engelsk billedkunst Sarah Pilkington tlf: natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner"

Transkript

1 3. kl. supplerende årsplaner engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington tlf:

2 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl Mål Undervisningstilgang Formålet med engelsk undervisning er at eleverne bliver bedre til at forstå det talte og skrevet engelske sprog, samt lære at udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Inspirerende, varieret undervisning skal medvirke til at eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur også i deres videre udvikling. Jeg vil anvende en bred vift af undervisningsmaterialer, bøger, musik, lydbånd, film, internet... men der skal også være meget plads til frie diskussioner/samtale, rollespil m.m. Hvis der kan mærkes en stor entusiasme omkring et emne, vil der kunne opstå spontane aktiviteter/diskussioner, da jeg mener at det er vigtigt at eleverne lære at anvende sproget så meget som muligt, og så frit som muligt, om emner der tager udgangspunkt i deres egne interesser, hverdag og liv. Undervisning skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Der vil lægges meget vægt på det talte sprog, hvor målet vil være at forbedre elevernes udtale, at udvikle ordforrådet og deres kommunikative færdigheder, og få styrket elevernes selvtillid og vilje til at bruge sproget. Der skal skabes en tryg stemning i klassen hvor alle tør tale, og alle er gode til at høre efter og respektere hinanden. Vi skal sammen blive bevidst om hvordan den enkelte elev bedst lærer så at undervisning kan justeres efter behov og appellere til alle de forskellige læringsstile og deres mange intelligenser. Alt efter hvad emnet kræver vil eleverne arbejde i grupper, klassevis eller alene. Der skal både være plads til individuelt fordybelse, i eget tempo, men også til dyrkelsen af en samarbejdsånd, hvor eleverne bliver bedre til at støtte hinanden og kunne se/høre når der er lavet fejl af andre og kunne træde til. Engelsk er den perfekte fag til at arbejde tværfagligt og projektorienteret i. De andre fag vil så vidt som muligt inddrages i undervisning - især natur of teknik og billedkunst. På denne måde skabes der kontinuitet og sammenhæng i læringsprocessen. Vi skal også producere små bøger, nyhedsbreve o.lign. som giver leglighed for at alle elever kan bidrage på hver deres måde, samt udvikle nye skills, og lære fra hinanden. Da vi har 6 timer om ugen i engelsk, er det essentielt at eleverne lærer at strukturere og holde styr på deres arbejdsmapper, opgaversark, lektie, bøger og andre materialer. Der skal være sammenhæng mellem de forskellige dele af faget, og meget af materialet skal gentagne gange bruges og refereres til.

3 Indhold Timerne vil (groft sagt) blive delt op i læsetimer, skriftlig/grammatik timer og timer med kommunikation på menukortet (hvilket der helt klart vil være mest af), og der vil selvfølgelig også være meget overlapning. Kommunikation: I disse timer vil der lægges stor vægt på at anvende det talte sprog - at snakke sammen - både i mindre og større grupper, samt som klasse. Der vil være en del små fremlæggelser, hvor eleverne arbejder projektmæssigt og laver en kort præsentation for resten af holdet. Der vil være en del lytteøvelse - vi vil lytte til musik og se film og snakke om dem. Der vil også være sproglege; avisproduktion; historie og digteskrivning; rollespil; rim og remse; drama, puzzle book øvelser m.m. Det er også her at al det lærte grammatik og ordforråd skal anvendes på en mindre formel måde end i de øvrige timer - fantasien får også lov til at løbe frit når vi fokuserer på det skriftlige arbejde. Vi skal lære om andre engelsktalende lande og kulturer og se på de forskelle og ligheder der er. Vi skal også jævnligt anvende internettet og udvikle gode søgeteknikker. Læsetimer: Der vil være nogle timer hvor eleverne parvis vælger en bog som de læser højt for hinanden og hvor jeg også går rundt og hører på. Vi laver små 'book reports' og holder styr på hvad den enkelte har læst, f.eks. om det var svært/nemt nok og hvilke nye ord man har lært. Der vil være lejlighed til at fortælle hele klassen lidt om det læste. Der vil også være nogle timer hvor hele klassen læser den samme bog, og hvor bogen også skal læses som lektie derhjemme. Der vil også være gange hvor jeg læser højt for klassen uden at eleverne læser med for at træne deres aktive lytteevne. Grammatik og ordforråds timer: Her vil fokussen være på værktøjene til at udvikle det engelske sprog. Vi vil hver uge kigge på basale grammatiske regler og lave øvelser i denne forbindelse. Vi vil også hver uge tage en ny, ordforråds liste op - ord der har relevans i forhold til det vi arbejder/har arbejdet med - også i andre fag. De skal skrive sætninger hvor de anvender det nye ordforråd. Det er her hensigten at hver elev arbejder ud fra eget niveau og har større chance for at huske og bruge de nye ord.

4 Evaluering Der vil naturligvis foregå løbende evaluering af elevernes udbytte såvel det mundtlige som skriftlige. Al skriftligt arbejde bliver gennemgået hvor jeg også jævnligt vil skrive ned hvordan den enkelte har klaret sig i de forskellige opgaver, for at holde styr på udviklingen af hvert elev. En del af det at lære et sprog kræver desværre også noget udenadslære... vi holder ordforråds og grammatik quiztimer som kræver at eleverne har lavet deres lektie, og kan huske nogle ord og grammatiske regler. På den måde kan jeg følge med i hvor den enkelte er henne. Evaluering af det mundtlige vil foregå rimelig uformelt ved at jeg får hørt alle elever læse, samt hører dem tale når vi snakker sammen i timerne. På den måde kan jeg løbende checke op på de hyppigste tale/udtale fejl og arbejder med dem når de opstår. Eleverne skal også skrive nogle ord om de forskellige forløb, før vi som klasse, tager en snak om det vi har lært - hvordan er det gået, hvad var godt/mindre godt, svært/nemt, hvad har vi lært, hvad skal vi lave mere af/gentage osv. Disse tilgange skal tilsammen danne grundlag for vejledning af den enkelte og for undervisnings videre planlægning. Undervisningsdifferentiering (UVD) Som jeg er kommet ind på, vil der være rige lejligheder for at hvert elev køre efter deres individuelle tempoer... f.eks ved selv at vælge noget læsestof og ved at bruge egen fantasi i det skriftlige arbejde. Engelsk er også et fag der kan undervises og læres på mange niveuaer, mens man sidder ved siden af en med andre faglige forudsætninger. F.eks. selv om vi arbejder med det samme grammatik, kan jeg anvende forskellige øvelser rettede til den enkelte, om nødvendigt. Alle skal få sagt noget i timerne, men det kommer ikke af sig selv. Det er essentielt at vi får skabt en stemning af respekt og tolerance over for alle; hvor der er plads til alle; og hvor der ikke er noget der hedder 'dumme spørgsmål'. Eleverne skal også blive gode til at hjælpe hinanden og rette hinandens arbejde - her er der meget at få lært af begge parter! Forældresamarbejde For at elevernes engelsk sprog kan udvikle sig så meget som muligt, og for at deres nysgerrighed kan holdes ved live, mener jeg at forældre kan spille en stor rolle. Den interesse eleverne har for sproget kan godt styrkes ved f.eks at læse engelske bøger og ved at tale engelsk en gang imellem derhjemme, anvende hverdags ord/udtryk UDOVER elevernes lektier. Jo mere engelsk man hører og anvender, jo mere naturligt er det for eleverne at snakke frit, og kan medvirke til at styrke elevernes entusiasme for faget. Men da der også vil være lektie én til to gange om ugen, er det meget vigtigt at forældrene holde styr på at deres barn har færdiggjort det der er sat til næste dag, og hvor nødvendigt, hjælpe til og vise generel interesse og støtte. Eleverne vil skrive i deres lektiebog hvad de har for, som også kan ses på så forældrene kan holde styr på den. Forældrene får besked hvis deres børn ikke er forberedt til timerne.

5 Supplerende årsplan i billedkunst 3. kl. Mål I billedkunsttimerne er det essentielt at eleverne blive inspireret til at udtrykke sig især visuelt, men også kommunikativt. Billedkunst er et fag, hvor eleverne lærer at give billedligt udtryk for bl.a. oplevelser, holdninger og deres særlig personlighed. Ved et indbydende miljø skal elevernes fantasi stimuleres og deres selvværd øges. Et mål er at alle skal føle sig tryg i fremstilling af deres værker, og alle elever føler sig respekteret. Ved at skabe, opleve og analysere billeder, vil eleverne blive i stand til at se og sanse på en nuanceret måde. De skal lære at bruge og forstå billedsprog som en hjælp til at udtrykke sig. Formålet er: - At videreudvikle børnenes forståelse for og kendskab til billedsproget, dets formsprog, materialer og virkemidler. - At udvikle og styrke børnenes færdigheder og kundskaber indenfor de billedsproglige udtryksformer. - At give børnene mulighed for at udtrykke og meddele sig i såvel plane som rumlige billeder. - At styrke børnenes perception og billedsproglige kompetence. - At styrke deres motoriske, sociale og faglige læring via sansemæssige oplevelser. Undervisningstilgang Undervisningen vil tage sit udgangspunkt i forskellige sanseindtryk. De erfaringer og den viden som eleverne har, vil blive bearbejdet til billeder, skulpturer, collager m.m. til udvikling af forskellige udtryksformer. Forskellige kendte kunstneres arbejde vil blive brugt som inspiration til teknikker og skildringsformer i undervisningen. Eleverne skal eksperimentere med forskellige materialer og teknikker, og eleverne skal lære at udtrykke sig både kreativt og kommunikativt. Jeg vil også anvende 'mesterlærer' princippet, hvor klassen samles omkring et bord og der vises forskellige relevante teknikker. Implementering af børnenes mange intelligenser: Den "Visuelle Rumlige intelligens" vil være det område, der naturligt styrkes ved arbejdet med billedkunst, og de praksisområder der er forbundet hermed. Følgende øvrige intelligenser vil også blive styrket i forbindelse med billedkunst undervisningen. Den "Kropslige kinæstetiske intelligens" styrkes ved det at gøre ting, altså arbejde med hænderne (den håndværksmæssige dimension), samt ved at røre ved/føle materialerne i hænderne, dette er specielt i forbindelse med arbejdet med rumlig form. Den "Sociale intelligens" ved at børnene får mulighed for at arbejde sammen, samtale om opgaverne, sammenligne og dele oplevelser med hinanden. Den "Personlige intelligens" ved at børnene kan arbejde i individuelt tempo,

6 arbejde alene, komme med nye/originale måde at se tingene på, og ved at de får mulighed for at arbejde ud fra egne interesser. Den "Sproglige intelligens" styrkes via dialogen om billedarbejdet, og det at vi debatterer forskellige aspekter af udtrykket. Den Musikalske intelligens stimuleres ved anvendelse af musik som kreativ kilde til inspiration I timerne. Den Matematiske/logiske intelligens vil blive styrket især når vi arbejder med proportioner og modeller. Indhold Eleverne har nogle grundlæggende færdigheder i faget, og skal til at bruge dem I andre sammenhænge. Vi vil arbejde med følgende områder i løbet af året: tegning; maleri; collage; ler; fedtsten; skulptur; fotografi. Disse teknikker bliver trænede ved at arbejde med 5 hovedtemaer som vi tager en af gangen igennem året, men som godt supplerer og overlapper hinanden: streger, farve, mønstre, texture og form. Vi skal i det praktiske billedarbejde lære at kommunikere med forskellige tekniker, værktøjer og materialer. Og vigtigst af alt, stadig udvikle vores fantasi og forestillings- og iagtagelsesevner. I arbejdet med plane billeder vil vi især beskæftige os med tegning, maleri og grafik. Der vil også blive lagt vægt på farvelære og komposition samt de grafiske udtryksformer. De rumlige billedformer vil være skulptur i sammensat og modelleret form. Der vil blive kigget på skulpturens formsprog og dens virkemidler. Desuden vil vi beskæftige os med skulpturens sociale og kulturelle funktioner. Vi vil også arbejde med kulturens billeder samt de billeder børnene støder på i deres hverdag. Billedbehandling og arbejde med elektroniske billeder vil også indgå i undervisningen. Beskrivelsen af arbejdet med faget billedkunst tager udgangspunkt i det af Undervisningsministeriet beskrevne formål for faget samt de trinmål der er beskrevet for faget. Der henvises i øvrigt til Undervisningsministeriets publikation: Faghæfte 8 Fælles mål for faget billedkunst i folkeskolen. Eller html Evaluering Som en del af timerne skal der altid være tid til at eleverne 'forklare'/ 'forsvare' deres værker. På denne måde bliver de bedre istand til at beggrunde deres arbejde og forstå meningen ved det de laver. Det er også vigtigt at eleverne her lærer både at give og modtage konstruktiv kritik. På den måde er det meningen at eleverne både individuelt og tilsammen kan mærke en udvikling igennem året. Det styrkes også ved at lave en personlig portfolio af det der blive produceret i timerne. Vi vil også løbende lave udstillinger på skolen. Det er hensigten at udstillingerne også skal virke som en motiverende faktor.

7 Undervisningsdifferentiering Det er vigtigt at undervisningen bygger på den enkelte elevs interesser, forudsætninger og behov. Der skal være plads til individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde - hvor eleverne får mulighed for at samarbejde om at løse opgaver. Faget giver en særlig mulighed for at differentiere undervisningen ved at anvende forskellige metodiske tilgange, afhængig af den enkelte elevs motorik, tegneudvikling og temperament. Dansk som andet sprog Ved at sætte stor vægt på samtale om, og præsentere/vurdere egne og andres kunstværker og ved at kommunikere ideer, er det hensigten at elevernes sprogkundskaber forstærkes. Her kan sproget og fantasien løbe frit, som jeg mener kan være til ordforrådets gavn. Ved at give og modtage kritik, bliver eleverne også i stand til at bruge sproget på en mere nuanceret måde. Forældresamarbejde Billedkunst er som alle andre færdigheder, noget man kan øve sig i og udvikle sig i. Selv om der ikke hver uge vil gives lektie for i faget, er det meget vigtigt at eleverne oplever en opbakning fra forældres side. Det kan f.eks. gøres ved en general interesse i barnets kreativudvikling; ved at afsætte tid til tegning/maling derhjemme; og ved at følge med i hvad barnet laver i timerne på skolen. Der vil også løbende komme ønske om at eleverne samler diverse hverdags artikler til brug i timerne, som f.eks. kunne bestå af at samle billeder fra blade/aviser; samle etiketter; brugte brugsgenstande osv. Det er vigtigt at alle forældre bidrage så vidt som muligt, for at vi kan have nogle sjove og spændende oplevelser uden at det vælter skolens budget. Ekstra kommentarer Det er vigtigt at lektie i billedkunst er set som lige så vigtigt som lektier i andre fag, da planlægning i timerne kan være afhængig af at man har gjort sit. Det er også vigtigt at vi hurtigt etablerer nogle gode og grundlæggende rutiner m.h.t. uddeling af materialer, oprydning og indsamling i timerne og at alle eleverne respekterer hinanden og klasseværelset med hensyn til disse. Som en del af faget skal der selvfølgelig også opleves kunst ude i verden og den store by. Vi skal så vidt som muligt ud og opleve skiftende kunstudstillinger, for at motivere, inspirere og stimulere, samt anvende internettet med henblik på at opleve kunst og kultur andre steder i verden. fra klasseværelset.

8 Supplerende årsplan i natur og teknik 3. kl. Mål Undervisningstilgang Udgangspunktet for al natur og teknik undervisning vil være, at eleverne skal opleve, undersøge og igennem deres egen aktivitet og kreativitet formulere hypoteser og forklaringer på det oplevede. Derudover kommer selvfølgelig en kobling til den teori som udspringer af de praktiske situationer. Det er også hensigten at de bliver fortrolige ved at anvende internettet, at søge, strukturere og fremlægge deres viden. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: - den nære verden. - den fjerne omverden. - menneskets samspil med naturen. - arbejdsmåder og tankegange. Inde for disse områder skal eleverne (kort sagt) kunne: - problemafgrænse, fremsætte hypotese ud fra praktisk erfaring - lave simple undersøgelser, anvende teknisk udstyr og hjælpemidler - bygge apparater og opstille modeller - formidle egne undersøgelser og projekter - indsamle data / information og behandling af disse - anvende simple fagudtryk - samarbejde Undervisningen vil tage udgangspunkt i børnene selv og deres hverdag. Derfor vil sansning, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter være vigtige aspekter i arbejdet med faget. Undervisningen vil foregå i klasseværelset, på skolens udeareal og i nærmiljøet. Alt efter hvad emnet kræver vil eleverne arbejde i grupper, klassevis eller alene. Undervisningen vil komme til at bestå af en kombination af samtale, læsning af relevant fagstof, informationssøgning på nettet, eksperimentelt arbejde, fremlæggelse samt skriftlige opgaver og spørgsmålsark. Faget er også en oplagt mulighed for at arbejde tværfagligt. De andre fag vil så vidt som muligt inddrages i undervisning. På denne måde skabes der kontinuitet og sammenhæng i læreprocessen. Implementering af børnenes mange intelligenser: Den Matematiske/logiske intelligens vil være det område, der naturligt styrkes ved arbejdet med natur og teknik, og de eksperimenter der udføres. Men faget appellerer til næsten alle de forskellige måder at lære på mener jeg. Den "Visuelle Rumlige intelligens" vil naturligt styrkes ved det praktiskearbejde i faget. Den "Kropslige kinæstetiske intelligens" styrkes ved det at gøre ting, arbejde med hænderne (den håndværksmæssige dimension), samt ved at røre ved/føle materialerne i hænderne. Den "Sociale intelligens" ved at børnene får mulighed for at arbejde sammen, samtale om opgaverne, sammenligne og dele oplevelser med hinanden. Den "Personlige intelligens" ved at børnene kan arbejde i individuelt tempo, arbejde alene, komme med nye/originale måde at se tingene på, og ved at de får mulighed for at arbejde ud fra egne interesser. Den "Sproglige intelligens" styrkes via konstant dialog, fremlæggelse osv.

9 Indhold Ved at eksperimentere, undersøge sammenhæng, bruge sanserne er det min hensigt at inspirere eleverne til videre undersøgelser og holde nysgerrigheden ved live. Børnene skal også få sat ord på det de oplever så vi i klassen kan dele viden og støtte hinanden i læreprocessen. Jeg mener at man lærer (og er bedre til at huske) ved at anvende det lærte; ved at forklare over for andre; og ved at fordybe sig i få gode emner. Samarbejde på klassen er en meget vigtig element for at undervisning kan lykkes. Børnene vil være fælles om mange projekter, der skal bruges redskaber og udstyrer som de skal lære at håndtere og være fælles om. I arbejdsgrupperne vil eleverne på skift have forskellige roller. De 5 overordnede temaer for 3.kl. er: - Arbejde med is - Små dyr omkring skolen - Vandet omkring os - Fuglene ved foderbrættet - Jeg gik mig over sø og land Evaluering I natur og teknik skal jeg lave en løbende evaluering af elevernes udbytte. Denne evaluering skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for undervisnings videre planlægning. En del af evalueringen af arbejdet vil foregå helt uformelt med spørgsmål og gennem smådiskussioner mellem mig/grupper/den enkelte, mens de arbejder. Men det er også vigtigt at timerne sluttes af med en klasse samtale om forløbet. Her får de også mulighed for at udveksle erfaringer og synspunkter. Jeg vil også kræve at eleverne hver for sig skriver noget om forløbet, hvad de har lært og hvad de synes om forløbet. Her sikrer jeg at alle kommer til orde, og at eleverne bliver tvunget til at reflektere over det der er sket. Eleven får herved chancen til at samle tanker og erfaringer og udtrykke dem... og jeg kan følge med i hvor den enkelte elev er henne. Efter afslutning af de forskellige temaer vil vi gennemgå opgaverark, ikke mindst for at repetere det lært, men også for at holde check med hvad eleverne rent faktisk har lært og kan huske. Undervisningsdifferentiering Meget af arbejdet i natur og teknik vil foregå i grupper eller par - hvor eleverne får mulighed for at samarbejde om at løse opgaver og at støtte hinanden. Grupperne vil sammensættes hensigtsmæssigt så at alle deltage lige meget i aktiviteterne uanset hvor besværlige eller ligetil de nu er. Alle temaer der skal dækkes igennem året tilbyder et hav af muligheder for endnu mere fordybelse, ekstraopgaver og supplerende aktiviteter, såvel boglige og mere teoretiske som rent praktiske. Som nævnt, mener jeg faget appellere til alle elevers forskellige måde at lære på, så at alle kan være med selv om de muligvis arbejder ud fra forskellige forudsætninger.

10 Dansk som andet sprog Natur og teknik mener jeg, kan være ekstremt berigende og stimulerende især for eleverne med dansk som andet sprog, på grund af den særlig kombination af praktisk og sprogligt arbejde. På den ene side beskæftiger eleverne sig med genstande, dyr, redskaber osv. - de oplever og sanser. På den andet, taler, skriver, fortæller, forklarer og tegner de om det de lige har iagttaget/oplevet, og som de andre elever kender til. Man kan pege på og demonstrere, hvad man taler om og hvad man mener. Sproget bliver meget tæt knyttet til noget meget konkret og nærværende. Forældresamarbejde Da børnenes sucess oplevelser i natur og teknik faget er afhængig af at kunne holde fast i deres undren og nysgerrighed mener jeg at forældre kan spille en vigtig rolle i barnets udvikling her. Ved at følge med i det lærte, at stille spørgsmål og vise general interesse i hvad der er blevet oplevet i timerne, mener jeg at forældrene kan være en god støtte til deres barn og kan medvirke til at styrke elevernes entusiasme for faget. Der kan godt forekomme lektier, som jeg forventer udført til tiden. Der vil også løbende komme ønske om at eleverne samler diverse hverdags artikler til brug i timerne. Det er vigtigt at alle bidrager så vidt som muligt, for at vi kan have nogle sjove og spændende oplevelser uden at det vælter skolens budget.

engelsk 2009-2010 billedkunst sarahpilki@gmail.com Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 4. kl. supplerende årsplaner

engelsk 2009-2010 billedkunst sarahpilki@gmail.com Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 4. kl. supplerende årsplaner 4. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 4. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet med engelsk

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Årsplan i 1. klasse. Billedkunst

Årsplan i 1. klasse. Billedkunst Billedkunst Årsplan i 1. klasse. Billedkunst Mål for faget er at eleverne: oplever glæde ved at fortælle gennem billeder udvikler fantasi og kreativitet lærer at udtrykke og meddele sig i forskellige billedformer

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse

Årsplan for billedkunst 1. kl. 2012-2013. Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Årsplan for faget billedkunst i 1. klasse Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Billedkunst. Fagformål for faget billedkunst. Kompetencemål

Billedkunst. Fagformål for faget billedkunst. Kompetencemål Fagformål for faget billedkunst Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 Undervisningen bygger på målsætningerne som beskrevet i Forenklede Fælles Mål. Formålet med Billedkunst At eleverne bruger deres fantasi, skaber deres egne værker

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Billedkunst

UVMs Læseplan for faget Billedkunst UVMs Læseplan for faget Billedkunst Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder, billedfremstilling, billedkundskab og visuel kommunikation, der tilsammen danner en

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Årsplan for 0A & 0B skoleåret 2014/2015

Årsplan for 0A & 0B skoleåret 2014/2015 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Trinmål: Undervisningens indhold: Det talte sprog

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 2. klasse 2013-2014

Årsplan for billedkunst i 2. klasse 2013-2014 Boushra Chami Årsplan for billedkunst i 2. klasse 2013-2014 Fagligt emne Læringsmål Hvordan Evaluering Fotografi og ramme Ting der starter med det bogstaver som deres navn starter med. Tegne dyr Tage et

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Årsplan for dansk i 4. og 5. Klasse 2016/2017. Emne og aktivitet Mål Evaluering/ dokumentation Bruge

Årsplan for dansk i 4. og 5. Klasse 2016/2017. Emne og aktivitet Mål Evaluering/ dokumentation Bruge Årsplan for dansk i 4. og 5. Klasse 2016/2017 Ca. tidspunkt Uge 33-35 Emne og aktivitet Mål Evaluering/ dokumentation Bruge Aflevere skriftlig illustrerende billedanalyser billeder i egne tekster, så det

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

De forenklede mål for faget tysk:

De forenklede mål for faget tysk: 1 Faglig årsplan for 4. klasse Formål for faget tysk: Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk 10. klasse 2016/17

Undervisningsplan for engelsk 10. klasse 2016/17 Undervisningsplan for engelsk 10. klasse 2016/17 Formålet med undervisningen i engelsk i 10. klasse på Gribskov Efterskole er at styrke elevernes kommunikative færdigheder, videreudvikle deres sprog, samt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK Årsplaner for 1x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK...

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2011-2012

Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2011-2012 Boushra Chami Årsplan for billedkunst i 4. klasse 2011-2012 Fagligt emne Læringsmål Hvordan Evaluering Fotografi og ramme Billede fra havet Tegne dyr Tage et billede med digitalkamera Printe det ud i farver

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009 l.klasse - S.klasse Formil for faget billedkunst Formilet med undervisningen i billedkunster, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

ÅRSPLAN BILLEDKUNST. Vi vil lægger os op af Fælles Mål der omfatter tre kompetenceområder:

ÅRSPLAN BILLEDKUNST. Vi vil lægger os op af Fælles Mål der omfatter tre kompetenceområder: ÅRSPLAN BILLEDKUNST Vi vil lægger os op af Fælles Mål der omfatter tre kompetenceområder: Da vi på Thy Privatskole har billedkunst som en temauge, skal nedenstående læses med en forståelse for at målene

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere