^^m ^^BH^V. ^^aj^v ^^^^^H W2SI ^^I^^^^H. Ig^iHl fwhl. ^^RHJ^H^r. ^mi'w. ^H^^^H^BI\vA^fl. ^K^^^K^^^^r. < ^H W^H^ P i^ ^b w' i Q 4' - :^,..^. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^^m ^^BH^V. ^^aj^v ^^^^^H W2SI ^^I^^^^H. Ig^iHl fwhl. ^^RHJ^H^r. ^mi'w. ^H^^^H^BI\vA^fl. ^K^^^K^^^^r. < ^H W^H^ P i^ ^b w' i Q 4' - :^,..^. 1."

Transkript

1 1 ' ^ 1-, ^ ' '" ',: ' r^ O OS T-H *= ;,?"'" A ifi-æ ^^^»^^^^^^^Hp^m^f Pi Ig^iHl fwhl < ^H W^H^ P i^ ^b w' i Pi ^''-^ 03 akjii W W'^..,...,,:_ 9^ P- :'#S^fc* '^» ^*"**;;;* ^*«^ 1^ 1^ o 1-^ ^ hj w ^K^^^K^^^^r ^^RHJ^H^r ^^BH^V n: ^^aj^v c«w ^^^ H^H O ^^H^^^B < ^H^^^^B Q ^^^^H ^^^^^H w H (Z) ^ ^^I^^^^H ^^ i Q 4' - :^,..^. 1 H-». C««,i^..^^.,:^ [i. < " W ti! Pi H en 4V. ^ 1 * fe ^H^^^H^BI\vA^fl t D CZ) W il ^mi'w ^^m W2SI \\4. Pi C z < o PS *t> *

2 STJERNEN FEBRUAR 1993 ARTIKLER BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDEI>JTSKAB DE VEJE, SOM JESUS GIK PRÆSIDENT THOMAS S. MONSON 2 BRIGHAM YOU^G OG SOCIAUT AI\SVAR _ I ARTHUR R. BASSEH U FAMILIEALBUMI»^IET: ErV FOTOHISTORIE 1 8 FIJI: TROEIVS ØER 32 PORIVCHAI JinVTRATIP: ÅNDELIGT FORBEREDT _ DAVID MITCHELL 42 DE\ ÆGTEFÆUUES LYKKE MELVIN L PRUEITT 46 På forsiden Bror Kalaveti Tubu fra Fiji er tidligere metodistpræst. Han hørte første gang om Kirken i do en kvinde på en bus fortalte ham om Kirken. Bror Tubu studerede tålmodigt evangeliet, indtil hians kone, Luiso, i indvilgede i, at han blev døbt. De er nu sammen med deres børn aktive medlemmer af Kirken i Fiji. Bror og søster Tubu er her fotograferet foran deres hus. Bror Tubu bærer sulu og søster Tubu bærer en kjole vævet i mønstre, der er typiske for Fijis basttøj. Se»Fiji: Troens øer,«s. 32. Børnestjernens forside Pramol Rashika er en ung sidste dages hellig, der bor på Fiji, Foto: Shirley Meek Saunders. ISÆR FOR UNGE BILLEDBOG OG VIDI^ESBYRD MALY SOUVANTHONG SKJULTE PEMSLER LISA A. JOHNSON PÅ HELLIG JORD GREGORY ENCINA BILL! KOPF FASTE PUNKTER O OA 26 OU ^^ KOMMENTARER FRA LÆSERI^E 1 BESØGSLÆRERIIVDEBUDSKAR: SØGIIERREI\ DAGLIGT 20 BØRNESTJERNEN HISTORIER FRA MORMOIWS BOG: ALMAS MISSIOI^ TIL AMIVIOT^HAH Z BARE FOR SJOV 5 FÆLLESTID: ET TEMPEL ER HERRENS HUS JUDY EDWARDS 6 DEN SIKRE OG TRYGGE VEJ -. VICKIE ANDERSON OG LORALEE WILKEY O VEN TIL VEN: ÆLDSTE L. LIONEL KENDRICK 1 2

3 Vær KOMMENTARER FRA LÆSERNE Februar årgang Nummer 2 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift. Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson De Tolvs Kvorum; Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlm, Richard G. Scott. Vejledere; Charles Didier, Rex D. Pinegar, John E. Groberg, Robert E. Wells Redaktør: Rex D. Pinegar Adm. direktør for Curriculum Department: Ronald L. Knighton. Adm. direktør for Kirkens tidsskrifter: Thomas L. Peterson International Magazines: Chefredaktør: Brian K. Kelly Assisterende redaktør: Marvin K. Gardner Medredaktør: David Mitchell Assisterertiie redaktør for Bømestjemen: DeAnne Walker Tilsynsførende art director: M. M. Kawasaki Art Director: Scott D. Van Kampen Designer: Sharri Cook Stjernen: Redaktør: Carsten Gram Kirkenyt: Carsten Gram Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. DK-2200 Telf Distribution; Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK-3540 Lynge Telf København N 1993 by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk, tahitisk og thailansk; kvartalsvis på islandsk. STJERNEN (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 50 East North Temple, Salt Lake City, UT Second-class postage paid at Salt Lake City, Utah. Subscription price $ a year. $ 1.00 per single copy. Thirty days notice tequired for change of address. When ordering a change, include address label from a recent issue; changes cannot be made unless both the old address and the new are included. Send USA and Canadian subscriptions and queries to Church Magazines, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America, Subscription information telephone number POSTMASTER: Send address changes to STJERNEN at 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America, Abonnement; 12 numre DKK 80,- (inkl. moms og porto). Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US $ (Surface mail). Udkommer 12 gange om året Printed by: BG Offset Dk-3500 ISSN Værløse Denmark RØRTE MIT HJERTE Jeg fandt Kirken for 12 år siden, og jeg blev grebet af budskabet, som missionærerne bragte om Mormons Bog. Efter at jeg havde tilsluttet mig Kirken, var jeg i mere end et år alvorligt syg og lå på hospitalet. Jeg kom til at sætte stor pris på Seito No Michi {Stjernen på japansk) og Mormons Bog. Beretningerne, jeg læste, styrkede mig og hjalp mig til at mærke Ånden under hele min vanskelige sygdomsperiode. Jeg har det nu godt, og jeg er taknemmelig for mit gode helbred. Tak fordi I har været med til at styrke mit vidnesbyrd. Reiko Nakayama Kichijoji Ward, Tokyo Stav Tokyo, Japan BILLEDER AF PROFETERNE Jeg holder meget af de vidunderlige fotos og artikler i A Liahona {Stjernen på portugisisk). Bladet er altid inspirerende. Vi bruger billederne fra A Liahona ved vores familieaftener, og jeg vil gerne bede jer om at trykke nogle flere billeder af tidligere præsidenter for Kirken. Det vil hjælpe vore børn med at genkende Kirkens store ledere, og beretningerne om deres liv styrker vore vidnesbyrd. Taylor Samvuays Sao Paulo nordlige Stav Sao Paulo, Brasilien Red.: Artiklen i december 1992 om profeten Joseph Smith indledte en serie af biografiske artikler om præsidenterne for Kirken i vores uddeling. På side 1 i dette nummer følger en artikel om præsident Brigham Young. ÅBNER DØRE Liahona {Stjernen på spansk) har altid styrket mit vidnesbyrd ved at komme med eksempler på medlemmer, som efterlever evangeliet. Jeg bruger det, jeg lærer gennem Liahona, i min tilværelse, på arbejdet og i undervisningen i Kirken. Jeg har også kunnet bruge det til at præsentere venner og bekendte for evangeliet. Jeg vil opfordre jer til at udgive en»mormonote«-plakat hver måned. Disse plakater har indledt mange samtaler om evangeliet for mit vedkommende, fordi jeg tager dem ud af bladet og hænger dem op på opslagstavlen på min skole. Mine lærere og andre elever går hen for at læse budskabet og bliver interesseret i at lytte til missionærerne. Max Chavarria Palm Springs Ward Palm Springs Califomia Stake FRA REDAKTIONEN Vi er vore trofaste læsere meget taknemmelige, og vi opfordrer jer til at sende breve, historier til os. artikler og venlig at skrive jeres fulde navn, adresse, ward eller gren og stav eller distrikt. Vi er meget glade for de breve, vi allerede har modtaget, og glæder os til fremover at høre fra endnu flere af vore læsere. Adressen er Stjernen, Hans Egedes Gade 2,1., 2200 København N. FEBRUAR 1993

4 ^WS >#

5 BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB De veje, som Jesus gik Præsident Thomas S. Monson Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab n kold decemberdag samledes vi i Tabernaklet i Salt Lake City for at ære og vise respekt ved begravelsen af en mand, som vi elskede, ærede og fulgte - præsident Harold B. Lee. Præsident Lee var profetisk i sin tale, en stærk leder og hengiven i sin tjeneste. Præsident Lee I bogstavelig forstand kan vi alle gå, hvor Jesus gik, med hans ord på vore læber, hans ånd i vores hjerte og hans lærdomme i vores tilværelse på vores rejse gennem livet. indgød i os alle et ønske om at opnå fuldkommenhed. Han rådgav os:»hold Herrens befalinger. Følg Herrens veje.«dagen efter blev hans efterfølger valgt, opretholdt og indsat i sin kaldelse i et meget helligt værelse på en af de øverste etager i templet i Salt Lake City. Utrættelig i sit arbejde, ydmyg i sin optræden, inspirerende med sit vidnesbyrd opfordrede præsident Spencer W. Kimball os til at fortsætte ad den vej, som præsident Lee havde udstukket. Han udtalte de samme indtrængende ord:»hold Herrens befalinger. Følg Herrens veje. Gå i hans fodspor.«i dag giver præsident Ezra Taft Benson det samme gode råd. FEBRUAR

6 Satan fristede Jesus ved at tilbyde ham verdens riger,»hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.«mesteren svarede:»vig bort Satan! thi der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene'«(se Matt. 4:8-10). En aften kiggede jeg i en rejsebrochure, vi havde fået Jesus gik på smertens vej. ind af døren nogle dage forinden. Den var trykt i beta- Tænk på smerten i Getsemane Have.»Fader, om du gende farver og skrevet med overbevisende tekster. Læse- vil, så tag denne kalk fra mig! dog ske ikke min vilje, men ren blev opfordret til at besøge Norges fjorde og alperne i din!... Han var da kommen i dødsangst og bad endnu Schweiz på samme tur. Et andet tilbud tilbød læseren at mere indtrængende; og hans sved blev som blodsdråber, komme til Betlehem i det hellige land - kristendommens der faldt ned på jorden«{luk. 22:42-44). vugge. De sidste linier i brochuren bestod af denne enkle Og hvem af os kan glemme grusomheden på korset? og dog kraftige appel:»kom og gå, hvor Jesus gik.«hans ord:»jeg tørster... Det er fuldbragt!«(joh. 19:28-1 bogstavelig forstand kan vi alle gå, hvor Jesus gik, 30). med hans ord på vore læber, hans ånd i vores hjerte og Ja, vi vil alle komme til at gå ad skuffelsens vej - måske hans lærdomme i vores tilværelse på vores rejse gennem på grund af en mulighed, vi ikke udnyttede, en evne, vi livet. Jeg håber, at vi må gå, som han gik - med tillid til misbrugte, eller en af vore kære, som vi ikke underviste i fremtiden, med en fast tro på hans Fader og med en tide. Fristelsens vej vil hver enkelt af os også lære at oprigtig kærlighed til andre. kende.»og det er nødvendigt, at djævelen frister menne- Jesus gik på skuffelsens vej. Kan vi forstå hans klagen- skenes børn, ellers kunne de ikke have deres egen frie de ord om den hellige by?»jerusalem! Jerusalem! du, som vilje«(l&p 29:39). ihjelslår profeterne og stener dem, der er sendt til dig! Også smertens vej vil vi komme til at betræde. Vores hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som hønen vej til himmelen vil ikke være en dans på roser. Verdens samler kyllingerne under sine vinger! og I ville ikke«frelser kom først ind efter store smerter og lidelser. Vi kan (Luk. 13:34). Jesus gik på fristelsens vej. Den onde samlede hele sin styrke, de mest lokkende som hans tjenere ikke vente at få det lettere end Meste- ren. Korsets gru må komme før påskedagens triumf. Mens vi vandrer ad disse veje, som frembringer bitter tilbud og fristede ham, der havde fastet i 40 dage og 40 sorg, kan vi også vandre ad veje, som giver os evig glæde, nætter og»led sult.«hånende lød det:»hvis du er Guds Vi kan, sammen med Jesus, vandre ad lydighedens vej. Søn, så sig, at stenene dér skal blive til brød.«svaret: Det vil ikke være let.»skønt han var Søn, lærte han»mennesket skal ikke leve af brød alene.«og igen:»hvis du er Guds Søn, så styrt dig ned; thi der være den arv, som Samuel har skænket os:»nej, at adlystår skrevet: 'Han skal give sine engle befaling om dig.'«lydighed af det, han led«(hebr. 5:8). Lad vores valgsprog de er mere værd end slagtoffer, og at være lydhør er mere Svaret:»Du må ikke friste Herren, din Gud.«Og atter: værd end vædderfedt«(1 Sam. 15:22). Lad os huske, at»verdens riger og deres herlighed... vil jeg give dig, hvis følgerne af ulydighed er fangenskab og død, mens beløndu vil kaste dig ned og tilbede mig.«mesteren svarede: ningen for lydighed er frihed og evigt liv.»vig bort Satan! thi der står skrevet: 'Du skal tilbede Vi kan ligesom Jesus følge tjenestens vej. Herren din Gud og tjene ham alene'«(se Matt. 4:2-10). Jesu liv var som en lyskaster af godhed, mens han STJERNEN 4

7 . ':^^; Den anden er fra Getsemane:»Dog ske ikke min vilje, men din!«(luk. 22:42). Den tredje lød fra korset:»fader! tilgiv dem; thi de ved ikke, hvad de gør«(luk. 23:34). Det er ved at vandre på bønnens vej, at vi kommunikerer med Faderen og får del i hans kraft. Skal vi da have troen, ja ønsket, for at vandre ad de veje, som Jesus gik? Guds profeter, seere og åbenbarere har opfordret os til at gøre det. Vi behøver blot at følge dem, for det er den vej, som de følger. VIG BORT SATAN!, AF CARL BLOCH. ORIGINALEN HÆNGER I FREDERIKSBORGMUSEET. FREDERIKSBORG SLOTSKAPEL. GENGIVET MED TILLADELSE AF Jeg husker mit første møde med ældste Spencer W. Kimball for mange år siden. Han var medlem af De Tolvs virkede blandt menneskene. Han gav styrke til den haltes lemmer, synet til den blindes øjne, hørelsen til den døves øre og liv til den dødes legeme. Frelserens lignelser er fulde af styrke. Med lignelsen om den barmhjertige samaritaner lærte han os:»elsk... din næste«(luk. 10:27). Gennem sin venlighed over for kvinden, som blev grebet i utroskab, lærte han os at have barmhjertighed og forståelse. I sin lignelse om talenterne lærte han os, at vi skal dygtiggøre os og stræbe efter fuldkommenhed. Han kan meget vel have forberedt os til vores rejse ad hans veje. Endelig gik han på bønnens vej Tre store lektioner får vi fra tre tidløse bønner. Den første er fra hans gerning på jorden:»når I beder, skal I sige 'Fader, helligt vorde dit navn'«(luk. 11:2). Kvorum, og jeg var ung biskop i Salt Lake City. En morgen tog jeg telefonen, og en stemme sagde:»det er ældste Spencer W. Kimball. Jeg vil gerne bede dig gøre mig en tjeneste. Skjult bag en stor bygning på Fifth South Street i en lille campingvogn i dit ward bor Margaret Bird, en enke og navaj o-indianer. Hun føler sig uønsket, overflødig og fortabt. Kunne du og Hjælpeforeningens præsidentskab ikke opsøge hende, række hende fællesskabets hånd og sørge for, at hun føler sig velkommen?«det gjorde vi. Resultatet var et mirakel. Margaret Bird blomstrede i sine nye omgivelser. Håbløsheden forsvandt. Enken i sine trængsler var blevet besøgt. Det tabte får var blevet fundet. Alle, der havde været involveret i dette lille drama, blev opbygget deraf. FEBRUAR

8 I realiteten var den sande hyrde den bekymrede apostel, som forlod de nioghalvfems i sin flok for at finde den ene, der var faret vild. Spencer W. Kimball havde fulgt de veje, som Jesus gik ad. Mens I og jeg vandrer ad de veje, som Jesus gik ad, så lad os lytte efter lyden af sandaler. Lad os række ud og gribe tømrerens hånd. Derved vil vi lære ham at kende. Han kommer måske tit til os som en ukendt, uden navn, ligesom han ved søens bred kom til de mænd, som ikke genkendte ham. Han siger de samme ord til os:»følg du mig«(joh. 21:22), og giver os den opgave, som han må udføre i vor tid. Han befaler, og for dem, der adlyder ham, hvad enten de er vise eller jævne mennesker, vil han vise sig i det slid, de konflikter KRISTUS I CETSEMANE, AF HARRY ANDERSON og de lidelser, som de må gennemgå i hans tjeneste; og de vil selv erfare, hvem han er. Vi opdager, at han er mere end barnet i Betlehem, mere end tømrerens søn, mere end den største læremester. Vi forstår, at han er Guds Søn. Han fremstillede ingen statuer, malede ingen malerier, skrev ingen digte og førte aldrig en hær. Han bar aldrig en kongekrone, holdt intet scepter og kastede aldrig en purpurkåbe over sin skulder. Han tilgav uden forbehold. Hans tålmodighed var uudtømmelig. Hans mod kendte ingen grænser. Jesus ændrede mennesker. Han ændrede deres vaner, deres meninger, deres ambitioner. Han ændrede deres temperament, deres indstilling og deres natur. Han ændrede menneskenes hjerte. Vi kan tage fiskeren Simon, som vi bedre kender som Peter, den første blandt apostlene. Den tvivlende, vantro og fremfusende Peter måtte huske natten, hvor Jesus blev ført bort til ypperstepræsten. Det var den nat, hvor mængden»gav sig til at spytte på [Frelseren], og de dækkede hans ansigt til og slog ham med knytnæver«(mark. 14:65). Hvor var da Peter, som havde lovet at dø sammen med ham og aldrig fornægte ham? I den hellige skrift står der: STJERNEN 6

9 Vi kan ligesom Jesus vandre ad bønnens vej. Ved at gøre det kan vi kommunikere med Faderen og få del i hans kraft.»og Peter fulgte ham i frastand ind i ypperstepræstens gård; der sad han iblandt tjenerne og varmede sig ved ilden«(mark. 14:54). Det var den nat, hvor Peter i overensstemmelse med Mesterens profeti virkelig fornægtede ham tre gange. Og netop som Herren blev skubbet, hånet og slået, vendte han sig om, midt i disse forfærdelige ydmygelser, og så på Peter. Og som en forfatter beskrev forandringen:»det var nok... [Peter] ænsede ikke længere faren, han frygtede ikke længere døden... [Han] skyndte sig... ud i natten for at møde daggryet... Med sønderknust hjerte stod han nu foran sin samvittigheds domstol, og der blev hans tidligere liv, hans skam, hans gamle svagheder, ja, hele hans Forlad syndens sorg. Kom frem fra vantroens død. Kom ud til et nyt liv. Kom ud. Når vi gør det og følger Jesu fodspor ad de veje, som Jesus gik, lad os da huske det vidnesbyrd, som Jesus gav os:»se, jeg er Jesus Kristus, om hvem profeterne vidnede, at han skulle komme til verden... jeg er verdens lys og liv«(3 Nephi 11:10-11).»Jeg er den første og den sidste. Jeg er den, som lever, jeg er den, der blev slået ihjel, og jeg er jeres Talsmand hos Faderen«(L&P n0:4). Til hans vidnesbyrd føjer jeg mit eget: Han lever. D gamle personlighed dømt til døden af guddommelig sorg, hvoraf fremstod et nyt og ædlere menneske«(frederic W. Farrar, The Life of Christ, Portland, Oregon: Fountain Publications, 1964, s. 604). Der var også Saulus fra Tarsus, en skriftklog, som var fortrolig med rabbinernes værker, hvori nogle af vor tids videnskabsmænd finder store rigdomme. Af en eller anden grund dækkede disse værker ikke Paulus' behov, og han blev ved med at sige:»jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?«(rom. 7:24). Og så en dag mødte han Jesus, og se, alting blev nyt. Og fra den dag og til sin død opfordrede Paulus alle mennesker til at»aflægge det gamle menneske... og iføre jer det nye menneske, der blev skabt i Guds lighed til at leve i den retfærdighed og fromhed, som hører sandheden til«4:22, 24). (Ef. Tidens gang har ikke forandret Forsonerens evne til at forandre menneskenes liv. Det, han sagde til den døde Lazarus, siger han til jer og til mig:»kom herud«(joh. H:43). Kom herud og forlad tvivlens mismod. FORSLAG TIL SAMTALEEMNER FOR HJEMMELÆRERE 1. Når vi vandrer gennem livet med Jesu ord på vore læber, hans ånd i vores hjerte og hans lære i vores tilværelse, rejser vi i tryghed gennem livet. 2. Vi kan være trygge ved fremtiden, have en fast tro på vor himmelske Fader og en oprigtig kærlighed til andre. 3. Vi kan udvikle evnen til med held at udholde skuffelser, fristelser og smerte. 4. Vi kan være lydige, tjene andre og kommunikere med Gud i bøn. D FEBRUAR

10 BILLEDBOG OG VIDNESBYRD Maly Souvanthong Da jeg som lille pige voksede op i en buddhistisk familie i Laos, havde jeg aldrig hørt om Kristus og kristendommen. På En børnebog og et barns spørgsmål viste mig omfanget da de så, han var opstået, blev de glade. Med mine egne ord forklarede jeg dem hele historien fra bogen. Og da grund af omvæltningerne i vores land måtte min familie forlade vores fædreland, og vi kom til USA. Her af min egen tro på Kristus. jeg derpå stillede dem spørgsmål, blev de begge ved med at række hånden op, så hurtigt de kunne. mødte jeg SDH-missionærerne og Til sidst kiggede den lille pige op blev undervist om Jesus Kristus og og pegede på et billede af Jesus, der på mig og spurgte:»er det sandt?«hans sande kirke. Jeg blev døbt i juni knælede og bad ved en klippe med et Jeg så på hende og sagde:»ja, det udtryk af stor smerte i ansigtet. er sandt.«søndag den 26. november 1990 Hun vendte sig mod mig og spurg- Da jeg nikkede, vidste jeg, at det sad jeg i bussen på vej hjem fra vores te:»hvorfor ser Jesus sådan ud?«var fuldstændigt sikkert. Jeg forstod asiatiske gren i Lynnfield i Massachu-»Fordi han lider for menneskers lige netop da, at jeg havde et stærkt setts. Jeg sad ved siden af en 11-årig synder. Det gør meget ondt.«vidnesbyrd om Kristus. Jeg bar mit pige og hendes 6-årige bror. Jeg havde set dem i grenen, men jeg kendte Igen spurgte hun:»hvorfor?«derpå sagde jeg:»kom her, skal vidnesbyrd om det, jeg i mit hjerte o vidste var sandt. Jeg ved, at Anden ikke deres navne. Dengang vidste jeg jeg læse for jer?«var med mig. Jeg kunne mærke det. ikke, at de endnu ikke var medlem- Jeg begyndte der, hvor Jesus knæ- Jeg kunne mærke følelsen - varmen, mer af Kirken. Pigen holdt i sin hånd en børnebog med bibelhistorier. Hun bladrede gen- lede og bad. Og mens jeg læste forklarede jeg historierne for dem. Jeg vidste, at børnene forstod historier- freden og kærligheden. Siden det øjeblik har jeg ønsket at fortælle hele verden om Jesus Kristus. Q Z i o nem siderne og kiggede på de flotte billeder.»se!«sagde hun overrasket ne, for da de så Jesus naglet til korset, syntes de, det var synd for ham. Og Jeg ønsker, at alle andre også føler den lykke. D å i STJERNEN 8

11 r>/ fmi é^é^é^'

12 Brigham Young og socialt ansvar Arthur R. Bassett Nogle mennesker er tilfredse med at acceptere livet, som det altid har været. Men andre, som i et glimt ser en vision af, hvad livet kunne være, er ikke tilfredse, før de har gjort alt i deres magt for at føre sådanne visioner ud i livet. Brigham Young var en sådan mand. Han blev omvendt til evangeliet som 31-årig og var fyldt med en vision af muligheder, som alle centrerede sig om opbygningen af Guds rige på jorden. For ham var dette rige ikke blot en drøm, men en fysisk mulighed, en ny måde at leve på, et nyt mønster for samfundet. Og han lod denne vision arbejde i sit hoved, indtil den blev - med en vending lånt fra Jeremias - som en»brændende ild i Ihans] indre«(jer. 20:9).»Jeg har lyst til at råbe halleluja,«sagde han,»når jeg tænker på, at jeg har kendt profeten Joseph Smith... Vi har magt til at fortsætte det værk, som Joseph begyndte lopbyggelsen af Guds rige], indtil alt er beredt til Menneskesønnens komme. Det er de sidste dages helliges opgave, og det er den eneste opgave, vi har«(i Journal of Discourses, 3:51; fremhævelse tilføjet). Denne»opgave«med at opbygge Guds rige påvirkede Brighams livsmål, hans tilværelse og i sidste ende hans evige skæbne. Lykkelig er den mand eller kvinde, der som Brigham Young helt kan hellige sig et sådant mål. For ham var intet offer for stort, hvis det tjente et formål, især hvis formålet var at opbygge Guds rige på jorden. Brighams forfølgelse af dette mål rev ham bort fra hans liv som tømrer i Mendon i staten New York og satte ham i gang; og han slog sig ikke til ro, før han fik STJERNEN bygget sit hjem - og Kirkens hovedsæde - på den anden side af kontinentet i Salt Lake-dalen i Utah. Brigham Young blev døbt i snevejr i det tidlige forår i Han blev bekræftet ved søens bred og ordineret til ældste i sit hjem ca. 3 km væk, før tøjet på kroppen var tørt. Og inden året var gået - et vigtigt år, hvor bl.a. hans første kone døde, og hans første møde med profeten Joseph Smith fandt sted - var Brigham Young atter ude i sneen. Denne gang for at dele sin nyfundne indstilling til livet med sine venner i Canada. ' I den kolde december måned begyndte Brigham Young og hans bror Joseph vandringen mod Kingston i Herover: Dette foto af Brigham Young anses for at være fra 1851 på hans 50-års fødselsdag. Et andet foto, til højre, blev taget i 75 år , da han var 10

13 FEBRUAR

14 Herover: Eksempler på Brighams tøj - et par bukser, han antages at have købt i England, en høj hat, fåreskindsstøvler og en stok. Til højre: Joseph Smith nævnte Brigham som en af dem, der var mest aktiv til at passe de kolerasyge på den km lange march for at redde de hellige fra pøbelen i Missouri. Herover: Brighams drejebænk. Til venstre: Et dekorativt indgangsparti på en gård i Sugar Hill i Nev/ York, som Brigham vor med til at bygge. Vinduerne er eksempler på Brighams evner som glarmester. STJERNEN 12

15 Ontario. Denne rejse skulle føre de te han af profeten Joseph Smith at ansigtet blåt og udtæret, arme og ben to unge ældster gennem 400 km i lære om Zion, opholdsstedet for de kolde og mørke og huden på hænder knædyb sne med et tykt lag mudder rene af hjertet. og fødder rynket, derunder. Kun de, der har travet gen- Et andet større offer for Zions sag Døden kunne indtræde efter en nem sne og mudder, kan virkelig på- ydede Brigham Young i 1834, da han dag, tilmed efter en time, og somme skønne den slidsomme vandring, som ledsagede Joseph Smith på Zions tider ville patienten falde om som disse to missionærer foretog. For at Hærs march. Nyheden nåede Kirt- ramt af en økse. Nogle medlemmer af føje til deres ubehag måtte de gå næ- land, at de hellige i Missouri var ble- Zions Hær forsøgte at flygte, men sten 10 km på is - en is, der var så vet fordrevet fra deres hjem af pøbel- Brigham Young blev tilbage. Joseph tynd, at den gav efter under deres hobe, og at der var brug for hjælp. En Smith nævnte Brigham som en af fødder, hvorved vandet trængte op, appel blev rettet til brødrene i Kirt- dem, der var mest aktiv til at passe de indtil»skoen var halvfuld afvand.«land. Joseph og 205 andre besvarede syge og begrave de døde. I to måneder arbejdede missionæ- denne bøn om hjælp. Magt ville bli- Ikke længe efter Brigham Youngs rerne i området og døbte 45 sjæle, ve mødt med magt. De, der marche- oplevelser i Zions Hær blev han kal- Enhver, som kender sine egne mang- rede, vidste, at døden kunne vente det som medlem af De Tolv Apostles ler, vil påskønne oplysningen om, at dem ved enden af deres 1600 km Ian- Kvorum, det første i moderne tid, der missionering ikke faldt Brigham ge march. blev organiseret i Med denne Young let. Han anså sig selv for»om- Brighams generation var vant til nye kaldelse oplevede Brigham mantrent så blottet for talegaver, som et lange gåture, men intet som denne ge forandringer og mærkede vægten menneske kan være... march. Præsident Young talte senere af det større ansvar. Men hans mål i Hvor har jeg haft ondt i hovedet, om at gå måned efter måned med livet var uforandret: At fortsætte det når jeg havde ideer at fremføre for blod i skoene, da han virkede som værk, som Joseph havde begyndt, andre mennesker, men ingen ord til missionær, men selv missionering indtil alt var beredt til Menneskesønat udtrykke dem; men jeg var så reso- kunne ikke sammenlignes med nens komme. lut, at jeg altid gjorde mit bedste«(i trængslerne under denne march, To episoder fra Brigham Youngs år Journal of Discourses, 5:97). hvor de vandrede dag efter dag i den som apostel giver os indblik i hans Endnu et år og endnu en mission tidlige sommerhede. fortsatte forpligtelse over for dette gik, før Brigham Young endelig kun- Som marchen skred frem, kom ud- mål. De er begge fra ne slå sig ned med sin lille familie i matteisen; tålmodigheden fordampe- Den første fandt sted i februar. Jo- Kirtland, hvor han omgikkes profe- de og temperamentet flammede op. seph Smith sad indespærret i Libertyten Joseph Smith. Som resultat af Til sidst blev de også ramt af den fryg- fængslet, og Brigham Young ledede Brighams anden mission kom yderli- tede kolera med dens frygtelige kram- Kirken som præsident for De Tolvs gere 20 sjæle ind i riget, og han førte per og pludselige død. To år tidligere Kvorum. Opgaven var at flytte de dem til Kirtland i lighed med, hvor- havde Nordamerika oplevet en større hellige fra Missouri til Illinois. Kun få dan han senere ledte de helliges van- koleraepidemi, og symptomerne var var udrustet til flytningen; mange var dring mod vest. Da Brigham først var velkendte diarré, krampagtige op- ubemidlede og i hastværket med at kommet i orden i den stille lille by kastninger og smertefulde kramper rejse var fristelsen til at løbe for livet Kirtland i det nordlige Ohio, begynd- efterfulgt af dehydrering, som gjorde stærk. Men i henhold til Brigham FEBRUAR

16 Youngs indstilling var det ikke en ler til denne flytning. Brigham Young rnidlertidig dække. Alle hans børn lå fremgangsmåde, der var værdig for fortæller: syge i sengen med feber. Hans kone Guds hellige. Et samfund vil aldrig»vi brød brødet og modtog nadve- var også syg og behøvede hjælp med bestå, medmindre mennesker viser ren. Ved mødets slutning var der ind- sit 1 O-dage gamle spædbarn. Missiskærlighed, medfølelse og interesse for samlet $50 i kontanter og flere for- sippifloden lå kun 150 m fra huset, hinanden. spand blev stillet til rådighed til at men Brigham kunne endog ikke gå Derfor blev der sammenkaldt til hente brødrene. Blandt de bidragen- ned til flodbredden. En nabo kørte møde, og en pagt blev indgået, som de var enkefru Warren Smith, hvis en vogn frem, og præsident Young indebar, at underskriverne ikke ville mand og søn var blevet dræbt i mas- kravlede op i vognen. Ved floden rejse, før de havde hjulpet alle de fat- sakren ved Haun's Mill. Hun sendte blev han roet over til den anden tige til at rejse med dem. Brigham sit eneste forspand ud på denne bred, hvor Israel Barlow transportere- Young med familie ledsaget af Heber barmhjertighedsmission.«de ham til hest hjem til Heber C. C. Kimballs familie (ældste Kimball Efter disse oplevelser og mange Kimball i Nauvoo. Der faldt Brigham blev i Missouri) drog ud i det kolde andre tilsvarende blev Brigham sammen og kunne ikke fortsætte i fifebruar-vejr med deres vogne i ret- Young bekræftet i sin tro på, at men- re dage. ning mod Illinois i en af de mærke- nesker kan samles i kærlighed, at de Tidspunktet for afrejsen kom, og ligste processioner i mormonernes har evnen til at skabe et mere kri- missionærerne tog afsted mod øst, så udvandringshistorie. stent samfund baseret på kærlighed godt de formåede. Præsident Young Efter etaper på op til 30 km over og interesse for andre. sad bag i en vogn. De, der kender den frosne Missouri-slette gjorde Den anden episode fra samme år, ubehaget ved influenza, kan let fore- Brigham holdt, byggede en midlerti- som viser Brigham Youngs beslut- stille sig, hvordan det må være at siddig læskærm til sin kone og fem børn somhed om at ofre alt for opbygnin- de og skrumle tværs gennem Illinois og vendte derpå tilbage til udgangs- gen af Guds rige, fandt sted mellem og Indiana. Fire måneder senere anpunktet, september 1839 og februar 1840 og kom Brigham til New York City - Her læssede han sin vogn med omfatter hans mission til Storbritan- endelig rask, men endnu ikke gennogle af de fattige hellige og vendte nien.,. nem alle prøvelserne. Da Brigham i tilbage til sin familie. Således rejste Vi vil fokusere på hans rejse til Brooklyn gik om bord på en færge, han faktisk tre gange så langt som de New York. Tiden var kommet, hvor faldt han uheldigt, landede på en stor fleste medrejsende. Senere ved slut- de tolv apostle skulle rejse på en sær- jernring og forvred sin venstre skulningen af deres rejse i Quincy i Illi- lig mission. Men Brigham Young var der. nois blev der afholdt et enestående ligesom mange af hans brødre syg af Mens to af brødrene holdt ham møde. De hellige i Quincy hørte, at noget, der så ud til at have været fast mod dækket, tog Parley P. Pratt der stadig befandt sig 50 familier i Far malaria. Med smerter i alle dele af fast i Brighams arm og trak til med West, som var for fattige til at rejse, kroppen lykkedes det Brigham at sin fod solidt plantet i Brighams si- De hellige samlede igen alle deres kæmpe sig ud af sengen i Montrose i de. Selv om det må have været eksressourcer, tilbød at sælge det, de Iowa og klæde sig på til rejsen. Han tremt smertefuldt, pressede ældste måtte have tilbage - deres hatte, havde ikke selv en frakke, så han Young knoglen tilbage på plads med frakker og sko - for at indsamle mid- brugte et tæppe fra en vugge som sin højre hånd. Derefter besvimede STJERNEN 14

17 Herover: Kappe og teleskop, som Brigham brugte på vej over sletterne. Til venstre: Brigham så første gang Salt Lake-dalen liggende bag i Wilford Woodruffs vogn, mens han var ved at komme sig efter en febersygdom og stadig var fysisk svag. Det berettes, at han sagde:»det er nok. Dette er det rette sted.«'y - k 1) Jl /" ''1 4 i fy 1 Herover: Indgraveret guldknop fra en stok, en gave til Brigham. 7/7 fiø/re; Et firesidet skrivebord fremstillet efter Brighams specifikationer. Det blev ofte benyttet af ham selv og hans rådgivere. FEBRUAR

18 i Herover: Denne arkitekttegning af templet Salt Lake City af William Ward hang på præsident Youngs kontor i mere end 20 år. 7/7 højre: Beehive House, hvor præsident Young boede og havde sit kontor. han og kunne ikke klæde sig selv på i flere dage. Andre var måske blevet modløse og havde givet op længe før, men Brigham Young ville aldrig give op, når det drejede sig om opbygningen af Guds rige. Han fortsatte, gik om bord på skibet og var søsyg det meste af turen til Storbritannien. Han var så udtæret ved ankomsten til England, at hans egen fætter, Willard Richards, ikke kunne kende ham. Efter mange måneders udmarvende missionering vendte Brigham tilbage til sin familie. Hans offer var accepteret af Herren. Ved ankomsten til Nauvoo modtog ældste Young denne ros:»kære og højt elskede broder Brigham Young! Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Brigham: Du behøver ikke som tidligere at forlade din familie, thi dit offer er mig velbehageligt. Jeg har set dit arbejde og din møje på rejserne for mit navns skyld. Derfor befaler jeg dig, at du skal sende mit ord omkring i verden og fra nu af og for altid drage særlig omsorg for din familie. Amen«(L&P 126:1-3). Sådan var Brigham Youngs forberedelse til rollen som profet. Efter Joseph Smith blev myrdet, førte Brigham Young de hellige til Great Salt Lake-dalen , som 46-årig, blev han opretholdt som den anden præsident for Kirken. Under hans ledelse fik de sidste dages hellige ørkenen til at blomstre som en rose. De udforskede og slog sig ned i en stor vildmark; grundlagde byer; byggede huse, kirker og templer; såede, kunstvandede og høstede; opbyggede industrier, handel og infrastruktur. De underviste deres børn i evangeliets principper og sendte missionærer til fjerne hjørner af jorden. STJERNEN Ikke blot en gang, men mange gange, lagde Brigham Young bogstaveligt sit liv på alteret i sit virke for at opbygge Guds rige, dette Zion på jorden. Alt andet i livet var underordnet dette mål; han troede på det af hele sit hjerte. Brigham Young var på grund af sin forberedelse den ideelle person, som Herren kunne vælge til at opmuntre andre til at tage del i udviklingen af det ideelle samfund. Brighams trofasthed over for Kristus var fuldkommen. Som Herrens profet sagde han senere i livet:»konstant har jeg Zion i mine tanker. Vi vil ikke vente på, at engle eller Enok og hans ledsagere kommer og opbygger Zion, men vi vil bygge det. Vi vil dyrke vores hvede, bygge vore huse, indhegne vore marker, plante vore vingårde og frugtplantager og producere alt, der vil tjene til gavn for vore fysiske legemer, og på denne måde har vi til hensigt at opbygge Zion 16

19 på jorden og rense den og fjerne alle former for forurening fra den. Lad en helliggørende påvirkning udgå fra os over alt, hvor vi har nogen indflydelse; over den jord, vi dyrker, de huse, vi bygger, og alt, hvad vi ejer. Og hvis vi ophører med at have noget at gøre med det, der er fordærvet, og opretter Guds Zion i vores hjerte, i vore hjem, i vore byer, ja, i hele vores land, vil vi til sidst overvinde jorden, for vi er jordens herrer; og i stedet for tome og Højdepunkter i Brigham Youngs liv ( ) Årstal Alder Begivenhed I. juni: Født i Whittingham i Vermont Moderen dør; Brigham begynder at forsørge sig selv, med tiden tømrer. 5. oktober: Bliver gift med Miriam Works. bliver Bliver døbt og ordineret til ældste. Kone dør. Brigham møder Joseph Smith; er på kortvarige missioner i USA og Canada. Bliver gift med Mary Ann Angell. Maj-juni: Er kaptajn under Zions Hærs march. tidsler vil alle nyttige planter, der er gode for menneskenes føde og til at forskønne og smykke, vokse op af jor februar: Ordineres som medlem af De Tolv Apostles Kvorum, det første i moderne tid. Er på mission i Storbritannien. 27. juni: Joseph Smith bliver myrdet. den«{i Journal of Discourses, 9:284). 8. august: Brigham leder Kirken som præsident for De Tolv Kort sagt var byplanlægning for Apostles Kvorum. Brigham Young ikke kun et spørgs Leder de helliges udvandring til Salt Lake-dalen. mål om at grundlægge byer og anlæg januar: Modtager afsnit 136 i Lære og Pagter. ge frugtplantager. Det var opbygnin juli: Kommer ind i Salt Lake-dalen med den første gruppe gen af boliger, der var passende for hellige. engle, en forsmag på himlen, her på jorden. Uddannelse, musik og kultur skulle spille en dominerende rolle, og han forventede en dag, at Zion i det vestlige USA ville være et udstillingsvindue for alle folk på jorden, der ville komme for at lære af vores december: Opretholdt som præsident for Kirken juni: Bliver guvernør for Utah-territoriet. 6. april: Nedlægger hjørnestenen til templet i Salt Lake City. I I. juni: Afgår som guvernør efter 8 år. 6. oktober: Første generalkonference i det nye Tabernakel i Salt Loke City november: Opretter en søndagsskole-organisation for he- eksempel. le Kirken. Hans drøm er på mange områder 8. december: Genopretter Hjælpeforeningen. stadig ikke opfyldt, fordi mange af os Jernbanen kommer til Utah. ikke fatter dens betydning. Man fri- 28. november: Opretter en organisation for unge piger i stes til at spørge alle i vores generati- Kirken. on:»hvor i Kirken i dag findes der juni: Opretter en organisation for unge mænd i Kirken. mænd, kvinder og unge med Brig april: Indvier templet i St. George, det første tempel i ham Youngs indstilling til denne Veststaterne. Lægger fornyet vægt på præstedømmets rette drøm?«forhåbentlig er svaret:»lige her, i vores ward, i vores gren.«d 76 organisation. 29. august: Dør i Salt Lake City. FEBRUAR

20 FAMILIE' ALBUMMET forårsmorgen En i 1845 gik Willard Richards, en af Kirkens apostle, hans kone Jenetta og Hvert foto har, som portrættet af familien Richards, en beretning at fortælle. Billedet til højre fra >' deres søn Heber John hen til Lucien Fosters fotoatelier i Nauvoo i Illinois for at få taget deres portræt. Fotografiet var en ny opfindelse, og besøget i atelieret må have været viser fx sidste dages hellige i en fjerntliggende bjergegn i Guatemala, som bygger deres egen kirke med håndlavede mursten. Deres projekt er et udspring af tro, hengivenhed, ^'' r en spændende oplevelse for familien tjeneste og kærlighed til Herren. Richards. Familieportrættet, der ses Fotos har bevaret mange situatio- herover, blev snart af umådelig vær- ner som denne, særlige øjeblikke i de di for Willard og Heber John, for fire sidste dages helliges tilværelse - i bå- måneder efter døde Jenetta pludse- lig- Nu mere end 150 år senere er det stadig uerstatteligt i de fortiden og nutiden. Udvalget på disse sider viser, selv om det er lille, at evangeliet er en fælles oplevelse, der binder os sammen som en verdensomspændende,*. samlingen af fotografier i Kirkens museum for de sidste dages helliges kunst og historie i Salt Lake City i Utah. kirke, en verdensomspændende familie. STJERNEN Id,

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER Ældste W. Rolfe Kerr De Halvfjerds Første Kvorum CES-foredrag for Unge Voksne Den 5. februar 2006 Brigham Young University I er samlet her på Brigham Young University og

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...

hjælpekilder Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie... Evangeliske hjælpekilder til hjemmet Skrifterne...2 Generalkonference...2 Tidsskrifter...3 Musik...3 Evangelisk kunst...3 Bøger, hæfter og brochurer...4 Slægtshistorie...6 Missionering...6 Hjælp til studium

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere