Mad- og Måltidspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mad- og Måltidspolitik"

Transkript

1 Mad- og Måltidspolitik for børn og unge i kommunale skoler, daginstitutioner og dagpleje Odder Kommune

2 Forord Fokus på mad og måltider for børn og unge i Odder kommune Denne pjece indeholder Odder Kommunes Mad- og Måltidspolitik for børn i dagpleje, daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber. Pjecen henvender sig både til forældre og medarbejdere og indeholder foruden politikken også et inspirationskatalog med sunde opskrifter, f.eks. til hvad man kan servere til fødsels dage. Desuden er der links til hjemmesider, hvor man kan søge mere information. Odder Kommune vil være med til at skabe sunde kostvaner og gøre det sunde valg til det lette valg også for børnene. Det gør kommunen ved at sætte fokus på den kost, børn indtager, når de er i skole, institution eller dagpleje og ved at fremme, at kosten lever op til de nationale kostråd. Politikken handler ikke kun om kosten men også om måltidet. Den er tænkt som inspiration til at fastholde måltidet som grobund for et socialt og værdifuldt fællesskab. Mad- og Måltidspolitikken danner således rammen om både maden og måltidet. Mad- og Måltidspolitikken er en del af udmøntningen af Odder Kommunes sundhedspolitik. Den er udviklet i tæt dialog med forældre og medarbejdere samt eksterne kosteksperter. I foråret 2008 blev der dannet en TænkeTank bestående af 12 forældre og medarbejdere fra dagpleje, daginstitutioner og skoler samt medarbejdere fra sundhedsplejen og tandplejen. De 12 medlemmer var indstillet af bestyrelser, forældre eller kolleger. TænkeTanken fik til opgave at udarbejde de overordnede visioner og mål samt udarbejde et udkast til en politik. TænkeTanken fik sparring, viden og inspiration af to eksterne kosteksperter, der blev tilknyttet som Kritiske Venner. Udkastet blev fremlagt til debat på et stormøde for bestyrelser og ledere. Det justerede forslag blev efterfølgende sendt i høring hos de berørte skole- og institutionsbestyrelser og blev derefter politisk behandlet. Læs mere på Politikken trådte i kraft, da den blev godkendt af byrådet den 10. november Odder Kommune, december

3 Baggrund Børns kost et fælles ansvar Ansvaret for børns kost er delt mellem flere parter. Først og fremmest er forældrene ansvarlige for deres børns kost. Men det offentlige har også et ansvar for at skabe sunde rammer for børns kost. Der er mange faktorer, der påvirker børns kost: Det handler om vaner og om at få tingene til at hænge sammen i en travl hverdag. Det handler om viden om sund kost og om at have forudsætninger for at træffe sunde valg. Det handler om de valg, man som forælder træffer på sine børns vegne men også om de rammer man som institution, skole, medarbejder og i sidste ende kommune fastsætter for fællesskabet. Nationalt fokus på kost Der er i disse år stort fokus på børns sundhed. Den danske regering har i programmet Sund hele livet de nationale mål og strategier for formuleret de nationale mål og strategier for folkesundheden. Det er blandt andet en målsætning, at antallet af danskere, der spiser sundt, skal øges markant, og at sunde kostvaner skal være en naturlig del af hverdagen. Odder Kommunes sundhedspolitik Odder Kommunes sundhedspolitik fra 2007 har kost og bevægelse som primære indsatsområder og har særligt fokus på børn og unge. Odder Kommune har på det sundhedspolitiske område fire overordnede målsætninger: - at arbejde forebyggende ved at minimere risikofaktorer med henblik på at undgå kostrelaterede sygdomme som diabetes, overvægt, hjertekarsygdomme og kræft - at arbejde sundhedsfremmende med fokus på at styrke borgernes evne til at mestre livet - at gøre det sunde valg til det lette valg - at minimere ulighed i sundhed Mad- og Måltidspolitikken er et vigtigt element i udmøntning af sundhedspolitikken. Politikken er gældende for alle børn i kommunens dagpleje, daginstitutioner og skoler. Mad- og måltidspolitikkken forholder sig udelukkende til børns kost og vil sidenhen blive fulgt op af en bevægelsespolitik. På baggrund af nyeste forskning udarbejdes løbende nationale anbefalinger for sammensætning af kost til børn og voksne. I dag er de gældende anbefalinger for sund kost sammenfattet i de 8 kostråd, der er i overensstemmelse med de nordiske næringsstof anbefalinger. De 8 kostråd 2 Spis frugt og grønt: 600 g (voksne og børn over 10 år); g (børn 4-10 år) om dagen Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen ( g om ugen) Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Spar på sukkeret, især fra sodavand, slik og kager: Sukker må maks. udgøre 10% af kroppens daglige energi, dvs. mængden af tilsat sukker pr. dag må højst være: 30 gram for 2-5 årige svarer til 14 sukkerknalder 45 gram for 6-9 årige svarer til 21 sukkerknalder 55 gram for årige svarer til 26 sukkerknalder 65 gram for årige svarer til 31 sukkerknalder 55 gram for kvinder svarer til 26 sukkerknalder 70 gram for mænd svarer til 33 sukkerknalder Spar på fedtet, især fra mejeriprodukter og kød Spis varieret og bevar normalvægten Sluk tørsten i vand Vær fysisk aktiv: børn og unge mindst 60 minutter om dagen; voksne mindst 30 minutter om dagen Børn får for meget sukker Børns kostvaner er under konstant udvikling, og der er både positive og negative tendenser. 22% af børnene spiser de anbefalede mængder frugt og grønt hver dag, og børns indtag af frugt og grønt er stigende. Samtidig er indtaget af magre mælkeprodukter som skummetmælk og minimælk næsten fordoblet fra 1995 til 2001, mens forbruget af sødmælk er faldet. Modsat spiser børn mindre rugbrød, og andelen af energi, der kommer fra tilsat sukker, er øget kraftigt. 4 ud af 5 børn spiser mere sukker end anbefalet. Hovedkilden til sukker er sodavand og saftevand (42%), mens 40% kommer fra kage, is og slik 3. 3

4 Baggrund Sukkeret i sig selv indeholder ingen næringsstoffer, og der er heller ikke nævneværdige mængder af vitaminer og mineraler i sukkerholdige produkter. Man taler populært om tomme kalorier, det vil sige produkter som giver energi, men som kun giver få eller ingen vitaminer og mineraler. Det betyder, at for stort indtag af de søde sager optager pladsen fra andre sundere fødevarer. Dermed er der risiko for, at børnenes kost som helhed bliver mangelfuld. Det anbefales, at børn højest indtager 300 ml sodavand eller saft om ugen (3-6 årige) og 500 ml for større børn 4. Samtidig anbefales det, at børn højest indtager hhv. 100 g (3-6 årige), 200 g (4-10 årige) og 250 g (børn over 10 år) slik/kage/is/popcorn om ugen. I virkeligheden ser børns forbrug fordelt på alder således ud: Milliliter pr. uge Gram pr. uge Saft Sodavand Maksimal grænse for søde drikke 4-6 år 7-10 år år Maksimal grænse for slik, is, kager, snacks m.m. 4-6 år 7-10 år år De to figurer viser, at børn i alle aldersgrupper får væsentligt mere tilsat sukker i form af såvel sodavand og saft som kage, slik, is mv. end anbefalet. F.eks. får 4-6-årige børn 5 gange så meget sodavand/saftevand og 5 gange så meget slik/is/kage/snacks som anbefalet. Resultatet stammer fra en undersøgelse af børns kost fra Overvægt blandt børn er et stigende problem Kosten har betydning for vores vægt, og her viser ny forskning, at BMI er steget for drenge og piger i alle aldersgrupper (4-6, 7-10, og år). Forekomsten af overvægt blandt 4-18-årige er steget fra 10,9% i 1995 til 14,4% i Stigningen svarer til, at der er blevet flere overvægtige børn og unge i perioden fra 1995 til Den højeste forekomst af overvægt i er blandt de 7-10-årige piger, hvor mere end hver femte er overvægtig 6. I Odder Kommune foretog sundhedsplejen i skoleåret 2006/2007 en undersøgelse af BMI i 8. klassetrin med deltagelse af 125 drenge og 120 piger. Resultaterne viser: Undersøgelse af BMI i 8. klassetrin i Odder Kommune 7 8 drenge er svært overvægtige (6%) 30 drenge er overvægtige (24%) 3 piger er svært overvægte (2%) 24 piger er overvægtige (20%) FAKTA Undersøgelsen viser således, at overvægt blandt børn og unge ligeledes er et problem i Odder Kommune. Langsigtede konsekvenser af usunde kostvaner Børns kostvaner har betydning for deres sundhed og trivsel her og nu men har også konsekvenser på langt sigt. Konsekvensen af for fed og sukkerholdig kost kan være overvægt, der er associeret med sukkersyge også kaldet type 2 diabetes. Usund kost øger ligeledes risikoen for at udvikle hjerte-kar sygdomme, visse kræftformer 8 samt huller i tænderne. 4

5 Mad- og Måltidspolitikken Visioner Med henblik på at fremme sundhed og trivsel og minimere risikoen for kostrelaterede sygdomme vil Odder Kommune arbejde på - at skabe sunde kostvaner hos børn og unge - at skabe sunde rammer for børns indtag af mad og drikke - at gøre det sunde valg til det lette valg - at minimere ulighed i sundhed Det er målet, at kosten i Odder kommunes skoler, daginstitutioner og dagpleje følger de nationale anbefalinger for sammensætning af kost til børn og unge. Det betyder, at kosten skal leve op til de 8 kostråd, der er i overensstemmelse med de nordiske næringsstofanbefalinger. Derfor vil vi i skoler, daginstitutioner og dagpleje muliggøre - at børn og unge får frugt og grønt hver dag - at børn og unge indtager fisk og fiskepålæg flere gange om ugen - at børn og unge udelukkende indtager groft brød og fuldkornspasta - at børn og unge udelukkende tilbydes fedtfattige kød- og mejeriprodukter - at børn og unges indtag af tilsat sukker begrænset mest muligt via indførelse af en nul-sukkerpolitik - at børn og unge indtager 1 /4 l mælk om dagen 9 - at børn og unge har adgang til koldt drikkevand Det betyder også - at vi vil skabe fælles forståelse for, hvad der er sundt/ usundt blandt børn og unge, forældre og personale - at rammerne omkring måltidet skal invitere til, at børnene får spist deres mad, og at de oplever måltidet som noget selvfølgeligt og værdifuldt at samles om. Det forudsætter, at der er ro og tid til at spise sammen. Konkrete mål For at kunne dokumentere effekten af Odder Kommunes Mad- og Måltidspolitik opstiller vi i tråd med kommunens sundhedspolitik en række SMARTE (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbestemte og Evaluerbare) mål. Ved brugerundersøgelser før og efter indførelse af politikken vil vi måle effekten af politikken. Konkret er det vores mål - at alle børn drikker 1 /4 l mælk hver dag i skoler og daginstitutioner/dagpleje - at alle børn drikker vand hver dag i skoler og daginstitutioner/dagpleje - at alle børn spiser frugt og grønt hver dag i skoler og daginstitutioner/dagpleje - at ingen børn tilbydes sukkerholdige mad- og drikkevarer (sodavand, saft, kage, is, slik) i skoler og daginstitutioner/ dagpleje Status på de konkrete mål FAKTA Mælk: 39% af børnene i daginstitutionerne/dagplejen får 1 /4 liter mælk hver dag, mens de opholder sig i dagtilbuddet. Kun 11% af eleverne fra 5. til 9. klasse i Odder Kommunes skoler drikker 1 /4 liter mælk hver dag i skolen. Det er ikke afdækket, om det samme gør sig gældende for de yngste elever. Vand: 89% af børn i daginstitutionerne/dagplejen drikker vand hver dag, mens de er i institution. Derimod er det kun 45% af eleverne fra 5. til 9. klasse, der drikker vand hver dag i skolen. Frugt og grønt: 41% af eleverne fra 5. til 9. klasse spiser frugt og grønt hver dag i skolen. For børnene i daginstitutionerne/dagplejen er det tilsvarende tal 95%. Sukker: 35% af eleverne fra 5. til 9. klasse får serveret sukker - holdige mad- og drikkevarer (sodavand, saft, kage, is og slik) mindst en gang om ugen, mens de opholder sig i skolen. Af forældrenes besvarelser fremgår det, at det kun gælder 9% af børnene i daginstitutionerne/dagplejen. Resultater fra brugerundersøgelse i Odder Kommune anno

6 Mad- og Måltidspolitikken Nul-sukkerpolitik - sukker som særligt indsatsområde Odder Kommune ønsker at dæmme op for udviklingen vedr. børns stigende sukkerindtag. Samtidig ønsker kommunen, at den enkelte forælder skal have mulighed for at bestemme, hvor meget sukker ens barn må indtage. Endelig skal det jf. sundhedspolitikken være muligt at måle effekten af den nye Mad- og Måltidspolitik. Det forudsætter, at de opstillede mål er absolutte frem for relative. Derfor indfører Odder Kommune en nul-sukkerpolitik, hvor der skelnes mellem hverdage, særlige lejligheder og undtagelser. Det betyder, at anledninger, hvor der serveres sukker for børn, forbeholdes forældrene frem for skolen og daginstitutionen. Fordelen vil være, at sukkerindtaget begrænses. Samtidig bliver det lettere for den enkelte forælder at administrere, hvor meget sukker barnet indtager, når sukkerindtaget primært begrænses til den hjemlige arena. Samtidig er en nul-sukkerpolitik let at administrere for såvel personale som forældre. Særlige lejligheder uden sukker I Danmark er vi gode til at finde anledninger til at hygge os og vi hygger os gerne med søde sager. Der er fødselsdage, klassens time, solskinsdage og jeg bliver storebror-dage. Disse er alle eksempler på særlige lejligheder. Det er dage, der fortjener at blive markeret, og hvor det enkelte barn er i centrum. Nul-sukker politikken indebærer, at de særlige lejligheder fejres uden servering af sukkerholdige mad- og drikkevarer. Eventuelle undtagelser fra nul-sukkerpolitikken bestemmes lokalt Ingen regel uden undtagelser! Bestyrelserne for den enkelte skole, institution eller dagpleje bestemmer antallet af mulige årlige undtagelser fra nul-sukkerpolitikken. Eventuelle undtagelser noteres på skolens/institutionens/dagplejens hjemmeside. Er det julefesten, skolefesten, bedsteforældredagen i børnehaven eller første skoledag? Det bestemmes lokalt. Hvad så med madpakken? Politikken skelner skarpt mellem det, man som forælder serverer for sit eget barn, og det man serverer for andres børn. Madpakken er suverænt et forældreansvar, da den alene bliver givet til ens eget barn. Hvad med børnefødselsdage? Hvis fødselsdagen afholdes i skolen/institutionen/ dagplejen, er den omfattet af nul-sukkerpolitikken. Hvis fødselsdagen afholdes i barnets hjem med deltagelse af medarbejdere fra dagplejen/institutionen, henstilles der til, at nul-sukkerpolitikken følges. Hvis fødselsdagen derimod fejres som et privat arrangement uden deltagelse af medarbejdere, er det op til den enkelte forælder at bestemme, hvad der serveres. Sukker anvendt som krydderi i f.eks. æblemos vil dog stadig være i orden. 6

7 Inspirationskatalog Mad- og måltidspolitikken i praksis Fødselsdage, fredage, solskinsdage, klassens time, jeg er blevet storebror/søster, jeg går på ferie, jeg stopper i skolen/institutionen er eksempler på særlige dage for det enkelte barn. Disse dage skal naturligvis markeres. At blive overrasket, fejret, forkælet og føle sig værdsat holder alle af. Det er værdifuldt at gøre noget særligt for hinanden. Men hvordan kan man gøre dette uden at servere kage, slik, is eller saftevand i overensstemmelse med Odder Kommunes nul-sukkerpolitik? Det kan gøres på mange måder! Inspirationskataloget til børn, forældre og personale indeholder idéer til opskrifter og aktiviteter og links til mere inspiration. Klovnesandwich (10 børn) - idé fra frugtfest.dk Du skal bruge Brød Pynt 25 g gær 1 groft revet gulerod 2 1 /2 dl. lunkent vand 4 skiver agurk 1 teske salt 1 tomat 2 spiseskeer olie 50 g lucernespirer 100 g fuldkornshvedemel 1 strimmel rød peberfrugt 330 g hvedemel 1 sammenpisket æg Fyld 500 g lakse filet 1 1 /2 liter vand 2 spiseskeer salt 1 pillet salatløg delt i kvarte 2 dl. sødmælksyoghurt naturel 1 bundt frisk dild Saft fra 1 citron 1 rød peberfrugt i små tern 1 /2 agurk i små tern 150 g dåse majs Salt og peber Fotograf: Jacob Valling Sådan gør du Brød Rør gæren ud i vandet. Tilsæt salt, olie og fuldkornshvedemel. Rør hvedemel i lidt ad gangen og ælt dejen igennem. Stil dejen til hævning i 30 minutter. Form dejen til et fladt rundt brød, der er 3 cm tykt og 32 cm i diameter. Lad det efterhæve i 15 minutter. Pensl brødet med æg og bag det omkring 15 minutter ved 225 C midt i ovnen. Lad brødet stå til det er helt koldt og skær det derefter igennem på tværs. Fyld Bring vand og salt i kog. Kog laksen ved lav varme i 10 minutter. Tag laksen op og lad den køle af. Put den kolde laks, salatløg, yoghurt naturel, dild, citronsaft og halvdelen af peberfrugten i en blender, og blend til laksemassen er fin og ensartet. Vend resten af peberfrugten, agurk og majs i laksemassen og smag til med salt og peber. Fordel fyldet jævnt på bunden af brødet og læg toppen på. Pynt Læg den revne gulerod på som hår. Skær agurken til så den kan bruges som øjne. Skær blomsten af tomaten og læg den som næse. Fordel lucernespirerne så det ligner en mund og læg peberfrugtstrimlen i midten af spirerne. 7

8 Inspirationskatalog Andre idéer til festlig mad: Lav små pizzahoveder af grov bolledej og lav ansigter med f. eks. pølse som øjne, spagetti som hår m.m. Lav frikadellespyd med frikadeller og forskelligt grønt. Servér groft brød eller rugbrød til. Lav en frikadellebolle ved at lave en god grovbolle og pensel med æg eller ketchup og læg en lille stegt minifrikadelle i bollens midte inden bollerne bages. Pynt en god grovbolle med flag, papirparaply, eller sæt et lille tændt fødselsdagslys i. Lav grøntsagsfrikadeller af forskellige rodfrugter. Når du bager boller, så sæt dem på pladen, så de danner den alder dit barn fejrer, f. eks. 8 og pynt bollerne. Varier din ynglings bolledej ved at skifte 1/3 af melet ud med havregryn, mysli eller kokosmel, eller prøv med finthakket tørret abrikos, tranebær, rosiner eller lign. Alternativer til slikposen idéer fra frugtfest.dk Frugtspyd Skær forskellige frugter i mindre stykker og sæt dem på grillspyd af træ. Det ser flottest ud, hvis du bruger frugt med forskellige farver. Hvis du laver spyddene i god tid, kan du dryppe dem med lidt juice - så bliver frugten ikke brun. Frugtcocktail Skær forskellige frugter i mindre stykker og fordel dem i klare plastikbægere. Det ser flottest ud, hvis du bruger frugt med forskellige farver. Pynt med en festlig cocktailpind. Hvis du laver cocktailene i god tid, kan du dryppe dem med lidt juice - så bliver frugten ikke brun. Frugtcocktailene er gode til at dele ud i børnehaven eller skolen. Du kan også servere dem som afslutning på fødselsdags festen derhjemme. Lav en pålægsmand af almindelig brøddej. Form dejen som en pige eller dreng. Pynt med pålæg, f. eks. æg, tomat, leverpostej med agurk, frikadeller, torskerogn osv. 8

9 Inspirationskatalog Aktiviteter Limbo idé fra frugtfest.dk Sæt noget fed musik på og tag en kost eller gulvskrubbe og skru stangen fri. To personer holder stangen vandret i hovedhøjde - til at starte med. Nu skal de andre én efter én danse under stangen uden at røre gulvet med hænderne. Det bliver langsomt sværere og sværere, efterhånden som stangen sænkes mod gulvet. Fotograf: Lisbeth Hjort Andre idéer til aktiviteter: Det enkelte barn sætter flag op sammen med en voksen. Der synges en fødselsdagssang, som barnet selv vælger. Barnet vælger en historie, der læses op. Lav en dagens/ugens fødselsdag hvis der er fælles morgensang eller samling. Så skal der råbes hurra, synges, overrækkes et flag eller et særlig badge man må gå med på dagen osv. Lad barnet vælge en aktivitet rundbold, stopbold osv. Man kan have en særlig varm lænestol til den der har fødselsdag. I vuggestuen kan man have en fødselsdagskuffert med ting, der symboliserer en sang eller leg. Vandpjaskestafet idé fra frugtfest.dk Hvert barn får et krus. Lav to hold der stiller sig på to rækker. Ca. 10 meter foran hvert hold stilles en spand. Hvert hold får flasker eller kander med vand. Hvert barn skal nu tage vand i munden fra kruset og løbe frem til spanden og spytte vandet i. Det gælder om at være det hold, der får transporteret mest vand til spanden. Man kan gøre det sværere ved at prøve at ramme spanden fra en halv meters afstand. Pynt fødselsdagsbarnets plads. Alle skal sige eller skrive noget positivt om den, som fejres. På et tidspunkt er fødselsdagsbarnet den, der bestemmer, f.eks. en sang, en bog eller en leg. Uddel sæbebobler eller balloner i stedet for slik og kage. 9

10 Links til inspirerende hjemmesider Her findes mange idéer til grønnere fester og andre anledninger, både til skoleelever og mindre børn. På hjemmesiden findes temaer, invitationer, pynt, aktiviteter og opskrifter. Sundhedsplejens madpakkepjece Søg under børnehjørnet - her er ideer til fysiske aktiviteter Under legedatabasen findes ikke mindre end 1087 lege til alle aldersgrupper! Tre skridt og en spytklat en legehåndbog er skrevet af skolebørn i Viborg Amt og kan frit downloades herfra. Giver inspiration til småbørnsfamilier om sund mad og motion. Madopskrifter til unge på år der gerne selv vil i gang med at lave mad. Om sund mad og opskrifter for de årige. 10

11 Kilder 1 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for Indenrigs- og Sundhedsministeriet Fødevarestyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3 S. Fagt et al: Udviklingen i danskernes kost med fokus på sukker og alkohol samt motivation og barrierer for sund livsstil A. Biltoft-Jensen et al: Retningslinjer for sund kost i skoler og daginstitutioner. Danmarks Fødevareforskning S. Fagt, A. Biltoft-Jensen: Sukker i børn og unges kost. Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, Matthiessen J, Groth MV, Fagt S, Biltoft-Jensen A, Stockmarr A, Andersen JS, Trolle E: Prevalence and trends in overweight and obesity among children and adolescents in Denmark. Scand J Public Health, 36: Ikke publicerede data. Sundhedsplejen, Odder Kommune, Matthiessen J, Groth MV, Fagt S, Biltoft-Jensen A, Stockmarr A, Andersen JS, Trolle E: Prevalence and trends in overweight and obesity among children and adolescents in Denmark. Scand J Public Health, 36: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn fra 3-års alderen drikker 1 /2 l magre mælkeprodukter om dagen. Børn fra 1-3 år bør drikke 1 /2 l letmælk/surmælksprodukter af letmælk. Det kan være svært at nå op på den anbefalede mængde, hvis ikke barnet indtager mælkeprodukter i løbet af dagen, da op til 50 % af fødeindtaget sker i skolen/institutionen. Mælkeprodukter er den vigtigste kilde til kalcium i danskernes mad men bidrager også med andre vigtige næringsstoffer som fosfor, jod og vitaminerne B2 og B12. Se Mad til spædbørn og småbørn fra skemad til familiemad. Sundhedsstyrelsen

12 BRUHN Grafisk håndværk ApS Odder Kommune Rådhusgade Odder Tlf

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

VEJLEDNING. Mad der styrker barnets udvikling

VEJLEDNING. Mad der styrker barnets udvikling VEJLEDNING Mad der styrker barnets udvikling Forord Alle forældre ønsker, at deres barn skal have et liv med glæde, energi og gå på mod. Gennem mad, drikke og aktiv leg kan vi støtte barnets sunde udvikling

Læs mere

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger.

Derfor er det sundt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet fedt, dvs. det fedt, der bl.a. findes i smør og smørblandinger. Derfor er det sundt Over halvdelen af danskerne spiser tæt på den anbefalede mængde fedt, men vi er ikke gode nok til at spise den rigtige type af fedt. Faktisk spiser vi ca. en tredjedel for meget mættet

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

Små skridt til vægttab der holder

Små skridt til vægttab der holder Små skridt til vægttab der holder forudsætninger for, at de små skridt virker 1. Du er overvægtig. 2. Du har vejet det samme gennem længere tid. 3. Du har haft den gamle vane i længere tid. 4. Du bliver

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsmateriale for 5.-6. klasse.

Lærervejledning til undervisningsmateriale for 5.-6. klasse. Lærervejledning til undervisningsmateriale for 5.-6. klasse. Indhold Formålet med undervisningsmaterialet... 5 Undervisningsmaterialets indhold og opbygning... 5 De officielle kostråd... 6 Spis varieret,

Læs mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere

De 10 veje til vægttab hedder: 1. Slå autopiloten fra Skab medvind Drik færre kalorier Bevæg dig mere 10 veje til vægttab Forudsætninger for, at de små skridt virker I bogen kan du se, hvad hvert et lille skridt teoretisk set vil føre til af vægttab i løbet af de første 12 måneder hvis du i øvrigt lever

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Mad til lungepatienter

Mad til lungepatienter Mad til lungepatienter En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: www.facebook.com/lungeforeningen :: 1 Indhold Kend din vægt Kend din vægt...

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet FRA MÅLSÆTNING TIL HANDLING 2 Målsætninger for en sund kantinedrift 3 Server frugt og grønt til måltider og møder 5 Server fisk eller fiskepålæg hver dag 7 Server kartofler, ris eller

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke?

Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke? Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke? 2 Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke? En sund madkultur til idrætsaktive børn og unge Børn og unge er en aktiv del af Danmarks brede

Læs mere

Krudtuglens første mad

Krudtuglens første mad Krudtuglens første mad fra 4 måneder til 1 år Hvad, hvornår og hvorfor økologisk... 2 3 Kære læser 4 Al begyndelse behøver ikke at være svær 6 Grød 8 Frugt 10 Grøntsager 12 Brød, ris & pasta 14 Kød, fisk

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

DANSKERNES FORSTÅELSE AF DE OTTE KOSTRÅD

DANSKERNES FORSTÅELSE AF DE OTTE KOSTRÅD DANSKERNES FORSTÅELSE AF DE OTTE KOSTRÅD INGE HUMMELSHØJ HANSEN, KRISTINA AACHMANN, LIISA LÄTHEENMÄKI OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 022 MAJ 2013 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

Mange gode råd Staten blander sig mere og mere i, hvad vi skal spise. Er det OK? Vi har spurgt en filosof. SIDE 4

Mange gode råd Staten blander sig mere og mere i, hvad vi skal spise. Er det OK? Vi har spurgt en filosof. SIDE 4 Nøglehullet breder sig Nøglehullsmærkede produkter solgte sidste år for mere end 4 milliarder kroner nu er der Nøglehuller på mere end 1045 produkter. SIDE 8 Nøglehullet hæver standarden Det er sundere

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Mad, måltider og pædagogik. i Hvidovre Kommune. Vi laver mad! Udviklet i samarbejde med daginstitutionerne. i Hvidovre Kommune

Mad, måltider og pædagogik. i Hvidovre Kommune. Vi laver mad! Udviklet i samarbejde med daginstitutionerne. i Hvidovre Kommune Mad, måltider og pædagogik i Hvidovre Kommune Udviklet i samarbejde med daginstitutionerne i Hvidovre Kommune 1. udgave, september 2014 Tryk: RådhusTrykkeriet, Hvidovre Kommune Redaktion: Kirsten Haahr

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft. Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre

Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft. Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre 2 INDLEDNING........................................ 4 TIDLIG LOKAL SYGDOM...............................

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Hvad har du i posen? Nøglehullet nemt at vælge sundere

Hvad har du i posen? Nøglehullet nemt at vælge sundere Et annoncetillæg fra Tabloid Nordic udarbejdet for Fødevarestyrelsen Mad Mad && Nøglehullet nemt at vælge sundere Sundhed Sundhed Hvad har du i posen? Det nye nøglehulsmærke gør det nemmere at finde de

Læs mere

Cøliaki og mad uden gluten

Cøliaki og mad uden gluten Cøliaki og mad uden gluten 2 Cøliaki og mad uden gluten Hvad er cøliaki? 3 Hvor findes gluten? 8 I køkkenet og på indkøb 11 Varedeklarationer 12 Kostråd 15 Ideer til dagens måltider 18 Hjemmebagt brød

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Cøliaki og mad uden gluten

Cøliaki og mad uden gluten Cøliaki og mad uden gluten 2 HVAD ER CØLIAKI OG HVOR MANGE HAR SYGDOMMEN? 3 Hvor findes gluten? 8 Kostråd 11 ideer til dagens måltider 14 Hjemmebagt brød 16 I køkkenet og på indkøb 18 Varedeklarationer

Læs mere