REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: Tidspunkt: Kl Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen"

Transkript

1 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: Tidspunkt: Kl Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund, Erik Pold, Niels Andersen, Anders Ahnfelt-Rønne (punkt 1-7 og 10-16), Lene Vestergård Afbud fra udvalget: - Til stede fra Kunststyrelsen: Henrik Wenzel Andreasen, Christina Fich Jensen (ref.), Kirsten Sylvest (punkt 5-7), Lise Saunte (punkt 11), Mads Nyholm Hovmand (punkt 4 og 13) Godkendt af udvalget. Dagsorden Sagsfremstilling nr. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs driftsbudget Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs operatørbudget Nordisk deltagelse på APAP (Global Performing Arts Market i New York) Egnsteateraftale Ishøj Teater Turnénetværket revideret kommissorium Ny teaterlov - Åben Scene i København Statens Kunstråds handlingsplan Tildelingsstrategi - principielle overvejelser Behandlingsstrategi for anden del af Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs hoveduddeling Behandling af 5 ansøgninger fra DIVA-puljen fristen 1. september Lean- introduktion til procedure ved nye projekter Implementering af fuld elektronisk udvalgsbetjening Kalender Vedlagt til generel orientering 77 CVR-nr:

2 Side Meddelelser 17. Kommunikation og formidling 18. Eventuelt 19. Næste møde 20. Mødets gang Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs driftsbudget 2011 På Statens Kunstråds møde den 17. august 2011 blev disponering af driftsbudgetter for Råd og udvalg godkendt. Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs driftsbudget for 2011 udgør kr. Udvalget blev orienteret om anvendelsen af det disponible beløb for Statens Kunstråds Scenekunstudvalg tog orienteringen til efterretning. 3. Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs operatørbudget 2011 Det afgåede Scenekunstudvalg har vedtaget udvalgets operatøraktiviteter for Udvalget blev orienteret om budgettet for disse aktiviteter. Scenekunstudvalget tiltrådte det afgåede udvalgs principbeslutninger på operatørområdet med henblik på, at sagsgangen på området kan ske så hurtigt som muligt. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg besluttede - at tiltræde principbeslutningen om, at projektbeslutninger og aktiviteter besluttes af udvalget - at tiltræde principbeslutningen om, at løbende informations- og formidlingsopgaver disponeres af Kunststyrelsen - at tiltræde principbeslutningen om, at formanden skal spørges ved øvrige løbende operatørfunktioner med undtagelse af diverse opgaver for International Koordination, medlemskaber og abonnementer samt ved bagatelgrænsen på kr. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg tog orienteringen om operatørbudgettet til efterretning. Udvalget besluttede, at Lene Vestergård, Erik Pold og Rikke Juellund indgår i en arbejdsgruppe med medarbejdere fra Kunststyrelsen med henblik på tilrettelæggelse af operatøraktiviteterne i Arbejdet koordineres via mail-korrespondance. 4. Nordisk deltagelse på APAP (Global Performing Arts Market i New York) Et samarbejde mellem Norsk Teater og Dansecentrum, Svenske Locomotion, Finsk Dance Info og Kunststyrelsen om fælles repræsentation på CINARS i Montreal 2010 har skabt basis for videre

3 Side 3 samarbejde i Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en fælles repræsentation på APAP (Global Performing Arts Market) i januar 2012 i New York. Kulturkontakt Nord har bevilget euro til den samlede nordiske indsats. Der udestår udgifter til Kunststyrelsens deltagelse i den nordiske repræsentation og udgifter til et evt. deltagende kompagni. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg besluttede at bevilge et beløb til dansk deltagelse i den fælles nordiske repræsentation på APAP. Udvalget beslutter på deres kommende møde, hvor meget det ønsker at afsætte i operatørbudgettet til formålet. 5. Egnsteateraftale Ishøj Teater På baggrund af indstilling fra egnsteaterkonsulenterne skal Statens Kunstråds Scenekunstudvalg træffe afgørelse om, hvorvidt der kan opnås statsrefusion for tilskud til Ishøj Teater i perioden (Jf. egnsteaterbekendtgørelsen kapitel 8, 15 stk. 5). Egnsteaterkonsulenterne finder ikke, at Ishøj Teater i tilstrækkelig grad kan dokumentere - og herigennem overbevise om, at Ishøj Teater i den forestående aftaleperiode 1.januar december 2015 vil kunne blive et professionelt producerende teater. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg besluttede at følge egnsteaterkonsulenternes indstilling og godkendte ikke egnsteateraftalen for Ishøj Teater (indsendt til fristen 1. april 2011). Udvalget anser ikke, at Ishøj Teater kan karakteriseres som et professionelt producerende teater og der kan derfor ikke ydes statsrefusion for Ishøj Kommunes tilskud til Ishøj Teater. 6. Turnénetværket revideret kommissorium På møde den 24. juni 2011 drøftede Scenekunstudvalget justeringer af netværk for turnéteater for voksne og den tilhørende underskudsgaranti-ordning til scener/spillesteder optaget i netværket. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg godkendte at antallet af forestillinger der skal købes for at være med i netværket nedsættes fra 3 til 2 at antallet af spilledage, der skal sælges, for at være med i netværket nedsættes fra 20 til 16 at underskudsgarantien forhøjes fra kr. til kr. at antallet af dage en køber af en forestilling kan få underskudsgaranti på en forestilling nedsættes fra 3 til 2 dage revideret kommissorium for turnénetværket 7. Ny teaterlov - Åben Scene i København Statens Kunstråds Scenekunstudvalg har den 13. september 2011 sammen med Det Københavnske Teatersamarbejde, Københavns og Frederiksberg Kommuner og Scenekunstnere Uden Scene afholdt møde i kulturministeriet vedr. åben-scenekapaciteten i København. Udvalget drøftede status efter mødet og den videre strategi. Udkast til referat fra mødet den 13. september blev omdelt. 8. Statens Kunstråds handlingsplan

4 Side 4 Statens Kunstråd skal udarbejde én fælles handlingsplan, der formulerer visioner, strategier og mål for Statens Kunstråd og de fem fagudvalg for perioden Statens Kunstråds Scenekunstudvalg drøftede strategier for det fælles arbejde i rådet og for arbejdet i udvalget. 9. Tildelingsstrategi - principielle overvejelser Statens Kunstråds Scenekunstudvalg drøftede principielle overvejelser om tildelingsstrategi og genbehandling af ansøgninger. Punktet fortsættes på kommende møde. 10. Behandlingsstrategi for anden del af Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs Hoveduddeling Statens Kunstråds Scenekunstudvalg drøftede udvalgets behandlingsstrategi for anden del af hoveduddelingens ansøgninger tilskud til scenekunstaktiviteter for børn i sæson 2012/13 og tilskud til indkøb af sceneteknik og biler i sæson 2012/ Behandling af 5 ansøgninger fra DIVA-puljen fristen 1. september 2011 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg behandlede de indkomne ansøgninger med henblik på at udarbejde en indstilling til Statens Kunstråd. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg udarbejdede en prioriteret indstilling til rådet. 12. Lean- introduktion til procedure ved nye projekter Statens Kunstråds Scenekunstudvalg tog orienteringen om procedure ved nye projekter og puljer til efterretning. 13. Implementering af fuld elektronisk udvalgsbetjening Statens Kunstråds Scenekunstudvalg drøftede Kunststyrelsens tilbud om fuld elektronisk udvalgsbetjening. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg besluttede - at tilslutte sig muligheden for at hente ansøgningsmateriale elektronisk og at overgå til fuld elektronisk udvalgsbetjening - at hvert udvalgsmedlem får stillet en ipad til rådighed af Kunststyrelsen Kunststyrelsen indberetter til SKAT jf. multimediebeskatning. 14. Kalender 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg tog mødedatoer for første halvår 2012 til efterretning på nær to datoer. Kunststyrelsen kommer med et nyt udkast til to mødedatoer i foråret. Efterårets mødedatoer fremlægges på mødet den 28. oktober 2011.

5 Side Vedlagt til generel orientering Statens Kunstråds Scenekunstudvalg har via sin forretningsorden og vedtagne principbeslutninger givet formanden og Kunststyrelsen mandat til at træffe afgørelser i konkrete sager. Udvalget blev orienteret om formandens godkendelser siden sidste møde. Kunststyrelsen har ikke truffet administrative beslutninger siden sidste møde. Desuden blev referat fra det seneste møde i Statens Kunstråd fra den 17. august 2011 vedlagt, foruden Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs årshjul. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg tog den generelle orientering til efterretning. 16. Meddelelser Statens Kunstråds Scenekunstudvalg informerede om deres besøg den 27. september 2011 hos FAST og BTS - hvor de to organisationer fusionerede og holdt stiftende generalforsamling for den nye organisation TIO. 17. Kommunikation og formidling Intet til dette punkt. 18. Eventuelt Statens Kunstråds Scenekunstudvalg drøftede kort Kunststøtteudvalgets rapport. 19. Næste møde Næste møde i Statens Kunstråds Scenekunstudvalg er onsdag 5. oktober kl Mødets gang Intet til dette punkt.

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien)

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien) 15. juli 2008 Jour.nr.: Godkendt referat fra ordinært udvalgsmøde i Kunstrådets Scenekunstudvalg Torsdag den 15. maj 2008 kl. 10 til 17. Kunststyrelsen, HC Andersens Boulevard 2, 1553 København K Lokale

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere