Forlagskatalog Håndbøger Vejledninger DBI Faktablade Retningslinier Forskrifter. Kursuspakker Film PC-software Skilte Undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlagskatalog 2010. Håndbøger Vejledninger DBI Faktablade Retningslinier Forskrifter. Kursuspakker Film PC-software Skilte Undervisningsmateriale"

Transkript

1 Forlagskatalog 2010 Håndbøger Vejledninger DBI Faktablade Retningslinier Forskrifter Kursuspakker Film PC-software Skilte Undervisningsmateriale

2 DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et unikt videncenter for sikring og brandsikkerhed. Vi opbygger ny viden gennem praktisk erfaring, teoretisk viden samt forsknings- og udviklingsaktiviteter, som omsættes til værdi for vores kunder. DBI er en uvildig, selvejende non-profit virksomhed. Som Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed (GTS-virksomhed) anvendes overskydende indtjening udelukkende til ny forskning, udvikling og innovation. Den viden DBI leverer, er dermed løsningsorienteret og helt uafhængig af leverandørinteresser. DBI arbejder kundeorienteret og er organiseret i en teamorienteret struktur. DBI kan derfor hjælpe på tværs af faggrænser indenfor viden om sikringsteknik og brandteknik. Et samarbejde med DBI giver fleksible, innovative og værdiskabende løsninger. Med DBI får I et tillidsfuldt og nært samarbejde, som har til formål at hjælpe jer med opnå et sikkerhedsniveau, som både opfylder egne behov og myndighedernes krav. DBI kan hjælpe indenfor sikring og brandsikring med fx uvildig rådgivning kurser og uddannelser inspektion prøvning certificering brandstedsundersøgelser information og publikationer. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Telefon , Telefax

3 Indhold Håndbøger DBI vejledninger Brandtekniske informationer Diverse DBI retningslinier DBI forskrifter DBI Fakta Elementær brand E-læring Varmt arbejde Undervisningsmateriale Kursuspakker Gode råd PC-software Bøger fra andre Film Skilte og opslag DBI-medlemskab Priser De anførte priser er ekskl. moms. Priserne reguleres årligt i takt med pris- og løntallet. Administrations- og forsendelsesgebyr Forsendelser under 1 kg kr. 40,00 Forsendelser over 1 kg kr. 80,00 Forsendelser til udland kr. 80,00. Forbehold for prisændringer og trykfejl. Udgivet januar 2010 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Eftertryk kun med tilladelse.

4 Elementær brandbekæmpelse Brandsikker bolig Det populære undervisningshæfte Elementær brandbekæmpelse er nu udgivet i en 11. udgave. Hæftet er udarbejdet af DBI og udgivet i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Undervisningshæftet er en vejledning i, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan man med simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre eller begrænse brandudbredelse. Den 11. udgave af Elementær brandbekæmpelse indeholder følgende rettelser: Trinvis brandbekæmpelse Red mennesker Alarmer brandvæsnet Begræns ilden Bekæmp ilden 16 gange i døgnet rykker brandvæsnet ud til en opstået boligbrand i Danmark. De mest alvorlige af disse brande koster årligt mere end 80 mennesker livet. Hertil kommer, at mange flere under brand mister kæledyr og værdifulde ejendele, som måske ikke kan erstattes. Tobaksrygning er fortsat den største enkeltårsag til dødsbrande. Andre typiske årsager er fejl i elektriske installationer og manglende forsigtighed i forbindelse med madlavning, el-apparater og levende lys. Men også et jævnt stigende antal påsatte brande vækker uro og bekymring. Nyt pkt. tilføjet i boxen Begræns ilden (s. 3) Begrebet Strålevarme er ændret til varmestråling. Derudover er tilføjet afsnit om Varmestrømning og Varmeledning (s. 9) Sætningen Det kaldes også strudsesyndromet er slettet (s. 11) Afsnit om mobiltelefon er ændret (s. 13) Ny illustration af vandfyldt slangevinde samt ændring af afstand fra mindst 10 m til mindst 9 m (s. 20) Beskrivelse af trykvand- og pulverslukker ændret (s. 22 og s.23) Ny billedtekst vedr. benzindampe (s. 26) Ændring bl.a. vedr. transport og oplag af fyrværkeri (s. 33). Publikationen henvender sig til beboere der gerne vil bo mere brandsikkert, i hæftet kan de læse sig til alt det man bør være opmærksom på derhjemme for at sikre sin bolig, familie og værdier. Bogen indeholder også gode øvelser til hele familien, så de kan lære at komme ud af boligen på den rigtige tid. I dette hæfte kan du læse om, hvordan du forebygger og beskytter dig og din familie mod brandulykker. Undervisningshæftet er Svanemærket. Mængderabat Ved køb af 160 stk. (1 kasse) -10% Ved køb af 640 stk. (4 kasser) -20% Ved køb af 960 stk. (6 kasser) -30% Mængderabat Ved køb af 400 stk. (2 kasser) -10% Ved køb af 800 stk. (4 kasser) -20% Ved køb af 1200 stk. (6 kasser) -30% Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

5 Håndildslukkere Hvilke? Hvor mange? Hvor? Hvilke håndildslukkere skal virksomheden have og hvor mange? Alle store brande starter som små brand Det er nemmere at slukke små brande end store brande Små brande giver mindre skader end store brande. Det lyder jo logisk og enkelt. Men hvordan sikrer man i praksis, at en brand kan blive slukket, mens den er lille? Hvis vi ser bort fra automatiske slukningsanlæg, er det vigtigste, at man har noget velegnet slukningsudstyr ved hånden. Dernæst er det afgørende, at der er nogen, som kan betjene udstyret effektivt og korrekt De almindeligste former for håndildslukningsudstyr er håndsprøjter, vandfyldte slangevinder, brandtæpper og håndildslukkere. Denne informationsfolder handler kun om håndildslukkere: Om hvilke slukkere man skal have, hvor de skal placeres, og hvor mange man bør have. Specielle sikkerheds- og brandskilte DBI tilbyder hjælp til at få fremstillet skilte, der ikke findes som standard, f.eks. oversættelse af allerede eksisterende skilte. Kontakt Forlaget for yderligere information. DBI hjælper også gerne med at fremstille specielt tilpassede skilte til den enkelte virksomhed. DBI har bl.a. i 2008 moderniseret Dansk Campingråds brandskilt, der hænger på samtlige campingpladser i Danmark, en sådan opgave foregår naturligvis altid i tæt samarbejde med kunden. Har du spørgsmål omkring skilte, opgaver og priser, så kontakt forlaget for yderligere information på telefon Folderen omfatter IKKE håndildslukkere i forbindelse med transportmidler. Røgalarmer og røgalarmanlæg i boligen Pr. 1. december 2004 skal alle nyopførte boliger - både etageboligbyggeri og enfamiliehuse - forsynes med et røgalarman læg. Røgalarmanlægget skal være tilsluttet bygningens normale strømforsyning og have batteri-backup. Folderen beskriver røgalarmer og røgalarmanlæg, installationsvejledning samt hvorledes drift og vedligehold kan udføres. Folderen er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og sikringstek nisk Institut med støtte fra TrygFonden og TEKNIQ Installatørnes Organisation Den opdaterede folder henvender sig såvel til brugeren som til el-installatøren. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

6 Håndbøger Håndbøger 1536 Håndbog om brandsikring af byggeri Beskriver, hvordan brandteknisk projektering af en bygning skal udføres, for at brandsikkerheden opfylder funktionskravene i Bygningsreglement 2008 (BR08). (2. udg. 2005) 590,00 482,00 DBI afventer Erhvervs- og Byggestyrelsen s revidering af Eksempelsamlingen og forventer at kunne revidere håndbogen i løbet af Følg med på DBI s hjemmeside eller DBI s nyhedsbreve Håndbog om brandsikring af småhuse (Forventes udgivet medio 2010) Sikringsguiden Om sikring af bevaringsværdige bygninger mod brand, tyveri, indbrud og hærværk (2004) 173,00 138,00 Bevar mig vel Sikring af bevaringsværdige bygninger. (2000) 131,00 104,00 Alternative isoleringsmaterialer 1. del Sammenlignende prøvninger efter ISO 5660, Cone Calorimeteret (1998) 2. del Sammenlignende prøvninger efter NT Fire 035, Flamning og glødebrand (1999) 640,00 496, Bygningsdele med cellulose og høruld Eksempler (1999) 122,00 97,00 8 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

7 DBI vejledninger DBI vejledninger Nr. 6 Håndsprøjtebatterier 4 sider (2. udgave 1983) kopi 16,00 13,00 8 Tørringsanlæg for korn, frø og grøntafgrøder 28 sider (5. udgave 1983) kopi 70,00 56,00 10 Del 1 Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse (2. udgave 2008) 171,00 139,00 Elektronisk udgave 171,00 10 Del 2 Varmt arbejde - Udendørs (2. udgave 2008) 171,00 139,00 Elektronisk udgave 171,00 10 Del 3 Varmt arbejde - Indendørs (1. udgave 2008) 171,00 139,00 Elektronisk udgave 171,00 11 Kulsyreslukkere 10 sider (3. udgave 1993) 56,00 45,00 13 Oliefyringsanlæg Installation og placering 24 sider (2. udgave 1989) 95,00 77,00 14 Røgeanlæg 16 sider (1977) 56,00 45,00 15 Vandfyldte slangevinder 16 sider (4. udgave 2002) 89,00 73,00 Elektronisk udgave 89,00 18 Pulverslukkere 20 sider (1996) 89,00 73,00 Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. 10 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

8 DBI vejledninger DBI vejledninger Nr. 19 Eksplosionsfarlige områder 80 sider (3. udgave 2004) 298,00 239,00 Elektronisk udgave 298,00 20 Varmolieanlæg 32 sider (2. udgave 2003) 123,00 99,00 Elektronisk udgave 123,00 21 Anvendelse af motorredskaber herunder truck i erhvervsvirksomheder 27 sider (2. udgave 2000) 167,00 134,00 22 Halmfyringsanlæg opstilling, indretning samt drift og vedligeholdelse 40 sider (2. udgave 1986) 129,00 103,00 24 Varslingsanlæg Se DBI retningslinie Branddøre og brandporte 36 sider (1990) 136,00 109,00 27 Brandventilation 61 sider (3. udgave 2007) 316,00 252,00 Elektronisk udgave 316,00 28 Tegningssymboler inkl. cd med tegningssymboler til auto-cad 48 sider (2. udgave 2001) 390,00 312,00 29 Affaldscontainere 16 sider (1996) 62,00 50,00 30 Brandtekniske eksempler 23 sider (2. udgave 2000) 167,00 134,00 31 Brandtætninger 72 sider (2 udgave 2005) 257,00 206,00 Elektronisk udgave 257,00 Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. 12 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

9 DBI vejledninger DBI vejledninger Nr. 32 Biobrændselsfyrede centralvarmekedler 41 sider (3. udgave 2002) 228,00 182,00 33 Træbygninger 25 sider (1999) 222,00 177,00 Elektronisk udgave 222,00 34 Sikkerhedsbelysning 44 sider (2002) 222,00 177,00 35 Brandvægge og brandsektionsadskillelser 53 sider (2003) 228,00 182,00 Elektronisk udgave 228,00 36 Undertage Sikring mod brandspredning 64 sider (2007) 316,00 252,00 Elektronisk udgave 316,00 37 Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele 88 sider (1. udgave 2010) 316,00 252,00 Elektronisk udgave 316,00 Samlet sæt DBI vejledninger leveret i kassetter 4.169, ,00 Kassette til opbevaring af DBI vejledninger (Plads til ca. 20 publikationer) 54,00 43,00 Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. 14 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

10 B randtekniske informationer Diverse Nr Olie under tryk 4 sider (1979) 19,00 15,00 29 Brandsikring af stråtage 29 sider (3. udgave 1998) kopi 91,00 73, Musemåtte med praktisk oversigt over brandklasser 22,00 0,00 (maks. 20 stk.) 1794 Knæklys Pakke med 5 stk. 150,00 120,00 Snaplight - lysmarkeringer, mål 15 cm Snaplight - lysmarkeringer. Kan også bruges under vand. Kan anbefales til bilen, båden, kælderen, sommerhuset eller bygninger, hvor man har behov for at kunne orientere sig, hvis strømmen pludselig går. Denne hvide Snaplight lyser i 30 minutter, og når først den er aktiveret, kan den ikke slukkes igen. Snaplight overholder European Directive 76/769/EC og indeholder ingen farlige kemikalier. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. 16 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

11 DBI retningslinier DBI retningslinier Retningslinie 001 Godkendelse af installationsfirmaer 25 sider (3. udgave juni 2009) Kan downloades gratis fra nettet Retningslinie 002 Certificering af kvalificerede personer 39 sider (4. udgave juni 2009) Kan downloades gratis fra nettet Retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele 22 sider (3. udgave 2009) Kan downloades gratis fra nettet Retningslinie 004 Færdigmelding, inspektion og godkendelse 27 sider (4. udgave 2009) Kan downloades gratis fra nettet Retningslinie 005 Anlægsejers driftsansvarlige person 28 sider (3. udgave 2008) 203,00 161,00 Elektronisk udgave 203,00 Retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg 24 sider (1. udgave 2007) 203,00 161,00 Elektronisk udgave 203,00 Retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation 24 sider (1. udgave 2007) 390,00 312,00 Elektronisk udgave 390,00 Retningslinie Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse 102 sider (1. udgave 2009) 464,00 372,00 Elektronisk udgave 464,00 Retningslinie Automatiske sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse 322 sider (1. udgave 2009) 799,00 640,00 Elektronisk udgave 799,00 Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. 18 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

12 DBI forskrifter DBI forskrifter Forskrift Automatiske branddørlukningsanlæg Projektering og installation 20 sider (2. udgave 1995) 66,00 52,00 Elektronisk udgave 66,00 Forskrift Automatiske branddørlukningsanlæg Systemgodkendelse og kontrol 33 sider (2. udgave 1995) 54,00 43,00 Elektronisk udgave 54,00 Forskrift Automatiske brandalarmanlæg Projektering og installation Se DBI retningslinie Forskrift Automatiske brandalarmanlæg Orienteringsplaner 64 sider (1996) 117,00 94,00 Forskrift Automatiske brandalarmanlæg Prøvningsforskrift Dansk eller Engelsk Elektronisk udgave 180,00 Forskrift Automatiske gasalarmeringsanlæg (2000) 269,00 215,00 Forskrift Automatisk sprinkleranlæg Se DBI retningslinie Forskrift Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas 48 sider (2003) 390,00 312,00 Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. 20 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

13 DBI Fakta DBI Fakta Europæiske brandklasser (2007) 100,00 75,00 Elektronisk udgave 100,00 Tågegeneratorer (2008) 100,00 75,00 Elektronisk udgave 100,00 Elektriske installationer (2008) 80,00 65,00 Elektronisk udgave 80,00 Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. 22 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

14 Elementær brand Elementær brand Elementær brandbekæmpelse Folderen er opdateret og tidssvarende og henviser bl.a. til filmsekvenser i DBI s nye film Brandfysik samt til DBI s e-læringsprodukt. Som øvrige nyheder indeholder folderen et kursusbevis. (11. udgave 2009) 24,00 20,00 Elementær brandbekæmpelse på engelsk 10. udgave af folderen Elementær brandbekæmpelse på engelsk. 33,00 27,00 Elevbevis til brug på erhvervsskoler A5-format 9,00 8,00 Elevbevis til brug på erhvervsskoler 10,5 x 7 cm (8 stk. på et A4-ark) 20,00 17,00 Elementær brandbekæmpelse CD-rom (powerpoint præsentation) med undervisningsmateriale på engelsk 100,00 80,00 på dansk 100,00 80, E-læring Elementær brandbekæmpelse E-kurset giver et indblik i og en grundlæggende viden om brandforebyggelse og brandbekæmpelse. Derudover er der opgaver, hvor kursisten skal tage stilling til, hvordan vedkommende vil begrænse en brand i forskellige situationer. Ved beståelse af test får kursisten et kursusdiplom. E-kurset består af tekst, illustrationer, videoklip med tale og små billedsekvenser. Opstart, installation og adgang ,00 Der afregnes ved opstart for kurset og én gang årligt i forhold til antal brugere. For tilpasning af kurset - kontakt DBI for udarbejdelse af tilbud. 24 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

15 Varmt arbejde Varmt arbejde A DBI vejledning 10, Del 1 Varmt arbejde - Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse (2. udgave 2008) 171,00 139,00 Elektronisk udgave 171,00 DBI vejledning 10, Del 2 Varmt arbejde - Udendørs (2. udgave 2008) 171,00 139,00 Elektronisk udgave 171,00 DBI vejledning 10, Del 3 Varmt arbejde - Indendørs (1. udgave 2008) 171,00 139,00 Elektronisk udgave 171,00 Aftaleblanket om sikkerhedsforanstaltninger Imellem bygherre og entreprenør Elektronisk udgave 100,00 Aftaleblokke (50 ark pr. blok) Imellem bygherre og entreprenør 100,00 80,00 Aftaleblanket med gennemslag Imellem bygherre og entreprenør 5,00 4,00 Vinkelslibere - en roterende risiko Populær folder med anvisninger på, hvordan man undgår skader under arbejde med vinkelsliber 6,50 5,50 Håndværkerfolder Indendørs/udendørs: Illustreret folder med anvisninger og råd om varmt arbejde (Opdateret 2008) 7,50 6,50 Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. 26 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

16 Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Elementær brandbekæmpelse Til alle som underviser i grundlæggende brandteori, elementær brandslukning, herunder faglærere på tekniske skoler 1314 Standardpakke CD-rom med undervisningsmateriale fagplan brandfysik DVD brug af håndildslukningsmateriel DVD 2.150, ,00 Overheads/slides kan leveres mod merpris Elementær brandbekæmpelse CD-rom (powerpoint præsentation) med undervisningsmateriale på engelsk 100,00 80,00 på dansk 100,00 80, U Varmt arbejde - godkendte instruktører Undervisningsmateriale til godkendte instruktører - Varmt arbejde Mappen indeholder: Vejledningerne 10 del 1, del 2 og del 3 brandfysikfilmen CD-rom med undervisningsmateriale fagplan varmt arbejde DVD brug af håndildslukningsmateriel DVD 2.250, , Instruktions-DVD Brug af håndildslukningsmateriel 603,00 504,00 28 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

17 Kursuspakker Kursuspakker Disse pakker er ikke en del af kompendiet, men praktiske at kende til mht. det faglige indhold på kurserne. Elementær brandbekæmpelse for faglærere ved Erhvervsskolerne bestående af: Vejledning 6 - Håndsprøjtebatterier, vejledning 11 - Kulsyreslukkere, vejledning 15 - vandfyldte slangevinder, vejledning 18 - Pulverslukkere, vejledning 19 - Eksplosionsfarlige områder, vejledning 26 - Branddøre og brandporte, vejledning 29 - Affaldscontainere, Tekniske forskrifter for F-gas, Tekniske forskrifter for Brandfarlige væsker samt kassette til vejledningerne Samlet pakkepris 806,00 645,00 Godkendt instruktør i varmt arbejde kurser bestående af: Vejledning 6 - Håndsprøjtebatterier, vejledning 10 - Varmt arbejde, del 1, del 2 og del 3, vejledning 11 - Kulsyreslukkere, vejledning 15 - Vandfyldte slangevinder, vejledning 18 - Pulverslukkere, vejledning 19 - Eksplosionsfarlige områder, vejledning 26 - Branddøre og brandporte, vejledning 29 - Affaldscontainere, Tekniske forskrifter for F-gas, Tekniske forskrifter for Brandfarlige væsker, Brandfysik-dvd samt kassette til vejledninger Samlet pakkepris 1.740, ,00 Diverse Sikringskurser bestående af: Sikringskataloget, AIA-kataloget, Bygningsreglement 2008, SBI-anvisning om BR08, DBI Vejledning 31 - Brandtætninger Samlet pakkepris 1.230,00 984,00 Når en indbrudssikringsløsning skal etableres, skal der tages hensyn til de krav, der stilles generelt til en bygning, hvad angår installationer og brandforhold, der gør sig gældende i denne sammenhæng. Sikringskataloget og AIA-kataloget giver sammen med vejledning 31 de værdifulde oplysninger, der sikrer optimal udvælgelse af sikringsprodukter samt krav til installation, funktionalitet og efterfølgende kvalitetssikring m.m. 30 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

18 Gode råd Gode råd Håndildslukkere Hvilke? Hvor mange? Hvor? Folder 7,50 6,50 Røgalarmer og røgalarmanlæg i boligen (Opdateret 2008) 7,50 6,50 Afbrænding af haveaffald Anvisninger og råd, hvis haveafbrænding er tilladt 6,50 5,50 De fleste ting er nemmere at slukke end en brand 16 s. informationsbrochure om, hvordan man kan forebygge brande i hjemmet. Produceret af forsikringsselskaberne og DBI 9,50 8,50 Brandmanual/Mappe Brandmanual i ordensforhold inden for hoteller, plejesektor, skole og beboelse inkl. DVD Det brænder 411,00 329,00 Brandmanual/Pjece Brandmanual i ordensforhold inden for hoteller, plejesektor, skole og beboelse 20 sider (1. udgave 2006) 52,00 42,00 Vinkelsliber - en roterende risiko Populær folder med anvisninger på, hvordan man undgår skader under arbejde med vinkelsliber 6,50 5,50 Håndværkerfolder Indendørs/udendørs: Illustreret folder med anvisninger og råd om varmt arbejde (Opdateret 2008) 7,50 6,50 Sikkerhedskort Ti gode råd om varmt arbejde 80 x 120 mm 6,50 5,50 32 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

19 Gode råd PC-software 1354 Vandtåge Folderen er tænkt som en hjælp til myndigheder, forsikringsselskaber, rådgivere, anlægsejere/ -brugere og installatører ved installation, godkendelse og vedligeholdelse af vandtågeanlæg. 7,50 6,50 Hjertestarter (Folderen forventes udgivet medio 2010) Argos, brandsimuleringsprogram DBI s edb-program til brandteknisk risikovurdering. Argos kan bl.a. beregne brandtilløb og effekt af brand i bygninger med op til 5 rum. Argos -programmet udvikles og forbedres løbende. Et godt værktøj for rådgivere, forsikringsselskaber og undervisere En enkelt licens pr. år 4.000, ,00 En enkelt flydende licens pr. år 6.800, , Brandsikker bolig I dette hæfte kan du læse om, hvordan du forebygger og beskytter dig og din familie mod brandulykker. 19,00 16, Priser på flere licenser kan ses på Argos, User Guide Brugermanual (2005) 332,00 299, DBI-Risikokontrol Fire Security Planner Edb-programmet er et nyt værktøj, der gør det enkelt og effektivt at planlægge og dokumentere arbejdsopgaver inden for brandsikring, arbejdsmiljø og sikring. Programmet har 17 forskellige moduler, f.eks. flugtvejsplaner, materialeoversigt, brandsektionering og indbrudsformer ,00 34 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

20 Bøger fra andre Bøger fra andre ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN FORSIKRING OG PENSION Titel Pris Bygningsreglement 2008 (BR08) 148,00 SBI-anvisning om BR08 460,00 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (2. udgave 2008) 140,00 Information om brandteknisk dimensionering (april 2004) 140, Vejledning 201 Særlige sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervsog industrivirksomheder (2002) 45,00 Vejledning 325 Opvarmningsanlæg i fjerkræhuse (1997) 45,00 Sikringskataloget Tyveri-sikring (2006) 210,00 166,00 AIA-kataloget Automatiske indbrudsalarmanlæg (2008) 278,00 226,00 36 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

21 Bøger fra andre Bøger fra andre BEREDSKABSSTYRELSEN Titel Driftsmæssige forskrifter for: Pris 1401 Hoteller, daginstitutioner, butikker, forsamlingslokaler og skoler inkl. tillæg 1991, bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990, nr. 740 af 23. sept og nr. 377 af 19. maj 2004 (2008) 70,00 Tekniske forskrifter for: Sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker inkl. tillæg 70,00 F-gas 70,00 Brandfarlige væsker 70,00 Træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag 90,00 Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 729 af 4. juli 2008 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (med nye tekniske forskrifter som bilag) 100,00 Bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder 14,40 38 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

22 Bøger fra andre Bøger fra andre DANSK STANDARD Titel Pris DS 471:1993 Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet. 200,00 DS 471/Til.1:1996 Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet. 45,00 DS 471/Til.2:1997 Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet. 139,00 DS 476:1995 Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser. 250,00 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed. 672,00 DS : 1999 Piktogrammer til information af offentligheden Del 2: Sikringsforanstaltninger mod røveri, indbrud, tyveri og hærværk. 126,00 DS/INF 470:2004 Anvisning for teknisk forebyggelse af vold og hærværk. (2. udgave) 390,00 DS/INF 471:2000 Anvisning for teknisk forebyggelse af kriminalitet i bycentre og butikscentre. 455,00 DS/ISO 20858:2008 Skibs- og marineteknologi Havnesikkerhed Sikkerhedsplaner og Sikkerhedsvurdering. 390,00 DS-Håndbog 144.2:2008 Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Klassificiering af eksplosionsfarlige områder, hvor brændbar gas eller damp er til stede - Eksempelsamling. 396,00 DS 428:2009 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg (3. udgave) 469,00 40 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

23 Bøger fra andre EVU, EL- OG VVS-BRANCHENS UDDANNELSESSEKR. Bøger fra andre JANE S INFORMATION GROUP Titel Pris Titel Pris Indbrudsalarm Teknisk grundbog med projektering og installation af indbrudsalarmanlæg. (2. udgave 2000) 294,00 Objekt- og perimetersikring Projekteringsvejledning og teknisk supplement til F&P s sikringskatalog 212. (1995) 198,00 TV-overvågning Overvågningsmetoder, belysningsprincipper samt lovkrav. Principiel grundbog (2. udgave 2001) 214,00 Facility Security (Engelsk) Bogen er meget praktisk orienteret med en mængde detaljer og forhold, som man bør være opmærksom på, dels i den forebyggende planlægning men også i selve akutfasen hvis hændelsen indtræder. 361 sider, 2. udgave Crisis Communications (Engelsk) Bogen er et godt værktøj til opbygning af en effektiv krisekommunikationsstrategi, hvor den målrettet guider læseren gennem processen. Herudover er bogen et absolut must at have klar til brug, hvis hændelsen indtræder. 229 sider, Unconventional Weapons Response (Engelsk) Bogen indeholder detaljeret information omkring identifikation, indsats og håndtering af ukonventionelle våben, f.eks. IED (improvised explosive device), radioaktive våben, laser, ikke dødelige våben, RF våben og øvrige våben, der typisk anvendes ved terrorhandlinger. 301 sider, 2. udgave Pakke med 3 bøger 699,00 42 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

24 Bøger fra andre Bøger fra andre TAPIR AKADEMISK FORLAG ELSEVIER Titel Pris Titel Pris 1495 Brannteknisk rømningsanalyse Af Bjarne Christian Hagen (Norsk) 385, Risk Analysis and the Security Survey Af James F. Broder (Engelsk) 550,00 Bogen omhandler teorien bag udførelse af evakueringsberegninger til brug for brandteknisk dokumentation. I bogen gennemgås de forskellige handlingsmønstre, som mennesker kan tænkes at foretage sig i forbindelse med evakuering ud af en brændende bygning Det opstilles også acceptkriterier for mennesker, og acceptkriterierne er de samme som indgår i DBI s brandsimuleringsprogram Argos. Bogen giver en grundlæggende, men dybdegående indføring i principper og metodikker ved risikoanalyse. Risk Analysis and the Security Survey er skrevet på letforståeligt engelsk og anbefales til sikrings- og sikkerhedsansvarlige, bygnings- og driftsansvarlige, der f.eks. er nye i jobfunktionen eller ønsker ny inspiration. Virksomhedens forsikringsansvarlige kan også få godt udbytte af bogen. Denne 3. udgave er opdateret med eksempler på BCP (Business Continuity Plan, eksempler på informationsindsamlingsskema til brug ved risikoanalyse og meget andet. TAWCOM TRAINING DANSK PASSIV BRANDSIKRING Titel Pris Titel Pris 1439 The principles and practice of CCTV by Mike Constant (Engelsk) (3. udgave 2005) 440, Passiv brandsikring Information om passiv brandsikring i byggeri (2004) 100,00 En ny udgave af Mike Constant s populære håndbog The principles and practice of CCTV er nu tilgængelig. Anerkendt som den førende håndbog om CCTV, denne fuld farve-udgave indeholder nyt materiale fra Tavcom Training, herunder de seneste nyheder om digital teknologi og netværk IP. Denne information er lavet for vise hvad Passiv brandsikring er. Informationen er tiltænkt myndigheder, rådgivere, projekterende og andre, med henblik på at give et overblik over særlige forhold i forbindelse med anvendelse af Passiv brandsikring, specielt i forbindelse med brug af det nye kapitel i Bygningsreglementet og dets hjælpeværktøjer. Se yderligere i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 44 DBI-forlag tlf DBI-forlag tlf

Indhold. DBI sikkerhed du kan stole på

Indhold. DBI sikkerhed du kan stole på Forlagskatalog 2011 Indhold DBI sikkerhed du kan stole på DBI er Danmarks førende videncenter indenfor såvel brandsikring som tyverisikring. Vi kombinerer den nyeste viden og næsten 100 års erfaring i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver... Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding........................................... 4 er................................................... 4 Afbestillingsregler/regler for flytning.............................

Læs mere

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier På den sikre side Vi arbejder for at sikre liv og værdier DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er Danmarks videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme Nr. 2 Juni 2007 DBI Samling om uddannelsen Eksamineret Sikringsleder Brand på børneafdelingen Genoplivning med hjertestarter skal øves Unge hjerter i brand Sprinkling af trætrapper gør byfornyelse billigere

Læs mere

Nr. 3 September 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klædt på til krisen?

Nr. 3 September 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klædt på til krisen? Nr. 3 September 2007 DBI Usædvanligt byggeri med vandtågeslukning Beredskabsplan giver bedre forsyningssikkerhed Forebyggelse i beboelsesejendomme kan betale sig Nu må man tv-overvåge facader Bedre brandsikring

Læs mere

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling Nr. 2 Juni 2003 DBI DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling DBI-DAGEN Demonstration af brandprøvning Antænding af møblement Overtænding

Læs mere

BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år

BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år Nr. 4 December 2007 DBI PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år Højlagre kan brandsikres med iltreduktion Hovsa-sikring skader arkitekturen SINE skal styrke

Læs mere

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt Nr. 3 September 2008 DBI Stærkt stigende antal udrykninger Politidirektørens politik Uro blandt unge rammer skoler Virksomheder kan få viden til halv pris Tåge til sikring og træning Brædder skal nu CE-mærkes

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri. Brandsikring af forsyninger til verdenshavene. Gulvglas udsat for brand og tryk

Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri. Brandsikring af forsyninger til verdenshavene. Gulvglas udsat for brand og tryk Nr. 3 September 2010 Brand & Sikring Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri Brandsikring af forsyninger til verdenshavene Gulvglas udsat for brand og tryk Satsning på vandtåge til brandsikring

Læs mere

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI Færre døde i brand Hvad kan vi lære af Buncefield-branden? Lars Larsen bygger Extra Large Vindmøller sikres med vandtåge Certificering af indbrudsalarmer Manglende forsikringsviden

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

BRAND & SIKRING. Styr på operaens brandsikring. Global certificering. Sikring & Sikkerhed. Det handler om holdning. Historien gik op i røg

BRAND & SIKRING. Styr på operaens brandsikring. Global certificering. Sikring & Sikkerhed. Det handler om holdning. Historien gik op i røg Nr. 4 December 2004 DBI Global certificering Sikring & Sikkerhed Det handler om holdning Historien gik op i røg Krav til vagtudrykning Hvor mange slukkere? Styr på operaens brandsikring Nr. 4-2. årgang

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret Nr. 3 September 2006 DBI Terror og psykologisk krigsførelse Risikostyring i de nye kommuner Tvivlsomme varslingsanlæg 14-årig pige redder familiens hus For mange rejser risikabelt Nordiske ministre taler

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Nr. 4 December 2003 DBI Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Sæson for fest og skader Blinde alarmer skal begrænses Når temperaturen går i selvsving BI Sæson for

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Nr. 3 September 2003 DBI Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Europæiske fabrikker valgte DBI Christiania skal brandsikres Færre omkom i boligbrande Vandtågen driver

Læs mere

Nr. 2 Maj/juni 2006 DBI BRAND & SIKRING

Nr. 2 Maj/juni 2006 DBI BRAND & SIKRING Nr. 2 Maj/juni 2006 DBI Døve overhører alarmer Polstermøbler koster dødsbrande Konference om det sikre samfund Prøvning med ild, vand og glas Golf: Slå et slag for sikkerheden Ændringer i Bygningsreglementet

Læs mere

BRAND & SIKRING. Tema: Sikring af kulturværdier

BRAND & SIKRING. Tema: Sikring af kulturværdier Nr. 3 September 2004 DBI Sikring af bevaringsværdige bygninger Brandsikring af museer og biblioteker Nye sikringsuddannelser på vej ITV-certificering på trapperne Brandprøvning af ventilationskanaler Inspektion

Læs mere

DONG satser på uddannelse i brandsikkerhed Øjet på Strøget

DONG satser på uddannelse i brandsikkerhed Øjet på Strøget Nr. 1 Marts 2010 BRAND & SIKRING DONG satser på uddannelse i brandsikkerhed Øjet på Strøget Danmarks dyreste kvinde går under jorden Ingen særlig personrisiko ved stålpladetage Tobak og tekstiler øger

Læs mere

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve Nr. 1 Februar/marts 2009 BRAND & SIKRING Klar til kameraerne Man kan stole på sprinkleranlæg Sikring af serverrum Alarm i undergrunden Københavns beredskab sat på prøve Brand & Sikring 4 12 Nr. 1 7. årgang

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

BRAND & SIKRING. Skov- og naturbrande

BRAND & SIKRING. Skov- og naturbrande Nr. 2 Juni 2009 BRAND & SIKRING Sikring med ekstra låse kan begrænse brandsikkerheden Askerødder og ildsjæle i Greve Mystiske storbrande på Stillehavet Grønne gartnerfingre på røde brandslukkere NORMA

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 2 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere