OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE"

Transkript

1 OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/

2 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne ofte stiller os. Vi håber, at svarene kan være med til at give dig et godt udbytte af pensionsmeddelelsen. Pensionsmeddelelsen finder du i Min pension på lpk.dk. Det viser pensionsmeddelelsen I de to øverste skemaer på pensionsmeddelelsen kan du se de beløb, som du eller dine pårørende modtager, hvis du bliver invalid eller dør på den dato, der er angivet. I det tredje skema står det beløb, som du vil få i grundbeløb, hvis du bliver alderspensioneret, når du fylder 67 år. I beregningen går vi ud fra, at du fortsætter med at indbetale det samme beløb til din pension som nu, og at der ikke tillægges nogen form for bonus fremover. Normalt vil der imidlertid være en stigning i pensionsindbetalingerne samt en bonus, der skal indregnes. Derfor viser vi i de nederste skemaer en prognose over den alderspension, du kan forvente, når disse forhold regnes med. Din årlige alderspension afhænger af, hvornår du går på pension. Hvis din pensionsordning omfatter alderssum, afhænger din årlige alderspension desuden af, om du vælger at få udbetalt alderssum eller ej. Alderssummen er en engangsudbetaling af en del af din pension. Datoen øverst på pensionsmeddelelsen fortæller, hvornår vi har beregnet din pension. 1) Hvad får jeg i pension, når jeg går på alderspension? I det nederste skema på pensionsoversigten kan du under prognose for alderspension se det beløb, som vi forventer, at du vil få udbetalt, hvis du går på pension på bestemte alderstrin mellem 60 og 70 år. Hvis du er optaget som medlem af pensionskassen før 1. maj 2007, kan du starte udbetaling af din pension ved 60 år, selvom du har tidligste pensionsudbetalingsalder ved fx 62 år jf. Tilbagetrækningsreformen af 1. januar Hvis du vil vide, hvad du kan forvente at få i pension, hvis du går på pension på et tidspunkt, som ikke er angivet, skal du enten se på pk.dk eller henvende dig til pensionskassen. Pensionen er angivet i hhv. nominelle kroner og kroner. Nominelle kroner er det beløb, som vi forventer, at pensionen vil udgøre i kroner og øre på det tidspunkt, hvor du går på pension kroner svarer til værdien af din pension her og nu og kan derfor bedst sammenlignes med prisniveauet i dag. Her har vi altså taget højde for inflationen. Alderspensionen er en livsvarig ydelse, og du skal betale indkomstskat af den. Udjævnet alderspension Prognosen for alderspensionen viser den almindelige alderspension, du kan forvente. Men hvis du ønsker at gå på pension, inden du kan få folkepension, kan du vælge at få udjævnet din alderspension. Det kræver dog, at 2/8

3 din almindelige alderspension er større end folkepensionens grundbeløb. Den udjævnede alderspension bliver på den måde højere end den almindelige alderspension, indtil du når folkepensionsalderen. Når du når folkepensionsalderen, nedsættes pensionsudbetalingen fra Lægernes Pensionskasse med et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb, da du gik på pension, plus pensionisttillæg og aldersafhængigt tillæg for ordninger (eller dele af ordninger) med betinget garanti. Disse tillæg, som er variable, er typisk forholdsvis store. Derfor bliver udbetalingen nedsat med et betydeligt større beløb end folkepensionens grundbeløb. Evt. alderssum, børnepension og ægtefælle-/samleverpension bliver beregnet ud fra den almindelige alderspension og er ikke berørt af, om du vælger at udjævne din alderspension. Når du nærmer dig det tidspunkt, hvor du vil gå på alderspension, kan vi beregne mulighederne for udjævning af alderspensionen for dig. Kan jeg få udbetalt alderssum, og hvad betyder det for den løbende alderspension, hvis jeg vælger det? Hvis du har indbetalt bidrag til pensionskassen før 1993 og ikke har valgt om til ny pensionsordning på betinget grundlag i 2009, 2012 eller 2015, kan du vælge at få udbetalt en alderssum. Det er et engangsbeløb, som tidligst kan udbetales fra du fylder 60 år og senest, når du går på pension. Du skal betale 40 pct. i afgift af beløbet. Dog er afgiften i nedsat til 37,3 pct. Alderssummen tages af den samlede almindelige pensionsopsparing, og derfor bliver den løbende alderspension (og børnepension og ægtefælle-/samleverpension) mindre, hvis du vælger at få udbetalt alderssum. På pensionsmeddelelsen kan du i det nederste skema under prognose for alderspension se, hvor stor vi forventer, at din alderssum vil være. Alderssummen er angivet i hhv. nominelle kroner og 2015-kroner. Samme sted kan du også se, hvor stor vi forventer, at den reducerede alderspension vil blive, hvis du vælger at få udbetalt alderssummen. 2) Hvad får jeg, hvis jeg bliver invalid? Du kan få invalidepension, hvis din erhvervsevne som læge nedsættes til under en tredjedel. Sygdommen skal samtidig skønnes at vare i mindst seks måneder. 3/8

4 Hvor længe kan jeg få udbetalt invalidepension? Du kan få udbetalt invalidepension resten af livet, eller indtil du evt. genvinder din erhvervsevne. Du kan se, hvor meget du vil kunne få udbetalt i invalidepension om året på pensionsmeddelelsen i det øverste skema under Ved invaliditet, invalidepension til medlemmet i alt kr. Du skal betale indkomstskat af beløbet. Du skal betale almindelig indkomstskat af invalidepensionen, men ikke arbejdsmarkedsbidrag. Frem til du fylder 67 år, berøres invalidepensionen ikke af særskat på pensionsudbetalinger (udligningsskatten). Efter at du er fyldt 67 år, kan du ikke længere søge invalidepension, og pensionen betragtes herefter skattemæssigt som livsvarig alderspension, som er omfattet af udligningsskatten på pensionsudbetalinger over kr. årligt. Udligningsskatten trådte i kraft i Satsen er 6 pct. i årene Fra og med 2015 aftrappes skatten med 1 pct.point årligt og bortfalder dermed helt i Hvad med mine børn? Hvis du bliver invalid, får hvert af dine børn under 21 år udbetalt en børnepension. Du kan se, hvor meget dine børn vil kunne få udbetalt om året, på pensionsmeddelelsen i det øverste skema under Ved invaliditet, pension til børn, i alt kr. Dine børn kan tilvælge et aldersafhængigt tillæg, som vil forhøje udbetalingerne i begyndelsen. Dine børn kan få udbetalt børnepension, indtil de fylder 21 år, eller indtil du evt. genvinder din erhvervsevne. Dine børn skal betale indkomstskat af beløbet. 3) Hvad får mine pårørende, når jeg dør? Din efterladte ægtefælle eller samlever kan få udbetalt ægtefælle- eller samleverpension. Hvert af dine børn under 21 år får udbetalt børnepension. Hvor meget får mine pårørende? Du kan se, hvor meget din ægtefælle eller samlever kan få udbetalt om året på pensionsmeddelelsen i det øverste skema under Ved død, pension til ægtefælle eller samlever, i alt kr. Dine pårørende kan tilvælge et aldersafhængigt tillæg, som vil forhøje udbetalingerne i begyndelsen. Din ægtefælle eller samlever skal betale indkomstskat af beløbet. I det samme skema kan du under Ved død, pension til børn, i alt kr. se, hvor meget dine børn kan få udbetalt om året. Dine børn skal også betale indkomstskat af beløbet. Hvor længe kan mine pårørende få pension? Din ægtefælle eller samlever får udbetalt pension, så længe han eller hun lever. Dog gælder der særlige forhold efter separation eller skilsmisse. Du kan læse mere om dette i pjecen "Hvis du bliver skilt, separeret eller dit samlivsforhold ophører hvad så?", som kan ses på eller fås ved henvendelse til pensionskassen. Dine børn får udbetalt pension, indtil de fylder 21 år. 4/8

5 Øvrige bemærkninger Hvis du dør, inden du fylder 67 år, og inden du er gået på alderspension, og ikke efterlader dig en pensionsberettiget ægtefælle eller samlever, udbetales den ugiftesum, som er angivet på pensionsmeddelelsen. Hvis du har valgt pensionsordningen uden ægtefælle- eller samleverpension (se spørgsmål 4) og ikke har valgt om til ny pensionsordning på betinget grundlag i 2009, 2012 eller 2015, gælder det for bidrag indbetalt efter 1. januar 1993, at hvis du dør, inden du fylder 67 år, og inden du er gået på alderspension, så udbetales desuden den engangsydelse ved død, som fremgår af pensionsoversigten. Engangsydelsen ved død og ugiftesummen udbetales til den, der er anført som begunstiget på din pensionsmeddelelse. Af ugiftesummen og af engangsydelsen ved død skal der betales en afgift på 40 pct. samt en eventuel boafgift. 4) Hvad er forskellen mellem pensionsordning 1, 2 og 3? Kort fortalt er pensionsordning 1 en ordning med livsvarig ægtefælle- eller samleverpension, mens pensionsordning 2 er en ordning uden ægtefælle- eller samleverpension. Som noget nyt kan du fra 2015 også vælge pensionsordning 3, der er med tidsbegrænset ægtefælle- eller samleverpension. Her udbetales pension til din ægtefælle eller samlever i 10 år efter din død. Pensionsordning 2 er relevant for dig, hvis du er enlig, eller hvis du er samlevende, og dit forhold ikke opfylder betingelserne for, at der kan udbetales samleverpension (se betingelserne under spørgsmål 6). Du kan også vælge ordningen, hvis din ægtefælle eller samlever ikke har behov for en livsvarig eller tidsbegrænset ægtefælleeller samleverpension i tilfælde af, at du dør først. Den giver dig en højere invalide-, alders- og børnepension. Hvis du dør, før du er 67 år, og før du er alderspensioneret, sikrer begunstigelsen "nærmeste pårørende" desuden, at din efterladte ægtefælle eller din samlever får udbetalt en engangsydelse. I de øverste skemaer på pensionsmeddelelsen kan du se, hvilken af de tre ordninger du har valgt. 5/8

6 5) Hvornår kan jeg vælge om? Når du bliver medlem af pensionskassen, vælger du enten pensionsordning 1, 2 eller 3. Herefter har du mulighed for at omvælge pensionsordning én gang årligt, eventuelt mod afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. Hvis du gifter dig eller får en samlever, eller hvis du bliver skilt, kan du omvælge pensionsordning uden at afgive helbredsoplysninger. Når der sker den slags ændringer i dit privatliv, er det derfor vigtigt, at du undersøger, om den pensionsordning, du har, er den mest hensigtsmæssige. Du skal dog være opmærksom på, at du kun kan vælge om, indtil du fylder 65 år. Hvis du ønsker at vælge om på grund af ændringer i dine samlivsforhold, kan det kun lade sig gøre, hvis alle de betingelser, som er nævnt i spørgsmål 6, er opfyldt; fx skal du have haft fælles bopæl med din samlever i mindst to år eller vente, have eller have haft et barn med din samlever. I de tilfælde regnes tidsfristen på seks måneder fra det tidspunkt, hvor alle betingelserne er opfyldt. Du kan også vælge at skifte pensionsordning uden afgivelse af helbredsoplysninger, hvis du går fra at være bidragsbetalende medlem til at være hvilende medlem eller tjenestemandsansat med supplerende indbetaling til Lægernes Pensionskasse eller omvendt. Du kan dog kun vælge om indtil seks måneder efter, at ændringen er sket, og indtil du fylder 65 år. 6) Hvordan sikrer jeg min samlever pension efter min død? Som nævnt under spørgsmål 4 kan du i pensionsordning 1 og 3 sikre din samlever pension på lige fod med en ægtefælle. Du skal dog være opmærksom på, at der er en række betingelser, som skal være opfyldt ved din død, for at din samlever kan få udbetalt pensionen. Du skal legalt kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med din samlever. I et testamente, der er oprettet senest tre måneder før dødsfaldet, og som ikke er tilbagekaldt, skal du have tillagt din samlever en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilfaldet en ægtefælle. Denne beslutning skal være truffet eller bekræftet i et testamente den 13. maj 2000 eller senere. Din samlever skal: 1. have haft fælles bopæl med dig i de sidste to år før dødsfaldet, eller 2. tidligere have haft fælles bopæl med dig i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbrin- 6/8

7 gelse, herunder flytning til en ældrebolig, eller 3. på tidspunktet for dødsfaldet leve sammen med dig på fælles bopæl og vente, have eller have haft et barn sammen med dig, eller 4. have haft fælles bopæl med dig, og den fælles bopæl må alene være ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og vente, have eller have haft et barn sammen med dig. Samlivet skal være indledt, før du fyldte 65 år, og inden du evt. blev invalidepensioneret. Valg af begunstigelse Hvis din samlever opfylder betingelserne for at modtage samleverpension i pensionsordning 1 og 3, vil han eller hun altid få udbetalt løbende samleverpension i stedet for en ugiftesum. I pensionsordning 2 uden ægtefælle- eller samleverpension kan du begunstige din samlever til engangsydelsen. Efter 1. januar 2008 sker dette ved anvendelsen af begunstigelsen nærmeste pårørende, jf. nærmere nedenfor. Det kræver dog, at din samlever opfylder de betingelser, der er nævnt ovenfor under spørgsmål 6, dog undtaget pkt. 2. Engangsydelsen udbetales direkte til din samlever og er kreditorbeskyttet. Hvis du efter 1. januar 2008 vælger begunstigelsen nærmeste pårørende til henholdsvis ugiftesummen og engangsydelsen ved død, vil rækkefølgen af nærmeste pårørende og dermed rækkefølgen for udbetaling af ydelserne være: ægtefælle, samlevende, børn, arvinger i henhold til testamente og arvinger i henhold til loven. Har du valgt begunstigelsen nærmeste pårørende før 1. januar 2008, er rækkefølgen af nærmeste pårørende og dermed rækkefølgen for udbetaling af ydelserne følgende: ægtefælle, børn, arvinger i henhold til testamente og arvinger i henhold til loven. Ydelserne udbetales direkte til den eller de berettigede personer og er kreditorbeskyttede. Du kan også vælge at begunstige boet til henholdsvis ugiftesummen eller engangsydelsen ved død. Hvis du vælger at begunstige "boet", bliver ydelserne udbetalt til boet. Det betyder, at beløbet indgår i den almindelige boopgørelse og derfor ikke er kreditorbeskyttet. Valg af begunstigelse hænger nøje sammen med din familiære situation. Derfor er det noget, du bør overveje, hver gang din familiære situation ændrer sig. Hvis du er i tvivl, kan du søge juridisk bistand. Du kan løbende ændre begunstigelse, det kræver blot, at du giver pensionskassen skriftlig besked om det. 7/8

8 7) Er min pensionsdækning i Lægernes Pensionskasse tilstrækkelig? Det er vigtigt, at du afklarer dit behov for pensionsdækning i tilfælde af død og invaliditet samt ved alderspensionering. Det er også vigtigt, at du afklarer disse behov tidligt, da det tager mange år at spare op til alderspension. Lægernes Pensionskasse tilbyder i samarbejde med AP Pension, at du kan tegne en erhvervsudygtighedsforsikring som supplement til den dækning ved invaliditet, som du har i Lægernes Pensionskasse. Som supplement til dækningen ved død tilbyder pensionskassen i samarbejde med Lægeforeningen, at du kan tegne en gruppelivsforsikring. Du kan supplere din alderspension ved at spare op på en livrente eller på en aldersopsparing eller en ratepension. I Lægernes Pensionskasse kan du via AP Pension tegne en livsvarig livrente, og i Lægernes Pensionsbank kan du etablere en aldersopsparing eller en ratepension. Hvis du allerede har en ordning i et andet pengeinstitut, tilbyder Lægernes Pensionsbank at overføre den uden omkostninger. 8) Hvordan bruger jeg Min pension? Min pension, som du finder under lpk.dk, giver dig et godt overblik over, hvor meget du har sparet op, og hvad du får udbetalt, når du går på pension. Du får også overblik over, hvordan du er dækket, hvis du skulle blive invalid eller dør, og du kan beregne, hvad det betyder for dig, hvis du ændrer din pension. Du skal benytte NemID for at få adgang til Min pension. Få mere at vide Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du også kontakte Lægernes Pensionskasse på telefon , mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15, eller sende os en på Hvis du har brug for et samlet overblik over dine dækninger ved alderspensionering, invaliditet, sygdom og død for at kunne vurdere, om du har brug for supplerende dækning, kan du bestille et individuelt møde med en af pensionskassens medlemskonsulenter, som kan træffes i alle regioner. Bestil et møde via lpk.dk. 8/8

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN

INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN INDEN MØDET MED MEDLEMS- KONSULENTEN Du får det bedste udbytte af pensionsmødet, hvis du er godt forberedt. Her er en række spørgsmål, som du bør stille dig selv inden mødet. HVAD ER FORMÅLET MED MØDET?

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l Den Danske Dyrlægeforening (DDD) kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i DDDs sekretariat behandler hvert år

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere