Mad- og Måltidspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mad- og Måltidspolitik"

Transkript

1 Mad- og Måltidspolitik for børn og unge i kommunale skoler, daginstitutioner og dagpleje Odder Kommune

2 Forord Fokus på mad og måltider for børn og unge i Odder kommune Denne pjece indeholder Odder Kommunes Mad- og Måltidspolitik for børn i dagpleje, daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber. Pjecen henvender sig både til forældre og medarbejdere og indeholder foruden politikken også et inspirationskatalog med sunde opskrifter, f.eks. til hvad man kan servere til fødsels dage. Desuden er der links til hjemmesider, hvor man kan søge mere information. Odder Kommune vil være med til at skabe sunde kostvaner og gøre det sunde valg til det lette valg også for børnene. Det gør kommunen ved at sætte fokus på den kost, børn indtager, når de er i skole, institution eller dagpleje og ved at fremme, at kosten lever op til de nationale kostråd. Politikken handler ikke kun om kosten men også om måltidet. Den er tænkt som inspiration til at fastholde måltidet som grobund for et socialt og værdifuldt fællesskab. Mad- og Måltidspolitikken danner således rammen om både maden og måltidet. Mad- og Måltidspolitikken er en del af udmøntningen af Odder Kommunes sundhedspolitik. Den er udviklet i tæt dialog med forældre og medarbejdere samt eksterne kosteksperter. I foråret 2008 blev der dannet en TænkeTank bestående af 12 forældre og medarbejdere fra dagpleje, daginstitutioner og skoler samt medarbejdere fra sundhedsplejen og tandplejen. De 12 medlemmer var indstillet af bestyrelser, forældre eller kolleger. TænkeTanken fik til opgave at udarbejde de overordnede visioner og mål samt udarbejde et udkast til en politik. TænkeTanken fik sparring, viden og inspiration af to eksterne kosteksperter, der blev tilknyttet som Kritiske Venner. Udkastet blev fremlagt til debat på et stormøde for bestyrelser og ledere. Det justerede forslag blev efterfølgende sendt i høring hos de berørte skole- og institutionsbestyrelser og blev derefter politisk behandlet. Læs mere på Politikken trådte i kraft, da den blev godkendt af byrådet den 10. november Odder Kommune, december

3 Baggrund Børns kost et fælles ansvar Ansvaret for børns kost er delt mellem flere parter. Først og fremmest er forældrene ansvarlige for deres børns kost. Men det offentlige har også et ansvar for at skabe sunde rammer for børns kost. Der er mange faktorer, der påvirker børns kost: Det handler om vaner og om at få tingene til at hænge sammen i en travl hverdag. Det handler om viden om sund kost og om at have forudsætninger for at træffe sunde valg. Det handler om de valg, man som forælder træffer på sine børns vegne men også om de rammer man som institution, skole, medarbejder og i sidste ende kommune fastsætter for fællesskabet. Nationalt fokus på kost Der er i disse år stort fokus på børns sundhed. Den danske regering har i programmet Sund hele livet de nationale mål og strategier for formuleret de nationale mål og strategier for folkesundheden. Det er blandt andet en målsætning, at antallet af danskere, der spiser sundt, skal øges markant, og at sunde kostvaner skal være en naturlig del af hverdagen. Odder Kommunes sundhedspolitik Odder Kommunes sundhedspolitik fra 2007 har kost og bevægelse som primære indsatsområder og har særligt fokus på børn og unge. Odder Kommune har på det sundhedspolitiske område fire overordnede målsætninger: - at arbejde forebyggende ved at minimere risikofaktorer med henblik på at undgå kostrelaterede sygdomme som diabetes, overvægt, hjertekarsygdomme og kræft - at arbejde sundhedsfremmende med fokus på at styrke borgernes evne til at mestre livet - at gøre det sunde valg til det lette valg - at minimere ulighed i sundhed Mad- og Måltidspolitikken er et vigtigt element i udmøntning af sundhedspolitikken. Politikken er gældende for alle børn i kommunens dagpleje, daginstitutioner og skoler. Mad- og måltidspolitikkken forholder sig udelukkende til børns kost og vil sidenhen blive fulgt op af en bevægelsespolitik. På baggrund af nyeste forskning udarbejdes løbende nationale anbefalinger for sammensætning af kost til børn og voksne. I dag er de gældende anbefalinger for sund kost sammenfattet i de 8 kostråd, der er i overensstemmelse med de nordiske næringsstof anbefalinger. De 8 kostråd 2 Spis frugt og grønt: 600 g (voksne og børn over 10 år); g (børn 4-10 år) om dagen Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen ( g om ugen) Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Spar på sukkeret, især fra sodavand, slik og kager: Sukker må maks. udgøre 10% af kroppens daglige energi, dvs. mængden af tilsat sukker pr. dag må højst være: 30 gram for 2-5 årige svarer til 14 sukkerknalder 45 gram for 6-9 årige svarer til 21 sukkerknalder 55 gram for årige svarer til 26 sukkerknalder 65 gram for årige svarer til 31 sukkerknalder 55 gram for kvinder svarer til 26 sukkerknalder 70 gram for mænd svarer til 33 sukkerknalder Spar på fedtet, især fra mejeriprodukter og kød Spis varieret og bevar normalvægten Sluk tørsten i vand Vær fysisk aktiv: børn og unge mindst 60 minutter om dagen; voksne mindst 30 minutter om dagen Børn får for meget sukker Børns kostvaner er under konstant udvikling, og der er både positive og negative tendenser. 22% af børnene spiser de anbefalede mængder frugt og grønt hver dag, og børns indtag af frugt og grønt er stigende. Samtidig er indtaget af magre mælkeprodukter som skummetmælk og minimælk næsten fordoblet fra 1995 til 2001, mens forbruget af sødmælk er faldet. Modsat spiser børn mindre rugbrød, og andelen af energi, der kommer fra tilsat sukker, er øget kraftigt. 4 ud af 5 børn spiser mere sukker end anbefalet. Hovedkilden til sukker er sodavand og saftevand (42%), mens 40% kommer fra kage, is og slik 3. 3

4 Baggrund Sukkeret i sig selv indeholder ingen næringsstoffer, og der er heller ikke nævneværdige mængder af vitaminer og mineraler i sukkerholdige produkter. Man taler populært om tomme kalorier, det vil sige produkter som giver energi, men som kun giver få eller ingen vitaminer og mineraler. Det betyder, at for stort indtag af de søde sager optager pladsen fra andre sundere fødevarer. Dermed er der risiko for, at børnenes kost som helhed bliver mangelfuld. Det anbefales, at børn højest indtager 300 ml sodavand eller saft om ugen (3-6 årige) og 500 ml for større børn 4. Samtidig anbefales det, at børn højest indtager hhv. 100 g (3-6 årige), 200 g (4-10 årige) og 250 g (børn over 10 år) slik/kage/is/popcorn om ugen. I virkeligheden ser børns forbrug fordelt på alder således ud: Milliliter pr. uge Gram pr. uge Saft Sodavand Maksimal grænse for søde drikke 4-6 år 7-10 år år Maksimal grænse for slik, is, kager, snacks m.m. 4-6 år 7-10 år år De to figurer viser, at børn i alle aldersgrupper får væsentligt mere tilsat sukker i form af såvel sodavand og saft som kage, slik, is mv. end anbefalet. F.eks. får 4-6-årige børn 5 gange så meget sodavand/saftevand og 5 gange så meget slik/is/kage/snacks som anbefalet. Resultatet stammer fra en undersøgelse af børns kost fra Overvægt blandt børn er et stigende problem Kosten har betydning for vores vægt, og her viser ny forskning, at BMI er steget for drenge og piger i alle aldersgrupper (4-6, 7-10, og år). Forekomsten af overvægt blandt 4-18-årige er steget fra 10,9% i 1995 til 14,4% i Stigningen svarer til, at der er blevet flere overvægtige børn og unge i perioden fra 1995 til Den højeste forekomst af overvægt i er blandt de 7-10-årige piger, hvor mere end hver femte er overvægtig 6. I Odder Kommune foretog sundhedsplejen i skoleåret 2006/2007 en undersøgelse af BMI i 8. klassetrin med deltagelse af 125 drenge og 120 piger. Resultaterne viser: Undersøgelse af BMI i 8. klassetrin i Odder Kommune 7 8 drenge er svært overvægtige (6%) 30 drenge er overvægtige (24%) 3 piger er svært overvægte (2%) 24 piger er overvægtige (20%) FAKTA Undersøgelsen viser således, at overvægt blandt børn og unge ligeledes er et problem i Odder Kommune. Langsigtede konsekvenser af usunde kostvaner Børns kostvaner har betydning for deres sundhed og trivsel her og nu men har også konsekvenser på langt sigt. Konsekvensen af for fed og sukkerholdig kost kan være overvægt, der er associeret med sukkersyge også kaldet type 2 diabetes. Usund kost øger ligeledes risikoen for at udvikle hjerte-kar sygdomme, visse kræftformer 8 samt huller i tænderne. 4

5 Mad- og Måltidspolitikken Visioner Med henblik på at fremme sundhed og trivsel og minimere risikoen for kostrelaterede sygdomme vil Odder Kommune arbejde på - at skabe sunde kostvaner hos børn og unge - at skabe sunde rammer for børns indtag af mad og drikke - at gøre det sunde valg til det lette valg - at minimere ulighed i sundhed Det er målet, at kosten i Odder kommunes skoler, daginstitutioner og dagpleje følger de nationale anbefalinger for sammensætning af kost til børn og unge. Det betyder, at kosten skal leve op til de 8 kostråd, der er i overensstemmelse med de nordiske næringsstofanbefalinger. Derfor vil vi i skoler, daginstitutioner og dagpleje muliggøre - at børn og unge får frugt og grønt hver dag - at børn og unge indtager fisk og fiskepålæg flere gange om ugen - at børn og unge udelukkende indtager groft brød og fuldkornspasta - at børn og unge udelukkende tilbydes fedtfattige kød- og mejeriprodukter - at børn og unges indtag af tilsat sukker begrænset mest muligt via indførelse af en nul-sukkerpolitik - at børn og unge indtager 1 /4 l mælk om dagen 9 - at børn og unge har adgang til koldt drikkevand Det betyder også - at vi vil skabe fælles forståelse for, hvad der er sundt/ usundt blandt børn og unge, forældre og personale - at rammerne omkring måltidet skal invitere til, at børnene får spist deres mad, og at de oplever måltidet som noget selvfølgeligt og værdifuldt at samles om. Det forudsætter, at der er ro og tid til at spise sammen. Konkrete mål For at kunne dokumentere effekten af Odder Kommunes Mad- og Måltidspolitik opstiller vi i tråd med kommunens sundhedspolitik en række SMARTE (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbestemte og Evaluerbare) mål. Ved brugerundersøgelser før og efter indførelse af politikken vil vi måle effekten af politikken. Konkret er det vores mål - at alle børn drikker 1 /4 l mælk hver dag i skoler og daginstitutioner/dagpleje - at alle børn drikker vand hver dag i skoler og daginstitutioner/dagpleje - at alle børn spiser frugt og grønt hver dag i skoler og daginstitutioner/dagpleje - at ingen børn tilbydes sukkerholdige mad- og drikkevarer (sodavand, saft, kage, is, slik) i skoler og daginstitutioner/ dagpleje Status på de konkrete mål FAKTA Mælk: 39% af børnene i daginstitutionerne/dagplejen får 1 /4 liter mælk hver dag, mens de opholder sig i dagtilbuddet. Kun 11% af eleverne fra 5. til 9. klasse i Odder Kommunes skoler drikker 1 /4 liter mælk hver dag i skolen. Det er ikke afdækket, om det samme gør sig gældende for de yngste elever. Vand: 89% af børn i daginstitutionerne/dagplejen drikker vand hver dag, mens de er i institution. Derimod er det kun 45% af eleverne fra 5. til 9. klasse, der drikker vand hver dag i skolen. Frugt og grønt: 41% af eleverne fra 5. til 9. klasse spiser frugt og grønt hver dag i skolen. For børnene i daginstitutionerne/dagplejen er det tilsvarende tal 95%. Sukker: 35% af eleverne fra 5. til 9. klasse får serveret sukker - holdige mad- og drikkevarer (sodavand, saft, kage, is og slik) mindst en gang om ugen, mens de opholder sig i skolen. Af forældrenes besvarelser fremgår det, at det kun gælder 9% af børnene i daginstitutionerne/dagplejen. Resultater fra brugerundersøgelse i Odder Kommune anno

6 Mad- og Måltidspolitikken Nul-sukkerpolitik - sukker som særligt indsatsområde Odder Kommune ønsker at dæmme op for udviklingen vedr. børns stigende sukkerindtag. Samtidig ønsker kommunen, at den enkelte forælder skal have mulighed for at bestemme, hvor meget sukker ens barn må indtage. Endelig skal det jf. sundhedspolitikken være muligt at måle effekten af den nye Mad- og Måltidspolitik. Det forudsætter, at de opstillede mål er absolutte frem for relative. Derfor indfører Odder Kommune en nul-sukkerpolitik, hvor der skelnes mellem hverdage, særlige lejligheder og undtagelser. Det betyder, at anledninger, hvor der serveres sukker for børn, forbeholdes forældrene frem for skolen og daginstitutionen. Fordelen vil være, at sukkerindtaget begrænses. Samtidig bliver det lettere for den enkelte forælder at administrere, hvor meget sukker barnet indtager, når sukkerindtaget primært begrænses til den hjemlige arena. Samtidig er en nul-sukkerpolitik let at administrere for såvel personale som forældre. Særlige lejligheder uden sukker I Danmark er vi gode til at finde anledninger til at hygge os og vi hygger os gerne med søde sager. Der er fødselsdage, klassens time, solskinsdage og jeg bliver storebror-dage. Disse er alle eksempler på særlige lejligheder. Det er dage, der fortjener at blive markeret, og hvor det enkelte barn er i centrum. Nul-sukker politikken indebærer, at de særlige lejligheder fejres uden servering af sukkerholdige mad- og drikkevarer. Eventuelle undtagelser fra nul-sukkerpolitikken bestemmes lokalt Ingen regel uden undtagelser! Bestyrelserne for den enkelte skole, institution eller dagpleje bestemmer antallet af mulige årlige undtagelser fra nul-sukkerpolitikken. Eventuelle undtagelser noteres på skolens/institutionens/dagplejens hjemmeside. Er det julefesten, skolefesten, bedsteforældredagen i børnehaven eller første skoledag? Det bestemmes lokalt. Hvad så med madpakken? Politikken skelner skarpt mellem det, man som forælder serverer for sit eget barn, og det man serverer for andres børn. Madpakken er suverænt et forældreansvar, da den alene bliver givet til ens eget barn. Hvad med børnefødselsdage? Hvis fødselsdagen afholdes i skolen/institutionen/ dagplejen, er den omfattet af nul-sukkerpolitikken. Hvis fødselsdagen afholdes i barnets hjem med deltagelse af medarbejdere fra dagplejen/institutionen, henstilles der til, at nul-sukkerpolitikken følges. Hvis fødselsdagen derimod fejres som et privat arrangement uden deltagelse af medarbejdere, er det op til den enkelte forælder at bestemme, hvad der serveres. Sukker anvendt som krydderi i f.eks. æblemos vil dog stadig være i orden. 6

7 Inspirationskatalog Mad- og måltidspolitikken i praksis Fødselsdage, fredage, solskinsdage, klassens time, jeg er blevet storebror/søster, jeg går på ferie, jeg stopper i skolen/institutionen er eksempler på særlige dage for det enkelte barn. Disse dage skal naturligvis markeres. At blive overrasket, fejret, forkælet og føle sig værdsat holder alle af. Det er værdifuldt at gøre noget særligt for hinanden. Men hvordan kan man gøre dette uden at servere kage, slik, is eller saftevand i overensstemmelse med Odder Kommunes nul-sukkerpolitik? Det kan gøres på mange måder! Inspirationskataloget til børn, forældre og personale indeholder idéer til opskrifter og aktiviteter og links til mere inspiration. Klovnesandwich (10 børn) - idé fra frugtfest.dk Du skal bruge Brød Pynt 25 g gær 1 groft revet gulerod 2 1 /2 dl. lunkent vand 4 skiver agurk 1 teske salt 1 tomat 2 spiseskeer olie 50 g lucernespirer 100 g fuldkornshvedemel 1 strimmel rød peberfrugt 330 g hvedemel 1 sammenpisket æg Fyld 500 g lakse filet 1 1 /2 liter vand 2 spiseskeer salt 1 pillet salatløg delt i kvarte 2 dl. sødmælksyoghurt naturel 1 bundt frisk dild Saft fra 1 citron 1 rød peberfrugt i små tern 1 /2 agurk i små tern 150 g dåse majs Salt og peber Fotograf: Jacob Valling Sådan gør du Brød Rør gæren ud i vandet. Tilsæt salt, olie og fuldkornshvedemel. Rør hvedemel i lidt ad gangen og ælt dejen igennem. Stil dejen til hævning i 30 minutter. Form dejen til et fladt rundt brød, der er 3 cm tykt og 32 cm i diameter. Lad det efterhæve i 15 minutter. Pensl brødet med æg og bag det omkring 15 minutter ved 225 C midt i ovnen. Lad brødet stå til det er helt koldt og skær det derefter igennem på tværs. Fyld Bring vand og salt i kog. Kog laksen ved lav varme i 10 minutter. Tag laksen op og lad den køle af. Put den kolde laks, salatløg, yoghurt naturel, dild, citronsaft og halvdelen af peberfrugten i en blender, og blend til laksemassen er fin og ensartet. Vend resten af peberfrugten, agurk og majs i laksemassen og smag til med salt og peber. Fordel fyldet jævnt på bunden af brødet og læg toppen på. Pynt Læg den revne gulerod på som hår. Skær agurken til så den kan bruges som øjne. Skær blomsten af tomaten og læg den som næse. Fordel lucernespirerne så det ligner en mund og læg peberfrugtstrimlen i midten af spirerne. 7

8 Inspirationskatalog Andre idéer til festlig mad: Lav små pizzahoveder af grov bolledej og lav ansigter med f. eks. pølse som øjne, spagetti som hår m.m. Lav frikadellespyd med frikadeller og forskelligt grønt. Servér groft brød eller rugbrød til. Lav en frikadellebolle ved at lave en god grovbolle og pensel med æg eller ketchup og læg en lille stegt minifrikadelle i bollens midte inden bollerne bages. Pynt en god grovbolle med flag, papirparaply, eller sæt et lille tændt fødselsdagslys i. Lav grøntsagsfrikadeller af forskellige rodfrugter. Når du bager boller, så sæt dem på pladen, så de danner den alder dit barn fejrer, f. eks. 8 og pynt bollerne. Varier din ynglings bolledej ved at skifte 1/3 af melet ud med havregryn, mysli eller kokosmel, eller prøv med finthakket tørret abrikos, tranebær, rosiner eller lign. Alternativer til slikposen idéer fra frugtfest.dk Frugtspyd Skær forskellige frugter i mindre stykker og sæt dem på grillspyd af træ. Det ser flottest ud, hvis du bruger frugt med forskellige farver. Hvis du laver spyddene i god tid, kan du dryppe dem med lidt juice - så bliver frugten ikke brun. Frugtcocktail Skær forskellige frugter i mindre stykker og fordel dem i klare plastikbægere. Det ser flottest ud, hvis du bruger frugt med forskellige farver. Pynt med en festlig cocktailpind. Hvis du laver cocktailene i god tid, kan du dryppe dem med lidt juice - så bliver frugten ikke brun. Frugtcocktailene er gode til at dele ud i børnehaven eller skolen. Du kan også servere dem som afslutning på fødselsdags festen derhjemme. Lav en pålægsmand af almindelig brøddej. Form dejen som en pige eller dreng. Pynt med pålæg, f. eks. æg, tomat, leverpostej med agurk, frikadeller, torskerogn osv. 8

9 Inspirationskatalog Aktiviteter Limbo idé fra frugtfest.dk Sæt noget fed musik på og tag en kost eller gulvskrubbe og skru stangen fri. To personer holder stangen vandret i hovedhøjde - til at starte med. Nu skal de andre én efter én danse under stangen uden at røre gulvet med hænderne. Det bliver langsomt sværere og sværere, efterhånden som stangen sænkes mod gulvet. Fotograf: Lisbeth Hjort Andre idéer til aktiviteter: Det enkelte barn sætter flag op sammen med en voksen. Der synges en fødselsdagssang, som barnet selv vælger. Barnet vælger en historie, der læses op. Lav en dagens/ugens fødselsdag hvis der er fælles morgensang eller samling. Så skal der råbes hurra, synges, overrækkes et flag eller et særlig badge man må gå med på dagen osv. Lad barnet vælge en aktivitet rundbold, stopbold osv. Man kan have en særlig varm lænestol til den der har fødselsdag. I vuggestuen kan man have en fødselsdagskuffert med ting, der symboliserer en sang eller leg. Vandpjaskestafet idé fra frugtfest.dk Hvert barn får et krus. Lav to hold der stiller sig på to rækker. Ca. 10 meter foran hvert hold stilles en spand. Hvert hold får flasker eller kander med vand. Hvert barn skal nu tage vand i munden fra kruset og løbe frem til spanden og spytte vandet i. Det gælder om at være det hold, der får transporteret mest vand til spanden. Man kan gøre det sværere ved at prøve at ramme spanden fra en halv meters afstand. Pynt fødselsdagsbarnets plads. Alle skal sige eller skrive noget positivt om den, som fejres. På et tidspunkt er fødselsdagsbarnet den, der bestemmer, f.eks. en sang, en bog eller en leg. Uddel sæbebobler eller balloner i stedet for slik og kage. 9

10 Links til inspirerende hjemmesider Her findes mange idéer til grønnere fester og andre anledninger, både til skoleelever og mindre børn. På hjemmesiden findes temaer, invitationer, pynt, aktiviteter og opskrifter. Sundhedsplejens madpakkepjece Søg under børnehjørnet - her er ideer til fysiske aktiviteter Under legedatabasen findes ikke mindre end 1087 lege til alle aldersgrupper! Tre skridt og en spytklat en legehåndbog er skrevet af skolebørn i Viborg Amt og kan frit downloades herfra. Giver inspiration til småbørnsfamilier om sund mad og motion. Madopskrifter til unge på år der gerne selv vil i gang med at lave mad. Om sund mad og opskrifter for de årige. 10

11 Kilder 1 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for Indenrigs- og Sundhedsministeriet Fødevarestyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3 S. Fagt et al: Udviklingen i danskernes kost med fokus på sukker og alkohol samt motivation og barrierer for sund livsstil A. Biltoft-Jensen et al: Retningslinjer for sund kost i skoler og daginstitutioner. Danmarks Fødevareforskning S. Fagt, A. Biltoft-Jensen: Sukker i børn og unges kost. Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, Matthiessen J, Groth MV, Fagt S, Biltoft-Jensen A, Stockmarr A, Andersen JS, Trolle E: Prevalence and trends in overweight and obesity among children and adolescents in Denmark. Scand J Public Health, 36: Ikke publicerede data. Sundhedsplejen, Odder Kommune, Matthiessen J, Groth MV, Fagt S, Biltoft-Jensen A, Stockmarr A, Andersen JS, Trolle E: Prevalence and trends in overweight and obesity among children and adolescents in Denmark. Scand J Public Health, 36: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn fra 3-års alderen drikker 1 /2 l magre mælkeprodukter om dagen. Børn fra 1-3 år bør drikke 1 /2 l letmælk/surmælksprodukter af letmælk. Det kan være svært at nå op på den anbefalede mængde, hvis ikke barnet indtager mælkeprodukter i løbet af dagen, da op til 50 % af fødeindtaget sker i skolen/institutionen. Mælkeprodukter er den vigtigste kilde til kalcium i danskernes mad men bidrager også med andre vigtige næringsstoffer som fosfor, jod og vitaminerne B2 og B12. Se Mad til spædbørn og småbørn fra skemad til familiemad. Sundhedsstyrelsen

12 BRUHN Grafisk håndværk ApS Odder Kommune Rådhusgade Odder Tlf

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud

Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Mad- og måltidspolitik for Stavtrup dagtilbud Intro: Denne folder indeholder Stavtrup dagtilbuds mad- og måltidspolitik - som tager udgangspunkt i Århus Kommunes overordnede kostpolitik. (søg evt. links

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Referat. ODDER KOMMUNE Byrådsservice. Referatet omfatter følgende dagsorden. Referat

Referat. ODDER KOMMUNE Byrådsservice. Referatet omfatter følgende dagsorden. Referat ODDER KOMMUNE Byrådsservice Referat Mødedato : 29. februar 2008 Vedrørende : Møde i TænkeTanken 29.februar 2008 Mødeledere: Malene Herbsleb og Krista Kajberg Referent : Susanne Strandbjerg Deltagere :

Læs mere

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås.

Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for at mestre eget liv og sundhed, så størst mulig livskvalitet opnås. HILLERSLEV SKOLE Overordnet kostpolitik for Thisted Kommune Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1313506 Thisted kommune vil bidrage til at borgerne i kommunen får mulighed for

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Kostpolitik for Sorø Dagpleje

Kostpolitik for Sorø Dagpleje Kostpolitik for Sorø Dagpleje Forældrebestyrelsen ønsker med kostpolitikken at synliggøre de principper som vi finder vigtigst i forhold til kosten i dagplejen. Disse principper omhandler blandt andet

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Buldervang 2009 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Måltidet er ikke bare mad Ud over at skulle dække et fysisk behov, er måltidet en social funktion, som vi vægter højt. Vi spiser sund og varieret kost. Vi spiser

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Kostpolitik for Korsholm/Søften

Kostpolitik for Korsholm/Søften Kostpolitik for Korsholm/Søften Favrskov Kommune Den rette ernæring har stor betydning for barnets udvikling og trivsel. Barnet bruger energi på bevægelse, udvikling og læring. Derfor har kroppen brug

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner

Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Anbefalinger for sund frokost i daginstitutioner Hvem skal bruge anbefalingerne? Anbefalingerne for sund frokost i vuggestuer og børnehaver er udviklet til dig, der tilbereder mad i daginstitutionen. Kommuner

Læs mere

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise.

Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige sportsmad at spise. KOSTVEJLEDNING 1 Kost og håndbold Kosten er vigtig for dig, der spiller håndbold! Træner du meget (4 6 timer om ugen eller mere), er det vigtigt, at du og dine forældre sørger for, at du får den rigtige

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Kostkompasset. vejen til en sund balance. Kapitelmarkør 3

Kostkompasset. vejen til en sund balance. Kapitelmarkør 3 Kostkompasset vejen til en sund balance Kapitelmarkør 3 Indhold Kostkompasset 4 Spis frugt og grønt 6 Spis fisk og fiskepålæg 8 Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød 10 Spar på sukker 12 Spar

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen. Sund mad og fysisk aktivitet

Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen. Sund mad og fysisk aktivitet Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen Sund mad og fysisk aktivitet Sund mad og fysisk aktivitet Alfabeta, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen 2006 Forlagsredaktion: Helene Deden Foto: Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2. 2. Kost... side 3

1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2. 2. Kost... side 3 1 Pjecens indhold 1. Hvad skal vi med kost og bevægelse?... side 2 2. Kost... side 3 a. Dagplejen Lolland om kost... side 3 b. Ved bordet i Dagplejen... side 3 c. Børn med behov for diæt/special (fro)kost...

Læs mere

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning Kapitel 5.4 Kost 5.4 Kost Kosten har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand. Således kan et usundt være en medvirkende årsag til udviklingen af de store folkesygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Spøgelsesskibe... 3. Elvervinger... 4. Rugbrødsstænger med mandelknas... 5. Fedtfattige grovboller... 6. Klovnesandwich... 7. Politistave...

Spøgelsesskibe... 3. Elvervinger... 4. Rugbrødsstænger med mandelknas... 5. Fedtfattige grovboller... 6. Klovnesandwich... 7. Politistave... Forord Grundprincipperne i opskrifterne er en begrænset mængde tilsat sukker og fedtstof samt et højt indhold af frugt og grønt. Fordelen ved at bruge frugt og grønt er at det giver sødme som god erstatning

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitik Mad- og Måltidspolitik 2014 Idræts og naturbørnehuset Tingvej 3 6535 Branderup J 13-01-2014 2 Mad- og Måltidspolitik 1. Derfor er det vigtigt at vi har en mad- og måltidspolitik. Hvad og hvorfor: - Idræts-

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

om sukker & sundhed nordic sugar

om sukker & sundhed nordic sugar om sukker & sundhed nordic sugar Om sukker & sundhed! Interessen for sundhed er større end nogensinde. Næsten hver dag kan man læse om sundhed i medierne der refereres til nye undersøgelser, eksperter

Læs mere

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner. Delrapport. Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt

Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner. Delrapport. Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde kostvaner Delrapport Mette Rosenlund Sørensen, Margit Velsing Groth & Sisse Fagt DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring, juni 2012 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil DU KAN SELV GØRE EN FORSKEL Ha hjertet med er en vejledning om sund livsstil til dig fra Hjerteforeningen. Du har fået den af din læge eller sygeplejerske,

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER

Vegetar Light. Vegetar Light. Mere. Mere. Karina Schramm FLERE FEDTFAT TIGE VEGETAROPSKRIF TER Mere Vegetar Light Mere Vegetar Light Uanset om du er kaloriebevidst vegetar, kødspiser på nedtrapning eller bare nysgerrig på afveje, kan du få glæde af denne kogebog. Efter at have bladret lidt i den

Læs mere

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Sådan lyder et af kostrådene. Mange har hørt om kostrådene og kender dem måske.

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Kik på børnene - råd fra diætisten

Kik på børnene - råd fra diætisten Kik på børnene - råd fra diætisten Tynde børn må godt få en kakaomælk, men drenge, der tonser rundt, kan ikke klare sig med en halv kiwi til mellemmåltid Af Kim Haagen Andersen Hun har hjulpet 10 overvægtige

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Det sunde valg - mad til skoledagen. Sundhedsafdelingen

Det sunde valg - mad til skoledagen. Sundhedsafdelingen Det sunde valg - mad til skoledagen Sundhedsafdelingen Det sunde valg - mad til skoledagen Udgiver: Sundhedsafdelingen Herlev Kommune Herlev Bygade 30 2730 Herlev Tlf. 4452 6300 Email: sund@herlev.dk Udarbejdet

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbuds kostpolitik Formål Formålet med loven om frokostordning i dagtilbud er, at give alle børn

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere