Referat fra generalforsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ruder 10/Ishøj bridgeklub den 1 maj 2012 i vore lokaler i Foreningshuset kl Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Ad 1 Torben blev valgt som dirigent. Torben konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. 2. Valg af stemmetællere Ad 1 Som stemmetæller blev valgt Grethe og Jette 2.a Valg af referent Ad 2a Lone 3. Bestyrelsens beretning ved formanden. Ad 3 Bestyrelsens beretning v/formanden Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til dette års ordinære generalforsamling. Jeg har i tidligere beretninger startet med Svedala. Lad mig også meget kort gøre det i dag. Jeg har talt med Frank, som nogen måske husker er leder af holdet i Svedala. Desværre er de ikke ret mange tilbage. Han talte om halvdelen og om hvor svært det var at skaffe flere. Han fortalte også, at han måske havde lidt svært ved at huske det hele. Så kære medlemmer, hvis I ønsker at vi laver tur så bedes I komme med forslag. Vi har i sæsonens løb deltaget i mange turneringer. Jeg nævner i en ikke prioriteret rækkefølge: Distriktets holdkampe (som i den ene af rækkerne var en monradturnering ). I februar i år: Åben par I april: mixed par samt DM for begyndere og klubspiller (grønt kort) Damepar. Ud over disse distriktsfinaler har mange deltaget i andre eksterne turneringer og for alle gælder det, at spillere fra Ruder 10 på bedste vis har repræsenteret klubben. Vi har som sædvanligt haft vore parturneringer, holdturneringer, TOP16 og almindelige turneringer. Vinderne har længe kunnet ses på vor hjemmeside. Et meget stort tillykke til alle vinderne, både de som spillede eksterne som de, der spillede hjemlige turneringer. Jeg nævnte i beretningen sidste år, at Ruder 10 havde indgået en samarbejdsaftale med ældresagen i Ishøj omkring sommerbridge, en samarbejdsaftale med Olsbækken Bridgeklub samt at der ville være mandags-sommerbridge i Olsbækken. Olsbækken Bridgeklub meddelte os i løbet af sæsonen, at de ikke ønskede en samarbejdsaftale med Ruder 10, hvilket vi tog til efterretning. : TU-leder Allan Christiansen og SUB-leder Vera Bukhave. TirsdagI sommer er der så stadig det samme, nemlig bridge-mandag og tirsdag i Olsbækken og torsdag i Ishøj. Vi fik sidste år en spilledag mere, nemlig tirsdag. Her startede vi med 12 par og i løbet af sæsonen nåede vi op på 16 par. Hvordan ser situationen så ud i år?

2 Vi har tilmeldingsfrist den 25. maj 2012, men p.t. har vi om mandagen 27 par, om tirsdagen 18 par, om onsdagen 36 par og om torsdagen 30 par. Der er et stykke tid endnu og der er en del, der ikke har svaret. Hvad angår TU-ledere og SUB-ledere de enkelte dage er der styr på det. Mandag: TU-leder Birthe Haugaard og SUB-leder Gunvor Andresen Onsdag: TU-leder Max Haugaard og SUB-leder Aase Andersen Torsdag: TU-leder Jørgen Andersen og SUB-leder Pia Kaae. Det er stadig Birthe Haugaard, der lægger kortene til de enkelte dage, så skulle der være nogen, der er utilfredse med deres resultater, så henvend jer til Birthe. Har vi nu TU-ledere nok?, nej ingenlunde. Vi vil gerne have flere og her mener jeg ikke nødvendigvis til at varetage dette at være turnerings ansvarlig, men TU-ledere, der kan træde til de enkelte dage og hjælpe den ansvarlige med tilkald. DBF har barslet med en ny og anderledes struktureret turneringsuddannelse. Den bygger på moduler. I alt 10. De første 3-4 (antallet her er stadig til diskussion) er at betragte som en grundudddannelse og ender med certifikat som klub-turneringsleder. Modulerne 4-7 skal ses som distriktsturneringsledere og 8-10 skal føre frem til, at man får lov til at gå med som føl med en forbundsturneringsleder. Hvorfor siger jeg nu alt dette? Jo, på distriktsplan (dette gælder Vestsjælland, Storstrøm og Østsjælland) arbejder vi på at uddanne turneringsledere, baseret på 1 dags kurser. Så vi meget hurtigere får flere i gang. Vi er enige i de 3 distrikter og satser på at starte i september. Lad os komme tilbage til vores egen klub for der skete jo rigtig meget i sæsonen Bestyrelsen har haft mange møder med Ishøj Kommune. Det startede sidste år med at vi blev indkaldt til et møde i de gamle 10 klassers lokaler. Her hvor vi er nu. Hvad vi troede var et tilbud, fandt vi ud af, var et must, Vi skulle flytte fra 1.salen over cafeen. Kommunen skulle bruge vore lokaler til andre arrangementer. De ønskede og har lavet en foreningsfittnes i de gamle lokaler DEF og derfor blev presset på 1. salen meget større. Ud af alt dette dukkede så foreningshuset op. Vi havde på mødet nogle ønsker nogle blev opfyldt andre ikke. Det endte med at vi flyttede ind den 9. januar i år. Vi var meget spændte. Var det så lovende, som vi troede eller havde vi været for positive? Det er op den enkelte at vurdere, men vi skulle herover. Vi havde et længere møde den hvor vi understregede nogle mangler. Det være sig hjørnehylder til urene, ventilationen, kaffemaskiner, tøjstativer med mere. Man var på dette tidspunkt ikke lydhør overfor stole, borde og deraf opståede pladsproblemer. Torsdag den 26. april havde vi så igen et møde med kommunens folk. I har set vores evaluering på nettet. Nu vil jeg give jer kommunens referat fra mødet. Bemærk: det er ikke noget, jeg siger, men kommunen. Lokaler: Lokalerne er utilstrækkelige i størrelsen. Efter en gennemgang af lokalerne i huset, blev det konstateret, at den bedste løsning vil være, at bridgeklubben foruden lokale M2 og M3 (det er vores nuværende spillelokaler) også får mulighed for at anvende M6. Klubben skal så søge om også at anvende

3 M6. Det er lokalet over for køkkenet. Kommunen forventer, at lokalefordelingsplanen godkendes af Folkeoplysningsudvalget. Vi flytter så 5-6 af vore borde over i det lokale. I bestyrelsen har vi så på vort møde i torsdags drøftet, at vi kunne have en række der inde, men at dette skulle gå på tur i alle rækker. Tilbage til kommunens referat: Stole: Mange af foreningens medlemmer klager over siddekomforten på de farvede stole. Vi så på og sad på en prøvestol fra det gamle gymnasium. Kirsten Ramsing prøve-sad den. Den var meget bedre at sidde på, man kan så diskutere udseendet, men hvad er vigtigt? Vi mener at det er bedre at sidde ordentligt. Kommunen skriver, at vi var enige om at udskifte alle stolene i alle 3 lokaler. Er det nu nok, nej bestyrelsen besluttede i torsdags, at Aase, Gunvor, Lone og Kirsten i løbet af sommeren finder, indkøber puder til sæde/ryg, således at vi fra efterårets start kan være her med lidt bedre plads og lidt bedre siddekomfort. Hvad angår bordene og deres størrelse m.h.t. hvad vi skal have på dem, demonstrerede vi den på mødet vore problemer. Det var 1. gang de så, hvor meget vi havde brug for på bordet. Meldekasser, kort både i mapper og som stik, bridge-mate, papirer og diverse vandflasker. Det var svært at se, hvad farve bordene havde. Kommunen skriver, at foreningen (os) havde fundet frem til en løsning, som fordrer at der opsættes en lille plade på siden af bordet i alle 4 hjørner. Kaj Hansen (hal-kaj) ser ikke noget problem i dette. Bridgeklubben indkøber og aftaler nærmere omkring den praktiske opsætning med Kai Hansen. D.v.s. at til næste sæson, får vi bedre plads i lokalerne, bedre siddekomfort og bedre plads på bordene. Har vi nu glemt noget? Nej det kommer her. Ventilation: Qua ovenstående bør det lette lidt på indeklimaet: Dog, vi fastholder, at ventilationen ikke fungerer optimalt. Vi kan ikke som forening få lov til selv skrue op/ned. Det blev aftalt, at Kai H. undersøger mulighederne for opsætning af rumfølere, men det har noget at gøre med priser og budgetter. Hvad angår handicap-p-pladser forventede jeg, at det var noget kommunen ordnede, men det er CPH, der ejer p-plads området. De er forstående overfor problemet, men der skal komme en ansøgning. Det virker bedst, hvis det er os, der søger kommunen og at de så sender den videre med deres påtegninger til CPH. Vi har p.t. 6 handicappede (altså dem med blåt handicap-skilt). Så vi fremsender en ansøgning fra Ruder 10. Hvad angår hjertestarter, så er det sådan, at kommunen ikke kan ansøge om støtte/hjælp til en sådan, men kommuner skal selv betale. Sådan en med diverse kurser kommer let op på kroner. Vi har lovet (jeg har), at vi som forening søger Hjerteforeningen/Trygfonden om en sådan. Eller måske også søger spillestedet chancen her i Ishøj. Eller begge dele. Det var en længere redegørelse for forløbet. Vi tror i bestyrelsen, at det giver os bedre betingelser i næste sæson.

4 Skulle vi have glemt et eller andet (det er ikke sandsynligt, men dog muligt) så er jeg sikker på, at vi nok skal få det at vide. Vi har i bestyrelsen vedtaget, at vi også i år laver folderen. Vi skal selvfølgelig være meget opmærksomme og sørge for at oplysningerne er korrekte. Til næste år laver vi ikke nogen folder. Altså Så bør den kun være på hjemmesiden. I vil som tidligere få et velkomstbrev omkring 1. august og i dette brev vil det fremgå, at vi allerhelst ser betaling via netbank. Det letter kassereren meget. Skulle I ikke kunne dette og betaler 1. spilledag, så bedes I have aftalte penge med. Vi har afholdt et eller to bestyrelsesmøder mere set i lyset af flytningen ligeledes har vi afholdt et TU-møde mere p.g.a. appelsager, men vi forsøger stadig at holde antallet af møder nede. Jeg vil på bestyrelsens vegne her sige tak til vore turneringsledere, til vore SUB-ledere som gør et fantastisk arbejde. En stor tak til de daglige hjælpere. Der er en jeg gerne vil fremhæve her. Der er Birgit Toft, som er vores webmaster. For det første, så er der altid friske blomster, der er et hav af oplysninger og opdateringen sker øjeblikkeligt. En stor tak. Der er da også andre, nogle af dem gemmer vi til lidt senere i dag, men jeg vil gerne takke bestyrelsen for jeres store arbejde i den forgangne sæson. Her er så, hvad jeg vil kalde en service-meddelelse. Jeg er som formand ikke på valg i år, men det er jeg i 2013 og her afgår jeg som formand. Dette skulle give jer alle mulighed for at finde en ny. Skulle I nu få abstinenser altså om kortspil, så er det blot at gå ind på tilmeldingssiden og melde jer til en af de 3 steder. Mandag-tirsdag eller torsdag. Der er selvfølgelig også andre muligheder. En stor På bestyrelsens vegne Søren Pirmo/formand Kommentarer til formandens beretning. Forslag om anskaffelse af en hjertestarter blev drøftet. Bla. at klubben selv betalte for starteren. Formanden oplyste, at man havde forventet at kommunen havde opsat en hjertestarter. Det kunne være at ruder 10 kunne slå sig sammen med de andre klubber der kom i huset. Formanden oplyste at klubben ville sende en ansøgning til Chancen for at få tilskud, så der kunne blive opsat en hjertestarter. Mogens mente, at det var en fantastisk måde at formanden fremlagde, at Olsbækken ikke ønskede en samarbejdsaftale med ruder 10. Oplyste endvidere, at det var ham, som havde rejst problemstillingen om samarbejdsaftalen var lovlig.

5 Det blev endnu engang rejst forslag om, at der var opsat en hjertestarter når klubben begyndte efter sommerferien. Formanden beretning blev sat til afstemning og godkendt. 4 Aflæggelse af regnskab og budget Ad 4 Kassereren orienterede om regnskabet for 2011/2012 og oplyste, at der var et underskud på kr Budget 2012/13 blev ligeledes fremlagt og kassereren gennemgik budgettet. Der blev forespurgt til, hvor mange kurser man kunne komme på, når der kun var afsat kr til kursusdeltagelse. Kassereren oplyste, at efter turneringslederudd. var blevet opdelt i moduler, og hvert enkelt modul kostede kun kr. 500 pr. deltager Der blev forespurgt til betaling af Mesterpoint og Broncepoint fra Olsbækken. Kassereren oplyste, at Olsbækken fik fremsendt regning på beløbet. Regnskab og budget blev godkendt.. 5 Indkomne forslag Ad 5 Bestyrelsen sørger for, at alle medlemmer af Ruder 10, får klubregler for Ruder 10 Ishøj Bridgeklub. Det samme gælder for alle fremtidige nye medlemmer af Ruder 10. Indsendt af Jørgen Andersen. Forslaget blev trukket 2. Bestyrelsen i Ruder 10. Bedes behandler på generalforsamlingen d.å. (indsendt 31. marts 2012). a. På grund af manglende ilt i spillelokalerne, foreslår jeg at medlemmerne forlader lokalerne i pausen og vinduerne lukkes op. b. Kaffe/the og småkager eller anden form for brød til substitutterne, som er så venlige at bruge tid og har udgifter til transport. Indsendt af Lone Amdisen. Der kan ikke stemmes om forslaget, men turneringslederen kan henstille til, at vinduerne bliver åbnet i pausen. Der er en kaffeordning, som har kørt på forsøgsbasis dette forår. Det påhviler dem, der skal substitueres for, at sørge for at subberne får kaffe.

6 3. Undertegnede foreslår klubreglernes 7.1 ændret fra: Såfremt der kun er substitut for en spiller i et par, foretages der ingen justering. Såfremt begge spillere i et par er substitutter, justeres scoren i første omgang til middelscore. Der justeres ikke for de par, der møder et par med substitutter. Til: Såfremt der kun er substitut for en spiller i et par, foretages der ingen justering. Såfremt begge spillere i et par er substitutter, justeres en evt. højere score ned til egen gennemsnitsscore for hele turneringen. Der justeres ikke for de par, der møder et par med substitutter. Begrundelse: Det forekommer klart urimeligt, at et par kan tjene på at have substitutter på. Indsendt af Ole Borch Bestyrelsen kan ikke anbefale at forslaget godkendes. Herefter blev forslaget sendt til afstemning. Forslaget blev nedstemt med 21 nej-stemmer, 11 ja-stemmer, 11 blanke og 1 ugyldig 4. Til bridgeklubben Ruder 10. Forslag til generalforsamlingen søndag den 13. maj Hermed fremsender jeg forslag om, at der ikke kan tilmeldes mere end 72 personer pr. spilledag. Dette antal kan opnås ved almindelig og naturlig afgang. Hvis dette ikke er tilfældet til næste sæson, kan der siges nej til de medlemmer, som spiller mere end en dag, for derved at komme frem til antallet 72. Dette forslag for at give lidt mere albuerum i lokalet, hvor vi sidder næsten på ryggen af hinanden. Indsendt af Leif Falk-Andersen Forslaget blev trukket Bestyrelsens forslag til ændringer i Klubregler for Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub 2 Spilletid 2.1 Klubber (spilledage) Klubben er opdelt i følgende klubber (spilledage): Mandagsklubben, Onsdagsklubben og Torsdagsklubben. Der startes på mandage kl og sluttes senest kl. 23 og på onsdage og torsdage kl og sluttes senest kl. 17, med mindre andet er meddelt. Forslag: Tirsdagsklubben tilføjes i 1. og 2. sætning Forslaget blev enstemmigt vedtaget

7 5. Turneringsafvikling. 5.1 Turneringsledelse Det af bestyrelsen nedsatte turneringsudvalg har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer. Bestyrelsen udpeger turneringsleder(e), der indtræder i turneringsudvalget. 5.2 Turneringsudvalget. Turneringsudvalget fungerer som klubbens lov- og regelfortolkende udvalg. Det fungerer efter retningslinjerne i Klubhåndbogen Fortolkning af love og regler. Turneringsudvalget træffer afgørelse i de tilfælde, hvor en turneringslederafgørelse appelleres af spillere. Der betales ikke depositum for at indbringe en afgørelse for udvalget. En appel indgives gennem turneringslederen; denne skal orienteres om, at der indgives appel, inden de implicerede forlader spillelokalet og senest ½ time efter spillets afslutning. Turneringsudvalget skal orienteres af begge parter (om fornødent skriftligt), inden det træffer sin afgørelse. Turneringsudvalgets afgørelse kan appelleres videre til distriktets lov- og regelfortolkende udvalg. Her betales der depositum, og kendsgerningerne fastlægges på DBF's appelformular. Forslag: 5.2 ændres til: Turneringsudvalget fungerer tillige som klubbens lov- og regelfortolkende udvalg (appeludvalg) og kan som sådan supplere sig med en eller flere uddannede turneringsledere. Det fungerer efter retningslinjerne i Klubhåndbogen. Turneringsudvalget træffer afgørelse i de tilfælde, hvor en turneringslederafgørelse appelleres af spillere. Spillerne meddeler inden spilledagens afslutning, at der indgives appel. Appellen skal være turneringslederen i hænde senest 3 dage efter hændelsesforløbet, hvorefter denne foranlediger, at modparten inden 3 dage fra modtagelsen kan udtale sig til sagen. Herefter fremsender turneringslederen appellen, modpartens evt. udtalelse og sin egen redegørelse for hændelsesforløbet til formanden for turneringsudvalget og parterne. Udvalget bør så vidt muligt afgøre sagen ved mundtlig forhandling, hvor der medvirker mindst 3 medlemmer (incl. suppleanter). Den implicerede turneringsleder er inhabil ved sagens behandling. Turneringsudvalgets formand (eller dennes stedfortræder ved sagens behandling) meddeler parterne udvalgets afgørelse. Der betales ikke depositum for at indbringe en afgørelse for udvalget.. Turneringsudvalgets afgørelse kan appelleres videre til distriktets lov- og regelfortolkende udvalg. Her betales depositum, og kendsgerningerne fastlægges på DBf s appelformular. Forslaget blev vedtaget med 42 stemmer for og 2 imod 5.5 Tidsoverskridelser I klubbens parturneringer afsættes normalt 7 minutter pr. spil samt 2 minutter til rundeskift. Der gives signal 5 minutter før rundeskift og ved rundeskift. I tilfælde af, at spillet ved et bord ikke er afsluttet ved signal til rundeskift, er der tidsoverskridelse for begge par ved bordet. Ved et pars første tidsoverskridelse gives parret en advarsel; ved efterfølgende tidsoverskridelser den samme spilledag tildeles parret strafpoint. I en normal parturnering er der fradrag på 2 point pr. runde; ved andre udregningsmetoder fastsættes antallet af strafpoint ved turneringens start. I klubbens holdturneringer afsættes normalt 7 minutter pr. spil. Ved overskridelse af tiden for en halvleg med mere end 5 minutter fradrages der 1 kp for begge hold. Ved mindre end 16 spil i en halvleg eller ved specielle udregningsmetoder fastsættes regler for tidsoverskridelse ved turneringens start. Når turneringslederen tilkaldes ved en uregelmæssighed, kan der gives ekstra tid ved dette bord, ligesom turneringslederen selv skal have lejlighed til at afslutte runden/halvlegen på normale vilkår. Turneringsudvalget kan fast-sætte afvigelser fra tidsfristerne. Forslag: I 5.5 indsættes som nyt 2. punktum:

8 Hvis sidste spil i en runde ikke er påbegyndt inden der gives signal 5 minutter før rundeskift, kan turneringslederen påbyde, at spillet ikke spilles og der gives 50/50 til parterne, dog 60/40 hvis en af parterne er hovedårsagen til tidsforbruget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 9 Opløsning af ligestilling Hvis 2 eller flere par står lige i en parturnering, er det resultaterne af de indbyrdes opgør, der afgør placeringerne. Hvis der også er ligestilling her, ophæves ligestillingen ved lodtrækning. Når reglerne i 7.1 anvendes ved justering af scoren for de implicerede par, benyttes disse regler inden afgørelsen af ligestillingen. Hvis 2 eller flere spillere står lige i en enkeltmandsturnering, er stillingen før sidste spilleomgang tilsvarende afgørende. Hvis 2 eller flere hold står lige i en holdturnering, ophæves ligestillingen efter forbundets turneringsreglement (stk i Klubhåndbogen) Forslag: I 9 ændres sidste punktum til: Hvis 2 eller flere hold står lige i en holdturnering, ophæves ligestillingen efter forbundets turneringsbestemmelser (normalt antallet af kamppoint i indbyrdes kamp(e)). Forslaget blev enstemmigt vedtaget 11.2 Ishøj Idrætscenter Rygning må kun finde sted som angivet på spillestedet og på klubbens hjemmeside. Forslag: I 11.2 ændres overskriften til: Klubbens spillested(er). Forslaget blev enstemmigt vedtaget 6. Valg ifølge vedtægter Valg af formand ikke på valg Formanden oplyste, at han ikke stillede op til næste generalforsamling. 7 Valg fortsat a) Valg af bestyrelsesmedlem Max Haugaard - ikke på valg b) Valg af bestyrelsesmedlem Lone Villadsen - ikke på valg c) Valg af bestyrelsesmedlem Allan Christiansen modtager genvalg Blev genvalgt d) Valg af bestyrelsesmedlem Kirsten Ramsing modtager genvalg Blev genvalgt e) Valg af bestyrelsessuppleant Aase Andersen modtager genvalg Blev genvalgt f) Valg af bestyrelsessuppleant Gunvor Andresen ikke på valg 8 Valg af revisorer a) revisor Arne Jørgensen afgået ved døden b) Bestyrelsen foreslår Birthe Haugaard, som blev valgt for en 2 årig periode c) Valg af revisor vakant. Bestyrelsen forslår Aase Jensen, som blev valgt for 1 år d) Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Vera Bukhave, som blev vagt for en 2 årig periode

9 e) Valg af revisorsuppleant: Vakant. Bestyrelsen foreslår Hanne Bisgaard, som blev valgt for 1 år. 9 eventuelt: Formanden orienterede om hvem der var blevet klubmester og havde fået flest broncepoint henholdsvis mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: Mandag Allan C Tirsdag: Birthe H Onsdag: Tove J Torsdag: Poul Erik J Der blev drøftet om det var muligt at ændre spilletidspunktet om eftermiddagen til kl i stedet for kl Der blev givet en hensigtserklæring på at bestyrelsen gerne måtte gå videre med forslaget. Der blev forespurgt om Kassereren ikke kunne fremsende breve til medlemmerne i Word Kassereren oplyste, at han ville fremsende filer i Word Et medlem oplyste, at det i forbindelse med top 16, var det forvirrende med de forskellige meldekort. Bestyrelsen henstillede at medlemmerne drøftede meldekortene inden man begyndte at spille. Tilmeldingerne til den nye sæson blev drøftet, idet der var flere af medlemmerne der ikke kunne forstå, at de skulle udfyldes, hvis medlemmerne ikke selv meldte fra blev man jo bare overført til næste sæson. Formanden oplyste, at man bl.a. brugte tilmeldingerne til at ajourføre medlemskartoteket. Herudover var godt at få bekræftet hvem der kom de enkelte dage, idet der skete mange ændringer. Formanden oplyste at tilmeldingerne nok til næste år blev digital. Endvidere skal der lyde en tak til hjælpeturneringsledere, mandag: Ulla Dithmer fik blomster, tirsdag: Max, onsdag: Birthe og torsdag: Ingelise Kay. Formanden takkede for et godt møde og afsluttede generalforsamlingen.

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården

Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion. Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården Referat Fra Ordinær generalforsamling i Roskilde Bridgeunion Onsdag den 21. oktober 2009 kl. 17.00 I lokale: Roskilde Gymnastikforening, Kildegården Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Konstatering

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2013/2014. Vand/øl

GENERALFORSAMLING 2013/2014. Vand/øl GENERALFORSAMLING 2013/2014 Vand/øl 1. Valg af dirigent. Erik J. Larsen er foreslået. 2. Konstatering af stemmetal. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Aflæggelse af årsregnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Behandling

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 På bestyrelsens vegne skal jeg herved aflægge beretning for 2014/15 Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder. På mødet den 23.5 konstituerede bestyrelsen sig med mig som

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

1. Siden sidste bestyrelsesmøde. a. Indbydelse til Copenhagen bridge, er sendt til alle via mail.

1. Siden sidste bestyrelsesmøde. a. Indbydelse til Copenhagen bridge, er sendt til alle via mail. Bestyrelsesmøde hos Hanne Knudsen d. 11. februar 2013 kl. 19:30. Til stede: Hanne Knudsen Fraværende: Lene Holst Jens Lundberg Heidi Quist Nielsen Lone Skov Jensen Gunna Steffensen Birgitte Sørensen Dagsorden:

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Velkommen til Islev Bridgeklub

Velkommen til Islev Bridgeklub Velkommen til Islev Bridgeklub Kære bridge-spiller! Velkommen til Islev Bridge Klub. Vi er en aktiv bridgeklub, hvor klublivet bridge, hygge og venskaber er i højsædet, og hvor medlemmerne selv driver

Læs mere

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 Indhold: Bestyrelse og ugeplan Mandagsklubben Undervisning Onsdagsklubben Tilmelding og betaling Andre klubber Anden information Spillested: Vanggaardcentret Paludan Müllersvej

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Horsens den 29. april 2015 Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere