Referat fra generalforsamlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ruder 10/Ishøj bridgeklub den 1 maj 2012 i vore lokaler i Foreningshuset kl Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Ad 1 Torben blev valgt som dirigent. Torben konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. 2. Valg af stemmetællere Ad 1 Som stemmetæller blev valgt Grethe og Jette 2.a Valg af referent Ad 2a Lone 3. Bestyrelsens beretning ved formanden. Ad 3 Bestyrelsens beretning v/formanden Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til dette års ordinære generalforsamling. Jeg har i tidligere beretninger startet med Svedala. Lad mig også meget kort gøre det i dag. Jeg har talt med Frank, som nogen måske husker er leder af holdet i Svedala. Desværre er de ikke ret mange tilbage. Han talte om halvdelen og om hvor svært det var at skaffe flere. Han fortalte også, at han måske havde lidt svært ved at huske det hele. Så kære medlemmer, hvis I ønsker at vi laver tur så bedes I komme med forslag. Vi har i sæsonens løb deltaget i mange turneringer. Jeg nævner i en ikke prioriteret rækkefølge: Distriktets holdkampe (som i den ene af rækkerne var en monradturnering ). I februar i år: Åben par I april: mixed par samt DM for begyndere og klubspiller (grønt kort) Damepar. Ud over disse distriktsfinaler har mange deltaget i andre eksterne turneringer og for alle gælder det, at spillere fra Ruder 10 på bedste vis har repræsenteret klubben. Vi har som sædvanligt haft vore parturneringer, holdturneringer, TOP16 og almindelige turneringer. Vinderne har længe kunnet ses på vor hjemmeside. Et meget stort tillykke til alle vinderne, både de som spillede eksterne som de, der spillede hjemlige turneringer. Jeg nævnte i beretningen sidste år, at Ruder 10 havde indgået en samarbejdsaftale med ældresagen i Ishøj omkring sommerbridge, en samarbejdsaftale med Olsbækken Bridgeklub samt at der ville være mandags-sommerbridge i Olsbækken. Olsbækken Bridgeklub meddelte os i løbet af sæsonen, at de ikke ønskede en samarbejdsaftale med Ruder 10, hvilket vi tog til efterretning. : TU-leder Allan Christiansen og SUB-leder Vera Bukhave. TirsdagI sommer er der så stadig det samme, nemlig bridge-mandag og tirsdag i Olsbækken og torsdag i Ishøj. Vi fik sidste år en spilledag mere, nemlig tirsdag. Her startede vi med 12 par og i løbet af sæsonen nåede vi op på 16 par. Hvordan ser situationen så ud i år?

2 Vi har tilmeldingsfrist den 25. maj 2012, men p.t. har vi om mandagen 27 par, om tirsdagen 18 par, om onsdagen 36 par og om torsdagen 30 par. Der er et stykke tid endnu og der er en del, der ikke har svaret. Hvad angår TU-ledere og SUB-ledere de enkelte dage er der styr på det. Mandag: TU-leder Birthe Haugaard og SUB-leder Gunvor Andresen Onsdag: TU-leder Max Haugaard og SUB-leder Aase Andersen Torsdag: TU-leder Jørgen Andersen og SUB-leder Pia Kaae. Det er stadig Birthe Haugaard, der lægger kortene til de enkelte dage, så skulle der være nogen, der er utilfredse med deres resultater, så henvend jer til Birthe. Har vi nu TU-ledere nok?, nej ingenlunde. Vi vil gerne have flere og her mener jeg ikke nødvendigvis til at varetage dette at være turnerings ansvarlig, men TU-ledere, der kan træde til de enkelte dage og hjælpe den ansvarlige med tilkald. DBF har barslet med en ny og anderledes struktureret turneringsuddannelse. Den bygger på moduler. I alt 10. De første 3-4 (antallet her er stadig til diskussion) er at betragte som en grundudddannelse og ender med certifikat som klub-turneringsleder. Modulerne 4-7 skal ses som distriktsturneringsledere og 8-10 skal føre frem til, at man får lov til at gå med som føl med en forbundsturneringsleder. Hvorfor siger jeg nu alt dette? Jo, på distriktsplan (dette gælder Vestsjælland, Storstrøm og Østsjælland) arbejder vi på at uddanne turneringsledere, baseret på 1 dags kurser. Så vi meget hurtigere får flere i gang. Vi er enige i de 3 distrikter og satser på at starte i september. Lad os komme tilbage til vores egen klub for der skete jo rigtig meget i sæsonen Bestyrelsen har haft mange møder med Ishøj Kommune. Det startede sidste år med at vi blev indkaldt til et møde i de gamle 10 klassers lokaler. Her hvor vi er nu. Hvad vi troede var et tilbud, fandt vi ud af, var et must, Vi skulle flytte fra 1.salen over cafeen. Kommunen skulle bruge vore lokaler til andre arrangementer. De ønskede og har lavet en foreningsfittnes i de gamle lokaler DEF og derfor blev presset på 1. salen meget større. Ud af alt dette dukkede så foreningshuset op. Vi havde på mødet nogle ønsker nogle blev opfyldt andre ikke. Det endte med at vi flyttede ind den 9. januar i år. Vi var meget spændte. Var det så lovende, som vi troede eller havde vi været for positive? Det er op den enkelte at vurdere, men vi skulle herover. Vi havde et længere møde den hvor vi understregede nogle mangler. Det være sig hjørnehylder til urene, ventilationen, kaffemaskiner, tøjstativer med mere. Man var på dette tidspunkt ikke lydhør overfor stole, borde og deraf opståede pladsproblemer. Torsdag den 26. april havde vi så igen et møde med kommunens folk. I har set vores evaluering på nettet. Nu vil jeg give jer kommunens referat fra mødet. Bemærk: det er ikke noget, jeg siger, men kommunen. Lokaler: Lokalerne er utilstrækkelige i størrelsen. Efter en gennemgang af lokalerne i huset, blev det konstateret, at den bedste løsning vil være, at bridgeklubben foruden lokale M2 og M3 (det er vores nuværende spillelokaler) også får mulighed for at anvende M6. Klubben skal så søge om også at anvende

3 M6. Det er lokalet over for køkkenet. Kommunen forventer, at lokalefordelingsplanen godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Vi flytter så 5-6 af vore borde over i det lokale. I bestyrelsen har vi så på vort møde i torsdags drøftet, at vi kunne have en række der inde, men at dette skulle gå på tur i alle rækker. Tilbage til kommunens referat: Stole: Mange af foreningens medlemmer klager over siddekomforten på de farvede stole. Vi så på og sad på en prøvestol fra det gamle gymnasium. Kirsten Ramsing prøve-sad den. Den var meget bedre at sidde på, man kan så diskutere udseendet, men hvad er vigtigt? Vi mener at det er bedre at sidde ordentligt. Kommunen skriver, at vi var enige om at udskifte alle stolene i alle 3 lokaler. Er det nu nok, nej bestyrelsen besluttede i torsdags, at Aase, Gunvor, Lone og Kirsten i løbet af sommeren finder, indkøber puder til sæde/ryg, således at vi fra efterårets start kan være her med lidt bedre plads og lidt bedre siddekomfort. Hvad angår bordene og deres størrelse m.h.t. hvad vi skal have på dem, demonstrerede vi den på mødet vore problemer. Det var 1. gang de så, hvor meget vi havde brug for på bordet. Meldekasser, kort både i mapper og som stik, bridge-mate, papirer og diverse vandflasker. Det var svært at se, hvad farve bordene havde. Kommunen skriver, at foreningen (os) havde fundet frem til en løsning, som fordrer at der opsættes en lille plade på siden af bordet i alle 4 hjørner. Kaj Hansen (hal-kaj) ser ikke noget problem i dette. Bridgeklubben indkøber og aftaler nærmere omkring den praktiske opsætning med Kai Hansen. D.v.s. at til næste sæson, får vi bedre plads i lokalerne, bedre siddekomfort og bedre plads på bordene. Har vi nu glemt noget? Nej det kommer her. Ventilation: Qua ovenstående bør det lette lidt på indeklimaet: Dog, vi fastholder, at ventilationen ikke fungerer optimalt. Vi kan ikke som forening få lov til selv skrue op/ned. Det blev aftalt, at Kai H. undersøger mulighederne for opsætning af rumfølere, men det har noget at gøre med priser og budgetter. Hvad angår handicap-p-pladser forventede jeg, at det var noget kommunen ordnede, men det er CPH, der ejer p-plads området. De er forstående overfor problemet, men der skal komme en ansøgning. Det virker bedst, hvis det er os, der søger kommunen og at de så sender den videre med deres påtegninger til CPH. Vi har p.t. 6 handicappede (altså dem med blåt handicap-skilt). Så vi fremsender en ansøgning fra Ruder 10. Hvad angår hjertestarter, så er det sådan, at kommunen ikke kan ansøge om støtte/hjælp til en sådan, men kommuner skal selv betale. Sådan en med diverse kurser kommer let op på kroner. Vi har lovet (jeg har), at vi som forening søger Hjerteforeningen/Trygfonden om en sådan. Eller måske også søger spillestedet chancen her i Ishøj. Eller begge dele. Det var en længere redegørelse for forløbet. Vi tror i bestyrelsen, at det giver os bedre betingelser i næste sæson.

4 Skulle vi have glemt et eller andet (det er ikke sandsynligt, men dog muligt) så er jeg sikker på, at vi nok skal få det at vide. Vi har i bestyrelsen vedtaget, at vi også i år laver folderen. Vi skal selvfølgelig være meget opmærksomme og sørge for at oplysningerne er korrekte. Til næste år laver vi ikke nogen folder. Altså Så bør den kun være på hjemmesiden. I vil som tidligere få et velkomstbrev omkring 1. august og i dette brev vil det fremgå, at vi allerhelst ser betaling via netbank. Det letter kassereren meget. Skulle I ikke kunne dette og betaler 1. spilledag, så bedes I have aftalte penge med. Vi har afholdt et eller to bestyrelsesmøder mere set i lyset af flytningen ligeledes har vi afholdt et TU-møde mere p.g.a. appelsager, men vi forsøger stadig at holde antallet af møder nede. Jeg vil på bestyrelsens vegne her sige tak til vore turneringsledere, til vore SUB-ledere som gør et fantastisk arbejde. En stor tak til de daglige hjælpere. Der er en jeg gerne vil fremhæve her. Der er Birgit Toft, som er vores webmaster. For det første, så er der altid friske blomster, der er et hav af oplysninger og opdateringen sker øjeblikkeligt. En stor tak. Der er da også andre, nogle af dem gemmer vi til lidt senere i dag, men jeg vil gerne takke bestyrelsen for jeres store arbejde i den forgangne sæson. Her er så, hvad jeg vil kalde en service-meddelelse. Jeg er som formand ikke på valg i år, men det er jeg i 2013 og her afgår jeg som formand. Dette skulle give jer alle mulighed for at finde en ny. Skulle I nu få abstinenser altså om kortspil, så er det blot at gå ind på tilmeldingssiden og melde jer til en af de 3 steder. Mandag-tirsdag eller torsdag. Der er selvfølgelig også andre muligheder. En stor På bestyrelsens vegne Søren Pirmo/formand Kommentarer til formandens beretning. Forslag om anskaffelse af en hjertestarter blev drøftet. Bla. at klubben selv betalte for starteren. Formanden oplyste, at man havde forventet at kommunen havde opsat en hjertestarter. Det kunne være at ruder 10 kunne slå sig sammen med de andre klubber der kom i huset. Formanden oplyste at klubben ville sende en ansøgning til Chancen for at få tilskud, så der kunne blive opsat en hjertestarter. Mogens mente, at det var en fantastisk måde at formanden fremlagde, at Olsbækken ikke ønskede en samarbejdsaftale med ruder 10. Oplyste endvidere, at det var ham, som havde rejst problemstillingen om samarbejdsaftalen var lovlig.

5 Det blev endnu engang rejst forslag om, at der var opsat en hjertestarter når klubben begyndte efter sommerferien. Formanden beretning blev sat til afstemning og godkendt. 4 Aflæggelse af regnskab og budget Ad 4 Kassereren orienterede om regnskabet for 2011/2012 og oplyste, at der var et underskud på kr Budget 2012/13 blev ligeledes fremlagt og kassereren gennemgik budgettet. Der blev forespurgt til, hvor mange kurser man kunne komme på, når der kun var afsat kr til kursusdeltagelse. Kassereren oplyste, at efter turneringslederudd. var blevet opdelt i moduler, og hvert enkelt modul kostede kun kr. 500 pr. deltager Der blev forespurgt til betaling af Mesterpoint og Broncepoint fra Olsbækken. Kassereren oplyste, at Olsbækken fik fremsendt regning på beløbet. Regnskab og budget blev godkendt.. 5 Indkomne forslag Ad 5 Bestyrelsen sørger for, at alle medlemmer af Ruder 10, får klubregler for Ruder 10 Ishøj Bridgeklub. Det samme gælder for alle fremtidige nye medlemmer af Ruder 10. Indsendt af Jørgen Andersen. Forslaget blev trukket 2. Bestyrelsen i Ruder 10. Bedes behandler på generalforsamlingen d.å. (indsendt 31. marts 2012). a. På grund af manglende ilt i spillelokalerne, foreslår jeg at medlemmerne forlader lokalerne i pausen og vinduerne lukkes op. b. Kaffe/the og småkager eller anden form for brød til substitutterne, som er så venlige at bruge tid og har udgifter til transport. Indsendt af Lone Amdisen. Der kan ikke stemmes om forslaget, men turneringslederen kan henstille til, at vinduerne bliver åbnet i pausen. Der er en kaffeordning, som har kørt på forsøgsbasis dette forår. Det påhviler dem, der skal substitueres for, at sørge for at subberne får kaffe.

6 3. Undertegnede foreslår klubreglernes 7.1 ændret fra: Såfremt der kun er substitut for en spiller i et par, foretages der ingen justering. Såfremt begge spillere i et par er substitutter, justeres scoren i første omgang til middelscore. Der justeres ikke for de par, der møder et par med substitutter. Til: Såfremt der kun er substitut for en spiller i et par, foretages der ingen justering. Såfremt begge spillere i et par er substitutter, justeres en evt. højere score ned til egen gennemsnitsscore for hele turneringen. Der justeres ikke for de par, der møder et par med substitutter. Begrundelse: Det forekommer klart urimeligt, at et par kan tjene på at have substitutter på. Indsendt af Ole Borch Bestyrelsen kan ikke anbefale at forslaget godkendes. Herefter blev forslaget sendt til afstemning. Forslaget blev nedstemt med 21 nej-stemmer, 11 ja-stemmer, 11 blanke og 1 ugyldig 4. Til bridgeklubben Ruder 10. Forslag til generalforsamlingen søndag den 13. maj Hermed fremsender jeg forslag om, at der ikke kan tilmeldes mere end 72 personer pr. spilledag. Dette antal kan opnås ved almindelig og naturlig afgang. Hvis dette ikke er tilfældet til næste sæson, kan der siges nej til de medlemmer, som spiller mere end en dag, for derved at komme frem til antallet 72. Dette forslag for at give lidt mere albuerum i lokalet, hvor vi sidder næsten på ryggen af hinanden. Indsendt af Leif Falk-Andersen Forslaget blev trukket Bestyrelsens forslag til ændringer i Klubregler for Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub 2 Spilletid 2.1 Klubber (spilledage) Klubben er opdelt i følgende klubber (spilledage): Mandagsklubben, Onsdagsklubben og Torsdagsklubben. Der startes på mandage kl og sluttes senest kl. 23 og på onsdage og torsdage kl og sluttes senest kl. 17, med mindre andet er meddelt. Forslag: Tirsdagsklubben tilføjes i 1. og 2. sætning Forslaget blev enstemmigt vedtaget

7 5. Turneringsafvikling. 5.1 Turneringsledelse Det af bestyrelsen nedsatte turneringsudvalg har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer. Bestyrelsen udpeger turneringsleder(e), der indtræder i turneringsudvalget. 5.2 Turneringsudvalget. Turneringsudvalget fungerer som klubbens lov- og regelfortolkende udvalg. Det fungerer efter retningslinjerne i Klubhåndbogen Fortolkning af love og regler. Turneringsudvalget træffer afgørelse i de tilfælde, hvor en turneringslederafgørelse appelleres af spillere. Der betales ikke depositum for at indbringe en afgørelse for udvalget. En appel indgives gennem turneringslederen; denne skal orienteres om, at der indgives appel, inden de implicerede forlader spillelokalet og senest ½ time efter spillets afslutning. Turneringsudvalget skal orienteres af begge parter (om fornødent skriftligt), inden det træffer sin afgørelse. Turneringsudvalgets afgørelse kan appelleres videre til distriktets lov- og regelfortolkende udvalg. Her betales der depositum, og kendsgerningerne fastlægges på DBF's appelformular. Forslag: 5.2 ændres til: Turneringsudvalget fungerer tillige som klubbens lov- og regelfortolkende udvalg (appeludvalg) og kan som sådan supplere sig med en eller flere uddannede turneringsledere. Det fungerer efter retningslinjerne i Klubhåndbogen. Turneringsudvalget træffer afgørelse i de tilfælde, hvor en turneringslederafgørelse appelleres af spillere. Spillerne meddeler inden spilledagens afslutning, at der indgives appel. Appellen skal være turneringslederen i hænde senest 3 dage efter hændelsesforløbet, hvorefter denne foranlediger, at modparten inden 3 dage fra modtagelsen kan udtale sig til sagen. Herefter fremsender turneringslederen appellen, modpartens evt. udtalelse og sin egen redegørelse for hændelsesforløbet til formanden for turneringsudvalget og parterne. Udvalget bør så vidt muligt afgøre sagen ved mundtlig forhandling, hvor der medvirker mindst 3 medlemmer (incl. suppleanter). Den implicerede turneringsleder er inhabil ved sagens behandling. Turneringsudvalgets formand (eller dennes stedfortræder ved sagens behandling) meddeler parterne udvalgets afgørelse. Der betales ikke depositum for at indbringe en afgørelse for udvalget.. Turneringsudvalgets afgørelse kan appelleres videre til distriktets lov- og regelfortolkende udvalg. Her betales depositum, og kendsgerningerne fastlægges på DBf s appelformular. Forslaget blev vedtaget med 42 stemmer for og 2 imod 5.5 Tidsoverskridelser I klubbens parturneringer afsættes normalt 7 minutter pr. spil samt 2 minutter til rundeskift. Der gives signal 5 minutter før rundeskift og ved rundeskift. I tilfælde af, at spillet ved et bord ikke er afsluttet ved signal til rundeskift, er der tidsoverskridelse for begge par ved bordet. Ved et pars første tidsoverskridelse gives parret en advarsel; ved efterfølgende tidsoverskridelser den samme spilledag tildeles parret strafpoint. I en normal parturnering er der fradrag på 2 point pr. runde; ved andre udregningsmetoder fastsættes antallet af strafpoint ved turneringens start. I klubbens holdturneringer afsættes normalt 7 minutter pr. spil. Ved overskridelse af tiden for en halvleg med mere end 5 minutter fradrages der 1 kp for begge hold. Ved mindre end 16 spil i en halvleg eller ved specielle udregningsmetoder fastsættes regler for tidsoverskridelse ved turneringens start. Når turneringslederen tilkaldes ved en uregelmæssighed, kan der gives ekstra tid ved dette bord, ligesom turneringslederen selv skal have lejlighed til at afslutte runden/halvlegen på normale vilkår. Turneringsudvalget kan fast-sætte afvigelser fra tidsfristerne. Forslag: I 5.5 indsættes som nyt 2. punktum:

8 Hvis sidste spil i en runde ikke er påbegyndt inden der gives signal 5 minutter før rundeskift, kan turneringslederen påbyde, at spillet ikke spilles og der gives 50/50 til parterne, dog 60/40 hvis en af parterne er hovedårsagen til tidsforbruget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 9 Opløsning af ligestilling Hvis 2 eller flere par står lige i en parturnering, er det resultaterne af de indbyrdes opgør, der afgør placeringerne. Hvis der også er ligestilling her, ophæves ligestillingen ved lodtrækning. Når reglerne i 7.1 anvendes ved justering af scoren for de implicerede par, benyttes disse regler inden afgørelsen af ligestillingen. Hvis 2 eller flere spillere står lige i en enkeltmandsturnering, er stillingen før sidste spilleomgang tilsvarende afgørende. Hvis 2 eller flere hold står lige i en holdturnering, ophæves ligestillingen efter forbundets turneringsreglement (stk i Klubhåndbogen) Forslag: I 9 ændres sidste punktum til: Hvis 2 eller flere hold står lige i en holdturnering, ophæves ligestillingen efter forbundets turneringsbestemmelser (normalt antallet af kamppoint i indbyrdes kamp(e)). Forslaget blev enstemmigt vedtaget 11.2 Ishøj Idrætscenter Rygning må kun finde sted som angivet på spillestedet og på klubbens hjemmeside. Forslag: I 11.2 ændres overskriften til: Klubbens spillested(er). Forslaget blev enstemmigt vedtaget 6. Valg ifølge vedtægter Valg af formand ikke på valg Formanden oplyste, at han ikke stillede op til næste generalforsamling. 7 Valg fortsat a) Valg af bestyrelsesmedlem Max Haugaard - ikke på valg b) Valg af bestyrelsesmedlem Lone Villadsen - ikke på valg c) Valg af bestyrelsesmedlem Allan Christiansen modtager genvalg Blev genvalgt d) Valg af bestyrelsesmedlem Kirsten Ramsing modtager genvalg Blev genvalgt e) Valg af bestyrelsessuppleant Aase Andersen modtager genvalg Blev genvalgt f) Valg af bestyrelsessuppleant Gunvor Andresen ikke på valg 8 Valg af revisorer a) revisor Arne Jørgensen afgået ved døden b) Bestyrelsen foreslår Birthe Haugaard, som blev valgt for en 2 årig periode c) Valg af revisor vakant. Bestyrelsen forslår Aase Jensen, som blev valgt for 1 år d) Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Vera Bukhave, som blev vagt for en 2 årig periode

9 e) Valg af revisorsuppleant: Vakant. Bestyrelsen foreslår Hanne Bisgaard, som blev valgt for 1 år. 9 eventuelt: Formanden orienterede om hvem der var blevet klubmester og havde fået flest broncepoint henholdsvis mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: Mandag Allan C Tirsdag: Birthe H Onsdag: Tove J Torsdag: Poul Erik J Der blev drøftet om det var muligt at ændre spilletidspunktet om eftermiddagen til kl i stedet for kl Der blev givet en hensigtserklæring på at bestyrelsen gerne måtte gå videre med forslaget. Der blev forespurgt om Kassereren ikke kunne fremsende breve til medlemmerne i Word Kassereren oplyste, at han ville fremsende filer i Word Et medlem oplyste, at det i forbindelse med top 16, var det forvirrende med de forskellige meldekort. Bestyrelsen henstillede at medlemmerne drøftede meldekortene inden man begyndte at spille. Tilmeldingerne til den nye sæson blev drøftet, idet der var flere af medlemmerne der ikke kunne forstå, at de skulle udfyldes, hvis medlemmerne ikke selv meldte fra blev man jo bare overført til næste sæson. Formanden oplyste, at man bl.a. brugte tilmeldingerne til at ajourføre medlemskartoteket. Herudover var godt at få bekræftet hvem der kom de enkelte dage, idet der skete mange ændringer. Formanden oplyste at tilmeldingerne nok til næste år blev digital. Endvidere skal der lyde en tak til hjælpeturneringsledere, mandag: Ulla Dithmer fik blomster, tirsdag: Max, onsdag: Birthe og torsdag: Ingelise Kay. Formanden takkede for et godt møde og afsluttede generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning. Husk tilmelding til spisning.

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning. Husk tilmelding til spisning. Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Ruder 10/Ishøj Bridgeklub den 6. maj 2013 kl. 18,30 i vore lokaler i Foreningshuset. Efter generalforsamlingen serveres en let anretning. Husk tilmelding til

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Sæsonstart & Klubregler for Sorø Bridgeklub

Sæsonstart & Klubregler for Sorø Bridgeklub Sæsonstart & Klubregler for Sorø Bridgeklub Sæson 2017-2018 Indholdsfortegnelse:... 1 Velkommen til bridgesæsonen 2017/2018.... 3 Opvarmning.... 3 Spillested:... 3 Klubbens hjemmeside... 3 Klubbens telefonnummer:

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Horsens Bridgeklub af 1931 Stiftet 4. september 1931 KLUBREGLER

Horsens Bridgeklub af 1931 Stiftet 4. september 1931 KLUBREGLER Horsens Bridgeklub af 1931 Stiftet 4. september 1931 KLUBREGLER 1. Formål Stk. 1. Nærværende regelsæts formål er at tydeliggøre for medlemmerne efter hvilke principper nye medlemmer optages efter hvilke

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010 Afholdt i spillelokalet i Vodskovhallen, onsdag den 15. september 2010.

Referat af generalforsamling 2010 Afholdt i spillelokalet i Vodskovhallen, onsdag den 15. september 2010. Referat af generalforsamling 2010 Afholdt i spillelokalet i Vodskovhallen, onsdag den 15. september 2010. 1. Valg af dirigent og referent. Ole Svendsen blev valgt til dirigent Henrik Mortensen blev valgt

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 29. APRIL 2013, KL REFERAT. 2. Formandens beretning. (Se tillæg 1) Godkendt.

GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 29. APRIL 2013, KL REFERAT. 2. Formandens beretning. (Se tillæg 1) Godkendt. GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 29. APRIL 2013, KL. 18.00 REFERAT 1. Valg af dirigent. Flemming Larsen blev valgt som dirigent. Per Quist Nielsen og Kirsten Klæbel blev valgt som stemmetællere.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Ifølge Ribe Bridgeklubs vedtægter, punkt 2, er det formandens opgave at aflægge beretning, og denne gang er det for bridgesæsonen

Ifølge Ribe Bridgeklubs vedtægter, punkt 2, er det formandens opgave at aflægge beretning, og denne gang er det for bridgesæsonen Ifølge Ribe Bridgeklubs vedtægter, punkt 2, er det formandens opgave at aflægge beretning, og denne gang er det for bridgesæsonen 2015-2016. Det er Ribe Bridgeklubs beretning nr. 73 og det er i dag den

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013/2014. Vand/øl

GENERALFORSAMLING 2013/2014. Vand/øl GENERALFORSAMLING 2013/2014 Vand/øl 1. Valg af dirigent. Erik J. Larsen er foreslået. 2. Konstatering af stemmetal. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Aflæggelse af årsregnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Behandling

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015

Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015 Mødet blev afholdt i Nykøbing F. Bridgeklub. Referat fra klubledermødet den 7. februar 2015 Til stede: Benny Jakobsen og Hanne Hartmann (Bridgeklubben Præstø), Karin Bech og Jørgen Lyngså Larsen (Faxe

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Rønne, d. 20. august 2013 Kære klubledere Sikke en sommer. Varmen var jo næsten tropisk, så det har længe været forbundet med stort besvær bare at tænke på at skulle sætte sig til Pc en for at sende et

Læs mere