HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 2"

Transkript

1 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 2 VELKOMMEN TIL LILJEVANGSVEJ Kære medbeboer Dette lille hæfte er ment som en information til gavn for beboerne nye såvel som gamle. Et boligområde som vores er et "minisamfund i samfundet", og derfor har vi nogle af de samme problemer (i mindre målestok) som verden udenfor. Vi skal passe på vores økonomi, vi skal tage vare på miljøet, vi skal tage stilling til energiforsyning osv. Samtidig skal de løsninger, vi bliver enige om, tage hensyn til de enkelte mennesker, der bor her. Vi kan alle være med til at præge udviklingen. Liljevangsvej er "vores" sted. Det er os - beboerne - der bestemmer, hvordan her skal være at bo. Det er vores ansvar. Der skal være spillerum for os alle sammen, vi skal leve og fungere sammen - så godt som overhovedet muligt! Du kan altid gå til afdelingsbestyrelsen med spørgsmål vedrørende din bolig eller forslag, du ønsker at fremsætte. Husk, at du selv er en del af beboerdemokratiet og har lige så stor indflydelse som din nabo. Mange gode hilsner Afdelingsbestyrelsen

2 INDHOLD: 1. Administration, varmemester, vagtordning 2. Beboerdemokrati 3. Beboeraktiviteter 4. Husorden 5. Affald, genbrug, miljø 6. Vedligeholdelse 7. Varme, måler, regnskab 8. Vaskeriet 9. Antenneanlæg 2

3 1. ADMINISTRATION Boligselskabet Baldersbo Præstevænget Ballerup Daglig samt torsdag Hjemmeside: Afdelingsinspektør René Nørst Afdeling 2 Liljevangsvej Eskebjerggård Måløv Telefon Afdelingsinspektørens telefontid: Mandag fredag kl Torsdage tillige kl Udenfor telefontid kan der lægges besked på tlf.svarer og der ringes tilbage hurtigst muligt. Kontortid: Mandag fredag kl Torsdage tillige kl Torsdag aften er lukket i skolernes sommerferie Vagtserviceordning: Ishøj vagt- og patruljeservice, tlf Udenfor normal arbejdstid kan man i særlige situationer ved større skader på bygning, rør eller el-installationer kontakte vagtordningen. 3

4 2. BEBOERDEMOKRATI Vore boliger er almennyttige boliger og derfor omfattet af reglerne om beboerdemokrati. Vi har alle et medansvar for og en indflydelse på hvordan her skal være at bo. Vi er alle med til at sikre, at vores boligområde er velordnet og trygt for alle beboere, unge såvel som ældre. Beboerne vælger en afdelingsbestyrelse, som på beboernes vegne samarbejder med boligselskabet om alle forhold vedrørende bebyggelsen. Boligselskabet og afdelingsbestyrelsen afholder et ordinært afdelingsmøde med alle beboere en gang om året. På afdelingsmødet skal beboerne bl.a. tage stilling til afdelingens budget og eventuelle huslejereguleringer. Derudover kan der drøftes og besluttes alle forslag, som stilles af enkelte beboere. Det er også på afdelingsmødet at der vælges afdelingsbestyrelse og beboernes repræsentant til Boligselskabets øverste organ: repræsentantskabet. Der holdes efter behov ekstraordinære møder for alle beboere, f. eks. om større ændringer i byggeriet o. lign. Afdelingsbestyrelsen består af: Formand: Jens Kirkebye Liljevangsvej 22 St. Tv. tlf Bestyrelsesmedlemmer: Claus Christiansen Liljevangsvej 26 St. Tv. tlf Kirsten Olsen Liljevangsvej 12 St. Tv. tlf Jytte Hoffmann Liljevangsvej 12, 1 Tv. Suppleanter: Lis Ditlevsen Liljevangsvej 22 St. Tv. tlf Grete Jørgensen Liljevangsvej 18 St. Th. Man kan altid henvende sig til en fra afdelingsbestyrelsen, hvis man har spørgsmål vedrørende boligen eller beboerdemokratiet, man ønsker at drøfte. 4

5 3. BEBOERAKTIVITETER Billardklubben Liljen Klubben har lokale i nr. 10 i kælderen. Nærmere oplysninger hos formanden for klubben: Helen Christensen, Liljevangsvej 24, st. tv. Åbningstider: Maj til oktober: onsdag kl Oktober til maj: lørdag kl , ved stort fremmøde evt. længere. Petanque-bane Fælles med afdeling 7 har vi petanque-bane til fri afbenyttelse, beliggende ved kastanjepladsen. Legeplads Der findes en legeplads, der hører til afdelingen. Det er vigtigt at holde pladsen ren for glas, flasker, kapsler og andet affald. Fællesterrasser Ud for hver blok er der terrasser til blandt andet grill-stegning eller som hyggeligt mødested for beboere og gæster. På terrassen er det muligt at opsætte en 3x3 m. pavillon, idet der i flisebelægningen er etableret fire huller med et forstærkende jernrør. Opgangshaver Hver opgang har mulighed for i fællesskab at blive enige om yderligere beplantning foran opgangen, der passes af beboerne selv. Såfremt beplantningen ikke bliver passet, vil den blive fjernet. Græsarealer bliver holdt af ejendomsfunktionærerne. Beboeraktiviteter i samarbejde med Eskebjerggård Beboerbladet Brølet uddeles også hos os. Vi kan få optaget indlæg i Brølet. Har vi behov for et selskabslokale, kan vi leje lokaler i andre af Baldersbo's afdelinger, f.eks. Æsken i Eskebjerggård eller selskabslokalerne i kælderen på Jørgen Andersens Vej. I beboerladet Brølet kan man se, hvem der står for udlejningen af Æsken. Vi har også mulighed for at deltage i de mange beboeraktiviteter på Eskebjerggård på samme vilkår som beboerne i Eskebjerggård. Disse aktiviteter annonceres ved opslag på opslagstavlerne i opgangene. Vore egne aktiviteter Alle beboere på Liljevangsvej kan stille forslag om beboeraktiviteter, og grupper af beboere kan vælges til at stå for dem. 5

6 4. HUSORDEN Bad og toilet Af hensyn til natteroen bør der ikke bades mellem kl. 23 og 5 morgen. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylle ud i vask og toilet. Bleer, vat, avispapir, bind, tamponer o. lign. må aldrig skylles ud i toilettet. Hvis en vandhane drypper, eller WC-cisternen løber, bedes I henvende jer til afdelingsinspektøren og få det repareret. Dette er for at undgå vandspild. Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. Disse ting må ikke stilles, så de kan være til besvær for andre. Opgangene skal holdes fri af hensyn til bl.a. flugtveje, redningspersonale og rengøring. Biler og motorcykler Kun indregistrerede personbiler, motorcykler og varevogne under 3500 kg., må stilles på parkeringspladsen natten over. Endvidere skal hastighedsbegrænsningen på 15 km/t overholdes, og kørsel må kun finde sted på de asfalterede køreveje! Vis hensyn til børn og ældre! Hvis køretøjet lækker olie/benzin e. lign., skal dette stoppes hurtigst muligt! Parkering er ikke tilladt på vendepladsen foran containergård, på trailerpladsen. Biler der er for store til at holde inden for opmærkede båse henvises til parkeringspladsen på Liljevangsvej over for børneinstitutionerne. DET ER AF HENSYN TIL RENOVATIONS- OG REDNINGSKØRETØJER. Boretid Af hensyn til øvrige beboere må der IKKE bores eller arbejdes med andre støjende maskiner: mandag - fredag fra kl lørdage, søn og helligdage fra kl Cykel og knallertkørsel Af hensyn til sikkerheden er det forbudt at køre på cykel eller knallert på gangstierne. Cykelkælder I nogle af blokkene findes cykelkælder. Nøglen fra vaskeriet passer hertil. Det er ikke tilladt at stille affald i rummet, eller bruge det til pulterkammer. Husdyrhold Det er ikke tilladt at holde hund eller kat. Det er besluttet af beboerne ved en urafstemning. Undtaget fra forbudet er førerhunde. Gæster, som medbringer hunde, skal holde dem i snor. 6

7 Kælderrum Til hver lejlighed hører et kælderrum, der har samme nr. som lejemålet. Rummet må ikke bruges i erhvervsøjemed, og det er ikke tilladt at opbevare større mængder brandbare væsker i rummet. Der findes et begrænset antal ekstra kælderrum til udlejning; forespørgsel herom til administrationen. Barnevognsrum kan stilles til rådig ved henvendelse til afdelingsinspektøren. Kældergange Det er ikke tilladt at henstille affald i gangene. Ligeledes må man af hensyn til brandfare ikke lade genstande stå i gangene. Arbejde med benzin, opløsningsmidler m.v. skal begrænses mest muligt. Musik, radio og tv-lyd Udgangspunktet er at man skal vise hensyn. Det er ikke sikkert, at opgangens beboere har samme musiksmag som dig. Der må ikke høres støjende musik mandag fredag mellem kl , lørdag mellem kl , søn- og helligdage mellem kl (fester er undtaget, men kun i rimeligt omfang, der skal være ro senest kl ). Vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler og emhætte Må ikke installeres uden forudgående indhentning af tilladelse hos administrationen. Betingelserne for installation af ovennævnte fremgår af den tilladelse, der fremsendes. Tilslutningen sker for egen regning. Det er ikke tilladt at tilslutte bord-opvaskemaskiner og topbetjente vaskemaskiner direkte til blandingsbatteriet. Dels øger det risikoen for vandskader, dels bevirker det, at brugsvandsanlægget i hele bebyggelsen ikke fungerer korrekt med væsentlige gener til følge for de andre beboere. 5. AFFALD, GENBRUG, MILJØ Vi er alle nødt til at give miljøet en hånd. Samtidig kræver de forskellige affaldsordninger, at den der er med til at producere affald skal være med til at sortere. Ellers bliver det på længere sigt umuligt at bekæmpe foureningen. Husholdningsaffald Husholdningsaffald henkastes i de særlige containere på de opstillede affalds øer mærket kun til køkkenaffald. Køkkenaffald må ikke placeres i opgangen. Det skal i stedet henkastes i container med det samme, i stedet for at stå natten over eller vente til senere. Tænk på dine naboer. DER MÅ KUN LÆGGES KØKKENAFFALD I DISSE CONTAINERE! 7

8 Aviser, blade, reklamer og større papirmængder Affald af denne type kan afleveres i avis containeren ved siden af vendepladsen eller ved Netto. Pap affald skal foldes sammen og lægges i pap containeren bag ved papir containeren. Jord og planter Der findes en kompostgård på Liljevangsvej. Den ligger bagved vendepladsen. Her kan man smide altan- og blomsterjord, gamle planter, juletræer o. lign. UDEN URTEPOTTER. Batterier Alle almindelige batterier, afleveres hvor de er købt, på genbrugsstationen eller i affaldsspand på siden af containerpladsen. Bildele Bildele afleveres til skrot og ikke på containerpladsen. Containere i containergården Containeren står i aflåst containergård, vaskekældernøglen passer i låsen på den lille dør. Alt brændbart affald skal i containere, dog ikke større end 1 x 1 meter. Skabe, reoler og andre møbler der kan adskilles i ovennævnte størrelse henlægges ligeledes i container. SE PUNKTET STØRRE AFFALD. Større affald Møbler madrasser o.l. længere end 1 meter placeres i opmærket rum beregnet til dette. Hårde hvidevarer Efter loven er leverandører af nye hårde hvidevarer forpligtede til at tage gammelt retur! Glas og flasker Afleveres skyllede og uden låg eller kapsler, i flaske containeren ved siden af containergården. Medicinrester Afleveres på apoteket eller genbrugsstationen af beboeren selv. Malingrester o.l. Afleveres til en farvehandler, på genbrugsstationen eller i opmærket bås i containergården. Andet affald Ikke brændbart affald som sten, jern m.v. kan anbringes i containergården eller på genbrugsstationen. Kommunen udsender hvert år en vejledning i, hvordan man forholder sig til affald. Har du ikke pjecen, så kontakt Kvikskranken på Rådhuset for nærmere information tlf

9 6. VEDLIGEHOLDELSE Den indvendige vedligeholdelse er den enkelte beboers ansvar. Se vedligeholdelsesreglement fra Boligselskabet. Ventilation Når man opholder sig i sin bolig, vil der i luften være en vis mængde usynlig vanddamp. Denne damp kommer fra mange steder, dels afgiver det enkelte menneske en del, dels opstår der damp fra mange af vores forskellige gøremål, eksempelvis madlavning, badning osv. For at undgå vanddamp i en bolig, er det vigtigt at man sørger for en god udluftning. Det skaber et bedre og mere sundt indeklima. Mængden af fugt i luften kaldes den relative luftfugtighed. Den kan normalt holdes nede ved at lufte ud 5-10 min. 2-3 gange i døgnet. Udluftningen virker selv på fugtige dage. Den luft, der kommer udefra er kold og indeholder derfor ikke så megen vanddamp. Når den friske luft opvarmes er den med til at sænke den relative luftfugtighed. Tør luft er billigere at opvarme end fugtig luft! Det har betydning for varmeregningen! Det er tydeligt at se, hvis man har en for høj luftfugtighed i sin lejlighed. Det viser sig især der, hvor den fugtige luft har mulighed for at blive afkølet. Det ses som dug eller kondensvand på vinduer eller vægge. Gardiner og persienner kan modvirke en god luftcirkulation. Det bør sikres, at inde luften kan cirkulere, så udsatte steder bliver ensartet opvarmet. Vinduer Vinduerne er fremstillet af en speciel plastik. Karm og ramme kan bedst rengøres med lunkent vand med mildt rengøringsmiddel uden slibemiddel, f. eks. et rensemiddel til plasthavemøbler. Der må ikke bruges væsker, som angriber syntetisk gummi, plastik og metal. Betjening af vinduer: Håndtag lodret nedad: Vinduet er lukket. Håndtag vandret: Vinduet kan svinges indad. 9

10 Håndtag lodret opad: Vinduet kan åbnes ca. 20 cm foroven for trækfri ventilation. Der må ALDRIG BORES, SKRUES ELLER SØMMES I PLASTIKKEN! Beslag o.l. må fastgøres i væggen ved siden af vinduerne. Brugervejledning skydedør Skydedøren åbnes ved at dreje de to greb til næsten vandret, hvorefter døren først skubbes ca. 10 cm udad og derefter til siden. Du lukker skydedøren igen ved at lade den glide helt hen foran åbningen og trække den ind til karmen ved hjælp af grebene, som du derefter drejer ned til lodret. Pleje Skinnerne renses jævnligt for snavs med en blød børste. Du bør mindst en gang om året smøre den forreste vogn det synlige beslag, der kører i skinnen foran selve døren med syrefri olie. Vandhaner og cisterner Utætte vandhaner og cisterner medfører et stort unødigt og bekosteligt overforbrug af vand. Al vedligeholdelse og reparation af disse ting betales af afdelingen. Henvendelse om reparation skal ske til afdelingsinspektøren. Komfur Komfuret hører til lejligheden. Henvendelse om reparation skal ske til afdelingsinspektøren. Altan Væg og loft er malet med plastfacademaling 767, br. hvid 205 fra Bech og Jørgensen. Andet fabrikat kan anvendes, blot malingstypen og farvekoden er den samme. Køb af gardinbeslag mv. til altanlukningspartierne: Det er muligt at eftermontere beslag for ophængning af gardiner, persienner eller rullegardiner på altanlukningspartierne. 10

11 Dette gøres med specialbeslag fra leverandøren af altanlukningselementerne (Windoor). Beslagene klipses på aluminiumsprofilerne indvendig og skal ikke bores fast. For køb af disse ophængningsbeslag henvises til Hedegårdens Farvehandel Hedeparken 9, 2750 Ballerup Tlf Hedegårdens Farvehandel kan samtidig tilbyde totalløsninger, inkl. persienner eller rullegardiner. Boligselskabet har aftale med nævnte farvehandel om levering af ophængningsbeslag m.v. Gardinopdelingen af altanen fremgår af følgende skitse: Yderligere tilbehør til altanlukningspartierne: Børstetætningslister til foldeglassene ca. kr. 45,- pr. par. Parasol-beslag ca. 300,- pr. par (kræver 2 beslag) Der skal regnes med en leveringstid på ca. 8 dage. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hedegårdens Farvehandel. (Priser er fra 2003). DET SKAL UNDERSTREGES, AT DER IKKE MÅ BORES I HVERKEN BETON ELLER ALUMINIUM FOR OPHÆNGNING AF BESLAG. Brugervejledning til altanvinduer ELEMENTER MED FOLDEGLAS Klimaet på den glaslukkede altan: Den nye glaslukkede altan er et uopvarmet uderum, hvor glasinddækningen medfører, at lejligheden får et energitilskud i form af passiv solvarme. Altan elementerne er en ventileret konstruktion, hvor de lodrette fuger mellem glassene sikrer udluftning og modvirker kondens på indersiden af glassene. I tilfælde af hård blæst med slagregn kan mindre vandindtrængen forekomme. 11

12 Åbning af glas: Glas nr. 2 presses væk fra glas nr. 1, der herved frigøres. Glas nr. l åbnes derefter som sidehængt indadgående vindue, se figur l. De øvrige glas åbnes således: Glas nr. 2 føres i en jævn bevægelse hen mod det parkerede glas, indtil indgreb mellem glassets vognenheder i top og bund er nået og åbnes derefter som et sidehængt indadgående vindue. Dette gentages for de øvrige glas, se figur 2. De åbnede glas bør fastholdes i parkeringspositionen, se figur 3. Lukning af glas Når glassene skal lukkes, gøres det hele i modsat rækkefølge. Brug aldrig vold eller hårdhændet betjening af foldeglas. Beslag og gående dele kan herved blive ødelagt, og det enkelte element falde ud. Glassene må aldrig køres hårdt mod hinanden, da beslag og karm ikke tåler dette. Vedligeholdelse Ved akut opståede problemer som f.eks. stormskader, brand, hærværk, indbrud og andet kan Windoor Service tilkaldes med kort varsel. Vedligeholdelsesforskrifter til altan Lakeret aluminium Det anbefales, at facaden rengøres minimum hvert andet år. Rengøring foretages ved afvaskning med lunkent vand. Der anvendes blød klud eller blød svamp til aftørring. Der må ikke anvendes stærke opløsningsmidler, og der må ikke anvendes skurepulver, grydesvampe e. lign. midler med slibeegenskaber. Ved særligt tilsmudsede flader tilsættes vandet almindeligt rengøringsmiddel. Der skylles efter med vand og aftørres. 12

13 Beskyttelse af lakeret aluminium Intervallet mellem rengøringsperioderne kan forlænges ved at påføre de lakerede overflader en beskyttelsesfilm i form af voks. Det kan anbefales at anvende autopolish af anerkendt fabrikat uden slibemiddel eller metalgrundrenser A.110. Efter afvaskning og aftørring af facaden fordeles voksen med en klud over facaden, hvorefter der anbefales en efterpolering. Voksede overflader rengøres med vand tilsat sæbespåner. Ved påføring af ny voksoverflade afrenses gammel voks overflade ved afvaskning med sulfovand. Det er vigtigt, at de anvendte rengøringsmidler er neutrale, dvs. med en PH-værdi på 5,5-8. Efter afvaskning med rengøringsmidler skylles med vand inden aftørring. Foldeglas De vandrette top- og bundprofiler til foldeglassene skal holdes rent og frit for sand og andre urenheder. Dette kan gøres ved hjælp af en lille pensel og/eller ved at skylle profilet med rent vand, så urenheder løber med vandet ud af dræn hullerne. Ved rengøring/pudsning af glassene må der ikke anvendes kogende vand, da det kan få glassene til at springe. For at sikre bedre og lettere gang, bør plastbeslag, styrearm og topprofil efter behov smøres med silikone. NB: Der må IKKE smøres med andet end silikone. Der henvises endvidere til brugervejledningen. Ophængning af udstyr m.v. Der må ikke bores i alu-profilerne på altanlukningselementerne. Der er på profilerne mulighed for på klipsning af beslag/bøjler, som danner anlægsplade for montering af diverse udstyr: persienner, rullegardiner, blomsterkasser og blomsterespalier. Garanti bortfald Garantien dækker ikke almindelig slitage, ligesom den ikke dækker skader forårsaget af fysisk vold. Det er ligeledes en forudsætning, at altanerne holdes i god driftsmæssig stand i henhold til nærværende vedligeholdelsesforskrifter. 13

14 7. VARMEKONTROL Radiatorer - målere og regnskab Der er monteret målere på alle radiatorer. For at få fuld glæde af disse, følger her en kort forklaring på målerens aflæsning, visning og virkemåde. Display visning. Måler der er startet og programmeret. Akkumuleret tællerstand siden opsætning af måleren. Akkumuleret tællerstand pr. seneste skæringsdato. Akkumuleret tællerstand pr. forrige skæringsdato. Næste skæringsdato. Fejlkode vises ved evt. fejl i målerens elektroniske system. De viste tal er kun eksempler. Varmeregnskab slutter: 1. juni hvert år. Yderligere spørgsmål kan rettes til: Varmekontrol A/S Hobrovej 317 A DK-9200 Aalborg SV Tlf Fax Hverdage kl. 10:00 15:00 14

15 8. VASKERIET Vores fælles vaskeri ligger i kælderen under nr. 16. Adgang ad den udvendige kældertrappe ved nr. 14. Reservation Vasketur reserveres ved hjælp af udleveret vaskekort i vaskekælderens booking system eller direkte på maskinerne, men husk vaskekortet. Vasketider Der er to maskiner til rådighed i hver gruppe rød eller blå, og man kan frit vælge, hvilken gruppe man vil vaske på. Tur nr. Vasketider Chance vask Hvis man ikke er begyndt at vaske INDEN EN TIME efter turens start, mister man sin ret til at vaske den dag. Man SKAL afhente sit tøj efter endt vasketur og være senest 45 minutter efter endt vaske tur. Oprydning efter vasketur skal gøres. Kontroller tørretumblerens filter for støv inden brug. Vaskeriet er kun for afdelingens beboere. Strømmen til vaskeriet er afbrudt i tidsrummet kl Sæbe Maskinerne kan kun igangsættes, når man trækker sæbe i automaten. Der bruges blødgjort vand i vaskemaskinerne. Derfor skal man anvende en speciel sæbe, som er beregnet til dette. Det betyder at det IKKE ER TILLADT at bruge andre sæbetyper end dem, man får i forbindelse med en vask. Sæben i automaten er både allergi venlig og miljø venlig (svanemærket), og den er beregnet på den type maskine, vi har. 15

16 Priser Vask ind, sæbe: Tørretumbler: Strygerulle: Centrifuge: Kapacitet: Vaskemaskine: Tørretumbler: Centrifuge: 9 kr. 1 kr. pr. 5 min. 1 kr. pr. 14 min. gratis 6 kg. 6 kg. Fyldes efter behov Vaskeråd Fyld aldrig for lidt eller for meget i maskinerne. Det giver et dårligt resultat. Brug opvaskemiddel i stedet for pletfjerner og brug eddike i stedet for skyllemiddel. Det gavner miljøet, er billigere og mere effektivt! Tilsæt vaskemidlet direkte oven i tøjet i tromlen. Hvis du tilsætter vaskemidlet i sæbeskålen, så lad maskinen tage vand ind i ½ min. før sæben kommes i. Ellers risikerer du, at sæben løber ned i pumpesystemet og ingen nytte gør. Vask med så lav temperatur som muligt. Det er ikke nødvendigt at vaske tøj ved 90 grader, fordi vaskepulveret og maskinerne er meget effektive. Meget beskidt tøj skal selvfølgelig vaskes ved anbefalede temperaturer. Farvning og affarvning af tøj er IKKE tilladt. Det skyldes farverester og slidtage af maskinerne. Tørrerum I nogle kældre findes tørrerum. Nøglen til vaskeriet passer til disse. Er man i tvivl om, hvor disse er, så spørg afdelingsinspektøren. 9. ANTENNEANLÆG Vi har et fællesantenneanlæg til rådighed, både til FM-radio og TV. Der er i hver lejlighed et udtag til begge dele. Afdelingen er sammen med vores naboafdeling, afdeling 7, tilsluttet TDC's kabelnet. Digital netværks nummer er = 100, skal indlæses i dit digitale fjernsyn når den spørger efter det. Oversigt over frekvenser og kanaler: spørg i TDC-butikken i Ballerup Centret. Fejl meldes til afdelingsinspektøren. 16

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 1 Version 2009 INDHOLD AFFALD... 3 1. Affaldsøer... 3 2. Glascontainer (ved Nyvej nr. 29)... 3 3. Papircontainer (ved Nyvej nr. 29)... 3 4. Kompostgård (ved vendepladsen

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden. for Kilometergården. i Herlev Boligselskab

Husorden. for Kilometergården. i Herlev Boligselskab for Kilometergården i Herlev Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 13 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 7 Vedtaget på det ordinære afdelingsmøde d. 30. august 2012

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 7 Vedtaget på det ordinære afdelingsmøde d. 30. august 2012 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 7 Vedtaget på det ordinære afdelingsmøde d. 30. august 2012 Bebyggelsen, der består af 29 lejligheder på i alt 1874 etagemeter samt 4 erhvervslejemål på 245, blev taget

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 og tilrettet efter møde 8.

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 og tilrettet efter møde 8. For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Husorden for Ejerforeningen Bærumhus Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Husorden for Ejerforeningen Bærumhus

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16 BEDES LÆST OG RESPEKTERET Det er i alle beboeres interesse at efterleve følgende husorden. Det vil skabe ro, orden, tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere