Dagsorden for lokalrådsmøde den 11. marts 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for lokalrådsmøde den 11. marts 2015."

Transkript

1 1 Dagsorden for lokalrådsmøde den 11. marts Orientering om restaurationsmiljøet - tilstede ind-/eksterne interessenter Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde Kriminalitetsbillede v. Claus Darling og Pia Borg herunder radikalisering. Overordnet orientering fra Køge Kommune v. Mogens Pejtersen Orientering fra SSP v. Pia Borg Orientering fra Borup området v. Helle Ziersen Orientering fra Herfølge området v. H.C. Andersen Orientering fra handelsstandsforeningen v. Gert Nordin Orientering fra Køge Kommune i øvrigt. Overordnet orientering fra politiet v. John Jensen Orientering om bandemiljø og t tværsektorielt samarbejde v. Pia Fenger Orientering fra Politiet i øvrigt Eventuelt I forlængelse af lokalrådsmødet afholdes banderådsmøde på informationsniveau, hvor alle deltager.

2 2 Referat af lokalrådsmøde 11. marts 2015 Til stede: Bjarne Andersen Claus Darling Hansen Hans Christian Andersen Hans Severinsen Helle Nielsen Ziersen John Jensen Kaj Schmidt Pia Borg Ulf Lolk Larsen Ad hoc restaurationsmiljøet: Christian Hoeck (Beta) Peter Sander (O Flanagans Pub) Jan Wrem Johannessen, Politikredsens tovholder vedr. beværtninger Martin Andersen, Natteravnene i Køge Mark Vinter, Specialpatruljen Køge politi. Rami Panduro Zouzou, Den boligsociale helhedsplan Fraværende: Francisco Ortega Mogens Pejtersen Steen Hingebjerg Jensen Kurt Kristensen Gert Nodin Mødet startede ved punkt 3, idet der var eksterne samarbejdspartnere 3 Kort velkomst og præsentationsrunde. Status på restaurationsmiljøet. Beta (typisk diskotek) oplever stigende tendens til folk under 18 år, som vil ind. Næsten 100 bliver afvist hver weekend. O Flanagans/Peter Sander (pub-stil) savner den klarhed, som politilovens 5 indebar under bandekonflikten - for nu er det bevillingshaver, som træffer afgørelsen om bestemte personer, som ikke er gavnlige for driften. De to forretninger er meget forskellige, men har begge en oplevelse af, at de unge tager til København fordi både drikkevarer og transport er relativt billig. Herunder oplystes det, at Parken Lions and Barrells blev anset som problematisk i forbindelse med unge og alkohol indtagelse. Helle Z. har efterfølgende oplyst: At PARKEN efter Lokalrådsmødet er opdateret på meldingen om den anførte problematik. Lions and Barrells har netop fået nye forpagtere, så vi håber det løser problemet. PARKEN ser med alvor på det og stadionchefen vil nu holde et vågent øje med situationen og selvfølgelig samarbejde med politiet hvis der er et problem. Specialpatruljen ved Mark Vinter beskrev politiets operative indsatser og erfaringer.

3 3 Natteravne ved Martin berettede om et gademiljø, som generelt er mere og mere roligt. Jan Johannessen berettede om bevillingsstrategien og drøftelserne ved seneste kredsrådsmøde. Strategien indebærer et mål om at unge under 18 ikke får adgang til beværtningerne efter kl. 23. Motivet er bl.a. at beskytte de unge mod et hårdt beværtnings-miljø. Forlydender om, at unge fra Køge tager til Ishøj for at gå i byen, har ikke kunnet bekræftes. Strategien er efterfølgende drøftet i bevillingsnævnene og lokalrådene. Herefter drøftes strategien på ny i kredsrådet. O Flanagans/Peter Sander kommenterede med 25 års erfaring i Køges restaurationsmiljø, at det er et dårligt tegn for en beværtningsvirksomhed, hvis den åbner for gæster under 18 år. Erfaringsmæssigt lukker forretningen efter et par år. Christian Hoeck, Beta, bemærkede at 16+ gæster er en kilde til stor omsætning, som i den nuværende tilstand flyder til København eller i løsere etablissement. Rami Panduro Zouzou berettede (aldeles uvidenskabeligt) om, at kunder til narkotika søger sydpå ad kysten fordi kontroltrykket fra politiet tættere på/i København er større. Mark Vinter delte oplevelsen. Rami Panduro Zouzou fortalte om unges ønske om klub/værested, som er i drift, når etablerede klubber er lukkede. Der var en erkendelse af, at det er svært at kontrollere u18-gæsters alkoholindtag, såfremt de må være på udskænkningsstedet efter kl. 23. Ældre gæster (som har købt alkohol legalt) kan videregive drikkevarerne til yngre. Drøftelse om narkoproblem. Beværtningerne fastholder den lagte nultolerance (p.t. 80 tilhold på Beta). Pågribelse giver pr. automatik 2 års karantæne. 1 Dagsorden godkendt. 2 Referatet fra sidste møde godkendt. 4-6 Claus beskrev status for gennemførte bekymrings, bandebekymrings- og førstegang-kriminalitetssamtaler. Der var 63 socialrapporter i 2014, til dato har der været 11 sager til dato. I forhold til fundene i rapport om sammenhængen mellem sociale problemer og børns kriminelle adfærd, er det et godt tegn, at Køge er fremme i skoene. Fremadrettet ønskes styrket fokus på beskyttende faktorer i barnets liv. Karlemoseparken er p.t. vor eneste SUB-område(Særligt udsatte boligområder) ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Rigspolitiet opererer med to SUB-områder, Karlemoseparken og Ellemarken Pia præsenterede oplæg vedr. udviklingen af unge og kriminalitet - med afsæt i Fl. Balvigs "Lovlydig Ungdom 2011". Om Radikaliseringsindsatsen: Kort oplysning om at der er få kendte i Køge som der holdes øje med.

4 4 Rami Panduro Zouzou redegjorde for, at han kunne bekymres hvis Kommunen i for høj grad italesatte radikalisering, da det kan have den modsatte virkning. Pia/Bjarne redegjorde for Kommunens tiltag. Der blev i almindelighed manet til ro. Pia oplyste om initiativ med etablering af SSP på Campus. Og udviklingsarbejde med fælles regelsæt på SSP-området dér. 7 Orientering fra Borup. Stiftende generalforsamling i morgen med et formål om at få gang i nogle initiativer, der giver liv i byen og en badebro i Kimmerslev Sø. Foreningen vedr. Tryg i Køge har også første møde i morgen. 8 Orientering fra Herfølge. Borgerforeningen har taget op, at skabe kontakt til NGO i lokalområdet - herunder bl.a. omkring Nabohjælpskonceptet. Der er udbredt gode uformelle nabo-aftaler, som ganske let kunne gøres tydelige med formel knytning til Nabohjælp. Møde på lørdag om ny bydelsplan - formentlig kommer der ca. 200 deltagere - og drøfter det at være borger i Herfølge, hvad forventer man derved, og hvad kan man bidrage med. Det skal munde ud i en gruppe, som løber videre med de gode ideer og præsenterer resultatet for byrådet til efteråret. 9 Orientering fra Handelsstandsforeningen. John Jensen berettede om tiltag i gå-gaden med vejledning af folk på gaden og måske derved en effekt med bekæmpelse af tyveri fra gadeudstillede varer. Ældre i forening - måske med ens jakker - kunne måske være en ide. Frivilligrådet måske også en mulighed Orientering fra Køge kommune i øvrigt. Ulf Lolk Larsen berettede om tilflytningen af flygtninge og de deraf følgende integrationsopgaver med at absorbere i gode netværk. Rami Panduro Zouzou bød ind med at støtte op om disse tiltag fra sin stol. Bloodz fylder p.t. lidt mere, end hvad godt er, men fornemmelsen er, at forholdene stabiliserer sig uden større sværdslag inden for en rimelig tidshorisont. Alene afdelingsbestyrelsen står bag tanker om et værested til yngre mænd i bebyggelsen. 11 Overordnet orientering fra politiet. John Jensen præsenterede folderen "Tryg i Køge", som var et hit på Køge Messen, der også var et hit. Der er en imponerende kreativitet og engagement i de lokale grupper i Tryg i Køge og det kræver man går stille til værks. John Jensens orientering om følgerne af terrorhandlingerne i København og betydningen heraf for Køge Lokalpoliti - herunder personaleafgivelser og adgangskontrol til politistationen. Rollemodelsamtalerne (ad politikredsens projekt Hele Vejen Rundt) er evalueret og i april samles en workshop med henblik på at styrke opfølgningen på de gennemførte samtaler.

5 5 Samarbejdet med 2 af lokalpolitiets efterforskere tæt på kommunens sagsbehandlere evalueres i forsommeren. John Jensen beskrev kort tidens omstruktureringer i politiet - politikredsens projekt "På forkant" - og etableringen af "Reaktionspatruljer". Kaj Schmidt beskrev kort ATK-indsatsen - herunder åbenhed og særlige fokus på at have styr på etikken. 12 Eventuelt. John opfordrede til at vi går i tænkeboks med hensyn til at bekæmpe narkotika i restaurationsmiljøet. Det var der en del drøftelser af. Banderådet Mark Vinter informerede om status. Bandidos har fået et klubhus på Stevns. Både rockere og bander er forholdsvis rolige, men banderne udfordrer med utjenelige trusler det fælles fodslaw om, at de er uønskede i restaurationsmiljøet. Bloodz står formentligt bag hash-salg i Ølby Center. Handelsskolen oplever ligeledes hash-salg; det arbejder man ligeledes videre med. I Karlemoseparken sætter Bloodz pres på for at få stillet et lokale til rådighed af bebyggelsen, hvilket giver anledning til bekymring for derved at fremme evt. radikalisering. En lokal konvertit hylder terrorangrebene i København - og det er der ligeledes handlet på.

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation 1 Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation Til stede: Claus Darling Hansen Francisco Ortega Francisco Ortega Helle Ziersen John Jensen Kaj Schmidt Mogens Pejtersen Pia

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Politiinspektør chefpolitiinspektør Claus Hilborg

Læs mere

Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune

Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune Deltagere: Borgmester Jens Christian Gjesing, Haderslev Kommune Kommunaldirektør

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud

års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 Vejen ud af ungdomskriminalitet trivsel Fokus på 22indbrud års be ret ning Det kriminalpræventive råd 2013 6 Børn Vejen ud af ungdomskriminalitet 12 og unges trivsel Fokus på 22indbrud Det Kriminalpræventive Råd Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup 45 15 36

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Indhold Side 1. Projektets formål... 1 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset... 1 3. De økonomiske rammer. 1 4. Sammenfattende konklusion. 1 5. Udfordringer. 2 6. Anbefalinger. 3 7. Evalueringsprocessen.

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer

forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer Forebyggelse i festmiljøer om alkohol og stoffer Sundhedsstyrelsen 2005 1. udgave, 1. oplag ISBN 87-7676-229-7

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Ansvarlig udskænkning

Ansvarlig udskænkning Ansvarlig udskænkning 2009 Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2009 1. udgave, 1. oplag. 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-972-7 ISBN (elektronisk version): 978-87-7676-973-4

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere