Projektion som semantisk domæne. Alexandra Holsting SDU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektion som semantisk domæne. Alexandra Holsting SDU"

Transkript

1 Projektion som semantisk domæne Alexandra Holsting SDU

2 Disposition Projektion definition Projektion som et semantisk domæne Projektionen mellem det ideationelle og det interpersonelle Projektionen i de grammatiske strukturer: projektionen i sætningskomplekset projektionen i simplekssætningen projektionen i transitivitetsstrukturen projektionen i modusstrukturen Multifunktionel projektion Afslutning

3 Projektion - definition Projektion som grammatisk kategori; logikosemantisk relation i sætningskomplekset Paratakse Hypotakse Ekspansion Han har læst bogen, for læreren anbefalede den. Han har læst bogen, fordi læreren anbefalede den. Projektion Læreren sagde: Bogen er god. Læreren sagde, at bogen var god.

4 Typer af logikosemantik i sætningskomplekser at han ville gå han sagde han troede projektion proces 2 andet plan proces 1 ekspansion proces 2 samme plan han overvejede det og så gik han Andersen & Smedegaard, 2005: 160

5 Projektion - definition Projektion som semantisk domæne: det fænomen, at en proces er forskudt til et andet plan. Han overvejede det, og så gik han. Han sagde, at han ville gå. Projektion som det markerede valg; ikke-projektion er typisk ikke leksikogrammatisk markeret, projektion er typisk leksikogrammatisk markeret Dansk: a. Peter har været i Frankrig. (leksikogrammatisk umarkeret) b. Nogen siger, at Peter har været i Frankrig. (leksikogrammatisk markeret > sætningskompleks) Engelsk: c. Peter has been to France. (leksikogrammatisk umarkeret) d. Peter has reportedly been to France. (leksikogrammatisk markeret > Modusadjunkt) Tysk: e. Peter ist in Frankreich gewesen. (leksikogrammatisk umarkeret) f. Peter sei in Frankreich gewesen. (leksikogrammatisk markeret > verbets modus (konjunktiv))

6 Projektion - definition Projektionens to indhold: a. nogen ytrer p +attribution (+projektor) ideationel b. det er ikke mig, der ytrer p -attribution (- projektor) interpersonel

7 Projektion - definition Semantisk og grammatisk domæne Typisk er der en korrespondance mellem et semantisk domæne og et leksikogrammatisk domæne. Semantisk domæne: Ytringsfunktioner Leksikogrammatisk domæne: SÆTNINGSMODUS Peter læser bogen. Læser Peter bogen? Læs bogen, Peter! Leksikogrammatisk domæne: TRANSITIVITET Peter læser bogen. Peter køber bogen.

8 Projektion - definition Projektion som transgrammatisk semantisk domæne There are semantic domains that are construed in more than one place in the grammar, by more than one system local to one particular grammatical unit. These semantic domains range over two or more grammatical domains, spanning two or more grammatical units. (Halliday & Matthiessen 2004: 593) Ekspansion > Addition (1) She went to the market. Her son also went to the market. (2) She went to the market and so did her son. (3) She went to the market with her son. (4) She and her son went to the market.

9 Projektion - definition Projektion som transgrammatisk semantisk domæne (1) The search for passengers has been delayed by a storm, marine police said yesterday. (projektionssætningskompleks) (2) A 12-year-old boy was in a grave condition, according to witnesses and authorities. (simplekssætning med Synsvinkelcirkumstantiale) (3) The ferry was reportedly carrying about 40 passengers. (simplekssætning med Modusadjunkt) 9

10 Projektion i et typologisk perspektiv Matthiessen (2004): - nogle sprog koder projektionen logisk (sætningskompleks) - nogle sprog koder projektionen eksperientielt (Cirkumstantiale) - nogle sprog koder projektionen interpersonelt (Modusadjunkt, verbalt affix)

11 Projektion i et typologisk perspektiv Multifunktionel projektion logisk + interpersonel Georgisk: Matthiessen (2004: 654) me vambob, mivdivar- metki I I.say.it. PRES I.go- QUO projecting clause: verbal projected clause: quotative I am saying, I am leaving. Projicerende sætning quotativpartikel 11

12 Projektion i et typologisk perspektiv Multifunktionel projektion eksperientiel + interpersonel Yaqui (Aztec-Tanoan) Matthiessen (2004: 654) In Kuna si yuk-ne- tia Tysk: my husband much rain-fut- QUOT Angle Manner Process: quotative According to my husband it is going to rain much Synsvinkelcirkumstantiale quotativpartikel 13

13 Projektion på tværs af metafunktionerne + Attribution - Attribution logisk manifestation (sætningskompleks) eksperientiel manifestation (Cirkumstantiale) interpersonel manifestation (Modusadjunkt) interpersonel manifestation (modalverbum) interpersonel manifestation (verbalt affix) Engelsk Dansk Tysk The President said that he has been to France. According to the President s mother he has been in France. Reportedly the President has been in France. Præsidenten sagde, at han har været i Frankrig. Ifølge præsidentens mor har han været i Frankrig. Angivelig har præsidenten været i Frankrig. - Præsidenten skal have været i Frankrig. Der Präsident sagte, dass er in Frankreich gewesen sei. Seiner Mutter zufolge ist er in Frankreich gewesen. Angeblich ist der Präsident in Frankreich gewesen. Der Präsident soll in Frankreich gewesen sein. - - Er sei in Frankreich gewesen. 14

14 Projektion i sætningskomplekset Andersen & Smedegaard 2005: 162

15 Projektion i sætningskomplekset Direkte tale (projiceret tale, paratakse) Jeg er ikke forarget, og på en måde er det jo en del af en kulturel process, at vi kan tale mere frit og åbent om seksuallivet, siger Jakob Kvist. (b.dk) Indirekte tale (projiceret tale, hypotakse) Annette Vilhelmsen har forhandlet sin første finanslov på plads, og den nye formand for SF erklærer, at hun er yderst tilfreds med resultatet. (b.dk) Den projicerede sætning er ikke i sig selv markeret som projiceret; subjunktionen (at) spiller udelukkende en rolle i forhold til taksis: Hun siger, at han er sur. Det er ærgerligt, at han er sur. 16

16 Projektion i sætningskomplekset TRANSITIVITET: verbal/mental proces obligatorisk projektor fakultativ Det siges, at præsidenten er i Frankrig. (uden projektor) Overalt bliver det fortalt, at verden skal gå under i året (www.creating7.com) (uden projektor) Man siger, at man på fjernsyn bliver 20 procent bredere og højere end i virkeligheden. (eb.dk) (uspecificeret projektor) Modtagerparticipant: Eastwood[ ] fortalte forsamlingen på omkring 325 personer, at det især er Romneys skattepolitik, han er tiltrukket af. (dr.dk) Cirkumstantialer: I august fortalte Danmarks nye kirkeminister Manu Sareen (R), at han ville melde sig ud af folkekirken. (dr.dk) 17

17 Projektion i sætningskomplekset MODUS: Ytringsfunktionelt potentiale:»sagde Gud virkelig, at I ikke må spise nogen af frugterne i haven?«(1. Mosebog) (projicerende sætning: interrogativ) Temporal forankring: Skatteminister Troels Lund Poulsen fortæller, at han har betalt skat af de to ure. (bt.dk) (præsens) Troels Lund Poulsen fortalte, at han i august 2010 var inde på departementschef Peter Lofts kontor et par minutter. (jp.dk) (præteritum) Modal manipulation: Darwin selv sagde ikke at vi nedstammede fra aberne. (kristendom.dk) (Modusadjunkt) Din ven sagde sikkert at den var god fordi han ikke ville såre dig!!! (dindebat.dk) (Modusadjunkt) 18

18 Projektion i simplekssætningen Cirkumstantiale>Synsvinkel Præpositionalfrase med ifølge eller efter: Ifølge Romney havde Barack Obama lovet alt mellem himmel og jord. (dr.dk) Inde i varmen ventede grev Michael Ahlefeldt-Laurvig og grevinde Camillas halvandet år gamle datter, Iselin, som efter forældrenes udsagn glædede sig til at lege med den lille prins. (billedbladet.dk) Styrelsen kan være proces, projektor eller proces med projektor som underled: Ifølge udsagn beordres officerer til at skyde på ubevæbnede demonstranter. (avisen.dk) Ifølge statsministerens udsagn kan man kigge i regeringsgrundlaget. (ft.dk) 19

19 Projektion i simplekssætningen Cirkumstantiale>Synsvinkel Cirkumstantialer kan medtages som underled: Sådan forbliver det også umiddelbart fremadrettet ifølge udsagn fra klima- og energiminister Martin Lidegaard i DR1 s Pengemagasin den 2. maj (energimidt.dk) Modal manipulation?: Ifølge statsministerens formodede udsagn Ingen mulighed for ytringsfunktionel variation. 20

20 Projektion i simplekssætningen Cirkumstantiale>Synsvinkel Principielt attribution, men projektor kan udelades: [Rapporten] indeholder nemlig efter sigende meget dystre fremtidsudsigter for dansk økonomi næste år. (bt.dk) Pop-superstjernen Madonna var ifølge forlydender rasende over, at en kamerahold havde sneget sig ind på hendes hotelsuite under hendes ophold i Cannes. (webavisen.dk) 21

21 logisk og eksperientiel projektion attribution nogen ytrer p Forskellen bunder i +/- (interpersonelt) sætningspotentiale 22

22 De interpersonelle ressourcer Modusadjunkt (engelsk, dansk, tysk) Modal finit Operator (dansk, tysk) Modusbøjning af verbet (tysk) 23

23 Projektion i simplekssætningen Modusadjunkt: angivelig(t) Modusadjunkt Jennifer Aniston har angivelig inviteret Brad Pitts mor med til sit bryllup. (senest.dk) nogen hævder, at Jennifer Aniston har inviteret Brad Pitts mor med til sit bryllup. Modusadjunkter uden projektionsbetydning (muligvis, måske, formodentlig ): Han er muligvis den Johannes, der modtager åbenbaringerne, da han sidder i fangeskab på øen Patmos. (jesusnet.dk) det er muligt at / jeg tror at /# nogen hævder at 24

24 Projektion i simplekssætningen Modalverbum: skulle modal Operator Modalverberne kan anvendes deontisk og epistemisk: Der bør rulle hoveder i forsvaret. (eb.dk) (deontisk modulation) Der bør snart blive et trænersæde ledigt i Gøteborg. (sport.dk) (epistemisk modalisation) det er sandsynligt, at Modalverberne (bortset fra skulle) i epistemisk brug udtrykker ren modalisation. 25

25 Projektion i simplekssætningen Epistemisk brug af skulle: modal operator Den talende placerer ansvaret for udsagnets sandhedsværdi hos en anden og holder dermed sig selv uden for hæftelsen (Hansen & Heltoft, 2011: 772) Afsenderen lader sandhedsforpligtelsen på udsagnet overgå til en anden: typisk er der tale om referat med forbehold (ibid: 794) Den russiske mangemillionær Roman Abramovich, der for nylig købte den engelske fodboldklub Chelsea, skal være interesseret i at investere i det fattige Minardi-team. (bt.dk) nogen siger, at Abramovich er interesseret i at investere i det fattige Minardi-team.

26 De interpersonelle ressourcer - attribution; forskydning af det modale ansvar for processen til en kilde uden for afsender selv. det er ikke mig der ytrer p Rummer ikke mulighed for en benævnelse af proces eller projektor. 27

27 Multifunktional realisering Kombination af flere ressourcer: Journalisten skriver, at ministeren angiveligt var i Bruxelles. (projektionssætningskompleks + Modusadjunkt) Journalisten skriver, at nogen siger, at ministeren var i Bruxelles. Der Journalist schrieb, dass der Minister in Brüssel war. (Projektionssætningskompleks) Der Minister sei in Brüssel. (Verbets modus: konjunktiv) Der Journalist schrieb, dass der Minister in Brüssel sei. (projektionssætningskompleks + konjunktiv) * Der Journalist schrieb, dass jemand sagte, dass der Minister in Brüssel war. 28

28 Kombinationer Synsvinkelcirkumstantiale + modalverbum: De brændte borgen og kirken og plyndrede byen, og ifølge Snorre skal de have røvet et relikvieskrin med en splint af Kristi kors, givet til kirken af kong Sigurd Jorsalfarer. (wikipedia.dk) Snorre fortæller, at nogen sagde, at de har røvet et relikvieskrin. Snorre fortæller, at de har røvet et relikvieskrin. Modusadjunkt + modalverbum: Værdien af Harry Winstons retail-del skulle angiveligt være på 776 mio. dollars. (fashionforum.dk) Det hævdes, at værdien er på 776 mio. dollars. # Det hævdes, at det siges, at værdien er på 776 mio. dollars. 29

29 Afslutning Forskellige ressourcer er designet til at indebære +/- attribution Forskellige ressourcer har +/- (interpersonelt) sætningspotentiale Systemet kan udvides ved at de strukturelle muligheder ikke udnyttes 30

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse Copenhagen Business School CLM Engelsk og Translatør & Tolk Speciale om Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse - en kvalitativ undersøgelse af brugen af de to oversættelsesstrategier i

Læs mere

Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger?

Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger? Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger? Lav din egen varedeklaration. # 1 Sådan kan du bruge maddetektivens værktøjskasse til side 6-7 Sammenlign

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Sådan lyder du overbevisende

Sådan lyder du overbevisende Sådan lyder du overbevisende Få konkrete retoriske værktøjer, så du kan lyde mere overbevisende. Værktøjerne kan både bruges hjemme ved diskussionen ved middagsbordet eller sammen med venner eller kolleger

Læs mere

Oversættelse af ordspil

Oversættelse af ordspil Oversættelse af ordspil - En analyse af oversættelsesstrategier i forbindelse med ordspil i Alice i Undreland Maria Boel Olsen Cand.ling.merc i engelsk (Translatør og Tolk) Vejleder: Rita Lenstrup Institut

Læs mere

Sprogspil, relationer og pædagogik. At frigøre sig fra snærende begreber

Sprogspil, relationer og pædagogik. At frigøre sig fra snærende begreber Sprogspil, relationer og pædagogik. At frigøre sig fra snærende begreber Af Allan Holmgren, DISPUK, holmgren@dispuk.dk November, 2003 Denne artikel er skrevet som oplæg til mit indlæg på konferencen om

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

VORE SPROG. Almen Sprogforståelse

VORE SPROG. Almen Sprogforståelse VORE SPROG Almen Sprogforståelse Vordingborg 2013 1 KAPITEL 1 HVAD ER SPROG?... 4 KAPITEL 2 HVORDAN BESKRIVER VI SPROG?... 6 Sprog som praksis... 6 Sprog som struktur... 6 Sprog som begrebsverden... 6

Læs mere

Ildsjælens lommebog. af Tommy Krabbe Andersen

Ildsjælens lommebog. af Tommy Krabbe Andersen Ildsjælens lommebog af Tommy Krabbe Andersen Forsidebilledet er malet af Steffen Bonde Braüner og forestiller Ikaros fra den græske mytologi. Ikaros flygtede fra Kong Minos sammen med sin far Daidalos.

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

trine Borre De gik efter

trine Borre De gik efter Lotte Petri trine Borre marianne dulong De gik efter drømmen Er du endt på rette hylde, eller skulle du i virkeligheden have været smykkedesigner, ejendomsmægler i Berlin eller forfatter? Mød Lotte, Trine

Læs mere

Bilag 3. Følgende bilag indeholder feltnoter, som blev nedskrevet individuelt af alle gruppemedlemmer efter ethvert feltarbejde.

Bilag 3. Følgende bilag indeholder feltnoter, som blev nedskrevet individuelt af alle gruppemedlemmer efter ethvert feltarbejde. Bilag 3 Følgende bilag indeholder feltnoter, som blev nedskrevet individuelt af alle gruppemedlemmer efter ethvert feltarbejde. Feltnoter for Julie Bergdal Kolath: Feltnoter for mandag d. 07.04.14: Københavns

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Google fem ting de kan forbedre og fem gode ting

Google fem ting de kan forbedre og fem gode ting Google fem ting de kan forbedre og fem gode ting Hvorfor blev Google + ikke den forventede succes, som Google havde håbet på? Sikke et fantastisk produkt Google Chrome blev Explorer moses. Og meget mere.

Læs mere

Speciale - Master i Organisatorisk Coaching Personlige Narrativer i Organisationer

Speciale - Master i Organisatorisk Coaching Personlige Narrativer i Organisationer Speciale - Master i Organisatorisk Coaching Personlige Narrativer i Organisationer 1 Indhold Abstract... 3 Indledning og motivation... 4 Problemformulering... 4 Specialets konstruktion... 5 Introduktion

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

IND BLIK. Hvorfor er sådan en sød pige som dig ikke gift?

IND BLIK. Hvorfor er sådan en sød pige som dig ikke gift? IND BLIK De er ofte velbegavede, sjove, kønne alligevel bliver de ved at være singler. Og selv om de har skabt et yderst tilfredsstillende liv alene, er det ømme punkt på et tidspunkt ofte: hvad med børn?

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere