Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Københavns Lufthavne A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Københavns Lufthavne A/S"

Transkript

1 Copenhagen Business School Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Institut for Regnskab og Revision Vejleder: Thomas Kaas Selsø Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Københavns Lufthavne A/S København, maj 2010 Christoffer Hansen Afleveret den 25. maj 2010 Antal anslag inklusive mellemrum:

2 Beregning af antal anslag inklusive mellemrum: Wordcount eksklusive bilag figurer af 800 anslag Fratrukket figurer der tæller med i wordcount (tabel 1-10) I alt Omregnet til antal normalsider: 80 ii

3 Executive Summary This thesis addresses the issue of whether or not Copenhagen Aiports (CPH) is correctly valued at NASDAQ OMX Copenhagen. Furthermore, it addresses the issue if CPH is geographically and strategically correct located. Since no equity analysts cover the stock, the purpose of this thesis is to give possible buyers/sellers of the stock an analysis that can be used in their decision making regarding a possible trade of the CPH stock. CPH is the largest airport in northern Europe and has been the main hub for SAS for several years. Due to the corporation and synergies between SAS and CPH, SAS is a valuable client for the airport. Furthermore, SAS is the main supplier of passengers to CPH due to their status as the largest airline company in Scandinavia. Therefore, the biggest threat to CPH is if SAS is be acquired by a foreign airline company that will use another airport than CPH as main hub, which will mean a big loss of passengers for CPH. The financial crisis has put CPH under a great deal of pressure; they lost 1.8 million passengers to 19.7 million passengers in 2009, which makes it hard to reach their strategic goal of 30 million passengers in Furthermore, CPH has declined from the 10 th to the 15 th largest airport in Europe. To meet the tough situation and to meet the shareholders and stakeholders expectations, CPH has build a new lowcost pier, CPH SWIFT, which is a new concept designed to increase airline efficiency and to attract new, efficient airlines and provide passengers with more cheap fares. Moreover, together with other stakeholders CPH has created Copenhagen Connected, which is a foundation to promote Copenhagen and CPH. Compared with its Nordic competitors (OSL and ARN), CPH has more passengers, more intercontinental routes and higher revenues, differentiated earnings, but a higher passenger tax. The financial analysis of CPH shows that CPH has had an increase in earnings from , but were bad years due to the financial crisis. When comparing the key financial indicators ROE, ROIC, and EBIT-margin for the main three Nordic airports, CPH is second best after OSL. The DCF-valuation model is used to calculate the value of CPH. Estimation of the main value driver (number of passengers) and costs are based on strategic and financial analyses. The number of passengers is estimated to have an annual growth rate of 5% in , 5,5% in and reach a stable level of annual growth rate of 3% from 2015 and forward. Costs are estimated to compose a fixed percentage level of revenues. The enterprise value of CPH is conservatively estimated to be DKK million, which gives a stock price of DKK 1.278, which means that CPH is underestimated. Based on the strategic analysis, the conclusion is that CPH is strategically and geographically located correctly. iii

4 EXECUTIVE SUMMARY...III FORORD INDLEDNING Afhandlingens formål og målgruppe Problemformulering Afgrænsninger Afhandlingens disposition Model- og metodevalg Den strategiske analyse Regnskabsanalysen Budgettering Værdiansættelsen Empiri Kildekritik PRÆSENTATION AF CPH A/S Historisk baggrund Udviklingen i aktiekursen Idégrundlag, vision og målsætning Mission og vision Målsætning Strategier Trafikstrategi CPH s strategi Generel trafikudvikling CPH SWIFT Kapacitetsudnyttelse Krydstogtskibe Kommerciel strategi International strategi Medarbejderstrategi Miljøstrategi Ledelse og bestyrelse CPH S PRIMÆRE KONKURRENTER CPH s primære konkurrenter i Norden Stockholm Arlanda Airport (ARN) Oslo Airport Gardermoen (OSL) iv

5 3.2 Københavns primære konkurrenter i Europa Amsterdam Schiphol Airport (AMS) Sammenfatning STRATEGISK ANALYSE PEST-analyse Politiske faktorer Monopollovgivning Miljølovgivning Skatte- og afgiftsforhold EU lovgivning Økonomiske faktorer Sociokulturelle faktorer Teknologiske faktorer Sammenfatning PEST Porters Five Forces Truslen om nye markedsdeltagere Den nuværende konkurrencesituation Copenhagen Connected Truslen fra substituerende ydelser Kundernes forhandlingsstyrke Leverandørernes forhandlingsstyrke Sammenfatning Analyse af indre effektivitet Analyse af ressourcegrundlaget Materielle ressourcer Immaterielle ressourcer Menneskelige ressourcer Særlige risici forbundet med CPH Virksomhedens interne kompetencer Funktionsanalyse Værdikædeanalyse på flyselskabsniveau Værdikædeanalyse på passagerniveau Delkonklusion: SWOT-analyse REGNSKABSANALYSE Gennemgang af revisionspåtegningerne Fastsættelse af væsentlighedsniveau i forbindelse med regnskabsanalysen Anvendt regnskabspraksis Kontinuitetsbrud Sammenligning af CPH s anvendte regnskabspraksis med konkurrenterne Reformulering, korrektioner og gennemgang af regnskabstal til analysebrug Balance v

6 Immaterielle anlægsaktiver samt afskrivninger Materielle anlægsaktiver samt afskrivninger Kapitalandele Udskudt skat Likvider Resultatopgørelse Indtægter Omkostninger Leasing Finansielle poster Egenkapitalopgørelse Sammenfatning korrektioner Rentabilitetsanalyse Analyse af ROE Analyse af afkastningsgraden (ROIC) Passagernøgletal Analyse af omsætning/pax (DKK) Analyse af omkostninger/pax (DKK) Analyse af CAPEX Analyse af overskudsgraden (OG) og omsætningshastigheder (OH) Analyse NOPLAT Analyse af EBIT-margin Analyse af working capital og net working capital (NWC) Risikoanalyse Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Sammenfatning regnskabsanalyse BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR CPH Budgetperiode og detaljeringsgrad Budgettering af passagervækst og omsætning Budgettering af omkostninger Budgettering af CAPEX Budgettering af NWC Nøgletal i fremtiden VÆRDIANSÆTTELSE AF CPH Valg af værdiansættelsesmodel DCF-modellen WACC ke - CAPM Bestemmelse af den risikofrie rente (r f ) Beta(β) Risikopræmie (r m r f ) Beregning af ejerens afkastkrav (k e) for CPH k g Beregning af WACC vi

7 7.4 Værdien af CPH Basisscenarie Vurdering af værdiansættelse ved basisscenarie Følsomhedsanalyse Best- og worst case scenarier Værdien af CPH Best case scenario Værdien af CPH Worst case scenario KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE Internet Publikationer Årsrapporter Interviews BILAGSOVERSIGT vii

8 Forord Denne kandidatafhandling er skrevet på cand.merc.aud.-studiet ved Copenhagen Business School. Kandidatafhandlingen henvender sig primært til investorer. For særlig støtte og assistance under opgaveløsningen ønsker jeg at takke: Thomas Kaas Selsø Ida Buus Lars Andersen Kamran Ahmed Kristine Raffel Flemming Hansen Maria Clemmensen Jeg vil endvidere takke min familie og mine venner for uvurderlig støtte, samt en række personer, der ikke ønskes at navngives. Uden jeres bidrag ville denne opgave ikke have været en realitet. København den 25. maj 2010 Christoffer Hansen 1

9 1. Indledning 2009 blev et katastrofalt år for Københavns Lufthavne (CPH), hvor passagertallet faldt fra knap 22 mio. passagerer 2008 til knap 20 mio. passagerer Det er nu op til ledelsen at bevise overfor bestyrelsen, at de kan nå CPH s langsigtede mål at komme op på 30 mio. passagerer i Formand Henrik Gürtler er hård i sin kritik over for den nuværende ledelse og udtaler følgende til Take off: 1 "Hvis vi ikke kan få Københavns Lufthavn tilbage på en tiendeplads i Europa (nu nr. 15) skal der en anden ledelse til," siger formanden til avisen. "Vi skal simpelthen op på 30 mio. passagerer årligt for at være et seriøst alternativ til de store lufthavne i Europa." CPH indleder 2010 med en vækst på 5,7 % i januar, 10,4 % i februar og 17,2 % i marts i forhold til et fald på hhv. 14,3 %, 18,7 % og 15,6 % i Var 2009 et ekstraordinært dårligt år, eller er det en trend, der er af bestående karakter? En af nøglerne til vækst hedder SAS Scandinavian Airlines (SAS), som er CPH s største kunde. For 2009 præsenterede SAS et underskud på ikke mindre end 3 mia. svenske kroner. 2 Rygterne er allerede i fuld gang om, hvorvidt SAS skal sælges, og hvem der i så fald vil købe selskabet. SAS udgør næsten 50 % 3 af CPH s passagertal, og såfremt SAS går konkurs eller bliver solgt, kan det give store udfordringer for CPH, både på kort og lang sigt. I forlængelse heraf er der fra hele Øresundsregionen forberedt en markedsføringsplan for, hvordan regionens varemærke kan forstærkes i udlandet. Projektet hedder Copenhagen Connected, som skal rejse 200 mio. danske kroner over de næste fire år. 4 Bag projektet står bl.a. CPH, Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity, Malmö Stad og Region Skåne. En del af dette er for at lokke attraktive nye flyselskaber til København. Frank Jensen, Københavns overborgmester udtaler følgende til Copenhagen Capacity: 5 "Vi er nødt til at sørge for, at København tilbyder en stor og attraktiv lufthavn med masser af direkte ruter til storbyer over hele verden. Direkte flyvninger ind og ud af København er afgørende for erhvervsmæssig udvikling."

10 Når Delta Air Lines, Air Canada, Qatar Airways og Egypt Air 6 i løbet af 2010 åbner ruterne til henholdsvis New York JFK, Toronto, Doha samt Cairo kommer CPH op på 19 interkontinentale ruter. Det er det højeste antal i dette årtusinde. Luftfarten i Norden går en svær tid i møde. Dette giver anledning til at spekulere i, om der reelt er kapacitet og behov for fire internationale lufthavne i Norden 7, Arlanda (ARN), Helsinki (HEL), Oslo (OSL) og CPH. Herudover ligger Amsterdam Schiphol Airport (AMS) en time med fly fra CPH. Der bor i alt 25 mio. 8 indbyggere i Norden ud af 495 mio. 9 i EU. Alene i Holland bor der næsten 17 mio. 10 indbyggere. I 2009 rejste 43,5 mio. passagerer fra AMS, som er femte størst i Europa. CPH er Nordens største lufthavn med 20 mio. passagerer pr. år, og den 15. største lufthavn i Europa. 11 Herefter følger OSL med 18 mio. og ARN med 16 mio. Det er indlysende, at CPH er størst til antallet rejsende og rent geografisk ligger lufthavnen strategisk korrekt i Øresundsregionen. CPH s direktør Brian Petersen udtaler følgende til Sydsvenska Dagbladet: 12 I dag kan fire mio. mennesker i Danmark og Sverige komme til Kastrup på under to timer. Vores udfordring er at øge vores nærområde. Dette kræver højhastighedstog, som gør, at både Göteborg og Århus kommer tættere på Kastrup. 1.1 Afhandlingens formål og målgruppe Formålet med denne kandidatafhandling er at foretage en værdiansættelse af CPH. Denne opgave henvender sig primært til nuværende og potentielle investorer i CPH samt andre interessenter herunder kapitalindskydere, medarbejdere og folk med en interesse for flybranchen. Selve værdiansættelsen ønskes sammenlignet med, hvad aktien handles på NASDAQ OMX Copenhagen. Hvad en aktie handles for på NASDAQ OMX Copenhagen må betragtes som markedspris for en aktie og således give et kvalificeret sammenligningsgrundlag. Markedsprisen er skabt af samtlige investorers forventninger til CPH s fremtidige vækst, udvikling, resultater og pengestrømme. Der er ingen analytikere, der følger CPH, og CPH har været meget omtalt i pressen qua faldende aktivitet og ikke mindst på grund af SAS betydning for CPH. Der kan endvidere stilles spørgsmål til, hvorvidt staten bør støtte en 40 % ejet virksomhed, som genererer overskud og de seneste år har udloddet store udbytter til aktionærerne. Billund Airport (BIL), som ejes 100 % af jyske kommuner, 6 7 Der er flere internationale lufthavne i Norden, men de er for små til at tage med i betragtningen europa.eu 10 europa.eu 11 Airports Council International 12 sydsvenskan.se 3

11 får ikke den samme støtte, hvorfor det, rent strategisk, er interessant at undersøge statens incitamenter herom. 1.2 Problemformulering Den overordnede problemformulering i denne kandidatafhandling er: Hvad er fair value af en aktie i CPH? Er aktien overvurderet, og er virksomheden strategisk og geografisk positioneret godt nok? For at besvare denne problemformulering kræver det, at der foretages en strategisk analyse, en regnskabsanalyse samt udarbejdes et budget, som ligger til grund for selve værdiansættelsen. En række delspørgsmål 13 vil blive besvaret løbende i de forskellige afsnit. 1.3 Afgrænsninger Opgavens primære fokus vil ligge på CPH og dens fremtid. Opgaven tager udgangspunkt i årsrapporterne for For at kunne sammenligne andre lufthavne med CPH burde tallene skulle reformuleres. Det ligger uden for opgavens omfang, hvorfor nøgletal for peer group er beregnet på baggrund af årsrapporterne. At skulle værdiansætte samtlige virksomheder, der er brugt i peer group analysen ligger uden for opgavens omfang, hvorfor ovennævnte metode anses for at give det mest korrekte sammenligningsgrundlag, selvom en egen udarbejdet værdiansættelse havde været at foretrække. Der er taget udgangspunkt i én værdiansættelsesmodel, DCF-modellen 14, da det er den mest anvendte. 15 Værdiansættelsen baseres udelukkende på den ejerstruktur og den portefølje, som gør sig gældende på nuværende tidspunkt. Det vil sige, at der afgrænses for M&A mellem CPH og potentiel køber/sælger. Kandidatafhandlingen afgrænses endvidere fra muligheden for, at eventuelle kapitalfonde, private equity-selskaber eller lignende foretager buy-outs 16 fra NASDAQ OMX Copenhagen. Kapitalfonde og private equity-selskaber tager netop højde for opkøb og frasalg. 13 Jf. afsnit DCF = Discounted Cash Flow. 15 Plenborg (2000), s En buy-out er en investering transaktion, hvorved en hel virksomhed eller en kontrollerende del af en virksomhed bliver købt af investorer og goes private. En virksomhed, "køber ud" et selskab til at overtage kontrollen af selskabet. En buy-out kan tage form af en gearet buy-out, en venturekapital buy-out eller en management buy-out. 4

12 De modeller, der er brugt i denne kandidatafhandling er væsentlige for denne opgave. Andre modeller, som er uvæsentlige for CPH vil ikke blive gennemgået, da det ikke har nogen funktion for værdiansættelsen af CPH eller er med til at besvare problemformuleringen. Da langt de fleste lufthavne ikke er børsnoteret har det været umuligt at sammenligne CPH med pågældende konkurrenter, på samme måde som hvis der havde været tale om to børsnoterede selskaber. Der findes andre sammenligningsgrundlag, som denne kandidatafhandling er baseret på. Der er ikke brugt intern viden, og regnskabsanalysen bygger på årsrapporterne for perioden CPH er ikke blevet benchmarket med HEL, selvom det var ønsket, da det ikke har været muligt at indhente tal herfra. Der er taget udgangspunkt i 2008 års tal for ARN, OSL og AMS, da årsrapporterne for 2009 ej har været tilgængelige, da denne afhandling blev udarbejdet. Markedsefficiens diskuteres ikke i forhold til fair value, og værdiansættelsen sker med udgangspunkt i den nuværende kapitalstruktur i CPH. 5

13 1.4 Afhandlingens disposition Afhandlingen er struktureret således: Figur 1. Disposition 17 I opgaven ønskes følgende spørgsmål undersøgt og besvaret: Afsnit 2: - Hvad er CPH s kerneområder? - Hvilke vækststrategier benytter CPH sig af? 17 Kilde: Egen tilvirkning. 6

14 Afsnit 3: - I afsnit 3 vil CPH s konkurrenter blive beskrevet Afsnit 4: - Hvilke trusler står CPH over for? - Hvordan vil fremtidens luftfart udvikle sig, og er der plads til fire internationale lufthavne i Skandinavien inkluderet Finland? - Hvor stor betydning har SAS for CPH? - Hvilke fordele og ulemper er forbundet med CPH s strategi om en ny lavpris terminal? - Hvilke muligheder har CPH, for at ikke tabe markedsandele til de tre øvrige internationale lufthavne i Norden? - Hvordan kan CPH blive ved med at være Nordens største lufthavn, og kan CPH blive Nordens eneste megahub? - Hvor ligger CPH s styrker i forhold til de tre øvrige internationale lufthavne i Norden? Afsnit 5: - Hvordan ser indtjeningskvaliteten ud i CPH? - Hvordan påvirker passagertallet omsætning og omkostninger i CPH? Afsnit 6: - CPH s budgetforudsætninger Afsnit 7: - Hvad er værdien af CPH? Afsnit 8: - Konklusion Afsnit 9: - Perspektivering 7

15 1.5 Model- og metodevalg Strukturen i opgaven kommer til at følge den valgte problemformulering med fire hovedafsnit; den strategiske analyse, regnskabsanalysen og budgettering Den strategiske analyse Formålet med den strategiske analyse er at indkredse og forstå den forretningsmodel, som en CPH har valgt, samt at vurdere om forretningsmodellen er en holdbar og værdiskabende strategi. 18 Afhandlingens strategiske analyse er en central del ved værdiansættelsen, idet de ikke-finansielle værdidrivere analyseres i denne del af opgaven. 19 Disse supplerer de finansielle værdidrivere i regnskabsanalysen i den kommende proces. De ikke-finansielle værdidrivere foregår på tre forskellige niveauer; omverdensfaktorer på samfundsniveau (1), brancheniveau (2) samt interne faktorer, der er knyttet til ressourcer og kompetencer tillige med konkurrence- og vækststrategier (3) 20 Til forskel fra de finansielle værdidrivere, som de facto måler virksomhedens indsatser for en given periode, er de ikke-finansielle værdidrivere et udtryk for fremtidsprognoser og fremtidig udvikling i netop de finansielle værdidrivere. 21 Udtrykt på anden vis ville en forbedring af selskabets brand equity kunne medføre et forøget salg. Dette er en prognose og skal altså ikke nødvendigvis ses som en kausalsammenhæng, idet en analytiker næppe kan være sikker på et fremtidigt udfald. Det er derfor et krav til analytikere, at de er i stand til at koble ikke-finansielle værdidrivere til de finansielle værdidrivere. 22 Det kunne f.eks. være, hvilken betydning selskabets brand equity har for salget i virksomheden. Analysen af luftfartsmarkedet i Norden vil tage udgangspunkt i Porters Five Forces. Størstedelen af denne analyse bliver at få en forståelse af de dynamikker, der kendetegner udviklingen i en lufthavn. 23 På samfundsniveau vil der tages udgangspunkt i PEST-modellen Regnskabsanalysen Den strategiske analyse bruges især til at estimere afsætningsmulighederne for selskabets produkter hvorimod den regnskabsmæssige analyse bruges til at analysere historisk og estimere fremtidig 18 Elling m.fl. (2005), s Elling m.fl. (2005), s Elling m.fl. (2005), s Elling m.fl. (2005), s Elling m.fl. (2005), s Elling m.fl. (2005), s PEST: Political, Economic, Social, Technological. 8

16 indtjeningsevne, herunder omsætning for at opnå tilstrækkelig viden til at kunne estimere andre komponenter i resultatopgørelsen, som bruges i forbindelse med værdiansættelsen af opgaven. For at skabe kontinuitet i anvendt regnskabsmateriale vil der blive foretaget nødvendige korrektioner i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt på baggrund af ændringer i virksomhedens regnskabspraksis. Den anvendte regnskabspraksis i CPH vil blive vurderet og reformuleret, og derefter er de officielle regnskabsopstillinger klar til analyseformål. De reformulerede regnskabsdata anvendes til at lave en rentabilitetsanalyse, som gennemføres for at vurdere selskabets indtjeningsevne og bygger på en dekomponering af egenkapitalforrentningen (EKF). Ligeledes anvendes denne metode til at kunne vurdere indtjeningskvaliteten i CPH. En fundamental del i regnskabsanalysen vil blive en delkomponering af ROIC Budgettering De væsentligste elementer fra den strategiske analyse og regnskabsanalyse anvendes til at udarbejde et budget, som danner grundlag for den kommende værdiansættelse af CPH for de kommende fem år Værdiansættelsen På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen opstilles forskellige scenarier med tilhørende budgetter, som anvendes til værdiansættelsen. Peer group analyse foretages og væsentlige nøgletal sammenlignes for at vurdere, hvor CPH ligger i forhold til de primære konkurrenter. Der findes flere typer af værdiansættelsesmodeller, som i teorien giver den samme værdi. 26 Denne opgave benytter sig af den kapitalværdibaserede DCF-værdiansættelsesmodel Empiri Opgavens primære empiri består hovedsagelig af to kvalitative interviews 28 Lars Andersen, direktør i SAS Public Affairs & Infrastructure og Flemming Hansen, forhenværende trafikminister i Danmark og med i bestyrelsen i Terminal A. 25 ROIC = Return on invested capital. 26 Plenborg (2000), s DCF = Discounted Cash Flow. 28 Kvalitative interviews er kendetegnet ved spørgeteknikker, der er ustrukturerede, hvilket vil sige, at interviewet foregår som en samtale, der er styret så lidt som muligt. Andersen (2003); 197 9

17 Da interviewene med CPH kan kritiseres for at være holdningspræget og subjektive, er det i opgaven forsøgt at være så kritisk som muligt, og kun benytte interviewene, hvor det findes nødvendigt at inddrage CPH s egne holdninger og forventninger. Den sekundære empiri inddeles i fire grupper; udleveret materiale fra CPH, årsrapporter, internetsider og faglitteratur. Ved brugen af internetsider er det primært anerkendte sider eller officielle sider, der er anvendt. De fleste kilder udgøres primært af CPH, SAS, Luftfartsverket (LFV), OSL og AMS i form af årsrapporter, fondsbørsmeddelelser, halvårsregnskaber, pressemeddelelser samt andre offentlige publikationer. Udover det er NASDAQ OMX, Euroinvestor, Dansk Statistik, Statens Luftfartsvæsen (SLV), Bloomberg samt Jacobs Consultancy brugt til at indhente relevant data til opgaven. Danske og internationale regnskabsstandarder er benyttet vedrørende gældende regnskabslovgivning. I forbindelse med den strategiske analyse af CPH er der indhentet information fra brancheorganisationer og makroøkonomiske tal fra anerkendte institutioner. Al materiale er offentliggjort. Den væsentligste del af den anvendte litteratur til opgaven er produceret af andre og karakteriseres som sekundære data. Den litteratur, der er anvendt, er af akademisk karakter og er brugt som undervisningsmateriale ved Handelshøjskolen i København. 1.6 Kildekritik De fleste kilder, der er anvendt i opgaven, er offentligt tilgængelige. Informationerne er hentet direkte fra berørte virksomheders hjemmesider. Derved afspejler værdiansættelsen af CPH de informationer, som er tilgængelige for samtlige investorer på aktiemarkedet. Forespørgsler rettet direkte til ansatte i SAS er foretaget. Disse interviews er transskriberet og findes i sin fulde udgave i bilagssamlingen. Hvorvidt den enkelte person er objektiv eller ej kan ikke vurderes fuldt ud. Dette perspektiv er dog i høj grad taget i betragtning, hvorfor kommentarerne er anvendt med omhu. Der er rettet henvendelser til Macquarie Airports (MAP) og til kommunikationsafdelingen i CPH, der ikke har ønsket at besvare disse. Da kun 7,1 % af CPH s aktier er free flow (Den Danske Stat ejer 39,2 % og MAP ejer 53,7 %), har aktien ikke den større interesse i investeringsøjemed. Der er ifølge CPH ingen analytikere, der aktivt følger aktien. CPH har ingen Investor Relations afdeling mere, hvorfor det er begrænset med information, der forlader selskabet. Derfor har det været svært at finde investeringsanalyser fra eksterne kilder. 10

18 2. Præsentation af CPH A/S CPH, der blev grundlagt i 1925, ejes og drives af det børsnoterede selskab CPH A/S, der ligeledes ejer og driver Roskilde Lufthavn. Selskabet har desuden internationale aktiviteter i ni mexicanske lufthavne og Newcastle International Airport. 29 CPH A/S (CPH) overtog i oktober 1990 ejerskab og driftsansvar for lufthavnene i København og Roskilde. Indtil da havde lufthavnene været ejet af den danske stat og drevet af Københavns Lufthavnsvæsen, der var en statsvirksomhed under Trafikministeriet. Pr. 31. december 2009 udgjorde aktiekapitalen i CPH nominelt 784 MDKK. Macquarie Airports Copenhagen ApS ejede ved udgangen af ,7 % af aktiekapitalen 30 og Den Danske Stat ejede 39,2 %. Udover Staten og Macquarie Airports Copenhagen ApS er der ingen aktionærer, der ejer over 5 %. Størstedelen af CPH's ansatte er aktionærer i selskabet. CPH A/S ejer og driver lufthavne i København og Roskilde og er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen 31. Der er ansatte alt fra rengøring til ledelse. På hele lufthavnsområdet er der over ansatte, hvorfor det må anses for at være en af Danmarks største arbejdspladser. 2.1 Historisk baggrund 32 CPH blev grundlagt i 1925 og er en af de første civile lufthavne i verden. I begyndelsen var det kun de privilegerede, der havde råd til at flyve og benytte sig af lufthavnen. I 1946 blev lufthavnen interkontinental. Det nydannede SAS og American Overseas Airlines startede flyruter til Amerika. CPH var i 1948 Europas tredjestørste lufthavn med mere end 150 daglige starter og landinger samt næsten passagerer. I 1970 erne forsatte stigningen i antallet ruter og passagerer, og det blev vedtaget at udbygge CPH til en kapacitet på mio. passagerer inden år I 1982 gik man i gang med at udbygge CPH til transitpassagerernes favoritlufthavn. I 1986 stod verdens første rigtige lufthavns-shopping center færdigt, transithallen blev udvidet og moderniseret, og der blev en højere komfort for de rejsende. I 1994 blev CPH børsnoteret på Købehavns Fondsbørs. I 1998 blev deltaformede Terminal 3 færdig. En ny ankomsthal og en finger, der forbinder indenrigs- og udenrigsterminalerne blev ligeledes indviet samme år. Øresundsbroen Dette afsnit bygger på informationer fra 11

19 med tog- og motorvejsforbindelse åbnede i år Det er fra den dag blevet nemt og forholdsvis hurtigt at komme fra Københavns centrum og fra de tre største svenske byer, Stockholm, Göteborg og Malmö inden for overskuelig tid. 2.2 Udviklingen i aktiekursen I 1990 blev CPH A/S stiftet som aktieselskab ved indskud af det tidligere Københavns Lufthavnsvæsen. Selskabet blev oprettet med henblik på at overtage ejerskabet og driften af lufthavnene i København og Roskilde. I den forbindelse fik selskabet endvidere mulighed for at drive virksomhed, der har sammenhæng med lufthavnens drift, og i 2000 fik selskabet desuden udvidet mulighederne for at investere i andre lufthavne. Allerede ved stiftelsen af CPH A/S fik den daværende trafikminister bemyndigelse til at sælge 25 % af aktierne. Denne bemyndigelse blev udnyttet i Den 11. april 1994 blev CPH A/S børsnoteret på Københavns Fondsbørs, og 25 % af aktierne solgt til en bred ejerkreds. I 1996 blev statens ejerandel reduceret til 51 %. I april 2000 godkendte et flertal i Finansudvalget (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem), at statens ejerandel kunne reduceres til 33,8 %, hvilket skete gennem et aktiesalg i efteråret Efterfølgende år blev det på generalforsamlingen i CPH A/S besluttet at annullere en del af aktiekapitalen, som led i selskabets aktietilbagekøbsprogram. Som konsekvens af dette er statens ejerandel i dag ca. 39,21 %. Den 31. december 2009 havde CPH i alt navnenoterede aktionærer. 12

20 Købehavns Lufthavne (KBHL) - udvikling i aktiekurs Figur 2. Københavns Lufthave aktiekursudvikling. 33 Fra børsintroduktionen i 1994 til starten af 2004 svinger kursen mellem 290 og 892. Første gang aktiekursen tager et markant dyk er i 2001, og det skyldes primært terrorhandlingerne i USA den 11. september og den deraf afledte effekt på luftfartsbranchen. Dette påvirkede ikke alene luftfartsbranchen, men ligeledes udviklingen af den verdenspolitiske situation. I forhold til resultat før skat for år 2000 var der tale om en tilbagegang på 99,8 mio. kroner svarende til 16,9 %. 34 To uger før katastrofen i USA handledes aktien til 593 kroner for at handles for 381 kroner, to uger efter. Dette svarer til et fald på næsten 36 %. CPH rejste sig imidlertid hurtigt efter dette, hvilket ligeledes generelt gælder for mange danske virksomheder, der var inde i en højkonjunktur frem til i slutningen af Mellem 2003 og starten af 2007 svinger aktiekursen fra 675 kroner til kroner. I 2007 tager kursen igen et dyk, og denne gang et ordentligt dyk, langt større end i Topnoteringen var kroner i juli, og modsat var den helt nede i kroner i slutningen af Dette skyldes økonomisk afmatning i verdensøkonomien, ændrede rejsemønstre samt konkurser og konsolideringer i flybranchen. 35 I forhold til resultat før skat for 2008 var der tale om CPH A/S Årsrapport 2001, s CPH A/S Årsrapport 2008, s

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Vi er ved at skrive opgave omkring SAS og om de har de resurser og kompetencer der skal til for at overleve. Det går ikke umiddelbart

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Københavns Lufthavn. Håndtering af aktive aktionærer. Jon Iversen, General Counsel, Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavn. Håndtering af aktive aktionærer. Jon Iversen, General Counsel, Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavn Håndtering af aktive aktionærer Jon Iversen, General Counsel, Computershares generalforsamlingskonference den 10. oktober 2013 Kort om Formål: at eje, drive og udbygge lufthavnene i

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2012. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Afgangsprojekt - HD Finansiering

Afgangsprojekt - HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt - HD Finansiering Strategisk analyse og værdiansættelse af Københavns Lufthavne A/S, med vurdering af eventuel strategisk præmie Forfatter: Rasmus Nielsen Cpr.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

International tilgængelighed, erhvervsudvikling og turisme Hvordan undgår Danmark at blive UdkantsEuropa?

International tilgængelighed, erhvervsudvikling og turisme Hvordan undgår Danmark at blive UdkantsEuropa? International tilgængelighed, erhvervsudvikling og turisme Hvordan undgår Danmark at blive UdkantsEuropa? Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010 SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen

Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Værdien for erhvervslivet af nye ruter fra CPH TØF konference: Luftfart med fremtid i - Rammevilkårene for luftfartsbranchen Partner Martin H. Thelle København 29 Sep 2011 SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning.

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning. Generalforsamling 2008, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2007.

Læs mere

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH Marts 2013 CPH NEWS Inion to the shareholders of Copenhagen Airports Læs side 4. Ekstraordinære kundeoplevelser, konkurrencedygtighed og en effektiv drift er fokusområderne i CPHs World Class Hub strategi.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE

KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE Partner Martin H. Thelle mht@copenhageneconomics.com 14. december 2010 KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE DI Transport har på baggrund af diskussionen omkring det såkaldte Terminal A-projekt bedt Copenhagen

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939 Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt Københavns Lufthavn var en af de første civile lufthavne i verden. De første år var præget af pionérånden, hvor flyvning kun var for de privilegerede. Lufthavnen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Telefoninterview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker, Sydbank, d. 22/03-2013. Interviewer: Anne Worsøe. CD med telefoninterview

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Læs side 4. Læs side 2 CPH: Europamester. Læs side 6 REGNSKAB:. Læs side 8 F&B AWARDS:. Læs side 10

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH.

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH. Koncernårsrapport 2008 Københavns Lufthavne er det gule bånd, der forbinder passagerer og flyselskaber og bringer Skandinavien og verden sammen. I år har vi investeret i fremtiden, så rejsen fra din stue

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 Koncernårsrapport 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere