Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007"

Transkript

1 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance

2 Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning for, hvordan du trives. I balancen mellem arbejdspladsen og bedst muligt tilgodeser din og dine kol- arbejdsliv, familieliv og fritidsliv spiller arbejdstiden en legers sundhed og forskellige behov. Det er i fællesskabet vigtig rolle. med dine kolleger og din arbejdsgiver, I på din arbejdsplads For de fleste medarbejdere i ældreplejen, på sygehuse og skal skabe den bedste balance i et arbejdsliv med skiftende på botilbud er arbejde på skæve eller skiftende arbejdstider arbejdstider. et vilkår, fordi opgaverne skal løses døgnet rundt - hele En rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gør det ugen og hele året. muligt for parterne lokalt på arbejdspladsen at aftale arbejdstider, En arbejdsmiljøanbefaling om helt at undgå skift- og som tilgodeser arbejdspladsens og medarbejder- natarbejde giver derfor ikke mening for dig, som arbejder nes behov. Rammeaftalen findes på på disse områder. Det er en stor udfordring at TID-skrift planlægge nr. 1, februar/marts under emnet arbejdstid TID-skrift er udgivet af: Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2 sal 1455 København K Marts 2007 Tekst: TeamArbejdsliv Aps Tegninger: Tegnefabrikken Dtp og sats: Lynx//Vermø Tryk: Schultz ISBN: Styregruppen bag TID-skriftet består af repræsentanter for: BUPL, Dadl, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Danske Regioner, FOA - Fag og Arbejde, KL, Socialpædagogernes Landsforbund og 3F. Projektleder: Lise Keller , Fokus på arbejdstid og arbejdsmiljø Du sidder med det første nummer af TID-skrift, som sætter arbejdstid i social- og sundhedssektoren på dagsordenen. Fokus i dette nummer er på balancen mellem arbejdstid og fritid for den enkelte. Sammen med TID-skrift finder du en plakat og nogle balancekort. Både TID-skrift og de andre ting er en hjælp til at starte en dialog på din arbejdsplads. De næste numre kommer senere i 2007 og sætter fokus på natarbejde og på balancen mellem de enkelte medarbejderes behov og arbejdspladsens behov og muligheder. I slutningen af året er der i din region en temadag, hvor ledere og medarbejdere fra forskellige arbejdspladser kan høre mere om og udveksle erfaringer om arbejdstid og arbejdsmiljø. Du kan downloade materialet og finde mere information her: og under emnet arbejdstid

3 God balance mellem arbejdstid og fritid en opvejning af mange ting Løn Pauser Ledelse Faglighed og arbejdets indhold Daglig arbejdstid Fleksibilitet Forudsigelighed Samarbejde og kommunikation Børn Partner Balance for den en enkelte mellem arbejde og fritid Transport Alder Sundhed Venner Familie Fritidsaktiviteter Køn Din arbejdstid - dit liv! Arbejdstidens placering har ikke kun indflydelse på dit arbejdsliv, men på hele dit liv. Arbejdstiden har betydning for dit arbejdsmiljø og velbefindende, når du er på arbejde. Arbejdstiden har betydning for dit familieliv og dit sociale liv, når du har fri. Og på lang sigt har arbejdstiden også betydning for dit helbred. Når du har skæve eller skiftende arbejdstider, er der særlig grund til at være opmærksom på balancen i dit liv. En god balance mellem arbejdstid og fritid er ikke ens for alle. Den er heller ikke altid den samme for dig, men ændrer sig gennem livet og afhænger af din konkrete livssituation. For at finde en god balance for dig må du derfor afveje dine behov i forhold til dit arbejde, din familiemæssige situation, dit helbred og dine ønsker til fritidsaktiviteter og socialt samvær.

4 Forudsigelighed og fleksibilitet Når du kender din vagtplan og bliver informeret om ændringer i god tid, har du mulighed for at planlægge herefter. passe et sygt barn i længere tid eller deltage i aktiviteter, som der ikke kan tages højde for i vagtplanen. Ikke-planlagte ændringer på grund af sygdom og andet akut fravær er et stort problem på mange arbejdspladser. Det er meget belastende at blive kaldt på arbejde, når du efter planen har fri - især hvis det sker ofte, med kort varsel eller uden reel mulighed for at sige nej. Hemmeligt telefonnummer, fravalg af mobiltelefon eller forklaringer om at have drukket alkohol holder ikke som løsninger. TID-skrift nr. 1, februar/marts 2007 Omvendt giver det problemer for din arbejdsplads eller dine kollegaer, hvis du føler, du er nødt til at melde dig syg for at Det er derfor vigtigt på forhånd at tage højde for, at sådanne situationer kan opstå og få skabt en åbenhed og en dialog om det på arbejdspladsen. Hvis du selv kan påvirke din arbejdstid, kan du tage højde for andre vigtige forhold i dit liv. At møde en time senere eller gå en halv time tidligere end den normale dagvagt kan være det, der får din hverdag til at hænge sammen. Det, som gør, at du kan aflevere eller hente dine børn, nå toget eller klare indkøbene på vejen. Tidligere mødetid sparede transporttid og gav mere ro På billeddiagnostisk afdeling på Skejby Sygehus har nogle medarbejdere fået mulighed for at møde kl i stedet for kl. 8. Det har betydet sparet transporttid, mere rolige morgener på afdelingen og glæde ved at komme tidligere hjem. Trivsel og bedre faglig tilfredshed Gennem en decentral arbejdstidsaftale, som giver medarbejderne stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde, har Børnehjemmet Søhuset opnået en bedre trivsel og en større faglig tilfredshed. Medarbejderne har nemmere ved at få arbejdsliv og familieliv til at gå op i en højere enhed, fordi de selv har stor indflydelse på deres arbejdstid. Tilpasningen af arbejdstidsreglerne betyder også, at faglige vurderinger i højere grad bestemmer f.eks. udflugternes længde. Aftalen kan downloades på Akut-afspadsering opleves positivt Akut-afspadseringsdage, hvor medarbejderne har mulighed for at ringe op samme dag og bede om en fridag, har siden 2004 været en del af hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husums fleksible arbejdstidstilrettelæggelse. Erfaringen er, at medarbejderne nu oftest beder om fridagene nogle dage i forvejen. Men selve det at muligheden er til stede, opleves meget positivt.

5 Weekender er et dilemma Er du en af de mange, som arbejder hver anden weekend, oplever du måske dette som særligt belastende for dit familie- og fritidsliv. Den mest udbredte måde at begrænse antallet af weekendvagter på er at tilbyde medarbejderne kun at arbejde hver tredje weekend, mod at weekendvagterne til gengæld er på 12 timer. Dette betegnes ofte 12 timers modellen. Der er dog nogle andre problemer i den model, og derfor er weekendvagterne ofte et dilemma. Fordele og ulemper ved 12 timers modellen Fordele < Færre weekendvagter < Større overskud både i forhold til familien og på arbejde < Større kontinuitet i plejen og mere ro i vagtskiftet < Flere muligheder for at lave aktiviteter med brugerne < Bedre tid til dokumentation Ulemper < Lange vagter < Vagterne er mere belastende (især for ældre medarbejdere og gravide) < Det kan være svært at bytte vagter med kollegaer, der ikke arbejder i 12 timers vagter < Faste hold bliver brudt op < Problemer i familier med delebørn hver anden weekend Lange vagter blev spiselige med powernap På Sct. Hans Hospital blev 12 timers modellen indført i Erfaringen er, at det generelt har skabt stor tilfredshed blandt medarbejderne. De fleste medarbejdere følte sig dog mere udmattede efter en 12 timers vagt. For at imødekomme den øgede belastning er medarbejderne blevet tilbudt at tage en minutters powernap (hvil eller søvn) i løbet af vagten. Medarbejderne har været meget glade for ordningen, der har givet de fleste mere overskud både på vagten og efter. Forskning viser, at det ud fra sociale hensyn er vigtigt at: < Sørge for flest mulige fri-weekender < Gøre planlægning af arbejdstiden fleksibel < Finde en balance mellem regelmæssighed og fleksibilitet < Begrænse afvigelser fra det planlagte < Informere i god tid om plan og afvigelser Læs mere om anbefalingerne i

6 Belastende arbejdstid giver ringere fritid Det er ikke kun placeringen af arbejdstiden, der har betydning for balancen i dit liv. Det har det, der sker i arbejdstiden også. Jo hårdere dit arbejde er fysisk eller psykisk, jo vigtigere er det at hvile ordentlig ud mellem vagterne. En af måderne at få kortere vagtperioder og længere friperioder har været den såkaldte 3-3 model. Modellen indebærer, at du skiftevis holder tre dages fri og arbejder tre dage uden hensyn til helligdage og weekender. Ulempen TID-skrift ved nr. 1, februar/marts denne arbejdstidsmodel er, at du i to ud af tre 2007 weekender skal på arbejde mindst én dag. For at undgå at weekendarbejdet spredes over flere weekender, har nogle arbejdspladser udviklet en særlig form en såkaldt model. Her arbejder du tre dage, holder 3 dage fri, arbejder 2 dage og holder 2 dage fri, arbejder 2 dage og holder 2 dage fri og forfra. I denne model arbejdes der kun hver anden weekend. Har du meget travlt, er det fristende at springe spisepausen over. Det er ikke sundt! Puljetimer giver og kræver fleksibilitet I 3-3 og modellen er den årlige arbejdstid for den enkelte medarbejder nedsat med 15 % uden lønnedgang. Færre vikarer muliggør dette økonomisk. Færre vikarer betyder også færre nye ansigter for brugerne. En puljetime-ordning betyder, at medarbejderen ud over de faste arbejdsdage har fleksarbejdsdage om året. Disse dage kan arbejdspladsen benytte ved sygdom eller kurser. En del medarbejdere oplever, at det er svært at styre brugen af fleksarbejdsdagene. Fritid i bundter skabte glæde På Skt. Klemensparkens Plejecenter forsøgte de at skabe en bedre balance mellem arbejdstid og fritid gennem 3-3 modellen. Erfaringerne var, at medarbejderne generelt fik det fysisk og psykisk bedre. Sygefraværet faldt, og kvaliteten af arbejdet i weekenderne steg. Medarbejderne var dog utilfredse med, at de skulle på arbejde i flere weekender. Plejecentret besluttede derfor, at modellen skulle laves om til en model. Herved blev balancen mellem arbejdstid og fritid opretholdt samtidig med, at medarbejderne kun arbejdede hver anden weekend. Medarbejderne har været meget glade for denne ændring.

7 Arbejdstiden og det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for din oplevelse af dit arbejde og dermed også for, hvor meget overskud du har, når du har fri. Flere af de faktorer, der har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø, påvirkes af arbejdstidens placering. De fleste ledere arbejder om dagen. Derfor er der ofte mindre støtte fra din leder, når du arbejder aften, nat og weekend. Til gengæld er dit ansvar og din mulighed for at arbejde selvstændigt normalt større på disse tidspunkter. Arbejdspresset varierer over døgnet på de fleste arbejdspladser er arbejdspresset mindst om natten. De fleste møder ligger om dagen. Samarbejde og kommunikation med dine kollegaer kan opleves mere besværligt på skæve vagter. Alenearbejde er mest udbredt nat og weekend. At arbejde meget alene kan opleves ensomt og utrygt. Forudsigelighed giver tryghed. Både at du ved, hvornår du skal på vagt, og hvem du skal på vagt med. Det sidste er især vigtigt, hvis arbejdet er meget belastende og f.eks. indebærer trusler om vold. Det kan opleves fagligt udviklende at arbejde på skiftende vagter. Det giver variation i arbejdet, indsigt i større dele af beboeres, patienters eller klienters liv og samarbejde med flere kollegaer. Forskning viser, at det for den fysiske sundhed er bedst at: < Rotere med uret: dag aften nat < Ikke begynde morgenvagten for tidligt < Undgå korte intervaller mellem vagterne < Tilpasse vagtlængden til arbejdskravene < Undgå lange vagter (vagter på 12 timer eller mere) Lang transporttid f.eks. i bil er hårdt efter en lang vagt. Det øger belastningen og risikoen for ulykker. En kort lur før hjemturen kan mindske belastningen. Læs mere om anbefalingerne i

8 Hånden på hjertet - har du balance i dit (arbejds) liv? Hvor vigtigt er dit helbred om 20 år for dig i forhold til din tid og økonomi i dag? Har du nogensinde meldt dig syg uden at være det? Hvor ofte har du aflyst en aftale på grund af en hasteindkaldt vagt? Hvornår har du snakket med dine kollegaer om jeres forskellige behov i forhold til arbejdstiden? Hvad vil din leder sige, hvis du foreslår en samlet snak om jeres arbejdstider? Hvad kan du lige nu gøre for at få en bedre balance TID-skrift mellem nr. din 1, arbejdstid februar/marts og resten af din tid? 2007 Hvad forhindrer dig i at gøre det? Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Arbejdsgivere og arbejdstagere på social- og sundhedsområdet samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Branchearbejdsmiljørådet kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladserne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale samt holde temamøder og konferencer. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA Fag og Arbejde, Socialpædagogernes Landsforbund og 3F. TID-skrift og andre materialer kan købes i arbejdsmiljøbutikken tlf Pris 25,- kr. pr. pakke Varenummer Hent PDF-versionen af denne publikation og de andre materialer på Temadagen Arbejdstid og arbejdsmiljø balance og sammenhæng afholdes: Mandag den 29. oktober i Region Sjælland Torsdag den 1. november i Region Hovedstaden Tirsdag den 6. november i Region Nordjylland Onsdag den 7. november i Region Midtjylland Torsdag den 8. november i Region Syddanmark Reserver dagen nu og få mere information senere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd.

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Udgivet af: Indhold God pædagogik gør mindre ondt Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Oktober 2007

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 1 Tag lederfrakken på Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle INDHOLD Lederskabet - tag lederfrakken

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Arbejdstidsfleksibilitet eller indflydelse

Arbejdstidsfleksibilitet eller indflydelse Indflydelse på egen arbejdstid som løsningen på tilpasningen mellem arbejdsliv og familieliv Helle Holt Artiklen diskuterer, hvordan organisationsforandringer med henblik på at gøre to arbejdspladser mere

Læs mere

skal løses i fællesskab

skal løses i fællesskab skal løses i fællesskab Indhold: 3 Stress et arbejdsmiljøproblem 4 Stress er kroppens naturlige alarmberedskab 7 Vi reagerer forskelligt 8 Forebyg den skadelige stress 10 En fælles indsats 12 Hvad gør

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere