Rejse i marts 2003: Udstilling af vietnamesiske børnetegninger om krig og fred

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejse i marts 2003: Udstilling af vietnamesiske børnetegninger om krig og fred"

Transkript

1 Dansk Vietnamesisk Forening Nr kvt årgang 25 kr. Rejse i marts 2003: En duft af Vietnam DEBAT: BISTANDSPOLITIK & CIVILSAMFUND IMCI-arbejdet fortsættes Evaluering af dansk bistand Menneskerettigheder år 2002 Ny bog af Knud Vilby om Kampen mod de fattige Udstilling af vietnamesiske børnetegninger om krig og fred NR SIDE 1

2 KORT NYT KORT NYT Redaktion: Morten Rasmussen (ansvarlig over for presseloven) og Wilfred Gluud. Redaktionen er afsluttet den 10. november Deadline, nr. 1/2003: 10. januar Abonnement 100 kr. årligt. Luftpost uden for Europa: 120 kr. Giro Dansk Vietnamesisk Forening Nattergalevej 6, 1. sal 2400 København NV Kontortid: Tirs- og torsdag Tlf: (hele døgnet) Telefax: Foreningens formål er at befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam og fremme venskabet mellem danskere og vietnamesere. Kontingent (inkl. abonnement) til Dansk Vietnamesisk Forening: 180 kr. årligt. 130 kr. for unge under uddannelse og andre ubemidlede. Yderligere medlemmer i samme husstand: 50 kr. 500 kr. for organisationer. Foreningen modtager gerne større beløb. Kontakt til DVF:: Jørgen Prag (formand, ), Morten Rasmussen (redaktør, ). Annoncepriser: 5 kr. pr. spalte-mm., bagsiden og side 3: +1 kr., fast indrykning: -1 kr. ISSN-nr.: Tryk: Røde Hane, tlf Oplag: eksemplarer. Héi i h u an ViÖt Héi i h u an ViÖt më réng sù hîp t c vµ c m th«ng gi a an M¹ch vµ ViÖt Nam còng nh th¾t chæt t nh h u nghþ gi a hai d n téc t¹i an M¹ch vµ ViÖt Nam. Héi cung cêp th«ng tin vò nh ng ph t trión ë ViÖt Nam vµ giíi thiöu nh ng giao dþch vó v n ho còng nh chuyªn m«n qua nh ng h nh thøc nh ph t hµnh t¹p chý "Vietnam ajour" mçi n m 4 kú (xin liªn l¹c b»ng iön tho¹i Ó nhën sè b o thö). H»ng n m héi cóng tæ chøc nh ng buæi häp th«ng b o vó t nh h nh ph t trión míi nhêt t¹i ViÖt Nam. Nh ng ho¹t éng ng kó cña héi gåm cã ch ng tr nh quyªn gãp toµn quèc "Dông cô Y tõ cho ViÖt Nam" vµ iòu hµnh 2 dù n do Danida tµi trî víi sù hîp t c cña BÖnh viön Nhi ång 1 t¹i Sµi Gßn (TP. HCM) vµ Ph n khoa Nhi ång thuéc bönh viön Rigshospital - an M¹ch. Ó biõt thªm tin tøc xin mêi vµo internet trang cña héi. Betydeligt fald i malariatilfælde Ifølge en ny undersøgelse publiceret i FN s World Health Organisation, WHO s, tidsskrift har en kombineret måde at gribe bekæmpelsen af malaria an på i VietNam resulteret i et 90% fald i antallet af landsbyboere med parasitter i blodet. Undersøgelsen viser, at antallet i landsbyen Phan Tien, et samfund i en skovrig provins i et bjergområde i det sydlige VietNam, gik ned fra 42% til 4% i løbet af et 5-årigt eksperiment. Dette fald er også med til at forklare det bratte fald i malariatilfælde på landsbasis i løbet af det sidste årti, idet en lignende strategi er benyttet for befolkningsgrupper i andre dele af landet. Undersøgelsen dokumenterer, hvorledes kombinationen af et malaria-bekæmpelsesprogram, et samfundsbaseret primary health care system, der sørger for tidlig prognose og omgående behandling af patienter, samt årlige malaria-undersøgelser fik malaria under kontrol bemærkelsesværdigt hurtigt, Le Q. Hung m.fl. i tidsskriftet. Skønt op til 2 mio. mennesker i verden hvert år dør af malaria, er der ikke fundet nogen ny måde at kontrollere sygdommen på siden indførelsen i 1980erne af myggenet behandlet med insektdræbende middel. Disse net reducerer infektion men kan ikke i sig selv forhindre eller bremse sygdommen. Den anbefalede strategi har derfor været at gøre systematisk brug af alle egnede midler, der var til rådighed. I Phan Tien var i 1994, hvor 30 af de 750 indbyggere var døde af malaria tidligere på året, det første skridt at etablere et sundhedscenter, siges det i undersøgelsen. To medicinere blev valgt og udstyret med et mikroskop til diagnosebrug og en forsyning af medicin til behandling. Yderligere blev der i området udtaget 10 personer, der skulle fungere som sundhedshjælpere med henblik på at sikre fordelingen og brugen af myggenet og deres genimprægnering hver sjette måned, at hjælpe med at udføre årlige malaria-undersøgelser ved slutningen af regntiden og at sprede basal viden om, hvordan man undgår infektion, og hvordan man søger behandling for sygdommen. I 1998 var befolkningen vokset til 1028, og ingen tilfælde af malaria var opdaget ved den årlige undersøgelse. Det følgende år blev der imidlertid opdaget 18 tilfælde, der delvis kunne forklares ved, at et parti medicin var under standarden, ved importerede tilfælde fra vejarbejdere og et fald i årvågenhed på grund af følelsen af, at malaria ikke mere var noget problem. Hele udfordringen til malariakontrol fremgår af dette ene eksempel, sagde Dr. Kamini Mendis fra WHO s Malariabekæmpelsesprogram. Midlerne er der, og de kan være meget effektive, men kun hvis de bliver brugt fuldt ud og på kontinuerlig basis. TB & Outbreaks Week, 24. september 2002 Kondomer sælges på universiteter Vietnams Familieplanlægning vil iværksætte en kampagne med over de næste tre år at distribuere 60 mio. subsidierede kondomer til universiteter med det formål at standse den stigende HIV infektionsrate, forårsaget af usikker sex blandt den sexaktive yngre befolkning. Kampagnen, der starter i oktober, vil til at begynde med rette sig mod Hanois tre største universitetsområder, meddelte Pham Song, der er formand for familieplanlægningsstyrelsen. Hvert kondom vil koste VND 150 (1 US cent). Sociologer siger, at ved siden af uvidenhed så er forlegenhed ved at købe præservativer i Vietnams dybt traditionelle samfund, hvor sex stadig er et tabuemne, en betydelig faktor i forbindelse med det lave brug af kondomer. Stærkt påvirket af både traditionel kultur og sociale fordomme finder vietnamesiske mænd det stadig dybt ubehageligt at bede om kondomer, men tiden er inde til at ændre denne situation, sagde Song. I følge the National Committee on AIDS, Drugs and Prostitution er mennesker HIVpositive, men det virkelige tal menes at være større end , deraf ca. 59% i aldersgruppen mellem 13 og 29. Internationale eksperter vurderer, at Vietnam behøver mindst 150 mio. kondomer om året for at beskytte sine borgere mod HIV og uønsket graviditet. Men sidste år var forbruget kun 80 mio., hvoraf 43 mio. blev distribueret af DKT International, en NGO der hovedsagelig forsyner Vietnam med kondomer. Organisationens mål for 2003 er 76 mio. En undersøgelse i fem provinser foretaget af Care International vurderer at ca % af enlige mænd og kvinder har seksuelle forbindelser før ægteskabet, medens den yngre generation har begrænset adgang til seksualundervisning og ikke ved, hvordan de skal beskytte sig mod epidemien. VNS, 2. september SIDE 2 NR

3 IMCI-arbejdet fortsættes af F. Karup Pedersen, overlæge og projekt-leder for IMCI-projektet Som omtalt i sidste udgave af bladet har Danida bevilget midler til at færdiggøre indførelsen af IMCI i de fire provinser i Sydvietnam hvor Dansk Vietnamesisk Forening og Børnehospital nr. 1 i Ho Chi Minh City allerede i en årrække har arbejdet med dette projekt. I den afsluttende fase vil Projektet indføre IMCI programmer i 40 nye kommuner i de 4 projektprovinser Lam Dong, Tra Vinh, Vinh Long og Ho Chi Minh. Projektaktiviteterne og IMCI-programmet fokuserer på forebyggelse og korrekt behandling af de 5 hyppigste årsager til død hos børn under 5 år i Vietnam, nemlig luftvejsinfektioner, diarresygdomme, un- IMCI = Integreret Management of Childhood Illness I juni 1993 lancerede WHO (Verdenssundheds-organisationen) og UNICEF (FNs børneorganisation) denne integrerede tilgang til de 5 alvorligste sydomme hos børn op til 5 år. Ifølge en statistik for 1993 der viser dødsårsagen for 12,2 millioner børn under 5 år i alle udviklingslande, er 5 sygdomme årsag til 71% af dødsårsagerne. De 3 alvorligste sygdomme med dødelig udgang er luftvejssygdomme (ARI), underernæring og diare. Så kommer malaria og mæslinger. Hver dag er der millioner af forældre der har brug for sundhedsbistand til deres barn, hvor hovedparten har en af disse 5 sygdomme, og ofte en kombination af flere sygdomme. Samtidig er der et betydeligt overlap mellem signalerne og symptomerne på flere af de alvorlige børnesygdomme, så en enkelt diagnose ofte er utilstrækkeligt. Ved at undervise sundhedsarbejdere ikke i én, men alle de alvorligere dræbere kan man skabe en mere effektiv og økonomisk behandling. De 4 nøglefaser i WHO/UNICEF s metode er: Undersøg det syge barn Klassificer sygdommen Behandling af barnet Rådgiv moderen Der er i 1995 udarbejdet arbejdsskemaer til de 4 nøglefaser, undervisnings-materiale og planer mv. Der er også lavet en liste over de kun 7 slags medicin til patientbesøg, som man kan avende med størst virkning. Specielle skemaer for behandling af børn op til 2 måneder er også udarbejdet. Hovedfordelen ved at integrere behandling af syge børn er: Samtidig behandling af de vigtigste sygdomme Hurtigere behandling for livstruende sygdomme Brug alle møder med syge børn til forebyggende handlinger Klarere kommunikation med mødrene Større effektivitet i behandling, uddannelse og overvågning derernæring, malaria og Dengue-feber. Programmet omfatter undervisning af sundhedspersonale på både hospitals- sundhedscenter- og klinikniveau, omorganisering og levering af basalt udstyr til sundhedsinstitutioner samt undervisning af mødre i symptomerne på og hjemmebehandling af de 5 sygdomstilstande. Projektet bistår desuden børnehospitalet med dets indsats over for sygdomme hos nyfødte og over for hospitalsinfektioner med uddannelse af ledende hospitalspersonale og personale i uddannelsesfunktioner samt med at styrke afdelingen for reparation og vedligeholdelse af hospitalsudstyr. Såvel WHO som UNICEF og en række statslige og ikke-statslige hjælpeorganisationer bistår Vietnam med indførelse af IMCI i en række andre provinser i landet, således at der i øjeblikket er IMCI programaktiviteter i alt 30 vietnamesiske provinser - altså i alt noget under halvdelen. WHO har for nogle måneder siden gennemført en evaluering af kvaliteten af de enkelte organisationers programmer, og det er meget tilfredsstillende, at Dansk Vietnamesisk Forenings program sammen med WHO s eget program blev udnævnt til at være de to bedst fungerende af programmerne, ikke mindst fordi foreningens program har en vellykket gennemførelse af alle 3 komponenter i IMCI programmet - altså uddannelse af sundhedsarbejdere, omorganisering af sundhedsvæsenet og undervisning af mødre på landsbyniveau. Især det sidste betragtes som vanskeligt at få til at fungere godt, men dette er altså lykkedes foreningen i samarbejde med den dygtige stab på børnehospitalet. Når den nuværende 3½ års projektfase er afsluttet, vil IMCI programmet være gennemført i stort set samtlige kommuner i de 4 projektprovinser og BørnehospitaIet vil være oprustet til også i fremtiden at kunne fungere som referentcenter for. IMCI arbejdet i Sydvietnam. interkulturel kommunikation intensive sprogkurser tolkning oversættelse specialrejser Sankt Peders Stræde 39, København K. Tlf Fax NR SIDE 3

4 KORT NYT Dansk finanslov for 2003 af Wilfred Gluud Som vi skrev i VietNam ajour nr. 2/2002 nedskar den nuværende regering bevillingen til ulands-bistand med 130 mio. kr. Heraf 40 mio. på den almindelige bistand, og 90 mio. kr. på Miljøbistandsrammen, hvor der åbenbart var givet færre konkrete tilsagn. Finanslovforslaget 2003 fortæller at der i 2001 blev anvendt 281,7 mio. kr. mod bevilget 250 mio. kr. (måske efterslæb fra året før?). For 2002 forventer man at der bliver anvendt alle de bevilgede 230 mio. kr. For finansloven 2003 er dette sat op til 250 mio. kr., i 2004 forventer man 260 mio. kr. og for både 2005 og 2006 forventes 270 mio. kr. Det er ikke Dansk Vietnamesisk Forenings protester der har hjulpet, men snarere henstillinger fra Dansk Industri, kombineret med at projekter i Vietnam absolut hører til i den mere vellykkede del af ulands-projekter, samt at Danmark i forvejen havde involveret sig dybt i at hjælpe Vietnam. På miljøtilsagnsrammen var der under finanslov 2002 afsat 140 mio. kr., som den nuværende regering nedsatte med 90 mio. kr. til 50 mio. kr. Her har vi ikke de nye tal for 2003, men vil følge op på sagen. Asian Comments I 72 timer den september 2002 indfarvedes Københavns indre by af kultur- kan indgå i fusionerede musikformer, der de også fremragende nodelæsere og derfor programmet Asian Comments. I alt bød tager udgangspunkt i nedskrevne kompositioner. Ensemblets medvirken i det dansk- Asian Comments på mere end 150 arrangementer og involverede i alt 145 deltagende vietnamesiske musiksamarbejde har sat en kunstnere fra de asiatiske ASEM lande yderst dynamisk debat i gang i det etablerede vietnamesiske musikliv. samt 200 herboende asiater. Asian Comments blev afholdt i anledning af Finalen på Asian Comments var et storslået asiatisk-dansk udendørs musikarran- ASEM 4 topmødet og markerede samtidig startskuddet på den landsdækkende kulturfestival Images of Asia i august-septemførte Pierre Dørge & New Jungle Orchestra gement lørdag den 21. september. Her opber sammen med musikere og dansere fra Vietnam, Korea, Indonesien og Kina værket Torsdag den 20. september spillede Hanoi Emsemble i Nikolaj Kirke: East in the West , som er skabt til Ti af Vietnams dygtigste konservatorieuddannede musikere spillede traditionel viet- storslået, asiatisk festfyrværkeri. Asian Comments. Værket mundede ud i et namesisk musik. Udover at mestre en stribe af Vietnams helt specielle instrumenter er SIDE 4 NR

5 160 anklages i korruptionssag I december starter den mest omfattende korruptionssag nogensinde, med 160 på anklagebænken. Retssagen forventes at åbne Ho Chi Minh City den 10. december og køre frem til 28. januar Det ligner et mareridt for et kommunistparti, der kræver ideologisk og moralsk renhed: En dumdristig gangsterbande har bestukket så stor en del af politistyrken i landets største by, at den i praksis har kunnet arbejde uforstyrret i mere end et tiår. Det har resulteret i Vietnams mest omfattende retssag anklagede i en sag, der er tæt på magtens top. Sagen har allerede ført til eksklusion af medlemmer af kommunistpartiets magtfulde centralkomité. I Ho Chi Minh City havde banden så megen magt over politiet, at man i december sidste år måtte have politistyrker fra andre byer til at arrestere bandens formodede hovedmand og en masse af hans fæller. Sagen starter i november og ventes at tage tre måneder. Blandt de anklagede er 12 politifolk, tre tidligere anklagere og to journalister fra statskontrollerede medier. Snesevis af politifolk og offentligt ansatte er allerede straffet for at vende det blinde øje til bandens aktiviteter som drab, ulovligt spil og prostitution. Regeringen mener, at den hårde kurs bekræfter viljen til at bekæmpe korruption, men mange vietnamesere er skeptiske, Nogle vestlige eksperter vurderer, at Vietnam sammen med Indonesien er Asiens mest korrupte lande, og det er for mange almindelige vietnamesere landets største problem - større end mangel på politisk frihed og indgreb i menneskerettighederne. Kombinationen af voksende privat erhvervsliv og en ikke-demokratisk valgt, underbetalt og autokratisk embedsmandsstand har skabt frodig grobund for korruptionen. Partifunktionærer kan stadig huske protesterne på Tiananmen Pladsen i Kina. De startede med vrede over korruption. Particheferne har indset, at korruptionen kan ødelægge Kommunistpartiet, siger Carlyle Thayer, Vietnam-ekspert fra det australske forsvarsakademi: Og denne sag er et hårdt slag, fordi den er så voldsom. Partiet har forsøgt at signalere sit engagement i kampen ved at lade journalister dække sagen. Men nogle af Ho Chi Minh City-aviserne har overrasket partitoppen i Hanoi ved selv at efterforske sagen - første gang for medier i Vietnam - og forbinde underverdenen med politistyrken. Det er en helt ny udvikling i Vietnam, siger Duong Xuan Nam, der er redaktør af Tien Phong (Pioneren). Tidligere skrev vi bare de informationer, vi fik serveret, men nu har vi vores egne kilder og gennemfører vores egen efterforskning, selv om det er farligt. For nu venter vores læsere det. Og aviserne bringer da også ny afsløringer hver dag. Nam Cam - det betyder femte appelsin er den mest prominente anklagede. Den 55- årige er veteran fra den ulyksalige sydvietnamesiske hær, en tidligere havnearbejder, som påstås at kontrollere en stor del af nattelivet i byen. Aviserne beskriver ham som en playboy med en barsk gangster lige under den polerede overflade. I juni beordrede Kommunistpartiet medierne til at skrue ned for dækningen. De troede, at de kunne begrænse skandalen for at forhindre, at man skulle se at hele systemet er korrupt, siger Thayer. Partiet vil ikke have spoleret sit rygte eller sit moralske omdømme. Men skandalerne har allerede ændret landets medier. Pressens rolle i Vietnam bliver mere og mere vigtig, siger redaktør Nam. Vi er er kommet nærmere til verdenspressens standard. Ho Chi Minh City, der tidligere som Saigon var Sydvietnams hovedstad til magtovertagelsen i 1975 har altid været mere kosmopolitisk end det rolige Hanoi. Saigon havde en tradition for bandekriminalitet, som dog forsvandt med Sydvietnams fald. De to partifunktionærer, der bliver fyret i juli er viceminister for offentlig sikkerhed Bui Quoc Huy, og chefen for Vietnams Radio Voice, Tran Mai Hanh. De har begået alvorlige fejl og svigt, som har rystet befolkningens tillid til Partiet og staten, hedder det i en officiel udtalelse. Huy blev beskyldt for at tillade Nam Cams bande at arbejde, mens han var chef for Ho Chi Minh City-politiet. Han beskyldes for at have udvirket gangsterchefens hurtige løsladelse fra en genopdragelseslejr. Selv om vietnameserne er vant til korruption er de alligevel overraskede over hvor let og billigt højere embedsmænd kan købes. Ifølge aviserne beskyttede højerestående politifolk banden for så lav en betaling som 13 dollars om ugen, Oversvømmelse giver store tab Den langvarige oversvømmelse som startede i midten af juli har ødelagt for omkring 160 millioner kr. i Mekong-deltaet. Værst ramt er Giang-provinsen med tab på omkring 36 millioner, fulgt af Vinh Long med omkring 35 millioner, Dong Thap med omkring 27 millioner, Long An med cirka 24 millioner, Can Tho cirka 20 millioner og Kien Giang med ødelæggelser på mellem 9 og 10 millioner kr. Oversvømmelserne har dræbt 142 mennesker, deraf flest børn huse, 1410 skoler og 1034 broer er blevet ødelagt, hektar landbrugsland, hektar frugtplantager og 1682 hektar andre marker er blevet oversvømmet. Ud af husholdninger har har ind til videre modtaget nødhjælp for lidt over en million kr. Vietnamesisk Røde Kors har anmodet den internationale organisation om støtte på 23 millioner kr. til mad og anden øjeblikkelig hjælp til de nødlidende områder. UNICEF har bedt om et beløb på mellem tre og fire millioner til børnene i Mekong-deltaet. Flere besøger Vietnam To millioner udlændinge besøgte Vietnam de første ni måneder af Det svarer til en stigning på 11 procent i forhold samme periode sidste år. Turistindtægterne er steget til 1,28 milliard dollars - i procent svarer det til en stigning på 13,5 procent. Regeringens turistpolitik har som mål, at indtægterne omkring 2005 skal være oppe på to milliarder dollars. Premierminister Phan Van Khai har godkendt en plan for turistindustrien frem til Fra det år skal Vietnam have emblem 5 og 6 millioner besøgende, som skal skabe indtægter på 4,5 milliard dollars om året. Danidapublikationer På kan se man se oversigt over samtlige Danidas publikationer, hvoraf hovedparten er gratis eller kan downloades som PDF-dokumenter. Nogle af disse er: Evaluering. Dansk udviklingsbistand til Vietnam Dansk resume. Udgivet Findes også på engelsk. 4 sider. Dansk udviklingsbistand. Fakta & Tal. Sådan bruges de 12,8 mia. kr. Danmark yder i bistand. Folder 8 sider. En grønnere udvikling. Dansk miljøbistand fra Rio til Johannesburg. Udgivet sider NR SIDE 5

6 På vej mod juridiske reformer Intensivt gruppearbejde sikrer opbakning og gennemarbejdede forslag til hvordan Vietnams love kan forbedres af Thorkild Høyer Partiet og markedet Vietnam, der har 78 mio. indbyggere fordelt på mere end 50 forskellige etniske grupper, betegner sig som en socialistisk stat. Kun det kommunistiske parti er tilladt. I 1986 påbegyndtes doi moi, en reformproces, der omfatter alle sektorer i samfundet. Nu er det markedsøkonomi, der står på dagsordenen. Der gennemføres en hastig økonomisk liberalisering, og fra tidligere at have være risimporterende, er Vietnam nu verdens næststørste eksportør af ris. I løbet af krigsårene blev justitsministeriet nedlagt det var der ikke ressourcer til, og desuden anså man ikke retssystemet som helt så vigtigt. I 1981 blev det genoprettet, og betegnende nok for udviklingen anses det nu for at være det fjerdevigtigste ministerium. Høj vækst mange fattige Den gennemsnitlige bruttonationalindkomst pr. indbygger er på 393 dollars På verdensplan er det en helt enestående planlægning af reformer, som Vietnam her har gennemført, siger UNDP-repræsentanterne, advokat John Bentley og juraprofessor Ted Parnall, samstemmende. I marts 2001 påbegyndte Vietnam en omfattende kortlægning af de samlede behov for juridiske reformer for de kommende 10 år. Arbejdet blev gennemført med støtte af en række donorer, herunder Danmark, hvor bl.a. vi fra lovreformprojektet JOPSO (se boks næste side) deltog i arbejdet. Fra vietnamesisk side blev der nedsat en række undergrupper med lokale eksperter. Hver gruppe arbejdede med en afgrænset problemstilling og præsenterede så Iøbende resultatet af deres arbejde i form af rapporter på workshops. Her deltog såvel internationale som nationale eksperter og interessegrupper fra den offentlige og private sektor. Skriftlig og mundtlig kritik blev fremsat med forslag til forbedringer. Disse forslag blev så indarbejdet og nye rapporter udarbejdet, der så igen blev fremlagt. Fremgangsmåden sikrede en høj kvalitet og en stor tilslutning til de fremlagte rapporter. En redaktionsgruppe sammenfattede alle delrapporterne til en samlet rapport, og gik gennem den samme proces med indsamling af kritik og forslag, som undergrupperne havde gennemført. I alt 11 udkast blev udarbejdet, inden den endelige rapport blev afleveret til regeringen til godkendelse. Den store plan I planen er der indledningsvis en ret så kritisk gennemgang af situationen inden for retssektoren. Herefter følger en række detaljerede forslag til ny lovgivning og til håndhævelse af loven, herunder reform af institutioner, forbedring af den juridiske uddannelse og forslag til forbedring af udbredelsen af kendskabet til lovgivningen og retspraksis. En væsentlig del af forslagene handler om retten til frit at etablere virksomheder og om, hvordan Vietnam kan indføre markedsøkonomi og forberede sin optagelse i WTO. Borgernes rettigheder vil også blive forbedret. Vigtigst er, at der vil blive etableret en bedre juridisk beskyttelse af den personlige frihed og demokratiske rettigheder. Det sker ud fra følgende princip: Borgerne må alt, der ikke udtrykkelig er forbudt - Staten kun må det, der er udtrykkelig tilladt. Organisationsfrihed vil blive etableret. Det skal studeres, hvordan anvendelsen af dødsstraffen og livstidsstraffen kan reduceres, og straffeloven skal gennemgås for at fjerne vagt formulerede bestemmelser. Love og bekendtgørelser vil først få virkning efter offentliggørelse. Dommere vil få længere funktionsperiode. En mere uafhængig domstolsadministration er blevet (2001). Omtrent 32% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen (2001). Der har i de seneste år været en høj økonomisk vækst på ca. 7%, hvilket i høj grad skyldes reformprocessen. Den startede med økonomiske reformer, også inden for retssektoren. De politiske reformer er undervejs. gennmført. De internationale eksperter, der har deltaget i arbejdet, er enige om, at den vietnamesiske side har været meget lydhør over for kritik og forslag. Tilbage står nu den tunge del, nemlig at føre forslagene ud i livet. Nogen af forslagene er allerede blevet gennemført. Eksempelvis en vigtig ændring af forfatningen, så det fremgår, at Vietnam regeres ved lov. Den forandring vil være vigtig for at kunne gennemføre demokratiske reformer. Selvom de planlagte 10 år skulle blive udvidet med yderligere fem år eller mere, så er det givet, at planen vil indebære en omfattende reform af Vietnam. Endemålet er at få udviklet en markedsøkonomi i stil med de skandinaviske samfund, der af mange betragtes som rollemodeller. Kritisk debat Nationalforsamlingen får en stadigt stigende betydning. Den tid, hvor love blev godkendt med et gummistempel, og hvor debatten i parlamentet var helt formel og indholdsløs, er definitivt forbi. Lovforslag bliver jævnligt returneret til regeringen med krav om ændringer. For åben tv-skærm stilles ansvarlige embedspersoner og politikere særdeles kritiske spørgsmål. I øvrigt en ordning, som Nationalforsamlingen indførte efter inspiration fra Danmark. Officielt er enhver debat om indførelse af demokrati og et flerpartisystem ikke tilladt, men debatten herom er i gang. Perspektivet anses at være, at man først vil tillade fraktioner i partiet og senere et egentligt flerpartisystem. Dansk bistand til god regeringsførelse fremmer i høj grad den proces, idet støtte ydes til nogle af de mest centrale offentlige institutioner. Dansk støtte Danmark har gennem en årrække ydet støtte til Vietnam. I 2002 er den samlede støtte 230 mio. kr, plus 30 mio. kr. i støtte til miljøet. Der ydes bistand til fiskeri, landbrug, vand og god regeringsførelse. Inden for miljøområdet har landet netop gennemgået en væsentlig reform: Et miljøog naturfredningsministerium er, som også ønsket fra dansk side, blevet etableret. Bistanden blev i 2002 reduceret med 130 mio. kr. Bistanden til Vietnam I 2003 beløber bistanden til Vietnam sig til 250 mio. kr. SIDE 6 NR

7 Den svære dialog Man kan nok trække hesten til truget, men man kan ikke tvinge den til at drikke. Heller ikke i Vietnam, hvor uenighed truede en workshop. af Thorkild Højer Forberedelsen havde taget mere end et års hårdt arbejde. Og der var kun to uger til, før vi skulle begynde en 2-ugers workshop i at udarbejde love. Så sprængte den ene af vore partnere en bombe Vi vil gerne foreslå, at workshoppen i stedet afvikles over to dage. To uger er al for lang tid for en workshop. Det er vi ikke vant til. Det er en u-vietnamesisk måde at arbejde på! Sådan en bemærkning får ikke alene sveden frem på panden. Den får også en til at overveje, om det overhovedet kan lade sig gøre. Workshoppen er set med danske øjne ikke så usædvanlig endda. Der er plenummøder, hvor der undervises i teori, men hovedparten af tiden arbejder deltagerne i grupper med at udmønte teorien i konkrete lovforslag. Ved afslutningen af workshoppen vil der være udarbejdet de første udkast til i alt ni nye love. De vil udgøre et godt grundlag for det endelige lovforslag. Men det er ikke det primære formål med workshoppen. Målet er at indarbejde en systematisk metodik ved udarbejdelse af love, så kvaliteten kunne blive forbedret. I Vietnam er lovene traditionelt meget generelle, nærmest programmatiske, og derfor svære at gennemføre. Borgernes retsstilling er meget vagt formuleret. Der er derfor et stort behov for at øge lovenes kvalitet. Inden for de næste tre år er det projektets tanke at opbygge en kapacitet i Vietnam, så træningen kan gennemføres udelukkende af vietnamesiske specialister. Det er en omfattende aktivitet. JOPSO-- projektet har fået oversat en lærebog og en studievejledning til vietnamesisk. Der er i foråret blevet gennemført et 4-måneders distancekursus via . I alt 12 udenlandske konsulenter med speciale i lovudarbejdelse deltager for at bidrage med udenlandske erfaringer. De bliver assisteret af en tolk i hver af de ni grupper. Der deltager godt 80 vietnamesere fra en bred vifte af institutioner og læreanstalter. Tvang fører ingen vegne I skrivende stund bliver workshoppen alligevel gennemført på to uger. Vores uvillige partner er glad og tilfreds, og det er deltagerne også. For første gang nogensinde har vi oplevet, at alle deltagere i en workshop deltager i arbejdet med engagement, ivrighed og stor debatlyst. Og hvorfor blev workshoppen så gennemført til trods for indsigelserne? For al udviklingsbistand er der en begrænsning, der bedst beskrives ved det gamle ordsprog: Man kan nok trække hesten til truget, men man kan ikke tvinge den til at drikke. Intet land kan, uanset hvor mange betingelser, der opstilles for bistanden, tvinges til at gennemføre reformer, der ikke er eller kan skabes politisk vilje til at gennemføre. Hvis viljen ikke er tilstede, vil reformer muligvis blive gennemført - men kun på skrømt og uden de tilsigtede grundlæggende ændringer. Uanset hvilke betingelser et donorland måtte opstille, så vil det ikke påvirke modtageren. Betingelser kan i virkeligheden kun tjene som redskab for donoren til at afgøre, hvornår en given støtte skal indstilles eller ændres. Følgelig blev min uvillige partner ikke truet med at støtten ville blive indstillet. Det ville alligevel ikke have haft nogen effekt. Han blev simpelthen fastholdt på den proces, som vi alle havde været igennem og demokratisk vedtaget. Desuden var det ikke muligt at foretage ændringer så sent. Skulle der foretages ændringer måtte det blive i forhold til evt. at fortsætte aktiviteten det følgende år. Han blev med andre ord fastholdt på den fælles demokratiske proces og beslutning. Og det respekterede han uden videre. Thorkild Høyer, advokat siden Fra leder af Kirkernes Internationale Nødhjælps indsats i Kosovo. Siden april 2001 leder af Danidas Legal Reform Project, JOPSO, i Vietnam. Artiklerne har været bragt i Danidas tidsskrift Udvikling nr Fotos: Irene Nørlund Projekter for god regeringsførelse Tre større Danida-projekter i Vietnam yder støtte til god regeringsførelse: The Legal Reform Project (JOPSO) yder støtte til en generel kapacitetsopbygning af Nationalforsamlingen, domstolene og anklagemyndigheden. Projektet, der er 3- årigt, har et samlet budget på 48 mio. kr. Til at gennemføre projekt er der etableret et projektkontor med tre danske rådgivere og lokalt personale. Yderligere oplysninger kan fås fra projektkontorets hjemmeside Office of Government: Projektet støtter statsministeriets interne reformer, en mere fokuseret og effektiv anvendelse af såvel de menneskelige ressourcer som rådgivning til regeringen og premierministeren. Projektet er 3-årigt og har et budget på 14,9 mio. kr. Der er ansat en dansk rådgiver. National Academy for Public Administration (NAPA): Projektet støtter udvikling af uddannelsesplaner, træningsmetoder, og træning-af-trænere. Projektet er 3- årigt og har et budget på 21,7 mio. kr. Der er ansat en dansk rådgiver. Desuden arbejder forskellige danske NGO er med god regeringsførelse, herunder Det Danske Center for Menneskerettigheder, der støtter ydelse af retshjælp. NR SIDE 7

8 Menneskerettigheder: Censur i Vietnam år 2002 Stephen Denney fra Universitet i Berkeley, Californien har på Internettet rundsendt en liste af nyheder fra det seneste år, der omhandler spørgsmål om ytringsfrihed og censur. Nedenfor følger nogle punkter fra listen. 21. februar - Le Chi Quang, en 31-årig edb-lærer med en juridisk eksamen, bliver arresteret på en Internet-cafe i Hanoi. Han bliver fængslet uden mulighed for kommunikation med omverdenen. På Internettet har han skrevet et essay med titlen Pas på imperiet i Nord, hvori han kritiserer grænseaftalen mellem Vietnam og Kina. Han bliver anklaget for at sendt farlig information til udlandet. I han hjem beslaglægger politiet hans computer og en del dokumenter. I august meddeles det at han snart vil blive stillet for retten for overtrædelse af 88 i straffeloven, der forbyder spredning af information der strider mod regeringens politik. 27. marts - Pham Hong Son bliver arresteret og fængslet efter at have oversat en artikel Hvad er demokrati? fra en officiel hjemmeside i USA og publiceret den på Internettet. Son, en 35-årig læge, har også videresendt en af sine Internet-artikler Nogle gode varsler for demokratiet i Vietnam til partichef Nong Duc Manh og til forskellige aviser. 1. april - Kommunistpartiet vedtager en resolution, hvori det hedder at partiet vil gå hårdt til partimedlemmer hvis ord og gerninger strider mod partiets principper. Resolutionen siger endvidere at distribution af dokumenter, bøger, aviser eller andre publikationer med fejlagtigt eller skadeligt indhold er strengt forbudt. Det tilføjes at kultur- og informationsministeriet senere på året vil opdatere reglerne for import af kulturprodukter, og at radiostationer drevet af reaktionære i udlandet vil blive blokeret. 20. juni - Nguyen Khoa Diem, leder af kommunistpartiets udvalg for kultur og ideologi, erklærer at medierne ikke længere må rapportere frit om en korruptionssag, der involverer en kendt kriminel bande (se andetsteds i bladet om denne sag, red.). Han siger at udvalget har instrueret medierne om ikke at afsløre statshemmeligheder, skabe intern splid og modarbejde den officielle propaganda. 7. august - Kultur- og informationsministeriet meddeler at man har trukket stikket ud for en af Vietnams mest populære internethjemmesider, en ungdomsorienteret side med over hits pr. dag, fordi den bringer upræcis og overfladisk information. Hjemmesiden blev lukket 5. august fordi den ikke havde tilstrækkelig licens og den indeholdt information, der stred mod presseloven og førte ungdommen på afveje. Ifølge embedsmænd i ministeriet skyldtes indgrebet indlæg på hjemmesidens diskussionsforum om emner som den kinesisk-vietnamesiske grænseaftale, korruptionen i samfundet, de amerikansk-vietnamesiske relationer og krav om politiske forandringer. 8. august - Dagens udgave af det Hong Kong-baserede ugemagasin Far Eastern Economic Review bliver ikke sat til salg af den officielle distributør i Vietnam, det er dog stadig til rådighed for abonnenter og for udlændinge på hoteller. Der gives ingen officiel begrundelse, men formodentlig skyldes det en kort artikel om den amerikanske William Duikers omstridte Ho Chi Minh-biografi De to film som skuespilleren Don Duong i følge myndighedernes mening ikke burde have spillet med i akademiker William Duikers biografi om Ho Chi Minh. Den vietnamesiske udgiver ønskede at slette visse passager fra bogen inden udgivelsen - passager der vedrørte Ho Chi Minhs ægteskab med en kinesisk kvinde og andre kærlighedsaffærer, en beskrivelse der stred mod den officielle fremstilling af Onkel Ho som ugift, med sit liv viet udelukkende til revolutionen. Duiker erklærede at han ville afvise enhver ændring af den originale version af bogen Ho Chi Minh: et liv, der udkom i New York i Tidligere var Far Eastern Economic Review-udgaven fra 11. Juli ikke blevet stillet frem på hylderne i Vietnam, formentlig på grund af en artikel om korruptionssagen i forbindelse med gangsterlederen Nam Cam. 18. september - Kultur- og informationsministeriet meddeler at den populære vietnamesisk-amerikanske sanger Jimmy Nguyen ikke vil få lov at optræde igen i Vietnam efter at have givet to koncerter uden tilladelse i måneden inden. Han blev oprindeligt sortlistet efter sin første optræden i Vietnam i 1997, hvor han sang uregistreret og ucensureret materiale. Alligevel optrådte kan i august i år på en natklub i Hanoi og i Haiphong uden at have fået tilladelse fra regeringen eller de lokale myndigheder. En embedsmand fra ministeriet siger at Jimmy Nguyen er den eneste udenlands-vietnamesiske sanger der har forbud mod at optræde i Vietnam. 18. september - Hærens officielle dagblad Quan Doi Nhan Dan bruger betegnelser som forræder og samvittighedssælger om en populær vietnamesisk skuespiller der for nylig har optrådt i to Hollywood-film We Were Soldiers og The Green Dragon. Ved at optræde som propagandist og lakaj for de fjendtlige styrker, nedgøre folkehærens soldater og nedgøre det vietnamesiske folk, har Don Duong solgt sin samvittighed billigt og er blevet en forræder, skriver bladet, der betegner hans deltagelse i disse to film som utilgiveligt, og mener at han skal straffes. I filmen We Were Soldiers slår amerikanske tropper angrebsbølge efter angrebsbølge tilbage og går sejrrigt ud af kampen mod vietnameserne. I The Green Dragon spiller Duong lederen af en flygtningelejr for de første vietnamesere der flygtede i Begge film er officielt forbudt i Vietnam, men cirkulerer i stort omfang som piratkopier ifølge AFP. Myndighederne i Ho Chi Minh City overvejer at forbyde Duong af rejse udenlands og forbyde ham at indspille film i de næste fem år, fortæller en ministeriel embedsmand til AFP. SIDE 8 NR

9 Menneskerettigheder: Kritik fra Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp har pr. Juli 2002 opdateret sin profilbeskrivelse af Vietnam. Beskrivelsen er særdeles kritik over for menneskerettighedssituationen i Vietnam. Nedenfor følger nogle uddrag. Menneskerettighedssituationen i Vietnam forværredes kraftigt i 2001 fra et i forvejen lavt niveau. Det er især gået hårdt ud over visse religiøse grupper, bjergfolk i det centrale højland (også kaldet montagnarder) og systemkritikere (se nedenfor). Regeringen har begrænset ytringsfriheden, retten til at forsamle sig samt foreningsfriheden. Derudover er medierne og Internettet skarpt kontrolleret. - Uafhængige menneskerettighedsorganisationer er konsekvent blevet nægtet adgang til landet og al kritik af menneskerettighedssituationen er blevet affærdiget som værende en unødig indblanding i interne anliggender. Det er heller ikke muligt for lokale uafhængige menneskerettighedsorganisationer at operere i landet. - Kun religiøse grupper godkendt af staten må praktisere i Vietnam. Visse grupper af buddhister, Hoa Hao er, katolikker og protestanter er blevet forfulgt, og adskillige af deres ledere har fået meget hårde fængselsstraffe, og andre er blevet sat i husarrest. Ved en enkelt lejlighed i 2001 brændte politiet en protestantisk kirke i Chu Se distriktet ned, og skød i den forbindelse med skarpt mod dens medlemmer og affyrede tåregas, hvoraf mindst et medlem af kirken mistede livet. Anledningen var en samling i kirken, hvor der skulle bedes en hel nat. - Der er ca. en million kinesere i Vietnam. De fleste af dem bor i Ho Chi Minh City. Ifølge forskellige kilder er det kinesiske mindretal i nogen grad udsat for diskrimination såsom restriktioner på uddannelse, job, bolig med videre. Kilder af nyere dato omtaler dog ikke problemet, og diskriminationen af etniske kinesere er formentlig meget begrænset i dag, men det kan på den anden side heller ikke udelukkes, at enkelte stadig er udsat for diskrimination. - Adskillige tusinde sydvietnamesere, som havde samarbejdet med den amerikanske hær eller været aktive for det sydvietnamesiske styre, kom i genopdragelseslejre efter Nogle af dem blev henrettet, mens andre blev anbragt i op til tolv år. Tidligere har der været problemer for efterkommere af embedsmænd og andre folk, der har arbejdet for den sydvietnamesiske regering. Det har blandt andet været svært for disse personer at komme ind på en uddannelsesinstitution. Problemet er ifølge flere kilder ikke så stort i dag. - Frie fagforeninger er forbudte i Vietnam. Enkelte (ulovlige) strejker i private virksomheder forekommer. Bønder, der protesterer over forholdene med hensyn til landbrugsjord, priser med videre, er der tradition for at slå meget hårdt ned på. Vietnam samarbejder med FN s Internationale Arbejderorganisation (ILO) om at forbedre arbejdslovene og forholdene i øvrigt for arbejderne, men der er stadigvæk mange og meget store problemer. - Vold mod kvinder er et meget udbredt problem. Der findes et stort antal mindreårige prostituerede i landet. Der er alvorlig fare for, at Vietnam bliver et rejsemål for sexturister og pædofile i stor stil. Børnearbejde, ofte under meget usle forhold, er ikke ualmindeligt. Menneskehandel med kvinder og børn til prostitution og tvangsægteskab i bl.a. Kina er et alvorligt problem, selvom myndighederne prøver at komme det til livs. - Det er ikke ualmindeligt at blive fængslet uden dom, og det er heller ikke ualmindeligt, at fængslede udsættes for tortur og overgreb i forbindelse med forhør og fængsling. Den vietnamesiske straffelov har regler, der skal sikre, at varetægtsfængslede fremstilles for en dommer inden for en bestemt tid, og at de får adgang til en forsvarsadvokat, men disse regler ignoreres ofte. Når der er tale om systemkritikere, bliver reglerne ofte sat ud af kraft, så disse ikke får de samme retsgarantier som andre. Under efterforskningen, som kan vare op til et år, kan den varetægtsfængslede få forbud mod at tale med sin advokat. - Straffesager i Vietnam er unfair i forhold til anklagede, idet der er ringe muligheder for at indkalde og afhøre vidner, herudover er forsvarsadvokaternes rolle stærkt begrænset. Det eneste forsvar er en bøn om nåde til dommeren. Af alle dem, der anklages for en strafferetsovertrædelse, dømmes 95%. Fængslerne er overfyldte og uhygiejniske, og føden er mangelfuld. Overgreb mod fangerne er hyppige, og isolationsfængsling i længere tid under ekstremt dårlige forhold er heller ikke ualmindeligt. Varetægtsfængslede, som ikke bliver fængslet de samme steder som dømte, har i mange tilfælde endnu værre forhold. Tvangsarbejde i fængslerne er ikke ualmindeligt. - Hele profilbeskrivelsen kan læses på Internettet på se også DVF s hjemmeside, hvor der under er flere links om menneskerettigheder og opposition. Kommentar Jeg mener det er en fejl når man nævner at der foregik henrettelser af nogle af de sydvietnamesere, som havde samarbejdet med den amerikanske hær eller været aktive for det sydvietnamesiske styre, kom i genopdragelseslejre efter Den officielle politik var at der ikke blev brugt dødsstraf for handlinger begået under Vietnam-krigen. Lige efter krigen forekom hurtige henrettelser for forbrydelser begået efter 30. april 1975, for at holde justits. I genopdragelseslejrene forekom der en del dødsfald på grund af de meget hårde levevilkår, og muligvis opfatter nogle eksil-vietnamesere dette som henrettelser. Wilfred Gluud, Redaktionen af VietNam ajour NR SIDE 9

10 Kampen mod de fattige Knud Vilby mener at der ikke længere fremgang i verden som mindsker ulighed og uretfærdighed. Bl.a. fordi der har ikke været fald i den ekstreme fattigdom i verden, og mange lande har haft økonomisk tilbagegang og faldende sundhedstilstand. af Wilfred Gluud Knud Vilby: Kampen mod de fattige Nye fronter forstærker global ulighed. Med forord af Svend Auken. Forlaget Per Kofoed, 159 sider, pris 148 kr. Bogen om Kampen mod de fattige er en opsummering af fronterne mellem de rige og de fattige. En kort og klar fremstilling af hvordan situationen er på fronter: teknologifronten, den politiske front, uddannelses- og forskningsfronten, sundhedsfronten, den økonomiske front, den finansielle spekulationsfront, miljøfronten, kulturfronten, relegionsfronten, og rettighedfronten og den politiske hjemmefront. Bogen anbefales varmt til alle der forholder sig til ulande og/eller den globale udvikling, både veteraner og nye interesserede. Måske også som julegave-ide? Fra bogens bagside: Troen på fremgang er mange steder afløst af frustration og vrede. Verden har altid været præget af ulighed og uretfærdighed, men tidligere var der mange tegn på fremgang. Flere mennesker levede længere og bedre, sundheds- og uddannelsesstandarder forbedredes. Der var tro og håb om fremgang. Fremgangslinien er nu blevet brudt. De sidste år har der praktisk taget ikke været fald i den ekstreme fattigdom i verden. Mange lande har haft økonomisk tilbagegang og faldende sundhedsstandarder. I nogle lande dør mennesker tidligere end før. Sociale problemer forværres. Miljøet forringes. Knud Vilby har som journalist og forfatter arbejdet med udviklings- fattigdomsproblemer i mere end 30 år. Chefredaktør på Dagbladet Information Formand for Den Danske Unesco-Nationalkommission og for Mellemfolkeligt Samvirke Tidligere medlem af Danidas styrelse og tidligere næstformand for Ulands-rådet og for Rådet for miljøbistand til udviklingslandene. Formand for Dansk Forfatterforening siden Dansk Vietnamesisk Forening rejse 2003 En duft af Vietnam Besøg danske projekter i Vietnam rejse marts 2003 Ønsker du at se mere af Vietnam end blot turiststederne, og er du interesseret i danske udviklingsprojekter i Vietnam, ja så er her turen så den passer til medlemmer af Dansk Vietnamesisk Forening, samt andre der interesserer sig for landets udvikling. Medlemsrejse til Nordvietnam fra 8. marts til 30. marts 2003, med besøg på danske projekter, besøg på ambassaden, vi tager toget til Sapa, kører til Halong Bay hvor vi skal sejle i bugten besøger havnebyen Haiphong, hovedstaden Hanoi, hvor vi naturligvis besøger de kulturelle steder, Thai Binh, Hue og slutter i Hoi An. Max. antal deltagere er 20. Rejsen gennemføres ved mindst 10 deltagere. Se dagsprogram på DVF s webside Turen er tilrettelagt af et af vores medlemmer, Jytte Zaar, som også følger med som dansk rejseleder. Jytte har været i landet hvert år siden 1995, mindst 1 måned om året, så hun er parat til at give os en god oplevelse. Interesserede bedes henvende sig til Jytte Zaar, , Dansk Vietnamesisk Forening har begrænsede muligheder for annoncering hvorfor ovenstående information venligst bedes videresendt til familie, venner eller bekendte, der kunne tænkes interesserede. Venlig hilsen J. Prag. Formand SIDE 10 NR

11 Dansk Vietnamesisk Forening - rejse 2003 Medlemsrejse til Nord- og Midtvietnam den 8. marts til 30. marts 2003 Afrejse fra København den 8. marts Søndag den 9. marts ( middag) Ankomst til Hanoi s lufthavn, transfer til hotel. Efter frokost, besøg Ho Chi Minh Mausoleum, hans hus ved søen, derefter cyklotur i Hanoi s gamle kvarter. Middag og så skal vi i vanddukketeater. Mandag den 10.marts (morgenmad og middag) Efter morgenmad sightseeing i Hanoi, vi skal besøge Litteratur -Templet, Den Etbenede Pagode. Efter frokost kører vi mod Halong, hvor vi vil prøve at besøge en Cementfabrik. Tirsdag den 11.marts (morgenmad og frokost) Efter morgenmad skal vi ud og sejle i Halongbugten, med de ca kalksandstensbjerge, vi skal bl.a. besøge en stor grotte, og stoppe på en strand for at bade, vi spiser frokost om bord på båden, derefter kører vi mod Hai Phong, hvor vi vil prøve og besøge SOS børneby og fiskeriprojekt. Onsdag den 12. marts (morgenmad og frokost) Efter morgenmad, kører vi mod Thai Binh, hvor vi skal møde et Røde Kors projekt. Vi skal også besøge Keo Pagode, derefter fortsætter vi til Nam Dinh hvor vi besøger Tuc Mac Temple og Pho Minh Temple (i Nam Dinh var et projekt Mangroveskov støttet af Røde Kors, men der har været en kæmpebrand, men hvis tiden tillader det, vil vi prøve og se området). Torsdag den 13. marts (morgenmad og frokost) Efter morgenmaden skal vi have en sejltur for at besøge Tam Coc grotterne og Bich Dong Pagoden. Derefter kører vi mod Mai Chau. Så bådtur på Da River for at besøge Dao og Muong landsbyer. Om aftenen vil vi se et etnisk kulturelt show, og vi skal overnatte i deres huse i Mai Chau. Fredag den 14. marts (morgenmad) Efter morgenmad kører vi tilbage til Hanoi, vi tjekker ind på hotel og har resten af dagen fri indtil vi skal med toget kl mod Lao Cai. Lørdag den 15. marts (morgenmad og frokost) Vi ankommer til Lao Cai kl. 7.30, hvor vi kører mod Sapa. Vi skal besøge Mount Ham Rong for at se den smukke panoramaudsigt over Sapa by og Fansipan Mountain. Frokost, hvorefter vi kører til Ta Phinh for at besøge Dao og H mong landsbyerne. Tilbage til hotellet. Søndag den 16. marts (morgenmad og frokost) Efter morgenmad, kører vi til Bac Ha for at besøge det lokale marked, det er her mange etniske grupper kommer for at sælge deres grøntsager m.m. Dette er en heldagstur. Mandag den 17. marts (morgenmad) Efter morgenmad skal vi besøge Røde Kors projekt. Tirsdag den 18. marts (morgenmad) Efter morgenmad er det tid til at pakke for vi skal med dagtog tilbage til Hanoi, vi er tilbage først på aftenen, Transfer til hotel. Onsdag den 19. marts (morgenmad) Efter morgenmad, besøg venskabsforening m.m. Torsdag den 20. marts (morgenmad) I dag er dagen fri til selv og besøge diverse markeder, opleve byens seværdigheder, besøge operahuset, eller bare slappe af. Fredag den 21. marts (morgenmad-middag) Dagen fri. Vi mødes til afskedsmiddag med Nordvietnam Lørdag den 22. marts (morgenmad) Efter morgenmad, transfer til lufthavnen for at flyve til Hue. Transfer til Hotel. I Hue skal vi sejle på floden, besøge Tien Mu pagoden, Cidatellet, det lokale market, besøge pigerne som sidder og laver de flotte Vietnamhatte i Hue er der siluet-mønstre i hattene. Vi skal køre i cyklo og opleve byen, vi skal besøge Huda-bryggeriet, universitetet for kunst, og hvis deltagerne har andre forslag finder vi ud af dette. Vi har den marts til alt dette. Søndag den 23. marts (morgenmad) Efter morgenmad, fælles planlægning af ovennævnte. Mandag den 24. marts (morgenmad og frokost) Efter morgenmad, se dagene før - dog skal vi have frokost sammen. Tirsdag den 25. marts (morgenmad) I dag siger vi farvel til Hue for at køre mod Danang over det flotte Hai Van Pas. Vi stopper i Danang hvor vi skal besøge Cham Museet, så til Marble Mountains og efter dette til Hoi An, en lille by ca. 20 km syd for Danang. Her skal vi afslutte vores rundrejse, med at slappe af opleve byens seværdigheder til fods samt en skøn sejltur på floden. Vi skal være i Hoi An indtil den 29. marts hvor vi skal flyve fra Danang til Bangkok kl Dagene her kan vi også planlægge i fællesskab. Opholdet her er på et lille hotel lige ved floden ved byen men skulle nogen ønske andre hoteller eller ude ved stranden, er dette muligt mod merbetaling. Pris: ,00 (Prisen er udregnet på grundlag af dollarkursen pr. 15/9-02-og kan hæves hvis dollarkursen stiger mere end 5% vil dette beløb blive opkræves ekstra) Prisen er inkl. Fly København-Bangkok- Hanoi-Danang-Bangkok-København. Alle transfer, udflugter og måltider som er omtalt i programmet, indenrigsfly, overnatning i dobbelt værelse (mod ekstra tillæg enkelt værelse) samt dansk rejseleder. Ikke med i prisen: alle drikkevarer, personlige lommepenge, visum, sygeforsikring, afbestillingsforsikring, (som er 6% af rejsens pris, og skal tegnes samtidig med indbetaling af depositum som er 1.500,00) Restbeløbet af rejsens pris skal betales senest den 8. januar Rejsen gennemføres ved minimum 10 deltager. Arrangør: Jaz Rejser, Krudttårnsvej 85, 2791 Dragør Telefon: , NR SIDE 11

12 Danida og Vietnam-bistand: Dansk Udviklingsbistand til Vietnam Denne evaluerings-rapport udkom , og vi bringer hele resumeet i sin fulde længde. 1. Baggrund genoptog Danmark udviklingssamarbejdet med Vietnam. Denne evaluering af den bilaterale udviklingsbistand til Vietnam dækker det danskvietnamesiske udviklingssamarbejde i perioden , da bistanden til Vietnam hurtigt blev forøget både m.h.t. antal donorer og midler. Den samlede danske bistand var 1.5 mia. kr. Dette gør Danmark til Vietnams tredje største donor i perioden. Evalueringen dækker bistanden til hovedsektorerne (landbrug, fiskeri, vand) og til reformprocessen igennem projekter, som støtter demokratisering, god regeringsførelse og menneskerettigheder. Aktiviteter finansieret under Privat Sektor Programmet, Miljø- Freds- og Stabilitets-rammen og Ordningen for Blandede Kreditter er ikke omfattet, da de er genstand for særskilte evalueringer. Formålet med evalueringen er at dokumentere resultaterne af dansk bistand i henhold til de fem evalueringskriterier: relevans, målopfyldelse, effektivitet, virkning og bæredygtighed. Evalueringen blev udført i af PEMconsult, Danmark. 2. Resultater Landestrategien fra 1994 præsenterer målsætningen og identificerer tre sektorer, samt et antal fattige provinser som koncentrationsområder. Det generelle mål var at støtte landet i dets bestræbelser på at opnå en bæredygtig social og økonomisk fremgang, der tilgodeser de fattigste grupper i samfundet. Dokumentet præsenterer ikke en eksplicit strategi for dansk bilateralt udviklingssamarbejde med Vietnam, og det indeholder ikke en diskussion af det strategiske valg af undersektorer og projekter bestod landeprogrammet af projekter i fem sektorer, nogle NGO-projekter samt projekter finansieret under regionalt samarbejde. Bistand blev også givet til gældslettelse og til projekter under ambassadens bevillingskompetence. Der var 25 bilaterale projekter, hvoraf 10 var under gennemførelse, syv under forberedelse og otte på formuleringsstadiet. Der var afsat et beløb på 931 mio. kr., hvoraf 433 mio. kr. var bevilget i Landestrategien og programmet var relevante. De kombinerede praktiske emner og fleksibilitet med behovet for gradvist at tilpasse nye indsatser til dansk og vietnamesisk udviklingspolitik. Med henblik på reformprocessen arbejdede Danida tæt sammen med Verdensbanken og UNDP, som havde udviklet erfaring og goodwill hos de vietnamesiske partnere. Strategien var baseret på en formodning om, at økonomisk udvikling i de fattige regioner ville være den bedste indfaldsvinkel til fattigdomsbekæmpelse var dette en forholdsvis realistisk formodning. Vietnams økonomiske politik gjorde det muligt for de mindre producenter i de mere udviklede områder af landet at drage fordel af den hurtige vækst i landbrugsproduktion og -eksport, og den vietnamesiske regerings sundheds- og uddannelsespolitik blev fokuseret mod at nå de fattige. Udviklingssamarbejdet har udfoldet sig som en læreproces. Partnerne har været i stand til at tilføje værdi ved at udforske synergierne mellem forskellige danske bistandsformer. Igennem forberedelsen af sektorprogramstøtten, som startede i 1997, blev det erkendt at landestrategien fra 1994 kun delvis opfyldte målsætningen om fattigdomsbekæmpelse. Dette blev revideret i dialog med de vietnamesiske myndigheder fra 1998, og en ny strategi blev godkendt i Den nye landestrategi indebærer en forstærket fokusering på fattigdomsbekæmpelsen og de tværgående hensyn, specielt med henblik på demokratisering, god regeringsførelse og menneskerettigheder. Relevansen af aktiviteterne er generelt høj i forhold til dansk og vietnamesisk udviklingspolitik og prioriteter og til målgruppernes behov. Dog ville relevansen have været højere, hvis projektdesignet havde givet fattigdomsbekæmpelse, kønsaspektet og god regeringsførelse større opmærksomhed. I landbrugs- og fiskerisektorerne erkendes det nu, at der burde være lagt større vægt på at give direkte bistand til primærproducenterne. Dette er blevet gjort i de for nyligt godkendte sektorprogrammer. Relevansen er høj i to af de tre undersektorer i vandforsyningssektoren. Den nationale vandforsynings- og sanitetsstrategi for landområderne bringer vietnamesiske sektorpolitikker på niveau med de internationale best practices ved at bevæge sig fra en forsynings-drevet til en efterspørgsels-drevet tilgang. Støtten til forvaltning af vandressourcerne i Dak Lak provinsen har i sin udformning behandlet vigtige emner indenfor forvaltning af vandressourcer og har afprøvet diverse metoder for at optimere udnyttelsen af vandet i forbindelse med kunstvanding af kaffeplantager. Vurderingen af det relevante i at yde støtte til vandforsyning og sanitet i de tre byer Dalat, Buon Ma Thuot og Halong City er mere kompliceret. I valget af projekter/ byer såvel som i projektdesign var fattigdomsbekæmpelsens målsætning ikke overført tilstrækkelig klart til operationelle termer. Relevansen med hensyn til institutionel udvikling er blevet betydeligt højere, både m.h.p. specifikke komponenter til kapacitetsopbygning og den teknologiske opgradering. Dansk bistand har finansieret rehabilitering og udvidelse af vandforsyningssystemer, tilføjet et sanitetselement og givet inputs til forbedret forvaltning i form af tekniske tjenester og i form af opkrævnings- og afgiftssystemer. Støtte til demokratisering, god regeringsførelse og menneskerettigheder var ikke en del af en eksplicit strategi. Oprindelig var reformprocessen støttet igennem fælles aktiviteter med UNDP og Verdensbanken, delvis finansieret igennem bevillingskompetencen. I alt er 18 projekter, som alle fremstår som relevante, blevet støttet. Det administrative reform-projekt i Dak Lak provinsen var baseret på urealistiske forudsætninger, og projektet måtte omdefineres for at forstærke dets relevans. Aktiviteternes effektivitet har generelt set været høj. På trods af hyppige forsinkelser er både kvantiteten og kvaliteten af den planlagte arbejdsindsats opnået ved en acceptabel brug af ressourcer i de fleste projekter. Ofte var samarbejdspartnerens midler ikke tilstede, fordi der ikke var noget lokalt budget. En anden grund til forsinkelser var utilstrækkeligt kendskab til procedurerne. Kun tre af de vurderede aktiviteter har ikke opnået det planlagte resultat. Målopfyldelsen har generelt været høj. Kun rishåndterings og -opbevaringsprojektet i Can Tho, og stock assessment -projektet (i fiskerisektoren) har ikke opnået deres mål i rimelig udstrækning. De fleste projekter har også bidraget positivt til realisering af det overordnede mål for fattigdomsbekæmpelse fra strategien. Mange projekter har bidraget direkte til bekæmpelse af fattigdom. Flere har bidraget indirekte ved forbedring af indtjeningen i regioner og sektorer, som generelt er karakteriseret ved en høj koncentration af fattige familier. Byvandforsynings- og sanitetsprojekterne forsøger at nå fattige familier igennem specielle tilskud på et ad hoc grundlag. Mere kunne dog være blevet opnået, specielt i Dalat, igennem en mere integreret tilgang, som SIDE 12 NR

13 også inkluderede støtte til forbrugsstyring. Det er imidlertid sandsynligt, at disse projekter vil kunne nå målgruppen, de indbyggere, med en stabil forsyning af rent drikkevand. De fleste projekter har haft en betydelig positiv virkning på bekæmpelse af fattigdom og på de tværgående hensyn. Arbejdere, landmænd og fiskere, heriblandt fattige og familier med kvindeligt overhoved, har været i stand til at forøge produktiviteten af deres arbejde og forøge deres indtjening. Flere projekter har haft - eller vil sandsynligvis få -en betydelig virkning på sektorpolitikker og på implementeringskapaciteten. Dette vil få en positiv betydning for den fremtidige udvikling i sektorerne. På den negative side bør det nævnes, at bistanden til statsejede firmaer i landbrugssektoren fra begyndelsen ikke har haft tilstrækkelig opmærksomhed på behovet for reformer. Det er højst sandsynligt, at dette ville have resulteret i problemer med henblik på økonomisk bæredygtighed. Men i løbet af disse projekters afsluttende faser besluttede centralregeringen at stille midler til rådighed til statsfirmaerne på gavebasis. Deltagelse og ejerskab er afgørende for bæredygtighed, og der er blevet lagt vægt på de vietnamesiske samarbejdspartneres deltagelse i forberedelsen af den danske bistand. Men de interessegrupper, som er afgørende for drift og vedligeholdelse, samt selve målgruppen på græsrodsniveau har ikke altid deltaget. Generelt er bistanden lykkedes ved at man har etableret anlæg, som kan vedligeholdes, og ved at overføre og udvikle relevante færdigheder på et acceptabelt omkostningsniveau. Undtagelsen herfra er rismøllen i Can Tho, som har haft problemer med såvel nøglefærdig levering, som med bygningsfundamentet. Støtten til institutionelle rammer, som ville have kunnet muliggøre den økonomiske bæredygtighed og gøre det muligt for det trænede personale at bruge deres vedligeholdelsesfærdigheder, har været et svagt punkt. Generelt har de statsejede firmaer, som har modtaget dansk bistand, modtaget midler i form af lån, mens gaveelementet er blevet i finansministeriet. De aktiver, som lånet finansierer, er derefter vurderet og beskattet, og lånet skal afdrages og tilbagebetales. Bistanden til byvandforsyning forudsatte at vandforsyningsfirmaerne kunne få dispensation, men ifølge finansministeriets regler er dette ikke muligt. Med mindre vandpriserne forhøjes, vil firmaerne komme til at operere med tab. 3. Konklusioner De fleste aktiviteter var i høj grad relevante, effektive og nåede deres mål. I de fleste tilfælde var både målsætningerne i landestrategien fra 1994 og projekternes/ komponenternes egne målsætninger nået, og vigtige resultater og positive virkninger skabt. I takt med at der var behov for forøget fokus på fattigdomsbekæmpelse og på de tværgående hensyn, er man blevet bedre til at nå de overordnede mål. Nogle projekter vil have problemer med økonomisk bæredygtighed på grund af kanaliseringen af bistanden gennem de statsejede firmaer. I nogle af projekterne føler de lokale medarbejdere ikke, at de har været tilstrækkeligt involveret i forberedelsen af komponenterne, og at de ikke er blevet tildelt beføjelser som ledere. Disse komponenter har et ejerskabs -problem, som måske vil have en negativ virkning på bæredygtigheden. En svaghed i 1994-Strategien var, at den ikke eksplicit fokuserede på fattigdomsbekæmpelse i hvert projekt. Behovet for direkte målretning mod de fattige og en forstærket betoning af de tværgående hensyn blev opnået gennem revideringen af landestrategien. Det fulde potentiale af synergien mellem miljøstøtten, sektorprogrammerne og den direkte bistand til demokratisering og god regeringsførelse, er ikke blevet fuldt udnyttet. 4. Erfaringer og anbefalinger De fleste af de vigtige erfaringer fra 1994-Strategien er blevet udnyttet i formuleringen af sektorprogramstøtten og i 2000-Strategien. Formålet med Evalueringen er at dokumentere resultaterne af den danske udviklingsbistand. I denne forbindelse bør følgende anbefalinger tages i betragtning: Anbefaling 1: Udforsk de fulde synergier mellem de forskellige bistandsformer med henblik på at forbedre fattigdomsbekæmpelsen. Anbefaling 2: Bedre udnyttelse af lokal ekspertise i projekternes design. Repræsentanter for fremtidige implementerede organer og professionelle, uafhængige nationale konsulenter bør involveres fuldt ud i projektdesignet. Flere deltagerorienterede processer bør anvendes på det lokale plan for at sikre, at projektdesign tager højde for målgruppernes, herunder kvindernes, problemer på en hensigtsmæssig måde. Anbefaling 3: Revurder og revider støtten til byvandforsyning og sanitet med henblik på blanding af gavebistand, bløde lån og fattigdomsfokusering for at forstærke dens relevans i forhold til Danidas nuværende sektorpolitik. 5. Danidas kommentarer I november 1993 blev det besluttet, at Vietnam skulle inkluderes som et af de danske programsamarbejdslande. Den strategi for det bilaterale udviklingssamarbejde med Vietnam, som efter denne beslutning blev udarbejdet, var den første landestrategi for et programsamarbejdsland. Sektor- og strategivalg i landestrategien blev udarbejdet på grundlag af omfattende konsultationer med de relevante vietnamesiske myndigheder. Danmark havde ingen repræsentation i Vietnam, da strategien blev udarbejdet. Derfor var erfaring med Vietnam og kendskab til lokale forhold sparsomt og begrænset til resultater baseret på korttidsmissioner. Det blev derfor antaget, at strategien ville trænge til en revision indenfor få år. Vietnam har udtrykt betydelig tilfredshed med de sektorer, som blev udvalgt til samarbejdet. Udover justeringer som yderligere forstærkede de danske udviklingspolitiske målsætninger, først og fremmeste en stærkere fattigdomsorientering i aktiviteterne, har erfaringen fra de fire første år af samarbejdet vist - helt på line med Evalueringens konklusioner - at valget af sektorerne burde fastholdes. Selv om det var muligt yderligere at koncentrere programaktiviteterne til de fattigste segmenter af befolkningen, som nævnt af evalueringsteamet, har erfaring også vist, at på grund af den vietnamesiske regerings forholdsvis unikke fordelingspolitik, ville en generel økonomisk vækst i sektorerne også kunne gavne den fattigste del af befolkningen. Reformprocessen var den nøglefaktor som muliggjorde, at Vietnam kunne opnå denne mærkbare vækst. Derfor har Danida fundet det vigtigt, udover sektorkoncentration, at hjælpe til at sikre, at de politiske og generelle forudsætninger var på plads for at kunne opnå de nødvendige reformer. Følgelig er en hovedmålsætning, hvilket er inkluderet i den reviderede strategi, at støtte reformprocessen igennem god regeringsførelse, demokratisering og respekt for menneskerettigheder, og at støtte reformbestræbelser indenfor de udvalgte sektorer. Denne nyorientering af det dansk-vietnamesiske udviklingssamarbejde vil ikke bare sikre fremtidige synergier mellem de dansk-støttede programmer, som anbefalet i Evalueringen, men vil også forstærke bæredygtigheden af landeprogrammet. Fra starten har samarbejdet med Vietnam været karakteriseret ved et stærkt vietnamesisk ønske om at styre egen udvikling. Imidlertid var utilstrækkelig adgang til de vietnamesiske offentlige regnskaber og manglende gennemsigtighed i offentlige budgetter og udgifter begrænsende faktorer i valg af implementeringsformer for de danskstøttede aktiviteter. For at sikre ansvarlighed, blev der håndhævet forholdsvis stramme implementeringsprocedurer på bl.a. økonomisk kontrol, regnskabsføring og køb af eksterne varer og tjenester. Som iagttaget af evalueringsteamet, har det påvirket modtagernes følelse af ejerskab, at dele af ejerskabet flyttes til den midlertidige programstab samt til de udsendte (uden- NR SIDE 13

14 landske) rådgivere. Med de vedvarende administrative reformer og en forbedret åbenhed mhp. offentlige regnskaber vil disse implementeringsprocedurer gradvis blive lettet. I den nærmeste fremtid vil det dog stadigvæk være nødvendigt at finde en acceptabel balance mellem Danidakontrol og fuld regeringsimplementering. For at sikre stærkere ejerskab gennem designfasen, vil en indledende fase på tre til seks måneder blive tilføjet i hvert program/ projekt. Den indledende fase vil tage sin begyndelse umiddelbart efter underskrivning af regeringsaftalen og udvælgel- Fra pjecen En grønnere udvikling. Dansk miljøbistand fra Rio til Johannesburg (Udgivet sider) bringes her afsnittet om Vietnam. Danida og Vietnam-bistand: Hjælp til en vanskelig omstillingsproces Et fattigt land præget af årtiers krige. Et smukt land med bjerge og store flodsletter. Langstrakt og lige så stort som Norge, men med 20 gange så mange mennesker. Et tætbefolket land hvor kampen mod fattigdommen hjælpes på vej af økonomiske vækstrater de seneste år på 6-7 pct. og en aktiv fordelingspolitik fra regeringens side - men modvirkes af en befolkningstilvækst svarende til en ny storby på 1,5 millioner mennesker hvert år. Et betagende land, hvor den tilrejsende drager hjem med billedet af uforlignelig smuk natur og en venlig og imødekommende befolkning fæstnet på den indre nethinde. Vietnam lader ingen besøgende upåvirket. Men problemerne for de hårdtprøvede vietnamesere er også til at få øje på: Med sin begrænsede landbrugsjord og store befolkning er Vietnam et af de lande i verden, hvor presset på naturressourcerne er størst. Omkring 30 pct. af arealet vurderes at være miljømæssigt nedslidt. Landet er et af de tættest befolkede i verden, og bombningerne under Amerika-krigen lagde grunden til ødelæggelserne af Vietnams skove. Siden har den fattige befolkning fulgt op med fældning og afskovning, og i dag er kun nogle få procent af Vietnams oprindelige skove tilbage. Mangroveskoven, som beskytter de lavtliggende landbrugsområder langs den mere end km lange kyst mod oversvømmelse og tyfoner, er for hovedpartens vedkommende også ødelagt. Og som om det ikke kunne være udfordringer nok, står landet i dag med nedslidt og utidssvarende infrastruktur og med industriel teknologi, som man formentlig kun finder tilsvarende i de fjerneste udkantsområder af det gamle Sovjetunionen. Forureningen og ressourcespildet er undergravende for en bæredygtig økonomisk og social udvikling. Forud for Rio-konferencen tog Vietnam i 1990 det første skridt til at ændre udviklingen ved at afholde en stor konference med deltagelse af både nationale og internationale eksperter. To år efter oprettede man et miljøagentur og i 1994 kom den første miljølov. De internationale donorer var hurtige til at følge op på disse initiativer, og i 1996 supplerede Danmark sit udviklingsprogram inden for landbrug, fiskeri og sanitet med et omfattende miljøprogram. Siden da er der brugt i alt 360 mio. kr. Vietnam er et af de få lande i verden, hvor et kommunistisk parti stadig er ved magten. Men også i dette land går kommunistpartiet nye veje ved at øge demokratiet og indføre markedsøkonomi. Det er en vanskelig omstillingsproces, som Danmark er med til at støtte. Rammerne for den danske miljøindsats har hidtil koncentreret sig om følgende fire områder: naturressourceforvaltning kystzoneforvaltning by- og industriudvikling miljøuddannelse Et væsentligt element i den danske miljøbistand er at opbygge kapacitet til at udføre miljøvurderinger i forbindelse med infrastrukturprojekter. Hertil kommer støtte til kystzoneforvaltning, som udover miljøaspektet hjælper til at bevare eksistensgrundlaget for den fattige befolkning i de pågældende områder. Endvidere er der iværksat projekter, der skal styrke forvaltningen af bymiljøet, der er stærkt påvirket af den hastige urbanisering. Herunder indgår håndteringen af farligt affald og begrænsning af industriforureningen. Projekterne tager i flere tilfælde sigte på regionale miljøproblemer, der også berører Cambodia, Laos og Thailand, og indsatsen i Vietnam er baseret på et samarbejde med regionale institutioner som Mekong River sen af samarbejdsparterne. Under denne fase vil det endelige design, de detaljerede arbejdsplaner og de aktivitetsbaserede budgetter blive udarbejdet. Dette vil give mulighed for et ægte deltagerengagement for alle relevante interessenter på forskellige niveauer og vil yderligere sikre hensyntagen til de specielle problemer, som optager de forskellige målgrupper i den detaljerede udformning af programmet/projektet. Den danske støtte til vandforsyningsprojekter i provinshovedstæder er ved at være afsluttet. Det er imidlertid i sanitetskomponenten i Buon Ma Thuot gode muligheder for at udføre yderligere aktiviteter finansieret med blandede kreditter kombineret med den gavefinansierede støtte til kapacitetsopbygning og tilsyn. Danida vil undersøge om det ved en sådan løsning er muligt at få etableret en nærmere sammenhæng mellem gave- og lånebistand. Den danske støtte til vandforsyning i Vietnam er i de sidste to år blevet rettet mere mod landområder og mindre distriktsbyer for derved at styrke fattigdomsfokuseringen. Commission og Asian Institute of Technology. I et samarbejde med UNDP har den danske miljøbistand bl.a. fokuseret på miljøundervisning i folkeskolen, lige som der er oprettet en videregående miljøuddannelse på Can Tho Universitet i samarbejde med Århus Universitet i Danmark. Ligeledes har Danmark støttet oprettelsen af partnerskaber på miljøområdet, f.eks. inden for skovforvaltning og forvaltning af marine beskyttelsesområder. Endelig er der givet støttet til, at vietnameserne har kunnet oprette et koordinerende forum for donorer inden for miljøsektoren - den såkaldte internationale støttegruppe for miljø. Miljøsamarbejdet med Danmark er højt prioriteret af den vietnamesiske regering, og det vurderes generelt positivt. Generaldirektøren i det vietnamesiske ministerium for planlægning og investering, Phan Thu Huong, siger bl.a.: Danmark arbejder godt sammen med andre donorer. F.eks. støtter Danmark UNDP i udarbejdelsen af rapporten om Vietnams opfølgning på Agenda 21. UNDP har begrænsede ressourcer og Danmark kom på det rette tidspunkt og viste god vilje, så vi kan få dokumentet politisk godkendt og præsenteret i Johannesburg. Miljøbevidstheden i Vietnam er generelt hastigt stigende, men der er lang vej endnu, og udfordringerne er store, siger hun: De største udfordringer ligger omkring fattigdomsbekæmpelse og bevaring af ressourcerne for fremtidige generationer. Det er især den store befolkningstilvækst, der gør det vanskeligt at opnå begge dele. Vi har gjort meget og er lykkedes godt med familieplanlægningen i byerne. Men i landdistrikterne er der ikke sket store ændringer i ønsket om mange børn, og her ligger den store hindring for både økonomisk fremgang for de fattige og bevaring af naturressourcerne. SIDE 14 NR

15 Danida og Vietnam-bistand: Mange bække små Miljøbistand handler ikke kun om store projekter, der koster mange millioner kroner og løber over mange år. I 2001 gav den danske ambassade i Vietnam støtte til en række små projekter, som kan give et indtryk af bredden i indsatsen: Efteruddannelse på miljøområdet, bl.a. etablering af et landsdækkende kursuscenter og gennemførelse af uddannelsesprogrammer for NGO er samt projekter i hele Sydøstasien TRAFFIC Sydøstasien - en NGO, der bekæmper illegal og ikke-bæredygtig handel med dyr i Vietnam og dets nabolande. Bevaringsaktiviteter i Cambodia, Laos og Vietnam, der fokuserer på områder af international betydning. Bl.a. skal der udgives en oversigt over vigtige fugleområder i Cambodia, Laos og Vietnam på de tre nationale sprog samt engelsk. Udarbejdelse af en national handlingsplan for bæredygtig udvikling (Agenda 21) og støtte til forberedelserne til Johannesburg-topmødet. Udgivelse af en bog om Vietnams almindelige sommerfugle. Bogen bliver Vietnams første og eneste guide til de mere end 1000 forskellige arter, der findes i landet. Udvikling af en national handlingsplan for bevarelse af havskildpadder. Nye bøger om sundhed og sygdom i Vietnam Analyse af sundhedssektoren Der er udkommet en spændende rapport om udviklingen i Vietnam sundhedssektor Vietnam: Growing Healthy - A Review of the Health Sector, ca. 200 sider, udgivet juni 2001, kan læses eller downloaded som PDF fra websiden: Rapporten er blevet til som et samarbejde mellem Sundhedsministeriet, Verdensbanken og en række donorer i Sundhedssektoren. Donorerne er Sverige, Holland og Australien og Verdensbanken, mens også WHO, UNICEF UNFPA og Asian Development Bank har ydet anden støtte og kommentarer til rapporten. Ministeriet har frigivet mange informationer, og givet mange kommentarer til udkastet til rapporten. Vietnam har opbygget en imponerende infrastruktur på sundhedsområdet over de sidste tre til fire tiår. Og nået bemærkelsesværdige resultater i sundhedstilstanden større end andre lande med højere indkomst per borger. Ud fra dette solide fundament for bedre sundhed, har Sundhedsministeriet for nylig formuleret sin tiårs strategi ( ) for sektoren. I 1998 begyndte en donor-gruppe en gennemgang af Vietnams sundhedssektor i lyset af vigtige socio-økonomiske ændringer og udvikling i landet gennem 1990 erne. Denne gennemgang, der sker i samarbejde med sundhedsministeriet, resulterer i data, information og analyser, der bidrager til forståelsen af centrale aspekter ved det vietnamesiske sundhedsvæsen ved årtusindskiftet. Gennemgangen beskriver sundhedssituationen i lyset af det sidste tiårs forandringer og dokumenterer de imponerende resultater der har medført en mærkbar højnelse af sundhedsniveauet under et relativt beskedent ressourceforbrug, men gennemgangen viser også at regeringens mål for de kommende år står over for væsentlige udfordringer og vanskeligheder. En af udfordringerne er hvordan sundheden sikres for de fattigste grupper i et sundhedssystem der skal tjene alle. En væsentlig vanskelighed er af afsætte ressourcer til sundhedssektoren i et land med mange andre behov for udvikling. Medicin og etnografi Et medicinsk-etnografisk værk om traditionel og moderne medicinsk viden og praksis i dagens Vietnam David Craig: Familiar Medicine: Everyday Health Knowledge and Practice in Today s Vietnam. Hardcover: 312 pages, University of Hawaii Press, July 2002), Amazon.com: $ forsendelse og told = ca. 550 kr. En af første medicinsk-etnografiske bøger om dagens Vietnam. Familiar Medicine undersøger hvordan befolkningen i Den Røde Flods delta i praksis forholder sig til sundhed, sygdom og medicin. Traditionel viden og praksis lever i bedste velgående, men nu side om side med global medicinsk viden og medicinske produkter. Vestlig medicin er blevet hilst velkommen i Vietnam og integreret i hverdagslivet, men ikke i uændret form. Bogen har en tværfaglig indgangsvinkel til emnet og inddrager forskning inden for historie, etnografi og kulturgeografi og giver en righoldig og letlæselig beskrivelse af lokal praksis i relation til en stadigt mere globaliseret verden med stigende bakteriel resistans over for antibiotika. Teoretisk trækker den på fornyende måde på dagens kulturkritiske teorier (specielt Pierre Bourdieu s arbejde om vaner og logisk praksis) David Craig kommer ind på centrale emner inden for medicinsk antropologi og sundhedssociologi: fra trafikken af medicinske produkter til sammensmeltningen af lokal kultur, viden og praksis. Hans bog vil være obligatorisk læsning for udlændinge der beskæftiger sig med sundhed og udvikling i Vietnam, og bogen er en rig vidensressource når det gælder kulturgeografi, antropologi, medicinsk sociologi, regionale studier og den almene sundhedssituation. Om forfatteren: David Craig underviser i sundhedssociologi, medicin og international socialpolitik ved universitet i Auckland, New Zealand. DVF har købt et eksemplar af bogen til sundheds-projektgruppen. NR SIDE 15

16 Ny vietnamesisk restaurant Restaurant Saigon i Hundige som Dansk Vietnamesisk Forening har samarbejdet med ved adskillige arrangementer - har holdt flyttedag. Indehaveren Loan har nu åbnet en vietnamesisk restaurant på hjørnet af Folehaven og Retortvej i Valby. Vi var inviteret med til åbningen den 1. november kl. 18. Vi var fire der var mødt op med en buket blomster og 3 CD er med vietnamesisk musik. Restauranten er delt i to lokaler. I lokalet, hvor man kommer ind, er der en dejlig bar med et hyggeligt hjørne. Det næste lokale spiseafdelingen er smukt indrettet med egetræsborde og rå vægge, lidt i munkestil. Vi blev bænket og fik lidt at drikke. Ret hurtigt var maden serveret, først kom en krabbekødsuppe, derefter var der tag-selv-bord med kylling i karry, forårsruller og indbagte rejer samt oksesteg med størstegte kartofler og diverse saucer. De inviterede gæster var med til at skabe en rigtig god stemning, og Loan var ved at drukne i smukke buketter fra gæsterne. Restaurant Rejen, Retortvej 56-58, 2500 Valby. Tlf Brønde til Børnehaver: kr! Indsamlingen er gået over al forventning, og der er nu sendt penge af sted til de 2 første brønde. Ved indsamlingen slutning den 31. oktober var der indkommet i alt kr., langt over de forventede kr. til 2 brønde. Efter forhandlinger med Børnefonden fik vi et endeligt budget på de 2 brønde, og hver brønd koster nu 999 US$ (mod oprindeligt skønnet til 700 US$). Ultimo oktober blev der så overført til Børnefonden US$ a 757,63 kr. = ,45. Vi har så bedt Børnefonden undersøge om de 2 andre børnehaver vi finansierede bygningen af, også trænger til brønde. Herudover vil der være penge til 2 brønde yderligere, og vi vil undersøge om der andre børnehaver i Thua Thien-Hue-provinsen der mangler vand. Endnu engang tak til alle bidragydere! Takkebrev fra Børnefonden På vegne af Vietnams Nationale Børnefond, udtrykker jeg hermed vor oprigtige tak for Deres assistance til vietnamesiske børn gennem Vietnams Nationale Børnefond. Vi blev meget glade da vi hørte at De besluttede at støtte os med US$. Vi vil bruge Deres donation til at bygge to systemer til forsyning med rent vand for børnehaverne i Huong Tho kommunen, Phong Dien distriktet, og Vinh Phu kommunen, Phu Vang distriktet, Hue by. Vi lover Dem at pengene vil blive brugt korrekt og med succes. Oplysninger om færdiggørelse af projektet vil blive sendt løbende. Vi ønsker Dem og alle venner af Vietnam vores varmeste ønsker om godt helbred og lykke. De bedste hilsner Nguyen Phu Huu Viceformand for NFVC Midt-efterårs-fest - Têt Trung Thu lørdag den 28. september i Restaurant Saigon samlede i år 26 voksne og 14 børn. Traditionen tro begyndte festen med fremstilling af vietnamesiske papirlamper. Resultatet var flot, og denne gang blev alle præmieret. Restauranten serverede en lækker vietnamesisk middag, og aftenen bød også på levende vietnamesisk musik. Der blev samlet kr. ind til Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam. Foreløbigt regnskab Indkomne beløb ,00 2 brønde US$ ,45 Bankgebyr 170,00 Appel og forsendelser 898,49 Herefter restsaldo: ,06 SIDE 16 NR

17 Besøg fra PACCOM Besøg af direktør fra organisation der koordinerer NGObistand til Vietnam. af Ole Riis, DVFs bestyrelse Den 23. september havde undertegnede og Wilfred Gluud på vegne af Dansk Vietnamesisk Forening (DVF) et meget interessant møde med direktøren for PACCOM (Peoples Aid Coordinating Commitee) Mr. Phan Trong Thai og hans medarbejder Mr. Hieu. Mr. Thai var i København i anledning af ASEM4People konferencen og mødet var kommet i stand via Rolf Hernø fra Care, som sørgede for delegationen under dens ophold her i Danmark, og som også deltog i mødet. PACCOM er den regeringsinstans, der som navnet siger styrer og koordinerer al NGO-relateret bistand i Vietnam. Mr. Thai virkede særdeles velinformeret om DVF og vore aktiviteter og indledte mødet med at takke foreningen i almindelighed og Wilfred i særdeleshed for den mangeårige indsats. Vi lagde ud med at fortælle om DVF, lidt historik samt de forskellige bistandsprojekter som foreningen har været involveret i gennem årene: IMCI (Integrated Management of Severe Childhood Illnesses), som foregår i samarbejde med Børnehospital Nr. 1 i Ho Chi Minh City, og de forudgående DANIDA-finansierede projekter, indsamlingen til Hospitalsudstyr til Børnehospital Nr. 1, hjælp med reparation af børnehaver efter en af de mange oversvømmelser samt indsamling til brønde til børnehaver. Mr. Thai orienterede herefter om PAC- COM og om den hjælp de kan stille til rådighed for NGO er der arbejder i Vietnam. Han påpegede at den vietnamesiske regerings fokusområde for NGO-indsatsen i landet ligger på hjælp til etniske minoriteter og til landområderne hvor ressourcerne ikke er så store. Kontakten til udenlandske NGO er var oprindeligt en del af Vietnam Union of Friendship Organisations (VUFO), som blev opdelt ved at PACCOM blev oprettet i Efter en regerings-beslutning i 1996 skal alle NGO er der yder bistand til Vietnam registrere sig hos PACCOM, der også koordinerer og godkender nye projekter. En øvelse der er forholdsvis bureaukratisk, men som DVF er ved at få plads. Vi har jo, som det tidligere har været oplyst her i bladet, i år fået bevilliget DANIDA-midler til en 3½-årig forlængelse af IMCI-projektet. Vi fik udleveret en NGO Directory på 404 sider, som giver oplysninger om mere end 200 udenlandske NGO er der arbejder i Vietnam, foruden en række praktiske oplysninger. Foreningen Hués venner i Danmark og Dansk Vietnamesisk Forening arrangerer en udstilling af ca. 250 børnetegninger, der er tegnet af børn i alderen 4-15 år fra Ho Chi Minh Byen. Alle tegningerne er tegnet i forbindelse med en stor tegnekonkurrence, som Krigsmuseet afholdt i år 2000 i samarbejde med andre kulturinstitutioner i Ho Chi Minh Byen. Det er et udvalg af de bedste af de over tegninger, som blev indsendt i forbindelse med konkurrencen, som vises på udstillingen. Det er farvestrålende tegninger, der beskriver vietnamesiske børns forestillinger om blandt andet krig og fred og fremtidsdrømme. Alle tegningerne er udført med stor opfindsomhed og tegneglæde. Tegningerne er farverige og de kombinerer farverne med stor dygtighed. Fortælleglæden lyser ud af tegningerne. Vi udleverede et eksemplar på engelsk af DANIDAs nye Civilsamfundsstrategi, idet det er vigtigt for os at orientere vietnameserne om de udfordringer den skaber for etablering af kommende ulandsprojekter. Der er i Civilsamfundsstrategien bl.a. krav om, at den såkaldte syd-samarbejdspartner skal være en regeringsuafhængig organisation. Dem er der langt imellem i Vietnam, men vi kan trøste os med, at problemstillingen er den samme i mange andre udviklingslande, så det bliver derfor spændende at følge hvordan Civilsamfundsstrategien udmøntes over de næste år. Mr. Thai glædede sig til det kommende tættere samarbejde og afsluttede med at glatte lidt ud i forhold til det lidt bureaukratiske indtryk vi fik af registreringsreglerne og de praktiske samarbejdsrelationer med ordene We are friends. Så det skaber jo en vis forventning om et konstruktivt samarbejde. Udstilling af børnetegninger fra Krigsmuseet i Ho Chi Minh Byen Udstillingen er en sjælden mulighed for at opleve vietnamesiske børns fortolkning af den krig, som ingen af dem har oplevet, men kun hørt om. Deres forestillinger om krigen har de fået gennem skolen og forældre og bedsteforældres beretninger. At disse beretninger er nærværende og vedkommende for børnene viser tegningerne med stor tydelighed, både når de skildrer krigen, og når de viser håbet om en fremtid med fred. Dette nærvær gør også tegningerne nærværende og vedkommende for den, der ser dem. Udstillingen finder sted: november i Skovlunde Medborgerhus, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde. Åbningstider mandag til fredag kl , søndag kl november december på Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen, 8000 Aarhus C. Åbningstider som Rådhusets. NR SIDE 17

18 Rasmus rejse til Vietnam Hvornår er vi i Vietnam Det er vi nu skat. Hvor er Malene så For 2 1/2 år siden adopterede vi Rasmus Dúóng fra Sydvietnam, da var han 21 måneder gammel. Nu var tiden nået til at vi skulle en tur dertil igen, for at hente en lillesøster på knap 2 år. Det er vores livs største oplevelser, de nu 2 rejser, vi har haft til vidunderlandet Vietnam. Vi har ved en anden lejlighed lovet at fortælle om Rasmus oplevelse ved at vende tilbage til Vietnam. Det er begrænset hvad et barn på 4 år,kan fortælle om hvad det tænker. Hvad der foregik inde i hans hoved er ikke til at sige, men han sugede alt nyt til sig. Især de første dage og på flyveturen, lagde vi mærke til når han syntes noget var anderledes. Vi havde en mellemlanding i Bangkok og da vi skulle lande kunne Rasmus ikke forstå at vi ikke var i Vietnam nu. Vi forklarede at vi skulle videre om ca. 4 timer. Da vi satte os ind i flyet til Ho Chi Minh City fik Rasmus en vinduesplads. Her forklarede vi at når vi landede igen var vi i Vietnam. Da vi forlod flyet kunne Rasmus ikke komme hurtigt nok ud. Nu var han træt af at rejse. Vi kom gennem diverse kontroller og fik vores bagage. Da vi mærkede suset uden for lufthavnsbygningen spurgte en lidt træt og irriteret Rasmus. Hvornår er vi i Vietnam Det er vi nu skat, sagde hans mor Hvor er Malene så. Imens kæmper hans far med at få bagagen stablet på en bagagevogn endnu en gang. Vi skulle ud og finde den bil der var bestilt til os. Vi forklarede Rasmus at vi havde 2 dage for os selv her i Ho Chi Minh City. Da vi fandt hotellet fik vi noget at spise, og nu var det snart sengetid. Den forgående nat havde vi jo tilbragt i flyet. Da vi havde hygget og snakket lidt var det sengetid, da alt lyset blev slukket var der en røgalarm der blinkede i loftet. Hvad er det der blinker, spurgte Rasmus. Vi fortalte at den skulle blinke for så passede den på os. Fem minutter efter sagde han jeg vil ikke være et sted hvor det blinker jeg vil hjem nu. Det kunne han jo af gode grunde ikke komme. Da vi vågnede fik vi et godt måltid morgenmad. Vi skulle nu ud og udforske og vise Rasmus byen. Han kunne ikke lide larmen fra gadelivet, her var meget trafikeret og alle tuede i hornene. Det var han ikke vant til fra Danmark. Da alle vietnameserne så Rasmus, skulle de prøve at røre ved ham. De kunne jo godt se, at vi var lyse i huden. Vietnamboy spurgte alle, de skulle stryge ham på håret og nusse ham på kinden, dette kunne Rasmus ikke lide og blev ret irriteret. Vi kunne blot fortælle ham, at det var fordi de elskede ham. Vi var henne på et stort marked, hvor de havde alt. Rasmus kunne heller ikke lide dette. Her var pladsen meget trang og alle rørte ved ham. Han sagde meget tydeligt at nu ville han hjem, for han ville ikke være et sted hvor der lugtede. Vi måtte forklare at der bestemt ikke lugtede, at det var eksotiske dufte. Nej her lugter altså, men vi holdt hårdt på, at han skulle betragte det som eksotiske dufte. Efter 2 dage i Ho Chi Minh City skulle vi så ud til landsbyen hvor børnehjemmet ligger, her skulle vi så have Malene. Rasmus kiggede meget ud af vinduet mens vi kørte mod landsbyen. Der var mange spændende ting at se på. Vi optog en del på video, og Rasmus ville vide om vi fik det med hjem til Danmark, hvilket vi kunne bekræfte. Rasmus glædede sig meget til at gense børnehjemmet, hvor han selv havde boet. Hans følelser kan vi ikke beskrive da vi jo ikke kunne mærke dem. Han skulle bare holde en af os i hånden hele tiden. Han kunne huske hvilket rum og hvilken seng og hvor i sengen han havde sovet. Rasmus plejer er stadig på børnehjemmet og hende kunne han også kende og var meget glad for gensynet med hende og dette var gengældt fra hendes side. Vi var i øvrigt meget imponeret - og kan kun sige at børn husker og lægger mærke til mere end man tror. Vores ophold i Vietnam varede i 3 uger efter ca 1 uge fik Rasmus hjemve. Han savnede blandt andet alle vennerne fra børnehaven, alle hans videofilm og så legoland. Efter at vi er kommet hjem, snakker han meget om Vietnam. Kan I huske at sådan gjorde de eller vi, da vi var i Vietnam. Han spørger også tit om hvornår vi skal rejse til Vietnam igen? Der er ingen tvivl om at både Rasmus Dúóng og vi selv elsker Vietnam, men er glade for at bo i Daninark. Men når Rasmus og Malene når konfirmationsalderen vil vi rejse til Vietnam så de kan se hvor de kommer fra. Mange hilsner, familien Lassen, Horsens. SIDE 18 NR

19 Skolenyt Inden valget til Nationalforsamlingen den 19. maj holdt premierminister Phan Van Khai en tale på en uddannelseskonference. Her forlangte han, at reformerne for den almene undervisning og uddannelse blev fremrykket. Han forpligtigede sig til, at undervisningssektoren fik et budget, der var stort nok til, at gennemførelsen af undervisningen for alle i 9 år (primary and lower secondary school) skulle være tilendebragt i Endvidere at der skulle være tilstrækkeligt med undervisningsbøger på 1-6. klassetrin, at der ville blive gennemført en lønreform for lærerne, og at lærermanglen i de tyndt befolkede områder ville blive afhjulpet gennem en højere grad af styring, samt at der ville blive bygget flere klasselokaler. I flere måneder har der i pressen været beskrevet, hvorledes nogle af disse prioriteringer er blevet udmøntet. I dette skoleår er der blevet bevilget 2,6 mio. dollars til bøger i grundskolen. Egentlig er det sådan, at forældrene selv skal betale nogle af udgifterne til bøger, og det er der mange, der ikke har råd til, især i bjergprovinserne. Knap 1/3 af alle børn har ingen bøger i fire fag. For at komme denne misere delvis til livs, har ministeriet planer om at finde yderligere 3,6 mio. dollars og i højere grad at lade eleverne forberede sig på skolernes biblioteker. Manglen findes på alle uddannelsesniveauer, også de universitære, hvor mange bøger er forældede, og hvor mange studerende finder det vanskeligt at studere på et bibliotek. En kraftig forbedring af standarden og antallet af klasselokaler skal gennemføres i årene Der skal bruges 7,54 mio. dollars til etablering af 2026 klasselokaler. Det er en begyndelse på at komme aftenundervisningen til livs. På grund af lærer- og lokalemangel er det almindeligt, at børnene undervises i 3-holds skift. Især i bjergegnene er lokalerne af en sådan standard, at man ikke kan udnytte dem til aftenundervisning. Her er af skolerne stråtækte, så man vil nu begynde at bygge nye. Hertil bliver brugt 232 mio. dollars. Finansieringen sker dels over statsbudgettet, dels med internationale lån og ved hjælp af donationer fra virksomheder og lokalbefolkning. Men også det bliver et sejt træk, for i Vietnam er der ca skoler og 350 universitære uddannelser. Et 3-årigt program for efteruddannelse af grundskolens lærere skal også starte i år. Indholdet er en faglig og pædagogisk opgradering af lærerne, altså et kvalitativt løft. Det involverer i det første år lærere fra 1000 skoler i 10 provinser, og det vil koste 35,7 mi0. dollars. Hovedparten af beløbet er et verdensbanklån, men også her er der afsat penge på statsbudgettet. Endelig skal nævnes, at man i Vietnam så småt starter på miljøundervisning. Hanois Universitet for læreruddannelse har i samarbejde med Center for Uddannelsesteknologi udviklet et 2-måneders kursus, hvor der bliver undervist i miljøet og dets beskyttelse. Efter endt kursus bliver deltagerne sendt ud til læreruddannelsesinstitutionerne. Her underviser de lærerne, som så igen underviser deres studerende. (Kilder: Finansiel Times Information, HTM City News, Asia Pulse Pte Limited april-sep. 2002) Plan om sygehjælp til de fattige Ifølge en bestemmelse udstedt af regeringen den 15. oktober skal økonomisk trængende i Vietnam ikke betale et depositum, når de modtager lægelige ydelser på statshospitaler. Bestemmelsen, der træder i kraft fra 1. november, indebærer også, at myndighederne i kommuner og provinser skal sørge for årligt at etablere midler til på årsbasis at yde støtte på mindst VND (4,6 dollars) til hver fattig patient. Regeringen vil finansiere mindst 70% af midlerne, og resten vil komme fra lokale og fremmede kilder. Lokale myndigheder kan bruge midlerne til enten at købe sygesikringskort til hver fattig beboer eller at betale direkte for de lægelige ydelser, de får. I udkastet fremlagt af Sundhedsministeriet vurderedes det, at en sum på omkring VND 600 mia. (39,5 mio. dollars) ville være nødvendig til planen. Bestemmelsen indeholder imidlertid ikke det specifikke beløb. Omkring 12 mio. fattige mennesker, hvis årlige indkomst pr. indbygger er under VND (5,2 dollars), eller som er etniske minoriteter i Tay Nguyen regionen i det centrale højland, en af de hårdest ramte nordlige provinser, ventes at få gavn af programmet. Det rapporteres, at kun 20% af alle fattige i Vietnam har fået adgang til sygesikringskort til den lave pris af VND (1,9 dollars), og at to tredjedele af provinserne indtil nu har tilbudt kortene til dårligt stillede beboere. Family & Society, oktober og HCM City Youth, 17. oktober Mere end fanger løsladt Den vietnamesiske præsident Tran Duc Luong gav den 17. oktober amnesti til yderligere fanger, efter at indsatte var blevet løsladt i anledning af Vietnams nationaldag i begyndelsen af september. Amnestien var denne gang muliggjort efter anbefalinger fra Central Advisory Council for Amnesty, ifølge hvilke disse indsattes gode opførsel gjorde dem berettigede til løsladelse efter Vietnams amnesti-bestemmelser De af de begunstigede afsonede deres straffe i fængsler, kontrolleret af sikkerhedsministeriet og forsvarsministeriet, og de resterende 37 var domfældte, som havde fået deres dom nedsat eller suspenderet. Den mest omfattende amnesti nogensinde fandt sted i år 2000 for at markere 25-året for Sydvietnams befrielse, hvor mere end fanger blev frigivet. Sæt X ved lørdag den 1.marts 2003 DVF afholder for 3. gang Kulturdag fra kl. 10 til 16 på Rysensteen Gymnasium, Tietgensgade 74 (lige ved Københavns Hovedbanegård) Detailprogrammet udarbejdes de næste måneder, og som på tidligere Kulturdage stiler vi efter foredrag om forskelligartede emner, herunder rejser i Vietnam, NGOarbejde i Vietnam, kultur og historie m.v., traditionel og ny vietnamesisk musik og ægte vietnamesisk mad. Nærmere annoncering vil gradvist fremkomme på vores hjemmeside. Vi hører meget gerne fra interesserede, der kunne tænke sig at være med til at planlægge Kulturdagen mht. foredrag/arrangementer eller har gode ideer hertil. Har du i øvrigt lyst til at give en hjælpende hånd på selve Kulturdagen, hører vi også meget gerne fra dig. Kontakt os venligst på tlf eller med navn, telefon-nr. og/eller adr., så kontakter vi dig snarest.. NR SIDE 19

20 EVENTYRET LEVER Vietnam - Laos - Cambodja Flybilletter, Ankomst, Arrangementer, Individuelle Rundrejser, Trekkingture, & badeferie Ring til specialisten og få tilsendt program Generalforsamling i DVF Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk Vietnamesisk Forening lørdag den 25. januar 2003 kl på Nattergalevej 6, 1. sal, 2400 København NV Dagsorden ifølge lovene (som tilsendes på forlangende, eller kan hentes på hjemmesiden). Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Støt vores indsamling til Børnehospital nr. 1 i Ho Minh byen, som også modtager de værst syge børn fra de sydlige provinser. Hospitalet varetager desuden undervisningsopgaver om børnesygdomme, overfor provinshospitaler og sundhedsstationer i de sydlige provinser. Støt Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam - giro Cykelferie i Vietnam Det er nu dette smukke og venlige land skal opleves - og det skal være på cykel, forår og efterår. 15 dage med fly og ophold, dansk leder, kr ,- Bestil specialbrochure. Jyllandsgade 43 DK-9520 Skørping Tlf Fax Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning fra bestyrelsen samt planer for næste års aktiviteter. 3. Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam: Beretning og orientering om regnskab. 4. Bistandsprojekter: Beretning og orientering om regnskab samt planer for næste års aktiviteter. 5. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af medlemskontingenter. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af a) formand og b) kasserer samt c) øvrige medlemmer af bestyrelsen på 7 til 15 medlemmer. Valg af d) 2 til 4 suppleanter og e) 2 revisorer. f) Godkendelse af indsamlingsudvalg samt projektgrupper. 8. Eventuelt. I øvrigt er man meget velkommen til at sende os forslag hele året - til bladet, hjemmesiden, aktiviteter og offentlige møder mv. Vi hører også meget gerne fra personer med interesse for Vietnam, der kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet eller at bidrage med enkeltstående foredrag/ arrangementer eller deltage i arbejdsgrupper o.l. Vi har brug for fornyelse og flere til at videreføre foreningens arbejde, både i bestyrelsesarbejdet og som aktive ved udvalg, administration m.v. Indholdsfortegnelse IMCI-projektet fortsættes... 3 Dansk finanslov for Kulturprogrammet Asian Comments anklages i korruptionssag... 5 Danida-projekt om juridiske reformer Menneskerettigheder DVF - medlemsrejse Danida og Vietnam-bistand Besøg fra PACCOM...17 Udstilling af børnetegninger...17 Rasmus rejse til Vietnam...18 Kort nyt...2, 4, 5, 16-17, 19 SIDE 20 NR

Vietnam. Udvikling, politik og økonomi. Af Wilfred Gluud Dansk Vietnamesisk Forening 2015

Vietnam. Udvikling, politik og økonomi. Af Wilfred Gluud Dansk Vietnamesisk Forening 2015 Vietnam Udvikling, politik og økonomi Af Wilfred Gluud Dansk Vietnamesisk Forening 2015 1 Vietnam 13. største land i verden 90,1 mio. indbyggere (2014) 45. største GDP (ppp) 2008 60. største GDP (nominal)

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Vietnams Vidundere. Højdepunkter i Vietnams smukke landskab. - v. i e t n a m. j s e. r e. r u n d. 16 dages rundrejse med dansk rejseleder

Vietnams Vidundere. Højdepunkter i Vietnams smukke landskab. - v. i e t n a m. j s e. r e. r u n d. 16 dages rundrejse med dansk rejseleder Hanoi Ha Long Hue Da Nang Hoi An VIETNAM Buon Ma Thuat Ho Chi Minh City Nha Trang Dalat Phan Thiet Højdepunkter i Vietnams smukke landskab 16 dages rundrejse med dansk rejseleder Oplev Vietnam fra storbyerne

Læs mere

Store Vietnam. 25 dages rundrejse i Vietnam. Oplevelsesrejser med

Store Vietnam. 25 dages rundrejse i Vietnam. Oplevelsesrejser med 25 dages rundrejse i Vietnam Oplevelsesrejser med Store Vietnam 25 dages rundrejse i Vietnam Hanoi Dien Bien Phu Sapa Hanoi Halongbugten Dong Hoi Huè Hoi An Lak Lake Dalat Cai Be - Saigon Store Vietnam

Læs mere

Bjergstammer i Nordvietnam

Bjergstammer i Nordvietnam Bjergstammer i Nordvietnam Nordvietnam bjergstammer, risterasser og farvestrålende etniske minoriteter 19 dage; 13.maj 31. maj 2016 I den nordlige, smukke og bjergrige provins Ha Giang, på grænsen til

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Vietnam. Turen dag for dag. Dag 1. Dag 2. Ankomst til Hanoi. Afrejse. Afrejse fra København med SAS/Thai International 14:30. Ankomst til Hanoi 09:35

Vietnam. Turen dag for dag. Dag 1. Dag 2. Ankomst til Hanoi. Afrejse. Afrejse fra København med SAS/Thai International 14:30. Ankomst til Hanoi 09:35 Vietnam Turen dag for dag Dag 1 Dag 2 Afrejse Afrejse fra København med SAS/Thai International 14:30 Dag 3 Ankomst til Hanoi Ankomst til Hanoi 09:35 Velkomst i Noi-Bai lufthavn og transfer til Hanoi. Indkvartering

Læs mere

Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende?

Nyt lille Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? 28.05.14 Af Jesper Heldgaard, freelance-journalist Det 21. århundredes nye verdensorden stiller helt nye krav til udviklingssamarbejdet,

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

(Foreløbigt program for): Danish Farmers Abroad s studietur til Vietnam 30. Oktober - 9. November 2016.

(Foreløbigt program for): Danish Farmers Abroad s studietur til Vietnam 30. Oktober - 9. November 2016. (Foreløbigt program for): Danish Farmers Abroad s studietur til Vietnam 30. Oktober - 9. November 2016. Subtitel: Explore the rapidly developing South East Asia Edition: 16 06 30 Kl. Søndag den 30. Oktober:

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Rapport udarbejdet af Wilke for Danida 2015 2015 Side 1 Indhold - Overblik Indledning Om undersøgelsen Sammendrag

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Foreningen ZORA Svendborg

Foreningen ZORA Svendborg Foreningen ZORA Wandalshaven 3 5700 Svendborg Tlf.: 60 54 19 32 En hånd til Værestedet "FISKEN" / Haskovo Foreningen ZORA Svendborg Introduktion STØTTES I 2014 AF "Børnenes Kontor" / Århus Organisationen

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Petanque i Vietnam. 16. november-01. december 2009. 16 dage

Petanque i Vietnam. 16. november-01. december 2009. 16 dage Petanque i Vietnam 16. november-01. december 2009 16 dage 16 skønne dage i Vietnam fra nord til syd Petanque Livlige og historiske byer Spændende kultur Smuk natur Bådture Cykelture Markeder Smagfuld vietnamesisk

Læs mere

28. september. Afrejse fra Danmark. 29. september

28. september. Afrejse fra Danmark. 29. september Vietnam rundrejse 28. september - 11. oktober 2016 Her er ris terrasser indhyllet i tågedis, livlige markeder, smukke strande og lokale indbyggere i farverige klæder, er blot nogle af de mange magiske

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder

Oplys forvaringsfunktionæren, hvis du er i tvivl om nogen af disse rettigheder Husk dine rettigheder under varetægtsfængsling Rettighederne i denne meddelelse gælder i henhold til lovgivningen i England og Wales og efterkommer EU-direktivet 2012/13 om retten til information under

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Notat om. Statsrevisorernes besigtigelser i Vietnam og Thailand 3. - 13. marts 2006

Notat om. Statsrevisorernes besigtigelser i Vietnam og Thailand 3. - 13. marts 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Bilag 162 Offentligt Notat om 14. juni 2006 Statsrevisorernes besigtigelser i Vietnam og Thailand 3. - 13. marts 2006 Efter en besigtigelsesrejse afgiver statsrevisorerne

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Rapport udarbejdet af Wilke for Danida 2014 2014 Side 1 Indhold Indledning Om undersøgelsen 3 Sammendrag af rapporten

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

På sporet af Khmerriget. Eventyrlige oplevelser i Vietnam og Cambodja. - c a m b o d. j s e. r e. j a. r u n d. - v. i e. t n a m

På sporet af Khmerriget. Eventyrlige oplevelser i Vietnam og Cambodja. - c a m b o d. j s e. r e. j a. r u n d. - v. i e. t n a m Hanoi Ha Long VIETNAM Siem Reap CAMBODJA Phnom Penh Mekong Ho Chi Minh City Eventyrlige oplevelser i Vietnam og Cambodja 15 dages rundrejse med dansk rejseleder Oplev de mange fascinerende kontraster fra

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Hvad er børnearbejde?

Hvad er børnearbejde? Hvad er børnearbejde? 1 Børns arbejde er at gå i skole og udvikle sig. Det er den holdning, der de seneste år, har vundet stærkt frem i vores del af verden. Selvfølgelig ved vi, at der også hos os er problemer

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld what it might look like Antagelser Fremtidens teknologi er relativt velbeskrevet 12 år frem anvendelsen er den usikre faktor Der er analyser,

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder FN s Børnekonvention Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra menneskerettigheder, og hvad de

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Liu Tianlong fremvises

Liu Tianlong fremvises Foto:Scanpix/AFP Liu Tianlong fremvises for tilskuerne på et stadion i Chengdu, inden han henrettes for mord og røveri. Nakkeskud er den mest udbredte henrettelsesmetode i I flere år har der været rapporter

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

Vietnam. Rejseforslag til individuelle rejser

Vietnam. Rejseforslag til individuelle rejser Vietnam Rejseforslag til individuelle rejser Velkommen til vidunderlige Vietnam Kære læser Vietnam er et eksotisk land med en fascinerende kultur, en enestående smuk natur, UNESCO-beskyttede byer og en

Læs mere