^^m ^^BH^V. ^^aj^v ^^^^^H W2SI ^^I^^^^H. Ig^iHl fwhl. ^^RHJ^H^r. ^mi'w. ^H^^^H^BI\vA^fl. ^K^^^K^^^^r. < ^H W^H^ P i^ ^b w' i Q 4' - :^,..^. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^^m ^^BH^V. ^^aj^v ^^^^^H W2SI ^^I^^^^H. Ig^iHl fwhl. ^^RHJ^H^r. ^mi'w. ^H^^^H^BI\vA^fl. ^K^^^K^^^^r. < ^H W^H^ P i^ ^b w' i Q 4' - :^,..^. 1."

Transkript

1 1 ' ^ 1-, ^ ' '" ',: ' r^ O OS T-H *= ;,?"'" A ifi-æ ^^^»^^^^^^^Hp^m^f Pi Ig^iHl fwhl < ^H W^H^ P i^ ^b w' i Pi ^''-^ 03 akjii W W'^..,...,,:_ 9^ P- :'#S^fc* '^» ^*"**;;;* ^*«^ 1^ 1^ o 1-^ ^ hj w ^K^^^K^^^^r ^^RHJ^H^r ^^BH^V n: ^^aj^v c«w ^^^ H^H O ^^H^^^B < ^H^^^^B Q ^^^^H ^^^^^H w H (Z) ^ ^^I^^^^H ^^ i Q 4' - :^,..^. 1 H-». C««,i^..^^.,:^ [i. < " W ti! Pi H en 4V. ^ 1 * fe ^H^^^H^BI\vA^fl t D CZ) W il ^mi'w ^^m W2SI \\4. Pi C z < o PS *t> *

2 STJERNEN FEBRUAR 1993 ARTIKLER BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDEI>JTSKAB DE VEJE, SOM JESUS GIK PRÆSIDENT THOMAS S. MONSON 2 BRIGHAM YOU^G OG SOCIAUT AI\SVAR _ I ARTHUR R. BASSEH U FAMILIEALBUMI»^IET: ErV FOTOHISTORIE 1 8 FIJI: TROEIVS ØER 32 PORIVCHAI JinVTRATIP: ÅNDELIGT FORBEREDT _ DAVID MITCHELL 42 DE\ ÆGTEFÆUUES LYKKE MELVIN L PRUEITT 46 På forsiden Bror Kalaveti Tubu fra Fiji er tidligere metodistpræst. Han hørte første gang om Kirken i do en kvinde på en bus fortalte ham om Kirken. Bror Tubu studerede tålmodigt evangeliet, indtil hians kone, Luiso, i indvilgede i, at han blev døbt. De er nu sammen med deres børn aktive medlemmer af Kirken i Fiji. Bror og søster Tubu er her fotograferet foran deres hus. Bror Tubu bærer sulu og søster Tubu bærer en kjole vævet i mønstre, der er typiske for Fijis basttøj. Se»Fiji: Troens øer,«s. 32. Børnestjernens forside Pramol Rashika er en ung sidste dages hellig, der bor på Fiji, Foto: Shirley Meek Saunders. ISÆR FOR UNGE BILLEDBOG OG VIDI^ESBYRD MALY SOUVANTHONG SKJULTE PEMSLER LISA A. JOHNSON PÅ HELLIG JORD GREGORY ENCINA BILL! KOPF FASTE PUNKTER O OA 26 OU ^^ KOMMENTARER FRA LÆSERI^E 1 BESØGSLÆRERIIVDEBUDSKAR: SØGIIERREI\ DAGLIGT 20 BØRNESTJERNEN HISTORIER FRA MORMOIWS BOG: ALMAS MISSIOI^ TIL AMIVIOT^HAH Z BARE FOR SJOV 5 FÆLLESTID: ET TEMPEL ER HERRENS HUS JUDY EDWARDS 6 DEN SIKRE OG TRYGGE VEJ -. VICKIE ANDERSON OG LORALEE WILKEY O VEN TIL VEN: ÆLDSTE L. LIONEL KENDRICK 1 2

3 Vær KOMMENTARER FRA LÆSERNE Februar årgang Nummer 2 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift. Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson De Tolvs Kvorum; Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlm, Richard G. Scott. Vejledere; Charles Didier, Rex D. Pinegar, John E. Groberg, Robert E. Wells Redaktør: Rex D. Pinegar Adm. direktør for Curriculum Department: Ronald L. Knighton. Adm. direktør for Kirkens tidsskrifter: Thomas L. Peterson International Magazines: Chefredaktør: Brian K. Kelly Assisterende redaktør: Marvin K. Gardner Medredaktør: David Mitchell Assisterertiie redaktør for Bømestjemen: DeAnne Walker Tilsynsførende art director: M. M. Kawasaki Art Director: Scott D. Van Kampen Designer: Sharri Cook Stjernen: Redaktør: Carsten Gram Kirkenyt: Carsten Gram Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. DK-2200 Telf Distribution; Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK-3540 Lynge Telf København N 1993 by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk, tahitisk og thailansk; kvartalsvis på islandsk. STJERNEN (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 50 East North Temple, Salt Lake City, UT Second-class postage paid at Salt Lake City, Utah. Subscription price $ a year. $ 1.00 per single copy. Thirty days notice tequired for change of address. When ordering a change, include address label from a recent issue; changes cannot be made unless both the old address and the new are included. Send USA and Canadian subscriptions and queries to Church Magazines, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America, Subscription information telephone number POSTMASTER: Send address changes to STJERNEN at 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America, Abonnement; 12 numre DKK 80,- (inkl. moms og porto). Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US $ (Surface mail). Udkommer 12 gange om året Printed by: BG Offset Dk-3500 ISSN Værløse Denmark RØRTE MIT HJERTE Jeg fandt Kirken for 12 år siden, og jeg blev grebet af budskabet, som missionærerne bragte om Mormons Bog. Efter at jeg havde tilsluttet mig Kirken, var jeg i mere end et år alvorligt syg og lå på hospitalet. Jeg kom til at sætte stor pris på Seito No Michi {Stjernen på japansk) og Mormons Bog. Beretningerne, jeg læste, styrkede mig og hjalp mig til at mærke Ånden under hele min vanskelige sygdomsperiode. Jeg har det nu godt, og jeg er taknemmelig for mit gode helbred. Tak fordi I har været med til at styrke mit vidnesbyrd. Reiko Nakayama Kichijoji Ward, Tokyo Stav Tokyo, Japan BILLEDER AF PROFETERNE Jeg holder meget af de vidunderlige fotos og artikler i A Liahona {Stjernen på portugisisk). Bladet er altid inspirerende. Vi bruger billederne fra A Liahona ved vores familieaftener, og jeg vil gerne bede jer om at trykke nogle flere billeder af tidligere præsidenter for Kirken. Det vil hjælpe vore børn med at genkende Kirkens store ledere, og beretningerne om deres liv styrker vore vidnesbyrd. Taylor Samvuays Sao Paulo nordlige Stav Sao Paulo, Brasilien Red.: Artiklen i december 1992 om profeten Joseph Smith indledte en serie af biografiske artikler om præsidenterne for Kirken i vores uddeling. På side 1 i dette nummer følger en artikel om præsident Brigham Young. ÅBNER DØRE Liahona {Stjernen på spansk) har altid styrket mit vidnesbyrd ved at komme med eksempler på medlemmer, som efterlever evangeliet. Jeg bruger det, jeg lærer gennem Liahona, i min tilværelse, på arbejdet og i undervisningen i Kirken. Jeg har også kunnet bruge det til at præsentere venner og bekendte for evangeliet. Jeg vil opfordre jer til at udgive en»mormonote«-plakat hver måned. Disse plakater har indledt mange samtaler om evangeliet for mit vedkommende, fordi jeg tager dem ud af bladet og hænger dem op på opslagstavlen på min skole. Mine lærere og andre elever går hen for at læse budskabet og bliver interesseret i at lytte til missionærerne. Max Chavarria Palm Springs Ward Palm Springs Califomia Stake FRA REDAKTIONEN Vi er vore trofaste læsere meget taknemmelige, og vi opfordrer jer til at sende breve, historier til os. artikler og venlig at skrive jeres fulde navn, adresse, ward eller gren og stav eller distrikt. Vi er meget glade for de breve, vi allerede har modtaget, og glæder os til fremover at høre fra endnu flere af vore læsere. Adressen er Stjernen, Hans Egedes Gade 2,1., 2200 København N. FEBRUAR 1993

4 ^WS >#

5 BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB De veje, som Jesus gik Præsident Thomas S. Monson Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab n kold decemberdag samledes vi i Tabernaklet i Salt Lake City for at ære og vise respekt ved begravelsen af en mand, som vi elskede, ærede og fulgte - præsident Harold B. Lee. Præsident Lee var profetisk i sin tale, en stærk leder og hengiven i sin tjeneste. Præsident Lee I bogstavelig forstand kan vi alle gå, hvor Jesus gik, med hans ord på vore læber, hans ånd i vores hjerte og hans lærdomme i vores tilværelse på vores rejse gennem livet. indgød i os alle et ønske om at opnå fuldkommenhed. Han rådgav os:»hold Herrens befalinger. Følg Herrens veje.«dagen efter blev hans efterfølger valgt, opretholdt og indsat i sin kaldelse i et meget helligt værelse på en af de øverste etager i templet i Salt Lake City. Utrættelig i sit arbejde, ydmyg i sin optræden, inspirerende med sit vidnesbyrd opfordrede præsident Spencer W. Kimball os til at fortsætte ad den vej, som præsident Lee havde udstukket. Han udtalte de samme indtrængende ord:»hold Herrens befalinger. Følg Herrens veje. Gå i hans fodspor.«i dag giver præsident Ezra Taft Benson det samme gode råd. FEBRUAR

6 Satan fristede Jesus ved at tilbyde ham verdens riger,»hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.«mesteren svarede:»vig bort Satan! thi der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene'«(se Matt. 4:8-10). En aften kiggede jeg i en rejsebrochure, vi havde fået Jesus gik på smertens vej. ind af døren nogle dage forinden. Den var trykt i beta- Tænk på smerten i Getsemane Have.»Fader, om du gende farver og skrevet med overbevisende tekster. Læse- vil, så tag denne kalk fra mig! dog ske ikke min vilje, men ren blev opfordret til at besøge Norges fjorde og alperne i din!... Han var da kommen i dødsangst og bad endnu Schweiz på samme tur. Et andet tilbud tilbød læseren at mere indtrængende; og hans sved blev som blodsdråber, komme til Betlehem i det hellige land - kristendommens der faldt ned på jorden«{luk. 22:42-44). vugge. De sidste linier i brochuren bestod af denne enkle Og hvem af os kan glemme grusomheden på korset? og dog kraftige appel:»kom og gå, hvor Jesus gik.«hans ord:»jeg tørster... Det er fuldbragt!«(joh. 19:28-1 bogstavelig forstand kan vi alle gå, hvor Jesus gik, 30). med hans ord på vore læber, hans ånd i vores hjerte og Ja, vi vil alle komme til at gå ad skuffelsens vej - måske hans lærdomme i vores tilværelse på vores rejse gennem på grund af en mulighed, vi ikke udnyttede, en evne, vi livet. Jeg håber, at vi må gå, som han gik - med tillid til misbrugte, eller en af vore kære, som vi ikke underviste i fremtiden, med en fast tro på hans Fader og med en tide. Fristelsens vej vil hver enkelt af os også lære at oprigtig kærlighed til andre. kende.»og det er nødvendigt, at djævelen frister menne- Jesus gik på skuffelsens vej. Kan vi forstå hans klagen- skenes børn, ellers kunne de ikke have deres egen frie de ord om den hellige by?»jerusalem! Jerusalem! du, som vilje«(l&p 29:39). ihjelslår profeterne og stener dem, der er sendt til dig! Også smertens vej vil vi komme til at betræde. Vores hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som hønen vej til himmelen vil ikke være en dans på roser. Verdens samler kyllingerne under sine vinger! og I ville ikke«frelser kom først ind efter store smerter og lidelser. Vi kan (Luk. 13:34). Jesus gik på fristelsens vej. Den onde samlede hele sin styrke, de mest lokkende som hans tjenere ikke vente at få det lettere end Meste- ren. Korsets gru må komme før påskedagens triumf. Mens vi vandrer ad disse veje, som frembringer bitter tilbud og fristede ham, der havde fastet i 40 dage og 40 sorg, kan vi også vandre ad veje, som giver os evig glæde, nætter og»led sult.«hånende lød det:»hvis du er Guds Vi kan, sammen med Jesus, vandre ad lydighedens vej. Søn, så sig, at stenene dér skal blive til brød.«svaret: Det vil ikke være let.»skønt han var Søn, lærte han»mennesket skal ikke leve af brød alene.«og igen:»hvis du er Guds Søn, så styrt dig ned; thi der være den arv, som Samuel har skænket os:»nej, at adlystår skrevet: 'Han skal give sine engle befaling om dig.'«lydighed af det, han led«(hebr. 5:8). Lad vores valgsprog de er mere værd end slagtoffer, og at være lydhør er mere Svaret:»Du må ikke friste Herren, din Gud.«Og atter: værd end vædderfedt«(1 Sam. 15:22). Lad os huske, at»verdens riger og deres herlighed... vil jeg give dig, hvis følgerne af ulydighed er fangenskab og død, mens beløndu vil kaste dig ned og tilbede mig.«mesteren svarede: ningen for lydighed er frihed og evigt liv.»vig bort Satan! thi der står skrevet: 'Du skal tilbede Vi kan ligesom Jesus følge tjenestens vej. Herren din Gud og tjene ham alene'«(se Matt. 4:2-10). Jesu liv var som en lyskaster af godhed, mens han STJERNEN 4

7 . ':^^; Den anden er fra Getsemane:»Dog ske ikke min vilje, men din!«(luk. 22:42). Den tredje lød fra korset:»fader! tilgiv dem; thi de ved ikke, hvad de gør«(luk. 23:34). Det er ved at vandre på bønnens vej, at vi kommunikerer med Faderen og får del i hans kraft. Skal vi da have troen, ja ønsket, for at vandre ad de veje, som Jesus gik? Guds profeter, seere og åbenbarere har opfordret os til at gøre det. Vi behøver blot at følge dem, for det er den vej, som de følger. VIG BORT SATAN!, AF CARL BLOCH. ORIGINALEN HÆNGER I FREDERIKSBORGMUSEET. FREDERIKSBORG SLOTSKAPEL. GENGIVET MED TILLADELSE AF Jeg husker mit første møde med ældste Spencer W. Kimball for mange år siden. Han var medlem af De Tolvs virkede blandt menneskene. Han gav styrke til den haltes lemmer, synet til den blindes øjne, hørelsen til den døves øre og liv til den dødes legeme. Frelserens lignelser er fulde af styrke. Med lignelsen om den barmhjertige samaritaner lærte han os:»elsk... din næste«(luk. 10:27). Gennem sin venlighed over for kvinden, som blev grebet i utroskab, lærte han os at have barmhjertighed og forståelse. I sin lignelse om talenterne lærte han os, at vi skal dygtiggøre os og stræbe efter fuldkommenhed. Han kan meget vel have forberedt os til vores rejse ad hans veje. Endelig gik han på bønnens vej Tre store lektioner får vi fra tre tidløse bønner. Den første er fra hans gerning på jorden:»når I beder, skal I sige 'Fader, helligt vorde dit navn'«(luk. 11:2). Kvorum, og jeg var ung biskop i Salt Lake City. En morgen tog jeg telefonen, og en stemme sagde:»det er ældste Spencer W. Kimball. Jeg vil gerne bede dig gøre mig en tjeneste. Skjult bag en stor bygning på Fifth South Street i en lille campingvogn i dit ward bor Margaret Bird, en enke og navaj o-indianer. Hun føler sig uønsket, overflødig og fortabt. Kunne du og Hjælpeforeningens præsidentskab ikke opsøge hende, række hende fællesskabets hånd og sørge for, at hun føler sig velkommen?«det gjorde vi. Resultatet var et mirakel. Margaret Bird blomstrede i sine nye omgivelser. Håbløsheden forsvandt. Enken i sine trængsler var blevet besøgt. Det tabte får var blevet fundet. Alle, der havde været involveret i dette lille drama, blev opbygget deraf. FEBRUAR

8 I realiteten var den sande hyrde den bekymrede apostel, som forlod de nioghalvfems i sin flok for at finde den ene, der var faret vild. Spencer W. Kimball havde fulgt de veje, som Jesus gik ad. Mens I og jeg vandrer ad de veje, som Jesus gik ad, så lad os lytte efter lyden af sandaler. Lad os række ud og gribe tømrerens hånd. Derved vil vi lære ham at kende. Han kommer måske tit til os som en ukendt, uden navn, ligesom han ved søens bred kom til de mænd, som ikke genkendte ham. Han siger de samme ord til os:»følg du mig«(joh. 21:22), og giver os den opgave, som han må udføre i vor tid. Han befaler, og for dem, der adlyder ham, hvad enten de er vise eller jævne mennesker, vil han vise sig i det slid, de konflikter KRISTUS I CETSEMANE, AF HARRY ANDERSON og de lidelser, som de må gennemgå i hans tjeneste; og de vil selv erfare, hvem han er. Vi opdager, at han er mere end barnet i Betlehem, mere end tømrerens søn, mere end den største læremester. Vi forstår, at han er Guds Søn. Han fremstillede ingen statuer, malede ingen malerier, skrev ingen digte og førte aldrig en hær. Han bar aldrig en kongekrone, holdt intet scepter og kastede aldrig en purpurkåbe over sin skulder. Han tilgav uden forbehold. Hans tålmodighed var uudtømmelig. Hans mod kendte ingen grænser. Jesus ændrede mennesker. Han ændrede deres vaner, deres meninger, deres ambitioner. Han ændrede deres temperament, deres indstilling og deres natur. Han ændrede menneskenes hjerte. Vi kan tage fiskeren Simon, som vi bedre kender som Peter, den første blandt apostlene. Den tvivlende, vantro og fremfusende Peter måtte huske natten, hvor Jesus blev ført bort til ypperstepræsten. Det var den nat, hvor mængden»gav sig til at spytte på [Frelseren], og de dækkede hans ansigt til og slog ham med knytnæver«(mark. 14:65). Hvor var da Peter, som havde lovet at dø sammen med ham og aldrig fornægte ham? I den hellige skrift står der: STJERNEN 6

9 Vi kan ligesom Jesus vandre ad bønnens vej. Ved at gøre det kan vi kommunikere med Faderen og få del i hans kraft.»og Peter fulgte ham i frastand ind i ypperstepræstens gård; der sad han iblandt tjenerne og varmede sig ved ilden«(mark. 14:54). Det var den nat, hvor Peter i overensstemmelse med Mesterens profeti virkelig fornægtede ham tre gange. Og netop som Herren blev skubbet, hånet og slået, vendte han sig om, midt i disse forfærdelige ydmygelser, og så på Peter. Og som en forfatter beskrev forandringen:»det var nok... [Peter] ænsede ikke længere faren, han frygtede ikke længere døden... [Han] skyndte sig... ud i natten for at møde daggryet... Med sønderknust hjerte stod han nu foran sin samvittigheds domstol, og der blev hans tidligere liv, hans skam, hans gamle svagheder, ja, hele hans Forlad syndens sorg. Kom frem fra vantroens død. Kom ud til et nyt liv. Kom ud. Når vi gør det og følger Jesu fodspor ad de veje, som Jesus gik, lad os da huske det vidnesbyrd, som Jesus gav os:»se, jeg er Jesus Kristus, om hvem profeterne vidnede, at han skulle komme til verden... jeg er verdens lys og liv«(3 Nephi 11:10-11).»Jeg er den første og den sidste. Jeg er den, som lever, jeg er den, der blev slået ihjel, og jeg er jeres Talsmand hos Faderen«(L&P n0:4). Til hans vidnesbyrd føjer jeg mit eget: Han lever. D gamle personlighed dømt til døden af guddommelig sorg, hvoraf fremstod et nyt og ædlere menneske«(frederic W. Farrar, The Life of Christ, Portland, Oregon: Fountain Publications, 1964, s. 604). Der var også Saulus fra Tarsus, en skriftklog, som var fortrolig med rabbinernes værker, hvori nogle af vor tids videnskabsmænd finder store rigdomme. Af en eller anden grund dækkede disse værker ikke Paulus' behov, og han blev ved med at sige:»jeg elendige menneske! Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?«(rom. 7:24). Og så en dag mødte han Jesus, og se, alting blev nyt. Og fra den dag og til sin død opfordrede Paulus alle mennesker til at»aflægge det gamle menneske... og iføre jer det nye menneske, der blev skabt i Guds lighed til at leve i den retfærdighed og fromhed, som hører sandheden til«4:22, 24). (Ef. Tidens gang har ikke forandret Forsonerens evne til at forandre menneskenes liv. Det, han sagde til den døde Lazarus, siger han til jer og til mig:»kom herud«(joh. H:43). Kom herud og forlad tvivlens mismod. FORSLAG TIL SAMTALEEMNER FOR HJEMMELÆRERE 1. Når vi vandrer gennem livet med Jesu ord på vore læber, hans ånd i vores hjerte og hans lære i vores tilværelse, rejser vi i tryghed gennem livet. 2. Vi kan være trygge ved fremtiden, have en fast tro på vor himmelske Fader og en oprigtig kærlighed til andre. 3. Vi kan udvikle evnen til med held at udholde skuffelser, fristelser og smerte. 4. Vi kan være lydige, tjene andre og kommunikere med Gud i bøn. D FEBRUAR

10 BILLEDBOG OG VIDNESBYRD Maly Souvanthong Da jeg som lille pige voksede op i en buddhistisk familie i Laos, havde jeg aldrig hørt om Kristus og kristendommen. På En børnebog og et barns spørgsmål viste mig omfanget da de så, han var opstået, blev de glade. Med mine egne ord forklarede jeg dem hele historien fra bogen. Og da grund af omvæltningerne i vores land måtte min familie forlade vores fædreland, og vi kom til USA. Her af min egen tro på Kristus. jeg derpå stillede dem spørgsmål, blev de begge ved med at række hånden op, så hurtigt de kunne. mødte jeg SDH-missionærerne og Til sidst kiggede den lille pige op blev undervist om Jesus Kristus og og pegede på et billede af Jesus, der på mig og spurgte:»er det sandt?«hans sande kirke. Jeg blev døbt i juni knælede og bad ved en klippe med et Jeg så på hende og sagde:»ja, det udtryk af stor smerte i ansigtet. er sandt.«søndag den 26. november 1990 Hun vendte sig mod mig og spurg- Da jeg nikkede, vidste jeg, at det sad jeg i bussen på vej hjem fra vores te:»hvorfor ser Jesus sådan ud?«var fuldstændigt sikkert. Jeg forstod asiatiske gren i Lynnfield i Massachu-»Fordi han lider for menneskers lige netop da, at jeg havde et stærkt setts. Jeg sad ved siden af en 11-årig synder. Det gør meget ondt.«vidnesbyrd om Kristus. Jeg bar mit pige og hendes 6-årige bror. Jeg havde set dem i grenen, men jeg kendte Igen spurgte hun:»hvorfor?«derpå sagde jeg:»kom her, skal vidnesbyrd om det, jeg i mit hjerte o vidste var sandt. Jeg ved, at Anden ikke deres navne. Dengang vidste jeg jeg læse for jer?«var med mig. Jeg kunne mærke det. ikke, at de endnu ikke var medlem- Jeg begyndte der, hvor Jesus knæ- Jeg kunne mærke følelsen - varmen, mer af Kirken. Pigen holdt i sin hånd en børnebog med bibelhistorier. Hun bladrede gen- lede og bad. Og mens jeg læste forklarede jeg historierne for dem. Jeg vidste, at børnene forstod historier- freden og kærligheden. Siden det øjeblik har jeg ønsket at fortælle hele verden om Jesus Kristus. Q Z i o nem siderne og kiggede på de flotte billeder.»se!«sagde hun overrasket ne, for da de så Jesus naglet til korset, syntes de, det var synd for ham. Og Jeg ønsker, at alle andre også føler den lykke. D å i STJERNEN 8

11 r>/ fmi é^é^é^'

12 Brigham Young og socialt ansvar Arthur R. Bassett Nogle mennesker er tilfredse med at acceptere livet, som det altid har været. Men andre, som i et glimt ser en vision af, hvad livet kunne være, er ikke tilfredse, før de har gjort alt i deres magt for at føre sådanne visioner ud i livet. Brigham Young var en sådan mand. Han blev omvendt til evangeliet som 31-årig og var fyldt med en vision af muligheder, som alle centrerede sig om opbygningen af Guds rige på jorden. For ham var dette rige ikke blot en drøm, men en fysisk mulighed, en ny måde at leve på, et nyt mønster for samfundet. Og han lod denne vision arbejde i sit hoved, indtil den blev - med en vending lånt fra Jeremias - som en»brændende ild i Ihans] indre«(jer. 20:9).»Jeg har lyst til at råbe halleluja,«sagde han,»når jeg tænker på, at jeg har kendt profeten Joseph Smith... Vi har magt til at fortsætte det værk, som Joseph begyndte lopbyggelsen af Guds rige], indtil alt er beredt til Menneskesønnens komme. Det er de sidste dages helliges opgave, og det er den eneste opgave, vi har«(i Journal of Discourses, 3:51; fremhævelse tilføjet). Denne»opgave«med at opbygge Guds rige påvirkede Brighams livsmål, hans tilværelse og i sidste ende hans evige skæbne. Lykkelig er den mand eller kvinde, der som Brigham Young helt kan hellige sig et sådant mål. For ham var intet offer for stort, hvis det tjente et formål, især hvis formålet var at opbygge Guds rige på jorden. Brighams forfølgelse af dette mål rev ham bort fra hans liv som tømrer i Mendon i staten New York og satte ham i gang; og han slog sig ikke til ro, før han fik STJERNEN bygget sit hjem - og Kirkens hovedsæde - på den anden side af kontinentet i Salt Lake-dalen i Utah. Brigham Young blev døbt i snevejr i det tidlige forår i Han blev bekræftet ved søens bred og ordineret til ældste i sit hjem ca. 3 km væk, før tøjet på kroppen var tørt. Og inden året var gået - et vigtigt år, hvor bl.a. hans første kone døde, og hans første møde med profeten Joseph Smith fandt sted - var Brigham Young atter ude i sneen. Denne gang for at dele sin nyfundne indstilling til livet med sine venner i Canada. ' I den kolde december måned begyndte Brigham Young og hans bror Joseph vandringen mod Kingston i Herover: Dette foto af Brigham Young anses for at være fra 1851 på hans 50-års fødselsdag. Et andet foto, til højre, blev taget i 75 år , da han var 10

13 FEBRUAR

14 Herover: Eksempler på Brighams tøj - et par bukser, han antages at have købt i England, en høj hat, fåreskindsstøvler og en stok. Til højre: Joseph Smith nævnte Brigham som en af dem, der var mest aktiv til at passe de kolerasyge på den km lange march for at redde de hellige fra pøbelen i Missouri. Herover: Brighams drejebænk. Til venstre: Et dekorativt indgangsparti på en gård i Sugar Hill i Nev/ York, som Brigham vor med til at bygge. Vinduerne er eksempler på Brighams evner som glarmester. STJERNEN 12

15 Ontario. Denne rejse skulle føre de te han af profeten Joseph Smith at ansigtet blåt og udtæret, arme og ben to unge ældster gennem 400 km i lære om Zion, opholdsstedet for de kolde og mørke og huden på hænder knædyb sne med et tykt lag mudder rene af hjertet. og fødder rynket, derunder. Kun de, der har travet gen- Et andet større offer for Zions sag Døden kunne indtræde efter en nem sne og mudder, kan virkelig på- ydede Brigham Young i 1834, da han dag, tilmed efter en time, og somme skønne den slidsomme vandring, som ledsagede Joseph Smith på Zions tider ville patienten falde om som disse to missionærer foretog. For at Hærs march. Nyheden nåede Kirt- ramt af en økse. Nogle medlemmer af føje til deres ubehag måtte de gå næ- land, at de hellige i Missouri var ble- Zions Hær forsøgte at flygte, men sten 10 km på is - en is, der var så vet fordrevet fra deres hjem af pøbel- Brigham Young blev tilbage. Joseph tynd, at den gav efter under deres hobe, og at der var brug for hjælp. En Smith nævnte Brigham som en af fødder, hvorved vandet trængte op, appel blev rettet til brødrene i Kirt- dem, der var mest aktiv til at passe de indtil»skoen var halvfuld afvand.«land. Joseph og 205 andre besvarede syge og begrave de døde. I to måneder arbejdede missionæ- denne bøn om hjælp. Magt ville bli- Ikke længe efter Brigham Youngs rerne i området og døbte 45 sjæle, ve mødt med magt. De, der marche- oplevelser i Zions Hær blev han kal- Enhver, som kender sine egne mang- rede, vidste, at døden kunne vente det som medlem af De Tolv Apostles ler, vil påskønne oplysningen om, at dem ved enden af deres 1600 km Ian- Kvorum, det første i moderne tid, der missionering ikke faldt Brigham ge march. blev organiseret i Med denne Young let. Han anså sig selv for»om- Brighams generation var vant til nye kaldelse oplevede Brigham mantrent så blottet for talegaver, som et lange gåture, men intet som denne ge forandringer og mærkede vægten menneske kan være... march. Præsident Young talte senere af det større ansvar. Men hans mål i Hvor har jeg haft ondt i hovedet, om at gå måned efter måned med livet var uforandret: At fortsætte det når jeg havde ideer at fremføre for blod i skoene, da han virkede som værk, som Joseph havde begyndt, andre mennesker, men ingen ord til missionær, men selv missionering indtil alt var beredt til Menneskesønat udtrykke dem; men jeg var så reso- kunne ikke sammenlignes med nens komme. lut, at jeg altid gjorde mit bedste«(i trængslerne under denne march, To episoder fra Brigham Youngs år Journal of Discourses, 5:97). hvor de vandrede dag efter dag i den som apostel giver os indblik i hans Endnu et år og endnu en mission tidlige sommerhede. fortsatte forpligtelse over for dette gik, før Brigham Young endelig kun- Som marchen skred frem, kom ud- mål. De er begge fra ne slå sig ned med sin lille familie i matteisen; tålmodigheden fordampe- Den første fandt sted i februar. Jo- Kirtland, hvor han omgikkes profe- de og temperamentet flammede op. seph Smith sad indespærret i Libertyten Joseph Smith. Som resultat af Til sidst blev de også ramt af den fryg- fængslet, og Brigham Young ledede Brighams anden mission kom yderli- tede kolera med dens frygtelige kram- Kirken som præsident for De Tolvs gere 20 sjæle ind i riget, og han førte per og pludselige død. To år tidligere Kvorum. Opgaven var at flytte de dem til Kirtland i lighed med, hvor- havde Nordamerika oplevet en større hellige fra Missouri til Illinois. Kun få dan han senere ledte de helliges van- koleraepidemi, og symptomerne var var udrustet til flytningen; mange var dring mod vest. Da Brigham først var velkendte diarré, krampagtige op- ubemidlede og i hastværket med at kommet i orden i den stille lille by kastninger og smertefulde kramper rejse var fristelsen til at løbe for livet Kirtland i det nordlige Ohio, begynd- efterfulgt af dehydrering, som gjorde stærk. Men i henhold til Brigham FEBRUAR

16 Youngs indstilling var det ikke en ler til denne flytning. Brigham Young rnidlertidig dække. Alle hans børn lå fremgangsmåde, der var værdig for fortæller: syge i sengen med feber. Hans kone Guds hellige. Et samfund vil aldrig»vi brød brødet og modtog nadve- var også syg og behøvede hjælp med bestå, medmindre mennesker viser ren. Ved mødets slutning var der ind- sit 1 O-dage gamle spædbarn. Missiskærlighed, medfølelse og interesse for samlet $50 i kontanter og flere for- sippifloden lå kun 150 m fra huset, hinanden. spand blev stillet til rådighed til at men Brigham kunne endog ikke gå Derfor blev der sammenkaldt til hente brødrene. Blandt de bidragen- ned til flodbredden. En nabo kørte møde, og en pagt blev indgået, som de var enkefru Warren Smith, hvis en vogn frem, og præsident Young indebar, at underskriverne ikke ville mand og søn var blevet dræbt i mas- kravlede op i vognen. Ved floden rejse, før de havde hjulpet alle de fat- sakren ved Haun's Mill. Hun sendte blev han roet over til den anden tige til at rejse med dem. Brigham sit eneste forspand ud på denne bred, hvor Israel Barlow transportere- Young med familie ledsaget af Heber barmhjertighedsmission.«de ham til hest hjem til Heber C. C. Kimballs familie (ældste Kimball Efter disse oplevelser og mange Kimball i Nauvoo. Der faldt Brigham blev i Missouri) drog ud i det kolde andre tilsvarende blev Brigham sammen og kunne ikke fortsætte i fifebruar-vejr med deres vogne i ret- Young bekræftet i sin tro på, at men- re dage. ning mod Illinois i en af de mærke- nesker kan samles i kærlighed, at de Tidspunktet for afrejsen kom, og ligste processioner i mormonernes har evnen til at skabe et mere kri- missionærerne tog afsted mod øst, så udvandringshistorie. stent samfund baseret på kærlighed godt de formåede. Præsident Young Efter etaper på op til 30 km over og interesse for andre. sad bag i en vogn. De, der kender den frosne Missouri-slette gjorde Den anden episode fra samme år, ubehaget ved influenza, kan let fore- Brigham holdt, byggede en midlerti- som viser Brigham Youngs beslut- stille sig, hvordan det må være at siddig læskærm til sin kone og fem børn somhed om at ofre alt for opbygnin- de og skrumle tværs gennem Illinois og vendte derpå tilbage til udgangs- gen af Guds rige, fandt sted mellem og Indiana. Fire måneder senere anpunktet, september 1839 og februar 1840 og kom Brigham til New York City - Her læssede han sin vogn med omfatter hans mission til Storbritan- endelig rask, men endnu ikke gennogle af de fattige hellige og vendte nien.,. nem alle prøvelserne. Da Brigham i tilbage til sin familie. Således rejste Vi vil fokusere på hans rejse til Brooklyn gik om bord på en færge, han faktisk tre gange så langt som de New York. Tiden var kommet, hvor faldt han uheldigt, landede på en stor fleste medrejsende. Senere ved slut- de tolv apostle skulle rejse på en sær- jernring og forvred sin venstre skulningen af deres rejse i Quincy i Illi- lig mission. Men Brigham Young var der. nois blev der afholdt et enestående ligesom mange af hans brødre syg af Mens to af brødrene holdt ham møde. De hellige i Quincy hørte, at noget, der så ud til at have været fast mod dækket, tog Parley P. Pratt der stadig befandt sig 50 familier i Far malaria. Med smerter i alle dele af fast i Brighams arm og trak til med West, som var for fattige til at rejse, kroppen lykkedes det Brigham at sin fod solidt plantet i Brighams si- De hellige samlede igen alle deres kæmpe sig ud af sengen i Montrose i de. Selv om det må have været eksressourcer, tilbød at sælge det, de Iowa og klæde sig på til rejsen. Han tremt smertefuldt, pressede ældste måtte have tilbage - deres hatte, havde ikke selv en frakke, så han Young knoglen tilbage på plads med frakker og sko - for at indsamle mid- brugte et tæppe fra en vugge som sin højre hånd. Derefter besvimede STJERNEN 14

17 Herover: Kappe og teleskop, som Brigham brugte på vej over sletterne. Til venstre: Brigham så første gang Salt Lake-dalen liggende bag i Wilford Woodruffs vogn, mens han var ved at komme sig efter en febersygdom og stadig var fysisk svag. Det berettes, at han sagde:»det er nok. Dette er det rette sted.«'y - k 1) Jl /" ''1 4 i fy 1 Herover: Indgraveret guldknop fra en stok, en gave til Brigham. 7/7 fiø/re; Et firesidet skrivebord fremstillet efter Brighams specifikationer. Det blev ofte benyttet af ham selv og hans rådgivere. FEBRUAR

18 i Herover: Denne arkitekttegning af templet Salt Lake City af William Ward hang på præsident Youngs kontor i mere end 20 år. 7/7 højre: Beehive House, hvor præsident Young boede og havde sit kontor. han og kunne ikke klæde sig selv på i flere dage. Andre var måske blevet modløse og havde givet op længe før, men Brigham Young ville aldrig give op, når det drejede sig om opbygningen af Guds rige. Han fortsatte, gik om bord på skibet og var søsyg det meste af turen til Storbritannien. Han var så udtæret ved ankomsten til England, at hans egen fætter, Willard Richards, ikke kunne kende ham. Efter mange måneders udmarvende missionering vendte Brigham tilbage til sin familie. Hans offer var accepteret af Herren. Ved ankomsten til Nauvoo modtog ældste Young denne ros:»kære og højt elskede broder Brigham Young! Sandelig, så siger Herren til dig, min tjener Brigham: Du behøver ikke som tidligere at forlade din familie, thi dit offer er mig velbehageligt. Jeg har set dit arbejde og din møje på rejserne for mit navns skyld. Derfor befaler jeg dig, at du skal sende mit ord omkring i verden og fra nu af og for altid drage særlig omsorg for din familie. Amen«(L&P 126:1-3). Sådan var Brigham Youngs forberedelse til rollen som profet. Efter Joseph Smith blev myrdet, førte Brigham Young de hellige til Great Salt Lake-dalen , som 46-årig, blev han opretholdt som den anden præsident for Kirken. Under hans ledelse fik de sidste dages hellige ørkenen til at blomstre som en rose. De udforskede og slog sig ned i en stor vildmark; grundlagde byer; byggede huse, kirker og templer; såede, kunstvandede og høstede; opbyggede industrier, handel og infrastruktur. De underviste deres børn i evangeliets principper og sendte missionærer til fjerne hjørner af jorden. STJERNEN Ikke blot en gang, men mange gange, lagde Brigham Young bogstaveligt sit liv på alteret i sit virke for at opbygge Guds rige, dette Zion på jorden. Alt andet i livet var underordnet dette mål; han troede på det af hele sit hjerte. Brigham Young var på grund af sin forberedelse den ideelle person, som Herren kunne vælge til at opmuntre andre til at tage del i udviklingen af det ideelle samfund. Brighams trofasthed over for Kristus var fuldkommen. Som Herrens profet sagde han senere i livet:»konstant har jeg Zion i mine tanker. Vi vil ikke vente på, at engle eller Enok og hans ledsagere kommer og opbygger Zion, men vi vil bygge det. Vi vil dyrke vores hvede, bygge vore huse, indhegne vore marker, plante vore vingårde og frugtplantager og producere alt, der vil tjene til gavn for vore fysiske legemer, og på denne måde har vi til hensigt at opbygge Zion 16

19 på jorden og rense den og fjerne alle former for forurening fra den. Lad en helliggørende påvirkning udgå fra os over alt, hvor vi har nogen indflydelse; over den jord, vi dyrker, de huse, vi bygger, og alt, hvad vi ejer. Og hvis vi ophører med at have noget at gøre med det, der er fordærvet, og opretter Guds Zion i vores hjerte, i vore hjem, i vore byer, ja, i hele vores land, vil vi til sidst overvinde jorden, for vi er jordens herrer; og i stedet for tome og Højdepunkter i Brigham Youngs liv ( ) Årstal Alder Begivenhed I. juni: Født i Whittingham i Vermont Moderen dør; Brigham begynder at forsørge sig selv, med tiden tømrer. 5. oktober: Bliver gift med Miriam Works. bliver Bliver døbt og ordineret til ældste. Kone dør. Brigham møder Joseph Smith; er på kortvarige missioner i USA og Canada. Bliver gift med Mary Ann Angell. Maj-juni: Er kaptajn under Zions Hærs march. tidsler vil alle nyttige planter, der er gode for menneskenes føde og til at forskønne og smykke, vokse op af jor februar: Ordineres som medlem af De Tolv Apostles Kvorum, det første i moderne tid. Er på mission i Storbritannien. 27. juni: Joseph Smith bliver myrdet. den«{i Journal of Discourses, 9:284). 8. august: Brigham leder Kirken som præsident for De Tolv Kort sagt var byplanlægning for Apostles Kvorum. Brigham Young ikke kun et spørgs Leder de helliges udvandring til Salt Lake-dalen. mål om at grundlægge byer og anlæg januar: Modtager afsnit 136 i Lære og Pagter. ge frugtplantager. Det var opbygnin juli: Kommer ind i Salt Lake-dalen med den første gruppe gen af boliger, der var passende for hellige. engle, en forsmag på himlen, her på jorden. Uddannelse, musik og kultur skulle spille en dominerende rolle, og han forventede en dag, at Zion i det vestlige USA ville være et udstillingsvindue for alle folk på jorden, der ville komme for at lære af vores december: Opretholdt som præsident for Kirken juni: Bliver guvernør for Utah-territoriet. 6. april: Nedlægger hjørnestenen til templet i Salt Lake City. I I. juni: Afgår som guvernør efter 8 år. 6. oktober: Første generalkonference i det nye Tabernakel i Salt Loke City november: Opretter en søndagsskole-organisation for he- eksempel. le Kirken. Hans drøm er på mange områder 8. december: Genopretter Hjælpeforeningen. stadig ikke opfyldt, fordi mange af os Jernbanen kommer til Utah. ikke fatter dens betydning. Man fri- 28. november: Opretter en organisation for unge piger i stes til at spørge alle i vores generati- Kirken. on:»hvor i Kirken i dag findes der juni: Opretter en organisation for unge mænd i Kirken. mænd, kvinder og unge med Brig april: Indvier templet i St. George, det første tempel i ham Youngs indstilling til denne Veststaterne. Lægger fornyet vægt på præstedømmets rette drøm?«forhåbentlig er svaret:»lige her, i vores ward, i vores gren.«d 76 organisation. 29. august: Dør i Salt Lake City. FEBRUAR

20 FAMILIE' ALBUMMET forårsmorgen En i 1845 gik Willard Richards, en af Kirkens apostle, hans kone Jenetta og Hvert foto har, som portrættet af familien Richards, en beretning at fortælle. Billedet til højre fra >' deres søn Heber John hen til Lucien Fosters fotoatelier i Nauvoo i Illinois for at få taget deres portræt. Fotografiet var en ny opfindelse, og besøget i atelieret må have været viser fx sidste dages hellige i en fjerntliggende bjergegn i Guatemala, som bygger deres egen kirke med håndlavede mursten. Deres projekt er et udspring af tro, hengivenhed, ^'' r en spændende oplevelse for familien tjeneste og kærlighed til Herren. Richards. Familieportrættet, der ses Fotos har bevaret mange situatio- herover, blev snart af umådelig vær- ner som denne, særlige øjeblikke i de di for Willard og Heber John, for fire sidste dages helliges tilværelse - i bå- måneder efter døde Jenetta pludse- lig- Nu mere end 150 år senere er det stadig uerstatteligt i de fortiden og nutiden. Udvalget på disse sider viser, selv om det er lille, at evangeliet er en fælles oplevelse, der binder os sammen som en verdensomspændende,*. samlingen af fotografier i Kirkens museum for de sidste dages helliges kunst og historie i Salt Lake City i Utah. kirke, en verdensomspændende familie. STJERNEN Id,

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Mine elskede brødre og søstre,

Mine elskede brødre og søstre, og havde brug for denne instruktion for at øge sin forståelse af åbenbarelsens ånd. Billedligt set havde Oliver vandret i lyset, mens solen var ved at stå op en skyet morgen. I mange af de uvisheder og

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere