VIRKSOMHEDSPLAN FOR KLØVERENGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN FOR KLØVERENGEN 1

2 Kløverengens virksomhedsplan Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud... 4 Beskæftigelsesmuligheder... 5 Aktivitets- og samværstilbud... 5 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 6 Hvad er Kløverengen mål og formål?... 6 Kløverengens mission og vision... 7 Kløverengens indsatsområder 2014 og Flere beboere skal i arbejde eller uddannelse Udvikling af fagligheden Særligt fokus på misbrug Sund livsstil Formidling af Kløverengens arbejde Tilpasning til kontanthjælpsreformen... 8 Afrunding

3 Indledning Kløverengen er et tilbud i udvikling. I løbet af de seneste 2 år, er målgruppen for tilbuddet blevet udvidet, der er oprettet en akutbolig samt en udslusningslejlighed, og der er kommet en ny forstander til, som samtidig har sat fokus på den faglige udvikling. Siden den nye forstander, Anette Rix, kom til i januar 2013 er der bl.a. kommet større fokus på at sætte udviklingsmål for borgerne, sørge for dokumentation samt at skabe en kobling til omverdenen. Målet med dette fokus er, at borgerne, efter et ophold på Kløverengen, i højere grad skal blive i stand til at klare sig med en mindre indgribende foranstaltning, eksempelvis i et bofællesskab eller egen bolig. Ligeledes er der et skærpet syn på uddannelse og beskæftigelse for at gøre borgerne så selvforsørgende som muligt. Kløverengen har således forskellige interne beskæftigelsestilbud, som skal forberede og motivere borgerne til at blive en del af det reelle arbejdsmarked. Ligeledes samarbejder Kløverengen med Vallensbæk Jobcenter om både uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. For at understøtte dette arbejde er 2 af Kløverengens medarbejdere blevet uddannet til jobcoach, så de kan motivere beboerne til at påbegynde uddannelse eller arbejde. Hvad er der sket i Taksterne på tilbuddet er sat ned. - Der er oprettet en akutbolig på Kløverengen, som eksempelvis kan bruges i forbindelse med udskrivning fra psykiatrien eller, når borgere er på vej til at skulle indlægges. Formålet med boligen er således at forhindre indlæggelser og genindlæggelser. Akutboligen er også tilgængelig for andre kommuner, når den er ledig. - Der er oprettet en udslusningsbolig til borgere, der flytter ud af Kløverengen, så de får støtte til at klare sig selv i en overgangsperiode. Udslusningsboligen er beliggende nær Ishøj Centrum, 8 km. fra Kløverengen, og der er tilknyttet let pædagogisk støtte. - Kløverengen har udvidet målgruppen, så tilbuddet ikke er begrænset til borgere med personlighedsforstyrrelse, men nu retter sig mod borgere generelt, der har en betydelig psykisk funktionsnedsættelse. - I juni 2013 afholdte Kløverengen sammen med Borger- og Socialservice en temadag for de ansatte i Ishøj Kommunes specialiserede tilbud for voksne. Temadagen havde fokus på seksualitet, og hvordan man arbejder pædagogisk med denne udfordring på det specialiserede område. Temadagen danner grundlag for Ishøj Kommunes seksualpolitik på området, som færdiggøres i maj 3

4 2014. I forlængelse af dette arbejde har Kløverengen valgt at uddanne en medarbejder til seksualvejleder. Hvorfor en virksomhedsplan? Virksomhedsplanen for 2014 og 2015 er en del af Kløverengens styringsværktøj og beskriver de indsatsområder, som Kløverengen internt skal arbejde med i de kommende år. Virksomhedsplanen er toårig, da implementeringen af indsatserne i planen strækker sig over en længere periode. I det følgende vil vi give en kort præsentation af Kløverengen, herunder hvilke tilbud Kløverengen rummer. Dernæst vil vi kort præsentere Kløverengens indsatsområder for 2014 og Indsatsområderne er dels et resultat af nuværende politiske prioriteringer inden for psykiatriområdet dels de indsatsområder, som medarbejdere og ledelse af Kløverengen har sat som fokusområder for år 2014 og Hvad er Kløverengen? Kløverengen er et socialpsykiatrisk botilbud, der ligger i Vallensbæk og administrativt hører under Ishøj Kommune. Kløverengen rummer følgende tilbud; 107 midlertidigt botilbud (24 pladser), 103 beskyttet beskæftigelse, 104 aktivitets- og samværstilbud samt et længerevarende botilbud (16 pladser). Med implementeringen af bl.a. kontanthjælpsreformen er Kløverengen herudover begyndt at løse opgaver med hjemmel i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) for at understøtte det uddannelses- og beskæftigelsesrettede fokus. Botilbud Kløverengen er et specialiseret botilbud efter servicelovens 107 til borgere med en betydelig psykisk funktionsnedsættelse. I tilbuddet er der fokus på træning af færdigheder, botræning samt udvikling og selvstændiggørelse gennem forskellige sociale og beskæftigelsesrettede aktiviteter og tilbud. Der er ligeledes tilknyttet en akutbolig, hvor borgere med psykiatriske diagnoser, som eksempelvis udskrives fra psykiatrien, eller som er teknisk boligløse grundet deres lidelse, kan bo i op til 4 uger. Boligen ligger på Kløverengen, og der er således pædagogisk personale tilgængeligt døgnet rundt. Kløverengen indeholder herudover et botilbud efter SEL

5 Beskæftigelsesmuligheder Kløverengen tilbyder forskellige beskæftigelsesmuligheder afhængig af borgernes interesser og kompetencer. Der kan eksempelvis tilbydes beskyttet beskæftigelse inden for følgende områder: Håndværkerfaget via virksomheden Firmaet, som løser forskellige håndværksmæssige opgaver for Kløverengen samt andre organisationer, virksomheder eller kommuner, som ønsker at gøre brug af en socialøkonomisk virksomhed til at løse lettere håndværksmæssige opgaver. Kløverengens beboere har mulighed for at komme i ordinære beskæftigelses- eller uddannelsesforløb. Aktivitets- og samværstilbud Cafe Hjerterummet er et cafétilbud, der fungerer som et aktivitets- og samværstilbud til Kløverengens beboere efter servicelovens 104. Caféen fungerer som omdrejningspunktet for Kløverengens sociale og faglige aktiviteter. Herudover er det muligt for beboerne at bruge caféen til at mødes med hinanden og personalet over en kop kaffe eller en vand, deltage i fælles måltider samt at låne en computer. Køkkenarbejde ved Kløverengens Café Hjerterummet ( 104), som har beboere ansat som tjenere og køkkenpersonale. Beboerne oplæres af uddannet køkkenpersonale. Stemmehørenetværket er et gruppetilbud til beboere, der hører stemmer. I gruppen er der fokus på at hjælpe hinanden med, hvordan man kan takle det at høre stemmer. Administrativt arbejde i Kløverengens administration. Beboerne kan således assistere det administrative personale med lettere kontorarbejde, som er tilpasset beboerens individuelle færdigheder. Kløverengen rummer desuden et musikrum, hvor der er mulighed for at øve og indspille musik. Beboere med interesse for musik har desuden mulighed for at optræde til Kløverengens sociale arrangementer. Kløverengen har herudover fokus på at etablere samarbejde med uddannelsessteder, virksomheder, organisationer og kommuner m.m., så Der afholdes årligt en sommerfest og en julefrokost for Kløverengens beboere. Til sommerfesten er beboernes pårørende også inviteret. Der 5

6 er herudover muligheder for at tage på ferie, cykelture, til idrætsstævner samt deltage i forskellige udflugter og sociale arrangementer. Kløverengens indflytnings- og udflytningsstøtte Kløverengen tilbyder i en overgangsperiode støtte efter servicelovens 85 til borgere, der er udflyttet fra Kløverengen til egen bolig samt til borgere forud for en indflytning på Kløverengen. Kløverengen har herudover en udslusningsbolig i Ishøj Kommune, hvor borgere kan bo i en kortere periode på op til 12 måneder, når de skal flytte fra Kløverengen til egen bolig. Til udslusningsboligen er der tilknyttet let pædagogisk støtte i dagtimerne for at assistere borgerne i overgangen til egen bolig. Hvad er Kløverengens kerneværdier? Kløverengens tilbud er organiseret med udgangspunkt i Ishøj Kommunes overordnede værdier om respekt, faglighed og ansvarlighed. Derfor er værdierne grundlaget for alle Kløverengens indsatser på både bo- og dagtilbudsdelen. På Kløverengen arbejder vi recoveryorienteret, og vi mener således, at mennesker kan komme sig fra psykiske lidelser, hvis den pædagogiske støtte tager udgangspunkt i borgerens unikke situation og behov. Omsat til praksis betyder det, at Kløverengen har respekt for vores borgere, og at vi møder dem, hvor de er. Samtidig er vi bevidste om vores faglige opgave, som er, hele tiden at arbejde på at vores borgere bliver så selvhjulpne, som de kan blive. Målet er, at borgerne i højere grad kan klare sig uden støtte, når deres ophold afsluttes. Dette er kun muligt gennem dialog og samarbejde med borgerens hjemkommune, så vi sikrer, at alle omkring borgeren arbejder mod samme mål. Hvad er Kløverengen mål og formål? Vi vil sikre: at borgerne bliver i stand til at klare sig med en betydelig mindre indgribende foranstaltning efter et ophold på Kløverengen at borgerne bryder den sociale isolation, som mange af dem lever i, og lærer at indgå i sociale og arbejdsmæssige fællesskaber sammenhængende og helhedsorienterede rehabiliteringsforløb i samarbejde med borgeren og hjemkommunen kontinuerlig udvikling af den socialfaglige tilgang at borgerne benytter de tilbud/ressourcer, der er i deres netværk/lokalmiljø 6

7 at Kløverengens medarbejdere løbende efteruddannes og styrkes kompetencemæssigt, så Kløverengen bevarer sit omdømme som seriøs, ambitiøs og ansvarlig leverandør, der er på forkant med udviklingen Kløverengens mission og vision Kløverengens vision er at, Alle kan komme sig fra en psykisk lidelse eller lære at mestre denne. Det handler blot om, at borgerne får den rette støtte og motivation til at udvikle deres færdigheder, så de bliver i stand til at begå sig med mindst mulig støtte. Kløverengens missioner er: - Vi bygger bro til samfundet, da vores borgere skal være en del af samfundet. De skal blive så selvforsørgende som muligt og eksempelvis lære at begå sig på arbejdsmarkedet, på en uddannelse og i samfundet som helhed. - Vi bryder isolation og skaber socialt samvær, da etablering af netværk og sociale færdigheder har afgørende betydning for borgerens liv, når de flytter fra Kløverengen. - Vi skaber et udviklende miljø med fokus på borgerens fremdrift, ansvarliggørelse og de mål, der er sat i samarbejde med borgeren og borgerens hjemkommune. - Vi støtter beboerne i at tage aktiv del i eget liv, da en vigtig forudsætning for at klare sig selv er bevidstheden om, at de valg, man træffer, har konsekvenser for ens liv. - Recovery og personligt ansvar er de bærende elementer, da troen på at borgeren kan komme sig er udgangspunktet for vores arbejde. Kløverengens indsatsområder 2014 og 2015 Kløverengens indsatsområder 2014 og 2015 skal bidrage til at opfylde Kløverengens vision om, at alle kan komme sig fra en psykisk lidelse. Med udgangspunkt i den nye kontanthjælpsreform vil der i de kommende 2 år være særligt fokus på at rykke borgerne tættere på uddannelse eller beskæftigelse gennem en helhedsorienteret indsats. Kløverengens hovedindsatsområder for 2014 og 2015 er følgende: 1. Flere beboere skal i arbejde eller uddannelse Kløverengen vil arbejde for, at flere borgere kommer i arbejde eller uddannelse. Derfor vil Kløverengen allerede ved tilflyt- 7

8 ning motivere borgerne til at indgå i beskæftigelse i et af Kløverengens 103 tilbud. Kløverengen vil herudover samarbejde med uddannelsesinstitutioner, Vallensbæk Jobcenter og bygge bro til det ordinære arbejdsmarked, så borgerne får de bedste muligheder for at uddanne sig eller komme i beskæftigelse. 2. Udvikling af fagligheden Kløverengen arbejder kontinuerligt med at forbedre fagligheden blandt tilbuddets medarbejdere. I 2014 og 2015 skal der især sættes øget fokus på målsætning og dokumentation i arbejdet med borgerne. Der skal herudover være et skærpet fokus på at udvikle de færdigheder, borgerne skal bruge til at klare sig med en mindre indgribende foranstaltning efter et ophold på Kløverengen. 3. Særligt fokus på misbrug I 2014 vil der blive sat særligt fokus på borgere, der ud over en psykiatrisk diagnose også har et misbrug. Kløverengen vil således i 2014 uddanne udvalgt personale inden for misbrug, så de kan hjælpe Kløverengens beboere med deres misbrugsproblematikker. Tanken er, at tilbuddet på sigt kan blive tilgængeligt for borgere uden for Kløverengen. 4. Sund livsstil Der vil i årene 2014 og 2015 blive sat fokus på sund livsstil. Kløverengen vil fortsat deltage i initiativerne IF Coming Up og Shared Care. Der vil ligeledes blive sat fokus på bevægelse i dagligdagen, deltagelse i eksterne motions- og idrætstilbud samt sund kost og ernæring i dagligdagen. For at understøtte indsatsen vil Kløverengen uddanne en medarbejder, med socialpsykiatrisk baggrund, til livsstilsvejleder. 5. Formidling af Kløverengens arbejde Kløverengen har mange spændende og relevante psykosociale rehabiliteringstilbud. Dem vil vi gerne formidle til andre aktører og interessenter inden for det social- og distriktspsykiatriske område. Der skal derfor udvikles informations- og markedsføringsmateriale til forskellige aktører. Hjemmesiden skal herudover fornys, så den repræsenterer Kløverengen som tilbud. 6. Tilpasning til kontanthjælpsreformen I både 2014 og 2015 vil Kløverengen have fokus på at tilpasse indholdet i tilbuddet til de reformer, der kommer fra regeringens side. Kløverengen skal især forholde sig til konsekven- 8

9 serne af kontanthjælpsreformen, som betyder, at flere af tilbuddets beboere får sænket deres ydelse. Der vil derfor bl.a. blive arbejdet benhårdt på at lære beboerne at styre deres daglige økonomi, så deres rådighedsbeløb rækker til deres faste udgifter, herunder til deres medicin. Afrunding Denne virksomhedsplan skitserer kort Kløverengens overordnede indsatsområder for årene 2014 og Kløverengen er allerede nu i gang med at implementere flere af indsatsområderne. Indsatserne vil bidrage til at styrke Kløverengens image som et socialpsykiatrisk botilbud, der er kendetegnet ved høj faglighed og kvalitet, og som tilbyder borgerne de bedste rammer for at komme sig fra deres sindslidelse. 9

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2014

Drifts- og udviklingsaftale 2014 Drifts- og udviklingsaftale 2014 1 Om Drift og udviklingsaftalen Denne Drift og Udviklingsaftale for 2014 er blevet til i tæt samarbejde med Center for Social Service, beboerrådet, personalet og lederne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN

Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN Ydelseskatalog BOAS HOVEDSTADEN 2013 Indhold BOAS Hovedstaden: 4 tilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse... 1 Ydelsesoversigt... 2 Overordnet målgruppe for BOAS Hovedstaden... 4 BOAS

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats Den nære psykiatri en styrket kommunal indsats Den kommunale socialpsykiatri skal opprioriteres! Hvis vi gerne vil: At unge med sindslidelse ikke ender på førtidspension, men kommer i uddannelse og job

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 Center for Særlig Social Indsats 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Center for Job og Oplevelse (CFJOO) Afd.: Værkstedet Ellehammersvej 6, 3000 Helsingør Leder:

Læs mere