligt, men dog muligt) så er jeg sikker på, at vi nok skal få det at vide. Vi har i bestyrelsen vedtaget, at vi også i år laver folderen. Vi skal selvfølgelig være meget opmærksomme og sørge for at oplysningerne er korrekte. Til næste år laver vi ikke nogen folder. Altså Så bør den kun være på hjemmesiden. I vil som tidligere få et velkomstbrev omkring 1. august og i dette brev vil det fremgå, at vi allerhelst ser betaling via netbank. Det letter kassereren meget. Skulle I ikke kunne dette og betaler 1. spilledag, så bedes I have aftalte penge med. Vi har afholdt et eller to bestyrelsesmøder mere set i lyset af flytningen ligeledes har vi afholdt et TU-møde mere p.g.a. appelsager, men vi forsøger stadig at holde antallet af møder nede. Jeg vil på bestyrelsens vegne her sige tak til vore turneringsledere, til vore SUB-ledere som gør et fantastisk arbejde. En stor tak til de daglige hjælpere. Der er en jeg gerne vil fremhæve her. Der er Birgit Toft, som er vores webmaster. For det første, så er der altid friske blomster, der er et hav af oplysninger og opdateringen sker øjeblikkeligt. En stor tak. Der er da også andre, nogle af dem gemmer vi til lidt senere i dag, men jeg vil gerne takke bestyrelsen for jeres store arbejde i den forgangne sæson. Her er så, hvad jeg vil kalde en service-meddelelse. Jeg er som formand ikke på valg i år, men det er jeg i 2013 og her afgår jeg som formand. Dette skulle give jer alle mulighed for at finde en ny. Skulle I nu få abstinenser altså om kortspil, så er det blot at gå ind på tilmeldingssiden og melde jer til en af de 3 steder. Mandag-tirsdag eller torsdag. Der er selvfølgelig også andre muligheder. En stor På bestyrelsens vegne Søren Pirmo/formand Kommentarer til formandens beretning. Forslag om anskaffelse af en hjertestarter blev drøftet. Bla. at klubben selv betalte for starteren. Formanden oplyste, at man havde forventet at kommunen havde opsat en hjertestarter. Det kunne være at ruder 10 kunne slå sig sammen med de andre klubber der kom i huset. Formanden oplyste at klubben ville sende en ansøgning til Chancen for at få tilskud, så der kunne blive opsat en hjertestarter. Mogens mente, at det var en fantastisk måde at formanden fremlagde, at Olsbækken ikke ønskede en samarbejdsaftale med ruder 10. Oplyste endvidere, at det var ham, som havde rejst problemstillingen om samarbejdsaftalen var lovlig.

5 Det blev endnu engang rejst forslag om, at der var opsat en hjertestarter når klubben begyndte efter sommerferien. Formanden beretning blev sat til afstemning og godkendt. 4 Aflæggelse af regnskab og budget Ad 4 Kassereren orienterede om regnskabet for 2011/2012 og oplyste, at der var et underskud på kr Budget 2012/13 blev ligeledes fremlagt og kassereren gennemgik budgettet. Der blev forespurgt til, hvor mange kurser man kunne komme på, når der kun var afsat kr til kursusdeltagelse. Kassereren oplyste, at efter turneringslederudd. var blevet opdelt i moduler, og hvert enkelt modul kostede kun kr. 500 pr. deltager Der blev forespurgt til betaling af Mesterpoint og Broncepoint fra Olsbækken. Kassereren oplyste, at Olsbækken fik fremsendt regning på beløbet. Regnskab og budget blev godkendt.. 5 Indkomne forslag Ad 5 Bestyrelsen sørger for, at alle medlemmer af Ruder 10, får klubregler for Ruder 10 Ishøj Bridgeklub. Det samme gælder for alle fremtidige nye medlemmer af Ruder 10. Indsendt af Jørgen Andersen. Forslaget blev trukket 2. Bestyrelsen i Ruder 10. Bedes behandler på generalforsamlingen d.å. (indsendt 31. marts 2012). a. På grund af manglende ilt i spillelokalerne, foreslår jeg at medlemmerne forlader lokalerne i pausen og vinduerne lukkes op. b. Kaffe/the og småkager eller anden form for brød til substitutterne, som er så venlige at bruge tid og har udgifter til transport. Indsendt af Lone Amdisen. Der kan ikke stemmes om forslaget, men turneringslederen kan henstille til, at vinduerne bliver åbnet i pausen. Der er en kaffeordning, som har kørt på forsøgsbasis dette forår. Det påhviler dem, der skal substitueres for, at sørge for at subberne får kaffe.

6 3. Undertegnede foreslår klubreglernes 7.1 ændret fra: Såfremt der kun er substitut for en spiller i et par, foretages der ingen justering. Såfremt begge spillere i et par er substitutter, justeres scoren i første omgang til middelscore. Der justeres ikke for de par, der møder et par med substitutter. Til: Såfremt der kun er substitut for en spiller i et par, foretages der ingen justering. Såfremt begge spillere i et par er substitutter, justeres en evt. højere score ned til egen gennemsnitsscore for hele turneringen. Der justeres ikke for de par, der møder et par med substitutter. Begrundelse: Det forekommer klart urimeligt, at et par kan tjene på at have substitutter på. Indsendt af Ole Borch Bestyrelsen kan ikke anbefale at forslaget godkendes. Herefter blev forslaget sendt til afstemning. Forslaget blev nedstemt med 21 nej-stemmer, 11 ja-stemmer, 11 blanke og 1 ugyldig 4. Til bridgeklubben Ruder 10. Forslag til generalforsamlingen søndag den 13. maj Hermed fremsender jeg forslag om, at der ikke kan tilmeldes mere end 72 personer pr. spilledag. Dette antal kan opnås ved almindelig og naturlig afgang. Hvis dette ikke er tilfældet til næste sæson, kan der siges nej til de medlemmer, som spiller mere end en dag, for derved at komme frem til antallet 72. Dette forslag for at give lidt mere albuerum i lokalet, hvor vi sidder næsten på ryggen af hinanden. Indsendt af Leif Falk-Andersen Forslaget blev trukket Bestyrelsens forslag til ændringer i Klubregler for Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub 2 Spilletid 2.1 Klubber (spilledage) Klubben er opdelt i følgende klubber (spilledage): Mandagsklubben, Onsdagsklubben og Torsdagsklubben. Der startes på mandage kl og sluttes senest kl. 23 og på onsdage og torsdage kl og sluttes senest kl. 17, med mindre andet er meddelt. Forslag: Tirsdagsklubben tilføjes i 1. og 2. sætning Forslaget blev enstemmigt vedtaget

7 5. Turneringsafvikling. 5.1 Turneringsledelse Det af bestyrelsen nedsatte turneringsudvalg har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer. Bestyrelsen udpeger turneringsleder(e), der indtræder i turneringsudvalget. 5.2 Turneringsudvalget. Turneringsudvalget fungerer som klubbens lov- og regelfortolkende udvalg. Det fungerer efter retningslinjerne i Klubhåndbogen Fortolkning af love og regler. Turneringsudvalget træffer afgørelse i de tilfælde, hvor en turneringslederafgørelse appelleres af spillere. Der betales ikke depositum for at indbringe en afgørelse for udvalget. En appel indgives gennem turneringslederen; denne skal orienteres om, at der indgives appel, inden de implicerede forlader spillelokalet og senest ½ time efter spillets afslutning. Turneringsudvalget skal orienteres af begge parter (om fornødent skriftligt), inden det træffer sin afgørelse. Turneringsudvalgets afgørelse kan appelleres videre til distriktets lov- og regelfortolkende udvalg. Her betales der depositum, og kendsgerningerne fastlægges på DBF's appelformular. Forslag: 5.2 ændres til: Turneringsudvalget fungerer tillige som klubbens lov- og regelfortolkende udvalg (appeludvalg) og kan som sådan supplere sig med en eller flere uddannede turneringsledere. Det fungerer efter retningslinjerne i Klubhåndbogen. Turneringsudvalget træffer afgørelse i de tilfælde, hvor en turneringslederafgørelse appelleres af spillere. Spillerne meddeler inden spilledagens afslutning, at der indgives appel. Appellen skal være turneringslederen i hænde senest 3 dage efter hændelsesforløbet, hvorefter denne foranlediger, at modparten inden 3 dage fra modtagelsen kan udtale sig til sagen. Herefter fremsender turneringslederen appellen, modpartens evt. udtalelse og sin egen redegørelse for hændelsesforløbet til formanden for turneringsudvalget og parterne. Udvalget bør så vidt muligt afgøre sagen ved mundtlig forhandling, hvor der medvirker mindst 3 medlemmer (incl. suppleanter). Den implicerede turneringsleder er inhabil ved sagens behandling. Turneringsudvalgets formand (eller dennes stedfortræder ved sagens behandling) meddeler parterne udvalgets afgørelse. Der betales ikke depositum for at indbringe en afgørelse for udvalget.. Turneringsudvalgets afgørelse kan appelleres videre til distriktets lov- og regelfortolkende udvalg. Her betales depositum, og kendsgerningerne fastlægges på DBf s appelformular. Forslaget blev vedtaget med 42 stemmer for og 2 imod 5.5 Tidsoverskridelser I klubbens parturneringer afsættes normalt 7 minutter pr. spil samt 2 minutter til rundeskift. Der gives signal 5 minutter før rundeskift og ved rundeskift. I tilfælde af, at spillet ved et bord ikke er afsluttet ved signal til rundeskift, er der tidsoverskridelse for begge par ved bordet. Ved et pars første tidsoverskridelse gives parret en advarsel; ved efterfølgende tidsoverskridelser den samme spilledag tildeles parret strafpoint. I en normal parturnering er der fradrag på 2 point pr. runde; ved andre udregningsmetoder fastsættes antallet af strafpoint ved turneringens start. I klubbens holdturneringer afsættes normalt 7 minutter pr. spil. Ved overskridelse af tiden for en halvleg med mere end 5 minutter fradrages der 1 kp for begge hold. Ved mindre end 16 spil i en halvleg eller ved specielle udregningsmetoder fastsættes regler for tidsoverskridelse ved turneringens start. Når turneringslederen tilkaldes ved en uregelmæssighed, kan der gives ekstra tid ved dette bord, ligesom turneringslederen selv skal have lejlighed til at afslutte runden/halvlegen på normale vilkår. Turneringsudvalget kan fast-sætte afvigelser fra tidsfristerne. Forslag: I 5.5 indsættes som nyt 2. punktum:

8 Hvis sidste spil i en runde ikke er påbegyndt inden der gives signal 5 minutter før rundeskift, kan turneringslederen påbyde, at spillet ikke spilles og der gives 50/50 til parterne, dog 60/40 hvis en af parterne er hovedårsagen til tidsforbruget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 9 Opløsning af ligestilling Hvis 2 eller flere par står lige i en parturnering, er det resultaterne af de indbyrdes opgør, der afgør placeringerne. Hvis der også er ligestilling her, ophæves ligestillingen ved lodtrækning. Når reglerne i 7.1 anvendes ved justering af scoren for de implicerede par, benyttes disse regler inden afgørelsen af ligestillingen. Hvis 2 eller flere spillere står lige i en enkeltmandsturnering, er stillingen før sidste spilleomgang tilsvarende afgørende. Hvis 2 eller flere hold står lige i en holdturnering, ophæves ligestillingen efter forbundets turneringsreglement (stk i Klubhåndbogen) Forslag: I 9 ændres sidste punktum til: Hvis 2 eller flere hold står lige i en holdturnering, ophæves ligestillingen efter forbundets turneringsbestemmelser (normalt antallet af kamppoint i indbyrdes kamp(e)). Forslaget blev enstemmigt vedtaget 11.2 Ishøj Idrætscenter Rygning må kun finde sted som angivet på spillestedet og på klubbens hjemmeside. Forslag: I 11.2 ændres overskriften til: Klubbens spillested(er). Forslaget blev enstemmigt vedtaget 6. Valg ifølge vedtægter Valg af formand ikke på valg Formanden oplyste, at han ikke stillede op til næste generalforsamling. 7 Valg fortsat a) Valg af bestyrelsesmedlem Max Haugaard - ikke på valg b) Valg af bestyrelsesmedlem Lone Villadsen - ikke på valg c) Valg af bestyrelsesmedlem Allan Christiansen modtager genvalg Blev genvalgt d) Valg af bestyrelsesmedlem Kirsten Ramsing modtager genvalg Blev genvalgt e) Valg af bestyrelsessuppleant Aase Andersen modtager genvalg Blev genvalgt f) Valg af bestyrelsessuppleant Gunvor Andresen ikke på valg 8 Valg af revisorer a) revisor Arne Jørgensen afgået ved døden b) Bestyrelsen foreslår Birthe Haugaard, som blev valgt for en 2 årig periode c) Valg af revisor vakant. Bestyrelsen forslår Aase Jensen, som blev valgt for 1 år d) Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Vera Bukhave, som blev vagt for en 2 årig periode

9 e) Valg af revisorsuppleant: Vakant. Bestyrelsen foreslår Hanne Bisgaard, som blev valgt for 1 år. 9 eventuelt: Formanden orienterede om hvem der var blevet klubmester og havde fået flest broncepoint henholdsvis mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: Mandag Allan C Tirsdag: Birthe H Onsdag: Tove J Torsdag: Poul Erik J Der blev drøftet om det var muligt at ændre spilletidspunktet om eftermiddagen til kl i stedet for kl Der blev givet en hensigtserklæring på at bestyrelsen gerne måtte gå videre med forslaget. Der blev forespurgt om Kassereren ikke kunne fremsende breve til medlemmerne i Word Kassereren oplyste, at han ville fremsende filer i Word Et medlem oplyste, at det i forbindelse med top 16, var det forvirrende med de forskellige meldekort. Bestyrelsen henstillede at medlemmerne drøftede meldekortene inden man begyndte at spille. Tilmeldingerne til den nye sæson blev drøftet, idet der var flere af medlemmerne der ikke kunne forstå, at de skulle udfyldes, hvis medlemmerne ikke selv meldte fra blev man jo bare overført til næste sæson. Formanden oplyste, at man bl.a. brugte tilmeldingerne til at ajourføre medlemskartoteket. Herudover var godt at få bekræftet hvem der kom de enkelte dage, idet der skete mange ændringer. Formanden oplyste at tilmeldingerne nok til næste år blev digital. Endvidere skal der lyde en tak til hjælpeturneringsledere, mandag: Ulla Dithmer fik blomster, tirsdag: Max, onsdag: Birthe og torsdag: Ingelise Kay. Formanden takkede for et godt møde og afsluttede generalforsamlingen.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Velkommen til Dansk L hombre-union

Velkommen til Dansk L hombre-union Maj 2014 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab til

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere